Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΤΕΑΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2. Οδηγός συζήτησης επαφής µε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΤΕΑΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2. Οδηγός συζήτησης επαφής µε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις"

Transcript

1 Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΤΕΑΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 Οδηγός συζήτησης επαφής µε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σε αυτό το ερωτηµατολόγιο είναι απολύτως εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για στατιστική ανάλυση.

2 Ι. ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία Επιχείρησης Επωνυµία:. ιεύθυνση: Τηλ/Φαξ:.. Website: Έτος ίδρυσης: Ποια είναι η νοµική µορφή της επιχείρησης σας; Α.Ε. ΕΠΕ Ο.Ε. Συνεταιρισµός Προσωπική Επιχείρηση Άλλη µορφή 3. Οικονοµικά Στοιχεία: Έτος Κύκλος Εργασιών Αρ. Εργαζοµένων Επενδύσεις 4. Ποιές είναι οι κύριες ενέργειες/αρµοδιότητες της εταιρείας; Σε ποιόν/ους από τους παρακάτω τοµείς δραστηριοποιείστε; Εµπόριο Παραγωγή Εισαγωγή Εξαγωγή ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 2

3 Εξαγωγή / Κατασκευή Εξαγωγή / Εµπόριο Εξαγωγή / Υπηρεσίες Άλλη 5. Σε ποιες γεωγραφικές αγορές πουλά/παρέχει αγαθά/υπηρεσίες η επιχείρησή σας; Τοπική Περιφερειακή Εθνική Ευρωπαϊκές χώρες Βαλκανικές χώρες Όλες οι άλλες χώρες 6. Τί προϊόντα παράγετε; Βαµβάκι/Μαλλί Τούλι Σκοινί/ Καλώδιο Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στρωµάτων/ Σφυρήλατα Χειµερινά υφάσµατα Ίνες και συνθετικές ύλες Νήµα Μάλλινο νήµα Πλεκτά υφάσµατα Υφαντά υφάσµατα Φινιρισµένα/έτοιµα πλεκτά Μη υφαντά Πολυµερή υλικά ίχτυ Πλεκτά/υφαντά υφάσµατα Έτοιµα/φινιρισµένα υφάσµατα ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 3

4 Καραβόπανο/µουσαµάς Υλικά αυτοκινήτων (καθισµάτων κ.α.) Άλλα:... Αν δεν παράγετε προϊόντα και παρέχετε µόνο υπηρεσίες, πηγαίνετε στην Ερώτηση Προµηθεύεστε πρώτες ύλες για την χρήση τους στην παραγωγή των δικών σας προϊόντων; Ναι Όχι α) Αν ναι, ποιες είναι οι πρώτες ύλες σας και από ποιες γεωγραφικές αγορές προέρχονται (π.χ. Τοπική αγορά, Περιφερειακή, Εθνική, Βαλκανική, Ευρωπαϊκή, Παγκόσµια); β) Για ποιο λόγο επιλέγετε την συγκεκριµένη γεωγραφική αγορά και όχι κάποια άλλη; Είναι για λόγους: Τιµής/Κόστους Ποιότητας Πιστοποίησης Προϊόντων Άλλα/Προσωπικά κριτήρια 8. Ποιες από τις παρακάτω εφαρµογές χρησιµοποιείτε; Γεωργική Τεχνολογία (Γεωργία, Κηπουρική, ασοπονία, Αλιεία) Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα χτισίµατος Τεχνικά εξαρτήµατα παπουτσιών και ειδών ένδυσης Γεωτεχνικά προϊόντα Εξαρτήµατα επίπλων, λευκά είδη και καλύµµατα εδάφους ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 4

5 Φιλτράρισµα, καθαρισµός και άλλα βιοµηχανικά υλικά Τεχνολογίες Υγιεινής και Ιατρικής Αυτοκίνηση, ναυτιλία, σιδηρόδροµοι και αεροδιάστηµα 9. Ποιες από τις παρακάτω οµάδες τεχνολογιών/µεθόδων/λειτουργίας χρησιµοποιείτε για την παραγωγή ή τον µετασχηµατισµό των προϊόντων σας; Σφυρηλάτηση Ιµατισµός Πλέξιµο Κοπή Αφαίρεση ινών Αποστείρωση Εξέλαση µετάλλων Γνέσιµο/στροβιλισµός Συναρµολόγηση Επικάλυψη Μη υφαντά Ύφανση διχτυών Φινίρισµα Υφαντική κατασκευή Μόνωση Έλεγχος διάβρωσης Εδαφολογική ενίσχυση Αποξήρανση Άλλες (αναφέρατε πιο συγκεκριµένα) α) Η επιχείρησή σας είναι πιστοποιηµένη; Ναι Όχι ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 5

6 Αν ναι, σύµφωνα µε ποιό πρότυπο; EN 368/471/531/533 ISO ISO 13485:2000 ISO ISO ISO 9001 CE Mark Oko-Tex Standard 100 OSHAS 18001/NP 4397 TS 16949:2002 Άλλο Αν όχι, σκοπεύετε να πιστοποιηθείτε εντός του 2007/08 σύµφωνα µε κάποιο πρότυπο; Ναι Πιθανόν Όχι β) Τα προϊόντα σας είναι πιστοποιηµένα ή / και έχουν σήµα ποιότητας (π.χ. βιολογικά, ECO label); Είναι µόνο πιστοποιηµένα Έχουν µόνο σήµα ποιότητας Όλα τα παραπάνω Τίποτα από τα παραπάνω 11. Υπάρχει: α) Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας; Ναι Όχι β) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας; Ναι Όχι γ) Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας; Ναι Όχι ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 6

7 12. ιαθέτει η εταιρεία τυποποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης παραγωγής (µε ή χωρίς επίσηµη πιστοποίηση) ανά παραγωγική µονάδα ή/και γραµµή παραγωγής; Ναι Όχι 13. Οι διαδικασίες αυτές, εφόσον υπάρχουν, έχουν καταγραφεί; Ναι Όχι 14. Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους ελέγχει η εταιρεία την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω διαδικασιών (το πλησιέστερο στην αλήθεια); α) Σύνταξη χειρόγραφων εγγράφων καταγραφής παραµέτρων παραγωγής (παραγωγικότητα, αναλώσεις α και β υλών, χρήση συγκεκριµένου εξοπλισµού κλπ). β) Ηλεκτρονική καταγραφή των ανωτέρω παραµέτρων και συγκεντρωτική παρουσίαση τους στην διοίκηση. γ) Προφορική αναφορά εργοδηγών προς τη διοίκηση. δ) Μικτό σύστηµα όλων των ανωτέρω. 15. Με ποιόν από τους ακόλουθους τρόπους πραγµατοποιείται η διαδικασία κοστολόγησης µονάδας προϊόντος (το πλησιέστερο στην αλήθεια); α) A priori υπολογισµός µε βάση εµπειρικά και στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος. β) A posteriori υπολογισµός µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα της παραγωγής, όπως αυτά προκύπτουν από τις αναφορές τις παραγωγής. γ) Με βάση τη ζήτηση και τις τιµές του ανταγωνισµού. 16. Με τι ακρίβεια υπολογίζεται το κόστος µονάδας παραγωγής; α) +/- 5% β) +/- 10% ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 7

8 γ) +/- 20% δ) Μεγαλύτερο 17. ιαθέτει η εταιρεία τυποποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης αποθεµάτων και πόρων (µε ή χωρίς επίσηµη πιστοποίηση); Ναι Όχι 18. Οι διαδικασίες αυτές, εφόσον υπάρχουν, έχουν καταγραφεί; Ναι Όχι 19. Τι καλύπτουν οι παραπάνω διαδικασίες (επιλέξτε περισσότερες από µία απαντήσεις); α) Έκδοση χειρόγραφων παραστατικών εισερχοµένων εξερχοµένων αποθήκης χωρίς ηλεκτρονική καταχώρηση τους. β) Έκδοση χειρόγραφων παραστατικών εισερχοµένων εξερχοµένων αποθήκης µε ακόλουθη ηλεκτρονική καταχώρηση τους. γ) Απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση των διακινούµενων προϊόντων. δ) Ηµιαυτόµατη καταχώρηση διακινούµενων µε χρήση Barcode. ε) Αυτόµατη καταχώρηση διακινούµενων προϊόντων µε χρήση RFID τεχνολογίας. 20. Ποιούς πόρους παρακολουθεί η εταιρεία υπό µορφή αποθήκης (επιλέξτε περισσότερες από µία απαντήσεις); α) Έτοιµα προϊόντα. β) Ηµιτελή. γ) Α & Β Ύλες ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 8

9 δ) Ανταλλακτικά ε) Αναλώσιµα ζ) Εξοπλισµό αξίας 21. Πόσους κωδικούς (περίπου) έχουν συνολικά οι αποθήκες της εταιρείας; Η κωδικοποίηση ακολουθεί κάποιο διεθνές πρότυπο (π.χ. EPC Standard); Ναι Όχι 23. ιαθέτει η εταιρεία λογισµικό διαχείρισης πόρων και αποθεµάτων (ERP κλπ); Ναι Όχι 24. ιαθέτει η εταιρεία λογισµικό διαχείρισης παραγωγής; Ναι Όχι 25. Έχετε ενηµερωθεί για τις ακόλουθες διαδικασίες; α) Paperless desktop Ναι Όχι β) Ιχνηλασιµότητα προϊόντων (Traceability) Ναι Όχι γ) Αυτόµατη απογραφή αποθήκης Ναι Όχι δ) Τεχνολογίες RFID και Barcode Ναι Όχι ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 9

10 ΙΙ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 26. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης; Γυµνάσιο/Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακές Σπουδές Ανειδίκευτοι Άλλο. 27. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός προσωπικού, ανάλογα και µε το επίπεδο εκπαίδευσης τους, που απασχολείται στην επιχείρηση σας; Αριθµός εργαζοµένων µε πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αριθµός εργαζοµένων µε µεταπτυχιακές σπουδές: Αριθµός εργαζοµένων µε απολυτήριο Γυµνάσιου/Λυκείου: Αριθµός εργαζοµένων µε άλλου είδους εκπαίδευση/εξειδίκευση: 28. Πιστεύετε πως είναι ικανοποιητικές οι ικανότητες του προσφερόµενου ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας της Θεσσαλίας, α) Όσον αφορά το βαθµό εξειδίκευσης τους; β) Όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων τους; γ) Όσον αφορά την προηγούµενη εµπειρία τους; ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 10

11 ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 29. Υπάρχουν ανταγωνιστές στον κλάδο σας; Ναι Όχι Αν ναι, Ποιοι είναι;... Τι είδους επιχειρήσεις είναι;. Σε ποια γεωγραφική αγορά δραστηριοποιούνται; Τεχνολογική συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων: α) Θεωρείτε επαρκή την τεχνολογική συνεργασία σας µε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στη Θεσσαλία; β) Θεωρείτε επαρκή την τεχνολογική συνεργασία σας µε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της Θεσσαλίας; 31. Καινοτοµία Προϊόντων: α) Κατά την τελευταία διετία η επιχείρησή σας δηµιούργησε/εισήγαγε: Νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα αγαθά Ναι Όχι Νέες ή σηµαντικά βελτιωµένες υπηρεσίες Ναι Όχι ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 11

12 β) Ποιος ανέπτυξε αυτές τις καινοτοµίες προϊόντων; Επιλέξτε µόνο την πιο κατάλληλη επιλογή Κυρίως η επιχείρησή µας ή ο όµιλός µας Η επιχείρηση µας από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύµατα Κυρίως άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύµατα 32. Πόσο σηµαντικοί ήταν οι ακόλουθοι παράγοντες για την παρεµπόδιση των δραστηριοτήτων ή των σχεδίων καινοτοµίας σας; Βαθµός σηµασίας Υψηλός Μεσαίος Χαµηλός Παράγοντες Κόστους Παράγοντες σχετικοί µε τις γνώσεις Παράγοντες σχετικοί µε την αγορά Λόγοι αποφυγής της καινοτοµίας 33. Χρηµατοδότηση Καινοτοµίας: α) Θεωρείτε επαρκή τη δραστηριότητα των ιδιωτικών τραπεζών στο πεδίο της χρηµατοδότησης καινοτοµίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής; β) Θεωρείτε επαρκή τη δραστηριοποίηση στη Θεσσαλία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου; ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 12

13 γ) Θεωρείτε επαρκή τα κίνητρα που προσφέρει ο αναπτυξιακός νόµος και τα προγράµµατα της περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας; ΙV. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το επίπεδο της επιχείρησης και παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 34. Τί σχέδια επέκτασης έχει η επιχείρηση; Σκοπεύει να εισχωρήσει σε κάποιο καινούργιο τοµέα; Ναι Πιθανόν Όχι 35. α) Τί βαθµό επιτυχίας είχαν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της εταιρείας; Υψηλός Μεσαίος Χαµηλός β) Σε ποιους από τους παρακάτω τοµείς, την τελευταία τριετία έχει παρουσιάσει Αύξηση, Μείωση ή Καµία Μεταβολή η επιχείρησή σας; Απασχόληση Κέρδη Μέγεθος Παραγωγής Εξαγωγές Επενδύσεις Τζίρος Αύξηση Μείωση Καµία Μεταβολή ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 13

14 36. Πώς είναι διαµορφωµένο το µάρκετινγκ; 37. Συνεργάζεστε µε άλλες εταιρείες; Ναι Όχι Αν ναι, µε ποιες και σε ποιον τοµέα ανήκουν; 38. Ανταγωνιστικότητα: α) Ποια από τα παρακάτω αποτελούν Θετικά (Θ) ή Αρνητικά (Α) χαρακτηριστικά της επιχείρησης σας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό; Θ / Α Ανθρώπινο υναµικό Αποδοτικότητα Χρόνος παράδοσης παραγγελιών Τεχνολογία παραγωγικού εξοπλισµού υνατότητες τεχνολογικής ανάπτυξης Συστήµατα ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας Αποδοτικότητα προώθησης διαφήµισης προϊόντων ίκτυα διανοµής Αξιοποίηση παραπόνων των πελατών για βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 14

15 β) Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως αποτελούν Ευκαιρίες (Ε) Απειλές (Α) ή εν ( ) παίζουν ρόλο στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία σας; Ε / Α / Άνοιγµα νέων αγορών Νέα προϊόντα στον κλάδο Πιστοποιηµένα ποιοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα Αύξηση της γκάµας των παραγόµενων/προσφερόµενων προϊόντων/υπηρεσιών Υποκατάστατα προϊόντα Κινήσεις ανταγωνισµού (είσοδος - έξοδος νέων εταιρειών) Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας 39. Πόσο ωφελεί την επιχείρησή σας η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας: α) Όσον αφορά στην ύπαρξη και πρόσβαση σε ινστιτούτα και κέντρα έρευνας και τεχνολογίας; β) Όσον αφορά στην ύπαρξη και πρόσβαση σε πανεπιστηµιακές µονάδες που αναπτύσσουν έρευνα και τεχνολογία; γ) Όσον αφορά στην ύπαρξη µονάδων που προσφέρουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή έρευνα; δ) Όσον αφορά στην παρουσία τµηµάτων έρευνας που ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και προσφέρουν υπηρεσίες έρευνας σε άλλες επιχειρήσεις έναντι αµοιβής; ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 15

16 40. Μεταφορά Τεχνολογίας: α) Θεωρείτε επαρκή την πρόσβαση στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας; β) Θεωρείτε επαρκή την πρόσβαση στα αποτελέσµατα έρευνας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας; γ) Θεωρείτε επαρκή την πρόσβαση στις τεχνολογικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Τ.Ε.Ι. Λάρισας; δ) Θεωρείτε επαρκές το σύστηµα τεχνολογικής πληροφόρησης που έχει αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας; ε) Θεωρείτε επαρκές το επίπεδο τεχνολογικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλία; ζ) Θα βελτίωνε τη µεταφορά τεχνολογίας η λειτουργία τµηµάτων των Εταιρειών Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ στη Θεσσαλία; η) Θα βελτίωνε τη µεταφορά τεχνολογίας η λειτουργία τµήµατος στις ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλίας; 41. Πώς µεταφέρεται η τεχνογνωσία στην επιχείρηση σας; Εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού Ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες Αγορά τεχνολογίας / εξοπλισµού Άλλο.. ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 16

17 42. Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκεται η επιχείρηση σας όσον αφορά: Παραγωγική ιαδικασία o Αυτοµατοποίηση o Έλεγχος παραγωγής o Τεχνολογία παραγωγής o Άλλο Ποιότητα Προϊόντων o ιαδικασίες ποιοτικού ελέγχου o Πιστοποίηση ποιότητας o Πρώτες ύλες (τυποποίηση πρώτων υλών) o ιαδικασίες παραγωγής o Άλλο ιοίκηση Management o Σύστηµα πληροφοριών διοίκησης o Σχεδίαση νέων προϊόντων o Άλλο 1= πολύ χαµηλό επίπεδο, 2= χαµηλό επίπεδο, 3= περίπου στα ίδια επίπεδα, 4= υψηλό επίπεδο 5= πολύ υψηλό επίπεδο 43. Υπάρχουν προβλήµατα στην Παραγωγική ιαδικασία; Ναι Όχι Αν ναι, ποιά είναι αυτά; ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 17

18 44. Τί µεθόδους χρησιµοποιείτε για την παραγωγή και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας; Αναφέρατε πιθανούς τρόπους προώθησης της εταιρείας και των προϊόντων ή υπηρεσιών της; ιαφήµιση ηµόσιες Σχέσεις Προωθητικά Πακέτα / Προσφορές Άλλες: Έχετε συµµετάσχει σε άλλα προγράµµατα Ε&ΤΑ; Ναι Όχι α) Αν ναι, προσδιορίστε τα παρακάτω στοιχεία: Κωδ. Πρόγραµµα Έναρξη Λήξη Υπό Αίτηση Έγκριση Απόρριψη Σχόλια β) Πως θα αξιολογούσατε την εµπειρία σας σε σχέση µε τα παρακάτω σηµεία; Ενηµέρωση ύπαρξης / περιεχοµένου προγραµµάτων Χρόνος έγκρισης Θετική Αρνητική Σχόλια Περικοπές προϋπολογισµού ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 18

19 Ποσοστό επιχορήγησης Καθυστερήσεις πληρωµών Συνεργασία µε φορείς έρευνας Αποτελέσµατα οφέλη για την επιχείρηση Άλλα θέµατα γ) Σε περίπτωση που µέχρι στιγµής η επιχείρηση σας δεν συµµετείχε σε έργα Ε&ΤΑ και άλλα αναπτυξιακά, προσδιορίστε τους λόγους: εν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της εταιρείας Ελλιπής πληροφόρηση σχετικά µε προκηρύξεις Ελλιπής τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων Αδυναµία εντοπισµού ικανών συνεργατών για τη σύσταση κοινοπραξιών Άλλο ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 19

20 V. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 46. Σε ποιους τοµείς δίνετε έµφαση στην εταιρεία: Στο ανθρώπινο δυναµικό; Στην χρήση πρωτοποριακών συστηµάτων / τεχνολογίας; Στην διαρκή έρευνα της αγοράς (market research); Στην ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών; Στη βελτίωση και αναπροσαρµογή των υπηρεσιών της εταιρείας ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και γενικότερα της αγοράς; Στην αναβάθµιση και εξέλιξη της εταιρείας µέσω Νέων τεχνολογιών, Εκπαίδευσης ή Εξειδίκευσης του υπάρχοντος ή του νεοπροσληφθέντος προσωπικού; 47. Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που αντιµετωπίζεται όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησης σας; Γραφειοκρατία ιαφθορά Υψηλός πληθωρισµός Αντιαναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα Ελλείψεις σε υποδοµές και υπηρεσίες Ανεξέλεγκτες εισαγωγές από χώρες του Τρίτου Κόσµου Προβληµατικός έλεγχος των αγορών Περιορισµένη ζήτηση στο συγκεκριµένο κλάδο Άλλο ΚΕΤΕΑΘ Οδηγός Συζήτησης 20

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα