ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων."

Transcript

1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη 2 Όψη n περιγράφει τα δεδοµένα και τις µεταξύ τους σχέσεις Λογικό Επίπεδο περιγράφει κάποια µέρη της αποθηκευµένης πληροφορίας Φυσικό Επίπεδο περιλαµβάνει σύνθετες δοµές και λεπτοµέρειες αναπαράστασης και αποθήκευσης 2

2 Ορισµοί Οργάνωση αρχείου (file organisation) οργάνωση ενός αρχείου σε εγγραφές, µπλοκ και δοµές προσπέλασης τρόπος µε τον οποίο οι εγγραφές και τα µπλοκ τοποθετούνται στο µέσο αποθήκευσης και συνδέονται µεταξύ τους Μέθοδος προσπέλασης (access method) προγράµµατα που επιτρέπουν να εφαρµοστούν κάποιες πράξεις σε ένα αρχείο ανάκτηση δεδοµένων (εντοπισµός εγγραφών) ενηµέρωση δεδοµένων (τροποποίηση των τιµών των πεδίων των εγγραφών) Στόχος µιας καλής οργάνωσης αρχείων είναι ο εντοπισµός του µπλοκ που περιέχει τη τη ζητούµενη εγγραφή µε µε ένα ελάχιστο πλήθος µεταφορών µπλοκ Αποθηκευτικές Μονάδες Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να αποθηκευτεί σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο Ιεραρχία αποθήκευσης πρωτεύουσα αποθήκευση (primary storage) κύρια µνήµη (main memory) - κρυφή µνήµη (cache) άµεση προσπέλαση από την κύρια ΚΜΕ γρήγορη προσπέλαση περιορισµένη χωρητικότητα αποθήκευσης 4 2

3 Αποθηκευτικές Μονάδες ευτερεύουσα αποθήκευση (µαγνητικοί δίσκο, ταινίες, δισκέτες, κλπ) για την επεξεργασία των δεδοµένων απαιτείται µεταφορά δεδοµένων στην πρωτεύουσα αποθήκευση πιο αργή προσπέλαση µεγάλη χωρητικότητα µικρότερο κόστος (για την ίδια ποσότητα χώρου η κύρια µνήµη 00 φορές ακριβότερη από τη δευτερεύουσα) Μαγνητικοί ίσκοι κτένι Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής Άξονας περιστροφής βραχίονας

4 Μαγνητικοί ίσκοι block η µονάδα µεταφοράς από το δίσκο στη κύρια µνήµη χρόνος εντοπισµού (seek time) Τοποθέτηση κεφαλής στη σωστή άτρακτο χρόνος περιστροφής (rotational delay ή latency) ώσπου η αρχή του σωστού block να βρεθεί κάτω από την κεφαλή χρόνος µεταφοράς block (block transfer time) χρόνος µεταφοράς δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη Χρόνος προσπέλασης = χρόνος εντοπισµού + χρόνος περιστροφής + χρόνος µεταφοράς Ο χρόνος προσπέλασης (εγγραφής ή ανάγνωσης) ενός block διαφέρει και εξαρτάται από τη θέση του block Κάθε φορά γίνεται µεταφορά αρκετών γειτονικών block 7 Αρχεία εγγραφών Block: οµάδα από bytes, σταθερού µήκους ανά λειτουργικό σύστηµα και αποθηκευτικό µέσο Αρχείο (file): Σύνολο από blocks (ακέραιος αριθµός) Πεδίο (field): σύνολο από bytes που αντιστοιχεί σε ένα τύπο δεδοµένων (data type) Τύπος εγγραφής (record type): διατεταγµένο σύνολο πεδίων Αρχείο εγγραφών (record file): σύνολο από εγγραφές [Κάθε block του αρχείου περιλαµβάνει ακέραιο αριθµό εγγραφών] 8 4

5 Αποθηκευτικό µέσο Block Blocks Record Fields Records 9 type εργαζόµενος = record AM: integer; ΕΠΩΝΥΜΟ: string[20]; ΟΝΟΜΑ: string[20]; ΕΤΟΣ_ΓΕΝ: ; end; Παράδειγµα Έστω κάθε char byte - integer 4 bytes Κάθε εγγραφή 48 bytes ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ_ΓΕΝ Παπαδόπουλος Κων/νος 970 Νικολάου Γεώργιος 97 Τζίµα Μαρία 99 2 ηµοπούλου Ελένη 972 Ανδρέου ήµητρα 970 B L O C K S 0

6 Τύποι εγγραφών Εγγραφές σταθερού µήκους (fixed length) κάθε εγγραφή έχει ακριβώς το ίδιο µέγεθος Εγγραφές µεταβλητού µήκους (variable length) περιέχουν ένα ή περισσότερα πεδία µεταβλητού µήκους (πχ το ΟΝΟΜΑ του εργαζόµενου µπορεί να είναι πεδίο µεταβλητού µήκους) περιέχουν ένα ή περισσότερα επαναλαµβανόµενα πεδία (repeating fields), δηλ πεδία που µπορεί να έχουν πολλές τιµές για κάθε εγγραφή περιέχουν ένα ή περισσότερα προαιρετικά πεδία Ανάµεικτο αρχείο (mixed file) ένα αρχείο που περιέχει διαφορετικού τύπου (και εποµένως διαφορετικού µεγέθους) εγγραφές συσχετιζόµενες αλλά διαφορετικών τύπων εγγραφές τοποθετούνται µαζί στο ίδιο µπλοκ δίσκου η εγγραφή τύπου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ µπορεί να τοποθετηθεί µετά την αντίστοιχη εγγραφή τύπου ΦΟΙΤΗΤΗ Μορφές αποθήκευσης εγγραφών Οι εγγραφές σταθερού µήκους είναι προτιµότερες εύκολος ο εντοπισµός ενός πεδίου Οι εγγραφές µεταβλητού µήκους µπορούν να αποθηκευτούν ως εγγραφές σταθερού µήκους Προαιρετικά πεδία: τιµή null Επαναλαµβανόµενα πεδία: χώρο για κάθε εγγραφή όσο ο µέγιστος αριθµός εγγραφών Πεδία µεταβλητού µήκους Ειδικούς διαχωριστικούς χαρακτήρες Αποθήκευση του µήκους του πεδίου Προαιρετικά πεδία ζεύγη: <όνοµα-πεδίου, τιµή-πεδίου> Επαναλαµβανόµενα πεδία Ένα χαρακτήρα για να διαχωρίζει τις επαναλαµβανόµενες τιµές του πεδίου και ένα για το τέλος της εγγραφής Αρχείο µε εγγραφές διαφορετικού τύπου Ένα πεδίο ενδεικτικό του τύπου της εγγραφής 2

7 Παράδειγµα (α) σταθερού µήκους ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ_ΓΕΝ 2 4 (β) µε 2 πεδία µεταβλητού µήκους ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 διαχωριστικοί χαρακτήρες (γ) εγγραφή µεταβλητών πεδίων ΑΜ= ΕΠΩΝΥΜΟ=ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΝΟΜΑ=ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΟΣ_ΓΕΝ=97 διαχωρίζει πεδία = διαχωρίζει όνοµα πεδίου από τιµή τερµατίζει µια εγγραφή Οργάνωση εγγραφών (α) µη εκτεινόµενη εγγραφή εγγραφή 2 εγγραφή block i εγγραφή 4 εγγραφή εγγραφή block i+ (β) εκτεινόµενη εγγραφή εγγραφή 2 εγγραφή εγγραφή 4 block i εγγραφή 4 εγγραφή εγγραφή εγγραφή 7 (υπόλοιπο) block i+ 4 7

8 Τοποθέτηση block αρχείου στο δίσκο συνεχόµενη τοποθέτηση (contiguous allocation) τα block του αρχείου τοποθετούνται σε διαδοχικά blocks του δίσκου γρήγορη ανάγνωση του αρχείου δύσκολη επέκταση συνδεδεµένη τοποθέτηση (linked allocation) κάθε block του αρχείου περιλαµβάνει ένα δείκτη προς το επόµενο block του αρχείου Εύκολη επέκταση - πιο αργή ανάγνωση όλου του αρχείου συστάδες διαδοχικών blocks δίσκου (τµήµατα (segments) ή επεκτάµατα (extents) συνδυασµός των δύο προηγούµενων τεχνικών ευρετηριοποιηµένη τοποθέτηση (indexed allocation) Οι Οι απαραίτητες πληροφορίες για για τον τον προσδιορισµό των των µπλοκ του του αρχείου στο στο δίσκο όσο όσο και και για για την την περιγραφή της της µορφοποίηση των των εγγραφών περιέχονται στην στην επικεφαλίδα του του αρχείου (file (file header) Αρχεία σωρού ή µη-ταξινοµηµένα αρχεία (Heap or pile files) Εισαγωγή εγγραφής στο τέλος του αρχείου πολύ αποτελεσµατική Γραµµική αναζήτηση χρόνος για κλειδί = n/2 (µο), για µη κλειδί = n Σηµάδι διαγραφής (deletion flag) σπατάλη χώρου στο block του δίσκου απαιτείται αναδιοργάνωση µετά από αριθµό διαγραφών Η οργάνωση των εγγραφών µπορεί να είναι εκτεινόµενη ή µη εκτεινόµενη Ο τύπος των εγγραφών µπορεί να είναι σταθερού ή µεταβλητού µήκους η τροποποίηση µεταβλητού µήκους εγγραφής µπορεί να απαιτεί διαγραφή της παλαιάς και εισαγωγή τροποποιηµένης (η τροποποιηµένη εγγραφή δεν χωρά στη θέση της παλαιάς στο δίσκο) 8

9 Ταξινοµηµένα αρχεία [ως προς ένα πεδίο] (Sequential files) Η οργάνωση των εγγραφών γίνεται µε βάση κάποιο πεδίο διάταξης (ordering field ) στην περίπτωση που το πεδίο παίρνει διαφορετική τιµή για κάθε εγγραφή, ονοµάζεται κλειδί διάταξης ( ordering key) Πολύπλοκη διαδικασία εισαγωγής στη σωστή θέση πρέπει να βρεθεί η σωστή θέση της εγγραφής και µετά να δηµιουργηθεί χώρος στο δίσκο κατά µέσο όρο πρέπει να µετακινήσουµε τις µισές εγγραφές του αρχείου (δηλ να διαβαστούν και να ξαναγραφούν τα µισά block του αρχείου!) υαδική αναζήτηση για το πεδίο ταξινόµησης χρόνος αναζήτησης (µο) = log 2 n Γραµµική αναζήτηση για άλλο πεδίο Αποτελεσµατικότερη διαγραφή εφόσον χρησιµοποιηθεί σηµάδι διαγραφής (deletion flag) απαιτείται αναδιοργάνωση µετά από αριθµό διαγραφών 7 Ευρετήριο (index)( Επιπρόσθετη δοµή για την αποδοτικότερη ανεύρεση εγγραφών σε αρχείο Το ευρετήριο είναι και αυτό αρχείο Κάθε ευρετήριο βασίζεται σε ένα πεδίο του αρχείου εγγραφών, το οποίο καλείται κλειδί αναζήτησης (search key) Συνήθως το κλειδί αναζήτησης είναι το πρωτεύων κλειδί (primary key) του αρχείου 8 9

10 Γενική αρχιτεκτονική ευρετηρίων Search key 7 είκτες 7 B L O C K S Ευρετήριο Αρχείο (µη ταξινοµηµένο) 9 Κατηγορίες ευρετηρίων Πυκνά (dense): Καταχωρείται µια εγγραφή στο ευρετήριο για κάθε εγγραφή του αρχείου [πλεονέκτηµα: γρήγορη προσπέλαση των εγγραφών του αρχείου] Αραιά (sparse): Καταχωρείται µια εγγραφή στο ευρετήριο ανά οµάδα εγγραφών στο αρχείο (συνήθως ανά block) [πλεονεκτήµατα: λιγότερος χώρος, λιγότερη επιβάρυνση στις τροποποιήσεις] 20 0

11 Είδη ευρετηρίων Πρωτεύων ευρετήριο (primary index) To search key είναι το ordering key του αρχείου (για ταξινοµηµένα αρχεία) Ευρετήριο συστάδας (clustering index) Το search key είναι το ordering field του αρχείου (για ταξινοµηµένα αρχεία) ευτερεύων ευρετήριο (secondary index) To search key δεν αποτελεί ordering field του αρχείου (δεν υπάρχει ταξινόµηση) 2 Primary index Άγκυρα (anchor) 9 Ευρετήριο (sparce) Αρχείο (ταξινοµηµένο) 22

12 Παράδειγµα ΠΕ ΙΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΕΙΚΤΗΣ BLOCK ΟΝΟΜΑ Aaron, Ed ΑΡ_ΤΑΥΤ ΗΜΕΡ_ΓΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΦΥΛΟ Aaron, Ed Adams, John Alexander, Ed Abbot, Diane Acost, Marc Adams, John Adams, Robin Akers, Jan ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Alexander, Ed Alfred, Bob Allen, Sam ΑΡΧΕΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Clustering index 2 2 Ευρετήριο (sparce) Αρχείο (ταξινοµηµένο - not key) 24 2

13 Secondary index Search key = candidate key του αρχείου Ευρετήριο (dense) Αρχείο 2 Secondary index Search key = οποιοδήποτε πεδίο του αρχείο (not key) Ευρετήριο (sparse) Αρχείο 2

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Σκληροί Δίσκοι Υπολογιστών

Σκληροί Δίσκοι Υπολογιστών Σκληροί Δίσκοι Υπολογιστών Ονοματεπώνυμο: Κλεομένης Παπαδιάκος Αριθμός Μητρώου: 340 Επιβλέπων Καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Μάθημα: Αρχιτεκτονικής ΗΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γενικά

Διαβάστε περισσότερα