ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό παρασκεύασμα για στεγανωτική χρήση 1.2 Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης Εταιρεία: Βιομηχανικά και Δομικά υλικά ΕΔΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Λεωφ. Καραμανλή 231, Αχαρναί, τηλ , fax: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Άρμα Βοιωτίας, Θέση Σταθμός, τηλ , fax: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου σύνταξης Δ.Δ.Α. Τηλ. έκτακτης ανάγκης: Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: Έκδοση: 3 Ημ. Έκδοσης: 03/04/ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Κίνδυνοι για την ασφάλεια: Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ερεθίζει το δέρμα, Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης, Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη Πολύ εύφλεκτο Δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Ε.Ε. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Είδος: Ασφαλτικό παρασκεύασμα Συστατικά Περιεκτικότητα (% κ.β.) Αρ. CAS Επισήμανση Φράσεις Κινδύνου Tολουόλιο F, Xn R11,, R38, R48/20, R63, R65, R67 Για την επεξήγηση των αναφερομένων υποδείξεων κινδύνων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή: Αν προσβληθεί από την έκθεση, μετακινήστε το θύμα σε καθαρό αέρα. Προβείτε εάν χρειάζεται στην χορήγηση οξυγόνου ή στην τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επιμονής ζάλης, ναυτίας ή αδυναμίας ανάκτησης αισθήσεων καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Επαφή με το Δέρμα: Δεν αναμένεται να παρουσιαστεί σημαντικός κίνδυνος για το δέρμα κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες κανονικής χρήσης. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ερεθισμός καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 20 λεπτά ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα συχνά. Εάν ο πόνος, τα δάκρυα η ο ερεθισμός επιμένουν καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Κατάποση: Εξασφαλίστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη δείχνοντας, αν είναι δυνατό, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφάλειας στον ιατρό.. - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ AREXOL Αναθεώρηση / 3-03 / 04 / 2012 Σελίδα 1 από 5

2 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κίνδυνοι Πυρκαγιάς και έκρηξης: Η θερμότητα της φωτιάς δημιουργεί εύφλεκτα μείγματα ατμών τα οποία όταν αναμειχθούν με τον αέρα και εκτεθούν σε μια πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περιορισμένο χώρο ή καύσης σε ανοιχτό χώρο Ειδικοί Κίνδυνοι: Η ατελής καύση μπορεί να παράγει μονοξείδιο του άνθρακα ή και άλλα τοξικά αέρια που επιπλέουν στο νερό με κίνδυνο ανάφλεξης στην επιφάνεια του. Επίσης οι ατμοί που είναι βαρύτεροι από τον αέρα, μπορούν να εξαπλωθούν στην επιφάνεια του εδάφους με δυνατότητα ανάφλεξης από απόσταση. Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας αφρού, ξηράς σκόνης, CO2, άμμος η χώμα σε μικρές εστίες φωτιάς. Ακατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Νερό Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης: Εκκενώστε το χώρο πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης. Κάνετε την κατάσβεση πυρκαγιάς από ασφαλή απόσταση. Ειδοποιείστε την πυροσβεστική α- μέσως εάν εξαπλώνεται η φωτιά ή το υγρό εισέλθει στο σύστημα αποχέτευσης / δημόσιας ύδρευσης. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε την ειδική προστατευτική ενδυμασία πυρόσβεσης και την ατομική αναπνευστική συσκευή. Πρόσθετες συμβουλές: Διατηρείτε τα γειτονικά δοχεία ψυχώμενα, χρησιμοποιώντας ψεκασμό νερού. Αποκλείστε κάθε πηγή που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φωτιά. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Εκκενώστε την πρόσβαση και εφοδιάστε το προσωπικό ασφαλείας με κατάλληλη προστασία (γάντια νιτριλίου, γυαλιά, φόρμα και μπότες). Μην καπνίζετε και απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Περιορίστε και προσπαθήσετε να σταματήσετε την διαρροή του υλικού με κατάλληλα εμπόδια. Εμποδίστε την ροή προς στο σύστημα αποχέτευσης / δημόσιας ύδρευσης, έδαφος και ειδοποιείστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση μόλυνσης. Μέθοδοι καθαρισμού: Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό με αδρανή στερεά υλικά (χώμα - άμμος). Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία αποκομιδής και για τον τρόπο απαλλαγής τους ακολουθείστε τη σχετική Ελληνική νομοθεσία. Σκορπίστε τα υπολείμματα για να μειωθεί ο υδρόβιος κίνδυνος. Έκθεση σύμφωνα με τις ρυθμιστικές διατάξεις. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό και εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρα. Στερεώστε κατάλληλα τα δοχεία πριν τα μεταφέρετε. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Μην τρώτε, πίνετε ή και καπνίζετε κατά τη διάρκεια εργασίας. Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κατάλληλους περιέκτες ερμητικά κλεισμένους και σε στεγασμένους αεριζόμενους χώρους μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, ανοιχτή φλόγα. Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά. Για δοχεία ή για επένδυση δοχείων, χρησιμοποιείτε ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακός χάλυβας. Για δοχεία χρωμάτων χρησιμοποιείτε πυριτικός ψευδάργυρος, εποξικές ρητίνες. Αποφεύγετε τη παρατεταμένη επαφή με φυσικό καουτσούκ ή βουτυλικό ή νιτριλίου. 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιμές Έκθεσης: Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τις οριακές τιμές έκθεσης των συστατικών της παραγράφου 3, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας. Συστατικά: TLV / TWA (8h) Τολουόλιο 375 mg/m 3 Αναπνευστική Προστασία: Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας, όπως αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα. Επιλέξτε φίλτρα κατάλληλα για οργανικά αέρια και ατμούς (σημείο βρασμού > 65 C) που ικανοποιεί την ΕΝ141 ή αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης. Προστασία των χεριών: Χρησιμοποιείστε κατάλληλα γάντια (χοντρά γάντια νιτριλίου). Η καταλληλότητα και η αντοχή των γαντιών εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση. Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των γαντιών. Προστασία του Δέρματος: Χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία όπως ποδιά, μπότες ανθεκτικά στα χημικά. Όταν η χρήση έρθει σε επαφή με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Προστασία Ματιών: Χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας (ΕΝ 166), προστατευτικές προσωπίδες.. - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ AREXOL Αναθεώρηση / 3-03 / 04 / 2012 Σελίδα 2 από 5

3 Μέτρα Υγιεινής: Πλένετε το μολυσμένο ρούχο πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Αποφύγετε το κάπνισμα και κάθε είδους πηγής ανάφλεξης στους χώρους εργασίας. Χρησιμοποιείστε καλές πρακτικές προσωπικής υγιεινής πριν φάτε, πιείτε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. 9. Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Φυσική κατάσταση (στους 20 C) Υγρό Χρώμα Μαύρο ph Δεν έχει εφαρμογή Οσμή Χαρακτηριστική Σημείο βρασμού 110 C (τολουόλιο) Σημείο ανάφλεξης 16 C (closed cup tester) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης 480 C (τολουόλιο) Εκρηκτικά όρια 1,2-8% (V) (τολουόλιο) Εκρηκτικές ιδιότητες Καμία Οξειδωτικές ιδιότητες Καμία Τάση ατμών 3,1 kpa σε 20 C (τολουόλιο) Πυκνότητα 0,99 g/cm 3 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811) Διαλυτότητα σε νερό Αδιάλυτο Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη / νερό Δεν έχει προσδιοριστεί Ιξώδες 2932cP(sp.3,20RPM) Πυκνότητα ατμών Δεν έχει προσδιοριστεί Ταχύτητα εξάτμισης Δεν έχει προσδιοριστεί 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σταθερότητα: Είναι σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Θερμότητα, φλόγα, σπινθήρες. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες και ισχυρά οξέα. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: Μίγματα στερεών, υγρών και αερίων συμπεριλαμβανομένου CO, CO ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε τοξικολογική δοκιμασία. Συνεπώς οι παρακάτω πληροφορίες προκύπτουν από εκτίμηση των κινδύνων των συστατικών του. Επαφή με τα Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει επιπεφυκίτιδα και πιθανόν βλάβη κερατοειδούς. Επαφή με το Δέρμα: Επαναλαμβανόμενη η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή δερματίτιδα. Επίσης το υγρό μπορεί να απορροφηθεί μέσω δέρματος προκαλώντας την απορρόφηση επιβλαβών ουσιών από τον οργανισμό. Κατάποση: Λήψη σημαντικής ποσότητας μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του στόματος, του λαιμού και της πεπτικής οδού. Επίσης μπορεί να προκληθεί ζάλη, απώλεια των αισθήσεων ή και σε κατάθλιψη κεντρικού νευρικού συστήματος. Εισπνοή: Σε περίπτωση έκθεσης σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση ατμών μπορεί να προκληθεί ερεθισμός της μύτης, του λαιμού και της αναπνευστικής οδού. Δύναται να προκληθεί υπνηλία, ζάλη ή κατάπτωση κεντρικού νευρικού συστήματος. Καρκινογένεση: Δεν είναι καρκινογόνο Μεταλλαξιγέννεση: Δεν είναι μεταλλαξιογόνο Μυκητογέννεση: Δεν προκαλεί μυκητιάσεις Διαταραχές στη γονιμότητα: Δεν βλάπτει τη γονιμότητα Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα των συστατικών της παραγράφου 3, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας. Συστατικά: Κατάποση (LD 50 ) Επαφή (LD 50 ) Εισπνοή (LC 50 ) Τολουόλιο > 2000 mg/kg >2000 mg/kg >20 mg/l/4hours 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ AREXOL Αναθεώρηση / 3-03 / 04 / 2012 Σελίδα 3 από 5

4 Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε ανάλογη δοκιμασία. Συνεπώς, λεπτομερή περιγραφή της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής τοξικότητας του παρασκευάσματος δεν είναι διαθέσιμη. Βάσει των συστατικών του προϊόντος οι παρακάτω πληροφορίες προκύπτουν από εκτίμηση των κινδύνων των συστατικών του και από την εμπειρία μας. Κινητικότητα: Επιπλέει στο νερό. Μέρος του προϊόντος εξατμίζεται από το νερό ή τις επιφάνειες του εδάφους, αλλά ένα σημαντικό τμήμα παραμένει. Απορροφάται από το έδαφος και είναι ευκίνητο λόγω χαμηλού ιξώδους. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Άμεσα βιοαποικοδομήσιμο. Δεν προκαλεί σημαντική βλάβη στην υδρόβια ζωή όταν χρησιμοποιείται και απορρίπτεται με ενδεδειγμένο τρόπο. Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα, την ανθεκτικότητα / ικανότητα αποικοδόμησης, δυνατότητα βιοσυσσώρευσης και οικοτοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς των συστατικών που αναφέρονται στην ενότητα 3. Συστατικά Κινητικότητα Αποικοδόμηση Βιοσυσσώρευση Τολουόλιο υψηλή υψηλή χαμηλή Συστατικά Ψάρια(LC/EC 50 ) Ασπόνδυλα(LC/EC 50 ) Φύκη(LC/EC 50 ) Βακτήρια(LC/EC 50 ) Τολουόλιο 1-10 mg/l mg/l >100 mg/l ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόρριψη υλικού: Ανακτήσετε ή ανακυκλώστε το προϊόν. Διαφορετικά πραγματοποιήστε ελεγχόμενη καύση. Απόρριψη συσκευασιών: Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία και μετά αερίστε τα καλά μακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα υ- πολείμματα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην κόβετε, τρυπάτε ή και συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν καθαριστεί καλά. Εάν είναι δυνατό ανακτήσετε ή ανακυκλώστε τη συσκευασία, διαφορετικά πραγματοποιήστε ελεγχόμενη καύση. Τοπική νομοθεσία: Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR (Χερσαία μεταφορά: Οδικώς) Κλάση: 3 Αριθμός Κινδύνου: 33 RID (Χερσαία μεταφορά: Σιδηροδρομικώς) Κλάση: 3 Αριθμός Κινδύνου: 33 IMDG (Θαλάσσια μεταφορά) Κλάση:3 Θαλάσσιος ρυπαντής: όχι Κατάλληλη ονοματολογία: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (ΜΕΙΓΜΑ ) IATA (Αεροπορικώς) Κλάση:3 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμβολα: F Πολύ εύφλεκτο Xn Επιβλαβές. - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ AREXOL Αναθεώρηση / 3-03 / 04 / 2012 Σελίδα 4 από 5

5 Άλλες Φράσεις* Περιέχει: Τολουόλιο 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήστες επαγγελματίες / ειδικούς. Π.Ο.Ε. (πτητικές οργανικές ενώσεις) (*): 247 gr/l Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ, 1.1. θ / υποκατηγορία προϊόντος Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, σχετική οριακή τιμή ΠΟΕ από 01/01/2010 (500 gr/l), max περιεκτικότητα ΠΟΕ (247 gr/l) (*) έτοιμου προς χρήση προϊόντος Φράσεις Ειδικών Κινδύνων: R11: Πολύ εύφλεκτο R38: Ερεθίζει το δέρμα R48/20: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης R65: Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη Φράσεις Ασφαλούς Χρήσεις S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο μέρος S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισμα S23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / εκνεφώματα S33: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) S67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη Η ταξινόμηση και η επισήμανση του παρασκευάσματος, προκύπτει σύμφωνα με την οδηγία 99/45/ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. Η σύνταξη του δελτίου δεδομένων και ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγίας 1907/2006/ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. Έκδοση MSDS Αρ.έκδοσης: 03 1 η έκδοση: Αναθεωρήθηκε: Σύμφωνα με : 2001/58/ΕC, 1999/45/ΕC, 2001/59/EC & 1907/2006/EK (L396/ ) - REACH Πληροφορίες για τον Χρήστη: Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν και προκύπτουν από την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα, όπως επίσης και από τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας των πρώτων υλών του προϊόντος. Δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να ενημερώσει τον χρήστη του προϊόντος για θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος και σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν δεν εφαρμοστούν ή και δεν τηρηθούν ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί.. - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ AREXOL Αναθεώρηση / 3-03 / 04 / 2012 Σελίδα 5 από 5

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα