ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι κλπ), κράµατα ελαφρών µετάλλων (Al, Mg, Ti), κράµατα Zn, κράµατα Pb, υπερκράµατα (κράµατα Ni, Co, κλπ.). ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ (α) Ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση: ιακρίνονται σε κοινούς ή ανθρακούχους και σε κραµατωµένους χάλυβες. (β) Ανάλογα µε τον προορισµό τους: ιακρίνονται σε χάλυβες διαµόρφωσης και χυτοχάλυβες. (γ) Ανάλογα µε τη χρήση τους: ιακρίνονται σε χάλυβες κατασκευών, εργαλειοχάλυβες, ανοξείδωτους χάλυβες, πυρίµαχους χάλυβες και χάλυβες ηλεκτροµαγνητικών εφαρµογών. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΤΑ ΑΙSI-SAE O χάλυβας δηλώνεται µε έναν τετραψήφιο αριθµό ΧΥΖΖ, τα ψηφία του οποίου σηµαίνουν: Χ: οικογένεια χάλυβα (βλ. Πίν. 1α) Υ: ποσοστό κυρίων στοιχείων κραµάτωσης στον χάλυβα (βλ. Πίν. 1β). ΖΖ: π(c) πολλαπλασιασµένη επί 100%. Μπροστά από τον κωδικό του χάλυβα µπορεί να υπάρχει ένα κεφαλαίο γράµµα της λατινικής αλφαβήτου που δηλώνει τη µεταλλουργική διαδικασία για την παραγωγή του χάλυβα (Πίν. 2). Πίνακας 1(α): Ονοµατολογία χαλύβων κατά AISI-SAE (Κωδικός Χ) Σειρά χάλυβα Οικογένεια χάλυβα 1ΥΖΖ 2ΥΖΖ 3ΥΖΖ 4ΥΖΖ 5ΥΖΖ 6ΥΖΖ 7ΥΖΖ 8ΥΖΖ 9ΥΖΖ Κοινοί ή Μαγγανιούχοι χάλυβες Νικελιούχοι χάλυβες Νικελιοχρωµιούχοι χάλυβες Μολυβδαινιούχοι ή Χρωµιοµολυβδαινιούχοι ή Νικελιοµολυβδαινιούχοι ή Ni-Cr-Mo χάλυβες Χρωµιούχοι χάλυβες Χρωµιοβαναδιούχοι χάλυβες Χάλυβες Βολφραµίου-Χρωµίου Χάλυβες Ni-Cr-Mo Μαγγανιοπυριτιούχοι ή Ni-Cr-Mo χάλυβες 1

2 Πίνακας 1(β): Ονοµατολογία χαλύβων κατά AISI-SAE (Κωδικός Υ, αντιπροσωπευτικοί τύποι) Σειρά χάλυβα Οικογένεια χάλυβα 10ΖΖ Κοινοί χάλυβες 11ΖΖ Κοινοί χάλυβες ελεύθερης κοπής (free-cutting) µε S 12ΖΖ Κοινοί χάλυβες ελεύθερης κοπής (free-cutting) µε S και Ρ 13ΖΖ Χαλυβοκράµατα µαγγανίου [π(mn)= %] 23ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου [π(ni)=3.5%] 25ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου [π(ni)=5%] 31ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(ni)=1.25%, π(cr)=0.60%] 32ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(ni)=1.75%, π(cr)=1%] 33ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(ni)=3.50%, π(cr)=1.50%] 40ΖΖ Χαλυβοκράµατα µολυβδαινίου [π(μο)=0.25%] 41ΖΖ Χαλυβοκράµατα χρωµίου-µολυβδαινίου [π(cr)=1%, π(mo)=0.20%] 43ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου 46ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-µολυβδαινίου [π(ni)=1.75%, π(mo)=0.25%] 48ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-µολυβδαινίου [π(ni)=3.5%, π(mo)=0.25%] 51ΖΖ Χαλυβοκράµατα χρωµίου [π(cr)=0.80%] 52ΖΖ Χαλυβοκράµατα χρωµίου [π(cr)=1.5%] 61ΖΖ Χαλυβοκράµατα χρωµίου-βαναδίου 86ΖΖ Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου [π(ni)=0.55%, π(cr)=0.50%, π(mo)=0.20%] 92ΖΖ Χαλυβοκράµατα µαγγανίου-πυριτίου [π(mn)=0.80%, π(si)=2%] 94ΖΖ Χαλυβοκράµατα µαγγανίου-πυριτίου- νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου Πίνακας 2: Επεξήγηση προθέµατος Πρόθεµα Μεταλλουργική διαδικασία παραγωγής χάλυβα Α Κραµατωµένος χάλυβας σε κάµινο όξινης επένδυσης Β Κοινός χάλυβας σε κάµινο Bessemer C Κοινός χάλυβας σε κάµινο ανοικτής εστίας µε βασική επένδυση D Κοινός χάλυβας σε κάµινο ανοικτής εστίας µε όξινη επένδυση Ε Χάλυβας σε ηλεκτρική κάµινο Χ Χάλυβας ειδικής σύστασης (εκτός προδιαγραφών) Παράδειγµα: 1160 (1: Κοινός χάλυβας, 1:Με πρόσµιξη S, 60: π(c)=0,55-0,66% κ.β.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΤΑ DIN ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Συµβολισµός: St XX(YY) όπου: St (από τη γερµανική λέξη Stahl=χάλυβας) ΧΧ η ελάχιστη αντοχή του χάλυβα σε εφελκυσµό, εκφρασµένη σε dan/mm 2. YY (προαιρετικά) αφορούν ειδικές (ποιοτικές) προδιαγραφές αντίστοιχου πίνακα DIN Παράδειγµα: Ο χάλυβας St 3722, είναι κοινός χάλυβας ελάχιστης αντοχής σε εφελκυσµό 37 dan/mm 2 που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του DIN ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ Συµβολισµός: C XX ή C XX K όπου: ΧΧ η π(c) πολλαπλασιασµένη επί 100. Κ δηλώνει ότι το ποσοστό των ακαθαρσιών είναι πολύ µικρό. Παράδειγµα: Ο χάλυβας C 40 K, είναι κοινός χάλυβας µε π(c)=0.40% και εξαιρετικής καθαρότητας που προορίζεται για επιβελτίωση ή ενανθράκωση. Ειδικά προθέµατα, δηλωτικά της θερµικής ή άλλης κατεργασίας που έχει υποστεί ο χάλυβας: 2

3 Ε: Ενανθράκωση G: Ανόπτηση Ν: Εξοµάλυνση V: Επιβελτίωση GS: Χυτοχάλυβας (προϊόν χύτευσης) ΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ (ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ) Συµβολισµός: XX ΑBC abc όπου: ΧΧ η π(c) πολλαπλασιασµένη επί 100. A, B, C τα χηµικά σύµβολα των βασικών κραµατικών στοιχείων κατά σειρά ελαττού- µενης περιεκτικότητας a, b, c αντίστοιχοι ακέραιοι δηλωτικοί της περιεκτικότητας των Α, Β, C, αντίστοιχα, οι οποίοι υπακούουν στους εξής κανόνες: Για τα στοιχεία: Cr, Co, Mn, Ni, Si, W προκύπτουν από την περιεκτικότητα (%) πολλαπλασιασµένη επί 4. Για τα στοιχεία: Al, Mo, Cu, Ti, V προκύπτουν από την περιεκτικότητα (%) πολλαπλασιασµένη επί 10. Για τα στοιχεία: S, P, N, προκύπτουν από την περιεκτικότητα (%) πολλαπλασιασµένη επί 100. Παράδειγµα: Ο χάλυβας 40 CrMoP 212, είναι κραµατωµένος χάλυβας µε σύνθεση: π(c)=0.40%, π(cr)=0.50%, π(mo)=0.10% και π(ρ)=0.02%. ΚΟΙΝΟΙ Η ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Είναι κράµατα Fe-C που µπορεί να περιέχουν επιπλέον τις συνήθεις ακαθαρσίες (µέχρι 0,04% Ρ και 0,05% S) και µικρό ποσοστό Mn. Υπόκεινται στις ακόλουθες ταξινοµήσεις: Ι. Ανάλογα µε την π(c) διακρίνονται σε: Ευτηκτοειδείς: Με π(c)=0,80%. Υπερευτηκτοειδείς: Με π(c)=0,80-2,00%. Υποευτηκτοειδείς: Με π(c)<0,80%, οι οποίοι µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε: Μαλακούς χάλυβες: Με π(c)=0,10-0,25%. Χάλυβες µετρίου ποσοστού C: Με π(c)=0,25-0,50%. Χάλυβες υψηλού ποσοστού C: Με π(c)=0,50-0,80%. ΙΙ. Ανάλογα µε τη µέθοδο µορφοποίησης τους διακρίνονται σε: Χάλυβες διαµόρφωσης: Μορφοποιούνται µε κάποια κατεργασία διαµόρφωσης. Στον Πίν. 3 παρέχονται πληροφορίες για τις θερµικές κατεργασίες, τις ιδιότητες και τις εφαρµογές τους. Πίνακας 3: Γενικές πληροφορίες για τους κοινούς χάλυβες διαµόρφωσης π(c) Προηγούµενη Ιδιότητες Χρήσεις θερµική κατεργασία <0,05 - Υψηλή πλαστικότητα, καλή κατεργασιµότητα 0,15 - Καλή µηχανική αντοχή <0,30 0,35 0,45 0,50 0,70-1,20 - Χωρίς ή µετά από ανόπτηση Ανόπτηση Χωρίς ή µετά από επαναφορά ή ανόπτηση Mαρτενσιτική βαφή Καλή συγκολλησιµότητα Καλή µηχανική αντοχή Επαρκής σκληρότητα /αντοχή σε φθορά / κατεργασιµότητα Μεγάλη σκληρότητα Υψηλή σκληρότητα/αντοχή σε φθορά Ελάσµατα, σωλήνες, ράβδοι, σύρµατα, κοχλίες, περικόχλια Μεταλλικές κατασκευές, τµήµατα µηχανών Συγκολλήσεις χαλύβων Τµήµατα µηχανών Άξονες, ελατήρια, γρανάζια, αλυσίδες, λάµες κλπ. Κοπτικά εργαλεία, καλούπια, τµήµατα εργαλειοµηχανών 3

4 Χυτοχάλυβες: Μορφοποιούνται µε χύτευση υπό τη µορφή χελωνών και αντιστοιχούν συνήθως σε π(c)<0,5%. Πριν χρησιµοποιηθούν, υπόκεινται σε ανόπτηση για εξοµάλυνση, µε σκοπό τη µετατροπή της δοµής βελονοειδούς προευτηκτικού φερρίτη (που αυξάνει την ευθραυστότητα του χάλυβα) σε οµαλή κυτταροειδή µικροδοµή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Αύξηση της π(c) προκαλεί: Αύξηση της µηχανικής αντοχής Μείωση της ολκιµότητας. 2. Υψηλή π(c) προκαλεί: Αύξηση της θερµοκρασίας µετάβασης από την όλκιµη στην ψαθυρή συµπεριφορά Μείωση της συγκολλησιµότητας του χάλυβα 3. Επίδραση των στοιχείων προσθήκης (κραµάτωση) Οι κοινοί χάλυβες χαρακτηρίζονται από µικρή αντοχή σε µηχανική φθορά και σε διάβρωση, από µικρή εµβαπτότητα και ανεπαρκή δυσθραυστότητα ή ολκιµότητα. Στον Πίν. 4 παρουσιάζεται η επίδραση των διαφόρων στοιχείων προσθήκης στη βελτίωση των ιδιοτήτων αυτών. Ως γνωστόν, η προσθήκη κραµατικών στοιχείων επιδρά στην τροποποίηση του διαγράµµατος ισορροπίας Fe-C και στη µετατόπιση των καµπυλών CCT και ΤΤΤ. Αποδίδουν µαρτενσιτικούς ή αυτόβαπτους χάλυβες (µε προσθήκη καρβιδιογόνων στη θερµοκρασία περιβάλλοντος έχουν µαρτενσιτική δοµή), ωστενιτικούς χάλυβες (µε προσθήκη γ-φερρογόνων είναι δυνατή η ύπαρξη σταθερής ωστενιτικής δοµής στη θερµοκρασία περιβάλλοντος) και φερρριτικούς χάλυβες (µε προσθήκη α-φερρογόνων εµφανίζεται µόνο φερρίτης στη θερµοκρασία περιβάλλοντος). ΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ π(c) 1% Κύρια στοιχεία κραµάτωσης: Ni, Mn, Cr, Si, Mo ευτερεύοντα στοιχεία κραµάτωσης: V, W, Cu, Ti, Al, B, Pb, Nb. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ιακρίνονται σε: Ελαφρά κραµατωµένους ή µικροκραµατωµένους: Με ποσοστό (συνολικής) κραµάτωσης<2%. Μέτρια κραµατωµένους: Με ποσοστό κραµάτωσης=2 10%. Ισχυρά κραµατωµένους: Με ποσοστό κραµάτωσης>10%. ΕΛΑΦΡΑ ΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ Η ΜΙΚΡΟΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ π(mn)<1,5% π(nb, V, Ti)<0,1% σ y = MPa UTS= MPa ε f =14 27% Θερµοκρασία µετάβασης από όλκιµη σε ψαθυρή θραύση χαµηλή (λόγω λεπτόκοκκης δοµής). Κατεργασιµότητα εν ψυχρώ µικρή. Έχουν πολύ καλλίτερες ιδιότητες από τους κοινούς χάλυβες, αλλά πολύ υψηλό κόστος παραγωγής. Χρήση: Στην αυτοκινητοβιοµηχανία (κιβώτια ταχυτήτων, φρένα, άξονες κλπ.), βλ. Πίν. 5. 4

5 Πίνακας 4: Επίδραση των στοιχείων κραµάτωσης στις ιδιότητες των κοινών χαλύβων 5

6 Πίνακας 5: Κύριες εφαρµογές κραµατωµένων χαλύβων ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Είναι ισχυρά κραµατωµένοι χάλυβες. π(cr)>12% (Το Cr είναι το κύριο κραµατικό στοιχείο του χάλυβα). π(s)<0,03%, π(ρ)<0,04%, π(si)<1% (Τα S, P και Si περιέχονται ως ακαθαρσίες). Υψηλή αντοχή σε διάβρωση λόγω σχηµατισµού παθητικού επιφανειακού στρώµατος Cr 2 O 3. ιακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες Φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες Ωστενιτοφερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες. Ανοξείδωτοι µαρτενσιτικοί χάλυβες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ 1. Με χαµηλή περιεκτικότητα σε C: π(c)=0,1 0,15% (ελαφρά προσθήκη S αυξάνει την κατεργασιµότητα). 2. Με µικρή περιεκτικότητα σε C και κραµατοποιηµένοι µε Ni. 3. Με µεσαία περιεκτικότητα σε C: π(c)=0,0,35 0,4% (παρουσιάζουν τις βέλτιστες µηχανικές ιδιότητες) 4. Με υψηλή περιεκτικότητα σε C: π(c) 1%. 6

7 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Tυπική σύσταση µαρτενσιτικού ανοξείδωτου χάλυβα: π(c)=0,2 0,4%, π(cr)=12 17% Θερµοκρασία ωστενιτοποίησης= ο C Βαφή στον αέρα ή σε λάδι. Υφίστανται επαναφορά. Οι µηχανικές ιδιότητες εξαρτώνται από τη θερµοκρασία επαναφοράς, βλ. Σχ. 1. Με επαναφορά στη θερµοκρασιακή περιοχή ο C σηµειώνεται δραστική µείωση της ολκιµότητας λόγω σχηµατισµού του καρβιδίου Cr 23 C 6 που δεσµεύει Cr και κατακρηµνίζεται στα όρια των κόκκων (ευνοείται η περικρυσταλλική διάβρωση του χάλυβα). Βελτίωση της αντοχής σε οξείδωση υψηλών θερµοκρασιών µε κραµάτωση µε Si µέχρι π(si)=0,6%. Αύξηση της συνεκτικότητας µε κραµάτωση µε Ni µέχρι π(ni)=2%. Είναι µαγνητικοί. Χρήση: Κατασκευή στροβίλων, χειρουργικών εργαλείων, οικιακών συσκευών κλπ. Σχήµα 1. Επίδραση της θερµοκρασίας επαναφοράς στις µηχανικές ιδιότητες των ανοξείδωτων µαρτενσιτικών χαλύβων Ανοξείδωτοι φερριτικοί χάλυβες Τυπική σύσταση φερριτικού ανοξείδωτου χάλυβα: π(c)=0,06 0,12%, π(cr)=12 30%. ιακρίνονται σε: (α) Χάλυβες µε π(cr)=12% και π(c)<0,08%. (β) Χάλυβες µε π(cr)=17% και π(c)=0,1% (συνηθέστερα χρησιµοποιούµενοι). (γ) Χάλυβες µε π(cr)=20 30%. Έχουν µονοφασική δοµή και δεν παρουσιάζουν µεταβολές σε στερεά κατάσταση. Έχουν σχετικά µικρή µηχανική αντοχή. Είναι µαγνητικοί. Παρουσιάζουν καλή αντοχή σε διάβρωση από νιτρικό οξύ, οργανικά οξέα, νερό, θειικά και νιτρικά διαλύµατα. Η παρουσία Μο σε ποσοστό 2% βελτιώνει την αντοχή του σε διάβρωση µε βελονισµούς και τους καθιστά κατάλληλους για χρήση σε θαλάσσιο ή όξινο περιβάλλον. Χρήση: Σχετικά περιορισµένη λόγω της µικρής αντοχής τους. 7

8 Ανοξείδωτοι ωστενιτικοί χάλυβες Τυπική σύσταση ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα: π(c) 0,10%, π(cr)=12 30%, π(ni)=8 30%. Παρουσιάζουν ωστενιτική δοµή και σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, ανάλογα µε την περιεκτικότητα τους σε C, Cr, Ni. εν είναι µαγνητικοί. Έχουν καλές µηχανικές ιδιότητες και κατεργασιµότητα. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή σε διάβρωση και οξείδωση. Μειονέκτηµα: Μεγάλη ευαισθησία σε ενδοκρυσταλλική διάβρωση. Ο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενος ωστενιτικός χάλυβας είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 18/8 µε σύσταση: π(c)=0,10%, π(cr)=18% και π(ni)=8%. Προσθήκη άλλων στοιχείων οδηγεί σε βελτίωση των ιδιοτήτων τους, βλ. Πίν. 6. Πίνακας 6: Επίδραση της προσθήκης κραµατικών στοιχείων στους ανοξείδωτους ωστενιτικούς χάλυβες Στοιχείο Ποσοστό Συνέπειες προσθήκης προσθήκης Se S N Mo Mn, Cr, Ni Ti, Nb ~0,15% <0,20% 2-4% Βελτίωση κατεργασιµότητας. Βελτίωση κατεργασιµότητας. Αύξηση του σ y χωρίς µείωση της ολκιµότητας. Αύξηση της αντοχής σε θαλάσσια διάβρωση. Επιβράδυνση του µετασχηµατισµού γ α λόγω διάχυσης. Ελάττωση σηµείου Μ s. Επιβράδυνση της περικρυσταλλικής διάβρωσης. Σταθεροποίηση ωστενίτη Χρήση: Στην αυτοκινητοβιοµηχανία, αεροναυπηγική, χηµική βιοµηχανία, βιοµηχανία τροφίµων και οικιακών συσκευών. Ανοξείδωτοι ωστενιτοφερριτικοί χάλυβες Τυπική σύσταση ωστενιτοφερριτικού ανοξείδωτου χάλυβα: π(c)<0.05%, π(cr)=18 28%, π(ni)=6 9% και ίσως π(μο)=2 2,5% και π(mn)=1,5 3,0%. Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες. Χαµηλή ευθραυστότητα. Υψηλή αντοχή σε διάβρωση και κόπωση. Πολύ καλή συγκολλησιµότητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οµάδα στην οποία ανήκει ένας ανοξείδωτος χάλυβας µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα µε τη βοήθεια του πειραµατικής προελεύσεως διαγράµµατος Schaeffler, βλ. Σχ. 2 κατωτέρω. Το διάγραµµα αυτό έχει κατασκευαστεί συναρτήσει των ισοδυνάµων Cr και Ni, που υπολογίζονται από τους τύπους: Cr eq = %Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5%Nb +%Cb + 2%W + 2,5%Ti + 3%Al Ni eq = %Ni + 30%C + 0,5%Mn 8

9 Σχήµα 2: Το διάγραµµα Schaeffler Ανοξείδωτοι χάλυβες µε σκλήρυνση λόγω κατακρήµνισης Είναι ειδική κατηγορία ανοξείδωτων χαλύβων. Τυπική σύσταση χάλυβα: π(c)=1%, π(cr)=17%, π(ni)=8%, π(al)=1%. Υφίστανται σκλήρυνση λόγω κατακρήµνισης µε την ακόλουθη σειρά θερµικών διεργασιών: (α) Ανόπτηση στους 1050 ο C και απόψυξη στον αέρα: Προκύπτει όλκιµος µαλακός χάλυβας ωστενιτικής δοµής. Ακολουθεί κατεργασία µορφοποίησης του χάλυβα. (β) Θέρµανση του µορφοποιηµένου χάλυβα σε θερµοκρασία ο C και απόψυξη στον αέρα: Εµφάνιση καρβιδίων στην ωστενιτική µάζα (εξαρτάται από τη θερµοκρασία θέρµανσης). (γ) Απόψυξη σε θερµοκρασία ο C: Ολικός ή µερικός µετασχηµατισµός ωστενίτη σε µαρτενσίτη. (δ) Γήρανση χάλυβα στους 525 ο C για 1h περίπου: Κατακρήµνιση των φάσεων NiAl και Ni 3 Al. Απόκτηση µέγιστων τιµών µηχανικών ιδιοτήτων που διατηρούνται σε υψηλές θερµοκρασίες ( ο C). Στον Πίν. 7 δίνονται πληροφορίες για τη σύνθεση, τις µηχανικές ιδιότητες και τη χρήση χαρακτηριστικών ανοξείδωτων χαλύβων από κάθε οµάδα. ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΑΡΤΕΓΗΡΑΝΣΗΣ (MARAGING STEELS) Είναι ισχυρά κραµατωµένοι χάλυβες υψηλής αντοχής. Τυπική σύσταση: π(c)<0,03%, π(ni)=17-25%, λοιπά κραµατικά στοιχεία (Ti, Al, Co, Mo). Μαρτεγήρανση είναι η κατακρήµνιση λόγω γήρανσης µεσοµεταλλικών ενώσεων µέσα σε µαρτενσιτική δοµή. Το χαµηλό ποσοστό C σε συνδυασµό µε την υψηλή περιεκτικότητα Ni αποµακρύνουν τον κίνδυνο γραφιτίασης του χάλυβα. Αντιπροσωπευτικές συστάσεις χαλύβων µαρτεγήρανσης παρουσιάζονται στον Πίν. 8. Η διαδικασία σκλήρυνσης του χάλυβα µε κατακρήµνιση περιλαµβάνει: (α) Θέρµανση στους 830 ο C και απόψυξη στον αέρα: Απόκτηση όλκιµης µαρτενσιτικής δοµής (UTS=700MPa, HV=300). Ακολουθεί µηχανική κατεργασία του χάλυβα.. (β) Γήρανση του µορφοποιηµένου χάλυβα στους 500 ο C για 2 3h: Κατακρήµνιση των µεσοµεταλλικών ενώσεων Ni 3 Ti, Fe 2 Mo και Ni 3 Mo. Σκλήρυνση του χάλυβα (UTS=2000MPa, HV=550). 9

10 Πίνακας 7: Σύνθεση, µηχανικές ιδιότητες και χρήσεις χαρακτηριστικών ανοξείδωτων χαλύβων. Πίνακας 8: Τυπικές συστάσεις χαλύβων µαρτεγήρανσης Τυποποίηση χάλυβα Ni Co Mo Al Ti C 200* , ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,8 <0,03 <0,03 <0,03 <0,01 * O κωδικός πολλαπλασιαζόµενος επί 1000 παρέχει την UTS του χάλυβα σε lb/in 2. ΙΦΑΣΙΚΟΙ ΦΕΡΡΙΤΟΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ (DUAL-PHASE STEELS) Τυπική σύσταση: π(c)=0,08 0,15%, π(mn)=1 1,5%. Χαρακτηριστικά µικροδοµής: Στα όρια κόκκων φερρίτη αναπτύσσονται µικρές περιοχές µαρτενσίτη σε ποσοστό 10-20%. Θερµική κατεργασία για απόκτησης µικροδοµής: (α)θέρµανση χάλυβα σε θερµοκρασία µεταξύ των σηµείων Α 1 και Α 3 (µετασχηµατισµός περλίτη σε ωστενίτη πλούσιο σε C, ενώ ο φερρίτης παραµένει αµετάβλητος). (β) Βαφή (µετασχηµατισµός ωστενίτη σε µαρτενσίτη). Μηχανικές ιδιότητες: σ y = Μpa (χαµηλή), UTS= Mρa (υψηλή), ε f =25-30% (υψηλή). Στο Σχ. 3 συγκρίνονται οι µηχανικές ιδιότητες κοινού, διφασικού και µικοκραµατωµένου χάλυβα, όπως προκύπτει από δοκιµή µονοαξονικού εφελκυσµού. 10

11 Σχήµα 3 ΕΡΓΑΛΕΙΟΧΑΛΥΒΕΣ Τυπική σύσταση χάλυβα: π(c)=0,6 1,4%, λοιπά στοιχεία προσθήκης (καρβιδιογόνα): Cr, V, W, Mo, Co, Ni, Si, σε περιεκτικότητες εξαρτώµενες από την εφαρµογή του χάλυβα. Τυποποίηση των εργαλειοχαλύβων κατά AISI-SAE παρουσιάζεται στον Πίν. 9 (ανάλογα µε τη θερµική κατεργασία που έχουν υποστεί). Υψηλή σκληρότητα που διατηρείται ως τους 600 ο C. Μεγάλη εµβαπτότητα. Ικανοποιητική αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες. Καλή δυσθραυστότητα. Καλή αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και θερµική κόπωση. ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΧΑΛΥΒΩΝ Σχηµατίζονται σταθερά καρβίδια της µορφής Μ 7 C 3, Μ 6 C και Μ 23 C 6, όπου Μ κάποιο από τα στοιχεία προσθήκης, που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη του µεγέθους κόκκων κατά την ωστενιτοποίηση, µε αποτέλεσµα την υψηλή σκληρότητα και αντοχή του χάλυβα. Η θερµοκρασία ωστενιτοποίησης υπερβαίνει συνήθως τους 1000 ο C και ελέγχεται πλήρως λόγω της συρρίκνωσης της ωστενιτικής περιοχής. ιαδικασία θερµικής κατεργασίας εργαλειοχαλύβων (α) Αργή και σταδιακή θέρµανση µέχρι τη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης. (β) Παραµονή στη θερµοκρασία αυτή έως ότου επιτευχθεί οµογενοποίηση (προς αποφυγή ελάττωσης της π(c) και µεγέθυνσης των κόκκων). (γ) Βαφή στη θερµοκρασία περιβάλλοντος αφήνει υπολειπόµενο ωστενίτη (χάλυβας µε µειωµένη σκληρότητα), ενώ βαφή στο θερµοκρασιακό εύρος ο C εξασφαλίζει πλήρη µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό. Μερικές φορές απαιτείται µετά τη βαφή εφαρµογή διπλής επαναφοράς που περιλαµβάνει τον εξής κύκλο: 1 η επαναφορά: Μείωση σκληρότητας µαρτενσίτη, κατακρήµνιση καρβιδίων στον υπολειπόµενο ωστενίτη, τοπική µείωση της π(c) και αύξηση του σηµείου Μ s. Απόψυξη: Μετασχηµατισµός ωστενίτη σε µαρτενσίτη. 2 η επαναφορά ( ο C): Τα καρβιδιογόνα στοιχεία προσθήκης προκαλούν δευτερογενή σκλήρυνση µε κατακρήµνιση λεπτότερων καρβιδίων. 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θερµοκρασία επαναφοράς µεγαλύτερη από 550 ο C οδηγεί σε υπεργήρανση (υπερβολική ανάπτυξη των καρβιδίων). Πίνακας 9: Τυποποίηση των εργαλειοχαλύβων κατά AISI-SAE και χρήσεις τους. 12

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σχ. 10.1 Διάγραμμα φάσεων Fe-C Σχ. 10.2 Τμήμα του διαγράμματος φάσεων Fe-C με αντίστοιχες μικροδομές κατά την ψύξη ευτηκτοειδών, υποευτηκτοειδών και υπερευτηκτοειδών χαλύβων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Κατηγοριοποίηση Η περιοχή της συγκόλλησης τήξης Συγκολλησιμότητα υλικών Μικροδομή: CCT - Schaeffler Υπολογισμός ταχύτητας απόψυξης Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 2: Θεωρία Μέρος 2 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 8: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων οµή των µετάλλων Ανθρακούχοι χάλυβες Κραµατούχοι χάλυβες Χυτοσίδηρος Μη σιδηρούχα κράµατα Τυποποίηση και ονοµασία Σελίδα 1-2 1. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο σίδηρος (Fe) είναι αλλοτροπικό στοιχείο, µε σηµείο τήξης (σ.τ) 1539 ο C. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία παρουσιάζεται µε τις εξής µορφές: Μέχρι τη θερµοκρασία των 910

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Α) Θέματα ανάπτυξης 1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού Εισαγωγή - Φυσ. Μετ. με Si με Sn με Pb με P με Zn με Cd με Cr Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C Πίνακας ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας Πολύ καλός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT

ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT ΙΑΧΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ιάχυση είναι ο µηχανισµός µεταφοράς ατόµων (όµοιων ή διαφορετικών µεταξύ τους) µέσα στη µάζα

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C To ΔΙΦ Fe C (1) Mε συνεχή γραμμή το μετασταθές ΔΙΦ Fe-C ή διάγραμμα Fe Fe3C (σιδήρου σεμεντίτη). Στην οριζόντια των περιεκτικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο TIG ( WIG-GTAW ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΑΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2016 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΓENIKA ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επιφανειακές κατεργασίες που εφαρµόζονται στα χαλύβδινα αντικείµενα έχουν σκοπό να τα προστατεύσουν (δηλ. να αυξήσουν την αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%) ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (2013-2014) (Βαρύτητα θέματος 25%) Άσκηση 1 (α) Κατασκευάστε το διάγραμμα φάσεων Ag-Cu χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα (υποθέστε ότι όλες οι γραμμές είναι ευθείες): Σημείο τήξης Ag:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τους όρους «Μεταλλουργία»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Α. Οικονόµου Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.,Msc Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Σ. Μουγιάκος Μηχανικός µεταλλείων-μεταλλουργός.κ.ε..ε. ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: Επιβλέπων: Καθηγητής Στέφανος Σκολιανός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: Επιβλέπων: Καθηγητής Στέφανος Σκολιανός ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη παραμέτρων θερμικών κατεργασιών στις μηχανικές ιδιότητες και τη μικροδομή χάλυβα χαμηλής κραμάτωσης για αντιτριβικές εφαρμογές. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: 4117 Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2. Θεωρητικό υπόβαθρο 1. Περίληψη Πρόκειται για εργασία, το πειραματικό μέρος της οποίας διεξήχθη στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β.Ι. Παπάζογλου, Δ.Ι. Παντελής, Ν.Γ. Τσούβαλης Συμπόσιο για τον εορτασμό των 170 χρόνων του Ε.Μ.Π. «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ AISI 310 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ. Διπλωματική Εργασία. Πρίντεζης Αλέξανδρος

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ AISI 310 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ. Διπλωματική Εργασία. Πρίντεζης Αλέξανδρος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 2 Δομικά Υλικά-Χάλυβας και άλλα μέταλλα-μέρος 3 Καραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING)

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING) ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (FORGING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η πλαστική παραµόρφωση του ΤΕ επιτυγχάνεται µε άσκηση θλιπτικών φορτίων από το ΕΡ. Είναι η παλαιότερη κατεργασία (πριν από το 5000 π.χ.). Εφαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ Al ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 5ΧΧΧ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Sc & Zr

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ Al ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 5ΧΧΧ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Sc & Zr ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ Al ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 5ΧΧΧ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Sc & Zr Σ.Ν. ΣΑΜΑΡΑΣ, Α.Ι. ΚΑΤΣΑΜΑΣ και Γ.Ν. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστήριο Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 10 ΤΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 10 ΤΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 10 ΤΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ Στα κρυσταλλικά στερεά οι δομικές μονάδες (μόρια, άτομα ή ιόντα) που τα αποτελούν κατέχουν στο χώρο συγκεκριμένες θέσεις και σχηματίζουν κανονικά γεωμετρικά σχήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX FINCORD-M *Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου No Κουτί Κιβώτιο Τιμή/kg ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων. 2mm 3,5kg 21kg 6,89 * Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (MIS: 478889) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. Παραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΜΑΤΩΝ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- 4.1.1 ΚΡΑΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (WROUGHT ALLOYS) Το σύστηµα σχεδιασµού και ονοµατολογίας των κραµάτων διαµόρφωσης αλουµινίου περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 40 7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 7.1 Κράματα χαλκού Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος είτε καθαρό είτε με τη μορφή κράματος (κρατέρωμα). Ο χαλκός ως καθαρό μέταλλο έχει κόκκινο χρώμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Άσκηση 1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.1. Θεωρία 1.2. Μέθοδοι 1.3. Εκτέλεση της άσκησης 1.1. ΘΕΩΡΙΑ Σκοπός της άσκησης είναι η αναγνώριση των μετάλλων με βάση τις φυσικές τους ιδιότητες, όπως χρώμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος

Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Π. Μαυροειδής Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ. Φαββατά Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Πίνακας 1: Τυποποιημένες τιμές module, mm Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 0.1 1.25 7 50 0.15 1.5 8 55 0.2 1.75

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ταξινόμηση Κεραμικών ανάλογα με τις εφαρμογές τους: Ύαλοι Δομικά προϊόντα από πηλούς Λευκόχρωμα κεραμικά σκεύη Πυρίμαχα Κεραμικά εκτριβής Κονιάματα Προηγμένα κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης και σκληρών αναγοµώσεων, σύρµατα, βόρακες(flux), βέργες TIG

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης και σκληρών αναγοµώσεων, σύρµατα, βόρακες(flux), βέργες TIG Ηλεκτρόδια συγκόλλησης και σκληρών αναγοµώσεων, σύρµατα, βόρακες(flux), βέργες TIG Έκδοση 2009 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης και σκληρών αναγοµώσεων, σύρµατα, βόρακες(flux), βέργες TIG ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ηλεκτρόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Φ. Καραντώνη ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 1 χυτοσίδηρος, iron Severn bridge (30,5m) 1779-1781 Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα-

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου Μάριος Μαρίου Επιβλέπων: Αντώνης Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2015 Στην αγαπημένη μου οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων Τμήμα Οχημάτων. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων Τμήμα Οχημάτων. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων Τμήμα Οχημάτων Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ιαγράµµατα φάσεων σε Στερεά διαλύµατα συστήµατα κραµάτων ιαπλεγµατικά ή υποκατάστασης Κατανόηση της µικροδοµής (και άρα των ιδιοτήτων) ως συνάρτηση της περιεκτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2703002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΩΣΤΕΝΙΤΙΚΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ. Διπλωματική Εργασία. Τσακτσήρας Κωνσταντίνος. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Γ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΩΣΤΕΝΙΤΙΚΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ. Διπλωματική Εργασία. Τσακτσήρας Κωνσταντίνος. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΩΣΤΕΝΙΤΙΚΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα