Οδηγός Αξιολόγησης, Χορήγησης, Χρήσης, Διατήρησης, Ανάκλησης Σήματος Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Αξιολόγησης, Χορήγησης, Χρήσης, Διατήρησης, Ανάκλησης Σήματος Ποιότητας"

Transcript

1 CTQ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οδηγός Αξιολόγησης, Χορήγησης, Χρήσης, Διατήρησης, Ανάκλησης Σήματος Ποιότητας CTQ ΗΤL REG 2014/01 Απρίλιος 2014

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Όροι και Ορισμοί, Συντομογραφίες, Παραπομπές 5 3. Αντικείμενο.7 4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Θεσμό και Βασικές Προυποθέσεις Χορήγησης, Χρήσης και Διατήρησης του Σήματος Ποιότητας Διαδικασία Χορήγησης 9 6. Υποβολή Αίτησης Προκαταρκτικό Στάδιο Αξιολόγησης Αξιολόγηση Βαθμού Ικανοποίησης Κριτήριων Α Σταδίου Αξιολόγηση Βαθμού Ικανοποίησης Κριτήριων Β Σταδίου Απόφαση για Χορήγηση Επιπέδου Σήματος Ποιότητας Ανάκληση Σήματος Ποιότητας Δικαίωμα Ένστασης Χρήση Λογότυπου...27 CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 2 / 29

3 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Οδηγός προδιαγράφει τη διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης, χορήγησης, χρήσης, διατήρησης και ανάκλησης του Σήματος Ποιότητας για επιχειρήσεις διαμονής - Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα - στα πλαίσια του Θεσμού «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» Ο Θεσμός «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» αποτελεί Δράση του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στα πλαίσια υλοποίησης της εξαγγελθείσας «Στρατηγικής Τουρισμού », στον ευρύτερο τομέα Ανάπτυξης Προϊόντος Την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του Θεσμού «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» φέρει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ως η «Χορηγούσα Αρχή» Στόχος του Θεσμού είναι όπως αυτός επιδράσει θετικά ως κίνητρο και εργαλείο προσφοράς αναβαθμισμένης ποιότητας υπηρεσιών από επιχειρήσεις που εξυπηρετούν την τουριστική βιομηχανία, αλλά και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της Κύπρου. Παράλληλος στόχος είναι η δημιουργία και καθιέρωση του Σήματος Ποιότητας ως σημείου αναφοράς για τον καταναλωτή, που χαρακτηρίζει και αναδεικνύει επιχειρήσεις με αναβαθμισμένο προϊόν και ψηλό επίπεδο ποιοτικής εξυπηρέτησης Η συμμετοχή επιχείρησης στο Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» είναι εθελούσια και προαιρετική, κατόπιν υποβολής σχετικής προς το σκοπό αυτό αίτησης Το Σήμα Ποιότητας χορηγείται σε δύο επίπεδα: Αργυρό (Silver), ή Χρυσό (Gold) Το Σήμα Ποιότητας χορηγείται για περίοδο 3 χρόνων, με ετήσια επαναξιολόγηση ικανοποίησης των κριτηρίων χορήγησης του Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση για την εξασφάλιση χορήγησης επιπέδου Σήματος Ποιότητας κατανέμονται σε δύο (Α και Β ) Στάδια Αξιολόγησης, και βαθμολογούνται σε αντίστοιχες επιτόπιες επιθεωρήσεις Για εξασφάλιση χορήγησης Σήματος Ποιότητας, η επιχείρηση θα πρέπει απαραίτητα να ικανοποιήσει την ελάχιστη καθορισμένη βαθμολογία κριτηρίων εκάστου των δύο Σταδίων Αξιολόγησης (Α και Β ) επιπέδου Σήματος, Αργυρού ή Χρυσού Στο ενδεχόμενο επιχείρησης που ικανοποιεί τα καθορισμένα κριτήρια (βαθμολογία) Σήματος Ποιότητας έτερου επιπέδου, σε κάθε ένα από τα Α και CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 3 / 29

4 Β Στάδια Αξιολόγησης, αυτή δικαιούται τη χορήγηση του Σήματος Ποιότητας στο πιο χαμηλό από τα δύο επίπεδα Το δικαίωμα χρήσης, διατήρησης και αξιοποίησης του Σήματος Ποιότητας μπορεί να ανακληθεί από τη Χορηγούσα Αρχή, εφόσον η επιχείρηση παύσει να ικανοποιεί οποιαδήποτε βασική προϋπόθεση, ή/και κριτήριο χορήγησης, ή/και όρο διατήρησης του δικαιώματος χρήσης του Η τήρηση δεδομένων και στοιχείων, η διάχυση πληροφόρησης και τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων αξιολόγησης επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» θα τυγχάνουν χειρισμού από την Χορηγούσα Αρχή με πλήρη εμπιστευτικότητα, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διαχείρισης του Θεσμού Το παρών έγγραφο Οδηγού με τις επί μέρους Παραπομπές-Παραρτήματα αυτού τυγχάνουν προηγούμενης σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και εφαρμόζονται στη διαδικασία αξιολόγησης/επαναξιολόγησης υποβληθέντων αιτήσεων και ετήσιας επαναληπτικής αξιολόγησης χορηγημένου Σήματος Τηρουμένης της διαδικασίας που αναφέρεται πιο πάνω (παρ. 1.13), η Χορηγούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε αναθεώρηση του παρόντος Οδηγού, ή/και των Παραπομπών-Παραρτημάτων αυτού. Τα εκάστοτε εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού έγγραφα, θα εφαρμόζονται τόσο για υφιστάμενες χορηγημένες με Σήμα Ποιότητας επιχειρήσεις, όσο και για νέες επιχειρήσεις που αιτούνται συμμετοχή στο Θεσμό Η σύνταξη του παρόντος Οδηγού πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή και συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). Αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο, τόσο για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ως τη Χορηγούσα Αρχή του Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού, όσο και για κάθε επιχείρηση η οποία αιτείται την χορήγηση, χρήση, διατήρηση και αξιοποίηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 4 / 29

5 2. Όροι και Ορισμοί, Συντομογραφίες, Παραπομπές 2.1. Όροι και Ορισµοί Στο κείμενο του παρόντος Οδηγού: - ισχύουν οι όροι και ορισμοί εννοιών του Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου. - Επιχείρηση: σημαίνει Ξενοδοχείο ή Ξενοδοχειακή Μονάδα ή Ξενοδοχειακό Κατάστημα ή Τουριστικό Κατάλυμα που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Θεσμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος Οδηγού. - Επιχειρηματίας: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι με βάση τον Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο κύριος της επιχείρησης και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στο Θεσμό. - Χορηγούσα Αρχή: σημαίνει Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Συντομογραφίες Στο κείμενο του παρόντος Οδηγού εφαρμόζονται οι πιο κάτω συντομογραφίες: - ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. - ΣΠ: Σήμα Ποιότητας, στα πλαίσια του Θεσμού «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού». - CTQ: «Cyprus Tourism Quality Label», συντομογραφία της επωνυμίας του Θεσμού (Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού) στην αγγλική γλώσσα. - ΤΔΠ: Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. - ΕΧΣΠ: Επιτροπή Χορήγησης Σήματος Ποιότητας Παραπομπές - Παραρτήματα Στο κείμενο του παρόντος Οδηγού γίνονται παραπομπές στα πιο κάτω έγγραφα - Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αίτηση για Χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού - (CTQ HTL APL 2014/xx*). CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 5 / 29

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τέλη Θεσμού Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού (CTQ ΗΤL FEE 2014/xx*). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κριτήρια Αξιολόγησης Α Σταδίου Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα (CTQ ΗΤL CRT-A 2014/xx*). Κριτήρια Αξιολόγησης Β Σταδίου Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα (CTQ ΗΤL CRT-B 2014/xx*). Εγχειρίδιο Γραφικών Λογότυπου Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού - (Brand Guidelines) (CTQ LOG 2014/xx*). * Οι τελευταίες εγκεκριμένες εκδόσεις των ανωτέρω εγγράφων βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεσμού ΣΠ, στη διαδικτυακή διεύθυνση: CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 6 / 29

7 3. Αντικείμενο ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3.1. Ο παρών Οδηγός καθορίζει τις διαδικασίες του Θεσμού ΣΠ για την υποβολή αίτησης, προκαταρκτική αξιολόγηση, αξιολόγηση, απόφαση χορήγησης, χρήση, διατήρηση και ανάκληση του Θεσμού «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» Συγκεκριμένα, ο Οδηγός αφορά: - Στις επιχειρήσεις διαμονής που δύνανται να συμμετάσχουν στον Θεσμό. - Στην εσωτερική διαδικασία διαχείρισης του Θεσμού. - Στις απαιτήσεις αξιολόγησης και ικανοποίησης κριτηρίων για την εξασφάλιση επίπεδου Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού από επιχειρήσεις Ξενοδοχείων & Τουριστικών Καταλυμάτων. - Στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις χορηγημένων με το ΣΠ επιχειρήσεων Η χορήγηση ΣΠ είναι το τεκμήριο που υποδηλώνει ότι συγκεκριμένη επιχείρηση έχει τύχει αξιολόγησης και ικανοποιεί τους όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια που ορίζονται στον παρών Οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων Παραρτημάτων αυτού Γίνεται σαφές ότι η αξιολόγηση των πιο πάνω (παρ. 3.3) κριτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά στη βάση βαθμολογίας, κατά τον χρόνο των επιτόπιων προς το σκοπό αυτό επιθεωρήσεων της Χορηγούσας Αρχής. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Θεσμό, πράττουν τούτο αποδεχόμενες τη βαθμολογία αξιολόγησης τους, παρά το γεγονός ότι αυτή μπορεί να επηρεαστεί και από αριθμό αστάθμητων παραγόντων και συνθηκών, περιλαμβανομένης μιας συγκεκριμένης, ή/ και μοναδικής κατά την ημερομηνία και ώρα επιθεώρησης εμπειρίας του επιθεωρητή (θετικής ή αρνητικής), της εποχικότητας, του ποσοστού πληρότητας ή/ και στελέχωσης μιας επιχείρησης σε προσωπικό, κατά τον πραγματικό χρόνο επιθεώρησης Γίνεται σαφές ότι η χορήγηση ΣΠ δεν καθιστά την Χορηγούσα Αρχή υπεύθυνη, ούτε την δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο, σε σχέση με την εκπλήρωση των συμβατικών, μη συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων χορηγημένης με ΣΠ επιχείρησης προς πελάτες, Αρχές και λοιπά φυσικά/νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια διεξαγωγής της εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης Γίνεται σαφές ότι το ΣΠ δεν σχετίζεται κατ ουδένα τρόπο με τον έλεγχο και πιστοποίηση παραγόμενων προϊόντων. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 7 / 29

8 4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Θεσμό και Βασικές Προϋποθέσεις Χορήγησης, Χρήσης και Διατήρησης του Σήματος Ποιότητας 4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» έχουν οι επιχειρήσεις διαμονής των πιο κάτω κατηγοριών και τάξεων: - Ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων. - Τουριστικά Καταλύματα (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Α Τάξης και Πολυτελείας. 4.2 Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» έχουν οι επιχειρηματίες των πιο πάνω (παρ. 4.1) κατηγοριών και τάξεων επιχειρήσεων. 4.3 Βασικές Προϋποθέσεις για οποιαδήποτε επιχείρηση υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού», είναι: - Να έχει εξασφαλίσει και διατηρεί εν ισχύ, κατάταξη ή ανανέωση κατάταξης από τον ΚΟΤ. - Να ικανοποιεί ουσιαστικά τυχόν όρους και παρατηρήσεις από τον ΚΟΤ που τίθενται για σκοπούς συμμόρφωσης με την περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσία. - Να ικανοποιεί ουσιαστικά τυχόν όρους και παρατηρήσεις από κρατικές και τοπικές αρχές και υπηρεσίες, ειδικότερα σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος. 4.4 Οι πιο πάνω Βασικές Προϋποθέσεις ισχύουν, καθ όλη τη διαδικασία χορήγησης ΣΠ, ως επίσης και καθ όλη τη διάρκεια χρήσης και διατήρησης Σήματος. 4.5 Μη ικανοποίηση, ή/ και συμμόρφωση με τις ως άνω Βασικές Προϋποθέσεις, ενδέχεται να αποτελέσει για τη Χορηγούσα Αρχή λόγο στέρησης του δικαιώματος αξιολόγησης, ή/ και χορήγησης, ή/ και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Ποιότητας. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 8 / 29

9 5. Διαδικασία Χορήγησης Η διαδικασία χορήγησης ΣΠ περιλαμβάνει συνοπτικά τα πιο κάτω Στάδια: - Υποβολή αίτησης. - Προκαταρκτικό Στάδιο Αξιολόγησης. - Αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α Σταδίου. - Αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Β Σταδίου. - Απόφαση για χορήγηση επιπέδου Σήματος Ποιότητας. - Ετήσιες επιθεωρήσεις επαναληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσης διασφάλισης ικανοποίησης ελαχίστων απαιτουμένων κριτηρίων βαθμού ικανοποίησης Α και Β Σταδίου επιπέδου ΣΠ. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 9 / 29

10 6. Υποβολή Αίτησης ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6.1. Δικαιούχες επιχειρήσεις καταλυμάτων διαμονής που επιθυμούν αξιολόγηση για χορήγηση ΣΠ υποβάλλουν στον ΚΟΤ συμπληρωμένο από τον επιχειρηματία το σχετικό έντυπο αίτησης: «Αίτηση για Χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού -» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) Η Χορηγούσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού χρονικής προθεσμίας υποβολής αίτησης για χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού, με δημοσίευση στον εγχώριο ημερήσιο τύπο, καθώς επίσης με σχετική δημοσιοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεσμού, στη διαδικτυακή διεύθυνση Το έντυπο αίτησης διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεσμού, στη διαδικτυακή διεύθυνση καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα και τα Επαρχιακά γραφεία Επιθεωρητών ΚΟΤ Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι επιχειρήσεις καταλυμάτων διαμονής των κατηγοριών και τάξεων που αναφέρονται στην παρ Η υποβολή αίτησης αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο κατάλυμα (μονάδα) επιχείρησης διαμονής που αιτείται αξιολόγησης για χορήγηση ΣΠ Ανεξάρτητα από τον αριθμό καταλυμάτων (μονάδων) κάτω από την επιχειρηματική νομική υπόσταση του επιχειρηματία (π.χ. όμιλος επιχειρήσεων, αλυσίδα καταλυμάτων, δικαιοχρησίας (franchise) ή άλλη), για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση καταλύματος (μονάδα) διαμονής που επιθυμεί συμμετοχή στον Θεσμό ΣΠ υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση Το συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα από αυτό συνοδευτικά έγγραφα ή/και στοιχεία, υποβάλλονται ιδιοχείρως στο ΤΔΠ, ή σε Επαρχιακό γραφείο Επιθεωρητών ΚΟΤ, μαζί με το καθορισμένο τέλος αίτησης για χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού, αναλόγως της κατηγορίας της αιτούμενης επιχείρησης Το ΤΔΠ τηρεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό «Μητρώο Αιτήσεων για Χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού». Ο παραλήπτης στο ΤΔΠ καταχωρεί επί τόπου την αίτηση και παραδίδει στον αιτητή απόδειξη παραλαβής με αύξοντα αριθμό Μητρώου, ημερομηνία και ώρα υποβολής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση υποβολής αίτησης σε Επαρχιακό CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 10 / 29

11 γραφείο Επιθεωρητών ΚΟΤ, αφού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, εξασφαλιστεί ο σχετικός αύξοντας αριθμός Μητρώου από το ΤΔΠ Η αίτηση προωθείται ενδοτμηματικά στη διαδικασία προκαταρκτικού σταδίου αξιολόγησης Τα καθορισμένα τέλη αίτησης παρατίθενται στο έγγραφο «Τέλη Κυπριακού Σήματος Ποιότητας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II), καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεσμού, στη διαδικτυακή διεύθυνση Το τέλος αίτησης καλύπτει όλο το φάσμα διαδικασίας αξιολόγησης επιχείρησης, για σκοπούς χορήγησης ΣΠ: προκαταρτικό στάδιο αξιολόγησης, αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α Σταδίου, αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Β Σταδίου και απόφαση για χορήγηση επιπέδου Σήματος Ποιότητας Ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης επιχείρησης για σκοπούς χορήγησης, από τη στιγμή που η αίτηση γίνει αποδεκτή κατά το προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης (παρ. 7.5), το τέλος αίτησης δεν επιστρέφεται Η υποβολή εντύπου αίτησης υποδηλοί αποδοχή και δέσμευση συμμόρφωσης του αιτητή με τους όρους και πρόνοιες συμμετοχής μιας επιχείρησης στο Θεσμό «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» του παρόντος Οδηγού και Παραπομπές Παραρτήματα αυτού, καθώς επίσης και αναθεωρημένων νέων εκδοχών αυτών (παρ και 1.14). CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 11 / 29

12 7. Προκαταρκτικό Στάδιο Αξιολόγησης 7.1. Το ΤΔΠ αξιολογεί το περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα, ή/και στοιχεία αυτής, για σκοπούς διασφάλισης ότι η αίτηση πληροί τους όρους χορήγησης ΣΠ. Συγκεκριμένα εξετάζεται: - η πληρότητα της αίτησης: κατά πόσο αυτή είναι δεόντως υπογεγραμμένη και συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα ή/ και πιστοποιητικά που ενδεχομένως να την υποστηρίζουν (π.χ. πιστοποιητικά εφαρμογής αναγνωρισμένων προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO, Travelife κλπ), - η συμμόρφωση προς τους όρους για το δικαίωμα συμμετοχής και προς τις βασικές προϋποθέσεις χορήγησης, χρήσης και διατήρησης ΣΠ που αναφέρονται στις παρ. 4.1 και Το ΤΔΠ διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης υποβολής από τον αιτητή συμπληρωματικών εγγράφων ή/και στοιχείων, τα οποία ο αιτητής οφείλει όπως προσκομίσει εντός 10 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτητής λαμβάνει νέο αύξοντα αριθμό Μητρώου, με την προσκόμιση των συμπληρωματικών εγγράφων/στοιχείων Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το ΤΔΠ προωθεί σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση μη χορήγησης ΣΠ στην Επιτροπή Χορήγησης Σήματος Ποιότητας (παρ. 10) Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το τέλος αίτησης επιστρέφεται με την επιστολή-έγγραφο απόφασης για χορήγηση επιπέδου ΣΠ (παρ ) Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το ΤΔΠ προωθεί ενδοτμηματικά την αίτηση, για διευθέτηση επιτόπιων επιθεωρήσεων και εφαρμογή των διαδικασιών σταδίων αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α και Β Σταδίου. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 12 / 29

13 8. Αξιολόγηση Βαθμού Ικανοποίησης Κριτηρίων Α Σταδίου 8.1. Η αξιολόγηση των κριτηρίων Α Σταδίου διενεργείται μέσω προγραμματισμένης επιτόπιας επιθεώρησης, σε συνεννόηση με τον Επιχειρηματία. Σκοπός της επιθεώρησης είναι η διακρίβωση του βαθμού ικανοποίησης από μέρους της επιχείρησης, των κριτηρίων και των ελάχιστων απαιτούμενων βαθμολογίων, σύμφωνα με το έγγραφο «Κριτήρια Αξιολόγησης Α Σταδίου Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) Επιθεωρητές Οι επιθεωρήσεις αξιολόγησης διενεργούνται από κλιμάκιο εντεταλμένων επιθεωρητών του ΚΟΤ. Οι Επιθεωρητές είναι καταχωρημένοι σε «Μητρώο Επιθεωρητών για τη χορήγηση του Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» του ΤΔΠ και: - είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και αρκούντος έμπειροι στις τεχνικές επιτόπιας επιθεώρησης ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, - είναι δεόντως εκπαιδευμένοι στις απαιτήσεις και μεθοδολογία αξιολόγησης επιχειρήσεων, στη βάση των κριτηρίων του παρόντος Οδηγού, ειδικότερα στα προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν τα Στάδια Αξιολόγησης, - επιλέγονται στη βάση ευσυνειδησίας, υπευθυνότητας, ακεραιότητας χαρακτήρα, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας στη διενέργεια επιθεωρήσεων αξιολόγησης και δεν έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, ή συγγενική σχέση με τον αιτητή και την υπό επιθεώρηση επιχείρηση. Παράλληλα, οι Επιθεωρητές δεσμεύονται στην εφαρμογή εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, αναφορικά με στοιχεία και πληροφορίες που άπτονται των δραστηριοτήτων και λειτουργιών των υπό επιθεώρηση επιχειρήσεων. Για τα πιο πάνω οι Επιθεωρητές υπογράφουν σχετική έγγραφη «Δήλωση Επιθεωρητή» Επιθεώρηση Αξιολόγησης Βαθμού Ικανοποίησης Κριτηρίων Α Σταδίου Το ΤΔΠ έχει την ευθύνη διευθέτησης των επιθεωρήσεων αξιολόγησης. Μετά από προφορική διευθέτηση, η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς ή δια ηλεκτρονικού μηνύματος ( ) για την ημερομηνία και ώρα της επιθεώρησης, καθώς και για το/α άτομο/α του κλιμακίου CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 13 / 29

14 επιθεωρητών που θα πραγματοποιήσουν την επιθεώρηση, τουλάχιστο 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία επιθεώρησης Για σκοπούς της επιθεώρησης, η επιχείρηση θα πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία Το κλιμάκιο επιθεώρησης μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, φέροντας φάκελο επιχείρησης με την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα ή/και στοιχεία αυτής Κατά την άφιξη του το κλιμάκιο επιθεώρησης συναντάται με τον προκαθορισμένο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Επιχειρηματία, από τον οποίο και συνοδεύεται καθ όλη τη χρονική διάρκεια της επιθεώρησης Το κλιμάκιο επιθεώρησης πραγματοποιεί σύντομη εναρκτήρια συνάντηση για ενημέρωση στελεχών της επιχείρησης και συμπληρώνει σχετικό «Παρουσιολόγιο Επιθεώρησης». Η εναρκτήρια συνάντηση συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω: - παρουσίαση τoυ κλιμακίου επιθεώρησης και σύντομη επεξήγηση των όρων εντολής του, - περίληψη του προγράμματος επιθεώρησης, - καθορισμό μεθοδολογίας και καναλιών επικοινωνίας μεταξύ κλιμακίου επιθεωρητών και επιθεωρούμενων, - επιβεβαίωση των κανόνων εμπιστευτικότητας, - υπόδειξη εκ μέρους της επιθεωρούμενης επιχείρησης άλλων ατόμων πλην του προκαθορισμένου εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου του Επιχειρηματία που θα εμπλακούν στην διαδικασία επιθεώρησης, ως συνοδοί ή/και παρατηρητές, - υπενθύμιση επόμενων σταδίων διαδικασίας αξιολόγησης και έκβασης της αίτησης για χορήγηση ΣΠ στην επιχείρηση, - απάντηση σε τυχόν ερωτήματα. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 14 / 29

15 8.4. Η επιθεώρηση διενεργείται μέσα από διάλογο, συνεντεύξεις, εξέταση εγγράφων/αρχείων, καθώς και μέσα από επιτόπια παρατήρηση των δραστηριοτήτων που άπτονται της εφαρμογής των διαφόρων κριτηρίων, όπως αυτά καταγράφονται στο έγγραφο «Κριτήρια Αξιολόγησης Α Σταδίου Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) Ο Βαθμός Ικανοποίησης (ΒΙ) εκάστου των κριτηρίων, η Συνολική Βαθμολογία και οι σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις, καταχωρούνται σε ειδικό προς το σκοπό αυτό εσωτερικό έντυπο / ηλεκτρονικό αρχείο με την ονομασία «Πλαίσιο Αξιολόγησης Κριτηρίων Α Σταδίου». Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, το κλιμάκιο επιθεώρησης υποβάλλει άμεσα στο ΤΔΠ το υπό αναφορά πιο πάνω εσωτερικό έντυπο / ηλεκτρονικό αρχείο μαζί με όλα τα τεκμήρια της επιθεώρησης Α Σταδίου της υπό αξιολόγηση επιχείρησης. Καταρτίζεται στη συνέχεια ειδική Έκθεση με τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Κριτηρίων Α Σταδίου, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον επιχειρηματία, μαζί με την επιστολή απόφασης για χορήγηση επιπέδου ΣΠ (παρ ) Αίτηση Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης Στην περίπτωση που επιχείρηση δεν ικανοποιήσει επαρκώς κάποια από τα Υποχρεωτικά Κριτήρια ή/και δεν έχει εξασφαλίσει την Ελάχιστη Απαιτούμενη Συνολική Βαθμολογία για κάποιο, ή το επιθυμητό, από τα δύο επίπεδα του Σήματος, αυτή δύναται όπως υποβάλει γραπτώς αίτηση επιθεώρησης επαναξιολόγησης ικανοποίησης κριτήριων Α Σταδίου, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτή της απόφασης για μη χορήγηση επιπέδου ΣΠ ή, στην περίπτωση υποβολής ένστασης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτή του τελικού αποτελέσματος της ένστασης, καταβάλλοντας σχετικό τέλος επιθεώρησης επαναξιολόγησης Α Σταδίου Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, για τη διεκδίκηση χορήγησης επιπέδου ΣΠ θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση για χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού, με καταβολή του σχετικού τέλους Τα καθορισμένα προς το σκοπό των παραγράφων και τέλη παρατίθενται στο έγγραφο «Τέλη Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 15 / 29

16 8.7. Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης Για επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί επίπεδο ΣΠ, διαρκούσης της τριετούς χρονικής ισχύος του ΣΠ, η διαδικασία αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α Σταδίου εφαρμόζεται εκ νέου, με επαναληπτική επιθεώρηση αξιολόγησης σε ετήσια βάση (έτος 2 και έτος 3) Για σκοπούς της επαναληπτικής επιθεώρησης αξιολόγησης σε ετήσια βάση, καταβάλλεται από την επιχείρηση το συνολικό τέλος επιθεώρησης ετήσιας επαναληπτικής αξιολόγησης Α και Β Σταδίου, για χορηγημένο ΣΠ. Το καθορισμένο προς το σκοπό αυτό τέλος παρατίθεται στο έγγραφο «Τέλη Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) Το πιο πάνω τέλος καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30 η Απριλίου έκαστου έτους της επαναληπτικής επιθεώρησης. Το τέλος καλύπτει αμφότερες τις επιτόπιες επαναληπτικές επιθεωρήσεις αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α και Β Σταδίου του συγκεκριμένου έτους, ανεξάρτητα από την έκβαση αξιολόγησης και δεν επιστρέφεται Με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας κάθε επιχείρησης κατά την ετήσια επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της αρχικής διαδικασίας αξιολόγησης ή/ και της προηγούμενης ετήσιας επαναληπτικής αξιολόγησης) θα χορηγείται για το επόμενο έτος επίπεδο ΣΠ αργυρό ή χρυσό ή θα ανακαλείται η χορήγηση επιπέδου του ΣΠ. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 16 / 29

17 9. Αξιολόγηση Βαθμού Ικανοποίησης Κριτηρίων Β Σταδίου. 9.1 Ανεξάρτητα από τη διενέργεια ή το αποτέλεσμα της επιθεώρησης αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης κριτήριων Α Σταδίου, το ΤΔΠ προχωρεί στην αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων επιπέδου ΣΠ Β Σταδίου. 9.2 Η αξιολόγηση των κριτηρίων Β Σταδίου διενεργείται μέσω προγραμματισμένης από το ΤΔΠ, μη διευθετημένης και μη γνωστοποιημένης προς τον αιτητή επιτόπιας επιθεώρησης αξιολόγησης, δια της μεθόδου «Μυστικού Επισκέπτη / Αξιολογητή». 9.3 Επιθεωρητές- Βλ. παράγραφο Επιθεώρηση για Αξιολόγηση Βαθμού Ικανοποίησης Κριτηρίων Β Σταδίου Το ΤΔΠ έχει την ευθύνη προγραμματισμού των επιθεωρήσεων του Β Σταδίου αξιολόγησης. Για ευνόητους λόγους, στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης επιθεώρησης καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διασφάλισης ότι το/α άτομο/α διενέργειας της επιθεώρησης είναι στο μέτρο του δυνατού άγνωστο/α προς την υπό αξιολόγηση επιχείρηση Το ΤΔΠ αναθέτει σε επιθεωρητή όπως μεταβεί στην επιχείρηση, σε ημερομηνία και ώρα μη γνωστοποιημένη στον Επιχειρηματία, με την ιδιότητα κανονικού πελάτη, για σκοπούς αξιολόγησης της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγγράφου «Κριτήρια Αξιολόγησης Β Σταδίου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Ο Μυστικός Επισκέπτης / Αξιολογητής προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ενός κανονικού πελάτη με σκοπό, κατά τον βέλτιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να γίνει αντιληπτός, να επιθεωρήσει τους χώρους και να δοκιμάσει τις υπηρεσίες, προϊόντα και ανέσεις της επιχείρησης, κατά τρόπο που να του επιτρέπει να αξιολογήσει (βαθμολογήσει) όλα τα κριτήρια των επί μέρους Πτυχών και Παραμέτρων Αξιολόγησης της επιχείρησης Ο Μυστικός Επισκέπτης / Αξιολογητής καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα της προσφερόμενης υπηρεσίας, προϊόντος και άνεσης της επιχείρησης, στη βάση τιμολόγησης/αποδείξεων, ως κανονικός πελάτης. Το σύνολο του καταβληθέντος ποσού παραμένει στην επιχείρηση ως εισόδημα και δεν επιστρέφεται στον ΚΟΤ Ο Μυστικός Επισκέπτης / Αξιολογητής καταχωρεί τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του σε ειδικό προς το σκοπό αυτό εσωτερικό CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 17 / 29

18 έντυπο / ηλεκτρονικό αρχείο με την ονομασία «Πλαίσιο Αξιολόγησης Κριτηρίων Β Σταδίου» Με την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης, ο Μυστικός Επισκέπτης / Αξιολογητής υποβάλλει στο ΤΔΠ το υπό αναφορά πιο πάνω εσωτερικό έντυπο / ηλεκτρονικό αρχείο, μαζί με όλα τα τεκμήρια της επιθεώρησης Β Σταδίου της υπό αξιολόγηση επιχείρησης Το ΤΔΠ Καταρτίζει στη συνέχεια ειδική Έκθεση με τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Κριτηρίων Β Σταδίου, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον επιχειρηματία, μαζί με την επιστολή απόφασης για χορήγηση επιπέδου ΣΠ (παρ ). 9.5 Αίτηση Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης Στην περίπτωση που επιχείρηση δεν εξασφαλίσει την ελάχιστη καθορισμένη βαθμολογία που απαιτείται για χορήγηση οποιουδήποτε επιπέδου ΣΠ ή του επιδιωκόμενου από τον επιχειρηματία επιπέδου ΣΠ, είναι δυνατή η υποβολή γραπτής αίτησης επαναξιολόγησης υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως για το Στάδιο Α (παρ. 8.6). 9.6 Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης Διαρκούσης της τριετούς χρονικής ισχύος του ΣΠ, η διαδικασία αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Β Σταδίου εφαρμόζεται εκ νέου, με επαναληπτική επιθεώρηση αξιολόγησης σε ετήσια βάση (έτος 2 και έτος 3), για επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί επίπεδο ΣΠ Το αποτέλεσμα της ετήσιας επαναληπτικής επιθεώρησης αξιολόγησης μπορεί να είναι όπως αναφέρεται στην παράγραφο CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 18 / 29

19 10. Απόφαση για Χορήγηση Επιπέδου Σήματος Ποιότητας Επιτροπή Χορήγησης Σήματος Ποιότητας Η απόφαση για χορήγηση Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού λαμβάνεται από την Επιτροπή Χορήγησης Σήματος Ποιότητας (ΕΧΣΠ), η οποία αποτελείται από 6 μέλη Η ΕΧΣΠ διορίζεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ, για χρονική περίοδο που αναφέρεται στην εκάστοτε επιστολή διορισμού Στην ΕΧΣΠ συμμετέχουν: - ο Γενικός Διευθυντής ΚΟΤ, EX OFFICIO, Πρόεδρος Επιτροπής. - ο Διευθυντής του Τμήματός Διασφάλισης Ποιότητας ΚΟΤ, EX OFFICIO. - ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, EX OFFICIO. - εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ), προτεινόμενος από το Δ.Σ του Συνδέσμου. - εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Σ.Τ.Ε.Κ), προτεινόμενος από το Δ.Σ του Συνδέσμου. - εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), προτεινόμενος από το Δ.Σ του Συνδέσμου Τα μη EX OFFICIO μέλη της ΕΧΣΠ δέον όπως κατέχουν γνώση και κατάλληλη πείρα σε σχέση με την Κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία ως αντιπροσωπεύοντες τα πλέον ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) Την ΕΧΣΠ συγκαλεί εκάστοτε ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεων. Στην απουσία/κώλυμα αυτού, συγκεκριμένης συνεδρίασης προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματός Διασφάλισης Ποιότητας ΚΟΤ. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 19 / 29

20 Τα ενώπιον της ΕΧΣΠ θέματα εισηγείται ο Διευθυντής του Τμήματός Διασφάλισης Ποιότητας ΚΟΤ, βάσει Ημερήσιας Διάταξης. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά Η Επιτροπή Χορήγησης Σήματος Ποιότητας: - εξετάζει το σημείωμα και την εισήγηση του ΤΔΠ αναφορικά με την υπό αξιολόγηση επιχείρηση, που περιλαμβάνει και την έκθεση Προκαταρκτικού Ελέγχου και τα έγγραφα Πλαισίου Ελέγχου και την Τελική Έκθεση Επιθεώρησης Κριτηρίων Α ή και Β Σταδίου κανονικής επιθεώρησης, ή επιθεώρησης επαναξιολόγησης ή ετήσιας επαναληπτικής επιθεώρησης, μαζί με όλα τα τεκμήρια αυτών. - αποφασίζει την επικύρωση της κατά περίπτωση εισήγησης του ΤΔΠ για: χορήγηση ΣΠ, μη χορήγηση ΣΠ, επαναβεβαίωση διατήρησης επιπέδου χορήγησης ΣΠ, χορήγηση ανωτέρου επιπέδου ΣΠ, χορήγηση κατωτέρου επιπέδου ΣΠ, ανάκληση ΣΠ. - ενημερώνεται για τυχόν ενστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ και για την έκβαση αυτών. - ενημερώνεται για την εξέλιξη και γενικά την εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού ΣΠ (π.χ. εκθέσεις προόδου, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και πίνακες επιχειρήσεων). - υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ για βελτίωση του Θεσμού ΣΠ Η ΕΧΣΠ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 4 τουλάχιστο μελών της και λαμβάνει αποφάσεις σε πνεύμα συναίνεσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εν ισοψηφία, του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως έχοντος δευτέραν ή νικώσαν ψήφο. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 20 / 29

21 Στην ΕΧΣΠ δύναται να καλούνται τα μέλη των κλιμακίων επιθεώρησης Α ή/και Β Σταδίου που πραγματοποίησαν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις στην επιχείρηση. Τα εν λόγω μέλη απαντούν σε πιθανά ερωτήματα της ΕΧΣΠ και αποχωρούν, πριν τη λήψη απόφασης για την υπό αξιολόγηση επιχείρηση Χορήγηση Σήματος Ποιότητας Η απόφαση της ΕΧΣΠ κοινοποιείται προς τον Επιχειρηματία, διά της επιστολής-εγγράφου «Απόφαση Χορήγησης Σήματος Ποιότητας Επιχείρησης -». Η επιστολή συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων «Πλαίσιο Ελέγχου και Τελική Έκθεση Επιθεώρησης Κριτηρίων Α Σταδίου Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα και «Πλαίσιο Ελέγχου και Τελική Έκθεση Επιθεώρησης Κριτηρίων Β Σταδίου» για την επιχείρηση Στην περίπτωση που η απόφαση της ΕΧΣΠ είναι θετική, γνωστοποιείται προς τον Επιχειρηματία η χορήγηση επιπέδου ΣΠ. Δια της επιστολής, ο Επιχειρηματίας καλείται όπως προσέλθει στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΤ στη Λευκωσία, για παραλαβή του χορηγημένου Σήματος Ποιότητας και του «Πιστοποιητικού Χορήγησης Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» Το χορηγημένο Σήμα Ποιότητας πιστοποιεί ότι η επιχείρηση έχει ικανοποιήσει τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου ΣΠ Η χρονική διάρκεια ισχύος χορηγημένου Σήματος Ποιότητας είναι 3 χρόνια, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα επιβεβαιώνει χορηγημένο επίπεδο ΣΠ στις ετήσιες επαναληπτικές επιθεωρήσεις αξιολόγησης (παρ. 8.7 και 9.6) Το χορηγημένο ΣΠ αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη μονάδα της επιχείρησης του επιχειρηματία που έχει επιθεωρηθεί για σκοπούς χορήγησης ΣΠ Απονομή Σήματος Ποιότητας Ο Επιχειρηματίας προσέρχεται, κατόπιν της σχετικής προς το σκοπό αυτό γραπτής πρόσκλησης (παρ ), στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΤ στη Λευκωσία προσκομίζοντας έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την επιχείρηση στην οποία θα χορηγηθεί ΣΠ. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 21 / 29

22 Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας είναι νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφα νομιμοποίησης του όπως δεσμεύει τον επιχειρηματία (π.χ. πιστοποιητικό διευθυντών της εταιρείας ή γραπτή εξουσιοδότηση Δ.Σ εταιρείας) Κατά την απονομή του ΣΠ υπογράφεται από τον Επιχειρηματία, ή τον εκπρόσωπο του, και από πλευράς της Χορηγούσας Αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ εις διπλούν, το «Πιστοποιητικό Χορήγησης Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» Με την υπογραφή του «Πιστοποιητικού Χορήγησης Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» παραδίδεται στον Επιχειρηματία ένα επίσημο Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού του χορηγημένου επιπέδου (Plaque), για ανάρτηση στην κεντρική είσοδο του κυρίως κτηρίου της επιχείρησης, καθώς επίσης και ένα εκ των δύο υπογεγραμμένων «Πιστοποιητικό Χορήγησης Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού», για το χορηγημένο επίπεδο ΣΠ Η ευθύνη ανάρτησης, διατήρησης και συντήρησης του επίσημου ΣΠ ανήκει στον Επιχειρηματία Η ημερομηνία του «Πιστοποιητικού Χορήγησης Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού» οριοθετεί χρονικά την έναρξη ισχύος του χορηγημένου ΣΠ Κατάλογος των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται ΣΠ παρατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεσμού, στη διαδικτυακή διεύθυνση Αλλαγή Επιχειρηματία Στην περίπτωση αλλαγής Επιχειρηματία διαρκούσης της χρονικής ισχύος χορηγημένου ΣΠ, το ΣΠ μεταφέρεται στον νέο Επιχειρηματία, για το υπόλοιπο της χρονικής διάρκειας ισχύος αυτού, εφόσον προηγουμένως εφαρμοστεί η διαδικασία πιο πάνω, μεταξύ ΚΟΤ και του νέου Επιχειρηματία. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 22 / 29

23 11. Ανάκληση Σήματος Ποιότητας 11.1 Η ΕΧΣΠ μπορεί να προβεί σε ανάκληση χορηγημένου Σήματος Ποιότητας, όποτε αυτό κριθεί τεκμηριωμένα αναγκαίο Η απόφαση για ανάκληση ΣΠ λαμβάνεται από την ΕΧΣΠ, μετά από σχετική εμπεριστατωμένη εισήγηση του ΤΔΠ Λόγοι ανάκλησης: (α) Αποτυχία της επιχείρησης όπως ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις, ή/ και οποιοδήποτε εκ των υποχρεωτικών κριτηρίων, ή/ και να ικανοποιήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες βαθμολογίες επιπέδου ΣΠ, για οποιοδήποτε από τα δύο Στάδια αξιολόγησης, Α, ή και Β, μετά από επιθεώρηση επαναληπτικής αξιολόγησης. (β) Παραπλανητική χρήση/αξιοποίηση/ανάρτηση του Σήματος Ποιότητας. (γ) (δ) (ε) Εσφαλμένη χρήση του ΣΠ, σε σχέση με τις προδιαγραφές αναπαραγωγής του, ή/ και παρουσίασης του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Παραπλανητικές, ή/ και μη ακριβείς πληροφορίες από τον Επιχειρηματία ή/ και τους εκπροσώπους της επιχείρησης, προς το κλιμάκιο επιθεώρησης κατά τη διενέργεια επιθεώρησης, ή/ και προς την Χορηγούσα Αρχή, διαρκούσης της χρονικής ισχύος χορηγημένου Σήματος Ποιότητας. Μη καταβολή οφειλόμενων τελών ετήσιας επαναληπτικής επιθεώρησης αξιολόγησης. (στ.) Παραβίαση των όρων του παρόντος Οδηγού, ή/ και των παραπομπών-παραρτημάτων αυτού. (ζ) (η) Γραπτή τεκμηριωμένη εισήγηση ΤΔΠ για λόγους που άπτονται θεμάτων μη συμμόρφωσης επιχείρησης με όρους αδειοδότησης λειτουργίας ΚΟΤ, ή υπό το φως καταδικαστικών δικαστικών υποθέσεων σε βάρος της επιχείρησης, ή/ και του Επιχειρηματία, ή για θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγείας λειτουργίας των χώρων της επιχείρησης, ή για άλλους επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους. Συνεχής αναστολή ή τερματισμός δραστηριοτήτων της επιχείρησης, για πέραν του ενός ημερολογιακού έτους. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 23 / 29

24 (θ) Γραπτή αίτηση του Επιχειρηματία για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος ΣΠ Η απόφαση της ΕΧΣΠ κοινοποιείται στον Επιχειρηματία με επιστολή, μαζί με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση με την αιτιολογία ανάκλησης Στις περιπτώσεις της παρ.11.3 (β), (γ), (στ), (ζ), (θ), πριν από τη λήψη απόφασης για ανάκληση, η ΕΧΣΠ δύναται να εξουσιοδοτήσει αποστολή γραπτής προειδοποίησης προς τον επιχειρηματία, με συγκεκριμένο καθορισμένο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης Στην περίπτωση ανάκλησης Σήματος Ποιότητας, τυχόν καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 24 / 29

25 12. Δικαίωμα Ένστασης 12.1 Στην περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Σήματος Ποιότητας είναι: - η μη χορήγηση ΣΠ, - η ετήσια επαναληπτική χορήγηση (έτος 2 ή 3) κατώτερου από το (ήδη) χορηγημένο επίπεδο ΣΠ, - η ανάκληση χορήγησης ΣΠ, ο Επιχειρηματίας έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης, διά γραπτής επιστολής προς τον Γενικό Διευθυντή ΚΟΤ, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής γνωστοποίησης της απόφασης της ΕΧΣΠ, ή την ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικού φακέλου αποστολής της επιστολής (οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη) Στην επιστολή υποβολής ένστασης ο Επιχειρηματίας παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται με την απόφαση της ΕΧΣΠ Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ To Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ εξετάζει ενστάσεις, ως θέμα της ημερησίας διάταξης Συνεδριάσεων του, εφαρμόζοντας τους μηχανισμούς/πρακτικές λήψης αποφάσεων του (απαρτία, αμεροληψία, απόφαση, επικύρωση, κ.α) Στην εξέταση ενστάσεων παρίστανται ο Πρόεδρος της ΕΧΣΠ και ο Διευθυντής ΤΔΠ -μέλος ΕΧΣΠ, ενώ δύναται να κληθεί ο Επιχειρηματίας ή εκπρόσωπος του για να εκθέσει και προφορικά τις απόψεις του. Στην εξέταση μπορούν επίσης να καλούνται τα μέλη των κλιμακίων επιθεώρησης Α ή/και Β Σταδίου που πραγματοποίησαν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις στην επιχείρηση της οποίας εξετάζεται ένσταση. Άπαντα τα πιο πάνω άτομα αποχωρούν, πριν τη λήψη απόφασης για την υπό εξέταση ένσταση Το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ οφείλει να καταλήξει σε λήψη επικυρωμένης απόφασης αναφορικά με την εξέταση ένστασης, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής ένστασης Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης δεν διαφέρει από την απόφαση της ΕΧΣΠ, η σχετική απόφαση θεωρείται τελεσίδικη και κοινοποιείται δια επιστολής στον Επιχειρηματία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της ένστασης Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης διαφέρει από την απόφαση της ΕΧΣΠ, η απόφαση της ΕΧΣΠ ακυρώνεται, τα δε σημεία και οι CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 25 / 29

26 παράγοντες που οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΤ να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα από την απόφαση της ΕΧΣΠ τεκμηριώνονται στο σχετικό πρακτικό, το οποίο και υποβάλλεται στην ΕΧΣΠ για σκοπούς επανεξέτασης. Η ΕΧΣΠ επανεξετάζει το θέμα υπό το φως των πιο πάνω, με τη δυνατότητα εντολής προς το ΤΔΠ για διεξαγωγή εκ νέου επιτόπιας επιθεώρησης για αξιολόγηση βαθμού ικανοποίησης κριτηρίων Α, ή Β, ή Α και Β Σταδίου, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς την καταβολή τέλους, από διαφορετικό κλιμάκιο επιθεώρησης. Η νέα απόφαση της ΕΧΣΠ που θα προκύψει θεωρείται τελεσίδικη και κοινοποιείται δια επιστολής στον επιχειρηματία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της ένστασης. Εάν η νέα απόφαση είναι απορριπτική σε σχέση με άλλο σημείο τότε ο Επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα νέας ένστασης. CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 26 / 29

27 13. Χρήση Λογοτύπου 13.1 Το Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού χορηγείται σε μία από οκτώ διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογα με το επίπεδο ΣΠ, την κατηγορία και τάξη επιχείρησης Στην περίπτωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 5*, χορηγείται ένα εκ των κάτωθι δύο επιπέδων ΣΠ, Χρυσό ή Αργυρό, ανάλογα με την απόφαση της ΕΧΣΠ: 13.3 Στην περίπτωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4*, χορηγείται ένα εκ των κάτωθι δύο επιπέδων ΣΠ, Χρυσό ή Αργυρό, ανάλογα με την απόφαση της ΕΧΣΠ: CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 27 / 29

28 13.4 Στην περίπτωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3*, χορηγείται ένα εκ των κάτωθι δύο επιπέδων ΣΠ, Χρυσό ή Αργυρό, ανάλογα με την απόφαση της ΕΧΣΠ: 13.5 Στην περίπτωση Οργανωμένων Διαμερισμάτων, ή/ και Τουριστικών Χωριών Πολυτελείας και Α Τάξης, χορηγείται ένα εκ των κάτωθι δύο επιπέδων ΣΠ, Χρυσό ή Αργυρό, ανάλογα με την απόφαση της ΕΧΣΠ: 13.6 Κάθε επιχείρηση δύναται να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο λογότυπο που αντιστοιχεί στο επίπεδο του Σήματος Ποιότητας που της έχει χορηγηθεί: - Σε έντυπο υλικό πληροφόρησης, διαφήμισης και προβολής, μεταξύ των οποίων επιστολόχαρτα, φακέλους, τιμολόγια, μπροσούρες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 28 / 29

29 - σε άλλης μορφής υλικό πληροφόρησης, διαφήμισης και προβολής, μεταξύ των οποίων banners εκθέσεων, διαφημιστικά δώρα (giveaways), - Σε ηλεκτρονικής μορφής υλικό πληροφόρησης, διαφήμισης και προβολής μεταξύ των οποίων ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Newsletter, μέσα κοινωνικής δικτύωσης Οι προδιαγραφές χρήσης, αναπαραγωγής και παρουσίασης του λογοτύπου του ΣΠ για σκοπούς της παρ. 13.6, όπως π.χ. μεγέθη, διαστάσεις, διαχωρισμοί χρωμάτων, επιτρεπόμενες και μη χρήσεις, η χρήση σε συνδυασμό με εταιρικό λογότυπο, καθορίζονται στο έγγραφο «Εγχειρίδιο Γραφικών Λογότυπου Σήματος Ποιότητας» (Brand Guidelines)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). CTQ ΗΤL REG: 2014/01 Σελ.: 29 / 29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 28.05.2013 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012 Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Ι. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 2010 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή νομικού προσώπου και άλλες νομικές υποχρεώσεις

Εγγραφή νομικού προσώπου και άλλες νομικές υποχρεώσεις Εισαγωγή Εγγραφή νομικού προσώπου και άλλες νομικές υποχρεώσεις Κάθε νέα προσπάθεια χρειάζεται όραμα, θέληση και πάθος. Το ίδιο ισχύει και με το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης. Βρέστε τον τομέα που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 555/ ΕΦΔ ΕΠΠΕΡΑΑ www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 20 www.cres.gr Θέμα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης etwinning»,

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης etwinning», Π393_03-06-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα