Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική"

Transcript

1 Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός

2 2 Εισαγωγή Η επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 περιορίζονταν στην πραγματοποίηση αρθροπλαστικής ή οστεοτομίας και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ανοικτής αρθροτομής. Η βελτίωση των μεθόδων απεικονιστικής διάγνωσης καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης καινούριων παθήσεων του ισχίου με λιγότερο επεμβατικές μεθόδους οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων τα οποία κατέστησαν την αρθροσκόπηση του ισχίου ένα σημαντικό θεραπευτικό όπλο. Η αρθροσκόπηση του ισχίο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον Burman. Οι ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου του ισχίου περιγράφησαν τα τέλη της δεκαετίας του 1950 σε ασθενείς με μη ανατασσόμενα εξαρθρήματα του ισχίου ενώ η πρώτη αρθροσκοπική περιγραφή ρήξης του επιχείλιου χόνδρου έγινε το Την τελευταία δεκαετία οι ενδείξεις αρθροσκόπησης του ισχίου έχουν σημαντικά διευρυνθεί και η αποτελεσματικότητά της έχει τεκμηριωθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η καθυστέρηση στην χρήση της αρθροσκόπησης του ισχίου στην κλινική πράξη οφείλεται στα παρακάτω: Το ισχίο είναι μία βαθειά και σταθερή σφαιροειδής ενάρθρωση με σημαντική δυσκολία ορατότητας γύρω από την κεφαλή του μηριαίου. Οι σύνδεσμοι της άρθρωσης είναι ισχυροί και δεν επιτρέπουν τη σημαντική διάταση της άρθρωσης. Τα αγγεία και τα νεύρα που περιβάλλουν την άρθρωση απαιτούν σημαντική προσοχή κατά την πραγματοποίηση της εξέτασης. Οι χειρουργικές τεχνικές και η περιγραφή των διαφόρων παθήσεων του ισχίου καθυστέρησαν σχετικά με άλλες αρθρώσεις. Η αρθροσκόπηση του ισχίου δεν είναι μόνο μία διαγνωστική αλλά και θεραπευτική τεχνική. Οι εξελίξεις στην τεχνική της αρθροσκόπησης του ισχίου έχουν αυξήσει σημαντικά το θεραπευτικό εύρος της επέμβασης και η επιτυχία της είναι πλέον τεκμηριωμένη και βιβλιογραφικά. Οι ενδείξεις της αρθροσκόπησης περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία τραυματικών, συγγενών και εκφυστικών παθήσεων (Πίνακας 1). Πολλές από τις αναφερόμενες παθήσεις παλαιότερα θεωρούνταν ανίατες και οδηγούσαν συχνά σε διακοπή της αθλητικής δραστηριότητας ή σε των πασχόντων.

3 3 Πίνακας 1. Παθήσεις του Ισχίου στις Οποίες Ενδείκνυται η Αρθροσκόπηση του Ισχίου 1. Συγγενείς Παθήσεις Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση Δυσπλασία κοτύλη Οπίσθια κλίση κοτύλης Χρόνια αναστροφή του επιχείλιου χόνδρου 2. Εκφυλιστικές Παθήσεις Εντοπισμένη εκφυλιστική νόσος Ρήξη επιχείλιου χόνδρου Ελεύθερα σώματα Ρήξη στρογγύλου συνδέσμου 3. Τραύμα Χόνδρινες βλάβες Ελεύθερα σώματα Αποκόλληση θυλάκου Μερική ή πλήρης ρήξη στρογγύλου συνδέσμου Ξένα σώματα 4.Instability Αποκόλληση θυλάκου Χαλαρότητα θυλάκου Γενικευμένη αρθρική χαλαρότητα Υπεξάρθρημα/εξάρθρημα ολικής αρθροπλαστικής 5. Υμενικές Παθήσεις Υμενική χονδρωμάτωση Λαχνοοζώδης υμενίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα 6.Φλεγμονή Σηπτική αρθρίτιδα Οξεία φλεγμονή αρθροπλαστικής 7. Οστεονέκρωση 8. Εξωαρθρικές παθήσεις Κροτούν ισχίο οφειλόμενο σε αναπήδηση του λαγονοψοϊτη Παθήσεις της λαγονοκνημιαίας ταινίας Ρήξη ή ασβεστοποίηση του μείζονα και του μέσου γλουτιαίου μυός

4 4 Στοιχεία Ανατομικής Η άρθρωση του ισχίου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ της κεφαλής του μηριαίου οστού και της κοτύλης. Η άρθρωση αυτή παρουσιάζει σημαντική εγγενή σταθερότητα και υπό φυσιολογικές συνθήκες πολύ καλή εναρμογή μεταξύ των αρθρικών επιφανειών. Η αρθρική επιφάνεια της κοτύλης είναι μηνοειδής ενώ το κεντρικό τμήμα της δεν αποτελεί τμήμα της αρθρικής επιφάνειας και καλύπτεται από ένα λιπώδες σώμα. Το κατώτερο τμήμα της κοτύλης παρουσιάζει ασυνέχεια, την κοτυλιαία εντομή, η οποία καλύπτεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Ο στρογγύλος σύνδεσμος εκφύεται τόσο από την κεντρική επιφάνεια όσο και από τον εγκάρσιο σύνδεσμο και καταλήγει σε ειδικό βοθρίο στο κέντρο της κεφαλής. Έχει σταθεροποιητικό ρόλο στην άρθρωση του ισχίου ιδίως κατά την στροφή ενώ στην παιδική ηλικία προσφέρει τμήμα της αγγείωσης της κεφαλής. Η φυσιολογική κοτύλη έχει πρόσθια κλίση 20ο-30ο με σημαντική όμως διακύμανση. Η δυσπλαστική κοτύλη μπορεί να είναι αβαθής, ατελώς σχηματισμένη ή να έχει οπίσθια κλίση. Ο ινοχόνδρινος επιχείλιος χόνδρος καλύπτει την περιφέρεια του χείλους της κοτύλης και συνεχίζει στον εγκάρσιο σύνδεσμο. Τμήμα του επιχείλιου χόνδρου συνέχεται με τον αρθρικό χόνδρο με μία λεπτή ζώνη αποτιτανωμένου χόνδρου ενώ το υπόλοιπο τμήμα καταφύεται στο οστό απ ευθείας. Όπως συμβαίνει και με τους μηνίσκους μόνο το περιφερικό 1/3 του επιχείλιου χόνδρου έχει πλούσια αγγείωση προερχόμενη ανάλογα με την θέση από κλάδους της θυρεοειδούς ή της άνω και κάτω γλουτιαίας αρτηρίας. Νευρικές ίνες άγουσες τον πόνο εντοπίζονται στο πρόσθιο και πρόσθιο-άνω τμήμα του επιχείλιου χόνδρου. Η κύρια εμβιομηχανική λειτουργία του επιχείλιου χόνδρου είναι η αύξηση του όγκου της κοτύλης κατά 33% ενώ βοηθά και στην δημιουργία αρνητικής ενδαρθρικής πίεσης. Η σταθερότητα του ισχίου εξασφαλίζεται από την ύπαρξη των συνδέσμων που περιβάλλουν τον αρθρικό θύλακο. Ο πρόσθιος λαγονομηριαίος σύνδεσμος του Bigelow έχει σχήμα ανεστραμμένου Υ και βρίσκεται σε τάση στην έκταση του ισχίου. Το κατώτερο τμήμα του λαγονομηριαίου συνέχεται περιφερικά με τον ηβομηριαίο σύνδεσμο που καλύπτει την κάτω και έσω επιφάνεια του θυλάκου. Ο σύνδεσμος αυτός βρίσκεται σε τάση σε έκταση και απαγωγή. Ο ισχιομηριαίος σύνδεσμος βρίσκεται οπισθίως και πορεύεται σπειροειδώς προς τα άνω για να καταλήξει σε μία ταινία συνδετικού ιστού που περιβάλλει τον αυχένα του μηριαίου, την zona orbicularis. Ο σύνδεσμος αυτός βρίσκεται σε τάση σε έκταση και απαγωγή. Η μικρή κάμψη του ισχίου χαλαρώνει επομένως τον αρθρικό θύλακο και διευκολύνει την είσοδο του αρθροσκοπίου. Η κεφαλή του μηριαίου σχηματίζει ¾ σφαίρας σε αντίθεση με την αρθρική επιφάνεια της κοτύλης που έχει σχήμα πετάλου. Ιστορικό και Φυσική Εξέταση των Παθήσεων του Ισχίου Ο καθορισμός της προέλευσης του πόνου στο ισχίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος αφού μπορεί να έχει τόσο ενδαρθρική όσο και εξωαρθρική προέλευση. Συχνά στην περιγραφή των παθήσεων του ισχίου περιλαμβάνονται και αίτια πόνου που οφείλονται σε παθήσεις του μείζονα τροχαντήρα, του μηρού, της πυέλου και της γλουτιαίας περιοχής. Ασθενείς με ενδαρθρική προέλευση των ενοχλημάτων τους

5 5 αναφέρουν από πτώση ή στροφική κάκωση έως ήπια έναρξη άλγους που αυξάνει προοδευτικά με τον χρόνο. Αθλητές που συχνά φέρουν το ισχίο σε υπερέκταση και έξω στροφή (ποδόσφαιρο, χόκευ, τένις, γκόλφ) έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ενδαρθρικών προβλημάτων. Η συνηθέστερη θέση εντόπισης του αναφερόμενου πόνου είναι η πρόσθια επιφάνεια του ισχίου και η έσω επιφάνεια του μηρού ακολουθώντας την δερματομιακή κατανομή Ο3. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν πόνο στην έξω ή και στην οπίσθια επιφάνεια του ισχίου. Ο πόνος είναι συνήθως μεγαλύτερος σε στροφικές δραστηριότητες και κατά την άνοδο ή κάθοδο σκάλας ή κατά την βάδιση σε κεκλιμένο επίπεδο. Επίσης μπορεί να αναφέρεται επώδυνη εμπλοκή του ισχίου ιδίως κατά την μετάβαση από κάμψη σε έκταση, όπως συμβαίνει όταν κάποιος σηκώνεται από την καρέκλα. Είναι δυνατό να αναφέρεται αναπήδηση ή εμπλοκή της άρθρωσης καθώς και πόνος που αυξάνει με την δραστηριότητα. Η φυσική εξέταση αρχίζει με την παρακολούθηση της βάδισης. Ασθενείς με ενδαρθρικό πρόβλημα στο ισχίο μπορεί να βαδίζουν υιοθετώντας μία ανταλγική βάδιση με το ισχίο σε μικρή κάμψη βραχύνοντας τη φάση στήριξης και το εύρος βάδισης. Η ψηλάφηση του ισχίου δεν αναπαράγει τον ενδαρθρικής προέλευσης πόνο σε αντίθεση με τον έλεγχο της παθητικής και ενεργητικής κινητικότητας. Η παρουσία σύγκαμψης του ισχίου αξιολογείται με την δοκιμασία Thomas, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύγκριση των διαφόρων κινήσεων μεταξύ των δύο ισχίων έχοντας υπ όψη ότι μπορεί και τα δύο ισχία να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η μείωση της έσω στροφής είναι συχνά το πρώτο εύρημα σε παθήσεις του ισχίου ενώ η δοκιμασία ολίσθησης του κάτω άκρου σε ύπτια θέση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ανίχνευση ενδαρθρικών προβλημάτων. Η αναπαραγωγή του πόνο με το ισχίο σε κάμψη 90ο, προσαγωγή και έσω στροφή αποτελεί ένδειξη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ή ρήξης του επιχείλιου χόνδρου. Σε παθήσεις του οπίσθιου επιχείλιου χόνδρου πόνος αναπαράγεται σε έξω στροφή και αξονική πίεση με το ισχίο σε κάμψη. Συχνά ο πόνος αναπαράγεται και με την απλή άρση του κάτω άκρου με το γόνατο σε έκταση με ή χωρίς αντίσταση. Πέραν του πόνου είναι δυνατή και η αναπαραγωγή μηχανικών συμπτωμάτων εμπλοκής ή αστάθειας του ισχίου σε περιπτώσεις που υπάρχει ρήξη του επιχείλιου ή του αρθρικού χόνδρου ή του στρογγύλου συνδέσμου, ελεύθερα ή ξένα σώματα ή αναπήδηση τενόντων. Μία χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος διάκρισης μεταξύ ενδαρθρικών και εξωαρθρικών ενοχλημάτων είναι η ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού. Η μείωση του πόνου μετά την έγχυση αποτελεί ένδειξη ενδαρθρικής προέλευσης των συμπτωμάτων. Πολλές όμως παθήσεις του ισχίου παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα κατά την κλινική εξέταση. Σε αθλητές είναι συχνές οι θλάσεις μυών, τα αποσπαστικά κατάγματα, τα κατάγματα κόπωσης, η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής, η νόσος Legg-Calve-Perthes, η δυσπλασία, η υμενίτιδα και η σηπτική αρθρίτιδα. Ο πόνος στην περιοχή του ισχίου μπορεί να είναι αναφερόμενος από το ουροποιητικό σύστημα, την κοιλία, το κοιλιακό τοίχωμα, την ΟΜΣΣ, την ιερολαγόνια άρθρωση κ.λ.π. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να στηριχθεί στα συνοδά συμπτώματα και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Απεικονιστική Μελέτη του Ισχίου Η πρώτη εξέταση που θα πρέπει να ζητάται είναι οι απλές ακτινογραφίες του ισχίου και της πυέλου. Είναι αναγκαία η πραγματοποίηση προσθιοπίσθιας ακτινογραφίας του ισχίου και ακτινογραφίας σε βατραχοειδή θέση. Στις ακτινογραφίες είναι δυνατό να αναγνωριστούν η δυσπλασία και η αρθρίτιδα του ισχίου, η άσηπτη νέκρωση, τα κατάλοιπα της νόσου Legg-Calve-Perthes, η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής,

6 6 η ύπαρξη ελεύθερων σωμάτων καθώς και άλλες οστικές βλάβες, όπως δυσπλασία της κοτύλης και του μηριαίου. Η φυσιολογικές ακτινογραφίες δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση την παρουσία ενδαρθρικών βλαβών. Η μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση ενδαρθρικών βλαβών του ισχίου. Η απλή ΜΤ παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων και γι αυτό το λόγο συνιστάται η πραγματοποίηση μαγνητικού αρθρογραφήματος του ισχίου. Έμμεσες ενδείξεις ενδαρθρικών παθήσεων στην απλή ΜΤ είναι η παρουσία υγράρθρου, παραεπιχειλίων και υποχονδρίων κύστεων. Η ΜΤ παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση ενδοστικών προβλημάτων όπως είναι η οστεονέκρωση, οι όγκοι και η παροδική οστεοπόρωση. Το μαγνητικό αρθρογράφημα παρουσιάζει ευαισθησία της τάξης του 90% στη διάγνωση παθήσεων του ισχίου ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται υψηλό ποσοστό, της τάξης του 20%, ψευδώς θετικών ευρημάτων. Και τα δύο είδη ΜΤ παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία αλλά εξαιρετική ειδικότητα όταν πρόκειται για την διερεύνηση χόνδρινων βλαβών. Με την εξαίρεση των ρήξεων του επιχείλιου χόνδρου και οι δύο τεχνικές ΜΤ είναι σχεδόν ισοδύναμες. Συνήθεις Παθήσεις του Ισχίου που Επιδέχονται Αρθροσκοπικής Θεραπείας (Πίνακας 1) Οι ενδείξεις για αρθροσκόπηση του ισχίου περιλαμβάνουν την κλινική υποψία ενδαρθρικής πάθησης που μπορεί να διορθωθεί αρθροσκοπικά σε συνδυασμό με το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο. Η αποτυχία της συντηρητικής αγωγής και η λειτουργική αναπηρία αποτελούν σημαντικές ενδείξεις αρθροσκοπικής αντιμετώπισης. Αντενδείξεις της αρθροσκόπησης του ισχίου είναι η προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα, η άσηπτη νέκρωση με καθίζηση του οστού, η αγκύλωση της άρθρωσης, η έκτοπη οστεοποίηση και οι φλεγμονές του δέρματος στην περιοχή των πυλών εισόδου. Η επιλογή ασθενών είναι αναγκαία για την επιτυχία της επέμβασης. Γενικές ενδείξεις είναι η μικρή ηλικία του ασθενή, η παρουσία μηχανικών συμπτωμάτων, η διατήρηση της αρθρικής σχισμής, η επαρκής στροφική κίνηση, η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας και η ύπαρξη λογικών προσδοκιών από την πλευρά του ασθενή. Πολλές παθήσεις του ισχίου είναι δυνατό να συνυπάρχουν με άλλες. Οι ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου μπορεί να παρατηρούνται σε παθήσεις όπως είναι: Η δυσπλασία του ισχίου και το βλαισό ισχίο Η οπίσθια κλίση της κοτύλης Η χρόνια αναστροφή του επιχείλιου χόνδρου Οι εκφυλιστικές παθήσεις Το σύνδρομο πρόσκρουσης Η αστάθεια του ισχίου. Σε ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου είναι δυνατή η αφαίρεση του ραγέντος τμήματος ή η επανακαθήλωσή του με οστικές άγκυρες. Εάν συνυπάρχουν οστικές αλλοιώσεις όπως συμβαίνει στο σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και αυτές ταυτόχρονα. Η επιτυχία της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης των ρήξεων του επιχείλιου χόνδρου έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία. Εξαιρετικό αποτέλεσμα αναμένεται στο 67-91% των ασθενών με ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Όταν όμως

7 7 συνυπάρχουν χόνδρινες βλάβες ή αρθριτικές αλλοιώσεις το αποτέλεσμα είναι λιγότερο προβλέψιμο. Το μέγεθος των χόνδρινων βλαβών αποτελεί προγνωστικό παράγοντα. Όταν η χόνδρινη αλλοίωση είναι διάχυτη το 78% των ασθενών έχει πτωχή έκβαση ενώ το 43% οδηγείται σε αρθροπλαστική. Η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται όταν τα συμπτώματα οφείλονται σε ελεύθερα σώματα ή σε ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου. Η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα παρατηρείται διάχυτα στην αρθρική επιφάνεια της κοτύλης ή της κεφαλής και η αρθροσκοπική θεραπεία δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Σε βλάβες του αρθρικού χόνδρου, εκφυλιστικές ή τραυματικές, είναι δυνατή η νεαροποίηση και η διέγερση της επούλωσης με διάφορες τεχνικές. Σε εντοπισμένες χόνδρινες βλάβες αν και σπανιότερες η αντιμετώπιση με την τεχνική των μικροκαταγμάτων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η τεχνική των μικροκαταγμάτων είναι αποτελεσματική. Σε μία μελέτη καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στο 71% με χόνδρινες βλάβες μικρότερες του 1 εκ. σε σχέση με το 40% των ασθενών που παρουσίαζαν βλάβες μεγαλύτερες του 1 εκ. Τα αποτελέσματα άλλων τεχνικών όπως είναι η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων και η χρήση οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων εκκρεμούν. Το σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (ΣΜΠ) έχει περιγραφεί ως σημαντική αιτία πόνου και αναπηρίας σε νέους και ενεργητικούς ασθενείς. Η διάγνωση του συνδρόμου είναι σχετικά δύσκολη. Στο σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης η διαταραγμένη μορφολογία της κοτύλης ή της περιοχής μεταξύ αυχένα και κεφαλής του μηριαίου οδηγεί σε σειρά συμπτωμάτων ή και σε οστεοαρθρίτιδα. Συγκεκριμένα, στο ΣΜΠ προκαλούνται επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί στον επιχείλιο χόνδρο και στον αρθρικό χόνδρο κατά την ακραίες κινήσεις του ισχίου ενεργοποιώντας τον μηχανισμό οστεοαρθρίτιδας. Η οστική αλλοίωση μπορεί να εντοπίζεται στην κοτύλη, στο μηριαίο ή και στις δύο περιοχές. Φυσιολογικά, μεταξύ της κεφαλής και του αυχένα υπάρχει ελεύθερος χώρος αλλά σε ασθενείς με παραμόρφωση δίκην λαβής πιστολιού αυτός ο χώρος απουσιάζει. Η κεφαλή χάνει την σφαιρικότητά της, ο μηριαίος αυχένας παρουσιάζει αυξημένη οπίσθια κλίση ενώ και η κοτύλη παρουσιάζει σημαντικό βάθος. Η αιτία αυτής της κατάστασης δεν είναι σαφής αλλά μπορεί να οφείλεται σε ήπια επιφυσιολίσθηση ή σε διαταραχή στην ανάπτυξη του έξω τμήματος του συζευκτικού χόνδρου. Το τμήμα που προβάλλει προσκρούει στην κοτύλη σε κάμψη και προσαγωγή με αποτέλεσμα την βλάβη του αρθρικού χόνδρου και στη συνέχεια και του επιχείλιου χόνδρου. Αντίστοιχα στη δεύτερη μορφή του συνδρόμου το χείλος, η οφρύς της κοτύλης μπορεί να προβάλλει σημαντικά ή η κοτύλη να παρουσιάζει σημαντική οπίσθια κλίση με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων πρόσκρουσης. Οι δύο μορφές του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, δηλαδή στο μηριαίο και στην κοτύλη είναι δυνατό να συνυπάρχουν. Στο σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η οστική αλλοίωση σε συνδυασμό με τις βλάβες των μαλακών μορίων. Το υπερβολικό πλεονάζον οστό στον μηριαίο αυχένα ή στην κοτύλη θα πρέπει να αφαιρείται και να γίνεται επιδιόρθωση του επιχείλιου χόνδρου. Το σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης διαγιγνώσκεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται σε νέους ασθενείς ηλικίας ετών και μπορεί να αποτελεί αιτία οστεοαρθρίτιδας. Οι ασθενείς παρουσιάζουν πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου και έχουν θετική δοκιμασία πρόσκρουσης. Χόνδρινα ή οστεοχόνδρινα ελεύθερα σώματα οφείλονται σε εκφυλιστικές ή τραυματικές παθήσεις, σε υμενική χονδρομάτωση κ.λ.π. Η αφαίρεση των σωμάτων απαλλάσει τους ασθενείς από τα μηχανικά συμπτώματα και η αρθροσκόπηση μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα την αιτία δημιουργίας τους.

8 8 Σε σύνδρομο κροτούντος ισχίου είναι δυνατή η αρθροσκοπική απελευθέρωση του λαγονοψοϊτη από τον ελάσσονα τροχαντήρα. Σε υμενικές παθήσεις όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η λαχνοοζώδης υμενίτιδα και η οστεοχονδρομάτωση είναι δυνατή η πραγματοποίηση βιοψίας υμένα, η αφαίρεση ξένων σωμάτων και η υμενεκτομή της άρθρωσης. Αν και η πλήρης υμενεκτομή δεν είναι εφικτή μπορεί να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο τμήμα του υμένα. Σε τραυματικό εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα του ισχίου είναι δυνατή η πρόκληση σημαντικών βλαβών οι οποίες υπόκεινται σε αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Συχνά ευρήματα είναι η απόσπαση του επιχείλιου χόνδρου, η χαλαρότητα ή ρήξη του θυλάκου, η ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου, τα ελεύθερα σώματα κ.λ.π. Σε ασθενείς με χαλαρές αρθρώσεις ή σε ασθενείς με ολική αρθροπλαστική είναι δυνατή η εμφάνιση υπεξαρθρήματος με την πρόκληση αντιστοίχων αλλοιώσεων όπως συμβαίνει στα τραυματικά εξαρθρήματα. Αν και η διάγνωση της αστάθειας του ισχίου είναι ασαφής οι ασθενείς που έχουν αυτή την πάθηση αναφέρουν πόνο στο ισχίο που δεν υποχωρεί με την ανάπαυση. Ορισμένοι ασθενείς είναι δυνατό να αναφέρουν συμπτώματα αστάθειας ή και εξαρθρήματος. Χαρακτηριστική είναι η αυξημένη εξωτερική στροφή λόγω χαλαρότητας του λαγονομηριαίου συνδέσμου και αυξημένη χωρητικότητα της άρθρωσης του ισχίου (> 50 cc) κατά την αρθροσκόπηση. Η πάθηση αυτή παρατηρείται συνήθως σε αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αθλήματα που απαιτούν αξονική φόρτιση και στροφή του ισχίου όπως είναι το μπαλέτο, η γυμναστική, το γκόλφ κ.λ.π. Σε ασταθή ισχία είναι δυνατή η επανακαθήλωση και η ρίκνωση του θυλάκου καθώς και η θερμική ρίκνωση με επιτυχή αποτελέσματα της τάξης του 80%. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης σε ασθενείς με οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι αμφισβητούμενος αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στη σταδιοποίηση της νόσου και στην αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων που είναι δυνατό να επιταχύνουν την εκφύλιση της άρθρωσης. Η αρθροσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλες επεμβάσεις όπως είναι η οστεοτομία ή η αποσυμπίεση. Η ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου είναι το τρίτο συχνότερο εύρημα στην αρθροσκόπηση του ισχίου σε αθλητές. Οι ασθενείς αναφέρουν εν τω βάθει άλγος στο ισχίο με ή χωρίς μηχανικά συμπτώματα. Η αρθροσκοπική αφαίρεση του συνδέσμου οδηγεί σε σημαντική βελτίωση χωρίς μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Τεχνική της Αρθροσκόπησης του Ισχίου Η αρθροσκόπηση του ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ύπτια ή σε πλάγια θέση. Προτιμάται η γενική αναισθησία για την επίτευξη πλήρους μυοχάλασης ενώ για την μετεγχειρητική αναλγησία πραγματοποιείται παρακέντηση του επισκληρίδιου χώρου και τοποθέτηση καθετήρα συνεχούς έγχυσης. Ο ασθενής τοποθετείται στο τραπέζι έλξης όπου ο κεντρικός κύλινδρος έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να έχει διάμετρο τουλάχιστον 15 εκ. Αρχικά το ισχίο διατείνεται ασκώντας έλξη από το πόδι προκειμένου να γίνει βέβαιο ότι είναι δυνατή η διάταση για τουλάχιστον 1 εκ. Χωρίς τη διάταση αυτή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αρθροσκόπηση στο κεντρικό διαμέρισμα του ισχίου, στο χώρο δηλαδή μεταξύ της κεφαλής και της κοτύλης. Το ισχίο τοποθετείται σε κάμψη 10ο-20ο και σε απαγωγή 30ο ενώ το πόδι βρίσκεται σε ουδέτερη θέση. Το ισχίο διατείνεται μέχρι να εμφανιστεί το φαινόμενο του κενού, τη δημιουργία δηλαδή ακτινοδιαύγασης στην αρθρική σχισμή. Το μέγεθος της δύναμης που είναι αναγκαίο για την διάταση του ισχίου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 900 Ν. Δύναμη τουλάχιστον 20 kg κατά άλλους είναι αναγκαία για την

9 9 καλή ορατότητα. Μετά την αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου τα οδηγά οστικά σημεία σημειώνονται στην επιφάνεια του δέρματος με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Συγκεκριμένα σημαίνονται ο μείζον τροχαντήρας, η λαγόνια ακρολοφία και η πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα (ΠΑΛΑ). Χαράσσονται δύο γραμμές η μία από την ΠΑΛΑ κατά μήκος του μηρού και η επόμενη από το άκρο του μείζονα τροχαντήρα κάθετα σε αυτή. Στο σημείο συνάντησης των δύο γραμμών τοποθετείται η πρόσθια πύλη εισόδου. Οι πύλες εισόδου που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής τρεις: η πρόσθια, η πρόσθια-έξω και η οπίσθια-έξω. Η πρόσθια-έξω πύλη πραγματοποιείται 1 εκ. πάνω και έμπροσθεν του μείζονα τροχαντήρα και η οπίσθια-έξω 1 εκ. πίσω και πάνω από τον τροχαντήρα. Από την πρόσθια-έξω πύλη εισόδου εισέρχεται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εντός της άρθρωσης, η οποία βρίσκεται σε διάταση, αυλοφόρος βελόνα. Στη συνέχεια εγχύεται εντός της άρθρωσης φυσιολογικός ορός με αποτέλεσμα τη διάσπαση του ενδαρθρικού κενού και την ευκολότερη διάταση στη συνέχεια. Η εκροή υγρού από την βελόνα επιβεβαιώνει την ενδαρθρική τοποθέτησή της. Η πύλη εισόδου διευρύνεται και τοποθετείται δια της βελόνας εύκαμπτο οδηγό σύρμα Nitinol δια του οποίου εισέρχεται στην άρθρωση το αρθροσκόπιο. Ακολουθεί έκπλυση και αναγνώριση των πρώτων ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης και ακολουθεί η τοποθέτηση υπό άμεση όραση της πρόσθιας και της οπίσθιας-έξω πύλης εισόδου. Η διάταση και η έκπλυση της άρθρωσης εξασφαλίζονται με την χρήση αντλίας. Οι ανατομικές δομές που θα πρέπει να αναγνωρίζονται στο κεντρικό διαμέρισμα είναι η αρθρική επιφάνεια της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης, ο στρογγύλος σύνδεσμος, το λιπώδες σώμα της κοτύλης και ο πρόσθιος, οπίσθιος και άνω επιχείλιος χόνδρος. Όταν τελειώσει η επέμβαση στο κεντρικό διαμέρισμα η έλξη αφαιρείται και το ισχίο κάμπτεται 45ο. Ακολουθεί τοποθέτηση του αρθροσκοπίου στο περιφερικό διαμέρισμα έμπροσθεν του ανατομικού αυχένα του μηριαίου όπου αναγνωρίζονται η zona orbicularis, ή έσω υμενική πτυχή, ο αυχένας του μηριαίου, η συμβολή αυχένα-κεφαλής, το περιφερικό άκρο του επιχείλιου χόνδρου και μετά από παρασκευή η κατάφυση του λαγονοψοϊτη. Η γνώση της φυσιολογικής ανατομικής είναι αναγκαία προκειμένου να γίνει κατανοητή η ύπαρξη παθολογικών ευρημάτων. Για την πραγματοποίηση της αρθροσκόπησης του ισχίου είναι αναγκαία η χρήση οπτικών 30ο και 70ο καθώς και προμήθεια ενός φάσματος εργαλείων και αναλώσιμων υλικών. Μετά την πραγματοποίηση της επέμβασης οι πύλες εισόδου συρράπτονται με ένα ράμμα ενώ δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση παροχέτευσης. Επιπλοκές Το ποσοστό επιπλοκών στην αρθροσκόπηση του ισχίου έχει αναφερθεί να είναι της τάξης του 5.5%. Το 5% είναι αναστρέψιμες και μόνο το 0.5% μόνιμες. Η συνηθέστερες επιπλοκές είναι προσωρινή νευραπραξία των νεύρων που περιβάλλουν το ισχίο. Τα νεύρα αυτά, το ισχιακό, το έξω μηροδερματικό και το έσω αιδιικό, είναι δυνατό να τραυματιστούν είτε άμεσα είτε έμμεσα λόγω διάτασης. Το έσω αιδιιοικό νεύρο είναι το περισσότερο πιθανό να υποστεί νευραπραξία λόγω έλξης. Οι σοβαρότερες επιπλοκές οφείλονται είτε στην παρατεταμένη (άνω των 2 ωρών) έλξη του κάτω άκρου είτε στην διαφυγή υγρού. Το υγρό της αρθροσκόπησης είναι δυνατό να εισέλθει στην κοιλία κατά μήκος του λαγονοψοϊτη και προκαλέσει σημαντική αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Άλλες επιπλοκές είναι η θραύση εργαλείων, ο ιατρογενής τραυματισμός φυσιολογικών δομών του ισχίου

10 10 όπως είναι ο επιχείλιος χόνδρος και οι αρθρικές επιφάνειες, η νέκρωση του δέρματος του οσχέου, η έκτοπη οστεοποίηση και η νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου. Η μετεγχειρητική φλεγμονή είναι ιδιαίτερα σπάνια επιπλοκή με συχνότητα κάτω του 0.1%. Με την βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και την απόκτηση εμπειρίας από τους χειρουργούς η συχνότητα και η βαρύτητα των επιπλοκών μειώνεται σημαντικά. Βιβλιογραφία 1. Burman MS. Arthroscopy or the direct visualization of joints: an experimental cadaver study. J Bone Joint Surg 1931;29: Bond JL, Knutson ZA, Ebert A, Guanche CA. The 23-point arthroscopic examination of the hip: basic setup, portal placement, and surgical technique. Arthroscopy Apr;25(4): Byrd JW. Hip arthroscopy. The supine position. Clin Sports Med 2001;20: Byrd JWT. Hip arthroscopy in athletes. Instr Course Lect 2003;52: Byrd JW, Jones KS. Hip arthroscopy for labral pathology: prospective analysis with 10-year followup. Arthroscopy Apr;25(4): Crawford JR, Villar RN. Current concept in the management of femoroacetabular impingement. J Bone Joint Surg [Br] 2005;87: Elsaidi GA, Ruch DS, Schaefer WD, et al. Complications associated with traction on the hip during arthroscopy. J Bone Joint Surg [Br] 2004;86: Ganz R, Parvizi J, Beck M, et al. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop 2003;417: Griffin DR, Villar RN. Complications of arthroscopy of the hip. J Bone Joint Surg [Br] 1999;81: Kamath AF, Componovo R, Baldwin K, Israelite CL, Nelson CL. Arthroscopic repair of delaminated acetabular articular cartilage in femoroacetabular impingement. Am J Sports Med Sep;37(9): Lavigne M, Parvizi J, Beck M, et al. Anterior femoroacetabular impingement, I: technique of joint preserving surgery. Clin Orthop 2004;413: Matsuda DK. Arthroscopic hip surgery: Who can? Who should? Arthroscopy Jul;25(7): McCarthy J, Barsoum W, Puri L, et al. The role of hip arthroscopy in the elite athlete. Clin Orthop 2003;406: McCarthy JC, Lee JA. Hip arthroscopy: indications, outcomes, and complications. J Bone Joint Surg [Am] 2005;87:

11 Sampson TG.Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement. Am J Orthop Dec;37(12): Sekiya JK, Ruch DS, Hunter DM, et al. Hip arthroscopy in staging avascular necrosis of the femoral head. J South Orthop Assoc 2000;9: Shindle MK, Voos JE, Heyworth BE, Mintz DN, Moya LE, Buly RL, Kelly BT.Hip arthroscopy in the athletic patient: current techniques and spectrum of disease. J Bone Joint Surg Am Oct;89 Suppl 3: Walton NP, Jahromi I, Lewis PL. Chondral degeneration and therapeutic hip arthroscopy. Int Orthop 2004;28: Εικόνα 1α. Στο φυσιολογικό ισχίο η απόσταση μεταξύ του πρόσθιου και του οπίσθιου χείλους της κοτύλης είναι 1.6 cm.

12 12 Εικόνα 1β. Σε ένα ισχίο με οπίσθια κλίση της κοτύλης το οπίσθιο χείλος (διακεκομμένη γραμμή) αρχίζει από την οροφή επί τα εντός του πρόσθιου χείλους. Τα δύο χείλη διασταυρώνονται χαρακτηριστικά. Εικόνα 2. Το μαγνητικό αρθρογράφημα του ισχίου είναι η εξέταση εκλογής για την απεικονιστική διάγνωση των ρήξεων του επιχείλιου χόνδρου του ισχίου. Στην αριστερή εικόνα ο επιχείλιος χόνδρος είναι φυσιολογικός ενώ στην δεξιά παρατηρείται ρήξη του (βέλη).

13 13 Εικόνα 3. Οι τύποι του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Σε ένα φυσιολογικό ισχίο δεν υπάρχει πρόσκρουσης μεταξύ του αυχένα του μηριαίου και της κοτύλης κατά την κάμψη υπό φυσιολογικές συνθήκες (σχήμα άνω αριστερά). Στην πρώτη μορφή πρόσκρουσης υπάρχει υπερβολικό οστό στην ένωση κεφαλής-αυχένα (άνω δεξιά) και στην δεύτερη μορφή παρατηρείται υπερτροφία του χείλους (οφρύς) της κοτύλης (κάτω αριστερά). Οι δύο τύποι είναι δυνατό να συνυπάρχουν (κάτω δεξιά).

14 14 Εικόνα 4. Στην ακτινογραφία αυτή το άνω πέρας του μηριαίου οστού έχει χάσει την σφαιρικότητά του και έχει μορφή λαβής πιστολιού (μεγάλο βέλος). Παρατηρείται επίσης αποτιτάνωση του επιχείλιου χόνδρου (μικρό βέλος).

15 15 Εικόνα 5. Το ισχία από αρθροσκοπικής άποψης διακρίνεται στο κεντρικό διαμέρισμα μεταξύ της κεφαλής και της κοτύλης και στο περιφερικό διαμέρισμα έμπροσθεν του αυχένα του μηριαίου.

16 16 Εικόνα 6. Αρθροσκόπηση στο δεξιό ισχίο. Ο ασθενής τοποθετείται ύπτια στο κρεβάτι έλξης. Το κεφάλι του ασθενής βρίσκεται στο αριστερό μέρος της εικόνας. Απέναντι από τον χειρουργό βρίσκεται η οθόνη του αρθροσκοπίου (#1) και ο αρθροσκοπικός πύργος. Μεταξύ των άκρων της ασθενούς βρίσκεται το ακτινοσκοπικό μηχάνημα (#2), ενώ το αρθροσκόπιο (#3) βρίσκεται στην πρόσθια πύλη εισόδου.

17 17 Εικόνα 7. Τα οδηγά οστικά σημεία, ο μείζον τροχαντήρας και η πρόσθια-άνω λαγόνια άκανθα ζωγραφίζονται στην επιφάνεια του μηρού.

18 18 Εικόνα 8. Οι κύριες πύλες εισόδου στην αρθροσκόπηση του ισχίου είναι 3: η πρόσθια, η πρόσθια-έξω και η οπίσθια-έξω. Εικόνα 9. Το ισχίο αρχικά διατείνεται και εμφανίζεται το φαινόμενο του κενού (άνω αριστερά). Βελόνα που τοποθετείται με ακτινοσκοπική παρακολούθηση διασπά το κενό επιτρέποντας μεγαλύτερη διάταση. Το αρθροσκόπιο εισέρχεται εντός της άρθρωσης επί ενός εύκαμπτου σύρματος (κάτω δεξιά).

19 19 Εικόνα 10. Διεγχειρητική εικόνα αρθροσκόπησης του δεξιού ισχίου. Το αρθροσκόπιο βρίσκεται στην πρόσθια-έξω πύλη εισόδου και στην πρόσθια πύλη έχει τοποθετηθεί ειδικό εργαλείο από το οποίο παρατηρείται εκροή υγρού επιβεβαιώνοντας την ενδαρθρική θέση του εργαλείου.

20 20 Εικόνα 11. Οι τρείς πύλες εισόδου στην αρθροσκόπηση του δεξιού ισχίου. Το αρθροσκόπιο βρίσκεται στη πρόσθια-έξω πύλη εισόδου ενώ στις άλλες δύο πύλες τοποθετούνται τα κατάλληλα εργαλεία. Εικόνα 12. Αρθροσκοπική εικόνα του δεξιού ισχίου από την πρόσθια-έξω πύλη εισόδου. Απεικονίζονται ο επιχείλιος χόνδρος αριστερά, η κεφαλή του μηριαίου δεξιά και ο πρόσθιος αρθρικός θύλακος στο άνω μέρος της εικόνας. Εικόνα 13. Τοποθέτηση εργαλείου στην πρόσθια πύλη εισόδου.

21 21 Εικόνα 14. Ο φυσιολογικός επιχείλιος χόνδρος και η κεφαλή του μηριαίου (αριστερά). Εικόνα 15. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης του στρογγύλου συνδέσμου του ισχίου σε ασθενή που υπέστη στροφική κάκωση.

22 22 Εικόνα 16. Ο επιχείλιος χόνδρος είναι δυνατό να συρραφεί με την χρήση οστικών αγκυρών, όπως γίνεται και στην αρθροσκόπηση του ώμου. Εικόνα 17. Για την αρθροσκόπηση του περιφερικού διαμερίσματος του ισχίου η έλξη του άκρου αφαιρείται και το ισχίο κάμπτεται κατά 45ο.

23 23 Εικόνα 18. Αρθροσκοπική εικόνα του περιφερικού διαμερίσματος του ισχίου. Ο αυχένας του μηριαίου βρίσκεται στο κάτω μέρος της εικόνας ενώ χαρακτηριστική θέση καταλαμβάνει η έσω υμενική πτυχή. Εικόνα 19. Αρθροσκοπική εικόνα του περιφερικού διαμερίσματος του ισχίου σε ασθενή με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Το πλεονάζον οστό που βρίσκεται στον αυχένα του μηριαίου (αριστερά) αφαιρείται αρθροσκοπικά (δεξιά).

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου

Aρθροσκόπηση του Ισχίου Aρθροσκόπηση του Ισχίου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή H αρθροσκόπηση του ισχίου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1913 από τον Burman, αλλά η κλινική της εφαρμογή άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκόπηση του Ισχίου

Αρθροσκόπηση του Ισχίου MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Τεχνική Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση.

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αλέξανδρος Π. Τζαβέας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Η άρθρωση του ισχίου

Γράφει: Αλέξανδρος Π. Τζαβέας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Η άρθρωση του ισχίου Γράφει: Αλέξανδρος Π. Τζαβέας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η άρθρωση του ισχίου Η άρθρωση του ισχίου (γοφός) είναι μία σφαιροειδής άρθρωση (Εικ. 1) και αποτελείται από την μηριαία κεφαλή (σφαίρα) η οποία αρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Νεκρωτικές βλάβες Παναγιώτης Ν. Σουκάκος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο θέμα μας είναι η αρθρίτιδα και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Ο κ. Μπάμπης έδωσε ένα μέτρο θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Αρθροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική με την οποία γίνεται μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ. Μαρία Τ. Τζαλονίκου Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος - Όμιλος Υγεία

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ. Μαρία Τ. Τζαλονίκου Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος - Όμιλος Υγεία ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ Μαρία Τ. Τζαλονίκου Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος - Όμιλος Υγεία Ανατομία Απεικονιστικές μέθοδοι Πρωτόκολλο Μ.Τ. Παθολογία-περιστατικά Ανατομία * * transverse acetabular ligament MRI

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠIΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠIΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠIΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1, R. N. VILLAR 2 Corresponding Author: Α. Β. Παπαβασιλείου, Πυθαγόρα 57, Πανόραμα, Θεσ/νίκη, 552 36. Τηλ/Fax 2310 332265

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκοπική Αποκατάσταση της Οξείας και της Χρόνιας Αστάθειας του Ώμου

Aρθροσκοπική Αποκατάσταση της Οξείας και της Χρόνιας Αστάθειας του Ώμου Aρθροσκοπική Αποκατάσταση της Οξείας και της Χρόνιας Αστάθειας του Ώμου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή Η χρόνια αστάθεια του ώμου είναι μία παθολογική κατάσταση που προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς 27 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς Ι.Θ. ΛΑΖΑΡΕΤΤΟΣ Ο πόνος στη βουβωνική χώρα αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα των αθλητών. Έχει υπολογισθεί ότι 5% των αθλητικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕ, θα είναι παρόντα όλα τα ιδρυτικά μέλη καθώς και όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι

Στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕ, θα είναι παρόντα όλα τα ιδρυτικά μέλη καθώς και όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι! Μετά χαράς σας προσκαλούμε στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ στο 5 ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Αθλητικών Κακώσεων. Αυτή τη φορά το εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Όταν ο περισσότερος κόσμος αναφέρεται στον ώμο δεν αντιλαμάνεται ότι στην ουσία αναφέρεται όχι σε μία, αλλά σε διάφορες αρθρώσεις που σε συνδιασμό με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, www.sportsmedicine.gr Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σε αυτή την άρθρωση καταλήγουν τα δύο μακρύτερα οστά του σώματος ο

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί Κωνσταντίνος Πίκουλας ΓΝΑ ΚΑΤ-ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ άλγος πρόσφατης έναρξης απλές ακτ/φίες η απλή ακτινογραφία βαθμολογείται με 9 (σε κλίμακα καταλληλότητας 1-9) ως η πλέον κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 1 ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Η έννοια της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης εισήχθη αρχικά από τον Murray (1965), ενώ οι Stulberg και συν. (1975) πρώτοι περιέγραψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος

Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσμοπλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon Frimley Park Hospital, Surrey, UK 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ «διάστρεμμα»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης οξέος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Tύπου ΙΙΙ ) Ταξινόμηση εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δεξιού ώμου - τύπου III

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος Οστεοχονδρίτιδες Ιδιοπαθείς, κυκλικές παθήσεις Διακοπή της φυσιολογικής δημιουργίας χόνδρου και οστού Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Στοιχεία ανατομικής κατασκευής Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Η άρθρωση αυτή βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, η σύγχρονη αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Παρασκευή, 29 Απρίλιος :18

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, η σύγχρονη αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Παρασκευή, 29 Απρίλιος :18 Απαντά ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ανδρέας Καραγιάννης Η βλάβη του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου είναι η πλέον κοινή κάκωση στο γόνατο και περίπου στο ήμισυ του αριθμού των βλαβών στο γόνατο. Μεταξύ των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσµοπλαστική για αποκατάσταση οξείας και χρόνιας ρήξης του προσθίου

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου Ορθοπαδικός Χειρουργός:

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος &

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η Εκφυλιστικη Νοσος Οσφυικης Μοιρας ΓΕΝΙΚΑ: Η εκφυλιστική νόσος συνήθως παρουσιάζεται σε πιο προχωρημένες ηλικίες και αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής διαδικάσίας εκφύλισης/ γήρανσης του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα