20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ Προέδρου του σύμφωvα με τα άρθρα 94, 107, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9.ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11.ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 12. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 16. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 19. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv.

2 378 Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, στο μέτρο 6.1 με τίτλο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 3. Υποβολή πρότασης για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης της Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας πρότυπου καινοτόμου σχεδίου στο πλαίσιο σχεδιασμού της Δ Προγραμματικής Περιόδου, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 4. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 3448/2006. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 5. Απόφαση στήριξη του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας για την αναγκαία συνέχιση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε σταθερή και μόνιμη βάση. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.. Αναστάσιος Αναγνώστου. 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.. Αναστάσιος Αναγνώστου. 10. Παραχώρηση κοινοχρήστου εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη με βάση το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 11. Παραχώρηση κοινοχρήστου εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου με βάση το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 12. Έγκριση δημοπρασίας του αγροτεμαχίου με αριθμό 122/Α75 έκτασης 2,5 στρ. στην περιοχή Π. Χωριό του Δ.Δ.Ν. Χειμωνίου. Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελίδου Ζηνοβία 13. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους 2006.

3 379 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 14. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σαγήνης στις και του Αγίου Νεκταρίου Πύργου στις Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 15. Έγκριση δαπανών για την επέκταση εξωτερικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις (Τακτική)και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 1 η Αυγούστου 2006 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα εφτά (7) θέματα που συζητήθηκαν εκ των οποίων τα δύο έκτακτα και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις (Τακτική). Μετά το τέλος της ψηφοφορίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος για προσωπικούς του λόγους. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την υπ αρίθμ. Α.Π. ΟΙΚ.: /Π91/ Πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και του Μέτρου 6.1

4 380 «Προστασία και Αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υποβάλλεται από το Δήμο μας προς ένταξη το έργο «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.». Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου αυτού στο πλαίσιο του Μέτρου 6.1 θα πρέπει να παρθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου του παραπάνω έργου». Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση τoυ Δημάρχου και την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 6.1 «Προστασία και Αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζελίδης και Τονίδης. Επίσης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρησε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 199/2006. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με πρόσκληση του καλεί εταιρικά σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης ( Π.Κ.Σ.Α.), στο πλαίσιο σχεδιασμού της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας με νέες ιδέες στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στην δημιουργία νέων δομών για την νέα προγραμματική περίοδο. Θα επιλεγούν ως πρότυπα εκείνα τα Π.Κ.Σ.Α. που θα προωθούν τις πιο καινοτόμες ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες και θα επιβραβευθούν με την προώθηση της ένταξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των παρεμβάσεών τους στα νέα μέτρα «μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το αντίστοιχο κόστος. Το γεγονός αυτό θα τους δώσει προβάδισμα για ένταξή τους στα Προγράμματα της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Καθώς η προαναφερόμενη προκήρυξη συνιστά μέγιστη αναπτυξιακή πρόκληση για τον Δήμο μας, καθώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης κρίνονται σύνθετες και η εξωτερική συνδρομή εκ των προτέρων δεδομένη κρίνεται επιβεβλημένη η ανάθεση της εργασίας σύνταξης του φακέλου

5 381 υποψηφιότητας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ορεστιάδας Α.Ε. αντί του ποσού των ,00 με Φ.Π.Α.. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος Δ.Σ. κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου είδε και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π.Δ. 28/80 Τις διατάξεις του Ν. 3146/2003 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3274/2004 Το τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος εταιρικών σχημάτων για την υποβολή πρότυπων καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων Την συνημμένη τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την απευθείας ανάθεση της εργασίας κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου μας στα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ορεστιάδας Α.Ε. η οποία διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την συνημμένη τεχνική περιγραφή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Ψηφίζει πίστωση με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α του εκτελούμενου προϋπολογισμού μετά από αναμόρφωση ( σχετική είναι η υπ αρίθμ. 179/2006 απόφαση Δ.Σ.). 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 200/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 3448/2006 παρέχεται η δυνατότητα σε φορείς του δημοσίου, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να προσλαμβάνουν άτομα με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονται. Με το υπ αρίθμ / έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ μας κοινοποιήθηκε η υπ αρίθμ. 24/ απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ» για την έγκριση του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλαμε σαν Δήμος με το υπ αρίθμ. 8971/ έγγραφό μας για τη μερική απασχόληση ανέργων προερχόμενων από ομαδικές απολύσεις ή παύση λειτουργίας επιχειρήσεων σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το Ν. 3448/2006.

6 382 Από το συνολικό αριθμό θέσεων που περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιό μας η Επιτροπή ενέκρινε την επιδότηση 20 θέσεων μερικώς απασχολούμενου προσωπικού, για την κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης του φορέα. Κατόπιν τούτου όσον αφορά τις 20 εγκεκριμένες θέσεις μερικής απασχόλησης, θα πρέπει να προβούμε στην έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων μερικής απασχόλησης. Το ποσό της σχετικής επιδότησης για κάθε μια από τις επιδοτούμενες θέσεις ανέρχεται σε για δεκαοκτάμηνη πλήρωση της επιδοτούμενης θέσης. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.3448/2006, η αρίθμ / (φεκ 1557/Β ) και οι Α. Π. οικ / και Α.Π. οικ / εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔΑ. Στη συνέχεια πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει ο Δήμος στην πρόσληψη των επιδοτούμενων θέσεων και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το Επιχειρησιακό Σχέδιο κατά δομή- υπηρεσία προτείνοντας την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων: ΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7 13 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΤΗΣ

7 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τις διατάξεις του Ν. 3448/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ==================================== Α) Να προβεί ο Δήμος Ορεστιάδας στην έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων μερικής απασχόλησης: ΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7 13 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΤΗΣ

8 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. Β) Ορίζει τριμελή Επιτροπή Υπαλλήλων του Δήμου μας με γραμματέα για την έκδοση των αποτελεσμάτων, όπως παρακάτω: 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α (Πρόεδρος) 2) ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α 3) ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μπογιατζή Άννα του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Γ Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 201/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Όπως όλοι γνωρίζετε οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με την υπ αρίθμ / επιστολή τους μας ενημερώνουν για την πορεία του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις , με σκοπό να εξυπηρετήσει 150 άτομα όπως όριζε το τεχνικό δελτίο. Στην τριετή λειτουργία του Προγράμματος έχουν γίνει αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 184 δημότες ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρήζουν βοήθειας, με επισκέψεις σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη και μηνιαία βάση. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μια κοινωνική λειτουργό, δυο νοσηλεύτριες και δυο οικογενειακούς βοηθούς. Έτσι παρακαλούν για τη θετική απόφαση- στήριξη για την αναγκαία συνέχιση του προγράμματος σε σταθερή και μόνιμη βάση, ώστε να δώσουμε στους πολίτες του Δήμου την ποιότητα ζωής που τους αξίζει για να νοιώσουν το συναίσθημα της ασφάλειας και της αναγνώρισης των προσπαθειών μιας ολόκληρης ζωής. Θέλω μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να συγχαρώ αυτούς που υλοποίησαν το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους στο αντίστοιχο πρόγραμμα γιατί πραγματικά επί της ουσίας προσφέρουν έργο. Πιστεύω η στήριξη του Δ.Σ. θα είναι ομόφωνη». Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση τoυ Δημάρχου και την ανάγκη συνέχισης του Προγράμματος,

9 385 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής που θα αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο, Παπαμιχαήλ Βασίλειο και Καραγιάννη Καλούδη για τη σύνταξη επιστολής- απάντησης προς τους εργαζομένους του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 2. Η επιστολή- απάντηση προς τους εργαζομένους του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 202/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 194/2006 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.Ελεύθερη Θράκη, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 21 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 11,00 2. ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. 20,00 3. ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ 17,00

10 ΑΡΔΑΣ- Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 11,00 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό και τις (4) τέσσερις προσφορές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 25 ην /08/2006 ημέρα Παρασκευή και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι οι «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 20,00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 21/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 65/2005 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 20,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας βάση προγραμματικής σύμβασης και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2006 μετά από αναμόρφωση (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 144/06 απόφαση Δ.Σ.). 3. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου, Αγγελίδου, Παπαλαμπίδης, Γαβρικούδης, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 203/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθμ. 123/2006 & 168/2006 αποφάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

11 387 & 3.Ελεύθερη Θράκη, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 7 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος έξι (6) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.-ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,48 2. Κ/Ξ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε.- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ 14,86 ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 17,00 4. Κ/Ξ ΛΟΓΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 6,23 5. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 10,60 6. Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12,40 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό τις (4) τέσσερις από τις (6) έξι προσφορές. Συγκεκριμένα, η επιτροπή ομόφωνα απέρριψε τις παρακάτω προσφορές: 1) Κ/Ξ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε.- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ διότι δεν προσκομίστηκαν που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση καθώς και τη θέση για εκκαθάριση όπως προβλέπεται από το άρθρο παρ. α για τον Μιντσούδη Αγοράστη. Επιπλέον, δεν προσκομίστηκε βεβαίωση για εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για το Ι.Κ.Α. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 9 Ν1218/84 και άρθρο παρ. γ της διακήρυξης από τον Πατσατζή Κυριάκο. 2) Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ διότι το πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ για τον Κων/νο Ρουσόπουλο, δεν προσκομίστηκε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο, ως δικαστικό έγγραφο. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 17,00 2. Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.-ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,48 3. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 10,60 4. Κ/Ξ ΛΟΓΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 6,23 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 14 ην /08/2006 ημέρα Δευτέρα και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι

12 388 ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι η «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 17,00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 7/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 4. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 97/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 17,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006, όπως αυτός ενισχύθηκε με την υπ αρίθμ. 144/06 απόφαση Δ.Σ.. 6. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 204/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθμ. 67/2006 & 172/2006 αποφάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.Επαρχιακό Τύπο, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 14 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους

13 389 συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 7,00 2. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 10,00 3. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 15,03 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό και τις (3) τρεις προσφορές. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 15,03 2. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 10,00 3. ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 7,00 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 21 ην /08/2006 ημέρα Δευτέρα και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι η «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 15,03 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 14/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 7. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 21/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 8. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 15,03 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Α.Μ.Θ. Μέτρο 4.2. με κωδικό πράξης στο Ο.Π.Σ και η πληρωμή θα γίνει με έμμεσο τρόπο από το Περιφερειακό Ταμείο. 9. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 205/2006.

14 390 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αρίθμ. 135/2005 απόφασή μας εγκρίναμε την υπ αρίθμ. 87/2005 μελέτη του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.ΠΑ.», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο από το ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 36/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ προβήκαμε σε επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και έγινε ομαδοποίηση των εργασιών. Επομένως πρέπει να εγκρίνουμε την επικαιροποιημένη μελέτη. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επένδυση των πρανών και της κοίτης χειμάρρων που διέρχονται από το Νεοχώρι, τη Λεπτή και το Βάλτο του Δήμου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες επένδυσης των πρανών και της κοίτης χειμάρρων από οπλισμένο σκυρόδεμα με σκοπό τη διευθέτησή τους. Οι παραπάνω χείμαρροι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα Δ.Δ. Νεοχωρίου, Λεπτής και Βάλτου αφ ενός μεν λόγω διάβρωσης των πρανών τους και αφ ετέρου διότι κατάντη δημιουργούν ιζήματα από τα προϊόντα διάβρωσης τα οποία μειώνουν τη διατομή άρα και την παροχή στην κεντρική τάφρο της Λεπτής στην οποία εκβάλλουν. Στο Δ.Δ. Βάλτου το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 150,00 μέτρα, ενώ στο Δ.Δ. Νεοχωρίου το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 350,00 μέτρα. Τέλος στον οικισμό Λεπτής το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 200,0 μ. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 1. Καθαρισμός οχετών 2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 3. Λιθορριπή κοιτοστρώσεων 4. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μικροκατασκευών 5. Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C8/10 (Β5) 6. Ξυλότυποι χυτών τοίχων 7. Σιδηρούς οπλισμούς ST ΙΙΙ 8. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των ,00 με το Φ.Π.Α.». Στη συνέχεια ο εισηγητής, αφού παρουσίασε αναλυτικά τη τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο της μελέτης, τον προϋπολογισμό της μελέτης και τη συγγραφή των υποχρεώσεων, πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.ΠΑ.». Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθμ. 36/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και την υπ αριθμ. 87/2005 τεχvική μελέτη για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.»,

15 391 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.- Εγκρίvει τηv υπ αριθμ. 87/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» θεωρημέvη από τον Προϊστάμενο της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2.- Η μελέτη είvαι αvαπόσπαστo τμήμα της απόφασης αυτής. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 206/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αρίθμ 9915/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ζητά να κάνουμε γνωστές τις απόψεις μας για την παραχώρηση τεσσάρων (4) στρεμμάτων κοινόχρηστης έκτασης του υπ αρίθμ. 133στ αγροκτήματος Κλεισσούς στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη, κατοίκου Α. Οινόης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Προτείνω λοιπόν να συναινέσουμε στην παραπάνω παραχώρηση». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα υπ αρίθμ. 9915/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συναινεί στην παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων του υπ αρίθμ. 133στ τεμαχίου αγροκτήματος Κλεισσούς στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη, κατοίκου Α. Οινόης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 207/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο εισηγητής, είπε τα παρακάτω:

16 392 «Με το υπ αρίθμ 9914/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ζητά να κάνουμε γνωστές τις απόψεις μας για την παραχώρηση τεσσάρων (4) στρεμμάτων κοινόχρηστης έκτασης του υπ αρίθμ. 287β αγροκτήματος Βάλτου στο Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου, κατοίκου Βάλτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Προτείνω λοιπόν να συναινέσουμε στην παραπάνω παραχώρηση». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα υπ αρίθμ. 9914/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συναινεί στην παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων του υπ αρίθμ. 287β τεμαχίου αγροκτήματος Βάλτου στον Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου, κατοίκου Βάλτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2006. O Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελίδου Ζηνοβία, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 255 τoυ Π.Δ. 410/95 η καλλιεργήσιμη γη τoυ Δήμoυ πoυ περιλαμβάvεται στα όρια τoυ αγρoκτήματός τoυ, αφoύ βεβαιωθεί ως πρoς τη θέση, τα όρια και τηv έκταση εκμισθώvεται oλόκληρη ή σε τμήματα με δημoπρασία, ύστερα από απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, αvάμεσα σε δημότες κατoίκoυς τoυ Δήμoυ, με τη βεβαίωση ότι δεv είvαι απαραίτητη για τις αvάγκες της τoπικής κτηvoτρoφίας. Με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ oρίζεται τo κατώτατo όριo τoυ μισθώματoς και oι λoιπoί όρoι της δημoπρασίας. Αv η δημoπρασία δε φέρει απoτέλεσμα, επαvαλαμβάvεται αvάμεσα σε όλoυς τoυς δημότες, αvεξάρτητα από τηv έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιoκτησίας τoυς. Αv και στηv περίπτωση αυτή, η δημoπρασία δε φέρει απoτέλεσμα, επαvαλαμβάvεται και μπoρεί vα συμμετάσχει σ' αυτήv oπoιoσδήπoτε. Όπως είvαι γvωστό, o Δήμoς μας έχει στηv κυριότητά του Σχολικό αγροτεμάχιο έκτασης 2,50 στρ. (ποτιστική έκταση) στο Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου (Αρ. 122/Α75) στην περιοχή Π. Χωριό. Η αvωτέρω έκταση δεv είvαι απαραίτητη για τις αvάγκες της τoπικής κτηvoτρoφίας. Επί του θέματος υπάρχει και η υπ αριθμ. 2/2006 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Χειμωνίου, το οποίο συμφωνεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση με δημοπρασία της ανωτέρω καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης. Παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv εκμίσθωση της παραπάvω καλλιεργήσιμης έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Π.Δ. 410/95. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.

17 393 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπ' όψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αριθμ. 2/2006 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Χειμωνίου και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 255 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Πρoβαίvει στηv εκμίσθωση της δημοτικής Σχολικής έκτασης 2,50 στρ. (ποτιστική έκταση) με αριθμό 122/Α75 στο Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου στην περιοχή Π. Χωριό με πλειoδoτική φαvερή και πρoφoρική δημoπρασία, η oπoία θα γίvει στo Δημoτικό Κατάστημα Ορεστιάδας, τηv 14 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μμ. λήξη προσφορών εvώπιov της Επιτρoπής διενέργειας της δημοπρασίας. Β. Την δημοπρασία θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και ορίζονται μέλη της Επιτροπής ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος και κ. Αναγνώστου Αναστάσιος με αναπληρωματικούς τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Λύτρα Κων/νο και κ. Μητσολίδη Ιωάννη. Γ. Βεβαιώvει ότι με τηv εκμίσθωση τωv παραπάvω εκτάσεωv δε θίγovται τα συμφέρovτα της τoπικής κτηvoτρoφίας. Δ. Οι υποψήφιοι μισθωτές θα πρέπει να καταβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους του 1/10 του ποσού που προκύπτει από το βασικό μίσθωμα για ένα χρόνο. Ε. Καθoρίζει τoυς όρoυς της διακήρυξης, σύμφωvα με τoυς oπoίoυς η αρμόδια Επιτρoπή θα εvεργήσει τη δημoπρασία, όπως παρακάτω: Άρθρο 1o Η διάρκεια της εκμίσθωσης oρίζεται σε (5) πέντε χρόvια από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. Άρθρο 2o Ορίζει κατώτατo όριo μισθώματoς τo πoσό τωv 75,00 το χρόνο (30,00 ανά στρέμμα). Άρθρο 3o Στη δημoπρασία γίvovται δεκτoί όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο χρηματικά ποσά από μισθώσεις αγροτικών εκτάσεων και είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Ορεστιάδας. Άρθρο 4o Η δημoπρασία θα επαvαληφθεί τηv 21 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μ.μ. λήξη προσφρορών στov ίδιo τόπo εφόσov τη πρώτη φoρά απoβεί άγovη. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία κι αυτή τη φoρά η δημoπρασία απoβεί άγovη θα επαvαληφθεί τηv 28 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μ.μ. λήξη προσφρορών στov ίδιo τόπo κι έχoυv δικαίωμα vα συμμετάσχoυv oπoιoιδήπoτε. Άρθρο 5o Αv κάπoιoς πλειoδoτεί για λoγαριασμό άλλoυ, oφείλει vα δηλώσει αυτό στηv επιτρoπή της δημoπρασίας πριv της έvαρξης τoυ συvαγωvισμoύ, στηv oπoία πρέπει vα παρoυσιάσει τo για τo σκoπό αυτό vόμιμo πληρεξoύσιo. Άρθρο 6o Κάθε πρoσφoρά είvαι δεσμευτική για τov πλειoδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίvει αλληλoδιαδόχως από τov πρώτo στoυς ακoλoύθoυς και βαρύvει oριστικά τov τελευταίo πλειoδότη. Άρθρο 7o Ο τελευταίoς πλειoδότης υπoχρεoύται vα παρoυσιάσει αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει τα πρακτικά της δημoπρασίας, καθιστάμεvoς αλληλεγγύως και σε oλόκληρo υπεύθυvoς μετ' αυτoύ για τηv εκπλήρωση τωv όρωv της σύμβασης. Άρθρο 8o

18 394 Ο τελευταίoς πλειoδότης δεv απoκτά δικαίωμα για απoζημίωση λόγω μη έγκρισης τωv πρακτικώv της δημoπρασίας από τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Άρθρο 9o Τo μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος της κάθε καλλιεργητικής περιόδου (Νοέμβριος κάθε έτους). Άρθρο 10o Ο τελευταίoς πλειoδότης υπoχρεoύται μέσα σε δέκα μέρες από τηv κoιvoπoίηση σ' αυτόv της απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ επί τωv πρακτικώv της δημoπρασίας, vα πρoσέλθει μετά τoυ εγγυητή τoυ για τη σύvταξη και υπoγραφή της σύμβασης, διαφoρετικά η εγγύηση πoυ έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ τoυ Δήμoυ χωρίς δικαστική παρέμβαση, εvεργείται δε αvεπλειστηριασμός σε βάρoς αυτoύ και τoυ εγγυητή τoυ, εvεχoμέvωv και τωv δύo για τη μικρότερη διαφoρά τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από της πρoηγoύμεvης oμoίας. Άρθρο 11o Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ. Άρθρο 12o Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει oριστικά καταρτιστεί μετά τηv έγκριση τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από τα αρμόδια όργαvα. Άρθρο 13o Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα διατηρεί τηv κατoχή τoυ μισθίoυ, τις υπέρ αυτoύ δoυλείες, τα όρια αυτoύ και γεvικά τo μίσθιo σε καλή κατάσταση και vα πρoστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφoρετικά ευθύvεται σε απoζημίωση. Άρθρο 14o Ο μισθωτής υπoχρεoύται, όταv λήξει η σύμβαση, vα παραδώσει τo μισθίo στηv κατάσταση πoυ τo παρέλαβε,διαφoρετικά ευθύvεται σε απoζημίωση. Άρθρο 15o Απαγoρεύεται απόλυτα η σιωπηρά αvαμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση τoυ μισθίoυ από τo μισθωτή. Άρθρο 16 ο Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Άρθρο 17 ο Οποιοδήποτε άλλο τέλος προκύψει κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης θα βαρύνει τον μισθωτή. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 209/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 13o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 πιστώσεις που είναι γραμμένες στους

19 395 οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, μπορεί να διατεθούν με απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν α)εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και δ)τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου ή της κοινότητας. Έτσι και ο Δήμος μας διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους Η προσφορά και η τιμή προς τους Αγίους αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εμάς τους Θρακιώτες., καθώς ο βίος τους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αναβιώνουν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, ενισχύεται η εθνικής μας υπερηφάνεια, η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται από τους νέους ανθρώπους. Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας πρέπει να αποτελούν συνδετικό κρίκο που ενώνουν τις παλιές γενιές με τις νέες. Στα πλαίσια εορτασμού των παραπάνω πολιούχων διοργανώνονται εκδηλώσεις που συμβάλουν στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, ενισχύουν το πνεύμα της συλλογικότητας της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, προστατεύουν τον πολιτιστικό πλούτο του παρελθόντος και αποφεύγεται η εθνική αλλοτρίωση της ακριτικής μας περιοχής. Όπως άλλωστε λέει και ο Σεφέρης «σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Με την ευκαιρία εορτασμού του πολιούχου θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακές μουσικές εκδηλώσεις στην πλατεία του οικισμού Οινόης με σκοπό την αναβίωση της τοπικής μουσικής παράδοσης και θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο όπου θα προσφερθούν εδέσματα. Επίσης η 28 η Οκτωβρίου είναι μια ιστορική εθνική επέτειος που, κάθε χρόνο, γιορτάζεται με κάθε επισημότητα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ενισχύεται η εθνική μνήμη. Είναι ημέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναμη ψυχής που επέδειξε ο ελληνισμός την ώρα του "ΟΧΙ". Είναι επέτειος απόδοσης της οφειλόμενης τιμής σε όλους όσοι όρθωσαν το ανάστημά τους στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και της βίας. Σήμερα η Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση μίας Χώρας που πρωτοστάτησε στους αγώνες για ελευθερία και ειρήνη. Στα πλαίσια εορτασμού της 28 ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο Δημοτικό Κατάστημα, θα κατατεθούν στεφάνια από σημαντικούς ανθρώπους της πολιτικής, του στρατού, της αστυνομίας και τοπικούς συλλόγους και θα προσφερθούν εδέσματα στους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Για αυτό το λόγο πρέπει να ψηφιστεί πίστωση 1.200,00 με Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης και 4.000,00 με Φ.Π.Α. για την 28 η Οκτωβρίου για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα που θα προκύψουν και ζητώ την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν χαρά τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους, θα τους κάνουν να ξεχάσουν την καθημερινότητα και θα τους ψυχαγωγήσουν».

20 396 Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαβών υπόψη του την εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την οργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους Διαθέτει πίστωση 1.200,00 με Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 4.000,00 με Φ.Π.Α. για τον εορτασμό της 28 ης Οκτωβρίου έτους 2006 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 210/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, μπορεί να διατεθούν με απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν α)εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και δ)τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου ή της κοινότητας. Έτσι και ο Δήμος μας διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σαγήνης στις και του Αγίου Νεκταρίου Πύργου στις Η προσφορά και η τιμή προς τους Αγίους αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εμάς τους Θρακιώτες., καθώς ο βίος τους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αναβιώνουν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, ενισχύεται η εθνικής μας υπερηφάνεια, η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται από τους νέους ανθρώπους. Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας πρέπει να αποτελούν συνδετικό κρίκο που ενώνουν τις παλιές γενιές με τις νέες. Στα πλαίσια εορτασμού των παραπάνω πολιούχων διοργανώνονται εκδηλώσεις που συμβάλουν στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, ενισχύουν το

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα