ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τοµέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τοµέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τοµέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α/Α Ερώτηση Απάντηση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 1 Ποια είναι η σκοπιµότητα ενός Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας παρουσιάζουν υψηλή τέτοιου έργου; ενεργειακή κατανάλωση (περίπου 36% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας) που πολλές φορές υπερβαίνει και αυτή των βόρειων χωρών. Η υψηλή κατανάλωση εµφανίζεται κυρίως στα κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν την εφαρµογή του κανονισµού θερµοµόνωσης. Έτσι, οι Έλληνες πολίτες δαπανούν σηµαντικά κεφάλαια για την αγορά ενέργειας µε συνέπεια: 1) την επιβάρυνση του οικογενειακού οικονοµικού προγραµµατισµού, 2) την επιδείνωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από ορυκτά καύσιµα, 3) την αύξηση της ρύπανσης και αερίων του θερµοκηπίου και 4) την αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου αιχµής. Επιπλέον, η τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, επέτρεψε την ενίσχυση κατοικιών για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να προωθήσει την κοινωνική συνοχή. Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένων τόσο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας αλλά και της ανάγκης για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αναλήφθηκε η πρωτοβουλία δηµιουργίας ενός εθνικού προγράµµατος ανακαίνισης του κτιριακού αποθέµατος της χώρας µε έµφαση στα παλαιά κτίρια που χρησιµοποιούνται κυρίως για κατοικία σε περιοχές µε χαµηλή τιµή ζώνης. 2 Ποιός είναι ο στόχος του Προγράµµατος; Στόχος του Προγράµµατος είναι η µείωση των ενεργειακών αναγκών των παλαιών κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικία, καθώς και η µείωση των εκποµπών ρύπων οι οποίοι συµβάλλουν στην επιδείνωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 3 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών 1/14

2 Πρόγραµµα; (13) Περιφερειών της χώρας. 4 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; Η συνολική ηµόσια απάνη του Προγράµµατος ανέρχεται σε 400 εκ. και κατανέµεται ανά Περιφέρεια, βάσει συνυπολογισµού του πλήθους των κτιρίων και των νοικοκυριών της Περιφέρειας σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ 5 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα; 6 Τι θα πρέπει να έχουν τα κτίρια για να είναι επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση; 7 Τι σηµαίνει «κτίριο» για το Πρόγραµµα; 8 Ποιά θεωρούνται «νοµίµως υφιστάµενα κτίρια»; 9 Γιατί επιλέχθηκαν τα κτίρια πριν την ; ικαίωµα συµµετοχής έχουν: οι ιδιοκτήτες νοµίµως υφισταµένων µονοκατοικιών οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νοµίµως υφισταµένων κτιρίων µε κύρια χρήση κατοικίας. Επιλεξιµότητα κτιρίων: είτε να φέρουν οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την , είτε να έχουν κατασκευασθεί πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία να έχουν κύρια χρήση κατοικίας να βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη του ποσού των /τ.µ. «Κτίρια» για το πρόγραµµα είναι: οι µονοκατοικίες: Ως µονοκατοικίες θεωρούνται οι οικοδοµές που περιλαµβάνουν µια µόνο κατοικία και τα τυχόν παραρτήµατά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, η οποία είναι µοναδική εντός του οικοπέδου ή γηπέδου ή εντός τµήµατος του όλου οικοπέδου ή γηπέδου, που καθορίζεται µε πράξη κάθετης ιδιοκτησίας. οι πολυκατοικίες: Το κτίριο χαρακτηρίζεται πολυκατοικία στην περίπτωση που εντός του οικοπέδου υπάρχουν περισσότερες από µια οριζόντιες ιδιοκτησίες. Θεωρούνται τα κτίρια εκείνα που είτε έχουν οικοδοµική άδεια είτε νοµιµοποιήθηκαν εκ των υστέρων και θα προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση από την Πολεοδοµία. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στόχος του Προγράµµατος αποτελεί η µείωση των ενεργειακών αναγκών των παλαιών κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικία, ως ορόσηµο για τη διάκριση παλαιών- νέων κτιρίων επιλέχθηκε η Το συγκεκριµένο έτος κατασκευής/έκδοσης οικοδοµικής άδειας των κτιρίων καθορίζει την ύπαρξη θερµοµόνωσης, καθώς η µελέτη θερµοµόνωσης κατέστη υποχρεωτική από και έπειτα (Π.. της 4-7-/ Περί εγκρίσεως κανονισµού δια την θερµοµόνωσιν των κτιρίων,φ.ε.κ. 362/ `/ ) 2/14

3 10 Πώς νοείται η «κύρια χρήση κατοικίας»; Όταν τουλάχιστον το 50% της συνολικής επιφάνειας, που προσµετράται στον Συντελεστή όµησης του κτιρίου, αφορά κατοικίες (προκύπτει από το διάγραµµα κάλυψης του κτιρίου που είναι σχέδιο της αρχιτεκτονικής µελέτης του κτιρίου). 11 Πού θα κυµανθεί η τιµή ζώνης µε βάση την οποία θα είναι επιλέξιµο ένα κτίριο και πώς θα προκύψει; Με το 50% εξασφαλίζεται ότι το πρόγραµµα θα αφορά στον οικιακό κτιριακό τοµέα, χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείονται οι διπλοκατοικίες µε ισόγειο κατάστηµα. Οι τυχόν δαπάνες που αφορούν στα καταστήµατα δεν θα είναι επιλέξιµες. Η ανώτατη τιµή ζώνης ορίζεται στα /τ.µ. και προκύπτει από στατιστική επεξεργασία. 12 Τί είναι ζώνη; Τµήµα ήµου ή ηµοτικού ιαµερίσµατος ή Οικισµού, το οποίο σύµφωνα µε τους πίνακες τιµών, έχει ενιαία τιµή (Τ.Ζ.). Οι ζώνες διακρίνονται σε: Κυκλικές: περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα ενός ήµου ή ηµοτικού ιαµερίσµατος και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονοµικών περιµετρικά µε συνεχή κόκκινη γραµµή κατά µήκος των αξόνων των δρόµων. Γραµµικές: αναπτύσσονται κατά µήκος της µίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόµου ή ενός τµήµατος δρόµου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. 13 Τί είναι τιµή ζώνης; Η ενιαία τιµή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσµατος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαµερίσµατος στον Α' όροφο της οικοδοµής µε πρόσοψη σε ένα µόνο δρόµο και µε Συντελεστή Εµπορικότητας ίσο µε τη µονάδα. 14 Γιατί επιλέχθηκε ως εργαλείο η τιµή ζώνης; 15 Αφού είναι απαίτηση η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γιατί δεν χρησιµοποιείται ως κριτήριο και Η τιµή ζώνης επιλέχθηκε ως κοινωνικό κριτήριο, που είναι απαίτηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, ώστε το πρόγραµµα να συµβάλει στην κοινωνική συνοχή, καθώς η οικονοµική ευµάρεια των πολιτών συνάδει µε την αξία του περιουσιακού στοιχείου (ηλικία κτιρίου και τοποθεσία). Οι λόγοι που δεν χρησιµοποιείται το εισόδηµα ως κριτήριο είναι οι εξής: Η τιµή ζώνης αποτελεί ήδη σηµαντικό κοινωνικό κριτήριο 3/14

4 το φορολογητέο εισόδηµα; Το Πρόγραµµα αναφέρεται στο κάθε κτίριο στο σύνολό του και όχι στο κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά. 16 Θα υπάρξουν και φορολογικά κίνητρα ; (Εντός του κάθε κτιρίου µπορεί να βρίσκονται πολίτες µε εισοδήµατα διαφορετικού ύψους και θα ήταν πρακτικώς αδύνατο κάποια νοικοκυριά να ενταχθούν στο Πρόγραµµα και κάποια άλλα όχι, αφού το κτίριο είναι ενιαίο). Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προκρίναµε την στήριξη των κτιρίων που δεν θα είναι επιλέξιµα στο πρόγραµµα µας, δηλ. µε τιµή ζώνης µεγαλύτερη του ορίου των /τµ. µε ευνοϊκή φορολογική αντιµετώπιση. 17 Γιατί δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειµενική αξία αλλά η τιµή ζώνης; 18 Πώς υπολογίζεται η αντικειµενική αξία; 19 Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιµότητα βάσει της τιµής ζώνης; Τα εν λόγω φορολογικά κίνητρα θα είναι ισοδύναµου αποτελέσµατος µε την επιχορήγηση και θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ο λόγος που δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειµενική αξία, αλλά η τιµή ζώνης, είναι ότι η αντικειµενική αξία αποτελεί στοιχείο µε έντονες διαφοροποιήσεις (υπολογισµός µε αρκετούς επιµέρους συντελεστές), αφού υπολογίζεται για κάθε ιδιοκτησία χωριστά. Συνεπώς, η εξαγωγή µέσου όρου θα ήταν αυθαίρετη και θα οδηγούσε σε στρέβλωση. Η αντικειµενική αξία υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης, αφού συνυπολογιστεί η παλαιότητα του κτιρίου, ο όροφος του διαµερίσµατος και η εµπορικότητα του δρόµου στον οποίο βρίσκεται, καθώς και άλλοι παράγοντες. Οι τιµές ζώνης είναι διαθέσιµες από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιµες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Οδηγό του Προγράµµατος και στη διαδικτυακή εφαρµογή. Ο πολίτης θα προσκοµίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ). ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20 Πότε ξεκινάει το Πρόγραµµα; Ένα Πρόγραµµα τέτοιας εµβέλειας και πολυπλοκότητας απαιτεί τη σύνταξη ενός πλήρως ανεπτυγµένου Οδηγού, καθώς και άλλες υποδοµές, όπως πληροφοριακό σύστηµα και γραφείο αρωγής. Οι εν λόγω διαδικασίες προγραµµατίζονται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. 21 Που θα απευθύνονται οι Θα δηµιουργηθεί και θα λειτουργεί γραφείο / 4/14

5 ενδιαφερόµενοι για τυχόν υπηρεσία αρωγής χρηστών (Helpdesk) από τον ερωτήµατα/διευκρινήσεις επί Αύγουστο, το οποίο θα απαντάει σε τυχόν του προγράµµατος; ερωτήσεις που θα προκύπτουν από πλευράς ενδιαφεροµένων σε σχέση µε το έργο. Η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών θα είναι προσβάσιµη µέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, µέσω του ιαδικτύου. 22 Ποιά είναι η διάρκεια υποβολής προτάσεων; 23 Ποιοί φορείς εµπλέκονται στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράµµατος ; Η διάρκεια του Προγράµµατος θα είναι δύο (2) έτη. Η υλοποίηση των παρεµβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την έγκριση της εκάστοτε Πρότασης. Υπουργείο Ανάπτυξης / ΕΥΣΕ ΕΝ/Β (Φορέας Σχεδιασµού και Υλοποίησης Υποστηρικτικών Ενεργειών του Προγράµµατος) - Σύνταξη Οδηγού, έγκριση µε ΚΥΑ ΥΠΑΝ- ΥΠΟΙΟ-ΥΠΕΣ και ανάπτυξη εντύπων προγράµµατος. - Παρακολούθηση οµαλής πορείας προγράµµατος. - Τήρηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) σε WEB µορφή. - Παρακολούθηση λειτουργίας Help Desk - Ενηµέρωση διαδικτυακού τόπου προγράµµατος (δηµιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχοµένου, FAQ, κλπ). Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ (αρµοδιότητες ΕΦ ) - Προσκλήσεις στους ικαιούχους. - Αποφάσεις ένταξης, διαχείριση και παρακολούθηση Πράξεων. - Συντονισµός των διαδικασιών χρηµατοδότησης. Υπηρεσίες Περιφερειών (Φορείς Υλοποίησης Προγράµµατος) - Υποδοχή Φακέλων Αιτήσεων (από ΚΕΠ), έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας, υπαγωγή ωφελουµένων στο ΠΕΠ, ενηµέρωση ωφελούµενων. - Παρακολούθηση υλοποίησης παρεµβάσεων στα κτίρια. - Έλεγχος οικονοµικού και φυσικού αντικείµενου (αυτοψίες). - Μέριµνα διασφάλισης της χρηµατοδότησης - Εντολή διενέργειας πληρωµών στους Εργολάβους. - Λογιστική Παρακολούθηση του 5/14

6 Προγράµµατος - Ενηµέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ. ιεύθυνση Εποπτείας ΚΕΠ (Συντονισµός ΚΕΠ) - Συντονισµός ικτύου ΚΕΠ - Υποστήριξη διαλειτουργικότητας ΟΠΣ ΚΕΠ µε ΟΠΣ Προγράµµατος. 25 Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος οργάνωσης του Προγράµµατος; 26 Μπορούν τα ΚΕΠ να διαχειριστούν τον όγκο των αιτήσεων; 27 Ποια θα είναι η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας; 28 Ποιες είναι οι επιλέξιµες επεµβάσεις; ίκτυο ΚΕΠ (Αποκεντρωµένα «σηµεία επαφής» µε τους Ωφελούµενους) - ιάθεση έντυπου ενηµερωτικού υλικού. - Υποδοχή Φακέλων Αιτήσεων από τους Ωφελούµενους, εισαγωγή στοιχείων «Αίτησης Χρηµατοδότησης» στο σύστηµα και διαβίβαση Φακέλων στην οικεία Υπηρεσία Περιφέρειας. - Οι λόγοι είναι: Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων Έµφαση στην Περιφέρεια Ευελιξία Απλοποίηση διαδικασιών Λιγότερη γραφειοκρατία (απλή διαδικασία για τον πολίτη µέσω ΚΕΠ) Ο Ωφελούµενος πληρώνει µόνο το ποσό που του αναλογεί στον Εργολάβο. Ναι, µε τη βοήθεια του απλουστευµένου πληροφοριακού συστήµατος που θα δηµιουργηθεί και έπειτα από σχετική εκπαίδευση των στελεχών τους. Η ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( ΙΣΑ) Περιφέρειας µε υποβοήθηση από εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες (Τεχνικό Σύµβουλο). ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Θερµοµόνωση στο δώµα του κτιρίου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη. Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων κουφωµάτων. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τις ιδιοκτησίες που δεν έχουν ήδη. Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου ή µε σύστηµα που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη. Εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε επίπεδο κτιρίου ή ανά ιδιοκτησία. Θερµοµόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου. 6/14

7 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε επίπεδο κτιρίου. 29 Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών; 30 Ποια η σκοπιµότητα επιδότησης των συγκριµένων τεχνολογιών και µέτρων; Γιατί όχι και άλλες τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών; Προδιαγραφές υλικών, καθώς και οι ανώτατες τιµές ανά τ.µ. ανά δαπάνη είναι διαθέσιµες. Οι τεχνολογίες που επιδοτούνται επιλέχτηκαν ώστε να εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή ενεργειακή ωφέλεια µε το ελάχιστο δυνατό αρχικό κόστος. Αποτελούνται κυρίως από ένα µείγµα µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιµων πηγών (η τοποθέτηση ηλιακού θερµοσίφωνα προκαλεί σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας λόγω της µείωσης κατανάλωσης ηλεκτρισµού ή καυσίµου για την θέρµανση ζεστού νερού χρήσης). Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΥΠΑΝ µπορεί να εξασφαλίσουν εξοικονόµηση ενέργειας έως και 70 % σε µια µέση κατοικία. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίµακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόµησης στον κτιριακό τοµέα χωρίς ασφαλώς να υποβαθµίζεται και η σχετική σηµασία των άλλων τεχνολογιών που δεν έχουν επιδοτηθεί. 31 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των υλικών και των συστηµάτων για τις δεδοµένες τεχνολογίες που θα επιδοτηθούν; Γιατί δεν επιδοτούνται όλα τα συστήµατα και υλικά που αναφέρονται στις τεχνολογίες που έχουν επιλεγεί; Τα συστήµατα και υλικά που επιδοτούνται οφείλουν να παρουσιάζουν τη µεγίστη δυνατή απόδοση ενέργειας και παράλληλα τη µεγίστη διάρκεια ζωής και συνολικά την όσον µεγαλύτερη ωφελιµότητα για τον πολίτη. Έτσι αποφασίστηκε να επιδοτηθούν µόνο υλικά και προϊόντα τα όποια είναι πλήρως πιστοποιηµένα. Σε καµιά περίπτωση δεν επιθυµούµε να επιδοτήσουµε µη πιστοποιηµένα προϊόντα τα όποια θα κάνουν αµφίβολη την όλη διαδικασία εξοικονόµησης ενεργείας. Έτσι ωθούµε την όλη βιοµηχανία της εξοικονόµησης ενεργείας ώστε να προχωρήσει σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης. Προχωρούµε όµως ένα βήµα παραπάνω. Επιδοτούµε µόνο προϊόντα συστήµατα και υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης ώστε αφενός να εξασφαλίσουµε την µεγίστη εξοικονόµηση ενεργείας και αφετέρου να προσφέρουµε στον πολίτη υπηρεσίες υψηλής απόδοσης. Έτσι ωθούµε την ενεργειακή βιοµηχανία να παράγει ακόµα καλύτερης ποιότητας προϊόντα και συστήµατα και άρα να γίνει πλέον ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. 7/14

8 32 Η επιδότηση τεχνολογιών και συστηµάτων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης δεν αυξάνει το κόστος του όλου έργου; Αν υπήρχε επιδότηση συστηµάτων χαµηλότερης απόδοσης µήπως θα ήταν πιο φθηνή η όλη εγκατάσταση για τον πολίτη; Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη διαπραγµάτευση µε όλες τις κλαδικές βιοµηχανικές και εµπορικές οργανώσεις που συµµετέχουν στο έργο, ώστε αφενός να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ποιότητα αλλά και ταυτόχρονα η ελάχιστη δυνατή τιµή. Έτσι, ο πολίτης µπορεί να απολαύσει υψηλή τεχνολογία µεγάλης απόδοσης σε λογικές τιµές. 33 Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης / ενίσχυσης ανά κατηγορία επέµβασης; ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 30 έως 50% του κόστους των επιλέξιµων επεµβάσεων αναλόγως του είδους των κατοικιών και των παρεµβάσεων (βάσει αριθµού παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος) καθώς και του είδους των επεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν. Συγκεκριµένα για τις µονοκατοικίες το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30%. Για τις πολυκατοικίες το ποσοστό ανέρχεται στο 35%. Οι λόγοι για τη διαφοροποίηση ανάλογα µε τον αριθµό των ιδιοκτησιών και συνακόλουθα η πριµοδότηση των πολυκατοικιών είναι οι ακόλουθοι: στην πολυκατοικία αναµένεται µεγαλύτερη εξοικονόµηση ανά µονάδα κόστους επένδυσης, δίδεται ένα επιπλέον κίνητρο στην πολυκατοικία, όπου η λήψη απόφασης για ένταξη στο πρόγραµµα είναι δυσκολότερη και επωφελούνται περισσότερα νοικοκυριά Τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 40% και 50% αντίστοιχα (µονοκατοικία, πολυκατοικία) για το σύνολο του κόστους των επιλέξιµων επεµβάσεων, σε περίπτωση υλοποίησης της επέµβασης θερµοµόνωσης στο λοιπό κέλυφος. Οι λόγος για τη διαφοροποίηση είναι οι ακόλουθοι: µε τη θερµοµόνωση στο σύνολο του κελύφους αναµένεται µεγαλύτερη εξοικονόµηση ανά µονάδα κόστους επένδυσης, δίδεται ένα επιπλέον κίνητρο, διότι υπάρχει µεγαλύτερο διοικητικό (άδειες) και τεχνικό (σκαλωσιές) βάρος υλοποίησης της επέµβασης. 34 Ποιό είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισµού; Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά κτίριο δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τις , σύµφωνα µε υπολογισµούς από την αγορά. 8/14

9 35 Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη; Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη και συµπεριλαµβάνεται στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου. 36 Η αµοιβή του Μηχανικού που θα βεβαιώσει το έγκυρο της προσφοράς του Αναδόχου και την περαίωση των εργασιών είναι επιλέξιµη δαπάνη; 37 Πόσα σε αριθµό και ποιά θα είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραµµα; Ναι, µε ανώτατο πλαφόν που θα καθοριστεί κατά την έκδοση του Οδηγού του Προγράµµατος. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η προετοιµασία της Πρότασης γίνεται µε βάση προτυποποιηµένα έντυπα - δικαιολογητικά (απόφαση γενικής συνέλευσης, αίτηση χρηµατοδότησης, οικονοµική προσφορά, κ.λπ.), καθώς και συµπληρωµατικό υλικό (πολεοδοµική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας, λογαριασµοί καταναλώσεων, φωτογραφίες όψεων ακινήτου κ.λπ.). 38 Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης προκειµένου να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα; Ο αριθµός των δικαιολογητικών ανέρχεται σε περίπου 10. Η προεργασία από τον πολίτη είναι η εξής: Οι πολίτες είναι οι εν δυνάµει ωφελούµενοι, οι οποίοι επισκέπτονται τα ΚΕΠ και λαµβάνουν τον Οδηγό Εφαρµογής και το σχετικό έντυπο υλικό (προτυποποιηµένα έντυπα). Υφίσταται η δυνατότητα λήψης του υλικού από το ιαδίκτυο. Λαµβάνεται απόφαση συµµετοχής στο Πρόγραµµα από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του κτιρίου. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση: - προσδιορίζονται οι ανάγκες των επεµβάσεων του κτιρίου, - αποφασίζονται ο σχηµατισµός κεφαλαίου και ο τρόπος αποπληρωµής του κόστους των επεµβάσεων. - Εξουσιοδοτείται ένας εκ των ιδιοκτητών να ενεργεί για λογαριασµό των ιδιοκτητών του κτιρίου, να υπογράφει αιτήσεις, συµβάσεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο που θα χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Ο εκπρόσωπος αυτός ορίζεται για διαχειριστικούς αποκλειστικά λόγους- και αποκαλείται ως ο «Ωφελούµενος» του Προγράµµατος. Ο µε αυτή την έννοια Ωφελούµενος προβαίνει στη λήψη προσφοράς από Εργολάβο για την υλοποίηση του έργου που έχει αποφασιστεί, η οποία προσυπογράφεται από Μηχανικό για βεβαίωση της ορθότητας των προµετρήσεων και 9/14

10 γενικότερα του συνόλου της προσφοράς. Ο Ωφελούµενος, µετά την παραπάνω προετοιµασία απευθύνεται εκ νέου στη ΓΣ για την τελική λήψη της απόφασης για την υποβολή Πρότασης µε τη µορφή «Αίτησης Χρηµατοδότησης». 39 Ποιό ποσοστό θα απαιτείται για συµφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών); 40 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων; 41 Για κάθε (επιλέξιµο) κτίριο θα πρέπει να υποβληθούν περισσότερες της µίας Οι απαιτήσεις προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας και του κανονισµού πολυκατοικίας. Η διαδικασία υποβολής έγκρισης των προτάσεων είναι η εξής: Η Αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ από τον Ωφελούµενο. Κατά την υποβολή ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου της Αίτησης (µέσω checklist), το έργο εισάγεται σε ηλεκτρονική εφαρµογή που διενεργεί έλεγχο συµβατότητας των τεχνικών στοιχείων και εκτυπώνεται αυτόµατα Προέγκριση (µε µοναδικό κωδικό αριθµό Έργου), στην οποία εµφανίζεται το επιλέξιµο ποσό για επιχορήγηση. Η Προέγκριση αυτή συνιστά έγκριση εκκίνησης εργασιών. Στη συνέχεια, το ΚΕΠ διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία Περιφέρειας. Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ( ικαιούχος ΕΣΠΑ) εξετάζει τη συµβατότητα των στοιχείων του φακέλου της αίτησης µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ, επαληθεύει το επιλέξιµο ποσό και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας την έκδοση Απόφασης Υπαγωγής, η οποία κοινοποιείται στον Ωφελούµενο. Με την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής (ή την Προέγκριση µε ευθύνη του Ωφελούµενου) και µε βάση το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής, ο Ωφελούµενος δίδει εντολή στον Εργολάβο για την έναρξη των εργασιών, αφού υπογραφεί σχετική Σύµβαση. Ο Εργολάβος υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, τόσο τη Σύµβαση, όσο και τη ήλωση Έναρξης Εργασιών. Η Υπηρεσία της Περιφέρειας εισάγει στο ΟΠΣ τις Νοµικές εσµεύσεις και την έναρξη υλοποίησης του Έργου (προγραµµατισµός πληρωµών, κ.λπ.). Όχι, για κάθε επιλέξιµο κτίριο θα πρέπει να υποβληθεί µία ενιαία πρόταση, γιατί το Πρόγραµµα «βλέπει» το κτίριο ως σύνολο και όχι ξεχωριστά τις επιµέρους 10/14

11 προτάσεις; ιδιοκτησίες ή παρεµβάσεις. 42 Ποιά θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Προτάσεων είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα; Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι Ωφελούµενοι; - Πληρότητα προσκόµισης Γενικών και Ειδικών δικαιολογητικών. - Επιλεξιµότητα Κτιρίου. - Κάλυψη ίδιας συµµετοχής (υπεύθυνη δήλωση για τις παρεµβάσεις σε επίπεδο διαµερίσµατος και απόφαση Γ.Σ. για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις). - Οι τιµές προσαρµόζονται στο ανώτατο όριο επιλέξιµων δαπανών. - Ο προϋπολογισµός προσαρµόζεται στα τετραγωνικά µέτρα (m2) που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια. Η Πρόταση εντάσσεται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφέρεια. 43 Πότε υπογράφεται η Σύµβαση ανάµεσα στον Ωφελούµενο και τον Ανάδοχο - Εργολάβο; Ο κάθε Ωφελούµενος θα χρησιµοποιήσει δικηγόρο για τη σύνταξη κειµένου Σύµβασης; 44 Πώς θα γίνονται οι πληρωµές προς τους Ωφελούµενους; Η Σύµβαση αποτελεί προτυποποιηµένο κείµενο, που ενσωµατώνεται στο Υλικό του ενηµερωτικού φακέλου που θα διανέµεται από τα ΚΕΠ. Όπως και τα υπόλοιπα έντυπα, θα παρέχεται και σε ηλεκτρονική µορφή για διευκόλυνση των Ωφελουµένων. Έτσι, δεν θα απαιτείται η αναζήτηση στήριξης από ικηγόρο. Επιπρόσθετα, οι Ωφελούµενοι µπορούν να καθοδηγηθούν για τις απορίες τους από το «γραφείο αρωγής» (HELP DESK) που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ένα αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και το έντυπο ήλωσης της έναρξης των εργασιών θα αποσταλούν στη συνέχεια ταχυδροµικά στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών και περιορισµού της ταλαιπωρίας των πολιτών, οι πληρωµές θα γίνονται προς του Αναδόχους- Εργολάβους. Ο Ωφελούµενος πληρώνει στον Εργολάβο µόνο το ποσό που του αναλογεί. 45 Ποια θα είναι η διαδικασία για τις πληρωµές; Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ωφελούµενος, ο Εργολάβος και ο Μηχανικός συνυπογράφουν τη ήλωση Περαίωσης Εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει Βεβαίωση εξόφλησης στον Ωφελούµενο για το ποσό που αντιστοιχεί. 11/14

12 Ο Εργολάβος για την αποπληρωµή του έργου, υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Περιφέρειας: - ήλωση Περαίωσης Εργασιών. - Βεβαίωση εξόφλησης και παραστατικά πληρωµής του συµβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον Ωφελούµενο. - Τιµολόγια, δελτία αποστολής των βασικών υλικών και εξοπλισµού που αντιστοιχούν στις επιµέρους εργασίες, αποδείξεις πληρωµής υπεργολάβων. - Φωτογραφίες του ακινήτου µετά την παρέµβαση. Η αρµόδια Υπηρεσία Περιφέρειας, ενεργεί έλεγχο οικονοµικού αντικειµένου και: - Εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας την έκδοση απόφασης και εντολής πληρωµής - Προωθεί τον Φάκελο του υποέργου για πληρωµή και ειδοποιεί τον εργολάβο για την πληρωµή. 46 Πώς θα γίνεται η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου; 47 Ποιά θα είναι η διαδικασία µέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων εξοικονόµησης ενέργειας από την εφαρµογή των επεµβάσεων στα κτίρια; Αυτοψίες για έλεγχο του φυσικού αντικειµένου θα γίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας µε την υποστήριξη Τεχνικού Συµβούλου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΦΕΛΗ Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα αποτελεί η προσκόµιση των τελευταίων καταναλώσεων καυσίµου και ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο του κτιρίου που θα καλύπτουν τους µήνες Οκτώβριο έως Μάρτιο. 48 Ποιά είναι τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του προγράµµατος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 49 Ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο αυτό Η προσκόµιση καταναλώσεων εξυπηρετεί στην διαπίστωση του βαθµού εξοικονόµησης ενέργειας των κτιρίων. Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση εκποµπών CO2 ως αποτέλεσµα της εξοικονόµησης ενέργειας η ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συµπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος η αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη η δηµιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος η κινητοποίηση των δυνάµεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιµων κοινωνιών Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Α) Ανακουφίζονται οικονοµικά οι πολίτες, οι ποίοι 12/14

13 για την εθνική οικονοµία και τον ελληνικό λαό; πλέον θα έχουν πολύ µικρότερο ενεργειακό φόρτο. Έτσι, επιδοτούµε µια φορά και για πάντα την βελτίωση των κτιρίων τους δηµιουργώντας µόνιµες συνθήκες οικονοµικής ανάκαµψης και βελτιώνοντας µόνιµα την ποιότητα ζωής τους. Β) Μειώνουµε έως και 70 % την κατανάλωση ενέργειας σε περίπου χιλιάδες κατοικίες. Υπολογίζουµε ότι θα εξοικονοµήσουµε περί τις 1500 GHz τον χρόνο. Έτσι, εξυπηρετούµε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, προστατεύουµε το περιβάλλον, µειώνουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και µειώνουµε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Γ) Τονώνουµε τον κατασκευαστικό κλάδο και προσφέρουµε οξυγόνο στην οικοδοµή σε µια τόσο δύσκολη στιγµή. Με το πρόγραµµα αυτό στηρίζουµε τη µεταποίηση, την απασχόληση των εργαζοµένων στον κλάδο της οικοδοµής καθώς και την βιοµηχανική απασχόληση ) Βελτιώνουµε τα πρότυπα εφαρµογής των ενεργειακών συστηµάτων στην αγορά καθώς και την απόδοση των ενεργειακών υπηρεσιών. Παρασύρουµε την ελληνική βιοµηχανία και το εµπόριο σε υψηλότερες αποδόσεις και αυξάνουµε την ανταγωνιστικότητα του σε διεθνές επίπεδο. 50 Τι οικονοµικό όφελος θα προκύψει για τον πολίτη από την εξοικονόµηση ενέργειας; 51 Πόσα κτίρια εκτιµάται ότι θα ωφεληθούν από το Πρόγραµµα και τί ποσοστό αυτά αποτελούν επί του συνόλου των επιλέξιµων κτιρίων της χώρας; 52 -Έχει γίνει συνεννόηση µε Τράπεζες, προκειµένου να υπάρξουν ευνοϊκοί όροι χορήγησης δανείων, δεδοµένου ότι θα απαιτηθούν σηµαντικά ποσά για τις επεµβάσεις στα κτίρια, ειδικότερα, δε, στην παρούσα οικονοµική συγκυρία; Μείωση καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας (µειωµένοι λογαριασµοί ΕΗ) και κατανάλωσης καυσίµων (πετρελαίου). Εκτιµάται ότι θα επωφεληθούν µέσω των παρεµβάσεων περίπου νοικοκυριά και πολίτες. Το πρόγραµµα στοχεύει στην κινητοποίηση των δυνάµεων της αγοράς και τη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, προκειµένου να οδηγήσει στην υλοποίηση ικανού αριθµού παρεµβάσεων, ώστε να αναδειχθεί η σηµασία της εξοικονόµησης ενέργειας. Πραγµατοποιήθηκαν διερευνητικές συζητήσεις µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ενδιαφέρον από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αναµένεται, όπως και σε άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, πχ δάνεια για ΑΠΕ, περαιτέρω δραστηριοποίηση των ιδρυµάτων. 13/14

14 14/14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α/Α Ερώτηση Απάντηση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 1 Ποια είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου έργου; Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Οκτώβριος 2012 «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Μάιος 2012 1 Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ερ. : Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; Απ.: Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» 2011 Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου Αρ. Πρωτ.: Προς: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 15-10-2015 ΤΜΗΜΑ Οικονοµικό Α.Π: 13442 ΓΡΑΦΕΙΟ: ιαγωνισµών Αναρτητέα στη ιαύγεια Περιοχή Νεάπολης ΤΚ 67100 Τηλ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : 102/ 2015

ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : 102/ 2015 ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 213 1501161 Email : nathanasopoulos@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα Της Πηνελόπης Λεονταρά Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια υποστήριζαν οι πρόγονοί μας. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν κανείς δεν ξέρει, ενημερώνεται και μαθαίνει. Όταν όμως ξέρει τα μισά

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα