* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30"

Transcript

1 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Ιουνίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ /258/Γ0013 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)-ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Μετά την κοινοποίηση της αριθ /82/γ0013/ , ΠΟΛ.1149 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία, κατ'εξουσιοδότηση νόμου εκδοθείσα, τροποποιούνται και βελτιώνονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων κατά το αντικειμενικό σύστημα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ενιαία αυτής εφαρμογή. 1. Με την παράγραφο 1β' του άρθρου 2 ορίζεται ότι η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που συμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, γίνεται με το έντυπο 2. Επίσης με την παράγραφο 1α' του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η αξία επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, γίνεται με το έντυπο 1. Για διευκόλυνση στην επιλογή του αντίστοιχου εντύπου (1 ή 2) με το οποίο θα γίνεται ο υπολογισμός της αξίας, ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής στέγης, σας επισυνάπτουμε τον με άριθμό 1 συγκεντρωτικό πίνακα. 2. Με τις παραγράφους 1δ' καθώς και 1στβ' και 1στγ' του άρθρου 2, ορίζεται το είδος των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των οποίων ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με τα έντυπα 4, 6Α και 3 αντίστοιχα. Υπάρχουν όμως και αποθηκευτικοί χώροι των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα 1 ή 2, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4α' του άρθρου 6. Για διευκόλυνση στην επιλογή του αντίστοιχου φύλλου υπολογισμού (εντύπου 4 ή 6Α & 3 ή 2 ή 1), ανάλογα με το είδος του αποθηκευτικού χώρου, επισυνάπτουμε τον με αριθμό 2 συγκεντρωτικό πίνακα. Διευκρινίζεται επίσης, ότι η αξία αποθηκών οι οποίες είναι προσμετρημένες στο συντελεστή δόμησης και βρίσκονται στο ισόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικής στέγης και κατοικίας (μικτή χρήση) υπολογίζεται πάντα με το έντυπο 2, ενώ όταν βρίσκονται στο ισόγειο κτιρίων κατοικίας, η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο 1.Η αξία αποθηκών, οι οποίες βρίσκονται σε όροφο ή δώμα κτιρίων επαγγελματικής στέγης, που σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια προοριζόταν για κτίρια γραφείων ή γραφείων καταστημάτων υπολογίζεται με το έντυπο 2 ενώ η αξία αποθηκών σε όροφο ή σε δώμα κτιρίων κατοικίας ή κτιρίων επαγγελματικής στέγης που δεν προοριζόνταν σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια για κτίρια γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, υπολογίζεται με το έντυπο Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (πόρτα, παράθυρο, ή προσθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Διευκρινίζεται ότι ειδικά όσον αφορά τα υπόγεια, που η οροφή τους βρίσκεται κάτω ή μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, η ύπαρξη τυχόν φεγγίτη σ'αυτά, δε λογίζεται ως άνοιγμα. Κατά τα λοιπά, για τις προσόψεις των υπογείων, ισχύουν οι διατάξεις της παραγραφου 3 του άρθρου Σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 2, η οποία αναφέρεται στα απαλλοτριωτέα ακίνητα, αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου, ο προσδιορισμός της αξίας του γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο τμήμα του, για το οποίο δεν ισχύουν οι συντελεστές πρόσοψης και το κριτήριο βάθους και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον μετά την απαλλοτρίωση το κτίσμα που απομένει δεν μπορεί στατικά, κατά τη βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας, να θεωρηθεί αυτοτελής οικοδομή και είναι στατικά ανεπαρκές θεωρείται και αυτό απαλλοτριωτέο και εφαρμόζεται ο αντίστοιχος μειωτικός συντελεστής. 1

2 5. Οπως με την ως άνω απόφαση ορίζεται (περ.β της παραγρ.6 του άρθρου 3 και περ.β' της παραγρ.8 του άρθρου 4), για τον υπολογισμό της αξίας κατοικίας, διαμερίσματος ή επαγελματικής στέγης, που αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους, οι οποίοι έχουν λειτουργική μεταξύ τους ενότητα, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά, ως συντελεστής επιφάνειας, λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων. Διευκρινίζεται, για άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας, ότι οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με ενιαία λειτουργική ενότητα, κατά τον υπολογισμό της αξίας τους, λαμβάνονται χωριστά και ως συντελεστής επιφανείας λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στην επιφάνεια της συγκεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας. Προκειμένου για επαγγελματική στέγη και καθόσον αφορά την λειτουργική ενότητα, αυτή υπάρχει όταν η επικοινωνία εσωτερικώς γίνεται μέσα από τον λειτουργικό της χώρο και όχι από κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εκτός και αν, στην περίπτωση του κλιμακοστασίου, τούτο χρησιμοποιείται από τον ίδιο επαγγελματία, για την εκπλήρωση του ίδιου επαγγελματικού σκοπού. 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, κατά τον υπολογισμό της αξίας επαγγελματικής στέγης, εφαρμόζεται συντελεστής επιφάνειας ο οποίος είναι συνάρτηση του εμβαδού της επαγγελματικής στέγης. Ηδη διευκρινίζεται, ότι ως εμβαδόν στο οποίο θα εφαρμοστεί ο συντελεστής επιφάνειας λαμβάνεται το εμβαδόν που προκύπτει μετά την εφαρμογή του κριτηρίου βάθους και την προσθήκη της επιφάνειας του παταριού, επί συντελεστή 0.30, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης. 7. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, ορίζεται ότι ως συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) λαμβάνεται ο σταθερός συντελεστής 0.70, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στους πίνακες τιμών. Για τις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσοψη σε δρόμους που είναι όρια ζωνών, καθώς και οικοπέδων με περισσότερες της μιας προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές ζώνες, ισχύουν τα ίδια με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5γ', του άρθρου 5, σχετικά με τον συντελεστή συμμετοχής του οικοπέδου (ΣΣΟ). 8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας ακαλύπτου οικοπέδου εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους, σε συνάρτηση με την επιφάνεια και την αρτιότητα του οικοπέδου και ότι η κατά κανόνα αρτιότητα οικοπέδου αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας,που προσκομίζεται στη ΔΟΥ. Για την αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών των φορολογουμένων και διευκόλυνση και των υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι, η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης της πολεοδομικής υπηρεσίας, για την αρτιότητα του οικοπέδου, είναι αναγκαία μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ότι η επιφάνεια του ακάλυπτου οικοπέδου είναι μεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής στην οποία βρίσκεται, οπότε και εφαρμόζεται ο συντελεστής Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση ακάλυπτου απαλλοτριωτέου οικοπέδου ή τμήματος αυτού, που το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο, του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής, δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 0.80, γιατί το απαλλοτριωτέο οικόπεδο δε θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο. 9. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 5 ορίζεται ότι ο συντελεστής Κ 1 είναι το πηλίκον της επιφάνειας του ισογείου, που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ., προς την επιφάνεια του οικοπέδου. Για την άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση οικοδομών, που το ισόγειό τους είναι πυλωτή και εφόσον δεν υπάρχει τμήμα ισογείου προσμετρημένο στο Σ.Δ., ο συντελεστής Κ 1 είναι ίσος με το μηδεν (0). 10. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας κάθετης ιδιοκτησίας, όταν δεν μπορεί να εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης(σ.δ.), που αναλογεί σ'αυτήν λόγω υπερκάλυψης του επιτρεπομένου Σ.Δ. από τις όμορες κάθετες ιδιοκτησίες, συνεπεία μεταγενέστερης τροποποίησης των όρων δόμησης της περιοχής. Με βάση τη ρύθμιση αυτή ο μειωτικός συντελεστής 0.15 που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ιδιοκτησίας που αναφέρεται σε χιλιοστά στον "αέρα" του οικοπέδου, μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης αυτού (μελλοντική και αβέβαιη οικοδομική επέκταση) εφαρμόζεται και σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας κάθετης ιδιοκτησίας και ειδικότερα για το ακάλυπτο τμήμα της, που αντιστοιχεί σε δομήσιμη επιφάνεια που δεν μπορεί να οικοδομηθεί, λόγω υπερκάλυψης του επιτρεπομένου Σ.Δ. από τις όμορες κάθετες ιδιοκτησίες, γιατί ήδη έχει 2

3 τροποποιηθεί ο συντελεστής δόμησης της περιοχής, ώστε να μην καταλείπεται υπόλοιπο ή να καταλείπεται μέρος μόνο του συντελεστή δόμησης προς κάλυψη. Αν όμως η έλειψη δυνατότητας εξάντλησης του συντελεστή δόμησης, που αναλογεί στη συγκεκριμένη κάθετη ιδιοκτησία, δεν είναι απόρροια τροποποίησης των όρων δόμησης, αλλά οφείλεται σε πρωτοβουλία του κυρίου της όμορης κάθετης ιδιοκτησίας, ο οποίος υπερκάλυψε το αναλογούν στην ιδιοκτησία του μέρος του συντελεστή δόμησης της ενιαίας ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της αξίας του ακαλύπτου αυτού τμήματος της κάθετης ιδιοκτησίας δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ( Βλέπε παραδείγματα 4 και 5). 11. Κατά τον υπολογισμό της αξίας οικοπέδων με το έντυπο 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, χρησιμοποιούνται και συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από διάφορους μαθηματικούς τύπους (περιπτώσεις Δ' και Θ' του εντύπου 3) και είναι δεκαδικοί αριθμοί. Προκειμένου να αποφευχθούν μικροδιαφορές στην αξία των οικοπέδων,που οφείλονται στα δεκαδικά ψηφία αυτών των συντελεστών, αυτοί θα στρογγυλοποιούνται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία. 12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, ορίζεται ότι για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ'αυτήν σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφα επικυρωμένα αυτών θα πρέπει να προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να σημειώσουμε ότι, ειδικά σε περίπτωση μεταβίβασης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται σε πυλωτή ή σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δεν απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια ΔΟΥ της κατά τα άνω συμβολαιογραφικής πράξης και του σχετικού σχεδιαγράμματος. 13. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ίδιας απόφασης καθορίζεται γενικώς ο τρόπος υπολογισμού της φολογητέας αξίας των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και ορίζεται πως γι αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο 5. Θέμα ανέκυψε για τις περιπτώσεις μεταβίβασης μελλοντικών χώρων στάθμευσης, είτε σ'αυτούς αναλογούν είτε όχι ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο. Για το θέμα αυτό διευκρινίζεται ότι αν μεταβιβάζονται χιλιοστά οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν σε μελλοντική θέση στάθμευσης αυτοκινήτου σε κλειστό ισόγειο ή υπόγειο χώρο, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με το έντυπο 3 περίπτωση Θ', υποπερίπτωση 1 και σημειώνεται στην ένδειξη "επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ.". Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο Σ.Α.Ο. θα ληφθεί προσαυξημένος κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της απόφασης. Αν όμως μεταβιβάζεται μελλοντική θέση στάθμευσης, χωρίς αναλογία χιλιοστών επί του οικοπέδου ή όταν αυτή βρίσκεται σε ανοικτό ισόγειο χώρο (Pilotis ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου), ο υπολογισμός της αξίας της γίνεται με το έντυπο Με την παράγραφο 2α', του άρθρου 8 ορίζονται οι τιμές αφετηρίας για τον υπολογισμό της αξίας βιομηχανοστασίου, κλειστής αποθήκης, ανοιχτής αποθήκης και επαγγελματικής στέγης (παράρτημα της εγκατάστασης). Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1γ' του ίδιου άρθρου, ως τιμή αφετηρίας λαμβάνεται αυτή των αποθηκών. Για τον υπολογισμό όμως της αξίας αποθηκών που λειτουργούν ως ψυγεία, λαμβάνεται ως τιμή αφετηρίας αυτή των βιομηχανοστασίων. 15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ίδιας απόφασης, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται με το έντυπο 6Γ και ειδικά για την αξία των οικοπέδων, στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές, χρησιμοποιείται το έντυπο 3 ή σε περίπτωση που δεν είναι σε περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται βάσει συγκριτικών στοιχείων. Για την άρση κάθε επί του θέματος αυτού αμφισβήτησης, διευκρινίζουμε ότι, για πισίνες και γενικά αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι κατασκευασμένες σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δώμα ασκεπές, πυλωτή) και ειδικά όταν είναι συνιδιοκτησία των συγκυρίων του κοινοχρηστου χώρου (καθενός με τα ποσοστά συμμετοχής του στο οικόπεδο), για τον προσδιορισμό της αξίας τους δεν προσθέτουμε την αξία του αναλογούντος οικοπέδου στην αξία της αθλητικής εγκατάστασης που υπολογίσθηκε με το έντυπο 6Γ, γιατί η αξία του αναλογούντος οικοπέδου συμπεριλαμβάνεται στην αξία της οριζόντιας ιδιοκτησίας του καθενός συνιδιοκτήτη. Αν όμως οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν σε έναν ή μερικούς από τους συγκυρίους του κοινόχρηστου χώρου, τότε προστίθεται στην αξία των εγκαταστάσεων, και η αξία της δουλείας 3

4 χρήσης του κοινοχρήστου χώρου τον οποίο αυτές καταλαμβάνουν. Και επομένως η συνολική τους αξία προκύπτει αθροίζοντας τις επιμέρους αξίες των εντύπων 6Γ και 3. (Βλέπε παράδειγμα 6). 16 Με τις διατάξεις του άρθρου 14 τις ίδιας απόφασης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας κτιρίων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κατηγορία από αυτές για τις οποίες έχουν καθιερωθεί τα έντυπα 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ. Διευκρινίζοντας τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζουμε ότι στην κατηγορία αυτή των κτιρίων υπάγονται και τα αυτοτελή κτίρια που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της ΔΕΗ. Ειδικώς όμως αν οι υποσταθμοί της ΔΕΗ βρίσκονται σε κάποιο τμήμα κτιρίου μικτής χρήσης, τότε ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται ανάλογα με το είδος του χώρου στον οποίο είναι εγκαταστημένοι οι υποσταθμοί (π.χ. υπόγεια αποθήκη). 17.Σύμφωνα με τις παραγράφους 1δδ' & 1στγ' του άρθρου 2, ο υπολογισμός της αξίας γεωργικών & κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων γίνεται με τα έντυπα 4 ή 6Α & 3 ανάλογα με την επιφάνειά τους. Διευκρινίζεται όμως ότι στις παραπάνω εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα θερμοκήπια, τα οποία δεν θεωρούνται κτίσματα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σχήμα Το οικόπεδο υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ (Ε 1 ) με βάση την πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά είναι αναγκαστικά προσκυρωτέο στην όμορη υπό στοιχεία ΒΕΖΓΒ Ε 2 ιδιοκτησία. Για τον υπολογισμό της αξίας του (Ε 1 ), είτε αυτό μεταβιβάζεται αυτοτελώς (π.χ. κληρονομιά, γονική παροχή) είτε με σκοπό την προσκύρωσή του στην ιδιοκτησία Ε 2, εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 0.60, ο Σ.Ε.=1.5, ο συντελεστής πρόσοψης 1.08, δεν εφαρμόζεται όμως κριτήριο βάθους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Σχήμα 4

5 Από το οικόπεδο υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ (Ε 1 + Ε 3 ) μεταβιβάζεται εκούσια ένα τμήμα του, το υπό στοιχεία ΗΓΔΘΗ (Ε 3 ), που είναι μη οικοδομήσιμο, στην ιδιοκτησία Ε 2, υπό στοιχεία ΕΖΓΗΕ (Ε 2 ). Επειδή η πιό πάνω μεταβίβαση του Ε 3 τμήματος οικοπέδου γίνεται εκούσια, με σκοπό τη συνένωση του με την ιδιοκτησία Ε 2, για τον υπολογισμό της αξίας του δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών και λαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στο αυτοτελές οικόπεδο Ε 3, ήτοι Τ.Ζ.=85.000, Σ.Ε.=1.0, χωρίς να εφαρμόζεται όμως κριτήριο βάθους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 Σχήμα Από τα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ και ΒΕΖΓΒ, ανταλλάσονται εκούσια τα τμήματα αυτών υπό στοιχεία ΒΗΘΒ (Ε 1 ) και ΘΓΙΘ (Ε 2 ) αντίστοιχα, με σκοπό την απόκτηση καλύτερου σχήματος. Κατά τις μεταβιβάσεις αυτές δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών, γιατί η ανταλλαγή είναι εκούσια και λαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στα αυτοτελή οικόπεδα Ε 1 και Ε 2 και χωρίς να εφαρμόζεται κριτήριο βάθους. Δηλαδή εκτός των άλλων, για το οικόπεδο Ε 1 λαμβάνεται ΤΖ= (Α Γραμμική) και Σ.Ε.=1.2, ενώ για το οικόπεδο Ε 2 λαμβάνεται Τ.Ζ.= και Σ.Ε.=1.0, ως τυφλό. Αν όμως η ανταλλαγή των ως άνω οικοπεδικών τμημάτων Ε 1 και Ε 2 είναι αναγκαστική, εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών 0,60 και κατά τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται πάλι όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στα αυτοτελή οικόπεδα Ε 1 και Ε 2. 5

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 Σε οικόπεδο έκτασης 1000 μ 2 έχουν συσταθεί δύο κάθετες ιδιοκτησίες, η με αριθμό 1 εμβαδού 500 μ 2 και η με αριθμό 2 εμβαδού 500μ 2. Ο Σ.Δ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου είναι 0,80. Στη μία κάθετη ιδιοκτησία με αριθμό 1 έχει ανεγερθεί κτίσμα επιφανείας 350μ 2. Λόγω τροποποίησης όμως των όρων δόμησης σήμερα ο Σ.Δ. είναι 0,60. Ζητείται η αξία της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό 2 στην οποία δεν υπάρχει κτίσμα. Τα στοιχεία του ακινήτου είναι: ΤΖ= , Σ.Α.Ο.=0.60, Σ.Ο.=0.70, Σ.Σ.Ο.=0.32, Σ.Ε.=1.00 Σχήμα Για τον υπολογισμό της αξίας της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό 2 εξετάζουμε αρχικά αν είναι εξαντλημένος ο Σ.Δ. του ενιαίου οικοπέδου. Ετσι έχουμε: (Ε 1 + Ε 2 ) x Σ.Δ.=1000 x 0,60=600μ 2 Επειδή η κάθετη ιδιοκτησία αρ.1 έχει ήδη ανεγείρει 350μ 2 υπολείπονται προς κάλυψη ( )=250μ 2, τα οποία θα ανεγερθούν στην αρ.2 κάθετη ιδιοκτησία. Σύμφωνα όμως με το εμβαδόν της και το Σ.Δ. η κάθετη ιδιοκτησία αρ.2 θα έπρεπε να οικοδομήσει: Ε 2 x Σ.Δ.=500 x 0,60=300μ 2 Επειδή όμως η ιδιοκτησία αριθ.1 έχει καλύψει 350μ 2, δηλαδή 50μ 2 περισσότερα από τα αναλογούντα (300μ 2 ) μετά την τροποποίηση των όρων δόμησης, η ιδιοκτησία αριθ.2 θα χάσει αυτά τα 50μ 2 ( ), δομήσιμης επιφάνειας. Η δομήσιμη αυτή επιφάνεια των 50μ 2 αντιστοιχεί σε εμβαδόν οικοπέδου: 50:0,60=83μ 2 Επομένως, κατά τον υπολογισμό της αξίας αυτού του οικοπεδικού τμήματος των 83μ 2 της κάθετης ιδιοκτησίας αριθμ.2, θα εφαρμοστεί ο συντελεστής 0,15 της αξίας μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησης. Ο υπολογισμός της αξίας των υπολοίπων (500-83)=417μ 2 οικοπέδου θα γίνει κανονικά χωρίς την εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή 0,15. Το άθροισμα των αξιών των δύο τμημάτων (των 83μ 2 και 417μ 2 ) δίνει την αξία της ιδιοκτησίας με αριθμό 2. Συγκεκριμένα: α) Για την αξία του οικοπεδικού τμήματος των 417μ 2 της αριθ.2 κάθετης ιδιοκτησίας, έχουμε: (από το έντυπο 3) αα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο: 0,60 x 0,32=0,192 (308) αβ) Αξία: (302) x 0,70 (303) x 1,00 (304) x 0,192 (308) x 417 (310) x 1,00 (312)= (324) β) Αξία του οικοπεδικού τμήματος των 83μ 2 της αριθ.2 κάθετης ιδιοκτησίας: 6

7 (302) x 0,70 (303) x 1,00 (304) x 0,192 (308) x 83 (310) x 1,00 (312) x 0.15 (312)= (324) Συνολική αξία της αριθ. 2 κάθετης ιδιοκτησίας: = δρχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 Οικόπεδο 1000μ 2 έχει χωριστεί σε δύο κάθετες ιδιοκτησίες των 500μ 2 η κάθεμία και έχουν κτισθεί σ'αυτές κτίσματα: Στην κάθετη ιδιοκτησία αρ.1 κτίσμα έκτασης 400μ 2 (έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ.) και στην κάθετη ιδιοκτησία αρ.2 κτίσμα 150μ 2, με επιτρεπόμενο Σ.Δ. 0,80. Λόγω τροποποίησης όμως των όρων δόμησης σήμερα ο Σ.Δ. είναι 0,60. Ζητείται η συνολική αξία της κάθετης ιδιοκτησίας αρ.2. Τα στοιχεία του αινήτου είναι: ΤΖ= , Σ.Α.Ο.=0.60, Σ.Ο.=0.70, Σ.Σ.Ο.=0.32, Σ.Ε.=1.00, παλαιότητα κτίσματος: 20 χρόνια. Σχήμα Για τον υπολογισμό της αξίας της κάθετης ιδιοκτησίας αριθμ.2 εξετάζουμε αν μπορεί αυτή να εξαντλήσει το αναλογούν σε αυτήν ποσοστό του συντελεστή δόμησης. Ετσι έχουμε για όλο το οικόπεδο: (Ε 1 + Ε 2 ) x Σ.Δ. = 1000 x 0,60 = 600μ 2 Από αυτά έχουν ήδη κτισθεί =550μ 2 Αρα η ιδιοκτησία αριθ.2 δικαιούται να κτίσει άλλα ( )=50μ 2 επί πλέον. Κανονικά η ιδιοκτησία 2 θα μπορούσε να κτίσει με βάση το νεο Σ.Δ. συνολικά: Ε 2 x Σ.Δ. = 500 x 0,60 = 300μ 2 Από αυτά έχει ήδη κτίσει μόνο 150μ 2 και συνεπώς θα εδικαιούτο ακόμα: =150μ 2 Επειδή η ιδιοκτησία αρ.1 είχε ήδη εξαντλήσει το αναλογούν αρχικά σ'αυτή ποσοστό του Σ.Δ.=0,80 δηλ. 400μ 2 μετά την τροποίηση του Σ.Δ. η αριθμ.2 ιδιοκτησία χάνει (που δικαιούται πλέον)=100μ 2 δομήσιμης επιφανείας (που την έχει ήδη εξαντλήσει η ιδιοκτησία 1). Αυτή η δομήσιμη επιφάνεια των 100μ 2 αναλογεί σε οικόπεδο 100:0,60)=167μ 2 που κατά τον υπολογισμό της αξίας του θα εφαρμοσθεί ο μειωτικός συντελεστής 0,15. Για το υπόλοιπο οικόπεδο των ( )=333μ 2 δεν θα εφαρμοστεί ο μειωτικός αυτός συντελεστής. Διευκρινίζεται όμως, ότι επειδή από το υπόλοιπο αυτό των 333μ 2 του οικοπέδου ένα μέρος αναλογεί στο ήδη υπάρχον κτίσμα των 150μ 2 της αριθμ.2 ιδιοκτησίας, που ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το έντυπο 1, ο υπολογιμός της αξίας του υπόλοιπου ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στην 7

8 μελλοντική επέκταση των 50μ 2 θα γίνει με την χρησιμοποίηση του εντύπου 3 και εφαρμογή του τύπου της περίπτωσης αυτόυ Θ.2. Συγκεκριμένα: α) Αξία κατοικίας (έντυπο 1) (101) x 1,00(102) x 0,90(106) x 150(107) x 1,05(111) x 0,70(115) x 1,00(121)= (128) β) Αξία υπολοίπων ποσοστών του οικοπεδικού τμήματος των 333μ 2 (έντυπο 3). βα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο. 0,60 x 0,32 = 0,192 (308) ββ) Υπολογισμός συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου (τύπος Θ.2) x [ ] = = 1-0,75 = 0,25 (320) 333 x (0,60+0) 200 βγ) Αξία: (302) x 0,70(303) x 1,00(304) x 0,192(308) x 333(310) x 1,00(312) x 0,25(320) = (324) γ) Αξία του οικοπεδικού τμήματος των 167 μ 2 : (302) x 0,70(303) x 1,00(304) x 0,192(308) x 167(310) x 1,00(321) x 0,15(322) = Συνολική αξία κάθετης ιδιοκτησίας: = δρχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 Στο δώμα κτιρίου επαγγελματικής στέγης υπάρχει πισίνα επιφανείας Ε=125μ 2 και μέσου βάθους 2,00μ της οποίας την αποκλειστική χρήση μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικής επιφανείας Ε=280μ 2, έχει ο τελευταίος όροφος. Η εγκατάσταση δεν έχει παλαιότητα. Ζητείται η φορολογητέα αξία της πισίνας. (Τιμή Αφετηρίας πισίνας μέσου Βάθους μικροτέρου ή ίσου των 2,00μ. : δρχ., Τ.Ζ.= , Επικοπέδου=800μ 2, Σ.Α.Ο.=2,40, Σ.Σ.Ο.=0,28, Σ.Ο.=0,70). Επειδή ο ιδιοκτήτης του τελευταίου ορόφου έχει την αποκλειστική χρήση της πισίνας, θεωρείται ότι οι υπόλοιποι συγκύριοι του κτιρίου έχουν παραχωρήσει δουλεία χρήσης του κοινόχρηστου μεριδίου τους στον ιδιοκτήτη της πισίνας. Επομένως, η αξία της πισίνας είναι το άθροισμα της αξίας αυτής καθ'αυτής της εγκατάστασης και της δουλείας επί του δώματος. Συνεπώς: α. Αξία Πισίνας (εγκατάστασης): Τιμή Αφετηρίας: 125 x = (609Γ) Αξία : (609Γ) = (623Γ) β. Αξία δουλείας δώματος: βα) Ειδικός συντελεστής με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο. 2,40 x 0,28 = 0,672 (308) ββ) Συντελεστής ποσοστού αξίας οικοπέδου που αναφέρεται στην επιφάνεια Ε=280μ 2 της δουλείας (τύπος της παραγράφου Θ.1 του εντύπου 3) = = 0,1458 (319) 800 x (2,40 + 0) 1920 γ.αξία: (δουλείας όπως προκύπτει με εφαρμογή του εντύπου 3): (302) x 0,70 (303) x 1,00 (304) x 0,672 (308) x 800 (310) x 0,1458 (319) x 0,15 (322) = (319) δ.συνολική αξία πισίνας: = δρχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 Σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού Ε=1.000 τ.μ. συστήθηκαν κάθετες ιδιοκτησίες. Στην με εμβαδόν ΕΚ 1 =300τ.μ. κάθετη ιδιοκτησία, υπάρχει κτίσμα διόροφο τύπου "μαιζονέτα", αποτελούμενο από υπόγειο 80τ.μ. μη προσμετρημένο στο Σ.Δ. και ισόγειο 100τ.μ. Ζητείται η αξία του ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στην μελλοντική επέκταση του κτίσματος μέχρι την εξάντληση του Σ.Δ. (διακαίωμα υψούν). 8

9 Από τους πίνακες έχουμε: Τ.Ζ.= δρχ., Σ.Ο.=0,70, Σ.Α.Ο.=0,60, Κ=0,40, Σ.Ε.=1,20, Σ.Σ.Ο.=0,30 α) Χρησιμοποιούμε το έντυπο 3 για τον υπολογισμό του διακαιώματος υψούν στην κάθετη ιδιοκτησία ΕΚ 1 ΕΚ = = 0,30 (301) Ε 1000 β) Εύρεση του ειδικού συντελεστή (Δ.2) [0,60 + (0,40 x 0,20)] x 0,30 = 0,204 (309) γ) Εύρεση του συντελεστή ποσοστού οικοπέδου (Θ.2) 100 x 1, x 0, = = 0,3305 (320) 300 x [0,73 + (0,333 x 0,20)] 238,98 80 x 0,50 Σ.Α.Ο. = 0, = 0, Κ 1 = = 0, δ) Αξία Οικοπέδων 0,30(301) x (302) x 0,70(303) x 1,00(304) x 0,204(309) x 1000 (310) x 0,3305(320) = δρχ. Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων με συνιδιοκτησία. 1) Περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου που στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας τα χιλιοστά συμμετοχής στο οικόπεδο είναι διανεμημένα στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και σε μελλοντικoύς ορόφους, χωρίς να καθορίζεται πόσα χιλιοστά αντιστοιχούν στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και πόσα στη μελλοντική επέκταση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε ένα οικόπεδο εμβαδού 250τ.μ. υπάρχει διόροφη κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού καθαρού 82τ.μ. και μικτού 90τ.μ. και α'οροφο εμβαδού καθαρού 80τ.μ., μικτού εμβαδού 85 τ.μ. Ο Α' ιδιοκτήτης έχει 400 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου που αντιστοιχούν στο ισόγειο και σε μελλοντικούς ορόφους χωρίς να γίνεται διάκριση ποσοστών. Ο Β' ιδιοκτήτης έχει 600 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου που αντιστοιχούν στον α'όροφο και σε μελλοντικούς ορόφους. Ζητείται η φορολογητέα αξία του μεριδίου κάθε συνιδιοκτήτη. Δίδονται: Τ.Ζ.= , Σ.Ε.=2, Κ=0.30, Σ.Σ.Ο.=0.35, Σ.Α.Ο.=2.10 συντελεστής παλαιοτητας=0.60, Σ.Ο.=0.70. Α. Υπολογισμός αξίας ακινήτου του Α'συνιδιοκτήτη α) Υπολογίζουμε την αξία του υπάρχοντος ισογείου (έντυπο 1) (101) x 120(106) x 82(107) x 0,60(115) = (128) β) Βρίσκουμε τι ποσοστό οικοπέδου αντιστοιχεί στο υπάρχον ισόγειο κτίσμα χρησιμοποιώντας το έντυπο 3 (παρ.θ1) 90 x = = 0, x [ 2,10 + 0,36(2-1)] Κ 1 = = 0, Δηλαδή στο υπάρχον ισόγειο αντιστοιχούν 292,70 χιλιοστά 9

10 Αρα, ,70=107,30 χιλιοστά οικοπέδου αντιστοιχούν στους μελλοντικούς ορόφους του Α' συνιδιοκτήτη. γ. Αξία οικοπέδου (έντυπο 3) γα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή (Δ2) [2,10+(0,30 x 1,0)] x 0,35 = 0,84 (309) γβ) Αξία: (302) x 0,70(303) x 0,84(309) x 250(310) = (324) x 0,1073 = δ) Συνολική αξία μεριδίου του Α' συνιδιοκτήτη: (128) = δρχ. Ε. Υπολογισμός αξίας ακινήτου του β' συνιδιοκτήτη Εργαζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τον Α' συνιδιοκτήτη α) Υπολογισμός αξίας κτίσματος του α' ορόφου (έντυπο 1) (101) x 1,10(108) x 80(107) x 0,60(115) = (128) β) Βρίσκουμε τι ποσοστό οικοπέδου αντιστοιχεί στα κτίσματα του α' ορόφου με το έντυπο 3 (παρ.θ.1) = =0, x [2,10 + 0,36 x (2-1)] 615 Δηλαδή στον α' όροφο αντιστοιχούν 138,20 χιλιοστά Αρα ,20 = 461,80 χιλιοστά γ) Αξία οικοπέδου που αντιστοιχεί στους μελλοντικούς ορόφους του Β' συνιδιοκτητη (324) χ = δρχ. Συνολική αξία ακινήτου του Β' συνιδιοκτήτη: (128) = δρχ. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και την αξία μεριδίου οικοπέδου με συνιδιοκτησία, στο οποίο υπάρχουν χώροι ειδικής χρήσης, δεν έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ. και δεν αναφέρεται ποιά είναι η αναλογία ποσοστών οικοπέδου στα υπάρχοντα κτίσματα και ποιά στους μελλοντικούς ορόφους. 2) Συνιδιοκτησία ακινήτου στο οποίο δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστή δόμησης και στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας δόθηκαν εξ αδιαιρέτου ποσοστά οικοπέδου τόσο στις υφιστάμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά όροφο, όσο και στην μελλοντική επέκταση. Η επιφάνεια που μπορεί να κτισθεί μελλοντικά κατά όροφο καθορίζεται με βεβαίωση μηχανικού. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιδιοκτήτης Α' έχει το ισόγειο εμβαδού 70 τ.μ. ισογείου κατοικίας, με συμμετοχή στο όλο οικόπεδο 50% εξ αδιαιρέτου και το υπόλοιπο 50% του οικοπέδου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν, ανήκει σε ιδιοκτήτη Β'. Από βεβαίωση Μηχανικού προκύπτει ότι σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις η δυνατότητα επέκτασης του ισογείου είναι 67τ.μ. Ζητείται η αξία του μεριδίου του κάθε συνιδιοκτήτη. Δίδονται Τ.Ζ.= , Σ.Α.Ο.=1,20, Σ.Ο.=0,70, Συντ.Παλ.=0,60, Σ.Σ.Ο.=0,25, Εμβ.Οικ.=250τ.μ., Σ.Ε.=1,0 Α. Αξία μεριδίου Α' ιδιοκτήτη α) Υπολογίζουμε την αξία του υπάρχοντος ισογείου (έντυπο 1) (101) x 0,90(106) x 70(107) x 0,60(115) = (128) β) Βρίσκουμε ΜΟΝΟ την αξία ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν στην μελλοντική επέκταση του ισογείου σύμφωνα με τη βεβαίωση του Μηχανικού (έντυπο 3) βα) Υπολογισμός του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπεδου παράγραφος (Θ1). 67 x = = 0,2233 (319) 250 x 1, ββ) Αξία οικοπέδου : (302) x 0,70(303) x (1,20 x 0,25)(308) x 250(310) x 0,2233(319) = (324) Συνολική αξία μεριδίου Α' ιδιοκτήτη: (128) = δρχ. 10

11 Β. Αξία μεριδίου Β ιδιοκτήτη Με τον έντυπο 3 βρίσκουμε την αξία ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν. α) Υπολογισμός του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου (παρ.θ1) = = 0,5433(320) 250 x 1, β) Αξία οικοπέδου : (302) x 0,70(303) x (1,20 x 0,25) (308) x 250(310) x 0,5433(320) = δρχ. (324) Θεωρούμε σαν υφιστάμενη και την επιφάνεια της μελλοντικής επέκτασης του ισογείου που ανήκει στον Α' ιδιοκτήτη. 3) Συνιδιοκτησία του οικοπέδου στο οποίο δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και έχουν εξαντληθεί τα ποσοστά οικοπέδου στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες, χωρίς να αναφέρεται η συμμετοχή ποσοστών στους μελλοντικούς ορόφους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α' είναι ιδιοκτήτης ισογείου εμβαδού 150τ.μ. διορόφου οικίας με αναλογία ποσοστού οικοπέδου 50% ενώ το άλλο 50% που αναλογεί σστον α'όροφο ανήκει σε Β'ιδιοκτήτη. Ο συντελεστής δόμησης δεν έχει εξαντληθεί. Ζητείται η αξία του μεριδίου του Α' ιδιοκτήτη. Δίδονται: Τ.Ζ.= , Σ.Α.Ο.=1.80, Σ.Ο.=0.70, Σ.Σ.Ο.=0.30, Εοικ.=300τ.μ. Συντ.Παλ.=0.60, Σ.Ε.=1.0. α) Υπολογίζουμε την αξία του ισογείου (έντυπο 1) (101) x 0,90(106) x 1,05(111) x 150(107) x 0,60(115)= (128) β) Υπολογίζουμε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου που αναλογεί στον Α' ιδιοκτήτη. Αρχικά υπολογίζουμε τα χιλιοστά οικοπέδου που αντιστοιχούν στο υπάρχον ισόγειο Εντυπο 3 (τύπος Θ1) = = 0, x 1, Αρα στο ισόγειο αντιστοιχούν 277,80 χιλιοστά Υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου: ,77=222,23 χιλιοστά. Αξία οικοπέδου (έντυπο 3): (302) x 0,70(303) x (1,80 x 30)(308) x 300(310) x 0,2222(319)= δρχ. (324) Συνολική αξία μεριδίου του Α' ιδιοκτητη: = δρχ. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και την αξία του μεριδίου και του άλλου συνιδιοκτήτη Β'. Αν έχει εξαντληθεί ο συντελ. δόμησης τότε δεν υπολογίζουμε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Ιουνίου 1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Ιουνίου 1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1067780/82/Γ0013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1149 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τηλέφωνο : 3477166, 3479109 (εσ.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ /82/Γ0013/ (ΦΕΚ 549/Β') και ορίζουμε τα ακόλουθα:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ /82/Γ0013/ (ΦΕΚ 549/Β') και ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1238/25.9.1995 Τ ροποποίηση απόφασης αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β) Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995 Αριθ.Πρωτ.:1108281/382/Γ0013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94

* ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94 - 1369 - * ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. Παναγιώτη Πιλάτη Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Σε λειτουργία οι εφαρμογές για την διόρθωση Ε9 ετών Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έγινε ανακοίνωση

Σε λειτουργία οι εφαρμογές για την διόρθωση Ε9 ετών Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έγινε ανακοίνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 206 21 Νοεμβρίου 2014 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 25-6-2010 ΠΟΛ: 1102 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1688 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 389 /B / 19-2-2014 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3404 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 475 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.).

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). 1. Ο υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα εξαρτάται από την γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

ΠΟΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Αθήνα, 18 Απριλίου 2008 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αριθ. Πρωτ. 1046152/467/0013 ΠΟΛ 1079 2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2117 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ: Με τον όρο «αγοραπωλησία» αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

575. 1990 1994 1951. Η

575. 1990 1994 1951. Η 556. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ XΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ XΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ XΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ OMAΔΑ B4.3 Ελένη Τσιγγενέ Θάνος Παπαευαγγέλου Στέφανος Καλογρίτσας Μιχαέλα Ακρίβου ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 1. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΤΚ 68100 ΤΗΛ. 2551064187 email symparastatis@alexpolis.gr Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28-3-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1217 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α',

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α', 948. Οι αμοιβές για τις μελέτες που μπορεί να χρειαστούν στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης με συμψηφισμό προστίμου αυθαιρέτου (Άδεια Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κτλ), καθώς και οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /1/0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /1/0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1000659/1/0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1001 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΘΕΜΑ: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης Η δήλωση στοιχείων ακινήτων, γνωστή ως «έντυπο Ε9», περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 31026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΞΝΘΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31027 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22/2/2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.1023510/889/227/ Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 4 ΠΟΛ 1043 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ 33292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 1996 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1078 ΔIEΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' - Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 1996 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1078 ΔIEΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' - Γ' -- 245 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1032180/88/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1078 ΔIEΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα