Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας"

Transcript

1 Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας

2 Αλγόριθμοι Ευρετηρίασης Προφίλ Χρηστών σε Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας Ζερβάκης Ελευθέριος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2011

3 Περίληψη Σε ένα σύστημα διάχυσης πληροφορίας, οι χρήστες μπορούν να εγγράφονται σε ένα διακομιστή και να εκφράζουν τις ανάγκες τους είτε με ερωτήσεις είτε με προφίλ. Οι ίδιοι πάλι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα στους διακομιστές. Οταν ένα νέο κείμενο δημοσιεύεται, οι ερωτήσεις και τα προφίλ που το ικανοποιούν εντοπίζονται και ενημερώσεις στέλνονται στους χρήστες που τους αντιστοιχούν τα προφίλ. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος του φιλτραρίσματος, το οποίο πρέπει να γίνεται αποδοτικά σε κάθε διακομιστή: Δοσμένης μιας βάσης δεδομένων db από προφίλ καιενόςκειμένου d,εντόπισεόλαταπροφίλ q dbταοποίαταιριάζουνμετο d.θα παρουσιάσουμε δομές δεδομένων και αλγόριθμους ευρετηρίασης προφίλ χρηστών με σκοπό να λύσουμε αποτελεσματικά το φιλτράρισμα για μεγάλες βάσεις με ερωτήσεις χρηστώνστομοντέλο AWP.Τομοντέλοδεδομένων AWPβασίζεταισεγνωρίσματα που περιέχουν κείμενο και η γλώσσα των ερωτήσεων περιλαμβάνει λογικούς τελεστές καθώς και τελεστές εγγύτητας. - ii -

4 Abstract In the information filtering paradigm, clients subscribe to a server with continuous queries or profiles that express their information needs. Clients can also publish documents to servers. Whenever a document is published, the continuous queries satisfying this document are found and notifications are sent to appropriate clients. This paper deals with the filtering problem that needs to be solved efficiently by each server: Given a database of continuous queries db and a document d, find all queries q db that match d. We present data structures and indexing algorithms that enable us to solve the filtering problem efficiently for large databases of queries expressed in the model AWP. The AWP data model is based on named attributes with values of type text, and its query language includes Boolean and word proximity operators. - iii-

5 Ευχαριστίες Με την παρούσα εργασία κλείνει ο κύκλος των προπτυχιακών σπουδών μου αλλά πολύ περισσότερο σηματοδοτείται η ολοκλήρωση της έρευνας μου πάνω σε ένα μέρος του πεδίου της Διάχυσης Πληροφορίας. Η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την υποστήριξη του καθηγητή μου κ. Χρήστου Τρυφωνόπουλου, ο οποίος με καθοδήγησε σε αυτή την προσπάθειά. Οι γνώσεις και η βοήθεια που μου παρείχε πάνω στη Διάχυση Πληροφορίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του εγχειρήματοςμου. Εναακόμαάτομοστοοποίοθαήθελαναεκφράσωτιςευχαριστίεςμου είναι η κα. Παρασκευή Ραφτοπούλου για την βοήθεια που μου πρόσφερε, μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή μου, στην σύνταξη της αναφοράς και τις πολύτιμες διορθώσεις για να επιτύχω αυτό το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τους υλικούς πόρους που μου διέθεσε για την εκπόνηση της έρευνάς μου, χωρίς αυτούς θα ήταν κάτι το ακατόρθωτο. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξέτασης της εργασίας για τις πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις τους, που οδήγησαν στην βελτίωση αυτής της δουλειάς. - iv-

6 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Εικόνων Λεξικό Αγγλικών-Ελληνικών Ορων iii iv vi 1 Εισαγωγή 1 2 Σχετικές Εργασίες Δέντρα ΔιάχυσηΠληροφορίας 5 3 ΤοΜοντέλο AWP Ο Ορισμός των Κειμένων Ο ορισμός των Ερωτήσεων Απάντηση των Ερωτήσεων Η εκφραστική δυνατότητα των τελεστών εγγύτητας στο μοντέλο AWP 14 4 Αλγόριθμοι Ο Αλγόριθμος BestF itt rie Οι Δομές Δεδομένων για τα Κείμενα Οι Δομές Δεδομένων για τις Ερωτήσεις Η Διαδικασία Εισαγωγής των Ερωτήσεων Φιλτράρισμα Εισερχόμενων Κειμένων Οαλγόριθμος PrefixTrieκαι BruteForce 22 5 Η Αναδιοργάνωση των Ερωτήσεων 27 - i-

7 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 5.1 Η Σειρά Εισαγωγής Αναδιοργάνωση με τον ReT rie Αναδιοργάνωση με τον Buf f er 31 6 Αξιολόγηση ΣυλλογέςΚειμένων Η Συλλογή DBpedia Η Συλλογή των Νευρωνικών Δικτύων Δημιουργία Συλλογών Ερωτήσεων Κύρια Συλλογή Ερωτήσεων Δευτερεύοντες Συλλογές Ερωτήσεων ΚριτήριαΑξιολόγησης ΕπιλογήΠαραμέτρων Επιλογή Παραμέτρων για τον ReT rie Επιλογή Παραμέτρων για τον Buf f er ΣύγκρισηΑποτελεσμάτων Αριθμός Κόμβων Βαθμός Διακλάδωσης Αριθμός Βημάτων Χρόνος Φιλτραρίσματος Μετρήσεις για Μνήμη Αποτελέσματα για τις Δευτερεύουσες Συλλογές Ερωτήσεων Αποτελέσματα για τη Δεύτερη Συλλογή Ερωτήσεων Αποτελέσματα για την Τρίτη Συλλογή Ερωτήσεων 64 7 Συμπεράσματα 66 - ii-

8 Κατάλογος Πινάκων 4.1 Παραδείγματα με αναγνωριστικά υποσύνολα Μερικά χαρακτηριστικά της συλλογής DBpedia Μερικά χαρακτηριστικά της συλλογής N N Μνήμη που χρειάζεται ένα σύστημα για να ευρετηριάσει 3 εκατομμύρια ερωτήσεις στο τελικό δάσος iii-

9 Κατάλογος Εικόνων 4.1 Δομές Δεδομένων για κάθε Κείμενο Δομές Δεδομένων για τα προφίλ των χρηστών. Ευρετήριο ερωτήσεων μετονπίνακακαταχωρήσεων WD(B i ) ΤαδέντραπουδημιουργούνοBestFitTrieκαιοPrefixTrieγιατης ερωτήσεις του Πίνακα Ψευδοκώδικας της εισαγωγής ερωτήσεων με τον αλγόριθμο BestF itt rie Ψευδοκώδικας για το φιλτράρισμα των εισερχόμενων κειμένων Διαφορετική σειρά εισαγωγής των ερωτήσεων Εισαγωγή και αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με χρήση τον ReT rie Ψευδοκώδικας για τον ReT rie Ψευδοκώδικας για τον Buf f er Κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων της συλλογής DBpedia σε λογαριθμική κλίμακα Κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων της συλλογής NN σε λογαριθμική κλίμακα Αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με τον αλγόριθμο ReT rie για τρία διαφορετικά Qκαισταθερό c = Αριθμός βημάτων που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει σε ένα σύστημα με 3 εκατομμύρια ερωτήσεις με διάφορα μήκη. Αλγόριθμος ReT rie Αναδιοργάνωση των ερωτήσεων με τον αλγόριθμο ReT rie για τέσσερα διαφορετικά κατώτερα όρια ομαδοποίησης c και σταθερή συχνότητα αναδιοργάνωσης Q = νέες ερωτήσεις iv-

10 ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣΕΙΚ ΟΝΩΝ 6.6 Ποσοστά των ερωτήσεων που βρίσκονται κάτω από 4 διαφορετικά όρια ομαδοποίσης c Αύξηση των κόμβων στο τελικό δάσος, κάθε 500 χιλιάδες νέες ερωτήσεις,μεμέσομήκος5όρους Μέσος αριθμός βημάτων που χρειάζεται για να ταιριάξει ένα κείμενο σε ένα σύστημα που ευρετηριάζει, στο τελικό δάσος, 3 εκατομμύρια ερωτήσεις Αριθμός κόμβων που δημιουργεί ο κάθε αλγόριθμος Διαφορά του αριθμού κόμβων. Ο δεξιά άξονας y αφορά τους επιπλέονκόμβουςπουδημιουργείοbuffer Freq σεσχέσημετον PrefixTrie. Ενώοαριστεράάξονας yαφοράτουςεπιπλέονκόμβους που δημιουργεί ο P ref ixt rie από τους εναπομείναντες αλγορίθμους Αύξηση κόμβων, για κάθε προσθήκη 500Κ, ερωτήσεων με μέσο μήκος 5όρους Βαθμός διακλάδωσης στο τελικό δάσος, για διάφορα μέσα μήκη ερωτήσεων Μέσος αριθμός βημάτων που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει με τις ευρετηριασμένες ερωτήσεις του συστήματος Μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα κείμενο για να ταιριάξει με τις ευρετηριασμένες ερωτήσεις του συστήματος Αποτελέσματα για την δεύτερη συλλογή ερωτήσεων Αποτελέσματα για την τρίτη συλλογή ερωτήσεων Χρόνοι φιλτραρίσματος για τις δευτερεύουσες συλλογές v-

11 Λεξικό Αγγλικών-Ελληνικών Ορων Attribute Attribute Directory Attribute Universe Branching Factor Clustering Ratio Distinct Word List Field-Programmable Gate Array (FPGA) Greedy Hashtable Main Memory Database System Namespaces Occurrence Table Proximity Formula Proximity Operator Publish/Subscribe System Γνώρισμα Πίνακας Γνωρισμάτων Σύμπαν Γνωρισμάτων Ποσοστό Διακλάδωσης Ποσοστό Ομαδοποίησης Λίστα Μοναδικών Λέξεων Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Προγραμματίσιμο Ενσωματωμένο Κύκλωμα Άπληστη Πίνακας Κατακερματισμού Συστήματα Βάσεων Κυρίας Μνήμης Συλλογή Τιμών Πίνακας Εμφανίσεων Τύπος Εγγύτητας Τελεστής Εγγύτητας Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας - vi-

12 ΛΕΞΙΚ ΟΑΓΓΛΙΚ ΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚ ΩΝ ΟΡΩΝ Query RAM Retrieval Semantic Overlay Network Server Super-peer System Trie Trigram Word Patterns Ερώτηση Κύρια Μνήμη Ανάκτηση Σημασιολογικό Δίκτυο Επικάλυψης Διακομιστής Σύστημα Ομότιμων Κόμβων Δέντρο Τρί-γραμμα Μοτίβο Ορων - vii-

13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η αύξηση του όγκου της προσφερόμενης πληροφορίας και κατ επέκταση η ανάγκη για συνεχή αναζήτηση, ώστε οι χρήστες να εντοπίσουν αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει, δημιουργεί την ανάγκη για την ύπαρξη ενός συστήματος που να τους ενημερώνει όταν γίνει διαθέσιμο κάτι που τους ενδιαφέρει. Ενα τέτοιο σύστημα θα φιλτράρει την εισερχόμενη ροή πληροφορίας και θα παρέχει εξατομικευμένα αποτελέσματα σε κάθε χρήστη. Σε αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος πληροφορίας οι χρήστες θα μπορούν να εγγράφονται σε ένα διακομιστή(server) εκφράζοντας τα ενδιαφέροντα τους με την μορφή ερωτημάτων(query) αλλά και με την δημιουργία προφίλ, κάνοντας χρήση μιας καλά ορισμένης γλώσσας κατάλληλης για να εκφράσει τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Ταυτόχρονα θα τους δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι ίδιοι κείμενα στον διακομιστή,ενώότανσυμβείαυτό,ταπροφίλήταερωτήματαπουταιριάζουνμετονέο κείμενο θα εντοπίζονται και το σύστημα θα ειδοποιεί τους χρήστες που τους αντιστοιχούν. Αυτή η εργασία στοχεύει στη μελέτη δομών δεδομένων και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ευρετηρίαση προφίλ χρηστών σε τέτοια συστήματα με σκοπό να επιταχύνει το φιλτράρισμα σε αυτά. Σκοπός μας είναι να λύσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα του φιλτραρίσματος σε κάθε διακομιστή μεμονωμένα: Δοσμένης μιας βάσης δεδομένων db από ερωτήματα και ενόςκειμένου d,εντόπισεόλαταερωτήματα q dbταοποίαταιριάζουνμετο d. Η λειτουργία του φιλτραρίσματος προκαλεί τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον διακομιστή, για αυτό πρέπει να είναι αποδοτική ώστε να χειρίζεται σε πραγματικό χρόνο εκατομμύρια ερωτήματα χρηστών. Επικεντρωνόμαστε στο φιλτράρισμα πληροφορίας, που είναι σε μορφή κειμένου, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δεδομένων που είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ανάκτηση Πληροφορίας και ονομάζεται AWP (Attributes -1-

14 Κεφάλαιο 1 with Word Patterns) [KKTR02]. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε γνωρίσματα (attributes) που περιέχουν κείμενο και η γλώσσα των ερωτήσεων υποστηρίζει γνωρίσματα, μαζί με τους τελεστές σύγκρισης ισούται και περιέχει καθώς και τελεστές εγγύτητας βασισμένους στο Boolean μοντέλο Ανάκτησης Πληροφορίας [CGMP99]. Στηνεποχήμαςτοκόστοςαγοράςτηςκύριαςμνήμης (RAM)έχειφτάσεισεχαμηλά επίπεδα και το να εξοπλίσουμε έναν μέσο υπολογιστή με μερικά gigabyte μνήμης είναι πλέον συνηθισμένο. Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει την ανάπτυξη των εφαρμογών καθώς τείνουν να δίνουν λύσεις βασισμένες στην κύρια μνήμη. Αυτή η επιλογή προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες και απόδοση στην εκάστοτε εφαρμογή συγκριτικά με αυτές που βασίζονται στην δευτερεύουσα μνήμη. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Συστήματα Βάσεων Κυρίας Μνήμης (MMDBS Main Memory Database System) [GMS92, SP90, DKO + 84],όπουπεριγράφεταιμιαβάσηδεδομένωνπουδιατηρείται στην κύρια μνήμη, ενώ υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας στην δευτερεύουσα(σκληρός δίσκος), για αποφευχθεί απώλεια δεδομένων. Προφανώς και όλες οι εφαρμογές δεν είναι κατάλληλες για MMDBS, αφού αυτό εξαρτάται από την φύση τους. Σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν απόκριση πραγματικού χρόνου, όπως η τηλεφωνία, η βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κεντρική μνήμη ενώ σε τραπεζικές εφαρμογές τα δεδομένα μπορεί να μην χωρούν σε αυτή. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η βάση δεν μπορεί να χωρέσει στην μνήμη, κατανεμημένα συστήματα μπορούν να διαχωρίσουν την βάση σε κομμάτια να την αποθηκεύσουν σε μικρότερες μνήμες και με τεχνικές παράλληλων υπολογισμών να λύσουν το πρόβλημα. Αυτές οι λύσεις καθιστούν τους αλγόριθμους που βασίζονται στην κύρια μνήμη ελκυστικούς σε προβλήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας διαχείρισης πληροφορίας, που στοχεύουν σε απόκριση πραγματικού χρόνου. Σε αυτή την εργασία αναπτύσσουμε και αξιολογούμε δομές δεδομένων για την κύρια μνήμη με σκοπό να ευρετηριάσουμε εκατομμύρια ερωτημάτων καθώς και αλγόριθμους για να φιλτράρουν τα εισερχόμενα κείμενα. Οι αλγόριθμοι μας βασίζονται στην πρότερη εργασία των C. Tryfonopoulos et al. [TKD04, TKD09] και αποτελούν μια μελέτη των αλγορίθμων που προτάθηκαν καθώς και κάποιων βελτιστοποιήσεων τους. Η βασική ιδέα πίσω από τους αλγόριθμους που θα παραθέσουμε είναι η δυνατότητα ευρετηριασμού των ερωτήσεων με την χρήση δομών δέντρων(tries) ούτως ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση αυτή θα βοηθήσει ώστε κατά την διάρκεια του φιλτραρίσματος να χρειαστούν όσο το δυνατόν λιγότερες επισκέψεις στο δάσος των κόμβων, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερο χρόνο φιλτραρίσματος των εισερχόμενων κειμένων. Οι αλγόριθμοι που αναπτύξαμε και εξετάζουμε βασίζονται στην εργασία [YGM94b] καθώς και σε επεκτά- -2-

15 Κεφάλαιο 1 σεις της [TKD04, TKD09]. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο P ref ixt rie που αποτελεί μια επέκταση του T ree των T.W Yan και H.Garcia-Molina [YGM94b] για γνωρίσματα. Επίσης,θαμελετήσουμετοναλγόριθμο BestFitTrieκαιτον ReTrieόπωςαυτοίπαρουσιάζονται στους C. Tryfonopoulos et al. [TKD09], που αποτελούν μια προσέγγιση για καλύτερη οργάνωση και αναδιοργάνωση του δάσους αντίστοιχα, στοχεύοντας και οι δύο στην καλύτερη ομαδοποίηση των προφίλ. Τέλος, θα παραθέσουμε έναν νέοαλγόριθμοονόματι Buffer,πουβασίζεταιστον BestFitTrieμαζίμετηνχρήση στατιστικών λέξεων και την αναδιάταξη της σειράς εισαγωγής των ερωτήσεων. Τέλος, θα παρουσιάσουμε μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα του δάσους των δέντρων που δημιουργεί ο κάθε αλγόριθμος, στην ομαδοποίηση που κάνει και στο πως αυτή επηρεάζει το φιλτράρισμα των κειμένων για διάφορες συλλογές κειμένων. Θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές παραμέτρους σε διαφορετικά σύνολα από ερωτήσεις ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα πως εξελίσσεται ένα σύστημα που καλείται να λύσει το πρόβλημα του ευρετηριασμού των προφίλ και του φιλτραρίσματος των κειμένων καθώς αυτό έχει πολλές πτυχές και επηρεάζεται από διάφορες συνθήκες και παραμέτρους. -3-

16 Κεφάλαιο 2 Σχετικές Εργασίες Το πρόβλημα της διάχυσης πληροφορίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι σύνθετο και με αρκετές διαφορές από την ανάκτηση πληροφορίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε εργασίες οι οποίες σχετίζονται με το πρόβλημα της διάχυσης. Αρχικά,θαδώσουμετουπόβαθρογιαταδέντρακαθώςκαιτιςπαραλλαγέςτουςενώ στη συνέχεια, θα περιγράψουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες πάνω στη διάχυση πληροφορίας, στις περιοχές της ανάκτησης και των βάσεων δεδομένων. 2.1 Δέντρα Ηέννοιατωνδέντρωναρχικάαναπτύχθηκεστηνεργασίατου R. de la Briandais [dlb59], αλλά ο πραγματικός όρος δέντρα(tries) επινοήθηκε από τον E. Frednik [Fre60] και προήλθε από τον αγγλικό όρο για την ανάκτηση retrieval. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών που περιλαμβάνουν, διαχείριση λεξικών [AHU83, AMS92, Knu73a], συμπίεση κειμένων [BCW90], επεξεργασία φυσικών γλωσσών [BYG96, Pet80], αναγνώριση μοτίβων [FP86, Riv76], δρομολόγηση IP [NK99], ακόμα και για αναζήτηση δεσμευμένων λέξεων σε ένα μεταγλωττιστή [ASU86]. Το εύρος εφαρμογών που βρίσκουν τα κατατάσσουν στις δομές δεδομένων γενικού σκοπού με ιδιότητες που μας έχουν γίνει γνωστές μέσω πληθώρας ερευνών [Dev92, Fla83, JS91, Knu73a, RJ89, Riv76]. Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί τρόποι για το πώς θα υλοποιηθούν οι κόμβοι του δέντρου και η επιλογή εξαρτάται από το είδος της εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Δύο όμως είναι οι πιο κοινοί τρόποι υλοποίησής των δέντρων, ο πρώτος αφορά στην χρήση πινάκων στο μέγεθος του αλφάβητου [Fre60] και ο δεύτερος την χρήση συνδεδεμένων λιστών με μη κενά στοιχεία για ρίζες των υποδέντρων [dlb59, Knu73b]. -4-

17 Κεφάλαιο 2 Τα δέντρα βασισμένα σε πίνακες είναι κατάλληλα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σχετικά μικρό μέγεθος αλφαβήτου, ενώ η υλοποίηση με λίστες αφορά περισσότερο περιπτώσεις με μεγάλο αλφάβητο ή κόμβους που έχουν μικρό αριθμό παιδιών, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση τα δέντρα βασισμένα σε πίνακες θα αποτελούνταν από πολλά κενά στοιχεία. Δύο είναι οι κύριοι τρόποι για να μειωθεί το μέγεθος ενός δέντρου, είτε μειώνοντας το μέγεθος των κόμβων είτε μειώνοντας τον αριθμό τους, που χρειάζεται για να αναπαρασταθούν τα σύνολα των λέξεων. Τα συμπαγή δέντρα [Sus63] είναι σχηματισμοί που στοχεύουν στην μείωση του συνόλου των κόμβων που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν ένα σύνολο όρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την συμπίεση ακολουθιών κόμβων που οδηγούν σε ένα φύλλο, μειώνοντας έτσι τον βαθμό διακλάδωσης σε ένα μόνοκόμβο. Άλλημιαιδέαγιατηνμείωσητουμεγέθουςτουδέντρουείναιηαντιμετώπιση του ευρετηριασμού των λέξεων ως ενιαίο σύνολο και όχι σαν μια ακολουθία. Μεαυτότοντρόπομπορείναεπηρεαστείτομέγεθοςτωνκόμβωνοδηγώνταςσεένα μικρότεροδάσος. Παρόλααυτά,οι D. Comerκαι R. Sethiέδειξανότιτοπρόβλημα της εύρεσης του μικρότερου δυνατού δέντρου είναι NP-complete [CS77] ως εκ τούτου, έχουν προταθεί αρκετές ευριστικές μέθοδοι για την μείωση του μεγέθους ενός στατικού δέντρου όπως για παράδειγμα στην εργασία [Com81]. Στην δική μας προσέγγιση, χρησιμοποιούμε την ιδέα των δέντρων βασισμένα σε συνδεδεμένες λίστες για να υλοποιήσουμε τις δομές δεδομένων που θα αποθηκεύσουν ταερωτήματατωνχρηστών. Οαλγόριθμος BestFitTrieκαιοιπαραλλαγέςπουπαρουσιάζουμε χρησιμοποιούν δέντρα βασισμένα σε λίστες και τεχνικές από την συμπίεση αυτών ώστε να καταφέρουν να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία των ερωτημάτων, με α- ποτέλεσμα να πραγματοποιήσουν καλύτερη ομαδοποίηση κόμβων. 2.2 Διάχυση Πληροφορίας Η ανάκτηση πληροφορίας και η διάχυση πληροφορίας συχνά χαρακτηρίζονται ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος [BC92]. Αν και έχουν αρκετά κοινά σημεία, αφού και οι δύο στοχεύουν στην παροχή πληροφόρησης σε αυτούς που την αναζητούν, παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Μερικές από αυτές είναι η επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχουν, η αναγνώριση των αναγκών του χρήστη, η σωστή αναπαράσταση τους καθώς και σε θέματα τεχνικών και αλγορίθμων που επιλέγονται για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Από τις πρώτες εργασίες που έγιναν πάνω στο πεδίο της επιλεκτικής διάδοσης πληροφορίας είναι η εργασία του H.P. Luhn [Luh58], όπου περιγράφεται ένα Ευφυές -5-

18 Κεφάλαιο 2 Σύστημα Επιχειρήσεων. Σε αυτό το σύστημα οι χρήστες περιγράφουν τα ενδιαφέροντα τους δημιουργώντας ένα προφίλ, ενώ στη συνέχεια ένα σύστημα επιλογής κειμένων τουςπροτείνειμιαλίσταμενέακείμενα.απόαυτήτηλίσταέχουντηνδυνατότητανα επιλέξουν και να παραγγείλουν τα κείμενα που τους ενδιαφέρουν. Εκείνη την εποχή, αυτή η διαδικασία της επιλογής κειμένων παρουσιάστηκε με τους όρους επιλεκτική διάδοση νέας πληροφορίας. Ο όρος διάχυση πληροφορίας επινοήθηκε αργότερα από τον P.J. Denning [Den82], όπου περιγράφηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός συστήματος που θα φιλτράρει την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία( ) κατά σειρά σημαντικότητας. Στις αρχικές τους προσεγγίσεις οι επιστήμονες της ανάκτησης πληροφορίας επικεντρώθηκαν στη σωστή αναπαράσταση των ενδιαφερόντων του χρήστη [MS94] και στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας του φιλτραρίσματος [HPS96]. Η εργασία [MS94] επικεντρώθηκε στην χρήση τεχνικών παρατήρησης της συμπεριφοράς των χρηστών και την ευρετηρίασης υποσυνόλων λέξεων ώστε να προσδιοριστεί ποια κείμενα ενδιαφέρουν ένα χρήστη πραγματικά. Η εργασία [HPS96] μελέτησε το φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπου ένας συνδυασμός διάφορων τεχνικών χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η ακρίβεια του φιλτραρίσματος. Άλλες τεχνικές περιλαμβάνουν την χρήση στατιστικών στοιχείων για το φιλτράρισμα των εισερχόμενων κειμένων όπως το LSI-SDI [FD92], που κάνει χρήση της μεθόδου LSI για να φιλτράρει τα εισερχόμενα κείμενα. Μιααπότιςπρώτεςεργασίεςπουμελέτησαντοθέματηςαπόδοσηςσετέτοιασυστήματα είναι η [BM96], όπου περιγράφεται ένα σύστημα διάχυσης πληροφορίας ικανό να αντεπεξέλθει σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα διακομιστή που δέχεται εισερχόμενα κείμενα με μεγάλο ρυθμό, και πρότειναν αλγόριθμους που υποστηρίζουν το διανυσματικό μοντέλο της ανάκτησης πληροφορίας(vector Space Model) βελτιώνοντας τον αλγόριθμο SQI των T.W. Yang και H. Garcia-Molina [YGM94a]. Ακόμα ένα σύστημα με μεγάλη επιρροή είναι το InRoute [Cal96] βασισμένο σε δίκτυα με κύριο στόχο την αποτελεσματικότητα στο φιλτράρισμα. Το σύστημα InRoute δημιουργούσε δίκτυα κειμένων και ερωτήσεων, ενώ χρησιμοποιούσε τεχνικές βασισμένες στην αβεβαιότητα για να παρέχει αποτελέσματα στο φιλτράρισμα. Άλλες εργασίες επικεντρώθηκαν στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να έχει το φιλτράρισμα [Cal98, ZC01] και στο πώς ερωτήσεις που αναπαρίστανται στο διανυσματικό μοντέλο προσαρμόζονται ανάλογα με τα κείμενα που έχουν φιλτραριστεί στο παρελθόν. Εκτός από τις στατιστικές προσεγγίσεις που περιγράψαμε, έχουν αναπτυχθεί και συστήματα που βασίζονται στο Boolean μοντέλο της ανάκτησης πληροφορίας. Ενα -6-

19 Κεφάλαιο 2 αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το LMDS [Yoc85], που χρησιμοποιεί τα λιγότερα συχνά κοινά τρι-γράμματα(trigrams) για να προσφέρει γρηγορότερη επεξεργασία των εισερχόμενων κειμένων. Το LMDS ευρετηριάζει τα προφίλ των χρηστών κάτω από το τρί-γραμμα με τον μικρότερο αριθμό εμφανίσεων, ενώ και τα κείμενα αναπαρίστανται ως τρι-γράμματα. Κατά την διαδικασία του φιλτραρίσματος ένας πίνακας καθορίζει ποια προφίλ ταιριάζουν με το εισερχόμενο κείμενο, ενώ επειδή μπορεί να προκύψουν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα, απαιτείται και ένα δεύτερο στάδιο για να καθοριστούν ποια ταιριάζουν πραγματικά. Η πλειοψηφία της δουλειάς της διάχυσης πληροφορίας στον τομέα των βάσεων δεδομένων βασίζεται στην εργασία των M. Franklin και S. Zdonik [FZ98] όπου α- ναφέρεται και εκεί ο όρος επιλεκτική διάδοση πληροφορίας. Η πρότερη δουλειά τους εμφανίζεταιστοσύστημα DBIS [AAB + 99]. Οόροςσυστήματαδιάχυσηςπληροφορίας(publish/subscribe systems) που προέρχεται από την περιοχή των κατανεμημένων συστημάτων, χρησιμοποιείται από τους ερευνητές των βάσεων δεδομένων. Ακόμα ένα σύστημα με μεγάλη επιρροή είναι το SIFT [YGM94b, YGM99], όπου οι δημοσιεύσεις είναι απλά κείμενα και οι ερωτήσεις σύνολα λέξεων. Το σύστημα SIFT ήταν το πρώτο σύστημα που έδωσε έμφαση στην ευρετηρίαση των προφίλ με στόχο να αντεπεξέλθει σε μεγάλο όγκο πληροφορίας [YGM94b]. Αργότερα, σχετικές δουλειές επικεντρώθηκαν σε συστήματα διάχυσης πληροφορίας που υποστηρίζουν μοντέλα δεδομένων με γνωρίσματα και γλώσσες ερωτήσεων που υλοποιούν αλφαριθμητικούς τελεστές σύγκρισης(π.χ. τοσύστημα Le Subscribe [FJL + 01],τουποσύστημακαταγραφήςτου Xyleme [NAGP01] και άλλα). Άξιο λόγου είναι και το σύστημα που παρουσιάζουν οι A. Campailla et al. [CCC + 01],καθώςκάνειχρήσηερωτημάτωνβασισμένασεγνωρίσματα, αλλά ξεφεύγει από την υποστήριξη απλής συζευκτικής μορφής των ερωτημάτων πουκάνειηπλειοψηφίατωνσυστημάτωνπουυπάρχουν [FJL + 01].Πιοπρόσφατεςεργασίες επικεντρώνονται στην υποστήριξη κειμένων και ερωτήσεων σε μορφή XML και αποτελούνυποσύνολατου XQueryήXPath(π.χ. XFilter [AF00], YFilter [DAF + 03], Xtrie [CFGR02] και xmltk [GMOS03]). Ενα από τα κυριότερα ζητήματα στη διάχυση πληροφορίας είναι ο καθορισμός των ενδιαφερόντων του χρήστη και ο καλύτερος δυνατός τρόπος αναπαράστασής τους. Ετσι συναντάμε προσεγγίσεις όπως των S. Nilsson και G. Karlsson [NKV10] για την δημιουργία προφίλ που αντιπροσωπεύουν τον χρήστη, όπου κάνοντας χρήση γενετικών αλγορίθμων και εκπαιδεύοντας το σύστημα προσπάθησαν να δημιουργήσουν προφίλ κοντά στα ενδιαφέροντα του. Παράλληλα ο χρήστης βαθμολογώντας την τελική πληροφορία που του παρέχεται από αυτό υποδεικνύει εμμέσως ποια ερωτήματα θα -7-

20 Κεφάλαιο 2 χρησιμοποιηθούν για την επόμενη γενιά. Οι Y.-I. Chang et al. [CSC08] στηριζόμενοι στην λογική ότι τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη μεταβάλλονται με τον καιρό ανέπτυξαν ένα σύστημα προσωποποιημένου φιλτραρίσματος επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην δυνατότητα να αντικατοπτριστούν εύκολα αυτές οι αλλαγές στο προφίλ του. Με χρήση ενός συστήματος εξόρυξης γνώσης προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τόσο τα μακροπρόθεσμα όσο και τα βραχυπρόθεσμα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. Η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόντων αποσκοπεί στην σωστότερη αποθήκευση των προφίλ και στην ευκολότερη αναδιοργάνωση του συστήματος όταν προκύπτουν τακτικές αλλαγές. Άλλες προσεγγίσεις πάλι ξεφεύγουν από το μοντέλο της κλασσικής αναπαράστασης των προφίλ ως ακολουθίας απλών όρων και επικεντρώνονται στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι λέξεις [NVR10]. Σε αυτές τις προσεγγίσεις, δημιουργείται ένα δίκτυο κόμβωνλέξεωνμεβάρηπουσκοπόέχεινααναπαραστήσειόσοπιοσωστάγίνεταιτα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη αλλά και να αυξήσει την ακρίβεια στα αποτελέσματα που επιστρέφει σε αυτόν. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για καλύτερη και πιο περιεκτική αναπαράσταση πληροφορίας, αναπτύσσονται μέθοδοι περιγραφής των ενδιαφερόντωντουχρήστηβασισμένεςσεοντολογίες [ZPH + 08]. Ενώκαιοι M.-J. Park kai C.-W. Chung [PC09] ανέπτυξαν έναν μεσίτη που δέχεται προφίλ σε SPARQL, μια γλώσσα για να εκφράζει ερωτήματα σε μορφή κατάλληλη ώστε να φιλτραριστούν από κείμενα που αναπαρίστανται από οντολογίες. Άλλεςδουλειές [LZB + 08, ZLB + 10, ZLB + 11]επικεντρώνονταιπερισσότεροστο πρόβλημα του φιλτραρίσματος των κειμένων και το χωρίζουν σε δύο στάδια με σκοπό να επιταχύνουν την διαδικασία και να προσφέρουν περισσότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα που φέρνουν στους χρήστες. Στο πρώτο στάδιο επικεντρώνονται στο να αποκλείσουν τα μη σχετικά κείμενα που εισέρχονται στο σύστημα ενώ στο δεύτερο εφαρμόζουν στα εναπομείναντα κείμενα, που είναι σχετικά μικρότερου αριθμού, μια τεχνική εντοπισμού μοτίβων λέξεων. Σκοπός τους είναι να επιτύχουν μεγαλύτερη α- κρίβεια στον εντοπισμό αυτών που ταιριάζουν με τα προφίλ και να μειώσουν τον αριθμό των μη σχετικών κειμένων που φτάνουν στον τελικό χρήστη. Ακολουθώντας τη λογική ότι τα μοτίβα λέξεων προσφέρουν περισσότερη πληροφορία από ότι το μοντέλο του συνόλου(ή σάκου) λέξεων [MRS08], και στην τεχνική του παραθύρου λέξεων οι N. Nanas και M. Vavalis [NV08] προσπάθησαν να εντοπίσουν σημασιολογικές ομοιότητες μέσα στα κείμενα και στα προφίλ των χρηστών. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και άλλες ερευνητικές εργασίες [ALXL09, LAWX09, LAX11] που λαμβάνουν περισσότερο υπ όψιν τους την αρνητική ανταπόκριση των χρηστών σε κείμενα και την συνδυάζουν με τον εντοπισμό μοτίβων όρων σε αυτά με σκοπό να μειωθεί αποτελεσματικότερα ο θόρυβος που φτάνει στους χρήστες. -8-

21 Κεφάλαιο 2 Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα του φιλτραρίσματος κειμένων δίνουν οι W. Vanderbauwhede et al. [VAM09] καθώς υλοποιούν την διαδικασία του φιλτραρίσματος κάνοντας χρήση προγραμματίσιμων ενσωματωμένων κυκλωμάτων FPGA (Field- Programmable Gate Array) με σκοπό να επιταχύνουν τις πιο απαιτητικές ρουτίνες. Παράλληλα άλλες εργασίες [FFTJ09, QYD11] προσπαθούν να αξιοποιήσουν τους σύγχρονους επεξεργαστές με νήματα και να επιταχύνουν την διαδικασία του φιλτραρίσματος παραλληλοποιώντας τους αλγόριθμους που είναι υπεύθυνοι για αυτό. Επιπλέον με την τάση που λαμβάνει η αναπαράσταση πληροφορίας σε XML, αναπτύσσονται αλγόριθμοι για να την υποστήριξη κειμένων και ερωτήσεων σε αυτή τη μορφή ([CW09, Gru11, LML11]), με τον E. Grummt [Gru11] να δίνει έμφαση στην παράλληλη επεξεργασία των προφίλ και κειμένων. Τέλος, θα αναφέρουμε μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά συστήματα διάχυσης πληροφορίας που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οδηγούμενοι από την έλλειψη συστημάτων ευρείας κλίμακας οι A. Carzaniga et al. [CRW01] ανέπτυξαν το SIENA, ένα κατανεμημένο σύστημα που προσφέρει υπηρεσίες ειδοποίησης χρηστών βασιζόμενο σε γεγονότα. Το σύστημα SIENA κάνει χρήση ενός μοντέλου δεδομένων που βασίζεται σε γνωρίσματα, και προσφέρει δυνατότητες για εγγραφές και ειδοποιήσεις χρηστών καθώς και για δημοσιεύσεις γεγονότων. Πρόκειται για το πρώτο κατανεμημένο σύστημα που επικεντρώνεται τόσο στο να παρέχει εκφραστικότητα στο τρόπο που ζητούν οι χρήστες πληροφορία όσο και στο να προσφέρει λύσεις που αφορούν σε μεγάλο εύρος χρηστών και σε ένα ευρύ χώρο όπως το διαδίκτυο. Στηριζόμενο στις ιδέες του SIENA, οι M. Koubarakis et al. [KKTR02] ανέπτυξαν το σύστημα DIAS αλλά και το σύστημα P2P-DIET [KTID03, IKT04] ενώ χρησιμοποίησαν τα μοντέλα δεδομένων AWPκαι AWPSπουηδημιουργίατουςβασίζεταισειδέεςτηςανάκτησης πληροφορίας. Τα δύο αυτά συστήματα προσπαθούν να συνδυάσουν ιδέες από την ανάκτηση πληροφορίας και τις βάσεις δεδομένων με σκοπό να τις προσφέρουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα χαρακτηριστικά του SIENA που αφορούν στην πλευρά της διάχυσης πληροφορίας. Άλλη μια σημαντική προσφορά του P2P-DIET είναι η παρουσίαση που κάνει για το πώς πρέπει να υποστηρίζονται ερωτήσεις που γίνονται μόνο μια φορά, και στηρίζει δύο παρόμοια πρωτόκολλα, αυτό των συστημάτων ομότιμων κόμβων (super-peer) [YGM03] και αυτό των συστημάτων διάχυσης πληροφορίας (Siena) [CRW01]. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα iclusterdl [RPTW08] παρουσιάζει τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ένα μη δομημένο δίκτυο, που καλείται Σημασιολογικό Δίκτυο Επικάλυψης (Semantic Overlay Networks) [CGM02], για να υποστηριχτούν λειτουργίες τόσο της ανάκτησης όσο και της διάχυσης πληροφορίας σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. -9-

22 Κεφάλαιο 3 ΤοΜοντέλο AWP Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του μοντέλου δεδομένων AW P πουχρησιμοποιήσαμεγιαναορίσουμετόσοταπροφίλτωνχρηστώνόσοκαιτακείμενα στο σύστημα που αναπτύξαμε. Αντίστοιχη περιγραφή γίνεται στις εργασίες [KKTR02, TKD09] πάνω στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Οι αλγόριθμοι ευρετηρίασης που θα παρουσιάσουμε αργότερα κάνουν χρήση του μοντέλου δεδομένων και ερωτήσεων AW P καθώς έχει μεγάλη περιγραφική δύναμη. Η γλώσσα ερωτήσεων που χρησιμοποιεί το AWP υποστηρίζει τελεστές Boolean καθώς και εγγύτητας (proximity operators) όπως ακριβώς κάνει το μοντέλο των C.-C.K. Chang et al. [CGMP99]. 3.1 Ο Ορισμός των Κειμένων Τα κείμενα στο AW P αποτελούνται από γνωρίσματα (attributes) που παίρνουν τιμές απλού κειμένου. Ορίζουμε το πεπερασμένο αλφάβητο Σ και μια λέξη που ανήκει σεαυτόωςμιασυνεχήμηκενήακολουθίααπόγράμματαπουανήκουνστο Σ. Ως λεξικό ορίζουμε ένα σύνολο από λέξεις πεπερασμένου αριθμού και το συμβολίζουμε με V. Στα παραδείγματα αυτής της εργασία το λεξικό V θα αντιπροσωπεύει το λεξικό της Ελληνικής γλώσσας. Ορισμός3.1.1.Μιατιμή sπουανήκειστολεξικό Vείναιμιαπλήρηςσυνάρτηση τέτοιαπου s : {1,2,...,n} V. Ουσιαστικά η s αποτελείται από μια πεπερασμένη ακολουθία λέξεων που ανήκουν στο V καιηέκφραση s(i)μαςπαρέχειτο i-στοστοιχείοτου s. Ητιμή sμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει μη άπειρου μήκους ακολουθίες λέξεων που -10-

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Συμβολοσειρές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Συμβολοσειρές Συμβολοσειρές και προβλήματα που αφορούν συμβολοσειρές εμφανίζονται τόσο συχνά που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς Detecting Duplicates over Distributed Data Sources Δημήτρης Σουραβλιάς Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Ορισμός του προβλήματος Παράδειγμα Αρχιτεκτονικές ανίχνευσης διπλότυπων Γενικές παρατηρήσεις Αναφορές DMOD

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Posting File. D i. tf key1 [position1 position2 ] D j tf key2... D l.. tf keyl

Posting File. D i. tf key1 [position1 position2 ] D j tf key2... D l.. tf keyl ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΥ463 Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών Εργασία: Ανεστραµµένο Ευρετήριο Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ανεστραµµένου ευρετηρίου για τη µηχανή αναζήτησης Μίτος, το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Δομουχτσίδης Παναγιώτης Γενικά Data warehouse (DW): Είναι μία αποθήκη πληροφοριών οργανωμένη από ένα ενοποιημένο μοντέλο. Τα δεδομένα συλλέγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval. Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer

Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval. Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer Περιγραφή του προβλήματος Ευρετηριοποίηση μεγάλων συλλογών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Δέντρα Απόφασης (Decision(

Δέντρα Απόφασης (Decision( Δέντρα Απόφασης (Decision( Trees) Το μοντέλο που δημιουργείται είναι ένα δέντρο Χρήση της τεχνικής «διαίρει και βασίλευε» για διαίρεση του χώρου αναζήτησης σε υποσύνολα (ορθογώνιες περιοχές) Ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 8: Γραμμική Αναζήτηση και Δυαδική Αναζήτηση-Εισαγωγή στα Δέντρα και Δυαδικά Δέντρα-Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης & Υλοποίηση ΔΔΑ με δείκτες Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά:

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά: Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr Εισαγωγικά: Η υλοποίηση του project έχει γίνει σε python [2.7]. Τα python modules είναι αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0 Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0 Περιεχόμενα 1. Τι είναι το NewSum... 2 2. Εγκατάσταση του NewSum... 2 3. Χρήση της εφαρμογής NewSum... 3 3α. Εκκίνηση της εφαρμογής...3 3β. Περιήγηση στις ειδήσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση του CME με εσωτερικά τηλέφωνα που βρίσκονται σε άλλα subnets

Διασύνδεση του CME με εσωτερικά τηλέφωνα που βρίσκονται σε άλλα subnets Cisco CME και dial-peers Το φυσιολογικό σενάριο σε μια εταιρία, είναι η τηλεφωνία VoIP να «τρέχει» παράλληλα με την κίνηση του δικτύου δεδομένων. Επίσης, οι χρήστες της εταιρίας προφανώς δεν θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα