Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Λ. Πασχαλούδης"

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 392 Χ χαβάδια, τα χαϊδέµατα, αγκαλιές, φιλιά, χάδια, έρωτες, καµώµατα, [τουρ. hava (=επιθυµία)]. χαβανάς, ο αλλ. ο χαϊβανάς. χαβάν(ι), το γουδί, εργαλείο για το κόψιµο του καπνού, [τουρ. havan]. χαβανόχειρου, το ο κόπανος από το χαβάν(ι), γουδοχέρι, [χαβάν(ι) + χέρ(ι)]. χαβαρκά, τα µικροεργαλεία, µικροπράγµατα, π.χ. τα µικρά εργαλεία της κουζίνας, τα καρφιά µε τα σφυριά και άλλα µικροεργαλεία για ελαφριές δουλειές, Νιγρ., [τουρ. hava (=αέρας) + ευφ. ρ + κ. κατ. -ικά > (χαβαρικά >) χαβαρκά]. χαβάς, ο σκοπός, σκοπός τραγουδιού, επιδίωξη, πάρι Γιώργη ένα χαβά, γω τουν λέου µα φτος του χαβά τ, [τουρ. hava]. χαβασί επίρρ., σαν, ίδιος µε, ο µουσικός σκοπός του/της, Νιγρίτα χαβασί = ο χορός σιργιάν(ι), ο σκοπός της Νιγρίτας, κουσιαµάκ(ι) χαβασί, δες κουσιαµάκ(ι), Αγιους- Αντών(η)ς είνι Αγιου-Θανά(η)σς χαβασί = η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου είναι ίδια µε αυτήν του Αγίου Αθανασίου, [χαβάς + τουρ. κατ. -si, δες παρασί]. χαβιάρ(ι), το το χαβιάρι, το σαρκώδες µέρος της κνήµης, η γάµπα, [τουρ. havyar > µσν. χαβιάριν]. χαβλένιους, -νια, -νιου αυτός που είναι φτιαγµένος από χαβλί, χαβλένιου µαντίλ(ι), [χαβλί + -ένιους]. χαβλί, το ύφασµα που έχει ύφανση πετσέτας προσώπου, **[χάβου + τουρ. κατ. li > τουρ. havli(=αυτό που έχει χνούδι), επειδή είναι απορροφητικό τέτοιο ύφασµα]. χάβου ρ., έχαβα, έχαψα, χάβω, χάφτω, καταπίνω, µτφ. πιστεύω ό,τι ακούω, [χάφτου]. χαβούζα, η µεγάλη δεξαµενή νερού για πότισµα ζώων ή για οµαδικά λουτρά, µεγάλη κοιλιά, αλλ. σιαντριβάν(ι), [1. **χάβου 2. τουρ. habuz < (Π.Κ.) αραβ. havz]. χαζεύου ρ., χάζιβα, χάζιψα/χαζώθκα, η κ. σηµ., γίνοµαι χαζός, δε χάζιψα/χαζώθκα να πάου νύχτα στου µπαΐρ(ι), [χαζός]. χάζ(ι), το χάζι, χάζεµα, [τουρ. haz(=ευχαρίστηση) > χάζι]. χάζ(ι)κους, -κ(η), -κου δες χάσ(ι)κους. χαζίρκους, -κ(η), -κου έτοιµος, χαζίρκου τσιγάρου, [τουρ. hazır(=έτοιµος)]. χαζνάς, ο µικρό κοίλωµα στο εσωτερικό µέρος από το σαµάρι του ζώου, που γινόταν µε αφαίρεση υλικού από το γέµισµα γινόταν όταν διαπίστωναν ότι το σαµάρι πλήγωνε το ζώο σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο, [τουρ. hazne(=κολεός)]. χαζός, -ζιά, -ζό χαζός, πληθ. τα χαζά = φερσίµατα χαζού, λόγια αστεία, ανέκδοτα, αλλ. τα σαλά, [χάζ(ι) > χαζός]. χαϊάτ(ι), το {-ιά-}, χαγιάτι, ανοικτό ισόγειο υπόστεγο µέρος του σπιτιού, που ήταν συνήθως στρωµένο µε κοκκινόχωµα και για τον καθαρισµό του το πάτουναν µε κοκκινόχωµα, υποκ. το χαϊατούδ(ι), [τουρ. hayat]. χαϊβάν(ι), το ζώο, µτφ. χαζός, ανόητος, µεγεθ. χαϊβανάς, χαβανάς [τουρ. hayvan].

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ χαϊβανάς, ο µεγεθ. της λ. χαϊβάν(ι), αλλ. χαβανάς, [χαϊβάν(ι) + κ. κατ. -ας]. χαϊµαλί, το φυλαχτό, αλλ. χαµαϊλί, [τουρ. hamaylı > χαµαϊλί]. χαϊµανάς, ο ζώο που δεν είναι για δουλειά, υβρ. ο τεµπέλης, [τουρ. haymana(=λειβάδι για βόσκηµα) < (Π.Κ.) τουρ. haymana mandacı(=βόδι του λειβαδιού), µε παράλειψη του β συνθετικού]. χαϊνεύου ρ., χάινιβα, -νιψα, τεµπελιάζω, βαριέµαι, [χαΐν(η)ς]. χαΐν(η)ς, ο τεµπέλης, α ρα χαΐν(η) τ κιαρατά, [τουρ. hain(=προδότης) > χαΐνης (=ακαµάτης)]. χαϊνιά, η τεµπελιά, [χαΐν(η)ς]. χαϊνταµάκς, ο τεµπέλης, αλήτης, [τουρ. haydamak(=αλήτης)]. χαΐρ(ι), το προκοπή, αγαθό, [τουρ. hayir]. χαϊρλίθκους, -κια, -κου αυτός που φέρνει χαΐρ(ι), έχουµι χαϊρλίθκα = έχουµε ευχάριστα γεγονότα/νέα, όπως γέννηση, αρραβώνες, επάνοδος ξενιτεµένου κλπ., [χαΐρ(ι) + -λίθκους]. χαϊρσί(η)ζς, ο ανεπρόκοπος, αχαΐρευτος, α ρα χαϊρσίζ(η), άµα είνι για δλεια, ωχ βουζίτσα µ, ντίλµι για φαΐ, ταραράµ, ταραράµ, [τουρ. hayırsız]. χάιτας, ο ανεπρόκοπος, αυτός που δε στρώνεται στη δουλειά κι όλο γυρίζει, [τουρ. hayta(=ληστής, αποστάτης)]. χαλαζώνει ρίχνει χαλάζι, βρέχ(ει) ουρανός κι βρέχουµι, βρέχει κι χαλαζώνει, (Ν.Π. γ τρ. 12.0), [αρχ. χάλαζα > µσν. χαλάζιν + -ώνει]. χαλανάι γκιντί χρησ. ως βρισιά στη Νιγρ., παλιοτεµπέλης, δες γκιντί χαλανάδις. χαλβάς σιµιγδαλιένιους το γνωστό γλύκισµα, απαραίτητο σε συνάξεις φίλων αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις µετά το γάµο τον πήγαιναν ως δώρο όπως και τα γλυκάδια, ήταν το γλύκισµα που έκλεινε το γλέντι στον κριτσµά, κ.ά., δες πρµ. φρ. 33. χαλές, ο το αποχωρητήριο, (Νιγρ.), [τουρ. helâ(=αποχωρητήριο)]. χαλεύου ρ., χάλιβα, χάλιψα, ζητώ, τι χαλεύ(ει)ς/χαλέβς πάλι δω µαρή; [αρχ. δωρ. ουσ. χαλ(=χηλή, παλάµη) > χαλεύω(=µε αρχική σηµασία ανοίγω την παλάµη να ζητήσω κάτι)]. χαλινό, το χαλινός, χαλινάρι, που διαφέρει από το καπίστρ(ι) στο ότι έχει παρουπίδις και στουµίδ(ι), [αρχ. χαλινός]. χαλίπουµα, το το αποτέλεσµα του χαλιπώνου. χαλιπώνου ρ., χαλίπουνα, -ουσα, -ώθκα, χαµηλώνω την ένταση, χαλίπουσι πόνους, = έγινε µικρότερη η ένταση του πόνου, χαλίπουσα τ λάµπα = χαµήλωσα τη φλόγα της λάµπας τόσο, ώστε µόλις να καίει, [1. **αρχ. χαλεπς(=µετά δυσκολίας, µόλις) + -ώνω. 2. Χ.Τ., 6γ, σ. 414, 415]. χαλκάς, ο η κ. σηµ., στενό στεφάνι στο κιφαλάρ(ι) της ρόδας του κάρου, που γινόταν και το στιφανούδ(ι) των παιχνιδιών µεταλλική γωνία σε σχήµα «Π», που τη χρησ. για να στερεώνουν στο σιδέρουµα το διάπυρο µεταλλικό στεφάνι του τροχού του κάρου, [τουρ. halka(=δαχτυλίδι)]. χαλκουµανία, η χαλκοµανία, εικόνα πάνω σε πολύ λεπτή µεµβράνη, που κολλούσε πάνω σε επιφάνειες µε κατάλληλο τρίψιµο, µτφ. το κόλληµα ενός πράγµατος πάνω σε κάποια επιφάνεια, τουν έδουσα µία τουν έκανα χαλκουµανία, [ιταλ. decalco-mania]. χαλνώ ρ., χαλνούσα, χάλασα, χαλάσ(η)κα/-στ(η)κα, χαλώ, χαλάω, καταστρέφω, 393

3 394 Νίκος Λ. Πασχαλούδης σκοτώνω, αλλάζω νόµισµα µε άλλα µικρότερης αξίας µον είνι οι κλέφτες οι πουλλοί, ήρθαν να µι χαλάσουν, δηµ. τρ., ως παθ. χαλνιούµι/-έµι = αδιαθετώ, χαλούν τα κέφια µου, δες πρµ. 323, 327, πρµ. φρ. 140 και Ν.Π.γ τρ , [αρχ. χαλάω]. χαµάµ(ι), το είδος λουτρού, τουρκικό λουτρό, χώρος πολύ ζεστός, [τουρ. hamam]. χαµηλουφουρτώνου ρ., για αρ. χρ. δες φουρτώνου, φορτώνω χαµηλά, φορτώνω σίγουρα, χαµηλουφόρτου, ψιλουτραγούδα, (πρµ. 392), αλλ. χαµπλουφουρτώνου, [χαµλός + φουρτώνου]. χάµκους, -κ(η), -κου αδύνατος, λ. που χρησ. για το χαρακτηρισµό του τσίπρου α- πλής απόσταξης, χάµκου ρακί, [τουρ. ham(=άχρηστος) + -κους]. χαµλός, -λιά, -λό χαµηλός, αλλ. χαµπλός, επίρρ. χαµλά, [αρχ. χαµηλός]. χαµλώνου ρ., χαµήλουνα, χαµήλουσα, χαµηλώνω, αλλ. χαµπλώνου, [αρχ. χαµηλς > µσν. χαµηλώνω]. χαµόµπλου, το το χαµοµήλι, αλλ. χαµόµλου, [µσν. χαµόµηλον, δες χαµουµήλ(ι)]. χαµουκέρασου, το το µπόρµπουλου, (Νιγρ.), [αρχ. χαµα + αρχ. κέρασος > µσν. χάµω + µτγν. κεράσιον > χαµοκέρασο]. χαµουκιρασιά, η το µπουρµπουλιά, (Νιγρ.), [χαµουκέρασου]. χαµουµήλ(ι), το χαµοµήλι, χαµόµηλο, αλλ. χαµόµπλου, [αρχ. χαµα + µλον > µτγν. χαµαίµηλον > µσν. χαµόµηλον]. χαµούρ(ι), το µείγµα από αλεύρι και νερό για ετοιµασία ζύµης, µείγµα νερού και οικοδοµικών υλικών, (ασβέστη, τσιµέντου, άµµου κλπ.), [τουρ. hamur]. χάµουτζης, ο περιπ. ο καταγόµενος από τη νότια Ελλάδα, [αρχ. χαµα > µσν. χάµω > χάµου + -τζής, σκωπτικά, επειδή στη Ν. Ελλάδα χρησ. το επίρρηµα χάµου αντί του κάτω]. χαµούτ(ι), το χοντρό και µαλακό περιλαίµιο του αλόγου, που έµπαινε στο λαιµό του, όταν ήταν να σύρει αλέτρι ή κάρο, πληθ. τα χαµούτια{-τχια} = γενικά η σαγή του ζώου που ζευόταν στο κάρο ή στο αλέτρι, αλλ. κλίκ(ι) 2, [τουρ. hamut]. χαµπάρ(ι), το χαµπάρι, χαµπέρι, είδηση, φτος είνι µερ χαµπάρ(ι) = δεν παίρνει είδηση, γιατί κοιµάται ή για άλλο λόγο, αλλ. χαµπέρ(ι), δες και µερ, [τουρ. haber]. χαµπαρίζου ρ., παρ. χαµπάρζα, ο αόρ. σχηµ. περιφρ., ενδιαφέροµαι να µάθω κάτι, παίρνω είδηση, αντιλαµβάνοµαι, [χαµπάρ(ι)]. χαµπαρίκους, ο µεγεθ. της λ. χαµπάρ(ι), που χρησ. κυρίως ειρων., φτος δεν παίρ(ει) χαµπαρίκουν, [χαµπάρ(ι)]. χαµπέρ(ι), το αλλ. το χαµπάρ(ι), δες δηµ. τρ. 8. χαµπλός, -λιά, -λό χαµηλός, επίρρ. χαµπλά, θα βρέξ(ει) γιατί τα χιλιδόνια πιτούν χαµπλά, [χαµλός]. χαµπλούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου χαµηλούτσικος, [χαµπλός]. χαµπλουφουρτώνου δες χαµηλουφουρτώνου. χαµπλώνου ρ., χαµπήλουνα, χαµπήλουσα, χαµηλώνω, χαµπήλουσα τ λάµπα, [χαµλώνου]. χάνου ρ., έχανα, έχασα, χάθκα, χάνω, [αρχ. χάος > µτγν. χα > µσν. χάνω]. χανούτις, οι ξεχειλωµένα παπούτσια, [αρχ. χάσκω > µτγν. χαίνω > µέλλ. χανο- µαι]. χαντακώνου ρ., χαντάκουνα, -κουσα, -κώθκα, χτυπώ κάποιον άσχηµα, ως παθ. χτυπώ µόνος µου, παθαίνω ζηµιά, εξαφανίζοµαι, µι χαντάκουσις, δε χτά(ει)ζς; χα-

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ ντακώθκα µι τιαυτό που µι βρήκι, [αραβ. khandaq > χάνδαξ > µσν. χανδάκι > χαντάκι]. χαντούµς, ο χαντούµης, ευνούχος, άντρας σεξουαλικά ανίκανος, [τουρ. hadım(=ευνούχος)]. χάντρου, το η χάντρα, [µσν. χάντρα]. χάπ(ι), το χάπι, το τελευταίο µη κερδισµένο κέρµα στο τρυπούδ(ι), που έπαιρνε χωρίς ρίξιµο ο επόµενος παίχτης, [1. **αρχ. κάπτω (=τρώγω γρήγορα) > µσν. χάπτω, 2. τουρ. hap (=καταπότι)]. χαραή, η χαραυγή, ξηµερώµατα, πολύ πρωί, [αρχ. χαράσσω > µσν. χαραγή]. χαράµ(ι), το τσάµπα, άδικα, ανώφελα, δες πρµ. 326, [τουρ. haram]. χαραµίζου ρ., χαράµζα, -µσα, -µίσ(η)κα, χαραµίζω, ξοδεύω άσκοπα, [χαράµ(ι)]. χαραµουφά(η)ς, ο χαραµοφάης, ο ενήλικας που τρέφεται χωρίς να εργάζεται, [χαράµ(ι) + φά(ι)]. χαραµπάτ(ι), το καταστροφή, κακό χάλι, γίνκαµι χαραµπάτ(ι), [τουρ. harabat]. χαράµσµα, το η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του χαραµίζου. χαραµτζής, ο ο χαραµοφάης, [χαράµ(ι) + -τζής]. χαρανί, το πήλινη βαθιά χύτρα, [τουρ. hereni]. χαρέλ(ι), το µεγάλο τρίχινο σακί, που το χρησ. για τη µεταφορά ελαφρών προϊόντων, όπως βαµβάκι, άχυρο, κάρβουνα κ.ά., δες και µπούρντα, **[1. τουρ. hare (= ράβδωση), από τις ρίγες που είχαν τα χαρέλια στην ύφανσή τους, 2. τουρ.harelemek(=κυµατίζω ελαφρά), δες ανάλογα τη λ. µπούρντα]. χάρ(η), η η χάρη, το χάρισµα, µτφ. η βροχή, αν πάρ(ει) τώρα καµιά χάρ(η) δα γέν τα καπνά, [αρχ. χάρις]. χάρισµα, το προτέρηµα, αρετή, χάρη, η Λινιώ έχ(ει) χαρίσµατα, δες χάρσµα = δώρο, [αρχ. χαρίζοµαι]. χαρµάν(ι), το µείγµα, ιδιαίτερα µείγµα καπνών από διάφορες ποιότητες, του τσιγάρου σ είνι που καλό χαρµάν(ι), [τουρ. harman]. χαρµανιάζου ρ., χαρµάνιαζα, -σα, νιώθω έντονη στέρηση τσιγάρου, [χαρµάν(ι)]. χάρσ(ι), το ασβεστοκονίαµα, [τουρ. harç(=λάσπη για κτίσιµο)]. χαρσί(η)ζς, ο τεµπέλης, ανεπρόκοπος, (Νιγρ.), [τουρ. harç(=έξοδο, δαπάνη) + -siz (=χωρίς), σε ελ. µετ. αυτός που ζει χωρίς να ξοδεύει]. χάρσµα, το δωρεά, δώρο, χάρη, µι το κανι χάρσµα σι λέου, µι το δουσι τζιάµπα, [χάρισµα]. χαρτάκια, τα τραπουλόχαρτα, παιχνίδια µε την τράπουλα στη γλώσσα των παιδιών, [αρχ. χάρτης > µσν. χαρτί]. χαρταπιάνς, -νου αυτός που αρπάζει πρώτος από όλους, χωρίς να περιµένει τη σειρά του, [χαρτί(δες χαρτάκια) + πιάνου]. χαρτς, ο παιχν. µιας οµάδας τριών-τεσσάρων παιδιών, στο οποίο έριχναν µε τη σειρά ένα µαχαίρι ή ένα µυτερό σίδερο και το κάρφωναν στο χώµα σε ένα κυκλικό σχήµα ήταν τάχα ο χάρτης, και σε κάθε βολή κερδιζόταν ένα κοµµάτι γης µέχρι που κάποιος κέρδιζε όλη την έκταση, ήταν ο αρχ. κυνδαλισµός αλλ. το καρφί, το ντιρπί, δες και π., [αρχ. χάρτης]. χαρχάρα, η το ροχαλητό, πού να κοιµθείς µ αφνού τ χαρχάρα, [ηχοπ. λ.]. χαρώ χαρίζω, ρ. τύπος γνωστός µόνο στα δηµ. τρ., δε σι τα πουλώ, λιβέντη µ, δε σι 395

5 396 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τα χαρώ, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. χαρίζοµαι > χαρίζω]. χάσ(η), η χάση, σ χάσ(η) κι σ φέξ(η) µάς έρχιτι, [µσν. χάνω(χάνου) > µσν. χάσις]. χασ(η)λαντίζου ρ., χασ(η)λάντζα, -λάτσα, -λαντίσ(η)κα, συµπληρώνω το καπνοχώραφο µε νέα φυτά, στις θέσεις εκείνων που δεν έπιασαν µε τη φυτεία, **[χάσ(η) + τουρ. ladini(=θέτω, τοποθετώ)]. χασ(η)λάτζµα, το η ενέργεια του χασ(η)λαντίζου. χασιές, ο το ύφασµα χασές, επ. χασιένιους/χασιεδένιους, -νια, -νιου, [τουρ. hassa]. χάσ(ι)κους, -κ(η), -κου καθαρός, γνήσιος, χάσ(ι)κα αδέρφια = αδέρφια από τους ί- διους γονείς, χάσ(ι)κου ψουµί = ψωµί µόνο από σταρένιο αλεύρι, στη Νιγρ. χάζ(ι)- κους, [τουρ. has(=καθαρός, αγνός)]. χασίλ(ι), το πρώιµο σιτάρι/κριθάρι, που κατά το στάδιο της ανάπτυξής του προορίζεται για ζωοτροφή, ως βόσκηµα ή για κόσισµα και τάισµα στο σπίτι, [τουρ. hasıl (=παραγόµενος)]. χάσ(ι)µου, το χάσιµο, [µσν. χάνω (δες χάνου) > χάσιµο]. χάσι χάσι, το χάσιµο, φρ. γνωστή από τα παιχνίδια, ήρτι µια γριά π την πόλη κι έφιρι του χάσι χάσι, Παναγίτσα µου να χάσει, [µσν. χάνω > χάσιµο]. χάσκα, το παιχν. που παιζόταν στο σπίτι το βράδυ της αποκριάς µε ένα κοµµάτι χαλβά, που το αιωρούσε ο πατέρας µπροστά στα ανοιχτά στόµατα των παιδιών κι εκείνα προσπαθούσαν να το δαγκώσουν χωρίς να χρησ. τα χέρια, αλλ. χλάτσκα, χάτσκα, δες και π., [αρχ. χάσκω]. χασλαµάς, ο τα φυτά του καπνού που µεταφυτεύονται στα καπνοχώραφα, πληθ. χασλαµάδις = φυτώρια καπνού από όπου παίρνονται οι ρίζες του καπνού και µεταφυτεύονται στα καπνοχώραφα η εκλεκτή ποικιλία ορισµένων φρούτων, µι χασλα- µά βύσσινα έκανα του γλυκό άνθρωπος καλοθρεµµένος και µε τρυφερή επιδερµίδα o χορός καρσ(ι)λαµάς, [1. (Π.Κ.) τουρ. haşlama(=φυτώριο καπνού, σε τουρ. ιδίωµα στη Σµύρνη). 2. **τουρ. haslama(=βραστό κρέας, κατ επέκταση τρυφερός, αφράτος), για τις σηµ. εκτός από το φυτώριο του καπνού]. χασµίσ(ι), το {χασ-µίσ(ι)}, κάτι που τρώγεται για το ξιµάλλιασµα, π.χ. σταφίδες, στραγάλια, διάφοροι ξηροί καρποί, κλπ., (Νιγρ.), φέρι κανέ χασµίσ(ι) να ξιµαλλιάσουµι, δες και γκιµίσια/γκιουµίσια, [τουρ. has(=αγνός, πραγµατικός) + mis(=άρω- µα µόσχου, δες µουσχου-)]. χασµούν(ι), το όρος της ξύλευσης όταν ένα ξύλο κοβόταν µε δυο αντικριστές τσεκουριές, στο ένα κοµµάτι σχηµατιζόταν µια µορφή σφήνας, το χτέν(ι), ενώ στο άλλο µια αντίστοιχη εσοχή, το χασµούν(ι), **[χαίνω(=ανοίγω πολύ) > αρχ. χάσµα + -ούν(ι)]. χασµούρσµα, το χασµούρηµα, χασµουρητό, αλλ. το χασµούρµα, [αρχ. χάσµη > χασµούρα > χασµουριέµαι]. χασουµέρ(ι), το χρονοτριβή, καθισιό, δεν είνι ώρα για χασουµέρ(ι), πιάντι, [χάνου + µέρα(< αρχ. (µέρα)]. χασουµέρς, ο χασοµέρης, αργόσχολος, [χασουµέρ(ι)]. χασουµιράου, -ώ ρ., χασουµιρούσα, χασουµέρσα, χασοµερώ, χρονοτριβώ, δεν πιάνοµαι σε δουλειά, µη χασουµιράς, δε µπιτίζουµι, [χασουµέρ(ι)]. χασουµιρτζής, -τζού αυτός που χασουµιρά, [χασουµέρ(ι)]. χασουµιρτζίθκους, -κ(η), -κου αυτός που προκαλεί χασουµέρ(ι), [χασουµιρτζής +

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ -ίθκους]. χατάς, ο ζηµιά, κακό, κάτι που γίνεται κατά λάθος, [τουρ. hata(=λάθος)]. χατζη- συνθ. επωνύµων και προσωνυµίων ή χαρακτηρισµών µε τη σηµ. µεγάλος, διακεκριµένος, δες χατζηγιουβάν(η)ς, χατζηψιφτίνας κλπ., [αραβ. hacı > χατζής]. χατζηγιουβάν(η)ς, ο µεγάλος µπουνταλάς, µεγάλος γιουβάν(η)ς, (Νιγρ.), [χατζη- + γιουβάν(η)ς]. χατζηπισµάνς, ο αυτός που πισµανεύει εύκολα, που αλλάζει γνώµη χωρίς δυσκολίες, (Νιγρ.), [χατζή- + πισµάνς]. χατζηψιφτίνας, ο µεγάλος ψεύτης, αρχιψεύταρος, (Νιγρ.), αλλ. χατζηψεύτς, [χατζη- + ψιφτίνας]. χάφτας, ο µπουνταλάς, χαζός, αυτός που τα χάφτ(ει) όλα, [χάφτου]. χάφτου ρ., έχαφτα, έχαψα, χάφτω, τρώγω λαίµαργα, µτφ. πιστεύω ό,τι ακούω, αλλ. χάβου, µην τα χαφτς φτα που σι λεν, [αρχ. κάπτω(=τρώγω γρήγορα) > µσν. χάπτω]. χαχαλάς γεωργικό εργαλείο παρόµοιο µε τη διχάλα, µόνο που έχει, αντί για δύο, τέσσερα ή περισσότερα σκέλη, δες πρµ. 235, [αρχ. χαλ (=χηλή) µε αναδίπλωση του χα > χαχάλα > υποκ. µσν. χαχάλιν > χαχάλι(=σκέλος) **> χαχαλάς(=αυτός που έχει σκέλη)]. χαχάµ(η)ς, ο αφελής, βλάκας, ανόητος, ηλίθιος, [εβρ. haham(= ο συνήθως κοιµισµένος, ο αποβλακωµένος ανατολίτης), Κ.Σ.]. χάχα-µπούχα αποδίδει τις συζητήσεις χωρίς σοβαρό περιεχόµενο που συνοδεύονται από ηχηρά γέλια, [από τον ήχο χα-χα του γέλιου]. χαχανίζου ρ., χαχάντζα, -νιξα, καγχάζω χωρίς αιτία σαν ηλίθιος, [µσν. χάχανον > µσν. χαχανίζω]. χαχαρίκους, ο µεγάλος χάχας, αλλ. ο χαχαρίκας, [χάχας]. χάχας, ο αφελής, βλάκας, ανόητος, ηλίθιος, [χαχανίζου]. χαψιά, η βούκα, βουκιά, µπουκιά, µια χαψιά ψουµί, δες λ.γ. 31 και αίν. 2, [χάφτου > αόρ. έχαψα]. χέζιους, ο αλλ. ο χιζιάρς. χείµαζι ρ., έπαιρνε µέτρα προστασίας για τις κακοκαιρίες, λ. γνωστή µόνο από την πρµ. 242, [αρχ. χειµάδειον > µσν. χειµαδε*ον]. χειµουνιάτκους, -τκ(η), -τκου ο προοριζόµενος για το χειµώνα, χειµουνιάτκου καρπούζ(ι) = χοντρόφλουδο καρπούζι που κρατούσε και για το χειµώνα, χειµουνιάτκου ρούχου, αλλ. χειµουνκός, [αρχ. χειµ+ν > χειµωνιάτικος]. χειµουνκός, -κιά, -κό χειµουνιάτκους, χειµουνκιά ζιακέτα, χειµουνκό καρπούζ(ι), [αρχ. χειµ+ν > µτγν. χειµωνικός]. χ(ει)µώνας, ο χειµώνας, αλλ. χµώνας, πληθ. οι χ(ει)µών(οι), [αρχ. χειµών]. χειριά, η {-ριά}, χούφτα, για χόρτο/στάρι θερισµένο, όσο κρατάει το ένα χέρι για άλλα υλικά, όπως σπειριά, αλεύρι κλπ., όσο κρατούν τα δυο χέρια µαζί, δες πρµ. φρ. 109, δες πλόχειρου, [χέρ(ι)]. χειρκό, το χερικό, [χέρ(ι)]. χειρόµπλα, τα χειρόµυλος, οι πέτρες του χειρόµυλου, µε τις ποίες άλεθαν το σιτάρι και έκαναν το µπλουγκούρ(ι), [χέρ(ι) + µτγν. µύλος(< αρχ. µύλη)]. χειρότις, οι γάντια, χειρόκτια, δώσι µι τ ς χειρότις, πααίνου στου µπαΐρ(ι), [αρχ. 397

7 398 Νίκος Λ. Πασχαλούδης χερ > νεότ. χειρόκτιον πιθανώς προέρχεται από τη στρατιωτική ορολογία]. χειρούκλα, η µεγάλο χέρι, έχ(ει) µια χειρούκλα να! [χέρ(ι)]. χειρουφιλήµατα, τα η πρώτη επίσκεψη που έκαναν οι γυναίκες από το σόι του γα- µπρού στο σπίτι της νύφης µετά τον αρραβώνα, όπου η νύφη χαιρετούσε όλο το σόι µε χειροφιλήµατα, [χέρ(ι) + αρχ. φίληµα]. χέρ(ι), το χέρι, φορά, π.χ. τα φύλλα που µαζεύονται κάθε φορά από τη ρίζα του καπνού αποτελούν ένα χέρ(ι), απ τ ς µπαντίνις πήραµι τρία χέρια, µ(ι) ήρτι που χέρ(ι) = µου ήρθε βολικά, δες και πρµ. φρ. 123, [αρχ. χείρ]. χέρ(ι)-χέρ(ι) επιρρ. έκφραση, γρήγορα, µάνι-µάνι, µπίτσι του καπνό χέρ(ι)-χέρ(ι), το πέρασµα µια φορά σε άλλες περιοδικές εργασίες χέρια-χέρια = φορές-φορές, χέρια χέρια βρέχει = βρέχει µε διακοπές, δες µπιρντάχ(ι). Χιανιώτισσα, η αυτή που κατάγεται από το χωριό Αχιανού, η Μαρουδιά Χιανιώτισσα ευτέρα µέρα κίνησε, (Ν.Π.γ τρ ), [Αχιανού > Αχιανιώτισσα > Χιανιώτισσα, δες και Ν.Π.γ Εισαγωγή σ. 38]. χιζιάρς, ο χεζιάρης, χέστης, δειλός, αυτός που χέζεται πάνω του, αλλ. χέζιους, [αρχ. χέζω]. χ(ι )ζ(ι), το γινάτι, δύναµη, ταχύτητα, γρηγοράδα, ορµητικότητα, ορµή, µάχνισι µια πέτρα µι χ(ι )ζ(ι) κι τουν κααρλάτσι στου κότσ(ι), [τουρ. hız]. χ(ι )κ-µ(ι )κ µισόλογα, άφσι τα χ(ι )κ-µ(ι )κ κι λέει τι είδις, [τουρ. hik-mik (=συνοµιλώ και τραυλίζω)]. χικµιτζής, ο αυτός που µιλά µε τη µύτη, (Νιγρ.), αλλ. ο φρικνιάρ(η)ς, [χ(ι )κ- µ(ι )κ + -τζής]. χιλιδόνα, η χελιδόνι, ξύλινη κατασκευή µε ένα οµοίωµα χελιδονιού, που χρησ. σε έθιµο της 1ης Μαρτίου, χαρτοκατασκευή που µπορούσε να ολισθαίνει στον αέρα, [αρχ. χελιδών]. χιλιδόν(ι), το χελιδόνι, παιχν. µε τη σκιά των χεριών πάνω σε τοίχο, [χιλιδόνα]. χιλιντζέδια, τα αλλ. οι χιλιντζέδις. χιλιντζές, ο ζαβολιάρης, αυτός που παραβαίνει τους κανόνες των παιχνιδιών, η ίδια η παράβαση των κανόνων, πληθ. οι χιλιντζέδις, τα χιλιντζέδια, καντς χιλιντζέδις κι δε σι παίζουµι, υποκ. το χιλιντζούδ(ι), [τουρ. hile(=κατεργαριά) + τουρ. κατ. -ce (που δηλώνει τρόπο)]. χίλνοι, -λις, -λια χίλιοι, δες αίν , [αρχ. χίλιοι]. χιναέτς, ο γινατσής, τεµπέλης, χιναέτς νοικουκύρς,**[συµφ. τουρ. hin oğluhin(=πανούργος, πονηρός) και ζαναέτς]. χιουνίστρις, οι χιονίστρες, τις αντιµετώπιζαν τρίβοντάς τες µε άµµο που έπαιρναν κάτω από κυδωνιά, [αρχ. χι+ν > µσν. χιόνι]. χιουνουπόλιµους, ο το παιχν. του χιονοπόλεµου, µε τα χαρακτηριστικά όµως του πετροπόλεµου, [χιόνι(< µτγν. χιόνιον < αρχ. χιών) + αρχ. πόλεµος]. χιρέτµα, το χαιρέτηµα, χαιρετισµός, [χιριτάου]. χιριτάου, -ώ ρ., χιριτούσα, χιρέτσα, χιριτήθκα, χαιρετώ, [αρχ. χα*ρε > µτγν. χαιρετίζω > µσν. χαιρετ]. χιριτίµατα, τα χαιρετίσµατα, δες δηµ. τρ. 5, [χιριτάου]. χ(ι )ρκα, η ζακέτα που φορούσαν οι φουστανούσις, [τουρ. hırka]. χιρνώ ρ., χιρνούσα, χίρσα, αρχινώ, πρ. χίρσι, χιρίστι, χίρσι να µπουρλιά(ει)ζς, [µσν.

8 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ -ρχιν]. χιρουνύφια, τα ακολουθία των Χαιρετισµών, [από τη φρ. χα*ρε νύµφη...]. χ(ι )ρτας, ο αγροίκος, σελέµης, [τουρ. hırt]. χιρχιλές, ο ανεπρόκοπος, λέτσος, αυτός που γυρίζει άσκοπα, [τουρ. hergele (=ανάγωγος, ατίθασος, ατίθασο µουλάρι)]. χιτζιά, η περιορισµός, όλη την εβδουµάδα µε βάζει στη δουλειά και το Σαββάτο βράδυ µε βάζει στη χιτζιά, (Ν.Π.γ τρ ), δες σκιντζά. χλαπακιάζου ρ., χλαπάκιαζα, -σα, καταπίνω βιαστικά, [δες χλαπανίζου]. χλαπανίζου ρ., χλαπάντζα/-νζα, -ντσα/-νσα/-νιξα, τρώγω κάνοντας θόρυβο, [1. ** από τον ήχο χλαπ-χλαπ της µάσησης, 2. (Π.Κ.) σλ. hljap/help(=ψωµί)]. χλιάρα, η {-ιά-}, κουτάλα, έθιµο του γάµου κατά το οποίο ο µάγειρας του γάµου και οι πηριτάδις έβγαζαν τ χλιάρα και µάζευαν χρήµατα από τους καλεσµένους, υποκ. η χλιαρούδα, [χλιάρ(ι)]. χλιάρ(ι), το {-ιά-}, κουτάλι, χουλιάρι, καµωµένο παλιότερα από ξύλο, δες πρµ. 399, υποκ. το χλιαρούδ(ι), [κόχλος > αρχ. κοχλιάριον > χουχλιάρι > χουλιάρι]. χλιαριά, η {-ιά}, κουταλιά, [χλιάρ(ι)]. χλιαρίζου ρ., χλιάρζα, -ρσα, χλιαρίσ(η)κα, τρώω γρήγορα µε το χλιάρ(ι). χλιαρούδα ξίδ(ι) πρόχειρο φαγητό, που ήταν ψωµί, ξίδι και ξερό κρεµµύδι τα κοµµάτια του κρεµµυδιού τα χρησ. σαν κουτάλια και µ αυτά χλιάρζαν το ξίδι. χλιάρσµα, το το αποτέλεσµα του χλ(ι)αρίζου. χλιµιντράου, -ώ ρ., χλιµιντρούσα, -ντρισα, χλιµιντρίζω, αναφέρεται για άλογα όταν βγάζουν φωνή, αλλ. χλιµιντρίζου, [αρχ. χρεµετίζω > µσν. χλιµιντρ]. χλιµιντρίζου ρ., παρ. χλιµίντριζα, για λοιπά δες χλιµιντράου. χλιµίντρσµα, το φωνή του αλόγου, αλλ. το χλιµίντρισµα, [χλιµιντράου]. χλιµπουνιάρς, ο χλεµπονιάρης, κίτρινος από ίκτερο, κ. χρυσή, [1. χολ.ν πόν/ > χολεµπονιάρης > χλεµπονιάρης, (Κ.Σ.), 2. χλεµπόνα(=κίτρινο παραγινωµένο αγγούρι) > χλεµπονιάρης, 3. πλεµονιάρης > φλεµονιάρης > χλεµπονιάρης, (Λ.Ηπ.)]. χλιµπούρ(ι), το το κάτω µέρος από σπασµένη στάµνα, στο οποίο έβαζαν νερό, για να πίνουν οι κότες, αλλ. χρουµπούλ(ι), στη Νιγρ. χουρµπούλ(ι), [χρουµπούλ(ι)]. χλιο, το {-ιο}, χλιαρό, χλιο-χλιο του θέλου του νιρό, όπου η επανάληψη εντείνει τη σηµ., [αρχ. χλίω]. χλιώνου ρ., οι αρ. χρ. σχηµ. περιφρ. χλιαίνω, θερµαίνω κάτι µέχρι να γίνει χλιαρό, το κανα χλιο του νιρό, [χλίω(=είµαι/γίνοµαι χλιαρός) > αρχ. χλιαίνω]. χλούβαρς, ο ο κανένας, λέγεται ειρων. για αναφορά σε ανύπαρκτο πρόσωπο ή σε πρόσωπο που δε θέλουµε να ονοµάσουµε, π.χ. στην ερώτηση ποιος σι είπι ότι είσι άρρουστους, αντί να απαντηθεί ο γιατρός, δίνεται η απάντηση ποιος να µι πει, ου χλούβαρς µι είπι, **[πιθανώς από κάποιο όν. ή προσων.]. χλουπ λ. που αποδίδει τον ήχο που κάνει ένα καπάκι, όταν εφαρµόζει ακριβώς, έ- κανα λίγου έτσ(ι), κι χλουπ, σφάλτσι του κουτί, [ηχοπ. λ.]. χλουπώνου ρ., χλούπουνα, -σα, κλείνω µε καπάκι, κουµπώνω, [χλουπ]. χµω ρ., χµούσα, χύµηξα/χύµξα, χυµίζω, χυµώ, επιτίθεµαι, ορµώ, διατάζω το σκύλο να χυµήξει, µην του χµας του σκλι, θα τ ς δαγκάσ(ει), [ίσως από χέω > αρχ. χµα (=ορµητική ροή, πληµµύρα) > µσν. χουµ > χυµώ]. χµώνας, ο δες χ(ει)µώνας. 399

9 400 Νίκος Λ. Πασχαλούδης χνάρ(ι), το χηνάρι, χήνα, αγριόχηνα, Anser anser, ακούουντι τα χνάρια, θα χιουνίσ(ει), [αρχ. χν > υποκ. χηνάριον > µσν. χηνάριν]. χνέρ(ι), το χουνέρι, κασκαρίκα, αστείο πάθηµα, [τουρ. hüner(=δεξιοτεχνία)]. χνίκας, ο χαζός, µπουνταλάς, **[αρχ. χν > χήνα (µτφ. αφελής) + -ίκας, µε αποβολή του «η»]. χόβ(ι), το η φορά, η επανάληψη, µ έβγαλι τρία χόβια, [βουλ. hovi]. χόβουλ(η), η δες χουβόλ(η). χόζ(ι)κους, -κ(η), -κου ανεύθυνος, ευχάριστος, καλοσυνάτος, ελκυστικός, χόζ(ι)- κους χαβάς, χόζ(ι)κα µουχαµπέτια, [τουρ. hoş(=ευχάριστος) + -κους]. χόινα, η θάµνος που µοιάζει µε κέδρο, η αρχ. 0ρκευθος, οξύκεδρος, Junirerus oxycedrus, υποκ. η χουϊνούδα, [βουλ. hojna]. χόι-χόι έθιµο της παραµονής των Φώτων, ανάλογο µε τα κόλιντα, σούρµπα, **[όι!]. χόντρα, η χοντρό βαµβακερό ύφασµα, φτιαγµένο στον αργαλειό από βαµβάκι κλωσµένο στο τσικρίκ(ι), [δες χόντρους]. χόντρης, ο ειρων. ο χοντρός και µεγαλόσωµος, [χόντρους]. χόντρους, το χόντρος, πάχος, πλάτος, του χόντρους ήταν πουλύ, [αρχ. χονδρς > χοντρς > µσν. χόντρος]. χόρτασ(η), η χορτασµός, δεν είνι για χόρτασ(η), [χουρταίνου]. χόρτασι λάκκους παιχν. µιας οµάδας παιδιών, στο οποίο η µάνα όντας µέσα σε ένα λάκκο προσπαθούε να τραβήξει άλλον παίχτη µέσα, [χουρταίνου + λάκκους]. χόσ(ι)-µπέσ(ι) πάρε δώσε, σχέσεις, συναναστροφή, φιλία, δε θέλου χόσ(ι)-µπέσ(ι) µι κείν(η) την ξιφσούρου, [τουρ. hoş-beş(=φιλικός χαιρετισµός)]. χότζιας, ο χότζας, [τουρ. hoca > µσν. χοτζίας]. χου λ. που εξασφάλιζε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τον αριθµό που εκφωνούσε ο παίχτης, χου πρω(τους) = να είµαι πρώτος, χου δέ(φτιρους) κλπ., δες και φτου. χουβόλ(η), η τα κάρβουνα που σκέπαζαν αποβραδίς στη στάχτη και το πρωί τα έβρισκαν αναµµένα, αλλ. η χόβουλ(η), [βεν. *fogolo > φόγολη > µσν. χοβόλη]. χού(ι), το χούι, συνήθεια ενοχλητική, έξη, ιδιοτροπία, πληθ. τα χούια{-ια}, [τουρ. huy]. χουιλής, -λού, -λίθκου αυτός που έχει χούια, [χού(ι) + -λής, βαλκ. τουρ. huyli]. χουινίσιους, -σια, -σιου αυτός που είναι φτιαγµένος από χόινα αλλ. χουινίτκους. χουλουσκάου ρ., χουλουσκούσα, -λόσκασα/-λουέσκασα, χολοσκάω, [αρχ. χολ + σκάζου]. χουµά χώµα, δες δ.δ. 3. β. χουµατίλα, η η µυρωδιά από το χώµα µετά τις πρώτες σταγόνες της βροχής, [αρχ. χµα]. Χουµκιώτς, -τσα ο καταγόµενος από το Χούµκους. Χούµκους, το παλιό όν. του χωριού Χουµνικό, [Μ.Τ. Humkos, Π.Πα. Χούµνικον]. χούµπας, -µπου χοντρός, (Νιγρ.), **[ίσως από τουρ. hububat(=σιτηρά), όπως ανάλογα η λ. πλαστάς]. χουνάκ(ι), το παιχν., ήταν η απλή χάρτινη σαΐτα, [χουνί]. χουνάκια, τα είδη λουλουδιών, οι πιτούνιες, τα νυχτολούλουδα κ.ά., [χουνί]. χουνί, το χωνί, υποκ. το χουνούδ(ι), [αρχ. χοάνη > χώνη > µσν. χωνίον]. χουντραίνου ρ., χουντρίνισκα/χόντρινα, χόντρινα, χοντραίνω, [χουντρός].

10 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ χουντρέλου, η χοντρή γυναίκα, [χουντρός]. χουντρό δάχλου, το το µεγάλο δάχτυλο, ο αντίχειρας, αλλ. µπάσ(ι) παρµάκ(ι). χουντρός, -ριά, -ρό {-ιά}, χοντρός, [αρχ. χονδρός]. χουντρουκώλου, η χοντροκώλα, [χουντρός + κώλους]. χουντρουµπαλάς, -λού, -λάθκου χοντρός, ευτραφής, αλλ. ο χουντρουπαλάς, πιδί χουντρουπαλάθκου, δες και µπουχόρου, [χουντρός + τουρ. pala(=µεγάλος και κα- µπύλος)]. χουράου ρ., χουρούσα, χώρισα, χωρώ, χωράω, δω δε µι χουράει, [αρχ. χωρέω]. χουριάταρους, ο µεγεθ. της λ. χουριάτς. χουριάτκους, -κ(η), -κου χωριάτικος, χουριάτκου ψουµί, [χουριάτς]. χουριάτς, -τσα χωριάτης, χωρικός, [αρχ. χωρίον > µσν. χωριάτης]. χουρίζου ρ., χώρζα, χώρσα, χουρίσ(η)κα/-στκα, χωρίζω, ξεχωρίζω, διανέµω την πατρική περιουσία, φνοι χουρίσ(η)καν = χώρισαν οι αρραβωνιασµένοι, πήραν διαζύγιο οι παντρεµένοι, δες χώρζµα, [αρχ. χωρίζω]. χουρµπούλ(ι) δες χλιµπούρ(ι) και χρουµπούλ(ι). χούρµπους, -µπου άσχηµος, κακόµορφος, άχαρος, άγαρµπος, [από τη λ. χορµπούλι, δες χρουµπούλ(ι)]. χουρουµπήδµα, το χοροπήδηµα, [αρχ. χορς + µπήδµα]. χουρουσπιρίδα, η χοροεσπερίδα, βραδιά χορού σε κέντρο διασκέδασης, [αρχ. χορς + αρχ. 2σπερίς]. χουρσιά, η χωρισµός, µοιρασιά, [χουρίζου]. χουρταίνου ρ., χόρτινα/χουρτίνισκα, χόρτασα, χορταίνω, χόρτινα µο µι ψουµί, το ρ. απαντά και ως παθητ. µόνο σε τύπους του πληθ. χουρταίνουµιστι, χουρταίνουµασταν, χουρτάσ(η)καµι, χουρτάσ(η)καµι όλ(η) µέρα = χόρτασε ο ένας να βλέπει τον άλλον όλη τη µέρα, δες και γεία, πρµ. 2 και 64, [αρχ. χορτάζω > µσν. χορταίνω]. χουρτάρ(ι), το χορτάρι, χόρτο, [αρχ. χόρτος > µσν. χορτάριν]. χουρτασ(ι)κός, -κιά, -κό χορταστικός, χουρτασ(ι)κό φαΐ, στουν Αλέκου θα πιούµι χουρτασ(ι)κό ρακί, [αρχ. χορτάζω > χορταστικός]. χουρτασίλα, η χόρτασµα, αλλ. η χουρτασιά, χουρτασιές µυρίζ(ει), [χόρτασ(η)]. χουρχουρίζου ρ., χουρχούρζα, -ρσα, ροχαλίζω, (για γάτα), η γάτα χουρχουρίζ(ει) σ γουνιά, [ηχοπ. λ.]. -χους κατ. πρ. δες και -ους, π.χ. βραχούς. χουσιάφ(ι), το κουσιάφ(ι), [τουρ. hoşaf]. χουσµέτ(ι), το δουλειά, θέληµα, εξυπηρέτηση, βοήθεια, κάνι κι συ κανά χουσµέτ(ι), δες πρµ. φρ. 176, [τουρ. hizmet(=υπηρεσία)]. χουσµικιάρς, ο αυτός που κάνει χουσµέτια, [τουρ. hizmetkâr(υπηρέτης)]. χούφταλου, το πολύ γέρος και αδύνατος άνθρωπος, αλλ. κούφταλου, [1. µσν. φοχτα > χούφτα. 2. αρχ. κύπτω > κούπταλο > χούφταλο]. χούχλα, η βράση, βρασµός, χοχλάκιασµα, όσου να πάρ(ει) µια χούχλα του φαΐ, [χουχλακάου]. χουχλακάου ρ., χουχλακούσα, -λάκσα, ανακινούµαι µε το βρασµό, χοχλάζω, του νιρό χουχλακά(ει) σ φουτιά, [αρχ. κοχλάζω > µσν. χοχλάζω > χοχλακίζω]. χούχλιου-µπούχλιους, ο χοντρός και πλαδαρός, **[χούχλιους (< χούχλους) + µπούχλιους (< βουλ. buhu, δες µπουχόρου) + τουρ. κατ. -lu, -lü]. 401

11 402 Νίκος Λ. Πασχαλούδης χουχλουβάια, η αλλ. η κουκλουβάια. χούχλους, ο η αρρώστια δαυλός ή καπνιά του σταριού, εξαιτίας της οποίας το στάρι γίνεται µαύρο σαν κάρβουνο και ανάλογα µαυρίζει το ψωµί τον καταπολεµούσαν πλένοντας το σπόρο µε γαλαζόπετρα, **[αρχ. κόχλος ( > χοχλίδι = βότσαλο), από το γεγονός ότι τα σπυριά γίνονται σαν µικρές πέτρες, σαν βότσαλα]. χουχόλ(ι), το ο χαχόλος, ο άχαρος, ο ασ(υ)µµάζιφτους, [Χαχόλος, ρωσ. εθνότητα]. χουχούλα, η ειδικό κάλυµµα του κεφαλιού, πάνινο άσπρο το καλοκαίρι, µάλλινο πλεκτό το χειµώνα, στη Νιγρ. το χουχούλ(ι), [λατ. cuculla > µσν. κουκούλλα]. χουχούλ(ι), το παιδικό σεντόνι ειδικό για τη βάφτιση, στο οποίο έβαζαν το µωρό αµέσως µετά την κολυµπήθρα ήταν ραµµένο σε δυο συνεχόµενες πλευρές µε κόκκινη κλωστή και είχε στη γωνία ραµµένη, επίσης µε κόκκινη κλωστή, µια τρύπια δεκάρα για στόλισµα στη Νιγρ. ήταν η χουχούλα, [δες χουχούλα]. χούχτζµα, το η ενέργεια του χουχτίζου. χουχτζµένους, -ν(η), -νου αυτός που δέχτηκε χούχτζµα, µτφ. χουχτζµένα αχέλια = ελαφρώς αρµυρά χέλια, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το πάστωµά τους, [χουχτίζου, η µτφ. εµπεριέχει τη σηµ. του ήπιου]. χουχτίζου ρ., χούχτζα, χούχτσα, χουχτίσ(η)κα, ζεσταίνω τα χέρια µου ή κάτι άλλο µε την ανάσα µου, χουχουλίζω, προλαβαίνω να πω χου πρω-, χου δε κλπ., για να πάρω ανάλογη σειρά στα παιχνίδια, δες χου, [από τον ήχο χου-χου]. χρανί, το το χαρανί, (προσφ.). χράου, χρω ρ., παρ. χρούσα, για λοιπά δες χρίζου. χραπατσώνου ρ., χραπάτσουνα, -τσουσα, -τσώθκα, ξεσκίζω κάτι µε τα νύχια µου ή µε κάποιο αιχµηρό αντικείµενο, **[γραπώνου + τσουνί(δες τζουνί > τζουνώ)]. χρατς λ. που αποδίδει τον ήχο από το σκίσιµο χαρτιού, [ηχοπ. λ.]. χράτσα-χρούτσα λ. που αποδίδει τον ήχο του κόψιµου του ξύλου µε πριόνι ή το µασούλισµα των τρωκτικών, [ηχοπ. λ.]. χρέα, τα τα χρέη, οι υποχρεώσεις, έκαναµι τα χρέα µας, [χρέος > αρχ. χρέα]. χρεία, η αποχωρητήριο, [αρχ. χρεία]. χρειάζουµι {χριά-}, ρ., χρειάζουµαν, χρειάσ(η)κα, χρειάζοµαι, η λ. χρησ. ειρων. και µε αντιθ. σηµ. εµ τώρα, του χρειάσ(η)κα = δεν το χρειάζοµαι, [αρχ. χρεία > µτγν. χρειάζοµαι]. χρειαζούµινα, τα {χρει-α-}, τα αναγκαία, τα ξύλα που κόβονταν στο βουνό όχι για καυσόξυλα αλλά για άλλες ανάγκες, [χρειάζουµι]. χρηµατίζου ρ., αόρ. χρηµάτσα, διατελώ, είναι γνωστό µόνο στον αόρ. π.χ. προυπάππου µ Νικόλας χρηµάτσι γκουτζιάµπασης, [αρχ. χρηµατίζω]. χρίζου ρ., έχριζα, έχρισα, χρίσ(η)κα, ασβεστώνω, έχρισι µάνα µ τα ζναρούδια, δες χράου, -ω, [αρχ. χρίω]. χρίσ(ι)µου, το το ασβέστωµα, η ενέργεια του χρίζου. Χριστούιννα, τα τα Χριστούγεννα. χριτς δες κριτς. χριώνου ρ., χρέουνα, χρέουσα, χριώθκα, χρεώνω, ιπέρσ(ι) χριώθκα µέχρι τα φτια, [αρχ. χρέος]. χρούµπαλα, τα εξογκώµατα στις φλέβες, κιρσοί, γιόµουσαν χρούµπαλα τα πουδάρια µ, [1. (Π.Κ.) χρουµπούλ(ι) 2. **τουρ. hor + τουρ. pala, δες χλιµπούρ(ι) και παπά-

12 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Χ λα, σε ελ. µετ. µικρό εξόγκωµα]. χρουµπούλ(ι), το αλλ. το χλιµπούρ(ι), στη Νιγρ. και χουρµπούλ(ι), [1** τουρ. hor(= ασήµαντος) + bulak(=δεξαµενή) > χορµπούλι > χρουµπούλ(ι) 2. λατ. grumulus > γρουµούλι > γρουµπούλι > χρουµπούλ(ι)]. χρουνίζου ρ., χρόνζα/χρόντζα, χρόνσα/χρόντσα, χρονίζω, συµπληρώνω ηλικία ενός χρόνου, ζω για πολλά χρόνια, χρόντσι του πιδούδ(ι) µας, ζή(ει)σς χρουνί(ει)σς µην πειρά(ει)ζς ξένου πράγµα, δες λ.γ. 11, [αρχ. χρονίζω]. χρουνκίς επίρρ., ετήσια, τουν πήραν τσιόµπανου χρουνκίς, [αρχ. χρόνος > µτγν. χρονικός]. χρουνού/χρουνούν χρόνων, πόσου χρουνού είσι; = πόσων χρόνων είσαι; δώδικα χρουνούν κουράσι πάει στην εκκλησιά, (Ν.Π.γ τρ. 47.6), [αρχ. χρόνος]. χρουστούµινα χρεωστούµενα, οφειλόµενα, [αρχ. χρέως > µτγν. χρεωστέω > µσν. χρωστ]. χρυσαλφές, οι οι πολύ στενές ταινίες µε ασηµί ή χρυσαφί χρώµα για το στόλισµα της νύφης, οι ξαλφές ή τέλια, [αρχ. χρυσς + αρχ. -λφε*ν/-λφάνω]. χρυσαφένιου, το το καµωµένο από χρυσάφι, το γλυκό που είναι τυλιγµένο σε χρυσόχαρτου, [αρχ. χρυσς > µσν. χρυσάφιν]. χρυσιά, η χρυσή, µαλαµατένια, χρυσιά καρφίτσα, [αρχ. χρυσός]. χρυσιά βέργα παιχν. φάρσα, στο οποίο όλοι έψαχναν να βρουν δήθεν τ χρυσιά τ βέργα, που ήταν όµως µια λερωµένη µε σκατά βέργα και επιφυλλάσσονταν ως έκπληξη γι αυτούς που δεν ήξεραν το παιχνίδι, δες και π., [χρυσιά + βέργα]. χρυσκάρ(ι), το είδος ποταµόψαρου που µοιάζει µε µικρό γριβάδ(ι), αλλ. το φρισκάρ(ι) ή πρικί, πληθ. τα χρυσκάρια, [Γ.Κα. χρυσκάρι(ον)]. χρυσόµγα, η χρυσόµυγα, γενική ονοµασία εντόµων µε έλυτρα διαφόρων χρωµάτων, [αρχ. χρυσς + µύγα]. χρυσουκόλναρα, τα χρυσά κλωνάρια, κουλνάρια χρυσουκόλναρα, (δηµ. τρ. 15.στ ), [αρχ. χρυσς + κουλνάρ(ι)]. χρυσόχαρτου, το το φύλλο αλουµινίου, που χρησ. για περιτύλιγµα τσιγάρων, γλυκών κλπ., [αρχ. χρυσς + χαρτί(δες χαρτάκια)]. χρω δες χράου. χρώµα, το η κ. σηµ., δες και αγραδιά, [αρχ. χρµα]. χτάζου ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες κτάζου, θα µι χτάξουν στα γιράµατα, χτάζουµι στου γυαλί/στου γιατρό πρ. χτάζι, χτάζτι, χτάξι, χτάξτι χτάζι γιατί θα πέ(ει)σς, δες πρµ. 14, 45, 377, 378, λ.γ. 21 και κτάζου, [κτάζου, κοιτάζουµι]. χτάξ(ι)µου, το κοίταγµα, η φροντίδα των γερόντων, του χτάξ(ι)µου δεν πειράζ(ει), του άρπαγµα πειράζ(ει), [χτάζου]. χτέν(ι), το χτένι, χτένα, τσατσάρα, εξάρτηµα του αργαλειού µε το οποίο χτυπούσαν το υφάδι στην ύφανση στα καυσόξυλα το αντίθετο από το χασµούν(ι), αλλά και η ασύµµετρη σφήνα, σαν αυτή που ήταν στο τσιλίκ(ι), [αρχ. κτες (= χτένα) > µτγν. κτένιον]. χτέντζµα, το χτένισµα, [χτέν(ι)]. χτικιάρς, -ρου, -ρκου ο ουχτικιάρς, στη Νιγρ. γενικά ο αρρωστιάρης. χτικιό, το η φυµατίωση, στη Νιγρ. γενικά η µακροχρόνια αρρώστια, [αρχ. 2κτική νόσος(=συνεχής νόσος) > χτικιάζω > χτικιό]. 403

13 Νίκος Λ. Πασχαλούδης χτινίζου ρ., χτένζα/-ντζα, χτένσα/-ντσα, -νίσ(η)κα, χτενίζω, πρ. χτινίζους, χτιντστούς άντι χτινίζους γιατί φεύγουµι, [χτέν(ι)]. χτισ(ι)νός, -νιά, -νό χθεσινός, [αρχ. χθές]. χυλώνου ρ., χύλουνα, χύλουσα, µαγειρεύω έτσι, ώστε ο ζωµός να γίνει παχύρρευστος, [αρχ. χυλόω]. χύνου ρ., έχυνα, έχυσα/έχσα/έυσα, χύθκα, χύνω, ρίχνω κάτι ρευστό από δοχείο, του έυσις του κρασί, ως παθ. χύνουµι = εφορµώ, αδυνατίζω υπερβολικά, χύθκι του σκλι απάνου µ, φτος χύθκι ουλόκληρους, [αρχ. χέω > µτγν. χύνω]. χώρσµα, το χώρισµα, διαζύγιο, διανοµή της πατρικής περιουσίας, χώρος ξεχωριστός, διαδικασία µε την οποία χώριζαν από την κοινή τους µοίρα τα δίδυµα αδέρφια ή τα αδέρφια που είχαν γεννηθεί τον ίδιο µήνα σε διαφορετικά χρόνια. Κατά τις λαϊκές δοξασίες τέτοια αδέρφια κινδύνευαν να αρρωστήσουν ή να πεθάνουν µαζί, κινδύνευε επίσης να πεθάνει το ένα από τα δυο, αν το ένα έβλεπε το άλλο ως νύφη ή ως γαµπρό. Γι αυτό έπρεπε να τα χωρίσουν. Τα αδέρφια που είχαν γεννηθεί τον ίδιο µήνα, σε διαφορετικά χρόνια, τα χώριζαν δίνοντάς τα να µοιραστούν ένα αβγό µε διπλό κρόκο, οπότε έπρεπε να φάει το καθένα τον δικό του κρόκο. Τα δίδυµα τα χώριζαν µε διαφορετικό τρόπο. Η µαµή έβαζε τα δίδυµα, τα το ένα έξω από το κατώφλι του δωµατίου της λεχώνας και το άλλο από την µέσα πλευρά και χτυπούσε το κατώφλι µε ένα τσεκούρι, [αρχ. χωρίζω]. 404

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή

ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή που αν δεν την είχα ονειρευτεί δεν θα είχα καταφέρει ποτέ να φτάσω εκεί, ζούσε ένας βασιλιάς πολύ-πολύ κακός! Μοναδικός του σκοπός ήταν να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Ενότητα 7 πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται Απαγγέλλουμε και τραγουδάμε στίχους Περιγράφουμε έργα τέχνης Αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα που γεύεστε Αγαπημένη συνταγούλα με τον ζουμερό καβουρμά μας!

ποιότητα που γεύεστε Αγαπημένη συνταγούλα με τον ζουμερό καβουρμά μας! ποιότητα που γεύεστε με τον ζουμερό καβουρμά μας! 10 για την προετοιμασία Υλικά (χορταστική συνταγή για 3-4 άτομα) 1 «Καβουρμά μοσχαρίσιο Μπαντάκ» 1 πακέτο ψιλά μακαρόνια 1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό 4 κουταλιές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή Λιοντάρια ως 1,90 µέτρα µήκος ως 1,10 µέτρα ύψος µέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα µεγάλα, όπως καµηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα µεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Φρόντισε το σημείο που θα ανάψεις φωτιά να μην είναι κοντά σε: θάμνους η κάτω από δέντρα.

Φρόντισε το σημείο που θα ανάψεις φωτιά να μην είναι κοντά σε: θάμνους η κάτω από δέντρα. Η φωτιά στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στο δάσος είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Επειδή τα τελευταία χρόνια τα δάση μας έπαθαν μεγάλη φθορά από πυρκαγιές, υπάρχουν αυστηρές διατάξεις για το άναμμα φωτιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω. 2α. Συμπληρώνω. Μπάλα για πάντα

Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω. 2α. Συμπληρώνω. Μπάλα για πάντα Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω 1. Όταν οι γονείς μου ήταν παιδιά, (ζω) σε μια μικρή πόλη. Τώρα μένουμε στην Αθήνα. 2. Κυρία Ελένη, τι μουσική (ακούω) το 1960; 3. Όταν ήμουν μικρός, (πίνω) πολύ γάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή ως 1,90 μέτρα μήκος ως 1,10 μέτρα ύψος μέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα μεγάλα, όπως καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΤΑΞΗ 2014-2015 Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες. Ο αρχηγός κρύβει κάποιον θησαυρό. Όλες οι ομάδες διαβάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Παροιμίες για το μήνα Φεβρουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό.

ΟΜΑΔΑ Β. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Παροιμίες για το μήνα Φεβρουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό. 2. Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά. 3. Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος της ζωής των Μαστόρων στα Προπολεμικά χρόνια http://www.kerasovo.gr/habits/137.html

Ο κύκλος της ζωής των Μαστόρων στα Προπολεμικά χρόνια http://www.kerasovo.gr/habits/137.html Ο κύκλος της ζωής των Μαστόρων στα Προπολεμικά χρόνια http://www.kerasovo.gr/habits/137.html Το χωριό μας, η Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας ήταν από τα μέσα του 19ου αιώνα κατεξοχήν μαστοροχώρι καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά.

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Ήλιος, θάλασσα. Καλώς ήρθες ξεγνοιασιά. Βρεγμένες ομπρέλες κρατούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγριογούρουνο πρασοσέλινο

1. Αγριογούρουνο πρασοσέλινο Αγαπητοί αναγνώστες μας γεια σας! Επειδή στην περιοχή μας αγαπημένη συνήθεια των κατοίκων είναι το κυνήγι, γι αυτό επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας συνταγές για κυνήγια, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Έφη Και Ελένα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Έφη Και Ελένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ Έφη Και Ελένα Το Χριστόψωμο Χριστόψωμο λέγεται γενικά το ψωμί (καρβέλι) ή κουλούρα που οι Ελληνίδες νοικοκυρές έχουν παρασκευάσει 2-3 ημέρες προ των Χριστουγέννων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρώτα το νερό... τι τρέχει

Ρώτα το νερό... τι τρέχει Ρώτα το νερό... τι τρέχει Μάθημα: Γλώσσα & Πολιτισμός Θεματική Ενότητα: Σο νερό Ποικίλες δραστηριότητες από τα παιδιά της Δ 2 Εικονογραφούμε μεταφορικές εκφράσεις που έχουν σχέση με το νερό! *Η εικονογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Από προς Τι κάνουν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης στα δωμάτιά τους; Εσύ τι κάνεις με τον υπολογιστή;

2. Από προς Τι κάνουν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης στα δωμάτιά τους; Εσύ τι κάνεις με τον υπολογιστή; 2. Από alexandros@hotmail.com προς dimitrios87@yahoo.com Τι κάνουν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης στα δωμάτιά τους; Εσύ τι κάνεις με τον υπολογιστή; Στο Τορόντο έχει άσχημο καιρό. Ο Αλέξανδρος είναι στο δωμάτιό

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσπάθεια καλλιτεχνικής έκφρασης από μαθητές και μαθήτριες του Στ 2 για το σχολικό έτος

Μια προσπάθεια καλλιτεχνικής έκφρασης από μαθητές και μαθήτριες του Στ 2 για το σχολικό έτος Μια προσπάθεια καλλιτεχνικής έκφρασης από μαθητές και μαθήτριες του Στ 2 για το σχολικό έτος 2013-2014 Από τη Ματίνα Κρεμμύδια κουνουπίδια Μέσα στην κουζίνα μαγειρεύω κουνουπίδια Και η μαμά μου κλαίει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Μια δράση από τα «αρκουδάκια» μαζί με τον Sebastian Wiesenberg (εκπαιδευόμενος), την Σταυρούλα Τζίκα και την Corinne Karpf Kanatakis Φεβρουάριος έως Απρίλιος 2016 1 Η χαρά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικη κολοκυθόπιτα, από την Δήμητρα και τον Λευτέρη του Foodstates.gr!

Αμερικάνικη κολοκυθόπιτα, από την Δήμητρα και τον Λευτέρη του Foodstates.gr! Αμερικάνικη κολοκυθόπιτα, από την Δήμητρα και τον Λευτέρη του Foodstates.gr! Όλοι μας γνωρίζουμε το πάθος των Αμερικάνων για την κολοκύθα! Ειδικά τα τελευταία χρόνια που το Halloween εμφανίζεται και γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ page 1 / 5 1)ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2)ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 3)ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ 4)ΤΑ 'ΠΑΙΞΑ ΟΛΑ 5)ΠΩΣ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 6)ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΩ 7)ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ A-M /ΣΤ1

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ A-M /ΣΤ1 1. Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ρ Α 2. Τ Σ Α Ν Τ Α 3. Χ Α Ρ Τ Η Σ 4. Κ Α Ρ Ε Κ Λ Α 5. Θ Ρ Α Ν Ι Ο 6. Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ι Ο Σ 7. Γ Ο Μ Α 8. Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι 9. Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ι 10. Κ Α Σ Ε Τ Ι Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ 1.Εκεί κρεμάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Κατερίνα Χριστόγερου Είμαι 3 και μπορώ Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Περιεχόμενα Συμβουλές για γονείς και παιδαγωγούς... 7 Είμαι 3 και μπορώ!...10 Το κόκκινο...12 Το κίτρινο...13 Κόκκινο Κίτρινο...14

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Οι φίλοι μας, τα ζώα Σχ. έτος

Οι φίλοι μας, τα ζώα Σχ. έτος Ο ΣΚΥΛΟΣ Το τρίχωμά του έχει χρώμα μαύρο. Έχει τέσσερα πόδια, μεγάλα μάτια, μακριά αυτιά και μαύρη μύτη. Η ουρά του είναι κοντή. Είναι θηλαστικό ζώο. Γεννάει κουταβάκια. Τα κουταβάκια είναι παιχνιδιάρικα.

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες»

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Ονομάζομαι Μαρία, είμαι συνταξιούχα, και κατασκευάζω «μαρτενίτσες» από χόμπι αλλά και για ένα μικρό εισόδημα. Πρώτα, όμως, θα σας εξηγήσω τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι είστε μέσα σ ένα δάσος. Ποια φυτά και ποια ζώα υπάρχουν μέσα σ αυτό; Διαλέξτε τους «ήρωές» σας, όπως ο Πορκιουπίνος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ.Β.Μ. Σχολική χρονιά 2014-15 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα