Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας"

Transcript

1 Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών 19 Για την ασφάλεια σας 12 Είσοδος Ηλικίας (10-99) 17 Με ζώνη στήθους 19 Σύντοµη περιγραφή Ενεργοποίηση Συναγερµού (Ναι/Όχι) 17 Μέσω αισθητήρων χεριού 19 Λειτουργίες και πλήκτρα 13 Επιλογή στόχου παλµών (FA 65%,/FI 75%) 17 Σφάλµατα υπολογιστή 19 Οθόνη ενδείξεων Είσοδος στόχου παλµών (40-199) 17 Οδηγίες άσκησης 19 Γρήγορη εκκίνηση (εισαγωγή) 16 Έτοιµο για προπόνηση 17 Ασκήσεις φορτίου19 Έτοιµος για προπόνηση 16 ιακοπή προπόνησης/λήξη προπόνησης 18 Ένταση άσκησης 20 Έναρξη προπόνησης 16 Επανάληψη προπόνησης 18 Έκταση φορτίου 20 Τέλος προπόνησης 16 Ανάκτηση Μετρήσεων 18 Γλωσσάρι 20 Λειτουργία Αδράνειας (Sleep Mode) 16 Γενικές οδηγίες 19 Προπόνηση Σύστηµα Ενδείξεων 19 Χωρίς προεπιλογή 17 Ανάκτηση 19 Με προεπιλογή 17 Η παρούσα ένδειξη στις οδηγίες αναφέρεται στο Γλωσσάριο,όπου ο αντίστοιχος όρος θα πρέπει να εξηγηθεί. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες για την δική σας ασφάλεια: Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη και σταθερή επιφάνεια. Ελέγξτε τις συνδέσεις για σταθερή εφαρµογή πριν από την αρχική λειτουργία και µετά από περίπου έξι ηµέρες λειτουργίας. Για να αποφύγετε τους τραυµατισµούς από πού προκαλούνται από άγχος ή υπερβολική ένταση, Η συσκευή προπόνησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες. εν συνιστάται η µόνιµη τοποθέτηση της συσκευής σε υγρά δωµάτια, λόγω της διάβρωσης που προκαλείται. Βεβαιωθείτε τακτικά ότι η συσκευή προπόνησης λειτουργεί σωστά και ότι είναι στην δέουσα κατάσταση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτική και κατάλληλη βάση. Ελαττωµατικά ή φθαρµένα εξαρτήµατα πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά της KETTLER Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται παρά µόνο µετά την ολοκλήρωση των επισκευών. Το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής µπορεί να διατηρηθεί µε την προϋπόθεση ότι ελέγχεται τακτικά για ζηµιές, φθορά, και σκισίµατα Για την ασφάλεια σας: Παρακαλούµε να διευκρινιστεί µε τον οικογενειακό σας γιατρό πρίν ξεκινήσετε µε την προπόνηση,εάν η κατάσταση της υγείας σας, σας επιτρέπει ή όχι να προπονηθείτε µε αυτή την συσκευή.τα διαγνωστικά ευρήµατα θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για τον καθορισµό του προγράµµατος προπόνησης σας. Λανθασµένη ή υπερβολική άσκηση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας.

2 Σύντοµη περιγραφή Το σύνολο των ηλεκτρονικών ειδών είναι εξοπλισµένο µε λειτουργίες, µε πλήκτρα και µια οθόνη ενδείξεων (ένδειξη) µε ποικίλα σύµβολα και γραφικά. Οθόνη ενδείξεων (ένδειξη) Λειτουργίες πλήκτρων Γρήγορος οδηγός Αναφοράς Λειτουργίες Τα τέσσερα πλήκτρα θα περιγραφούν παρακάτω σε συντοµία. Μια λεπτοµερής περιγραφή θα βρείτε στα αντίστοιχα κεφάλαια. Τα ονόµατα των πλήκτρων λειτουργίας στα κεφάλαια αντιστοιχούν στις ονοµασίες που χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό γρήγορης αναφοράς. SET (Πατήστε σύντοµα) Εισάγετε τα δεδοµένα µε αυτό το πλήκτρο λειτουργίας. Τα δεδοµένα γίνονται δεκτά πατώντας SET. Reset (Επαναφορά) (Πατήστε SET παρατεταµένα) Η τρέχουσα οθόνη διαγράφετε και γίνεται επαναφορά. Μείον / Συν + Με αυτά τα πλήκτρα µπορείτε να αλλάξετε τις τιµές στα διάφορα δεδοµένα εισόδου πριν από την έναρξη της προπόνησης. -Παρατεταµένο πάτηµα > Γρήγορη περιήγηση ανάµεσα στις τιµές (παραµέτρους) - Πατώντας Συν και Μείoν Ταυτόχρονα: Οι τρέχουσες τιµές απενεργοποιούνται. RECOVERY- Ανάκτηση Μπορείτε να ξεκινήσετε την λειτουργία ανάκτησης παλµού, µε αυτό το πλήκτρο λειτουργίας Μέτρηση Παλµού Η µέτρηση παλµού µπορεί να επιτευχθεί µε 3 τρόπους: 1. Κλίπ Παλµού- Συνδέστε το φις στην υποδοχή 2. Μέτρηση µε αισθητήρες χειρός Η σύνδεση βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης 3.Ζώνη στήθους (Αξεσουάρ) λάβετε υπόψη τις αντίστοιχες οδηγίες

3 Οδηγίες άσκησης και Λειτουργίας Γρήγορος οδηγός αναφοράς Οθόνη ενδείξεων /Ένδειξη Η οθόνη ενδείξεων, σας δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες λειτουργίες. Συχνότητα πεταλιάς Ποσοστιαίος Παλµός warning signal ON/OFF Απόσταση (DISTANCE) percentage value comparison actual pulse/ max pulse Ταχύτητα

4 Κατανάλωση Ενέργειας Τιµή: Τιµή οδοµέτρου > Σύνολο K(m) Χρόνος (TIME) Τιµή: 0:00 99:59 Φόρτιση Μπαταρίας. Επαρκής φόρτιση Μπαταρίας για την Μέτρηση παλµού. Σύµβολο ώρας Ανεπαρκής φόρτιση µπαταρίας για την µέτρηση παλµού. Αλλαγή µπαταρίας Ένδειξη τιµών Η οθόνη παραδείγµατος σας δείχνουν τις λειτουργίες της κατ οίκον άσκησης. Αν οι περιστροφές ανά λεπτό αντιστοιχούν στις οθόνες παραδείγµατος,οι τιµές ταχύτητας και απόστασης είναι χαµηλότερες σε διασταυρωµένες ασκήσεις. Σε 60 min-1 (RPM) Κατ οίκον άσκηση: = 21,3 km/h ιασταυρωµένη άσκηση: = 9,5 km/h

5 Γρήγορη εκκίνηση (Για εισαγωγή) Χωρίς ειδικές ρυθµίσεις Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο Ενδείξεις Όλα τα πεδία εµφανίζονται σύντοµα ( οκιµή τµήµατος). Τα συνολικά χιλιόµετρα εµφανίζονται για λίγο. Στη συνέχεια µεταβείτε στην οθόνη Έτοιµοι για προπόνηση. Έτοιµοι για προπόνηση Ένδειξη Όλες οι τιµές είναι Μηδενικές, εκτός από τον παλµό (εάν είναι ενεργοποιηµένος). Ξεκινήστε κάνοντας πεντάλ. Εκκίνηση Προπόνησης Ένδειξη Περιστροφή πεταλιών, απόσταση, Ταχύτητα, Ενέργεια και υπολογισµός χρόνου. Παλµός (εάν είναι ενεργοποιηµένος). Ρύθµιση επιπέδου αντίστασης 1-10 Γυρίστε τον χειροκίνητο µοχλό προς τα δεξιά για να αυξήσετε το επίπεδο της αντίστασης. Γυρίζοντας προς τα αριστερά, µειώστε το επίπεδο αντίστασης. ιακοπή προπόνησης/τέλος προπόνησης Εάν διακόψετε ή ολοκληρώσετε την προπόνηση οι µέσες τιµές της τελευταίας µονάδας άσκησης εµφανίζονται µε το σύµβολο Ø. Ένδειξη Μέσες τιµές Ø: Περιστροφές πεταλιών, ταχύτητα και Παλµός (εάν είναι ενεργοποιηµένος). Συνολικές τιµές: απόσταση, ενέργεια και χρόνος. Κατάσταση αδράνειας-sleep mode 4 λεπτά µετά το τέλος της προπόνησης η συσκευή µεταπίπτει σε κατάσταση αδράνειας.εάν πατήσετε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο η ένδειξη ξεκινά µε την δοκιµή τµήµατος,το οδόµετρο και είναι έτοιµο για προπόνηση.

6 Προπόνηση 1. Χωρίς προεπιλεγµένες ρυθµίσεις Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Και/ή Ξεκινήστε κάνοντας πεντάλ (όπως Γρήγορη εκκίνηση ). 2. Προπόνηση µε προκαθορισµένες τιµές Ένδειξη: Έτοιµος για προπόνηση. Πατήστε SET : Τµήµα προεπιλογής Ρύθµιση ώρας (TIME) Εισάγετε τις τιµές µε την χρήση Συν ή Μείον (π.χ. 30:00), επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη: επόµενο µενού ΑΠΟΣΤΑΣΗ. Ρύθµιση απόστασης (DISTANCE) Εισάγετε τις τιµές µε την χρήση Συν ή Μείον (π.χ. 7.50), επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη : επόµενο µενού ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ρύθµιση ενέργειας (KJoule/kcal) Εισάγετε τις τιµές µε την χρήση Συν ή Μείον (π.χ. 780), επιβεβαιώστε µε SET. Επιλέξτε µονάδα KJoule ή kcal χρησιµοποιώντας Συν ή Μείον, επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη : επόµενο µενού Εισαγωγή Ηλικίας. Εισαγωγή ηλικίας (AGE) Η εισαγωγή ηλικίας χρησιµεύει για τον υπολογισµό και την παρακολούθηση του µέγιστου παλµού (σύµβολο HI; προειδοποιητικό σήµα, εάν είναι ενεργοποιηµένο). Εισάγετε τις τιµές χρησιµοποιώντας Συν ή Μείον (π.χ. 50). Μετά την εισαγωγή τον µέγιστο παλµό τον υπολογίζετε µε τον τύπο (220 ηλικία), άρα εδώ: ο µέγιστος παλµός είναι 170. επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη:επόµενο µενού Ήχος προειδοποίησης. Ηχητικό σήµα εάν υπάρχει υπέρβαση µέγιστου παλµού Επιλέξτε την λειτουργία µε Συν ή Μείον, επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη: επόµενο µενού επιλογή παλµού στόχου FA 65%. Παρακολούθηση του παλµού στόχου FA 65%/FI 75% Κάντε την επιλογή χρησιµοποιώντας Συν ή Μείον. Καύση λίπους 65%, φυσική κατάσταση 75% του µέγιστου παλµού, επιβεβαιώστε µε SET. (ολοκλήρωση καθορισµού ρυθµίσεων). Ένδειξη: Έτοιµο για προπόνηση µε προκαθορισµένες ρυθµίσεις. Η Είσοδος Στόχου παλµού Η είσοδος χρησιµεύει για τον προσδιορισµό και την παρακολούθηση του µέγιστου παλµού,ανεξάρτητα από την ηλικία. (σύµβολο HI; προειδοποιητικό σήµα,εάν (είναι ενεργοποιηµένη η µέγιστη παρακολούθηση παλµού). Σηµειώστε ότι η είσοδος ηλικίας πρέπει να έχει οριστεί στο OFF. Σβήστε την παρακολούθηση µέγιστου παλµού µε Συν ή Μείον. Ένδειξη: AGE OFF, επιβεβαιώστε µε SET. Ένδειξη: επόµενη προεπιλογή Στόχος παλµού (pulse). Εισάγετε τις τιµές χρησιµοποιώντας Συν ή Μείον (π.χ. 130), επιβεβαιώστε µε SET (ολοκλήρωση καθορισµού ρυθµίσεων). Ένδειξη: Έτοιµο για προπόνηση µε προκαθορισµένες ρυθµίσεις. Ξεκινήστε κάνοντας πεντάλ.

7 Σε περίπτωση προεπιλογής η τιµή υπολογίζεται προς τα κάτω. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις χάνονται µε ένα Reset. ΣΧΟΛΙΟ ιακοπή προπόνησης /Τέλος προπόνησης Με λιγότερο από 14 περιστροφές Πεντάλ ανά λεπτό, το ηλεκτρονικό όργανο το αναγνωρίζει ως διακοπή προπόνησης. Εµφανίζονται τα δεδοµένα άσκησης που επιτεύχθηκαν. Οι περιστροφές, Παλµός και ταχύτητα εµφανίζονται ως µέσες τιµές µε το σύµβολο Ø. Μπορείτε να µεταβείτε στην τρέχουσα οθόνη χρησιµοποιώντας το Συν ή Μείον. Τα δεδοµένα εµφανίζονται για τέσσερα λεπτά. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο ή δεν προπονήστε κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου η ηλεκτρονική συσκευή µεταβαίνει σε κατάσταση αναµονής. Ανάκτηση προπόνησης Εάν ανακτήσετε την προπόνηση µέσα σε τέσσερα λεπτά, οι τελευταίες τιµές εξακολουθούν να αυξάνονται ή να µειώνονται. RECOVERY function Λειτουργία Ανάκτησης Μέτρηση ανάκτησης παλµού Πατήστε RECOVERY στο τέλος της άσκησης. Ένδειξη RECOVERY -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ηλεκτρονική σας συσκευή µετράει τον σφυγµό σας για 60 δευτερόλεπτα σε αντίστροφη µέτρηση. Η τρέχουσα τιµή παλµού αποθηκεύεται µε τον τίτλο DISTANCE ; Η τιµή των παλµών µετά από 60 δευτερόλεπτα αποθηκεύεται στο KM/H. ίπλα στο % Παλµών,Η διαφορά µεταξύ των δύο τιµών εµφανίζεται. Από αυτή την διαφορά ένας δείκτης φυσικής κατάστασης (σε αυτό το παράδειγµα F 1.6) υπολογίζεται..η ένδειξη σβήνει µετά από 20 δευτερόλεπτα. RECOVERY (ΑΝΑΚΤΗΣΗ) ιακόπτει την λειτουργία παλµού αποκατάστασης ή του δείκτη φυσικής κατάστασης Εάν δεν µετράται ο παλµός στην αρχή ή στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης,το µήνυµα error (σφάλµα) E εµφανίζεται.

8 Γενικές οδηγίες Ήχοι συστήµατος Ενεργοποίηση της συσκευής Εάν ενεργοποιήσετε την συσκευή,ένας ήχος εκπέµπεται κατά την διάρκεια της δοκιµής των τµηµάτων. Προεπιλογή Ένα σύντοµο σήµα εκπέµπεται,αν επιτευχθεί µια προεπιλογή όπως το χρόνο,την απόσταση και KJoule/kcal. Υπέρβαση του µέγιστου παλµού Εάν γίνει υπέρβαση του µέγιστου παλµού που έχει ορισθεί έστω και κατά έναν καρδιακό παλµό, δύο σύντοµοι ήχοι εκπέµπονται καθ όλη την διάρκεια της υπέρβασης. Ανάκτηση (Recovery) Υπολογισµός της καταλληλότητας σήµα (F):2 mark (F) = 6.0 (10 x (P1 P2))P1 P1 Παλµός σε κόπωση P2 = Ανάκτηση παλµού F1.0 =Πολύ καλά F6.0 = Ανεπαρκής Υπολογισµός της µέσης τιµής Οι υπολογισµοί των µέσων τιµών αναφέρονται σε προπονήσεις στο παρελθόν µέχρι µια επαναφορά ή την κατάσταση αδράνειας. Οδηγίες για την µέτρηση παλµών Η µέτρηση των παλµών ξεκινάει µόλις η καρδιά αναβοσβήσει στην ένδειξη του χρόνου µε τον ρυθµό των παλµών σας. Με κλίπ αυτιού Ο αισθητήρας παλµών λειτουργεί µε υπέρυθρο φως και µετράει τις µεταβολές στην διαύγεια στο δέρµα σας, τα οποία παράγονται από τον ρυθµό των παλµών σας.τρίψτε το αυτί σας δέκα φορές έντονα για να ενεργοποιήσετε την κυκλοφορία του αίµατος πριν από την τοποθέτηση του αισθητήρα παλµού στο λοβό του αυτιού σας. Αποφύγετε τους ενοχλητικούς παλµούς. Τοποθετήστε το κλίπ αυτιού σωστά στο λοβό του αυτιού σας και κοιτάξτε για το καλύτερο σηµείο για τη µέτρηση. (αναβοσβήνει το σύµβολο της καρδιάς,χωρίς διακοπή) Μην προπονείστε ακριβώς κάτω από δυνατό φως, π.χ νέον φως,φως αλογόνου, σπότ,ηλιακό φως. Αποκλείστε τυχόν κραδασµούς ή αναπηδήσεις του αισθητήρα αυτιού και του καλωδίου.πάντα να συνδέεται το καλώδιο µε ένα κλίπ στα ρούχα σας ή ακόµα καλύτερα,στην κορδέλα µετώπου. Με ζώνη στήθους Λάβετε υπ όψιν τις αντίστοιχες οδηγίες. Με αισθητήρες χειρός Εάν ανιχνευθεί από τους αισθητήρες χειρός µια εξαιρετικά χαµηλής τάσης συστολή της καρδιά σας αξιολογείτε από την ηλεκτρονική σας συσκευή. Πάντα να κρατάτε τους αισθητήρες επαφής. Αποφεύγετε απότοµα πιασίµατα. Κρατήστε τα χέρια σας µε ηρεµία και αποφύγετε τις συστολές και το τρίψιµο στις επιφάνειες επαφής. ΣΧΟΛΙΟ Μόνο ένας τρόπος µέτρησης παλµού είναι πιθανός: ή µε κλίπ αυτιού ή µε αισθητήρες χειρός ή µε ζώνη στήθους. Εάν δεν τοποθετείται κανένα κλιπ αυτιού ή δέκτης στην υποδοχή βύσµατος ενεργοποιείτε η µέτρηση µε αισθητήρες χειρός.εαν βάλετε ένα κλιπ αυτιού ή ένα δέκτη στην υποδοχή βύσµατος η µέτρηση του παλµού χειρός απενεργοποιείται αυτόµατα. εν είναι αναγκαίο να αποσυνδέσετε τον δέκτη από τον µετρητή παλµού χειρός Σφάλµατα αποτυχίες µε τον υπολογιστή προπόνησης. Πατήστε το πλήκτρο SET παρατεταµένα (reset). Οδηγίες προπόνησης Η αθλητική ιατρική και η επιστήµη προπόνησης χρησιµοποιούν το εργοµετρικό ποδήλατο,µεταξύ άλλων,για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς,την κυκλοφορία και το αναπνευστικό σύστηµα Μπορείτε να µάθετε αν έχετε ή δεν έχετε επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα από την προπόνησή σας µετά από αρκετές εβδοµάδες χρησιµοποιώντας την ακόλουθη µέθοδο: 1.Μπορείτε να καταφέρετε µια συγκεκριµένη επίδοση αντοχής,µε λιγότερο καρδιακό κυκλοφορικό έργο από ότι στο παρελθόν. 2. ιατηρείτε µια συγκεκριµένη επίδοση αντοχής µε τον ίδιο καρδιακό κυκλοφορικό έργο για µεγαλύτερη χρονική περίοδο. 3.Ανακτάτε τις δυνάµεις σας πιο γρήγορα από το παρελθόν µετά από ένα συγκεκριµένο καρδιακό κυκλοφορικό έργο. Κατευθυντήριες τιµές για την προπόνηση αντοχής Ο µέγιστος επιτεύξιµος καρδιακός παλµός:µέγιστη ένταση σηµαίνει την επίτευξη του ατοµικού µέγιστου παλµού.ο µέγιστος επιτεύξιµος καρδιακός ρυθµός εξαρτάται από την ηλικία. Εδώ,ο παρακάτω εµπειρικός τύπος ισχύει:η µέγιστη καρδιακή συχνότητα ανά λεπτό αντιστοιχεί σε 220 καρδιακούς παλµούς µείον την ηλικία σε χρόνια. Παράδειγµα:Την ηλικία των 50 ετών (-) > =170 παλµοί/λεπτό. Ένταση φορτίου Παλµός έντασης:η βέλτιστη ένταση του φορτίου επιτυγχάνεται στο 65-75% (βλ.διάγραµµα)του µέγιστου παλµού.αυτή η τιµή αλλάζει ανάλογα µε την ηλικία. Έκταση φορτίου Η διάρκεια της προπόνησης και η συχνότητα ανά εβδοµάδα: Η βέλτιστη έκταση του φορτίου επιτυγχάνεται,εάν 65-75% του ατοµικού καρδιακού κυκλοφορικού έργου επιτυγχάνεται σε µεγαλύτερη περίοδο. Εµπειρικό τύπος: Συχνότητα προπόνησης ιάρκεια προπόνησης Καθηµερινά 10 λεπτά 2-3 φορές την εβδοµάδα λεπτά 1-2 φορές την εβδοµάδα λεπτά Οι αρχάριοι δεν πρέπει να ξεκινούν µε προπονήσεις των λεπτών. Η προπόνηση των αρχάριων µπορεί να προγραµµατιστεί ως ακολούθως τις 4 πρώτες εβδοµάδες

9 Οδηγίες άσκησης και λειτουργίας Προτείνεται περίπου 5 λεπτά άσκηση πριν ή µετά από κάθε προπόνηση, ώστε να προθερµανθείτε και να χαλαρώσετε.θα πρέπει να υπάρχει µία ηµέρα χωρίς προπόνηση µεταξύ δύο συνεχόµενων προπονήσεων, εάν αργότερα προτιµήσετε την προπόνηση από λεπτά. ιαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να γυµνάζεστε καθηµερινά. Γλωσσάρι Ηλικία Εισαγωγή για υπολογισµό του µέγιστου παλµού ιάσταση Μονάδες ένδειξης σε km/h, KGoule ή kcal Υπολογισµός καύσης λίπους Υπολογισµένη τιµή:65% ανώτατος παλµός Παλµός φυσικής κατάστασης Υπολογιζόµενη τιµή:75% ανώτατος παλµός Γλωσσάριο Μια συλλογή προσπαθειών εξήγησης. Σύµβολο ΗΙ Εάν εµφανίζεται το ΗΙ, ο παλµός στόχου είναι υψηλότερος κατά 11 χτύπους.αναβοσβήνει το ΗΙ, έχει γίνει υπέρβαση της ανώτατης τιµής παλµού. ΗΙ Η επιτήρηση είναι πάντα εν ενεργεία. Σύµβολο LO Εάν εµφανίζεται το LO, ο παλµός στόχου είναι χαµηλότερος κατά 11 χτύπους. LO Η επιτήρηση είναι εν ενεργεία,όταν επιτευχθεί κατά την προπόνηση ο παλµός στόχου. Ανώτατος παλµός (οί) Υπολογισµένη τιµή από 220 µείον ηλικία. Μενού Ένδειξη,στην οποία εισάγονται ή πρέπει να επιλέγονται τιµές. Παλµός Καταγραφή του παλµού καρδιάς ανά λεπτό. Ανάκτηση Μέτρηση του παλµού ανάκτησης στο τέλος της προπόνησης.υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ του παλµού έναρξης και του παλµού λήξης ενός λεπτού.με την βοήθεια αυτής της διαφοράς υπολογίζεται ένας δείκτης φυσικής κατάστασης,εάν προπονείσθε τακτικά η βελτίωση αυτού του δείκτη είναι µία ένδειξη βελτίωσης της φυσική σας κατάστασης. Επαναφορά Reset ιαγράφει το περιεχόµενο ένδειξης και επαναφέρει την ένδειξη. Στόχος Παλµού Τοποθέτηση µίας συγκεκριµένης τιµής παλµού η οποία θα παρακολουθείται..

10 111 GR

11 Κολοκοτρώνη 7, Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Fax:

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Συγχαρητήρια Με την επιλογή σας να αγοράσετε το VDO Z2 PC-Link έχετε στα χέρια σας ένα υψηλής ποιότητας υπολογιστή για το ποδήλατό σας. Προκειμένου να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43326 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΑ ΡΟΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Η ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΥΣΚΟΛΙΑ Η ΚΑΙ ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

GAZELLE FREESTYLE KΩ.: ΓΚΑ1105 Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το video που τις συνοδεύει πριν χρησιµοποιήσετε το Gazelle Freestyle.

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα TREND II HOFFRICHTER Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30 για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της εταιρείας HOFFRICHTER GmbH προμηθεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1.2 Λογισµικό 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς 2. Περιβάλλον εργασίας χρήστη 2.1 Επιλογή λειτουργίας 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U022K B ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα