ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 6 Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση παθογόνου µικροβιακού στελέχους στα οστά ή στις αρθρώσεις και πρέπει να διακρίνεται από τον όρο φλεγµονή. Εάν θέλουµε και επιµένουµε στον όρο φλεγµονή θα πρέπει να τη διακρίνουµε σε µικροβιακή ή µη µικροβιακή. Μιλώντας για λοίµωξη εννοούµε πάντα τη µικροβιακή. Οι λοιµώξεις των οστών παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερες δυσκολίες στην αντιµετώπιση. Τις λοιµώξεις των οστών είναι δυνατόν να τις διακρίνουµε στις: Οξεία αιµατογενή οστεοµυελίτιδα. Σηπτική ή πυώδη αρθρίτιδα. Χρόνια οστεοµυελίτιδα. Σπονδυλοδισκίτιδα ή δισκίτιδα. Μετατραυµατική λοίµωξη. Σηπτική ψευδάρθρωση. Μετεγχειρητική λοίµωξη. Λοίµωξη οστικών εµφυτευµάτων. Φυµατίωση οστών και αρθρώσεων, όπως και στις λιγότερο συχνές: Υποξεία οστεοµυελίτιδα. Κεντρικό απόστηµα του Brodie. Σκληρυντική οστεοµυελίτιδα του Garre. Περιοστίτιδα. 1

2 Α.1. Οξεία Αιµατογενής Οστεοµυελίτιδα Προσβάλλει συνηθέστερα άρρενες αναλογία 3:1 έως 20ετών. Η µεγαλύτερη συχνότητα όµως, όσον αφορά την εµφάνιση, είναι µεταξύ των 18 και των 24µηνών. Το µικρόβιο µπορεί να βρίσκεται αρχικά σε κάποιο δοθιήνα, στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα ή σε άλλο σηµείο του σώµατος και εγκαθίσταται αιµατογενώς στις µεταφύσεις των µακρών οστών, ενώ στα νεογνά και στα βρέφη στις επιφύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα νεογνά και στα βρέφη δεν έχει σχηµατιστεί ο συζευκτικός χόνδρος και έτσι τα αγγεία του οστού διέρχονται στις επιφύσεις. Αυτό δεν συµβαίνει στα µεγαλύτερα παιδιά. Ακόµη στα παιδιά, συνηθέστερα ανευρισκόµενος µικροοργανισµός είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ενώ στα νεογνά και στα βρέφη ο στρεπτόκοκκος. Οι µικροοργανισµοί δια της αιµατικής οδού, µεταφέρονται κυρίως στις µεταφύσεις ή επιφύσεις που χαρακτηρίζονται από πλούσια αιµάτωση, µέσω των τροφοφόρων αρτηριών. Εκεί παρατηρείται επιβράδυνση της ροής του αίµατος, καθότι τα τριχοειδή των τροφοφόρων ανακάµπτουν στις φλέβες που έχουν ευρύτερο αυλό, δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την εγκατάσταση των µικροβίων και την ανάπτυξη της λοίµωξης. Η λοίµωξη, δυνατόν ακόµη να δηµιουργήσει θρόµβωση των τροφοφόρων αγγείων. Δηµιουργείται στη συνέχεια πύον, το οποίο µέσω των σωλήνων του Volkmann εξέρχεται από το οστούν και αποκολλά το περιόστεο, δηµιουργούµενου έτσι του υποπεριοστικού αποστήµατος (Εικ. 6Α1.1). Εικ. 6Α1.1 Λόγω της αποκόλλησης του περιοστέου και της θρόµβωσης των ενδοοστικών αγγείων δηµιουργείται τοπική ισχαιµία και νέκρωση τµήµατος του οστού το οποίο αρδεύει και δηµιουργείται µε αυτό τον τρόπο το απόλυµα, που είναι νεκρό τµήµα οστού µε χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Δηµιουργείται ακόµη, υποπεριοστική παραγωγή νέου οστού, το οποίο 2

3 εναποτίθεται κατά στρώµατα. Εάν παραµεληθεί περαιτέρω η πάθηση, τότε το υποπεριοστικό απόστηµα εκβάλλει προς τα έξω δια συριγγίου µεταπίπτοντας σταδιακά σε χρόνια οστεοµυελίτιδα. Κλινική εικόνα: Η εκδήλωση της νόσου είναι αιφνίδια µε γενικά φαινόµενα όπως πυρετό, ρίγος, κακουχία, εµέτους, συνοδευόµενα από τοπικά φαινόµενα που συνήθως αφορούν τη µετάφυση, στην οποία εµφανίζεται πόνος, οίδηµα, ερυθρότητα, αύξηση της τοπικής θερµοκρασίας. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, τότε δηµιουργείται στην περιοχή της µετάφυσης κλυδάζον απόστηµα, που συχνά καταλήγει στη δηµιουργία συριγγίου. Στα νεογέννητα και στα βρέφη, είναι δυνατόν να µην υπάρχουν τα γενικά συµπτώµατα και έτσι να καθυστερήσει η διάγνωση. Γι αυτό αν σε αυτή την ηλικία παρατηρηθεί ανησυχία και πυρετός χωρίς κάποιο άλλο αίτιο, πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά όλες οι αρθρώσεις και εφόσον κάποια είναι επώδυνη και εµφανίζει περιορισµό των κινήσεων να τίθεται η υποψία της οξείας αιµατογενούς οστεοµυελίτιδας. Ακτινολογική εικόνα: Τα ακτινολογικά ευρήµατα εµφανίζονται µετά τις πρώτες δέκα ηµέρες σε περιπτώσεις που δεν αντιµετωπίστηκαν άµεσα. Είναι λογικό λοιπόν να µην αναµένει κανείς ακτινολογική επιβεβαίωση για την έναρξη της θεραπείας. Τα ευρήµατα αυτά είναι: εικόνα περιοστικής αντίδρασης από το αποκαλυµµένο περιόστεο, κάτω από το οποίο δηµιουργείται οστούν δίνοντας εικόνα φύλλων βιβλίου. Είναι δυνατόν ακόµη να υπάρχουν διαβρώσεις στη διάφυση, ενώ ικανό χρονικό διάστηµα αργότερα είναι δυνατόν να υπάρχει και εικόνα πυκνωτικής νησίδας καλώς αφοριζόµενης από το υπόλοιπο οστούν που είναι το απόλυµα, το νεκρωµένο δηλαδή τµήµα οστού (Εικ. 6Α1.2). Εικ. 6Α1.2 3

4 Εργαστηριακά ευρήµατα: Παρατηρείται αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων, της ταχύτητας καθιζήσεως ερυθρών, όπως και της C- αντιδρώσας πρωτεΐνη, ενώ πριν την έναρξη της θεραπείας και της χορήγησης αντιβιοτικών, πρέπει να επιχειρείται η ανεύρεση του παθογόνου µικροοργανισµού µε αιµοκαλλιέργεια. Διαφορική διάγνωση: Αυτή θα γίνει από: 1. Την πυώδη ή σηπτική αρθρίτιδα. Στην πυώδη αρθρίτιδα οι κινήσεις της άρθρωσης είναι τελείως κατηργηµένες. Αντίθετα σε περίπτωση οστεοµυελίτιδας στην περιοχή της µετάφυσης µε προσεκτικούς χειρισµούς µπορούµε να επιτύχουµε κινήσεις της άρθρωσης. Χρήσιµη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και η παρακέντηση της άρθρωσης, η οποία θα εµφανίσει πύον στις περιπτώσεις πυώδους αρθρίτιδας. 2. Το ρευµατικό πυρετό και τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Τόσο στο ρευµατικό πυρετό όσο και στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα συνήθως υπάρχουν πολλαπλές εντοπίσεις. Οι κινήσεις της άρθρωσης είναι πρακτικά κατηργηµένες, λόγου του πόνου. Επίσης δυνατόν να βρεθεί στις εξετάσεις Ra test θετικό στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και ASTO στον ρευµατικό πυρετό. 3. Το σάρκωµα Ewing. Το σάρκωµα Ewing παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την οστεοµυελίτιδα. Εµφανίζεται κι αυτό µε πυρετική κίνηση και αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων, όπως και αύξηση της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών. Η αύξηση όµως όλων αυτών των στοιχείων είναι σε µικρότερο βαθµό απ ότι στην οστεοµυελίτιδα. Επίσης µπορεί να παρουσιάζει πυρετό χαµηλότερο όµως από αυτόν της οστεοµυελίτιδας. Η ακτινολογική εικόνα είναι παρόµοια µε τις παραµεληµένες περιπτώσεις οστεοµυελίτιδας. Γι αυτό σε αµφίβολες περιπτώσεις η διαφορική διάγνωση είναι δυνατή µόνο µε βιοψία. 4. Την παροδική υµενίτιδα του ισχίου. Αν και αθώα πάθηση σε σχέση µε την οστεοµυελίτιδα συχνά συγχέεται λόγω του επώδυνου περιορισµού των κινήσεων του ισχίου. Τα συµπτώµατα είναι όµως πολύ ηπιότερα υπάρχει 4

5 ενδεχοµένως και χαµηλή πυρετική κίνηση και η αποδροµή της συνήθως είναι ταχεία. Θεραπεία: Η θεραπεία διακρίνεται σε συντηρητική και χειρουργική. Σηµαντικό παράγοντα, όσον αφορά την επιλογή της, είναι ο χρόνος έναρξης της θεραπείας. Η έναρξη της θεραπείας συνεπώς πρέπει να είναι άµεση µε ακινητοποίηση του πάσχοντος µέλους και χορήγηση αντισταφυλοκοκκικών αντιβιοτικών και τροποποίηση αυτών µετά τη λήψη του αποτελέσµατος της αιµοκαλλιέργειας. Αν παρά τη θεραπεία δεν υπάρχει υποχώρηση των συµπτωµάτων, τότε πρέπει να γίνει χειρουργική θεραπεία µε ευρύ καθαρισµό του αποστήµατος και του προσβεβληµένου οστού. Η χορήγηση αντιβίωσης συνεχίζεται για ικανό χρονικό διάστηµα µετά την υποχώρηση των συµπτωµάτων (4 έως 6 εβδοµάδες). Επιπλοκές: 1. Σηψαιµία, που είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. 2. Καταστροφή της γειτονικής άρθρωσης από επέκταση της λοίµωξης. 3. Βράχυνση και παραµόρφωση του µέλους από προσβολή του συζευκτικού χόνδρου (Εικ. 6Α1.3). Εικ. 6Α1.3 5

6 Α.2. Σηπτική ή πυώδης αρθρίτιδα Πρόκειται για λοίµωξη των αρθρώσεων. Συχνότερα προσβάλλονται οι αρθρώσεις του ισχίου και του γόνατος. Οφείλεται συνήθως σε σταφυλόκοκκο, ενώ στα βρέφη συχνότερα σε στρεπτόκοκκο. Η µεταφορά των µικροβίων στην άρθρωση είναι δυνατή: 1. Με την κυκλοφορία. 2. Με την επέκταση γειτονικής λοίµωξης. 3. Μετά από τραυµατισµό της άρθρωσης, παρακέντηση ή µετά από επέµβαση. Κλινική εικόνα: Η εισβολή είναι αιφνίδια µε γενικά συµπτώµατα όπως υψηλό πυρετό, ρίγος, κακουχία και τοπικά φαινόµενα, όπως έντονος πόνος και περιορισµός έως και κατάργηση των κινήσεων της προσβληθείσας άρθρωσης. Το σκέλος λαµβάνει θέση, ώστε η άρθρωση να έχει τη µεγαλύτερη ευρυχωρία. Για το ισχίο η θέση αυτή είναι η κάµψη, απαγωγή και έξω στροφή, ενώ για το γόνατο η κάµψη. Ακτινολογική εικόνα: Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αύξηση του µεσαρθρίου διαστήµατος, ενώ σε µεταγενέστερο χρόνο εµφανίζονται οστικές αλλοιώσεις και διαβρώσεις και καταστροφή της επίφυσης, του συζευτικού χόνδρου και της µετάφυσης. Όταν η ποσότητα του πύου είναι µεγάλη, είναι δυνατόν να υπάρχει υπεξάρθρηµα ή εξάρθρηµα της άρθρωσης (Εικ. 6Α2.1). Εικ. 6Α2.1 Θεραπεία: Είναι δυνατόν να γίνει προσπάθεια συντηρητικής θεραπείας µε παρακέντηση της άρθρωσης και αφαίρεση του πύου, ακινητοποίηση του µέλους και αντιβίωση, ανάλογα µε το αποτέλεσµα της καλλιέργειας του 6

7 παρακεντηθέντος υλικού. Υπάρχει όµως αµφισβήτηση, ως προς την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης θεραπείας και από τους περισσότερους συνιστάται η άµεση διάνοιξη και ο ευρύς καθαρισµός της άρθρωσης, ακολουθούµενη πάντα η επέµβαση από ακινητοποίηση και χορήγηση αντιβιοτικών. Επιπλοκές: Είναι δυνατόν, ιδιαίτερα όταν παραµεληθεί, να προκληθεί βλάβη της επίφυσης, του συζευτικού χόνδρου ή ακόµη και τη µετάφυσης και καταστροφή της άρθρωσης, όπως και βράχυνση του οστού και παραµορφώσεις σε γωνίωση, λόγω ακριβώς των βλαβών του συζευκτικού χόνδρου. Α.3. Χρόνια οστεοµυελίτιδα Η χρόνια οστεοµυελίτιδα οφείλεται συνήθως σε µία µη επιτυχώς θεραπευθείσα οξεία οστεοµυελίτιδα, όπως επίσης σε τραυµατισµό, οπότε θεωρείται µια µετατραυµατική λοίµωξη. Ακόµη χρόνια οστεοµυελίτιδα αποτελεί και η σηπτική ψευδάρθρωση, δηλαδή η εγκατάσταση λοίµωξης επί εδάφους µη πωρωθέντος κατάγµατος, ενώ µπορεί επίσης να οφείλεται σε λοίµωξη µετά από επέµβαση (µετεγχειρητική λοίµωξη) όπως και µετεγχειρητική λοίµωξη σε επεµβάσεις όπου έχουν τοποθετηθεί οστικά εµφυτεύµατα (πλάκες βίδες, ενδοµυελικοί ήλοι, ενδοπροθέσεις). Άρα η χρόνια οστεοµυελίτιδα µπορεί να οφείλεται κυρίως σε τρεις προηγηθείσες καταστάσεις, όπως η οξεία οστεοµυελίτιδα, ο τραυµατισµός, η επέµβαση. Υπεύθυνοι συνήθως µικροοργανισµοί είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, η ψευδοµονάδα, ο πρωτέας, ενώ όταν υπάρχουν εµφυτεύµατα συνήθης είναι και η ανεύρεση επιδερµικού σταφυλοκόκκου. Κλινική εικόνα: Η πάθηση χαρακτηρίζεται από περιόδους ύφεσης και αναζωπύρωσης. Σε φάσεις αναζωπύρωσης υπάρχει πυρετός, πόνος, τοπική αύξηση της θερµοκρασίας, ερυθρότητα και συχνά ένα ή περισσότερα πυοροούντα συρίγγια. Συχνά υπάρχουν ουλές από προηγούµενες χειρουργικές επεµβάσεις, το δέρµα είναι κακής ποιότητος, όπως και οι ιστοί 7

8 γύρω από την πάσχουσα περιοχή, οι µύες είναι ατροφικοί, παρατηρείται δυσκαµψία της περιφερικής συνήθως άρθρωσης και συχνά παραµόρφωση του οστού. Σε βαρύτερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν µόνιµα πυοροούντα συρίγγια. Ακτινολογική εικόνα: Ακτινολογικά υπάρχουν συνήθως περιοχές µε πύκνωση εναλλασσόµενες µε περιοχές διάβρωσης ή και οστικών κοιλοτήτων. Είναι δυνατόν επίσης να εµφανίζεται ακτινογραφικά απόλυµα, δηλαδή ελεύθερο περιγεγραµµένο τµήµα οστού, το οποίο είναι ανάγγειο (Εικ. 6Α3.1). Εικ. 6Α3.1 Θεραπεία: Η θεραπεία σπάνια είναι συντηρητική και αυτή αµφισβητούµενη από τους περισσότερους. Σε ήπιες περιπτώσεις αναζωπύρωσης χωρίς την ύπαρξη συριγγίου µε ελαφρά ερυθρότητα και πόνο και χωρίς την ύπαρξη αποστήµατος, είναι δυνατόν η χορήγηση αντιβίωσης να επιτύχει ύφεση συµπτωµάτων, αναµένοντας την νέα έξαρση. Συνήθως η θεραπεία πρέπει και είναι χειρουργική. Περιλαµβάνει ευρύ χειρουργικό καθαρισµό όλων των νεκρωµένων και παθολογικών τµηµάτων τόσο των µαλακών µορίων, όσο και του οστού. Λήψη καλλιεργειών από πολλά σηµεία κατά τη διάρκεια της επέµβασης και χορήγηση αντιβίωσης για 6 έως 12 εβδοµάδες. Τα προκύπτοντα από τον καθαρισµό οστικά ελλείµµατα, που είναι δυνατόν να τα χαρακτηρίσουµε ως σηπτικά ελλείµµατα, είναι δυνατόν να καλυφθούν είτε µε την τοποθέτηση µοσχευµάτων που θα τοποθετηθούν µόνον εφόσον η περιοχή µετά από κατάλληλο χρονικό διάστηµα µε παράλληλη χορήγηση αντιβίωσης, θεωρηθεί υγιής (µέθοδος Papineau) ή όταν 8

9 το οστικό έλλειµµα αφορά όλη τη διάµετρο του οστού και είναι µεγάλης έκτασης µε τη µέθοδο της οστεοµεταφοράς που βασίζεται στη διατατική ιστογένεση και έχει περιγραφεί σε άλλο µάθηµα. Τέλος σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί και ο ακρωτηριασµός. Όταν η οστεοµυελίτιδα είναι µετεγχειρητική και υπάρχουν οστικά εµφυτεύµατα θα πρέπει να γίνει αντιµετώπιση ανάλογα µε το αν τα εµφυτεύµατα είναι ορισµένου χρόνου παραµονής, όπως οι πλάκες, οι βίδες, οι ενδοµυελικοί ήλοι κλπ, οπότε απαιτείται η αφαίρεση των υλικών αυτών συνοδευόµενη από τον ευρύ χειρουργικό καθαρισµό και στα εµφυτεύµατα µόνιµης παραµονής, όπως είναι οι αρθροπλαστικές ολικές και µη ολικές. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται χειρουργικός καθαρισµός µε έκπλυση στα πρώτα στάδια της εµφάνισης της λοίµωξης και εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσµα πρέπει να γίνει αφαίρεση της ενδοπρόθεσης και τοποθέτησης νέας, είτε στον ίδιο χρόνο, πράγµα που λίγοι το επιχειρούν και δεν είναι τόσο ασφαλές, είτε σε δύο χρόνους, δηλαδή αφού παρέλθει ικανό χρονικό διάστηµα µε τη λήψη αντιβίωσης µέχρις ότου υποχωρήσουν τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα της λοίµωξης. Επιπλοκές: Αν και σπάνιες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον ασθενή. Οι συχνότερες από αυτές είναι η αµυλοειδής εκφύλιση των σπλάχνων και η πιθανότητα ανάπτυξης καρκινώµατος στο στόµιο ενός συριγγίου, εξαιτίας του χρόνιου ερεθισµού του δέρµατος από τις εκκρίσεις. 9

10 Β. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Οι ακρωτηριασµοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιµετώπιση σοβαρών µετατραυµατικών ή παθολογικών προβληµάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον να διασωθεί. Ο ακρωτηριασµός είναι µια εξαιρετικά σηµαντική επέµβαση και πρέπει τόσο η λήψη της απόφασης, όσο και η επέµβαση να γίνεται από έµπειρο χειρουργό διότι δεν πρέπει να θεωρείται η ατυχής κατάληξη µιας πάθησης, αλλά να αποτελεί τη λύση για µια νέα αρχή στη ζωή του ασθενούς. Ενδείξεις ακρωτηριασµού: Οι ενδείξεις του ακρωτηριασµού διακρίνονται σε άµεσες και σε απώτερες. Στις άµεσες από αυτές περιλαµβάνονται οι µη αναστρέψιµη ισχαιµία του άκρου περιφερικά της βλάβης, η σήψη του άκρου όπως και το σοκ. Στις απώτερες ο πόνος, η απουσία λειτουργικότητας του µέλους, όπως και η απουσία αισθητικότητας. Σηµαντικοί παράγοντες για τη λήψη της απόφασης του ακρωτηριασµού είναι η ηλικία του ασθενούς, η έκταση της βλάβης, η κατάσταση των µαλακών µορίων και η αιµάτωση του σκέλους. Εξαιρετικά σηµαντική είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του µέλους µετά τον ακρωτηριασµό. Το λειτουργικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την κάλυψη του κολοβώµατος, από τη διατήρηση του γόνατος, από το µήκος του κολοβώµατος και το σχεδιασµό της πρόθεσης. Η κάλυψη του κολοβώµατος είναι σηµαντικό να γίνεται από υγιή µαλακά µόρια καλώς αιµατούµενα. Η διατήρηση του γόνατος είναι ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας, διότι έτσι εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ταχύτητα βάδισης του ασθενούς, όπως και µικρότερη καταναλισκόµενη ενέργεια κατά τη βάδιση. Όσον αφορά το µήκος του κολοβώµατος, υπάρχουν κανόνες που προσδιορίζουν το µήκος αυτό, σε αναλογία πάντα µε το ανάστηµα του ασθενούς. Πρέπει να δίνουµε το µέγιστο δυνατό µήκος, όχι όµως σε βαθµό που η κάλυψή του µε υγιή µαλακά µόρια και µυς να µην είναι δυνατή. Τέλος πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει και ο σχεδιασµός της πρόθεσης και σε αυτόν τον τοµέα έχει υπάρξει σηµαντικότατη πρόοδος τα τελευταία έτη. 10

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Αντικατάσταση (Αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδική χειρουργική Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α Τι είδους νόσος είναι; Η νεανική δερµατοµυοσίτιδα (Ν Μ) ανήκει στην οµάδα των λεγόµενων αυτοάνοσων νόσων. Στις αυτοάνοσες νόσους µία µη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική Αντιμετώπιση αρθρίτιδας γόνατος με ολική Relecture scientifique αρθροπλαστική Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT) Relecture juridique Médecins experts SOFCOT Relecture

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 139-148, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 139 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Μαρία Τραχανά Παιδιατρικό και Ανοσολογικό Κέντρο Αναφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα