Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας"

Transcript

1 Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας

2 Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας Ζερβάκης Ελευθέριος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2011

3 Περίληψη Σε ένα σύστημα διάχυσης πληροφορίας, οι χρήστες μπορούν να εγγράφονται σε ένα διακομιστή και να εκφράζουν τις ανάγκες τους είτε με ερωτήσεις είτε με προφίλ. Οι ίδιοι πάλι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα στους διακομιστές. Οταν ένα νέο κείμενο δημοσιεύεται, οι ερωτήσεις και τα προφίλ που το ικανοποιούν εντοπίζονται και ενημερώσεις στέλνονται στους χρήστες που τους αντιστοιχούν τα προφίλ. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος του φιλτραρίσματος, το οποίο πρέπει να γίνεται αποδοτικά σε κάθε διακομιστή: Δοσμένης μιας βάσης δεδομένων db από προφίλ καιενόςκειμένου d,εντόπισεόλαταπροφίλ q dbταοποίαταιριάζουνμετο d.θα παρουσιάσουμε δομές δεδομένων και αλγόριθμους ευρετηρίασης προφίλ χρηστών με σκοπό να λύσουμε αποτελεσματικά το φιλτράρισμα για μεγάλες βάσεις με ερωτήσεις χρηστώνστομοντέλο AWP.Τομοντέλοδεδομένων AWPβασίζεταισεγνωρίσματα που περιέχουν κείμενο και η γλώσσα των ερωτήσεων περιλαμβάνει λογικούς τελεστές καθώς και τελεστές εγγύτητας. - ii -

4 Abstract In the information filtering paradigm, clients subscribe to a server with continuous queries or profiles that express their information needs. Clients can also publish documents to servers. Whenever a document is published, the continuous queries satisfying this document are found and notifications are sent to appropriate clients. This paper deals with the filtering problem that needs to be solved efficiently by each server: Given a database of continuous queries db and a document d, find all queries q db that match d. We present data structures and indexing algorithms that enable us to solve the filtering problem efficiently for large databases of queries expressed in the model AWP. The AWP data model is based on named attributes with values of type text, and its query language includes Boolean and word proximity operators. - iii-

5 Ευχαριστίες Με την παρούσα εργασία κλείνει ο κύκλος των προπτυχιακών σπουδών μου αλλά πολύ περισσότερο σηματοδοτείται η ολοκλήρωση της έρευνας μου πάνω σε ένα μέρος του πεδίου της Διάχυσης Πληροφορίας. Η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την υποστήριξη του καθηγητή μου κ. Χρήστου Τρυφωνόπουλου, ο οποίος με καθοδήγησε σε αυτή την προσπάθειά. Οι γνώσεις και η βοήθεια που μου παρείχε πάνω στη Διάχυση Πληροφορίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του εγχειρήματοςμου. Εναακόμαάτομοστοοποίοθαήθελαναεκφράσωτιςευχαριστίεςμου είναι η κα. Παρασκευή Ραφτοπούλου για την βοήθεια που μου πρόσφερε, μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή μου, στην σύνταξη της αναφοράς και τις πολύτιμες διορθώσεις για να επιτύχω αυτό το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τους υλικούς πόρους που μου διέθεσε για την εκπόνηση της έρευνάς μου, χωρίς αυτούς θα ήταν κάτι το ακατόρθωτο. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξέτασης της εργασίας για τις πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις τους, που οδήγησαν στην βελτίωση αυτής της δουλειάς. - iv-

6 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Εικόνων Λεξικό Αγγλικών-Ελληνικών Ορων iii iv vi 1 Εισαγωγή 1 2 Σχετικές Εργασίες Δέντρα ΔιάχυσηΠληροφορίας 5 3 ΤοΜοντέλο AWP Ο Ορισμός των Κειμένων Ο ορισμός των Ερωτήσεων Απάντηση των Ερωτήσεων Η εκφραστική δυνατότητα των τελεστών εγγύτητας στο μοντέλο AWP 14 4 Αλγόριθμοι Ο Αλγόριθμος BestF itt rie Οι Δομές Δεδομένων για τα Κείμενα Οι Δομές Δεδομένων για τις Ερωτήσεις Η Διαδικασία Εισαγωγής των Ερωτήσεων Φιλτράρισμα Εισερχόμενων Κειμένων Οαλγόριθμος PrefixTrieκαι BruteForce 22 5 Η Αναδιοργάνωση των Ερωτήσεων 27 - i-

7 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 5.1 Η Σειρά Εισαγωγής Αναδιοργάνωση με τον ReT rie Αναδιοργάνωση με τον Buf f er 31 6 Αξιολόγηση ΣυλλογέςΚειμένων Η Συλλογή DBpedia Η Συλλογή των Νευρωνικών Δικτύων Δημιουργία Συλλογών Ερωτήσεων Κύρια Συλλογή Ερωτήσεων Δευτερεύοντες Συλλογές Ερωτήσεων ΚριτήριαΑξιολόγησης ΕπιλογήΠαραμέτρων Επιλογή Παραμέτρων για τον ReT rie Επιλογή Παραμέτρων για τον Buf f er ΣύγκρισηΑποτελεσμάτων Αριθμός Κόμβων Βαθμός Διακλάδωσης Αριθμός Βημάτων Χρόνος Φιλτραρίσματος Μετρήσεις για Μνήμη Αποτελέσματα για τις Δευτερεύουσες Συλλογές Ερωτήσεων Αποτελέσματα για τη Δεύτερη Συλλογή Ερωτήσεων Αποτελέσματα για την Τρίτη Συλλογή Ερωτήσεων 64 7 Συμπεράσματα 66 - ii-

8 Κατάλογος Πινάκων 4.1 Παραδείγματα με αναγνωριστικά υποσύνολα Μερικά χαρακτηριστικά της συλλογής DBpedia Μερικά χαρακτηριστικά της συλλογής N N Μνήμη που χρειάζεται ένα σύστημα για να ευρετηριάσει 3 εκατομμύρια ερωτήσεις στο τελικό δάσος iii-

9 Κατάλογος Εικόνων 4.1 Δομές Δεδομένων για κάθε Κείμενο Δομές Δεδομένων για τα προφίλ των χρηστών. Ευρετήριο ερωτήσεων μετονπίνακακαταχωρήσεων WD(B i ) ΤαδέντραπουδημιουργούνοBestFitTrieκαιοPrefixTrieγιατης ερωτήσεις του Πίνακα Ψευδοκώδικας της εισαγωγής ερωτήσεων με τον αλγόριθμο BestF itt rie Ψευδοκώδικας για το φιλτράρισμα των εισερχόμενων κειμένων Διαφορετική σειρά εισαγωγής των ερωτήσεων Εισαγωγή και αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με χρήση τον ReT rie Ψευδοκώδικας για τον ReT rie Ψευδοκώδικας για τον Buf f er Κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων της συλλογής DBpedia σε λογαριθμική κλίμακα Κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων της συλλογής NN σε λογαριθμική κλίμακα Αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με τον αλγόριθμο ReT rie για τρία διαφορετικά Qκαισταθερό c = Αριθμός βημάτων που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει σε ένα σύστημα με 3 εκατομμύρια ερωτήσεις με διάφορα μήκη. Αλγόριθμος ReT rie Αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με τον αλγόριθμο ReT rie για τέσσερα διαφορετικά κατώτερα όρια ομαδοποίησης c και σταθερή συχνότητα αναδιοργάνωσης Q = νέες ερωτήσεις iv-

10 ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣΕΙΚ ΟΝΩΝ 6.6 Ποσοστά των ερωτήσεων που βρίσκονται κάτω από 4 διαφορετικά όρια ομαδοποίσης c Αύξηση των κόμβων στο τελικό δάσος, κάθε 500 χιλιάδες νέες ερωτήσεις,μεμέσομήκος5όρους Μέσος αριθμός βημάτων που χρειάζεται για να ταιριάξει ένα κείμενο σε ένα σύστημα που ευρετηριάζει, στο τελικό δάσος, 3 εκατομμύρια ερωτήσεις Αριθμός κόμβων που δημιουργεί ο κάθε αλγόριθμος Διαφορά του αριθμού κόμβων. Ο δεξιά άξονας y αφορά τους επιπλέονκόμβουςπουδημιουργείοbuffer Freq σεσχέσημετον PrefixTrie. Ενώοαριστεράάξονας yαφοράτουςεπιπλέονκόμβους που δημιουργεί ο P ref ixt rie από τους εναπομείναντες αλγορίθμους Αύξηση κόμβων, για κάθε προσθήκη 500Κ, ερωτήσεων με μέσο μήκος 5όρους Βαθμός διακλάδωσης στο τελικό δάσος, για διάφορα μέσα μήκη ερωτήσεων Μέσος αριθμός βημάτων που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει με τις ευρετηριασμένες ερωτήσεις του συστήματος Μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει με τις ευρετηριασμένες ερωτήσεις του συστήματος Αποτελέσματα για την δεύτερη συλλογή ερωτήσεων Αποτελέσματα για την τρίτη συλλογή ερωτήσεων Χρόνοι φιλτραρίσματος για τις δευτερεύουσες συλλογές v-

11 Λεξικό Αγγλικών-Ελληνικών Ορων Attribute Attribute Directory Attribute Universe Branching Factor Clustering Ratio Distinct Word List Field-Programmable Gate Array (FPGA) Greedy Hashtable Main Memory Database System Namespaces Occurrence Table Proximity Formula Proximity Operator Publish/Subscribe System Γνώρισμα Πίνακας Γνωρισμάτων Σύμπαν Γνωρισμάτων Ποσοστό Διακλάδωσης Ποσοστό Ομαδοποίησης Λίστα Μοναδικών Λέξεων Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Προγραμματίσιμο Ενσωματωμένο Κύκλωμα Άπληστη Πίνακας Κατακερματισμού Συστήματα Βάσεων Κυρίας Μνήμης Συλλογή Τιμών Πίνακας Εμφανίσεων Τύπος Εγγύτητας Τελεστής Εγγύτητας Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας - vi-

12 ΛΕΞΙΚ ΟΑΓΓΛΙΚ ΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚ ΩΝ ΟΡΩΝ Query RAM Retrieval Semantic Overlay Network Server Super-peer System Trie Trigram Word Patterns Ερώτηση Κύρια Μνήμη Ανάκτηση Σημασιολογικό Δίκτυο Επικάλυψης Διακομιστής Σύστημα Ομότιμων Κόμβων Δέντρο Τρί-γραμμα Μοτίβο Ορων - vii-

13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η αύξηση του όγκου της προσφερόμενης πληροφορίας και κατ επέκταση η ανάγκη για συνεχή αναζήτηση, ώστε οι χρήστες να εντοπίσουν αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει, δημιουργεί την ανάγκη για την ύπαρξη ενός συστήματος που να τους ενημερώνει όταν γίνει διαθέσιμο κάτι που τους ενδιαφέρει. Ενα τέτοιο σύστημα θα φιλτράρει την εισερχόμενη ροή πληροφορίας και θα παρέχει εξατομικευμένα αποτελέσματα σε κάθε χρήστη. Σε αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος πληροφορίας οι χρήστες θα μπορούν να εγγράφονται σε ένα διακομιστή(server) εκφράζοντας τα ενδιαφέροντα τους με την μορφή ερωτημάτων(query) αλλά και με την δημιουργία προφίλ, κάνοντας χρήση μιας καλά ορισμένης γλώσσας κατάλληλης για να εκφράσει τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Ταυτόχρονα θα τους δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι ίδιοι κείμενα στον διακομιστή,ενώότανσυμβείαυτό,ταπροφίλήταερωτήματαπουταιριάζουνμετονέο κείμενο θα εντοπίζονται και το σύστημα θα ειδοποιεί τους χρήστες που τους αντιστοιχούν. Αυτή η εργασία στοχεύει στη μελέτη δομών δεδομένων και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ευρετηρίαση προφίλ χρηστών σε τέτοια συστήματα με σκοπό να επιταχύνει το φιλτράρισμα σε αυτά. Σκοπός μας είναι να λύσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα του φιλτραρίσματος σε κάθε διακομιστή μεμονωμένα: Δοσμένης μιας βάσης δεδομένων db από ερωτήματα και ενόςκειμένου d,εντόπισεόλαταερωτήματα q dbταοποίαταιριάζουνμετο d. Η λειτουργία του φιλτραρίσματος προκαλεί τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον διακομιστή, για αυτό πρέπει να είναι αποδοτική ώστε να χειρίζεται σε πραγματικό χρόνο εκατομμύρια ερωτήματα χρηστών. Επικεντρωνόμαστε στο φιλτράρισμα πληροφορίας, που είναι σε μορφή κειμένου, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δεδομένων που είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ανάκτηση Πληροφορίας και ονομάζεται AWP (Attributes -1-

14 Κεφάλαιο 1 with Word Patterns) [KKTR02]. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε γνωρίσματα (attributes) που περιέχουν κείμενο και η γλώσσα των ερωτήσεων υποστηρίζει γνωρίσματα, μαζί με τους τελεστές σύγκρισης ισούται και περιέχει καθώς και τελεστές εγγύτητας βασισμένους στο Boolean μοντέλο Ανάκτησης Πληροφορίας [CGMP99]. Στηνεποχήμαςτοκόστοςαγοράςτηςκύριαςμνήμης (RAM)έχειφτάσεισεχαμηλά επίπεδα και το να εξοπλίσουμε έναν μέσο υπολογιστή με μερικά gigabyte μνήμης είναι πλέον συνηθισμένο. Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει την ανάπτυξη των εφαρμογών καθώς τείνουν να δίνουν λύσεις βασισμένες στην κύρια μνήμη. Αυτή η επιλογή προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες και απόδοση στην εκάστοτε εφαρμογή συγκριτικά με αυτές που βασίζονται στην δευτερεύουσα μνήμη. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Συστήματα Βάσεων Κυρίας Μνήμης (MMDBS Main Memory Database System) [GMS92, SP90, DKO + 84],όπουπεριγράφεταιμιαβάσηδεδομένωνπουδιατηρείται στην κύρια μνήμη, ενώ υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας στην δευτερεύουσα(σκληρός δίσκος), για αποφευχθεί απώλεια δεδομένων. Προφανώς και όλες οι εφαρμογές δεν είναι κατάλληλες για MMDBS, αφού αυτό εξαρτάται από την φύση τους. Σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν απόκριση πραγματικού χρόνου, όπως η τηλεφωνία, η βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κεντρική μνήμη ενώ σε τραπεζικές εφαρμογές τα δεδομένα μπορεί να μην χωρούν σε αυτή. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η βάση δεν μπορεί να χωρέσει στην μνήμη, κατανεμημένα συστήματα μπορούν να διαχωρίσουν την βάση σε κομμάτια να την αποθηκεύσουν σε μικρότερες μνήμες και με τεχνικές παράλληλων υπολογισμών να λύσουν το πρόβλημα. Αυτές οι λύσεις καθιστούν τους αλγόριθμους που βασίζονται στην κύρια μνήμη ελκυστικούς σε προβλήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας διαχείρισης πληροφορίας, που στοχεύουν σε απόκριση πραγματικού χρόνου. Σε αυτή την εργασία αναπτύσσουμε και αξιολογούμε δομές δεδομένων για την κύρια μνήμη με σκοπό να ευρετηριάσουμε εκατομμύρια ερωτημάτων καθώς και αλγόριθμους για να φιλτράρουν τα εισερχόμενα κείμενα. Οι αλγόριθμοι μας βασίζονται στην πρότερη εργασία των C. Tryfonopoulos et al. [TKD04, TKD09] και αποτελούν μια μελέτη των αλγορίθμων που προτάθηκαν καθώς και κάποιων βελτιστοποιήσεων τους. Η βασική ιδέα πίσω από τους αλγόριθμους που θα παραθέσουμε είναι η δυνατότητα ευρετηριασμού των ερωτήσεων με την χρήση δομών δέντρων(tries) ούτως ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση αυτή θα βοηθήσει ώστε κατά την διάρκεια του φιλτραρίσματος να χρειαστούν όσο το δυνατόν λιγότερες επισκέψεις στο δάσος των κόμβων, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερο χρόνο φιλτραρίσματος των εισερχόμενων κειμένων. Οι αλγόριθμοι που αναπτύξαμε και εξετάζουμε βασίζονται στην εργασία [YGM94b] καθώς και σε επεκτά- -2-

15 Κεφάλαιο 1 σεις της [TKD04, TKD09]. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο P ref ixt rie που αποτελεί μια επέκταση του T ree των T.W Yan και H.Garcia-Molina [YGM94b] για γνωρίσματα. Επίσης,θαμελετήσουμετοναλγόριθμο BestFitTrieκαιτον ReTrieόπωςαυτοίπαρουσιάζονται στους C. Tryfonopoulos et al. [TKD09], που αποτελούν μια προσέγγιση για καλύτερη οργάνωση και αναδιοργάνωση του δάσους αντίστοιχα, στοχεύοντας και οι δύο στην καλύτερη ομαδοποίηση των προφίλ. Τέλος, θα παραθέσουμε έναν νέοαλγόριθμοονόματι Buffer,πουβασίζεταιστον BestFitTrieμαζίμετηνχρήση στατιστικών λέξεων και την αναδιάταξη της σειράς εισαγωγής των ερωτήσεων. Τέλος, θα παρουσιάσουμε μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα του δάσους των δέντρων που δημιουργεί ο κάθε αλγόριθμος, στην ομαδοποίηση που κάνει και στο πως αυτή επηρεάζει το φιλτράρισμα των κειμένων για διάφορες συλλογές κειμένων. Θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές παραμέτρους σε διαφορετικά σύνολα από ερωτήσεις ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα πως εξελίσσεται ένα σύστημα που καλείται να λύσει το πρόβλημα του ευρετηριασμού των προφίλ και του φιλτραρίσματος των κειμένων καθώς αυτό έχει πολλές πτυχές και επηρεάζεται από διάφορες συνθήκες και παραμέτρους. -3-

16 Κεφάλαιο 2 Σχετικές Εργασίες Το πρόβλημα της διάχυσης πληροφορίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι σύνθετο και με αρκετές διαφορές από την ανάκτηση πληροφορίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε εργασίες οι οποίες σχετίζονται με το πρόβλημα της διάχυσης. Αρχικά,θαδώσουμετουπόβαθρογιαταδέντρακαθώςκαιτιςπαραλλαγέςτουςενώ στη συνέχεια, θα περιγράψουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες πάνω στη διάχυση πληροφορίας, στις περιοχές της ανάκτησης και των βάσεων δεδομένων. 2.1 Δέντρα Ηέννοιατωνδέντρωναρχικάαναπτύχθηκεστηνεργασίατου R. de la Briandais [dlb59], αλλά ο πραγματικός όρος δέντρα(tries) επινοήθηκε από τον E. Frednik [Fre60] και προήλθε από τον αγγλικό όρο για την ανάκτηση retrieval. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών που περιλαμβάνουν, διαχείριση λεξικών [AHU83, AMS92, Knu73a], συμπίεση κειμένων [BCW90], επεξεργασία φυσικών γλωσσών [BYG96, Pet80], αναγνώριση μοτίβων [FP86, Riv76], δρομολόγηση IP [NK99], ακόμα και για αναζήτηση δεσμευμένων λέξεων σε ένα μεταγλωττιστή [ASU86]. Το εύρος εφαρμογών που βρίσκουν τα κατατάσσουν στις δομές δεδομένων γενικού σκοπού με ιδιότητες που μας έχουν γίνει γνωστές μέσω πληθώρας ερευνών [Dev92, Fla83, JS91, Knu73a, RJ89, Riv76]. Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί τρόποι για το πώς θα υλοποιηθούν οι κόμβοι του δέντρου και η επιλογή εξαρτάται από το είδος της εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Δύο όμως είναι οι πιο κοινοί τρόποι υλοποίησής των δέντρων, ο πρώτος αφορά στην χρήση πινάκων στο μέγεθος του αλφάβητου [Fre60] και ο δεύτερος την χρήση συνδεδεμένων λιστών με μη κενά στοιχεία για ρίζες των υποδέντρων [dlb59, Knu73b]. -4-

17 Κεφάλαιο 2 Τα δέντρα βασισμένα σε πίνακες είναι κατάλληλα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σχετικά μικρό μέγεθος αλφαβήτου, ενώ η υλοποίηση με λίστες αφορά περισσότερο περιπτώσεις με μεγάλο αλφάβητο ή κόμβους που έχουν μικρό αριθμό παιδιών, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση τα δέντρα βασισμένα σε πίνακες θα αποτελούνταν από πολλά κενά στοιχεία. Δύο είναι οι κύριοι τρόποι για να μειωθεί το μέγεθος ενός δέντρου, είτε μειώνοντας το μέγεθος των κόμβων είτε μειώνοντας τον αριθμό τους, που χρειάζεται για να αναπαρασταθούν τα σύνολα των λέξεων. Τα συμπαγή δέντρα [Sus63] είναι σχηματισμοί που στοχεύουν στην μείωση του συνόλου των κόμβων που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν ένα σύνολο όρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την συμπίεση ακολουθιών κόμβων που οδηγούν σε ένα φύλλο, μειώνοντας έτσι τον βαθμό διακλάδωσης σε ένα μόνοκόμβο. Άλλημιαιδέαγιατηνμείωσητουμεγέθουςτουδέντρουείναιηαντιμετώπιση του ευρετηριασμού των λέξεων ως ενιαίο σύνολο και όχι σαν μια ακολουθία. Μεαυτότοντρόπομπορείναεπηρεαστείτομέγεθοςτωνκόμβωνοδηγώνταςσεένα μικρότεροδάσος. Παρόλααυτά,οι D. Comerκαι R. Sethiέδειξανότιτοπρόβλημα της εύρεσης του μικρότερου δυνατού δέντρου είναι NP-complete [CS77] ως εκ τούτου, έχουν προταθεί αρκετές ευριστικές μέθοδοι για την μείωση του μεγέθους ενός στατικού δέντρου όπως για παράδειγμα στην εργασία [Com81]. Στην δική μας προσέγγιση, χρησιμοποιούμε την ιδέα των δέντρων βασισμένα σε συνδεδεμένες λίστες για να υλοποιήσουμε τις δομές δεδομένων που θα αποθηκεύσουν ταερωτήματατωνχρηστών. Οαλγόριθμος BestFitTrieκαιοιπαραλλαγέςπουπαρουσιάζουμε χρησιμοποιούν δέντρα βασισμένα σε λίστες και τεχνικές από την συμπίεση αυτών ώστε να καταφέρουν να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία των ερωτημάτων, με α- ποτέλεσμα να πραγματοποιήσουν καλύτερη ομαδοποίηση κόμβων. 2.2 Διάχυση Πληροφορίας Η ανάκτηση πληροφορίας και η διάχυση πληροφορίας συχνά χαρακτηρίζονται ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος [BC92]. Αν και έχουν αρκετά κοινά σημεία, αφού και οι δύο στοχεύουν στην παροχή πληροφόρησης σε αυτούς που την αναζητούν, παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Μερικές από αυτές είναι η επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχουν, η αναγνώριση των αναγκών του χρήστη, η σωστή αναπαράσταση τους καθώς και σε θέματα τεχνικών και αλγορίθμων που επιλέγονται για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Από τις πρώτες εργασίες που έγιναν πάνω στο πεδίο της επιλεκτικής διάδοσης πληροφορίας είναι η εργασία του H.P. Luhn [Luh58], όπου περιγράφεται ένα Ευφυές -5-

18 Κεφάλαιο 2 Σύστημα Επιχειρήσεων. Σε αυτό το σύστημα οι χρήστες περιγράφουν τα ενδιαφέροντα τους δημιουργώντας ένα προφίλ, ενώ στη συνέχεια ένα σύστημα επιλογής κειμένων τουςπροτείνειμιαλίσταμενέακείμενα.απόαυτήτηλίσταέχουντηνδυνατότητανα επιλέξουν και να παραγγείλουν τα κείμενα που τους ενδιαφέρουν. Εκείνη την εποχή, αυτή η διαδικασία της επιλογής κειμένων παρουσιάστηκε με τους όρους επιλεκτική διάδοση νέας πληροφορίας. Ο όρος διάχυση πληροφορίας επινοήθηκε αργότερα από τον P.J. Denning [Den82], όπου περιγράφηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός συστήματος που θα φιλτράρει την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία( ) κατά σειρά σημαντικότητας. Στις αρχικές τους προσεγγίσεις οι επιστήμονες της ανάκτησης πληροφορίας επικεντρώθηκαν στη σωστή αναπαράσταση των ενδιαφερόντων του χρήστη [MS94] και στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας του φιλτραρίσματος [HPS96]. Η εργασία [MS94] επικεντρώθηκε στην χρήση τεχνικών παρατήρησης της συμπεριφοράς των χρηστών και την ευρετηρίασης υποσυνόλων λέξεων ώστε να προσδιοριστεί ποια κείμενα ενδιαφέρουν ένα χρήστη πραγματικά. Η εργασία [HPS96] μελέτησε το φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπου ένας συνδυασμός διάφορων τεχνικών χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η ακρίβεια του φιλτραρίσματος. Άλλες τεχνικές περιλαμβάνουν την χρήση στατιστικών στοιχείων για το φιλτράρισμα των εισερχόμενων κειμένων όπως το LSI-SDI [FD92], που κάνει χρήση της μεθόδου LSI για να φιλτράρει τα εισερχόμενα κείμενα. Μιααπότιςπρώτεςεργασίεςπουμελέτησαντοθέματηςαπόδοσηςσετέτοιασυστήματα είναι η [BM96], όπου περιγράφεται ένα σύστημα διάχυσης πληροφορίας ικανό να αντεπεξέλθει σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα διακομιστή που δέχεται εισερχόμενα κείμενα με μεγάλο ρυθμό, και πρότειναν αλγόριθμους που υποστηρίζουν το διανυσματικό μοντέλο της ανάκτησης πληροφορίας(vector Space Model) βελτιώνοντας τον αλγόριθμο SQI των T.W. Yang και H. Garcia-Molina [YGM94a]. Ακόμα ένα σύστημα με μεγάλη επιρροή είναι το InRoute [Cal96] βασισμένο σε δίκτυα με κύριο στόχο την αποτελεσματικότητα στο φιλτράρισμα. Το σύστημα InRoute δημιουργούσε δίκτυα κειμένων και ερωτήσεων, ενώ χρησιμοποιούσε τεχνικές βασισμένες στην αβεβαιότητα για να παρέχει αποτελέσματα στο φιλτράρισμα. Άλλες εργασίες επικεντρώθηκαν στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να έχει το φιλτράρισμα [Cal98, ZC01] και στο πώς ερωτήσεις που αναπαρίστανται στο διανυσματικό μοντέλο προσαρμόζονται ανάλογα με τα κείμενα που έχουν φιλτραριστεί στο παρελθόν. Εκτός από τις στατιστικές προσεγγίσεις που περιγράψαμε, έχουν αναπτυχθεί και συστήματα που βασίζονται στο Boolean μοντέλο της ανάκτησης πληροφορίας. Ενα -6-

19 Κεφάλαιο 2 αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το LMDS [Yoc85], που χρησιμοποιεί τα λιγότερα συχνά κοινά τρι-γράμματα(trigrams) για να προσφέρει γρηγορότερη επεξεργασία των εισερχόμενων κειμένων. Το LMDS ευρετηριάζει τα προφίλ των χρηστών κάτω από το τρί-γραμμα με τον μικρότερο αριθμό εμφανίσεων, ενώ και τα κείμενα αναπαρίστανται ως τρι-γράμματα. Κατά την διαδικασία του φιλτραρίσματος ένας πίνακας καθορίζει ποια προφίλ ταιριάζουν με το εισερχόμενο κείμενο, ενώ επειδή μπορεί να προκύψουν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα, απαιτείται και ένα δεύτερο στάδιο για να καθοριστούν ποια ταιριάζουν πραγματικά. Η πλειοψηφία της δουλειάς της διάχυσης πληροφορίας στον τομέα των βάσεων δεδομένων βασίζεται στην εργασία των M. Franklin και S. Zdonik [FZ98] όπου α- ναφέρεται και εκεί ο όρος επιλεκτική διάδοση πληροφορίας. Η πρότερη δουλειά τους εμφανίζεταιστοσύστημα DBIS [AAB + 99]. Οόροςσυστήματαδιάχυσηςπληροφορίας(publish/subscribe systems) που προέρχεται από την περιοχή των κατανεμημένων συστημάτων, χρησιμοποιείται από τους ερευνητές των βάσεων δεδομένων. Ακόμα ένα σύστημα με μεγάλη επιρροή είναι το SIFT [YGM94b, YGM99], όπου οι δημοσιεύσεις είναι απλά κείμενα και οι ερωτήσεις σύνολα λέξεων. Το σύστημα SIFT ήταν το πρώτο σύστημα που έδωσε έμφαση στην ευρετηρίαση των προφίλ με στόχο να αντεπεξέλθει σε μεγάλο όγκο πληροφορίας [YGM94b]. Αργότερα, σχετικές δουλειές επικεντρώθηκαν σε συστήματα διάχυσης πληροφορίας που υποστηρίζουν μοντέλα δεδομένων με γνωρίσματα και γλώσσες ερωτήσεων που υλοποιούν αλφαριθμητικούς τελεστές σύγκρισης(π.χ. τοσύστημα Le Subscribe [FJL + 01],τουποσύστημακαταγραφήςτου Xyleme [NAGP01] και άλλα). Άξιο λόγου είναι και το σύστημα που παρουσιάζουν οι A. Campailla et al. [CCC + 01],καθώςκάνειχρήσηερωτημάτωνβασισμένασεγνωρίσματα, αλλά ξεφεύγει από την υποστήριξη απλής συζευκτικής μορφής των ερωτημάτων πουκάνειηπλειοψηφίατωνσυστημάτωνπουυπάρχουν [FJL + 01].Πιοπρόσφατεςεργασίες επικεντρώνονται στην υποστήριξη κειμένων και ερωτήσεων σε μορφή XML και αποτελούνυποσύνολατου XQueryήXPath(π.χ. XFilter [AF00], YFilter [DAF + 03], Xtrie [CFGR02] και xmltk [GMOS03]). Ενα από τα κυριότερα ζητήματα στη διάχυση πληροφορίας είναι ο καθορισμός των ενδιαφερόντων του χρήστη και ο καλύτερος δυνατός τρόπος αναπαράστασής τους. Ετσι συναντάμε προσεγγίσεις όπως των S. Nilsson και G. Karlsson [NKV10] για την δημιουργία προφίλ που αντιπροσωπεύουν τον χρήστη, όπου κάνοντας χρήση γενετικών αλγορίθμων και εκπαιδεύοντας το σύστημα προσπάθησαν να δημιουργήσουν προφίλ κοντά στα ενδιαφέροντα του. Παράλληλα ο χρήστης βαθμολογώντας την τελική πληροφορία που του παρέχεται από αυτό υποδεικνύει εμμέσως ποια ερωτήματα θα -7-

20 Κεφάλαιο 2 χρησιμοποιηθούν για την επόμενη γενιά. Οι Y.-I. Chang et al. [CSC08] στηριζόμενοι στην λογική ότι τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη μεταβάλλονται με τον καιρό ανέπτυξαν ένα σύστημα προσωποποιημένου φιλτραρίσματος επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην δυνατότητα να αντικατοπτριστούν εύκολα αυτές οι αλλαγές στο προφίλ του. Με χρήση ενός συστήματος εξόρυξης γνώσης προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τόσο τα μακροπρόθεσμα όσο και τα βραχυπρόθεσμα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. Η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόντων αποσκοπεί στην σωστότερη αποθήκευση των προφίλ και στην ευκολότερη αναδιοργάνωση του συστήματος όταν προκύπτουν τακτικές αλλαγές. Άλλες προσεγγίσεις πάλι ξεφεύγουν από το μοντέλο της κλασσικής αναπαράστασης των προφίλ ως ακολουθίας απλών όρων και επικεντρώνονται στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι λέξεις [NVR10]. Σε αυτές τις προσεγγίσεις, δημιουργείται ένα δίκτυο κόμβωνλέξεωνμεβάρηπουσκοπόέχεινααναπαραστήσειόσοπιοσωστάγίνεταιτα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη αλλά και να αυξήσει την ακρίβεια στα αποτελέσματα που επιστρέφει σε αυτόν. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για καλύτερη και πιο περιεκτική αναπαράσταση πληροφορίας, αναπτύσσονται μέθοδοι περιγραφής των ενδιαφερόντωντουχρήστηβασισμένεςσεοντολογίες [ZPH + 08]. Ενώκαιοι M.-J. Park kai C.-W. Chung [PC09] ανέπτυξαν έναν μεσίτη που δέχεται προφίλ σε SPARQL, μια γλώσσα για να εκφράζει ερωτήματα σε μορφή κατάλληλη ώστε να φιλτραριστούν από κείμενα που αναπαρίστανται από οντολογίες. Άλλεςδουλειές [LZB + 08, ZLB + 10, ZLB + 11]επικεντρώνονταιπερισσότεροστο πρόβλημα του φιλτραρίσματος των κειμένων και το χωρίζουν σε δύο στάδια με σκοπό να επιταχύνουν την διαδικασία και να προσφέρουν περισσότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα που φέρνουν στους χρήστες. Στο πρώτο στάδιο επικεντρώνονται στο να αποκλείσουν τα μη σχετικά κείμενα που εισέρχονται στο σύστημα ενώ στο δεύτερο εφαρμόζουν στα εναπομείναντα κείμενα, που είναι σχετικά μικρότερου αριθμού, μια τεχνική εντοπισμού μοτίβων λέξεων. Σκοπός τους είναι να επιτύχουν μεγαλύτερη α- κρίβεια στον εντοπισμό αυτών που ταιριάζουν με τα προφίλ και να μειώσουν τον αριθμό των μη σχετικών κειμένων που φτάνουν στον τελικό χρήστη. Ακολουθώντας τη λογική ότι τα μοτίβα λέξεων προσφέρουν περισσότερη πληροφορία από ότι το μοντέλο του συνόλου(ή σάκου) λέξεων [MRS08], και στην τεχνική του παραθύρου λέξεων οι N. Nanas και M. Vavalis [NV08] προσπάθησαν να εντοπίσουν σημασιολογικές ομοιότητες μέσα στα κείμενα και στα προφίλ των χρηστών. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και άλλες ερευνητικές εργασίες [ALXL09, LAWX09, LAX11] που λαμβάνουν περισσότερο υπ όψιν τους την αρνητική ανταπόκριση των χρηστών σε κείμενα και την συνδυάζουν με τον εντοπισμό μοτίβων όρων σε αυτά με σκοπό να μειωθεί αποτελεσματικότερα ο θόρυβος που φτάνει στους χρήστες. -8-

21 Κεφάλαιο 2 Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα του φιλτραρίσματος κειμένων δίνουν οι W. Vanderbauwhede et al. [VAM09] καθώς υλοποιούν την διαδικασία του φιλτραρίσματος κάνοντας χρήση προγραμματίσιμων ενσωματωμένων κυκλωμάτων FPGA (Field- Programmable Gate Array) με σκοπό να επιταχύνουν τις πιο απαιτητικές ρουτίνες. Παράλληλα άλλες εργασίες [FFTJ09, QYD11] προσπαθούν να αξιοποιήσουν τους σύγχρονους επεξεργαστές με νήματα και να επιταχύνουν την διαδικασία του φιλτραρίσματος παραλληλοποιώντας τους αλγόριθμους που είναι υπεύθυνοι για αυτό. Επιπλέον με την τάση που λαμβάνει η αναπαράσταση πληροφορίας σε XML, αναπτύσσονται αλγόριθμοι για να την υποστήριξη κειμένων και ερωτήσεων σε αυτή τη μορφή ([CW09, Gru11, LML11]), με τον E. Grummt [Gru11] να δίνει έμφαση στην παράλληλη επεξεργασία των προφίλ και κειμένων. Τέλος, θα αναφέρουμε μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά συστήματα διάχυσης πληροφορίας που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οδηγούμενοι από την έλλειψη συστημάτων ευρείας κλίμακας οι A. Carzaniga et al. [CRW01] ανέπτυξαν το SIENA, ένα κατανεμημένο σύστημα που προσφέρει υπηρεσίες ειδοποίησης χρηστών βασιζόμενο σε γεγονότα. Το σύστημα SIENA κάνει χρήση ενός μοντέλου δεδομένων που βασίζεται σε γνωρίσματα, και προσφέρει δυνατότητες για εγγραφές και ειδοποιήσεις χρηστών καθώς και για δημοσιεύσεις γεγονότων. Πρόκειται για το πρώτο κατανεμημένο σύστημα που επικεντρώνεται τόσο στο να παρέχει εκφραστικότητα στο τρόπο που ζητούν οι χρήστες πληροφορία όσο και στο να προσφέρει λύσεις που αφορούν σε μεγάλο εύρος χρηστών και σε ένα ευρύ χώρο όπως το διαδίκτυο. Στηριζόμενο στις ιδέες του SIENA, οι M. Koubarakis et al. [KKTR02] ανέπτυξαν το σύστημα DIAS αλλά και το σύστημα P2P-DIET [KTID03, IKT04] ενώ χρησιμοποίησαν τα μοντέλα δεδομένων AWPκαι AWPSπουηδημιουργίατουςβασίζεταισειδέεςτηςανάκτησης πληροφορίας. Τα δύο αυτά συστήματα προσπαθούν να συνδυάσουν ιδέες από την ανάκτηση πληροφορίας και τις βάσεις δεδομένων με σκοπό να τις προσφέρουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα χαρακτηριστικά του SIENA που αφορούν στην πλευρά της διάχυσης πληροφορίας. Άλλη μια σημαντική προσφορά του P2P-DIET είναι η παρουσίαση που κάνει για το πώς πρέπει να υποστηρίζονται ερωτήσεις που γίνονται μόνο μια φορά, και στηρίζει δύο παρόμοια πρωτόκολλα, αυτό των συστημάτων ομότιμων κόμβων (super-peer) [YGM03] και αυτό των συστημάτων διάχυσης πληροφορίας (Siena) [CRW01]. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα iclusterdl [RPTW08] παρουσιάζει τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ένα μη δομημένο δίκτυο, που καλείται Σημασιολογικό Δίκτυο Επικάλυψης (Semantic Overlay Networks) [CGM02], για να υποστηριχτούν λειτουργίες τόσο της ανάκτησης όσο και της διάχυσης πληροφορίας σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. -9-

22 Κεφάλαιο 3 ΤοΜοντέλο AWP Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του μοντέλου δεδομένων AW P πουχρησιμοποιήσαμεγιαναορίσουμετόσοταπροφίλτωνχρηστώνόσοκαιτακείμενα στο σύστημα που αναπτύξαμε. Αντίστοιχη περιγραφή γίνεται στις εργασίες [KKTR02, TKD09] πάνω στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Οι αλγόριθμοι ευρετηρίασης που θα παρουσιάσουμε αργότερα κάνουν χρήση του μοντέλου δεδομένων και ερωτήσεων AW P καθώς έχει μεγάλη περιγραφική δύναμη. Η γλώσσα ερωτήσεων που χρησιμοποιεί το AWP υποστηρίζει τελεστές Boolean καθώς και εγγύτητας (proximity operators) όπως ακριβώς κάνει το μοντέλο των C.-C.K. Chang et al. [CGMP99]. 3.1 Ο Ορισμός των Κειμένων Τα κείμενα στο AW P αποτελούνται από γνωρίσματα (attributes) που παίρνουν τιμές απλού κειμένου. Ορίζουμε το πεπερασμένο αλφάβητο Σ και μια λέξη που ανήκει σεαυτόωςμιασυνεχήμηκενήακολουθίααπόγράμματαπουανήκουνστο Σ. Ως λεξικό ορίζουμε ένα σύνολο από λέξεις πεπερασμένου αριθμού και το συμβολίζουμε με V. Στα παραδείγματα αυτής της εργασία το λεξικό V θα αντιπροσωπεύει το λεξικό της Ελληνικής γλώσσας. Ορισμός3.1.1.Μιατιμή sπουανήκειστολεξικό Vείναιμιαπλήρηςσυνάρτηση τέτοιαπου s : {1,2,...,n} V. Ουσιαστικά η s αποτελείται από μια πεπερασμένη ακολουθία λέξεων που ανήκουν στο V καιηέκφραση s(i)μαςπαρέχειτο i-στοστοιχείοτου s. Ητιμή sμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει μη άπειρου μήκους ακολουθίες λέξεων που -10-

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Διπλωματική εργασία ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Στους γονείς μου.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα