ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ EE3 Δημιουργία ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων Παραδοτέο Π3.3: ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΓ Συνεργαζόμενοι φορείς: SL, ΔΡΑΞΙΣ Έκδοση: 3.0 Ημερομηνία παράδοσης: 22/1/2013 Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2012 Επίπεδο διάχυσης: Δημόσιο Συγγραφείς: Μ. Βαΐτης (ΤΓ), Ν. Κουκουρουβλή (ΤΓ), Δ. Σίμος (ΤΓ), Τ. Σάρτζεντ (SL), Α. Ηλιοπούλος (SL), Α. Ν. Μπαλής (SL), Α. Μάνος (Δράξις), Κακαγιάννης Παναγιώτης (Δράξις), Βάκκας Θεόδωρος (Δράξις), Σ. Τεκές (Δράξις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Copyright Copyright 2013 Η σύμπραξη του έργου «Γεώκλιμα» Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της σύμπραξης. Περιέχει υλικό τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην κοινοπραξία του έργου «Γεώκλιμα» και το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς άδεια από την σύμπραξη. Η έρευνα που οδήγησε στα αποτελέσματα του παρόντος κειμένου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους φορείς: Α/Α Φορέα 1 (Συντονιστής) Επωνυμία Φορέα Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας και Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συντομογραφία Φορέα ΤΜΚ ΕΦΑ 2 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ΕΜΥ 3 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΓ 4 Singular Logic Α.Ε SL 5 DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. Δράξις 1

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χωρικά διανυσματικά δεδομένα και αλφαριθμητικά δεδομένα Χωρικά δεδομένα κανάβου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ PRUDENCE, ΣΕΝΑΡΙΟ Α2, [ ] / [ ] ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ PRUDENCE, ΣΕΝΑΡΙΟ B2, [ ] / [ ] ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ENSEMBLE, ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β, [ ] / [ ] ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ENSEMBLE, ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β, [ ] /[ ] ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ REGCM, ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β, [ ] / [ ] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Περίληψη Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή του στο άμεσο μέλλον. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Η ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων αποτελεί το αποτέλεσμα των εργασιών 3.3 «Υλοποίηση και Εισαγωγή Δεδομένων» και 3.5 «Δημιουργία μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων». Ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, την εισαγωγή σε αυτήν όλων των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου, καθώς και τη δημιουργία των μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων (που είναι αποθηκευμένα στη β.δ.) στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το παραδοτέο Π3.3 «Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων» είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε εξυπηρετητή (server) στο Τμήμα Γεωγραφίας (ΤΓ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παρών κείμενο αποτελεί συμπλήρωμα του παραδοτέου, με σκοπό την περιγραφή της τελικής δομής της βάσης δεδομένων και των μηχανισμών προσαρμογής δεδομένων, αποτελείται δε από 3 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή 2. Τελική δομή βάσης δεδομένων 3. Μηχανισμοί προσαρμογής δεδομένων Το παραδοτέο Π3.3 βασίστηκε στα παραδοτέα Π3.1 «Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π3.2 «Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων» και Π5.1 «Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών». 3

5 1. Εισαγωγή Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή του στο άμεσο μέλλον. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου, σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών, η οποία θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη χώρα μας, παρέχοντας άμεσα και με διαδραστικό τρόπο, συνδυασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταβολή του κλίματος στο χώρο και το χρόνο σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (που αποτελεί αντικείμενο της Ενότητας Εργασίας 5) θα αντλεί τα προς απεικόνιση και διάχυση δεδομένα από την ενιαία βάση δεδομένων. Με την προσέγγιση αυτή, αποφεύγεται ο πλεονασμός/επικαλύψεις των δεδομένων, επιτυγχάνεται η συνέπεια μεταξύ των δεδομένων καθώς και η επιβολή κανόνων ακεραιότητας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα των δεδομένων σε περιβάλλον ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Επίσης, πολλαπλασιάζεται η προστιθέμενη αξία των δεδομένων μέσω της δυνατότητας συνολικής ανάλυσής τους, σε σχέση με τη διατήρησή τους σε απομονωμένες επιμέρους βάσεις δεδομένων ή αρχεία. Οι επιμέρους εργασίες της ΕΕ3 είναι: Η ανάλυση απαιτήσεων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όσο αφορά τα είδη, τις μορφές και τις συσχετίσεις των προς διαχείριση δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών, αλλά και τα είδη/μορφές των προς απεικόνιση και διάχυση πληροφοριών (χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ.). Ο σχεδιασμός της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, τόσο στο εννοιολογικό επίπεδο όσο και στο λογικό επίπεδο. Η υλοποίηση της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System DBMS) και η εισαγωγή των δεδομένων σε αυτή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης χρήστη για τη διαχείριση των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων. Η δημιουργία μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων στο εξωτερικό περιβάλλον (κυρίως στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών). Η ανάπτυξη μηχανισμών μετάπτωσης των δεδομένων από την ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση. 4

6 Το παραδοτέο Π3.3 «Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων» αποτελεί το αποτέλεσμα των εργασιών 3.3 «Υλοποίηση και Εισαγωγή Δεδομένων» και 3.5 «Δημιουργία μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων». Ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), την εισαγωγή σε αυτήν όλων των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου, καθώς και τη δημιουργία των μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων (που είναι αποθηκευμένα στη β.δ.) στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το παραδοτέο βασίστηκε στα παραδοτέα Π3.1 «Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π3.2 «Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων» και Π5.1 «Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών». Το παραδοτέο Π3.3 «Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων» είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 1 στον εξυπηρετητή (server) geo ellanikos (geo ellanikos.aegean.gr) στο Τμήμα Γεωγραφίας (ΤΓ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει υλοποιηθεί στο ΣΔΒΔ Microsoft SQL Server Enterprise Edition ver (server name: GEO ELLANIKOS\ELLANIKOS_SQLSRV) μέσω του μηχανισμού Spatial Database Engine (SDE) του Συστήματος Γεωγραφικών Δεδομένων ESRI ArcGIS Server Enterprise ver. 10. Μετά την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, έγινε η εισαγωγή των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί και παραχθεί στα πλαίσια των ενοτήτων εργασίας ΕΕ1 «Προεπεξεργασία δεδομένων», ΕΕ2 «Εκτίμηση μελλοντικών κλιματικών μεταβολών από περιοχικά κλιματικά μοντέλα» και ΕΕ4 «Χωρικοποίηση των κλιματικών δεδομένων». 1 Η λειτουργία της βάσης δεδομένων μπορεί να ελεγχθεί με το λογισμικό MS SQL Server Management Studio Express (το οποίο διατίθεται δωρεάν) και τη χρήση κωδικών, μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου με τον διαχειριστή. 5

7 2. Τελική δομή βάσης δεδομένων 2.1 Αλλαγές στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων Η τελική δομή της βάσης γεωγραφικών δεδομένων παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με το παραδοτέο Π3.2 «Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», οι οποίες προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π5.1 ««Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και κατά την εργασία Ε3.4 «Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων». Η πρώτη αλλαγή είναι η προσθήκη του πίνακα Season_Category, στον οποίο κατηγοριοποιούνται οι εποχικότητες και χρησιμεύει στην ανάκτηση δεδομένων από το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η προσθήκη του πίνακα αυτού επιφέρει αλλαγές και στον πίνακα Season, στον οποίο προστέθηκε ένα πεδίο που λειτουργεί ως ξένο κλειδί για τον πίνακα Season_Category. Η δεύτερη αλλαγή είναι η προσθήκη έξι (6) πεδίων στον πίνακα Variables_list. Το πρώτο πεδίο είναι το ID, που αποτελείται από το συνδυασμό των κωδικών: μεταβλητής, χρονικής περιόδου, εποχικότητας και μεθόδου υπολογισμού των δεδομένων. Το πεδίο αυτό λειτουργεί ως κλειδί του πίνακα. Συνέπεια αυτής της αλλαγής ήταν και η αλλαγή του ξένου κλειδιού στον πίνακα Values_group, που συσχετίζεται με τον Variables_list. Το δεύτερο πεδίο που προστέθηκε ονομάζεται HAS_DATA και χρησιμοποιείται κατά την εισαγωγή δεδομένων για τη σήμανση της επιτυχημένης ή μη διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων. Τα υπόλοιπα τέσσερα πεδία (ServiceURL, LayerID, Layername και Layername_en) χρησιμεύουν για την ανάκτηση των δεδομένων από το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών μέσω των μηχανισμών μετάπτωσης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα παραπάνω πεδία έχουν την εξής σημασία: Όνομα πεδίου Περιγραφή ServiceURL LayerID Layername Layername_en Πεδίο κειμένου που αποθηκεύει τη διεύθυνση της υπηρεσίας (service) που παρέχει τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητήςχρονικής περιόδου εποχικού προσδιορισμό τρόπου υπολογισμού. Ακέραιος αριθμός που αποθηκεύει τον αριθμό της επικάλυψης (layer) που παρέχει τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητήςχρονικής περιόδου εποχικού προσδιορισμό τρόπου υπολογισμού. Πεδίο κειμένου που αποθηκεύει το όνομα της επικάλυψης (layer) που παρέχει τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητήςχρονικής περιόδου εποχικού προσδιορισμό τρόπου υπολογισμού. Πεδίο κειμένου που αποθηκεύει στα αγγλικά το όνομα της επικάλυψης (layer) που παρέχει τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητής χρονικής περιόδου εποχικού προσδιορισμό τρόπου υπολογισμού. Η τελευταία αλλαγή είναι η προσθήκη νέων ευρετηρίων (indexes) από τον μηχανισμό του SDE, διότι τα ευρετήρια στη βάση δεδομένων δεν ήταν αναγνωρίσιμα από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. 6

8 2.2 Τελικός λογικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων Μετά τις αλλαγές που περιγράφηκαν στην ενότητα 2.1, παρουσιάζεται ο τελικός λογικός της βάσης δεδομένων (πίνακες και ευρετήρια) Χωρικά διανυσματικά δεδομένα και αλφαριθμητικά δεδομένα Πίνακες Satellite_Data_Grid_100 (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Satellite_Data_Grid_025 (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Satellite_Data_Grid_005 (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Ensemble_Simulation_Grid (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Prudence_Simulation_Grid (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) RegCM_Simulation_Grid (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Climatic_Data_Grid (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Climatic_Data_Grid_Exclusion (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL) Meteo_station (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Longitude: Double NOT NULL, Latitude: Double NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Region (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Prefecture (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Capital_city (OID: Long integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Geographic_area (OID: Long Integer NOT NULL, Code: Text NOT NULL, Area_type_id: Long Integer NOT NULL) Geographic_area_type (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Season (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL, Season_cat_id: Long Integer) Season_category (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) 7

9 Period (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, base_start_year: Integer NOT NULL, base_end_year: Integer NOT NULL, simulation_start_year: Integer, simulation_end_year: Integer, period_cat_id: Long Integer NOT NULL) Period_category (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Variable (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL, var_cat_id: Long Integer) Variable_category (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Variable_calculation_method (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL, calc_meth_id: Integer NOT NULL) Calculation_method_category (OID: Long Integer NOT NULL, ID: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Values_group (OID: Long Integer NOT NULL, Value: Double, Minimum: Double, Maximum: Double, St_dev: Double, Sig_05: Double, Sig_50: Double, Sig_95: Double, Trend: Double, Trend_sig: Double, Trend_sig_b: Integer, Area_code: Long Integer NOT NULL, var_list_id: Text NOT NULL) Variables_list (OID: Long Integer NOT NULL, id: Text NOT NULL, var_id: Long Integer NOT NULL, season_id: Long Integer, Period_id: Long Integer NOT NULL, calc_meth: Long Integer NOT NULL, ServiceUrl: Text, LayerID: Integer, has_data: Text, Layername: Text, Layername_en: Text) River (OID: Long Integer NOT NULL, Class: Text, Shape: Geometry NOT NULL) Lake (OID: Long Integer NOT NULL, Name: Text, Name_en: Text, Shape: Geometry NOT NULL) Mountain_peak (OID: Long Integer NOT NULL, Name: Text, Name_en: Text, Shape: Geometry NOT NULL) Boundaries (OID: Long Integer NOT NULL, Shape: Geometry NOT NULL) Corine_category_l1 (OID: Long Integer NOT NULL, Code: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Corine_category_l2 (OID: Long Integer NOT NULL, Code: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL, Cat_l1_code: Long Integer NOT NULL) Corine_category_l3 (OID: Long Integer NOT NULL, cell_id: Long Integer NOT NULL, Code: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL, Cat_l2_code: Long Integer NOT NULL) GlobeCorine_category (OID: Long Integer NOT NULL, Code: Long Integer NOT NULL, Name: Text NOT NULL, Name_en: Text NOT NULL) Περιορισμοί αναφορικής ακεραιότητας (referential integrity constraints) Πίνακας Ξένο κλειδί Πίνακας που αναφέρεται Period period_cat_id Period_category ID Variable var_cat_id Variable_category ID Geographic_area Area_type_id Geographic_area_type ID Πεδίο που αντιστοιχεί 8

10 Variable_calculation_method calc_meth_id Calculation_method_category ID Values_group var_list_id Variables_list ID Variables_list var_id Variable ID Variables_list season_id Season ID Variables_list calc_meth Variable_calculation_method ID Variables_list Period_id Period ID Corine_category_l2 Cat_l1_ code Corine_category_l1 Code Corine_category_l3 Cat_l2_code Corine_category_l2 Code Season Season_cat_id Season_category ID Πίνακας ευρετηρίων (indexes) Πίνακας Όνομα ευρετηρίου Πεδία Μοναδικές τιμές (unique) Satellite_Data_Grid_100 SatelliteDataGrid100_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_100 SatelliteDataGrid100_CK Code ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_100 SDE_SDG100_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_100 SDE_SDG100_CK Code ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_025 SatelliteDataGrid025_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_025 SatelliteDataGrid025_CK Code ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_025 SDE_SDG025_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_025 SDE_SDG025_CK Code ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_005 SatelliteDataGrid005_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_005 SatelliteDataGrid005_CK Code ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_005 SDE_SDG005_PK OID ΝΑΙ Satellite_Data_Grid_005 SDE_SDG005_CK Code ΝΑΙ Ensemble_Simulation_Grid EnsembleSimulationGrid_PK OID ΝΑΙ Ensemble_Simulation_Grid EnsembleSimulationGrid_CK Code ΝΑΙ Ensemble_Simulation_Grid SDE_ENSSG_PK OID ΝΑΙ Ensemble_Simulation_Grid SDE_ENSSG_CK Code ΝΑΙ Prudence_Simulation_Grid PrudenceSimulationGrid_PK OID ΝΑΙ Prudence _Simulation_Grid PrudenceSimulationGrid_CK Code ΝΑΙ Prudence_Simulation_Grid SDE_PRUDSG_PK OID ΝΑΙ Prudence _Simulation_Grid SDE_PRUDSG_CK Code ΝΑΙ RegCM_Simulation_Grid RegCMSimulationGrid_PK OID ΝΑΙ RegCM _Simulation_Grid RegCMSimulationGrid_CK Code ΝΑΙ RegCM_Simulation_Grid SDE_REGCMSG_PK OID ΝΑΙ 9

11 RegCM _Simulation_Grid SDE_REGCMSG_CK Code ΝΑΙ Climatic_Data_Grid ClimaticDataGrid_PK OID ΝΑΙ Climatic_Data_Grid ClimaticDataGrid_CK Code ΝΑΙ Climatic_Data_Grid SDE_CDG_PK OID ΝΑΙ Climatic_Data_Grid SDE_CDG_CK Code ΝΑΙ Meteo_station MeteoStation_PK OID ΝΑΙ Meteo_station MeteoStation_CK Code ΝΑΙ Region Region_PK OID ΝΑΙ Region Region_CK Code ΝΑΙ Prefecture Prefecture_PK OID ΝΑΙ Prefecture Prefecture_CK Code ΝΑΙ Capital_city CapitalCity_PK OID ΝΑΙ Capital_city CapitalCity_CK Code ΝΑΙ Geographic_area GeographicArea_PK OID ΝΑΙ Geographic_area GeographicArea_CK ID ΝΑΙ Geographic_area GeographicArea_GeographicAreaT ype_fk Area_type_id Geographic_area_type GeographicAreaType_PK OID ΝΑΙ Geographic_area_type GeographicAreaType_CK ID ΝΑΙ Season Season_PK OID ΝΑΙ Season Season_CK ID ΝΑΙ Period Period_PK OID ΝΑΙ Period Period_CK ID ΝΑΙ Period Period_PeriodCat_FK Period_cat_id OXI Period_category PeriodCategory_PK OID ΝΑΙ Period_category PeriodCategory_CK ID ΝΑΙ Variable Variable_PK OID ΝΑΙ Variable Variable_CK ID ΝΑΙ Variable Variable_VariableCategory_FK Var_cat_id OXI Variable_category VariableCategory_PK OID ΝΑΙ Variable_category VariableCategory_CK ID ΝΑΙ Variable_calculation_method VariableCalcMethod_PK OID ΝΑΙ Variable_calculation_method VariableCalcMethod_CK ID ΝΑΙ Variable_calculation_method VariableCalcMethod_CalcMethCate gory_fk Calc_meth_id Calculation_method_category CalculationMethodCategory_PK OID ΝΑΙ Calculation_method_category CalculationMethodCategory_CK ID ΝΑΙ OXI OXI 10

12 Values_group ValuesGroup_PK OID ΝΑΙ Values_group ValuesGroup_CK Var_list_id, area_code ΝΑΙ Values_group ValuesGroup_VariablesList_FK Var_list_id OXI Variables_list VariablesList_PK OID ΝΑΙ Variables_list VariablesList_CK ID ΝΑΙ Variables_list VariablesList_Variable_FK Var_id OXI Variables_list VariablesList_Season_FK season_id OXI Variables_list VariablesList_CalcMethod_FK calc_meth OXI Variables_list VariablesList_Period_FK period_id OXI River River_PK OID NAI Lake Lake_PK OID NAI Mountain_peak MountainPeak_PK OID NAI Boundaries Boundaries_PK OID NAI Corine_category_l1 CorineCategoryL1_PK OID NAI Corine_category_l1 CorineCategoryL1_CK Code NAI Corine_category_l2 CorineCategoryL2_PK OID NAI Corine_category_l2 CorineCategoryL2_CK Code NAI Corine_category_l2 CorineCategoryL2_ CorineCategoryL1_FK Cat_l1_code Corine_category_l3 CorineCategoryL3_PK OID NAI Corine_category_l3 CorineCategoryL3_CK Code NAI Corine_category_l3 CorineCategoryL3_ CorineCategoryL2_FK Cat_l2_code Globe_corine_category GlobeCorineCategory_PK OID NAI Globe_corine_category GlobeCorineCategory_CK Code NAI OXI OXI Χωρικά δεδομένα κανάβου Όνομα Cell size Pixel type Pixel depth Number of bands Corine100 0,001, 0,001 unsigned integer Corine250 0,003, 0,003 unsigned integer GlobeCorine 0,0027, 0,0027 unsigned integer 8 Bit 1 8 Bit 1 8 Bit 1 DirtoCoastEW 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 11

13 DirtoCoastNS 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 DistAegean 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 DistIonian 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 DistCoast 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 MaxAltitudeEast 0,008, 0,008 floating point 32 Bit 1 MaxAltitudeNorth 0,008, 0,008 floating point 32 Bit 1 MaxAltitudeSouth 0,008, 0,008 floating point 32 Bit 1 MaxAltitudeWest 0,008, 0,008 floating point 32 Bit 1 MeanAspectEW 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 MeanAspectNS 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 MeanCurvature 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 MeanElevation 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 MeanSlope 0,005, 0,005 floating point 32 Bit 1 RatioSL 0,01, 0,01 floating point 32 Bit 1 NDVI_annual 0,0318, 0,0318 floating point 32 Bit 1 NDVI_jan 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_feb 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_mar 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_apl 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_may 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_june 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_july 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_aug 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_sept 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_oct 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_nov 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_dec 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_wint 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_spr 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_sum 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 NDVI_aut 0,0318, 0,025 floating point 32 Bit 1 DEM Hillshade 0,00095x0, ,00095x0, signed integer 16 Bit 1 unsigned integer 8 Bit 1 12

14 BathDEM 0,001x0,001 floating point 32 Bit 1 BathHill 0,001x0,001 unsigned integer 8 Bit 1 13

15 3. Μηχανισμοί προσαρμογής δεδομένων Η εργασία 3.5 περιλαμβάνει την ανάπτυξη στη βάση γεωγραφικών δεδομένων μηχανισμών για την προσαρμογή των αποθηκευμένων δεδομένων στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για αποθηκευμένα ερωτήματα (όψεις views), που δεν επιφέρουν αλλαγές στη βάση δεδομένων, αλλά μόνο συνθέτουν και μορφοποιούν τα δεδομένα της ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες πληροφόρησης των τελικών χρηστών, μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Οι όψεις που υλοποιήθηκαν ομαδοποιούν τα δεδομένα ανά μεταβλητή και χρονική περίοδο, που σε συνδυασμό με την χωρική πληροφορία, δημιουργούν τόσες επικαλύψεις (layers) όσες και οι διαφορετικές τιμές των εποχικών προσδιορισμών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες τιμές της μεταβλητής. Αναλυτικά οι όψεις είναι: 3.1 Κλιματικά δεδομένα δεδομένα χωρικής παρεμβολής Για τα κλιματικά δεδομένα χωρικής παρεμβολής δημιουργήθηκαν 29 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 17 εποχικοτητών (12 μηνιαίες τιμές, 4 εποχικές και ετήσια τιμή) για την τριακονταετία Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 29 όψεις. Όνομα INT_DAYSFOG_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMABOVE20_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMABOVE30_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMABOVE35_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMABOVE40_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMPABOVE0_1975_2004 INT_DAYSMAXTEMPBELOW0_1975_2004 INT_DAYSMINTEMABOVE20_1975_2004 INT_DAYSMINTEMBELOW0_1975_2004 INT_DAYSMINTEMBELOWMINUS10_1975_2004 INT_DAYSPRECIPITATIONABOVE01_1975_2004 Μεταβλητή Αριθμός ημερών ομίχλης Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 20 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 30 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 35 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 40 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα > 0 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 0 C Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 20 C Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 0 C Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 10 C Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1 mm 14

16 Όνομα INT_DAYSPRECIPITATIONABOVE1_1975_2004 INT_DAYSRAIN_1975_2004 INT_DAYSSHOWER_1975_2004 INT_DAYSSNOW_1975_2004 INT_DAYSTHUNDERSTORM_1975_2004 INT_MAXDI_1975_2004 INT_MEANDAILYMAXTEMP_1975_2004 INT_MEANDI_1975_2004 Μεταβλητή Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0 mm Αριθμός ημερών βροχής Αριθμός ημερών όμβρου Αριθμός ημερών χιονιού Αριθμός ημερών καταιγίδας Μεγαλύτερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα ( C) Μέσος δείκτης δυσφορίας DI INT_MEANRELHUMIDITY_1975_2004 Μέση σχετική υγρασία (%) INT_MEANSEALEVELPRESS_1975_2004 INT_MEANTEMP_1975_2004 INT_MEANWINDSPEAD_1975_2004 INT_MINDI_1975_2004 INT_MINTEMP_1975_2004 INT_PRECIPITATION_1975_2004 INT_SUNSHINE_1975_2004 INT_WINDFREQUENCY_1975_2004 INT_ΜΕΑΝCLOUDAMOUNT_1975_2004 Μέση πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας (hpa) Μέση θερμοκρασία αέρα ( C) Μέση ταχύτητα ανέμου (Knots) Μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα ( C) Ολικό ύψος υετού (mm) Ηλιοφάνεια (h) Συχνότητα ανέμου Μέση ολική νέφωση (όγδοα) 3.2 Κλιματικά δεδομένα Δορυφορικά δεδομένα Για τα κλιματικά δεδομένα δορυφορικής προέλευσης δημιουργήθηκαν 9 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 17 εποχικοτητών (12 μηνιαίες τιμές, 4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 9 όψεις: Όνομα Μεταβλητή Χρονική περίοδος SID_CF_2000_2012 SID_LI_2000_2012 Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Κλάσμα Νέφωσης Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Lifted Index)

17 Όνομα Μεταβλητή Χρονική περίοδος SID_LST_AD_2002_2011 SID_LST_AN_2002_2011 SID_LST_TD_2002_2011 SID_LST_TN_2002_2011 SID_NDVI_2002_2011 Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους Acqua ημερήσια διέλευση Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους Acqua νυχτερινή διέλευση Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους Terra ημερήσια διέλευση Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους Terra νυχτερινή διέλευση Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (NDVI) SID_PRECIPITATION_1998_2011 Βροχόπτωση SID_TTI_2000_2012 Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Total Totals Index) Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] Για τα δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE και συγκεκριμένα για το σενάριο Α2 με χρονική περίοδο βάσης και χρονική περίοδο πρόβλεψης δημιουργήθηκαν 4 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 5 εποχικοτητών (4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 4 όψεις: Όνομα Μεταβλητή SIM_PRUA2MaxTempChange_2071_2100 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_PRUA2MinTempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_PRUA2PrecChange_2071_2100 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής SIM_PRUA2TempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 3.4 Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE, σενάριο B2, [ ] / [ ] Για τα δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE και συγκεκριμένα για το σενάριο Α2 με χρονική περίοδο βάσης και χρονική περίοδο πρόβλεψης δημιουργήθηκαν 4 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 5 εποχικοτητών (4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 4 όψεις: 16

18 Όνομα Μεταβλητή SIM_PRUB2MaxTempChange_2071_2100 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_PRUB2MinTempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_PRUB2PrecChange_2071_2100 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής SIM_PRUB2TempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 3.5 Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] Για τα δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE και συγκεκριμένα για το σενάριο Α1B με χρονική περίοδο βάσης και χρονική περίοδο πρόβλεψης δημιουργήθηκαν 4 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 5 εποχικοτητών (4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 4 όψεις: Όνομα Μεταβλητή SIM_ENSA1BMaxTempChange_2021_2050 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_ENSA1BMinTempChange_2021_2050 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_ENSA1BPrecChange_2021_2050 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής SIM_ENSA1BTempChange_2021_2050 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 3.6 Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] Για τα δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE και συγκεκριμένα για το σενάριο Α1B με χρονική περίοδο βάσης και χρονική περίοδο πρόβλεψης δημιουργήθηκαν 4 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 5 εποχικοτητών (4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 4 όψεις: Όνομα Μεταβλητή SIM_ENSA1BMaxTempChange_2071_2100 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_ENSA1BMinTempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_ENSA1BPrecChange_2071_2100 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής SIM_ENSA1BTempChange_2071_2100 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 17

19 3.7 Δεδομένα κλιματικών μεταβολών RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] Για τα δεδομένα κλιματικών μεταβολών RegCM και συγκεκριμένα για το σενάριο Α1B με χρονική περίοδο βάσης και χρονική περίοδο πρόβλεψης δημιουργήθηκαν 4 όψεις, όσες και οι μεταβλητές. Κάθε όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα των 5 εποχικοτητών (4 εποχικές και ετήσια τιμή). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 4 όψεις: Όνομα Μεταβλητή SIM_REGCMMaxTempChange_2021_2050 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_REGCMMinTempChange_2021_2050 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. SIM_REGCMPrecChange_2021_2050 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής SIM_REGCMTempChange_2021_2050 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 18

20 Βιβλιογραφία Elmasri, R., Navathe, S. B. (1994) Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Rigaux, P., Scholl, M., Voisard, A. (2002) Spatial Databases with Applications to GIS, Morgan Kaufmann Publishers. 19

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Γενική περιγραφή Η Αναμόρφωση και Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 4 ος Τόμος Επιμέλεια Φώτιος Π. Μάρης Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα