AMPLUS Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMPLUS Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"

Transcript

1

2 2 AMPLUS AMPLUS Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η AMPLUS ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2006 με σκοπό να παρέχει καινοτόμες εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας, καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες για: Χρηματοοικονομικούς & Πιστωτικούς οργανισμούς. Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα Η AMPLUS απασχολεί συνολικά πάνω από 25 άτομα μόνιμο προσωπικό, με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους και με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην πώληση, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στους στόχους της εταιρίας περιλαμβάνονται: Ο σχεδιασμός και η διάθεση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων Η σωστή, γρήγορη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών Οι ολοκληρωμένες λύσεις, εξατομικευμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Η στρατηγική ανάπτυξης συνεργασιών με στόχο την διεύρυνση των επιχειρησιακών αξόνων με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών μεταφοράς τεχνογνωσίας ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Οι λύσεις που προσφέρει η εταιρία αφορούν: 1. Στην δημιουργία και ανάπτυξη εξειδικευμένων καινοτόμων εφαρμογών σχετικών: Με θέματα συμμόρφωσης των Τραπεζικών Οργανισμών (Compliance). Με θέματα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών για τη διασφάλιση των τραπεζικών ιδρυμάτων και των πελατών τους από ενδεχόμενους κινδύνους παράνομης διακίνησης αξιών (money anti-laundering) ή/και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Με την Προώθηση, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση συστήματος για τη δορυφορική μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σε πολλαπλά μέσα (Satellite Multi Media Advertising e-broadcasting) σε πολυσύχναστους χώρους όπως είναι τα Τραπεζικά Καταστήματα. 2. Στην πώληση υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού. 3. Στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών βάση των αναγκών των πελατών και τεχνική υποστήριξη (τρίτων) πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού. 4. Στον σχεδιασμό και την διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής. Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η AMPLUS, αναγνωρίζοντας ότι η πιστοποίησή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, από αρμόδιο διαπιστευμένο φορέα, είναι το πλέον κατάλληλο μέσον για την ολοκλήρωση της ήδη υπάρχουσας οργάνωσης της, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 9001:2008 αναφορικά με τις παρακάτω δραστηριότητες: «Ανάπτυξη και Εμπορία Λογισμικού, Εμπορία Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης»

3 Banking Legal Services system (BLSS) 3 BLSS Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των νομικών υποθέσεων ενός οικονομικού οργανισμού Banking Legal Services system (BLSS) Το BLSS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των νομικών υποθέσεων ενός οικονομικού οργανισμού. Οι νομικές υπηρεσίες των οικονομικών οργανισμών διαχειρίζονται ένα πλήθος νομικών υποθέσεων, διαφορετικής φύσεως, οι οποίες απαιτούν την συνεχή και καθημερινή ενασχόληση του προσωπικού της ώστε να εποπτεύεται λεπτομερώς η εξέλιξη τους και να ελέγχεται σταδιακά η πορεία των εργασιών τους. Έως σήμερα, αυτές οι απαιτήσεις καλύπτονται με την διαχείριση, οργάνωση, και αποθήκευση ενός σημαντικού όγκου εντύπου υλικού, το οποίο μεταφέρεται μεταξύ των καταστημάτων και της νομικής υπηρεσίας της τραπέζης, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα, αποκεντρωμένη, και κατά συνέπεια αναποτελεσματική. Με στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, η εταιρεία AMPLUS ανέπτυξε, την προσαρμοσμένη λύση λογισμικού Banking Legal Services system, η οποία φιλοδοξεί να καλύψει ηλεκτρονικά το σύνολο των υπαρχόντων νομικών υπηρεσιών και απαιτήσεων τόσο της νομικής υπηρεσίας όσο και των καταστημάτων και των δικηγόρων της τραπέζης ως προς τις υφιστάμενες νομικές υποθέσεις. Αποτελείται δε, από τα εξής κύρια λειτουργικά τμήματα (functional units): Α. Δια-δραστικό Κέλυφος (User Interface) Χρήστη Το διαχειριστικό τμήμα της λύσης το οποίο δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας του χρήστη για την επόπτευση, διαχείριση, και επεξεργασία των νομικών υποθέσεων των πελατών της τραπέζης, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι επιμέρους απαιτούμενες εργασίες σε αυτές. Β. Ροές Εργασιών (Workflows) Νομικών Υποθέσεων Το λειτουργικό τμήμα της λύσης το οποίο υλοποιεί εσωτερικά και ανεξάρτητα του χρήστη την ροή εργασιών μίας νομικής υπόθεσης από διαφορετικούς ρόλους χρηστών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της υπόθεσης έως και την ολοκλήρωση της. Γ. Πληροφοριακά Βοηθήματα Χρηστών (Reports, ) Το πληροφοριακό τμήμα της λύσης το οποίο βασίζεται στην ύπαρξη δυναμικών αναφορών (reports) ως προς τις νομικές υποθέσεις και στην εργασία υπενθύμισης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), των δικηγόρων ως προς τις επερχόμενες δικαστικές ενέργειες τους.

4 4 Banking Legal Services system (BLSS) Λειτουργίες/Υπηρεσίες που καλύπτονται από την εφαρμογή: Ανάκτηση πελάτη από το πελατο-κεντρικό σύστημα (Core Banking System) της τράπεζας ή δημιουργία νέου πελάτη νομικής υπόθεσης μη υπαγόμενου στο πελατο-κεντρικό σύστημα. Αποθήκευση των εντύπων νομικών υποθέσεων σε ηλεκτρονική μορφή και σε κοινόχρηστο χώρο στην βάση δεδομένων της λύσης. Κατηγοριοποίηση των νομικών υποθέσεων βάσει των Standard Case Classifications, όπως και δημιουργία, επίβλεψη, επεξεργασία, και αναζήτηση νομικής υπόθεσης σε τέσσερις (4) κατηγορίες, ήτοι νομιμοποιήσεις, προσημειώσεις, δίκες, και γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση της λύσης με κάλυψη και άλλου είδους νομικών υποθέσεων. Ανάθεση υποθέσεων σε νομικούς (έμμισθους είτε συνεργαζόμενους) της νομικής υπηρεσίας της τραπέζης Αναλυτική παρακολούθηση της ροής εργασιών μίας νομικής υπόθεσης μέσω ξεχωριστής συνδεδεμένης οντότητας (εργασία νομικής υποθέσεως), η οποία ανατίθεται κάθε φορά στον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο χρήστη και παρέχει λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού της. Έκδοση αναφορών βάσει της αποθηκευμένης πληροφορίας μέσω προσαρμοσμένων ερωτημάτων χρηστών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η λύση αναπτύχθηκε σε web based application με την χρήση του MS.Net Visual Studio Framework και των πλεονεκτημάτων των Integrated SharePoint Services. Η επιλογή της χρήσης των ενσωματωμένων SharePoint Services στον Microsoft Office SharePoint Server δίνει στην λύση την δυνατότητα της δια-δραστικής επικοινωνίας με το σύνολο των pre-built δυνατοτήτων του server και των Common Applications σε περιβάλλον Windows. Παρέχονται δυνατότητες, όπως: Υλοποίηση ισχυρής ασφάλειας χρήστη μέσω ταυτοποίησης από το Active Directory Δημιουργία προσωπικού UI (User Interface) ανά χρήστη Δημιουργία Common Calendars Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές, όπως MS Project Time Sheets, Performance Management, κλπ. Διά-δραση με εφαρμογές γραφείου, όπως το ΜS Office Outlook Διά-δραση με άλλα applications του portal Collaboration που επιτρέπει την online Συνεργασία ομάδων εργασίας (πχ. εμπλεκόμενων νομικών (επικοινωνία, ανταλλαγή μηνυμάτων, κλπ.) Κοινή Διαχείριση Εγγράφων Φακέλων μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον Δημιουργία ενιαίου Common Template για την υποστήριξη εφαρμογών του Portal

5 Banking Legal Services system (BLSS) 5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η λύση είναι συγκεντρωμένη σε ένα SharePoint Solution με κατάληξη.wsp, δηλαδή ένα πακέτο από SharePoint items και features. Το πακέτο αυτό περιέχει εν ολοκληρία βέλτιστο προσαρμοσμένο κώδικα εκτέλεσης σε γλώσσα προγραμματισμού C#, ο οποίος αποκτά πρόσβαση στο εγκατεστημένο περιβάλλον MS Office SharePoint Server της βάσης δεδομένων της λύσης μέσω των Windows SharePoint Services APIs του. Ο βασικός λόγος αυτής της επιλογής είναι ότι το SharePoint Solution αναλαμβάνει ιδανικά την ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων αρχείων σε όλους τους Web Front End (WFE) servers σε μία SharePoint farm και του κώδικα σε.net assemblies. Επιπλέον, παρέχεται ευελιξία στην επιλογή εκτέλεσης ή μη λειτουργικότητας με την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συγκεκριμένων features της λύσης. Σε ότι αφορά στον πελάτη, δεν κρίνεται αναγκαία η ενασχόληση του με την βάση δεδομένων του SharePoint για την ανάπτυξη ή την μεταφορά της λύσης σε άλλο περιβάλλον, ούτε απαιτείται η αφιέρωση περιβάλλοντος ανάπτυξης (SharePoint environment) στις εγκαταστάσεις της τραπέζης. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΛΙΣΤΕΣ Ως βασικές οντότητες της λύσης έχουν επιλεχθεί custom SharePoint Lists και Document Libraries, στις οποίες αποθηκεύεται ο συνολικός όγκος των δεδομένων. Οι λίστες αυτές εμπεριέχουν όλες τις βασικές δυνατότητες μίας SharePoint List, ταυτόχρονα δε εξυπηρετούν την εισαγωγή, τροποποίηση, ή ανάκτηση δεδομένων από το δια-δραστικό κέλυφος (User Interface) του χρήστη μέσω CAML ερωτημάτων ή SharePoint API ενημερώσεων. CAML (Collaborative Application Markup Language) ερωτήματα χρησιμοποιούνται ως rendering language που απευθύνεται στις λίστες με σκοπό την ανάκτηση τιμών από πεδία τους και την απεικόνιση τους στο περιβάλλον του χρήστη (περιηγητής) μέσω standard ASPX pages. Πρόσθετα, η κλήση SharePoint APIs μέσω C# του προσαρμοσμένου κώδικα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση αυτών των πεδίων, όπου η δυνατότητα του SharePoint interface δεν είναι αρκετή. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο, ο χρήστης οδηγείται στις συνήθεις φόρμες επίβλεψης, εισαγωγής, ή ενημέρωσης μίας SharePoint List εγγραφής μέσω των απαραίτητων συνδέσμων (links), οι οποίοι χτίζονται δυναμικά. Επιγραμματικά, οι κύριες οντότητες, όπως κατανέμονται business-wise στο σχήμα δεδομένων της λύσης, είναι οι κάτωθι: 1. Εταιρεία [SharePoint Custom Lists] α) Όμιλος Εταιρειών (Group of Companies) β) Εταιρείες (Group Companies) γ) Νομικές Υπηρεσίες (Legal Departments) δ) Καταστήματα Εταιρείας (Company Branches) 2. Πελάτης [SharePoint Custom Lists] α) Πελάτες (Customers) β) Ακίνητα Πελάτη (Real Estate) 3. Έγγραφα [SharePoint Document Libraries] α) Έγγραφα Νομιμοποιήσεων (Legalization Documents) β) Έγραφα Προσημειώσεων (Underwriting Documents) γ) Έγγραφα Δικών (Trial Documents) δ) Έγγραφα Γνωμοδοτήσεων (Legal Opinion Documents)

6 6 Banking Legal Services system (BLSS) 4. Νομικές Υποθέσεις [SharePoint Custom Lists] α) Νομιμοποιήσεις (Legalizations) β) Προσημειώσεις (Underwritings) γ) Δίκες (Trials) δ) Γνωμοδοτήσεις (Legal Opinions) 5. Εργασίες Νομικών Υποθέσεων [SharePoint Tasks] α) Εργασίες Νομιμοποιήσεων (Legalization Tasks) β) Εργασίες Προσημειώσεων (Underwriting Tasks) γ) Εργασίες Δικών (Trial Tasks) δ) Εργασίες Γνωμοδοτήσεων (Legal Opinion Tasks) 6. Στοιχεία Νομικών Υποθέσεων [SharePoint Custom Lists] α) Ακίνητα Προσημείωσης (Underwriting Real Estate) β) Δικαστικές Ενέργειες (Trial Actions) 7. Αναφορές (Reports) [SharePoint Custom Lists] α) Εκτυπώσεις (Reports) β) Ερωτήματα Εκτυπώσεων (Report Queries) γ) Στοιχεία Ερωτήματος (Report Components) 8. Παράμετροι [SharePoint Custom Lists] α) Παράμετροι (Parameters) β) Δικαστήρια (Courts) γ) Υποθηκοφυλακεία (Land Registries) δ) Δήμοι Κοινότητες (Municipalities Communities) ε) Τύποι Ιδιοκτησίας (Property Types) ζ) Πόλεις (Cities) η) Δ.Ο.Υ. (Public Finance Services)

7 Banking Legal Services system (BLSS) 7 ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ WORKFLOWS Η ροή εργασιών κάθε νομικής υπόθεσης από τα τέσσερα αποδεκτά είδη (Νομιμοποιήσεις, Προσημειώσεις, Δίκες, Γνωμοδοτήσεις) έχει αναπτυχθεί σε μορφή SharePoint Feature, περιλαμβανόμενο στο SharePoint solution του εκτελέσιμου κώδικα. Έκαστο feature είναι ενεργοποιημένο ως Site Collection SharePoint Feature στο SharePoint Site Collection της λύσης, και συνδεδεμένο με την SharePoint List της αντίστοιχης νομικής υπόθεσης, ώστε να δημιουργήσει μία εργασία (task) στην επίσης αντίστοιχη SharePoint Task αμέσως μόλις δημιουργηθεί μία υπόθεση. Κατά συνέπεια, οι τέσσερις ροές εργασιών των νομικών υποθέσεων εμπεριέχονται ως κώδικας στα παρακάτω Site Collection SharePoint features: Legal Services System Legalization Workflow Legal Services System Underwriting Workflow Legal Services System Trial Workflow Legal Services System Legal Opinion Workflow Η άσκηση ενεργειών πάνω στις εργασίες μίας νομικής υπόθεσης από όλους τους χρήστες επιτυγχάνεται μέσω της αντίστοιχης ASPX σελίδας, η οποία στηρίζεται σε αντίστοιχο SharePoint Content Type για κάθε SharePoint Workflow, ομοίως ανεπτυγμένο ως Site Collection SharePoint Feature, ήτοι: Legal Services System Legalization Task Content Type Legal Services System Underwriting Task Content Type Legal Services System Trial Task Content Type Legal Services System Legal Opinion Task Content Type ΑΝΑΦΟΡΕΣ Οι αναφορές της λύσης στηρίζονται σε ένα παραμετροποιημένο δυναμικό περιβάλλον χρήστη, του οποίου η δομή συνίσταται σε τρείς (3) SharePoint Custom Lists. Οι λίστες αυτές είναι οι εξής: Εκτυπώσεις (Reports) Ερωτήματα Εκτυπώσεων (Report Queries) Στοιχεία Ερωτήματος (Report Components) Η λίστα των εκτυπώσεων περιέχει το σύνολο των διαθέσιμων αναφορών στον χρήστη, με τον τίτλο τους όπως αυτός θα φαίνεται κατά την επιλογή τους και μία επεξηγηματική περιγραφή της δράσης τους. Η λίστα των ερωτημάτων αναφορών περιέχει το σύνολο των διαθέσιμων ερωτημάτων των αναφορών, σε ποιά αναφορά ανήκουν, την πηγή δεδομένων (SharePoint List) των ερωτημάτων, καθώς και τις συνθήκες σύνδεσης τους με άλλα ερωτήματα (JOIN CONDITION) ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο πολύπλοκο ερώτημα. Τέλος, τα στοιχεία ερωτήματος περιέχουν όλα εκείνα τα πεδία τα οποία συμμετέχουν σε ένα ερώτημα, και κατά συνέπεια και σε μία αναφορά. Τα πεδία αυτά χαρακτηρίζονται από τον τύπο τους (κριτήριο, αποτέλεσμα, ή και τα δύο), την πηγή δεδομένων τους, την μορφοποίηση τους, τυχόν προεπιλεγμένες τιμές εάν συμμετέχουν ως κριτήρια, καθώς και τον τελεστή τους στο ερώτημα.

8 8 Banking Legal Services system (BLSS) Τα ερωτήματα που υποστηρίζει η λύση μέσα από την λειτουργία της είναι τα εξής: Ανοικτές υποθέσεις Υποθέσεις ανά χρονική περίοδο Υποθέσεις ανά Νομικό Ορόσημα / Χρονική Περίοδο Οι αναφορές που εκδίδει η λύση από την αποθηκευμένη πληροφορία είναι οι εξής: Ανοικτές υποθέσεις ανά κατηγορία Ανοικτές υποθέσεις ανά κατηγορία και Νομικό Κλειστές υποθέσεις ανά κατηγορία και πελάτη Κλειστές υποθέσεις ανά κατηγορία και νομικό Οι αναφορές εμφανίζονται από το μενού Reports, και κατόπιν επιλογής τους μορφοποιείται δυναμικά η φόρμα των κριτηρίων των απλών ή σύνθετων ερωτημάτων των. Ακολουθούμενης της εκτέλεσης, εμφανίζεται το πλέγμα (grid) των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε ταυτόσημη μορφή με τα grid αναζήτησης του υπόλοιπου δια-δραστικού περιβάλλοντος του χρήστη. Δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμες οι δυνατότητες του paging, sorting, ενώ επιπρόσθετα ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει είτε την τρέχουσα σελίδα είτε το σύνολο των σελίδων στην ακολουθία (sequence) και σειρά (ordering) που έχει επιλέξει. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Το Λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί είτε: Α. Στις εγκαταστάσεις του μηχανογραφικού κέντρου της τράπεζας (IT Department), όπου είναι πλήρως προσβάσιμη σε επιλεγμένους χρήστες του εσωτερικού δικτύου (intranet) της τραπέζης. Επιπροσθέτως, αριθμός εξωτερικών χρηστών (Internet users), όπως για παράδειγμα εξωτερικοί δικηγόροι συνεργαζόμενοι με τις νομικές υπηρεσίες της τραπέζης, θα έχουν και αυτοί πρόσβαση στην εγκατεστημένη λύση κατόπιν ταυτοποίησης τους από τον υπάρχοντα μηχανισμό ασφαλείας της τραπέζης. Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του κύριου περιηγητή (browser) τους. Β. Σε υπολογιστικό νέφος (Cloud) σε μηχανογραφικό κέντρο τρίτων (πχ Google, Microsoft) και διάθεση της χρήσης της εφαρμογής ως υπηρεσίας (SAAS). H υπηρεσία είναι πλήρως προσβάσιμη σε εγγεγραμμένους χρήστες μέσω του δημόσιου δικτύου (internet). Τα επίπεδα της πρόσβασης καθορίζονται από τον εκάστοτε διαχειριστή της νησίδας. Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του κύριου περιηγητή (browser) τους. Γ. Σε μηχανογραφικό κέντρο της AMPLUS και διάθεσης της χρήσης της εφαρμογής ως υπηρεσίας (SAAS). H υπηρεσία είναι πλήρως προσβάσιμη σε εγγεγραμμένους χρήστες μέσω του δημόσιου δικτύου (internet). Τα επίπεδα της πρόσβασης καθορίζονται από τον εκάστοτε διαχειριστή της νησίδας. Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του κύριου περιηγητή (browser) τους. AMPLUS A.E Γρανικού 7, , Μαρούσι Τηλ: Fax: Site: -

9

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα