enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»"

Transcript

1 υψιπετης ISSN Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής δικτύωσης Πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για συμμετοχή κυπρίων ερευνητών σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

2 2 etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος Νέα Έρευνας 04 Πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει το Ίδρυμα για συμμετοχή κυπρίων ερευνητών σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 07 Αφιέρωμα 07 Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες 13 Οι τεχνολογίες της πληροφορικής στην υπηρεσία της τρίτης ηλικίας 14 Με 125 εκ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την έρευνα στις ψηφιακές τεχνολογίες 15 Ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της Πληροφορικής: 7 η Πρόσκληση του Προγράμματος CIP-ICT Policy Support Programme 16 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής δικτύωσης 22 Ημερολόγιο Ερευνητή 22 Το Ημερολόγιο του Ερευνητή για το 7 ο ΠΠ Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 23 Προσφορές Τεχνολογίας 41 Αναζητήσεις Τεχνολογίας Αποτελέσματα Έρευνας 46 Χρήση Μοριακής και Ποσοτικής Γενετικής στη Βελτίωση του Προβάτου της Φυλής Χίου 48 Διάσημοι Ερευνητές 48 Gregor Mendel ΥΨΙΠΕΤΗΣ Περιοδική Έκδοση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Τεύχος 44 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 Υπεύθυνος Σύνταξης-Επιμέλεια Ύλης: Γιώργος Χρίστου Στο Τεύχος 44 συνεργάστηκαν: Κατερίνα Καρή, Ίρια Λουκαΐδου, Κωνσταντίνα Μακρή, Πιεραντώνιος Παπάζογλου, Μαρίνος Πορτοκαλλίδης, Μάρσια Τριλλίδου - Βαρζακάκου και Ιωάννα Σεργίδου - Λοΐζου. Στοιχεία Επικοινωνίας: Λεωφόρος Στροβόλου Λευκωσία Τηλ: Ηλ. Διευθ. Ιστοχώρος: Σχεδίαση και Παραγωγή Εντύπου: MARKETWAY/PUBLICIS Ο Υψιπέτης τυπώνεται σε ανακυκλώσιμο χαρτί WOODFREE Yψιπέτης: ύψι + πέτομαι: που πετά ψηλά / [μτφ] που εκφράζει υψηλές έννοιες

4 ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 4 Πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει το Ίδρυμα για συμμετοχή κυπρίων ερευνητών σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Με ποσό που ξεπερνά συνολικά τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει την εγχώρια ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα στο πλαίσιο κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν την περίοδο Το Ίδρυμα, ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, εκπροσωπεί την Κύπρο σε μια πλειάδα ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συλλογικά διαπιστώσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η στοχευμένη κατανομή και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Για το σκοπό αυτό, έχουν συσταθεί σχετικές Πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την προκήρυξη και διαχείριση Προγραμμάτων έρευνας από όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο των εργασιών των εν λόγω Πρωτοβουλιών, έχει αποφασιστεί ο καθορισμός κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση κοινών Προγραμμάτων σε πολλά επιστημονικά πεδία. Σ αυτά περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες της πληροφορικής, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η ασφάλεια των τροφίμων, η πολιτιστική κληρονομιά, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η βιολογία συστημάτων και η υποστήριξη ερευνητικά δραστήριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα συμμετέχει στις εξής Πρωτοβουλίες: 1. Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) Στόχος των ΠΚΠ είναι η διαμόρφωση κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων και ο συντονισμός της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας σε διεθνικό επίπεδο. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την προκήρυξη Κοινών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων καθώς και άλλες κοινές δραστηριότητες στις οποίες η κυπριακή ερευνητική κοινότητα θα κληθεί να συμμετάσχει. Με αυτό τον τρόπο, οι ΠΚΠ φιλοδοξούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Η θέσπιση προτεραιοτήτων, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας και τα πορίσματα της ερευνητικής δραστηριότητας, αναμένεται να τροφοδοτήσουν άλλες συναφείς πρωτοβουλίες (π.χ. European Innovation Partnerships). Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αναμένεται ότι θα προσεγγίζουν καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, θα

5 ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος 44 εστιάζουν στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών και στη χρήση εργαλείων (τεχνολογικών, διαχειριστικών, οικονομικών) προς αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της Ευρώπης. Το ΙΠΕ συμμετέχει στις ακόλουθες τέσσερις ΠΚΠ: Water Challenges for a Changing World URBAN EUROPE: Global Challenges - Local Solutions Agriculture, Food Security and Climate Change Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe 2. ERA-NET Το Πρόγραμμα ERA-NET είναι μια από τις οριζόντιες δράσεις του Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ και αποτελεί δυναμικό εργαλείο που προωθεί τη δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτική έρευνας. Μέσα από κοινές δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού, προκήρυξης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, με τελική κατάληξη την από κοινού προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων. Το ΙΠΕ συμμετέχει στην παρούσα φάση στα ακόλουθα Έργα ERA-NET: M.ERA-NET (αφορά στους τομείς των υλικών και της νανοτεχνολογίας) SOLAR ERA-NET (αφορά στους τομείς της ηλιακής ενέργειας) SYSTEMS BIOLOGYERA-NET (αφορά στον τομέα της βιοτεχνολογίας) MED ERA-NET (αφορά στην ευρωμεσογειακή συνεργασία) GENDER ERANET (αφορά σε θέματα ισότητας φύλων) 3. ERA-NET+ Μέσα από τις δράσεις του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ERA-NET, χρησιμοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο ERA-NET+. Η σημαντική διαφορά των ERA-NET+, σε σχέση με τα ERA-NET, είναι η χρηματική συνεισφορά της ΕΕ στις κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες (25-33% του συνόλου). Στο πλαίσιο του εργαλείου ERA-NET+ αναμένεται η προκήρυξη Κοινών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για τις ΠΚΠ Agriculture, Food Security and Climate Change και Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe. 4. Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ Το Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ δίνει την ευκαιρία στις χώρεςμέλη για τη δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει, ανάμεσα σε άλλα, με τη συγχρηματοδότηση των έργων που επιλέγονται. Στην παρούσα φάση το ΙΠΕ συμμετέχει σε δύο Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ: Πρόγραμμα EUROSTARS που αφορά στην ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού EUREKA. Πρόγραμμα Ambient Assisted Living που αφορά την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, στο πλαίσιο του Οργανισμού AAL. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κοινές προσκλήσεις οι οποίες προγραμματίζεται να προκηρυχθούν εντός της χρονικής περιόδου καθώς και η χρηματική δέσμευση για τη συμμετοχή του ΙΠΕ. Λεπτομέρειες για τις επιμέρους θεματικές ενότητες θα ανακοινώνονται στο πλαίσιο της προκήρυξης των Κοινών Προσκλήσεων και θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. A/A A ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ERANET *ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2012 *ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2013 *ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ A.1 M.ERA-NET 1 η Κοινή Πρόσκληση 200,000 2 η Κοινή Πρόσκληση 200,000 Χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης και της μηχανικής υλικών και των νανοτεχνολογιών. Η εκταμίευση της 1 ης δόσης για την 1 η Κοινή Πρόσκληση αναμένεται να γίνει το Η 2 η Κοινή Πρόσκληση βρίσκεται υπό ετοιμασία και θα ανακοινωθεί το Χρηματοδότηση έργων στον τομέα των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας. Η Κοινή Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί το 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το A.2 SOLAR ERA-NET 1 η Κοινή Πρόσκληση 200,000 A.3 A.4 ERASysApp - Systems Biology Applications 1 η Κοινή Πρόσκληση MED ERA-NET 1 η Κοινή Πρόσκληση 200, ,000 Χρηματοδότηση έργων σε εφαρμοσμένα θέματα πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών σε μικροοργανισμούς, φυτά και ζώα προς αντιμετώπιση βιολογικών και φυσιολογικών διαδικασιών κοινού ενδιαφέροντος στους ευρύτερους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. Η Κοινή Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη του 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το ERANET Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Η πρόταση αναμένεται να υποβληθεί από το Δίκτυο Συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2013 και η 1 η Κοινή Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί το ERANET σε θέματα ισότητας φύλων. Η πρόταση αναμένεται να υποβληθεί από το Δίκτυο Συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2013 και η 1 ης Κοινή Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί το A.5 GENDER ERA-NET 1 η Κοινή Πρόσκληση 100,000

6 ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 Β ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Β.1 ΠΚΠ AGRICULTURE, FOODSECURITY AND CLIMATE CHANGE 1 η Κοινή Πρόσκληση - Mitigation 200,000 Η Κοινή Πρόσκληση αφορά στον μετριασμό των αερίων του θερμοκηπίου και στην προσαρμογή με τις κλιματικές αλλαγές, στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας (γεωργικά εδάφη και συστήματα/κτηνοτροφία/διαχείριση αποβλήτων) και στον τομέα της παραγωγής τροφίμων (π.χ. κύκλος ζωής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου). Η 1 η Κοινή Πρόσκληση προκηρύχθηκε στις αρχές του 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το Κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο ERANET+ 200,000 Στο πλαίσιο του ERANET+ με θέμα «Climate smart agriculture: adaptation of agricultural systems in Europe», θα προκηρυχθεί Κοινή Πρόσκληση εντός του 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το η Κοινή Πρόσκληση - FoodSecurity 200,000 Στόχος της Κοινής Πρόσκλησης είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων της ασφάλειας τροφίμων και της αλλαγής χρήσης γης καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις σε άλλες εκφράσεις του οικοσυστήματος (βιοποικιλότητα, δέσμευση άνθρακα, ενέργεια, κ.λ.π.) Η Κοινή Πρόσκληση με θέμα «Food security and Land Use Change» αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το η Κοινή Πρόσκληση - Biodiversity 200,000 Η ERANET «Biodiversa» αφορά στον τομέα της βιοποικιλότητας και στοχεύει στη γεφύρωση, εντός του 2013, των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς γεωργίας και οικοσυστημάτων. Η εκταμίευση της 1 ης δόσης αναμένεται να γίνει το Β.2 ΠΚΠ URBAN EUROPE 2 η Κοινή Πρόσκληση 3 η Κοινή Πρόσκληση 200, ,000 Η 2 η Κοινή Πρόσκληση θα εστιάσει στους ακόλουθους τομείς: Urban complexity: Urban modeling, Urban adaptability and proficiency και Urban indicators and standardization. Η Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα μέσα 2013 και η εκταμίευση της 1 ης δόσης να γίνει περί τα τέλη Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται ο σχεδιασμός και η προκήρυξη 3 ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων εντός του Β.3 ΠΚΠ WATER CHALLENGES 1 η Κοινή Πρόσκληση 200,000 Η πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί αρχές Η έναρξη των έργων όπως και η εκταμίευση της 1 ης δόσης χρηματοδότησης αναμένεται περί τα μέσα Β.4 ΠΚΠ CULTURAL HERITAGE 1 η Κοινή Πιλοτική Πρόσκληση Κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο ERANET+ 200, ,000 Η πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές Αντίστοιχα η εκταμίευση της πρώτης δόσης χρηματοδότησης αναμένεται επίσης εντός του Η πρόταση για ERA-NET Plus θα υποβληθεί στην ΕΕ εντός του Στόχος είναι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ήδη προγραμματισμένη 2 η Κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο της ΠΚΠ και συγκεκριμένα του υποστηρικτικού Έργου «JHEP». Η εκταμίευση της πρώτης δόσης χρηματοδότησης αναμένεται εντός του Γ Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ Γ.1 EUROSTARS Πρόσκληση 2013 Πρόσκληση , ,000 Το Πρόγραμμα EUROSTARS υποστηρίζει τεχνολογικά καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα EUROSTARS για την περίοδο , με ποσό ύψους 500,000 Ευρώ ετησίως. Γ.2 AAL 6 η Πρόσκληση 200,000 Η 6 η και τελευταία Πρόσκληση θα ανακοινωθεί το 2013 ενώ η έναρξη των έργων και η εκταμίευση της 1 ης δόσης χρηματοδότησης αναμένεται μέσα στο * Τα ποσά που αναγράφονται αντιπροσωπεύουν δέσμευση για συμμετοχή στις Κοινές Προσκλήσεις Η εκταμίευση των δόσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανάλογα με τη διάρκεια των Έργων σε διάστημα 3-4 ετών.

7 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 7 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος 44 Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» Το Δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελεί έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς για υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Δίκτυο περιλαμβάνει περίπου εξακόσιους (600) οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων σε περισσότερες από πενήντα (50) χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ. Στα μέλη του Δικτύου περιλαμβάνονται εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, κέντρα τεχνολογίας, ερευνητικά ινστιτούτα και αναπτυξιακοί οργανισμοί, που έχουν σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, είναι άριστοι γνώστες των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων των πελατών τους και είναι σε θέση να προσφέρουν ενημέρωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρέχονται στην ΕΕ. Οι οργανισμοί μέλη του ΕΕΝ έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, που ενημερώνεται διαρκώς και επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και εν δυνάμει επιχειρηματικών συνεργατών σε όλες τις χώρες-μέλη του Δικτύου. Ταυτόχρονα, τα μέλη είναι στενά συνδεδεμένα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολιτικές της Ένωσης αλλά και να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των ΜμΕ στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες προς τις ΜμΕ Οι ΜμΕ αποτελούν σήμερα το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και απασχολούν το 67% του εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη των ίδιων των ΜμΕ όσο και γενικότερα της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες του EEN είναι ειδικά σχεδιασμένες για ΜμΕ ενώ στο Δίκτυο μπορούν να απευθυνθούν και άλλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι δραστηριότητες του Δικτύου συγχρηματοδοτούνται από το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της ΕΕ » (CIP), που αποτελεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η σύσταση του Δικτύου Το «Enterprise Europe Network» συστάθηκε τον Φεβρουάριου 2008 από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων της ΕΕ. Αποτέλεσε συνέχεια των προηγούμενων επιτηχημένων πρωτοβουλιών «Euro Info Centre» (EIC) και «Innovation Relay Centre» (IRC), που συστάθηκαν το 1987 και το 1995 αντίστοιχα.

8 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 8 Οι υπηρεσίες του Δικτύου Οι υπηρεσίες του Δικτύου καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικές δραστηριότητας και προσφέρονται δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από τους οργανισμούς-μέλη του Δικτύου. Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες του Δικτύου περιλαμβάνουν: Διεθνής Δικτύωση Το Δίκτυο παρέχει βοήθεια για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργατών κατά τη διαδικασία επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτητών σε άλλες χώρες. Στη βάση δεδομένων του EEN υπάρχουν καταχωρημένα προφίλ εταιρειών που μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει συνεργάτες. Με εκατοντάδες νέα προφίλ να καταχωρούνται κάθε εβδομάδα, η βάση δεδομένων του Δικτύου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την επικοινωνία τους με το Δίκτυο μπορούν να καταχωρούν τις Προσφορές ή τις Αναζητήσεις για Συνεργασία και ακολούθως να λάβουν πληροφορίες και ενημέρωση από εταιρείες που θα επιδείξουν αντίστοιχο ενδιαφέρον για διεθνική συνεργασία. Για την προώθηση της διεθνικής συνεργασίας, το Δίκτυο διοργανώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη Συναντήσεις Δικτύωσης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε προκαθορισμένες συναντήσεις με εν δυνάμει συνεργάτες τους. Το Δίκτυο προγραμματίζει για λογαριασμό των ενδιαφερομένων τις συναντήσεις και προσφέρει βοήθεια για τη σχετική προετοιμασία. Οι συναντήσεις Δικτύωσης διοργανώνονται συνήθως στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων, γεγονός που μειώνει το σχετικό κόστος μετάβασης και διαμονής. Ανεξάρτητα εάν η εξεύρεση συνεργατών έχει πραγματοποιηθεί διαμέσου της βάσης δεδομένων ή σε συνάντηση δικτύωσης, το Δίκτυο προσφέρει συμβουλές και υποστήριξη από την πρώτη επαφή μέχρι και τη σύναψη συνεργασίας. Μεταφορά Τεχνολογίας Το Δίκτυο παρέχει υποστήριξη και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για εξεύρεση συγκεκριμένης τεχνολογίας ή καινοτομικής λύσης. Μέσα από τη βάση των τεχνολογιών αιχμής, που περιλαμβάνει 23,00 τεχνολογικών προφίλ, το Δίκτυο προωθεί τη σύγκλιση της έρευνας με την εμπορική εφαρμογή.

9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 9 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος 44 Για το σκοπό αυτό υπάρχει η δυνατότητα λήψης δωρεάν ενημερωτικών μηνυμάτων για νέες προσφορές τεχνολογίας σε τομείς του ενδιαφέροντος του παραλήπτη. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί συχνά μεγάλη πρόκληση για τους επιχειρηματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Το Δίκτυο προσφέρει τις πληροφορίες προς εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης για επέκταση των δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης, μέσα από πληροφόρηση για τη διαδικασία δανειοδότησης, εξεύρεσης κεφαλαίων, λήψης δημόσιας χρηματοδότησης, φορολογικών ελαφρύνσεων, προώθησης επιχειρηματικών σχεδίων προς επενδυτές. Η χρηματοδότηση από επενδυτές μπορεί να ενισχυθεί με βοήθεια από περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Οι λειτουργοί του Δικτύου παρέχουν ενημέρωση για πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση και επιχορήγηση για εξυπηρέτηση των αναγκών για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργοδότηση προσωπικού, εκπαίδευση και εξαγωγές. Ερευνητική επιχορήγηση Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το Δίκτυο συμβάλλει στον προσδιορισμό των αναγκών και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους με τους κατάλληλους συνεργάτες. Παρά το γεγονός ότι το Δίκτυο δεν χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, οι συμβουλευτικές του υπηρεσίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη συμμετοχή στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα προγράμματα για στήριξη των ΜμΕ. Συμβουλές για την ευρωπαϊκή νομοθεσία Το Δίκτυο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές διαστάσεις. Με την παροχή ενημέρωσης για π.χ. νέες εξελίξεις στο θέμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενημέρωση για διαδικασίες συμμετοχής σε προσφορές και παροχή εκπαίδευσης στα εν λόγω θέματα, οι λειτουργοί του Δικτύου βοηθούν στην υιοθέτηση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις των κατάλληλων ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων και πώς αυτές θα ενισχύσουν τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης. Επιπρόσθετα, εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ετοιμάζονται να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντική για την εμπορική αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών υπηρεσιών και πρακτικών μέσα από την αναζήτηση νέων αγορών και εξαγωγικών ευκαιριών. Το Δίκτυο προσφέρει πληροφόρηση και συμβουλές στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς.

10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 Η κυπριακή συμμετοχή - Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί εδική υπηρεσία για τα εν λόγω ζητήματα υπό την ονομασία European IPR Helpdesk στη διεύθυνση: iprhelpdesk.eu/. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Το Κέντρο αποτελούν το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τάλως. Η διοικητική του διάρθρωση περιλαμβάνει τρεις (3) ανεξάρτητες Μονάδες: Μονάδα Α: Μονάδα ενημέρωσης, ανατροφοδότησης και επιχειρηματικής συνεργασίας Μονάδα Β: Μονάδα μεταφοράς καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης Μονάδα Γ: Μονάδα υποστήριξης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ΜμΕ Μονάδα Ενημέρωσης, Ανατροφοδότησης και Επιχειρηματικής Συνεργασίας Η Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, φιλοξενείται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Η εν λόγω Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την παροχή πληροφόρησης προς ΜμΕ που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτής, για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και αποστολές, για τη δυνατότητες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δημόσιες Συμβάσεις) και για την ενημέρωση για την πρόσφατη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ. Πληροφόρηση και εξατομικευμένη βοήθεια Εκτός από την εξατομικευμένη βοήθεια, η Μονάδα Α ζητάει από τις επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ, τις πολιτικές και τα πρόγραμμα χρηματοδότησης, και επίσης τις καλεί να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Μονάδα Μεταφοράς Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Γνώσης Η Μονάδα Μεταφοράς Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Γνώσης στοχεύει στη: Διάδοση των πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της καινοτομίας Συμμετοχή στη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων καθώς και για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων καινοτομίας Τόνωση των ικανοτήτων καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και τη διευκόλυνση της σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες καινοτομίας

11 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 11 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος 44 Βασικές Υπηρεσίες: Επισκέψεις: Διεξαγωγή επισκέψεων σε κυπριακές επιχειρήσεις και άλλους κυπριακούς φορείς όπου παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» και του Κυπριακού Κέντρου ειδικότερα. Τεχνολογικές Διαγνώσεις: Πραγματοποίηση τεχνολογικών διαγνώσεων από τους Λειτουργούς της Μονάδας με στόχο τον εντοπισμό και καταγραφή των τεχνολογικών δυνατοτήτων/αναγκών των επιχειρήσεων. Μεταφορά Τεχνολογίας: Προώθηση των τεχνολογικών προφίλ των κυπριακών οργανισμών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Enterprise Europe Network» με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για μεταφορά τεχνολογίας από ή/και προς την Κύπρο. Χαρτοφυλάκιο Καινοτόμων Κυπριακών Τεχνολογιών: Αξιολόγηση από Λειτουργούς της Μονάδας καινοτόμων τεχνολογιών κυπριακών οργανισμών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια της ΕΕ και καταχώρησή τους στο Κυπριακό Χαρτοφυλάκιο. Το Χαρτοφυλάκιο διανέμεται σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network». Εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας: Προώθηση και υποστήριξη της συμμετοχής κυπριακών οργανισμών σε εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας που διοργανώνονται από τα Κέντρα του Δικτύου «Enterprise Europe Network» Επιχειρηματικές Αποστολές στο Εξωτερικό: Διοργάνωση επισκέψεων ενδιαφερομένων φορέων από το εξωτερικό σε εγκαταστάσεις κυπριακών επιχειρήσεων καθώς επίσης και επισκέψεων κυπριακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό με στόχο τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Μηνιαίο Ενημερωτικό Έντυπο: Διανομή μηνιαίου ηλεκτρονικού εντύπου σε όλους τους ενδιαφερομένους. Το έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με νέες προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας, ημερίδες μεταφοράς καινοτομίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της καινοτομίας. Πνευματική Ιδιοκτησία και Εξεύρεση Χρηματοδότησης: Παροχή πληροφόρησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, για θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηματοδοτήσεων των κυπριακών επιχειρήσεων και άλλων κυπριακών φορέων. Διοργάνωση Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων: Διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας των ΜμΕ. Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις ΜμΕ Η Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις ΜμΕ στοχεύει στην: Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜμΕ σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Παροχή βοήθειας προς τις ΜμΕ για τον εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά την ΕΤΑ και για την εξεύρεση εταίρων με παρόμοιες σχετικές ανάγκες Υποστήριξη των ΜμΕ κατά την εκπόνηση και το συντονισμό προτάσεων για συμμετοχή στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ΕΤΑ.

12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 Βασικές Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Γενικευμένης Προσέγγισης: Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν κυπριακές ΜμΕ. Εκπαίδευση και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και για τις τεχνικές διαχείρισης ερευνητικών έργων. Επιδίωξη των προγραμμάτων αυτών είναι να καλύψουν όλες τις πτυχές από την ανάλυση της ιδέας, τη συγγραφή της πρότασης, τη διαπραγμάτευση, την αποδοτική υλοποίηση και τέλος την επιτυχή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Προσέγγισης: Η Μονάδα θα παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς, οι οποίες θα προσφέρονται εξατομικευμένα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενη κυπριακή ΜμΕ: Διεξαγωγή τεχνολογικών ελέγχων με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων / αναγκών των τοπικών ΜμΕ, Μορφοποίηση και ενεργή συμμετοχή στην ανάδειξη και παρουσίαση ερευνητικών ιδεών και ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία των προφίλ των ΜμΕ, Δημιουργία ομάδων εργασίας εν είδη ομίλων σκέψεως με σκοπό την παραγωγή μακρόχρονων και μακρόπνοων ερευνητικών ιδεών και σκέψεων, Βοήθεια στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στο εξωτερικό, Βοήθεια στην οργάνωση κοινοπραξίας (κατανομή ρόλων), Βοήθεια στην ετοιμασία πρότασης, Βοήθεια στην κατανόηση των οικονομικών ζητημάτων και κανόνων που διέπουν τα προγράμματα και ενεργή συμμετοχή στην κοστολόγηση πρότασης, Βοήθεια κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων και στην ετοιμασία συμφωνητικών συνεργασίας, Βοήθεια στη διαχείριση του ερευνητικού έργου Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου στη διεύθυνση:

13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 13 ΥΨIΠEΤΗΣ Τεύχος 44 Οι τεχνολογίες της πληροφορικής στην υπηρεσία της τρίτης ηλικίας Με προϋπολογισμό για τους κυπριακούς φορείς που ανέρχεται συνολικά στις 370,000 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ambient Assisted Living (AAL), για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας, ανακοίνωσε την έκτη του Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Η Πρόσκληση που ανακοινώθηκε έχει θέμα «ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults» και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παρέχοντας δυνατότητες και κίνητρα σε άτομα τρίτης ηλικίας για να συνεχίσουν να εργάζονται, σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας, σε αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία, έτσι ώστε να παραμείνουν υγιείς και κοινωνικά ενεργοί. Στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες όπως πολυδύναμα κέντρα, οργανισμοί περίθαλψης και φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας. H Πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο σύνδεσμο: aal-europe.eu/ ενώ οι κανονισμοί συμμετοχής των κυπριακών φορέων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο σύνδεσμο: diethnis_/_call.html. Το Πρόγραμμα AAL είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν είκοσι τρία κράτη-μέλη της ΕΕ και έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Οι τελικοί χρήστες, οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν από το εν λόγω Πρόγραμμα, είναι τόσο τα άτομα της τρίτης ηλικίας όσο και άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους. Η Κύπρος είναι ιδρυτικό μέλος του AAL Joint Association που συστάθηκε το 2007 και μετέχει στα σχετικά Προγράμματα διαμέσου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το Πρόγραμμα AAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Πληροφορίες AAL: Κανόνες συμμετοχής κυπριακών φορέων: pillar5/diethnis_/_call.html ΙΠΕ: κα Ίρια Λουκαΐδου, Λειτουργός, στο τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 14 Με 125 εκ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την έρευνα στις ψηφιακές τεχνολογίες Με ποσό χρηματοδότησης που ξεπερνά τα 125 εκ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έβδομη και τελευταία πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων του Προγράμματος «Υποστήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» (ICT PSP) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP). Η ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το Πρόγραμμα σε Εργαστήριο που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στις 22 Φεβρουαρίου 2013, στο χώρο εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Σ αυτό συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και ακαδημαϊκά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στα θέματα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η παρουσίαση του Προγράμματος έγινε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Annalisa Bogliolo (European Commission - DG CONNECT) και το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα στην Κύπρο κα Μάρσια Τριλλίδου - Βαρζακάκου, Λειτουργό του ΙΠΕ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Κύπρο και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλές για επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα καθώς και ως μέλος του ευρωπαϊκού Δικτύου στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network». Το Πρόγραμμα ICT PSP, στοχεύει στη στήριξη της έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της επιτάχυνσης της ευρύτερης υιοθέτησης και της βέλτιστης εφαρμογής καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχομένου από τους ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις με ενδιαφέρον στην υιοθέτηση μεγάλης κλίμακας εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ICT PSP παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το νέο εργαλείο χρηματοδότησης «Public Procurement of Innovative solutions (PPI)», μέσω του οποίου θα υποστηριχτεί η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων ως μέσο προώθησης της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων.

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 28 Αφιέρωμα Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2011 TEYXOΣ 35 Αφιέρωμα Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 TEYXOΣ 32 Αφιέρωμα Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση TEYXOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα R www.greekfashion.gr GreekFashion 100 Βελτίωση και υποστήριξη μικρών και ελαφρών Μεσογειακών νησιωτικών βιομηχανιών Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ εμπλουτίζει από τις 22 Οκτωβρίου την παλιά Λευκωσία

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ εμπλουτίζει από τις 22 Οκτωβρίου την παλιά Λευκωσία * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα