ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»"

Transcript

1 Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

2 Copyright ρ. ρογαλάς Γεώργιος Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved 2

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 3 Εισαγωγικές Ασκήσεις... 6 Άσκηση Κεφάλαιο Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων... 8 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων µέσω Αριθµοδεικτών Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας. 24 Άσκηση Άσκηση

4 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Υπολογισµός Αρχικού Κόστους Επένδυσης Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος είκτη Αποδοτικότητας Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Εσωτερικού Ρυθµού Απόδοσης 29 Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Περιόδου Επανείσπραξης Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Λογιστικής Απόδοσης και Μέσης Απόδοσης Άσκηση Άσκηση Άσκηση Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση

5 Άσκηση Άσκηση Άσκηση

6 Εισαγωγικές Ασκήσεις Άσκηση 1 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Παυλάκης Α.Ε.» είχε την 31/12/2009 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2009 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 Αποθεµατικά ,00 Ταµείο ,00 Προ/χθέντα έσοδ ,00 Επιταγές εισπρακτ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, µε πίστωση, µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο µε οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης 2. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µε κατάθεση στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Εξοφλείται µέρος της υποχρέωσης σε προµηθευτή αξίας Καταβάλλονται στην.ε.η ,00 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50,00 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 5. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές 1.000,00. Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 160,00 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 20,00. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α ανέρχονται σε 280, Εισπράττονται κέρδη από λαχείο αξίας Πληρώνονται για πρόστιµα και προσαυξήσεις. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. 6

7 5. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές τακτοποίησης - προσαρµογής, λαµβάνοντας υπόψη ότι η απογραφή στις 31/12/2010 κατέδειξε τα εξής: Τα κτίρια αποσβένονται µε συντελεστή απόσβεσης 10% (σταθερή µέθοδος) Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευµένα (πραγµατοποιούνται). 6. Με την υπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι , να διενεργηθούν: οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης ο Πίνακας ιάθεσης των Αποτελεσµάτων µε την υπόθεση ότι ο φόρος εισοδήµατος είναι , το τακτικό αποθεµατικό είναι και το υπόλοιπο παραµένει στην επιχείρηση. ο Ισολογισµός για το έτος 2010 µε οµαδοποίηση των στοιχείων του. 7

8 Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Άσκηση 2 ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» µε δραστηριότητα την πώληση εµπορευµάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Προβλέψεις για επισφ. πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων Προπληρωµένα ενοίκια Προκαταβολές προµηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεµατικό σε 3.000, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 5. µε την υπόθεση ότι για το σύνολο των εξόδων, το 60% αφορά την διοίκηση και το υπόλοιπο την διάθεση να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 8

9 Άσκηση 3 ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Φόροι τέλη Οφειλόµενο κεφάλαιο Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων ιαφηµίσεις επόµενης χρησης Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Προκαταβολές προσωπικού Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Αµοιβή λογιστή Εργοδοτικές εισφορές Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 9.000, το τακτικό αποθεµατικό σε 2.000, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. Άσκηση 4 ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: ιάφορα έξοδα Επισφαλείς πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων ιαφηµίσεις πληρωτέες Ασφάλιστρα επόµενης χρήσης Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Ζηµιά από πώληση µηχανηµάτων Πωλήσεις Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Έκτακτο αποθεµατικό Μετοχικό Κεφάλαιο? Φήµη και πελατεία Ασφαλιστικοί οργανισµοί Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεµατικό σε 3.000, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 5. µε την υπόθεση ότι το σύνολο των εξόδων βαρύνουν την λειτουργία διοίκησης και την λειτουργία της διάθεσης µε βάση τα νούµερα 1 και 4 αντίστοιχα, να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 9

10 Άσκηση 5 ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κεσίση Α.Ε.»: Μετοχές για κερδοσκοπία Προβλέψεις για επισφ. Πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων Προπληρωµένα ενοίκια Προκαταβολές προµηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταµείο Οφειλόµενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσµένα έπιπλα Ζηµιά από πυρκαγιές Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Εργοδοτικές Εισφορές Κέρδη από πώληση επίπλων Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) ικαιούχοι εµπ/των τρίτων Εµπ/τα τρίτων για πώληση? Αποτελ. εις νέο (Ζηµία προηγ. χρήσης) Οφειλόµενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Συµµετοχές σε ΑΕ Τακτικό Αποθεµατικό Κλοπές και υπεξαιρέσεις Πιστωτές Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζηµιά της προηγούµενης χρήσης, ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεµατικό σε 3.000, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 10

11 Άσκηση 6 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Έσοδα από ενοίκια Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικου Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Μηχανήµατα Αγορές εµπορευµάτων Προεισπραχθέντα έσοδα Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταµείο Οφειλόµενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Χρεωστικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσµένα µηχανήµατα Προπληρωµένα ασφάλιστρα Αποσβέσεις µηχανηµάτων Γραφική ύλη (αναλωθείσα) Φορολογικά Πρόστιµα Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβεβληµ. φόρος εισοδήµατος Έσοδα από πώληση µετοχών Κέρδη από πώληση αυτοκινήτου Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων? Οφειλόµενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Συµµετοχές σε Α.Ε Πιστωτές Τακτικό Αποθεµατικό Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Αποτελ. εις νέο (Ζηµία προηγούµ. χρήσης) Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζημία προηγούμενης χρήσης, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 4.000, το τακτικό αποθεματικό σε 2.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 11

12 Άσκηση 7 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών Λογαριασµοί Ποσό Λογαριασµοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Αγορές εµπορευµάτων Προµήθειες µεσιτείες Αµοιβές προσωπικού Έσοδα συµµετοχών Έξοδα ΕΗ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Φόροι τέλη Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αποσβέσεις Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Πωλήσεις εµπορευµάτων Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 4 εργαζόµενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εµπορευµάτων της εταιρείας και 2 εργαζόµενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα έξοδα της ΕΗ κατά 80% αφορούν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο την Ε+Α. Οι φόροι τέλη είναι αποκλειστικά οι φόροι για τον ήµο και ΕΡΤ των τιµολογίων της ΕΗ. Οι αποσβέσεις αφορούν τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανοµή των εµπορευµάτων. Το απόθεµα των εµπορευµάτων από την απογραφή είναι Να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Άσκηση 8 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών Λογαριασµοί Ποσό Λογαριασµοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Αγορές εµπορευµάτων Προµήθειες µεσιτείες Αµοιβές προσωπικού Έσοδα συµµετοχών Ασφάλιστρα Έσοδα χρεογράφων ιάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Τόκοι χρεωστικοί Έκτακτα Κέρδη Αποσβέσεις Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πωλήσεις εµπορευµάτων Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Πωλήσεις υπηρεσιών Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 6 εργαζόµενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εµπορευµάτων της εταιρείας και 2 εργαζόµενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 40% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα µεταφορών Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανοµή των εµπορευµάτων. Το απόθεµα των εµπορευµάτων από την απογραφή είναι Να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 12

13 Άσκηση 9 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών Λογαριασµοί Ποσό Λογαριασµοί Ποσό 11 Κτίρια Πωλήσεις υπηρεσιών Πελάτες Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Χρεόγραφα Προµήθειες µεσιτείες Ταµείο Έσοδα συµµετοχών Κεφάλαιο? 76 Πιστωτικοί τόκοι Προµηθευτές Έσοδα χρεογράφων Αµοιβές προσωπικού Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Ασφάλιστρα Έκτακτα Κέρδη ιάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Τόκοι χρεωστικοί Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Αποσβέσεις Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες Με την υπόθεση ότι: Υπήρχε τελικό απόθεµα εµπορευµάτων στις 31/12/ τεµάχια µε τιµή 10, αγοράστηκαν στις 10/3/ τεμάχια με τιμή 20 και στις 15/6 αγοράστηκαν με τιμή 40. Πωλήθηκαν τεμάχια με τιμή πώλησης 80. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με βάση την τιμή κτήσης με την μέθοδο FIFO ενώ η επιχείρηση ακολουθεί την μέθοδο της περιοδικής απογραφής. Υπάρχουν 6 εργαζόµενοι στην παραγωγή, 2 εργαζόµενοι ως οδηγοί για την διάθεση των εµπορευµάτων της εταιρείας και 2 εργαζόµενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 60% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα µεταφορών. Τα διάφορα έξοδα αφορούν κατά 40% έξοδα ταξιδίων της διοίκησης και το υπόλοιπο έξοδα προβολής για την προώθηση των πωλήσεων των εµπορευµάτων. Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανοµή των εµπορευµάτων. Το υπόλοιπο κερδών µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. (Για λόγους διευκόλυνσης δεν χρειάζεται στην συγκεκριµένη άσκηση η συµπλήρωση του Πίνακα ιανοµής ) Να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του. 13

14 Κεφάλαιο 2. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων μέσω Αριθμοδεικτών Άσκηση 10 Ο Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ισούται µε 5, ενώ ο Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας µιας επιχείρησης είναι 4. Τα διαθέσιµα είναι , τα χρεόγραφα είναι και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Να υπολογιστεί το ύψος των αποθεµάτων και των «Απαιτήσεων» της επιχείρησης. Άσκηση 11 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί: Πάγια= 5.000, αποθέµατα = 1.550, Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις = 2.000, Μακροπρόθεσµα δάνεια =?, Ίδια Κεφάλαια =?, Ταµειακά διαθέσιµα =? και Απαιτήσεις =? Με την υπόθεση ότι ο είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας = 2,25, ο είκτης Μακροπρόθεσµου Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια = 50% και είκτης Ταµειακής Ρευστότητας = 10%. Ζητείται η κατάρτιση του Ισολογισµού. Άσκηση 12 Σας δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Ταµιακά ιαθέσιµα Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είκτης Γενικής Ρευστότητας 1,5 Πελάτες είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων 3 Αποθέµατα? Πωλήσεις Να υπολογίσετε το Μικτό αποτέλεσµα 14

15 Άσκηση 13 Να υπολογίσετε τις πωλήσεις αν δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Ταµείο Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,5 Έτοιµα προϊόντα (τ.α.) Εµπορεύµατα (τ.α.) Χρεόγραφα? Κεφάλαιο? είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 2 Άσκηση 14 Σας δίνονται οι λογαριασµοί: Πελάτες= , χρεόγραφα= , πιστωτές= 4000, προµηθευτές= , µηχανήµατα = , κτίρια , αµοιβές προσωπικού= 7.000, γραµµάτια πληρωτέα= 6.000, επιταγές πληρωτέες = 5.000, Κεφάλαιο?. Οι αµοιβές προσωπικού ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο» Να βρεθεί το κεφάλαιο κίνησης? Άσκηση 15 ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 1,9 είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 1,2 είκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 60% Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πωλήσεις Ζητείται να υπολογισθούν: 1. οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 2. η κυκλοφοριακή ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων 15

16 Άσκηση 16 ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα Σύνολο Ενεργητικού Πωλήσεις είκτης Αποδοτικότητας Πωλήσεων ( είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους) 3% Ζητείται να υπολογισθεί ο είκτης Αποδοτικότητας του συνόλου του Ενεργητικού. Άσκηση 17 Αν ο είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων είναι 20, το κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων είναι , οι πελάτες είναι , το ταµείο , οι χρεώστες , οι πιστωτές , τα γραµµάτια πληρωτέα και ο είκτης άµεσης ρευστότητας είναι 1,5, να βρεθεί το υπόλοιπο των επιταγών πληρωτέων. Άσκηση 18 Σας δίνεται ο κάτωθι Ισολογισµός: E Ισολογισµός Π+ΚΘ Πάγια Αποσβεσµένα Πάγια Κεφάλαιο Αποθεµατικό Εµπορεύµατα (τ.α) Υποχρεώσεις σε τρίτους Πελάτες Μακροπρόθεσµα άνεια Ταµείο Γραµµάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Να υπολογιστούν: 1. είκτης άµεσης ρευστότητας 2. είκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 3. είκτης µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 4. είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας. 16

17 Άσκηση 19 Ο δείκτης περιθωρίου µικτού κέρδους είναι 20%, τα µικτά κέρδη και ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους (µετά τους φόρους) είναι 5%. Να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη (µετά τους φόρους). Άσκηση 20 Σας δίνεται ο κάτωθι Ισολογισµός: E Ισολογισµός Π+ΚΘ Μηχανήµατα? Κεφάλαιο? Εµπορεύµατα (τ.α)? Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις? Πελάτες? Πιστωτές? Ταµείο? Γραµµάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Οι πωλήσεις την τρέχουσα περίοδο είναι Να συµπληρωθούν τα ποσά του Ισολογισµού αν: 1. είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων (µε βάση τις πωλήσεις) = είκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης = 0,4 3. είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων = είκτης µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια = 0,3 5. είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας = 2,5 Άσκηση 21 Να προσδιορίσετε το Κόστος Πωληθέντων της επιχείρησης µε βάση τα παρακάτω στοιχεία της: Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2 Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας 1.5 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεµάτων στην επιχείρηση 60 ηµέρες Ηµερολογιακό έτος 360 ηµερών. 17

18 Άσκηση 22 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την ατοµική επιχείρηση «Γεωργίου»: Ταµείο Καταθέσεις όψεως Απαιτήσεις? Βραχυπρόθεσµα άνεια Προµηθευτές Μικτό Αποτέλεσµα είκτης Έµµεσης Ρευστότητας 3 είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2 Μέση ιάρκεια Παραµονής Αποθεµάτων 60 ηµέρες Λαµβάνοντας υπ όψη ότι το απόθεµα τέλους χρήσης είναι ίσο µε το απόθεµα αρχής και ότι το έτος υπολογίζεται σε 360 ηµέρες, να υπολογίσετε: α) το κόστος των πωληθέντων της χρήσης β) τη µέση διάρκεια παραµονής των απαιτήσεων σε ηµέρες Άσκηση 23 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα της επιχείρησης Βεργόπουλος: ιαθέσιµα Χρεόγραφα Πελάτες Εµπορεύµατα (τ.α) Ενοίκια προπληρωµένα Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Έσοδα προεισπραχθέντα Πωλήσεις Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών της Βεργόπουλος για τη χρήση 2010 περιλαµβάνεται και η πιο κάτω παρατήρηση: «Στο λογαριασµό εµπορεύµατα έχουν περιληφθεί κατά λάθος εµπορεύµατα αξίας 800 τα οποία αποτελούν εµπορεύµατα τρίτων για πώληση». Επιπλέον το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων της χρήσης 2008 είναι Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογίσετε και να σχολιάσετε τους παρακάτω Αριθµοδείκτες: α) Αριθµοδείκτη Γενικής Ρευστότητας β) Αριθµοδείκτη Άµεσης Ρευστότητας γ) Αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων (µε βάση τις πωλήσεις) 18

19 Άσκηση 24 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ρίζος». Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Κέρδη ανά µετοχή 3 Ποσοστό διανεµόµενων κερδών 20% Ζητείται να υπολογίσετε: α) Τα Καθαρά Κέρδη της Χρήσης της επιχείρησης «Ρίζος» β) Το µέρισµα ανά µετοχή Σηµείωση: Ποσοστό διανεµόµενων κερδών = Σύνολο µερισµάτων / Σύνολο καθαρών κερδών Άσκηση 25 Υπολογίστε ποια από τις παρακάτω δύο επιχειρήσεις Α και Β παρακρατεί µεγαλύτερο ποσοστό καθαρών κερδών µε βάση του πιο κάτω αριθµοδείκτες: Α Β Λόγος Τιµής προς Κέρδη ανά µετοχή είκτης τρέχουσας µερισµατικής απόδοσης 8% 6% Σηµείωση: είκτης τρέχουσας µερισµατικής απόδοσης = Μέρισµα ανά µετοχή / Τιµή µετοχής στο χρηµατιστήριο Άσκηση 26 ίνονται τα στοιχεία που αφορούν την εµπορική επιχείρηση «Προδρόµου ΑΕ»: Ταµείο Τόκοι πληρωτέοι Τόκοι χρεωστικοί Προµηθευτές Απαιτήσεις? Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 60 ηµέρες είκτης Γενικής Ρευστότητας 2.5 είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2 Μέση ιάρκεια διατήρησης αποθεµάτων 90 µέρες Λαµβάνοντας υπ όψη ότι το απόθεµα τέλους χρήσης είναι ίσο µε το απόθεµα αρχής και το έτος υπολογίζεται σε 360 ηµέρες. Ζητείται: α) Το Κόστος των Πωληθέντων της χρήσης β) Το Καθαρό Κέρδος της χρήσης 19

20 Άσκηση 27 ίνονται τα στοιχεία που αφορούν στη χρήση 2010 της επιχείρησης «Χλιαρράς»: 1. Μικτό Κέρδος: 55% επί των πωλήσεων. 2. Καθαρό Κέρδος Εκµετάλλευσης µετά τη φορολογία: 30% επί των πωλήσεων. 3. Συντ. Φορολογίας επί των Καθαρών Κερδών Εκµετάλλευσης (προ φόρων): 40% 4. Οι Συνολικές Πωλήσεις ήταν Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε Η επιχείρηση στις 2/1/2010 είχε λάβει δάνειο µε επιτόκιο 10%. Ζητείται: α) Να συµπληρώσετε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης του 1010 β) Να υπολογιστεί ο Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας των Συνολικώς Απασχολούµενων Κεφαλαίων (µε βάση τα Καθαρά Κέρδη πρό φόρων και τόκων). ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «Α ΑΜ» Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μείον Γενικά έξοδα Τόκοι Κέρδη προ φόρων Μείον Φόρος Καθαρά κέρδη µετά τους φόρους Άσκηση 28 Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες να συµπληρώσετε τον Ισολογισµό και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της επιχείρησης «Αδάµ» Αριθµός Μετοχών σε Κυκλοφορία Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 7 - Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου 30% - Μέση ιάρκεια Εισπράξεως Απαιτήσεων (έτος 365 ηµέρες) 73 ηµέρες - Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας 3 - Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 2 - Εσωτερική Αξία Μετοχής 6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «Α ΑΜ» (σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ιαθέσιµα Μετοχικό Κεφάλαιο Απαιτήσεις Αποθεµατικά Αποθέµατα Βραχ. Υποχρεώσεις Πάγια Μακρ. Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «Α ΑΜ» Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος

21 Άσκηση 29 ίνονται τα παρακάτω επιλεγµένα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «Γούρλας ΑΕ», τα οποία αντλήθηκαν από τις λογιστικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 31/12/2010. Μετοχικό Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Ενεργητικό ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τόκοι και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ζητείται: Να υπολογίσετε τους παρακάτω αριθµοδείκτες: 1. Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων 2. Αριθµοδείκτης Ιδίων προς ανειακά Κεφάλαια 3. Αριθµοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4. Αριθµοδείκτης ανειακών Κεφαλαίων 5. Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια Άσκηση 30 Η εταιρία «Γεωργιάδης ΑΕ» είχε µετοχές και Καθαρά Κέρδη Χρήσης Μέσα σε αυτή τη χρήση, η επιχείρηση αποφάσισε να διανείµει µέρισµα 0,30 ανά µετοχή, τη στιγµή που η µετοχή της είχε στο Χρηµατιστήριο 6 έκαστη. Ζητείται: Να υπολογίσετε την τρέχουσα µερισµατική απόδοση και το ποσοστό των διανεµόµενων κερδών. Άσκηση 31 ίνονται τα παρακάτω µεγέθη της επιχείρησης «Βασιλείου», τα οποία έχουν αντληθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της 31/12/10. Να συµπληρωθούν τα κενά? Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2,5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Άµεση ρευστότητα 1,2 Ταµείο Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 5,5 Μικτό αποτέλεσµα? Μέση περίοδο είσπραξης πελατών 3 21

22 Άσκηση 32 Σας δίνονται τα παρακάτω στοιχεία των επιχειρήσεων Α και Β. Α Ποσά Β Ποσά Ενεργητικό Ενεργητικό Πάγια Πάγια Εµπορεύµατα (τ.α.) Εµπορεύµατα Απαιτήσεις Πελάτες ιαθέσιµα Ταµείο Σύνολο Ενεργητ Σύνολο Ενεργητ Παθητικό + ΚΘ Παθητικό + ΚΘ Κεφάλαιο Κεφάλαιο Αποτέλεσµα εις νέο Αποτέλεσµα εις νέο Αποθεµατικά Προµηθευτές άνεια Μακρο/σµα άνεια Βραχυ/σµα Προµηθευτές Επιταγές πληρωτέες Σύνολο Π + ΚΘ Σύνολο Π + ΚΘ Πωλήσεις Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσµα Μικτό Αποτέλεσµα Για την κάθε επιχείρηση να υπολογίσετε τους παρακάτω αριθµοδείκτες και διενεργώντας συγκρίσεις να αναλύσετε την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων: 1. Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2. Άµεση ρευστότητα 3. Ταµειακή ρευστότητα 4. Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 5. Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 6. Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου ενεργητικού 7. Περιθώριο µικτού κέρδους 8. είκτης Ξένα προς ίδια κεφάλαια 9. είκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης Άσκηση 33 Σας δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Κουκουμάκας ΑΕ» για τα έτη Γενική ρευστότητα 2 1,5 Αμεση ρευστότητα 1,8 1,1 Ταμειακή ρευστότητα 1,3 1,2 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2 1,8 Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5 1,8 Περιθώριο Μικτού Κέρδους 0,5 0,4 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 0,4 0,2 Αποδοτικότητα Ενεργητικού 1,2 0,8 Ίδια Κεφάλαια προς Ξένα Κεφάλαια 1,8 1,4 Να σχολιάστε την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης για τα δύο έτη. 22

23 Άσκηση 34 Σας δίνεται ο Ισολογισμός της επιχείρησης και ζητείται ο σχολιασμός της χρηματοοικονομικής της κατάστασης μέσω υπολογισμού των δώδεκα αριθμοδεικτών από όλες τις κατηγορίες. 23

24 Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας Άσκηση 35 Ένας επενδυτής εξετάζει την περίπτωση επένδυσης για την οποία απαιτείται άµεση εκταµίευση ποσού της τάξεως των Αν η επένδυση δεν γίνει αποδεκτή το ποσό των µπορεί να επενδυθεί για ένα έτος (όση και η διάρκεια της επένδυσης) µε επιτόκιο 10%. Από την επένδυση αναµένονται στο τέλος του έτους καθαρές ταµειακές ροές ύψους Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 36 Εξετάζεται επένδυση διάρκειας τριών ετών. Για την απόκτηση της επένδυσης θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους Από την επένδυση αναµένονται ΚΤΡ ύψους κάθε έτος, για 3 έτη. Εάν δεν υπήρχε η επένδυση θα µπορούσαµε να επενδύσουµε τα κεφάλαιά µας µε επιτόκιο ίσο µε 10%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 37 Να υποθέσετε ότι είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση µιας επένδυσης διάρκειας 2 ετών, µε εισπράξεις και τα δύο πρώτα έτη αντίστοιχα, και πληρωµές και αντίστοιχα. Για την παρούσα αγορά του επενδυτικού στοιχείου θα απαιτηθούν 8.000, καταβλητέα την παρούσα χρονική στιγµή. Το ποσό αυτό θα αντληθεί από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µε επιτόκιο 20%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 38 Εξετάζεται επένδυση διάρκειας τριών ετών. Για την απόκτηση της επένδυσης θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους Από την επένδυση αναµένονται ΚΤΡ ύψους το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, το τρίτο έτος. Εάν δεν υπήρχε η επένδυση θα µπορούσαµε να επενδύσουµε τα κεφάλαιά µας µε επιτόκιο ίσο µε 5%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. 24

25 Άσκηση 39 Επένδυση µε ωφέλιµη ζωή 10 χρόνια, κόστος κεφαλαίου 10% και φορολογικό συντελεστή 30%. Το πάγιο µηχάνηµα δεν έχει υπολειµµατική αξία. Η επένδυση θα αυξήσει τα έσοδα της εταιρίας κατά Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 40 Επένδυση κόστους έχει έξοδα λειτουργίας ετησίως, ωφέλιµη ζωή 6 χρόνια και κόστος κεφαλαίου 8%. Έτη Έσοδα Η υπολειµµατική αξία του µηχανήµατος είναι µηδενική και ο φόρος εισοδήµατος είναι 40%. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 41 Επένδυση κόστους έχει ωφέλιµη ζωή 5 χρόνια, υπολειµµατική ζωή , κόστος κεφαλαίου 10% και φορολογικό συντελεστή 50%. Η αξία των ετήσιων πωλήσεων ανέρχεται στις , ενώ τα διάφορα έξοδα λειτουργίας στα Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 42 Εξετάζεται η ανάληψη επένδυσης κόστους Κόστος εγκατάστασης Ωφέλιµη ζωή 6 χρόνια. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 30% και υπολειµµατική αξία µηδενική. Τα καθαρά έσοδα από την επένδυση υπολογίζονται σε για κάθε χρόνο. Αν το κόστος κεφαλαίου είναι 8% να εξεταστεί η σκοπιµότητα ανάληψης της επένδυσης. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. 25

26 Άσκηση 43 Η επιχείρηση «Λ» προχώρησε σε επένδυση αξίας µε ωφέλιµη ζωή 10 χρόνια. Οι ετήσιες εισπράξεις είναι , η υπολειµµατική αξία και η αξία πώλησης στο τέλος της δεκαετίας Μέθοδος απόσβεσης σταθερή, κόστος κεφαλαίου 9% και φορολογικός συντελεστής 50%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 44 Εξετάζεται η ανάληψη επένδυσης κόστους και ωφέλιµη ζωή 8 ετών. Οι ετήσιες καθαρές εισπράξεις υπολογίζονται σε και η υπολειµµατική αξία σε Η αξία πώλησης στο τέλος της ωφέλιµης ζωής εκτιµήθηκε σε Μέθοδος απόσβεσης σταθερή, κόστος κεφαλαίου 7% και φορολογικός συντελεστής 30%. Να εκτιµηθεί η σκοπιµότητα ανάληψης της επέκτασης. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 45 Επένδυση ύψους αποφέρει εισπράξεις για τον 1 ο χρόνο , το 2 ο χρόνο , τον 3 ο χρόνο και τον 4 ο χρόνο (Χρόνος απόσβεσης 4 έτη, µέθοδος απόσβεσης σταθερή). Αν το κόστος κεφαλαίου είναι 8% και ο φορολογικός συντελεστής είναι 30% και δεν υπάρχει υπολειµµατική αξία, να εκτιµηθεί η ανάληψη της επένδυσης µε µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 46 Εξετάζεται επένδυση , µε ωφέλιµη ζωή 8 χρόνια, µέθοδο απόσβεσης σταθερή, κόστος κεφαλαίου 7%, φορολογικό συντελεστή 20% και υπολειµµατική αξία Τιµή πώλησης στο τέλος της ωφέλιµης ζωής είναι Υπολογίζεται οι ετήσιες πωλήσεις να αυξηθούν κατά και τα ετήσια έξοδα αντίστοιχα κατά από την ανάληψη της νέας επένδυσης. Να εκτιµηθεί η ανάληψη της επένδυσης µε τη µέθοδο της Κ.Π.Α. Άσκηση 47 Η επιχείρηση «Α» πραγµατοποίησε επένδυση κόστους Το κόστος κεφαλαίου είναι 8% και ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%. Τα ετήσια έσοδα έφθασαν τα για όλα τα χρόνια της επένδυσης. Η ωφέλιµη ζωή του παγίου ήταν 6 χρόνια και η υπολειµµατική αξία Στο τέλος της περιόδου της ωφέλιµης ζωής το πάγιο πουλήθηκε Να εκτιµηθεί η επένδυση. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να εκτιµηθεί η ανάληψη της επένδυσης µε τη µέθοδο της Κ.Π.Α. 26

27 Κεφάλαιο 4 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Υπολογισµός Αρχικού Κόστους Επένδυσης Άσκηση 48 Εξετάζεται η αντικατάσταση παλαιών µηχανηµάτων µε νέα µηχανήµατα, τιµή κτήσης Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης ανέρχεται σε Τα παλαιά µηχανήµατα αγοράστηκαν , µε 5 χρόνια ωφέλιµης ζωής, µέθοδο απόσβεσης σταθερή και υπολειµµατική αξία µηδενική. Η αγορά έγινε πριν 4 χρόνια, η αναµενόµενη τιµή πώλησης των παλαιών µηχανηµάτων είναι και ο Συντελεστής Φόρου 20%. Ζητείται: 1. α) Να καθοριστεί το αρχικό κόστος της επένδυσης 2. β) Να καθοριστεί οµοίως το αρχικό κόστος της επένδυσης αν η τιµή πώλησης του παλαιού µηχανήµατος είναι Άσκηση 49 Η επιχείρηση σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα παλαιά µηχανήµατα έχουν κόστος αγοράς µε 5 χρόνια ωφέλιµης ζωής, µέθοδο απόσβεσης σταθερή και υπολειµµατική αξία µηδενική. Τα µηχανήµατα αγοράστηκαν πριν τρία (3) χρόνια. Τα νέα µηχανήµατα αγοράζονται µε 5 χρόνια ωφέλιµης ζωής, µέθοδο απόσβεσης σταθερή και υπολειµµατική αξία µηδενική. Η τιµή πώλησης των παλαιών µηχανηµάτων είναι µε συντελεστή φορολογίας 40%. Η αντικατάσταση των παλαιών µηχανηµάτων δεν απαιτεί την µεταβολή του µόνιµου κεφαλαίου της επιχείρησης. Ζητείται: 1. Να καθοριστεί το αρχικό κόστος της επένδυσης. 2. Να καθοριστεί οµοίως το αρχικό κόστος της επένδυσης αν η τιµή πώλησης του παλαιού µηχανήµατος είναι Να καθοριστεί οµοίως το αρχικό κόστος της επένδυσης αν η τιµή πώλησης του παλαιού µηχανήµατος είναι

28 Κεφάλαιο 5 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος είκτη Αποδοτικότητας Άσκηση 50 Εξετάζεται η ανάληψη επένδυσης µεταξύ δύο εναλλακτικών προτάσεων µε τα παρακάτω δεδοµένα: Α Β Αρχική Επένδυση Υπολειµµατική Αξία Ωφέλιµη Ζωή 4 χρόνια 6 χρόνια Ετήσια Καθαρά Έσοδα Φορολογικός Συντελεστής 30% 30% Κόστος Κεφαλαίου 10% 7% Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να επιλεγεί η πιο συµφέρουσα λύση µε τη Μέθοδο του είκτη Αποδοτικότητας. Άσκηση 51 Αγορά µηχανήµατος µε 4 χρόνια ωφέλιµης ζωής και µε αναµενόµενες καθαρές ταµειακές ροές ανά έτος: 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Η τιµή του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι 12%. Να εκτιµηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του είκτη Αποδοτικότητας. Άσκηση 52 Εξετάζεται η ανάληψη επένδυσης µεταξύ δύο εναλλακτικών προτάσεων µε τα παρακάτω δεδοµένα: Α Β Αρχική Επένδυση Υπολειµµατική Αξία Ωφέλιµη Ζωή 8 χρόνια 6 χρόνια Ετήσια Έξοδα Ετήσια Έσοδα Φορολογικός Συντελεστής 40% 40% Κόστος Κεφαλαίου 7% 9% Να επιλεγεί ως µέθοδος αξιολόγησης η µέθοδος του είκτη Αποδοτικότητας. 28

29 Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Εσωτερικού Ρυθµού Απόδοσης Άσκηση 53 Επένδυση διάρκειας 4 ετών ύψους Οι αντίστοιχες αναµενόµενες ΚΤΡ είναι: 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης Άσκηση 54 Να αξιολογηθεί η επένδυση κόστους διάρκειας δύο ετών µε τις ακόλουθες ΚΤΡ: 1000 για το πρώτο έτος και 358,4 για το δεύτερο έτος. Ως ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση θεωρείται 20%. Να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης. 29

30 Κεφάλαιο 7 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Περιόδου Επανείσπραξης Άσκηση 55 Έστω ότι η αρχική δαπάνη για την απόκτηση ενός µηχανήµατος είναι 175. Έστω ότι οι ΚΤΡ για τα επόµενα τέσσερα χρόνια είναι αντίστοιχα 50, 40, 60 και 50. Υποθέτουµε ότι τα έσοδα από πωλήσεις και τα έξοδα πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε χρόνου. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε βάση την Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ). Άσκηση 56 Επένδυση Μέγιστη περίοδος επανείσπραξης 3 χρόνια. Πρόσθετες ταµειακές ροές µετά τον φόρο 1ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Να αξιολογηθεί η επένδυση µε βάση την Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ). 30

31 Κεφάλαιο 8 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Μέθοδος Λογιστικής Απόδοσης και Μέσης Απόδοσης Άσκηση 57 Αγορά µηχανήµατος και έξοδα εγκατάστασης Η ωφέλιµη ζωή είναι 4 χρόνια και υπολειµµατική αξία µηδενική. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Οι αναµενόµενες πωλήσεις ανέρχονται στα και ο συντελεστής φόρου είναι 40%. Η επένδυση θα αντικαταστήσει παλαιό µηχάνηµα λογιστικής αξία και αντίστοιχης αναµενόµενης τιµή πώλησης. Τα ετήσια έξοδα εκτιµήθηκαν στις Αν η απαιτούµενη απόδοση είναι 20% να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Λογιστικής Απόδοσης. Άσκηση 58 Αγορά µηχανήµατος και έξοδα εγκατάστασης Η ωφέλιµη ζωή είναι 5 χρόνια και υπολειµµατική αξία µηδενική. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή και συντελεστής απόσβεσης 20%. Οι αναµενόµενες καθαρές πωλήσεις ανέρχονται στα Ο συντελεστής φόρου είναι 50%. Η επένδυση θα αντικαταστήσει παλαιό µηχάνηµα λογιστικής αξία και αντίστοιχης αναµενόµενης τιµή πώλησης. Αν η απαιτούµενη απόδοση είναι 20% να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Λογιστικής Απόδοσης. Άσκηση 59 Η επιχείρηση «Β» εξετάζει την ανάληψη επένδυσης και αναµένει τις παρακάτω πρόσθετες ταµειακές εισροές: 1 ο έτος , 2 ο έτος 8.000, 3 ο έτος και 4 ο έτος Να εξεταστεί η σκοπιµότητα ανάληψης της επένδυσης µε τη µέθοδο της µέσης απόδοσης, αν το απαιτούµενο ελάχιστο ποσοστό απόδοσης είναι 12%. 31

32 Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 60 ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: ιάφορα έξοδα Οφειλόµενο κεφάλαιο Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων Ασφάλιστρα επόµενης χρήσης Χρεώστες Τόκοι έξοδα Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Έκτακτα κέρδη Πωλήσεις Καταθέσεις όψεως Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη προηγούµενων χρήσεων Αποσβέσεις επίπλων Πιστωτές Μετοχικό Κεφάλαιο? ιαφηµίσεις Αµοιβές προσωπικού Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 9.000, το τακτικό αποθεµατικό σε 2.000, η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 4. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 5. µε την υπόθεση ότι όλα τα έξοδα µερίζονται στην διάθεση 40% και στην διοίκηση το υπόλοιπο να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Άσκηση 61 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών Λογαριασµοί Ποσό Λογαριασµοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Αγορές εµπορευµάτων Προµήθειες µεσιτείες Αµοιβές προσωπικού Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Τόκοι χρεωστικοί Έκτακτα Κέρδη Αποσβέσεις Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πωλήσεις εµπορευµάτων Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Πωλήσεις υπηρεσιών Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 4 εργαζόµενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εµπορευµάτων της εταιρείας και 6 εργαζόµενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανοµή των εµπορευµάτων. Το απόθεµα των εµπορευµάτων από την απογραφή είναι Να συµπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 32

33 Άσκηση 62 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση «ΑΛΦΑ» 1. Αριθµός Μετοχών σε Κυκλοφορία Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας 2.4 φορές 3. είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 5 φορές (µε βάση τις καθαρές πωλήσεις) 4. Μέση διάρκεια παραµονής Απαιτήσεων στην επιχείρηση 36 ηµέρες (έτος 365 ηµέρες) 5. Αριθµοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου 22.5% 6. Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 2.5 φορές 7. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια Εσωτερική Αξία Μετοχής 2 Με βάση τα παραπάνω στοιχεί να συµπληρωθεί ο παρακάτω συνοπτικός Ισολογισµός και η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της επιχείρησης «ΑΛΦΑ». ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ» (σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πάγια Μετοχικό Κεφάλαιο 500 Απαιτήσεις Αποθεµατικά Αποθέµατα Βραχ. Υποχρεώσεις 250 ιαθέσιµα Μακρ. Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ» Πωλήσεις... Μείον: Κόστος Πωληθέντων... Μικτό Κέρδος... 33

34 Άσκηση 63 Η επιχείρηση «Κ» πραγµατοποίησε επένδυση αξίας , µε ωφέλιµη ζωή 6 χρόνια και υπολειµµατική αξία. Το πάγιο πουλήθηκε στο τέλος του 4ου έτους αντί Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 30% και το κόστος κεφαλαίου 7% να εκτιµήσετε την επένδυση. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 64 Εξετάζεται η ανάληψη επένδυσης κόστους υπολειµµατικής αξίας µε 8 χρόνια ωφέλιµης ζωής. Κόστος κεφαλαίου 8%. Φορολογικός συντελεστής 30%. Χρόνος Έσοδα Έξοδα Να εκτιµήσετε τη σκοπιµότητα ανάληψης της επένδυσης µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Άσκηση 65 Αντικατάσταση µηχανηµάτων στο 4 ο έτος. Νέα µηχανήµατα Χρόνος απόσβεσης 5. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης Κόστος παλαιών µηχανηµάτων Είσπραξη από πώληση ΦΣ 40%. Ζητείται: 1. Να καθοριστεί το αρχικό κόστος της επένδυσης. 2. Να καθοριστεί οµοίως το αρχικό κόστος της επένδυσης αν η τιµή πώλησης του παλαιού µηχανήµατος είναι

35 Άσκηση 66 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από τρεις επιχειρήσεις. Α Β Γ Αρχική Επένδυση Υπολειµµατική Αξία Ωφέλιµη Ζωή 8 χρόνια 10 χρόνια 12 χρόνια Ετήσια Έσοδα Φόρος 50% 50% 50% Κόστος Κεφαλαίου 8% 8% 8% Να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές προτάσεις µε τη Μέθοδο του είκτη Αποδοτικότητας εάν η µέθοδος απόσβεσης είναι σταθερή. Άσκηση 67 Επένδυση αρχικού κόστους Πιθανές ταµειακές ροές µετά από τους φόρους ανά έτος: 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Κόστος κεφαλαίου 15%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του είκτη Αποδοτικότητας. Άσκηση 68 Επένδυση διάρκειας 4 ετών ύψους Οι αντίστοιχες αναµενόµενες ΚΤΡ είναι: 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του εσωτερικού ρυθµού απόδοσης 35

36 Άσκηση 69 Επένδυση Μέγιστη περίοδος επανείσπραξης 3,5 χρόνια. Πρόσθετες ταµειακές ροές µετά τον φόρο 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Να αξιολογηθεί η επένδυση µε βάση την Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ). Άσκηση 70 Αγορά µηχανήµατος Η ωφέλιµη ζωή του είναι 4 χρόνια και υπολειµµατική αξία µηδενική. Μέθοδος απόσβεσης σταθερή. Οι αναµενόµενες πωλήσεις ανέρχονται στα και ο συντελεστής φόρου είναι 40%. Η επένδυση θα αντικαταστήσει παλαιό µηχάνηµα λογιστικής αξία και αντίστοιχης αναµενόµενης τιµή πώλησης. Τα ετήσια έξοδα εκτιµήθηκαν στις Αν η απαιτούµενη απόδοση είναι 20%, να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο της Λογιστικής Απόδοσης. 36

37 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 37

38 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 38

39 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 39

40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 40

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα