Οι νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα"

Transcript

1 Β ΜΕΡΟΣ Οι νέες τεχνολογίες Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα Περιεχόμενα Β, Μέρους 4 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα σελ Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και εκπαιδευτική αξιοποίηση σελ. 59

2 56 / Η ΔΗμιουργικοτΗτα ΣτΗν ΕΠοχΗ των νεων τεχνολογιων 4 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα Σύμφωνα με τον Dewey (1916: 167), η ενεργητική συμμετοχή των μαθητευόμενων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την κατάκτηση των νέων γνώσεων. Τα Web 2.0 εργαλεία προσφέρουν ένα πρόσφορο έδαφος για την ενεργή εμπλοκή των χρηστών. Συγκρίνοντας μερικά από αυτά τα εργαλεία, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης στους χρήστες (βλ. Πίνακα 7). Πίνακας 7 Σύγκριση Web 2.0 εργαλείων Web 2.0 Εργαλεία Δυνατότητες Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Blogs Wikis Forum ü ü ü Chat ü Tagging ü ü ü Groups ü Friends ü Profile pages ü ü ü File Sharing ü ü ü Real time activities ü Post/Publish ü ü ü Build Virtual Communities of Practice ü ü Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες δραστηριοποιούνται ενεργά. Μελετώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Web 2.0 εργαλεία. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τεχνο-

3 μέρος Β: Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα / 57 λογικό μέσο, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία από εφαρμογές (Kallergis κ.ά., 2010). Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί ως προς το τι εννοούμε με τον όρο κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι απεικονίζουν τη συγκεκριμένη έννοια από παρόμοιες πλευρές. Οι Watson κ.ά. (2006) διατυπώνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σχετικά καινούργιο φαινόμενο που επιτρέπει την ηλεκτρονική κοινωνικοποίηση των ανθρώπων μέσα από ένα διαδικτυακό μέσο. Ο ορισμός αυτός τονίζει τον διαδικτυακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων εργαλείων μέσα από τον οποίο επέρχεται και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και αποκτούν κοινωνική συμπεριφορά με τους συνανθρώπους τους. Τονίζουν ακόμα ότι η βασική προϋπόθεση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης είναι η δημιουργία προφίλ των χρηστών μέσω του οποίου μπορούν να συνδεθούν με άλλους χρήστες του συστήματος και να επικοινωνήσουν με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Τον παραπάνω ορισμό έρχονται να εμπλουτίσουν και άλλοι ερευνητές, προσθέτοντας παρόμοια επιχειρήματα σε θεωρητικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Παπαηλιού (2007: 4), «ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους (συνήθως άτομα ή επιχειρήσεις), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης». Ως πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οριστεί ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάζουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ σε ένα περιορισμένο σύστημα, να δημοσιοποιούν μια λίστα με άλλους χρήστες με τους οποίους έχουν επαφή και να μοιράζονται λίστες με επαφές που δημιουργούνται από άλλους χρήστες μέσα στο σύστημα (Boyd και Ellison, 2007). Έναν χρόνο αργότερα ο Bowers-Campbell (2008) συμφωνεί με τους παραπάνω ορισμούς προσθέτοντας ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι πραγματικές διαδικτυακές τοποθεσίες, στις οποίες οι χρήστες δημιουργούν το προφίλ τους και συνδέονται με άλλους χρήστες. Ο McVey (2009) προσθέτει το γεγονός

4 58 / Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα φαινόμενο το οποίο ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και γεωγραφικής απόστασης σε όλο τον κόσμο. Όπως φαίνεται από την παραπάνω συζήτηση για τη διασαφήνιση και τον προσδιορισμό των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, τα κεντρικά σημεία και έννοιες είναι ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία προσφέρουν την ηλεκτρονική και διαδικτυακή κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση των ανθρώπων μέσα από τη δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα είναι τα Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Elgg και Ning, που το καθένα απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό με διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, το Facebook και το MySpace απευθύνονται κυρίως σε χρήστες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του προσωπικού τους δικτύου, στη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δραστηριοτήτων και στη συμμετοχή τους σε διαδικτυακά παιχνίδια. Το Twitter δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γράφουν σύντομα μηνύματα και να διαβάζουν τα μηνύματα άλλων χρηστών της υπηρεσίας (τα λεγόμενα tweets). Το LinkedIn απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που δημοσιοποιούν το βιογραφικό τους και στοχεύουν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού τους δικτύου και, τέλος, το Elgg και το Ning έχουν έναν επικεντρωμένο εκπαιδευτικό σκοπό. Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι χρήστες για τη συμμετοχή τους σε ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής τους είναι απλά και κοινά για όλα. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα χρειάζεται να δημιουργήσουν λογαριασμό δίνοντας μερικά στοιχεία, όπως όνομα, επίθετο, κ.λπ., και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ. Το προφίλ τους θα πρέπει να περιέχει μια κεντρική φωτογραφία τους και μερικά προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μέσω αυτής της διαδι-

5 μέρος Β: Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα / 59 κασίας, οι χρήστες μπορούν να κάνουν φίλους, να γνωρίζουν καινούργια άτομα, να σχολιάζουν, να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και να δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία. 5 Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και εκπαιδευτική αξιοποίηση Σύμφωνα με γνωστές πληροφορίες (βλ. Watson κ.ά., 2006), η πρώτη εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων έγινε πριν από περίπου έντεκα χρόνια ως μια προσπάθεια ενός φοιτητή για την επέκταση των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πρώτα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ήταν το Facebook, το οποίο επινοήθηκε και εφαρμόστηκε από τον Mark Zuckerberg, έναν 21 ετών φοιτητή του Πανεπιστημίου του Harvard, στις 4 Φεβρουαρίου 2004 ως μια ηλεκτρονική αποθήκη φωτογραφιών για κοινωνικούς σκοπούς. Η ιδέα αυτή βρήκε μεγάλη απήχηση στο φοιτητικό κοινό και πήρε μεγάλη έκταση ως προς την αξιοποίησή της από τους φοιτητές. Με την πάροδο του χρόνου η ιδέα αυτή επεκτάθηκε και πήρε μια διαφορετική μορφή με το να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες. Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στο διαδικτυακό κοινό και αποτελεί το εργαλείο με το μεγαλύτερο ποσοστό εμπλοκής από τους χρήστες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας InNews (βλ. Βήμα, 2011), οι έλληνες ενεργοί χρήστες του Facebook το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2011 ανέρχονταν στο 1,5 εκατομμύριο. Η έρευνα αυτή τονίζει ότι οι έλληνες χρήστες του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου ασχολούνται αδιάλειπτα με το εργαλείο και, πιο συγκεκριμένα, αναρτούν περίπου αναφορές ημερησίως. Τη μεγάλη επιρροή του Facebook στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων ακολούθησε η δημιουργία αρκετών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία προσφέρουν παρόμοιες δυνατότητες

6 60 / Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών στους χρήστες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής ερευνητικής κοινότητας ως προς την αξιοποίησή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Αρκετές έρευνες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων με κατεύθυνση τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία και στη μάθηση σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές τεκμηριώνουν τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στις ακαδημαϊκές δεξιότητες των εκπαιδευομένων και τονίζουν τη δημιουργική διαδικασία την οποία προσφέρουν τα συγκεκριμένα εργαλεία. Οι συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες επεκτείνουν την αξιοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και σε χώρους εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως το επιχειρησιακό και εργασιακό πλαίσιο. Η Παπαηλιού (2007) προτείνει την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για τη διαχείριση και μετάδοση γνώσης στο επιστημονικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. Συνεπώς, γεννιέται το ερώτημα του πώς θα μπορούσαμε ως εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως πολύ εύστοχα τονίζουν οι Mishra και Koehler (2009) και η Greenhow (2009), παρόλο που οι συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι πρωτοποριακές και δημοφιλείς, δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να χαρακτηριστούν και ως εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Ισχυρίζονται ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έρχεται μέσω του επαναπροσδιορισμού του σκοπού της τεχνολογίας και της αξιοποίησής της με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση και τα εκπαιδευτικά οφέλη των κοινωνικών δικτύων τεκμηριώνονται επιπλέον από αρκετούς ερευνητές οι οποίοι έχουν διαμορφώσει και εφαρμόσει διάφορες ερευνητικές μεθοδολογίες ως προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι Βαγγελάτος κ.ά. (2010) προτείνουν ότι τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επι-

7 μέρος Β: Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα / 61 κοινωνούν και να συνεργάζονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση στην οποία βρίσκονται. Στην έρευνά τους τονίζουν ότι υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη θέματα που αφορούν την ασφάλεια του χρήστη. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνει και αρκετές ιδιαίτερες πλευρές που χρειάζονται προσοχή διότι μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των κοινωνικών δικτύων, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστεί μελαγχολία, κατάθλιψη ή αντικοινωνική συμπεριφορά στους εφήβους (Barnett, 2009). Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει τη δύναμη να διαμορφώσει την προσωπική ταυτότητα των χρηστών. Ο Barnett (2009) τονίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν οι χρήστες τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν τον πραγματικό τους εαυτό από την αρχή. Είναι αρκετά σημαντικό οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν οι πράξεις τους σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της εμφάνισης και της δημοσιοποίησης της προσωπικής τους ζωής και των προσωπικών τους επιλογών, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να κριθούν ακατάλληλοι για το επάγγελμά τους (Foulger κ.ά., 2009). Σε αυτά τα επιχειρήματα έρχεται αντίθετη η έρευνα των Watson κ.ά. (2006), η οποία αποδοκιμάζει τις πληροφορίες για αρνητική χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook, που προβάλλεται συνεχώς από τα διάφορα μέσα. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει ότι είναι αβάσιμες οι πληροφορίες που προβάλλουν τους χρήστες του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν φωτογραφίες οι οποίες υποδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά ή επιβλαβείς συνήθειες, όπως κατανάλωση αλκοόλ, παρά-

8 62 / Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών νομα ναρκωτικά και ερωτικές συνευρέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το να επικεντρώνουμε την προσοχή μας μόνο στις αρνητικές πλευρές των κοινωνικών δικτύων ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία αξιόλογων εκπαιδευτικών εμπειριών (McVey, 2009). Στη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων χρειάζεται πάντα να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά ζητήματα της προσωπικής ζωής και της ασφάλειας των εκπαιδευομένων. Η επιρροή των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση μελετήθηκε περαιτέρω από τους Sturgeon και Walker (2009), οι οποίοι ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει έμμεσα ή άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία. Διατύπωσαν την υπόθεση ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές χρησιμοποιούν περισσότερο το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία τους παρά την άμεση επαφή με το εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό του πανεπιστημίου και ότι αισθάνονται πιο άνετα όταν επικοινωνούν με τους καθηγητές τους μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου. Η ανάλυση των δεδομένων τους τεκμηριώνει ότι τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και προσφέρουν ένα περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών, στο οποίο οι φοιτητές νιώθουν πιο άνετα και εμπλέκονται περισσότερο. Οι Sturgeon και Walker (2009) καταλήγουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μια έμμεση ευεργετική επίδραση στη διαδικασία μάθησης και στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των φοιτητών, δημιουργώντας ένα καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να παρακινήσουν τους μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Η παρακίνηση των μαθητών μπορεί να ενεργήσει θετικά και να συμβάλει ευεργετικά στην αυτο-αποτελεσματικότητα και στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθησή τους. Ο Bowers-Campbell (2008) τονίζει ότι τα εργαλεία κοι-

9 μέρος Β: Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα / 63 νωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αυξήσουν τα χαμηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών. Επικεντρώνει την έρευνά του στη χρήση του Facebook και τεκμηριώνει τα επιχειρήματά του με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης καθιστά τους μαθητές υπεύθυνους για τη χρήση των τεχνολογιών του. Ο ερευνητής δηλώνει ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων, όπως να σχολιάζουν, να επιβραβεύουν και να υποστηρίζουν, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής στις δεξιότητες ανάγνωσης των μαθητών. Με αυτή τη διδακτική τεχνική και σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να χτίσουν σταδιακά και να αυξήσουν τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητάς τους στις δεξιότη τες ανάγνωσης. Σύμφωνα με τον Bowers-Campbell (2008), η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση μπορεί να καλλιεργηθεί με τη συμμε τοχή των μαθητών στις ομάδες που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη των προσωπικών τους μαθησιακών στόχων. Τα νέα Web 2.0 εργαλεία και ιδιαίτερα τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες για τον διαμοιρασμό της επαγγελματικής γνώσης στον χώρο εργασίας. Ο Loy (2010) υποστηρίζει ότι είναι χρέος μας να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των επαγγελματικών μας προοπτικών. Λίγο αργότερα η Na-songkhla (2011) έρχεται να τεκμηριώσει αυτό το γεγονός σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Στην έρευνά της αξιοποιεί το Ning, ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, και στηρίζει την ερευνητική της υπόθεση στο γεγονός ότι η παρακίνηση των εκπαιδευομένων είναι το κλειδί της ακαδημαϊκής επιτυχίας. Με βάση τη θεωρία του συμπεριφορισμού (Behaviourism) και τη θεωρία του κοινωνικού

10 64 / Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών οικοδομισμού (Social Constructivism), χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα ως ένα μέσο στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές τους μπορούσαν να δραστηριοποιούνται σε σχέση με την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τη μάθηση πιο ελκυστική και συμβάλλουν στην αύξηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των εκπαιδευομένων. Σημαντικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ελκυστικότητα των κοινωνικών δικτύων στη μαθησιακή διαδικασία είναι ότι προσφέρουν ένα απλό περιβάλλον το οποίο είναι ευέλικτο στην τροποποίησή του. Τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από την εκπαίδευση ενηλίκων, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Walker (2010) ερεύνησε την αποδοτικότητα των κοινωνικών δικτύων και πιο συγκεκριμένα του Goodreads στις δεξιότητες γραμματισμού και κατανόησης της γλώσσας με μαθητές ηλικίας χρόνων. Μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν σχόλια για τα αναγνώσματά τους ή να προτείνουν το βιβλίο που διάβασαν στους φίλους τους. Στο τέλος της ερευνητικής διαδικασίας οι μαθητές χαρακτήρισαν την καινούργια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ως διασκεδαστική και πιο ευχάριστη. Η ερευνήτρια καταλήγει ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής τεχνικής να προσφέρουν δυνατότητες βελτίωσης των αναγνωστικών δεξιοτήτων και συνηθειών των μαθητών. Ο Reid (2011) διεξήγαγε μια παρόμοια έρευνα με προπτυχιακούς φοιτητές σε παιδαγωγικά τμήματα. Ερεύνησε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως ένα εναλλακτικό παιδαγωγικό περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές θα μπορούσαν να εξασκούν πρακτικές κριτικής γραφής, τις οποίες θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν μετέπειτα με επιτυχία στο επάγγελμά τους. Η έρευνά του τεκμηριώνει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό και εποικο-

11 μέρος Β: Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα / 65 δομητικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Reid (2011) τονίζει ακόμα ότι είναι πολύ σημαντικό οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εφαρμογή του επαγγέλματός τους. Όπως διαπιστώνεται από την υπάρχουσα εμπειρική έρευνα και βιβλιογραφία, η χρήση των κοινωνικών δικτύων προσφέρει αρκετές εποικοδομητικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία στον χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και στον εργασιακό χώρο. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου το οποίο παρακινεί τους μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές νιώθουν πιο άνετα και μπορούν να δραστηριοποιούνται σε σχέση με την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Συνεπώς, είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, καθώς οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής. Όπως φαίνεται από την υπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα περιβάλλον για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, δεν έχουν αξιοποιηθεί έως τώρα με αυτό τον τρόπο. Στην εφαρμογή, όμως, μιας τέτοιας εκπαιδευτικής προσπάθειας μεγάλη σημασία έχει το θεωρητικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή των τεχνολογικών μέσων, καθώς είναι το κλειδί για την αποδοτικότητά τους και την επιτυχημένη τους πορεία.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων»

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1983 έδωσε τον ορισμό, ότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα