Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)"

Transcript

1 Δρομολόγηση ΙI

2 Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται από μια ομάδα δρομολογητών που ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού πρωτοκόλλου δρομολόγησης Αναφέρεται ως εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (interior routing protocol IRP)

3 Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Εξαιρώντας τις περιπτώσεις βλαβών, ένα ΑΣ ορίζεται τοπολογικά ως ένας συνδεδεμένος γράφος Υπάρχει φυσικά η περίπτωση ένα διαδίκτυο να αποτελείται από δύο ή περισσότερα ΑΣ Κάθε ΑΣ μπορεί να χρησιμοποίει το δικό του εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης Υπάρχει ένας (τουλάχιστον) δρομολογητής σε κάθε ΑΣ ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση με κάποιο εξωτερικό ΑΣ

4 Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

5 Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε δρομολογητές διαφορετικών ΑΣ ονομάζεται εξωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (exterior routing protocol ERP)

6 RIP (Routing Information Protocol) Αποτελεί ένα από τα απλούστερα αλλά και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα δρομολόγησης Χαρακτηριστικό πρωτόκολλο της κατηγορίας distance vector (βλ. προηγούμενη διάλεξη) Κάθε κόμβος κ χρησιμοποιεί τρία διανύσματα (vectors):

7 RIP Το διάνυσμα κόστους ζεύξης (link cost vector): όπου W κ = w( κ,1)... w( κ, m) m ο αριθμός των προσκείμενων στον κ ζεύξεων w(κ,i) ο συντελεστής βάρους της ζεύξης i

8 RIP Το διάνυσμα απόστασης (distance vector): όπου: L κ = L( κ,1)... L( κ, n) n ο αριθμός των δικτύων L(κ,i) η τρέχουσα εκτίμηση για την ελάχιστη απόσταση από τον κόμβο κ έως το δίκτυο i

9 RIP Το διάνυσμα επόμενου άλματος (next-hop vector): όπου: R κ = R( κ,1)... R( κ, n) n ο αριθμός των δικτύων R(κ,i) o επόμενος δρομολογητής στο ελάχιστο γνωστό μονοπάτι από τον κόμβο κ για το δίκτυο i

10 RIP Αρχικά, για κάθε κόμβο κ: Το διάνυσμα απόστασης παίρνει τη μορφή: L( κ, ) i = w( κ, ) i για κάθε γειτονικό κόμβο i του κ για κάθε άλλο κόμβο Συμπληρώνεται, δηλαδή, για κάθε γειτονικό κόμβο το βάρος της ζεύξης που οδηγεί στον κόμβο αυτό

11 RIP Κάθε κόμβος κ στέλνει περιοδικά, κάθε 30 sec, σε κάθε γειτονικό κόμβο το τοπικό διάνυσμα απόστασης L κ Κάθε κόμβος κ ανανεώνει το τοπικό διάνυσμα απόστασης ως εξής: όπου L( κ, i) = min[ L( y, i) + w( κ, Ny)] y A Α οι γειτονικοί κόμβοι του κ

12 RIP Ν y η ζεύξη που συνδέει τον κόμβο κ με τον κόμβο y (οι κόμβοι κ και y είναι γειτονικοί και άρα συνδέονται απευθείας) Κάθε κόμβος ανανεώνει το τοπικό διάνυσμα επόμενου άλματος ως εξής: όπου R (κ, i) = y ο γειτονικός κόμβος που ελαχιστοποιεί την απόσταση της διαδρομής από τον κ στο δίκτυο i y

13 RIP Από την παραπάνω συνοπτική περιγραφή προκύπτει ότι το RIP χρησιμοποιεί μια κατανεμημένη έκδοση του αλγόριθμου Bellman-Ford Το RIP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP για την ανταλλαγή ενημερώσεων ανάμεσα σε γειτονικούς κόμβους Η χρήση του UDP συνεπάγεται: Γρηγορότερη ανταλλαγή ενημερώσεων

14 RIP Μη αξιόπιστη ανταλλαγή ενημερώσεων κάποια πακέτα ενδέχεται να μη φτάσουν στον προορισμό τους Λόγω της μη αξιόπιστης μεταγωγής ενημερώσεων ένας κόμβος δεν περιμένει να λάβει ενημερώσεις από όλους τους γειτονικούς κόμβους προτού προβεί σε ενημέρωση των τοπικών πινάκων: Ενημερώνει τους τοπικούς πίνακες κάθε φορά που λαμβάνει ενημέρωση από κάποιο γειτονικό κόμβο

15 RIP Αν το εισερχόμενο διάνυσμα απόστασης περιέχει ένα καινούργιο δίκτυο προορισμού, η πληροφορία εισάγεται στους πίνακες δρομολόγησης Αν το εισερχόμενο διάνυσμα περιέχει μια νέα διαδρομή με μικρότερη καθυστέρηση από την υπάρχουσα, η νέα διαδρομή αντικαθιστά την υπάρχουσα

16 RIP Αλλαγές στην τοπολογία δικτύου Αν ένας κόμβος κ δε λάβει ενημέρωση από κάποιον γειτονικό κόμβο β για 180 sec, σημαδεύει τη διαδρομή (κ,β) ως μη ισχύουσα Είτε ο β έχει καταρρεύσει είτε η ζεύξη (β,κ) εμφανίζει κάποιο πρόβλημα Αν ο κόμβος β ήταν το πρώτο άλμα (hop) προς ένα δίκτυο i, τότε ο κ: Θέτει την απόσταση έως το i στο «άπειρο»

17 RIP Αλλαγές στην τοπολογία δικτύου Η απόσταση αυτή παραμένει «άπειρη» εωσότου ο κ λάβει ένα διάνυσμα ανανέωσης από κάποιον άλλο γειτονικό κόμβο γ που προσφέρει εναλλακτική διαδρομή προς το δίκτυο i Εάν ένα τέτοιο διάνυσμα ληφθεί, η απόσταση από το δίκτυο i παύει να είναι άπειρη και τίθεται ίση με: w( κ, γ ) + L( γ, ) i

18 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Μια εγγενής αδυναμία του RIP είναι η αργή απόκριση του σε τυχόν αλλαγές στην τοπολογία ενός δικτύου Έστω η τοπολογία της επόμενης διαφάνειας Υποθέτουμε ότι το κόστος κάθε ζεύξης είναι ίσο με 1 Η απόσταση του Β από το δίκτυο i (μέσω Δ) είναι 2

19 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Α Β Γ Δίκτυο i Δ

20 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Η απόσταση των Α και Γ από το δίκτυο i (μέσω Β και Δ) είναι 3 Έστω ότι ο Δ καταρρέει Μέσα σε 180 δευτερόλεπτα, ο Β αντιλαμβάνεται ότι ο Δ έχει καταρρεύσει Ο Β όμως έχει επίσης την πληροφορία από τους γειτονικούς Α και Γ ότι ο κόμβος Δ απέχει 3 από τους Α και Γ

21 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Ο Β δεν πληροφορείται ότι η διαδρομή από τον Α ή τον Γ προς το δίκτυο i περνάει από τον ίδιο Ο Β λοιπόν ενημερώνει το διάνυσμα απόστασης του με την πληροφορία ότι το δίκτυο i απέχει 4 (3+1) Ο Β θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει στο δίκτυο i μέσω Α ή Γ

22 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Οι Α και Γ ενημερώνονται από το Β ότι η απόσταση του Β από το δίκτυο i είναι πλέον 4 και όχι 2 Οι Α και Γ αυξάνουν λοιπόν και τις δικές τους αποστάσεις από το δίκτυο i σε 5 (4+1) Εν συνεχεία ο Β ενημερώνεται από τους Α και Γ ότι ο κόμβος Δ απέχει 5 από τους Α και Γ

23 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί επ άπειρο Στην πράξη σταματάει όταν η απόσταση φτάσει στην τιμή 16 Στο RIP 16= Στην περίπτωση αυτή ο κόμβος συμπεραίνει ότι το δίκτυο i δεν είναι προσβάσιμο Έχουν παρέλθει όμως τουλάχιστον 8 λεπτά μέχρι να ενημερωθεί ο κόμβος για τη μη προσβασιμότητα του i

24 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Η καθυστέρηση που προκαλείται από το παραπάνω πρόβλημα μειώνεται με τη χρήση δύο κυρίως τεχνικών: Της τεχνικής split horizon Της τεχνικής split horizon με poison reverse Τεχνική split horizon: Ένας κόμβος δεν επαναδιαφημίζει πληροφορίες για ένα δίκτυο i στον κόμβο από τον οποίο τις πήρε

25 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Κατά κανόνα ο κόμβος που αρχικά στέλνει πληροφορία για ένα δίκτυο σε έναν κόμβο κ είναι κοντύτερα στο δίκτυο αυτό από τον κ

26 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Πηγή: split horizon

27 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Τεχνική split horizon με poison reverse Ο κόμβος κ διαφημίζει πληροφορίες για ένα δίκτυο i σε όλους τους γειτονικούς κόμβους Συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων οι οποίοι είναι κοντύτερα στο i και άρα αποτελούν εν δυνάμει το πρώτο άλμα μιας διαδρομής προς τον i Στους κόμβους αυτούς διαφημίζει «άπειρη» απόσταση (16) από το δίκτυο i Προκύπτει λοιπόν ότι οι κόμβοι αυτοί δε θα επιλέξουν ποτέ τον κ για να οδηγηθούν στο δίκτυο i

28 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Πηγή: split horizon με poison reverse

29 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Η τεχνική poison reverse συνεπάγεται αύξηση στο μέγεθος των μηνυμάτων ενημέρωσης άρα και στον επικοινωνιακό φόρτο του δικτύου σχετικά με την τεχνική split horizon Μπορεί όμως να οδηγήσει σε ταχύτερη απόκριση σε βλάβες σε δίκτυα στα οποία υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές

30 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Τα πακέτα RIP μεταφέρονται μέσω UDP Χρησιμοποιείται ο αριθμός θύρας 520 Κάθε πακέτο περιλαμβάνει μια επικεφαλίδα με τα ακόλουθα πεδία: Πεδίο command: Τίθεται στην τιμή 1 για πακέτο-αίτηση Τίθεται στην τιμή 2 για πακέτο-απάντηση Οι περιοδικές ενημερώσεις στέλνονται ως απαντήσεις ανεξάρτητα από το αν κάποιος αιτήθηκε γι αυτές ή όχι

31 RIP Μορφή πακέτων

32 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Πακέτα-αιτήσεις εμφανίζονται συνήθως αρχικά όταν οι κόμβοι ξεκινούν και αιτούνται ενημερώσεις από τους γείτονες τους Πεδίο version: Τίθεται στην τιμή 1 για το αρχικό RIP Τίθεται στην τιμή 2 για το RIP-2 Πεδίο IP address: Μια διεύθυνση IP η οποία έχει ένα μη μηδενικό αναγνωριστικό δικτύου και ένα μηδενικό αναγνωριστικό σταθμού (host)

33 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Τέτοιες διευθύνσεις αναγνωρίζουν ολόκληρα δίκτυα και όχι συγκεκριμένους πόρους σε αυτά Πεδίο metric: Η απόσταση της διαδρομής από τον κόμβο (που αποστέλλει το πακέτο) και το εν λόγω δίκτυο Μέγιστη τιμή 16 Πεδίο address family identifier: Αναγνωρίζει τον τύπο διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται (τίθεται στην τιμή 2 για διευθύνσεις IP)

34 RIP Μετρώντας ως το άπειρο Ένα πακέτο μπορεί να περιέχει μέχρι 25 διαφορετικές IP διευθύνσεις

35 RIP Το RIP χρησιμοποιείται ευρέως σε μικρότερα δίκτυα Σε μεγαλύτερα δίκτυα υπάρχει πρόβλημα προσέγγισης προορισμών η απόσταση των οποίων ξεπερνάει το 15 Εάν μεγαλώσει ο αριθμός περιγραφής του απείρου (16) μεγαλώνει και ο χρόνος απόκρισης του πρωτοκόλλου σε πιθανές αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου

36 OSPF (Open Shortest Path First) Αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης σε δίκτυα TCP/IP Χαρακτηριστικό πρωτόκολλο της δρομολόγησης τύπου link state Κάθε κόμβος κ στέλνει ενημερώσεις για την κατάσταση των τοπικών του ζεύξεων (LSAs Link State Advertisements) προς ολόκληρο το δίκτυο

37 OSPF Εν συνεχεία ο κ παρακολουθεί την κίνηση στις ζεύξεις του Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής στο κόστος μιας ή παραπάνω ζεύξεων, ο κ επαναδιαφημίζει τα κόστη των ζεύξεων του σε όλους τους κόμβους του δικτύου Το κόστος μιας ζεύξης μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση αυξομείωσης της κίνησης, πρόσθεσης μιας νέας ζεύξης ή μη διαθεσιμότητας μιας υπάρχουσας

38 OSPF Για την αξιόπιστη μεταγωγή πακέτων ενημερώσεων ένας μηχανισμός επιβεβαιώσεων χρησιμοποιείται Κάθε κόμβος που λαμβάνει ένα πακέτο ενημέρωσης απαντάει σε αυτό με ένα πακέτο επιβεβαίωσης Το πακέτο αυτό αποστέλλεται στον ενδιάμεσο αποστολέα (εάν υπάρχει)

39 OSPF Από τις πληροφορίες που συλλέγει από τους υπόλοιπους κόμβους, κάθε κόμβος δημιουργεί και διατηρεί μια βάση δεδομένων με: Την τοπολογία του δικτύου Την ελάχιστη διαδρομή για κάθε πιθανό προορισμό μέσα στο δίκτυο Η τοπολογία του δικτύου αποθηκεύεται ως ένας κατευθυνόμενος γράφος με τα παρακάτω στοιχεία:

40 N1 N2 R1 R2 N3 R3 N4 N11 R9 N9 R4 N12 N13 N14 R5 R6 R7 N8 R11 R10 N6 N12 N15 N10 R12 R8 N7

41 Προς Από R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10R11R12 N3 N6 N8 N9 R1 0 R2 0 R3 6 0 R4 8 0 R R R7 6 0 R8 0 R9 0 R R R12 0 N1 3 N2 3 N N4 2 N N7 4 N8 3 2 N N10 2 N11 3 N N13 8 N14 8 N15 9

42 OSPF Οι κόμβοι του γράφου είναι είτε δρομολογητές είτε δίκτυα (που αποτελούν το διαδίκτυο) Transit δίκτυα είναι εκείνα τα οποία δεν περιλαμβάνουν κανένα από τα άκρα (πηγές/παραλήπτες) μιας επικοινωνίας Stub δίκτυα είναι αυτά τα οποία δεν είναι transit Οι ακμές του γράφου διασυνδέουν είτε δύο δρομολογητές είτε ένα δίκτυο με ένα δρομολογητή Κάθε ακμή που εκκινεί από ένα δρομολογητή είναι συσχετισμένη με ένα βάρος

43 OSPF Το βάρος αυτό αντιστοιχεί στο κόστος χρήσης της ζεύξης Κάθε ακμή που εκκινεί από κάποιο δίκτυο θεωρείται ότι έχει μηδενικό βάρος Ανάμεσα σε δύο διασυνδεδεμένους δρομολογητές η ζεύξη είναι αμφίδρομη Αναπαρίσταται από ένα ζεύγος συνδέσεων κάθε μια με το δικό της βάρος

44 OSPF Αν σε ένα δίκτυο είναι συνδεδεμένοι παραπάνω του ενός δρομολογητές, καθένας τους πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο με μια αμφίδρομη ζεύξη Αν σε ένα δίκτυο είναι συνδεδεμένος μόνον ένας δρομολογητής, η σύνδεση αυτή (όπως και το δίκτυο) είναι stub

45 OSPF Για τον υπολογισμό των ελάχιστων διαδρομών από έναν κόμβο προς όλους τους προορισμούς ενός δικτύου χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος του Dijkstra Οι ελάχιστες διαδρομές αποθηκεύονται τοπικά με τη μορφή ενός spanning tree

46 R5 N12N13 N14 N2 R4 R 2 N11 N4 N3 R1 N1 R9 R6 R3R10 N8 R11 N9 R12 N10 N6 R8 N12 N7 Spanning tree της προηγούμενης τοπολογίας με τις ελάχιστες διαδρομές από το δρομολογητή R6 R7 N15 Dest. Next Hop Cost N1 R3 10 N2 R3 10 N3 R3 7 N4 R3 8 N6 R10 8 N7 R10 12 N8 R10 10 N9 R10 11 N10 R10 13 N11 R10 14

47 OSPF ToS Για το συσχετισμό βαρών με ζεύξεις το OSPF χρησιμοποιεί ένα ευέλικτο σύστημα μετρήσεων βασισμένο στην έννοια του Τύπου Υπηρεσίας (Type of Service ToS) Τύποι υπηρεσιών: Normal (ToS = 0) To προκαθορισμένο σύστημα μέτρησης το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι δρομολογητές και οι τιμές του καθορίζονται από το διαχειριστή του δικτύου

48 OSPF ToS Η απλούστερη τιμή είναι η μονάδα που έχει σαν αποτέλεσμα τον υπολογισμό του ελάχιστου μονοπατιού με βάση τον ελάχιστο αριθμό αλμάτων Ελαχιστοποίηση οικονομικού κόστους (ΤοS=1) Χρησιμοποιείται όταν η χρήση του δικτύου μπορεί να συνδεθεί με πραγματικό οικονομικό κόστος Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας (ΤοS=2) Μπορεί να προκύπτει από κάποιες αρχικές ρυθμίσεις, από το ιστορικό διακοπών στις συνδέσεις ή από μετρήσεις απώλειας πακέτων

49 OSPF ToS Ελαχιστοποίηση διαμεταγωγής throughput (ΤοS=4) Ρυθμίζεται βάσει του εύρους ζώνης (bandwidth) της κάθε ζεύξης Ελαχιστοποίηση καθυστέρησης (ΤοS=8) Το μέτρο του χρόνου μετάβασης από έναν κόμβο υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου μετάδοσης συν το χρόνο αναμονής σε κάθε δρομολογητή Μετριέται δυναμικά από κάθε δρομολογητή

50 OSPF ToS Όταν ένας δρομολογητής διαφημίζει τα κόστη στις ζεύξεις του, διαφημίζει μια τιμή για κάθε ΤοS που υποστηρίζει Έτσι κάθε δρομολογητής μπορεί να κατασκευάσει μέχρι 5 διαφορετικούς πίνακες δρομολόγησης Αυτό συνεπάγεται μέχρι 5 διαφορετικά spanning trees ένα για κάθε υποστηριζόμενο τύπο ΤοS

51 OSPF ToS Προκύπτει λοιπόν ότι η δρομολόγηση ενός datagram μπορεί να διαφέρει για κάθε τύπο ToS Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι τιμές ToS ενθυλακώνονται στις επικεφαλίδες των datagrams του πρωτοκόλλου IP

52 OSPF Περιοχές Το OSPF είναι ένα εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης Χρησιμοποιείται για δρομολόγηση εντός των ορίων ενός ΑΣ Σε περίπτωση που ένα ΑΣ εμπεριέχει ένα σχετικά μικρό αριθμό δρομολογητών, ολόκληρο το ΑΣ αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία οντότητα

53 OSPF Περιοχές Σε περίπτωση όμως μεγάλων ΑΣ, και προκειμένου για τη διευκόλυνση της διαχείριση τους, εισάγεται η έννοια της περιοχής (area) Μια περιοχή ορίζεται ως μια συλλογή από γειτονικά και συνεχόμενα δίκτυα μαζί με τους διασυνδεδεμένους υπολογιστικούς πόρους και δρομολογητές Μια περιοχή εμπεριέχει συνήθως το πολύ δρομολογητές

54 OSPF Περιοχές Δίκτυο κορμού Εσωτερικός δρομολογητής Συνοριακός δρομολογητής

55 OSPF Περιοχές Οι περιοχές διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου κορμού (backbone network) Το δίκτυο κορμού συνιστά και αυτό μια περιοχή (Area 0) Για τη μεταγωγή πληροφοριών ανάμεσα σε κόμβους διαφορετικών περιοχών χρησιμοποιούνται δρομολογητές πολλαπλών διεπαφών οι οποίοι και διασυνδέουν μια περιοχή με το δίκτυο κορμού

56 OSPF Περιοχές Οι δρομολογητές αυτοί ονομάζονται area border routers (συνοριακοί δρομολογητές) και διατηρούν τοπολογικές βάσεις δεδομένων για κάθε περιοχή με την οποία συνδέονται Ένα δίκτυο κορμού συμπεριλαμβάνει τους συνοριακούς δρομολογητές και τυχόν δίκτυα που δεν εμπίπτουν σε καμία περιοχή (μαζί με τους δρομολογητές τους)

57 OSPF Περιοχές Η διαίρεση σε περιοχές δημιουργεί δυο διαφορετικούς τύπους δρομολόγησης: Δρομολόγηση εσωτερική σε μια περιοχή Η αρχή και το τέλος της διαδρομής ανήκουν στην ίδια περιοχή Δρομολόγηση που εκτείνεται σε διαφορετικές περιοχές Η αρχή και το τέλος της διαδρομής ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές

58 OSPF Περιοχές Η δρομολόγηση που εκτείνεται σε διαφορετικές περιοχές χωρίζεται σε 3 στάδια 1. Τα πακέτα αποστέλλονται από την πηγή στο συνοριακό δρομολογητή της περιοχής 2. Ο συνοριακός δρομολογητής της περιοχής όπου ανήκει η πηγή αποστέλλει τα πακέτα στο συνοριακό δρομολογητή της περιοχής όπου ανήκει ο προορισμός

59 OSPF Περιοχές 3. Ο συνοριακός δρομολογητής της περιοχής για την οποίο προορίζονται τα πακέτα, αποστέλλει τα πακέτα στον τελικό προορισμό Σε κάθε στάδιο ακολουθείται το συντομότερο μονοπάτι

60 OSPF Link State Advertisements (LSA) Μεταφέρουν τοπολογικές πληροφορίες για ζεύξεις που έχει τοπικά αποθηκευμένες ο κάθε δρομολογητής Εφόσον υπάρχουν διαφορετικού τύπου ζεύξεις (ζεύξη προς δρομολογητή, ζεύξη προς δίκτυο, ζεύξη προς συνοριακό δρομολογητή, κτλ) υπάρχουν και διαφορετικού τύπου τοπολογικές πληροφορίες

61 OSPF Τύποι LSAs Κάθε (LSA) έχει μια επικεφαλίδα η οποία και καθορίζει τον τύπο των τοπολογικών πληροφοριών που μεταφέρει Μερικοί από τους διαφορετικούς τύπους είναι: Router LSAs Αποστέλλονται από όλους τους δρομολογητές για να ενημερώσουν για την κατάσταση και το κόστος που είναι συσχετισμένο με τις τοπικές σε κάθε δρομολογητή ζεύξεις

62 OSPF Τύποι LSAs Η αποστολή περιορίζεται σε μια περιοχή Network LSAs Αποστέλλονται από έναν προκαθορισμένο δρομολογητή (Designated Router DR) για να ενημερώσουν για την κατάσταση των δρομολογητών που είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Η αποστολή περιορίζεται σε μια περιοχή Χρησιμοποιούνται όταν δύο ή περισσότεροι δρομολογητές είναι συνδεδεμένοι σε ένα (multiaccess) δίκτυο

63 OSPF Τύποι LSAs Summary LSAs Αποστέλλονται από συνοριακούς δρομολογητές για να περιγράψουν διαδρομές που γνωρίζουν μέσα σε άλλες περιοχές AS external LSAs Αποστέλλονται από συγκεκριμένους δρομολογητές για να περιγράψουν διαδρομές που γνωρίζουν εκτός του αυτόνομου συστήματος (ΑΣ)

64 OSPF Τύποι πακέτων Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι πακέτων Πακέτα Hello Χρησιμοποιούνται από δρομολογητές για να διαφημίσουν την παρουσία τους σε γειτονικούς δρομολογητές Δημιουργούνται έτσι σχέσεις γειτνίασης ανάμεσα σε δρομολογητές

65 OSPF Τύποι πακέτων Αποστέλλονται περιοδικά από κάθε δρομολογητή προς όλους τους γειτονικούς δρομολογητές Πακέτα Database Description (DBD) Ανταλλάσσονται αρχικά όταν καθιερώνεται μια σχέση γειτνίασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους δρομολογητές Διακινούν επικεφαλίδες LSA οι οποίες και περιγράφουν τον τύπο δεδομένων τον οποίο μια τοπολογική βάση δεδομένων περιέχει

66 OSPF Τύποι πακέτων Ο τύπος αυτός εξαρτάται από τον τύπο του δρομολογητή, για παράδειγμα: Ένας συνοριακός δρομολογητής διατηρεί βάση δεδομένων με ζεύξεις προς άλλους συνοριακούς δρομολογητές αλλά και ζεύξεις εσωτερικές στις περιοχές με τις οποίες συνορεύει Ένας εσωτερικός σε μια περιοχή δρομολογητής διατηρεί βάση δεδομένων με ζεύξεις προς εσωτερικούς και μόνο στην περιοχή προορισμούς

67 OSPF Τύποι πακέτων Πακέτα Link State Request Χρησιμοποιούνται από ένα δρομολογητή για να αιτηθεί ενημέρωση της τοπικής βάσης δεδομένων Αυτό μπορεί να γίνει όταν ένας δρομολογητής εντοπίσει ότι τα δεδομένα που διατηρεί στην τοπική βάση είναι πλέον παλιά Περιέχουν πεδία τα οποία και χρησιμοποιούνται για τον ακριβή καθορισμό των πληροφοριών που απαιτούνται

68 OSPF Τύποι πακέτων Αποστέλλονται προς γειτονικούς δρομολογητές Πακέτα Link State Updates Χρησιμοποιούνται για την αποστολή μέρους (ή του συνόλου) της τοπολογικής βάσης δεδομένων που διατηρεί ένας δρομολογητής προς τους υπόλοιπους δρομολογητές Για τη μεταγωγή τους σε όλους τους κόμβους μιας περιοχής χρησιμοποιείται η στρατηγική flooding

69 OSPF Τύποι πακέτων Πακέτα Link State Acknowledgement Αποστέλλονται από κάθε δρομολογητή ο οποίος λαμβάνει πακέτα Link State Update για να επιβεβαιώσουν τη λήψη Εάν ένας κόμβος δε λάβει επιβεβαίωση από κάποιο κόμβο μέσα σε διάστημα 5 sec προβαίνει σε επαναμετάδοση της επιβεβαίωσης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 RIP: Routing Information Protocol Συμπεριλήφθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης OSPF και BGP Του σπουδαστή Μεράτζα Λάμπρο ΑΡΤΑ 2014 Ευχαριστίες Με την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Λειτουργίες στρώματος δικτύου (1) μεταφορά πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Δυναμική δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Στη στατική δρομολόγηση, κάποιος διαχειριστής δικτύου ρυθμίζει χειροκίνητα τις εγγραφές στους πίνακες δρομολόγησης. Δεδομένου ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Περισσότερα για το EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 10: Open Shortest Path First (OSPF) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 27/10/2014 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF (Open Shortest Path First) και IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) Ταξινόμηση Τρόπων Δρομολόγησης Επίπεδο 3: Intra-domain & Inter-domain Routing Host Routing, IGP/OSPF EGP/BGP Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα Μεταγωγής Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Ε Παπαπέτρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 9/11/2015

Β. Μάγκλαρης  9/11/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet (I) Επίπεδο 3: EGP/BGP Επίπεδο 3: IGP/OSPF Επίπεδο 2: Ethernet Switches, VLANs Spanning Tree Protocol Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Least Cost Algorithms Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του στρώματος δικτύου Βασικές αρχές της δρομολόγησης Δρομολογητές Μελέτη των δύο κυριότερων αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 11: Περισσότερα για το OSPF (Open Shortest Path First) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 9: Διατήρηση πίνακα δρομολόγησης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 5: Δυναμική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 11: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (Open Shortest Path First) To OSPF είναι ένα ακόμη πρωτόκολλο εσωτερικής δρομολόγησης (IGP). Η έκδοση 2, RFC 2328, είναι για

Διαβάστε περισσότερα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Αναγκαιότητα WSN Routing Algor. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των WSN δεν συνιστάται η χρήση αντίστοιχων αλγορίθμων που συναντιόνται σε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 5: Δρομολόγηση (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET: Επίπεδο 3 (IGP/OSPF, BGP) Επίπεδο 2 (VLANs, Bridged Ethernets - STP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OSPF : Open Shortest Path First

OSPF : Open Shortest Path First Εργαστήριο 5 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ OSPF : Open Shortest Path First Στόχος Πρωτόκολλο δρομολόγησης βασισμένο στον αλγόριθμο Κατάστασης Συνδέσμου Ο στόχος του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 5: RIP (Routing Information Protocol) και EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Δρομολόγηση μεταξύ ΑΣ στο Διαδίκτυο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Η/Υ Στρώμα Δικτύου Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.0. Επισκόπηση 1.1. Δίκτυα υπολογιστών 1.2. Πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών 1.3. Το πρόβλημα της διαχείρισης 1.4. Μοντέλα και πρότυπα διαχείρισης 1.5. Τρόποι διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Διάρθρωση. Εισαγωγή. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Διάρθρωση. Εισαγωγή. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 2 3 4 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 80 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Εγκατάσταση Οπτικών Διαδρομών (Lightpath Setup) και δρομολόγηση

Οπτικά Δίκτυα. Εγκατάσταση Οπτικών Διαδρομών (Lightpath Setup) και δρομολόγηση Οπτικά Δίκτυα Εγκατάσταση Οπτικών Διαδρομών (Lightpath Setup) και δρομολόγηση Εισαγωγή Στα αμιγώς οπτικά δίκτυα παρέχονται συνδέσεις στους πελάτες με τη μορφή των lightpahts. Η μεταγωγή των lightpaths

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (Border Gateway Protocol) Το BGP είναι το πρωτόκολλο που κάνει το διαδίκτυο να δουλεύει. Είναι το de-facto πρωτόκολλο δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα τεχνολογίας IP. Ευάγγελος Παπαπέτρου. Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα τεχνολογίας IP. Ευάγγελος Παπαπέτρου. Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 80 Διάρθρωση 1 Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΜΙΛΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΜΙΛΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΜΙΜΙΛΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Κεφάλαιο 1 1.1 Εισαγωγή στη δροµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα