ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Θ.Δ. Σφέτσας, Δ.Τσόνης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Υπάρχουν αρκετοί λόγοι ώστε να ενδιαφερθεί κανείς για την ανάκτηση του αργύρου από τα απόβλητα πάσης φύσης επεξεργασίας φιλμ και φωτογραφιών. Ο άργυρος είναι μια πολύτιμη φυσική πηγή πεπερασμένου αποθέματος, έχει χρηματική αξία ως ανακτημένο εμπόρευμα και η απελευθέρωσή του στο περιβάλλον καθορίζεται από αυστηρούς κανόνες. Στην φωτογραφική διαδικασία οι ενώσεις του αργύρου είναι το βασικό φωτοευαίσθητο υλικό που χρησιμοποιείτο μέχρι πρότινος στα περισσότερα φωτογραφικά φιλμ και χαρτιά. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ιδιαίτερα στο υγρό εμφάνισης (developer) ή κατά την λεύκανση (bleaching), ένα μέρος του αργύρου αφαιρείται από το φιλμ ή το χαρτί και μεταναστέυει στο διάλυμα συνήθως υπό τη μορφή του συμπλόκου θειώδους αργύρου. Σημαντικές πηγές ανάκτησης του αργύρου είναι: εφαρμογές φωτο-επεξεργασίας, το χρησιμοποιημένο νερό ξεπλύματος, φιλμ σε μορφή scrap καθώς και φωτογραφικό χαρτί (scrap). Τουλάχιστον το 80 % του συνολικού αργύρου των ασπρόμαυρων αρνητικών και σχεδόν το 100 % του αργύρου που χρησιμοποιείται σε έγχρωμες διαδικασίες καταλήγει στο διάλυμα εμφάνισης. Άργυρος βρίσκεται επίσης και στο νερό έκπλυσης μετά από την διαδικασία εμφάνισης, λεύκανσης και στερέωσης (fixing). Οι οικονομικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν το αρχικό κόστος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, την ποσότητα και την αξία του αργύρου που ανακτάται και το συνολικό όφελος από την επένδυση. Οι ανάγκες σε χώρο και σε ενέργεια, η καθημερινώς απαιτούμενη ενασχόληση, η συντήρηση και η αξιοπιστία της χρησιμοποιουμένης μεθόδου ανάκτησης είναι επίσης σημαντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πριν επιχειρήσουμε την ανάκτηση του αργύρου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ποσότητα αργύρου που είναι διαθέσιμη προς ανάκτηση, το συνολικό όγκο των διαλυμάτων εμφάνισης και εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία καθώς και την αναμενόμενη απόδοση της μεθόδου ανάκτησης που θα χρησιμοποιήσουμε. Μέθοδοι ανάκτησης αργύρου Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες για την επιτόπια (on site) ανάκτηση του αργύρου. Οι πιo κοινές μέθοδοι ανάκτησης από τα διαλύματα εμφάνισης, λεύκανσης και στερέωσης περιλαμβάνουν τη μεταλλική αντικατάσταση, την ηλεκτρολυτική ανάκτηση και τη χημική καθίζηση. Η ιονική ανταλλαγή και η αντίστροφη όσμωση είναι επίσης μέθοδοι, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες ή σε συνδυασμό με τα τυποποιημένα συστήματα ανάκτησης αργύρου. Επισημαίνεται ότι οι μέθοδοι αυτές θεωρούνται γενικά κατάλληλες μόνο για αραιά διαλύματα αργύρου.

2 Μέθοδοι ανάκτησης αργύρου Αντικατάσταση μετάλλων Ηλεκτρολυτική ανάκτηση Χημική καθίζηση Ιοντο ανταλλαγή Αντίστροφη όσμωση Μεγάλης κλίμακας εφαρμογή Καλό επίπεδο διαχωρισμού σε πυκνά διαλύματα Μεγάλης κλίμακας εφαρμογή Καλό επίπεδο διαχωρισμού σε πυκνά διαλύματα Μεγάλης κλίμακας εφαρμογή Καλό επίπεδο διαχωρισμού σε πυκνά διαλύματα Αραιά διαλύματα Σε συνδυασμό με άλλη διεργασία/ες Αραιά διαλύματα Σε συνδυασμό με άλλη διεργασία/ες Η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάκτησης αργύρου για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, είναι η ηλεκτρόλυση, όπου ο άργυρος ανακτάται από το διάλυμα με την ηλεκτροαπόθεσή του στο ηλεκτρόδιο της καθόδου. Ένα ελεγχόμενο, συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα περνά μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, που είναι εμβαπτισμένα μέσα στο αργυρούχο διάλυμα. Ο άργυρος εναποτίθεται στην κάθοδο υπό την μορφή σχεδόν καθαρού μεταλλικού φύλλου αργύρου. Οι κάθοδοι αφαιρούνται περιοδικά και ο ήδη εναποθετιμένος άργυρος απομακρύνεται από το ηλεκτρόδιο προς πώληση ή επανάχρηση. Ενώ αυτή η μέθοδος είναι σχετικά δαπανηρή και χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες μεθόδους να παράγει και να αποδίδει καθαρό άργυρο, να έχει χαμηλό κόστος καθαρισμού, χαμηλό κόστος αποστολής καθώς και να μην επηρεάζονται τα υπόλοιπα υλικά ενώσεις που συνυπάρχουν στην όλη διαδικασία, επιτρέποντας έτσι την επαναχρησή τους σε μερικές διεργασίες. Η σωστή χρήση της επιτρέπει ανάκτηση του πιθανού διαθέσιμου αργύρου σε ποσοστό μέχρι και 95%. Ο συνδυασμός της ηλεκτρολυτικής ανάκτησης με την in situ ιοντο-ανταλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε απόδοση ανακτημένου καθαρού αργύρου σε ποσοστά πάνω από 99,5 %. Ένα σύστημα ηλεκτρολυτικής ανάκτησης με επανακυκλοφορία έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συστήματα που μόνον αφαιρούν τον άργυρο. Ο άργυρος αφαιρείται από το ενδιάμεσο διάλυμα από την κυψέλη ανάκτησης που είναι συνδεδεμένη «σε σειρά» ως τμήμα ενός συστήματος επανακυκλοφορίας. Το διάλυμα εμφάνισης που περιέχει άργυρο αναμορφώνεται με την ηλεκτρολυτική ανάκτηση του αργύρου και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μερικώς στην επεξεργασία της φωτογραφίας.

3 Διάγραμμα ηλεκτρολυτικής κυψέλης για την ανάκτηση αργύρου. Διάγραμμα αντικατάστασης μετάλλου σ ένα δοχείο ανάκτησης αργύρου. (Πηγή: Eastman Kodak Company) Τα μειονεκτήματα αυτών των δύο μεθόδων είναι ότι καμία κι από τις δύο δεν μπορεί να πετύχει ανάκτηση αργύρου σε ποσοστό πάνω από 95 % από πυκνά διαλύματα, να διαχειριστεί αποτελεσματικά το αραιωμένο απόβλητο ύδωρ, ή να διαχωρίσει και άλλα μέταλλα από τα απορρέοντα υγρά απόβλητα. Μια εναλλακτική λύση της επιτόπιας (on site) ανάκτησης του αργύρου είναι να συλλεχθεί το λευκαντικό και το διάλυμα της εμφάνισης σε δοχεία και να υπάρχει ένας ανάδοχος για την μεταφορά και ανάκτηση του αργύρου από αυτά τα διαλύματα. Για αυτήν την υπηρεσία το εργαστήριο φωτογραφιών μπορεί να πληρωθεί μόνο περίπου 20 % της αξίας του ανακτημένου αργύρου. Αυτό το χαμηλό ποσοστό μπορεί να αντισταθμιστεί μερικώς από την υψηλή παραγωγή ανακτημένου αργύρου. Η εξωτερική ανάκτηση (που δεν γίνεται επιτόπου στο

4 εργαστήριο φωτογραφίας αλλά εκτός του χώρου και από τρίτους) μπορεί να γίνει σε μια μεγαλύτερη, αποδοτικότερη κλίμακα από την επιτόπια (on site) ανάκτηση που εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας. Ο άργυρος μπορεί να ανακτηθεί από απορρίμματα φιλμ εμφανίσεως και φωτογραφικού χαρτιού, εμβαπτίζοντάς τα σε χρησιμοποιημένο διάλυμα εμφάνισης. Αφού διαλυθούν τα υλικά αυτά στο διάλυμα, ο άργυρος μπορεί να ανακτηθεί μέσω οποιασδήποτε μεθόδου ανάκτησης. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις που αγοράζουν τα φωτογραφικά φιλμ και χαρτιά ως απορρίμματα από τα διάφορα καταστήματα επεξεργασίας φωτογραφιών, νοσοκομείων (ακτινογραφικά φιλμ) κ.ά. Τρόποι μείωσης αποβλήτων από εργαστήρια φωτογραφίας: Υπάρχουν πρόσθετες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα εργαστήρια φωτογραφιών, ώστε ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα. Ο κατάλογος των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχεται τακτικά έτσι ώστε χρησιμοποιούνται τα χημικά πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Τα διαλύματα πρέπει να γίνονται μόνο σε ποσότητες που επαρκούν για τον προγραμματισμένο όγκο εργασίας. Καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται στα δοχεία που περιέχουν τα διαλύματα εμφάνισης για να αποτραπεί η εξάτμιση και να μην ελαττωθεί η δραστικότητά τους. Οι συνθήκες λειτουργίας στις μονάδες ανάκτησης αργύρου πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά, αλλά και να διατηρηθούν μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών που δίνουν οι προμηθευτές. Το χρησιμοποιημένο νερό έκπλυσης μπορεί να επεξεργαστεί, ώστε να καθαριστεί και να ανακυκλωθεί για νέα πλύση. Η χρήση των ελαστικών μάκτρων μπορεί να μειώσει αρκετά την ποσότητα διαλύματος που διαφεύγει από το σύστημα μαζί με το φωτογραφικό φιλμ Τα μέτρα προστασίας κοινής λογικής όπως η διατήρηση καθαρής της περιοχής ανάμιξης, αποφεύγοντας τη μίξη των ξηρών χημικών ουσιών όπου τα αερομεταφερόμενα μόρια μπορούν να προκαλέσουν τη ρύπανση άλλων διαλυμάτων. Το αντίθετης ροής υγρό έκπλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την κατανάλωση του ύδατος. Η βασική έννοια του αντίρροπου ξεπλύματος είναι να χρησιμοποιηθεί το ύδωρ από προηγούμενα ξεπλύματα κατά την επαφή του διαλύματος με το φωτογραφικό φιλμ στο πιο βρώμικο στάδιό του. Το καθαρό νερό εισάγεται μόνο κατά τη διαδικασία του τελικού σταδίου ξεβγαλμάτων. Τα διαλύματα λεύκανσης, εμφάνισης και στερέωσης μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Πειραματικό μέρος Η μέθοδος που επιλέξαμε για την εργαστηριακή ανάκτηση του αργύρου από ακτινογραφικά φιλμ, τα οποία προμηθευτήκαμε από ακτινολογικά εργαστήρια της πόλης, είναι μια χαμηλού κόστους, απλή διαδικασία με χρήση λιγότερο τοξικών αντιδραστηρίων από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα τα οποία βιοαποικοδομούνται και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θέρμανση του φιλμ με διάλυμα οξαλικού οξέος σε θερμοκρασία

5 βρασμού, ώστε να διαχωριστούν τα ανόργανα συστατικά από το πολυμερές υπόστρωμα (τριοξική κυτταρίνη) και να σχηματίσουν ένα λασπώδες ίζημα. Η ανάκτηση του αργύρου επιτυγχάνεται με ξήρανση και ισχυρή θέρμανση του ιζήματος. Με αυτήν την διαδικασία ανακτάται άργυρος καλής ποιότητας και σε υψηλή απόδοση. Μειονέκτημα της μεθόδου για εργαστήριο με απλό εξοπλισμό αποτελεί η απαιτούμενη υψηλή θέρμανση (φούρνος ~1000 ο C). Όργανα - Συσκευές 1) Ποτήρι ζέσεως ~ 2L 2) Ογκομετρική φιάλη 500 ml 3) Ηλεκτρονικός Ζυγός 4) Θερμαντική εστία με μηχανική ανάδευση 5) Μαγνητάκι 6) Χωνί Buchner 7) Αντλία κενού 8) Ξηραντήρας 9) Κάψα πορσελάνης 10) Φιάλη προπανίου βουτανίου με φλόγιστρο 11) Θερμόμετρο 12) Σιφώνιο πληρώσεως 13) Προχοϊδα 14) 2 Στατήρες 15) Κωνικές φιάλες των 250 ml 16) Πιπέτες Αντιδραστήρια - Υλικά 1) 1% w/v Οξαλικό οξύ 500 ml 2) Απεσταγμένο νερό 3) 200 g Ακτινογραφικού φιλμ Σε ποτήρι ζέσεως των 2 L τοποθετούνται 200 g ακτινογραφικού φιλμ τεμαχισμένου σε μικρά κομμάτια. Στο ποτήρι προστίθενται 500 ml δ/τος οξαλικού οξέος 1% w/v. Θερμαίνουμε μέχρι ~100 ο C χρησιμοποιώντας θερμαντική εστία με μαγνητική ανάδευση. Μετά από 30 λεπτά παρατηρούμε ότι εξαφανίζεται το μαύρο χρώμα του ακτινογραφικού φιλμ και εμφανίζεται το μπλε χρώμα του πολυεστερικού φιλμ (π.χ. τριοξική κυτταρίνη). Παρατηρείται σχηματισμός λασπώδους ιζήματος, το οποίο διηθείται υπό κενό και ξηραίνεται. Η διαδικασία της διήθησης εμφανίζει αρκετά προβλήματα δεδομένου ότι εύκολα φράζουν οι πόροι του εκάστοτε ηθμού συνεπώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο της διήθησης. Μετά ακολουθεί ξήρανση αυτού του λασπώδους ιζήματος σε ξηραντήρα κενού με αφυγραντικό μέσο CaCl 2 για 1 2 ημέρες ώστε το ίζημα να παραληφθεί τελείως ξηρό. Στην συνέχεια το ίζημα πρέπει να τακεί σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας για να παραλάβουμε καθαρό άργυρο καθόσον όλες οι ακαθαρσίες που από το διάλυμα πέρασαν στο ίζημα τεφροποιούνται. Ο άργυρος έχει σημείο τήξης 963 ο C. Χρησιμοποιήσαμε για την τήξη του κάψα πορσελάνης την οποία και θερμαίνουμε με φλόγιστρο προπανίου βουτανίου σε αναλογία

6 70% - 30%. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Μετά το πέρας της θέρμανσης παρατηρήθηκαν μέσα στην κάψα μικρά συσσωματώματα αργύρου που γυάλιζαν ελαφρώς. Για να υπολογιστεί η περιεκτικότητα σε άργυρο του υλικού που έχουμε μέσα στην κάψα ακολουθήθηκε διαλυτοποίηση με πυκνό νιτρικό οξύ και ποσοτικός προσδιορισμός του αργύρου με την μέθοδο Mohr. Όργανα Συσκευές Κωνικές φιάλες 250 ml (2) Προχοΐδα 50 ml Σιφώνιο μέτρησης 10 ml Σιφώνιο πλήρωσης 10 ml Ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml Αντιδραστήρια Υλικά Νιτρικό οξύ HNO 3 (aq), 1 Μ Χρωμικό κάλιο, Κ 2 CrO 4 (aq), 0,2 Μ Διάλυμα χλωριούχων π.χ. ΝaCl (aq) 0,1 Μ Νιτρικός άργυρος Πειραματική διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού ιόντων Ag + Γεμίζουμε την προχοΐδα με άγνωστο διάλυμα ΑgΝO 3 (10 ml είναι αρκετά) για τον λευκό προσδιορισμό. Γεμίζουμε την κωνική φιάλη με πρότυπο διάλυμα NaCl. Σημειώνουμε τις ενδείξεις Α και Β στις κωνικές φιάλες και προσθέτουμε: Φιάλη Α: (Λευκός προσδιορισμός) 100 ml απιοντισμένου νερού με ογκομετρικό κύλινδρο. 1-2 ml δείκτη K 2 CrO 4 (aq) με σιφώνιο μέτρησης (μετρημένα ακριβώς). Φιάλη Β: 10 ml πρότυπο διάλυμα NaCl με σιφώνιο μέτρησης. 90 ml απιοντισμένου νερού με ογκομετρικό κύλινδρο. 1-2 ml δείκτη K 2 CrO 4 (aq) με σιφώνιο μέτρησης (ίδια ακριβώς ποσότητα με την ποσότητα του λευκού προσδιορισμού). Ογκομετρούμε το διάλυμα για το «λευκό προσδιορισμό» στη φιάλη Α. Προσθέτουμε κατά σταγόνες το άγνωστο διάλυμα ΑgΝO 3 από την προχοΐδα, με συνεχή ανάδευση, έως ότου το διάλυμα χρωματιστεί ερυθροκαστανό.

7 Κατόπιν ογκομετρούμε το διάλυμα στη φιάλη Β, με πρότυπο διάλυμα χλωριούχου νατρίου τώρα στην προχοϊδα κατά τον ίδιο τρόπο, έως ότου το διάλυμα αποκτήσει την ίδια απόχρωση μ' αυτήν της φιάλης Α. Σημειώνουμε κάθε φορά την τελική ένδειξη της προχοΐδας και υπολογίζουμε: ml AgNO 3 (aq) φιάλης Β - ml AgNO 3 (aq) φιάλης Α = ml AgNO 3 (aq) που καταναλώθηκαν. Ο «λευκός προσδιορισμός» μπορεί να γίνει προσεκτικά μία φορά και με το χρώμα αυτό να συγκρίνουμε το χρώμα σ' όλες τις επόμενες ογκομετρήσεις. Επαναλαμβάνουμε την ογκομέτρηση και σε δεύτερο δείγμα. Ο όγκος (ml) του πρότυπου διαλύματος NaCl, δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 0,2 ml στις δύο ογκομετρήσεις. Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, τότε απαιτείται και η τρίτη ογκομέτρηση. Αποτελέσματα Συζήτηση ο AgCl δίνει ίζημα λευκού χρώματος και ο Ag 2 CrO 4, ερυθροκαστανού, πρώτα καταβυθίζεται πλήρως ο AgCl (s), γιατί είναι δυσδιάλυτος. Στο ισοδύναμο σημείο επικρατεί το ερυθροκαστανό χρώμα του Ag 2 CrO 4 (s) που δείχνει και την πλήρη καταβύθιση του AgCl (s). Το pη κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 6,5-9,0. Αν το διάλυμα είναι όξινο λαμβάνει χώρα η αντίδραση: 2CrO H + > Cr2 O H2 O (l) Αν το διάλυμα είναι ισχυρά αλκαλικό σχηματίζεται καστανό ίζημα AgOH (s). Παρατηρήσεις: 1. Βρασμός τουλάχιστον 35 λεπτά σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία που προτείνει 5 λεπτά. 2. Χρειάζονται μεγάλα σκεύη ώστε να αναδεύεται και να αποκολλάται καλύτερα ο Ag. 3. Η ισχυρή θέρμανση με φλόγιστρο προπανίου-βουτανίου δεν είναι αποτελεσματική καθόσον μέρος της προσφερόμενης θερμότητας διαχέεται στο περιβάλλον και δεδομένου ότι το σύστημα δεν είναι μονωμένο η απαιτούμενη θερμοκρασία των 963 ο C για την τύξη του αργύρου δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Όταν χρησιμοποιείται φούρνος υψηλών θερμοκρασιών και μεγαλύτερη ποσότητα ιζήματος τότε έχουμε καλή ανάκτηση αργύρου. 4. Το λασπώδες ίζημα διηθείται δύσκολα. 5. Επιτυχές πείραμα με όχι ποσοτική ανάκτηση του αργύρου. Συμπεράσματα: Η ανάκτηση του αργύρου από ακτινογραφικά φιλμ μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με διάλυμα οξαλικού οξέος. Το οξαλικό οξύ είναι ένα αντιδραστήριο χαμηλού κόστους. Η διαδικασία είναι απλή. Το οξαλικό οξύ είναι λιγότερο τοξικό από τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάκτησή του (π.χ. νιτρικό οξύ).

8 Επιπλέον τα προϊόντα αποικοδόμησης του είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πληροφορίες για το αξαλικό οξύ από τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (msds) Επιβλαβές μόνον όταν το καταπιούμε ή έρθει σε επαφή με το δέρμα. Συνιστώμενα γάντια νιτριλίου. Πρέπει να αποφεύγεται η θέρμανση του διότι διασπάται. Είναι ευαίσθητο στην υγρασία. Είναι βιοαποικοδομίσιμο. Όταν χρησιμοποιείται αραιό δεν υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού του οξικού αργύρου που είναι εκρηκτική ένωση. Βιβλιογραφία 1. S. Syed, S. Suresha, L.M. Sharma, A.A. Syed Hydrometallurgy 63, Neblette, C.B., Fundamentals of Photography, Van Norstrand Reinhold Co., Princeton, N.J., Croome, R.J., Photographic Gelatin, Focal Press, New York, Smithsonian Photography Initiative :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ιχηνετ) ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2013 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα Χημικές Αντιδράσεις στο εργαστήριο...4 1.Αντιδράσεις με ιόντα χαλκού...5 2.Ψευδάργυρος και υδροχλώριο...8 3.Ανίχνευση ιόντων χλωρίου και ιωδίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα φαινόμενα που αναλύονται είναι δύο: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα φαινόμενα που αναλύονται είναι δύο: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο, προσπαθεί να αναλύσει τα προβλήματα που προκύπτουν σε καινούργιες και παλιές εγκαταστάσεις θερμού και ψυχρού νερού να απαντήσει σε ερωτήσεις και να προτείνει λύσεις πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα