Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία"

Transcript

1 Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα Γερµανικά Πανεπιστήµια προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης που καλύπτουν ένα ευρύ επιστηµονικό φάσµα. Ιδιαίτερη προτίµηση, τόσο από αλλοδαπούς όσο και από Γερµανούς φοιτητές, παρατηρείται στις σπουδές τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε µεταπτυχιακό επίπεδο που προσφέρονται από τις Ανώτατες Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης τα τελευταία χρόνια προτίµηση εκδηλώνεται και στις σπουδές της αρχιτεκτονικής. Ειδικά προγράµµατα συνεργασίας και ανταλλαγών συνδέουν τα γερµανικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) αποτελεί τον βασικό φορέα ακαδηµαϊκών ανταλλαγών και υποτροφιών για τα πανεπιστήµια της Γερµανίας, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες σε αλλοδαπούς για ακαδηµαϊκά θέµατα (Akademisches Auslandsamt-AAA). Φορείς πληροφοριών για σπουδές στην Γερµανία, εκτός από την DAAD, είναι η Γερµανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Προξενείο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Θεσσαλονίκη και τα Ινστιτούτα Γκαίτε. Επίσης οι πρώτες βασικές πληροφορίες για σπουδές στην Γερµανία δίδονται από καθηγητές-συνδέσµους που βρίσκονται στα Ελληνικά πανεπιστήµια και είναι εκπρόσωποι θεµάτων της Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών. Εκπαιδευτικά ιδρύµατα Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που παρέχουν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που περιλαµβάνουν: Τα πανεπιστήµια (universitat) τα οποία δίνουν βάρος στην ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής γνώσης. Τα τεχνικά πανεπιστήµια (technische universitat) που παρέχουν κατά κύριο λόγο σπουδές σε τοµείς αντίστοιχους µε αυτούς των ελληνικών πολυτεχνείων. Άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (ανώτατες σχολές, ενοποιηµένα πανεπιστήµια κα). 2. Οι Ακαδηµίες Καλών Τεχνών και µουσικής που προσφέρουν σπουδές αντίστοιχες µε τον τίτλο τους. Σπουδές καλών τεχνών και µουσικής προσφέρονται και από τα αντίστοιχα τµήµατα των πανεπιστηµίων. Η δοµή των σπουδών διαφέρει σηµαντικά από αυτή των πανεπιστηµίων. 3. Fachhochschulen - Universities of Applied Sciences, όπου επικεντρώνονται στην εφαρµοσµένη κατάρτιση και έρευνα και έχουν µικρότερης διάρκειας χρόνο σπουδών σε σχέση µε τα πανεπιστήµια. Επισηµαίνουµε ότι οι τίτλοι σπουδών αυτών των σχολών εν γένει δεν αναγνωρίζονται από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ανώτατοι ακαδηµαϊκοί τίτλοι.

2 Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Οι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστηµίων που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Γερµανία έχουν τρεις δυνατότητες: 1. Να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακά προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης (Aufbaustudium, Zusatzstudium, Erganzungsstudium) µε διάρκεια σπουδών από 6 µήνες έως και δύο έτη. Με την ολοκλήρωση αυτών των σπουδών ο απόφοιτος αποκτά ένα πιστοποιητικό (Zertifikat/Lizentiat) ή τον τίτλο Magister (από σχολές Θεωρητικών και Κοινωνικών Επιστηµών) ή τον τίτλο Diplom (από σχολές Θετικών, Τεχνικών και Οικονοµικών επιστηµών). 2. Να αποκτήσουν τον τίτλο Master*- M.A., M.Sc., L.L.M., µέσω προγραµµάτων σπουδών γερµανικών πανεπιστηµίων που δηµιουργήθηκαν κυρίως για αλλοδαπούς µεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι σε συνεργασία µε ευρωπαϊκά και αµερικανικά πανεπιστήµια. 3. Να ακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου µε διάρκεια από 2 έως και 5 έτη και µε κύριο σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Βασική προϋπόθεση είναι η επίβλεψη της εργασίας από καθηγητή (Doktorvater/Doktormutter). Για την απόκτηση διδακτορικού ο υποψήφιος πρέπει να δώσει και προφορικές εξετάσεις (Rigorosum) στον τοµέα που εκπονεί την διατριβή του. Στα πανεπιστήµια υπάρχουν ειδικά τµήµατα (Graduiertenkollegs) που παρέχουν προγράµµατα διδακτορικών σπουδών**. Με την ολοκλήρωση της διατριβής απονέµεται ο τίτλος Promotion. Προϋποθέσεις εισαγωγής Κάθε πανεπιστήµιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων. Υπάρχουν βέβαια βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή Ελλήνων φοιτητών σε µεταπτυχιακά προγράµµατα γερµανικών πανεπιστηµίων τα οποία είναι: 1. Πτυχίο/δίπλωµα από Ελληνικό πανεπιστήµιο µε βαθµολογία συνήθως πάνω 7/10 2. Ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά γνώσης της γερµανικής γλώσσας*** Μικρό ή µεγάλο πτυχίο γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε (Kleines/Gro?es Deutsches Sprachdiplom). (*) Μερικοί απο τους ανωτέρω Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών έχουν πρόβληµα ισοτίµησης- κατά κανόνα δεν αναγνωρίζονται ως ανώτατοι ακαδηµαϊκοί τίτλοι, για αυτό κανείς πρέπει να συµβουλευθεί και να ενηµερωθεί σχετικά από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. προτού επιλέξει κάποιο από αυτά τα προγράµµατα. (**) Σχετικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο ειδικό έντυπο της DAAD Undergraduate, Graduate and Postgraduate Degree Programms in English and German και στην ιστοσελίδα (***) Για τους απόφοιτους γερµανικών σχολών της Ελλάδας δεν απαιτείται πιστοποιητικό γερµανικής γλώσσας.

3 Εξέταση Γερµανικής γλώσσας για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων στα ΑΕΙ (DSH). Πτυχίο Γερµανικής γλώσσας της ιάσκεψης των Υπουργών Παιδείας (ΚΜΚ, Stufe ΙΙ). Κεντρική Εξέταση Ανωτέρου Επιπέδου του Ινστιτούτου Γκαίτε (Zentrale Oberstufenprufung), ή (για αρκετά πανεπιστήµια) Μέσου Επιπέδου (Zentrale Mittelstufenprufung). 3. Βιογραφικό Σηµείωµα και τυχόν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 4. Συστατικές Επιστολές. Η αίτηση Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ ευθείας µε το πανεπιστήµιο και πιο συγκεκριµένα µε την Ακαδηµαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών (Akademisches Auslandsamt-ΑΑΑ) του πανεπιστηµίου, τουλάχιστον 9-10 µήνες πριν την αναµενόµενη ηµεροµηνία εισαγωγής, για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, τα κριτήρια αποδοχής, όπως επίσης και τις φόρµες αιτήσεως. Η αποστολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στα περισσότερα πανεπιστήµια, έως τις 15 Ιουλίου ή τις 15 Ιανουαρίου εφόσον η περίοδος εισαγωγής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα είναι αντίστοιχα το χειµερινό ή το θερινό εξάµηνο. Ειδικά για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Γερµανία, ο υποψήφιος πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήµατα: Να συµβουλευτεί τον Κανονισµό ιδακτορικών ιατριβών που µπορεί να προµηθευτεί από την σχολή που τον ενδιαφέρει, Να έλθει σε επικοινωνία µε καθηγητή του πανεπιστηµίου στον κλάδο που τον ενδιαφέρει και ο οποίος είναι πρόθυµος να αναλάβει ως επιβλέπων της διατριβής, Να υποβάλλει µία άτυπη αίτηση (εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή του από το πανεπιστήµιο) για την αναγνώριση του πτυχίου του, στην Επιτροπή ιατριβών που υπάρχει σε κάθε σχολή, Να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής µε σκοπό την διατριβή στην Ακαδηµαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών της σχολής που θα πραγµατοποιήσει την διατριβή. Κόστος σπουδών και διαβίωσης εν υπάρχουν δίδακτρα για σπουδές στα δηµόσια Γερµανικά πανεπιστήµια. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαµβάνουν µία εισφορά (Semesterbeitrag) για τη χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου και του Οργανισµού Φοιτητικής Μέριµνας (Studentwerke) µέσου ύψους 33 ανά εξάµηνο. Σε µερικά πανεπιστήµια δίδεται, έναντι περίπου 50, ένα φοιτητικό εισιτήριο (Semesterticket) για χρήση δηµόσιων µεταφορικών µέσων, µέσα και γύρω από την πανεπιστηµιούπολη για ένα εξάµηνο. Επιπλέον, στις περιοχές Βερολίνου και Baden-Wurttemberg υπάρχει κόστος εγγραφής ύψους περίπου

4 50 το εξάµηνο. Όσον αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 2003 αυτά κυµαίνονται από τον µήνα. Επίσης τα βιβλία αποτελούν σηµαντικό επιπλέον έξοδο για τους φοιτητές, που µπορεί να φτάσει µεταξύ το εξάµηνο. Ιατρική ασφάλιση Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική µε κόστος της τάξεως των 320 το εξάµηνο για φοιτητές που είναι έως και 30 ετών. Οι φοιτητές που έχουν ήδη ιατρική ασφάλιση από την Ελλάδα, πρέπει απλά να προσκοµίσουν τα αντίστοιχα έντυπα που τους δίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για αυτές τις περιπτώσεις. Στέγαση Υπάρχουν φορείς του πανεπιστηµίου που µπορούν να σας βοηθήσουν στην ανεύρεση στέγης, όπως το γραφείο αλλοδαπών φοιτητών και ο σύλλογος φοιτητών (AstA) όπου µπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε διαθέσιµα δωµάτια ή διαµερίσµατα και την διαδικασία αίτησης για στέγαση στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Επίσης ο οργανισµός φοιτητικής µέριµνας (Studentenwerke), προσφέρει διαµονή σε φοιτητικές εστίες σχεδόν σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήµια. Βέβαια η διαθεσιµότητα σε δωµάτια είναι µικρή. Η τιµή ενός δωµατίου σε εστίες συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων θέρµανσης, ηλεκτρικού και νερού κυµαίνεται µεταξύ το µήνα (στοιχεία έτους 2003). Το µεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στη Γερµανία νοικιάζουν δωµάτια ή διαµερίσµατα σε ιδιωτικές κατοικίες. Σε γενικές γραµµές η διαµονή στην Γερµανία είναι ακριβή και δυσεύρετη ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις όπως Μόναχο, Βερολίνο και Στουτγάρδη. Υποτροφίες Σε γενικές γραµµές τα Γερµανικά πανεπιστήµια δεν απονέµουν υποτροφίες που προέρχονται απ ευθείας από τα ιδρύµατα. Το κατ εξοχήν πρόγραµµα υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία είναι το πρόγραµµα της Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών DAAD. Κάθε χρόνο η DAAD προσφέρει περίπου 15 υποτροφίες σε αποφοίτους Ελληνικών πανεπιστηµίων όλων των επιστηµονικών κλάδων και των κλάδων Μουσικής και Καλών Τεχνών, για µεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα ακαδηµαϊκό έτος και κατά κανόνα δεν παίρνουν παράταση. Η σχετική προκήρυξη βγαίνει συνήθως κάθε Σεπτέµβριο και µπορείτε να την αναζητήσετε στο Γραφείο ιασύνδεσης. Επίσης η γερµανική πρεσβεία διαθέτει στους ενδιαφερόµενους το ειδικό ενηµερωτικό φυλλάδιο Οι υποτροφίες της DAAD. Τέλος στο έντυπο Υποτροφίες και χρηµατοδότηση για αλλοδαπούς φοιτητές που εκδίδεται επίσης από την DAAD, υπάρχει λίστα ιδιωτικών φορέων που παρέχουν χρηµατοδότηση σε αλλοδαπoύς φοιτητές.

5 Εργασία µεταπτυχιακών φοιτητών στην Γερµανία Προκειµένου για την εύρεση εργασίας παράλληλα µε τις σπουδές, η καλύτερη λύση είναι προσφερόµενες θέσεις εργασίας µέσα στην πανεπιστηµιούπολη, οι οποίες βέβαια είναι περιορισµένου αριθµού. Πληροφορίες µπορεί να βρει κανείς από το γραφείο υπηρεσιών φοιτητών ή κατ ευθείαν από το τµήµα σας. Επίσης πληροφορίες για προσωρινή εργασία εκτός πανεπιστηµιούπολης µπορεί να βρει µέσω του γραφείου υπηρεσιών για φοιτητές. Οι Έλληνες φοιτητές σαν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στην ίδια νοµοθεσία µε τους Γερµανούς φοιτητές. Έτσι εφόσον κερδίζουν πάνω από ένα ορισµένο πόσο τον µήνα υπόκεινται αυτόµατα σε φορολογία. Πηγές πληροφόρησης ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./Fax/ Γερµανική Πρεσβεία σπουδές στην Γερµανία υποτροφίες της DAAD Καραολή & ηµητρίου 3, ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , Fax : Γενικό Προξενείο της Οµοσπ. ηµοκρατίας της Γερµανίας - Εντυπα της DAAD σπουδές στην Γερµανία υποτροφίες Καρόλου Ντηλ 4α, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : Fax : Ινστιτούτα GOETHE - Εντυπα της DAAD - Πληροφορίες που αφορούν την Γερµανία - Εκµάθηση Γερµανικής γλώσσας - Οµήρου 10-12, ΑΘΗΝΑ - Λεωφ. Νίκης 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Αγ. Νικολάου 99, ΠΑΤΡΑ - ιγενή Ακρίτα 1, ΧΑΝΙΑ - Tηλ : Fax : Tηλ : Fax : Tηλ : Fax : Tηλ : Fax : Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στην Γερµανία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Πληροφορίες έκδοσης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ "Επαγγελματικός Προσανατολισμός" ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλ/φειας ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Πρόσφατες ανακοινώσεις ΜΕΝΟΥ Καλώς ήρθατε, στην ιστοσελίδα µας ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα