ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015

2 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος... 4 Μαθησιακά Αποτελέσµατα... 6 Δοµή Προγράµµατος... 6 Οι Σπουδαστές του Προγράµµατος... 6 Ροές του Προγράµµατος... 7 Μαθήµατα του Προγράµµατος... 8 Δοµή Εξαµήνων... 9 Κατανοµή Μαθηµάτων Μαθήµατα και Ειδικότητες Οµάδες Ειδίκευσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ IS1 - Προηγµένα Κατανεµηµένα Συστήµατα IS2 - Προηγµένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραµµατισµός IS3 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων IS4 - Συστήµατα Πολλών Πρακτόρων IS5 - Συλλογική Νοηµοσύνη IS6 - Δίκτυα Επικοινωνίας IS7 - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών IS8 - Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων IS9 - Κρυπτογραφία IS10 - Δοµές Δεδοµένων, Αλγόριθµοι και Αρχές Προγραµµατισµού IS11 - Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα IS12 - Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Η-Εµπόριο): Βασικές αρχές και Ανάπτυξης IS13 - Διαχείριση Επιχειρηµατικών Πληροφοριών IS14 - Μοντέλα Επιχειρήσεων IS15 - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή IS16 - Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών Συστηµάτων IS17 - Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων IS18 - Ευφυή Συστήµατα IS19 - Τεχνολογία Γνώσεων IS20 - Ερευνητικές Μέθοδοι IS21 - Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές IS22 - Έλεγχος Λογισµικού και Διασφάλιση Ποιότητας IS23 - Προγραµµατισµός Ιστού IS24 - Διατριβή

3 Οδηγός του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στα Πληροφοριακά Προγράµµατα (MSc in Information Systems, MScIS) Εισαγωγή O παρών οδηγός σπουδών περιέχει λεπτοµέρειες του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) (MSc in Information Systems, MScIS). Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φιλοσοφία και τη δοµή του προγράµµατος, τους στόχους, τους σκοπούς και τα µαθησιακά αποτελέσµατα του προγράµµατος καθώς και περιγραφές για κάθε µάθηµα που διδάσκεται στο πρόγραµµα. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το MScIS στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου (NUP), µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µέσα από το πρίσµα της γενικής αποστολής του Πανεπιστηµίου, που είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την υπηρεσία στην κοινότητα. Προς στήριξη της αποστολής του, το Πανεπιστήµιο: Ενθαρρύνει και υποστηρίζει την αυστηρή ακαδηµαϊκότητα και καινοτόµο διδασκαλία σε όλες τις επιστηµονικές περιοχές που προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο. Δηµιουργεί ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον που εκτιµά και προωθεί την ελεύθερη, ενεργό και πρωτότυπη πνευµατική έρευνα µεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών του. Καλλιεργεί προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις τοπικές και εθνικές ανάγκες και συνεργάζεται µε άλλους κρατικούς όπως επίσης και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και την µείωση της άγνοιας, της φτώχειας και της αδικίας. Καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την προώθηση δράσεων που εφαρµόζουν την πνευµατική και ηθική κληρονοµιά του για το καλό της κοινωνίας στο σύνολό της. Καλωσορίζει φοιτητές, καθηγητές και το προσωπικό από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και πεποιθήσεις και δηµιουργεί µια αίσθηση κοινότητας που διευκολύνει την ανάπτυξή τους και ενισχύει τις φιλοδοξίες της σταδιοδροµίας τους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου αντανακλά τις προτεραιότητες της αποστολής του και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πρόγραµµα σπουδών που πληροί τις τοπικές και εθνικές ανάγκες και προωθεί δεσµούς µε τις τοπικές κοινότητες που πρέπει να ενηµερώνονται µε αυστηρή ακαδηµαϊκότητα χρησιµοποιώντας σύγχρονη παιδαγωγική και τεχνολογίες µάθησης. Το πρόγραµµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα προσφέρεται από τη Σχολή Επιστηµών της Πληροφορίας η οποία έχει ως στόχο και σκοπό την ακαδηµαϊκή αριστεία µέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στους τοµείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σήµατος. Η σχολή αναπτύσσει σηµαντικές δυνάµεις στο χώρο της Πληροφορικής και προσφέρει ένα Προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών (Bachelor of Science) στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική όπως επίσης και ένα Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών (Master of Science) στα Πληροφοριακά Συστήµατα. 3

4 Η Σχολή φιλοδοξεί να διευρύνει το φάσµα των προγραµµάτων σπουδών που προσφέρονται στην Πληροφορική σε µεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και να ξεκινήσει ε και ένα διδακτορικό πρόγραµµα στις Επιστήµες της Πληροφορίας (PhD in Information Sciences). Το πρόγραµµα θα βοηθήσει στην οικοδόµηση της ερευνητικής ικανότητας και δραστηριότητας της Σχολής µε την προσέλκυση ακαδηµαϊκού προσωπικού διεθνούς κύρους και µεγάλης εµπειρίας, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα που αποκτήθηκε σε διάφορα άλλα πανεπιστήµια της αλλοδαπής, για παράδειγµα από Ευρώπη, Αγγλία και Ελλάδα. Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού στα ΠΣ είναι να παράσχει προηγµένες σπουδές για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν αποτελεσµατικοί ηγέτες στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Ο τοµέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξακολουθεί να είναι µια σηµαντική κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης και αποτελεί βασικό παράγοντα για άλλους τοµείς της οικονοµίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι το να είναι κανείς απλά εξειδικευµένος σε ανάπτυξη υλικού (hardware) ή λογισµικού (software) δεν είναι πλέον επαρκές για να παρακολουθήσει τον γρήγορο ρυθµό εξέλιξης των ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, ενώ υπάρχουν ευκαιρίες για τους επαγγελµατίες του τοµέα των ΤΠΕ, απαιτείται µια θεµελιώδης εξειδίκευση σε προηγµένες δεξιότητες Πληροφορικής που επικεντρώνονται στη διαχείριση των ΤΠΕ και την σχεδίαση που εστιάζει στον τελικό χρήστη αυτών. Έτσι, από µόνες τους οι δεξιότητες στον προγραµµατισµό δεν επαρκούν πλέον. Αντ αυτού, ένας επαγγελµατίας των ΤΠΕ χρειάζεται ένα µείγµα τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση πληροφοριών, η ασφάλεια αυτών και η ανακάλυψή τους. Το Μεταπτυχιακό στα ΠΣ στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου, έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των κλάδων της επιστήµης και της τεχνολογίας στην περιοχή της διαχείρισης και χειρισµού των επιστηµονικών δεδοµένων τους που αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ένας κλάδος του, ο προηγµένος κλάδος σπουδών, να καλύψει το κενό που υπήρχε µέχρι τώρα και να εκπαιδεύσει τους κατόχους πτυχίων στον χώρο των ΤΠΕ έτσι ώστε να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον των ΤΠΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε όλους σχεδόν τους επιστηµονικούς κλάδους, δηλαδή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες, στις Φυσικές Επιστήµες, τις Τυπικές Επιστήµες, καθώς και σε διεπιστηµονικές και εφαρµοσµένες επιστήµες, όπως η Μηχανική και η Ιατρική. Όλες αυτές οι επιστήµες κάνουν σήµερα εκτεταµένη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση του τοµέα τους. Το Μεταπτυχιακό στα ΠΣ, µέσω του εφαρµοσµένου κλάδου σπουδών, ενεργεί υποστηρικτικά σε όλους αυτούς τους πτυχιούχους των άλλων επιστηµών, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τις ΤΠΕ, και ειδικότερα τα ΠΣ, προκειµένου να καταστούν ικανοί να διερευνούν και να χρησιµοποιούν άµεσα οι ίδιοι τεχνικές των ΤΠΕ στον χειρισµό των επιστηµονικών δεδοµένων τους χωρίς να απαιτείται η συνδροµή ενός ειδικού στις ΤΠΕ. Ο πυρήνας του κάθε κλάδου σπουδών υπογραµµίζει τόσο τις δεξιότητες όσο και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση, επεξεργασία, εξόρυξη και προστασία των δεδοµένων. Μέσα από µαθήµατα επιλογής οι σπουδαστές µπορούν να αποκτήσουν µια εξειδίκευση στους τοµείς της ασφάλειας των ΠΣ, τον ευφυή χειρισµό δεδοµένων, καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πρόσθετα µαθήµατα επιλογής επιτρέπουν στους σπουδαστές να εξοικειωθούν µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των ΠΣ, όπως είναι η υπολογιστική Πλέγµατος και η υπολογιστική Νέφους. 4

5 Το πρόγραµµα σπουδών παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε µια σειρά από διάφορους τοµείς που συνθέτουν το πεδίο των ΠΣ, όπως η ανάλυση και η σχεδίαση των ΠΣ, οι τεχνολογίες και ο προγραµµατισµός Ιστού, η εξόρυξη δεδοµένων, ο ευφυής χειρισµός δεδοµένων, η ασφάλεια των δεδοµένων, τα µοντέλα επιχειρήσεων, και οι υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπλέον, µέσω µαθηµάτων όπως είναι η διαχείριση έργων και οι ερευνητικές µέθοδοι, το πρόγραµµα εξοπλίζει τους σπουδαστές µε τεχνικές δεξιότητες, αναλυτική και κριτική σκέψη, ηθική, υπευθυνότητα και ηγετικές ικανότητες για να ενισχυθεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων τους για την προώθηση της οργανωτικής ευηµερίας στο πλαίσιο ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου και ανταγωνιστικά τεχνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα συνδυάζει θεωρία και πρακτική και έχει ως σκοπό να εξοπλίσει τους σπουδαστές µε προηγµένες γνώσεις που απαιτούνται για την σχεδίαση, την ανάπτυξη, την συντήρηση και την διαχείριση των ΠΣ. Η κατάρτιση περιλαµβάνει την έκθεση των σπουδαστών στις τελευταίες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των ΠΣ, καθώς και στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιµετωπίσει κανείς την ταχέως µεταβαλλόµενη φύση του τοµέα. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραµµα είναι ευρύ και καλύπτει ένα φάσµα τεχνικών και δεξιοτήτων που ένας επαγγελµατίας των ΠΣ αναµένεται να έχει. Σε γενικές γραµµές, αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: Ανάπτυξη Λογισµικού και Υποδοµές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ευφυής Χειρισµός Πληροφοριών Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Εφοδιάζει τους σπουδαστές µε ένα πυρήνα γνώσεων που απαιτούνται για την σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ΠΣ. Εφοδιάζει τους σπουδαστές µε γνώσεις για την σχεδίαση των ΠΣ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό που είναι χρήσιµες και αξιοποιήσιµες από την σκοπιά του τελικού χρήστη. Εφοδιάζει τους σπουδαστές µε δεξιότητες που απαιτούνται για την αποθήκευση, οργάνωση, διατήρηση, και χειρισµό των πληροφοριών κατά τρόπο που να επιτρέπει την αξιόπιστη, ουσιαστική και ακριβή ανάκτηση και τη χρήση τους. Εφοδιάζει τους σπουδαστές µε την κατανόηση των απειλών που υπάρχουν στα δικτυωµένα συστήµατα πληροφοριών και τις γνώσεις που απαιτούνται για να τα ασφαλίσουν. Εφοδιάζει τους σπουδαστές µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση των έργων πληροφοριακών συστηµάτων, συστηµάτων του προσωπικού, και των πόρων τους. 5

6 Μια βασική φιλοσοφία του προγράµµατος είναι η εµπειρική προσέγγιση στη µελέτη των ΠΣ, όπου η απόκτηση νέας γνώσης και δεξιότητες αναµιγνύονται µε την εµπειρία των συµµετεχόντων και εφαρµόζονται από την αρχή µέσα από πραγµατικά σενάρια. Η προσέγγιση αυτή διευρύνει και εµβαθύνει την κατανόηση των σπουδαστών σε θέµατα διαχείρισης, σε τεχνικά ζητήµατα και διαδικασίες. Ενισχύει δεξιότητες στην έρευνα, στην ανάλυση, στη σύνθεση, στη δηµιουργικότητα και ενθαρρύνει την καινοτοµία και την συνειδητοποίηση του ρόλου των πληροφοριών και της τεχνολογίας για την καινοτοµία. Τέλος, αναπτύσσει την συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσµιων ζητηµάτων που επηρεάζουν διάφορες αποφάσεις διαχείρισης. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Το συνολικό µαθησιακό αποτέλεσµα για τους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το µεταπτυχιακό σε ΠΣ είναι να έχει αναπτυχθεί µια ευρεία εννοιολογική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής των ΠΣ. Ως εκ τούτου, στο τέλος του προγράµµατος σπουδών, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν: την ικανότητα να σκέφτονται ευρέως, κριτικά, καινοτόµα, δηµιουργικά, και να κάνουν συνδέσεις µεταξύ των διαφορετικών τοµέων σπουδών στην ανάλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την λειτουργία των ΠΣ; µια καθολική προοπτική που βασίζεται στην κατανόηση τόσο των τεχνικών όσο και των διοικητικών θεµάτων ενός ΠΣ στο εσωτερικό µιας επιχείρησης; την ικανότητα να εφαρµόζουν µέτρα ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές για τα ΠΣ ενός οργανισµού; την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των ΠΣ και να προτείνουν αλλαγές ή / και την προσαρµογή τους; την ικανότητα να ηγούνται και να δρουν αποτελεσµατικά σε οµαδικές καταστάσεις και να αλληλεπιδρούν σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα; αποκτήσει εµπειρία µέσα από την εφαρµογή ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων σε ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τα ΠΣ; επιτύχει την ανάπτυξη σηµαντικής ικανότητας όσον αφορά την ανάλυση και την σχεδίαση ΠΣ, όπως επίσης και σε τεχνικές διαχείρισης και διοίκησης αυτών, και αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται µε την κριτική σκέψη και την αυτόνοµη µάθηση; αναπτύξει ικανότητα επικοινωνίας, και δεξιότητες για οµαδική εργασία. Δοµή Προγράµµατος Η προηγούµενη περιγραφή των σπουδαστών στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραµµα βάζει σε προοπτική την προτεινόµενη δοµή του. Οι Σπουδαστές του Προγράµµατος Το πρόγραµµα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες σπουδαστών: 1. Σπουδαστές µε στέρεο προπτυχιακό υπόβαθρο σε ΠΣ και ΤΠ, όπως είναι οι απόφοιτοι της Επιστήµης των Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστηµάτων, που δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση περεταίρω της γνώσης τους στα ΠΣ και τις ΤΠ. 6

7 2. Σπουδαστές µε κάποια ελάχιστη γνώση για ΠΣ/ΤΠ, είτε µέσω τυπικών σπουδών ή µέσω επαγγελµατικής πρακτικής σε ΠΣ/ΤΠ, που θέλουν να αποκτήσουν µια πιο στέρεα γνώση για τα ΠΣ, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των ΠΣ στην περιοχή των επιχειρήσεων. Συνήθως, αυτοί οι σπουδαστές είναι κάτοχοι BSc, BA, ή BBA για Επιχειρήσεις (ή για Χρηµατοοικονοµικά ή Οικονοµικά), αλλά και οι σπουδαστές της πρώτης κατηγορίας (1) που επιθυµούν να συµπληρώσουν τη γνώση τους σε ΠΣ, αντί να προωθήσουν αυτή περαιτέρω, µε την προοπτική να εφαρµόσουν τη συµπληρωµένη γνώση τους στο χώρο των επιχειρήσεων. 3. Σπουδαστές µε κάθε είδους τυπικές προπτυχιακές σπουδές και ελάχιστη γνώση σε ΠΣ/ΤΠ, οι οποίοι θέλουν να εφαρµόσουν αρχές και πρακτικές ΠΣ στη δική τους επιστηµονική περιοχή. Κανονικά, αυτοί οι σπουδαστές είναι κάτοχοι BSc ή ΒΑ σε άλλες επιστήµες, των Ελευθέρων Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών. Κανονικά αυτοί οι σπουδαστές προέρχονται από ένα ακαδηµαϊκό ή επαγγελµατικό περιβάλλον εργασίας. Τυπικά παραδείγµατα είναι επιστήµονες ερευνητές, δηµόσιοι υπάλληλοι, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα και εκπαιδευτικοί. Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής ίσως χρειαστεί να παρακολουθήσουν ένα ή δύο προπτυχιακά εισαγωγικά µαθήµατα µε βάση την εισήγηση του συντονιστή του προγράµµατος, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στην πραγµατικότητα, οι σπουδαστές από την κατηγορία (2) και (3) ακολουθούν παρόµοιους κλάδους στο πρόγραµµα, δηλαδή ένα πρόγραµµα σπουδών που τους παρέχει κάποια θεµελιώδη γνώση για ΠΣ, και στη συνέχεια µέσα από µαθήµατα επιλογής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν την ειδίκευση που επιθυµούν. Μαθήµατα επιλογής εισάγονται επίσης για όλες τις κατηγορίες. Οι σπουδαστές µπορούν να ειδικεύονται σε τεχνικούς τοµείς των ΠΣ, οι οποίες προσδιορίζονται από το είδος των µαθηµάτων επιλογής που διαλέγουν. Παραδείγµατα αυτών των περιοχών ειδίκευσης περιλαµβάνουν, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ευφυή Συστήµατα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ένα ελάχιστο τριών (3) µαθηµάτων επιλογής σε µια περιοχή της ειδίκευσης πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να αποκτηθεί τίτλος µε ειδίκευση. Οι σπουδαστές των κατηγοριών (2) και (3) ακολουθούν παρόµοιες ροές στο πρόγραµµα, δηλαδή ένα πρόγραµµα σπουδών που τους παρέχει κάποια θεµελιώδη γνώση για τα ΠΣ όπου στη συνέχεια µπορούν να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις, επιλέγοντας µια σειρά από µαθήµατα επιλογής. Ουσιαστικά, οι παραπάνω τρεις κατηγορίες των σπουδαστών αντιστοιχούνται στις επόµενες δύο διαφορετικές ροές µελέτης. Ροές του Προγράµµατος Το πρόγραµµα επιτυγχάνει το παραπάνω πολύπλευρο στόχο µε τη διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του σε δύο κύριους κλάδους σπουδών που παρέχουν επίσης µαθήµατα επιλογής που ικανοποιούν τους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς στόχους των σπουδαστών. Ουσιαστικά, το πρόγραµµα σπουδών του προγράµµατος διακρίνεται σε δύο κλάδους σπουδών, που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες σπουδαστών. Η ροή του προγράµµατος θα αναγράφετε στο Μεταπτυχιακό δίπλωµα (MSc), όπως επίσης και στην τελική κατάσταση των µαθηµάτων. 7

8 Κλάδος 1 (Προηγµένα ΠΣ) Ο κλάδος αυτός βασίζεται πάνω σε µια ιδιαίτερα τεχνική ροή που συνήθως λαµβάνεται µόνο από τους σπουδαστές µε υπόβαθρο του τύπου (1). Ο σκοπός αυτού του κλάδου είναι να προωθήσει την επιστηµονική γνώση και τις τεχνικές δεξιότητες των σπουδαστών για την ανάλυση και την σχεδίαση των ΠΣ. Οι σπουδαστές αυτού του κλάδου µπορεί να ειδικεύονται σε κάποια περιοχή των ΠΣ/ΤΠ επιλέγοντας µια σειρά από µαθήµατα επιλογής από έναν τοµέα εξειδίκευσης (επί του παρόντος τουλάχιστον τρία (3) µαθήµατα επιλογής). Οι σπουδαστές µπορούν επίσης να λάβουν µαθήµατα επιλογής που σχετίζονται άµεσα µε τις οργανωτικές πτυχές µιας επιχείρησης. Κλάδος 2 (Εφαρµοσµένα ΠΣ) Πρόκειται για µια ροή θεµελίων των ΠΣ που µπορεί να συνδυαστεί µε µαθήµατα επιλογής σε τοµείς που σχετίζονται µε το γνωστικό υπόβαθρο ή/και τους στόχους σταδιοδροµίας των σπουδαστών. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές αυτού του κλάδου αποκτούν αρχικά µια θεµελιώδη γνώση για ΠΣ/ΤΠ που στη συνέχεια τους επιτρέπει να ειδικευτούν σε κάποια περιοχή εφαρµογής των ΠΣ/ΤΕ του ενδιαφέροντος τους. Τα µαθήµατα-θεµέλεια των ΠΣ είναι τέσσερα (4), και καλύπτουν σε πλάτος και όχι στο βάθος τις βασικές αρχές των ΠΣ/ΤΠ. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να χτίσουν ένα στέρεο υπόβαθρο στην Επιστήµη των Υπολογιστών και να γίνουν ικανοί να παρακολουθήσουν τα άλλα τρία µαθήµατα επιλογής. Μαθήµατα του Προγράµµατος Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο ορθογώνιες κατευθύνσεις, σύµφωνα µε δύο κριτήρια: 1. Επίπεδο ΠΣ/ΤΠ εξειδίκευσης (πλάτος εναντίον βάθος) 2. Περιοχή εφαρµογής των ΠΣ/ΤΠ Τα µαθήµατα της ΠΣ/ΤΠ εξειδίκευσης διακρίνονται σε δύο επίπεδα: Επίπεδο 1 (L1): αντιστοιχεί σε κατά πλάτος µεταπτυχιακά µαθήµατα Επίπεδο 2 (L2): αντιστοιχεί σε κατά βάθος µεταπτυχιακά µαθήµατα Υπάρχουν µόνο τέσσερα (4) L1 µαθήµατα ΠΣ που είναι θεµελιώδη και υποχρεωτικά για τους σπουδαστές των κατηγοριών (2) και (3) πιο πάνω κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών. Τα µαθήµατα αυτά χαρακτηρίζονται ως Επίπεδο 1, δεδοµένου ότι καλύπτουν το εύρος των γνώσεων σχετικά µε τα ζητήµατα που συνδέονται µε ΠΣ. Τα υπόλοιπα µαθήµατα είναι όλα τα µαθήµατα L2 (υποχρεωτικά και επιλογής), ανεξάρτητα από το θέµα που καλύπτουν. Χαρακτηρίζονται ως Επίπεδο 2 µαθήµατα, δεδοµένου ότι καλύπτουν διάφορα θέµατα ΠΣ σε βάθος. Και τα δύο L1 και L2 τύπου µαθήµατα είναι στο κατάλληλο µεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και µαθησιακή δυσκολία µάθησης, ο πρώτος τύπος οφείλεται στο εύρος των γνώσεων που µεταφέρουν, το δεύτερο λόγω του βάθους της γνώσης που προσφέρουν. 8

9 Δοµή Εξαµήνων Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών οργανώνεται σε εξαµηνιαία ατοµικά µαθήµατα (15 εβδοµάδων συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου µελέτης και περίοδο εξετάσεων), το κάθε ένα συνήθως µεταφέρει 10 ECTS (~250 ώρες συνολικής εργασίας του φοιτητή). Έτσι, ένας τυπικός σπουδαστής µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα MSc σε τέσσερα (4) εξάµηνα ή δώδεκα (12) µαθήµατα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δοµή του προγράµµατος σπουδών (φοίτηση πλήρους απασχόλησης) από τους δύο κλάδους, από την άποψη του επιπέδου µαθήµατος (L1, L2), υποχρεωτικά µαθήµατα (κορµού) (C ij ) ), Μαθήµατα επιλογής (Επιλογή ij ) και η Διπλωµατική Εργασία. Χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Κλάδος 1 Κλάδος 2 Κλάδος 1 Κλάδος 2 C 11 της L2 C 21 της L1 C 13 της L2 C 23 της L1 1 ο Έτος C 12 της L2 C 22 της L1 C 14 της L2 C 24 της L1 C Α του L2 C Α του L2 C B L2 C B L2 Επιλογή 11 Επιλογή 21 Επιλογή 13 Επιλογή 23 2 ο Έτος Επιλογή 12 Επιλογή 22 Διατριβή Διατριβή Διατριβή Διατριβή Με βάση τον πιο πάνω πίνακα ο σχεδιασµός του προγράµµατος έχει ως εξής: Όλα τα µαθήµατα (L1, L2, µαθήµατα επιλογής) είναι 10 ECTS. Κάθε µάθηµα θα αποτελείται από 10 εβδοµαδιαίες ασκήσεις (pass/fail) των 1 ECTS και από 2 µικρά έργα (project homework) των 1 ECTS ίσα κατανεµηµένα στα εξάµηνα. Το κύριο µέρος του µαθήµατος θα αποτελείτε από 7 ECTS και αντιπροσωπεύει ένα φόρτο εργασίας που αναλογεί σε 170 µε 210 ώρες. Στο 1 ο έτος ο σπουδαστής παίρνει τρία (3) ειδικά µαθήµατα κορµού C ij ανά εξάµηνο. Τα µαθήµατα έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις, ανεξάρτητα από την ειδικότητα (ειδικότητα ισχύει µόνο για τους σπουδαστές του Κλάδου 1) που θα επιλέξει το 2ο έτος. Δύο από αυτά τα µαθήµατα είναι κοινά και για τους δυο κλάδους. Στο 3 ο εξάµηνο ο σπουδαστής επιλέγει δύο (2) µαθήµατα επιλογής και στο 4ο εξάµηνο σπουδών µόνο ένα (1), προκειµένου να επικεντρωθεί στην προετοιµασία και την ολοκλήρωση της διατριβής του / της. Η διπλωµατική εργασία εξαπλώνεται σε δυο (2) εξάµηνα µε 30 ECTS συνολικά (10 ECTS για το 3ο εξάµηνο) και 20 ECTS για το 4 ο εξάµηνο). Το πρόγραµµα θεωρεί ότι η διατριβή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, και έτσι οι µονάδες ECTS κατανέµονται µε βάση αυτό τον στόχο. Για πρακτικούς λόγους (προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των διαφορετικών µαθηµάτων που πρέπει να προσφέρονται κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου) η Επιλογή 23 µπορεί να επιλεγεί από το σύνολο {C 21, C 12, {Επιλογή 11, Επιλογή 12,.. }} 9

10 Για πρακτικούς λόγους (προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των διαφορετικών µαθηµάτων που πρέπει να προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου) η Επιλογή 21 µπορεί να επιλεγεί από το σύνολο {C 13, C 14, { Επιλογή 13,... }} Οι δύο τελευταίες διατάξεις ανωτέρω συνεπάγονται ότι ένας 2ετής φοιτητής που ακολουθεί τον Κλάδο 2 µπορεί να παρακολουθεί επιλεγόµενα µαθήµατα από αυτά που λαµβάνονται από σπουδαστές του 1 ου έτους του Κλάδου 1. Αυτό δίνει την ευκαιρία να µειωθούν τα διάφορα µαθήµατα που πρέπει να προσφέρονται κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου. Δικαιολογηµένα, η εισαγωγή των µαθηµάτων επιλογής αυξάνει τον αριθµό των διαφορετικών µαθηµάτων που θα προσφέρονται και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα περισσότερες οµάδες των σπουδαστών, καθώς και αποτελεσµατικά την ανάγκη να οργανωθούν περισσότερες διαλέξεις µαθηµάτων και εξετάσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα: µε τη µείωση του αριθµού των µαθηµάτων, µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής ηλεκτρονικής-διδασκαλίας, δηλαδή, τηλε-τάξεις, τηλεπαρουσίασεις, εικονικές τάξεις και τα εργαστήρια. Ένα τέτοιο πρόγραµµα, και εφόσον γίνει δεκτό από το Πανεπιστήµιο, µπορεί να απαιτήσει τη χρήση κάποιας µορφής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής µεθοδολογίας και τεχνολογίας. Κατανοµή Μαθηµάτων Ο ακόλουθος πίνακας δίνει λεπτοµέρειες των προτεινόµενων µαθηµάτων, σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων δίνεται (εν µέρει) στη συνέχεια, αλλά θα οριστικοποιηθεί πλήρως µόλις το πρόγραµµα έχει εγκριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ΕΑΙΠ. Εκτός όµως από το υλικό που αναφέρεται, πρόσθετο διδακτικό υλικό (αλλά όχι βιβλία) θα αναπτυχθεί από τους αντίστοιχους διδάσκοντες του κάθε µαθήµατος και θα διατίθεται µέσω των ιστοσελίδων των µαθηµάτων. Κλάδος 1 Κλάδος 2 Κλάδος 1 Κλάδος 2 Ανάλυση και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστηµάτων Δοµές Δεδοµένων, Αλγόριθµοι & Προγραµµατισµού Αρχές Εξόρυξη Δεδοµένων Ευφυή Συστήµατα 1ο Έτος Προηγµένες τεχνολογίες Ιστού και Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ιστού Δίκτυα Επικοινωνιών Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Διαχείριση Έργων ΠΣ Διαχείριση Έργων ΠΣ Ερευνητικές Μέθοδοι Ερευνητικές Μέθοδοι Επιλογή 11 Επιλογή 21 Επιλογή 13 Επιλογή 23 2ο Έτος Επιλογή 12 Επιλογή 22 Διατριβή Διατριβή Διατριβή Διατριβή 10

11 Μαθήµατα και Ειδικότητες Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο (2) µεγάλες κατηγορίες, Οµάδες Ειδίκευσης και άλλα Μαθήµατα Επιλογής. Οι σπουδαστές µπορούν να επιλέξουν µαθήµατα από τις δύο κατηγορίες, µε τους ακόλουθους περιορισµούς: Οι σπουδαστές του Kλάδου 1 µπορούν να επιλέξουν µία από τις τρεις οµάδες εξειδίκευσης επιλέγοντας τα τρία (3) µαθήµατα από την ίδια οµάδα εξειδίκευσης, που οδηγεί σε τίτλο σπουδών µε εξειδικευµένη πιστοποίηση. Οι σπουδαστές του Kλάδου 2 µπορούν να επιλέξουν µόνο την οµάδα εξειδίκευσης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επιλέγοντας και τα τρία (3) µαθήµατα από αυτό, που οδηγεί σε τίτλο σπουδών µε τη συγκεκριµένη εξειδικευµένη πιστοποίηση. Σηµειώστε ότι η εξειδίκευση δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό σηµαίνει ότι ένας σπουδαστής µπορεί να επιλέξει τα τρία (3) συµπληρωµατικά µαθήµατα που απαιτούνται για την αποφοίτηση από οποιαδήποτε οµάδα. Επίσης, σηµειώστε ότι οι σπουδαστές του Κλάδου 2 µπορούν να επιλέξουν ως µάθηµα επιλογής, κάποιο υποχρεωτικό µάθηµα από τον Κλάδο 1, ή κατ 'επιλογήν από τις οµάδες εξειδίκευσης, Ασφάλεια ΠΣ ή Ευφυή Συστήµατα; κάποια από αυτά προ απαιτούν την έγκριση του Συµβούλου Σπουδών (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 πιο κάτω). Οµάδες Ειδίκευσης a. Ασφάλεια ΠΣ (ISS) i. Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων ii. Κρυπτογραφία iii. Διαχείριση κινδύνων ασφάλειας ΠΣ b. Ευφυή Συστήµατα (IntS) i. Συστήµατα Πολλών Πρακτόρων ii. Συλλογική Νοηµοσύνη iii. Τεχνολογία Γνώσεων c. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services, e-s) i. Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Βασικές αρχές και Ανάπτυξη ii. Επιχειρηµατικά Πρότυπα iii. Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (ΥΑ) Άλλα Μαθήµατα: Αυτά τα µαθήµατα µπορούν να ληφθούν από κάθε κλάδο: i. Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής ii. Έλεγχος Λογισµικού και Διασφάλιση Ποιότητας iii. Διαχείριση Επιχειρηµατικών Πληροφοριών iv. Προηγµένα Κατανεµηµένα Συστήµατα 11

12 Πίνακας 1. Κλάδος 1 και Κλάδος 2 υποχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής. IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 IS9 IS10 IS11 IS12 IS13 IS14 IS15 IS16 IS17 IS18 IS19 IS20 IS21 IS22 IS23 IS24 Όνοµα µαθήµατος Advanced Distributed Systems Προηγµένα Κατανεµηµένα Συστήµατα Advanced Web technologies and Programming Προηγµένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραµµατισµός Analysis and Design of Information Systems Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Multi-Agent Systems Συστήµατα Πολλών Πρακτόρων Collective Intelligence Συλλογική Νοηµοσύνη Communication Networks Δίκτυα Επικοινωνιών Communications and Computer networks Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Computer and Network Security Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Cryptography Κρυπτογραφία Data Structures, Algorithms and Programming Principles Δοµές Δεδοµένων, Αλγόριθµοι και Προγραµµατισµός Data Mining Εξόρυξη Δεδοµένων E-Commerce Fundamentals and Development Ηλεκτρονικό Εµπόριο Enterprise Information Management Διαχείριση Επιχειρηµατικών Πληροφοριών Enterprise models Επιχειρηµατικά Πρότυπα Human-Computer Interaction Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή IS Project Management Διαχείριση έργων Πληροφοριακών Συστηµάτων IS Security Risk Management Διαχείριση κινδύνων ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων Intelligent Systems Ευφυή Συστήµατα Knowledge Engineering Τεχνολογία Γνώσεων Research Methods Ερευνητικές Μέθοδοι Service Oriented Architectures Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Software Testing and Quality Assurance Έλεγχος Λογισµικού και Διασφάλιση Ποιότητας Web Programming Προγραµµατισµός Ιστού Thesis Διατριβή Κλάδος 1 υποχρεωτικά µαθήµατα Κλάδος 2 υποχρεωτικά µαθήµατα Επιλογές Κλάδος 1 (1) Κλάδος 2 (2) 2* Χ 2* * * 2* * 2* * Requires approval by the Study Advisor *Απαιτείται άδεια του Συµβούλου Σπουδών 12

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ IS1 - Προηγµένα Κατανεµηµένα Συστήµατα Εισαγωγή (Χαρακτηριστικά και τύποι των κατανεµηµένων συστηµάτων). Αρχιτεκτονική (Αρχιτεκτονικές ενδιάµεσου λογισµικού (middleware), και αυτοδιαχείριση σε κατανεµηµένα συστήµατα). Διεργασίες (Πολυνηµατικοί πελάτες και υπηρεσίες, εικονικότητα (virtualization) και εικονικές µηχανές, και η µετανάστευση κώδικα). Επικοινωνία (RPC-, µήνυµα- και ρεύµα-προσανατολισµένη (stream-oriented) επικοινωνία και επικοινωνία πολλαπλής διανοµής). Ονοµατοδοσία (Flat και δοµηµένη ονοµασία, και µε βάση τα χαρακτηριστικά ονοµασία). Συγχρονισµός (αλγόριθµοι συγχρονισµού). Συνέπεια και αναπαραγωγή (µοντέλα Συνοχής και διαχείριση αντίγραφων). Ανοχή σε σφάλµατα (µοντέλα αποτυχίας, εντοπισµού βλάβης, αλγόριθµοι για την ανοχή σφαλµάτων, και ανάκαµψη από αποτυχία σε κατανεµηµένα συστήµατα). Ασφάλεια (Κατανοµή των µηχανισµών ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης και διαχείρισης της ασφάλειας). Εισαγωγή στο Cloud Computing (Αναλύοντας µοντέλα cloud υπηρεσιών, το σχεδίαση κατανεµηµένων εφαρµογών που βασίζονται σε µια πλατφόρµα cloud, και την ανάπτυξη των υπολογιστικών πόρων και τη λειτουργία των υπηρεσιών στην υποκείµενη υποδοµή cloud). Virtual Machine (εικονικής µηχανής - VM), δυνατότητες εξυπηρέτησης (Provisioning) και Μετανάστευσης (migration) για Cloud υποδοµές ως υπηρεσίες, IaaS (Εικονική µηχανή προβλέψεων και υπηρεσίες µετανάστευσης για υποδοµές cloud. Η ανάπτυξη και λειτουργία εφαρµογών ροής εργασίας σε πολλαπλές εικονικές περιπτώσεις και τα clouds). Η ανάπτυξη και λειτουργία εφαρµογών ροής εργασίας σε πολλαπλές εικονικές περιπτώσεις και τα clouds). Πλατφόρµα νέφους (cloud) και λογισµικό ως υπηρεσία (PaaS / SaaS) (Ανάλυση για τη πολυεπίπεδη διαλειτουργικότητα των νεφών σε κατανεµηµένες υποδοµές και σε πολλούς ετερογενείς και κατανεµηµένους πόρους (υπηρεσίες και κέντρα δεδοµένων). IS2 - Προηγµένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραµµατισµός Εισαγωγή στις εφαρµογές Web και την επισκόπηση των βασικών εννοιών: αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή (client-server), τριών και n-tier µοντέλα, στατικές έναντι δυναµικές σελίδες, συνδεσιµότητα διακοµιστή βάσης δεδοµένων. Client-side τεχνολογίες; το πρωτόκολλο HTTP, HTML και συναφείς τεχνολογίες (CSS, JavaScript, κ.λπ.). Java Servlet προγραµµατισµός. JavaServer Pages (JSP) και η έννοια των βιβλιοθηκών tag. Συνδέσεις διακοµιστή βάσης δεδοµένων µε χρήση της Java Database Connectivity (JDBC). Χρησιµοποιώντας τυπικές µεθόδους για την ανάπτυξη των εφαρµογών Web. Επανεξέταση των βασικών χαρακτηριστικών της Java που σχετίζονται µε εφαρµογές Web. Το πρότυπο Model-View-Controller (MVC). Επισκόπηση του JavaServer Faces (JSF). JSF διαχειριζόµενα beans και πλοήγηση. Στοιχεία των JSF και tag βιβλιοθήκες, Χειρισµός JSF ενεργειών, JSF και εξωτερικές πηγές, Υπηρεσίες Ιστού χρησιµοποιώντας RESTful. IS3 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μεθοδολογίες ανάπτυξης συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων του κύκλου ζωής και επαναληπτικά µοντέλα σχεδιασµού, φάσεις ανάπτυξης συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων επιλογής και σχεδιασµού, ανάλυσης, λογικού σχεδιασµού, φυσικού σχεδιασµού, υλοποίησης και λειτουργίας, συντήρηση. Τεχνικές για τον προσδιορισµό απαιτήσεων, τη συλλογή και την οργάνωση (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, ανάλυση εγγράφων, παρατήρηση), Οµαδικός Σχεδιασµός Εφαρµογών (ΟΣΕ), καθώς και άλλες οµαδικές προσεγγίσεις (π.χ. ηλεκτρονικό ΟΣΕ, τηλεσυνεδριάσεις), προτυποποίηση. Οργάνωση οµάδας και επικοινωνία, συνεντεύξεις, παρουσίαση σχεδιασµού και παράδοση, 13

14 δυναµική της οµάδας και ηγεσία. Μελέτη σκοπιµότητας έργου και ανάλυση κινδύνου. Αξιολόγηση σχεδιασµού και δοµηµένα περάσµατα. Κύκλος ζωής ανάπτυξη συστηµάτων, αντικειµενοστραφή ανάλυση και σχεδιασµό, ταχείας ανάπτυξης εφαρµογών, ακραίος προγραµµατισµός, προτυποποίηση. UML διαγράµµατα, αρχές που διέπουν τα ευρέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα αντικειµενοστραφής διαδικασίας. Στοιχεία οργάνωσης και σχεδιασµού: εννοιολογική µοντελοποίηση δεδοµένων, λογική µοντελοποίησης δεδοµένων µε χρήση σχεσιακών τεχνολογιών, ορισµός της βάσης δεδοµένων και των λειτουργιών διαχείρισης χρησιµοποιώντας SQL. Λογισµικό και µετρήσεις της ποιότητας του συστήµατος. IS4 - Συστήµατα Πολλών Πρακτόρων Ευφυείς Πράκτορες. Πολυπρακτορικά Συστήµατα (Multi-Agent System (MAS)). Κατανεµηµένα πολυπρακτοπικά συστήµατα, επίλυση προβλήµατος και Προγραµµατισµός. Αλγόριθµοι Αναζήτησης για Πράκτορες. Οµαδική λήψη αποφάσεων. Πολυπρακτορική Σχεδίαση και Προγραµµατισµός. Μάθηση στα Πολυπρακτορικά Συστήµατα. Logic-based αναπαράσταση και συλλογισµός. Βιοµηχανική Ανάπτυξη συστηµάτων πολλών πρακτόρων. IS5 - Συλλογική Νοηµοσύνη Εισαγωγή στη Συλλογική Νοηµοσύνη. Κάνοντας Συστάσεις. Ανακαλύπτοντας Οµάδες Αναζήτηση και Κατάταξη. Βελτιστοποίηση. Φιλτράρισµα Εγγράφων. Μοντελοποίηση µε Δέντρα απόφασης. Κατασκευή Μοντέλων Τιµών. Αναλυτική Κατάταξη: µέθοδες πυρήνα και Μηχανών Διανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines SVMs). Βρίσκοντας Ανεξάρτητα Χαρακτηριστικά. Εξελισσόµενη Νοηµοσύνη. Αλγόριθµοι που καλύπτονται; Bayesian ταξινοµητής, Κατηγοριοποιητής (classifier) Δένδρου Απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, K-Πλησιέστεροι Γείτονες, Συσταδοποίηση (clustering), Πολυδιάστατη Κλιµάκωση, Non-Negative Matrix Factorization, Βελτιστοποίηση. IS6 - Δίκτυα Επικοινωνίας Επικοινωνίες Δεδοµένων, Δίκτυα δεδοµένων και το Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική Πρωτόκολλων και το πρωτόκολλο TCP / IP. Μετάδοση Δεδοµένων, µέσα µετάδοσης. Τεχνικές κωδικοποίησης σήµατος και τεχνικές επικοινωνίας ψηφιακών δεδοµένων. Πολυπλεξία, Διασπορά Φάσµατος (Spread Spectrum). Μεταγωγή κυκλώµατος και µεταγωγή πακέτων. Δροµολόγηση, συµφόρηση. Κινητά Ασύρµατα Δίκτυα. Τοπικά δίκτυα, (Local Area Networks), Ethernet, Wireless LAN "s. Πρωτόκολλα διασύνδεσης, Λειτουργίες διασύνδεσης. Ποιότητα Υπηρεσιών. Πρωτόκολλα µεταφοράς. Ασφάλεια Δικτύων. IS7 - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Επίπεδο Εφαρµογής. Προγραµµατισµός επιπέδου Εφαρµογή. Επίπεδο Μεταφοράς, Επισκόπηση. Επίπεδο Δικτύου Ασύρµατα και Κινητά Δίκτυα. Ασύρµατα και Κινητά Δίκτυα / Πολυµέσα. Ασύρµατα και Κινητικότητα: Επιπτώσεις επί πρωτοκόλλων υψηλότερων στρωµάτων. Εφαρµογές δικτύων Πολυµέσων, η ροή αποθηκευµένου ήχου και βίντεο, Πρόσβαση Ήχου και Βίντεο Μέσω ενός Web Server. Δίκτυα Πολυµέσων. Κάνοντας το καλύτερο της υπηρεσίας βέλτιστης προσπάθειας, Δίκτυα Διανοµής Περιεχοµένου, Διαστασιολόγηση Δικτύων Best-προσπάθειας για παροχή ποιότητας, πρωτόκολλα για σε πραγµατικό χρόνο Διαδραστικών Εφαρµογών. Διαχείριση Δικτύου. 14

15 IS8 - Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Εισαγωγή στην ασφάλεια του δικτύου. Κρυπτογράφηση. Νοµοθεσία σχετιζόµενη µε την ασφάλεια. Οι πολιτικές ασφάλειας. Έλεγχος πρόσβασης. Απειλές Υπολογιστών και εργαλεία άµυνας. Εργαλεία άµυνας Δικτύου. Εφαρµογή ασφάλειας και των πρωτοκόλλων. Λειτουργικά Συστήµατα Ασφαλείας. Ασύρµατη Ασφάλεια (Wireless Security), Δοκιµές διείσδυσης (Penetration Testing), Αξιολόγηση Ασφάλειας. IS9 - Κρυπτογραφία Εισαγωγική επισκόπηση της κρυπτογραφίας και η ιστορία της. Κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού (ή συµµετρική κρυπτογραφία). DES (Data Encryption Standard). Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Ο αλγόριθµος RSΑ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία: µια µη-κρυπτογραφική λύση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυθεντικοποίηση και απόρρητου πρωτόκολλα. Επιθέσεις σε πρωτόκολλα ασφαλείας. IS10 - Δοµές Δεδοµένων, Αλγόριθµοι και Αρχές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στην C, Αναδροµή, Ανάλυση Αλγορίθµων, Λίστες, Δένδρα, Γραφήµατα, Ταξινόµηση. IS11 - Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα Επισκόπηση των αλγορίθµων εξόρυξης γνώσεως από δεδοµένα, Προ-επεξεργασία Δεδοµένων, Επισκόπηση Αποθετηρίων Δεδοµένων και ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία (Online Analytical Processing OLAP). Υπολογισµοί Cube Δεδοµένων, Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων, Εξόρυξη συχνών Μοτίβων, Συνενώσεις και συσχετισµοί, Ταξινόµηση, Οµαδοποίηση Δεδοµένων, ανίχνευση εκτροπών (outlier detection). IS12 - Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Η-Εµπόριο): Βασικές αρχές και Ανάπτυξης Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εµπόριο, Μοντελοποίηση ηλεκτρονικού επιχειρείν, Υποδοµές και υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, Σχεδιασµός δυναµικότητας (capacity planning) για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, Μεθοδολογία για τον χαρακτηρισµό φόρτου εργασίας συστήµατος η-επιχειρείν, Περιπτώσεις Εφαρµογής, Εισαγωγή στα νοµικά, ηθικά και Κοινωνικά Ζητήµατα, Προχωρηµένα Θέµατα. IS13 - Διαχείριση Επιχειρηµατικών Πληροφοριών Εισαγωγή. Μοντελοποίηση δεδοµένων: Βασικά. Μοντελοποίηση δεδοµένων: Διάγραµµατα. Μοντελοποίηση δεδοµένων: Κανονικοποίηση. SQL. Διοίκηση: Διαχείριση των επιδόσεων και σχεδιασµός δυναµικότητας (capacity planning). Διοίκηση: Ασφάλεια και Διαχείριση Βλαβών. Πέρα από τα συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων: Web και Θέµατα Νέφους, no-sql. Έναρξη Έργου Προσωπικής Έρευνας. Παρουσιάσεις και συναρµολόγηση φακέλου υλικού (portfolio). 15

16 IS14 - Μοντέλα Επιχειρήσεων Μια στρατηγική θεώρηση των διαδικασιών, έννοιες της οργανωτικής αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας. Ολοκλήρωση των λειτουργικών τοµέων του οργανισµού. Συσχέτιση διαδικασιών για τη χρηµατοοικονοµική, τους πελάτες και τα προϊόντα µε γνώµονα τους στόχους της επιχείρησης. Καινοτοµία διαδικασίας: ανάλυση, µοντελοποίηση και προσοµοίωση. Αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Χρησιµοποίηση Διαγραµµάτων Δραστηριοτήτων και Business Process Modeling Notation (BPMN) για µοντελοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών. Εργαλεία µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Επανασχεδίαση εργασίας, επιπτώσεις της αυτοµατοποίησης επί των πρακτικών εργασίας. Η επίτευξη της ασφάλειας και της συµµόρφωσης προς τις διαδικασίες. Παρακολούθηση και έλεγχος των διαδικασιών. Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM). Customer Relationship Management (CRM). Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων (ERP). Από δοµηµένες σε µη δοµηµένες διαδικασίες. Συνεργατικά συστήµατα. Συστήµατα διαχείρισης γνώσης. Διεργασίες που καλύπτουν τον κόσµο: παγκόσµιες εικονικές αγορές. IS15 - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI) (π.χ. επεξεργασία πληροφοριών, νοητικά µοντέλα, µνήµη, προσοχή, οπτική αντίληψη, και οι επιπτώσεις τους για τη σχεδίαση). Με επίκεντρο τον χρήστη (σενάριο, απαιτήσεις του χρήστη, εννοιολογική σχεδίαση, κατασκευή πρωτοτύπου και οπτικοποίηση, αξιολόγηση). Αξιολόγηση ευχρηστίας (χρηστικότητα και εµπειρία του χρήστη, σχεδιάζοντας µια µελέτη χρηστικότητας, διαµορφωτικές και αθροιστικές δοκιµές ευχρηστίας, τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας). Υπερ-κείµενο (σύνδεσµος, κόµβος, άγκυρα, παρακολούθηση σύνδεσης και πλοήγησης) ο Παγκόσµιος Ιστός (αρχιτεκτονική, HTTP, URL, HTML, Web 2.0 και τα χαρακτηριστικά του, πέντε επίπεδων πλαίσιο εµπειρίας χρήστη, οι τύποι του web τόπων). Σχεδίαση αρχιτεκτονικής της Πληροφορίας (το Web σαν υπερκείµενο, οργανωτικές δοµές, µετα-δεδοµένα, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω προσεγγίσεις). σχεδίαση αλληλεπίδρασης του χρήστη (το Web ως διεπαφή λογισµικού, θεωρητικά µοντέλα, αντιµετώπιση των λαθών). Σχεδίαση Πληροφοριών (σύµβαση, µεταφορά), σχεδίαση πλοήγησης (δραστηριότητες και στόχοι της πλοήγησης, σήµανση και επισήµανση, χάρτης της ιστοσελίδας, ευρετήριο, αναζήτηση, κοινωνική πλοήγησης), διεπαφή χρήστη (Uer Interface στοιχεία των ιστοσελίδων, η επιλογή των στοιχείων και η διάταξη) wireframe. Οπτική σχεδίαση (ακολουθία του µατιού, αντίθεση και οµοιοµορφία, συνέπεια, παλέτες χρωµάτων και τυπογραφία, σύνθεση σχεδίασης και οδηγός). Σύγχρονη διαδραστική τεχνολογία του συστήµατος (αλληλεπίδραση βάση πρακτόρων). Η οµαδική εργασία και χειροπιαστή πρακτική (Web design και ανάλυση µε τη χρήση Ιστότοπων της Google και Google Analytics, Συνεργατικά εργαλεία σχεδιασµού και αξιολόγησης µε τη χρήση του συστήµατος PowerMeeting). IS16 - Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών Συστηµάτων Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων. Ο Κύκλος Ζωής των έργων. Ορισµός του Κύκλου Ζωής. Καθορισµός των Φάσεων του Κύκλου Ζωής. Διεργασίες στη διαχείριση έργων. Διαχείριση οµάδες Έργων. Διαχείριση της επικοινωνίας Έργων. Έναρξη Έργων και Προγραµµατισµός. Διαχείριση του σκοπού Έργων. Διαχείριση του Προγραµµατισµού Έργων. Διαχείριση Πόρων Έργων. Διαχείριση Ποιότητας Έργων. Διαχείριση Κινδύνων Έργων. Διαχείριση 16

17 Ανάθεσης/Προµήθειας Έργων. Εκτέλεσης Έργων, Έλεγχος & κλείσιµο. Διαχείριση Ελέγχου Έργων & περάτωση. IS17 - Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων Αρχές και τεχνικές ασφαλείας. Κίνδυνος για την ασφάλεια πλαισίων αξιολόγησης / διαχείρισης. Ασφάλεια και διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Εκτίµηση απειλών. Εκτίµηση αδυναµιών και έλεγχος ασφάλειας (Vulnerability assessment and Penetration testing). Ανάλυσης κινδύνου ασφάλειας. Μετριασµού του κινδύνου ασφαλείας. Οι πολιτικές ασφάλειας. Αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας. Σχετικά πρότυπα, διαδικασίες και νοµοθεσία. IS18 - Ευφυή Συστήµατα Έµπειρα συστήµατα. Λογικές. Ασαφής λογική και ασαφή συστήµατα. Εισαγωγή στην οµαδοποίηση. Αναπαράστασης γνώσης και συµπερασµός µε βάση τα Νευρωνικά δίκτυα. Υβριδικές προσεγγίσεις. Μοντελοποίηση δεδοµένων, πρότυπα µετα-δεδοµένων και αποθετήρια. Οντολογίες και υπηρεσίες συλλογισµού. Αρχιτεκτονική Ευφυών συστηµάτων. Εφαρµογές (θα παρουσιαστούν διάφοροι τοµείς εφαρµογής κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών). Η συλλογιστική για τη γνώση: µοντελοποίηση της γνώσης σε συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων (συµπεριλαµβανοµένης της κοινής και κατανεµηµένης, συµφωνίας), περιγραφή της συµπεριφοράς του συστήµατος, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις των συµµετεχόντων πρακτόρων. Σηµασιολογικός ιστός: οντολογίες, περιγραφικές λογικές ως γλώσσες οντολογιών, έλεγχος συνέπειας οντολογιών, συλλογισµός µε οντολογίες. IS19 - Τεχνολογία Γνώσεων Προαστιακή Λογική. Λογική Πρώτης Τάξης. Μηχανικής Γνώσης. Εξαγωγή Συµπερασµάτων µέσω Απαλοιφής. Η Περίπτωση της Λογικής Horn. Συλλογισµός προς τα Εµπρός και Οπίσω. Βασικά στον Προγραµµατισµό µε Λογική. Κωδικοποίηση Γνώσης Προεπιλογών. Χρονικός Συλλογισµός και Σχεδιασµός. IS20 - Ερευνητικές Μέθοδοι Η φύση της επιστηµονικής έρευνας. Ερευνητικές προσεγγίσεις - το πρόβληµα της έρευνας. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η υπόθεση στην ποσοτική έρευνα. Περιγραφική στατιστική. Δειγµατοληψία και επαγωγική στατιστική. Βασικές αρχές των µετρήσεων (εργαλεία, εγκυρότητα και αξιοπιστία). Ερευνητικές µέθοδοι (Πειραµατική, εκ των υστέρων, συσχέτισης, επισκόπησης, Ποιοτική, Δράσης, Μικτή). Η επικοινωνία της έρευνας (συγγραφή προτάσεων, ερευνητικές εργασίες, παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα). IS21 - Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Κατανεµηµένα Συστήµατα: Επίκληση Αποµακρυσµένων Μεθόδων (Java RMI). Βασικά Πρότυπα για Υπηρεσίες Διαδικτύου: Το Μοντέλο Υπηρεσιών Διαδικτύου, Οικουµενική Μορφή Δεδοµένων (ML), Αλληλεπίδρασης Υπηρεσιών (SOAP), Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών (WSDL), Αρχείο Υπηρεσιών (UDDI). Υπηρεσίες Representational State Transfer (REST): Αρχιτεκτονική REST, Έννοιες REST Πόροι, Ρήµατα, Παρουσιάσεις, Αλληλεπίδρασης Υπηρεσιών (REST HTTP), Παρουσίαση Πόρων (REST ML), JSON, Ονοµατοδοσία Πόρων REST URI. Υπολογιστική Προσανατολισµένη σε Υπηρεσίες: 17

18 Εφαρµογή SOA. Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές: Επιχειρησιακή Ενοποίηση EI, Java 2 Platform Enterprise Edition J2EE, Microsoft.NET Framework, Μοντελοκεντρική Αρχιτεκτονική (MDA). Μοντελοκεντρική Αρχιτεκτονική: Εφαρµογή SOA. Αρχιτεκτονική SOA και WS-* Επεκτάσεις: Δραστηριότητα Διαχείρισης και Σύνθεση, Σύνθετη Ανταλλαγή Μηνυµάτων, Μεταδεδοµένα και Ασφάλεια. Υπολογιστική Νέφους. IS22 - Έλεγχος Λογισµικού και Διασφάλιση Ποιότητας Έννοιες Ποιότητας Λογισµικού. Τεχνικές ελέγχου µε βάση τον κώδικα. Τεχνικές ελέγχου βασισµένες στις Προδιαγραφές. Τεχνική Επιθεώρηση. Διαχείρισης της Ποιότητας Λογισµικού. Σύγκριση αξιοπιστίας υλικού: λογισµικού, ανάπτυξη µοντέλων αξιοπιστίας, εκτίµηση παραµέτρων µοντέλων και πρόβλεψη επιπέδων αξιοπιστίας, σύγκριση µοντέλων, συσχέτιση αξιοπιστίας και τεχνικών ελέγχου, εφαρµογή ελέγχου λογισµικού και αξιοπιστίας σε λογισµικό κρίσιµων συστηµάτων. IS23 - Προγραµµατισµός Ιστού Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και την WWW: αρχιτεκτονική, τοπολογίας, συσκευές, πρωτόκολλα, διευθυνσιοποίηση, έννοιες υπερκειµένου, λειτουργίας φυλλοµετρητή Ιστού, θέµατα ασφάλειας Ιστού, cookies. HTML: η βασική δοµή του εγγράφου, λίστες, συνδέσµους υπερκειµένου, πίνακες, εικόνες, πλαίσια, φόρµες, στόχευση παραθύρων µε διαφορετικά µεγέθη. CSS: το µοντέλο του αντικειµένου του κειµένου, χαρακτηριστικά του στυλ, διατηρώντας το ίδιο στυλ σε όλη την ιστοσελίδα. JavaScript: διατηρεί δυναµικά το µοντέλο του αντικειµένου του κειµένου (DHTML). ML: χωρίζει τα δεδοµένα από σήµανσης διάταξης DTDs. AJA: βασικές αρχές και η χρήση του. IS24 - Διατριβή Μέχρι το τέλος της Διατριβής Μάστερ οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: αντιµετωπίσουν επιδέξια ένα τρέχον πρόβληµα στην ευρύτερη περιοχή της Διαδικτυακής πληροφορικής, στα Πληροφοριακά ή τα Συστήµατα Επικοινωνιακών, περιγράφουν και να αξιολογούν κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα τους, καταδεικνύοντας έτσι την εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα τους, εφαρµόσουν τις έννοιες, τις τεχνικές και τις µεθόδους που έµαθαν από τα µαθήµατα, ώστε να σχεδιάσουν µια λύση (συνήθως ένα σύστηµα λογισµικού) για τα επιλεγµένα πρόβληµα τους, αξιολογήσουν κριτικά εργαλεία λογισµικού και περιβάλλοντα και να επιλέξουν το σωστό συνδυασµό για την εφαρµογή (πλήρως ή µερικώς) του σχεδιασµού τους, αξιολογήσουν το σύστηµα τους µε τη χρήση κατάλληλων µετρικών όπως η απόδοση, η αποδοχή των χρηστών και η ανατροφοδότηση, η ασφάλεια, κλπ. επιδείξουν ικανότητα στην εφαρµογή των εννοιών του κύκλου ζωής του λογισµικού και στην ανάλυση και σχεδιασµό συστηµάτων, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους, παρουσιάσουν τα τεχνικά ευρήµατα σε γραπτή και προφορική µορφή. 18

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα"

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήµατα Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα" Γιάννης Θεοδωρίδης Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής Μάιος 2012 τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα "Πληροφοριακά συστήµατα (αγγλ. Information Systems ή IS) ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος Ηλιούδης Χρήστος Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Κατηγορία Μαθήματος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου MSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 1.1 Το νέο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΚτΠ 12 1.1.1 Εισαγωγή 12 1.1.2 Η Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής Επικοινωνήστε µε το Admissions Office: ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι, 151 25 Τ: 210 6199891 F: 210 6199320 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος Διός 1, 185 35 T: 210 4121200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή, 546 24 T:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα