Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε."

Transcript

1 ΕΣΣΗΘ

2 Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε. ΧΘΕΣ Central power station ΜΕΛΛΟΝ: αποκεντρωµένη παραγωγή µε πλήρως αναπτυγµένο δίκτυο ΗΕ Transmission Network Photovoltaics power plant Storage Storage Flow Control House Distribution Network Local CHP plant Storage Power quality device Storage Power quality device Wind power plant House with domestic CHP Factory Commercial building

3 Τι είναι η Συµπαραγωγή ΗΘ? Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού & Θερµότητας (ΣΗΘ) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή σε µια διαδικασία, Ηλεκτρικής ή/και Μηχανικής Ενέργειας και οικονοµικά αξιοποιήσιµης Θερµικής/Ψυκτικής Ενέργειας ΚΟ 2004/08/ΕΚ & ΚΟ 2012/27/ΕΚ

4 Εφαρµογές ΣΗΘ Βιοµηχανία Τηλεθέρµανση Τηλεψύξη Κτήρια Αγροτικός Τοµέας

5 Τεχνολογίες ΣΗΘ Steam Turbines Gas Turbines Engines (Diesel, Otto) Micro turbines Fuel Cells Stirling Engines

6 Μονάδες πολύ µικρής ΣΗΘ µε κυψέλες καυσίµου (FC) Σήµερα αποτελούν State of the art Νέα τεχνολογία για τον οικιακό τοµέα, παράγοντας κύρια «Η.Ε.» και ως παρα-προϊόν «θερµότητα/ζνχ» Χώρα µε τέτοιες εφαρµογές ΙΑΠΩΝΙΑ; 4/ µονάδες, 6/ µονάδες και το 2020 εκτιµούν µονάδες (Tokyo Gas) Τεχνολογίες Κυψελών Καυσίµου - SOFC: Solid Oxide FC - PEMFC: Proton exchange membrane FC - DMFC: Direct methanol FV - MCFC: Molten carbonate FC - PAFC: Phosphoric acid FC - AFC: Alkaline FC

7 Η ΣΗΘ στην Ευρώπη Συνολική εγκατεστηµένη ΣΗΘ (ηλεκτρική ισχύς): 99,7 GW el Συνολική συµπαραγόµενη Η.Ε. : Συνολική συµπαραγόµενη Θερµική Ενέργεια: 364,4 TWh el 845,1 TWh h

8 Η ΣΗΘ στην Ελλάδα Βιοµηχανικοί τοµείς MW e % Διυλιστήρια 93,50 80,53 Αλουµίνιο 11,60 9,99 Χηµικά 11,00 9,47 Σύνολο 116,10 100,00 ΣΗΘ 1995 Βιοµηχανικός τοµέας MW e % Διυλιστήρια 93,50 55,60 Αλουµίνιο 11,60 6,90 Χάλυβας 11,50 6,84 Χηµικά 11,00 6,54 Τρόφιµα 4,50 2,68 Μέταλλα 2,72 1,62 Τούβλο 1,13 0,67 Κλωστοϋφαντουργία 1,10 0,65 ΣΗΘ από φυσικό αέριο 25,91 15,41 Τριτογενής τοµέας 5,20 3,09 Σύνολο ΣΗΘ 168,16 100,00 ΣΗΘ 2000 Έτος Δυναµικό εγκατεστηµένης ΣΗΘ, MW Συµπαραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, MWh Συµβολαιοποιηµένη ΣΗΘΥΑ, MW , , , ΣΗΘ 2010

9 «Spark ratio» για βιωσιµότητα έργων ΣΗΘ

10 Κατηγοριοποίηση συστηµάτων ΣΗΘ Σύµφωνα µε την Κ.Ο. 2004/8/ΕΚ και τον Ν. 3468/2006, η Συµπαραγωγή Η.Θ. κατηγοριοποιείται ως: q πολύ µικρή ΣΗΘ (mchp): 50 kw e q µικρή ΣΗΘ: 1 MW e Οι µονάδες αυτές χαρακτηρίζονται «a priori» ως ΣΗΘ Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) και έχουν προτεραιότητα στο Δίκτυο Οι µεγαλύτερες µονάδες ΣΗΘ θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ΣΗΘΥΑ, όταν η Εξοικονόµηση Πρωτογενούς Ενέργειας (PES) του συστήµατος ΣΗΘ είναι > 10%, σε σχέση µε τη χωριστή παραγωγή Η & Θ ενέργειας και τότε έχουν τη δυνατότητα για προτεραιότητα στο Δίκτυο και για F-i-T.

11 Εφαρµογές ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα Ονοµασία Περιοχή εγκατάστασης Δυναµικό MW e Καύσιµο Τοµέας Αλουµίνιο της Ελλάδος Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας 110 Φυσικό Αέριο Βιοµηχανία Διυλιστήρια Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5.9 Βιοµ. αέρια Βιοµηχανία Ψυττάλεια ΕΥΔΑΠ Ψυττάλεια Αθήνα 24.3 Βιοαέριο ΕΥΔΑΠ Δύο θερµοκήπια 100 στρεµµάτων Αλεξάνδρεια και Δράµα Φυσικό Αέριο Αγροκαλλιέργεια 8-οροφη Πολυκατοικία Θεσσαλονίκη Φυσικό Αέριο Τριτογενής

12 Το Νοµικό πλαίσιο για ΣΗΘ Ο Ν.4254/14, αναθεώρησε το άρθρο 5 του Ν.3851/10, που αναφέρεται στην µεθοδολογία υπολογισµού «F-i-T» και εισήγαγε νέα µεθοδολογία για τον υπολογισµό τους για όλες τις ΑΠΕ, αλλά και τη ΣΗΘΥΑ, µε στόχο την εξάλειψη, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, των χρεών του Λειτουργού Αγοράς Η.Ε.-ΛΑΓΗΕ. Τώρα, το «F-i-T» για τη συµπαραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ορίζεται σε 85 /MWh για το διασυνδεδεµένο δίκτυο και 95 /MWh για µηδιασυνδεδεµένο δίκτυο (νησιά), µε χρήση όλων των καυσίµων, εκτός από φυσικό αέριο, δηλαδή µια µείωση 5,1% και 9,5% αντίστοιχα από τις τιµές του Ν.3851/2010 Ο νόµος εισάγει νέες, αυθαίρετες, κατηγοριοποιήσεις για τις µονάδες ΣΗΘΥΑ, µακριά από αυτές που προτείνονται από τις Οδηγίες της ΕΕ, 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΚ, αλλά και την ελληνική νοµοθεσία. Οι µονάδες ΣΗΘΥΑ χωρίζονται σε δύο διακριτές κατηγορίες, όπως: α. υπάρχουσες και λειτουργούσες µονάδες ΣΗΘΥΑ, και β. νέες µονάδες ΣΗΘΥΑ, που ξεκινούν την λειτουργία τους µε την ισχύ του Ν.4254/2014

13 «Feed-in-tariff» για ΣΗΘΥΑ 1 Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, 1MW e για: - Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας - Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης αποµάστευσης Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, 1MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 1MW e έως και 5 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 1MW e έως και 5 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 5MW e έως και 10 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 5MW e έως και 10 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 10MW e έως και 35 MW e για: - Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας - Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης αποµάστευσης Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 10MW e έως και 35 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, έως > 35 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, έως > 35MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, Λοιπές µονάδες ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Λοιπές µονάδες ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο των µη-διασυνδεδεµένο Νησιών

14 Feed-in-tariff για ΣΗΘΥΑ 2 Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, 1MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης Χωρίς επιδότηση /MWh 88+ΠΤ Με επιδότηση /MWh 76+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, 1MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC 92+ΠΤ 80+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 1MW e έως και 5 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης 80+ΠΤ 70+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 1MW e έως και 5 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC 84+ΠΤ 74+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 5MW e έως 10 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης 74+ΠΤ 65+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 5MW e έως και 10 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC 78+ΠΤ 70+ΠΤ

15 Feed-in-tariff για ΣΗΘΥΑ 3 Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 10MW e έως 35 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης Χωρίς επιδότηση /MWh 68+ΠΤ Με επιδότηση /MWh 62+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, από > 10MW e έως και 35 MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC 72+ΠΤ 66+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, έως > 35 MW e για: -Συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας -Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης 61+ΠΤ 57+ΠΤ Μονάδες ΣΗΘΥΑ, µε χρήση ΦΑ, έως > 35MW e για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ΚΟ 2004/8/EC 65+ΠΤ Λοιπές ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Λοιπές ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο των µη- Διασυνδεδεµένο Νησιών ΠΤ

16 «Feed-in-tariff» για ΣΗΘΥΑ 4 ΠΤ = Προσαρµογή τιµής ΦΑ η = η e + η h : ολικός βαθµός απόδοσης της µονάδας ΣΗΘΥΑ η e = ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της µονάδας ΣΗΘΥΑ η hr = η τιµή αναφοράς του βαθµού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής ενέργειας ΜΤΦΑ t = η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή ΦΑ, σε /MWh, ΑΘΙ, που περιλαµβάνει την τιµή πώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωση F-i-T

17 Εµπόδια για την προώθηση της ΣΗΘ στην Ελλάδα Εµπόδιο 1: Κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας και ο σηµαντικός ρόλος της ΣΗΘ/Ψ στην Τηλεθέρµανση/Τηλεψύξη Εµπόδιο 2: Διαδικασίες σύνδεσης των πολύ µικρώνσυµπαραγωγών στο Δίκτυο Εµπόδιο 3: Τιµολόγηση καυσίµου και διαθεσιµότητα για µονάδες ΣΗΘ Εµπόδιο 4: Γραφειοκρατία στις διαδικασίες αδειοδότησης για όλους τους τύπους των µονάδων ΣΗΘ Πολυπλοκότητα νόµων & διατάξεων Εµπόδιο 5: ΣΗΘ µε ΑΠΕ (βιοµάζα) - Έλλειψη της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών Εµπόδιο 6: Η έλλειψη ενηµέρωσης του τεχνικού κόσµου

18 ΤΟΤΕΕ : «Εγκαταστάσεις ΣΗΘ: εφαρµογές σε κτήρια»

19 PROJECTS µε συστήµατα πολύ µικρής-σηθ (>50 kw e ) σε κτήρια

20 Αυτόνοµα συστήµατα πολύ µικρής ΣΗΘ σε κατοικίες

21 HOTEL ESPERIA Κόστος Έργου: Έξοδα για ΗΕ & Πετρέλαιο θέρµανσης: Μετά την εγκατάσταση µ-σηθ: Απλός χρόνος αποπληρωµής: 4,5 YRS

22 TOP KRAFT BAKERY PRODUCTION COMPANY Αντικατάσταση λέβητα 170 kw th για την παραγωγή ΖΝΧ στη βιοτεχνία παραγωγής άρτου από µονάδα πολύ µικρής ΣΗΘ 4,5 kw e + 2 θερµοδοχεία 1000 lt

23 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΑ Οικία 550 m 2 µε πισίνα Micro-CHP, 4.5 kw e για θέρµανση της οικίας αλλά και της πισίνας

24 PHILLIPOS XENIA HOTEL Σέρρες 5 STAR HOTEL

25 Κόστος Έργου: Έξοδα για ΗΕ & Πετρέλαιο θέρµανσης: Μετά την εγκατάσταση µ-σηθ: Απλός χρόνος αποπληρωµής: 2,9 YRS 4 µονάδες m-chp OF 4,5 kw e / ea + 12 kw th λέβητας που αντικατέστησαν 450 kw th λέβητα πετρελαίου

26 HOTEL MANTHOS στο Πήλιο 3 STAR HOTEL

27 HOTEL MANTHOS Κόστος Έργου: Έξοδα για ΗΕ & Πετρέλαιο θέρµανσης: Μετά την εγκατάσταση µ-σηθ: Απλός χρόνος αποπληρωµής: 3,0 YRS

28 ORESTIAS KASTORIA HOTEL Θεσσαλονίκη 3 STAR HOTEL

29 ORESTIAS KASTORIA HOTEL Κόστος Έργου: Έξοδα για ΗΕ & Πετρέλαιο θέρµανσης: Μετά την εγκατάσταση µ-σηθ: Απλός χρόνος αποπληρωµής: 3,5 YRS

30 8-οροφη πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - 8 ορόφων - 18 διαµερισµάτων - Πολεοδοµική Άδεια: Χωρίς µόνωση Μονά ανοίγµατα, εκτός εξαιρέσεων. Πριν την εγκατάσταση της µ- ΣΗΘ Λέβητας πετρελαίου 250 kwth υπερ-διαστασιολογηµένος η=80% Λειτουργία θερµικού συστήµατος: 3 περιόδους x 2-hr ηµερησίως αλλά χωρίς θερµική άνεση για τους ενοίκους

31 Μονάδα µ-σηθ σε 8-οροφη πολυκατοικία Μετά την εγκατάσταση µ-σηθ: 1 x 4,5 kw e / 12 kw th η µονάδα µ-σηθ + 50 kw th λέβητας Φ.Α. + 2 Θερµοδοχεία x 1000 lit Παραµένει το υπόλοιπο θερµικό σύστηµα, δισωλήνιο µε θερµοκρασίες; ο C ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πριν:14000 Lt πετρέλαιο/yr Κόστος:17000 Μετά: Νm 3 ΦΑ/yr + 4,5 MWh e /yr Κόστος: (4,5 * 200) = 9,100 Κόστος επένδυσης: Έτη απόσβεσης: 2,8 yr ΔΕΝ υπάρχουν Όροι διασύνδεσης µε τον ΔΕΔΔΗΕ

32 Μικρή συµπαραγωγή Η.Θ. (>1MW e ) στον τριτογενή τοµέα: Εφαρµογή σε Νοσοκοµεία ΣΗΘ/Ψ στην Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» στην Αθήνα 32

33 Φυσικό Αέριο στα Νοσοκοµεία της Αττικής Συµπαραγωγή στην Αττική Εφαρµογή στην κλινική ΜΗΤΕΡΑ Συµπεράσµατα 33

34 Φ.Α. στα Νοσοκοµεία της Αττικής Ø 45 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ~29 mi Nm 3 Φυσικό Αέριο στα Νοσοκοµεία 22% 24% 54% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 34

35 Μικρή Συµπαραγωγή στην Αττική (1/2) ü ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7,2 MW e ) 1. Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ 515 kw e 2. Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 700 kw e 3. BRIGHT 300 kw e 4. Νοσοκοµείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 240 kw e 5. Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών 560 kw e 6. Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 x kw e 7. Εκπαιδευτήρια Δούκα 240 kw e 8. Vivartia 2 x 980 kw e 35

36 Συµπαραγωγή στην Αττική (2/2) 1,2% ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 58,0% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΘ ME MB ΜΕ= µεγάλοι εµπορικοί 5,6% ΜΒ= µεγάλοι βιοµηχανικοί ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 54,3% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΘ ME MB 36

37 Όµως λείπει κάτι ακόµα:

38 Η Τριπαραγωγή στην καρδιά της Ευρώπης: στο κτήριο Berlaymont Κτήριο Berlaymont (2000): Πλήρης ανακαίνιση µε συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας αλλά και Τριπαραγωγή, όπως και το: q Γερµανικό, q Φιλανδικό, q Δανικό, q Ιρλανδικό, q Ολλανδικό κοινοβούλιο και q Βρετανικό Whitehall στο Ελληνικό Κοινοβούλιο: ΟΧΙ

39 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΣΗΘΥΑ ΜΗΤΕΡΑ Ø ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 12 ΚΥΛIΝΔΡΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗΣ V, ΚΥΒΙΣΜΟΣ 36 lt, ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 11:1, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ 165mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 152mm Ø ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3Φ, 400 V, 50 Hz, 0.8 p.f. Ø ΨΥΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ LiBr, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 190RT Ø ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 400RT 39

40 Ενεργειακό Ισοζύγιο ΣΗΘΥΑ ΜΗΤΕΡΑ Ψύξη χώρων 134 KW el (133RT) Ηλεκτρισµός 515 KWel Θέρµανση χώρων 933 KW αθδ Αισθητή Θερµότητα Ζεστό Νερό χρήσης 306 KW αθδ Λανθάνουσα Θερµότητα KW (αθδ) Χιτώνια 380 KW Λάδια & intercooler 142 KW 40

41 Τρόπος Λειτουργίας ΣΗΘΥΑ ΜΗΤΕΡΑ (1/2) Δεδοµένα: COP Υ/Ψ: 3,5 COP Ψ/Α: 0,7 Βαθµός απόδοσης συµβατικού λέβητα: 80% ΚΘΔ = 90% x ΑΘΔ (ανωτ. θερµογόνος δύναµη) Ώρες λειτουργίας: p.a Αρχ ική Φορτίο Βάσης Φορτίο Αιχ µής Φορτίο Βάσης Με λέ τη Ιδιοκατανάλωση Παραγωγός 700 hrs 700 hrs Ηλεκτρισµός MWh MWh MWh MWh Υπ οκατάσταση αερίου MWh MWh MWh MWh θέρµανσης & ΖΝΧ Υπ οκατάσταση ηλεκτρισµού MWh MWh 264 MWh MWh για ψύξη Καύσιµο (ΑΘΔ) MWh MWh MWh MWh 41

42 Τρόπος Λειτουργίας ΣΗΘΥΑ ΜΗΤΕΡΑ (2/2) Κόστος Επένδυσης: Ηλεκτρισµός βάσης: 88 /MWh e, Αιχµής: 120 /MWh e, Παραγωγός : 142 /MWh e, Μελέτη σκοπιµότητας: 90 /MWh e Κόστος αερίου Τιµ. ΚΣ-ΣΗΘ: 47,75 /MWh µ.ο. 2011, Κόστος αερίου Τιµ. ΜΕ: 57,63 /MWh µ.ο. 2011, Κόστος συντήρησης: 15,00 /Mwh e Αρχ ική Φορτίο Βάσης Φορτίο Αιχ µής Φορτίο Βάσης Με λέ τη Ιδιοκατανάλωση Παραγωγός 700 hrs 700 hrs Ηλεκτρισµός Υπ οκατάσταση αερίου θέρµανσης & ΖΝΧ Υπ οκατάσταση ηλεκτρισµού για ψύξη Καύσιµο (ΑΘΔ) Συ ν τήρηση Ετήσια εξοικονόµηση Χρόνος απλής αποπληρωµής 4 έτη 7 έτη 3 έτη 42

43 Συµπεράσµατα από την εφαρµογή τριπαραγωγής στο ΜΗΤΕΡΑ q Ιδανική εφαρµογή ΣΗΘΥΑ για τον τριτογενή τοµέα, ιδιαίτερα νοσοκοµεία q Μικρός χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης q Σηµαντική εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας - PES q Αύξηση εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ τα επόµενα χρόνια αλλά απαιτείται σταθερότητα στο νοµικό και επενδυτικό περιβάλλον q Βασική τεχνολογία για την υλοποίηση των στόχων της ΚΟ 2012/27 43

44 Ο ρόλος της ΚΟ 2012/27/ΕΕ (EED) για την προώθηση της ΣΗΘ Ο στόχος της ΕΕ για 20% Εξοικονόµηση Ενέργειας, το 2020, δεν µπορεί να επιτευχθεί, µε τα σηµερινά δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ εξέδωσε, τον Οκτώβριο 2012, την ΚΟ 2012/27/ΕΕ που καλείται Energy Efficiency Directive και ενσωµατώνει 2 ισχύουσες ΚΟ, αυτή της ΣΗΘΥΑ και αυτή των Ενεργειακών Υπηρεσιών. Η ΣΗΘΥΑ και η Εξοικονόµηση Ενέργεια είναι τα δυο βασικά σηµεία, ώστε µε την νέα Οδηγία να επιτευχθεί ταχύτερα ο στόχος του 20%. Η Οδηγία προωθεί πιο έντονα την ΣΗΘΥΑ, την Τρι-παραγωγή, την Τηλεθέρµανση και Τηλεψύξη, την Εξοικονόµηση ενέργειας στους παρόχους ΗΕ, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, απαιτεί µελέτες ανάλυσης «κόστους-οφέλους» και άλλα µέτρα. Τα Κ-Μ πρέπει να την έχουν ενσωµατώσει έως τον Ιούνιο του Η Ελλάδα δεν έχει ακόµα ενσωµατώσει την Οδηγία και αν γίνει απαιτεί επιπλέον 32 ΥΑ για την πλήρη λειτουργία της!!

45 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Έτοιµος για ερωτήσεις ή απορίες ΕΣΣΗΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Γρ. Θεοφύλακτος Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ Μέλος Exec. Comm. COGEN EUROPE ΑΘΗΝΑ, 30-31 Οκτώβρη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Έργο PERCH: Παραγωγή ηλεκτρισμού με μικρά συστήματα ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ www.home-electricity.org Συντονιστής: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Φεβρουάριος 2009 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα