Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη"

Transcript

1 Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αφροδίτη Μάλλιαρη Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών, η κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η σύγχρονη βιβλιοθηκονομία χρησιμοποιεί μια σειρά ερευνητικών μεθόδων που αποσκοπούν στον εντοπισμό των αναγκών των χρηστών, οι λεγόμενες έρευνες χρηστών, ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των ερευνών χρηστών, και ακολουθώντας την προαναφερθείσα αντικειμενική ανάγκη των βιβλιοθηκών, η παρούσα έρευνα επιχειρεί τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη συμπεριφορά χρηστών. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει δεδομένα που προέρχονται από τις συνδέσεις των χρηστών με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Οι συνδέσεις αυτές είναι σε πραγματικό χρόνο και αναδεικνύουν στοιχεία συμπεριφοράς καθώς μελετάται ο τρόπος αναζήτησης και η αποδοτικότητα ανάκτησης πληροφοριών. Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας χρηστών μέσω μεταβλητών ποσοτικών αλλά κυρίως ποιοτικών, αποτέλεσαν αντικείμενα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης με μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής. Το αποδιδόμενο μοντέλο είναι ένα επιστημονικό αλλά απλό εργαλείο με αποτελέσματα εύκολα ερμηνεύσιμα. Προτείνεται, λοιπόν, ένας νέος τρόπος στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, ο οποίος λόγω της μορφής του είναι άμεσα αξιοποιήσιμος ακόμη και από επιστήμονες που δεν είναι μαθηματικοί ή στατιστικοί, δηλαδή δεν απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση, αλλά ακολουθώντας κάποιες βασικές και απλές οδηγίες δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Στόχος Η παρούσα έρευνα στοχεύει: α) στην εξέταση του τρόπου ανάκτησης δεδομένων στις βιβλιοθήκες και κυρίως β) στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στατιστικής ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων προερχόμενων από βιβλιοθήκες με τη χρήση μεθόδων της πολυδιάστατης στατιστικής, οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση ενός πολύπλευρου φαινομένου με την ταυτόχρονη ανάλυση πολυάριθμων μεταβλητών. Η διαδικασία γίνεται με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τις βιβλιοθήκες υπηρεσιών. Η χρηστικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου θα αναδειχθεί μέσα από μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα μέσα από τη μελέτη του τρόπου που αναζητούν και ανακτούν πληροφορίες οι χρήστες από έναν κατάλογο απευθείας σύνδεσης (online) προκειμένου να διαπιστώσει: 1. αν ο ίδιος ο κατάλογος μπορεί να παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική της βιβλιοθήκης, 2. το βαθμό γνώσης αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από τον κατάλογο, 3. τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν κατά κύριο λόγο και αν οι προτιμήσεις τους φανερώνουν κάποια στοιχεία συμπεριφοράς, 4. αν αξιοποιούν την απομακρυσμένη σύνδεση, κ.ο.κ.

2 158 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Στατιστική και βιβλιοθηκονομία Σε αυτό το σημείο κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια σύντομη περιγραφή της σχέσης που διέπει τους δυο επιστημονικούς χώρους της στατιστικής και της βιβλιοθηκονομίας. Η στατιστική ως αντικείμενο διδασκαλίας στις σχολές βιβλιοθηκονομίας αλλά και ως αντικείμενο ενασχόλησης στο περιβάλλον εργασίας των βιβλιοθηκών, έχει παρατηρηθεί ότι αντιμετωπίζεται με αρνητική προδιάθεση. Οι λόγοι είναι ότι πολλές φορές οι σπουδαστές δυσκολεύονται αισθητά να κατανοήσουν το αντικείμενό της και το πεδίο εφαρμογής της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εργαζόμενοι υπόκεινται στη μαθηματική υπόσταση της στατιστικής, περιγραφικής και επαγωγικής, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους μη κατέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο. Επειδή όμως οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί οργανισμοί με στόχους, αποτελέσματα αλλά και αξιολογήσεις, η στατιστική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους. Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένα τη δυσκολία της στατιστικής για τους βιβλιοθηκονόμους και την ανάγκη εφαρμογής της στις βιβλιοθήκες, προτείνονται με την παρούσα ανακοίνωση νέες για τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης άμεσα εφαρμόσιμες από ανθρώπους που δεν απαιτείται να έχουν υψηλό στατιστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Προβαίνοντας σε μια ανασκόπηση τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία όσον αφορά στη χρήση της στατιστικής σε βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δημοσιεύματα που ασχολούνται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στους χώρους των βιβλιοθηκών κινούνται κατά κύριο λόγο γύρω από τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής δίνοντας ορισμούς αυτών και παραδείγματα. Γενικότερα συμπεραίνεται ότι η χρήση της στατιστικής στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας εστιάζεται κατά κύριο λόγο στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων με μεθόδους που ανήκουν στη μονοδιάστατη ανάλυση ή και σε λίγες περιπτώσεις στη δισδιάστατη ανάλυση εξαρτημένων κατά κύριο λόγο όμως μεταβλητών. Αυτή η συνθήκη παρατηρείται ακόμη και στο σημείο των εθνικών στατιστικών, καθώς οι μέθοδοι που ακολουθούνται κατά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ανήκουν στη μονοδιάστατη ανάλυση ποσοτικών μεγεθών. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, τα οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί προέρχονται από τις αναζητήσεις των χρηστών στον opac ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων και συγκεκριμένα με την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Ταξινόμηση Κατ Αύξουσα Ιεραρχία. Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων έχουν ευρεία εφαρμογή στο χώρο των κοινωνικών επιστημών καθώς αφενός μεν οι κοινωνικές επιστήμες κατακλύζονται από ποιοτικά δεδομένα και αφετέρου η χρήση και εφαρμογή τους από μη στατιστικούς δεν είναι απαγορευτική. Η βιβλιοθηκονομία ανήκοντας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών αποτελείται πέρα από ποσοτικά δεδομένα και από πληθώρα ποιοτικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν αντικείμενο της εδώ προτεινόμενης πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, όπως αποτελεί στη συγκεκριμένη έρευνα η συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Εξάλλου ένα μεγάλο πλεονέκτημα τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον αναγνώστη και αποδέκτη του τελικού προϊόντος της έρευνας είναι η απεικόνιση του υπό μελέτη φαινομένου με το σύνολο των μεταβλητών στο επίπεδο είτε με τη μορφή παραγοντικού επιπέδου στην περίπτωση της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είτε με τη μορφή δενδρογράμματος στην περίπτωση της Ταξινόμησης Κατ Αύξουσα Ιεραρχία και ως γνωστόν η εικόνα και η σχηματοποίηση ενός προβλήματος ή ενός θέματος συμβάλλει θετικά στην κατανόηση και ερμηνεία του. Η επεξεργασία των δεδομένων με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και Ταξινόμηση Κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) επιτρέπει να

3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 159 αντιμετωπισθεί το φαινόμενο συνθετικά. Στόχος της σύνθεσης αυτής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών κάθε ομάδας χρηστών καθώς και των χαρακτηριστικών των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι χρήστες σε σχέση με το σύστημα. Η σύνθεση αυτή αναμένεται να δώσει αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια σειρά εφαρμογών για τη βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των χρηστών, του βαθμού εξοικείωσης με το σύστημα, τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, το βαθμό χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων του συστήματος και κατ επέκταση τη δημιουργία ενός εργαλείου υποδομής για την αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων. Παρατίθεται η μεθοδολογία βήμα προς βήμα με παρουσίαση των σημαντικότερων σχεδιαγραμμάτων για κατανόηση της πορείας της μεθοδολογίας και τέλος, σημειώνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγεί η στατιστική επεξεργασία χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου-υποκειμενικού παράγοντα Στο παρελθόν έχουν γίνει έρευνες στις οποίες σκιαγραφείται το προφίλ των χρηστών μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσω στατιστικών στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν μονοδιάστατα το χρήστη. Η στατιστική μεθοδολογία που προτείνεται με τη συγκεκριμένη έρευνα παρέχει τη δυνατότητα να αναδειχθούν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά ταυτοχρόνως και κατά συνέπεια το αντικείμενο της μελέτης να περιγραφεί πολυδιάστατα, να ανακαλυφθούν ομοιότητες και να σχηματιστούν ομάδες με κοινά γνωρίσματα. Κατά συνέπεια, η στατιστική επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από βιβλιοθήκες έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να μην περιορίζεται μόνο σε αναλύσεις ποσοτικών δεδομένων. Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό να συνεισφέρει στην επιστήμη της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης προσφέροντας ένα νέο πεδίο εφαρμογών από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης, ένα χώρο που ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες αλλά που προς το παρόν δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο παροχής δεδομένων προς πολυμεταβλητή ανάλυση. Στατιστική μεθοδολογία Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί με συνοπτικό τρόπο η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της στατιστικής μεθοδολογίας ώστε τα πρωτογενή δεδομένα να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τους χρήστες της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσα από μια νέα για τα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα στατιστική ανάλυση. Προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα χρειάζεται να ορισθούν τα αντικείμενα αυτής, ο τρόπος συγκέντρωσής τους, οι μεταβλητές που θα συμβάλλουν στην ανάλυσή τους και οι στατιστικές μέθοδοι μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και η ανάλυση. Αντικείμενα της έρευνας και συνεπώς ο στατιστικός πληθυσμός υπήρξαν οι αναζητήσεις των χρηστών στον opac της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με τον προσδιορισμό του πληθυσμού και κατόπιν του δείγματος και αφού εισήχθη στην εισαγωγική οθόνη του καταλόγου ένα online ερωτηματολόγιο των πέντε ερωτήσεων κλειστού τύπου, άρχισε η συγκέντρωση των πληροφοριών για τις αναζητήσεις των χρηστών μέσα από τα αρχεία των transaction logs του συστήματος. Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα αποκωδικοποίησης των πληροφοριών που «κρατούσε» το σύστημα στα αρχεία των transaction logs προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε χειρονακτικός έλεγχος σε όλες τις συνδέσεις, που σημειώθηκαν στο υπό εξέταση διάστημα, απομακρύνθηκαν όσες δεν προέβαιναν σε αναζητήσεις και διαχωρίστηκαν οι λοιπές σε τρία αρχεία ανάλογα με το αν παρείχαν τις επιπρόσθετες πληροφορίες για την ιδιότητα του χρήστη ή όχι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι αντικείμενο έρευνας για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτέλεσε το αρχείο με τις αναζητήσεις των εξωτερικών χρηστών της βιβλιοθήκης, δηλαδή εκείνων των χρηστών που συμπλήρωσαν το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο με την επιλογή «άλλο». Στη συνέχεια ορίζονται οι μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά τους και πραγματοποιείται σταδιακά η κωδικοποίηση των πρωτογενών

4 160 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ δεδομένων με χειρονακτικό τρόπο και όχι με αυτοματοποιημένο προκειμένου να πραγματοποιηθεί παράλληλα και ο έλεγχος ορθότητας των απαντήσεων/ δεδομένων. Ο αρχικός πίνακας με τα κωδικοποιημένα πλέον δεδομένα εισάγεται στο στατιστικό πακέτο M.A.D. και μέσω αυτού κατασκευάζονται οι γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων σχετικών και απολύτων συχνοτήτων, οι λογικοί πίνακες 0-1 και ακολούθως πραγματοποιείται η πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση με τις μεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (A.F.C.) και της Ταξινόμησης Κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.). Το σύστημα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εξάγει μια σειρά από πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης και μέσο για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο σχήμα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια μέσα από ένα απλό και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό σχεδιάγραμμα να αποδοθεί σχηματικά η προαναφερθείσα στατιστική μεθοδολογία. Συνδέσεις- Αναζητήσει Συλλογή δεδομένων- Transaction logs Έλεγχοςαπομάκρυνση - διαχωρισμός Αρχείο δεδομένων Μεταβλητές- Κωδικοποίηση Σχήμα 1: Σχεδιάγραμμα στατιστικής μεθοδολογίας A.F.C. C.A.H. Η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τη δυνατότητα που παρέχει στον ερευνητή να μελετήσει κάθε υπό ανάλυση μεταβλητή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες και να μελετηθεί το φαινόμενο με τη χρήση πολλών μεταβλητών ταυτοχρόνως έχοντας όλες εξίσου την ίδια βαρύτητα. Αρχείο δεδομένων Το αρχείο δεδομένων που υπήρξε αντικείμενο μελέτης, είναι μεγέθους πεντακοσίων δύο αντικειμένων (502) και αποτελείται από τις συνδέσεις που πραγματοποίησαν με τον κατάλογο οι εξωτερικοί κατά κύριο λόγο χρήστες της Βιβλιοθήκης. Οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εξωτερικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης και όχι για μελέτη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς το κύριο δεδομένο στο συγκεκριμένο αρχείο είναι η συμπλήρωση της φόρμας σε όλα τα πεδία της με την επιλογή «άλλο». Μεταβλητές Οι μεταβλητές οι οποίες συνέβαλλαν στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι οι ακόλουθες τριάντα (30): 1) Ώρα αναζήτησης, 2) Τερματικό, 3) Γλώσσα αναζήτησης, 4) Είδος αρχικής αναζήτησης, 5) Αριθμός απλών αναζητήσεων, 6) Αριθμός σύνθετων αναζητήσεων, 7) Συνολικό αριθμός search, 8) Συνολικός αριθμός επιλογών, 9) Χρόνος δράσης, 10) Τρόπος αρχικής αναζήτησης, 11) Αριθμός αναζητήσεων με τίτλο, 12) Αριθμός αναζητήσεων με συγγραφέα, 13) Αριθμός αναζητήσεων με θέμα, 14) Αριθμός αναζητήσεων με σειρά, 15) Αριθμός αναζητήσεων με βασικό ευρετήριο, 16) Αριθμός αναζητήσεων με ISSN/ISBN, 17) Χρήση συνδυασμών, 18) Αριθμός χρήσης του και(and), 19) Αριθμός χρήσης του όχι(not), 20) Αριθμός χρήσης του ή (or), 21) Χρήση περιορισμών, 22) Αριθμός χρήσης του περιορισμού βιβλιοθήκης,

5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ) Αριθμός χρήσης του περιορισμού συλλογής, 24) Αριθμός χρήσης του περιορισμού χρόνου έκδοσης, 25) Επαναλαμβανόμενες λέξεις στις συνεχείς αναζητήσεις, 26) Αριθμός λανθασμένων ερωτήσεων, 27) Αριθμός ορθογραφικών λαθών, 28) Αριθμός λαθών στον τρόπο αναζήτησης, 29) Αριθμός λαθών από παραλήψεις, 30) Αριθμός λαθών του συστήματος. Κωδικοποίηση Με τη συγκέντρωση των πρωτογενών πληροφοριών μέσα από τα αρχεία των transaction logs και το σχηματισμό του αρχείου δεδομένων, ξεκινά η διαδικασία κωδικοποίησης των πληροφοριών ώστε να καταταχθούν σε μορφή πινάκων και να ακολουθήσει η στατιστική επεξεργασία τους. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση προσφέρεται και ως μέσο ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών/ απαντήσεων, καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να διαπιστώσει αν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες και να αποκαταστήσει τα αληθινά δεδομένα, αν είναι δυνατόν ή να απομακρύνει τελείως την υπό αμφισβήτηση αναζήτηση. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία της κωδικοποίησης ενδεικτικά σε κάποιες ποιοτικές μεταβλητές αλλά και σε ποσοτικές με παράθεση παραδειγμάτων προς κατανόηση. Η κωδικοποίηση των ποιοτικών μεταβλητών συνδέεται άμεσα με το σχηματισμό των κλάσεων τους και κατά την πρώτη φάση δίνεται ένας ακέραιος αριθμός για κάθε πιθανή επιλογή-κίνηση του χρήστη, δηλαδή για κάθε κλάση της μεταβλητής. Με την ολοκλήρωση της πρώτης κωδικοποίησης στις ποιοτικές μεταβλητές επακολούθησε και δεύτερη, πέρα από την απομάκρυνση ορισμένων εξ αυτών, κατά την οποία οι κωδικοί ορισμένων μεταβλητών συμπτύχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι κωδικοί της μεταβλητής «τρόπος αρχικής αναζήτησης» μειώθηκαν από δέκα σε τέσσερις, καθώς συμπτύχθηκαν οι κωδικοί του τίτλος αλφαβητικά με τον τίτλο λέξη-κλειδί, οι κωδικοί της σειράς αλφαβητικά με τη σειρά λέξη-κλειδί, το ISSN/ISBN και το βασικό ευρετήριο, οι κωδικοί του συγγραφέα αλφαβητικά με το συγγραφέα λέξη-κλειδί, και τέλος, οι κωδικοί που έφερε το θέμα αλφαβητικά με το θέμα λέξη-κλειδί δημιουργώντας αντίστοιχα τέσσερις νέους κωδικούς. Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύμπτυξη των μεταβλητών είναι είτε οι μικρές τιμές σε ορισμένες εξ αυτών με αποτέλεσμα αναλύοντας μεμονωμένα να μην παρουσιάζουν στατιστικό ενδιαφέρον, όπως είναι η περίπτωση των τμημάτων και του ISBN είτε το ίδιο το περιεχόμενο των μεταβλητών, όπως είναι για παράδειγμα ο τίτλος αλφαβητικά και ο τίτλος λέξη-κλειδί, αφού πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο αντικείμενο. Οι ασυνεχείς ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την κωδικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση δόθηκαν σε κάθε μεταβλητή οι πραγματικοί αριθμοί που σημείωσε κατά την έρευνά του ο χρήστης ενώ στη δεύτερη φάση κάποιες εξ αυτών συμπτύχθηκαν και δημιούργησαν νέες τάξεις. Εφαρμογή των μεθόδων της A.F.C. & C.A.H. Για την εφαρμογή της μεθόδου της Ταξινόμησης κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) ο αρχικός πίνακας δεδομένων διαστάσεων 502 Χ 12, στον οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του πίνακα και 12 είναι οι μεταβλητές και στήλες συγχρόνως του πίνακα, μετατράπηκε σε λογικό πίνακα διαστάσεων 502 Χ 38, όπου 38 πλέον είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και αποτέλεσε τον πίνακα δεδομένων προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο δενδρόγραμμα (βλ. σχήμα 2) με την πρώτη μεγάλη διάσπαση δημιουργούνται δύο ομάδες. Η ομάδα Α, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 38% του δείγματος, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους χρήστες που παραμένουν αρκετή ώρα συνδεδεμένοι με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης προβαίνοντας σε αναζητήσεις και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο «επίμονοι» σε αντιδιαστολή με την ομάδα Β, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 62% του δείγματος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από εκείνους τους χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι ελάχιστη ώρα και εγκαταλείπουν έχοντας

6 162 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ πραγματοποιήσει μια μόνο αναζήτηση και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο «επιπόλαιοι». Στη συνέχεια η ομάδα Α διαχωρίζεται στην ομάδα Α1 και Α2. Τα άτομα της ομάδας Α1 αντιπροσωπεύουν το 33% του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό των «επίμονων» χρηστών με τις πολλές αναζητήσεις και επιπλέον, σε μικρότερο βαθμό και την ιδιότητα του θέματος ως τρόπο για την αρχική αναζήτηση. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο 5% του δείγματος και διακρίνονται βασικά από τις αναζητήσεις τους μέσω των λοιπών τρόπων, δηλαδή του βασικού ευρετηρίου, της σειράς ή του ISBN και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως γνώστες των πιο εξειδικευμένων τρόπων αναζήτησης, εκείνων δηλαδή που το ευρύτερο κοινό δεν τους επιλέγει καθώς δεν τους γνωρίζει. Αποτελούν όμως τη μειοψηφία των χρηστών στο συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων. Σε δευτερεύοντα βαθμό χαρακτηρίζονται από τρεις αναζητήσεις και καμία επιλογή κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσής τους με το σύστημα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. και διήρκεσε από 2:30 έως 3:30 λεπτά και η οποία παρουσίασε το φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων όρων. Ακολούθως και η ομάδα Β διασπάται στις υποομάδες Β1 και Β2. Τα άτομα της ομάδας Β1 αντιπροσωπεύουν το 43% του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό της ολοκλήρωσης της έρευνας με δυο αναζητήσεις μέσω του πεδίου του τίτλου. Δευτερευόντως χαρακτηρίζονται από την απουσία κάποιας επιλογής στα ενδεχόμενα αποτελέσματα ή από την παρουσία μόνο μιας, από τη διάρκεια της αναζήτησης που άγγιζε μόλις το 1:30 λεπτό, από την αποφυγή τόσο επανάληψης των χρησιμοποιούμενων όρων όσο και εμφάνισης λαθών και από τη μεταβλητή που φανερώνει ότι η σύνδεση με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο πραγματοποιήθηκε μέσω των παρεχόμενων από το Πανεπιστήμιο γραμμών για δωρεάν σύνδεση. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας Β2, τα οποία αντιστοιχούν στο 19% του δείγματος και διακρίνονται βασικά από τη χρήση αντίστοιχα του συγγραφέα. Κατά δεύτερο λόγο χαρακτηρίζονται από τις δύο επιλογές που σημειώνουν στα παραγόμενα αποτελέσματα, από το χρόνο δράσης τους που ανέρχεται μέχρι τα 2:30 λεπτά και από την απουσία τόσο της χρήσης του θέματος όσο και από την επανάληψη, όπως είναι φυσικό αφού προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση, και από την ύπαρξη λαθών Αναζητήσεις >4, Επιλογές>5, Χρόνος >7:30 Τίτλος>2, 1 Αναζήτηση, Χρόνος > 1:30, Επανάληψη, Λάθη 998 Επανάληψη, Λάθη Αναζητήσεις >4, Επιλογές>5, Λοιποί τρόποι, 2 Αναζητήσεις, 1 Αναζήτηση, Χρόνος >7:30 Βασικό ευρετήριο Τίτλος, όχι Συγγραφέας Συγγραφέας, όχι Τίτλος Τίτλος>2, Επανάληψη, Λάθη Σχήμα 2: Δενδρόγραμμα της C.A.H. επί του λογικού πίνακα Συνεχίζοντας τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του συγκεκριμένου αρχείου και προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης (A.F.C.) μετατρέπεται ο λογικός πίνακας διαστάσεων 502 Χ 38, στον οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 163 πίνακα και 38 είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και στήλες παράλληλα του πίνακα, στον πίνακα συμπτώσεων διαστάσεων 38 Χ 38, ο οποίος αποτέλεσε και τον πίνακα δεδομένων. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιτρέπει κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της μιας και των πολλών αναζητήσεων κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον opac, ενώ ο δεύτερος άξονας επιτρέπει κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τρόπων αρχικής αναζήτησης. Στο επίπεδο δυο διαστάσεων που δημιουργείται από τον πρώτο (οριζόντιος) και το δεύτερο (κάθετος) παραγοντικό άξονα, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3, σχηματίζονται τρεις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα του επιπέδου δημιουργείται η πρώτη ομάδα τα άτομα της οποίας αναζητούν αρχικά εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο του τίτλου μια φορά, επιλέγουν μια φορά ή δεν επιλέγουν καθόλου κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η έρευνά τους έχει διάρκεια που κυμαίνεται έως και 7:30 χωρίς να παρουσιάζει ούτε το φαινόμενο της επανάληψης ούτε το αντίστοιχο των λαθών. Στο δεξί τμήμα του επιπέδου σχηματίζεται η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελείται από εκείνους τους χρήστες που αναζητούν από τρεις φορές και άνω κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό κατάλογο, επιλέγουν το λιγότερο τρεις φορές κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα, αναζητούν αρχικά μέσω του πεδίου του θέματος αλλά και των λοιπών τρόπων (βασικό ευρετήριο, σειρά, ISBN) και στη συνέχεια και μέσω του τίτλου και του βασικού ευρετηρίου επαναλαμβάνοντας τους όρους που εισάγουν και κάνοντας λάθη. Η έρευνά τους διαρκεί από 7:30 και άνω. Στο κάτω μέρος του επιπέδου δημιουργείται η τρίτη ομάδα τα άτομα της οποίας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι για τις αναζητήσεις που πραγματοποιούν, αξιοποιούν τη δυνατότητα του συγγραφέα και επιλέγουν δυο από τα παραγόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο. Σχήμα 3: Παραγοντικό επίπεδο e1x e2 της AFC επί του πίνακα συμπτώσεων

8 164 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Συμπεράσματα Συνοψίζοντας και έχοντας ως δεδομένο ότι οι παραπάνω μέθοδοι είναι συμπληρωματικές, αξίζει να σημειωθούν από κοινού μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα: Οι χρήστες κατά κύριο λόγο αποτυγχάνουν όταν αναζητούν στον κατάλογο χρησιμοποιώντας το θέμα ή το ISBN, τη σειρά και το βασικό ευρετήριο. Οι λόγοι που οδηγούν στη δυσλειτουργία καταρχάς του θέματος έγκεινται στην αδυναμία πλήρης ταύτισης των θεμάτων που εισαγάγει ο χρήστης στη φυσική γλώσσα και του ελεγχόμενου λεξιλογίου του συστήματος, δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται ο χρήστης και στο λεξιλόγιο καθιερωμένων όρων, όπως είναι οι Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH) που είναι ενσωματωμένες στον κατάλογο. Η μη ταύτιση των όρων της φυσικής γλώσσας και των καθιερωμένων είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, όταν η παραμετροποίηση του συστήματος δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όσον αφορά στις αποτυχημένες αναζητήσεις με βάση τους πρότυπους αριθμούς και τη σειρά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η άγνοια των χρηστών για τους συγκεκριμένους τρόπους αναζήτησης. Δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα ούτε των πρότυπων αριθμών ούτε της σειράς και του βασικού ευρετηρίου. Έχει παρατηρηθεί να εισάγεται στο πεδίο του πρότυπου αριθμού ο ταξινομικός αριθμός ή ακόμη και λέξη-κλειδί ή πρόταση προς αναζήτηση. Ή έννοια της σειράς και του βασικού ευρετηρίου είναι πιθανότατα άγνωστες στους χρήστες καθώς αφενός μεν η σειρά χρησιμοποιείται ελάχιστα και αφετέρου το βασικό ευρετήριο λιγότερο από ότι θα έπρεπε αφού είναι ο μοναδικός τρόπος μέσω του οποίου ο όρος που εισάγεται αναζητείται ως λέξη-κλειδί σε όλα τα πεδία. Εξάλλου σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πόσο σχετική είναι η έννοια της επιτυχίας και του βαθμού ικανοποίησης του χρήστη, αφού ο χρήστης θα είναι σε θέση να αξιολογήσει πλήρως το τεκμήριο που ανέκτησε μόνο όταν το εντοπίσει στο βιβλιοστάσιο και το μελετήσει. Αναλύοντας τους πίνακες συμπτώσεων των αρχείων δεδομένων, γίνεται φανερό ότι οι χρήστες της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης δείχνουν μια σαφή προτίμηση στις «γνωστούαντικειμένου» αναζητήσεις, δηλαδή σε εκείνες που πραγματοποιούνται με βάση τον τίτλο ενός τεκμηρίου ή τον συγγραφέα, υπεύθυνο πνευματικής παραγωγής του τεκμηρίου. Οι χρήστες πιθανότατα θεωρούν αυτούς τους τρόπους αναζήτησης πιο εύκολους και πιο «ασφαλείς» καθώς αποφεύγονται τα λάθη και συνήθως σημειώνονται περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον από το πρώτο κιόλας στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν σε ποσοστό μόλις 0,4% τόσο τους περιορισμούς, δηλαδή τους λογικούς τελεστές Boolean, την ημερομηνία έκδοσης, τους περιορισμούς της βιβλιοθήκης και της συλλογής, όσο και τους συνδυασμούς των όρων. Επιπλέον, μόλις το 2% των χρηστών συνδυάζει τους όρους που εισαγάγει, αφού δεν επιλέγει κατά κύριο λόγο τη σύνθετη αναζήτηση. Η προαναφερθείσα περιορισμένη χρήση οδήγησε και στην απομάκρυνση των μεταβλητών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πτυχές του καταλόγου με την ολοκλήρωση της αρχικής επεξεργασίας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, όσον αφορά στους τρόπους αναζήτησης, η περιορισμένη χρήση του ISBN και της σειράς σε ποσοστό 5% και 2% αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία των δεδομένων και σκιαγραφώντας τη συμπεριφορά των χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύονται στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των

9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 165 παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Αναδείχθηκαν στοιχεία που φανερώνουν τις αδυναμίες αφενός μεν του χρήστη να αξιοποιήσει πλήρως τον κατάλογο και αφετέρου του συστήματος σε ορισμένες περιπτώσεις να υποστηρίξει και να διευκολύνει τον χρήστη. Έχοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης δύναται να επηρεαστεί τόσο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του λειτουργικού της συστήματος όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. Η έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο πρέπει οι χρήστες να αναζητήσουν στον κατάλογο το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ίσως σκιαγραφεί ακόμη μια ανάγκη για βιβλιογραφική εκπαίδευση των χρηστών και για κάποια αλλαγή στη δομή του συστήματος. Προτάσεις Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που παρατέθηκαν, ακολουθούν προτάσεις που αφορούν τόσο στις βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές όσο και στη χρήση των μεθόδων της έρευνας για την ανάπτυξη νέων τρόπων ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων στο χώρο των βιβλιοθηκών και των πληροφοριακών τους συστημάτων. Η παρούσα έρευνα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα transaction logs που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, αναδεικνύουν πρότυπα συμπεριφοράς. Είναι επίσης εμφανές ότι η χρήση των transaction logs στη διαπίστωση αυτών των προτύπων αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα πρότυπα συμπεριφοράς φανερώνουν και αποδεικνύουν με τεκμηριωμένα πλέον στοιχεία: α) τις αδυναμίες των χρηστών, β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γ) τις ελλείψεις στη βιβλιογραφική τους εκπαίδευση, δ) τις συνήθειες που αναπτύσσουν καθώς και ε) τις αδυναμίες και ελλείψεις που έχει το ίδιο το σύστημα ανάκτησης. Μέρος των προβλημάτων πολλές φορές είναι γνωστά στους βιβλιοθηκονόμους, καθώς έρχονται σε καθημερινή επαφή με το χρήστη. Η έκταση των προβλημάτων δείχνει να μην είναι κατανοητή καθώς η έλλειψη τεκμηριωμένων δεδομένων δεν το επέτρεπε ενώ ταυτόχρονα δεν παρείχε μηχανισμό για τη διεκδίκηση αλλαγών από τους υπευθύνους του οργανισμού. Επομένως, πραγματοποιώντας μια εμπεριστατωμένη έρευνα, παρέχεται στους βιβλιοθηκονόμους ένα εργαλείο πίεσης με στόχο πάντα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των χρηστών. Στηριζόμενη σε αυτά τα δεδομένα η Βιβλιοθήκη μπορεί να επανεξετάζει συγκεκριμένα σημεία των λειτουργιών της και να προβαίνει στην αναβάθμιση των συστημάτων της. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης των ισχυουσών πρακτικών και ιδέες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται: Συνεχής εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των συστημάτων της βιβλιοθήκης. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης με στόχο την αναγνώριση των ανάλογων βιβλιογραφικών σημείων πρόσβασης στους καταλόγους και τις πληροφοριακές πηγές της βιβλιοθήκης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη αξιοποίηση του καταλόγου και των δυνατοτήτων ανάκτησης. Επανεξέταση της ορολογίας του ελεγχόμενου λεξιλογίου ανάκτησης και αναζήτηση τρόπων ενσωμάτωσης της φυσικής γλώσσας. Αναπροσαρμογή των παραμέτρων του συστήματος για συσχετισμό του λεξιλογίου της φυσικής γλώσσας και του ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την ανάκτηση πληροφοριών σε φυσική γλώσσα και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των λαθών στη διαδικασία αναζήτησης. Online βοήθεια με σύντομες και σαφείς απαντήσεις. Αλλαγή στη δομή και εμφάνιση του καταλόγου, δηλαδή εισαγωγή online παραδειγμάτων για τη ορθή χρήση του κάθε τρόπου αναζήτησης και αυτόματη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών με επιλογή.

10 166 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Τέλος, καλύτερη υποστήριξη του server ώστε να μην «κρεμάει» το σύστημα. Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι η αποτύπωση της συμπεριφοράς των χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύει στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Έχοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης δύναται να επηρεαστεί τόσο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του λειτουργικού της συστήματος όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. Βιβλιογραφία 1. Anne Ciliberti [et.al] Empty Handed?: a material availability study and transaction log analysis verification. The Journal of Academic Librarianship 24 no 4 (1998) Deborah D. Blecic [et.al], Using Transaction Log Analysis to Improve OPAC Retrieval Results. College & Research Libraries 59 no 1 (1998) Bernard J. Jansen, Amanda Spink and Tefko Saracevic, Real life, Real Users, and Real Needs: a study and analysis of user queries on the web. Information Processing & Management 36 no 2 (2000) Bonnie Macewan, Understanding Users Needs and Making Collections Choices. Library Collections, Acquisitions and Technical Services 23 no 3 (1999) Malika Mahoui and Sally Jo Cunningham, A Comparative Transaction Log Analysis of Two Computing Collections. Lecture Notes in Computer Science 1293 (2000) M.S. Sridhar, OPAC vs Card Catalogue: a comparative study of user behaviour. The Electronic Library 22 no 2 (2004) Thomas A Peters, When Smart People Fail: an analysis of the transaction log of an online public access catalog. The Journal of Academic Librarianship 15 no 5 (1989) Using Transaction Logs Analysis for Library Management Information. Library administration and management 10 (1996) Steve Jones [et.al.], A Transaction Log Analysis of a Digital Library. Human Computer Interaction for DigitalLibraries 3 (2000) Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης, Δημιουργία Λογισμικού για την Κατάρτιση Φερέγγυου Χαρτοφυλακίου με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, , Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα, 2001?. 12. A. Mάλλιαρη, «Η Εικόνα των Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως Προκύπτει από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τους», Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια: πρακτικά, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, Νοεμβρίου Επιμ. Σοφία Π. Γρηγοριάδου. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2004, Αναρτημένη εργασία. 13., «Ανάκτηση Πληροφοριών από τον Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 4(2004): , Ανάκτηση πληροφοριών από αυτοματοποιημένα συστήματα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Α. Μάλλιαρη και Γ. Παπαδημητρίου, «Ταξινόμηση των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Πρακτικά 15 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής: συμβολή της στατιστικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας, 8-11 Μαΐου2002, Ιωάννινα. Επιμ. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ιωάννινα: Πανεπιστημιακό τυπογραφείο, 2002,

11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ. Παπαδημητρίου και Γ. Αθανασίου, «Η Συμπληρωματικότητα της AFC με την CAH». Τετράδια ανάλυσης δεδομένων 3 (2003) Γιάννης Παπαδημητρίου, Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Περιγραφική Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, «Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 1 (2002) 5-11.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 409 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ Αφροδίτη Μαλλιαρή Βιβλιοθηκονόμος- Υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) «ΣΠ0ΥΔΑI», Τόμος 47, Τεύχος 3o-4o, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) Υπό Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιγραφική Στατιστική Με τις στατιστικές μεθόδους επιδιώκεται: - η συνοπτική αλλά πλήρης και κατατοπιστική παρουσίαση των ευρημάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2010

ISO 9001:2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 17/3/211 Εκτύπωση: 17/3/211, :25 πμ 1 από 71 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 6 1.2 ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ H υλοποίηση ενός προβλήµατος σε σύστηµα Η/Υ που επιδεικνύει ΤΝ 1 απαιτεί: Την κατάλληλη περιγραφή του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Mendeley

Εισαγωγή στο Mendeley Εισαγωγή στο Mendeley Τι είναι το Mendeley; Ελεύθερο ακαδημαϊκό λογισμικό Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Win/Mac/Linux/Mobile) Λειτουργεί στους κυριότερους περιηγητές Επιτραπέζιος υπολογιστής Ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα