5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ήµου Χαλανδρίου» Όραµα Ο ήµος Χαλανδρίου, σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης, γίνεται πόλη µε ταυτότητα, πόλη µε ανταγωνιστική οικονοµία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους της, πόλη των πολιτών και της σύγχρονης διακυβέρνησης Κατευθυντήριες Αρχές Ο Τριτογενής Τοµέας µε έµφαση στο Εµπόριο και τις Υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε την κατοικία και τις συναφείς δραστηριότητες, αποτελούν τους αποκλειστικούς τοµείς ανάπτυξης του ήµου Χαλανδρίου, όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε αλλά και σειρά µελετών που έχουν εκπονηθεί από τον ήµο. Από την ανάλυση SWOT, που προηγήθηκε, προκύπτει ότι 1. η αναδιοργάνωση του ιδίου του ήµου ως Οργανισµού και η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη, 2. η βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της καθηµερινότητας, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη των συνοικιών της πόλης, στην κατεύθυνση διαρκούς βελτίωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 3. η ανάπλαση όλων των ελεύθερων χώρων της αλλά και των εισόδων της, ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο επώνυµης πόλης ειδικής σηµασίας, σε συνδυασµό µε διαρκείς δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, 4. η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα υπερβαίνουν τις συνήθεις πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά θα έχουν ένα εµβέλεια στο σύνολο της Αττικής 5. η επέκταση των δράσεων Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 6. η στήριξη της Επιχειρηµατικότητας, της Καινοτοµίας και της Οικονοµικής Ανάπτυξης αποτελούν τις αναγκαίες παραµέτρους - για την ανάπτυξη του Χαλανδρίου και την καθιέρωση του ως επώνυµου ήµου Εθνικής και ιεθνούς Επωνυµίας - για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και αποτελεσµατική Λειτουργία του ήµου, για την εκτέλεση των απαραιτήτων έργων υποδοµής και παροχή υπηρεσιών αλλά και την ορθολογική ενσωµάτωση των στην λειτουργία της πόλης ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο και τις απαιτήσεις των κατοίκων και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ήµο και 177

2 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - για την δηµιουργική ενσωµάτωση των αλλαγών που θα προκύψουν από την ιοικητική Μεταρρύθµιση. Στη βάση αυτή λοιπόν θα πρέπει να καθορισθεί ο Στρατηγικός Στόχος και οι Τακτικοί- Γενικοί Στόχοι και οι Άξονες Προτεραιότητας ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συµπυκνώνεται στη θέση για την: Καθιέρωση του ήµου Χαλανδρίου ως επώνυµου ήµου της Αττικής µε εθνική και διεθνή εµβέλεια για την αστική κατοικία και εγκατάσταση εδρών επιχειρήσεων αλλά και µιας πόλης φιλικής προς τον Πολίτη µε αναβαθµισµένο επίπεδο ποιότητας ζωής. Η βασική θέση του Στρατηγικού Στόχου συνιστάται στον σχεδιασµό έργων και ανάληψη δράσεων που θα λειτουργήσουν έτσι ώστε: a. Να υποστηριχτεί περαιτέρω η προσπάθεια της διαρθρωτικής ανάκαµψης λειτουργιών και παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου, b. Να αποκτήσει διάρκεια η επωνυµία του, ως του σηµαντικού Αστικού ήµου Κατοικίας και Έδρας Επιχειρήσεων και Οργανισµών Εθνικής και ιεθνούς Εµβέλειας, στην Αττική. µε άξονες έργων και ενεργειών που στοχεύουν: - Στην βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, την προσέλκυση κατοίκων και επιχειρήσεων, µέσα από έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος εργασίας, διαβίωσης, αναψυχής και κατοικίας υψηλών απαιτήσεων, κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. - Στην ανάδειξη της πόλης ως σηµαντικού και επώνυµου Κέντρου Πολιτιστικής σηµασίας µε υποδοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν σχετικές δραστηριότητες. - Στην ανάδειξη Επιχειρηµατικών Ευκαιριών και ραστηριοτήτων του Τριτογενούς τοµέα υποστηρίζοντας την δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης σε σχέση µε τον Ανταγωνισµό της υπόλοιπης Αττικής. - Την συνολική αναβάθµιση της πόλης µε ανάδειξη χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο σύνολο της πόλης, µέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών για την Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος - Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές καθηµερινότητας, αλλά και έµπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, στην κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, ουσιαστικών και διαρκών συµφερόντων της πόλης και των πολιτών της. - Στην άµεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ήµου αλλά και των εξαρτωµένων δοµών τόσο σε θέµατα στελέχωσης και προγραµµατισµού όσο και σε χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα και οικονοµίες κλίµακας. 178

3 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης για το ήµο Χαλανδρίου είναι οι ακόλουθοι: Πίνακας 45: Πίνακας γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης ανά θεµατικό τοµέα Θεµατικός Τοµέας Εξωτερικού Περιβάλλοντος Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 1. Βελτίωση και επέκταση των υποδοµών περιβάλλοντος (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, οµβρίων, συστήµατα αποκοµιδής διαχείρισης απορριµµάτων) 2. Προστασία και ανάπτυξη αστικού και περιαστικού πρασίνου 3. Υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης 4. Υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 5. Αποτελεσµατική διαχείριση κυκλοφορίας οδικών και υπερτοπικών αρτηριών και στάθµευσης 6. Βελτίωση και αναβάθµιση οδών, διαβάσεων, πεζοδροµίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόµων, περιπατητικών διαδροµών και πρόσβασης ΑΜΕΑ και εµποδιζόµενων ατόµων 7. Επέκτασης και αναβάθµιση δηµόσιας και δηµοτικής συγκοινωνίας και συγκοινωνιακών υποδοµών Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός 1. Επέκταση και αναβάθµιση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας 2. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο γειτονιάς 3. Επέκταση, συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών 4. Συµπλήρωση πολιτιστικών υποδοµών 5. Αύξηση υποδοµών αθλητισµού 6. Αύξηση χώρων αναψυχής 7. Καταγραφή και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων του ήµου 8. Οργάνωσης µηχανισµού πολιτικής προστασίας 179

4 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Θεµατικός Τοµέας Εξωτερικού Περιβάλλοντος Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 1. Αποτελεσµατική ανάπτυξη διαχείριση του κέντρου λόγω αυξηµένης εµπορικής χρήσης και κυκλοφοριακού φόρτου 2. Ενίσχυση και διαχείριση εµπορικών ζωνών µε ιδιαίτερα αυξηµένη και αξιόλογη εµπορική κίνηση 3. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας υψηλού επιπέδου 4. Σχεδιασµός και αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, 5. Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης για το ήµο Χαλανδρίου είναι οι ακόλουθοι: Πίνακας 46: Πίνακας γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου ανά θεµατικό τοµέα Θεµατικός Τοµέας Εσωτερικού Περιβάλλοντος ραστηριότητες & ιαδικασίες λειτουργίας Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 1. Πιστοποίηση οργανωτικών µονάδων ως προς τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων ΕΣΠΑ ιοίκηση ποιότητας, ιοίκηση µέσω στόχων σε εφαρµογή του ν. 3230/2004 Οργάνωση & Συνεργασίες 1. ηµιουργία επιχειρησιακής κουλτούρας προσανατολισµένη στην αποτελεσµατικότητα 3. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου. 180

5 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Θεµατικός Τοµέας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ανθρώπινο υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 1. Στελέχωση και εφαρµογής πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης 2. Υποδοµές: - Επέκταση διοικητικών υποδοµών - Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων - Αναβάθµιση υποδοµών καθαριότητας - Αναβάθµιση υποδοµών ηλεκτροµηχανολογικού - Αναβάθµιση στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας - Ανάπτυξης ψηφιακών υποδοµών - Τεχνολογία. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αναβάθµιση υπαρχουσών µηχανογραφικών εφαρµογών και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 3. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Οικονοµικά 1. Οικονοµική αναδιοργάνωση του ήµου. Εφαρµογή σταθερού προγράµµατος Αναδιοργάνωσης και Οικονοµιών κλίµακας στο ήµο 2. Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στη Προγραµµατική Περίοδο. 3. Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 4. Αξιοποίηση άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικές προτεραιότητες του ήµου για την άµεση προγραµµατική περίοδο, όπως προκύπτουν από τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του ήµου είναι: Χαλάνδρι Πόλη της ιστορίας και του πολιτισµού- Χαλάνδρι Πόλη µε ταυτότητα - Απόκτηση, δέσµευση και αποκατάσταση ακινήτων µε αρχιτεκτονική, ιστορική και πολιτιστική σηµασία. - Ανάδειξη χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σηµασίας του ήµου - ηµιουργία χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριοποιήσεις Παρεµβάσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 181

6 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - Ενηµέρωση αι αφύπνιση των πολιτών - Προγράµµατα ολοκληρωµένης ανακύκλωσης - ράσεις προστασίας και ανάπλασης της Ρεµατιάς. ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης της Ρεµατιάς και ενός µοναδικού για την Αττική- περιβαλλοντικού θεµατικού πάρκου - Ορθολογική διαχείριση των χώρων πρασίνου υλοποίηση «πράσινης στρατηγικής» - ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας Ανάπτυξη για το ήµο ικαίωµα για τους Πολίτες.. - Αναδιοργάνωση του ήµου - ιαδικασία πιστοποίησης του ήµου ως τελικού δικαιούχου για την απορρόφηση κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου ( ΕΣΠΑ ). - Ολοκλήρωση προγράµµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Εφαρµογή συστηµάτων GIS για τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών και την επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του ήµου. - Εφαρµογή της WiFi (ασύρµατο Internet) και δηµιουργία Hot Spot - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών - Ενηµέρωση των πολιτών και εκπαίδευση των αιρετών και στελεχών του ήµου στις Τ.Π.Ε. Πολεοδοµικές Εφαρµογές - Αναβάθµιση αστικού περιβάλλοντος - Υλοποίηση Habitat Agenda ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό µέσα από την παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης. - Η συνολική εφαρµογή του αναθεωρηµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου - Ευρωπαϊκά προγράµµατα Παρεµβάσεις στην Καθηµερινότητα - Ολοκλήρωση συγκοινωνιακού χάρτη και κυκλοφοριακής λειτουργίας στης πόλης - Ολοκλήρωση των προγραµµάτων ανάπλασης και συντήρησης και ασφαλούς χρήσης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ολοκλήρωση εργολαβιών έργων υποδοµής σε διάφορες περιοχές του ήµου - ηµιουργία αίσθησης ασφάλειας στην καθηµερινότητα των πολιτών - Παρεµβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξη εθελοντισµού - Παρεµβάσεις για κατασκευή ραµπών για ΑΜΕΑ, χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης για αυτοκίνητα ΑΜΕΑ - Ελεγχόµενη στάθµευση Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας - Σχεδιασµός και αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας, της επιχειρηµατικότητας υψηλού επιπέδου και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, - Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 182

7 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT - ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του, των Κληροδοτηµάτων και του Στεγαστικού του Προγράµµατος - Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών - Σύστηµα Καταγραφής, ιαχείρισης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ήµου - Καθορισµός πλαισίου Ανταποδοτικότητας των εγκατεστηµένων στην περιοχή Επιχειρήσεων, Οργανισµών αλλά και Αθλητικών Εγκαταστάσεων - ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Χαλανδρίου µε βάση τα όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας λειτουργίας του ήµου. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 2. Βελτίωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 3. Βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της καθηµερινότητας του Πολίτη 4. Ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών 5. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τακτικοί Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας- Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου, προϋποθέτει την επίτευξη επιµέρους τακτικών στόχων. Οι τακτικοί στόχοι αποτελούν τα ενδιάµεσα στάδια, τα µέσα και εργαλεία επίτευξης του στρατηγικού στόχου. Είναι προφανές ότι αυτοί θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί ώστε να µπορούν να εξειδικευτούν σε έργα ή ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: - Η Επωνυµία της Πόλης σε Εθνικό και ιεθνές Επίπεδο. - Η ευρύτερη σύγκλιση στον σχεδιασµό, διεκδίκηση και ένταξη έργων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία κάθε µορφής (π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ), είτε - Η αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηµατοδότησης των έργων «κλειδιών» για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του ήµου, - Ο Προγραµµατισµός ή η διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων για το σύνολο των υπολοίπων βασικών ή υποστηρικτικών έργων - Η ιαµόρφωση κοινής αντίληψης µεταξύ των φορέων, των παραγόντων της πόλης και των πολιτών, διευκολύνοντας έτσι το επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και την αποδοχή των. - Ο Προσανατολισµός του Ανθρωπίνου υναµικού του ήµου αλλά και της συµπεριφοράς και συµµετοχής των πολιτών- δηµοτών, για την επίτευξη του βασικού Στρατηγικού- Αναπτυξιακού Στόχου. 183

8 Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT Οι Τακτικοί Στόχοι- Άξονες Προτεραιότητας, για την αναπτυξιακή πορεία του ήµου Χαλανδρίου, συµπίπτουν µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράµµατος όπως αυτές διαµορφώθηκαν και είναι οι ακόλουθοι: 1. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 2. Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος 3. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας 4. Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες 5. Επιχειρηµατικότητα Οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία 184

9 5.4.2 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός του ήµου Χαλανδρίου απεικονίζεται στο ακόλουθο δενδρόγραµµα: Στρατηγικός Στόχος Kαθιέρωση του ήµου Χαλανδρίου ως επώνυµου ήµου της Αττικής µε εθνική και διεθνή εµβέλεια για την αστική κατοικία και εγκατάσταση εδρών επιχειρήσεων αλλά και µιας πόλης φιλικής προς τον Πολίτη µε αναβαθµισµένο επίπεδο ποιότητας ζωής. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Πρόνοια - Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 Επιχειρηµατικότητα - Οικονοµική ανάπτυξη - Καινοτοµία 1.1: Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη 1.2: Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων 1.3: Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων 1.4: Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος 2.1: Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων 2.2: Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις 2.3: Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη 2.4: Ύδρευση Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2.5: Αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού 2.6: Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης 2.7: Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας 3.1: Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη 3.2: Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση 3.3: Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία 4.1: Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα 4.2: ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης 5.1: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 5.2: Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες 185

10 Οι περαιτέρω ενέργειες των αξόνων και γενικών στόχων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 47: Άξονες Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων και Γενικών Στόχων του ΕΠ Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη 1.1: Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου. Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ) Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο. 1.2: Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ολοκλήρωση Κατασκευής και Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Συστήµατα Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του ήµου. Ηλεκτρονικά Έντυπα και Τυποποίηση. Τυποποίηση ιαδικασιών ιαγωνισµών, Σχεδιασµού ράσεων, Επικοινωνίας και ηµιουργία Προτύπων Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ και πλήρους Συστήµατος προµηθειών και παρακολούθησης διαγωνισµών. e-topos Ενίσχυση, Οργάνωση και Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας 186

11 Άξονες 1.3: Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ράσεις και Χρηµατοδοτήσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αθλητικών Οργανισµών Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Αποθέµατος για την υποστήριξη των ιεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Επιχειρησιακά και Λειτουργικά στοιχεία Αποδόσεων και Αξιολόγησης ηµοτικών Επιχειρήσεων. Προσαρµογή και Μετάβαση ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών στο νέο θεσµικό Πλαίσιο 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, πλην των αναφεροµένων ειδικά Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, πλην των αναφεροµένων ειδικά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου, Μελέτη Αναδιοργάνωσης ΝΠ και Οργανισµών, Μελέτες Οργανωτικής και Επιχειρησιακής Επάρκειας και Αναδιοργάνωσης των οµών του ήµου Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Μελέτες Ανάδειξης Ρέµατος Μελέτη βελτίωσης των οικονοµικών του ήµου Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου Μελέτες Έργων Σ ΙΤ 187

12 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Μελέτες και Συµβουλευτικές ράσεις στα πλαίσια Ειδικών Προγραµµάτων της Ε.Ε. Συµβουλευτικές ράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Προγραµµατισµού του ήµου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος 2.1: Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων Έργα Αναπλάσεων Πλατειών Έργα Ανάπλασης της Ρεµατιάς Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων συνοικιών, Ειδικά Έργα Επέκταση- Βελτίωση - Συµπλήρωση Έργων Πρασίνου. Περιαστικές ενδροφυτεύσεις Οδών και Συνοικιών. Έργα Αναβάθµισης των Αστικών Ελεύθερων Χώρων του ήµου Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες της Πόλης, Μικρά Έργα Εξοπλισµός Έργων Πρασίνου, Παιδικών Χαρών, Χώρων Αναψυχής και Πάρκων Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού Μετατροπή σε χώρο πρασίνου & αναψυχής ειδικώς αναφεροµένων κτηµάτων και εκτάσεων Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου Green Keys Έργα Ανάπλασης- Ανάδειξης Ιστορικού Κέντρου, σε ολοκληρωµένη µορφή δράσεων 188

13 Άξονες 2.2: Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών Κατασκευές ρόµων Ήπιας Κυκλοφορίας Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ανακατασκευή δρόµων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης για την υποστήριξη ΑΜΕΑ, ιαµόρφωση χώρων προσβάσεων στα Σχολεία Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης και σήµανσης Έργα ιευκόλυνσης Πεζών, Κατασκευές Υπέργειων και Υπογείων ιαβάσεων Πεζών 2.3: Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστό Γυµναστήριο και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε εκτάσεις του ήµου Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Κατασκευή δικτύου Ποδηλατοδρόµων σε συνδυασµό µε επισηµασµένες περιπατητικές διαδροµές Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες Κατασκευή Νέων Σχολικών Μονάδων 2.4: Συντηρήσεις- Βελτιώσεις- Επεκτάσεις Τοπικών ικτύων Οµβρίων, στο σύνολο του ήµου 189

14 Άξονες Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Συνδέσεις µε κεντρικούς Αγωγούς Ακαθάρτων ιαµορφώσεις Ρεµάτων στα ιοικητικά όρια του ήµου Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο Τοποθέτηση ηχοπετασµάτων σε σχολικά συγκροτήµατα και δράσεις κατά της ηχορύπανσης στο σύνολο του ήµου Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών στην ιαχείριση Απορριµµάτων 2.5: Αξιοποίηση Υδάτινου υναµικού Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης Προγραµµατισµός µελετών και έργων γεωτρήσεων & αντλιοστασίων Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων 2.6: Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης Απαλλοτρίωση κτήµατος ουζένη Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Πρωτονοτάριου Απαλλοτριώσεις Οικοπέδων σε Εφαρµογή των ΓΠΣ στις 17 περιοχές Απόκτηση ειδικών ακινήτων (Πραπόπουλου, Τοταµάνογλου κλπ) Υλοποίηση Πράξεων Εφαρµογής Συνοικιών του ήµου και µικρές σχετικές δράσεις 190

15 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Πολεοδοµικές Μελέτες και Πράξεις Εφαρµογής Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για τις επιγραφές). Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Οροι. Πρόγραµµα Ορθολογικής ιαχείρισης των ιαφηµιστικών Πινακίδων και της Ρύπανσης από την ιαφήµιση Τοποθέτηση Σηµάνσεων Οδών προσιτή στον Επισκέπτη, µε παραποµπές στην τοπική ιστορία ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στα πλαίσια της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA 2.7: Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια και Σχολεία Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Αντικατάσταση ηµοτικού Φωτισµού µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα Ολοκλήρωση ικτύων Φυσικού Αερίου 3.1: Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας και Αντιµετώπισης Βίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία Αστυνόµευση Πόλης και Ιστορικού Κέντρου. Αστυνόµευση Πεζοδρόµων Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) Φύλαξη Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας 191

16 Άξονες 3.2: Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων Αποτελεσµατική ιαχείριση Κυκλοφορίας και Στάθµευσης µε ενσωµάτωση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Εκπόνηση και Εφαρµογή Ειδικών Κυκλοφοριακών Μελετών στο Κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, Κυκλοφοριακές Παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις κλπ) Τηλεµατική ηµοτικής Συγκοινωνίας και ιαχείριση Στάθµευσης στο ήµο Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ αλλά και άλλες περιοχές του ήµου Ειδικές Ρυθµίσεις για την κυκλοφορία και στάθµευση Βαρέων Οχηµάτων 3.3: Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία Εργασίες Αποκατάστασης Εκκλησιαστικών Μνηµείων Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών Μνηµείων (Ανδριάνειο Υδραγωγείο, Ταφικά Μνηµεία κλπ) Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη 192

17 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής 4.1: Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης Φροντίδας Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Γραφείο Υποστήριξης Ατόµων Τρίτης Ηλικίας Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού ηµιουργία Υπηρεσιών στους χώρους των ΚΑΠΗ και Περιφερειακών ηµοτικών Κτιρίων Πρόνοιας για την παροχή Υπηρεσιών και Εξυπηρέτηση Ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και γενικώς πολιτών των ευρύτερων των κτιρίων περιοχών Πληροφοριακή Υποστήριξη Κοινωνικών οµών του ήµου Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υγείας και Πρόνοιας 4.2: ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ήµο ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου 193

18 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ράσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Επιχειρηµατικότητα Οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Κατάρτιση Υπαλλήλων του ήµου ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης και ια βίου µάθησης- Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία ηµιουργία ηµοτικών Εστιακών σηµείων σε κτίρια του ήµου για Ελεύθερη χρήση Internet συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠΗ 5.1: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JEREMIE και JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων 5.2: Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του, των Κληροδοτηµάτων και του Στεγαστικού του Προγράµµατος Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών Σύστηµα Καταγραφής, ιαχείρισης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ήµου Καθορισµός πλαισίου Ανταποδοτικότητας των εγκατεστηµένων στην περιοχή Επιχειρήσεων, Οργανισµών αλλά και Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα 194

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα