ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008"

Transcript

1 1

2

3 Περιεχόμενα 4 Μήνυμα του Προέδρου 6 Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 10 Το παρόν και το μέλλον 14 Θεσμικό Πλαίσιο 18 Οι στόχοι μας με μια ματιά 20 Που στοχεύουμε το Προσωπικό Green Dot Κύπρου 24 Τα αποτελέσματα των έργων μας 32 Έργα συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας - Συλλογή των υλικών - Τρόπος συλλογής του ρεύματος του PMD και του Χαρτιού - Τρόπος συλλογής του ρεύματος του Γιαλιού - Συλλογή των υλικών σε τουριστικές περιοχές - Αλλαγή στον τρόπο συλλογής των οικιακών συσκευασιών από 1η Φεβρουαρίου Πού μεταφέρονται τα υλικά μετά τη συλλογή τους 36 Επικοινωνία - Τηλεοπτικές καμπάνιες - Ενημερωτική καμπάνια για την έναρξη των έργων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο - Ενημέρωση μικρών επαγγελματικών υποστατικών σε όλες τις περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα - Πρόγραμμα ενημέρωσης σχολείων - Εκδηλώσεις 44 Μέλη και Μέτοχοι 46 Αύξηση Τελών για τη διετία Έλεγχοι Δηλώσεων 50 Ελέγχοι βαρέων μετάλλων 52 Απλοποίηση Δηλώσεων για μικρές εταιρείες 54 Πρωτοβουλίες - Μελέτες 56 Συνάντηση των Διευθυντών επικοινωνίας των οργανισμών Green Dot στην Κύπρο το Θεσμικές παρεμβάσεις 60 Επισημοποίηση της συνεργασίας με ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση - WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ - ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ 68 Green Dot (Cyprus) Public Co Limited - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου - Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου - Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 72 Παράρτημα - Εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα (μέχρι 31/12/) 82 English Summary 3

4 Μήνυμα του Προέδρου 4

5 Αυτή η έκδοση για το, είναι η δεύτερη υπό μορφή Ετήσιας Έκθεσης, μετά την πρώτη μας περσινή Έκθεση Πεπραγμένων που αφορούσε τη διετία Επιπλέον, δημιουργήσαμε αρχές του 2010 ένα εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Στο Παλμό της Ανακύκλωσης» το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και κάλυψε την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου. Τα δύο αυτά εργαλεία συνεισφέρουν πλέον συστηματικά στην ενημέρωση των συνεργατών μας αλλά και του κοινού. Ανασκοπούμε μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ένταση της οικονομικής κρίσης και στον τόπο μας όπως και στην παγκόσμια οικονομία. Για τον Οργανισμό μας ήταν επίσης μια σημαντική χρονιά αφού μέσα από τη διαδικασία αναμόχλευσης του καθετί που κάνουμε, πετύχαμε εξοικονομήσεις στις δραστηριότητες μας της τάξης των 600,000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, έχουμε ένα σύστημα με κάλυψη των 4 από τις 5 αστικές και περιαστικές περιοχές του νησιού και προσφέρουμε πρόσβαση σε προγράμματα ανακύκλωσης σε 600,000 περίπου συμπολίτες μας που κατοικούν σε 18 Δήμους και 25 Κοινότητες. Καταφέραμε μέσα στο να δρομολογήσουμε τη στρατηγική συμμετοχή μας στο μέλλον σε δύο καίριας σημασίας τομείς για τον Οργανισμό, τη διαλογή των υλικών συσκευασίας και την ανάκτηση ενέργειας από υλικά συσκευασίας που δεν μπορούν αποδοτικά να ανακυκλωθούν. Αυτός ήταν ένας νέος στρατηγικός στόχος που τέθηκε για το και του οποίου έχει ουσιαστικά δρομολογηθεί η υλοποίηση. Είχαμε επίσης μια χρονιά γεμάτη από πλευράς επικοινωνίας αφού υλοποιήθηκαν δύο μεγάλες καμπάνιες με δύο τηλεοπτικές διαφημίσεις και χρήση διαφόρων άλλων μέσων, καθώς και συμμετοχή ή διοργάνωση μεγάλου αριθμού εκδηλώσεων. Ήταν μια σημαντική χρονιά και από πλευράς αποτελεσμάτων αφού φτάσαμε σχεδόν τους 35,000 τόνους συσκευασιών από πλευράς διαχείρισης και είμαστε πλέον κοντά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού που είναι διαχείριση περίπου 40,000 τόνοι συσκευασίας ανά έτος. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την ΑΦΗΣ για τη διαχείριση μπαταριών και την Ηλεκτροκύκλωση για τη διαχείριση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων. Ήδη το πρόγραμμα ΑΦΗΣ λειτουργεί ομαλά από το Μάιο του, ενώ από το Νοέμβριο του έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης και το πρόγραμμα της Ηλεκτροκύκλωσης. Έχουμε μπροστά μας ένα έτος εξίσου σημαντικό, το 2010, αφού καλούμαστε εν μέσω της οικονομικής κρίσης να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο ως Οργανισμός και να γίνουμε σχεδόν ένα παγκύπριο Σύστημα διαχείριση συσκευασιών. Και θέλουμε αυτό να γίνει όπως πάντα με σωστά και μετρημένα βήματα και προς όφελος της βιομηχανίας που μας έχει εμπιστευθεί, αλλά και του τόπου μας. Εύχομαι σε όλους καλή δουλειά και καλή πρόοδο. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Σπανός 5

6 Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 6

7 Η χρονιά την οποία ανασκοπούμε μέσα από αυτή τη δεύτερη Ετήσια Έκθεση που αφορά το, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Οργανισμό μας. Το Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών καλύπτει πλέον 4 από τις 5 ελεύθερες πόλεις του Νησιού και συνολικά περίπου 600,000 άτομα. Έχουμε σχεδόν ένα Σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη. Παραμένει μόνο η κάλυψη της αστικής και περιαστικής περιοχής της Λάρνακας, η οποία προγραμματίζεται μέσα στο 2010, ώστε να πετύχουμε σχεδόν καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Και από πλευράς αποτελεσμάτων όμως το ήταν μια καθοριστική χρονιά αφού μας έφερε πλέον κοντά στην επίτευξη των συνολικών στόχων του Συστήματος. Η εξέλιξη των ποσοτήτων ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευασιών του Συστήματος ήταν 8,000 τόνοι το 2007, 12,000 τόνοι το 2008 και 35,000 περίπου τόνοι το. Για πλήρη επίτευξη των στόχων μας πρέπει να φτάσουμε τους 40,000 περίπου τόνους υλικών. Είμαστε δηλαδή κοντά πλέον στην κάλυψη των στόχων μας. Από πλευράς συμμετοχής της βιομηχανίας, έχουμε φτάσει μέχρι το τέλος του τις 683 εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα, είτε ως Μέτοχοι είτε ως Μέλη, οι οποίες τοποθετούν στην αγορά πάνω από 80,000 τόνους συσκευασίας ανά έτος. Αυτό σημαίνει μια σημαντικότατη εκπροσώπηση της αγοράς. Παράλληλα όμως, σημαίνει και συνεχόμενο αγώνα για συμμετοχή και άλλων εταιρειών που μέχρι σήμερα δεν έχουν συμβληθεί με το Σύστημα και δεν τηρούν τη σχετική Νομοθεσία. Σε αυτό τον τομέα, η επιτυχία μας εξαρτάται κυρίως από τη δραστηριοποίηση του κράτους στη εφαρμογή της Νομοθεσίας αφού εμείς δεν έχουμε δυνατότητα επιβολής της Νομοθεσίας. Μέσα στο, επισημοποιήθηκαν και οι συνεργασίες της Green Dot Κύπρου με τα δύο άλλα συλλογικά Συστήματα της ΑΦΗΣ για τις οικιακού τύπου μπαταρίες και της Ηλεκτροκύκλωσης για τα Hλεκτρικά και Hλεκτρονικά Aπόβλητα. Στους δύο αυτούς Οργανισμούς η Green Dot Κύπρου προσφέρει υπηρεσίες διεύθυνσης των Συστημάτων τους. Με αυτές τις συνεργασίες η Green Dot Κύπρου καθίσταται ένα one-stop-shop για τη βιομηχανία αφού διαχειρίζεται και τα τρία αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι δύο αυτοί Οργανισμοί, αλλά και τα νέα μεγέθη της Green Dot Κύπρου, προσθέσαμε πέντε νέα στελέχη στον Οργανισμό και επεκταθήκαμε σε ένα νέο γραφείο σε γειτονικό με το κεντρικό μας γραφείο κτίριο. Είχαμε μια γεμάτη επικοινωνιακά χρονιά με απλοποιημένη και πιο άμεση επικοινωνία η οποία κρίνεται από το κοινό ως επιτυχής. Ευελπιστούμε ότι με δράσεις και ενέργειες που δρομολογήθηκαν ήδη από το σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς θα έχουμε ένα ακόμη πιο πλούσιο επικοινωνιακά Σημαντική υπήρξε το και η παρέμβαση μας σε θεσμικά θέματα που μας αφορούν, όπως η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου των τοπικών αρχών, η διαμόρφωση ευέλικτων συστημάτων φορολόγησης των σκυβάλων με τρόπους που να εξυπηρετούν την σωστή διαχείριση των υλικών και άλλα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αυτή αφού η πρόοδος των προγραμμάτων ανακύκλωσης είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη και ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που να συνεισφέρει ουσιαστικά στη σωστή διαχείριση των υλικών. 7

8 Κλείνοντας, θα ήθελα να καταγράψω κάποιες από τις βασικές αρχές λειτουργίας των συλλογικών συστημάτων τις οποίες υιοθετούμε και οι οποίες είναι θεμελιακά σημαντικές για τους οργανισμούς που διαχειριζόμαστε. Θεωρώ λοιπόν σημαντικές αρχές τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία, την ευελιξία, την ταχύτητα, την απλότητα, τη διαφάνεια και κυρίως την οικονομική διαφάνεια και την επιμονή σε ψηλού επιπέδου διαχείριση των αποβλήτων. Και για να παραμένουμε πάντα επίκαιροι ως Οργανισμοί πρέπει να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τη βιομηχανία, χωρίς όμως συμβιβασμούς στην ποιότητα της δουλειάς μας. Έχουμε σαφή κοινωνικό ρόλο στη βελτίωση και διατήρηση ψηλού επιπέδου διαχείρισης των αποβλήτων στον τόπο μας. Άλλωστε είναι και αυτό μια επιπλέον ικανοποίηση που λαμβάνουμε ως στελέχη οργανώνοντας και δουλεύοντας για αυτούς τους οργανισμούς. Το γεγονός ότι η δουλειά μας, εκτός των άλλων, παίρνει τον τόπο μας μπροστά. Και δεν χωρά συμβιβασμούς σε αυτό τον τομέα όσο και αν πιεζόμαστε οικονομικά. Όποτε μπαίνουμε στη λογική να υπολογίσουμε το κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος, πράγμα που κοστίζει, πρέπει να το αντιπαραβάλλουμε με το κόστος της μη προστασίας του περιβάλλοντος. Και η εξίσωση είναι σχεδόν πάντα θετική. Εύχομαι σε όλους ένα υγιές και παραγωγικό Κυριάκος Παρπούνας Γενικός Διευθυντής 8

9 9

10 Το παρόν και το μέλλον 10

11 Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες τέσσερα χρόνια μετά την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας της Green Dot Κύπρου, για να γίνει μια αποτίμηση των εμπειριών από αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, μπορεί να γίνει και αποτίμηση των ελλείψεων του θεσμικού πλαισίου οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης στον τόπο μας. Αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε πιο κάτω. Όταν πριν από 4 περίπου χρόνια ξεκινούσε η προσπάθεια σύστασης των πρώτων Συλλογικών Συστημάτων με την πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι άγνωστες παράμετροι ήταν σαφώς πολλές. Η νέα νομοθεσία για τα περιβαλλοντικά θέματα που θεσμοθετήθηκε με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια ήταν ακόμη σχετικά άγνωστη και εν πολλοίς ακατανόητη για τη βιομηχανία του τόπου. Έννοιες όπως η αρχή του ο Ρυπαίνων πληρώνει, της Ευθύνης του Παραγωγού και της συνυπευθυνότητας των Οικονομικών Παραγόντων, υπήρχαν μεν στη Νομοθεσία, αλλά ήταν δύσκολο να κατανοήσει κάποιος τι πραγματικά σήμαιναν και κυρίως, πως θα έμπαιναν σε εφαρμογή. Η σημαντικότερη φυσικά εξέλιξη που επέφερε η νέα νομοθεσία για τη βιομηχανία, ήταν η ανάγκη για εφαρμογή της Ευθύνης του Παραγωγού. Η υποχρέωση δηλαδή για την επιχείρηση και τη βιομηχανία ευρύτερα, να αναλάβουν τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα με περιβαλλοντικά ορθές προδιαγραφές. Για πρώτη φορά δηλαδή, το κουμάντο και η ευθύνη για κάποια από τα απόβλητα στην Κύπρο, μετατέθηκε στους ώμους κυρίως της βιομηχανίας και όχι σε κάποιο από τα επίπεδα του κράτους. Και φυσιολογικά, μετά από μια περίοδο εξοικείωσης με τα νέα δεδομένα, η βιομηχανία έπρεπε να εξεύρει τρόπους ανάληψης των νέων υποχρεώσεων της. Ευτυχώς η εμπειρία της υπόλοιπης Ευρώπης υπήρχε και υπάρχει να μας καθοδηγεί στους τρόπους και τις αναγκαίες δράσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Και ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων για τη βιομηχανία είναι η δημιουργία και η λειτουργία των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης. Άλλωστε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που καθιέρωσε την Ευθύνη του Παραγωγού, έχει μέσα από τις αξιολογήσεις της θεωρήσει επιτυχημένη την εφαρμογή αυτής της αρχής με κυριότερο παράγοντα επιτυχίας τη δράση των Συλλογικών Συστημάτων. Και δεν είναι τυχαία που σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει διευρυνθεί η εφαρμογή της Ευθύνης του Παραγωγού σε αρκετά ρεύματα αποβλήτων, πέραν από αυτά που σαφώς καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ίδιο γίνεται πλέον και στην Κύπρο αφού για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά και τα απόβλητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας έχει θεσπιστεί και προωθείται σε εθνικό επίπεδο η Ευθύνη Παραγωγού. Και είναι σημαντικό να καταγράψουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια που ανέλαβε η βιομηχανία για τις συσκευασίες και τη διαχείριση τους, δεν έχουν επιλεχθεί εύκολες και φτηνές λύσεις. Έχει επιδειχθεί ψηλό αίσθημα ευθύνης και περιβαλλοντική ευαισθησία. Έγινε σχεδιασμός του Συστήματος με μοντέλο το πιο επιτυχημένο αντίστοιχο Σύστημα (του Βελγίου) στην Ευρώπη, βασισμένο στην διαλογή στην πηγή και στην διασφάλιση ψηλής ποιότητας υλικών για ανακύκλωση. Αυτό ως εκ της φύσεως του έχει σχετικά ψηλότερο κόστος αλλά είναι η πιο ορθή επιλογή περιβαλλοντικά. Αυτό είναι προς τιμή της βιομηχανίας και αυτό πρέπει να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται. Η βιομηχανία μέσα από το Συλλογικό Φορέα που ονομάζεται Green Dot Κύπρου επενδύει σε ορθολογικές μεθόδους, εμπνευσμένες από τις ευρωπαϊκές προσταγές και πρακτικές. Επενδύει με το μυαλό στο μέλλον και για το καλό του τόπου μας. Είναι γεγονός ότι όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια με τα Συλλογικά Συστήματα, κυρίως για τις συσκευασίες που ήταν και η πρώτη τέτοια πρωτοβουλία, υπήρχε επιφύλαξη και από τη βιομηχανία και από το κράτος κατά πόσον θα υπήρχε αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Παρά όμως τα προβλήματα και τις ελλείψεις που 11

12 είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, είναι με ευχαρίστηση που βλέπουμε μια γενικότερη πλέον αποδοχή ότι υπήρξε και υπάρχει απτό αποτέλεσμα από τη δράση των συλλογικών συστημάτων. Έχουμε ακόμη σαφώς πολύ δρόμο να διανύσουμε και τα Συλλογικά Συστήματα και το κράτος και η κοινωνία μας ώσπου να φτάσουμε σε ανεκτά επίπεδα ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων του τόπου. Τα συλλογικά όμως συστήματα συνεισφέρουν πλέον θεμελιακά, υποδομιακά σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που εισπράττουμε σχόλια ακόμη και από τις τοπικές αρχές και από κρατικούς αξιωματούχους ότι αν δεν υπήρχαν οι οργανισμοί αυτοί και αναμέναμε από το κράτος την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, θα κάναμε σε πολλά θέματα ακόμη βήμα σημειωτόν. Και αυτό δεν είναι μομφή προς το κράτος. Το ίδιο παραδέχονται και τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ότι τα κράτη είναι εκ φύσεως πολύ πιο βραδυκίνητα, ιδιαίτερα όταν πρέπει να εφαρμόσουν νέες προσεγγίσεις. Και είναι αυτή και η ομορφιά της εμπλοκής των Συλλογικών Συστημάτων στη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. Δεν είναι δηλαδή απλά θέμα να φορτώσει το κράτος το όποιο κόστος σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Στο κάτω κάτω, το όποιο κόστος προκύψει, είτε αυτό είναι κρατική φορολογία, είτε είναι αύξηση τιμής σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τελικά αυτό θα καταλήξει εκ των πραγμάτων στον πολίτη. Η εμπλοκή όμως των Συλλογικών Συστημάτων και του ιδιωτικού τομέα σε αυτή τη διαδικασία προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία, ορθολογισμένες επενδύσεις, σύγχρονες μεθόδους, επικέντρωση στο αποτέλεσμα και συνήθως, χαμηλότερο κόστος. λόγο που εμείς πάντα επιμένουμε ότι μαζί με την Ευθύνη του Παραγωγού, το "Producer Responsibility" στα αγγλικά, πρέπει το κράτος να αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να προσφέρει Producer Flexibility, δηλαδή ευελιξία στον Παραγωγό. Αλλιώς χάνεται ένα μεγάλο μέρος της ουσίας της Ευθύνης του Παραγωγού. Δεν είναι θέμα να επιλέξει το κράτος τις λύσεις και να φωνάξει τους παραγωγούς να πληρώσουν το λογαριασμό. Το θέμα είναι να τους αφήσει να επιλέξουν τις πιο σωστές και επίκαιρες λύσεις ώστε να πετύχουν αυτά που το κράτος θέλει και στοχεύει. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον τόπο και τον πολίτη. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του κράτους και των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούμε. Άλλωστε είναι μια νέα εξέλιξη η θεσμική παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο, τόσο για το κράτος όσο και για μας. Και αποτελεί την ίδια ώρα και αυτονόητο γεγονός ότι έχουμε ένα σημαντικά ελλιπές θεσμικό πλαίσιο το οποίο παλεύουμε μαζί με το κράτος και τις τοπικές αρχές να το συμπληρώσουμε σταδιακά. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη για αντιμετώπιση των ελλείψεων του θεσμικού πλαισίου, την αντιμετώπιση των αδηφάγων και ουσιαστικά δωρεάν χωματερών, την εμπεδωμένη αποδοχή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στη φύση, την έλλειψη υποδομών διαχείρισης, το μικρό μέγεθος της αγοράς, την ανάγκη πιο ευφάνταστων προσεγγίσεων στην αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, τις αδυναμίες του κράτους στην επιβολή της νομοθεσίας και άλλα. Το κράτος σε αυτή την περίπτωση έχει χρέος να προσφέρει εύφορο θεσμικό πλαίσιο, να επιτρέψει την αναγκαία ευελιξία ώστε να μην κάνει τα Συλλογικά Συστήματα δυσκίνητα όπως το κράτος και να διασφαλίσει την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των απορριμμάτων και την καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι για αυτό το 12

13 13

14 Θεσμικό Πλαίσιο 14

15 Είναι απαραίτητο όπως έχει ήδη αναφερθεί για να αλλάξουν τα δεδομένα σε ένα τομέα με παγιωμένες πρακτικές για χρόνια, όπως ο τομέας των αποβλήτων στην Κύπρο, να διαμορφωθεί ένα εύφορο για τις αναγκαίες αλλαγές θεσμικό πλαίσιο. Τις βασικές υποχρεώσεις μας ως κράτος σε αυτό τον τομέα, τις καθορίζει το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όμως είναι η κάθε χώρα-μέλος με εθνική πλέον νομοθεσία που πρέπει να συμπληρώσει το θεσμικό της πλαίσιο για να είναι εφικτή η επίτευξη των νέων στόχων και η κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να ανασκοπήσουμε τι έχει γίνει στον τόπο μας σε αυτό τον τομέα. Αυτό επιχειρούμε πιο κάτω. Αποτελεί αξίωμα ότι αν θέλεις να αλλάξεις κάποιες συμπεριφορές πρέπει να απαγορεύσεις ή να δυσκολέψεις τις συμπεριφορές που πρέπει να εγκαταλειφθούν και να ενθαρρύνεις ή/και να επιβάλεις τις νέες στοχούμενες συμπεριφορές. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την εφαρμογή της μας αναγκάζει να υιοθετήσουμε νέες πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων που εγκρίθηκε πρόσφατα, (2008/98/εκ) καθορίζει ξεκάθαρα την ιεραρχία στη διαχείριση των αποβλήτων με πέντε πολύ συγκεκριμένα βήματα τα οποία παρατίθενται πιο κάτω κατά σειρά προτεραιότητας: 1. Μείωση 2. Επαναχρησιμοποίηση 3. Ανακύκλωση 4. Ανάκτηση Ενέργειας 5. Άλλη απόρριψη (χώροι ταφής ή αποτέφρωση χωρίς αποδοτική ανάκτηση ενέργειας) Μάλιστα, η τάση που υπάρχει ήδη στη Νομοθεσία είναι η επιλογή της «άλλης απόρριψης» να απαγορεύεται εντελώς σταδιακά για όλα τα υλικά πριν τύχουν άλλης μορφής διαχείρισης. Για να εφαρμοστούν όμως τα πιο πάνω, όπως καταδεικνύει και η εμπειρία των χωρών μελών που έχουν ήδη κατορθώσει να τα εφαρμόσουν, δεν αρκεί να περνούμε τις γενικές πρόνοιες των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις νομοθεσίες μας. Χρειάζονται τομές και στοχευμένα μέτρα τα οποία να δημιουργούν τις αναγκαίες οικονομικές συνθήκες ώστε τα υλικά να σπρώχνονται από τα κάτω σκαλιά της ιεραρχίας προς τα πάνω. Ακόμη και οι χώρες που έχουν ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντικά κοινή γνώμη, δεν πέτυχαν όσα πέτυχαν αυτόματα και μόνο με την ευαισθητοποίηση. Αντίθετα, εφάρμοσαν δραστικά και στοχευμένα μέτρα που οδήγησαν τους πολίτες τους στις νέες στοχούμενες συμπεριφορές. Η ουσία των μέτρων που λαμβάνονται στις πιο προχωρημένες περιβαλλοντικά χώρες είναι ότι όλα τα μέτρα καθιστούν τις διάφορες μορφές απόρριψης των αποβλήτων όλο και πιο δύσκολες, όλο και πιο ακριβές, ή ακόμη και εντελώς απαγορευμένες. Αντίθετα, οι στοχούμενες νέες μορφές διαχείρισης (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, αποδοτική ανάκτηση ενέργειας κ.α), αλλά και η πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων, ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο ή καθίστανται όπου είναι δυνατόν και απόλυτα υποχρεωτικές. Το αποτέλεσμα είναι οι χώρες που εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα να προηγούνται στα ποσοστά σωστής αξιοποίησης των αποβλήτων τους και να έχουν ουσιαστικά διώξει τα απόβλητα τους από τις χωματερές και τη φύση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για παράδειγμα η νέα Οδηγία πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την διαλογή των υλικών στην πηγή (από τον πολίτη), ειδικά για το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και τα μέταλλα. Αυτό δίδει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ανακύκλωση είναι απαραίτητη και η διαλογή των υλικών στην πηγή 15

16 απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδοτική ανακύκλωση. Οι εμπειρίες από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να στέλνουν και σε μας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι δεν μπορούμε χωρίς συγκροτημένα μέτρα να διώξουμε τα απορρίμματα από τις χωματερές μας. Αντίθετα οι δικές μας πρακτικές μέχρι σήμερα είναι περίπου οι ακόλουθες: 1. Οι χωματερές είναι ανεξέλεγκτες και ανέξοδες (σχεδόν 100% δωρεάν) 2. Πληρώνουμε ενιαία φορολογία στα σκύβαλα η οποία τιμωρεί όσους διαχειρίζονται τα απορρίμματα τους και επιβραβεύει όσους τα πετούν στη χωματερή. 3. Δεν εφαρμόζουμε την απαγόρευση της απόρριψης των διαφόρων ρευμάτων που καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις χωματερές, με τη δικαιολογία ότι αν το κάνουμε θα τα πετούμε στους ποταμούς και τη φύση. 4. Δεν ασχολούμαστε συστηματικά ως κράτος με τη διαλογή στην πηγή (απόδειξη ότι τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες δεν ανακυκλώνουν υποχρεωτικά). Και τις τομές αυτές πρέπει να τις κάνει το επίσημο κράτος αφού αντιληφθεί την αναγκαιότητα τους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε τεράστιες επενδύσεις βασισμένες πάνω σε ένα σχεδιασμό που έχει ξεπεραστεί από τους καιρούς και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ούτε είναι καιρός να επενδύουμε σε υποδομές με βάση τις αδυναμίες της κοινωνίας μας και την έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Είναι καιρός να διορθώσουμε την κοινωνία μας και τις συμπεριφορές της. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ανάλγητη κοινωνία. Έχουμε μία κοινωνία που ευαισθητοποιείται σταδιακά την οποία όμως πρέπει να οδηγήσουμε προς τις νέες στοχευμένες συμπεριφορές. Εάν επενδυθεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα όσα επενδύονται σε αχρείαστες εκ των πραγμάτων υποδομές, σε συστηματική ενημέρωση και εάν συμπληρώσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο με τα σωστά εργαλεία, τα αποτελέσματα θα είναι αξιοσημείωτα. Θα αλλάξουν την ροή των πραγμάτων. Και θα αποζημιώσουν την όποια προσπάθεια κάνουμε. Χρειάζεται όμως ανοικτό μυαλό και σωστή εκτίμηση των Ευρωπαϊκών εξελίξεων και Νομοθεσιών. 5. Δεν προωθούμε την οικιακή κομποστοποίηση. 6. Δεν έχουμε ουσιαστικά και ανεξάρτητα σχέδια επιδοτήσεων για τη βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων (όλα τα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία πάνε στους ΧΥΤΥ και τις κρατικά προωθούμενες υποδομές). 7. Δεν έχουμε σχέδια υποβοήθησης των επιχειρήσεων για διαχείριση των αποβλήτων τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτές οι πρακτικές να αλλάξουν και να γίνουν τομές στην πορεία για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. 16

17 17

18 Οι στόχοι μας με μια ματιά 18

19 Από τις αρχές του 2000, θέσαμε τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους: 1. Την βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. 2. Την εφαρμογή απλών και προσιτών μεθόδων επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας και το κοινό. 3. Την συμβολική συμμετοχή μας σε επενδύσεις υποδομής και δραστηριότητες που αφορούν την στρατηγική του οργανισμού. Κινηθήκαμε σε αρκετά ψηλά επίπεδα εφαρμογής των στόχων αυτών. Πετύχαμε σημαντικές εξοικονομήσεις για τα επόμενα χρόνια, εφαρμόσαμε απλοποιήσεις και βελτιώσεις στη συλλογή των υλικών και έχουμε δρομολογήσει το νέο βολικότερο τρόπο συλλογής σε Λευκωσία και Λεμεσό από 1η Φεβρουαρίου 2010 (περιγράφεται αλλού). Έχουμε απλοποιήσει την επικοινωνία μας αρκετά, την έχουμε καταστήσει πιο προσιτή και άμεση και ολοκληρώσαμε δύο τηλεοπτικές καμπάνιες με σημαντική επιτυχία. Έχουμε παράλληλα δρομολογήσει τη συμμετοχή μας σε δύο στρατηγικές επενδύσεις υποδομής, μία στο έργο της διαλογής των υλικών συσκευασίας και μία σε υποδομή παραγωγής καυσίμου από συσκευασίες (Refuse Derived Fuel) για ανάκτηση ενέργειας στην τοπική τσιμεντοβιομηχανία. 19

20 Που στοχεύουμε το

21 Κάποιοι από τους στρατηγικούς στόχους του είναι ως εκ της φύσεως τους επαναλαμβανόμενοι. Τόσο η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών μας και η μείωση του κόστους των δραστηριοτήτων μας, όσο και η βελτίωση και ο εμπλουτισμός της επικοινωνίας μας σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν στόχους συνεχείς του οργανισμού και το Ειδικά το 2010 θεωρούμε ότι πρώτιστος στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής του κοινού στα προγράμματα ανακύκλωσης. Στοχεύουμε λοιπόν με την προώθηση και εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων να βελτιώσουμε τη συμμετοχή του κοινού: 1. Εφαρμογή απλούστερου τρόπου συλλογής των υλικών σε Λευκωσία και Λεμεσό. 2. Πιο έντονη, πιο άμεση και πιο συστηματική επικοινωνία με το κοινό. 3. Αξιοποίηση ακόμη περισσότερο των τοπικών αρχών στην όλη προσπάθεια. 4. Εφαρμογή πιλοτικών συστημάτων Pay as You Throw για κινητροποίηση της συμμετοχής του κοινού. 5. Εφαρμογή νέου πλαισίου Δημοτικών Κανονισμών που να επιτρέπουν ελέγχους του προγράμματος διαλογής στην πηγή. 6. Εμπλοκή και άλλων οργανισμών (εμπορικών και μη) στην διαδικασία ευαισθητοποίησης του κοινού. 7. Πιο ενεργή συμμετοχή επαγγελματικών υποστατικών (ξενοδοχείων, εστιατορίων, κλαπς, κ.λ.π.). Ένας δεύτερος στόχος για το 2010 είναι ο περιορισμός των free-riders από πλευράς της βιομηχανίας. Το Σύστημα εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας αλλά υπάρχουν υπόχρεες εταιρείες που παρανομούν και δεν συνεισφέρουν πουθενά για τις συσκευασίες που τοποθετούν στην αγορά. Με τη βοήθεια και των αρμοδίων αρχών πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο δραστικά αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, αφού εκτός από το ότι παρανομούν, εκμεταλλεύονται και εμπορικά αυτή την παρανομία αποκτώντας πλεονέκτημα έναντι όσων τηρούν το Νόμο. Σε καμιά χώρα δεν έχει καταπολεμηθεί 100% το free-riding, έστω και περιστασιακά, αλλά είναι υποχρέωση μας και στην Κύπρο να το οδηγήσουμε σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα από σήμερα, με την αυτονόητη εφαρμογή του Νόμου για όλους. 21

22 Προσωπικό Green Dot Κύπρου 22

23 Η εξέλιξη που είχε το Σύστημα μέσα στο με τις επεκτάσεις σε νέες περιοχές και η επίσημη πλέον λειτουργία των άλλων δύο συλλογικών συστημάτων της ΑΦΗΣ και της Ηλεκτροκύκλωσης κάτω από την στέγη, έφερε και την αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού. Δύο νέα άτομα προσλήφθηκαν και ασχολούνται εξ ολοκλήρου με το Σύστημα της Ηλεκτροκύκλωσης. Ένα άτομο ως Διευθυντής Εργασιών και ένα άτομο ως Administration Officer. Ένα υφιστάμενο στέλεχος άλλαξε καθήκοντα και μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο Σύστημα της ΑΦΗΣ, ενώ στη θέση του προσλήφθηκε ένα νέο άτομο με γραμματειακά καθήκοντα. Ένα νέο στέλεχος επίσης προστέθηκε στο προσωπικό του εμπορικού τμήματος με ρόλο κυρίως στην επικοινωνία. Αρχές του προσλήφθηκε και ένα στέλεχος που ανέλαβε τεχνικά καθήκοντα για τα έργα Λεμεσού και Πάφου. Στα μέσα του χρόνου στελεχώθηκε επίσης με δύο μόνιμα στελέχη το τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού (αντί των ατόμων μερικής απασχόλησης που είχαμε προηγουμένως). Επιπλέον, είχαμε και μια αποχώρηση λειτουργού η οποία καλύφθηκε με νέα πρόσληψη. Σήμερα συνολικά ο Οργανισμός εργοδοτεί 17 άτομα με τα ακόλουθα προσόντα και ειδικότητες: 2 πολιτικούς μηχανικούς με μεταπτυχιακές σπουδές 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές 1 Χημικό Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές 1 Certified Accountant με μεταπτυχιακές σπουδές 1 Μεταλλολόγο Μηχανικό που φοιτά σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2 περιβαλλοντολόγους, η μία εκ των οποίων με μεταπτυχιακές σπουδές 1 απόφοιτο Οικονομικών 2 απόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, η μία εκ των οποίων με μεταπτυχιακές σπουδές 1 απόφοιτο Κοινωνιολογίας, και 5 απόφοιτους ανωτέρων σχολών ή κολλεγίων, ή που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Το μέγεθος του προσωπικού υπερέβη τις αρχικές προβλέψεις που αφορούσαν μόνο τις ανάγκες της Green Dot Κύπρου και ως εκ τούτου για ικανοποίηση των νέων θέσεων εργασίας από πλευράς εργασιακού χώρου, έχει δημιουργηθεί ακόμη ένα γραφείο σε διπλανό από το κεντρικό κτίριο, στο οποίο έχουν μεταφερθεί ήδη 5 άτομα από το προσωπικό. Στόχος είναι στο μέλλον, σε ένα νέο ενιαίο χώρο, να στεγαστούν μαζί όλα τα τμήματα του Οργανισμού. Φωτογραφία των καινούργιων γραφείων 23

24 Τα αποτελέσματα των έργων μας 24

25 Τα έργα του Συστήματος στόχο έχουν να οδηγήσουν προς Ανάκτηση και Ανακύκλωση υλικά συσκευασίας για κάλυψη των σχετικών ποσoτικών υποχρεώσεων του Συστήματος. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές υλικών συσκευασίας που συλλέγονται. Οι οικιακές συσκευασίες που παράγονται και συλλέγονται από τα σπίτια των πολιτών και οι εμπορικές συσκευασίες που συλλέγονται από εργοστάσια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, καταστήματα κ.λ.π.. Στις παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσματα των έργων μας σε ποσότητες υλικών για το 2007, το 2008 και το. Γίνεται επίσης μια απεικόνιση της ποιοτικής σύστασης των υλικών που ανακτήθηκαν. Όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουμε ανακυκλώσει περίπου 8,000 τόνους υλικά το 2007, 12,000 περίπου το 2008 και 35,000 τόνους περίπου το. Το υπήρξε μια σημαντική χρονιά από πλευράς ανάκτησης υλικών και ελπίζουμε ότι το 2010 θα πάει ακόμη καλύτερα. Προς το παρόν και ελλείψει άλλης μορφής ανάκτησης των υλικών, όλη η επεξεργασία γίνεται με ανακύκλωση. Από τα τέλη του 2010 ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατή και η ανάκτηση ενέργειας από κάποιες κατηγορίες υλικών συσκευασίας που είτε δεν ανακυκλώνονται, είτε είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Έργα συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας Χαρτί PMD Γυαλί 32

33 Συλλογή των Υλικών Το συνεχίστηκαν τα έργα συλλογής οικιακών αποβλήτων συσκευασίας από τις αστικές και περιαστικές περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού με το σύστημα από-πόρτα-σε-πόρτα. Τρόπος συλλογής του ρεύματος του PMD και του Χαρτιού Στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, το ρεύμα του PMD (πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες και χαρτόκουτα ποτών) συγκεντρωμένα σε ειδικά διαφανή σκυβαλοσάκουλα του PMD ή σε ειδικούς κάδους) μαζεύεται από εργολάβους συλλογής από πόρτα σε πόρτα (kerbside collection) μία φορά την εβδομάδα. Το ρεύμα του χαρτιού-χαρτονιού (χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια συσκευασίας, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά έντυπα) συγκεντρωμένα είτε σε χαρτοκιβώτιο είτε δεμένα με σπάγκο είτε σε ειδικά πλαστικά κιβώτια, μαζεύεται από εργολάβους επίσης από πόρτα σε πόρτα δύο φορές το μήνα (μέχρι 31/1/2010). Από 1η Φεβρουαρίου 2010 αλλάζει ο τρόπος συλλογής όπως επεξηγείται σε άλλο σημείο της παρούσας Έκθεσης. Τρόπος συλλογής του ρεύματος του Γυαλιού Το ρεύμα του γυαλιού συλλέγεται μόνο του, ξεχωριστά από άλλα υλικά με το σύστημα των νησίδων (bring system) σε ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας. Τα υλικά συσκευασίας από το ρεύμα του γυαλιού συλλέγονται από εργολάβους συλλογής και μεταφέρονται σε μονάδες διαχείρισης. Τρόπος συλλογής του γυαλιού από κάδους ανακύκλωσης Τρόπος συλλογής PMD και ΧΑΡΤΙΟΥ από τα πεζοδρόμια 33

34 Συλλογή των υλικών σε τουριστικές περιοχές Την 1η Ιουνίου το πρόγραμμα συλλογής υλικών συσκευασίας επεκτάθηκε στις περιοχές της Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου με το σύστημα νησίδων ανακύκλωσης (συστοιχίες κάδων), όπου ο πολίτης μεταφέρει τα υλικά του και τα αποθέτει στους κάδους. Η μέθοδος αυτή της συλλογής των υλικών, αποφασίστηκε με το σκεπτικό να εξυπηρετηθούν οι δύο αυτές τουριστικές περιοχές του νησιού με έναν τρόπο που να διευκολύνεται τόσο ο γηγενής πληθυσμός όσο και ο τουρισμός. Και αυτός είναι ίσως ο μόνος τρόπος να εξυπηρετούνται επισκέπτες περιορισμένης διάρκειας διαμονής αφού στους κάδους έχουν πρόσβαση και αυτοί και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, η ύπαρξη των νησίδων βελτιώνει και την εικόνα της κάθε πόλης προς τους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας. Έχουν δημιουργηθεί συνολικά 187 νησίδες για εξυπηρέτηση του κοινού και 237 νησίδες για εξυπηρέτηση επαγγελματικών υποστατικών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλαμπ, μπυραρίες). Επιπρόσθετα, συλλέγονται χαρτοκιβώτια από σημαντικό αριθμό εμπορικών σημείων (πέραν των 220) χωρίς τη χρήση κάδου. Πιο πάνω φωτογραφία μιας νησίδας ανακύκλωσης (συστοιχία κάδων) για το κοινό στην Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο Αλλαγή στον τρόπο συλλογής των οικιακών συσκευασιών από 1η Φεβρουαρίου 2010 Μία από τις αποστολές του Τεχνικού Τμήματος είναι η συνεχής βελτιστοποίηση και απλούστευση των μεθόδων και λειτουργιών μας, με γνώμονα την προσφορά πρακτικών λύσεων στους πολίτες ώστε να συμμετέχουν πιο εύκολα στη διαλογή στην πηγή. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από μελέτη και προβληματισμό έχουμε αποφασίσει από 1η Φεβρουαρίου 2010, η συλλογή των ρευμάτων του PMD και του Χαρτιού, στις περιοχές που συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα (Λευκωσία και Λεμεσός) να γίνεται την ίδια ημέρα ταυτόχρονα, μία φορά την εβδομάδα, με ειδικά οχήματα συλλογής χωρίς να αναμιγνύονται. Ο νέος αυτός τρόπος συλλογής θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας και αναμένουμε ότι περισσότερος κόσμος θα ανταποκριθεί και θα συμμετάσχει στην ανακύκλωση αφού θα χρειάζεται να θυμάται μόνο μία μέρα την εβδομάδα να βγάζει τα ανακυκλώσιμα υλικά του για συλλογή. Πέραν της αύξησης στη συχνότητα συλλογής του χαρτιού, διευκολύνεται και η αποθήκευση και η συλλογή του χαρτιού. Επιπλέον των παραδοσιακών 34

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. www.greendot.com.cy T: 7000 0090 Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί ΜΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος μας μέσα στο 2009 ήταν να αναβαθμίσουμε την επικοινωνία μας με τους συνεργάτες μας και ευρύτερα με το κοινό.

Στόχος μας μέσα στο 2009 ήταν να αναβαθμίσουμε την επικοινωνία μας με τους συνεργάτες μας και ευρύτερα με το κοινό. ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛ ΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Μήνυμα του Προέδρου Νέα Μορφή Επικοινωνίας Αγαπητοί Συνεργάτες, Όταν δημιουργήσαμε αυτό τον Οργανισμό πριν από 4 χρόνια μαζί με τους συνεργάτες μου,

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Pay as you throw Δήμου Αγλαντζιάς

Pay as you throw Δήμου Αγλαντζιάς Pay as you throw Δήμου Αγλαντζιάς Η Κυπριακή εμπειρία : «προετοιμασία και υλοποίηση» Χάρης Τσαγγαρίδης Δημοτικός Γραμματέας Αγλαντζιάς Το πρόβλημα Περιορισμένη ανακύκλωση Συγκριτικά με υπόλοιπη ΕΕ Μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. - Mήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7

Περιεχόμενα. - Mήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ετήσιαέκθεση2010 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Σημαντική επιτυχία - για πρώτη φορά κάλυψη των στόχων 9 ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών - Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Του παραλόγου και του. παρανόμου

Του παραλόγου και του. παρανόμου Του παραλόγου και του. παρανόμου Η κρίση των σκουπιδιών Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε ανοικτούς χώρους, σε αγροτικούς δρόμους, σε χαράδρες αλλά δυστυχώς και σε δεντρόφυτες περιοχές προκαλεί έντονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Layman s Report. LIFE+ Environment Policy and Governance. Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE07 ENV/CY/000081

Layman s Report. LIFE+ Environment Policy and Governance. Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE07 ENV/CY/000081 LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE07 ENV/CY/000081 Layman s Report Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2011 1. Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ).

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (2G-MED09-015) Πρόγραμμα AGROCHEPACK: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση Ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ.) διοργάνωσε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2014 στον Αγιο Κήρυκο και Χριστό Ραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 Περιεχόμενα ετήσιαέκθεση2011 - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 - Σημαντικές εξελίξεις 11 - Ανάκτηση και Ανακύκλωση Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1970: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης χαρτονένιων κιβωτίων συσκευασίας με ειδικές πρέσες ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1992: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Ο Δήμος Παραλιμνίου είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος δημογραφικά Δήμος. Παράλληλα παρουσιάζει μία μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Ολική σύνθεση απορριμμάτων στην Ελλάδα 2 3 Σύνθεση οικιακών απορριμάτων Aristotle (%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο Εισαγωγή Το ερευνητικό έργο διεξάχθηκε σε δύο φάσεις τον Μάιο 2015: Α Φάση: Ποιοτική έρευνα με ομαδικές συζητήσεις με στόχο την εις-βάθος διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Με την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάρτιο του 2012 έγινε η μετάβαση των εξουσιών διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Διαφημίσεων Αυτοκινήτων Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ. 23.02.087.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ Τι αλλάζει φέτος; www.cymepa.net χρονοδιάγραμμα ΣΤΑΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ Hλεκτρονική αίτηση 15-25/10/13 Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE Ημερομηνία: 12/06/2014 To Πρόγραμμα Προετοιμασία Project Οκτώβριος 2011 Επιλογή των πιλοτικών περιοχών - Πιλοτικές Περιοχές: Εκάλη, Καστρί, Ν.Κηφισιά, Κ. Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.2.: 1 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα