ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού Χρονικός ορίζοντας των έργων Περιοχή Μελέτης Πληθυσμιακά στοιχεία Παροχές σχεδιασμού Ειδική κατανάλωση νερού και ακαθάρτων Βιομηχανικά απόβλητα Διηθήσεις Παρασιτικές Εισροές Έκταση οικισμού Υπολογισμός παροχών ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενική διάταξη του έργου Υλικό σωλήνων Σκάμματα αγωγών Τυπικά τεχνικά έργα Τεχνική Περιγραφή ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γενικά Παροχές διαστασιολόγησης αγωγών αποχέτευσης Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών βαρύτητας...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υδραυλικοί Υπολογισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Υδραυλικοί Υπολογισμοί Εγκεκριμένης «Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης των Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001)» OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final i

3 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σύμβαση που υπογράφηκε στις ο Δήμος Θρακομακεδόνων, ανέθεσε στην Ευαγγελία Περιμένη την εκπόνηση της μελέτης «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Δήμου Θρακομακεδόνων». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου Ολοκλήρωσης Δικτύου Ακαθάρτων του Δήμου Θρακομακεδόνων. Το δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου έχει μελετηθεί στην μελέτη «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001)» που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / Απόφαση του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης έγινε έλεγχος της εγκεκριμένης Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης τμήμα της οποίας είναι το εξεταζόμενο δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το κατασκευασμένο δίκτυο ετοιμάστηκαν σχέδια οριζοντιογραφιών και αντίστοιχων μηκοτομών για το σύνολο του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης περιλαμβανομένων και τμημάτων συνολικού μήκους μ. ώστε όλοι οι δρόμοι του Δήμου να εξυπηρετούνται από δίκτυο αποχέτευσης. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος των υδραυλικών υπολογισμών της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης και με την χρήση Η/Υ και την εφαρμογή κατάλληλου λογισμικού επαναλήφθηκαν εκ νέου οι υδραυλικοί υπολογισμοί για το σύνολο του δικτύου. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 1

4 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η παρούσα μελέτη είναι αναθεώρηση της εγκεκριμένης Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης των Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων της ΕΥΔΑΠ. Συνεπώς η παρούσα βασίζεται στις παρακάτω υπάρχουσες μελέτες: 1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001). 2. Μελέτη Δικτύων αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων υδάτων Λιοσίων Αχαρνών Καματερού (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Ε., Οκτώβριος 1983). 3. Προμελέτη αποχέτευσης Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο της εγκεκριμένης Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης των Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001) περιγράφεται παρακάτω. Στα πλαίσια της από Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των μελετητικών γραφείων "Κ. ΖΕΡΗΣ-Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ" και Τ. ΚΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε" με τίτλο "Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφιστάμενων οριστικών μελετών αποχέτευσης περιοχών Κηφισού και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης" εδόθη η εντολή για: Εκπόνηση της Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων. Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αναφέρεται στην αποχέτευση ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, καθώς επίσης και στον αγωγό μεταφοράς ακαθάρτων του Ολυμπιακού χωριού. Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις: 1. Α Φάση Εργολαβία 1 η ΕΥΔΑΠ Α Β Φάση Εργολαβία 2 η Έργο μεταφερόμενο από Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής) Κωδικός ΟΠΣ & Η περιοχή των Θρακομακεδόνων καταλαμβάνει συνολική έκταση 295 εκταρίων περίπου. Όλη η έκταση της περιοχής της δε διέθετε υποδομή σε δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων. Αποδέκτης του δικτύου ακαθάρτων, είναι ο παρακηφίσιος συλλεκτήρας Χαμόμυλου (ΣΧα) επί της Λεωφόρου Καραμανλή. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 2

5 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Έτσι ο αγωγός μεταφοράς των ακαθάρτων της περιοχής των Θρακομακεδόνων, ο οποίος ξεκινά από το νότιο άκρο της περιοχής (Συμβολή των οδών Αντιόχου και Κασσάνδρας), έχει ολικό μήκος και εκβάλλει στον Συλλεκτήρα Χαμόμυλου (ΣΧα) επί της Λεωφόρου Καραμανλή στο φρεάτιο Φ135, κινούμενος επί των οδών Προόδου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου. Ο Συλλεκτήρας έχει διατομή D450 στα πρώτα μ D500 στα επόμενα 100 μ. και D600 στα τελευταία μ. Οι κλίσεις πυθμένα κυμαίνονται από 1,69% έως 6,89% και αντίστοιχα οι ταχύτητες κυμαίνονται από 2,15 μ/δλ έως 3,62 μ/δλ. Η παροχή στην κεφαλή του αγωγού ανέρχεται σε Q=203,99 λ/δλ. και στην εκβολή του αγωγού ανέρχεται σε Q=274,68 λ/δλ. Ο αγωγός διαθέτει συνολικά 86 φρεάτια Το εσωτερικό δίκτυο που προτείνεται αποτελείται από τον ΚΑΑ και τέσσερις κύριους Συλλεκτήρες, τους ΣΚ1 έως ΣΚ4. Το ολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε μέτρα περίπου, από τα οποία τα είναι ο ΚΑΑ και οι τέσσερις κύριοι συλλεκτήρες και μ. είναι το δευτερεύον δίκτυο. Ο Κ.Α.Α. έχει την κεφαλή στο βόρειο τμήμα του οικισμού και κινούμενος σχεδόν παράλληλα με το δυτικό όριο καταλήγει στη συμβολή των οδών Αντιόχου και Κασσάνδρου, στο νότιο όριο όπου είναι το χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Από το σημείο αυτό ξεκινά ο αγωγός μεταφοράς ο οποίος καταλήγει στο φρεάτιο Φ135 του συλλεκτήρα Χαμομύλου (ΣΧα) επί της Λεωφόρου Καραμανλή. Στον ΚΑΑ συμβάλλουν οι συλλεκτήρες ΣΚ1, ΣΚ3 και ΣΚ4. Στον ΣΚ1 συμβάλλει ο συλλεκτήρας ΣΚ2. Αγωγοί ακαθάρτων προβλέπονται σε όλους τους δρόμους της περιοχής. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 3

6 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Δήμος Θρακομακεδόνων καταλαμβάνει συνολική έκταση 295 εκτάρια περίπου. Προς τον βορά συνορεύει με τις νότιες πλαγιές της Πάρνηθας, δυτικά η περιοχή οριοθετείται από το ρέμα Αγ. Γεωργίου που αποτελεί κλάδο του ρέματος Αχαρνών, προς την Ανατολή από αντίστοιχο κλάδο του ρέματος Βαρυμπόπης καθώς και από την έκταση του Ολυμπιακού χωριού. Προς τον νότο η περιοχή των Θρακομακεδόνων συνορεύει με εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο Αχαρνών. Η μέση κλίση του φυσικού εδάφους είναι περίπου 6% με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Ο Δήμος Θρακομακεδόνων, ο οποίος παλαιότερα ήταν οικισμός του Δήμου Αχαρνών, διαθέτει ένα ανεπτυγμένο ρυμοτομικό σχέδιο με μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα και φαρδύς δρόμους το σύνολο σχεδόν των οποίων είναι σήμερα διανοιγμένο και ασφαλτοστρωμένο. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια στην «Προμελέτη και Οριστική μελέτη δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων» που εκπονήθηκε από την Ε.Υ.Δ.Α.Π τον Μάρτιο 2001 επιλύθηκε το σύνολο του δικτύου ακαθάρτων όλης της περιοχής Θρακομακεδόνων. Το έργο όμως υλοποιείται σε τρεις Φάσεις: 1. Α Φάση Εργολαβία 1 η ΕΥΔΑΠ Α 416 (το έργο παραλήφθηκε στις 16/04/2008, Ανάδοχος: Γαλανίδης.) 2. Β Φάση Εργολαβία 2 η Έργο μεταφερόμενο από Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής) Κωδικός ΟΠΣ & (Ανάδοχος: Ίλιον ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕΤΒΕ) 3. Γ φάση «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων» Οι φάσεις Α και Β έχουν ήδη κατασκευαστεί. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναθεώρηση και η επικαιροποίηση της μελέτης «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη των Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001)» ( Γ Φάση). Ειδικότερα ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα τμήματα έχουν ήδη κατασκευαστεί: OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 4

7 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τμήμα Έργου Μήκος (μ.) Διάμετρος Αγωγών (D) Κλίσεις Αγωγών Μέγιστες Ταχύτητες (m/s) Κ.Α.Α %-13.02% 2,46 ΣΚ ,41%-9,00% 2,59 ΣΚ2 908, ,8%-7,47% 1,62 ΣΚ , ,8%-7,33% 1,9 ΣΚ ,30%-7,47% 2,33 ΣΥΝΟΛΟ Δευτερεύον δίκτυο ,3%-7,47% 2,33 Συνεπώς ο ΚΑΑ και οι τέσσερις κύριοι συλλεκτήρες ΣΚ1-ΣΚ4 έχουν ήδη κατασκευαστεί ενώ από το σύνολο του δευτερεύοντος δικτύου ( μ) μόνο τα μέτρα έχουν ήδη κατασκευαστεί. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 5

8 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 4.1 Εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού Χρονικός ορίζοντας των έργων Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 για το έτος Περιοχή Μελέτης Τα όρια της περιοχής μελέτης φαίνονται στα σχέδια των Γενικών Οριζοντιογραφιών της Μελέτης (Σχέδια 1,2,3) Πληθυσμιακά στοιχεία Οι προτεινόμενες πυκνότητες οικήσεως για τον Δήμο Θρακομακεδόνων από τη μελέτη της 'ΎΔΡΑΥΛΙΚΗΣ Α.Ε" καθώς και από την Προμελέτη που εκπονήθηκε από την Ε.Υ.Δ.Α.Π για τις περιοχές του Δήμου Αχαρνών ανέρχονται για το έτος 2030 σε 60 κατ/εκτάριο. 4.2 Παροχές σχεδιασμού Ειδική κατανάλωση νερού και ακαθάρτων Στην παρούσα υπό αναθεώρηση μελέτη ακολουθήσαμε την εγκύκλιο / της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την λήψη ενιαίων παραδοχών υπολογισμού παροχών ακαθάρτων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, η οποία ορίζει ότι η μέση ετήσια ειδική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο και ημέρα για οικιακή αποκλειστικά χρήση για περιοχές κατοικιών ανώτερης της μέσης εισοδηματικής τάξης για το 2030 είναι: q οικ =310λ/ατ/ημ. Βάση για τον υπολογισμό των οικιακών εισροών στα δίκτυα αποτελούν οι προβλεπόμενες εξελίξεις του πληθυσμού, μονίμου και εποχιακού, και της αντίστοιχης ειδικής καταναλώσεως ύδατος. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις παροχές υπολογισμού των έργων είναι το διοχετευόμενο, κατά μέσο όρο ποσοστό της καταναλώσεως ύδατος προς το δίκτυο και οι εποχιακές και ημερήσιες διακυμάνσεις της καταναλώσεως. Το διοχετευόμενο, κατά μέσο όρο ποσοστό της καταναλώσεως νερού προς το δίκτυο κυμαίνεται στα όρια του 0,75 έως 0,90. Σε αστικά δίκτυα στη χώρα μας το ποσοστό αυτό λαμβάνεται κατά κανόνα ίσο προς 0,80 έως 0,85. Η / εγκύκλιος- OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 6

9 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ οδηγία της ΕΥΔΑΠ ορίζει συντελεστές 0,85 για την μείζονα περιοχή Πρωτευούσης και τις παραθεριστικές κατοικίες του Σαρωνικού και 0,80 για τα βόρεια προάστια. Για τις ανάγκες της παρούσας υπό αναθεώρηση μελέτης το ποσοστό της ειδικής κατανάλωσης νερού που διοχετεύεται προς τα δίκτυα ακαθάρτων ελήφθη ίσο με 0,80 σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΥΔΑΠ. Ο Συντελεστής της μέσης ετήσιας παροχής για την κάλυψη της εποχιακής αιχμής ελήφθη ίσος με 1,20. Oι απορροές λυμάτων προς τα δίκτυα ακαθάρτων στην περιοχή μελέτης ελήφθησαν για το έτος 2030: Μέση ετήσια απορροή λυμάτων: 310x0,80=248 λ/ατ/ημέρα Μέση θερινή απορροή λυμάτων: 248x1,20=298 λ/ατ/ημέρα Βιομηχανικά απόβλητα Στην περιοχή του Δ. Θρακομακεδόνων δεν υπάρχει, ούτε προβλέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας Διηθήσεις Παρασιτικές Εισροές Οι παρασιτικές εισροές στα δίκτυα ακαθάρτων οφείλονται σε δύο βασικές αιτίες: α. την άμεση είσοδο όμβριων υδάτων όπως π.χ. από απ' ευθείας συνδέσεις υδρορροών, αυλών, ελαττωματικών καλυμμάτων, φρεατίων κλπ. Και β. την είσοδο στο δίκτυο παροχών δια του εδάφους ή του υπογείου ορίζοντα μέσω ελαττωματικών συνδέσεων, κατασκευαστικών ατελειών, ελαττωματικών ιδιωτικών παροχετεύσεων και τέλος από στραγγίσεις του υπογείου ορίζοντα κάτω από τα υπόγεια. Οι παρασιτικές εισροές της δεύτερης ομάδας, δηλαδή οι εισροές από τον υπόγειο ορίζοντα, που πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαιτέρως οφείλονται σε πλήθος παραγόντων όπως: Την στάθμη του υπογείου ορίζοντα σε σχέση με τον άξονα του αγωγού. Όσο βαθύτερα μέσα στον υπόγειο ορίζοντα είναι τοποθετημένος ένας αγωγός, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος παρασιτικών εισροών υπάρχει. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 7

10 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Την σύσταση του εδάφους. Διαπερατά εδάφη επιτρέπουν μεγαλύτερες παρασιτικές εισροές. Την στεγανότητα των αρμών συνδέσεως των σωλήνων και το ενδεχόμενο ρηγμάτωσης του αγωγού συνεπεία ανεπάρκειας ή για άλλους λόγους. Στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, στο στάδιο της υπό αναθεώρηση μελέτης για την μείωση των παρασιτικών εισροών συγκαταλέγονται: α) Η κατάλληλη εκλογή του υλικού κατασκευής των κυρίων αγωγών και οι κατάλληλες στεγανές μεταξύ των αγωγών συνδέσεις. β) Η πρόβλεψη κατάλληλων στεγανών συνδέσεων των αγωγών στα πάσης φύσεως φρεάτια. γ) Η απαγόρευση οποιασδήποτε σύνδεσης ιδιωτικής παροχέτευσης κάτω της Σ.Υ. υδάτων. δ) Η κατασκευή, κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου, των ιδιωτικών παροχετεύσεων μέχρι του πεζοδρομίου, και η ενσωμάτωση των εργασιών αυτών στο αντικείμενο των καθ' έκαστα εργολαβιών. Κατ' αυτόν τον τρόπο και εφ' όσον το έργο θα τελεί υπό στενή παρακολούθηση και επίβλεψη προσδοκάται η επιτυχία ικανοποιητικού ελέγχου των παρασιτικών εισροών και αποκλείονται ή τουλάχιστον μειώνονται στο ελάχιστο οι εκ των υστέρων συνδέσεις, η ποιότητα και ο έλεγχος των οποίων όπως ήδη αναφέρθηκε είναι ιδιαιτέρως δυσχερής. Οι τιμές των εισροών που έχουν παρατηρηθεί στα δίκτυα ποικίλλουν ευρύτατα από 200 έως 27μ 3 /ημέρα και χιλιόμετρο αγωγού, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία των ΗΠΑ, ανάλογα με τη παλαιότητα του δικτύου τη διάμετρο και τον τύπο των σωλήνων και των συνδέσεων, τη θέση, σε σχέση με το δίκτυο, του υπογείου ορίζοντος. Η ΕΥΔΑΠ με την / εγκύκλιό της ορίζει τις παρακάτω τιμές ολικών παρασιτικών εισροών: για περιοχές υψηλού υδροφόρου ορίζοντα: Q=0,30λ/δλ. εκτάριο=26μ 3 /ημέρα, εκτάριο για περιοχές χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα: Q = 0,25λ/δλ. εκτάριο = 21,6 μ 3 /ημέρα. εκτάριο OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 8

11 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Για την περιοχή της υπό αναθεώρησης μελέτης ακολουθήσουμε τις οδηγίες που ορίζονται με την εγκύκλιο της ΕΥΔΑΠ για περιοχές χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα δηλαδή Q=0,25 λ/δλ/εκτ., όπως ελήφθη δηλαδή και στην εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη της ΕΥΔΑΠ Έκταση οικισμού Το σύνολο της έκτασης του οικισμού είναι 295 εκτάρια. 4.3 Υπολογισμός παροχών Ο υπολογισμός των παροχών σχεδιασμού γίνεται με βάση τα οριζόμενα στα Π.Δ. 696/74. Η μέση παροχή ακαθάρτων Qμ ορίζεται από τη σχέση: Q μ = Σ qi x Ε i όπου Σ qi Ε i είναι το άθροισμα της ειδικής παροχής ακαθάρτων κάθε τμήματος πληθυσμού επί τον πληθυσμό αυτό ανά εκτάριο. Συνεπώς οι μέσες ειδικές θερινές απορροές που λαμβάνουμε υπόψη για την περιοχή μελέτη μας είναι: Q Θ = 298 λ/ατ/ημέρα x 60 ατ/εκτ = λ/εκτ./ημ = 0,207 λ/δλ/εκτ Η αναγωγή της μέσης ετήσιας εισροής σε παροχή αιχμής γίνεται από τη σχέση: Q peak = φ x Q Θ Όπου Q Θ = Μέση Θερινή παροχή και όπου συντελεστής φ φ=5/ρ 1/6 5 (σύμφωνα με την / εγκύκλιο της ΕΥΔΑΠ). OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 9

12 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.1 Γενική διάταξη του έργου Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει την περιοχή των Θρακομακεδόνων και τα έργα αποχέτευσης αποτελούνται από τους αγωγούς βαρύτητας και τα φρεάτια επίσκεψης, που συλλέγουν τα λύματα της περιοχής μελέτης. Για τη χάραξη των αγωγών βαρύτητας της περιοχής που εξετάζεται πρέπει να αναφερθεί ότι η χάραξη σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή εξυπηρετεί αφενός μεν την ανάγκη για δυνατότητα σύνδεσης των υφιστάμενων και μελλοντικών κτισμάτων, αφετέρου δε παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούν στα φρεάτιά του υφιστάμενοι βόθροι στους οποίους καταλήγουν οι αποχετεύσεις των σπιτιών της περιοχής. 5.2 Υλικό σωλήνων Οι αγωγοί του υπό μελέτη δικτύου συνιστούν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο λειτουργεί με βαρύτητα. Για τους αγωγούς βαρύτητας και για τη διάμετρο που απαιτείται στο υπόψη δίκτυο (Φ ) οι πλέον ενδεδειγμένοι σωλήνες είναι οι πλαστικοί από (PVC). Κάποιοι από τους παρακάτω: λόγους για τους οποίους επιλέγονται σωλήνες από PVC είναι οι Είναι χημικώς αδρανείς και δεν υφίστανται διαβρώσεις από τα οικιακά λύματα και τα περισσότερα από τα βιομηχανικά απόβλητα. Έτσι δεν χρειάζονται δαπανηρές προστατευτικές βαφές ή επαλείψεις (όπως π.χ. το αμιαντοτσιμέντο). Είναι λείοι και συνεπώς ο συντελεστής τραχύτητάς τους είναι πολύ μικρός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται επικαθίσεις και να διευκολύνεται η ροή των λυμάτων πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους υπό μελέτη αγωγούς όπου οι παροχές είναι σχετικά μικρές και τα βάθη ροής είναι μικρά. Είναι ελαφρείς, παράγονται σε μεγάλα μήκη και συνδέονται εύκολα και στεγανά. Τα παραπάνω στοιχεία σημαίνουν ταχύτητα και οικονομία στην τοποθέτηση των σωληνογραμμών. Η στεγανότητα, τόσο των συνδέσεων όσο και του ίδιου του υλικού των σωλήνων εξασφαλίζει την αποφυγή διαρροών και ρυπάνσεων όπως και την αποφυγή εισροής υπογείων υδάτων στο δίκτυο. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 10

13 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Έχουν ικανοποιητικές αντοχές σε εξωτερικά φορτία (δεν χρειάζονται εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα) και σε κρούσεις κατά την τοποθέτηση (δεν είναι εύθραυστοι). Η ειδική σύνδεση που διαθέτουν παραλαμβάνει τις συστολές και διαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και αποφεύγεται ο κίνδυνος στρεβλώσεως του δικτύου. Μειονέκτημα της χρήσης σωλήνων από PVC είναι το γεγονός ότι είναι πιο ευπαθείς στην ηλιακή ακτινοβολία. Στο εν λόγω έργο όμως οι σωλήνες τοποθετούνται σε βάθη που δεν υπάρχει κίνδυνος μακρόχρονης έκθεσης τους σε ηλιακή ακτινοβολία. 5.3 Σκάμματα αγωγών Οι δρόμοι του δήμου Θρακομακεδόνων είναι σχεδόν όλοι διαστρωμένοι με άσφαλτο. Ανάλογα με το είδος του δρόμου και την κλίση του εδάφους καθορίζεται η μορφή του σκάμματος των αγωγών αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής τους. Οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων λειτουργούν με βαρύτητα. Οι αγωγοί γενικά θα εδράζονται σε στρώμα άμμου πάχους 10εκ. και θα εγκιβωτίζονται σε άμμο, μέχρι ύψος 30εκ. πάνω από την πάνω εξωτερική τους άντυγα. Το υπόλοιπο σκάμμα θα συμπληρώνεται με θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με το σχέδιο των τυπικών σκαμμάτων της μελέτης. Η αρχική μορφή της επιφάνειας του οδοστρώματος που εκσκάπτεται, θα αποκαθίσταται ανάλογα με την σύσταση του οδοστρώματος προ της επέμβασης (ασφαλτόστρωση). Όπου το δίκτυο διέρχεται σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ο αγωγός θα εδράζεται σε στρώμα άμμου θα εγκιβωτίζεται σε άμμο, μέχρι ύψος 30εκ. πάνω από την πάνω εξωτερική τους άντυγα. Το υπόλοιπο σκάμμα θα συμπληρώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής όπως φαίνεται στο σχέδιο των τυπικών σκαμμάτων της μελέτης. Το ελάχιστο πλάτος του σκάμματος θα είναι 0,70 μ Τυπικά τεχνικά έργα Με τον όρο "τυπικά τεχνικά έργα" του δικτύου ακαθάρτων εννοούμε τα διάφορα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων. Φρεάτια επισκέψεως προβλέπονται σε μέγιστες αποστάσεις 55 έως 60 μ. και όπου βεβαίως απαιτούνται λόγω οριζοντιογραφικής ή υψομετρικής αλλαγής κλίσης του αγωγού. Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση 451 φρεατίων. Η τυπική διατομή των αγωγών ακαθάρτων προβλέπεται με κατακόρυφα πρανή και είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη τυπική διατομή ακαθάρτων από PVC της ΕΥΔΑΠ. Τα φρεάτια θα έχουν κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο που λόγω μικρού βάρους μεταφέρεται εύκολα. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 11

14 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5.5 Τεχνική Περιγραφή Το εσωτερικό δίκτυο που προτείνεται από την εγκεκριμένη Οριστική μελέτη δικτύου ακαθάρτων όπως προ αναφέρθηκε αποτελείται από τον ΚΑΑ και τέσσερις κύριους Συλλεκτήρες, τους ΣΚ1 έως ΣΚ4. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε μέτρα περίπου, από τα οποία τα είναι ο ΚΑΑ και οι τέσσερις κύριοι συλλεκτήρες και μ. είναι το δευτερεύον δίκτυο. ο ΚΑΑ και οι τέσσερις κύριοι συλλεκτήρες ΣΚ1-ΣΚ4 έχουν ήδη κατασκευαστεί ενώ από το σύνολο του δευτερεύοντος δικτύου (25.398μ) μόνο τα μέτρα έχουν ήδη κατασκευαστεί. Συνεπώς τα παρακάτω τμήματα είναι η τελευταία φάση προς κατασκευή για την ολοκλήρωση του έργου: Δευτερεύον δίκτυο Ολικό μήκος: μ Διάμετροι αγωγών: D200 έως D250 Κλίσεις αγωγών: από 0,40% έως 7,47% Μέγιστες ταχύτητες: 2,33 m/s Συμπληρωματικά τμήματα του δευτερεύοντος δικτύου Ολικό μήκος: μ. Διάμετροι αγωγών: D200 έως D250 Κλίσεις αγωγών: από 0,40% έως 7,47% Μέγιστες ταχύτητες: 2,33 m/s Το συνολικό μήκος του δευτερεύοντος δικτύου είναι ,5μ Όλοι οι αγωγοί προβλέπονται από PVC σειράς 41 διαμέτρων από D200 έως D250. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 12

15 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6.1 Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι υδραυλικοί υπολογισμοί που απαιτούνται για την διαστασιολόγηση των προτεινόμενων έργων αποχέτευσης. 6.2 Παροχές διαστασιολόγησης αγωγών αποχέτευσης Για τον υπολογισμό των παροχών διαστασιολόγησης των αγωγών των έργων αποχέτευσης ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην αποχετευόμενη έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα των έργων αποχέτευσης και στα άτομα που αναλογούν στην έκταση αυτή από το σύνολο του υπό μελέτη οικισμού. Η παροχή διαστασιολόγησης για κάθε τμήμα του υπό μελέτη δικτύου ακαθάρτων είναι η παροχή αιχμής που υπολογίζεται μέσω της μέσης θερινής παροχής και του συντελεστή αιχμής φ. Στους πίνακες των υδραυλικών υπολογισμών του Παραρτήματος Ι φαίνεται ο υπολογισμός της παροχής αιχμής ανά τμήμα. 6.3 Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών βαρύτητας Οι κυκλικοί αγωγοί βαρύτητας με ελεύθερη επιφάνεια υπολογίζονται με τη βοήθεια του τύπου των Manning - Strickler: όπου : 2 Q = V* A = A*K s *R 3 * J [1] Q : V : η παροχή διαστασιολόγησης του αγωγού (σε m 3 /s) η ταχύτητα ροής (σε m/s) A : το εμβαδόν της υγρής διατομής εντός του αγωγού (σε m 2 ) K s : συντελεστής τραχύτητας (ίσος με τον αντίστροφο του συντελεστή κατά Manning n=1/k s ). Στην παρούσα Μελέτη χρησιμοποιούμε συντελεστή K S =75 (αντιστοιχεί σε n=0,014) R : η υδραυλική ακτίνα του αγωγού (σε m) J : η κατά μήκος κλίση του αγωγού (σε m/m μήκους) OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 13

16 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σαν ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού στις μέσες συνθήκες λειτουργίας των δικτύων ακαθάρτων (h/d=0.50) ορίζεται συνήθως η ταχύτητα V α = 0,60 m/s, η οποία είναι ικανή να παρασύρει κόκκους άμμου διαμέτρου έως 0,09 mm ή οργανική ύλη διαμέτρου έως 0,7 mm. Στις περιπτώσεις μικρών πληρώσεων των αγωγών, δηλαδή για Q/Q π = 0,10 συνήθως γίνεται δεκτή ταχύτητα V α = 0,40 m/s. Το κριτήριο αυτό είναι το επικρατέστερο και βάση αυτού υπολογίζονται οι ελάχιστες επιτρεπόμενες κατά μήκος κλίσεις των αγωγών βαρύτητας με ελεύθερη επιφάνεια. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε συντελεστή K s =75 (αντιστοιχεί σε n=0,014), αφού έχουμε αγωγούς με λείες εσωτερικές επιφάνειες (πλαστικοί) και παράλληλα θέλουμε να εξετάσουμε την παροχετευτικότητά τους όταν θα έχουν παλαιωθεί. Για n=0,014 προκύπτουν οι παρακάτω ελάχιστες κλίσεις: Πίνακας 1: Ελάχιστες κλίσεις αγωγών. Ονομαστική διάμετρος Φ200 Φ250 J 0,5% 0,4% Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό πλήρωσης των αγωγών βαρύτητας ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο τους (D), ορίζεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2: Ποσοστά πλήρωσης και παροχής ανά ονομαστική διάμετρο. Ονομαστική διάμετρος Ποσοστό πλήρωσης Ποσοστό παροχής πλήρους διατομής D 400 mm h/d = 0,50 Qh/Qπλ = 0,40 Οι σχέσεις μεταξύ μέσης παροχής και ταχύτητας για διάφορα βάθη ροής σε αγωγούς που λειτουργούν με ελεύθερη επιφάνεια, σε συνάρτηση με ολικά γεμάτο αγωγό που έχει τα ίδια υδραυλικά χαρακτηριστικά (διάμετρο, κλίση, τραχύτητα), φαίνεται στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας. OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 14

17 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την χρήση Η/Υ, έγιναν οι υδραυλικοί υπολογισμοί όλων των αγωγών βαρύτητας των έργων αποχέτευσης και τα πινακοποιημένα αποτελέσματα που προέκυψαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του υπόλοιπου δικτύου που έγιναν στην εγκεκριμένη «Προμελέτη & Οριστική δικτύων ομβρίων και OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 15

18

19 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Ε.Υ.Δ.Α.Π Μάρτιος 2001)» OΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_final 18

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

136 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 1 ΆΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ... 1 ΆΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ... 2 ΆΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΆΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ... 4 ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ... 8 ΆΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΆΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ- ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΆΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΆΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 13: ΆΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω ΆΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 16: ΆΡΘΡΟ 17: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 18: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΆΡΘΡΟ 19: ΆΡΘΡΟ 20: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

137 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό και προς τους όρους των υπόλοιπων συμβατικών τευχών θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο του Έργου που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2. Άρθρο 2: Η σύμβαση αφορά στο έργο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» 2.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες, που περιγράφονται, σε γενικές γραμμές, στο άρθρο αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ, καθώς και τα λοιπά Τεύχη και έγγραφα της Σύμβασης, καθώς και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η γενική διάταξη των Έργων που θα κατασκευαστούν με τη Σύμβαση αυτή και που περιγράφεται λεπτομερώς στην Τεχνική Περιγραφή, τα Σχέδια και τα άλλα Συμβατικά Τεύχη, αφορά στην κατασκευή - Δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακθάρτων (αγωγοί βαρύτητας) διαμέτρου Φ200 και Φ250, PVC/41 συνολικού μήκους ,5 m. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών, όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνει τέλος την σύνταξη των μελετών εφαρμογής του έργου και των «ως κατασκευάσθηκε» σχεδίων. Η εργασία αυτή δεν αμοίβεται ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. 2.3 Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης και η συντήρηση του έργου με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 2.4 Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 2.6 Η Σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 3669/08. Άρθρο 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.1 Για να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση. Σχετικά με την υπόψη εγγύηση ισχύει το άρθρο 35 του Ν.3669/08. Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5,0%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένων πρόβλεψης Αναθεώρησης και ΦΠΑ). 3.2 Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή, εν ελλείψει τοιούτου, από τις Σελ. 1

138 εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο: (1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 49 του Ν 3669/08. (2) σε ασφάλιση προσωπικού και μηχανημάτων Άρθρο 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 4.1 Συνολική προθεσμία Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση. 4.2 Τμηματικές προθεσμίες Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν 3669/08. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.) (1) 1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου", όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ. (2) 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.) Όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει: Οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (αρθ. 7 του ΠΔ 368/94). Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. (3) 3η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (3η Α.Π.) Όχι αργότερα από σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται: να έχει παραδώσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις και τις ευκολίες που προβλέπει το άρθρο 16 της παρούσας. να έχει εγκαταστήσει το εργοταξιακό του εργαστήριο ή να έχει προτείνει για έγκριση άλλα εργαστήρια που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής της ΕΣΥ. (1) 1η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (1η Ε.Π.) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τοποθετήσει ευδιάκριτες και ευμεγέθης επεξηγηματικές Πινακίδες Έργου για την δημοσιοποίηση της συνεισφοράς της Ε.Ε. στην συγχρηματοδότηση της πράξης (Κανονισμός Ε.Κ. 1828/2006), σύμφωνα με το άρθρο 15.2 αυτής της ΕΣΥ. (2) 2η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (2η Ε.Π.) Σελ. 2

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ- ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα