ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»"

Transcript

1 Ε: W: Τ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πατησίων & Στουρνάρη, Αθήνα) INTERNATIONAL CONFERENCE «Waste & Resources Synergies towards a Circular Economy in Greece & Mediterranean Countries» 12 June 2015, Athens, Greece (National Technical University of Athens, Averof Building, Patission & Stournari str., Athens) 08:30 09:00 Προσέλευση Εγγραφή Καφές Arrival Registration Coffee ΕΝΑΡΞΗ / OPENING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME 09:00 09:15 Εναρκτήρια Ομιλία Καλωσόρισμα Opening Welcoming Speech Ανδρέας ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Andreas ANDREOPOULOS, Prof. NTUA, HSWMA President 09:15 09:45 Χαιρετισμοί Greetings ΥΠΑΠΕΝ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Γ.Γ. Βιομηχανίας), Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ Ministry of the Environment, Hellenic Federation of Enterprises Business Council for Sustainable Development, Technical Chamber of Greece, Geotechnical Chamber of Greece 09:45 10:15 «Απόβλητα, Πόροι και η μεταβλητότητα της αγοράς» Waste, Resources and market volatility David NEWMAN, Πρόεδρος ISWA / ISWA President 10:15 10:30 «Παρουσίαση της ISWA και των Περιφερειακών Δικτύων Ανάπτυξης της ISWA. Δραστηριότητα του Περιφερειακού Δικτύου Ανάπτυξης της ISWA για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Μεσόγειο» Presentation of ISWA and its Regional Development Networks (RDNs). Activities of ISWA RDN Southeast Europe, Middle East and Mediterranean Dr. Eng. Alexei ATUDOREI, ISWA Board Member, RDN Representative

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ SECTION 1: CIRCULAR ECONOMY 10:30 10:45 «Κυκλική Οικονομία: Αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα και τις Μεσογειακές Χώρες» Circular Economy: A tool for Development in Greece and Mediterranean Countries Χρήστος ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων ΕΕΔΣΑ, Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής Christos TSOMPANIDIS, HSWMA Vice President on International Relations, Representative of Organisation Committee 10:45 11:00 «Κυκλική οικονομία: Μεταξύ αναγκαιότητας και ρεαλισμού» Circular Economy: between necessity and reality Bojana TOT, General Secretary of Serbian Solid Waste Association (SeSWA) 11:00 11:15 «Η Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού ως εργαλείο προς την Κυκλική Οικονομία» Extended Producer s Responsibility (ERP) as a tool to reach Circular Economy Joachim QUODEN, Managing Director of EXPRA, Chair of the ISWA Working Group on Governance and Legal Issues 11:15 11:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ / COFFE BREAK ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ SESSION 2: CIRCULAR ECONOMY: WASTE & RESOURCES MANAGEMENT 11:40 11:55 «Κυκλική Οικονομία και το Μέλλον της Διαχείρισης Αποβλήτων» Circular Economy and the Future of Waste Management Αντώνης ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Επικεφαλής της Επιστημονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA Antonis MAVROPOULOS, Chair of the Scientific Technical Committee (STC) of ISWA 11:55 12:10 «Βελτιστοποίηση της Χωριστής Συλλογής Αποβλήτων Τροφίμων για Αποτελεσματική Ανακύκλωση στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας» Optimisation of Separate Collection of Food waste for Effective Recycling in the View of Circular Economy Marco RICCI JUERGENSEN, Senior Expert at CIE Italian Composting and Biogas Association, Chair of the ISWA Working Group on Biological Treatment of Waste 12:10 12:25 "Τσιμέντο και σκυρόδεμα: Η συμβολή μας στην Κυκλική Οικονομία" "Cement & Concrete: Our contribution to the Circular Economy" Dr Vagner MARINGOLO, Environment & Resources Manager CEMBUREAU, The European Cement Association 12:25 12:40 «Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μία Κυκλική Οικονομία Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα» Recycling as the key factor towards a Circular Economy state of art and perspectives in Greece Ρόζυ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Δρ. Μηχ., Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Rozy CHARITOPOULOU, Dr. Ing., Director of Extended Producer s Responsibility Unit at Hellenic Recycling Agency (HRA)

3 12:40 12:50 «ΤΙΤΑΝ: Υλοποιώντας συνέργειες Κυκλικής Οικονομίας στην παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα με στόχο την αειφορία» TITAN Greece: Implementing Circular Economy synergies in cement production for a sustainable future Αλέξανδρος ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ, Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδας, TITAN (επίσημος χορηγός) / Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Alexandros KATSIAMBOULAS, Environment, Quality & Sustainable Development Senior Manager, Cement Division Greece, TITAN (Official Sponsor) / HSWMA Vice President 12:50 13:00 «Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών. Κάθε μέρα, μία διαφορετική (παραγωγικά) ημέρα» Production of alternative fuels and alternative raw materials. Every day, a different (productive) day Λευτέρης ΧΑΛΑΡΑΚΗΣ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Γενικός Δ/ντης POLYECO AE Lefteris CHALARAKIS, Dr. Chemical Engineer NTUA, General Manager POLYECO SA (Επίσημος Χορηγός /Official Sponsor) ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ SECTION 3: INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP & CIRCULAR ECONOMY TOWARDS SUSTAINABILITY 13:00 13:15 «Κυκλική οικονομία σε επιχειρηματικά και βιομηχανικά πάρκα» Circular Εconomy in industrial and commercial parks Ανδρέας ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Σύμβουλος Διοίκησης Θεμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Andreas LOUKATOS, Waste Management Consultant ETVA Industrial & Business Parks S.A. 13:15 13:30 «Η Κυκλική Οικονομία με την Πολυγωνική λογική και η Κοινωνία των Πολιτών» The Circular Economy of polygonal logic and the citizens society Νίκος ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ, Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων) Nikos ASLANOGLΟU, Member of the executive committee of PANDOIKO (Panhellenic Network of Environmental Organizations) 13:30 13:45 «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία: Ωθήσεις, οπισθέλκουσες και αναγκαιότητα ρυθμιστικών κινήτρων» Environmental Impact Assessment and path towards a Circular Economy: Advances, drawbacks and the need of regulatory incentives Αλέξανδρος ΚΟΥΛΙΔΗΣ, Χημικός Μηχανικός, M.Sc., υπ. Δρ., Στέλεχος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΑΠΕΝ Alexander KOULIDIS, Chemical Engineer, M.Sc., c. PhD., EIA Expert at Ministry of Environment 13:45 14:00 «Ο Ρόλος της Οικοαποδοτικότητας για τη βιομηχανία στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας» The role of ecoefficiency for Industrial Companies in the Circular Economy Κωνσταντίνος ΑΡΑΒΩΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, Επίτιμος Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Konstantin ARAVOSSIS, Assist. Professor NTUA, Hon. President HSWMA

4 14:00 14:15 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων και Διαδικασιών Λήψης Απόφασης στην Κυκλική Οικονομία» Developing Circular Economy Business and Decision Making Models Λάμπρος ΜΠΟΥΚΛΗΣ, Φυσικός- MSc Business strategy and environmental management, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ, Εφαρμοσμένη εν εξελίξει έρευνα στο Πολυτεχνείο του Άαχεν και το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων ως πόρων και περιφερειακής Κυκλικής Οικονομίας, αντίστοιχα Lampros BOUKLIS, Physicist - MSc Business strategy and environmental management, Board member of HSWMA, Applied ongoing postgrad research at RWTH Aachen & University of Cambridge, on using waste as resources and regional Circular Economy, respectively 14:15 15:25 ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ SESSION 4: CIRCULAR ECONOMY & WASTE MANAGEMENT IN SOUTHEAST EUROPE AND MEDITERRANEAN 15:25 15:35 «Η Διαχείριση Απορριμμάτων με έργα ΣΔΙΤ» Waste Management through PPP Χαράλαμπος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Investment & Business Development Manager, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Επίσημος Χορηγός) Charalabos CHARALAMBIDIS, Investment & Business Development Manager, TERNA ENERGY (Official Sponsor) 15:35 15:50 «Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» The new National Waste Management Plan of Greece (NWMP) under consultation and the path towards Circular Economy Δαμιανός Μπούρκας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ - Διπλ. - Μηχ. Περιβάλλοντος Damianos Bourkas, HSWMA General Secretary, Dipl. Environmental Engineer 15:50 16:05 «Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων στη Ρουμανία Παραδείγματα» Implementation of Intergraded Municipal Waste Management in Romania Case Studies Dr. Eng. Alexei ATUDOREI ARS Dr. Eng. Luminita Gabriela ATUDOREI, Prof. Michai Gabriel GHINEA Treatment Engineering Dr. Eng. Vasile Filip SOPORAN Prof. at Technical University of Cluj Napoca 16:05 16:20 «Η Κυκλική Οικονομία στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων του Lipor Πορτογαλίας» The Circular Economy in the Integrated Waste Management of Lipor, Portugal Alexandre VENTURA, Coordinator of Environmental Education Area in DECRI Education, Communication and Institutional Relations Department- Lipor / Portugal 16:20 16:35 «Θεσπίζοντας Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Διαχείριση Αποβλήτων» Establishing Integrated Regional Waste Management Anita ANDREEVSKA, Αντιπρόεδρος MaSWA, Εθνικό Μέλος ISWA ΠΓΔΜ Anita ANDREEVSKA, MaSWA Vice President, ISWA National Member of FYROM

5 16:35 16:50 «Συστήματα πυρόλυσης-αεριοποίησης βιομηχανικών υπολειμμάτων και αστικών απορριμμάτων για ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας: Κάποια επιτυχή υλοποιημένα παραδείγματα από την ελληνική βιομηχανική πραγματικότητα» Pyrolysis Gasification of Industrial Residues and Municipal Solid Waste for Intergraded Resources Management in the framework of Circular Economy: Some successful implementation examples from Greek Industries Αντώνιος ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc., ΑΣΤΕ ΕΠΕ Antonios SOTIRIOU, Electrical Mechanical Engineer, M.Sc., ASTE Ltd. 16:50 17:00 «Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ» National Collective System of Alternative Management of Waste Lube oils ENDIALE SA Γεώργιος ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (Επίσημος Χορηγός) George DELIGIORGIS, President & Managing Director, ENDIALE SA (Official Sponsor) 17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ROUND TABLE Συντονιστής: Γιώργος Κεραμιτζόγλου, δημοσιογράφος Co-ordinator: George Keramitzoglou, journalist Οργανωτική Επιτροπή Organisation Committee 1 Ανδρέας ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Andreas ANDREOPOULOS 2 Χρήστος ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Christos TSOMPANIDIS 3 Αλέξανδρος ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ Alexandros KATSIAMBOULAS 4 Δαμιανός ΜΠΟΥΡΚΑΣ Damianos BOURKAS 5 Νίκος ΡΟΥΜΕΛΗΣ Nikos ROUMELIS 6 Αΐντα ΑΝΘΟΥΛΗ Aida ANTHOULI 7 Πέτρος ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ Petros MARABOUTIS 8 Αβραάμ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Avraam KARAGIANNIDIS 9 Λάμπρος ΜΠΟΥΚΛΗΣ Lampros (Labros) BOUKLIS 10 Άννα ΚΟΚΚΑΛΗ Anna KOKKALI

6 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

7 ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Χορηγοί Επικοινωνίας Με την Υποστήριξη

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Κυρίες και Κύριοι, Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Συνεδριακό Kέντρο Eθνικής Aσφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105 National Insurance Conference Center 103-105 Syngrou Ave. Tρίτη 21 Nοεµβρίου 2006 Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο 9 o Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing Μεταμόρφωση Αναμόρφωση Επιμόρφωση Συνέδριο Φαρµακευτικού ακε κ Marketing ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11-13 02 2014 «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ

EΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ Καινοτόμες στρατηγικές αποτελεσματικές συνέργειες πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης υπό τις νέες συνθήκες της αγοράς ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme HAPCO /EFAPCO Think FORUM Athens 12-13 03 2015 King George Hotel Πρόγραμμα Programme Διοργανωτής/Organizer Διοικητικό Συμβούλιο HAPCO / Οργανωτική Επιτροπή HAPCO Board / Organizing Committee Ντίνος Αστράς,

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Χημική Βιομηχανία. Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην Ουγγαρία

Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Χημική Βιομηχανία. Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην Ουγγαρία Δεκέμβριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 11/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Χημική Βιομηχανία Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα