5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ήµου Χαλανδρίου» Όραµα Ο ήµος Χαλανδρίου, σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης, γίνεται πόλη µε ταυτότητα, πόλη µε ανταγωνιστική οικονοµία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους της, πόλη των πολιτών και της σύγχρονης διακυβέρνησης Κατευθυντήριες Αρχές Ο Τριτογενής Τοµέας µε έµφαση στο Εµπόριο και τις Υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε την κατοικία και τις συναφείς δραστηριότητες, αποτελούν τους αποκλειστικούς τοµείς ανάπτυξης του ήµου Χαλανδρίου, όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε αλλά και σειρά µελετών που έχουν εκπονηθεί από τον ήµο. Από την ανάλυση SWOT, που προηγήθηκε, προκύπτει ότι 1. η αναδιοργάνωση του ιδίου του ήµου ως Οργανισµού και η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη, 2. η βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της καθηµερινότητας, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη των συνοικιών της πόλης, στην κατεύθυνση διαρκούς βελτίωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 3. η ανάπλαση όλων των ελεύθερων χώρων της αλλά και των εισόδων της, ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο επώνυµης πόλης ειδικής σηµασίας, σε συνδυασµό µε διαρκείς δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, 4. η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα υπερβαίνουν τις συνήθεις πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά θα έχουν ένα εµβέλεια στο σύνολο της Αττικής 5. η επέκταση των δράσεων Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 6. η στήριξη της Επιχειρηµατικότητας, της Καινοτοµίας και της Οικονοµικής Ανάπτυξης αποτελούν τις αναγκαίες παραµέτρους - για την ανάπτυξη του Χαλανδρίου και την καθιέρωση του ως επώνυµου ήµου Εθνικής και ιεθνούς Επωνυµίας - για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και αποτελεσµατική Λειτουργία του ήµου, για την εκτέλεση των απαραιτήτων έργων υποδοµής και παροχή υπηρεσιών αλλά και την ορθολογική ενσωµάτωση των στην λειτουργία της πόλης ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο και τις απαιτήσεις των κατοίκων και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ήµο και 177

2 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - για την δηµιουργική ενσωµάτωση των αλλαγών που θα προκύψουν από την ιοικητική Μεταρρύθµιση. Στη βάση αυτή λοιπόν θα πρέπει να καθορισθεί ο Στρατηγικός Στόχος και οι Τακτικοί- Γενικοί Στόχοι και οι Άξονες Προτεραιότητας ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συµπυκνώνεται στη θέση για την: Καθιέρωση του ήµου Χαλανδρίου ως επώνυµου ήµου της Αττικής µε εθνική και διεθνή εµβέλεια για την αστική κατοικία και εγκατάσταση εδρών επιχειρήσεων αλλά και µιας πόλης φιλικής προς τον Πολίτη µε αναβαθµισµένο επίπεδο ποιότητας ζωής. Η βασική θέση του Στρατηγικού Στόχου συνιστάται στον σχεδιασµό έργων και ανάληψη δράσεων που θα λειτουργήσουν έτσι ώστε: a. Να υποστηριχτεί περαιτέρω η προσπάθεια της διαρθρωτικής ανάκαµψης λειτουργιών και παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου, b. Να αποκτήσει διάρκεια η επωνυµία του, ως του σηµαντικού Αστικού ήµου Κατοικίας και Έδρας Επιχειρήσεων και Οργανισµών Εθνικής και ιεθνούς Εµβέλειας, στην Αττική. µε άξονες έργων και ενεργειών που στοχεύουν: - Στην βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, την προσέλκυση κατοίκων και επιχειρήσεων, µέσα από έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος εργασίας, διαβίωσης, αναψυχής και κατοικίας υψηλών απαιτήσεων, κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. - Στην ανάδειξη της πόλης ως σηµαντικού και επώνυµου Κέντρου Πολιτιστικής σηµασίας µε υποδοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν σχετικές δραστηριότητες. - Στην ανάδειξη Επιχειρηµατικών Ευκαιριών και ραστηριοτήτων του Τριτογενούς τοµέα υποστηρίζοντας την δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης σε σχέση µε τον Ανταγωνισµό της υπόλοιπης Αττικής. - Την συνολική αναβάθµιση της πόλης µε ανάδειξη χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο σύνολο της πόλης, µέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών για την Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος - Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές καθηµερινότητας, αλλά και έµπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, στην κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, ουσιαστικών και διαρκών συµφερόντων της πόλης και των πολιτών της. - Στην άµεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ήµου αλλά και των εξαρτωµένων δοµών τόσο σε θέµατα στελέχωσης και προγραµµατισµού όσο και σε χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα και οικονοµίες κλίµακας. 178

3 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης για το ήµο Χαλανδρίου είναι οι ακόλουθοι: Πίνακας 45: Πίνακας γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης ανά θεµατικό τοµέα Θεµατικός Τοµέας Εξωτερικού Περιβάλλοντος Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 1. Βελτίωση και επέκταση των υποδοµών περιβάλλοντος (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, οµβρίων, συστήµατα αποκοµιδής διαχείρισης απορριµµάτων) 2. Προστασία και ανάπτυξη αστικού και περιαστικού πρασίνου 3. Υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης 4. Υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 5. Αποτελεσµατική διαχείριση κυκλοφορίας οδικών και υπερτοπικών αρτηριών και στάθµευσης 6. Βελτίωση και αναβάθµιση οδών, διαβάσεων, πεζοδροµίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόµων, περιπατητικών διαδροµών και πρόσβασης ΑΜΕΑ και εµποδιζόµενων ατόµων 7. Επέκτασης και αναβάθµιση δηµόσιας και δηµοτικής συγκοινωνίας και συγκοινωνιακών υποδοµών Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός 1. Επέκταση και αναβάθµιση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας 2. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο γειτονιάς 3. Επέκταση, συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών 4. Συµπλήρωση πολιτιστικών υποδοµών 5. Αύξηση υποδοµών αθλητισµού 6. Αύξηση χώρων αναψυχής 7. Καταγραφή και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων του ήµου 8. Οργάνωσης µηχανισµού πολιτικής προστασίας 179

4 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Θεµατικός Τοµέας Εξωτερικού Περιβάλλοντος Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 1. Αποτελεσµατική ανάπτυξη διαχείριση του κέντρου λόγω αυξηµένης εµπορικής χρήσης και κυκλοφοριακού φόρτου 2. Ενίσχυση και διαχείριση εµπορικών ζωνών µε ιδιαίτερα αυξηµένη και αξιόλογη εµπορική κίνηση 3. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας υψηλού επιπέδου 4. Σχεδιασµός και αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, 5. Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης για το ήµο Χαλανδρίου είναι οι ακόλουθοι: Πίνακας 46: Πίνακας γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου ανά θεµατικό τοµέα Θεµατικός Τοµέας Εσωτερικού Περιβάλλοντος ραστηριότητες & ιαδικασίες λειτουργίας Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 1. Πιστοποίηση οργανωτικών µονάδων ως προς τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων ΕΣΠΑ ιοίκηση ποιότητας, ιοίκηση µέσω στόχων σε εφαρµογή του ν. 3230/2004 Οργάνωση & Συνεργασίες 1. ηµιουργία επιχειρησιακής κουλτούρας προσανατολισµένη στην αποτελεσµατικότητα 3. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου. 180

5 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Θεµατικός Τοµέας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ανθρώπινο υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 1. Στελέχωση και εφαρµογής πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης 2. Υποδοµές: - Επέκταση διοικητικών υποδοµών - Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων - Αναβάθµιση υποδοµών καθαριότητας - Αναβάθµιση υποδοµών ηλεκτροµηχανολογικού - Αναβάθµιση στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας - Ανάπτυξης ψηφιακών υποδοµών - Τεχνολογία. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αναβάθµιση υπαρχουσών µηχανογραφικών εφαρµογών και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 3. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Οικονοµικά 1. Οικονοµική αναδιοργάνωση του ήµου. Εφαρµογή σταθερού προγράµµατος Αναδιοργάνωσης και Οικονοµιών κλίµακας στο ήµο 2. Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στη Προγραµµατική Περίοδο. 3. Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 4. Αξιοποίηση άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικές προτεραιότητες του ήµου για την άµεση προγραµµατική περίοδο, όπως προκύπτουν από τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του ήµου είναι: Χαλάνδρι Πόλη της ιστορίας και του πολιτισµού- Χαλάνδρι Πόλη µε ταυτότητα - Απόκτηση, δέσµευση και αποκατάσταση ακινήτων µε αρχιτεκτονική, ιστορική και πολιτιστική σηµασία. - Ανάδειξη χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σηµασίας του ήµου - ηµιουργία χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριοποιήσεις Παρεµβάσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 181

6 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - Ενηµέρωση αι αφύπνιση των πολιτών - Προγράµµατα ολοκληρωµένης ανακύκλωσης - ράσεις προστασίας και ανάπλασης της Ρεµατιάς. ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης της Ρεµατιάς και ενός µοναδικού για την Αττική- περιβαλλοντικού θεµατικού πάρκου - Ορθολογική διαχείριση των χώρων πρασίνου υλοποίηση «πράσινης στρατηγικής» - ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας Ανάπτυξη για το ήµο ικαίωµα για τους Πολίτες.. - Αναδιοργάνωση του ήµου - ιαδικασία πιστοποίησης του ήµου ως τελικού δικαιούχου για την απορρόφηση κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου ( ΕΣΠΑ ). - Ολοκλήρωση προγράµµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Εφαρµογή συστηµάτων GIS για τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών και την επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του ήµου. - Εφαρµογή της WiFi (ασύρµατο Internet) και δηµιουργία Hot Spot - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών - Ενηµέρωση των πολιτών και εκπαίδευση των αιρετών και στελεχών του ήµου στις Τ.Π.Ε. Πολεοδοµικές Εφαρµογές - Αναβάθµιση αστικού περιβάλλοντος - Υλοποίηση Habitat Agenda ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό µέσα από την παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης. - Η συνολική εφαρµογή του αναθεωρηµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου - Ευρωπαϊκά προγράµµατα Παρεµβάσεις στην Καθηµερινότητα - Ολοκλήρωση συγκοινωνιακού χάρτη και κυκλοφοριακής λειτουργίας στης πόλης - Ολοκλήρωση των προγραµµάτων ανάπλασης και συντήρησης και ασφαλούς χρήσης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ολοκλήρωση εργολαβιών έργων υποδοµής σε διάφορες περιοχές του ήµου - ηµιουργία αίσθησης ασφάλειας στην καθηµερινότητα των πολιτών - Παρεµβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξη εθελοντισµού - Παρεµβάσεις για κατασκευή ραµπών για ΑΜΕΑ, χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης για αυτοκίνητα ΑΜΕΑ - Ελεγχόµενη στάθµευση Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας - Σχεδιασµός και αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας, της επιχειρηµατικότητας υψηλού επιπέδου και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, - Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 182

7 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του, των Κληροδοτηµάτων και του Στεγαστικού του Προγράµµατος - Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών - Σύστηµα Καταγραφής, ιαχείρισης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ήµου - Καθορισµός πλαισίου Ανταποδοτικότητας των εγκατεστηµένων στην περιοχή Επιχειρήσεων, Οργανισµών αλλά και Αθλητικών Εγκαταστάσεων - ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Χαλανδρίου µε βάση τα όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας λειτουργίας του ήµου. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 2. Βελτίωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 3. Βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της καθηµερινότητας του Πολίτη 4. Ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών 5. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τακτικοί Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας- Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου, προϋποθέτει την επίτευξη επιµέρους τακτικών στόχων. Οι τακτικοί στόχοι αποτελούν τα ενδιάµεσα στάδια, τα µέσα και εργαλεία επίτευξης του στρατηγικού στόχου. Είναι προφανές ότι αυτοί θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί ώστε να µπορούν να εξειδικευτούν σε έργα ή ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: - Η Επωνυµία της Πόλης σε Εθνικό και ιεθνές Επίπεδο. - Η ευρύτερη σύγκλιση στον σχεδιασµό, διεκδίκηση και ένταξη έργων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία κάθε µορφής (π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ), είτε - Η αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηµατοδότησης των έργων «κλειδιών» για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του ήµου, - Ο Προγραµµατισµός ή η διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων για το σύνολο των υπολοίπων βασικών ή υποστηρικτικών έργων - Η ιαµόρφωση κοινής αντίληψης µεταξύ των φορέων, των παραγόντων της πόλης και των πολιτών, διευκολύνοντας έτσι το επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και την αποδοχή των. - Ο Προσανατολισµός του Ανθρωπίνου υναµικού του ήµου αλλά και της συµπεριφοράς και συµµετοχής των πολιτών- δηµοτών, για την επίτευξη του βασικού Στρατηγικού- Αναπτυξιακού Στόχου. 183

8 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Οι Τακτικοί Στόχοι- Άξονες Προτεραιότητας, για την αναπτυξιακή πορεία του ήµου Χαλανδρίου, συµπίπτουν µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράµµατος όπως αυτές διαµορφώθηκαν και είναι οι ακόλουθοι: 1. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 2. Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος 3. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας 4. Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες 5. Επιχειρηµατικότητα Οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία 184

9 5.4.2 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός του ήµου Χαλανδρίου απεικονίζεται στο ακόλουθο δενδρόγραµµα: Στρατηγικός Στόχος Kαθιέρωση του ήµου Χαλανδρίου ως επώνυµου ήµου της Αττικής µε εθνική και διεθνή εµβέλεια για την αστική κατοικία και εγκατάσταση εδρών επιχειρήσεων αλλά και µιας πόλης φιλικής προς τον Πολίτη µε αναβαθµισµένο επίπεδο ποιότητας ζωής. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Πρόνοια - Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 Επιχειρηµατικότητα - Οικονοµική ανάπτυξη - Καινοτοµία 1.1: Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη 1.2: Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων 1.3: Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων 1.4: Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος 2.1: Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων 2.2: Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις 2.3: Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη 2.4: Ύδρευση Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2.5: Αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού 2.6: Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης 2.7: Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας 3.1: Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη 3.2: Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση 3.3: Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία 4.1: Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα 4.2: ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης 5.1: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 5.2: Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες 185

10 Οι περαιτέρω ενέργειες των αξόνων και γενικών στόχων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 47: Άξονες Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων και Γενικών Στόχων του ΕΠ Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 1.1: Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου. Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ) Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο. 1.2: Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ολοκλήρωση Κατασκευής και Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Συστήµατα Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του ήµου. Ηλεκτρονικά Έντυπα και Τυποποίηση. Τυποποίηση ιαδικασιών ιαγωνισµών, Σχεδιασµού ράσεων, Επικοινωνίας και ηµιουργία Προτύπων Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ και πλήρους Συστήµατος προµηθειών και παρακολούθησης διαγωνισµών. e-topos Ενίσχυση, Οργάνωση και Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας 186

11 Άξονες 1.3: Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ράσεις και Χρηµατοδοτήσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αθλητικών Οργανισµών Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Αποθέµατος για την υποστήριξη των ιεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Επιχειρησιακά και Λειτουργικά στοιχεία Αποδόσεων και Αξιολόγησης ηµοτικών Επιχειρήσεων. Προσαρµογή και Μετάβαση ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών στο νέο θεσµικό Πλαίσιο 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, πλην των αναφεροµένων ειδικά Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, πλην των αναφεροµένων ειδικά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου, Μελέτη Αναδιοργάνωσης ΝΠ και Οργανισµών, Μελέτες Οργανωτικής και Επιχειρησιακής Επάρκειας και Αναδιοργάνωσης των οµών του ήµου Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Μελέτες Ανάδειξης Ρέµατος Μελέτη βελτίωσης των οικονοµικών του ήµου Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου Μελέτες Έργων Σ ΙΤ 187

12 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Μελέτες και Συµβουλευτικές ράσεις στα πλαίσια Ειδικών Προγραµµάτων της Ε.Ε. Συµβουλευτικές ράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Προγραµµατισµού του ήµου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος 2.1: Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων Έργα Αναπλάσεων Πλατειών Έργα Ανάπλασης της Ρεµατιάς Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων συνοικιών, Ειδικά Έργα Επέκταση- Βελτίωση - Συµπλήρωση Έργων Πρασίνου. Περιαστικές ενδροφυτεύσεις Οδών και Συνοικιών. Έργα Αναβάθµισης των Αστικών Ελεύθερων Χώρων του ήµου Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες της Πόλης, Μικρά Έργα Εξοπλισµός Έργων Πρασίνου, Παιδικών Χαρών, Χώρων Αναψυχής και Πάρκων Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού Μετατροπή σε χώρο πρασίνου & αναψυχής ειδικώς αναφεροµένων κτηµάτων και εκτάσεων Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου Green Keys Έργα Ανάπλασης- Ανάδειξης Ιστορικού Κέντρου, σε ολοκληρωµένη µορφή δράσεων 188

13 Άξονες 2.2: Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών Κατασκευές ρόµων Ήπιας Κυκλοφορίας Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ανακατασκευή δρόµων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης για την υποστήριξη ΑΜΕΑ, ιαµόρφωση χώρων προσβάσεων στα Σχολεία Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης και σήµανσης Έργα ιευκόλυνσης Πεζών, Κατασκευές Υπέργειων και Υπογείων ιαβάσεων Πεζών 2.3: Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστό Γυµναστήριο και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε εκτάσεις του ήµου Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Κατασκευή δικτύου Ποδηλατοδρόµων σε συνδυασµό µε επισηµασµένες περιπατητικές διαδροµές Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες Κατασκευή Νέων Σχολικών Μονάδων 2.4: Συντηρήσεις- Βελτιώσεις- Επεκτάσεις Τοπικών ικτύων Οµβρίων, στο σύνολο του ήµου 189

14 Άξονες Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Συνδέσεις µε κεντρικούς Αγωγούς Ακαθάρτων ιαµορφώσεις Ρεµάτων στα ιοικητικά όρια του ήµου Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο Τοποθέτηση ηχοπετασµάτων σε σχολικά συγκροτήµατα και δράσεις κατά της ηχορύπανσης στο σύνολο του ήµου Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών στην ιαχείριση Απορριµµάτων 2.5: Αξιοποίηση Υδάτινου υναµικού Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης Προγραµµατισµός µελετών και έργων γεωτρήσεων & αντλιοστασίων Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων 2.6: Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης Απαλλοτρίωση κτήµατος ουζένη Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Πρωτονοτάριου Απαλλοτριώσεις Οικοπέδων σε Εφαρµογή των ΓΠΣ στις 17 περιοχές Απόκτηση ειδικών ακινήτων (Πραπόπουλου, Τοταµάνογλου κλπ) Υλοποίηση Πράξεων Εφαρµογής Συνοικιών του ήµου και µικρές σχετικές δράσεις 190

15 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Πολεοδοµικές Μελέτες και Πράξεις Εφαρµογής Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για τις επιγραφές). Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Οροι. Πρόγραµµα Ορθολογικής ιαχείρισης των ιαφηµιστικών Πινακίδων και της Ρύπανσης από την ιαφήµιση Τοποθέτηση Σηµάνσεων Οδών προσιτή στον Επισκέπτη, µε παραποµπές στην τοπική ιστορία ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στα πλαίσια της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA 2.7: Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια και Σχολεία Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Αντικατάσταση ηµοτικού Φωτισµού µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα Ολοκλήρωση ικτύων Φυσικού Αερίου 3.1: Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας και Αντιµετώπισης Βίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία Αστυνόµευση Πόλης και Ιστορικού Κέντρου. Αστυνόµευση Πεζοδρόµων Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) Φύλαξη Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας 191

16 Άξονες 3.2: Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων Αποτελεσµατική ιαχείριση Κυκλοφορίας και Στάθµευσης µε ενσωµάτωση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Εκπόνηση και Εφαρµογή Ειδικών Κυκλοφοριακών Μελετών στο Κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, Κυκλοφοριακές Παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις κλπ) Τηλεµατική ηµοτικής Συγκοινωνίας και ιαχείριση Στάθµευσης στο ήµο Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ αλλά και άλλες περιοχές του ήµου Ειδικές Ρυθµίσεις για την κυκλοφορία και στάθµευση Βαρέων Οχηµάτων 3.3: Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία Εργασίες Αποκατάστασης Εκκλησιαστικών Μνηµείων Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών Μνηµείων (Ανδριάνειο Υδραγωγείο, Ταφικά Μνηµεία κλπ) Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη 192

17 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής 4.1: Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης Φροντίδας Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Γραφείο Υποστήριξης Ατόµων Τρίτης Ηλικίας Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού ηµιουργία Υπηρεσιών στους χώρους των ΚΑΠΗ και Περιφερειακών ηµοτικών Κτιρίων Πρόνοιας για την παροχή Υπηρεσιών και Εξυπηρέτηση Ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και γενικώς πολιτών των ευρύτερων των κτιρίων περιοχών Πληροφοριακή Υποστήριξη Κοινωνικών οµών του ήµου Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υγείας και Πρόνοιας 4.2: ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ήµο ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου 193

18 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Επιχειρηµατικότητα Οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Κατάρτιση Υπαλλήλων του ήµου ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης και ια βίου µάθησης- Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία ηµιουργία ηµοτικών Εστιακών σηµείων σε κτίρια του ήµου για Ελεύθερη χρήση Internet συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠΗ 5.1: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JEREMIE και JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων 5.2: Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του, των Κληροδοτηµάτων και του Στεγαστικού του Προγράµµατος Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών Σύστηµα Καταγραφής, ιαχείρισης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ήµου Καθορισµός πλαισίου Ανταποδοτικότητας των εγκατεστηµένων στην περιοχή Επιχειρήσεων, Οργανισµών αλλά και Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα 194

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ το βασικό πλαίσιο δυνατοτήτων της Πόλης του Χαλανδρίου και του ήµου ως υπηρεσία, συνοψίζεται στα επόµενα, στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015 2019 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πενταετές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η Στρατηγική του ήµου 1.2.1 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT 3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT Η παρούσα SWOT βασίζεται: 1. στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Χαλανδρίου, τόσο στο Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Δήμου. GIS code. Άξονας / Μέτρο

Επιχειρησιακό Δήμου. GIS code. Άξονας / Μέτρο 1 Διαμόρφωση και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού 2c 540.000,00 25.000,00 515.000,00 / Διακυβέρνηση - online αθλητισμός &Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων / Τουρισμός,,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης Κορυδαλλού 2013-2014» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:«Στρατηγικοί Στόχοι και Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δροσιά,20/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ. 18678 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Λήψη απόφασης του.σ για την υποβολή προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/19-04-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 142/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα