Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Ενότητα / Ιωάννα Γαρέφη, Άντυ Συριανού (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Ενότητα 10 2008 1919 / 001 001. Ιωάννα Γαρέφη, Άντυ Συριανού (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)"

Transcript

1 Strategy Train Μάθημα V Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Strategy Train Ενότητα / Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Ιωάννα Γαρέφη, Άντυ Συριανού (ΑΤΛΑΝΤΙΣ) train.eu Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

2 Πίνακας Περιεχομένων Μάθημα V. Εφαρμογή Στρατηγικής Ενότητα 10 : Έλεγχος Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας Είσοδος... 4 Λέξεις κλειδιά... 4 Μαθησιακός στόχος... 4 Εκτιμώμενος χρόνος... 4 Εισαγωγή Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Τι είναι ERP; Γιατί να χρησιμοποιήσετε ERP; Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το λογισμικό ERP; Πώς μπορώ να καταλάβω αν το λογισμικό ERP είναι απαραίτητο για την επιχείρησή μου; Βέλτιστες Πρακτικές Intel Διαχείριση Ολικής Ποιότητας ΤΙ είναι Διαχείριση Ολικής Ποιότητας; Γιατί να εφαρμόσετε ΔΟΠ στην επιχείρησή σας; Πηγές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας Πώς μπορώ να εφαρμόσω φιλοσοφία βασισμένη στη ΔΟΠ στην επιχείρησή μου; Βέλτιστες Πρακτικές FedEx Έξι Σίγμα Τι είναι η προσέγγιση Έξι Σίγμα; Γιατί να χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση Έξι Σίγμα; Πηγές πληροφοριών για τα Έξι Σίγμα Πώς μπορούν οι ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν την προσέγγιση των Έξι... Σίγμα; Βέλτιστες Πρακτικές Motorola Αξιοπιστία, Συντήρηση και Ασφάλεια Τι σημαίνουν οι όροι; Γιατί να χρησιμοποιήσετε πρότυπα RAMS στα συστήματα ελέγχου σας; Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα... RAMS? Πώς μπορώ να εφαρμόσω πρότυπα RAMS; Μελέτη Περίπτωσης European CENELEC Railway Standards CENELEC Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) Τι εννοούμε με τον όρο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών; Γιατί να εφαρμόσετε BPR; Πού εφαρμόζεται το BPR; Πώς εφαρμόζεται το BPR σε επίπεδο ΜΜΕ; Συνεχής βελτίωση (CI) μέσω της Παρακολούθησης, της Αξιολόγησης και των κύκλων Ανάδρασης Μάθημα V Ενότητα 10 2

3 Τι εννοούμε με τον όρο Συνεχή Βελτίωση; Γιατί να έχουμε την CI σαν στόχο; Πώς εφαρμόζεται η CI σε μία επιχείρηση? Πώς μπορώ να εφαρμόσω CI στην επιχείρησή μου; Βέλτιστες Πρακτικές Η Προσέγγιση Kaizen στην Toyota Περίληψη Βασικών Σημείων Βιβλιογραφία Βιβλία / Άρθρα Ιστοσελίδες Μάθημα V Ενότητα 10 3

4 Μάθημα V. Εφαρμογή Στρατηγικής Ενότητα 10 : Έλεγχος Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας Είσοδος Λέξεις κλειδιά έλεγχος ποιότητας, διαχείριση ποιότητας, σχεδιασμός ελέγχου ποιότητας, ικανοποίηση πελατών, μείωση αποβλήτων, συνεχής βελτίωση, σχεδιασμός επιχειρησιακών πόρων, ροή πληροφοριών, διαχείριση δεδομένων, 6 Σίγμα, RAMS, ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών Μαθησιακός στόχος Το μάθημα αυτό θα σας δώσει εικόνα για τις πιο σημαντικές πτυχές του Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΕ) και της Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ). Στις ακόλουθες ενότητες θα συζητηθούν πρακτικές λύσεις και ιδέες, όπως ο Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και θα παρουσιαστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας, ειδικά προορισμένες για τις ΜΜΕ (διαχείριση ολικής ποιότητας, Έξι Σίγμα, Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) κλπ.). Τέλος, θα μάθετε μέσω του μαθήματος πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση που θα προκύψει προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησής σας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τις έννοιες του ΠΕ και της ΔΠ, μέσα από την εκτεταμένη παρουσίαση των επιλεγμένων εννοιών και τεχνικών που θα αποδειχθούν γόνιμες για την επιχείρησή σας. Εκτιμώμενος χρόνος Θα χρειαστείτε περίπου 45 λεπτά για να ολοκληρώσετε το μάθημα. Εισαγωγή Ο καλύτερος τρόπος για την αξιοπιστία, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης και του συντονισμού των ενεργειών της επιχείρησής σας είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος ελέγχου ποιότητας, το οποίο θα εγγυάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ποιότητας μέσω της διασφάλισης της ποιότητας. Ο όρος ποιοτικός έλεγχος καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες επιβλέπονται συνεχώς από έμπειρο προσωπικό και ότι τα πάντα εκτελούνται σωστά (δηλαδή σύμφωνα με το σύνολο των προκαθορισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων). Ο όρος διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί εν ολίγοις ένα βήμα μετά τον έλεγχο της ποιότητας, καθώς ορίζει το σύνολο των δράσεων που ακολουθήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος της ποιότητας εφαρμόστηκε σωστά. Η διασφάλιση Μάθημα V Ενότητα 10 4

5 ποιότητας περιλαμβάνει σταθερό και τακτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και την παροχή τακτικής ανατροφοδότησης και σχολίων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η διασφάλιση της ποιότητας αναφέρει επίσης ποιες δραστηριότητες πρέπει να αναπτυχθούν και τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, στοχεύοντας παράλληλα στην υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη. Πριν από την ανάληψη δράσης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ποιες δραστηριότητες και τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησής σας και να διαμορφώσετε τη στρατηγική σας ανάλογα. Οι παρακάτω ενότητες θα σας παρέχουν πληροφορίες για τα πιο σημαντικά στοιχεία του Ποιοτικού Ελέγχου και της Διασφάλισης Ποιότητας Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Τι είναι ERP; Το λογισμικό ERP γεννήθηκε τη δεκαετία του 1990, ως ένας συνδυασμός του λογισμικού MRP (Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών) που αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM, το οποίο με τα χρόνια εξελίχθηκε σε λογισμικό MRP II (Προγραμματισμός Παραγωγικών Πόρων) και του βασικού λογισμικού λογιστικής. Το λογισμικό εξελίχθηκε σταδιακά με τα χρόνια και με τον όρο ERP καλύπτει τώρα σχεδόν οποιοδήποτε λογισμικό που διαχειρίζεται πολλαπλά στοιχεία της επιχείρησης. 1 Το ERP διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών μίας επιχείρησης, καθώς συνδυάζει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις δραστηριότητες διαχείρισής της. Ορίζει υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης, ενώ καλύπτει όλες τις πτυχές και τις μονάδες της, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση και τα τμήματα Γιατί να χρησιμοποιήσετε ERP; Η ανάγκη για το λογισμικό ERP εντοπίζεται όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη ροή των πληροφοριών. Η αδυναμία απόκτησης άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις της διοίκησης. 3 Το λογισμικό ERP μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης με τους ακόλουθους τρόπους: 1. Σας παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης και πρόσβαση σε δεδομένα της (οικονομικά στοιχεία, αποθέματα, πληροφορίες προσωπικού κ.ο.κ), όποτε και όπως το χρειάζεστε. 1 Tom Bellinson, BPTrends (2009), The ERP software promise. 2 ERP Overview, January By Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , Research assistance by Korhan Gurkan and Anne Korin is gratefully acknowledged. 3 "Selling" restructuring to SMEs through ERP implementation, Igor Nazor Centar za strucne studije Sveucilišta u Μάθημα V Ενότητα 10 5

6 2. Βελτιώνει την προβολή των επιχειρησιακών λειτουργιών. 3. Μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους. 4. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. 5. Μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της στρατηγικής σας. 6. Θα συμβάλλει στην οργάνωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού σας. Λάβετε υπόψη ότι η εγκατάσταση του λογισμικού ERP μπορεί να κρύβει δαπάνες και να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να δείτε τα αποτελέσματά του. Ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστούν μήνες, λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα μετατροπής και προσαρμογής είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και το προσωπικό μπορεί να χρειαστεί εκπαίδευση για την ενσωμάτωση του λογισμικού στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η εφαρμογή του ERP απαιτεί τη δέσμευση, το διαρκή έλεγχο, την προσαρμογή του και την επένδυση πόρων της επιχείρησης για την ανάπτυξή της Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το λογισμικό ERP; 1. ERP Central (www.erpcentral.com): παρέχει εικόνα του διαθέσιμου λογισμικού και των εφαρμογών του. 2. SAP (www.sap.com): Ο ηγέτης των επιχειρήσεων διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού είναι η SAP, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1972 και βρίσκεται στη Γερμανία. Ως ηγέτης της αγοράς και πρωτοπόρος, η SAP ανέπτυξε κάθετη βιομηχανία ειδικές επιχειρηματικές λύσεις για 19 βιομηχανίες Πώς μπορώ να καταλάβω αν το λογισμικό ERP είναι απαραίτητο για την επιχείρησή μου; Η διαδικασία επιλογής του σωστού λογισμικού ERP εξαρτάται από τους ακριβείς στόχους και την πολυπλοκότητα των επιλεγμένων εφαρμογών. Εάν η επιχείρηση σας έχει παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη, τότε αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για σας να ξεφορτωθείτε το εγχειρίδιο επιχειρησιακών διαδικασιών και να προχωρήσετε σε πλήρη αναθεώρηση των συστημάτων σας. Το λογισμικό ERP εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις; Η απάντηση είναι όχι: το λογισμικό ERP δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων. 5 Τελευταία, οι ΜΜΕ αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή των πωλητών ERP, λόγω των σημερινών τάσεων που οδήγησαν στη ευρεία διάδοση του ERP. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τα συστήματα ERP σημαίνουν απώλεια της ευελιξίας και αυστηρή τήρηση των κανονισμών. Όπως είναι γνωστό, οι ΜΜΕ λειτουργούν σε διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον από τις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του ότι μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με μεγαλύτερη 4 ERP Overview, January By Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , Research assistance by Korhan Gurkan and Anne Korin is gratefully acknowledged. 5 Discussing ERP's intervention in small and Medium Enterprises <http://www.erpwire.com/erp articles/erp forsmall business.htm> Viewed September Μάθημα V Ενότητα 10 6

7 ελευθερία και δεν πρέπει να εμμένουν σε αυστηρές ρυθμίσεις, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να έχουν το δικό τους μοναδικό τρόπο του επιχειρείν. 6 Για το λόγο αυτό, αφιερώστε λίγο χρόνο να σκεφτείτε τι μοναδικό κάνει η επιχείρησή σας και αν είναι αποσαφηνισμένος ο ρόλος του προσωπικού σας στο λειτουργικό σας πλαίσιο, καθώς η τυποποίηση και η τήρηση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός σας στην αγορά Βέλτιστες Πρακτικές Intel Η Intel είναι μια πολυεθνική εταιρεία που λειτουργεί ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα της εφαρμογής ERP, το λογισμικό τους υποστηρίζει περισσότερους από ενεργούς χρήστες και το περιβάλλον τρέχει σε περίπου 250 servers. Η Intel ακολουθεί αποκεντρωμένη στρατηγική ERP και η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ ήταν η πρώτη που εφάρμοσε το λογισμικό για την υποστήριξη των λειτουργιών της. Κατά συνέπεια, το παράδειγμα ακολούθησαν και άλλες ομάδες και σήμερα η Intel εφαρμόζει το ERP στα οικονομικά της, στη διαχείριση υλικών, στη διαχείριση αποθήκης και σε άλλες λειτουργίες Διαχείριση Ολικής Ποιότητας ΤΙ είναι Διαχείριση Ολικής Ποιότητας; Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης, που μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως μια φιλοσοφία διαχείρισης. Η ΔΟΠ προϋποθέτει την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Η κύρια ιδέα πίσω από την ΔΟΠ είναι η εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος φάσματος διαχειριστικών καθηκόντων (όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και η διαχείριση ολόκληρης της επιχειρησιακής διαδικασίας), αντί για λειτουργία στατιστικών διαδικασιών. 8 Η ΔΟΠ στηρίζεται στη φιλοσοφία περικοπής δαπανών, με έμφαση ειδικότερα στη μείωση των αποβλήτων, ενώ παράλληλα βοηθά τους προμηθευτές στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά Γιατί να εφαρμόσετε ΔΟΠ στην επιχείρησή σας; Η ΔΟΠ μπορεί να προσφέρει άμεσα οφέλη στην επιχείρησή σας: 1. Θα σας προσφέρει άμεση εικόνα του εσωτερικού της επιχείρησης και πληροφορίες για το προσωπικό σας. 2. Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της επικοινωνίας. 3. Μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. 6 ERP implementation and actual work practice in SMEs: a dialectic Perspective, Dimitris Nathanae,L Bill Papantoniou, Dimitris Papageorgiou. 7 White Paper <www.intel.com/it>, Viewed September Total Quality Management: A continuous improvement process 4 (1996), PHCC Educational Foundation. 9 Total Quality Management <http://www.school for champions.com/competition/tqm.htm> Viewed September Μάθημα V Ενότητα 10 7

8 4. Σας βοηθά να προσδιορίσετε τις αρχές και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν. 5. Θα επισημάνει τις αδυναμίες της επιχείρησής σας. 6. Θα ενεργοποιήσει το προσωπικό αναφορικά με καθημερινές δραστηριότητες. 7. Θα βοηθήσει όλους τους εργαζομένους σας να υιοθετήσουν μια ποιοτική προσέγγιση για όλες τις εργασίες, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά τους Πηγές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 1. EFQM: Ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια μοιράζεται με τα μέλη του χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή της στρατηγικής του. (http://www.efqm.org) 2. EUN TQM: Έχει ιδρυθεί το European Universities Network for Total Quality Management για να προσφέρει στους φοιτητές και στους καθηγητές στην Ευρώπη την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες πίσω από τη ΔΟΠ. (http://mbatqm.unipi.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=60&itemid=53) Πώς μπορώ να εφαρμόσω φιλοσοφία βασισμένη στη ΔΟΠ στην επιχείρησή μου; Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην επιχείρησή σας, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα βασικά βήματα που θα ακολουθηθούν. Εφόσον τεθούν οι στόχοι, πρέπει να θεσπισθεί μία αρχή για την προσήλωση στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση. Τα βήματα που θα περιλαμβάνει είναι: προσδιορισμός σταδίων, δημιουργία ευθύνης στο χώρο εργασίας, καθορισμός σημείου αναφοράς, σχεδιασμός ανάλογος και σχετικός με κάθε έργο και, τέλος, ενημέρωση όλου του προσωπικού σχετικά με τις ευθύνες του. 10 Ο Seamus Mc Nulty εντόπισε 10 βασικά βήματα της ΔΟΠ 11, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Τα 10 βήματα της ΔΟΠ 12 : 1. Επιδιώξτε Νέα Στρατηγική Σκέψη 2. Γνωρίστε τους Πελάτες σας 3. Καθορίστε Πραγματικές Απαιτήσεις Πελατών 4. Επικεντρωθείτε στην Πρόληψη, όχι τη Διόρθωση 5. Μειώστε τις Καθυστερήσεις 6. Επιδιώξτε μία Συνεχή Στρατηγική Βελτίωσης 7. Χρησιμοποιήστε Δομημένη Μεθοδολογία για τη Βελτίωση Διεργασιών 8. Μειώστε τις Παρεκκλίσεις 9. Χρησιμοποιείστε μια Ισορροπημένη Προσέγγιση 10. Εφαρμόστε σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής σας. 10 Total Quality Management: A continuous improvement process 4, 1996 PHCC Educational Foundation. 11 Total Quality Management Viewed September Total Quality Management Viewed September Μάθημα V Ενότητα 10 8

9 Βέλτιστες Πρακτικές FedEx Η FedEx λειτουργεί ως επιτυχημένο παράδειγμα της εφαρμογής ΔΟΠ. Κατέστησε δυνατή την παροχή υψηλής αξίας εισροών, τη σωστή στιγμή, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών του κλάδου ταχυμεταφορών, που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ' Έξι Σίγμα Τι είναι η προσέγγιση Έξι Σίγμα; Η προσέγγιση Έξι Σίγμα εισήχθη και αναπτύχθηκε από τη Motorola στις αρχές της δεκαετίας του '90 και αργότερα εγκρίθηκε από την General Electric και την Allied Signal. Ο Jack Welsh, Διευθύνων Σύμβουλος της GE υποστηρίζει ότι τα Έξι Σίγμα ήταν η πιο προκλητική και δυναμική επιβράβευση της στρατηγικής που η General Electric έχει ποτέ εφαρμόσει. 14 Τα Έξι Σίγμα είναι ένα περιεκτικό πλαίσιο διαχείρισης, που εξελίχθηκε από την εστίαση στη βελτίωση της διαδικασίας μέσω της χρήσης των στατιστικών εργαλείων σε ένα πλήρες και περιεκτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων. Στην πράξη, τα Έξι Σίγμα έχουν δύο ορισμούς: (1) ένα σύνολο εργαλείων για τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϊόντων και, (2) μια προσέγγιση για τη βελτίωση των διαδικασιών και των επιδόσεων των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη ηγεσίας και επιφέρει ριζικές αλλαγές στις διοικητικές δεξιότητες. 15 Σύμφωνα με τον Daniel L. Quinn τα Έξι Σίγμα έχουν γίνει συνώνυμο της βελτίωσης ποιότητας, της μείωσης δαπανών, της βελτίωσης αφοσίωσης των πελατών και της επίτευξης τελικών αποτελεσμάτων Γιατί να χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση Έξι Σίγμα; Στην ετήσια έκθεσή της για το 2000, η General Electric δήλωσε ότι τα Έξι Σίγμα άλλαξαν την κατεύθυνση της επιχείρησης από μέσα προς τα έξω, καθώς και τον τρόπο σκέψης και εκπαίδευσης των αυριανών ηγετών και μας ενεργοποίησε ώστε να γίνουμε μία πραγματικά πελατοκεντρική επιχείρηση. 16 Η υιοθέτηση της προσέγγισης Έξι Σίγμα συνεπάγεται μεγάλες επιστροφές σε μία επιχείρηση και μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο εκπαίδευσης ηγετών, καθώς οι υψηλόβαθμες θέσεις χρειάζονται συνήθως μια ολοκληρωμένη γνώση της φιλοσοφίας Έξι Σίγμα Πηγές πληροφοριών για τα Έξι Σίγμα 13 Global Impacts of FedEx in the New Economy Viewed September Quality & Productivity Journal, September 2000, The Six Sigma Approach. Hemant Urdhwareshe, General Manager, Supplier Quality Assurance, Cummins India Ltd. 15 Rath & Strong's six sigma leadership handbook, AON Management consulting, p Rath & Strong's six sigma leadership handbook, p. 14. Μάθημα V Ενότητα 10 9

10 1. i Six Sigma Europe: Six Sigma Quality Resources for European Companies. (http://www.isixsigma.com/) 2. ASQ s Lean and Six Sigma Conference: συνέδριο με θέμα, τα πιο πρόσφατα εργαλεία Έξι Σίγμα, μεθοδολογίες και λύσεις για τη βελτίωση των επιχειρήσεων. (http://www.asq.org/conferences/six sigma/index.html) 3. The Lean Six Sigma Institute in Paris (http://www.lean six sigma.pro) Πώς μπορούν οι ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν την προσέγγιση των Έξι Σίγμα; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία επιχείρηση πριν προβεί στην προσέγγιση των Έξι Σίγμα. Έχει αναφερθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά φαίνεται να αποθαρρύνει τις μικρότερες, καθώς απαιτεί εκτεταμένη εκπαίδευση, έχει υψηλό κόστος επενδύσεων, χρονοβόρες προσπάθειες, εργασίες ρουτίνας και προϋποθέτει τη χρήση πολύπλοκων στατιστικών. 18 Η Runchana Sinthavalai προτείνει μια σειρά λύσεων για την εφαρμογή των Έξι Σίγμα σε ΜΜΕ, όπως η αποφυγή ενός περίπλοκου συστήματος, μέσω της χρησιμοποίησης απλών όρων, της υιοθέτησης ορισμένων εξαρτημάτων και εργαλείων της προσέγγισης, της αυτοκατάρτισης αντί της πρόσληψης εξωτερικών συμβούλων. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης την ενσωμάτωση των δραστηριότητες Έξι Σίγμα στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης Βέλτιστες Πρακτικές Motorola Η Motorola αποτελεί τον πρωτοπόρο της προσέγγισης των Έξι Σίγμα, με εντυπωσιακές επιδόσεις εκατομμυρίων δολαρίων που αποταμίευσαν με τη βελτίωση της επιχείρησης. Επίσης, η Motorola παρέχει κατάρτιση και πιστοποίηση, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη μέσω του Motorola University Αξιοπιστία, Συντήρηση και Ασφάλεια Τι σημαίνουν οι όροι; Ο όρος RAMS ΑΔΣΑ (Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα, Συντηρησιμότητα και Ασφάλεια), συχνά αναφέρεται στα πρότυπα που πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας. Αυτό το σύνολο των απαιτήσεων θα εξασφαλίσει ότι το σύστημα θα είναι σε θέση να εκτελεί τις λειτουργίες του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (αξιοπιστία), θα μπορεί να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση σε περίπτωση συντήρησης και θα είναι σε θέση να εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες χωρίς απώλειες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του (συντηρησιμότητα) και ότι δεν θα εγκυμονεί κινδύνους (ασφάλεια). Η 18 Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 14 No.SP1, August, 2006, A Methodology to Support Six Sigma Implementation in SMEs as elearning, Runchana Sinthavalai (p. 23.1). 19 (ibid p. 23.2). Μάθημα V Ενότητα 10 10

11 διαθεσιμότητα συχνά παραλείπεται δεδομένου ότι αποτελεί απλή συνάρτηση της αξιοπιστίας και της συντήρησης. 20 Οι αναλύσεις RAMS μπορούν να διενεργούνται για την επανεξέταση του κάθε συστήματος, ανεξάρτητα από τη φύση του. Τομείς που έχουν αναφερθεί να χρειάζονται RAMS αναλύσεις περιλαμβάνουν αυτόν της ενέργειας, της ιατρικής και των επικοινωνιών. Οι προαναφερθέντες επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν ανάγκη από συνεχή έλεγχο, ώστε να είναι ενημερωμένες με τις εξελίξεις και να εξασφαλίζουν την πρόληψη από πιθανές αστοχίες του συστήματος και από κινδύνους. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε σταθερά και αξιόπιστα συστήματα, καθώς πολλοί άλλοι επιχειρηματικοί τομείς εξαρτώνται από αυτόν και χαρακτηρίζεται από αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες, που συχνά έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Όποτε υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι, η επιστημονική αξιοπιστία, η συντηρησιμότητα και η ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τα πρότυπα RAMS διευκρινίζουν με σαφήνεια ότι η ποιότητα των εργασιών και τυχόν ελλείμματα σε οποιοδήποτε από τα πεδία που αντιπροσωπεύουν (αξιοπιστία, συντηρησιμότητα, διαθεσιμότητα και ασφάλεια) θα συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες (οι οποίες θα είναι πολύ υψηλότερες του αρχικού κόστους της δοκιμής του συστήματος μέσω αυτών των προτύπων). Στο σημείο αυτό χρειάζονται καλές δεξιότητες διαχείρισης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες επιπλέον δαπάνες Γιατί να χρησιμοποιήσετε πρότυπα RAMS στα συστήματα ελέγχου σας; Καθώς τα συστήματα, τα προϊόντα και οι σχέσεις μεταξύ των τομέων είναι ολοένα και πιο προηγμένες και πολύπλοκες, τα πρότυπα RAMS αποτελούν μια αναγκαιότητα και μπορούν να μειώσουν το ύψος των απαιτούμενων πόρων. Τα πρότυπα αυτά είναι τα καλύτερα για τους κλάδους που περιλαμβάνουν πιο προηγμένα επιστημονικά αγαθά / υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές, ο κλάδος διαστημικής τεχνολογίας κλπ, όπου τα θέματα ασφάλειας και ακρίβειας έχουν μεγάλη σημασία. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού ποιοτικού ελέγχου και είναι εξαιρετικά πολύπλοκες Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα RAMS? 1. Η TÜV Rheinland Group είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο και προσφέρει υπηρεσίες για την επίτευξη της ασφάλειας και της ποιότητας. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών παρέχει αναλύσεις RAMS, ιδίως σε τομείς όπου είναι απολύτως απαραίτητο, όπως ο τομέας των σιδηροδρόμων. (http://www.tuv.com/de/en/rams.html) 2. Το ετήσιο συμπόσιο Reliability and Maintainability Symposium αποτελεί επίσης μια καλή πηγή πληροφοριών και ένας τρόπος να έρθετε σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στο RAMS. Οι ερευνητές καλούνται να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, είτε πρόκειται για ιστορίες επιτυχίας, ή τα διδάγματα από την εφαρμογή της Αξιοπιστίας τους και τη γνώση της Συντηρησιμότητας. (http://www.rams.org/) 20 Wikipedia Entry on Safety, Last Viewed September Wikipedia Entry on Total Quality Management, Last Viewed September Μάθημα V Ενότητα 10 11

12 Πώς μπορώ να εφαρμόσω πρότυπα RAMS; Αν πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας ανήκει σε κάποιον από τους προαναφερθέντες κλάδους, όπως οι επικοινωνίες και η ιατρική και, επομένως, απειλείται από κινδύνους και χρήζει ασφαλείας, τότε θα ήταν καλή ιδέα να επενδύσετε ένα μέρος του κεφαλαίου σας και να θέσετε τα εν λόγω πρότυπα σε ισχύ, είτε μέσω της πρόσληψης μια εξωτερικής εταιρείας που προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες, ή με την πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονα Μελέτη Περίπτωσης European CENELEC Railway Standards CENELEC Ένα παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής του πρότυπου RAMS είναι η περίπτωση της CENELEC 22 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) σιδηροδρομικά πρότυπα. Στην CENELEC έχουν ενσωματωθεί πρότυπα RAMS, τα οποία εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε όλα σχεδόν τα νέα διεθνή έργα τεχνολογίας σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα πρότυπα αυτά δεν ισχύουν μόνο για τα βαρέα σιδηροδρομικά συστήματα, ασχέτως του τίτλου "Σιδηροδρομικές εφαρμογές», αλλά και για τα ελαφρά τρένα και αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μετακίνησης ατόμων Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) Τι εννοούμε με τον όρο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών; Στις αρχές του 1900 ο Henri Fayol, ο πατέρας των αρχών διοίκησης, επινόησε την έννοια του σχεδιασμού: Να διευθύνεται η επιχείρηση κατευθυνόμενη προς τους στόχους της, επιδιώκοντας να αντλήσει το βέλτιστο πλεονέκτημα από όλους τους διαθέσιμους πόρους. 23 Σύμφωνα με τον Hammer M. Champy: Ο ανασχεδιασμός είναι η θεμελιώδης επανεξέταση και η ριζική αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα. 24 Τι συνεπάγεται λοιπόν, το BPR για την επιχείρησή σας; Ο όρος καλύπτει όλες τις δραστικές αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν στο διαχειριστικό σας σύστημα, η δομή της επιχείρησης, η διαχείριση του προσωπικού κ.ο.κ. Το BPR ασχολείται με όλες τις αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο διενέργειας της επιχείρησης Γιατί να εφαρμόσετε BPR; 22 Cenelec Railway Standards at TUV website, Last Viewed September Lloyd, Tom, Giant with Feet of Clay/ Tom Lloyd Offers a Contrasting View. of Business Process Reengineering, Financial Times, December 5, 1994; Pg Hammer,M., Champy.J., (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution., Harper Collins, London. 25 Successfully Performing BPR, By Michael Covert, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation. Pp1. Μάθημα V Ενότητα 10 12

13 Το 1880 ο Frederick Taylor υποστήριξε ότι ο ανασχεδιασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί για να καταστήσει όλες τις διαδικασίες τις καλύτερες στην κατηγορία τους. 26 Σε περίπτωση που ο επιθυμητός στόχος είναι να ξεχωρίζει η επιχείρησή σας από τον ανταγωνισμό στην αγορά και να επιβιώσει μέσα από τις συνεχείς αλλαγές της αγοράς, τότε το BPR είναι η απάντηση. Η επιτυχής υλοποίησή του μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Δεν θα μεγιστοποιήσει μόνο την ικανοποίηση των πελατών, αλλά μπορεί επίσης να έχει μια σημαντικά θετική επίδραση στην οικονομική σας κατάσταση. Οι διαδικασίες BPR μπορούν να μετατρέψουν προβληματικές επιχειρήσεις σε αποτελεσματικούς ανταγωνιστές και να εγγυηθούν μία καλή θέση στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών τους Πού εφαρμόζεται το BPR; Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ανασχεδιασμός θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις διαδικασίες της επιχείρησης και όχι της ίδιας της επιχείρησης. Μόλις προσδιοριστούν και καταγραφούν οι διαδικασίες που χρειάζονται αλλαγή, τότε θα πρέπει να αποφασίσετε ποια από αυτές θα πρέπει να ανασχεδιαστεί και να τις ταξινομήσετε κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη λειτουργία τους, την επιρροή και τη σκοπιμότητά τους. 28 Η επιτυχία των διαδικασιών BPR απαιτεί υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση, ειδικά όταν εντοπίζονται αντιδράσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας έμπειρος διευθυντής μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα προς τις αλλαγές και, επίσης, να επιβάλλει (αν χρειάζεται) δράσεις που θα ωφελήσουν την υπό αναδιοργάνωση επιχείρηση. Ο εν λόγω διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να πείσει το προσωπικό ανεξάρτητα από την απροθυμία τους ότι η αλλαγή δεν θα ωφελήσει μόνο την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, αλλά και τη θέση τους και να συνεργαστεί μαζί τους για να επιτύχουν από κοινού την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης Πώς εφαρμόζεται το BPR σε επίπεδο ΜΜΕ; Το BPR είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ειδικά στην Ευρώπη, όπου η συνεχής βελτίωση γίνεται κανόνας. 30 Δεδομένου ότι οι περισσότερες ΜΜΕ λειτουργούν με γνώμονα 26 Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, December, 1995., pg Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, December, 1995., pg Business Process Reengineering: A Consolidated Methodology, Subramanian Muthu, Larry Whitman, and S. Hossein Cheraghi, Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering Wichita State University Wichita, KS , USA, 1999, p Successfully Performing BPR, By Michael Covert, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation. P2. 30 Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems Nikolaos A. Panayiotou, Sotiris P. Gayιalis and Stavros T. Ponis, 2005, p. 1. Μάθημα V Ενότητα 10 13

14 τον ανθρώπινο παράγοντα (λόγω του γεγονότος ότι οι καθημερινές λειτουργίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό τους και οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού είναι σαφέστερες), πολλές από αυτές επικεντρώνονται σε οργανωτικές ενέργειες, όπως το ERP. Το μικρής κλίμακας επιχειρησιακό πλαίσιο των ΜΜΕ δεν πρέπει να αποθαρρύνει μια επιχείρηση από το να προβεί σε αλλαγές. Μια καλύτερη οργάνωση και η υιοθέτηση των νεότερων διαδικασιών μπορεί να είναι ευεργετική για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του παράγοντα μεγέθους. Το BPR μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας σε μακροπρόθεσμη βάση ως ακολούθως: 1. Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 2. Καλύτερη κατανομή καθηκόντων 3. Βελτιστοποίηση εργασίας 4. Αποτελεσματική χρήση των επιχειρησιακών πόρων 5. Αύξηση του κέρδους 6. Μείωση του κόστους και των αποβλήτων Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος οι επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας να βρεθούν αντιμέτωπες με εμπόδια, λόγω του περιορισμένου αριθμού του προσωπικού και με περιορισμένα κεφάλαια και πόρους που αποτελούν προϋποθέσεις για την υιοθέτηση και εφαρμογή των ριζικών αλλαγών. Παρ 'όλα αυτά, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί BPR αν η στρατηγική σας εστιάζεται στην μακροπρόθεσμη επιτυχία και επιβίωση στην αγορά, αντί να επιζητά το γρήγορο κέρδος Η επιτυχία της οργανωτικής αναδιάρθρωσης στις ΜΜΕ εξαρτάται από το αν ο επικεφαλής της επιχείρησης έχει τη βούληση να την εφαρμόσει και αν θα εφαρμοστεί την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας. Αυτή η διαδικασία εξαρτάται σαφώς από τη διοίκηση της επιχείρησης, η οποία και θα διευθύνει την όλη διαδικασία από το πρώτο στάδιο. 31 Ως εκ τούτου, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα των πόρων και των δεξιοτήτων, αλλά αποτελεί συνάρτηση της βούλησης της ηγεσίας, οπότε σαφώς εναπόκειται σε εσάς ως επικεφαλή να ηγηθείτε της διαδικασίας Μελέτη Περίπτωσης Γραμμή Μεθοδολογίας Ορατού Ανασχεδιασμού της ΙΒΜ (IBM s Line of Visibility Engineering Methodology) Η IBM ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, δηλαδή τη μεθοδολογία του BPR, γνωστό ως IBM S Line of Visibility Engineering Methodology. Ετοιμάστηκε ένα εγχειρίδιο που παρουσιάζει όλες τις τεχνολογίες της IBM και τις τεχνικές ανάπτυξης του BPR, χρήσιμα για την εφαρμογή του. 32 Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο μέσω της ιστοσελίδας της IBM. 31 Business Process Reengineering in small Companies, p Business Process Reengineering and Beyond, An IBM Redbooks publication, Μάθημα V Ενότητα 10 14

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα