Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο"

Transcript

1 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) Αµοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Λουξεµβούργου (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ) για αόριστη χρονική διάρκεια Σεπτέµβριος 2011 Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και τα διάφορα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαιά του. Για περισσότερες πληροφορίες πριν την επένδυση, παρακαλούµε συµβουλευτείτε το Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο και τον Κανονισµό Λειτουργίας. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επενδύσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων παρακαλούµε συµβουλευτείτε τις πιο πρόσφατες Ετήσιες και Εξαµηνιαίες Εκθέσεις. Ηµεροµηνία ισχύος του Κανονισµού Λειτουργίας είναι η 1 η Μαϊου 2006, ενώ η τελευταία τροποποίηση έλαβε χώρα την 24 η Ιουνίου Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του επενδυτή, καθώς και η έννοµη σχέση µε τα Αµοιβαία Κεφάλαια ρυθµίζονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο και στον Κανονισµό Λειτουργίας. Το Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο, ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι περιοδικές Οικονοµικές Εκθέσεις µπορούν να παρέχονται δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας ιαχείρισης ή από τον Φορέα ιοίκησης. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια µε τους αντίστοιχους του Πλήρους Ενηµερωτικού ελτίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επενδυτικός Σκοπός Eπενδυτική Πολιτική Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από οµάδες περιουσίας τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια- τα οποία αποτελούνται κυρίως από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, µερίδια επιτρεπόµενων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να κατέχει στοιχεία ενεργητικού άµεσης ρευστότητας έως 49%. Αυτές οι κατηγορίες των επιτρεπόµενων στοιχείων του ενεργητικού ορίζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Το ενεργητικό των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επενδύεται σύµφωνα µε τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται κατωτέρω και σύµφωνα µε τους γενικούς επενδυτικούς περιορισµούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Είναι προφανές ότι για όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια ισχύει ότι οι πιθανές ζηµιές στους Μεριδιούχους που τυχόν παρουσιαστούν περιορίζονται στο ποσό που έχει επενδυθεί στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Φορολογία Φορολογία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος στο Λουξεµβούργο, ούτε τα µερίσµατα που καταβάλλει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε φορολογική παρακράτηση στο Λουξεµβούργο. Παρόλα ταύτα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο Λουξεµβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο "taxe d'abonnement"), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά τρίµηνο, της τάξεως του 0.05 τοις εκατό, επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε κυκλοφορία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριµήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, περιορίζεται στο 0.01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, καθώς και των Υπό- Αµοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ορισµένα βραχυπρόθεσµα µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και σε άλλα µέσα σύµφωνα µε τον Κανονισµό της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου ουκάτου. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 0% για το τµήµα του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται σε άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεµβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε ετήσιο φόρο. εν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ή άλλος φόρος στο Λουξεµβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων. εν καταβάλλεται φόρος στο Λουξεµβούργο για την πραγµατοποιηθείσα ή µη υπεραξία κεφαλαίου των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Μολονότι η πραγµατοποιηθείσα υπεραξία κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, δεν εκτιµάται ότι θα φορολογηθεί σε άλλη χώρα, οι Μεριδιούχοι πρέπει να έχουν υπόψη τους και να αναγνωρίσουν ότι η πιθανότητα αυτή, αν και µικρή, δεν αποκλείεται τελείως. 2

3 Φορολογία Σειρές Μεριδίων Υπολογισµός Αξίας Καθαρού Ενεργητικού ιάθεση/ Εξαγορά/ Μετατροπή Μεριδίων ιάθεση/ Εξαγορά/ Μετατροπή Μεριδίων Συµπληρωµατ ικές σηµαντικές πληροφορίες Φορολογία των Μεριδιούχων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι Μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήµατος, παρακράτηση φόρου ή φόρο κληρονοµιάς στο Λουξεµβούργο εκτός από αυτούς που διαµένουν, είναι µόνιµοι κάτοικοι ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στο Λουξεµβούργο. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2003/48/ΕΚ σχετικά µε τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουλίου Η Οδηγία προβλέπει ότι ορισµένες πληρωµές τόκων και διαθέσεις/ εξαγορές Αµοιβαίων Κεφαλαίων που πραγµατοποιήθηκαν από φορέα πληρωµών (υπό την έννοια της Οδηγίας) που βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε συνεργαζόµενο ή σε εξαρτηµένο έδαφος ή τρίτη χώρα (υπό την έννοια της Οδηγίας) προς φυσικό πρόσωπο ή σε ορισµένα νοµικά πρόσωπα (υπό την έννοια της Οδηγίας) που εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. συνδεδεµένου ή εξαρτηµένου εδάφους, πρέπει είτε να δηλωθούν από τον φορέα πληρωµών στις φορολογικές αρχές της χώρας που έχει µόνιµη εγκατάσταση, είτε θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ανάλογα µε τον τόπο που βρίσκεται ο φορέας πληρωµών. Η νοµοθεσία που θα εφαρµοστεί θα εξαρτηθεί από τη χώρα µόνιµης κατοικίας του φορέα πληρωµών. Οι Επενδυτές θα πρέπει να συµβουλεύονται το νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο σχετικά µε την πιθανή φορολόγηση ή άλλες συνέπειες από την αγορά, κατοχή, µεταβίβαση ή πώληση των Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας, µόνιµης κατοικίας ή διαµονής τους. Η Εταιρεία ιαχείρισης έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να καθορίζει αν ένας επενδυτής πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για επένδυση σε συγκεκριµένη Σειρά. Οι διαθέσιµες Σειρές περιγράφονται στα χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατωτέρω. Η Αξία του Καθαρού Ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης. Οι Ηµέρες Αποτίµησης είναι ηµέρες κατά τις οποίες οι τράπεζες είναι ανοιχτές για µια πλήρη ηµέρα λειτουργίας τόσο στο Λουξεµβούργο όσο και στην Ελλάδα. Η Καθαρή Τιµή Μεριδίου είναι διαθέσιµη στην έδρα της Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Τα Μερίδια ανεξαρτήτως Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται µόνο µε τη µορφή ονοµαστικών µεριδίων. Οι επενδυτές µπορούν να αγοράσουν εξαγοράσουν ή µετατρέψουν τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια ενός άλλου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης. Εντολές για τη διάθεση, εξαγορά ή µετατροπή των Μεριδίων µπορούν να γίνουν µέσω φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς ή µε άλλη µορφή επικοινωνίας που θεωρείται αποδεκτή από την Εταιρεία ιαχείρισης και πρέπει να αποσταλεί στην έδρα του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή σε διορισµένους διανοµείς. Οποιαδήποτε αίτηση για διάθεση/ εξαγορά/ µετατροπή των Μεριδίων που λαµβάνει ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων πριν από τις 3:00 µ.µ. το αργότερο (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα), κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων») θα διεκπεραιώνεται βάσει της υπολογισµένης κατά την ίδια Ηµέρα Αποτίµησης της Καθαρής Τιµής Μεριδίου. Σχετικά µε τις αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς ή µετατροπής που λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων ή σε µια ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται, επί της αρχής, βάσει της Καθαρής Τιµής Μεριδίου της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. Η καταβολή της αξίας των Μεριδίων πρέπει να γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο ιανοµέα κατά την Ηµέρα Αποτίµησης και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο σε δύο Εργάσιµες Ηµέρες µετά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης. Οι καταβολές πρέπει να γίνονται µέσω του δικτύου ηλεκτρονικής µεταφοράς χωρίς τα τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές µεταφορές). Όταν ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων λάβει την εντολή, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα πραγµατοποιηθεί µε τραπεζική µεταφορά (ή µεταφορά στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση), εντός 5 Εργάσιµων Ηµερών, εκτός από τις εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν διαµέσου ιανοµέα, για τις οποίες η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διαφορετική προθεσµία. Σ αυτήν την περίπτωση, ο ιανοµέας θα ενηµερώσει τον Μεριδιούχο για τη διαδικασία που τον αφορά. Οι όροι που εφαρµόζονται στις διαθέσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου έναρξης διαθέσεων, καθώς και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς που επιβάλλονται, καθορίζονται στα Χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθούν. Συνήθως δεν χρεώνονται προµήθειες µετατροπής, ωστόσο οι Μεριδιούχοι µπορεί να επιβαρυνθούν τη διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ορίζεται στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι, σε περίπτωση που η προµήθεια διάθεσης της Σειράς στην οποία µετατρέπουν τα Μερίδιά τους είναι υψηλότερη από την προµήθεια διάθεσης της Σειράς που αφήνουν. Οι εν λόγω προµήθειες (εφόσον υπάρχουν) είναι δυνατόν να καταβληθούν στους ιανοµείς που ενεργούν αναφορικά µε τη διανοµή των Μεριδίων. Αν αιτήµατα εξαγοράς ή/και µετατροπής σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης υπερβαίνουν το 10% της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία ιαχείρισης διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την εξαγορά ή/και µετατροπή κατά τη διάρκεια αυτής της Ηµέρας Αποτίµησης για ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% της αξίας των Μεριδίων που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε. Νοµική µορφή Ιδρυτής - Βασικός Μέτοχος 3 Αµοιβαίο Κεφάλαιο (FCP) διεπόµενο από το τµήµα I του Νόµου της 17 ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2010») EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Ελλάδα)

4 Εταιρεία ιαχείρισης Εποπτεύουσα Αρχή Θεµατοφύλακας, Φορέας ιοίκησης, Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων και Φορέας Πληρωµών Λουξεµβούργου Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. Επιτροπή Εποπτείας του Οικονοµικού Τοµέα του Λουξεµβούργου ( Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. Περισσότερες Πληροφορίες Ορκωτός Ελεγκτής: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε συµβουλευτείτε µία από τις κατωτέρω: - Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg - Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 4

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές των αναπτυγµένων χωρών στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές χωρών που δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω παράγραφο, σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, αξίες σταθερού εισοδήµατος και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4. στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών διεθνών εταιρειών, µε προοπτικές ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 5

6 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EG - Polbank - Postbank - Interamerican - Eurobank EFG I - Bancpost - Postbank (BGN) Eurobank EFG (USD) Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ζλότυ (PLN), τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τη Σειρά Eurobank EFG (USD) που έχει ως νόµισµα αποτίµησης το ολάριο ΗΠΑ (USD). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Euroban k EFG (USD) Polbank Postban k (BGN) Postbank Banc- Post Interame rican 1,5% 3% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 3% 1% 2% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% Ιστορικές Αποδόσεις Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 6

7 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 4% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) quity - Global Equities Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Global Equities Fund Eurobank EFG (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund Interamerican (LF) Equity - Global Equities Fund Polbank (LF) Equity - Global Equities Fund Bancpost (LF) Equity - Global Equities Fund Postbank (LF) Equity - Global Equities Fund Postbank (BGN) (LF) Equity - Global Equities Fund LU LU LU LU LU LU LU LU

8 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY EMERGING EUROPE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών που εκτίθενται ή έχουν σηµαντικό τµήµα των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική ή Κεντρική Ευρώπη και σε γειτονικές σε αυτές χώρες καθώς και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες που θεωρούνται αναδυόµενες και είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Τοπικές ή/και ιεθνείς Αγορές. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν έκθεση στις προαναφερόµενες αγορές µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο µετοχικό χαρτοφυλάκιο σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 8

9 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Interamerican (BGN) - Eurobank EFG I - Postbank -BancPost (RON) Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ζλότυ (PLN), τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τη Σειρά BancPost (RON) η οποί έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ρουµάνικο Λέι (RON). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Interameri can Polbank Postbank BancPost BanCopst (RON) Postbank (BGN) 2% 3,5% 3,5% 5% 5% 5% 5% 5% 1% 2% 2% 3,5% 3,5,5% 3,5% 3,5% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). Ιστορικές Αποδόσεις Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 9

10 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθει συµµετοχής: Μέχρι 5% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνκα ανωτέρ - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµαοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετηίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Emerging Europe Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Emerging EuropeFnd Interamerican (LF) Equity - Emerging Europe Fund Polbank (LF) Equity - Emerging Europe Fund Bancpost (LF) Equity - Emerging Europe Fund Postbank (LF) Equity - Emerging Europe Fund Postbank (BGN) (LF) Equity - Emerging Europe Fund Bancpost (RON) (LF) Equity - Emerging Europe Fund LU LU LU LU LU LU LU LU

11 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY GREEK EQUITIES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή που διατηρούν έκθεση ή /και έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη Οργανωµένη Αγορά. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, αξίες σταθερού εισοδήµατος και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη Οργανωµένη Αγορά, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. και 4. στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε κέρδη συµµετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο µε ευρεία διασπορά σε µετοχές ελληνικών εταιριών µε προοπτικές ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 11

12 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank (PLN) - Postbank - BancPost - Eurobank EFG I - Polbank - Postbank (BGN) Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank (PLN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ζλότυ (PLN) και τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέβα (BGN). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Polbank (PLN) Postbank (BGN) Postbank BancPost 1,5% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 1% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 12

13 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 4% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Greek Equities Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Greek Equities Fund Polbank (LF) Equity - Greek Equities Fund Polbank (PLN) (LF) Equity Greek Equities Fund Bancpost (LF) Equity - Greek Equities Fund Postbank (LF) Equity - Greek Equities Fund Postbank (BGN) (LF) Equity - Greek Equities Fund LU LU LU LU LU LU LU

14 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY INSTITUTIONAL PORTFOLIOS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες µεγάλης κεφαλαιοποίησης που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µετοχικές κινητές αξίες µεσαίας κεφαλαιοποίησης που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Προκειµένου να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύσει σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. EFG Eurobank Asset Management Company S.A. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να συµµετέχουν σε ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών τίτλων ελληνικών εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό στόχο την επίτευξη κερδών από τις υπεραξίες και τις µερισµατικές αποδόσεις των τίτλων αυτών. Η ηµέρα αρχικής προσφοράς του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά την ηµέρα αυτή, η καθαρή τιµή του µεριδίου ορίζεται στα 1 Ευρώ. Τα ποσά των συµµετοχών στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλονται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα της αρχικής προσφοράς. Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου προσφοράς, θα µπορούσαν να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 14

15 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost (BGN) - Eurobank EFG I - Postbank Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ζλότυ (PLN) και τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέβα (BGN). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost Postbank (BGN) Αµοιβή 1,5% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς 1% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Ιστορικές Αποδόσεις Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 15

16 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 4% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund Polbank (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund Bancpost (LF) Equiy - Institutional Portfolios Fund Postbank (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund Postbank (BGN) (LF) Equity - Institutional Portfolios Fund LU LU LU LU LU LU

17 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY DYNAMIC POLISH ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Πολωνικό Ζλότυ (PLN) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες, εκφρασµένα κυρίως στο Πολωνικό νόµισµα ή που έχουν έκθεση στην Πολωνία, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών εταιρειών µε έκθεση στην Πολωνία, µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 19η Μαρτίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου των 10 PLN. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προµήθεια διάθεσης. 17

18 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Eurobank EFG I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Πολωνέζικο Ζλότυ (PLN). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς 2% 3,5% 4% 1% 2% 2% Ιστορικές Αποδόσεις Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 18

19 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 3% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Dynamic Polish Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Dynamic Polish Fund Polbank (LF) Equity - Dynamic Polish Fund LU LU LU

20 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY DYNAMIC ROMANIAN ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Ρουµανικό Λέι (RON) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες, εκφρασµένα κυρίως στο Ρουµανικό νόµισµα ή που έχουν έκθεση στην Ρουµανία, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών εταιρειών µε έκθεση στην Ρουµανία, µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 27η Αυγούστου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου των 10 RON. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προµήθεια διάθεσης. 20

21 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - BankPost - Eurobank EFG I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά BancPost η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέι Ρουµανίας (RON). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank EFG I Eurobank EFG BancPost Ιστορικές Αποδόσεις Αµοιβή 2% 3.5% 4% ιαχείρισης Προµήθεια 1% 2% 2% εξαγοράς Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 21

22 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 3% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβ Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund Bancpost (LF) Equity - Dynamic Romanian Fund LU LU LU

23 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY FLEXI STYLE GREECE FUND ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Ευρώ Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες εταιρειών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, χρεόγραφα σταθερού εισοδήµατος και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών µετοχών, µε προοπτική ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 25η Αυγούστου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 23

24 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 6 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - Eurobank EFG I - BancPost - Postbank (BGN) Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόµισµα αναφοράς το Ευρώ (EUR) µε εξαίρεση τη Σειρά Polbank η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Ζλότυ (PLN) και τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόµισµα αναφοράς το Λέβα (BGN). - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank EFG I Eurobank EFG Postbank (BGN) Polbank Postbank Banc- Post Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς 1,5% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 1% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Ιστορικές Αποδόσεις Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Βλ. Παράρτηµα Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 24

25 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 4% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. ISIN codes Eurobank EFG (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Eurobank EFG I (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Polbank (LF) Equity - Flexi Style Greece Fud Bancpost (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Postbank (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Postbank (BGN) (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund LU LU LU LU LU LU

26 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY- TURKISH EQUITY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Eυρώ Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες, εκφρασµένα κυρίως σε Τουρκικό νόµισµα ή που έχουν έκθεση στην Τουρκία, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στα σηµεία (i), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενηµερωτικού ελτίου. Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών εταιρειών µε έκθεση στην Τουρκία, µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου των 10 EUR για τη σειρά µεριδίων Eurobank EFG. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που περιγράφονται στην ενότητα 6.2. σηµείο Ι του Ενηµερωτικού ελτίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δεν θα επιβληθεί προµήθεια διάθεσης. 26

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Νέα Σµύρνη 17/12/12 GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 ότι στις 14/12/12 έληξε η περίοδος επένδυσης του Υπο-Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ USDBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Π & Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΚ 1025/Β/20.11.1997 & Φ.Ε.Κ 1806/Β/12.12.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα