Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη"

Transcript

1 Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αφροδίτη Μάλλιαρη Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών, η κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η σύγχρονη βιβλιοθηκονομία χρησιμοποιεί μια σειρά ερευνητικών μεθόδων που αποσκοπούν στον εντοπισμό των αναγκών των χρηστών, οι λεγόμενες έρευνες χρηστών, ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των ερευνών χρηστών, και ακολουθώντας την προαναφερθείσα αντικειμενική ανάγκη των βιβλιοθηκών, η παρούσα έρευνα επιχειρεί τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη συμπεριφορά χρηστών. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει δεδομένα που προέρχονται από τις συνδέσεις των χρηστών με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Οι συνδέσεις αυτές είναι σε πραγματικό χρόνο και αναδεικνύουν στοιχεία συμπεριφοράς καθώς μελετάται ο τρόπος αναζήτησης και η αποδοτικότητα ανάκτησης πληροφοριών. Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας χρηστών μέσω μεταβλητών ποσοτικών αλλά κυρίως ποιοτικών, αποτέλεσαν αντικείμενα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης με μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής. Το αποδιδόμενο μοντέλο είναι ένα επιστημονικό αλλά απλό εργαλείο με αποτελέσματα εύκολα ερμηνεύσιμα. Προτείνεται, λοιπόν, ένας νέος τρόπος στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, ο οποίος λόγω της μορφής του είναι άμεσα αξιοποιήσιμος ακόμη και από επιστήμονες που δεν είναι μαθηματικοί ή στατιστικοί, δηλαδή δεν απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση, αλλά ακολουθώντας κάποιες βασικές και απλές οδηγίες δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Στόχος Η παρούσα έρευνα στοχεύει: α) στην εξέταση του τρόπου ανάκτησης δεδομένων στις βιβλιοθήκες και κυρίως β) στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στατιστικής ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων προερχόμενων από βιβλιοθήκες με τη χρήση μεθόδων της πολυδιάστατης στατιστικής, οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση ενός πολύπλευρου φαινομένου με την ταυτόχρονη ανάλυση πολυάριθμων μεταβλητών. Η διαδικασία γίνεται με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τις βιβλιοθήκες υπηρεσιών. Η χρηστικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου θα αναδειχθεί μέσα από μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα μέσα από τη μελέτη του τρόπου που αναζητούν και ανακτούν πληροφορίες οι χρήστες από έναν κατάλογο απευθείας σύνδεσης (online) προκειμένου να διαπιστώσει: 1. αν ο ίδιος ο κατάλογος μπορεί να παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική της βιβλιοθήκης, 2. το βαθμό γνώσης αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από τον κατάλογο, 3. τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν κατά κύριο λόγο και αν οι προτιμήσεις τους φανερώνουν κάποια στοιχεία συμπεριφοράς, 4. αν αξιοποιούν την απομακρυσμένη σύνδεση, κ.ο.κ.

2 158 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Στατιστική και βιβλιοθηκονομία Σε αυτό το σημείο κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια σύντομη περιγραφή της σχέσης που διέπει τους δυο επιστημονικούς χώρους της στατιστικής και της βιβλιοθηκονομίας. Η στατιστική ως αντικείμενο διδασκαλίας στις σχολές βιβλιοθηκονομίας αλλά και ως αντικείμενο ενασχόλησης στο περιβάλλον εργασίας των βιβλιοθηκών, έχει παρατηρηθεί ότι αντιμετωπίζεται με αρνητική προδιάθεση. Οι λόγοι είναι ότι πολλές φορές οι σπουδαστές δυσκολεύονται αισθητά να κατανοήσουν το αντικείμενό της και το πεδίο εφαρμογής της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εργαζόμενοι υπόκεινται στη μαθηματική υπόσταση της στατιστικής, περιγραφικής και επαγωγικής, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους μη κατέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο. Επειδή όμως οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί οργανισμοί με στόχους, αποτελέσματα αλλά και αξιολογήσεις, η στατιστική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους. Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένα τη δυσκολία της στατιστικής για τους βιβλιοθηκονόμους και την ανάγκη εφαρμογής της στις βιβλιοθήκες, προτείνονται με την παρούσα ανακοίνωση νέες για τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης άμεσα εφαρμόσιμες από ανθρώπους που δεν απαιτείται να έχουν υψηλό στατιστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Προβαίνοντας σε μια ανασκόπηση τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία όσον αφορά στη χρήση της στατιστικής σε βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δημοσιεύματα που ασχολούνται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στους χώρους των βιβλιοθηκών κινούνται κατά κύριο λόγο γύρω από τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής δίνοντας ορισμούς αυτών και παραδείγματα. Γενικότερα συμπεραίνεται ότι η χρήση της στατιστικής στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας εστιάζεται κατά κύριο λόγο στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων με μεθόδους που ανήκουν στη μονοδιάστατη ανάλυση ή και σε λίγες περιπτώσεις στη δισδιάστατη ανάλυση εξαρτημένων κατά κύριο λόγο όμως μεταβλητών. Αυτή η συνθήκη παρατηρείται ακόμη και στο σημείο των εθνικών στατιστικών, καθώς οι μέθοδοι που ακολουθούνται κατά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ανήκουν στη μονοδιάστατη ανάλυση ποσοτικών μεγεθών. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, τα οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί προέρχονται από τις αναζητήσεις των χρηστών στον opac ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων και συγκεκριμένα με την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Ταξινόμηση Κατ Αύξουσα Ιεραρχία. Οι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων έχουν ευρεία εφαρμογή στο χώρο των κοινωνικών επιστημών καθώς αφενός μεν οι κοινωνικές επιστήμες κατακλύζονται από ποιοτικά δεδομένα και αφετέρου η χρήση και εφαρμογή τους από μη στατιστικούς δεν είναι απαγορευτική. Η βιβλιοθηκονομία ανήκοντας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών αποτελείται πέρα από ποσοτικά δεδομένα και από πληθώρα ποιοτικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν αντικείμενο της εδώ προτεινόμενης πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, όπως αποτελεί στη συγκεκριμένη έρευνα η συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Εξάλλου ένα μεγάλο πλεονέκτημα τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον αναγνώστη και αποδέκτη του τελικού προϊόντος της έρευνας είναι η απεικόνιση του υπό μελέτη φαινομένου με το σύνολο των μεταβλητών στο επίπεδο είτε με τη μορφή παραγοντικού επιπέδου στην περίπτωση της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είτε με τη μορφή δενδρογράμματος στην περίπτωση της Ταξινόμησης Κατ Αύξουσα Ιεραρχία και ως γνωστόν η εικόνα και η σχηματοποίηση ενός προβλήματος ή ενός θέματος συμβάλλει θετικά στην κατανόηση και ερμηνεία του. Η επεξεργασία των δεδομένων με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (A.F.C.) και Ταξινόμηση Κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) επιτρέπει να

3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 159 αντιμετωπισθεί το φαινόμενο συνθετικά. Στόχος της σύνθεσης αυτής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών κάθε ομάδας χρηστών καθώς και των χαρακτηριστικών των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι χρήστες σε σχέση με το σύστημα. Η σύνθεση αυτή αναμένεται να δώσει αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια σειρά εφαρμογών για τη βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των χρηστών, του βαθμού εξοικείωσης με το σύστημα, τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, το βαθμό χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων του συστήματος και κατ επέκταση τη δημιουργία ενός εργαλείου υποδομής για την αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων. Παρατίθεται η μεθοδολογία βήμα προς βήμα με παρουσίαση των σημαντικότερων σχεδιαγραμμάτων για κατανόηση της πορείας της μεθοδολογίας και τέλος, σημειώνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγεί η στατιστική επεξεργασία χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου-υποκειμενικού παράγοντα Στο παρελθόν έχουν γίνει έρευνες στις οποίες σκιαγραφείται το προφίλ των χρηστών μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσω στατιστικών στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν μονοδιάστατα το χρήστη. Η στατιστική μεθοδολογία που προτείνεται με τη συγκεκριμένη έρευνα παρέχει τη δυνατότητα να αναδειχθούν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά ταυτοχρόνως και κατά συνέπεια το αντικείμενο της μελέτης να περιγραφεί πολυδιάστατα, να ανακαλυφθούν ομοιότητες και να σχηματιστούν ομάδες με κοινά γνωρίσματα. Κατά συνέπεια, η στατιστική επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από βιβλιοθήκες έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να μην περιορίζεται μόνο σε αναλύσεις ποσοτικών δεδομένων. Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό να συνεισφέρει στην επιστήμη της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης προσφέροντας ένα νέο πεδίο εφαρμογών από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης, ένα χώρο που ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες αλλά που προς το παρόν δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο παροχής δεδομένων προς πολυμεταβλητή ανάλυση. Στατιστική μεθοδολογία Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί με συνοπτικό τρόπο η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της στατιστικής μεθοδολογίας ώστε τα πρωτογενή δεδομένα να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τους χρήστες της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μέσα από μια νέα για τα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα στατιστική ανάλυση. Προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα χρειάζεται να ορισθούν τα αντικείμενα αυτής, ο τρόπος συγκέντρωσής τους, οι μεταβλητές που θα συμβάλλουν στην ανάλυσή τους και οι στατιστικές μέθοδοι μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και η ανάλυση. Αντικείμενα της έρευνας και συνεπώς ο στατιστικός πληθυσμός υπήρξαν οι αναζητήσεις των χρηστών στον opac της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με τον προσδιορισμό του πληθυσμού και κατόπιν του δείγματος και αφού εισήχθη στην εισαγωγική οθόνη του καταλόγου ένα online ερωτηματολόγιο των πέντε ερωτήσεων κλειστού τύπου, άρχισε η συγκέντρωση των πληροφοριών για τις αναζητήσεις των χρηστών μέσα από τα αρχεία των transaction logs του συστήματος. Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα αποκωδικοποίησης των πληροφοριών που «κρατούσε» το σύστημα στα αρχεία των transaction logs προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε χειρονακτικός έλεγχος σε όλες τις συνδέσεις, που σημειώθηκαν στο υπό εξέταση διάστημα, απομακρύνθηκαν όσες δεν προέβαιναν σε αναζητήσεις και διαχωρίστηκαν οι λοιπές σε τρία αρχεία ανάλογα με το αν παρείχαν τις επιπρόσθετες πληροφορίες για την ιδιότητα του χρήστη ή όχι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι αντικείμενο έρευνας για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτέλεσε το αρχείο με τις αναζητήσεις των εξωτερικών χρηστών της βιβλιοθήκης, δηλαδή εκείνων των χρηστών που συμπλήρωσαν το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο με την επιλογή «άλλο». Στη συνέχεια ορίζονται οι μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά τους και πραγματοποιείται σταδιακά η κωδικοποίηση των πρωτογενών

4 160 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ δεδομένων με χειρονακτικό τρόπο και όχι με αυτοματοποιημένο προκειμένου να πραγματοποιηθεί παράλληλα και ο έλεγχος ορθότητας των απαντήσεων/ δεδομένων. Ο αρχικός πίνακας με τα κωδικοποιημένα πλέον δεδομένα εισάγεται στο στατιστικό πακέτο M.A.D. και μέσω αυτού κατασκευάζονται οι γενικευμένοι πίνακες συμπτώσεων σχετικών και απολύτων συχνοτήτων, οι λογικοί πίνακες 0-1 και ακολούθως πραγματοποιείται η πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση με τις μεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (A.F.C.) και της Ταξινόμησης Κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.). Το σύστημα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εξάγει μια σειρά από πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης και μέσο για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο σχήμα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια μέσα από ένα απλό και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό σχεδιάγραμμα να αποδοθεί σχηματικά η προαναφερθείσα στατιστική μεθοδολογία. Συνδέσεις- Αναζητήσει Συλλογή δεδομένων- Transaction logs Έλεγχοςαπομάκρυνση - διαχωρισμός Αρχείο δεδομένων Μεταβλητές- Κωδικοποίηση Σχήμα 1: Σχεδιάγραμμα στατιστικής μεθοδολογίας A.F.C. C.A.H. Η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τη δυνατότητα που παρέχει στον ερευνητή να μελετήσει κάθε υπό ανάλυση μεταβλητή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες και να μελετηθεί το φαινόμενο με τη χρήση πολλών μεταβλητών ταυτοχρόνως έχοντας όλες εξίσου την ίδια βαρύτητα. Αρχείο δεδομένων Το αρχείο δεδομένων που υπήρξε αντικείμενο μελέτης, είναι μεγέθους πεντακοσίων δύο αντικειμένων (502) και αποτελείται από τις συνδέσεις που πραγματοποίησαν με τον κατάλογο οι εξωτερικοί κατά κύριο λόγο χρήστες της Βιβλιοθήκης. Οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εξωτερικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης και όχι για μελέτη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς το κύριο δεδομένο στο συγκεκριμένο αρχείο είναι η συμπλήρωση της φόρμας σε όλα τα πεδία της με την επιλογή «άλλο». Μεταβλητές Οι μεταβλητές οι οποίες συνέβαλλαν στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι οι ακόλουθες τριάντα (30): 1) Ώρα αναζήτησης, 2) Τερματικό, 3) Γλώσσα αναζήτησης, 4) Είδος αρχικής αναζήτησης, 5) Αριθμός απλών αναζητήσεων, 6) Αριθμός σύνθετων αναζητήσεων, 7) Συνολικό αριθμός search, 8) Συνολικός αριθμός επιλογών, 9) Χρόνος δράσης, 10) Τρόπος αρχικής αναζήτησης, 11) Αριθμός αναζητήσεων με τίτλο, 12) Αριθμός αναζητήσεων με συγγραφέα, 13) Αριθμός αναζητήσεων με θέμα, 14) Αριθμός αναζητήσεων με σειρά, 15) Αριθμός αναζητήσεων με βασικό ευρετήριο, 16) Αριθμός αναζητήσεων με ISSN/ISBN, 17) Χρήση συνδυασμών, 18) Αριθμός χρήσης του και(and), 19) Αριθμός χρήσης του όχι(not), 20) Αριθμός χρήσης του ή (or), 21) Χρήση περιορισμών, 22) Αριθμός χρήσης του περιορισμού βιβλιοθήκης,

5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ) Αριθμός χρήσης του περιορισμού συλλογής, 24) Αριθμός χρήσης του περιορισμού χρόνου έκδοσης, 25) Επαναλαμβανόμενες λέξεις στις συνεχείς αναζητήσεις, 26) Αριθμός λανθασμένων ερωτήσεων, 27) Αριθμός ορθογραφικών λαθών, 28) Αριθμός λαθών στον τρόπο αναζήτησης, 29) Αριθμός λαθών από παραλήψεις, 30) Αριθμός λαθών του συστήματος. Κωδικοποίηση Με τη συγκέντρωση των πρωτογενών πληροφοριών μέσα από τα αρχεία των transaction logs και το σχηματισμό του αρχείου δεδομένων, ξεκινά η διαδικασία κωδικοποίησης των πληροφοριών ώστε να καταταχθούν σε μορφή πινάκων και να ακολουθήσει η στατιστική επεξεργασία τους. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση προσφέρεται και ως μέσο ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών/ απαντήσεων, καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να διαπιστώσει αν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες και να αποκαταστήσει τα αληθινά δεδομένα, αν είναι δυνατόν ή να απομακρύνει τελείως την υπό αμφισβήτηση αναζήτηση. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία της κωδικοποίησης ενδεικτικά σε κάποιες ποιοτικές μεταβλητές αλλά και σε ποσοτικές με παράθεση παραδειγμάτων προς κατανόηση. Η κωδικοποίηση των ποιοτικών μεταβλητών συνδέεται άμεσα με το σχηματισμό των κλάσεων τους και κατά την πρώτη φάση δίνεται ένας ακέραιος αριθμός για κάθε πιθανή επιλογή-κίνηση του χρήστη, δηλαδή για κάθε κλάση της μεταβλητής. Με την ολοκλήρωση της πρώτης κωδικοποίησης στις ποιοτικές μεταβλητές επακολούθησε και δεύτερη, πέρα από την απομάκρυνση ορισμένων εξ αυτών, κατά την οποία οι κωδικοί ορισμένων μεταβλητών συμπτύχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι κωδικοί της μεταβλητής «τρόπος αρχικής αναζήτησης» μειώθηκαν από δέκα σε τέσσερις, καθώς συμπτύχθηκαν οι κωδικοί του τίτλος αλφαβητικά με τον τίτλο λέξη-κλειδί, οι κωδικοί της σειράς αλφαβητικά με τη σειρά λέξη-κλειδί, το ISSN/ISBN και το βασικό ευρετήριο, οι κωδικοί του συγγραφέα αλφαβητικά με το συγγραφέα λέξη-κλειδί, και τέλος, οι κωδικοί που έφερε το θέμα αλφαβητικά με το θέμα λέξη-κλειδί δημιουργώντας αντίστοιχα τέσσερις νέους κωδικούς. Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύμπτυξη των μεταβλητών είναι είτε οι μικρές τιμές σε ορισμένες εξ αυτών με αποτέλεσμα αναλύοντας μεμονωμένα να μην παρουσιάζουν στατιστικό ενδιαφέρον, όπως είναι η περίπτωση των τμημάτων και του ISBN είτε το ίδιο το περιεχόμενο των μεταβλητών, όπως είναι για παράδειγμα ο τίτλος αλφαβητικά και ο τίτλος λέξη-κλειδί, αφού πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο αντικείμενο. Οι ασυνεχείς ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την κωδικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση δόθηκαν σε κάθε μεταβλητή οι πραγματικοί αριθμοί που σημείωσε κατά την έρευνά του ο χρήστης ενώ στη δεύτερη φάση κάποιες εξ αυτών συμπτύχθηκαν και δημιούργησαν νέες τάξεις. Εφαρμογή των μεθόδων της A.F.C. & C.A.H. Για την εφαρμογή της μεθόδου της Ταξινόμησης κατ Αύξουσα Ιεραρχία (C.A.H.) ο αρχικός πίνακας δεδομένων διαστάσεων 502 Χ 12, στον οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του πίνακα και 12 είναι οι μεταβλητές και στήλες συγχρόνως του πίνακα, μετατράπηκε σε λογικό πίνακα διαστάσεων 502 Χ 38, όπου 38 πλέον είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και αποτέλεσε τον πίνακα δεδομένων προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο δενδρόγραμμα (βλ. σχήμα 2) με την πρώτη μεγάλη διάσπαση δημιουργούνται δύο ομάδες. Η ομάδα Α, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 38% του δείγματος, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους χρήστες που παραμένουν αρκετή ώρα συνδεδεμένοι με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης προβαίνοντας σε αναζητήσεις και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο «επίμονοι» σε αντιδιαστολή με την ομάδα Β, τα άτομα της οποίας καλύπτουν το 62% του δείγματος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από εκείνους τους χρήστες που παραμένουν συνδεδεμένοι ελάχιστη ώρα και εγκαταλείπουν έχοντας

6 162 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ πραγματοποιήσει μια μόνο αναζήτηση και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο «επιπόλαιοι». Στη συνέχεια η ομάδα Α διαχωρίζεται στην ομάδα Α1 και Α2. Τα άτομα της ομάδας Α1 αντιπροσωπεύουν το 33% του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό των «επίμονων» χρηστών με τις πολλές αναζητήσεις και επιπλέον, σε μικρότερο βαθμό και την ιδιότητα του θέματος ως τρόπο για την αρχική αναζήτηση. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο 5% του δείγματος και διακρίνονται βασικά από τις αναζητήσεις τους μέσω των λοιπών τρόπων, δηλαδή του βασικού ευρετηρίου, της σειράς ή του ISBN και ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως γνώστες των πιο εξειδικευμένων τρόπων αναζήτησης, εκείνων δηλαδή που το ευρύτερο κοινό δεν τους επιλέγει καθώς δεν τους γνωρίζει. Αποτελούν όμως τη μειοψηφία των χρηστών στο συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων. Σε δευτερεύοντα βαθμό χαρακτηρίζονται από τρεις αναζητήσεις και καμία επιλογή κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσής τους με το σύστημα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ωρών 15μ.μ. και 20μ.μ. και διήρκεσε από 2:30 έως 3:30 λεπτά και η οποία παρουσίασε το φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων όρων. Ακολούθως και η ομάδα Β διασπάται στις υποομάδες Β1 και Β2. Τα άτομα της ομάδας Β1 αντιπροσωπεύουν το 43% του δείγματος και έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτηριστικό της ολοκλήρωσης της έρευνας με δυο αναζητήσεις μέσω του πεδίου του τίτλου. Δευτερευόντως χαρακτηρίζονται από την απουσία κάποιας επιλογής στα ενδεχόμενα αποτελέσματα ή από την παρουσία μόνο μιας, από τη διάρκεια της αναζήτησης που άγγιζε μόλις το 1:30 λεπτό, από την αποφυγή τόσο επανάληψης των χρησιμοποιούμενων όρων όσο και εμφάνισης λαθών και από τη μεταβλητή που φανερώνει ότι η σύνδεση με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο πραγματοποιήθηκε μέσω των παρεχόμενων από το Πανεπιστήμιο γραμμών για δωρεάν σύνδεση. Σε αντιδιαστολή έρχονται τα άτομα της ομάδας Β2, τα οποία αντιστοιχούν στο 19% του δείγματος και διακρίνονται βασικά από τη χρήση αντίστοιχα του συγγραφέα. Κατά δεύτερο λόγο χαρακτηρίζονται από τις δύο επιλογές που σημειώνουν στα παραγόμενα αποτελέσματα, από το χρόνο δράσης τους που ανέρχεται μέχρι τα 2:30 λεπτά και από την απουσία τόσο της χρήσης του θέματος όσο και από την επανάληψη, όπως είναι φυσικό αφού προβαίνουν σε μια μόνο αναζήτηση, και από την ύπαρξη λαθών Αναζητήσεις >4, Επιλογές>5, Χρόνος >7:30 Τίτλος>2, 1 Αναζήτηση, Χρόνος > 1:30, Επανάληψη, Λάθη 998 Επανάληψη, Λάθη Αναζητήσεις >4, Επιλογές>5, Λοιποί τρόποι, 2 Αναζητήσεις, 1 Αναζήτηση, Χρόνος >7:30 Βασικό ευρετήριο Τίτλος, όχι Συγγραφέας Συγγραφέας, όχι Τίτλος Τίτλος>2, Επανάληψη, Λάθη Σχήμα 2: Δενδρόγραμμα της C.A.H. επί του λογικού πίνακα Συνεχίζοντας τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του συγκεκριμένου αρχείου και προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης (A.F.C.) μετατρέπεται ο λογικός πίνακας διαστάσεων 502 Χ 38, στον οποίο 502 είναι τα αντικείμενα και γραμμές του

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 163 πίνακα και 38 είναι το σύνολο των κλάσεων των 12 μεταβλητών και στήλες παράλληλα του πίνακα, στον πίνακα συμπτώσεων διαστάσεων 38 Χ 38, ο οποίος αποτέλεσε και τον πίνακα δεδομένων. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιτρέπει κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της μιας και των πολλών αναζητήσεων κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον opac, ενώ ο δεύτερος άξονας επιτρέπει κυρίως να διαπιστωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τρόπων αρχικής αναζήτησης. Στο επίπεδο δυο διαστάσεων που δημιουργείται από τον πρώτο (οριζόντιος) και το δεύτερο (κάθετος) παραγοντικό άξονα, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3, σχηματίζονται τρεις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα του επιπέδου δημιουργείται η πρώτη ομάδα τα άτομα της οποίας αναζητούν αρχικά εισάγοντας όρο/ όρους στο πεδίο του τίτλου μια φορά, επιλέγουν μια φορά ή δεν επιλέγουν καθόλου κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η έρευνά τους έχει διάρκεια που κυμαίνεται έως και 7:30 χωρίς να παρουσιάζει ούτε το φαινόμενο της επανάληψης ούτε το αντίστοιχο των λαθών. Στο δεξί τμήμα του επιπέδου σχηματίζεται η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελείται από εκείνους τους χρήστες που αναζητούν από τρεις φορές και άνω κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό κατάλογο, επιλέγουν το λιγότερο τρεις φορές κάποιο από τα παραγόμενα αποτελέσματα, αναζητούν αρχικά μέσω του πεδίου του θέματος αλλά και των λοιπών τρόπων (βασικό ευρετήριο, σειρά, ISBN) και στη συνέχεια και μέσω του τίτλου και του βασικού ευρετηρίου επαναλαμβάνοντας τους όρους που εισάγουν και κάνοντας λάθη. Η έρευνά τους διαρκεί από 7:30 και άνω. Στο κάτω μέρος του επιπέδου δημιουργείται η τρίτη ομάδα τα άτομα της οποίας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι για τις αναζητήσεις που πραγματοποιούν, αξιοποιούν τη δυνατότητα του συγγραφέα και επιλέγουν δυο από τα παραγόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο. Σχήμα 3: Παραγοντικό επίπεδο e1x e2 της AFC επί του πίνακα συμπτώσεων

8 164 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Συμπεράσματα Συνοψίζοντας και έχοντας ως δεδομένο ότι οι παραπάνω μέθοδοι είναι συμπληρωματικές, αξίζει να σημειωθούν από κοινού μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα: Οι χρήστες κατά κύριο λόγο αποτυγχάνουν όταν αναζητούν στον κατάλογο χρησιμοποιώντας το θέμα ή το ISBN, τη σειρά και το βασικό ευρετήριο. Οι λόγοι που οδηγούν στη δυσλειτουργία καταρχάς του θέματος έγκεινται στην αδυναμία πλήρης ταύτισης των θεμάτων που εισαγάγει ο χρήστης στη φυσική γλώσσα και του ελεγχόμενου λεξιλογίου του συστήματος, δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται ο χρήστης και στο λεξιλόγιο καθιερωμένων όρων, όπως είναι οι Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH) που είναι ενσωματωμένες στον κατάλογο. Η μη ταύτιση των όρων της φυσικής γλώσσας και των καθιερωμένων είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, όταν η παραμετροποίηση του συστήματος δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όσον αφορά στις αποτυχημένες αναζητήσεις με βάση τους πρότυπους αριθμούς και τη σειρά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η άγνοια των χρηστών για τους συγκεκριμένους τρόπους αναζήτησης. Δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα ούτε των πρότυπων αριθμών ούτε της σειράς και του βασικού ευρετηρίου. Έχει παρατηρηθεί να εισάγεται στο πεδίο του πρότυπου αριθμού ο ταξινομικός αριθμός ή ακόμη και λέξη-κλειδί ή πρόταση προς αναζήτηση. Ή έννοια της σειράς και του βασικού ευρετηρίου είναι πιθανότατα άγνωστες στους χρήστες καθώς αφενός μεν η σειρά χρησιμοποιείται ελάχιστα και αφετέρου το βασικό ευρετήριο λιγότερο από ότι θα έπρεπε αφού είναι ο μοναδικός τρόπος μέσω του οποίου ο όρος που εισάγεται αναζητείται ως λέξη-κλειδί σε όλα τα πεδία. Εξάλλου σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πόσο σχετική είναι η έννοια της επιτυχίας και του βαθμού ικανοποίησης του χρήστη, αφού ο χρήστης θα είναι σε θέση να αξιολογήσει πλήρως το τεκμήριο που ανέκτησε μόνο όταν το εντοπίσει στο βιβλιοστάσιο και το μελετήσει. Αναλύοντας τους πίνακες συμπτώσεων των αρχείων δεδομένων, γίνεται φανερό ότι οι χρήστες της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης δείχνουν μια σαφή προτίμηση στις «γνωστούαντικειμένου» αναζητήσεις, δηλαδή σε εκείνες που πραγματοποιούνται με βάση τον τίτλο ενός τεκμηρίου ή τον συγγραφέα, υπεύθυνο πνευματικής παραγωγής του τεκμηρίου. Οι χρήστες πιθανότατα θεωρούν αυτούς τους τρόπους αναζήτησης πιο εύκολους και πιο «ασφαλείς» καθώς αποφεύγονται τα λάθη και συνήθως σημειώνονται περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον από το πρώτο κιόλας στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν σε ποσοστό μόλις 0,4% τόσο τους περιορισμούς, δηλαδή τους λογικούς τελεστές Boolean, την ημερομηνία έκδοσης, τους περιορισμούς της βιβλιοθήκης και της συλλογής, όσο και τους συνδυασμούς των όρων. Επιπλέον, μόλις το 2% των χρηστών συνδυάζει τους όρους που εισαγάγει, αφού δεν επιλέγει κατά κύριο λόγο τη σύνθετη αναζήτηση. Η προαναφερθείσα περιορισμένη χρήση οδήγησε και στην απομάκρυνση των μεταβλητών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πτυχές του καταλόγου με την ολοκλήρωση της αρχικής επεξεργασίας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, όσον αφορά στους τρόπους αναζήτησης, η περιορισμένη χρήση του ISBN και της σειράς σε ποσοστό 5% και 2% αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία των δεδομένων και σκιαγραφώντας τη συμπεριφορά των χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύονται στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των

9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 165 παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Αναδείχθηκαν στοιχεία που φανερώνουν τις αδυναμίες αφενός μεν του χρήστη να αξιοποιήσει πλήρως τον κατάλογο και αφετέρου του συστήματος σε ορισμένες περιπτώσεις να υποστηρίξει και να διευκολύνει τον χρήστη. Έχοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης δύναται να επηρεαστεί τόσο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του λειτουργικού της συστήματος όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. Η έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο πρέπει οι χρήστες να αναζητήσουν στον κατάλογο το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ίσως σκιαγραφεί ακόμη μια ανάγκη για βιβλιογραφική εκπαίδευση των χρηστών και για κάποια αλλαγή στη δομή του συστήματος. Προτάσεις Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που παρατέθηκαν, ακολουθούν προτάσεις που αφορούν τόσο στις βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές όσο και στη χρήση των μεθόδων της έρευνας για την ανάπτυξη νέων τρόπων ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων στο χώρο των βιβλιοθηκών και των πληροφοριακών τους συστημάτων. Η παρούσα έρευνα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα transaction logs που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, αναδεικνύουν πρότυπα συμπεριφοράς. Είναι επίσης εμφανές ότι η χρήση των transaction logs στη διαπίστωση αυτών των προτύπων αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα πρότυπα συμπεριφοράς φανερώνουν και αποδεικνύουν με τεκμηριωμένα πλέον στοιχεία: α) τις αδυναμίες των χρηστών, β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γ) τις ελλείψεις στη βιβλιογραφική τους εκπαίδευση, δ) τις συνήθειες που αναπτύσσουν καθώς και ε) τις αδυναμίες και ελλείψεις που έχει το ίδιο το σύστημα ανάκτησης. Μέρος των προβλημάτων πολλές φορές είναι γνωστά στους βιβλιοθηκονόμους, καθώς έρχονται σε καθημερινή επαφή με το χρήστη. Η έκταση των προβλημάτων δείχνει να μην είναι κατανοητή καθώς η έλλειψη τεκμηριωμένων δεδομένων δεν το επέτρεπε ενώ ταυτόχρονα δεν παρείχε μηχανισμό για τη διεκδίκηση αλλαγών από τους υπευθύνους του οργανισμού. Επομένως, πραγματοποιώντας μια εμπεριστατωμένη έρευνα, παρέχεται στους βιβλιοθηκονόμους ένα εργαλείο πίεσης με στόχο πάντα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των χρηστών. Στηριζόμενη σε αυτά τα δεδομένα η Βιβλιοθήκη μπορεί να επανεξετάζει συγκεκριμένα σημεία των λειτουργιών της και να προβαίνει στην αναβάθμιση των συστημάτων της. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης των ισχυουσών πρακτικών και ιδέες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται: Συνεχής εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των συστημάτων της βιβλιοθήκης. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης με στόχο την αναγνώριση των ανάλογων βιβλιογραφικών σημείων πρόσβασης στους καταλόγους και τις πληροφοριακές πηγές της βιβλιοθήκης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη αξιοποίηση του καταλόγου και των δυνατοτήτων ανάκτησης. Επανεξέταση της ορολογίας του ελεγχόμενου λεξιλογίου ανάκτησης και αναζήτηση τρόπων ενσωμάτωσης της φυσικής γλώσσας. Αναπροσαρμογή των παραμέτρων του συστήματος για συσχετισμό του λεξιλογίου της φυσικής γλώσσας και του ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την ανάκτηση πληροφοριών σε φυσική γλώσσα και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των λαθών στη διαδικασία αναζήτησης. Online βοήθεια με σύντομες και σαφείς απαντήσεις. Αλλαγή στη δομή και εμφάνιση του καταλόγου, δηλαδή εισαγωγή online παραδειγμάτων για τη ορθή χρήση του κάθε τρόπου αναζήτησης και αυτόματη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών με επιλογή.

10 166 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ Τέλος, καλύτερη υποστήριξη του server ώστε να μην «κρεμάει» το σύστημα. Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι η αποτύπωση της συμπεριφοράς των χρηστών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύει στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής της βιβλιοθήκης έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Έχοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα η πολιτική της βιβλιοθήκης δύναται να επηρεαστεί τόσο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του λειτουργικού της συστήματος όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. Βιβλιογραφία 1. Anne Ciliberti [et.al] Empty Handed?: a material availability study and transaction log analysis verification. The Journal of Academic Librarianship 24 no 4 (1998) Deborah D. Blecic [et.al], Using Transaction Log Analysis to Improve OPAC Retrieval Results. College & Research Libraries 59 no 1 (1998) Bernard J. Jansen, Amanda Spink and Tefko Saracevic, Real life, Real Users, and Real Needs: a study and analysis of user queries on the web. Information Processing & Management 36 no 2 (2000) Bonnie Macewan, Understanding Users Needs and Making Collections Choices. Library Collections, Acquisitions and Technical Services 23 no 3 (1999) Malika Mahoui and Sally Jo Cunningham, A Comparative Transaction Log Analysis of Two Computing Collections. Lecture Notes in Computer Science 1293 (2000) M.S. Sridhar, OPAC vs Card Catalogue: a comparative study of user behaviour. The Electronic Library 22 no 2 (2004) Thomas A Peters, When Smart People Fail: an analysis of the transaction log of an online public access catalog. The Journal of Academic Librarianship 15 no 5 (1989) Using Transaction Logs Analysis for Library Management Information. Library administration and management 10 (1996) Steve Jones [et.al.], A Transaction Log Analysis of a Digital Library. Human Computer Interaction for DigitalLibraries 3 (2000) Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης, Δημιουργία Λογισμικού για την Κατάρτιση Φερέγγυου Χαρτοφυλακίου με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, , Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα, 2001?. 12. A. Mάλλιαρη, «Η Εικόνα των Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως Προκύπτει από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τους», Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια: πρακτικά, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, Νοεμβρίου Επιμ. Σοφία Π. Γρηγοριάδου. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2004, Αναρτημένη εργασία. 13., «Ανάκτηση Πληροφοριών από τον Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 4(2004): , Ανάκτηση πληροφοριών από αυτοματοποιημένα συστήματα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Α. Μάλλιαρη και Γ. Παπαδημητρίου, «Ταξινόμηση των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Πρακτικά 15 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής: συμβολή της στατιστικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας, 8-11 Μαΐου2002, Ιωάννινα. Επιμ. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ιωάννινα: Πανεπιστημιακό τυπογραφείο, 2002,

11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ. Παπαδημητρίου και Γ. Αθανασίου, «Η Συμπληρωματικότητα της AFC με την CAH». Τετράδια ανάλυσης δεδομένων 3 (2003) Γιάννης Παπαδημητρίου, Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Περιγραφική Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, «Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 1 (2002) 5-11.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 409 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ Αφροδίτη Μαλλιαρή Βιβλιοθηκονόμος- Υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 9: Συμμετοχική Παρατήρηση (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα