Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008"

Transcript

1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στον Πειραιά Nομού Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «ημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/ /τ.Α ). 2. Την υπ αριθμ. 1760/ κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ημόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 416/ /τ.Β'). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ /τ.Α ). 4. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2431/1996 «ιορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/ /τ. Α'). β) Του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». γ) Του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». δ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. Β του Ν. 3490/2006 «Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/ /τ.Α ), σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 6. Την υπ αριθμ. 60/ απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 7. Το υπ' αριθμ / εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαοκτώ (18) συνολικώς θέσεων, δέκα (10) της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οκτώ (8) της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1760/ (ΦΕΚ 416/ /τ.Β ), το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από τον άμεσο προϊστάμενό του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε. Το ιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμη εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη, ή μη, της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της ανώνυμης εταιρείας συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια. Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 1

2 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΩ. ΘΕΣΗΣ : ΜΗΧ 1), 1 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΩ. ΘΕΣΗΣ : ΜΗΧ 2), 2 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2 6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Για όλες τις ανωτέρω θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο της Συνέντευξης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ α/α Κλάδος ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 1) 2 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 2) 2 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 3) 1 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2 3 ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει : 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Γ ΕΠΙΠΕ ΟΥ) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) /5 και (210) )] των κατωτέρω επιπέδων: Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ.: 2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 2

3 β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑ ΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΩ. ΘΕΣΗΣ : ΜΗΧ 1), ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) (Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα οριστεί ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Λιμένα κατά το άρθρο 9 του ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α / ) και θα εκπαιδευθεί από τον ΟΛΠ. ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ιεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ΚΩ ΙΚΑΣ ISPS ) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 3 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. 4 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας. Χ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα, 5 ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 3 Χ

4 ΚΛΑ ΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) α/α 1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. Κύρια Προσόντα (κύριος πίνακας κατάταξης) Επικουρικά προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κυρίου πίνακα) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 2 σπουδών. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργοτάξιο ή σε έργα οδοποιίας ή έργα 3 Χ - κατασκευών ή λιμενικά έργα. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργοτάξιο ή σε έργα οδοποιίας ή έργα 4 - κατασκευών ή λιμενικά έργα. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά 5 Χ φύλλα, ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα. ΚΛΑ ΟΣ : ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως Τεχνικός Ασφαλείας (άρθρο 5 παρ.2 του ν. 1568/1985(ΦΕΚ 3 Χ 177/τ.Α') Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα, ιιι) 4 Χ υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 4

5 ΚΛΑ ΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΩ. ΘΕΣΗΣ : ΜΗΧ 2), ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ (2) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια Προσόντα (κύριος πίνακας κατάταξης) Επικουρικά προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κυρίου πίνακα) 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε βιομηχανίες ή εργοτάξιο ή σε συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε βιομηχανίες ή εργοτάξιο ή σε συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων. 5 Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας. Χ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά 6 φύλλα, ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα. Χ Χ - - 5

6 ΚΛΑ ΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ (2) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια Προσόντα (κύριος πίνακας κατάταξης) Επικουρικά προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κυρίου πίνακα) 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Χ 3 Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε τοπογραφικές εργασίες. Χ - 4 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τοπογραφικές εργασίες. - Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά 5 φύλλα, ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * ίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα. ΚΛΑ ΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) α/α 1 2 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και ιοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Απαραίτητα Προσόντα Χ 3 Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε Logistics. Χ 4 Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας. Χ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα, ιιι) 5 υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 6

7 ΚΛΑ ΟΣ: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 1), ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ (2) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 2 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ή ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ενσύρματα και ασύρματα ίκτυα και σε θέματα Τηλεπικοινωνιών. χ * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. ΚΛΑ ΟΣ: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 2), ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ (2) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 2 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ή ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε λειτουργικά συστήματα UNI, LINU, WINDOWS. χ * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 7

8 ΚΛΑ ΟΣ: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩ.ΘΕΣΗΣ: ΠΛΗ 3), ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 2 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ή ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ανάπτυξη εφαρμογών σε μία τουλάχιστον από τις πιο κάτω πλατφόρμες: I. Forms & Reports / J2EE II..NET χ * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. ΚΛΑ ΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ (2) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα Προσόντα 1 2 Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω βεβαίωσης. 3 Εμπειρία Μηχανολόγου Μηχανικού τουλάχιστον δύο (2) ετών. 4 Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα, ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 8

9 ΚΛΑ ΟΣ: ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ), ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια Προσόντα (κύριος πίνακας κατάταξης) Επικουρικά προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο του κυρίου πίνακα) Πτυχίο ή δίπλωμα Πλοιάρχου, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή των Πρώην Ανωτέρων ημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Ναυτικών Ακαδημιών ή των Πρώην 1 Ανωτέρων ημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Χ Χ Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* 2 ίπλωμα Πλοιάρχου Β τάξης. Χ Χ 2 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 3 Θαλάσσια Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε καθήκοντα πλοιάρχου. Χ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) - 4 υπολογιστικά φύλλα, ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου. * Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα Χ Χ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η αίτηση απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και υποβάλλεται στα Γραφεία 214, 215, αποκλειστικά ταχυδρομικώς, στην Ταχυδρομική ιεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. για πληροφορίες: , και (κα Βένιου). Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη : «Αίτηση για την προκήρυξη 3/407 Μ/ 2008». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4. Τα έντυπα των διατίθενται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και από την ιστοσελίδα Όταν στην προκήρυξη προβλέπεται ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για ορισμένους κλάδους οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν αυτόν στην αίτηση συμμετοχής τους για την αντίστοιχη θέση την οποία επιλέγουν και για την οποία προβλέπεται τέτοιος κωδικός. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 9

10 Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ο υπάλληλος του ΟΛΠ. ΑΕ, αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται. Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από τον Οργανισμό, που αποστέλλεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργούνται μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει : 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου : 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι, που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισμού, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με τον ζητούμενο από την προκήρυξη. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Τίτλοι σπουδών (πλην των οριζομένων ως προσόντων διορισμού), όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 10

11 Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. Σημείωση : (βαθμολογική αντιστοιχία) Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5». Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 3. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΕ,ΤΕ) Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος, β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 4. Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Α. Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ: - Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, κατά περίπτωση απαιτούμενη, για όλους τους κλάδους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. - ίπλωμα Πλοιάρχου Β τάξης, για τον κλάδο ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ). - Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, για τον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική οργάνωση. Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαίωση ή δίπλωμα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή δίπλωμα, που απαιτείται από την προκήρυξη. Β. - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ): 11

12 Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας, προκειμένου περί Ανέργων Ναυτικών του ν. 3490/2006, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε. από την οποία να προκύπτει : α) ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων και β) η ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης. - ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε το τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ α. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας. Η ζητούμενη από την προκήρυξη εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο ημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας προκήρυξης. β. Βαθμολογούμενη εμπειρία. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εμπειρίας (εξειδικευμένη) που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προσμετρούμενη : (I) μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση, ζητούμενης από την προκήρυξη Αδειας ή Βεβαίωσης εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή ιπλώματος πλοιάρχου, για όλους τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ, για τον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και για τον κλάδο ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ), αντίστοιχα. Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας προκήρυξης. (II) μετά την απόκτηση των ζητουμένων από την προκήρυξη Βασικών τίτλων σπουδών, με τους οποίους οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για όλους τους κλάδους ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας προκήρυξης. 6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ) Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας προκήρυξης. 7. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ) H γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης. 8. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ- ΗΜΕ ΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ. Της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/ / Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, 12

13 η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986. Της ημεδαπής α) ημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. Όταν για την πλήρωση θέσεων προβλέπονται κύρια και επικουρικά προσόντα, προηγούνται όσοι διαθέτουν τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι υπόλοιποι με τα επικουρικά προσόντα κατά τη σειρά των πινάκων. Για τον κλάδο ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ) στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον οκτώ μήνες ανεργίας υπολογιζομένης κάθε φορά από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3490/2006. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Ως δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, θεωρείται μόνο τίτλος ΑΕΙ (Π.Ε), προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μόνο τίτλος ΤΕΙ, προκειμένου για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή (Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισμού) που συγκροτείται από το.σ. της ανώνυμης εταιρίας, καταρτίζει τους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους καθώς και τους προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της ανωνύμου εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στον ΟΛΠ Α.Ε. Η τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή (Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισμού), που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει: α) Για όλους τους κλάδους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται το κριτήριο της συνέντευξης τους οριστικούς πίνακες προσληπτέων τους οποίους και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτιση τους για περαιτέρω έλεγχο. 13

14 Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα των οριστικών πίνακων προσληπτέων, κυρώνει αυτούς και τους επιστρέφει στην ανώνυμη εταιρεία Ο.Λ.Π. Α.Ε. β) Για όλους τους κλάδους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για τις οποίες προβλέπεται το κριτήριο της συνέντευξης, τους προ συνεντεύξεως οικείους πίνακες κατά κλάδο (πριν τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης) και αποστέλλει με έγγραφό της στην Επιτροπή ιενέργειας της Συνέντευξης, μέσω του Γραμματέα της Επιτροπής, τον προβλεπόμενο κατά κλάδο αριθμό υποψηφίων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. Ενσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν χωρεί. Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων αποστέλλονται από την τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή (Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισμού) στο ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του για περαιτέρω έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα των οριστικών κατά κλάδο πινάκων προσληπτέων, κυρώνει αυτούς και τους επιστρέφει στην ανώνυμη εταιρεία Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (άρθρο 2 ΚΥΑ 1760/ ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με την ανώνυμη εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπρασλαμβανόμενος. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από τον άμεσο προϊστάμενό του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε. Το ιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη, ή μη, της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της ανώνυμης εταιρείας συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι προσληπτέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο /πρόσληψης στον ΟΛΠ Α.Ε. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός της οριζόμενης από την εταιρία προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας πρόσληψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Μετά την δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) : α) Περίληψή της να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης. β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Μέγαρο ιοίκησης, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), καθώς και στο ημοτικό Κατάστημα Πειραιά. Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2008 Ο ιευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Αναστασόπουλος 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΝΑ ΕΣ Τίτλος σπουδών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας που απαιτείται : σύμφωνα με την προκήρυξη Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον αριθμό εκατό (100) Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη : 150 Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ - ιδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: ιδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης : Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : 50 Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική. Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ Ή ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Ή ΤΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ο χρόνος κτήσης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και στις περιπτώσεις που απαιτείται, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής ή δίπλωμα πλοιάρχου Β τάξης ο χρόνος κτήσης αυτών, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μόρια, ανά έτος και μέχρι δώδεκα (12) έτη, από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, το δε σύνολο των μορίων που δύναται να λάβει ο υποψήφιος είναι κατά ανώτατο όριο 240 μόρια. Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ Για τους πρώτους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας. 5 μονάδες ανά μήνα 8 μονάδες ανά μήνα. 9 μονάδες ανά μήνα. 8 μονάδες ανά μήνα. 5 μονάδες ανά μήνα.. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Για άριστη γνώση : 70 - Για πολύ καλή γνώση : 50 - Για καλή γνώση : 30 Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνο για τους κλάδους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Η συνέντευξη θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή ιενέργειας της Συνέντευξης), που συγκροτείται από πρόσωπα που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου και μπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Ο Πρόεδρος της επιτροπής συνέντευξης και το ένα μέλος ορίζονται από το ΑΣΕΠ, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΛΠ Α.Ε, γνωστοποιουμένων των μελών αυτών στον ΟΛΠ Α.Ε την ημέρα που έχει ορισθεί η συνέντευξη. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Για την υποβοήθηση του έργου της τριμελούς επιτροπής ο ΟΛΠ Α.Ε ορίζει τριμελή γραμματεία και καθορίζει τον επικεφαλής, ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ιενέργειας της Συνέντευξης. Με σχετική ανακοίνωση, καθορίζεται το κατάστημα της Αρχής, η ημέρα και ώρα της συνέντευξης ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από το Γραμματέα της Επιτροπής εγκαίρως, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 15

16 συνέντευξη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς επί αποδείξει, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς). Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποιήσεως η ειδοποίηση καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο με αναφορά στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, στην ημέρα και ώρα και στο πρόσωπο με το οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία. Αν η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έγινε με τον ίδιο υποψήφιοι η ειδοποίηση είναι έγκυρη εφόσον η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με σύζυγο ή ενήλικο τέκνο ή άλλο συγγενή του υποψηφίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό, που συνοικεί μ αυτόν. Η τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή (Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισμού), ευθύς ως καταρτίσει τους προ συνεντεύξεως πίνακες κατά κλάδο των υποψηφίων (πριν την βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης) βάσει των λοιπών κριτηρίων που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, καταρτίζει νέους πίνακες, κατά κλάδο, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των θέσεων. Τον εν λόγω πίνακα αποστέλλει με έγγραφό της στην Επιτροπή ιενέργειας της Συνέντευξης μέσω του Γραμματέα της Επιτροπής. Βάσει των διαβιβασθέντων πινάκων, η Επιτροπή ιενέργειας της Συνέντευξης καλεί σε συνέντευξη τους αναφερόμενους σε αυτούς υποψηφίους. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής. Η βαθμολογία των μελών της Επιτροπής αποτυπώνεται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικά στα λοιπά κριτήρια (πριν την βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης), που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής βαθμολογούν τους υποψηφίους ξεχωριστά τον καθένα, χωρίς να γνωστοποιούν το βαθμό τους στα υπόλοιπα μέλη, και καταχωρούν τον αντίστοιχο συντελεστή με δύο δεκαδικά ψηφία σε ειδικό προς τούτο πίνακα βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η Επιτροπή μεταφέρει τη βαθμολογία ( συντελεστή) του κάθε μέλους σε συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας, εξάγει το μέσο όρο των συντελεστών και υπολογίζει τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζοντας τον προκύπτοντα συντελεστή επί το βαθμό που έλαβε ο υποψήφιος στον οικείο πίνακα κατάταξης. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων η Επιτροπή ιενέργειας της Συνέντευξης καταρτίζει πίνακες κατά κλάδο με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και προσήλθαν στη συνέντευξη και στους οποίους έχει καταχωρηθεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας (συνέντευξης) των μελών της επιτροπής ο οποίος και θα αποτελεί τον τελικό βαθμό στο κριτήριο της συνέντευξης για κάθε υποψήφιο. Επίσης καταρτίζει και πίνακες κατά κλάδο με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και δεν προσήλθαν στη συνέντευξη. Για την όλη διαδικασία της συνέντευξης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής ιενέργειας της Συνέντευξης το οποίο παραδίδεται στην τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή (Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισμού), προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων κατά κλάδο με την προσθήκη και της βαθμολογίας του κριτηρίου της συνέντευξης. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν, μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανεξαρτήτως των ανωτέρω κριτηρίων του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, ως ισχύει, στη σειρά κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΟΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ), κατ εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες ανεργίας, υπολογιζομένης κάθε φορά από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3490/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ -ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής : Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: (1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία: Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. 16

17 (2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι. (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. (2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και 17 συγκεκριμένες Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει : (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. (2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ της προκήρυξης. Ειδικές περιπτώσεις α. ικαστική Απόφαση Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.

18 Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενό του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν με το φορέα που εκτέλεσε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. γ. Στρατιωτική θητεία Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας. δ. Προγράμματα STAGE Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.. (παρ. 8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕ Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος. 2. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις. α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ή ίπλωμα Πλοιάρχου Β τάξης μετά την απόκτηση αυτών. β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. δ. Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία. Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ της προκήρυξης. Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α», ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 18

19 γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDECEL. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDECEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. (γ) Καλή γνώση (Β2) : FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDECEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 19

20 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 440 1 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/528Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 600 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/347Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2673 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 96 16 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/583Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 630 26 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/457Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 77 9 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/677Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 699 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 658 8 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης τριάντα οκτώ (38) θέσεων Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 694 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 193 29 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/207Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 16 11 Νοεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 -- ΑΡΙΟ. ΠΡΩΤ.. }Ι)1 4:. Μήνα,...j/-::::...Σf.::.=9t2!.).... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 23 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 28-9-07 Αριθμ. Πρωτ. 567460 Σχ. 2951 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα