20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ Προέδρου του σύμφωvα με τα άρθρα 94, 107, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9.ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11.ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 12. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 16. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 19. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv.

2 378 Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, στο μέτρο 6.1 με τίτλο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 3. Υποβολή πρότασης για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης της Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας πρότυπου καινοτόμου σχεδίου στο πλαίσιο σχεδιασμού της Δ Προγραμματικής Περιόδου, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 4. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 3448/2006. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 5. Απόφαση στήριξη του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας για την αναγκαία συνέχιση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε σταθερή και μόνιμη βάση. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.. Αναστάσιος Αναγνώστου. 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.. Αναστάσιος Αναγνώστου. 10. Παραχώρηση κοινοχρήστου εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη με βάση το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 11. Παραχώρηση κοινοχρήστου εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου με βάση το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 12. Έγκριση δημοπρασίας του αγροτεμαχίου με αριθμό 122/Α75 έκτασης 2,5 στρ. στην περιοχή Π. Χωριό του Δ.Δ.Ν. Χειμωνίου. Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελίδου Ζηνοβία 13. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους 2006.

3 379 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 14. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σαγήνης στις και του Αγίου Νεκταρίου Πύργου στις Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 15. Έγκριση δαπανών για την επέκταση εξωτερικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις (Τακτική)και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 1 η Αυγούστου 2006 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα εφτά (7) θέματα που συζητήθηκαν εκ των οποίων τα δύο έκτακτα και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις (Τακτική). Μετά το τέλος της ψηφοφορίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος για προσωπικούς του λόγους. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την υπ αρίθμ. Α.Π. ΟΙΚ.: /Π91/ Πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και του Μέτρου 6.1

4 380 «Προστασία και Αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υποβάλλεται από το Δήμο μας προς ένταξη το έργο «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.». Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου αυτού στο πλαίσιο του Μέτρου 6.1 θα πρέπει να παρθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου του παραπάνω έργου». Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση τoυ Δημάρχου και την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμού Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 6.1 «Προστασία και Αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζελίδης και Τονίδης. Επίσης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρησε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 199/2006. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με πρόσκληση του καλεί εταιρικά σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης ( Π.Κ.Σ.Α.), στο πλαίσιο σχεδιασμού της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας με νέες ιδέες στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στην δημιουργία νέων δομών για την νέα προγραμματική περίοδο. Θα επιλεγούν ως πρότυπα εκείνα τα Π.Κ.Σ.Α. που θα προωθούν τις πιο καινοτόμες ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες και θα επιβραβευθούν με την προώθηση της ένταξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των παρεμβάσεών τους στα νέα μέτρα «μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το αντίστοιχο κόστος. Το γεγονός αυτό θα τους δώσει προβάδισμα για ένταξή τους στα Προγράμματα της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Καθώς η προαναφερόμενη προκήρυξη συνιστά μέγιστη αναπτυξιακή πρόκληση για τον Δήμο μας, καθώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης κρίνονται σύνθετες και η εξωτερική συνδρομή εκ των προτέρων δεδομένη κρίνεται επιβεβλημένη η ανάθεση της εργασίας σύνταξης του φακέλου

5 381 υποψηφιότητας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ορεστιάδας Α.Ε. αντί του ποσού των ,00 με Φ.Π.Α.. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος Δ.Σ. κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου είδε και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π.Δ. 28/80 Τις διατάξεις του Ν. 3146/2003 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3274/2004 Το τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος εταιρικών σχημάτων για την υποβολή πρότυπων καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων Την συνημμένη τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την απευθείας ανάθεση της εργασίας κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου μας στα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ορεστιάδας Α.Ε. η οποία διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την συνημμένη τεχνική περιγραφή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Ψηφίζει πίστωση με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α του εκτελούμενου προϋπολογισμού μετά από αναμόρφωση ( σχετική είναι η υπ αρίθμ. 179/2006 απόφαση Δ.Σ.). 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 200/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 3448/2006 παρέχεται η δυνατότητα σε φορείς του δημοσίου, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να προσλαμβάνουν άτομα με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονται. Με το υπ αρίθμ / έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ μας κοινοποιήθηκε η υπ αρίθμ. 24/ απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ» για την έγκριση του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλαμε σαν Δήμος με το υπ αρίθμ. 8971/ έγγραφό μας για τη μερική απασχόληση ανέργων προερχόμενων από ομαδικές απολύσεις ή παύση λειτουργίας επιχειρήσεων σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το Ν. 3448/2006.

6 382 Από το συνολικό αριθμό θέσεων που περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιό μας η Επιτροπή ενέκρινε την επιδότηση 20 θέσεων μερικώς απασχολούμενου προσωπικού, για την κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης του φορέα. Κατόπιν τούτου όσον αφορά τις 20 εγκεκριμένες θέσεις μερικής απασχόλησης, θα πρέπει να προβούμε στην έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων μερικής απασχόλησης. Το ποσό της σχετικής επιδότησης για κάθε μια από τις επιδοτούμενες θέσεις ανέρχεται σε για δεκαοκτάμηνη πλήρωση της επιδοτούμενης θέσης. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.3448/2006, η αρίθμ / (φεκ 1557/Β ) και οι Α. Π. οικ / και Α.Π. οικ / εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔΑ. Στη συνέχεια πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει ο Δήμος στην πρόσληψη των επιδοτούμενων θέσεων και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το Επιχειρησιακό Σχέδιο κατά δομή- υπηρεσία προτείνοντας την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων: ΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7 13 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΤΗΣ

7 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τις διατάξεις του Ν. 3448/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ==================================== Α) Να προβεί ο Δήμος Ορεστιάδας στην έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων μερικής απασχόλησης: ΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7 13 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 1 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΤΗΣ

8 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. Β) Ορίζει τριμελή Επιτροπή Υπαλλήλων του Δήμου μας με γραμματέα για την έκδοση των αποτελεσμάτων, όπως παρακάτω: 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α (Πρόεδρος) 2) ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α 3) ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Α Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μπογιατζή Άννα του Κλάδου ΔΕ-1 με Βαθμό Γ Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 201/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Όπως όλοι γνωρίζετε οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με την υπ αρίθμ / επιστολή τους μας ενημερώνουν για την πορεία του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις , με σκοπό να εξυπηρετήσει 150 άτομα όπως όριζε το τεχνικό δελτίο. Στην τριετή λειτουργία του Προγράμματος έχουν γίνει αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 184 δημότες ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρήζουν βοήθειας, με επισκέψεις σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη και μηνιαία βάση. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μια κοινωνική λειτουργό, δυο νοσηλεύτριες και δυο οικογενειακούς βοηθούς. Έτσι παρακαλούν για τη θετική απόφαση- στήριξη για την αναγκαία συνέχιση του προγράμματος σε σταθερή και μόνιμη βάση, ώστε να δώσουμε στους πολίτες του Δήμου την ποιότητα ζωής που τους αξίζει για να νοιώσουν το συναίσθημα της ασφάλειας και της αναγνώρισης των προσπαθειών μιας ολόκληρης ζωής. Θέλω μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να συγχαρώ αυτούς που υλοποίησαν το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους στο αντίστοιχο πρόγραμμα γιατί πραγματικά επί της ουσίας προσφέρουν έργο. Πιστεύω η στήριξη του Δ.Σ. θα είναι ομόφωνη». Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση τoυ Δημάρχου και την ανάγκη συνέχισης του Προγράμματος,

9 385 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής που θα αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο, Παπαμιχαήλ Βασίλειο και Καραγιάννη Καλούδη για τη σύνταξη επιστολής- απάντησης προς τους εργαζομένους του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 2. Η επιστολή- απάντηση προς τους εργαζομένους του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 202/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 194/2006 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.Ελεύθερη Θράκη, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 21 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 11,00 2. ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. 20,00 3. ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ 17,00

10 ΑΡΔΑΣ- Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 11,00 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό και τις (4) τέσσερις προσφορές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 25 ην /08/2006 ημέρα Παρασκευή και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι οι «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 20,00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 21/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 65/2005 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 20,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας βάση προγραμματικής σύμβασης και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2006 μετά από αναμόρφωση (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 144/06 απόφαση Δ.Σ.). 3. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου, Αγγελίδου, Παπαλαμπίδης, Γαβρικούδης, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 203/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθμ. 123/2006 & 168/2006 αποφάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

11 387 & 3.Ελεύθερη Θράκη, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 7 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος έξι (6) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.-ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,48 2. Κ/Ξ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε.- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ 14,86 ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 17,00 4. Κ/Ξ ΛΟΓΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 6,23 5. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 10,60 6. Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12,40 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό τις (4) τέσσερις από τις (6) έξι προσφορές. Συγκεκριμένα, η επιτροπή ομόφωνα απέρριψε τις παρακάτω προσφορές: 1) Κ/Ξ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε.- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ διότι δεν προσκομίστηκαν που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση καθώς και τη θέση για εκκαθάριση όπως προβλέπεται από το άρθρο παρ. α για τον Μιντσούδη Αγοράστη. Επιπλέον, δεν προσκομίστηκε βεβαίωση για εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για το Ι.Κ.Α. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 9 Ν1218/84 και άρθρο παρ. γ της διακήρυξης από τον Πατσατζή Κυριάκο. 2) Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ διότι το πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ για τον Κων/νο Ρουσόπουλο, δεν προσκομίστηκε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο, ως δικαστικό έγγραφο. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 17,00 2. Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.-ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,48 3. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 10,60 4. Κ/Ξ ΛΟΓΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 6,23 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 14 ην /08/2006 ημέρα Δευτέρα και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι

12 388 ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι η «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 17,00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 7/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 4. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,22 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 97/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 17,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006, όπως αυτός ενισχύθηκε με την υπ αρίθμ. 144/06 απόφαση Δ.Σ.. 6. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 204/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθμ. 67/2006 & 172/2006 αποφάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3263/04 είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.Επαρχιακό Τύπο, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 14 ην /08/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους

13 389 συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 7,00 2. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 10,00 3. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 15,03 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό και τις (3) τρεις προσφορές. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 15,03 2. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 10,00 3. ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 7,00 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 21 ην /08/2006 ημέρα Δευτέρα και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι η «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 15,03 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 14/08/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 7. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 21/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 8. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 15,03 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Α.Μ.Θ. Μέτρο 4.2. με κωδικό πράξης στο Ο.Π.Σ και η πληρωμή θα γίνει με έμμεσο τρόπο από το Περιφερειακό Ταμείο. 9. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 205/2006.

14 390 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αρίθμ. 135/2005 απόφασή μας εγκρίναμε την υπ αρίθμ. 87/2005 μελέτη του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.ΠΑ.», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο από το ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 36/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ προβήκαμε σε επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και έγινε ομαδοποίηση των εργασιών. Επομένως πρέπει να εγκρίνουμε την επικαιροποιημένη μελέτη. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επένδυση των πρανών και της κοίτης χειμάρρων που διέρχονται από το Νεοχώρι, τη Λεπτή και το Βάλτο του Δήμου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες επένδυσης των πρανών και της κοίτης χειμάρρων από οπλισμένο σκυρόδεμα με σκοπό τη διευθέτησή τους. Οι παραπάνω χείμαρροι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα Δ.Δ. Νεοχωρίου, Λεπτής και Βάλτου αφ ενός μεν λόγω διάβρωσης των πρανών τους και αφ ετέρου διότι κατάντη δημιουργούν ιζήματα από τα προϊόντα διάβρωσης τα οποία μειώνουν τη διατομή άρα και την παροχή στην κεντρική τάφρο της Λεπτής στην οποία εκβάλλουν. Στο Δ.Δ. Βάλτου το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 150,00 μέτρα, ενώ στο Δ.Δ. Νεοχωρίου το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 350,00 μέτρα. Τέλος στον οικισμό Λεπτής το μήκος της επένδυσης του χειμάρρου θα είναι 200,0 μ. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 1. Καθαρισμός οχετών 2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 3. Λιθορριπή κοιτοστρώσεων 4. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μικροκατασκευών 5. Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C8/10 (Β5) 6. Ξυλότυποι χυτών τοίχων 7. Σιδηρούς οπλισμούς ST ΙΙΙ 8. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των ,00 με το Φ.Π.Α.». Στη συνέχεια ο εισηγητής, αφού παρουσίασε αναλυτικά τη τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο της μελέτης, τον προϋπολογισμό της μελέτης και τη συγγραφή των υποχρεώσεων, πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.ΠΑ.». Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθμ. 36/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και την υπ αριθμ. 87/2005 τεχvική μελέτη για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.»,

15 391 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.- Εγκρίvει τηv υπ αριθμ. 87/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανών χειμάρρων εντός των δημ. διαμερισμάτων Βάλτου, Νεοχωρίου και του οικισμου Λεπτής του Δήμου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» θεωρημέvη από τον Προϊστάμενο της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2.- Η μελέτη είvαι αvαπόσπαστo τμήμα της απόφασης αυτής. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Μαυρίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 206/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αρίθμ 9915/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ζητά να κάνουμε γνωστές τις απόψεις μας για την παραχώρηση τεσσάρων (4) στρεμμάτων κοινόχρηστης έκτασης του υπ αρίθμ. 133στ αγροκτήματος Κλεισσούς στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη, κατοίκου Α. Οινόης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Προτείνω λοιπόν να συναινέσουμε στην παραπάνω παραχώρηση». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα υπ αρίθμ. 9915/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συναινεί στην παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων του υπ αρίθμ. 133στ τεμαχίου αγροκτήματος Κλεισσούς στον Μίχο Δημήτριο του Λυμπέρη, κατοίκου Α. Οινόης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 207/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο εισηγητής, είπε τα παρακάτω:

16 392 «Με το υπ αρίθμ 9914/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ζητά να κάνουμε γνωστές τις απόψεις μας για την παραχώρηση τεσσάρων (4) στρεμμάτων κοινόχρηστης έκτασης του υπ αρίθμ. 287β αγροκτήματος Βάλτου στο Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου, κατοίκου Βάλτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Προτείνω λοιπόν να συναινέσουμε στην παραπάνω παραχώρηση». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα υπ αρίθμ. 9914/ έγγραφό της η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συναινεί στην παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων του υπ αρίθμ. 287β τεμαχίου αγροκτήματος Βάλτου στον Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου, κατοίκου Βάλτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2006. O Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελίδου Ζηνοβία, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 255 τoυ Π.Δ. 410/95 η καλλιεργήσιμη γη τoυ Δήμoυ πoυ περιλαμβάvεται στα όρια τoυ αγρoκτήματός τoυ, αφoύ βεβαιωθεί ως πρoς τη θέση, τα όρια και τηv έκταση εκμισθώvεται oλόκληρη ή σε τμήματα με δημoπρασία, ύστερα από απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, αvάμεσα σε δημότες κατoίκoυς τoυ Δήμoυ, με τη βεβαίωση ότι δεv είvαι απαραίτητη για τις αvάγκες της τoπικής κτηvoτρoφίας. Με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ oρίζεται τo κατώτατo όριo τoυ μισθώματoς και oι λoιπoί όρoι της δημoπρασίας. Αv η δημoπρασία δε φέρει απoτέλεσμα, επαvαλαμβάvεται αvάμεσα σε όλoυς τoυς δημότες, αvεξάρτητα από τηv έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιoκτησίας τoυς. Αv και στηv περίπτωση αυτή, η δημoπρασία δε φέρει απoτέλεσμα, επαvαλαμβάvεται και μπoρεί vα συμμετάσχει σ' αυτήv oπoιoσδήπoτε. Όπως είvαι γvωστό, o Δήμoς μας έχει στηv κυριότητά του Σχολικό αγροτεμάχιο έκτασης 2,50 στρ. (ποτιστική έκταση) στο Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου (Αρ. 122/Α75) στην περιοχή Π. Χωριό. Η αvωτέρω έκταση δεv είvαι απαραίτητη για τις αvάγκες της τoπικής κτηvoτρoφίας. Επί του θέματος υπάρχει και η υπ αριθμ. 2/2006 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Χειμωνίου, το οποίο συμφωνεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση με δημοπρασία της ανωτέρω καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης. Παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv εκμίσθωση της παραπάvω καλλιεργήσιμης έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Π.Δ. 410/95. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.

17 393 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπ' όψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αριθμ. 2/2006 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Χειμωνίου και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 255 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Πρoβαίvει στηv εκμίσθωση της δημοτικής Σχολικής έκτασης 2,50 στρ. (ποτιστική έκταση) με αριθμό 122/Α75 στο Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου στην περιοχή Π. Χωριό με πλειoδoτική φαvερή και πρoφoρική δημoπρασία, η oπoία θα γίvει στo Δημoτικό Κατάστημα Ορεστιάδας, τηv 14 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μμ. λήξη προσφορών εvώπιov της Επιτρoπής διενέργειας της δημοπρασίας. Β. Την δημοπρασία θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και ορίζονται μέλη της Επιτροπής ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος και κ. Αναγνώστου Αναστάσιος με αναπληρωματικούς τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Λύτρα Κων/νο και κ. Μητσολίδη Ιωάννη. Γ. Βεβαιώvει ότι με τηv εκμίσθωση τωv παραπάvω εκτάσεωv δε θίγovται τα συμφέρovτα της τoπικής κτηvoτρoφίας. Δ. Οι υποψήφιοι μισθωτές θα πρέπει να καταβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους του 1/10 του ποσού που προκύπτει από το βασικό μίσθωμα για ένα χρόνο. Ε. Καθoρίζει τoυς όρoυς της διακήρυξης, σύμφωvα με τoυς oπoίoυς η αρμόδια Επιτρoπή θα εvεργήσει τη δημoπρασία, όπως παρακάτω: Άρθρο 1o Η διάρκεια της εκμίσθωσης oρίζεται σε (5) πέντε χρόvια από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. Άρθρο 2o Ορίζει κατώτατo όριo μισθώματoς τo πoσό τωv 75,00 το χρόνο (30,00 ανά στρέμμα). Άρθρο 3o Στη δημoπρασία γίvovται δεκτoί όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο χρηματικά ποσά από μισθώσεις αγροτικών εκτάσεων και είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Ορεστιάδας. Άρθρο 4o Η δημoπρασία θα επαvαληφθεί τηv 21 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μ.μ. λήξη προσφρορών στov ίδιo τόπo εφόσov τη πρώτη φoρά απoβεί άγovη. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία κι αυτή τη φoρά η δημoπρασία απoβεί άγovη θα επαvαληφθεί τηv 28 η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. ως 13 μ.μ. λήξη προσφρορών στov ίδιo τόπo κι έχoυv δικαίωμα vα συμμετάσχoυv oπoιoιδήπoτε. Άρθρο 5o Αv κάπoιoς πλειoδoτεί για λoγαριασμό άλλoυ, oφείλει vα δηλώσει αυτό στηv επιτρoπή της δημoπρασίας πριv της έvαρξης τoυ συvαγωvισμoύ, στηv oπoία πρέπει vα παρoυσιάσει τo για τo σκoπό αυτό vόμιμo πληρεξoύσιo. Άρθρο 6o Κάθε πρoσφoρά είvαι δεσμευτική για τov πλειoδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίvει αλληλoδιαδόχως από τov πρώτo στoυς ακoλoύθoυς και βαρύvει oριστικά τov τελευταίo πλειoδότη. Άρθρο 7o Ο τελευταίoς πλειoδότης υπoχρεoύται vα παρoυσιάσει αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει τα πρακτικά της δημoπρασίας, καθιστάμεvoς αλληλεγγύως και σε oλόκληρo υπεύθυvoς μετ' αυτoύ για τηv εκπλήρωση τωv όρωv της σύμβασης. Άρθρο 8o

18 394 Ο τελευταίoς πλειoδότης δεv απoκτά δικαίωμα για απoζημίωση λόγω μη έγκρισης τωv πρακτικώv της δημoπρασίας από τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Άρθρο 9o Τo μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος της κάθε καλλιεργητικής περιόδου (Νοέμβριος κάθε έτους). Άρθρο 10o Ο τελευταίoς πλειoδότης υπoχρεoύται μέσα σε δέκα μέρες από τηv κoιvoπoίηση σ' αυτόv της απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ επί τωv πρακτικώv της δημoπρασίας, vα πρoσέλθει μετά τoυ εγγυητή τoυ για τη σύvταξη και υπoγραφή της σύμβασης, διαφoρετικά η εγγύηση πoυ έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ τoυ Δήμoυ χωρίς δικαστική παρέμβαση, εvεργείται δε αvεπλειστηριασμός σε βάρoς αυτoύ και τoυ εγγυητή τoυ, εvεχoμέvωv και τωv δύo για τη μικρότερη διαφoρά τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από της πρoηγoύμεvης oμoίας. Άρθρο 11o Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ. Άρθρο 12o Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει oριστικά καταρτιστεί μετά τηv έγκριση τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από τα αρμόδια όργαvα. Άρθρο 13o Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα διατηρεί τηv κατoχή τoυ μισθίoυ, τις υπέρ αυτoύ δoυλείες, τα όρια αυτoύ και γεvικά τo μίσθιo σε καλή κατάσταση και vα πρoστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφoρετικά ευθύvεται σε απoζημίωση. Άρθρο 14o Ο μισθωτής υπoχρεoύται, όταv λήξει η σύμβαση, vα παραδώσει τo μισθίo στηv κατάσταση πoυ τo παρέλαβε,διαφoρετικά ευθύvεται σε απoζημίωση. Άρθρο 15o Απαγoρεύεται απόλυτα η σιωπηρά αvαμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση τoυ μισθίoυ από τo μισθωτή. Άρθρο 16 ο Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Άρθρο 17 ο Οποιοδήποτε άλλο τέλος προκύψει κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης θα βαρύνει τον μισθωτή. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 209/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 13o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 πιστώσεις που είναι γραμμένες στους

19 395 οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, μπορεί να διατεθούν με απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν α)εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και δ)τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου ή της κοινότητας. Έτσι και ο Δήμος μας διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους Η προσφορά και η τιμή προς τους Αγίους αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εμάς τους Θρακιώτες., καθώς ο βίος τους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αναβιώνουν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, ενισχύεται η εθνικής μας υπερηφάνεια, η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται από τους νέους ανθρώπους. Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας πρέπει να αποτελούν συνδετικό κρίκο που ενώνουν τις παλιές γενιές με τις νέες. Στα πλαίσια εορτασμού των παραπάνω πολιούχων διοργανώνονται εκδηλώσεις που συμβάλουν στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, ενισχύουν το πνεύμα της συλλογικότητας της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, προστατεύουν τον πολιτιστικό πλούτο του παρελθόντος και αποφεύγεται η εθνική αλλοτρίωση της ακριτικής μας περιοχής. Όπως άλλωστε λέει και ο Σεφέρης «σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Με την ευκαιρία εορτασμού του πολιούχου θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακές μουσικές εκδηλώσεις στην πλατεία του οικισμού Οινόης με σκοπό την αναβίωση της τοπικής μουσικής παράδοσης και θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο όπου θα προσφερθούν εδέσματα. Επίσης η 28 η Οκτωβρίου είναι μια ιστορική εθνική επέτειος που, κάθε χρόνο, γιορτάζεται με κάθε επισημότητα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ενισχύεται η εθνική μνήμη. Είναι ημέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναμη ψυχής που επέδειξε ο ελληνισμός την ώρα του "ΟΧΙ". Είναι επέτειος απόδοσης της οφειλόμενης τιμής σε όλους όσοι όρθωσαν το ανάστημά τους στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και της βίας. Σήμερα η Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση μίας Χώρας που πρωτοστάτησε στους αγώνες για ελευθερία και ειρήνη. Στα πλαίσια εορτασμού της 28 ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο Δημοτικό Κατάστημα, θα κατατεθούν στεφάνια από σημαντικούς ανθρώπους της πολιτικής, του στρατού, της αστυνομίας και τοπικούς συλλόγους και θα προσφερθούν εδέσματα στους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Για αυτό το λόγο πρέπει να ψηφιστεί πίστωση 1.200,00 με Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης και 4.000,00 με Φ.Π.Α. για την 28 η Οκτωβρίου για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα που θα προκύψουν και ζητώ την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν χαρά τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους, θα τους κάνουν να ξεχάσουν την καθημερινότητα και θα τους ψυχαγωγήσουν».

20 396 Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαβών υπόψη του την εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την οργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους Διαθέτει πίστωση 1.200,00 με Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Οινόης στις και 4.000,00 με Φ.Π.Α. για τον εορτασμό της 28 ης Οκτωβρίου έτους 2006 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Κατά την ώρα της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.καραγιάννης Κ. και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουρούδης και Σταματόπουλος που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 210/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσολίδη Ιωάννη να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, μπορεί να διατεθούν με απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν α)εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και δ)τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου ή της κοινότητας. Έτσι και ο Δήμος μας διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σαγήνης στις και του Αγίου Νεκταρίου Πύργου στις Η προσφορά και η τιμή προς τους Αγίους αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εμάς τους Θρακιώτες., καθώς ο βίος τους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αναβιώνουν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, ενισχύεται η εθνικής μας υπερηφάνεια, η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται από τους νέους ανθρώπους. Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας πρέπει να αποτελούν συνδετικό κρίκο που ενώνουν τις παλιές γενιές με τις νέες. Στα πλαίσια εορτασμού των παραπάνω πολιούχων διοργανώνονται εκδηλώσεις που συμβάλουν στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, ενισχύουν το

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου :

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(Ως προς το όνομα του αναδόχου) Αριθμ. Απόφ.: 95/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 10 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Ανατολικού & Δυτικού Τμήματος Σοχιάς Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Ανατολικού & Δυτικού Τμήματος Σοχιάς Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 130/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/13-05-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 15/2013 από 9/7/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016 Της από 27-1-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 18/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας Στο Καναλάκι σήμερα την 28η Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την έκτη (6 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 14 ης από 6.7.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08 /31-05-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. 21η Οκτωβρίου 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. 21η Οκτωβρίου 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 14 ης Αυγούστου 2015 Αριθ. απόφασης 175 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τριών ακινήτων στην ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 8/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

: Πολυτεχνείου ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ : Ψαθά Κωνσταντία : : :

: Πολυτεχνείου ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ : Ψαθά Κωνσταντία : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX e-mail ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πολύγυρος 10/07/2012 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /15475 : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08/05-05-2015 έκτακτης συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου»

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου» 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 21/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 3/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 21/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 3/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 21/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 3/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 03 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 1/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο: Έγκριση ή μη βράβευσης πολιτιστικών θεατρικών συλλόγων στο πλαίσιο των 40 χρόνων από την ίδρυσή τους

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο: Έγκριση ή μη βράβευσης πολιτιστικών θεατρικών συλλόγων στο πλαίσιο των 40 χρόνων από την ίδρυσή τους ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/03/2017 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 93 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016».

Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την πρώτη (1η) Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 312

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 312 ΑΔΑ: 6Ρ9ΧΩΚΙ- 7ΡΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ Σ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 283 / 2017 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 38 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

διάθεσης αποβλήτων.κ. Πολυγύρου, ήµου Πολυγύρου» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

διάθεσης αποβλήτων.κ. Πολυγύρου, ήµου Πολυγύρου» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα