ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προδιαγράφονται. Η παρακολούθηση της τρισδιάστατης εικόνας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή κόπωση των ματιών. Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε την τρισδιάστατη προβολή και ξεκουραστείτε για λίγο. Οποιοδήποτε άτομο υπέστη κρίση, απώλεια συνείδησης ή άλλο σύμπτωμα που συνδέεται με μια επιληπτική ασθένεια ή έχει οικογενειακό ιστορικό επιληψίας, πρέπει να επικοινωνήσει με το γιατρό πριν από τη χρήση της τρισδιάστατης λειτουργίας. Οδηγίες για τη φροντίδα 25 Μην τοποθετείτε τα γυαλιά 3D σε μέρος εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, θερμότητα ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των γυαλιών 3D. Όταν καθαρίζετε τα γυαλιά 3D, σκουπίστε απαλά με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Βεβαιωθείτε ότι πρώτα έχετε αφαιρέσει σκόνη ή βρωμιά από το πανί. Τα γυαλιά 3D μπορεί να μην λειτουργούν σωστά λόγω παρεμβολών από μαγνητικό φως φθορισμού (50Hz/60Hz). Σας συνιστούμε να σβήνετε το φως όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε τρισδιάστατη εικόνα.

2 Απόρριψη του παλιού προϊόντος και των μπαταριών 26 Το σύμβολο με το διεγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείρηση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ.

3 Επισκόπηση προϊόντος 27 Εισαγωγή ή αντικατάσταση της μπαταρίας Κουμπί Ενεργοποίηση/λειτουργία Ένδειξη LED Κάλυμμα μπαταρίας Προετοιμασία Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει συνεχώς.

4 Συντονισμός των γυαλιών 3D με την τηλεόραση Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία RF (ραδιοσυχνοτήτων). Για να αποτρέψετε παρεμβολές από άλλες τηλεοράσεις, τα γυαλιά 3D πρέπει να συντονιστούν με την τηλεόραση τρισδιάστατης προβολής την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθούν. Μετά από το συντονισμό τα γυαλιά 3D λαμβάνουν μόνο το τρισδιάστατο σήμα της συντονισμένης τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά με μια άλλη τηλεόραση, εφόσον τα συντονίσετε με αυτήν. Θα χρειαστεί να τα συντονίσετε ξανά, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε με την αρχική τηλεόραση. Πώς να συντονίσετε τα γυαλιά με την τηλεόραση: Ανοίξτε την τηλεόραση, κατόπιν ρυθμίστε την σε λειτουργία 3D (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης). 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίηση/λειτουργία πάνω στα γυαλιά 3D για 6 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν ξεκινήσει ο συντονισμός. Όταν ο συντονισμός είναι σε εξέλιξη, η ένδειξη LED αναβοσβήνει συνεχώς. Η ένδειξη LED θα σβήσει αυτόματα όταν ο συντονισμός είναι επιτυχής. Αν ο συντονισμός αποτύχει, η ένδειξη LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, μέχρι τα γυαλιά 3D μεταβούν σε λειτουργία αναμονής. 3. Τα γυαλιά 3D θα αρχίσουν να λειτουργούν, αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός. Θα παρατηρήσετε ότι η μαύρη απόχρωση των φακών αλλάζει.

5 Σημειώσεις: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας και τα γυαλιά 3D δεν απέχουν περισσότερο από 1 μέτρο μεταξύ τους, όταν ο συντονισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση βρίσκεται σε απόσταση 3 έως 5 μέτρων ή κλείστε τη λειτουργία 3D σε αυτή, ώστε να αποφύγετε τυχόν συντονισμό με τη λάθος τηλεοπτική συσκευή με λειτουργία 3D. Ολοκληρώστε τα βήματα 1 και 2 εντός 60 δευτερολέπτων, διαφορετικά τα γυαλιά 3D θα μεταβούν αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Τα γυαλιά 3D θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής σε περίπτωση που κανένα σήμα δεν καταστεί διαθέσιμο εντός 60 δευτερολέπτων. Αν η διαδικασία συντονισμού αποτύχει, μπορεί να μην υπάρχει σήμα από τον πομπό ή μπορεί να έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα με το σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλες τις οδηγίες και δοκιμάστε ξανά. Ενδεχομένως να απαιτείται επανάληψη του συντονισμού, αφού διορθωθεί το πρόβλημα στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει αποφορτιστεί. Χρήση των γυαλιών 3D 29 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας (αναμονή): Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ λειτουργία. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά, όταν τα γυαλιά 3D τροφοδοτούνται με ρεύμα και είναι έτοιμα να λάβουν σήμα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής. Υπάρχουν τρία είδη λειτουργίας για τα γυαλιά 3D: Λειτουργία 3D, λειτουργία δεξιού ματιού και λειτουργία αριστερού ματιού. Η λειτουργία 3D είναι η προεπιλεγμένη και χρησιμοποιείται κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης. Οι λειτουργίες δεξιού και αριστερού ματιού χρησιμοποιούνται για παιχνίδια. Επιτρέπουν σε δύο παίκτες να χρησιμοποιούν ολόκληρη την οθόνη ταυτοχρόνως (κάθε παίκτης βλέπει μόνο τη δική του συγκεκριμένη οθόνη).

6 1. Πατήστε σύντομα Ενεργοποίηση/λειτουργία για να ρυθμίσετε τα γυαλιά σε λειτουργία 3D. 2. Κατά τη λειτουργία 3D, πατήστε Ενεργοποίηση/ λειτουργία για 1 δευτερόλεπτο για να ρυθμίσετε τα γυαλιά σε λειτουργία αριστερού ματιού. 3. Κατά τη λειτουργία αριστερού ή δεξιού ματιού, πατήστε Ενεργοποίηση/λειτουργία για 1 δευτερόλεπτο για να αλλάξετε μεταξύ των δύο αντίστοιχων λειτουργιών, αριστερού και δεξιού ματιού. Πατήστε Ενεργοποίηση/λειτουργία για 6 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τα γυαλιά σε λειτουργία αναμονής. Αντιμετώπιση προβλημάτων 30 Δεν υπάρχει εφέ 3D μετά από την ενεργοποίηση των γυαλιών 3D: Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά 3D απέχουν λιγότερο από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία βρίσκεται σε λειτουργία 3D. Ελέγξτε αν ο συντονισμός έχει ολοκληρωθεί ή όχι, πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Ενεργοποίηση/λειτουργία για 6 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε την μπαταρία, αν έχει αποφορτιστεί. Η εικόνα 3D αναβοσβήνει ή τρεμοπαίζει: Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την με μια καινούρια. Υπάρχει παρεμβολή από φως στην περιοχή, όπως από δυνατό μαγνητικό φως φθορισμού (50/60Hz). Αν υπάρχει παρεμβολή, σβήστε το φως.

7 Προδιαγραφές 31 Αριθμός μοντέλου: GX21AE Όνομα προϊόντος: Γυαλιά 3D Τύπος προϊόντος: κλείστρο Λειτουργία συγχρονισμού: ραδιοσυχνότητα Βάρος: περίπου 26 γρ Ρεύμα λειτουργίας: <1mA Τροφοδοσία ρεύματος: Μπαταρία 3V Li/MnO2 (CR2025) Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C ~ 40 C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5 C ~ 45 C Συνιστώμενη απόσταση παρακολούθησης: 2-6 μέτρα Σημείωση: Για το σκοπό βελτίωσης της απόδοσης, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DP-211 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DP-211 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ DP-211 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! 2 EL Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός Bluetooth BH01i/u

Σταθμός Bluetooth BH01i/u Σταθμός Bluetooth BH01i/u Εγχειρίδιο χρήσης Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Μόλις αποκτήσατε το νέο σταθμό Bluetooth epure (BH01) της Swissvoice, έναν κομψό σταθμό φόρτισης κινητού τηλεφώνου με έξυπνη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα