ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος 2003

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ v6.0 2/79 Θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6» Αναστασιάδης Σταύρος Οκτώβριος 2003 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 2/79

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ v6.0 3/79 Ευχαριστώ Τον καθηγητή μου Δημήτρη Κονετά για τις πολύτιμες συμβουλές του, Τους φίλους μου για το ενδιαφέρον τους, Τους γονείς μου για την υπομονή τους 3/79

4 ABSTRACT 4/79 ABSTRACT Η πληροφορία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πόρο στη σύγχρονη οικονομία. Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν αναζητούν μεθόδους με τις οποίες επιδιώκουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι αναβαθμίσεις των προϊόντων και η οικονομική βελτιστοποίηση αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα βασικούς παράγοντες που συντελούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι σύγχρονες θεωρίες του management και του marketing υπαγορεύουν τη χρήση μεθόδων που βασίζονται στην πληροφορία για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η πληροφορία ως πόρος πλέον χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Από την έρευνα για το σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος έως και την διαδικασία διανομής του, και από τις διαδικασίες παραγωγής έως και τις διοικητικές αποφάσεις, στη σύγχρονη επιχείρηση λειτουργεί ένα παράλληλο σύστημα ροής και επεξεργασίας πληροφοριών. Με την υιοθέτηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, ως εργαλείο για την διαχείριση των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις προχωρούν στην εγκαθίδρυση αρμόδιου τμήματος. Το τμήμα αυτό ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και για την συντήρησή του. Η έννοια του πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού με υπολογιστικά συστήματα για την επίτευξη λειτουργικών και διοικητικών στόχων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση με ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις λογισμικό. Το λογισμικό έχει ζωτική συμμετοχή στο πληροφοριακό σύστημα εφ όσον περιλαμβάνει την περιγραφή των διαδικασιών που πραγματοποιούνται από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γενικού σκοπού σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνονται από το εσωτερικό και το εξωτερικό τους περιβάλλον, όπως επίσης και ανάγκη εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες που προκύπτουν. Η αποθήκευση του όγκου των δεδομένων αναλαμβάνεται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS Data Base Management System). Ο ορισμός των δεδομένων (Data Definition) και η διαχείρισή τους (Data Manipulation) αναλαμβάνεται από ένα δυναμικό γραφικό περιβάλλον που συνεργάζεται με το σύστημα βάσης δεδομένων. Η προβολή των πληροφοριών πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας των δικτύων και συγκεκριμένα των δυνατοτήτων του Διαδικτύου (Internet). Θα παρακολουθήσουμε τον κύκλο ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δώσει έναν μεγάλο συντελεστή ευελιξίας στους χρήστες του. 4/79

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5/79 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ABSTRACT 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή Υπολογιστικά συστήματα. 2.3 Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων Ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.. 4. ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5. ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.. 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. 8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.. 9. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ CLIENT SERVER ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γενικά Το σχεσιακό μοντέλο OLE DB Εισαγωγή Καταναλωτές και παροχείς Συστατικά μέρη συστήματος τεχνολογίας OLE DB ACTIVE SERVER PAGES Εισαγωγή Δυνατότητες 12.3 Προγραμματισμός Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ SUITECASE Εισαγωγή Πρωτεύοντα εργαλεία Βοηθητικά εργαλεία 14. MASTEROLEDB Εισαγωγή Πηγή δεδομένων (Datasource) 14.3 Περιβάλλον αλληλεπίδρασης (Session) /79

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6/ Εκτέλεση εντολών Εκτέλεση εντολών ανάκτησης δεδομένων Ανάκτηση δεδομένων δομής σχήματος Μηνύματα σφαλμάτων 14.8 Βοηθητικές λειτουργίες ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DATAVIEW Εισαγωγή Επιλογή βάσης δεδομένων Επιλογή αντικειμένου Εμφάνιση δεδομένων Ταξινόμηση και φιλτράρισμα Εισαγωγή, ενημέρωση και αντιγραφή γραμμής Εισαγωγή / διαγραφή στήλης Δημιουργία / διαγραφή δείκτη 15.9 Δημιουργία αναφορών 16. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SCRIPTEDIT 16.1 Εισαγωγή Επεξεργασία και εκτέλεση scripts Η μπάρα εργαλείων. 17. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ QUERYWIZARD Εισαγωγή Τα βήματα του οδηγού 18. DDL ΚΑΙ DML DDL Δημιουργία αντικειμένων Διαγραφή αντικειμένων DML Εισαγωγή δεδομένων Ενημέρωση δεδομένων Αντιγραφή δεδομένων. 19. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αναφορές δεδομένων Φόρμες εισαγωγής δεδομένων 20. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SUITECASE Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /79

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΛΙΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ OLE DB Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 21.7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ IMPORT.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ /79

8 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8/79 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστημα ονομάζεται ένα σύνολο λειτουργικών μονάδων που αλληλεπιδρούν για την επίτευξη ενός ενιαίου στόχου, και αλληλεξαρτώνται για την επίτευξη των επιμέρους στόχων που αναλαμβάνει η κάθε μία. Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται από την σωστή οργάνωσή του και από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.[1] Ένα σύστημα περιγράφεται από τα επιμέρους συστατικά του, από τις διαδικασίες που αυτά πραγματοποιούν και από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Κάθε λειτουργική μονάδα, ως συστατικό μέρος ενός συστήματος, έχει καλά προσδιορισμένους επιμέρους στόχους και διαθέτει ένα ή περισσότερα σημεία συνεργασίας με τις υπόλοιπες ή με κάποιες από τις υπόλοιπες μονάδες του συστήματος. Η λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εισερχόμενων και εξερχόμενων. Τα εξερχόμενα ενός συστατικού κάποιου συστήματος αποτελούν εισερχόμενα για κάποιο άλλο συστατικό του συστήματος. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως μια οντότητα η οποία δέχεται κάποια εισερχόμενα και παράγει κάποια εξερχόμενα, με σκοπό την απόκτηση πόρων. Τα σημεία συνεργασίας είναι στην ουσία αυτά που προσδιορίζουν την λειτουργικότητα του συστήματος. Ο σωστός σχεδιασμός τους διευκολύνει τις διαδικασίες της διοίκησης, του ελέγχου και της συντήρησης. Για την ανάλυση ενός συστήματος μπορεί να ακολουθηθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: Από τους επιμέρους στόχους του συστήματος προς τους γενικότερους στόχους (bottom-up). Από τους γενικότερους στόχους του συστήματος προς τους επιμέρους στόχους (top-down). Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του συστήματος επιλέγεται μια από τις δύο προσεγγίσεις. Η bottom-up προσέγγιση περιλαμβάνει αρχικά τον ακριβή προσδιορισμό και σαφή καθορισμό των επιμέρους στόχων του συστήματος, έτσι ώστε να αποφασιστεί η δομή των συστατικών λειτουργικών μονάδων και έπειτα να τους απονεμηθούν οι αρμοδιότητες. Στο επόμενο στάδιο καθορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών μονάδων, προσδιορίζεται η ανταλλαγή εισερχόμενων και εξερχόμενων και τελικά σχηματίζεται ένα σύστημα που εξυπηρετεί έναν γενικότερα ωφέλιμο σκοπό. Η top-down προσέγγιση αρχικά υπαγορεύει τον προσδιορισμό των γενικών στόχων του συστήματος. Έπειτα, οι γενικοί στόχοι διαχωρίζονται σε μικρότερα τμήματα τα οποία εκτελούν μια καλά καθορισμένη διαδικασία το κάθε ένα. Κάθε επιμέρους τμήμα, αρχικά, εκτελεί διαδικασίες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα που επικοινωνούν μαζί του. Μετά από μια περαιτέρω ανάλυση διασπόνται τα τμήματα κι άλλο, ώσπου κάθε επιμέρους υποσύστημα πλέον να είναι ανεξάρτητο από το περιβάλλον του. 8/79

9 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9/79 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πληροφοριακά συστήματα ορίζουν μια ειδική κατηγορία συστημάτων, τα στοιχεία των οποίων είναι άνθρωποι, διαδικασίες και μηχανήματα, που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα ώστε να παρέχουν πληροφορία στους χρήστες. Πληροφοριακά συστήματα υπήρχαν πολύ πριν από την εμφάνιση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από την αρχαία εποχή, ακόμα, άτομα, επιχειρήσεις και κράτη χρησιμοποιούσαν πολύ στοιχειώδη και άτυπα πληροφοριακά συστήματα με το να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες. Με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί άρχισαν να αναπτύσσουν χειρογραφικά πληροφοριακά συστήματα για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών [2]. Σήμερα, ένα πληροφοριακό σύστημα ορίζεται ως μια αποθήκη δεδομένων καλά οργανωμένη ώστε να υποστηρίζει την εκτέλεση ενεργειών που απαιτεί από αυτήν ο χρήστης. Πέρα από την αποθήκη δεδομένων ένα πληροφοριακό σύστημα χρειάζεται συνήθως και κάποιον χειριστή ο οποίος εκτελεί τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται. Ως βοηθητικό στοιχείο στις ενέργειες που εκτελεί ένας χειριστής κάποιου πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιείται και ένα υπολογιστικό σύστημα. Ο χειριστής (ή οι χειριστές) του πληροφοριακού συστήματος αναλαμβάνει να απαντήσει στις ερωτήσεις των χρηστών εκτελώντας κάποιες σαφώς προσδιορισμένες διαδικασίες που υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα. Οι χρήστες είναι αυτοί που αναθέτουν στους χειριστές μια εργασία και αυτοί που επωφελούνται τελικά από την λειτουργία του συστήματος και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Τα υπολογιστικά συστήματα που ενσωματώνονται στα πληροφοριακά συστήματα αναλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των εργασιών που εκτελεί ο χρήστης. Η αυτοματοποίηση ως χαρακτηριστικό των πληροφοριακών συστημάτων δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη παρουσία, αλλά ενισχύει την αποδοτικότητα ενός χειριστή προσφέροντας πλεονεκτήματα, όπως η τεράστια ταχύτητα και μνήμη. 2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γενικού σκοπού συναντούνται σήμερα σχεδόν σε κάθε υπηρεσία, στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαφόρων ειδικοτήτων. Συναντούνται σε εφαρμογές διατήρησης αποθεμάτων μιας αποθήκης εμπορευμάτων, έως την διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω Internet (e- Commerce), και από εφαρμογές ανάλυσης στατιστικών στοιχείων έως προγράμματα συνεργασίας ιατρικών κέντρων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Η ποικιλομορφία και η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις εκάστοτε απαιτήσεις, όσον αφορά το υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούν, βασίζεται στο λογισμικό (software) που κατασκευάζεται ειδικά για κάθε περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιείται και ειδικά διαμορφωμένο υλικό (hardware) ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος (π.χ. ρομποτική σε γραμμές παραγωγής). 9/79

10 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Τα πληροφοριακά συστήματα συχνά χρησιμοποιούνται και ως συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Σε αυτού του είδους τα πληροφοριακά συστήματα έχει ιδιαίτερη σημασία η επίλυση προβλημάτων που συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις του διοικητικού και του λειτουργικού επιπέδου της ιεραρχίας ενός οργανισμού. Τα είδη των προβλημάτων που καλείται να λύσει σε αυτές τις περιπτώσεις ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να είναι δομημένα ή και αδόμητα (πλαίσιο κατά SIMON). Τα δομημένα προβλήματα είναι αυτά τα οποία τυποποιούνται και μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο επίλυσής τους. Αυτά τα προβλήματα είναι συνήθως επαναλαμβανόμενα σε τακτά χρονικά διαστήματα κι έτσι αποκτάται εμπειρία στην επίλυσή τους. Επίσης, τα δομημένα προβλήματα χαρακτηρίζονται και από την μεγάλη δυνατότητα συλλογής στοιχείων που βοηθούν στην επίλυσή τους. Τα αδόμητα προβλήματα έχουν πιο πολύπλοκη μορφή. Συνήθως δεν μπορεί να ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο επίλυσης γι αυτά. Αντί αυτού, για την επίλυσή τους, χρησιμοποιείται η κεκτημένη ανθρώπινη εμπειρία, η διαίσθηση και η ενόραση. Για τα δομημένα προβλήματα, τα πληροφοριακά συστήματα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τους κανόνες που καθορίζει το μοντέλο επίλυσής τους. Το μοντέλο υλοποιείται ως μια εφαρμογή (application) η οποία λαμβάνει ως είσοδο (input) την πλούσια συλλογή δεδομένων που αφορά το δομημένο πρόβλημα, επεξεργάζεται τα δεδομένα με τον σαφώς προσδιορισμένο τρόπο επίλυσης και τελικά εξάγει έτοιμη την λύση του προβλήματος (output). Για τα αδόμητα προβλήματα, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Εφ όσον δεν υπάρχει τυποποιημένος τρόπος επίλυσής τους, τα πληροφοριακά συστήματα αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν στατιστικά στοιχεία προηγούμενων παρόμοιων καταστάσεων, να προβάλουν κάποιο είδος αξιολόγησης των αποφάσεων που είχαν παρθεί και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα που είχαν προκύψει. Γενικότερα, ο στόχος των πληροφοριακών συστημάτων σε περιπτώσεις αδόμητων προβλημάτων είναι η βελτίωση της οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριών που παρέχονται στους αποφασίζοντες.[2] 2.4 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος. Ένας τυπικός κύκλος ζωής περιλαμβάνει έναν αριθμό φάσεων κάθε μία από τις οποίες αποτελεί βάση επάνω στην οποία θα στηριχτεί η επόμενη. Με το τέλος κάθε φάσης παράγεται κάποιο τεκμηριωτικό υλικό στο οποίο συνοψίζονται οι δραστηριότητες που εκτελέστηκαν κατά την φάση αυτή και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Οι σύγχρονοι οργανισμοί χρησιμοποιούν συνήθως τυποποιημένους κύκλους ζωής για την ανάπτυξη των πληροφοριακών τους συστημάτων και τυποποιημένες μεθοδολογίες για τις τεχνικές εκτέλεσης κάθε φάσης. Τα πλεονεκτήματα της τυποποίησης του κύκλου ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος είναι: 10/79

11 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 11/79 Ο σαφής καθορισμός των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Η συνέπεια μεταξύ των διάφορων έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στον ίδιο οργανισμό. Η παροχή σημείων ελέγχου για τη διοίκηση του έργου [ref1]. 11/79

12 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 12/79 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η πρώτη φάση του κύκλου ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την μελέτη των απαιτήσεων του ενδιαφερόμενου οργανισμού. Αρχικά, προσδιορίζονται τα οφέλη που θα προκύψουν με την υιοθέτησή του, ως στόχοι του νέου πληροφοριακού συστήματος. Αναζητούνται διάφορες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του οργανισμού και μελετάται η εφικτότητα της κάθε μιας. Τέλος, ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του έργου και καθορίζονται τα ορόσημα, ως σημεία ελέγχου και αξιολόγησης. Με τις αρχικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του οργανισμού και της εταιρίας που αναλαμβάνει την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος προκύπτουν: Το πλαίσιο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Τα πιθανά σημεία επικοινωνίας του με άλλα σχετικά έργα και πληροφοριακά συστήματα Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίησή του. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας ετοιμάζεται μια έκθεση από την εταιρία υλοποίησης, που προσδιορίζει την πρόταση προς τον οργανισμό με μια συνοπτική περιγραφή του έργου και των επιδιωκόμενων στόχων του. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει: Μελέτη του παρόντος συστήματος και του τρόπου ενσωμάτωσής του στην λειτουργία του οργανισμού. Καθορισμός των πληροφοριακών απαιτήσεων του οργανισμού. Σκιαγράφηση εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν. Για κάθε μια από τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν σκιαγραφηθεί, γίνεται αξιολόγηση με τη μελέτη της εφικτότητάς τους. Η εφικτότητα κάθε λύσης εξετάζεται σε τρεις τομείς: Τεχνική εφικτότητα (technical efficiency) Λειτουργική εφικτότητα (operation feasibility) Οικονομική εφικτότητα (economic feasibility). Με την ολοκλήρωση της μελέτης εφικτότητας ο οργανισμός αποφασίζει αν θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ή όχι. Στην περίπτωση που υπάρχει θετική ανταπόκριση ετοιμάζεται το πρόγραμμα έργου που περιλαμβάνει τα εξής σημεία: Τους στόχους του έργου. Τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται. Τα ορόσημα, ως σημεία ελέγχου και αξιολόγησης. Η εφαρμογή που αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε έχει ως σκοπό την ικανοποίηση κάποιων πληροφοριακών αναγκών οποιασδήποτε εταιρίας ή οργανισμού. Ο ρόλος του ταχυδρομείου για την μεταφορά τυποποιημένων δεδομένων μεταξύ των συνεργατών αντικαθίσταται από την τεχνολογία του Internet και των δυναμικών ιστοσελίδων. Η αναζήτηση των δεδομένων σε παλιά αρχεία και φακέλους, από μια δύσκολη και χρονοβόρα εργασία μετατρέπεται σε μια στιγμιαία δραστηριότητα προτυποποιημένη και απαλλαγμένη από σφάλματα. Επιπλέον, η ενημέρωση των δεδομένων, που διατηρούνται σε ένα κεντρικό σύστημα βάσης 12/79

13 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/79 δεδομένων, καθιστά δυνατή την ενημέρωση πραγματικού χρόνου στους απομακρυσμένους συνεργάτες. Ο οργανισμός που πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με μια μικρή αλλαγή στο οργανόγραμμά του και ένα χαμηλό κόστος υλοποίησης μπορεί να απολαμβάνει τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Η εγκατάσταση δικτύου Η/Υ στους χώρους των γραφείων του οργανισμού και ενός κέντρου εξυπηρέτησης ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων προϋποθέτουν την εγκαθίδρυση ενός νέου τμήματος. Το νέο αυτό τμήμα είναι σήμερα γνωστό ως τμήμα Μηχανογράφησης και αποτελείται συνήθως από 2 έως 6 άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, που αναλαμβάνουν την διαχείριση του δικτύου και την συντήρηση των εξοπλισμών. Οι γραμματείες των υπόλοιπων τμημάτων του οργανισμού αναβαθμίζεται με τη χρήση Η/Υ συνδεδεμένων στο δίκτυο του οργανισμού.[2] 13/79

14 4: ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 14/79 4. ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής του πληροφοριακού συστήματος, οι απαιτήσεις του οργανισμού μετασχηματίζονται σε ένα εννοιολογικό μοντέλο. Το εννοιολογικό μοντέλο σχηματίζεται με την μελέτη του κάθε λογικού τμήματος του οργανισμού και τελικά προκύπτει μια έκθεση προδιαγραφών του δομημένου λογικού σχεδιασμού. Η λειτουργία των τμημάτων δημιουργείται κατά μια τεχνική που ονομάζεται λειτουργική διάσπαση (functional decomposition) και αποτελεί μια από τις πιο κύριες και περίπλοκες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται κατά τη φάση του λογικού σχεδιασμού καταγράφονται στην αναφορά των προδιαγραφών του δομημένου λογικού σχεδιασμού (structured logical design specification). Η αναφορά αυτή περιέχει κυρίως τα εξής στοιχεία: Περιγραφή των αναγκών του οργανισμού. Διαγραμματική αναπαράσταση των κύριων συστατικών των υποσυστημάτων και των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ τους. Διαγραμματική αναπαράσταση των εισερχόμενων και της ροής των δεδομένων μέχρι τους τελικούς χρήστες. Προδιαγραφές των εισερχομένων δεδομένων. Προδιαγραφές των επεξεργασιών ή μετασχηματισμών των δεδομένων από τις λειτουργίες του συστήματος. Περιγραφή βάσεων δεδομένων, πινάκων και αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν και των τρόπων μεταφοράς ήδη υπαρχόντων δεδομένων στο νέο σύστημα. Προδιαγραφές των εξερχόμενων πληροφοριών. Σημεία επικοινωνίας του νέου πληροφοριακού συστήματος με άλλα ήδη υπάρχοντα συστήματα του οργανισμού και με κατανεμημένα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων. Απαιτήσεις σε πόρους, προσωπικού, υπολογιστών και οικονομικών πόρων. Πρόγραμμα έργου υλοποίησης των υποσυστημάτων με ορόσημα και χρονοδιαγράμματα. Οι οργανισμοί έχουν συνήθως την ανάγκη αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικών και στατιστικών δεδομένων. Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών απαιτεί κάθε φορά συνεργασία ανθρώπων από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό περιβάλλον και είναι διαδικασία συχνά επαναλαμβανόμενη και παραμετροποιήσιμη. Οι διαδικασίες αυτές ως χειρογραφικές είναι αρκετά χρονοβόρες και επίπονες. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών απομακρυσμένης πρόσβασης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων βελτιστοποιούν την απόδοση του οργανισμού σε αυτές τις δραστηριότητες. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται πλέον με τη χρήση του Internet μέσα από ειδικά σχεδιασμένες, ανάλογα με τις απαιτήσεις, φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Η αποθήκευση πραγματοποιείται με τη χρήση των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων που αναλαμβάνουν πολλές φορές σημαντικό ρόλο και στη 14/79

15 4: ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 15/79 διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων. Τέλος, η προβολή των πληροφοριών γίνεται επίσης με τη χρήση της τεχνολογίας του Internet. Μια ομάδα εξουσιοδοτημένων χρηστών έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα για να το χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Το τμήμα της Μηχανογράφησης του οργανισμού προσαρμόζει, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας, την βάση δεδομένων και τις ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιηθούν μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.[2] 15/79

16 5: ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 16/79 5. ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής του πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα του λογικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη λεπτομερών προδιαγραφών για τα υποσυστήματα, τη βάση δεδομένων και τα προγράμματα εφαρμογών. Για την προσαρμογή αυτή των λογικών τμημάτων σε υπολογιστικό περιβάλλον απαιτείται προετοιμασία διαγραμμάτων δομών και ροών που σκοπό έχουν τον προσδιορισμό της ακεραιότητας των τμημάτων και της ανθεκτικότητάς τους. Ένα τμήμα θεωρείται ανθεκτικό όταν είναι ανεξάρτητο από το περιβάλλον του, πραγματοποιεί μια καλά προσδιορισμένη εργασία και έχει σχετικά μικρό μέγεθος. Το λογισμικό που σχεδιάζεται σε αυτή τη φάση, προκειμένου να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητά του, τμηματοποιείται (modular applications software). Το τμηματοποιημένο λογισμικό προωθεί την αρχή της απόκρυψης πληροφοριών ώστε οι διαδικασίες και τα δεδομένα κάθε τμήματος να είναι προσπελάσιμα από άλλα τμήματα και να μην μπορεί να επηρεαστούν. Στη φάση αυτή του κύκλου ζωής παράγεται επίσης ένα πρόγραμμα δοκιμών του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η χρήση της τεχνολογίας του Internet και των βάσεων δεδομένων. Στους γρήγορα αναπτυσσόμενους και ανταγωνιστικούς οργανισμούς της σύγχρονης οικονομίας όλες οι δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι δυναμικές και γρήγορα προσαρμόσιμες. Η εφαρμογή SuiteCase σχεδιάστηκε με αυτές ακριβώς τις προδιαγραφές, προσφέροντας εργαλεία στους χρήστες της, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ταχύτητας και προσαρμοστικότητας. Τα εργαλεία που παρέχει η εφαρμογή διευκολύνουν τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών και φορμών εισαγωγής μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον. Το εργαλείο DataView επιτρέπει την προβολή των αποθηκευμένων δεδομένων χωρίς μορφοποίηση, την εύκολη δημιουργία και προσαρμογή βάσεων δεδομένων και αντικειμένων που την αποτελούν καθώς και εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων. Το εργαλείο ScriptEdit επιτρέπει την εκτέλεση δέσμης ενεργειών στην βάση δεδομένων για πολύπλοκες διαδικασίες που μπορεί να είναι και συχνά επαναχρησιμοποιήσιμες. Το ίδιο εργαλείο επιτρέπει την αποθήκευση του κώδικα που γράφει ένας χρήστης, ή και το άνοιγμα και εκτέλεση αρχείων κώδικα που έχουν συνταχθεί από τρίτους. Το εργαλείο QueryWizard υποβοηθά τους χρήστες να συντάξουν ερωτήματα ανάκτησης και επεξεργασίας δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναφορών. Τα εργαλεία δημιουργίας αναφορών και φορμών εισαγωγής δεδομένων παρέχουν στους χρήστες την δυνατότητα κατασκευής αυτόματων ιστοσελίδων στατικών αλλά και δυναμικών.[2] 16/79

17 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 17/79 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής αναπτύσσεται το λογισμικό που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις. Συνήθως επιλέγεται μια γλώσσα προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου για την ανάπτυξη των προγραμμάτων και των υποσυστημάτων τους. Αρχικά, κωδικοποιούνται τα τμήματα ελέγχου ροής των διαδικασιών και έπειτα τα τμήματα που πραγματοποιούν τις επεξεργασίες. Η συγγραφή ενός προγράμματος, οποιουδήποτε μήκους και πολυπλοκότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση των τριών λογικών δομών: της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης. Η χρήση αυτών των δομών συνιστά τον δομημένο προγραμματισμό ο οποίος προωθεί την βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων, την αύξησης της παραγωγικότητας των προγραμματιστών και την ελάττωση των χρονικών απαιτήσεων των δοκιμών. Στον δομημένο προγραμματισμό οι προγραμματιστές που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη του λογισμικού διαρθρώνονται σε μία ιεραρχία ανάλογα με την εμπειρία τους. Οι λιγότερο έμπειροι προγραμματιστές αναλαμβάνουν την υλοποίηση των ροών του προγράμματος και οι περισσότερο έμπειροι τις επεξεργασίες των δεδομένων. Ο προϊστάμενος προγραμματιστών εποπτεύει τεχνικά και διοικητικά την ομάδα και φέρει την ευθύνη των υλοποιήσεων των διαδικασιών των ροών και των επεξεργασιών των δεδομένων. Ο προγραμματιστής υποστήριξης παίζει επίσης τον ρόλο του προϊσταμένου προγραμματισμών σε περιπτώσεις ανάγκης και έχει σφαιρική τεχνική άποψη του πληροφοριακού συστήματος. Ο βιβλιοθηκάριος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της βιβλιοθήκης υποστήριξης και του τεκμηριωτικού υλικού που προκύπτει από την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Γενικότερα, αναλαμβάνει τις διοικητικές διαδικασίες γραφείου που αφορούν το εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα του πληροφοριακού συστήματος.[2] Κάθε εργαλείο της εφαρμογής SuiteCase αναπτύχθηκε ως αυτόνομη εφαρμογή. Σχεδιάστηκαν τα παράθυρα και οι λειτουργίες του κάθε εργαλείου ξεχωριστά. Τελικά, εφ όσον διαπιστώθηκε η σωστή λειτουργία της κάθε αυτόνομης εφαρμογής, ο κώδικας μεταφέρθηκε σε περιβάλλον ανάπτυξης βιβλιοθήκης δυναμικών συνδέσεων. Εκτός από τα τρία βασικά εργαλεία, που αποτελούν το καθένα από μια βιβλιοθήκη δυναμικών συνδέσεων, υπάρχουν και τα υποσυστήματα της υπογλώσσας ορισμού δεδομένων, της υπογλώσσας διαχείρισης δεδομένων και των εργαλείων δημιουργίας ιστοσελίδων. Αυτές οι δευτερεύουσες βιβλιοθήκες δυναμικών συνδέσεων χρησιμοποιούνται από τα τρία κυρίως εργαλεία. 17/79

18 7: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 18/79 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη φάση της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος ολοκληρώνονται οι δοκιμές του λογισμικού. Το προσωπικό του οργανισμού εκπαιδεύεται στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος και προετοιμάζεται για την μετάβαση σε αυτό. Τα δεδομένα του προηγούμενο πληροφοριακού συστήματος μετατρέπονται σε μορφή κατάλληλη ώστε να χρησιμοποιηθούν και από το νέο.[2] Για την ποιοτική εξασφάλιση του νέου πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιούνται τα εξής επίπεδα ελέγχου: Δοκιμή: Διαδικασία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων με σκοπό την ανεύρεση σφαλμάτων. Επαλήθευση: Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος με σκοπό την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του. Έλεγχος σωστής λειτουργίας: Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος σε πραγματικό περιβάλλον με σκοπό την ανεύρεση λαθών. Πιστοποίηση: Διαδικασία επικύρωσης της ορθότητας ενός προγράμματος. Το προσωπικό του τμήματος Μηχανογράφησης εξοικειώνεται με το περιβάλλον της εφαρμογής και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Βασική προϋπόθεση χρήσης της εφαρμογής είναι η γνώση κάποιων βασικών μονάχα κανόνων της γλώσσας SQL και της θεωρίας σχεδίασης βάσεων δεδομένων. Τα αρχικά αρχεία σεναρίων και κάποιες εναλλαγές τους συντάσσονται από το προσωπικό της εταιρίας υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος και παρέχεται εφ όσον ζητηθεί υπηρεσία υποστήριξης για τη συντήρηση των αρχείων σεναρίων. 18/79

19 8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 19/79 8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κατά την τελευταία φάση του κύκλου ζωής εξετάζεται το πληροφοριακό σύστημα και οι δυνατότητές του ως προς το όφελος που παρέχει στον οργανισμό. Μέχρι την σταθεροποίηση και την πλήρη ενσωμάτωση του πληροφοριακού συστήματος στον οργανισμό γίνεται αξιολόγηση της λειτουργίας του. Η αξιολόγηση της λειτουργίας γίνεται σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο συγκρίνεται η λειτουργία του συστήματος με τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές δυνατότητές του που προέκυψαν από τον λογικό σχεδιασμό. Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνεται η διαδικασία μάθησης και εκτίμησης για την μελλοντική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η αξιολόγηση της αξιοποίησης και της παραγωγικότητας της ομάδας ανάπτυξης.[2] 19/79

20 8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 20/79 9. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ CLIENT SERVER Το μοντέλο client-server είναι μια επέκταση του μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού σε αυτοτελή τμήματα (modules), όπου μεγάλα τμήματα λογισμικού είναι δομημένα από μικρότερα τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων πραγματοποιείται με ανταλλαγή μηνυμάτων ή με την ανταλλαγή κλήσης απομακρυσμένων διαδικασιών (RPC Remote Procedure Calling). Το τμήμα του λογισμικού που εκτελεί μια κλήση ονομάζεται client και το τμήμα που λαμβάνει την κλήση ονομάζεται server. Το μοντέλο client-server υλοποιείται συνήθως σε ένα δίκτυο Η/Υ όπου client είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι χρήστες και server είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από ένα υπολογιστικό σύστημα υψηλότερων, συνήθως, προδιαγραφών. Επίσης, οι διεργασίες του client και του server μπορεί να φιλοξενούνται στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες που αφορούν την αίτηση ενός χρήστη. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας την client εφαρμογή, απαιτούν από τον server την αναζήτηση μιας ή περισσοτέρων εγγραφών από μια βάση δεδομένων ή την επιστροφή ενός αρχείου. Η λειτουργία μιας client εφαρμογής περιλαμβάνει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη μέσα σε ένα γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI Graphical User Interface), τον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων και την επικοινωνία με την διεργασία του server για την αποστολή τους. Η λειτουργία της διεργασίας του server περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει από τους clients, την επεξεργασία τους ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει και την επιστροφή των αποτελεσμάτων. Το τελευταίο στάδιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του client και του server περιλαμβάνει την προβολή των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή του client. Σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα όπου χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας servers και αντίστοιχα πολλοί clients, συνήθως κρίνεται απαραίτητη η χρήση μιας ενδιάμεσης διεργασίας. Αυτή η ενδιάμεση διεργασία αναλαμβάνει να αποθηκεύσει συχνά ανακτόμενες πληροφορίες (caching), να διαμοιράσει τις αιτήσεις των clients σε περισσότερους από έναν servers σε περιπτώσεις παράλληλης επεξεργασίας και να εκτελέσει ενέργειες μετάφρασης και πιστοποίησης όπου είναι απαραίτητο με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.[12] 20/79

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Δομουχτσίδης Παναγιώτης Γενικά Data warehouse (DW): Είναι μία αποθήκη πληροφοριών οργανωμένη από ένα ενοποιημένο μοντέλο. Τα δεδομένα συλλέγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα