Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς **

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς **"

Transcript

1 Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς ** * ΚΕΠΕ και Οικονομικό Παν. Αθηνών ** Οικονομικό Παν. Αθηνών Περίληψη Ο κλάδος του εμπορίου λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως και επί σειρά ετών συνιστούσε τον μεγαλύτερο κλάδο της οικονομίας σε όρους προστιθεμένης αξίας. Με αφετηρία μια σύντομη περιγραφή της καταστάσεως από το 2008 και εξής, το άρθρο καταθέτει ένα περίγραμμα στόχων που εξειδικεύονται περαιτέρω σε 30 προτάσεις πολιτικής για το πως ο κλάδος θα μπορούσε να συμβάλει στην αναδιάταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας και την διεύρυνση του ΑΕΠ Λέξεις κλειδιά: λιανικό και χονδρικό εμπόριο, προτάσεις πολιτικής, ανάπτυξη 1. Περιγραφή υφισταμένης καταστάσεως O κλάδος του εμπορίου λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προ της οικονομικής κρίσεως συνιστούσε τον μεγαλύτερο κλάδο της Ελληνικής οικονομίας σε όρους προστιθεμένης αξίας. Ωστόσο, στο δυσμενές περιβάλλον της ύφεσης που ακολούθησε μοιράζεται πλέον την κατάταξη αυτή με τον μάλλον πιο ανελαστικό (ως προς την συρρίκνωση των μεγεθών) κλάδο της δημόσιας διοίκησης αμύνης κοινωνικής ασφάλισης εκπαίδευσης. Η αύξουσα συμβολή του εμπορίου στο ΑΕΠ (συχνά υψηλότερη του μέσου κλαδικού) ανεκόπη το 2008, οπότε και κατέστη φθίνουσα με μέσο ρυθμό μειώσεως 7%: ρυθμό αρκετά χειρότερο του συνόλου της οικονομίας από το 2009 και εξής ( 5%). Ως εκ τούτου, αν και από την εποχή της εισόδου της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2001) έως το 2008, το εμπόριο συνέδραμε με το 23 26% του ΑΕΠ, πλέον (κατά το 2012) εκτιμάται ότι συνδράμει το 20% του (μειωμένου) ΑΕΠ. Εντός του κλάδου, η προσαρμογή στις δυσμενείς συνθήκες δεν υπήρξε ενιαία. Στο χονδρικό εμπόριο σημειώθηκε μεγάλη μείωση όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία (30%) από το 2008 ως το 2011 (τελευταίο έτος ενημερώσεως της Eurostat). Στο λιανικό εμπόριο οι απώλειες ήταν συγκριτικά μικρότερες (12%), ενώ στο εμπόριο και τις επισκευές μηχανοκινήτων οχημάτων η πτώση εκυμάνθη κάπου ενδιάμεσα (21%). Σε αντιδιαστολή, στην απασχόληση, όπου οι αναλογίες κατά το 2008 ήσαν της τάξεως του 3,4 : 5,4 : 1 (με την προαναφερόμενη σειρά), ο αριθμός των μισθωτών εμειώθηκε κατά 5% στο χονδρικό εμπόριο, 10% στο λιανικό, 27% στην εμπορία και επισκευή οχημάτων, και οι ώρες εργασίας κατά 4, 14 και 26%, αντιστοίχως ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών εμειώθηκε κατά 6, 5 και 1% και οι ώρες εργασίας αυξηθήκαν κατά 12, 16 και 19%, αντιστοίχως. Συνολικά, από το 2008 ως το 2011, η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση στον κλάδο φαίνεται να συρρικνώθηκαν κατά 21% και 8%, στα επίπεδα του και 2004, αντιστοίχως, με: 1

2 (α) Τον κύκλο εργασιών (βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ) να εμφανίζει μεγάλο εύρος μειώσεων από το 2008 ως το 2011 (2012), συγκεκριμένα, κατά: 67% (79%) στην εμπορία αυτοκινήτων και 61% (72%) στην ευρύτερη εμπορία, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών % (50%) στην λιανική εμπορία επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού καθώς και τις λιανικές πωλήσεις εκτός καταστημάτων % (35 40%) στο λιανικό εμπόριο βιβλίων, χαρτικών και συναφών ειδών το χονδρικό εμπόριο καθώς και το λιανικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης. 20 (28%) στο λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα % (22 23%) στα πολυκαταστήματα τα φαρμακευτικά και καλλυντικά τα τρόφιμαποτά καπνό. 7% (14%) στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων. (β) Την τάση στην απασχόληση (επίσης βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ) να διαφοροποιείται (στατιστικώς) σημαντικά στον χώρο ανά δημογραφική ομάδα και τύπο εργαζομένου, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει αύξηση ή ανάκαμψη του αριθμού των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης (βλ. Πίνακα 1), 1 το δε εμπόριο να εμφανίζεται ως ο τρίτος συχνότερος προάγγελος μειώσεως του αριθμού των ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στις γεωγραφικές περιοχές και ηλικίες που παρατηρείται τέτοια μείωση (Προδρομίδης, 2014). Ως εκ τούτου, ίσως θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστούν οι συνθήκες που ευνοούν την εν λόγω γένεση (ή αναγέννηση) θέσεων εργασίας και εν συνεχεία να καλλιεργηθούν ευρύτερα. 2. Στόχευση για την ανάπτυξη ως το 2020 Σε κάποιους κύκλους οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στο εμπόριο συνδέονται με και αντανακλούν αφενός στρεβλές επιλογές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αφετέρου υπαγορεύουν την ανάγκη (περαιτέρω) στηρίξεως άλλων κλάδων και δραστηριοτήτων. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τόσο οι συνειρμοί που θα δημιουργηθούν όσο και η φρασεολογία που θα επικρατήσει για τον εξωστρεφή μελλοντικό προσανατολισμό και τις προτεραιότητες της χώρας, να επισκιάσουν (έστω και μερικώς) την προφανή αλήθεια που σημειώσαμε στην αρχή, τουτέστιν ότι το εμπόριο συνιστά τον συνδετικό κρίκο προσφοράς και ζητήσεως, ίσως θα ήταν χρήσιμο να υπομνήσουμε τα εξής: Γεωγραφικά κατακερματισμένη η Ελλάς μήτε για αχανείς γεωργικές γαίες κατάλληλες για οικονομίες κλίμακος φημίζεται, μήτε για ανταγωνιστικούς βοσκοτόπους και βιομηχανικές μονάδες από την πλευρά της προσφοράς, μήτε στον πολυάριθμο πληθυσμό ή την φιλοξενία (στέγαση) διεθνών οργανισμών που εκ των πραγμάτων δημιουργούν ελκυστική για τρίτους ζήτηση βασίζεται. Ως εκ τούτου και ανεξαρτήτως εάν θα ήταν 1 Π.χ., μεταξύ: (α) Των αρρένων ηλικίας και ετών στις αστικές περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, καθώς και των αρρένων ηλικίας ετών στις ημιαστικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και τις αγροτικές του Βορίου Αιγαίου ως εργοδοτών πλήρους ωραρίου. (β) Των θηλέων ηλικίας στις αγροτικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και του Ιονίου, καθώς και των θηλέων ηλικίας και αρρένων ετών στις ημιαστικές περιοχές της Ηπείρου και Αττικής, αντιστοίχως, ως αυτοαπασχολουμένων πλήρους ωραρίου. (γ) Των θηλέων ηλικίας 40 44, 50 54, και αρρένων 35 39, ετών στις αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, Δυτικής Ελλάδος, λοιπής Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας, Νοτίου Αιγαίου, αντιστοίχως καθώς και των θηλέων ηλικίας 30 34, και αρρένων ετών στις ημιαστικές περιοχές του Ιονίου, της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, αντιστοίχως αλλά και των αρρένων ηλικίας και ετών στις αστικές περιοχές της Αττικής ως μισθωτών πλήρους ωραρίου. 2

3 Πίνακας 1: Περιοχές και αριθμός ηλικιακών κατηγοριών όπου βάσει οικονομετρικών παλινδρομήσεων με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές και με απομόνωση της εποχικότητας διαπιστώνεται αυξητική τάση του αριθμού των απασχολουμένων στο εμπόριο μεταξύ 1 ου τριμ και 2 ου τριμ με πιθανότητα σφάλματος (p value) 1% ή μικρότερη (13 ηλικιακές κατηγορίες: ετών 15 19, 20 24, 70 74, 75 κ.ε.) Άρρενες Αστικές περιοχές (κοινότητες με 10 χιλ,. κατ.) Ημιαστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές (κοινότητες με < 2 χιλ. κατ.) Εργοδότες Αυτοαπ. Μισθωτοί Συμβοηθ. Εργοδότες Αυτοαπ. Μισθωτοί Συμβοηθ. Εργοδότες Αυτοαπ. Μισθωτοί Συμβοηθ. πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ πλ. μερ Α.Μακ. Δ.Θρ Κ.Μακεδονία Δ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Δ.Ελλάς Σ.Ελλάς Εύβ Αττική υπολ. Πελ/σος Κρήτη Ν.Αιγαίο Β.Αιγαίο Ιόνιοι νήσ Θήλεις Α.Μακ. Δ.Θρ Κ.Μακεδονία Δ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Δ.Ελλάς Σ.Ελλάς Εύβ Αττική υπολ. Πελ/σος Κρήτη Ν.Αιγαίο Β.Αιγαίο Ιόνιοι νήσ Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Ο τρόπος υπολογισμού παρέχεται από τον Προδρομίδη (2014). 3

4 σκόπιμο κάποια από αυτά τα στοιχεία βεβαίως να επιδιωχθούν και αναπτυχθούν, 2 λόγω του σχετικού μεγέθους όσο και του κομβικού του ρόλου σε μια οικονομία της αγοράς, το εμπόριο θα μπορούσε να συμβάλει ως καίριος μοχλός αναδιατάξεως του παραγωγικού ιστού, δημιουργίας αξίας, αυξήσεως των συναλλαγών και του ΑΕΠ. 3 Υπό αυτό το πρίσμα μια οραματική αναπτυξιακή στρατηγική μέσω του εμπορίου είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει: (α) Την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την είσοδο παραγωγών ή/και πωλητών στην αγορά, την στήριξη άλλων κλάδων της οικονομίας (ιδίως των εξωστρεφών) και, εν γένει, την διεύρυνση προσφοράς. 4 (β) Την διευκόλυνση των συναλλαγών, της προσβάσεως στην πληροφόρηση, την επίτευξη μειώσεων κόστους (με εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, παρεμβάσεις εξοικονομήσεως ενέργειας κ.ά. πόρων, εκμεταλλεύσεως προϊόντων και παραπροϊόντων, διάδοση νέων τεχνολογιών), 5 αλλά και την βελτίωση του εφοδιασμού και των μεταφορών με την δημιουργία, αντικατάσταση και ανασυγκρότηση ζωτικών υποδομών. 6 (γ) Την μείωση της αβεβαιότητας, του χρηματοπιστωτικού κόστους και του ρόλου των μεσαζόντων. (δ) Την ανάπτυξη και χρήση νέων χρηματοδοτικών/πιστωτικών εργαλείων, καθώς και την διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε (συγ)χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). (ε) Την διαφάνεια τιμών και πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί η μετακίνηση παραγωγικών συντελεστών εκεί που οι συντελεστές είναι αποδοτικότεροι και να διευρυνθεί το πλεόνασμα των καταναλωτών και το ΑΕΠ. (ς) Την επίτευξη οικονομιών και της μεγίστης δυνατής ευημερίας μέσω του ανταγωνισμού πλην των, ενδεχομένως ελαχίστων, περιπτώσεων όπου οι συνθήκες κόστους ευνοούν την σύσταση φυσικών μονοπωλίων. 2 Επί τούτου έχουν ζητηθεί και κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο και την Πολιτεία προτάσεις από το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ, την ΜcKinsey κ.ά. 3 Ιστορικά προηγούμενα από αντίστοιχες συγκυρίες στην μακραίωνη ιστορία μας ενδεχομένως συνιστούν η δημιουργία πλούτου μέσω αποικιών και εμπορίων κατά τον 8 ο και 7 ο αιώνα π.χ. και η (ανα)σύνταξη του ελληνισμού μέσω του εμπορίου προεπαναστατικώς. 4 Η γενικότερη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχωρίου προστιθεμένης αξίας έχει ήδη επιλεγεί ως στόχος της νέας προγραμματικής περιόδου (Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά., 2013α). 5 Στην περίπτωση της αξιοποιήσεως των νέων τεχνολογιών, περιθώρια εξοικονομήσεων φαίνεται να υπάρχουν (i) στο μεταφορικό κόστος (για ταξίδια) και την απώλεια χρόνου (για μετακινήσεις) με την ανάπτυξη των τηλεδιασκέψεων (ii) στο κόστος ενοικιάσεως χώρων και γραφείων με την ανάπτυξη του λεγομένου teleworking (iii) στο κόστος αποθηκεύσεως εγγράφων σε σειρές ραφιών και φοριαμών με την στροφή σε λίγα ψηφιακά αρχεία (iv) στο κόστος χρήσεως των εγγράφων με την ανάπτυξη συστημάτων διαχειρίσεωςπαρακολουθήσεων παγίων κ.ά. Παρομοίως η αξιοποίηση του διαδικτύου μπορεί να χρησιμεύσει στην αλληλογραφία, την διαφήμιση σε απομακρυσμένες αγορές κ.α. 6 Από το μεταφορικό δίκτυο ως τα παυμένα σιλό στον ΟΛΠ και την μετατροπή των μεγάλων λιμένων σε κόμβους πολυτροπικών συνδέσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται: (i) η έγκαιρη προώθηση εισροών (πρώτων υλών, ημιεπεξεργασμένων αγαθών) σε παραγωγούς, (ii) οι εκροές/πωλήσεις των τοπικών πωλητών, (iii) οι ανάγκες του ημεδαπού και τουριστικού καταναλωτικού κοινού, (iv) η (αντίστροφη) μεταφορά των μη αξιοποιουμένων συσκευασιών, ανακυκλωσίμων και απορριμμάτων, (v) η ανάπτυξη των εξαγωγών με ει δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Προς επίτευξιν αυτών απαιτείται ολοκληρωμένη (μη αποσπασματική) σχεδιαστική προσέγγιση και αν δεν επαρκούν οι δημόσιοι πόροι τότε ας προκριθούν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέως. 4

5 3. Προτάσεις πολιτικής Το προαναφερθέν πλέγμα στόχων θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω αλληλοϋποστηριζομένων ενεργειών. Πέραν αυτών που αφορούν στο σύνολο της οικονομίας, ως η αναζωογόνηση της τραυματισμένης επιχειρηματικότητας, της αγοράς εργασίας και των εξαγωγών (βλ. ενδεικτικά το Παράρτημα), στον τομέα του εμπορίου ευνοϊκό ρόλο αναμένεται να έχουν: 1. Η επέκταση σε άλλα στάδια της αλυσίδας της αξίας των χονδρεμπορικών εταιρειών (οι οποίες φαίνεται να αυτοπεριορίζονται στον ρόλο του μεσίτου) και των υγιών ή νέου τύπου παραγωγικών συνεταιρισμών. 7 Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν αφενός να μειωθεί ο αριθμός και το κόστος των μεσαζόντων, αφετέρου να δημιουργηθούν μεγάλες μονάδες με διευρυμένες δυνατότητες παραγωγής, τυποποιήσεως, διακινήσεως και εξαγωγών (π.χ. του ελαιολάδου), ερεύνης και στοχεύσεως της αγοράς, βελτιώσεως των προϊόντων και προσαρμογής στις διατροφικές ή άλλες συνήθειες του κοινού της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, παροχής υπηρεσιών μετά την αγορά (after sales services) και εν γένει, ενσωματώσεως προστιθεμένης αξίας. Επιπλέον, στον βαθμό που οι νέες, μεγαλύτερες μονάδες θα λειτουργούν με περισσότερα άτομα και συνθετότερες δομές εικάζεται ότι θα μειωθούν τα περιθώρια ατύπων συναλλαγών με προμηθευτές και πελάτες και, κατ επέκτασιν, το μέγεθος της παραοικονομίας. 2. H ενθάρρυνση των μικροκαλλιεργητών που δεν είναι γεωργοί κατ επάγγελμα (λ.χ., έχουν κληρονομήσει ελιές, αμπέλια, άλλες καλλιέργειες) να διαθέσουν μέσω του εμπορίου στην εγχρήματη/επίσημη οικονομία (δηλ. την αγορά), το προϊόν τους νόμιμα και οργανωμένα, λ.χ., την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στο κέντρο του νομού, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας αποδείξεις και φορολογούμενοι επί των εσόδων και όχι βάσει φανταστικών (τεκμαρτών) εισοδημάτων. Τούτο εφόσον δεν εδήλωναν επαγγελματίες αγρότες κατά την προηγούμενη δεκαετία. 8 Παρομοίως, η παροχή διευκολύνσεων σε ανέργους και άλλους, προκειμένου να συστήσουν σε επιλεγμένες περιοχές ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής εμπορευσίμων αγαθών και υπηρεσιών, 9 θα μπορούσε να επιτευχθεί με (α) μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, (β) ενοικίαση σε λογικές τιμές αδιαθέτων κτηρίων ή γης, (γ) προγράμματα του ΕΣΠΑ ή νέου ΕΣΠΑ, (δ) άλλους τρόπους. 3. Η σύσταση στην περιοχής πρωτευούσης ή συμπρωτευούσης μιας εμπορούπολης (όχι απλού «mall») αγαθών πολυτελείας ελληνικής προελεύσεως και μη (καλλυντικών, ρουχισμού, κοσμημάτων κ.ά.), καθώς και μόνιμη εμπορική έκθεση ελληνικών προϊόντων (μαρμάρου, ελαιολάδου, οίνου, μελιού, γουναρικών, υαλικών, κεραμικών, κ.ά.) (α) με πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο προσωπικό και καλή πρόσβαση, (β) δίπλα σε θεματικό ψυχαγωγικό πάρκο, με εστιατόρια, επιδείξεις, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.τ.τ., ώστε τόσο μικροί όσο και μεγάλοι δυνητικοί αγοραστές ημεδαποί και αλλά και τουρίστες (ακόμα και επιβάτες κρουαζιεροπλοίων) 7 Δηλ. συνεταιρισμοί, τα μέλη των οποίων δεν θα συμμετέχουν σε ευκαιριακή βάση, αλλά θα συμφωνούν εθελοντικά να παραδώσουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους (όχι μόνο την δεύτερη ποιότητα) ώστε να μπορεί ο συνεταιρισμός να σχεδιάσει αντί να λειτουργεί υπό παρατεταμένο καθεστώς διαλύσεως. 8 Με τον τρόπο αυτό θα στηριχτεί και η νόμιμη (εκτός παραοικονομίας) δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων που ενδεχομένως είναι απαραίτητη σε πολλά νοικοκυριά, η αύξηση του ΑΕΠ και (στο βαθμό που τα μέλη των νοικοκυριών εξοικειώνονται περαιτέρω με αγροτικές ασχολίες) θα δοθεί σε κάποιους η δυνατότης στροφής με κάποιες προοπτικές επιτυχίας στον πρωτογενή τομέα, ειδικότερα εφόσον η ανεργία σε άλλους τομείς μένει υψηλή. 9 Π.χ., σε αδιορίστους δασκάλους και καθηγητές προκειμένου να συστήσουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 5

6 να έχουν την δυνατότητα να διασκεδάσουν, ιδούν, δοκιμάσουν και θέσουν ακόμα και πιλοτικά επιχειρηματικές παραγγελίες για μικρές ή πιο μεγάλες επεξεργασμένες ή μη ποσότητες. 4. Η δημιουργία κέντρων εμπορίου ή θεματικών αγορών σε άλλα νευραλγικά σημεία ανά την επικράτεια, όπου θα συνδυάζεται το πολιτιστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και τουριστών. Έτσι, αφενός θα αναδειχθούν κάποιες περιοχές πόλεων, αφετέρου θα τονωθεί περαιτέρω η εμπορική ζωή και η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος και (κατ επέκτασιν) το ΑΕΠ. 5. Η ανάπτυξη επαφών, αλληλοενημερώσεως, κοινών δράσεων και συνεργιών τόσο εντός του εμπορικού κόσμου (εξαγωγέων, εισαγωγέων και όσων δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας) όσο και μεταξύ του εμπορικού κόσμου και της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και των ερευνητικών και πανεπιστημιακών κέντρων. Στο δίκτυο αυτό, ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) εικάζεται ότι θα είναι κομβικός. 6. Η ανάληψη δράσεων καταρτίσεως ανέργων κ.ά. ενδιαφερομένων που επιθυμούν να εξοικειωθούν επαγγελματικά σε θέματα εμπορίου. 7. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η εκπαίδευση/κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 8. Η μείωση των καθυστερήσεων για συντελεσθείσες αγορές αγαθών υπηρεσιών και η επιστροφή του ΦΠΑ εκ μέρους του κράτους σε μια εποχή που (εν μέσω χρηματικής στενότητος) το κόστος του χρήματος έχει αυξηθεί. Η παρακράτηση ζωτικών πόρων λειτουργεί υπονομευτικά προς την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου, την προμήθεια πρώτων υλών στην βιομηχανία, σπόρων, ζωοτροφών και λιπασμάτων στον αγροτικό τομέα κ.ο.κ. μειώνοντας έτσι την προσφορά, καθώς και τις προοπτικές εξαγωγών. 9. Στον βαθμό που το κόστος του χρήματος και η αδυναμία/δυσκολία ιδιωτικού δανεισμού συνιστούν τροχοπέδη στην αύξηση της παραγωγής: H παροχή κεφαλαίου προς ενίσχυσιν τόσο της παραγωγής όσο και του εμπορίου (σταθεροποιητική για το εισόδημα αμφοτέρων και αναπτυξιακή για την οικονομία) από το κράτος με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Λ.χ., με: (α) Την ενίσχυση των υφισταμένων και νέων αγροτών προκειμένου να νοικιάσουν από τους εμπόρους για μια τετραετία τον απαραίτητο για την παραγωγική διαδικασία εξοπλισμό, όπου στο τέλος κάθε έτους θα επιστρέφεται στο κρατικό ταμείο άτοκα το ετήσιο ενοίκιο μειωμένο κατά κάποιο ποσοστό (συνδεόμενο με τα αυξημένα το έσοδα του κράτους από την διεύρυνση της παραγωγής.) (β) Έκπτωση του κόστους επενδύσεως και αγοράς εξοπλισμού από την φορολογία των κερδών (έως ότου το κόστος καλυφτεί) για να παραχθούν ή υποστούν επεξεργασία αγαθά που φέρουν άμεσο κέρδος και έχουν ζήτηση από το εξωτερικό. 10. H παροχή ανέξοδης (α) προσβάσεως στην πληροφορία τόσο των παραγωγών και χονδρεμπόρων όσο και των τελικών καταναλωτών, καθώς και (β) διενεργείας πωλήσεων μέσω της δημιουργίας ιστοτόπου (website) Ελλήνων παραγωγών του πρωτογενούς τομέα με πλατφόρμες δημοπράτησης. 10 Έτσι θα ενδυναμωθεί ο ανταγωνισμός και θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε συνεταιρισμούς και μικρούς παραγωγούς, καθώς και σε εμπόρους, και θα τονωθεί η εγχώρια παραγωγή και η εξωστρέφεια. Εναλλακτικά, ο ιστότοπος θα μπορούσε να έχει την 10 Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί θα αναφέρουν τις ποσότητες και τιμές των προϊόντων που διαθέτουν, οι δυνητικοί ή ενδιαφερόμενοι αγοραστές ή έμποροι θα ανταποκρίνονται και οι επιφορτισμένες υπηρεσίες παρακολουθήσεως των τιμών θα διενεργούν το έργο τους καλύτερα. 6

7 μορφή «e bay» όπου θα πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί των προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, ας δημιουργηθούν παρατηρητήρια τιμών παραγωγής Η αναβάθμιση και ο ανασχεδιασμός του υφισταμένου Παρατηρητηρίου Τιμών νωπών και τυποποιημένων τροφίμων και άλλων ειδών καθημερινής οικιακής χρήσεως προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών 12 καθώς και η δημιουργία ενός φιλικού προς τους χρήστες παρατηρητηρίου τιμών υπηρεσιών (διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων κ.ά.). 12. Η κωδικοποίηση της υφισταμένης νομοθεσίας της ΓΓΕ και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτού (ΓΓΚ) (νόμοι, βασιλικά και προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, αγορανομικές διατάξεις, εγκύκλιοι, κωδικοποιημένες απαντήσεις συχνών ερωτημάτων κ.λπ.) και η δημιουργία βάσεως δεδομένων η οποία αφενός θα είναι προσβάσιμη διαδικτυακά από κάθε ενδιαφερόμενο (παραγωγική ή εμπορική επιχείρηση, δημόσια διοίκηση, καταναλωτικό κοινό), αφετέρου θα επικαιροποιείται σύμφωνα με την εξέλιξη της νομοθεσίας. 13. Νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες για την επίτευξη μέσω του εμπορίου γενικοτέρων μειώσεων στο κόστος πρώτων υλών και παραγωγής. Λ.χ., στην περίπτωση πωλήσεων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και συναφών ας επιδιωχθεί (α) η παροχή κινήτρων ώστε η αγορά να γίνεται με βάση την δραστική ουσία (β) η αμοιβή των συμβούλων, όπως του γεωπόνου, να συνδέεται με και να αφορά μόνο στην επίσκεψη (γ) η αναγραφή ενδεικτικής τιμής επί της συσκευασίας (όπως και για τα ανθρώπινα φάρμακα) (δ) η πώληση των ενδεικτικώς (αλλά ενδεχομένως όχι ουσιαστικώς) «ληγμένων» στο ήμισυ της ενδεικτικής τιμής ή χαμηλοτέρας τιμής (ε) η προμήθεια μέσω ομαδικών παραγγελιών, δηλ. μέσω συνεταιρισμού κ.ο.κ. Εν γένει, ο τερματισμός πρακτικών που αφανώς αυξάνουν το κόστος του ενδιαμέσου και τελικού καταναλωτού αλλά είτε παραμένουν εθιμικά είτε δεν αντιμετωπίζονται ξεκάθαρα μέσω των αγορανομικών διατάξεων: Από την προμήθεια επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας που περιλαμβάνουν στην τιμολόγηση τα εγχώρια διυλιστήρια (50 αντί 2 5 pip (percentage in point)) και συμπαρασύρουν το κόστος παραγωγής παντού, ως την πολιτική χρεώσεως για το ευτελές χαρτί στο οποίο τίθενται και περιτυλίγονται τα χύδην πωλούμενα αγαθά Η κατάργηση του καθεστώτος «επιστροφής» φόρου για την πώληση αγροτικών προϊόντων σε μεσολαβητές προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις στο χονδρεμπόριο που προκαλούν (α) ηθικό κίνδυνο (πειρασμό) μεταξύ των συναλλασσομένων εις βάρος του κρατικού ταμείου 11 Η συνεχής ροή ανακοινώσεων των τρεχουσών και, ει δυνατόν, αναμενομένων τιμών (ή του φάσματος των τιμών των εισαγομένων και εγχωρίων ειδών ανά γεωργικό ή κτηνοτροφικό προϊόν κ.ο.κ.) αναμένεται να διευκολύνει την επιλογή της συμφεροτέρας καλλιέργειας από τον αγρότη ή συνεταιρισμό. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αγαθών που απαιτούν λίγο χρόνο να παραχθούν (π.χ. ζαρζαβατικά) είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο αγρότης σε ποια είδη υπάρχουν ή διαπιστώνονται ή αναμένονται μεγάλες ελλείψεις. 12 Στο πλαίσιο της βελτιώσεως, η παροχή πληροφοριών από τις αλυσίδες υπεραγορών μπορεί να καταστεί συχνότερη του δεκαπενθημέρου, η παροχή πληροφοριών για νωπά είδη να επεκταθεί εκτός πρωτευούσης, η προσπελάσιμη από το κοινό ιστοσελίδα να καταστεί φιλικότερη προς τον χρήστη. Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά. (2013β). 13 Αυτήν την εποχή το βάρος του χάρτου προσμετράται (αντί να μηδενίζεται επί του ζυγίου) με αποτέλεσμα να χρεώνεται προς 7 ή 10 ή 13 ή περισσοτέρων ευρώ το κιλό, ανάλογα με το αγοραζόμενο είδος, παρά την αίσθηση από τις ετικέτες των ειδών ότι η χρέωση είναι επί του καθαρού βάρους. Τα μαθηματικά είναι απλά αλλά αρκούντως αποκαλυπτικά: Με σημείο αφετηρίας πείραμα σε κατάστημα αλυσίδας υπεραγορών για τυρί αξίας 10 ευρώ/κιλό και βάρους 1,5 χλγ. ζυγισμένο και τυλιγμένο με το ίδιο χαρτί καταλήγουμε σε μη παρατηρούμενη απόσπαση 8 λεπτών ανά πελάτη ή 16 λεπτών αν ψωνίσει δύο τρία διαφορετικά είδη του ιδίου συνολικού βάρους, ζυγισμένα ξεχωριστά (έκαστο με το δικό του περιτύλιγμα) στην ίδια μέση τιμή. Σε επίπεδο επικρατείας, η επανάληψη του μη μηδενισμού του βάρους του περιτυλίγματος σε αγοραστικό κοινό 2,6 εκατομμυρίων πελατών επί μια φορά την εβδομάδα επί 52 εβδομάδες ετησίως για ένα προϊόν αποφέρει μη παρατηρούμενη απόσπαση 11,1 22,3 εκατομμυρίων ευρώ εκ του καταναλωτικού κοινού. 7

8 και (β) αύξηση του κόστους για τους τελικούς καταναλωτές. Σε αντιδιαστολή, προτείνεται η προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διάθεση προϊόντων από τους αγρότες απευθείας στους τελικούς καταναλωτές ή τουλάχιστον εξομοίωση μεταξύ των επιλογών διαθέσεως των προϊόντων σε ενδιαμέσους και τελικούς καταναλωτές ή προς εξαγωγή. Σημειώνεται ότι το σωστό θα ήταν η επιστροφή του ΦΠΑ (εάν η κατ εξαίρεση επιστροφή ΦΠΑ σε μια επαγγελματική τάξη είναι κοινωνικά επιθυμητή) να γίνεται όχι με βάση την δηλωθείσα αξία των προϊόντων, αλλά με βάση την αξία των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, καυσίμων κ.ά. εισροών επί των οποίων άλλωστε προστίθεται ο ΦΠΑ. 15. Η διευκόλυνση της λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας των μικρών εμπορικών καταστημάτων όλες τις ημέρες και ώρες, ώστε όσοι λιανέμποροι επιθυμούν να εξειδικευτούν στην εξυπηρέτηση της δικής τους (περισσότερο ή ολιγότερο αποκλειστικής) ιδιάζουσας πελατείας ή τοπικής αγοράς και να διαφοροποιηθούν σε επιχειρηματικές δράσεις που θεωρούν ότι τους ταιριάζουν καλύτερα. 14 Συγχρόνως θα διευκολυνθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος και (κατ επέκτασιν) η αύξηση του ΑΕΠ Η προστασία των μακροχρονίων εμπορικών μισθώσεων (ιδίως όσο διαρκεί η αβεβαιότητα που φέρνει η ύφεση) ώστε να διασφαλιστεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, οι επενδύσεις, η αδιατάρακτη λειτουργία, φήμη και πελατεία στην τοπική αγορά των δραστηριοποιουμένων σε αυτήν. 16 Διαφορετικά, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσεως των εκμισθωτών θα ωθήσει το κόστος προς τα άνω υπονομεύοντας την μακροχρόνια στρατηγική μειώσεως των εγχωρίων τιμών προκειμένου να (α) αντισταθμιστεί η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και (β) υποστηριχτεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Συγχρόνως προτείνεται να επιτραπεί ένας δεύτερος τύπος συμβάσεως άνευ αυτής της προστασίας για βραχυχρόνιες (κάτω του έτους;) μισθώσεις, ώστε να πληρωθούν κάποιοι κενοί χώροι και να ενθαρρυνθεί η ίδρυση επιχειρήσεων στα πρώτα, αβέβαια, βήματα Η διάδοση των πρακτικών σωστής (μη παραπλανητικής) αναγραφής των τιμών και διενεργείας εκπτώσεων και προσφορών τροφίμων, ποτών, ειδών καθημερινής οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ρουχισμού, επίπλων, εργαλείων, αλλά και υπηρεσιών κ.ά. όπως: (α) Η μη διόγκωση των τιμών κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της περιόδου των εκπτώσεων προκειμένου να εμφανίζεται εν συνεχεία η έκπτωση μεγαλύτερη. 18 (β) Η υποχρεωτική αναγραφή σε περιόδους εκπτώσεων τόσο της προηγουμένης όσο και τωρινής τιμής. (γ) Να επιτρέπεται η αναγραφή του ποσοστού της μέγιστης εκπτώσεως (π.χ., «εκπτώσεις έως 60%» ή «στην μισή τιμή») στην βιτρίνα ή αλλού εφόσον αφορά στο 10% (τουλάχιστον) των 14 Σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα καταστήματα, τα μικρά καταστήματα μπορούν εύκολα να κλείνουν για ορισμένες ώρες το μεσημέρι και, γενικότερα, να λειτουργούν με ασυνεχή ωράρια. 15 Η πρόταση αφορά στην εθελοντική, άνευ τεχνητών εμποδίων, λειτουργία των καταστημάτων εκτός των πρωινών της Κυριακής και των εθνικών αργιών. Στον βαθμό που θα υπάρξει επέκταση της προσφοράς στην αγορά κατά τις συγκεκριμένες ώρες και κάποια μείωση της ζητήσεως τις άλλες ώρες, εύλογα αναμένεται πτώση των τιμών σε αμφότερες περιπτώσεις. Βλ. Προδρομίδη κ.ά. (2012). 16 Ιδίως στο τμήμα της αγοράς ήδη μισθωμένων χώρων που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση. Στους σχηματικούς αντίποδες που τα ακίνητα μένουν κενά και διαπιστώνεται υπερπροσφορά, εάν δεν υπάρξουν κίνητρα ή όφελος στον μισθωτή, ceteris paribus, ίσως να μην πρέπει να αναμένονται σημαντικές αλλαγές από την πλευρά της ζητήσεως. 17 Έτσι θα διευκολυνθεί τόσο ο τύπος του ιδιοκτήτου που ανησυχεί ότι οι απόπειρες προσωρινής αξιοποιήσεως της περιουσίας του θα εξελιχθούν σε εγκλωβισμό σε μακροχρόνια σχέση που θα υπονομεύσει τον προγραμματισμό του, όσο και ο δυνητικός επιχειρηματίας, που λόγω της περιρρεούσης αβεβαιότητος ενδιαφέρεται για μισθώσεις μικρού χρονικού ορίζοντα. 18 Το χρονικό αυτό διάστημα σήμερα ορίζεται στους δύο μήνες, ενδέχεται όμως να εμποδίζει την συχνότητα των εκπτώσεων επί της τιμής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο προτείνεται διάστημα 28 συνεχομένων ημερών. 8

9 προσφερόμενων ειδών. Άλλες προτάσεις παρατίθενται στο Πλαίσιο 1. Προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, ενδεχομένως, θα ήταν σκόπιμο οι πρακτικές αυτές να αναρτηθούν και στο Παρατηρητήριο Τιμών. 18. Η χρωματική σήμανση των φθηνοτέρων και ακριβοτέρων προϊόντων ευρείας καταναλώσεως στις αλυσίδες καταστημάτων ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές όλων των ηλικιών και γραμματικών γνώσεων στην σύγκριση τιμών (πέραν της υφισταμένης αναγραφής με μικρούς χαρακτήρες της τιμής ανά κιλό ή τεμάχιο, σε μια μικρή ταμπελίτσα κάπου στο ράφι) Η καθιέρωση του «ελληνικού σήματος» για προϊόντα ημεδαπής προελεύσεως προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση του κοινού (ή του τμήματος αυτού που ενδιαφέρεται για αυτήν την διάσταση) και εξυπηρέτηση των προτιμήσεών του. Προς τούτο προτείνεται να δημιουργηθεί άμεσα η βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού μητρώου αγαθών (υπηρεσιών) για τα οποία (τις οποίες) έχει ήδη απονεμηθεί το σήμα. 20. Η ευαισθητοποίηση και αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού ώστε αφενός να ενθαρρυνθεί η έρευνα αγοράς, αφετέρου να απαλυνθεί η επίμονη ζήτηση κάποιων προϊόντων που δεν αφήνει τις τιμές σε αυτά να πέσουν Η διεξαγωγή όλων των συναλλαγών αξίας από ένα τριψήφιο ποσόν και άνω μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ώστε να αντιμετωπιστεί η παραοικονομία, να περιοριστεί το «μαύρο χρήμα» στο εμπόριο και να υπολογιστεί ορθά ο πολύ κρίσιμος για την χώρα λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες (εφόσον ο αριθμός αυτών προσφάτως μειώθηκε και δυνητικά διαθέτουν ολιγοπωλιακή δύναμη) δεν θα χρεώνουν για αυτές τις υπηρεσίες που το κράτος επιβάλει, διότι τότε η ιδέα θα καταστεί αντιδημοφιλής και ενδεχομένως υπονομευτεί. 19 Συγκεκριμένα, προτείνεται όσα προϊόντα διατίθενται σε τιμή χαμηλότερη της μέσης τιμής (εναλλακτικά: της διαμέσου τιμής) να σημαίνονται στο ράφι με μπλε χρώμα, όσα διατίθενται σε υψηλότερη με κόκκινο χρώμα, όσα στερούνται υποκαταστάτων με γκρι χρώμα. Ίσως να υπάρχει εναλλακτική σήμανση για το πιο φθηνό και το πιο ακριβό (από όλα) προϊόν. Οι μέσες (ή διάμεσες) τιμές για κάθε κατηγορία προϊόντος θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μία ή δύο φορές το μήνα) από την ΓΓΚ και θα είναι κοινές για όλες τις αλυσίδες καταστημάτων. Έτσι, το υποκατάστημα που εν γένει πωλεί σε υψηλές τιμές θα εμφανίζει «κόκκινες» τιμές σε πολλά προϊόντα κ.ο.κ. Οι κατηγορίες των προϊόντων θα καθοριστούν από τις ΓΓΕ και ΓΓΚ και προσδιοριστούν με βάση το «barcode» κάθε προϊόντος. Για την διευκόλυνση των καταναλωτών στον γρήγορο εντοπισμό του πιο οικονομικού προϊόντος ανά κιλό καθαρού βάρους (ή την άλλη ενδεδειγμένη μονάδα μετρήσεως), ίσως θα ήταν σκόπιμο σε κάθε κατηγορία προϊόντος τα είδη να παρατίθενται στο ράφι κατά αύξουσα σειρά τιμής. Έτσι τα κριτήρια τοποθετήσεως στο ράφι καθίστανται διαφανή σε όλους, θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τιμών, αχρηστεύονται οι δαπανηροί πόλεμοι εντυπώσεων με «ψεύτικες εκπτώσεις» και οι προμηθευτές θα ενδιαφέρονται ενεργητικότερα προκειμένου να μεταφερθούν όσο γίνεται «πιο αριστερά» στο ράφι. Το κυριότερο: Ενισχύεται η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών οι οποίοι πλέον θα πιέζουν τα καταστήματα αντί παροχών υπό τη μορφή διαφήμισης ή άλλων πρακτικών (που ενδεχομένως δεν περνούν στον καταναλωτή ή τον επιβαρύνουν) να μειώσουν την λιανική τιμή πωλήσεως. Εξυπακούεται ότι τα προϊόντα που θα ευρίσκονται σε «προσφορά» θα ευρίσκονται στο ίδιο ράφι, στην σειρά τιμής τους. Εάν η παράταξη των ειδών δεν είναι εφικτή στα ράφια των καταστημάτων λόγω αντιδράσεών των καταστηματαρχών, ας υλοποιηθεί εικονικά στις ιστοσελίδες των αλυσίδων και του Παρατηρητήριου Τιμών. 20 Λ.χ., μέσω της διεξαγωγής ενημερωτικής εκστρατείας στα σχολεία, τα μέσα μαζική επικοινωνίας κ.α. ότι, όπως σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, το δεκαπενθημέρου διαρκείας γάλα δεν είναι απαραιτήτως υποδεέστερο του πενθημέρου διαρκείας γάλακτος (ενδεχομένως είναι φιλικότερο στο περιβάλλον), η άμεση απόκτηση συσκευών που ενσωματώνουν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία της Apple ή της Sony δεν καθορίζει την αξία ενός εκάστου μήτε συνιστά σκοπό ζωής κ.ο.κ. 9

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα