Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» Διδακτικές Σημειώσεις Τίτλος ενότητας: «Επιχειρησιακό Λογισμικό: Λύσεις και Εμπειρίες» Δράση 4: Εκπαίδευση & Υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Εισηγητής: Ευριπίδης Λουκής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος, 2014) 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Δομή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων Βασική Διαδικασία Λειτουργίας Επιχείρησης Υποσύστημα Πωλήσεων Δημιουργία Πελάτη Δημιουργία Προσφοράς Δημιουργία Παραγγελίας Υποσύστημα Αγορών Δημιουργία Προμηθευτή Δημιουργία Προσφοράς Δημιουργία Παραγγελίας Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής Δημιουργία Λογαριασμού Εγγραφές Λογιστικής Δημιουργία Προϋπολογισμού Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

3 1. Εισαγωγή Παλαιότερα, πριν την είσοδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στις επιχειρήσεις αναπτύσσονταν πολλά μικρά Πληροφοριακά Συστήματα, χωρίς κάποιο κεντρικό σχεδιασμό. Κάθε ένα από αυτά τα Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριζε - συνήθως μερικά (όχι πλήρως) - κάποια σημαντική εργασία της επιχείρησης (π.χ. γενική λογιστική, μισθοδοσία, παρακολούθηση - παράδοση παραγγελιών). Τα μικρά αυτά Πληροφοριακά Συστήματα συνήθως αναπτύσσονταν με διαφορετικές τεχνολογίες (διαφορετικές χρονικές στιγμές) και δεν συνδέονταν μεταξύ τους (δεδομένα του ενός δεν είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα από τα άλλα). Για το λόγο αυτό τα στοιχεία από το ένα Πληροφοριακό Σύστημα στο άλλο, έπρεπε να επανεισάγονται σε πολλά επιμέρους Συστήματα, γεγονός που μπορεί να προκαλούσε και ασυμφωνίες μεταξύ τους (τα ίδια τα στοιχεία, σε άλλο Πληροφοριακό Σύστημα είναι ενημερωμένα και στο άλλο όχι). Σήμερα, η σύγχρονη τάση είναι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning Systems - ERP). Τα εν λόγω συστήματα παρέχουν πλήρη υποστήριξη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης καθώς επίσης και των διασυνδέσεων μεταξύ τους (π.χ. μεταξύ πωλήσεων και παραγωγής, πωλήσεων και οικονομικής λειτουργίας, κ.λπ.). Αποτελούνται από έναν αριθμό υποσυστημάτων (ένα ή περισσότερα για κάθε λειτουργία) που βασίζεται σε κοινή βάση δεδομένων). 3

4 2. Δομή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων Για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) επιχείρησης πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: Εικόνα 1: Δομή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κάθε λειτουργία υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα (π.χ. δεδομένα ή έξοδοι 4

5 (αποτελέσματα) ενός υποσυστήματος να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα υποσυστήματα ως είσοδοι). Για την επίτευξη της διασύνδεσης αυτής συνήθως όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣ βασίζονται σε μια κοινή βάση δεδομένων, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, ούτως ώστε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από κάθε υποσύστημα να αποθηκεύονται στην κοινή αυτή βάση δεδομένων, και έτσι τα άλλα υποσυστήματα να μπορούν να τα διαβάσουν και να τα επεξεργασθούν, κ.ο.κ.). Τα σύγχρονα ΟΠΣ, πέραν των παραπάνω υποσυστημάτων υποστήριξης των τυποποιημένων διεκπεραιωτικών εργασιών (operational subsystems), όταν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες υποστήριξης λήψης αποφάσεων, περιλαμβάνουν επίσης και ένα αυτόνομο υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων (analytical sybsystem ή decision support subsystem). 3. Βασική Διαδικασία Λειτουργίας Επιχείρησης Η βασική διαδικασία που ακολουθεί μία επιχείρηση για κάθε παραγγελία που λαμβάνει από έναν πελάτη φαίνεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα. Οι διάφορες επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος, τον κλάδο και τις ιδιαιτερότητές τους, μπορεί να ακολουθούν τη διαδικασία αυτή είτε ως έχει (σπανιότερα) είτε σε διάφορες παραλλαγές της (συνηθέστερα). Η βασική αυτή διαδικασία διαπερνά όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης: Την εμπορική λειτουργία, τη λειτουργία παραγωγής, τη λειτουργία προμηθειών και την οικονομική λειτουργία. Η κεντρική απαίτηση από ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα είναι να καλύπτει όλη αυτή τη βασική διαδικασία και για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποστηρίζει όλες τις εμπλεκόμενες λειτουργίες της επιχείρησης (με ένα ή περισσότερα υποσυστήματα ανά λειτουργία) καθώς επίσης και τη μεταξύ τους διασύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα και τα αποτελέσματα κάθε λειτουργίας (π.χ. τα δεδομένα των παραγγελιών που υποβάλλουν οι πελάτες από την εμπορική λειτουργία) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες λειτουργίες, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πληκτρολογήσεων ή μετατροπών δεδομένων. Φάσεις Κύκλου Πώλησης Φάσεις Κύκλου Αγοράς 5

6 4. Υποσύστημα Πωλήσεων Βασική απαίτηση για το υποσύστημα πωλήσεων-πελατών είναι η καταγραφή και παρακολούθηση των παραγγελιών που δέχεται η επιχείρηση από πελάτες για διάφορα προϊόντα της (και μάλιστα η παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου ζωής κάθε παραγγελίας). Συνεπώς απαιτείται το υποσύστημα αυτό να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον ένα αρχείο παραγγελιών τύπου πίνακα, του οποίου οι γραμμές (εγγραφές) να αντιστοιχούν σε παραγγελίες και οι στήλες (πεδία) να αντιστοιχούν σε επί μέρους στοιχεία που καταγράφω για κάθε παραγγελία (π.χ. πελάτης, παραγγελλόμενο προϊόν, αριθμός τεμαχίων, ημερομηνία παράδοσης στον πελάτη, κλπ.). Για να μην εισάγω όλα τα στοιχεία ενός πελάτη σε κάθε παραγγελία του είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ένα αρχείο πελατών, όπου αποθηκεύω για κάθε πελάτη τον κωδικό του και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του μία μόνο φορά, ενώ σε κάθε παραγγελία εισάγω μόνο τον κωδικό του πελάτη. Το αρχείο πελατών συνδέεται με το αρχείο παραγγελιών μέσω του κοινού πεδίου κωδικός πελάτη (που είναι βασικό πεδίο τόσο για κάθε πελάτη όσο και για κάθε παραγγελία), το οποίο μου επιτρέπει για κάθε πελάτη να βρω όλες τις παραγγελίες του, και για κάθε παραγγελία να βρω όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου πελάτη (σχέση 1- Ν). 4.1 Δημιουργία Πελάτη Η δημιουργία ενός νέου πελάτη της επιχείρησης, γίνεται μέσω του Υποσυστήματος Πωλήσεων. Για τη νέα αυτή καταχώρηση θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: Πωλήσεις Μάρκετινγκ Πωλήσεις Πελάτες,τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν τις καρτέλες Γενικά και Τιμολόγησης, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες. 6

7 Κατάλογος Πελατών Καρτέλα Γενικά Πελάτη Καρτέλα Τιμολόγηση Πελάτη 7

8 4.2 Δημιουργία Προσφοράς Η καταχώρηση προσφοράς σε ένα πελάτη γίνεται μέσα από το Υποσύστημα Πωλήσεων - Πελατών. Πιο συγκεκριμένα ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή: Πωλήσεις και Μάρκετινγκ Επεξεργασία Εντολής Προσφορές Καταχώρηση Προσφοράς Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της προσφοράς, για την καταχώρησή της επιλέγεται στο δεξί κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία. 8

9 Δημιουργία Προσφοράς 4.3 Δημιουργία Παραγγελίας Έστω ότι ένας πελάτης κάνει στην επιχείρηση μια παραγγελία 35 τεμαχίων, η οποία και θα πρέπει να καταχωρηθεί. Για να γίνει αυτό ακολουθείται η διαδρομή: Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Επεξεργασία Εντολής Παραγγελίες Πωλήσεων και συμπληρώνονται τα στοιχεία, τα οποία φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα. 9

10 Καταχώρηση Παραγγελίας Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, για την καταχώρηση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνουν οι επιλογές: Καταχώρηση Καταχώρηση Αποστολή Αποστολή Παραγγελίας Στο παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχει η δυνατότητα είτε απλής Αποστολής της παραγγελίας είτε Αποστολής και Τιμολόγησης της. 10

11 5. Υποσύστημα Αγορών Το Υποσύστημα Αγορών - Προμηθευτών είναι παρόμοιο με το Υποσύστημα Πωλήσεων - Πελατών. Τα κυριότερα βασικά αρχεία του υποσυστήματος αυτού είναι το αρχείο προμηθευτών και το αρχείο ειδών (κοινό με το υποσύστημα πωλήσεων-πελατών, όμως το υποσύστημα αγορών προμηθευτών χρησιμοποιεί μόνον τα εξωτερικά αγοραζόμενα είδη). Τα κυριότερα αρχεία κινήσεών του είναι το αρχείο προσφορών από προμηθευτές, το αρχείο εντολών προμήθειας (που υποβάλλουμε στους προμηθευτές μας), το αρχείο παραλαβών (από τους προμηθευτές μας), το αρχείο πληρωτέων τιμολογίων (που δεχόμαστε από τους προμηθευτές μας) και το αρχείο πληρωμών. 5.1 Δημιουργία Προμηθευτή Για τη δημιουργία ενός νέου προμηθευτή της επιχείρησης, ακολουθούνται παρόμοια βήματα με τη δημιουργία νέου πελάτη, αυτή τη φορά όμως από το Υποσύστημα Αγορών. Για τη δημιουργία, λοιπόν, του νέου προμηθευτή ακολουθούμε: Αγορές Σχεδιασμός Προμηθευτές Καρτέλα Γενικά Νέου Προμηθευτή 11

12 5.2 Δημιουργία Προσφοράς Για τη δημιουργία προσφοράς από προμηθευτή, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: Αγορές -> Επεξεργασία Εντολής -> Προσφορές Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία του προμηθευτή και του είδους, επιλέγεται Δημιουργία στο δεξί κάτω μέρος του παραθύρου. Δημιουργία προσφοράς Αρχική οθόνη εισαγωγής δεδομένων 5.3 Δημιουργία Παραγγελίας Στο σημείο αυτό, έστω ότι υποβάλλεται μια παραγγελία 50 τεμαχίων ενός προϊόντος, στον προμηθευτή, από τα οποία παραδίδει τα 24 άμεσα και τα άλλα 26 αργότερα. Για να καταχωρηθούν οι παραλαβές θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: Αγορές Επεξεργασία Εντολής Παραγγελίες Αγορών,στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία που φαίνονται στο παρακάτω παράθυρο, για τα πρώτα 24 κομμάτια. 12

13 Παραγγελία σε προμηθευτή Βασική οθόνη Για να καταχωρηθεί η παραγγελία, θα πρέπει να γίνει: Καταχώρηση Καταχώρηση Παραλαβή όπως φαίνεται στη συνέχεια. Παραγγελία σε προμηθευτή Καταχώρηση δεδομένων 13

14 Να σημειωθεί ότι στο σημείο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απλή Παραλαβή των προϊόντων είτε Παραλαβή και Τιμολόγηση. Η διαδικασία ακολουθείται για τα υπόλοιπα 26 τεμάχια. 6. Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής Βασική απαίτηση για το υποσύστημα της οικονομικής λειτουργίας είναι η ηλεκτρονική υποστήριξη της γενικής λογιστικής. Για την συνεχή παρακολούθηση των διαφόρων στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των εξόδων και των εσόδων μίας επιχείρησης είναι απαραίτητο: A. Για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, του παθητικού, των εξόδων και των εσόδων της επιχείρησης να υπάρχει ένας πίνακας, όπου θα καταγράφονται όλες οι αυξομειώσεις που υφίσταται κατά τις διάφορες οικονομικές πράξεις της επιχείρησης : Λογαριασμός (παρακολούθησης) του στοιχείου, B. Για κάθε οικονομική πράξη της επιχείρησης να καταγράφονται οι αυξήσεις ή/και μειώσεις που προκαλεί σε στοιχεία του ενεργητικού ή/και του παθητικού, μέσω ενός αντίστοιχου συνόλου εγγραφών που ονομάζονται Ημερολογιακή Εγγραφή (καταχωρούνται σε ένα από τα σημαντικότερα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης το οποίο ονομάζεται Ημερολόγιο). C. Ενώ στην συνέχεια οι παραπάνω εγγραφές του Ημερολογίου πρέπει να μεταφέρονται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς (Παρακολούθησης) των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των εσόδων και των εξόδων (οι οποίοι ευρίσκονται όλοι σε ένα πολύ σημαντικό λογιστικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο ονομάζεται Γενικό Καθολικό). D. Οποτεδήποτε θέλουμε να έχουμε μία στιγμιαία εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης πραγματοποιούμε τις εξής επεξεργασίες: 14

15 - για κάθε λογαριασμό (στοιχείου ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και των εξόδων), με βάση τις αυξήσεις και τις μειώσεις της αξίας του αντίστοιχου στοιχείου που έχουν καταγραφεί σε αυτόν, υπολογίζω την τρέχουσα αξία του στοιχείου - με βάση τις τρέχουσες αξίες όλων των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων δημιουργώ την τρέχουσα εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης Για την υποστήριξη της παραπάνω διαδικασίας της γενικής λογιστικής το υποσύστημα οικονομικής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει το αρχείο των λογαριασμών ως το κεντρικό βασικό αρχείο του. 6.1 Δημιουργία Λογαριασμού Για να μπορέσει η επιχείρηση να παρακολουθεί διάφορα οικονομικά στοιχεία (π.χ. εμπορεύματα, αμοιβές, πωλήσεις, κ.λπ.) ξεχωριστά, απαιτείται η δημιουργία αντίστοιχων λογαριασμών. Η δημιουργία ενός λογαριασμού γίνεται μέσω του λογιστικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα: Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο Λογιστικό Σχέδιο Να σημειωθεί ότι ότι κατά τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι υπάρχουν οι 1βάθμιοι, 2βάθμιοι και 3βάθμιοι λογαριασμοί. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης της καρτέλας ενός επιλεγμένου λογαριασμού ακολουθώντας το μονοπάτι: Λογαριασμός Καρτέλα Στην καρτέλα του λογαριασμού που θα ανοίξει μπορούν να συμπληρωθούν διάφορα στοιχείων για το λογαριασμοί αυτό, όπως είναι ο η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών και ο Γενικός Τύπος Καταχώρησης. 15

16 Συμπλήρωση Στοιχείων Λογαριασμού 6.2 Εγγραφές Λογιστικής Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε μια κατάθεση 25000, τα οποία πήραμε από το ταμείο της επιχείρησης. Από αυτή την κίνηση δημιουργούνται διάφορες λογιστικές εγγραφές, ακολουθώντας, λοιπόν, τη διαδρομή: Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική Εγγραφές Λογιστικής και επιλέγοντας τον κατάλογο Γενικά (ΓΕΝ), πραγματοποιούνται χρεοπιστώσεις. Κατάλογος Πρότυπων Εγγραφών Γενικά Όπως παρατηρείται και στην ακόλουθη εικόνα, το ταμείο ( ) πιστώνεται 25000, ενώ το λογαριασμός όψεως (Β010) χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό (ισοζύγιση). 16

17 Εισαγωγή δεδομένων / Ισοζύγιση Για να καραχωρηθούν οι εγγραφές αυτές ακολουθείται η διαδρομή: Καταχώρηση Καταχώρηση όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράθυρο. Καταχώρηση Εγγραφών 17

18 6.3 Δημιουργία Προϋπολογισμού Σε αυτό το σημείο η επιχείρηση επιθυμεί τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού. Για να δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα: Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική Προϋπολογισμοί στον οποίο δίνεται ένας κωδικός και μια περιγραφή. Στην καρτέλα Γενικά, του προϋπολογισμού, συμπληρώνονται τα στοιχεία που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα. Βασική οθόνη Προϋπολογισμού Καρτέλα Γενικά Προϋπολογισμού 18

19 Στην καρτέλα φίλτρα του προϋπολογισμού, συμπληρώνονται η ημερομηνία και ο λογαριασμός λογιστικής, ενός όπως παρατηρείται παρακάτω, έχει επιλεχθεί το τρίμηνο, και σε κάθε τρίμηνο γίνεται μια καταχώρηση. Φίλτρα Προϋπολογισμού 19

20 7. Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP Systems) παρέχουν εκτενή λειτουργικότητα (funcsonality), η οποία έχει την μορφή ενός συνόλου δυνατοτήτων που παρέχονται στους χρήστες για την εκτέλεση διαφόρων επιχειρησιακών εργασιών (π.χ. διαχείριση παραγγελιών και προμηθειών, λογιστική, διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων, προγραμματισμός και παρακολούθηση παραγωγής, κ.λ.π.). Όμως συχνά οι επιχειρήσεις χρειάζονται προσαρμογές και εμπλουτισμό λειτουργικότητας, ώστε να καλυφθούν ειδικές ανάγκες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν μέσω αλλαγών παραμετροποίησης, πράγμα το οποίο καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση παρεμβάσεων προγραμματιστικού επιπέδου (=παρεμβάσεις σε επίπεδο κώδικα του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων). Μια επιχείρηση για τη χρήση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εξ αρχής ενός ΟΠΣ, την επιλογή χρήσης ενός μόνον λογισμικού πακέτου ERP με όλα του τα υποσυστήματα ή ενός συνδυασμού των καλύτερων και καταλληλότερων υποσυστημάτων από πολλά πακέτα ERP. Γενικά τα υποσυστήματα διαφόρων κατασκευαστών δεν είναι εναλλάξιμα (interchangeable): οι «μεγαλύτεροι» επιδιώκουν να κρατήσουν τα υψηλά μερίδια αγοράς τους και να μην επιτρέψουν στους «μικρότερους» να εισέλθουν σε αυτά. Όμως γενικά είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν τα υποσυστήματα κύρια ενός βασικού ERP, και για κάποιες δυνατότητες που λείπουν να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο λογισμικό ή ένα υποσύστημα άλλου ERP. Επίσης για κάθε ένα από τα υπάρχοντα πακέτα ERPs έχουν αναπτυχθεί από διάφορες εταιρείες διάφορα Add-Ons = συμπληρωματικά προγράμματα που προσφέρουν επιπρόσθετες δυνατότητες (π.χ. για CRM, WM). Με την λύση ενός συνδυασμού των καλύτερων και καταλληλότερων υποσυστημάτων από πολλά πακετά ERP, μπορούμε να έχουμε πληρέστερες δυνατότητες και υψηλότερη πληρότητα και ποιότητα όμως έχει και σημαντικά μειονεκτήματα: υψηλά κόστη σχεδιασμού και υλοποίησης, ανομοιογένεια interface χρηστών, οπότε απαιτείται εκτενής και χρονοβόρα εκπαίδευσή τους, δυσκολίες διασύνδεσης ετερογενών υποσυστημάτων, ανάγκη μεγάλης ομάδος υποστήριξης, προβλήματα με νέες versions διαφορετικών κατασκευαστών, κλπ. Στη συνέχεια θα προσδιορισθούν κάποια εμπορικά πακέτα ERP τα οποία χρησιμοποιούνται από Ελληνικές επιχειρήσεις, βάσει της εταιρίας KPMG. Τα εμπορικά αυτά πακέτα είναι: Armonia Artemis Atlantis 20

21 Compak 400 Compakwin Σύμφωνα με την Clash of the Titans 2012, στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα πιο χρησιμοποιούμενα ERP κατά τη χρονική περίοδο του Μερίδιο αγοράς ERP συστημάτων ανά τον κόσμο 21

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα