Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ"

Transcript

1 ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πρόλογος Α. Εννοιολογική ένταξη του μποϋκοτάζ στο χώρο του ανταγωνισμού Β. Χαρακτήρας του μποϋκοτάζ Ι. Το αμυντικό - θεμιτό μποϋκοτάζ ΙΙ. Το επιθετικό - αθέμιτο μποϋκοτάζ Γ. Μορφές του μποϋκοτάζ Ι. Το τριμερές μποϋκοτάζ ΙΙ. Το διμερές μποϋκοτάζ Δ. Το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο Ι. Ο νόμος 146/1914 α. Σκοπός και σχέση ανταγωνισμού β. Η ρυθμιστική έκταση της γενικής ρήτρας των χρηστών ηθών ΙΙ. Ο ν. 703/1977 και η παράλληλη εφαρμογή του Αντί επιλόγου Βιβλιογραφία Πρόλογος Το μποϋκοτάζ αποτελεί την πλέον επιθετική, εκδηλουμένη δια της παρεμπόδισης της οικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης και με σκοπό τον αποκλεισμό αυτής από τις συναλλαγές, μορφή ανταγωνισμού. Αντικείμενο του παρόντος είναι η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του μποϋκοτάζ, σε σχέση με τη θέση που καταλαμβάνει στο χώρο του δικαίου του ανταγωνισμού και με το θεμιτό ή μη χαρακτήρα που είναι δυνατόν να προσλάβει, ο προσδιορισμός του περιεχομένου του, υπό τις δύο πιθανές μορφές αυτού (τριμερές και διμερές μποϋκοτάζ), καθώς και η εξέταση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων σε αυτό μερών και η νομοθετική ρύθμιση της βιοτικής κατάστασης που δημιουργείται με την εκδήλωσή του. Α. Εννοιολογική ένταξη του μποϋκοτάζ στο χώρο του ανταγωνισμού Το πεδίο στο οποίο εντάσσεται το μποϋκοτάζ σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι εκείνο των παρεμποδιστικών του ανταγωνισμού πράξεων και εν γένει συμπεριφορών. Και τέτοια συμπεριφορά είναι εκείνη, η οποία τείνει στην προώθηση εκ μέρους της επιχείρησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει, με σκοπό τον περιορισμό και αποκλεισμό άλλων επιχειρήσεων προς όφελος ί- διον ή τρίτου, με μέσα όχι ερειδόμενα στην βελτιωμένη παραγωγικότητα, οργάνω- 392

2 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 393 ση και αποδοτικότητά της, αλλά παρακώλυσης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 1. Πρόκειται για παρεμποδιστικό ανταγωνισμό και, δεδομένου ότι θεμιτός είναι μόνο ο ελεύθερος ανταγωνισμός, πρόκειται επίσης για αθέμιτο ανταγωνισμό. Μορφές αυτού είναι μεταξύ άλλων (υποτίμηση, συγκριτική διαφήμιση) και το τριμερές και διμερές (διακριτική μεταχείριση) μποϋκοτάζ. Β. Χαρακτήρας του μποϋκοτάζ Το μποϋκοτάζ δεν αποτελεί πάντοτε αθέμιτη και παράνομη συμπεριφορά. Κριτήριο για τον προσδιορισμό τού χαρακτήρα του αποτελεί ο λόγος για τον οποίο αυτό εκδηλώνεται. Σε ένα είδος, λοιπόν, αντιστοιχίας προς την κατάσταση άμυνας του Ποινικού ή του Αστικού Δικαίου, το μποϋκοτάζ μπορεί να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, συμπεριφορά θεμιτή. Ι. Το αμυντικό - θεμιτό μποϋκοτάζ Το αμυντικό μποϋκοτάζ συνιστά εξαίρεση από τον κανόνα ότι εκ του σκοπού του και μόνο το μποϋκοτάζ ευρίσκεται σε αντίθεση προς τον αποδοτικό και τον ε- λεύθερο ανταγωνισμό, την πεμπτουσία της οικονομικής ελευθερίας. Για το λόγο αυτό, εκείνος που επικαλείται τις ειδικές συνθήκες που το στοιχειοθετούν πρέπει και να τις αποδεικνύει. Με σκοπό, λοιπόν, την προστασία και διαφύλαξη δικαιολογημένων συμφερόντων από παρούσα παράνομη επίθεση, κρίνεται σκόπιμο να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. Παράνομη δράση της επιχείρησης - στόχου. 2. Η παράνομη δράση της επιχείρησης - στόχου να εξακολουθεί να υφίσταται κατά το χρόνο επιβολής του μποϋκοτάζ, δηλαδή η παράνομη επίθεση να είναι παρούσα. 3. Η παράνομη αυτή δράση να στρέφεται κατά δικαιολογημένων συμφερόντων του προκαλούντος, στην περίπτωση του τριμερούς, και του ενεργούντος, στην περίπτωση του διμερούς, το μποϋκοτάζ. 4. Το μποϋκοτάζ να αποτελεί το μόνο κατάλληλο και το έσχατο μέσο άμυνας, να στερείται, δηλαδή, ο προκαλών ή ενεργών το μποϋκοτάζ άλλων τρόπων, ιδίως μέσων είτε δικαστικής είτε διοικητικής προστασίας μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να επιλέξει. 5. Η μορφή, η έκταση και τα μέσα επιβολής του μποϋκοτάζ να τελούν σε σχέση αναγκαιότητας προς τη μορφή και ένταση της παράνομης επίθεσης. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές δεν συντρέχουν σωρευτικά, η συμπε- 1. Βλ. Τριανταφυλλάκη, Παρεμποδιστικός ανταγωνισμός, σε Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμηνεία κατ άρθρο του ν. 146/1914, σελ. 203.

3 394 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 ριφορά εξακολουθεί να εμπίπτει στην περίπτωση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Μάλιστα, δεν υφίσταται αμυντικό - θεμιτό μποϋκοτάζ, αλλά αθέμιτο, όταν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων νόμιμης άμυνας και η συμπεριφορά εντάσσεται στο χώρο της σκοπούμενης εκτόπισης του θιγομένου από την αγορά 2. ΙΙ. Το επιθετικό - αθέμιτο μποϋκοτάζ Πρόκειται για τον κανόνα. Το μποϋκοτάζ ενέχει εξ ορισμού το επιθετικό στοιχείο, τη χρήση μέσων εκτός των ορίων του αποδοτικού ανταγωνισμού με σκοπό τη βλάβη και τον εκτοπισμό της επιχείρησης - στόχου από την αγορά και τη ενίσχυση της θέσης του υποκινούντος ή ενεργούντος αυτό. Ακόμα και το αμυντικό μποϋκοτάζ είναι στη βάση του επιθετικό. Υπάρχουν, όμως, ειδικές συνθήκες, των οποίων η τυχόν σωρευτική συνδρομή αίρει κατά κάποιον τρόπο τον αθέμιτο αυτού χαρακτήρα. Το επιθετικό μποϋκοτάζ είναι πάντοτε αθέμιτο και per se απαγορευμένο 3. Γ. Μορφές του μποϋκοτάζ Υπό τον όρο μποϋκοτάζ θεωρείται κατά κανόνα εκείνο στην τριμερή μορφή του 4. Είναι, όμως, δυνατόν τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό να είναι μόνο δύο. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη η χωριστή αναφορά στις δύο αυτές μορφές του μποϋκοτάζ, με κριτήριο τις συμμετέχουσες σε αυτό πλευρές. Ι. Το τριμερές μποϋκοτάζ Αποτελεί την κλασική μορφή του μποϋκοτάζ. Υπό τον όρο αυτό νοείται «το οργανωμένο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύνολο ενεργειών υποκίνησης τρίτων να μη συνάψουν ή να διακόψουν οικονομικές και νομικές σχέσεις με μια επιχείρηση προκειμένου κατ αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί ο αποκλεισμός της από τις συναλλαγές (πωλήσεις, αγορές, υλικά, μεταφορές, πιστώσεις κλπ.) και τελικά ο εκτοπισμός της από την αγορά» 5. Πρόκειται για μια σχέση, στην οποία μετέχουν τρία πρόσωπα (συλλογικό στοιχείο) 6 : ο παρακινών το μποϋκοτάζ, ο διενεργών το μποϋκοτάζ και ο υποκείμενος σε 2. Βλ. ενδ. ΜΠρΑθ 15808/1986, ΕΕμπΔ 1987, 142 επ., με παρατηρήσεις Δ. Τζουγανάτου. 3. Βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 129, Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 220 και παραπομπές. 4. Βλ. όμως Ν. Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ , που εντάσσει στην έννοια του μποϋκοτάζ τόσο το τριμερές όσο και το διμερές μποϋκοτάζ. 5. Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 215, ΜΠρΑθ 5706/1998 ΔΕΕ (847). 6. Κατά την απόφαση ΜΠρΑθ 5706/1998, ΔΕΕ 1998, 846, χωρίς το τρισυπόστατο αυτό στοιχείο δεν στοιχειοθετείται μποϋκοτάζ. Διμερές μποϋκοτάζ συνιστούν άλλες μορφές παρεμποδιστικής του ανταγωνισμού συμπεριφοράς, όπως διακριτική μεταχείριση, άρνηση αγορών, αποκλεισμό προμηθειών κλπ., που υπό προϋποθέσεις μπορεί να εμπίπτει στην απαγόρευση είτε του ν. 146/1914 είτε του ν. 703/1977 είτε των άρθρων 919, 281 σε συνδυασμό προς 914 ΑΚ (με παραπομπές). Βλ. και ΕφΑθ 6042/2002, 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

4 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 395 αυτό, η επιχείρηση - στόχος. Εκείνος ο οποίος τελικά είναι ο αποδέκτης των ωφελημάτων από τη διενέργεια του μποϋκοτάζ είναι ο πρώτος, γι αυτό και κατά κανόνα ανήκει στο ίδιο οικονομικό - επιχειρηματικό επίπεδο με την επιχείρηση - στόχο. Αντίθετα, ο διενεργών το μποϋκοτάζ λειτουργεί ως μέσο της συνολικής συμπεριφοράς και, μολονότι αυτός πλήττει την επιχείρηση - στόχο, ανήκει κατά κανόνα σε άλλη οικονομική - επιχειρηματική βαθμίδα από την τελευταία. Όσον δε αφορά στις σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών προσώπων, γίνονται δεκτά τα εξής: 1. Μεταξύ του υποκινούντος το μποϋκοτάζ και του διενεργούντος αυτό πρέπει να υπάρχει σχέση λειτουργικής αυτονομίας, υπό την έννοια την νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Η λειτουργική αυτή αυτονομία είναι συστατικό στοιχείο του μποϋκοτάζ και του συλλογικού στοιχείου του τελευταίου, καθώς ελλείψει αυτού αλλοιώνεται έως αποσβέννυται το τριμερές της σχέσης των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Ένεκα του λόγου αυτού, δεν υφίσταται μποϋκοτάζ στις περιπτώσεις μητρικής - θυγατρικής εταιρίας, ομίλου επιχειρήσεων, παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της ίδιας επιχείρησης ή όταν υφίσταται τόσο στενός οικονομικός σύνδεσμος, ώστε να αλλοιώνεται η λειτουργική αυτονομία του υποκινουμένου (π.χ. εμπορικός αντιπρόσωπος ενταγμένος στο σύστημα διανομής) 7. Επιπλέον, ο υποκινών πρέπει να έχει τη δύναμη διαμόρφωσης της βούλησης του διενεργούντος το μποϋκοτάζ 8 σε σημείο τέτοιο, ώστε η συμπεριφορά του να προκαλεί ψυχικό επηρεασμό στον τελευταίο για τη διάπραξή του και φυσικά η συμπεριφορά του υποκινούντος και η διενέργεια του μποϋκοτάζ από τον υποκινούμενο να τελούν σε σχέση αιτιώδους συνάφειας κατά την αρχή του ισοδυνάμου των όρων (conditio sine qua non). Απλή σύσταση ή συμβουλή δεν αποτελεί την απαιτούμενη για τη στοιχειοθέτηση του μποϋκοτάζ πρόκληση - διαμόρφωση απόφασης για διάπραξή του. Ασφαλές, βέβαια, κριτήριο για τη διαπίστωση της συνδρομής ε- νός υποκειμενικού στοιχείου, όπως αυτό, δεν υπάρχει. Είναι, όμως, δυνατόν να συναχθεί από εξωτερικά στοιχεία, ιδίως τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά του υποκινούντος ή την οικονομική εξάρτηση από αυτόν του υποκινουμένου. 2. Μεταξύ του υποκινούντος το μποϋκοτάζ και της επιχείρησης - στόχου λογικό, όχι όμως και απαραίτητο 9, είναι να υπάρχει μια σχέση ανταγωνισμού, η οποία ΧρΙΔ 2003, 371, κατά την οποία «η πράξη ανταγωνισμού δεν είναι απαραίτητο να τελείται από πρόσωπο που μετέχει στον ανταγωνισμό, αλλά μπορεί να τελείται και από τρίτο, μη ανταγωνιστή, ο οποίος ενεργεί προς το συμφέρον συναγωνιζόμενου», με παραπομπές στη θεωρία. 7. Βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 128, Τριανταφυλλάκη, π. σελ Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 217, Κοτσίρη, Δίκαιο ανταγωνισμού, 3η έκδ., σελ Βλ. ακόμη Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας των εμπόρων φαρμάκων, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 489, ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση της μέσω τρίτου τέλεσης πράξης ανταγωνισμού την ύπαρξη μεταξύ του τρίτου και του ωφελούμενου από την πράξη αυτή ειδικής σχέσης ή έστω κοινών συμφερόντων. 9. Αντίθ. Ν. Ρόκας, π. σελ και ΠΠρΑθ 609/2003 ΕΕμπΔ 2003, 419.

5 396 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 να δικαιολογεί και την προσπάθεια του πρώτου να βλάψει και τελικά να εκτοπίσει από την αγορά τον τελευταίο, υπό τη μορφή κάποιου επιδιωκόμενου υλικού - οικονομικού συμφέροντος, που να συνάδει με τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας. 3. Μεταξύ του διενεργούντος το μποϋκοτάζ και της επιχείρησης - στόχου υφίσταται σχέση όχι ανταγωνισμού, αλλά εξάρτησης ως προς την προώθηση της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης - στόχου. Η σχέση αυτή εξάρτησης, η οποία υφίσταται ήδη πριν από τη διενέργεια του μποϋκοτάζ, προσδιορίζει τη μορφή πραγμάτωσης του μποϋκοτάζ και τα μέσα που κάθε φορά επιλέγονται. Αντίστοιχα δε, η επιλεγείσα μορφή επιβολής του μποϋκοτάζ και τα επιλεγέντα προς ενεργοποίηση αυτού μέσα διαμορφώνουν κατά περιεχόμενο και ένταση τη δημιουργούμενη με τη διενέργεια του μποϋκοτάζ σχέση μεταξύ του διενεργούντος αυτό και της επιχείρησης - στόχου. Τέλος, το μποϋκοτάζ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε με την πλήρη αποχή από τη σύναψη ή διατήρηση συναλλακτικών σχέσεων με την επιχείρηση - στόχο είτε με τον περιορισμό των αγοραπωλησιών σε ένα ορισμένο ύψος και για ορισμένο ή αόριστο χρόνο 10, λαμβάνει, όμως, κυρίως τη μορφή αποχής από την πώληση ή αγορά εμπορευμάτων 11. ΙΙ. Το διμερές μποϋκοτάζ Το διμερές μποϋκοτάζ παρουσιάζει την ίδια φιλοσοφία, ως συμπεριφορά, με εκείνη του τριμερούς μποϋκοτάζ. Όμως, εδώ δεν υπάρχει το ενδιάμεσο και διενεργούν το μποϋκοτάζ τρίτο πρόσωπο και το συλλογικό στοιχείο, ως συστατικό στοιχείο της έννοιας του μποϋκοτάζ, δεν υφίσταται. Το διμερές μποϋκοτάζ, λοιπόν, ε- ντάσσεται στο πεδίο της διακριτικής μεταχείρισης, όπως αυτή εμφανίζεται στις κάθετες σχέσεις, διαφοροποιούμενο από το τριμερές μποϋκοτάζ 12, λαμβάνοντας τη μορφή άρνησης ή διακοπής πώλησης ή προμήθειας, μερικής ή ολικής. Αποτελεί, όμως, και αυτό έκφραση παρεμποδιστικού ανταγωνισμού και σε αυτό συμπίπτει με το μποϋκοτάζ στην τριμερή του μορφή. Φυσικά, η διακριτική μεταχείριση δεν αποτελεί per se αθέμιτη και απαγορευμένη συμπεριφορά, όπως το τριμερές μποϋκοτάζ 13. Αυτό, όμως, συμβαίνει όταν κινεί- 10. Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΚερκ 645/2000 ΕΕμπΔ 2001, Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ Κοτσίρη, π. σελ. 141, αλλά και Ν. Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 93 που τα αντιμετωπίζει ενιαία. 13. Η διακριτική μεταχείριση αποτελεί έκφανση της ελευθερίας των συμβάσεων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των ειδικότερων κατά περίπτωση συνθηκών στις συναλλαγές. Ως εκ τούτου, αποτελεί κατ αρχήν συμπεριφορά θεμιτή, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υφίσταται γενική απαγόρευση της εφαρμογής άνισων όρων προκειμένου για ισοδύναμες παροχές (βλ. ΜΠρΚερκ 645/2000, ΕΕμπΔ 2001, 337). Η εφαρμογή μιας τρόπον τινά αρχής της ισότητας δεν αρμόζει στην περίπτωση των συναλλαγών και δεν συνάδει με την έννοια του ελεύθερου και αποδοτικού ανταγωνισμού (βλ. και Μαρίνο, Αθέμιτος αντα- 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

6 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 397 ται στο χώρο του αποδοτικού και ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν καταλήγει επ ουδενί στην παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευσή του 14, κάτι που κρίνεται και εξακριβώνεται βάσει των μέσων που χρησιμοποιούνται 15, της έντασης αυτών και του σκοπού της, όπως αυτός εξωτερικεύεται και διαπιστώνεται εκ του αποτελέσματος, συντελουμένου ή πιθανολογουμένου 16. Κυρίως δε, αν τα κριτήρια βάσει των οποίων η διακριτική μεταχείριση επιβάλλεται δεν είναι αντικειμενικά και κατά τις συνθήκες δικαιολογημένα 17. Το διμερές μποϋκοτάζ αποτελεί μια τέτοια περίπτωση μη δικαιολογημένης και κατά μη αντικειμενικά κριτήρια εφαρμοζόμενης διακριτικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης σε βάρος της επιχείρησης - στόχου, χωρίς όμως ο επιβάλλων το διμερές μποϋκοτάζ να υποκινείται από κάποιον ανταγωνιστή της επιχείρησης - στόχου, προς όφελος του οποίου, έστω έμμεσα, να ενεργεί. γωνισμός, σελ. 133 επ.). Βλ. ακόμη ΕΑ(Ολ) 239/ΙΙΙ/2003, ΧρΙΔ 2003, 834, που δέχεται ότι «κάθε επιχείρηση έχει κατ αρχήν ελεύθερη επιλογή διαμόρφωσης της επιχειρηματικής της στρατηγικής κατά τον τρόπο που θεωρεί προσφορότερο, εκτός αν διαπιστώνεται ότι η καθετοποίηση οδηγεί στη στεγανοποίηση της αγοράς, οπότε είναι προφανές ότι τίθενται εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς» (σελ. 837), αλλά και Ν. Ρόκα, Φαρμακευτική αγορά και κανόνες ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ 2003, σελ Στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων, κάθε επιχείρηση δύναται, κατ αρχήν, όπως ελεύθερα και αυτόνομα συνάπτει, αλλά αντίστοιχα και αρνείται να συνάπτει, συναλλακτικές σχέσεις. Μια πράξη προσλαμβάνει παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα βάσει κριτηρίων που αναφέρονται είτε στην ποιότητα της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς είτε στην προστασία της δομής της αγοράς (βλ. Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ ). 14. Βλ. Κοτσίρη, π. σελ Η χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων χαρακτηρίζει κατά πρώτον την υπό κρίση συμπεριφορά. Βλ. Ν. Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ , ΜΠρΑθ 588/2003 ΔΕΕ (169). 16. Για την υπαγωγή μιας συμπεριφοράς στην εμβέλεια ρύθμισης του ν. 146/1914 και το χαρακτηρισμό της ως αθέμιτης και αντίθετης προς τα χρηστά ήθη του άρθρου 1, αυτή αξιολογείται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη και συνεκτιμωμένων όλων των περιστατικών που τη συνθέτουν (βλ. και ΜΠρΑθ 588/2003, ό.π., 169). Βασικό μέτρο και κριτήριο αξιολόγησης της πράξης αποτελεί ο σκοπός, τον οποίο καλείται αυτή να εκπληρώσει (βλ. Ν. Ρόκα, Φαρμακευτική αγορά, ΕΕμπΔ 2003, σελ , με παραπομπές). 17. Βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 135, όπου και παραδείγματα αντικειμενικών κριτηρίων διακριτικής μεταχείρισης και σχετικές νομολογιακές παραπομπές. Ακόμη, ιδίου, Δικαιολογημένη άρνηση σύναψης συναλλακτικών σχέσεων, που προβάλλεται από δεσπόζουσα επιχείρηση, ΧρΙΔ 2002, σελ. 960 και ΕΑ(Ολ) 238/ΙΙΙ/2003, ΔΕΕ 2004, 537, που θεώρησε την υπό κρίση της άρνηση πώλησης δικαιολογημένη και άρα μη εμπίπτουσα στην απαγόρευση του ν. 703/1977. Η κρίση, πάντως, περί του δικαιολογημένου ή μη μιας πράξης ανταγωνισμού ανάγεται σε σύγκριση συμφερόντων μεταξύ του προσβαλλομένου, ήτοι του συμφέροντος του ανταγωνισμού, και εκείνων των συμφερόντων που εξυπηρετούνται από την υπό κρίση συμπεριφορά. Αν, λοιπόν, θεωρηθεί ότι το υποστηριζόμενο δια της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς συμφέρον είναι υπέρτερο και κριθεί ως τέτοιο, η συμπεριφορά αυτή είναι δικαιολογημένη και θεμιτή (βλ. και Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 490 επ., ιδίου, Φαρμακευτική αγορά, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 219 με παραπομπές και 223, ΜΠρΑθ 588/2003 ό.π.).

7 398 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 Δ. Το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο Το μποϋκοτάζ, είτε στην τριμερή είτε στη διμερή μορφή του, εφόσον δεν συμβαδίζει με τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του αποδοτικού και ελεύθερου ανταγωνισμού, αποτελεί συμπεριφορά ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά αποδοκιμαστέα, οπότε και παράνομη στο πλαίσιο τόσο των νόμων 146/1914 και 703/ όσο και διατάξεων του Αστικού Κώδικα, όπως των άρθρων 914, 919, 281 και 288. Ι. Ο νόμος 146/1914 Ο νόμος αυτός έχει ως σκοπό την προστασία 19 του ανταγωνισμού από εκδηλώσεις και φαινόμενα απεριόριστης και με κάθε μέσο άσκησής του, ως μέσου ρύθμισης της καλής λειτουργίας της αγοράς 20, από πρακτικές που προσβάλλουν την α- νταγωνιστική εντιμότητα 21. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 146/1914 φέρει τη διατύπωση: «Απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπό ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη», θέτοντας τα όρια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου και υπαγωγής των κρινόμενων περιπτώσεων στη ρυθμιστική του εμβέλεια. Αυτές είναι 22 : 1. Ύπαρξη πράξης, η οποία να γίνεται «κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς και γεωργικάς συναλλαγάς». 2. Τέλεσή της «προς σκοπόν ανταγωνισμού» και 3. Αντίθεσή της «εις τα χρηστά ήθη». Και ενώ η αναφορά σε εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές συναλλαγές υ- ποδηλώνει ότι ο ν. 146/1914 καλύπτει ρυθμιστικά το εμπόριο όχι μόνο υπό τη νομική αυτού έννοια, αλλά στο περιεχόμενο που του προσδίδει η οικονομική λειτουργία των συναλλαγών 23, ενδιαφέρον σε σχέση με το μποϋκοτάζ παρουσιάζουν οι άλλες δύο προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου αυτού: 1. Σκοπός και σχέση ανταγωνισμού 18. Περί του ενιαίου του δικαίου του ανταγωνισμού βλ. Κοτσίρη, π. σελ. 8-10, Περάκη, Εισαγωγή, σε Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμηνεία κατ άρθρο του ν. 146/1914, σελ Σχετικά με το αντικείμενο προστασίας του ν. 146/1914 και τις διάφορες επ αυτού απόψεις, βλ. αναλυτικά Κοτσίρη, π. σελ , Περάκη, π Ακόμη, βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ Βλ. Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, 4η έκδ., σελ Βλ. Περάκη, π. σελ Βλ. εκτενώς Αλεξανδρίδου, π. σελ. 120 επ., Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 70 επ., ο οποίος προσδιορίζει και το υποκείμενο της αθέμιτης πράξης (σελ ). Βλ., επίσης ως προς αυτό, Κοτσίρη, π. σελ Από τη νομολογία, βλ. ενδ. ΠΠρΑθ 609/2003, ΕΕμπΔ 2003, Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ /05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

8 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 399 Σκοπός ανταγωνισμού υπάρχει, όταν με την εκδηλούμενη συμπεριφορά, η ο- ποία είναι ικανή προς αυτό, επιδιώκεται ο εκτοπισμός από την αγορά της επιχείρησης - στόχου και η σε βάρος αυτής προώθηση στις αγορές και πωλήσεις ενός άλλου προσώπου, είτε του ιδίου του διενεργούντος την ανταγωνιστική πράξη είτε τρίτου 24. Δεν απαιτείται δε αυτός να είναι και ο αποκλειστικός σκοπός της πράξης ούτε ακόμα η ύπαρξη πρόθεσης βλάβης 25, ως υποκειμενικό στοιχείο (ασχέτως αν μοιραία τέτοια τελικά επέρχεται) 26. Σχέση ανταγωνισμού υφίσταται, όταν υπάρχει μια κατάσταση έντασης 27, εντός της οποίας δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις - ανταγωνιστές, που απευθύνονται στον ίδιο κύκλο πελατών - καταναλωτών, επιδιώκουν η καθεμιά για ίδιο λογαριασμό να καταστήσουν τα παρεχόμενα και έστω ευρισκόμενα σε σχέση λειτουργικής εναλλαξιμότητας υπ αυτών προϊόντα ή υπηρεσίες προτιμητά από τον καταναλωτή, σε βάρος των αντιστοίχων των ανταγωνιστών 28. Εξ αυτού συνάγεται ότι η σχέση ανταγωνισμού αναφέρεται σε οριζόντιες και όχι σε κάθετες σχέσεις και ότι κατά κανόνα, τέτοια δεν υφίσταται όταν τα ανταγωνιζόμενα μέρη ανήκουν σε διαφορετική βαθμίδα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του διμερούς μποϋκοτάζ. Λαμβανομένων των ανωτέρω υπόψη, λοιπόν, κρίνεται ότι σκοπός και σχέση ανταγωνισμού δεν συμπίπτουν. Κατά την κρατούσα άποψη 29, όμως, η πλήρωση της προϋπόθεσης της τέλεσης πράξης προς το σκοπό ανταγωνισμού του άρθρου 1 ν.146 απαιτεί τη σωρευτική ύπαρξη τριών πρόσθετων στοιχείων: α) της αντικειμενικής προσφορότητας της συμπεριφοράς προς εξυπηρέτηση του ανταγωνιστικού σκοπού, 24. Βλ. ενδ. Κοτσίρη, π. σελ. 86 και παραπομπές, Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ Βλ. Κοτσίρη, π. σελ. 87, όπου και περί τεκμηρίου συνδρομής της στις συναλλαγές του άρθρου 1 του ν. 146/1914 (σελ ) και παραπομπές, Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 80 και παραπομπές, ΠΠρΑθ 609/2003, ΕΕμπΔ 2003, Ο σκοπός ανταγωνισμού αποτελεί στοιχείο δηλωτικό του ειδικού χαρακτήρα των αδικοπραξιών που εισάγει ο ν. 146/1914 (βλ. ΜΠρΚερκ 645/2000, ΕΕμπΔ 2001, 337), σε σχέση με τις γενικές αδικοπρακτικές διατάξεις των άρθρων 914 και 919 του ΑΚ, με σημείο αναφοράς και στοιχείο διάκρισης την, έστω δυνητική, προσβολή συμφερόντων άλλων επιχειρήσεων στην ανταγωνιστική διαδικασία (βλ. ΜΠρΧαν 396/1997 ΕΕμπΔ 1997, 799. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 73, αλλά και ιδίου, σελ και παραπομπές). 27. Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 217 και Κοτσίρη, π. σελ , με αναφορά σε συγγενείς κύκλους πελατών (βλ. και ΕφΘεσσ 3100/1995, ΕπισκΕμπΔ 1997, 401), χωρίς να απαιτείται οι δραστηριότητες των ανταγωνιζομένων να είναι ταυτόσημες ή αυτοί να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες ή να βρίσκονται στο αυτό ανταγωνιστικό επίπεδο, οριζόντιο ή κάθετο. Επιπλέον, ΠΠρΑθ 609/2003, ΕΕμπΔ 2003, Βλ. αντί πολλών Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 488, όπου παρατίθενται συγκεντρωτικά οι παραπομπές στη θεωρία και ΠΠρΑθ 609/2003, ό.π.

9 400 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 β) της σχέσης ανταγωνισμού είτε μεταξύ του πράττοντος και του θιγόμενου α- νταγωνιστή είτε μεταξύ του τελευταίου και του τρίτου, υπέρ του οποίου και προς εξυπηρέτηση του συμφέροντός του διενεργείται η πράξη, ήτοι μεταξύ των φορέων των συγκρουόμενων συμφερόντων και γ) της πρόθεσης ανταγωνισμού 30. Κατά τον τρόπο αυτό, η έστω ερμηνευτικά διευρυμένη σχέση ανταγωνισμού προβάλλεται ως λογικό προηγούμενο και προϋπόθεση της τέλεσης πράξης προς το σκοπό ανταγωνισμού 31 κι επομένως, ως προϋπόθεση χαρακτηρισμού μιας πράξης ως αθέμιτης, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 ν. 146/1914, και υπαγωγής της στο α- ντικειμενικό πεδίο αυτής 32. Συνέπεια δε αυτού είναι ο αποκλεισμός από το τελευταίο του διμερούς μποϋκοτάζ, το οποίο αφήνεται να ρυθμιστεί από τις σχετικές διατάξεις του ν. 703/1977, άμα τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από αυτές προϋποθέσεων. Η αναφορά, ωστόσο, στο άρθρ. 1 του ν. 146/1914 σε «σκοπό ανταγωνισμού», σκοπό δεν έχει να θέσει και ως προϋπόθεση εφαρμογής του την ύπαρξη της σχέσης ανταγωνισμού, αλλά στο γενικό πλαίσιο της οικονομικής έννοιας του εμπορίου να αποκλείσει ως κίνητρα της αθέμιτης συμπεριφοράς τα πολιτικής, θρησκευτικής, ιδεολογικής, επιστημονικής και εν γένει εξωανταγωνιστικής και εκτός αγοράς προέλευσης 33, οπότε εφαρμόζονται τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ 34. Επομένως, το άρθρο 1 ν. 146/1914 ανευρίσκει εφαρμογή υφισταμένου του σκοπού ανταγωνισμού και ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχέσης ανταγωνισμού μεταξύ προκαλούντος τον αποκλεισμό και αποκλειομένου, αρκεί, έτσι, να ενισχύεται σε βάρος του αποκλειομένου η θέση κάποιου άλλου στην αγορά 35. Πρόκειται για ευρεία ερμηνεία της έννοιας της «πράξης ανταγωνισμού», ώστε υπ αυτή να εμπίπτει στη ρυθμιστική εμβέλεια του ν. 146/1914 κάθε συμπεριφορά με σκοπό τον ανταγωνισμό (κατά την επιταγή άλλωστε του άρθρ. 1), έστω και αν δεν υφίσταται αντα- 30. Βλ. ΠΠρΑθ 609/2003, ΕΕμπΔ 2003, Βλ. και Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, σελ Οπότε και η μόνη έννομη προστασία που παρέχεται, κατά την άποψη αυτή, στην περίπτωση της έλλειψης σχέσης ανταγωνισμού, είναι δια της εφαρμογής είτε των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 στ. δ και 2 στ. γ του ν. 703/1977 είτε εκείνων των άρθρων 914, 919 και 281 ΑΚ (βλ., περί αυτού, Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 482 επ., 488). 33. Έτσι, και το μποϋκοτάζ, ελλείψει του στοιχείου του ανταγωνισμού και της πραγματοποίησής του από πρόσωπα που δεν μετέχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία (π.χ. καταναλωτές), δεν ρυθμίζεται από το ν. 146/1914, όταν γίνεται για λόγους ιδεολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή ακόμα επιστημονικούς, αλλά θεωρείται ως επιτρεπόμενη και νόμιμη εκδήλωση του ατομικού δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης (βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 130, Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 220). Επίσης, δεν καλύπτονται ρυθμιστικά και για τον ίδιο λόγο πράξεις περιοριζόμενες στον ιδιωτικό ή ενδοεπιχειρησιακό κύκλο (Μαρίνος, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 72). 34. Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 219 και αντίθετα Αλεξανδρίδου, π. σελ Βλ. ενδ. Κοτσίρη, π. σελ Αντίθετα η ΠΠρΑθ 609/2003 ΕΕμπΔ 2003, /05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

10 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 401 γωνιστική σχέση ή τέτοια είναι δύσκολο να επισημανθεί, και να περιλάβει έτσι περιπτώσεις που διαφορετικά θα έμεναν αρρύθμιστες από αυτόν, όπως το διμερές μποϋκοτάζ Η ρυθμιστική έκταση της γενικής ρήτρας των χρηστών ηθών Προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 146/1914 είναι η αντίθεση στα χρηστά ήθη. Τα χρηστά ήθη αποτελούν γενική ρήτρα δικαίου, η οποία και λειτουργεί ως εξουσιοδότηση στο δικαστή να μην αρκεστεί στις μορφές που ο ίδιος ο νόμος εντάσσει στην έννοιά της και οι οποίες λειτουργούν ως βασικές κατευθυντήριες ερμηνευτικές γραμμές, αλλά εξειδικεύοντάς την να αναπτύξει περαιτέρω το δίκαιο και να τείνει να συγκεκριμενοποιήσει κάθε φορά το περιεχόμενο της γενικής αυτής ρήτρας 37. Κατά τον τρόπο αυτό, η έκταση της αοριστίας περιορίζεται και αγγίζει τα όρια που η ασφάλεια δικαίου επιβάλλει. Κάθε αθέμιτη συμπεριφορά είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη. Η χρήση μέσων που εκφεύγουν του πλαισίου, που οι κρατούσες κάθε φορά κοινωνικές, ηθικές, οικονομικές, πολιτικές και συναλλακτικές αντιλήψεις χαράσσουν, και θίγουν οπότε το «περί ευπρεπείας αίσθημα παντός επιεικώς και δικαίως σκεπτόμενου ανθρώπου» 38, σαφώς τελεί σε αντίθεση με το περιεχόμενο της έννοιας των χρηστών ηθών. Η δε εκδήλωση μορφών συμπεριφοράς υποκινούμενων από τέτοιους σκοπούς δεν μπορεί παρά να είναι και νομικώς αποδοκιμαζόμενες. Σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς εμπίπτουν και το επιθετικό μποϋκοτάζ στην τριμερή του μορφή, όπως και το διμερές μποϋκοτάζ ως διακριτική αδικαιολόγητα μεταχείριση, υπαγόμενα στη ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 1 ν. 146/ , Για το λόγο ότι οι κάθετες σχέσεις, όπου αυτό εκδηλώνεται, δεν αποτελούν σχέσεις ανταγωνισμού. Βλ. άλλες περιπτώσεις σε Τριανταφυλλάκη, π. σελ Βλ., επίσης, ΜΠρΚερκ 645/2000 ΕΕμπΔ (339), ΜΠρΑθ 3427/2001ΧρΙΔ (741). Αντίθετα, αδιάφορο είναι για την εφαρμογή του ν. 703/1977 αν πρόκειται για κάθετες ή οριζόντιες δεσμεύσεις στο επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας (ΕφΑθ 6042/2002, ΧρΙΔ 2003, 371 και παραπομπές). 37. Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ. 141 επ. και ιδίως , Μαρίνο, Οι κατ ιδίαν πράξεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Εισαγωγή - Συστηματική ταξινόμηση των πράξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού στα πλαίσια του άρθρου 1 ν. 146 σε Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμ. κατ άρθρο του ν. 146/1914, σελ και ιδίου, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 82 επ.. Βλ. και Κοτσίρη, π. σελ , περί λειτουργικής εφαρμογής της ρήτρας και διάγνωσης του αθέμιτου χαρακτήρα της συμπεριφοράς από το αποτέλεσμά της, δηλαδή τη βλάβη της αγοράς. Άλλωστε, η γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914 των χρηστών ηθών αποτελεί μέσο υλοποίησης της λειτουργικής μεταβολής, την οποία υφίσταται το εμπορικό δίκαιο σήμερα στο σύνολό του, στο πλαίσιο της εξέλιξής του σε δίκαιο συνολικά των επιχειρήσεων (βλ. και Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 15, όπου δίνεται και ορισμός της λειτουργικής μεταβολής σε υ- ποσημ. αριθμός 19). 38. Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ. 137 και παραπομπές. Βλ. ακόμη ΜΠρΚερκ 645/2000 ΕΕμπΔ 2001, 337, όπου και άλλες νομολογιακές παραπομπές. 39. Αντίθετα, κατά κανόνα, η δικαιολόγηση της διακριτικής μεταχείρισης, ή της άρνησης πώλη-

11 402 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 ΙΙ. Ο νόμος 703/1977 και η παράλληλη εφαρμογή του Ο ν. 703/ έχει ως αντικείμενο την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, θεσμοποιώντας και εξασφαλίζοντας ρυθμιστικά την ανταγωνιστική ελευθερία 42. Σε αντίθεση με το ν. 146/1914, ο οποίος σκοπεί στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και στην προστασία από τον υπέρμετρο ανταγωνισμό, προσδιορίζοντας κατά τρόπο αρνητικό τον αθέμιτο και ειδικά παράνομο για τον ανταγωνισμό χαρακτήρα συμπεριφοράς, σκοπός του ν. 703/1977 είναι η προστασία του α- νταγωνισμού από περιοριστική αυτού δραστηριότητα, ώστε να διασφαλίζεται η ύ- παρξη ενός minimum ελεύθερου ανταγωνισμού και η καλή λειτουργία του, ως κινήτρου για καλύτερη απόδοση 43. Ζήτημα σύγκρουσης των δύο νόμων δεν τίθεται. Ανεξάρτητα από το εάν ακολουθήσουμε την άποψη ότι πρόκειται για διαδοχική ρύθμιση του ανταγωνισμού 44, σύμφωνα με την οποία, για να υπάρξει εφαρμογή του ν. 146/1914 και προστασία του αποδοτικού ανταγωνισμού από υπερβολικές εκδηλώσεις, προϋποτίθεται η ύπαρξη ανταγωνισμού, την οποία εξασφαλίζει ο ν. 703/ 1977, πρόκειται για διαφορετικού είδους προστασία. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, που ο ν. 703/1977 προστατεύει, αποτελεί αγαθό της οικονομικής δημόσιας τάξης, ανήκει στο δημόσιο οικονομικό δίκαιο και ανάγεται στο γενικό συμφέρον, ενώ τα αρμόδια όργανα (Υπηρεσία Προστασίας Ανταγωνισμού, Επιτροπή Ανταγωνισμού και Υπουργός Εμπορίου 45 ) είναι διοικητικά και ο έλεγχος της εφαρμογής από αυτά ανήκει στη διοικητική δικαιοσύνη, δηλαδή οι σχετικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι δημοσίου δικαίου. Αντίθετα, στην περίπτωση του άρθρου 1 ν. 146/1914 η κασης ειδικότερα, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού καθιστά την εν λόγω συμπεριφορά θεμιτή κατά το ν. 146/1914. Επομένως, πράξη που δεν αντιβαίνει στο ν. 703/1977 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αθέμιτη, αλλά είναι πάντοτε νόμιμη (βλ. Μαρίνο, Δικαιολογημένη άρνηση, ΧρΙΔ 2002, σελ. 960, Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 487, 495). 40. Βλ. αναλυτικά περί της ρήτρας των χρηστών ηθών γενικά και στο ν. 146/1914 ειδικότερα Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ Ενδεικτικά στη νομολογία βλ. ΑΠ 79/2001 ΧρΙΔ με παρατηρήσεις Μαρίνου Μ. - Θ. και νομολογιακές από αυτόν παραπομπές, ΕφΑθ 6042/2002 ΧρΙΔ , ΜΠρΑθ 588/2003 ΔΕΕ (169), ΜΠρΑθ 5706/1998 ΔΕΕ Το μποϋκοτάζ τυγχάνει επίσης κοινοτικής νομοθετικής ρύθμισης. Οι εφαρμοζόμενες εν προκειμένω διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 συμπίπτουν κατά περιεχόμενο με τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ, οι οποίες έχουν κατά συνέπεια το ίδιο αντικείμενο, όχι όμως και την ίδια έκταση και το αυτό πεδίο ρυθμιστικής ισχύος και εμβέλειας (βλ. ενδ. περί αυτών Κοτσίρη, π. σελ. 401 επ.). 42. Βλ. Κοτσίρη, π. σελ Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ Ακόμη, για τη σχέση μεταξύ ν. 146/1914 και ν. 703/1977, βλ. ενδεικτικά Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 26 επ., Ν. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας, ΕΕμπΔ 2003, σελ , ο οποίος διακρίνει ως σκοπό των δύο νόμων αφενός τον έλεγχο της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και αφετέρου τον έλεγχο της δομής του ανταγωνισμού. 44. Βλ. Αλεξανδρίδου, π. σελ Πλέον Υπουργός Ανάπτυξης, στον οποίο και έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικές αρμοδιότητες. 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

12 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 403 ταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού αποβλέπει στο ιδιωτικό συμφέρον των ανταγωνιστών και οι σχετικοί μηχανισμοί είναι ιδιωτικού δικαίου 46. Πρόκειται, δηλαδή, για διαφορετικής φύσης προστατευόμενα αγαθά, οπότε και η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο νόμων δεν είναι δυνατόν να δημιουργεί σχέση σύγκρουσης. Αντίθετα, μπορεί να γίνει λόγος για παράλληλη εφαρμογή τους 47, εφόσον μια αθέμιτη συμπεριφορά συνδυάζεται με τα στοιχεία είτε της σύμπραξης επιχειρήσεων είτε της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης 48. Γόνιμο έδαφος εφαρμογής δε, βρίσκουν οι σχετικές διατάξεις, κυρίως στην περίπτωση του διμερούς μποϋκοτάζ, λόγω συνδρομής του στοιχείου των κάθετων σχέσεων (άρθρ. 1 παρ. 1 περ. δ και άρθρ. 2 περ. γ του ν. 703/1977). Πάντως, ο ν. 146/1914 παρουσιάζει μεγαλύτερο φάσμα ρυθμιστικής εμβέλειας περιλαμβάνοντας σε αυτό όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και καταναλωτές. Γενικά, το μποϋκοτάζ, τόσο στην τριμερή όσο και στη διμερή μορφή του (διακριτική αδικαιολόγητα μεταχείριση) εμπίπτουν στη ρυθμιστική έκταση του άρθρ. 1 ν. 146/1914, το οποίο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται διασταλτικά, με σκοπό την προσπέλαση των δυσχερειών που η έλλειψη ή η δυσχερής εντόπιση ανταγωνιστικής σχέσης προκαλεί 49. Υπό τις προϋποθέσεις του ν. 703/1977 μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα και οι διατάξεις αυτού, ώστε να προστατευθούν τόσο τα ιδιωτικά ανταγωνιστικά συμφέροντα όσο και το γενικό. Εφόσον συντρέχει και υπαιτιότητα (για την εφαρμογή του ν. 146/1914 δεν απαιτείται) η αξίωση για αποζημίωση μπορεί να θεμελιωθεί και στη νομική βάση των άρθρ. 914 και 919 ΑΚ Βλ. Σχινά, Η ελληνική εμπειρία προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, βασικές κατευθύνσεις, στου ιδίου, Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, σελ Βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 220, Κοτσίρη, π. σελ. 10, Περάκη, π. σελ. 18 και παραπομπές, ΕφΑθ 6042/2002 ΧρΙΔ Βλ. ΕΑ(Ολ) 111/1998 ΔΕΕ (965) περί άρνησης πώλησης, προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 και κριτηρίων του δικαιολογημένου ή μη χαρακτήρα της άρνησης. Επίσης, ΕΑ(Ολ) 75/ΙΙ/1999 ΔΕΕ , ΔΕφΑθ 2846/1999 ΔΕΕ Βλ. ακόμη ΠΠρΑθ 10/ 2002 ΔΕΕ , ΕΑ 142/1994 ΔΕΕ , ΕφΑθ 6042/2002 ό.π.. Για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, βλ. ενδεικτικά Σουφλερό, Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, σε Σχινά, π. σελ. 185 επ. και ΕΑ(Ολ) 207/ΙΙΙ/2002, ΔΕΕ 2002, Κατά την κρατούσα γνώμη (βλ. Τριανταφυλλάκη, π. σελ. 217 και εκεί παραπομπές και σελ. 222, Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 129 και νομολογιακές παραπομπές σε υποσημ. αριθμ. 6), για την εφαρμογή του ν. 146/1914 απαιτείται η ύπαρξη σχέσης ανταγωνισμού. Όπως, όμως, σημειώθηκε ανωτέρω, με ευρεία ερμηνεία του άρθρου 1 του νόμου αυτού γίνεται δεκτό ότι ως πράξη ανταγωνισμού θεωρείται και η τελούσα μεν σε αντίθεση προς τα χρηστά ήθη παρεμποδιστικού χαρακτήρα πράξη, ενεργούμενη δε μεταξύ προσώπων που δεν συνδέονται με σχέση ανταγωνισμού, η ύπαρξη της ο- ποίας δεν αποτελεί απαιτούμενο της εφαρμογής του, στο πλαίσιο μιας ad hoc θεώρησης της σχέσης α- νταγωνισμού (βλ. Μαρίνο, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 129 και παρ. 149 επ., ΜΠρΚερκ 645/2000, ΕΕμπΔ 2001, 337). 50. Για τη θεμελίωση αγώγιμης αξίωσης στη βάση της διάταξης του άρθρου 919 ΑΚ και τις προϋποθέσεις αυτής βλ. ΠΠρΑθ 609/2003 ό.π. 421, ΜΠρΑθ 3427/2001 ό.π. 741, ΜΠρΠειρ 7177/2001 ΧρΙΔ (373). Η συρροή, πάντως, των άρθρων 1 ν. 146 και 914 ΑΚ αποκλείεται, καθώς η ε-

13 404 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Digesta 2004 Αντί επιλόγου Τόσο στην κλασική τριμερή του μορφή όσο και με τη μορφή της διακριτικής μεταχείρισης (διμερές μποϋκοτάζ), το μποϋκοτάζ αποτελεί μια επιθετική και κατά βάση αθέμιτη συμπεριφορά, παρεκκλίνουσα από τις αρχές του αποδοτικού ανταγωνισμού. Κατ εξαίρεση και υπό τη συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων καθίσταται θεμιτό, νόμιμο και επιτρεπτό, επιβαλλόμενο είτε από την ανάγκη προστασίας δικαιολογημένων συμφερόντων του θιγομένου και ταυτόχρονα επιβάλλοντος ή υποκινούντος το μποϋκοτάζ από παράνομη και παρούσα επίθεση είτε από οικονομοτεχνικούς και επιχειρηματικούς λόγους, που σε κάθε περίπτωση δεν άπτονται αποκλειστικά της με αυθαίρετο τρόπο επιλεκτικής εκτόπισης κάποιας επιχείρησης από τις συναλλαγές και την αγορά και δεν συνδέονται με τέτοιου είδους επιδιώξεις. Πάντως, τόσο το τριμερές, που αποτελεί per se αθέμιτη συμπεριφορά, όσο και η διακριτική μεταχείριση, όταν εκφεύγει των ορίων που συγκεκριμένοι κάθε φορά λόγοι δικαιολογούν (διμερές μποϋκοτάζ), ρυθμίζονται ικανοποιητικά μέσω της παράλληλης εφαρμογής των νόμων 146/1914 και 703/1977, σε επίπεδο προστασίας ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων αντίστοιχα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξανδρίδου Ε., «Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή», 4 η έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, Κοτσίρη Λ.Ε., «Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου και ελεύθερου)», 3 η έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Μαρίνου Μ. - Θ.Δ., «Αθέμιτος ανταγωνισμός», Εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, Μαρίνου Μ. - Θ.Δ., «Δικαιολογημένη άρνηση σύναψης συναλλακτικών σχέσεων, που προβάλλεται από δεσπόζουσα επιχείρηση. Το δικαίωμα εκμίσθωσης φορέων ήχου και εικόνας παρέχει και εξουσία διαμόρφωσης του τρόπου διάθεσής τους στο κοινό» (γνμδ.), ΧρΙΔ 2002, σελ. 955 επ. Μαρίνου Μ. - Θ.Δ., «Οι κατ ιδίαν πράξεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Εισαγωγή - Συστηματική ταξινόμηση των πράξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού στα πλαίσια του άρθρου 1 ν. 146». Σε: Ρόκα Ν.Κ., «Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμηνεία κατ άρθρο του ν. 146/1914», Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Μαρίνου Μ. - Θ.Δ., «Συστήματα επιλεκτικής διανομής». Σε: Σχινά Ι.Γ., «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, φαρμογή της πρώτης διάταξης, που εισάγει ειδική αδικοπραξία σε σχέση με εκείνη του 914 ΑΚ, εκτοπίζει, ως lex specialis, τη γενική αδικοπρακτική διάταξη της τελευταίας. Αντίθετα, η παράβαση της διάταξης του άρθρου 2 ν. 703/1977 παρέχει θεμελίωση του παρανόμου του άρθρου 914 ΑΚ, οπότε, με τη συνδρομή και των υπόλοιπων προϋποθέσεων που αυτό θέτει, γεννάται αξίωση αποζημίωσης κατά του παραβάντος (βλ. ΠΠρΑθ 609/2003, ό.π., 420). 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

14 Digesta 2004 Το μποϋκοτάζ 405 Περάκη Ε., «Εισαγωγή». Σε: Ρόκα Ν.Κ., «Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμηνεία κατ άρθρο του ν. 146/1914», Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ρόκα Ν.Κ., «Αθέμιτος ανταγωνισμός», Αθήναι, Ρόκα Ν.Κ., «Υποχρέωση προμήθειας των εμπόρων φαρμάκων» (γνμδ.), ΕΕμπΔ 2003, σελ. 475 επ.. Ρόκα Ν.Κ., «Φαρμακευτική αγορά και κανόνες ανταγωνισμού» (γνμδ.), ΕΕμπΔ 2003, σελ. 207 επ.. Σουφλερού Η.Ε., «Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης». Σε: Σχινά Ι.Γ., «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», ό.π. Σχινά Ι.Γ., «Η ελληνική εμπειρία προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού: βασικές κατευθύνσεις». Σε: ιδίου, «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», ό.π. Τριανταφυλλάκη Γ.Δ., «Παρεμποδιστικός ανταγωνισμός». Σε: Ρόκα Ν.Κ., «Αθέμιτος ανταγωνισμός, ερμηνεία κατ άρθρο του ν. 146/1914», Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996.

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 645/2000 ΜΠΡ ΚΕΡΚ (301807) ΕΕΜΠΔ/2001 (337), ΑΡΧΝ/2002 (783), ΧΡΙΔ/2001 (464) Αθέμιτος ανταγωνισμός. Η διακριτική μεταχείριση συναλλασσομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/>

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ

Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ 1 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ Η Α.Ε. αποτελεί ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών H ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών Η συλλογική σύμβαση εργασίας (σ.σ.ε.) είναι ιδιότυπη σύμβαση, και για τη σύναψή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική ανταγωνισµού: σε αναζήτηση νέων στόχων; ηµήτρης Ν Τζουγανάτος ηµήτρης Ν. Τζουγανάτος Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Α. Ποιός ανταγωνισµός; ιεθνώς ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.2541066161 Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θα θέλαμε δια της παρούσης να εκφράσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η αναπόδραστη ατέλεια της δικαιοπρακτικής ρύθμισης...3 I. Η δικαιοπρακτική ελευθερία και το κανονιστικό περιεχόμενο της δικαιοπραξίας...3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας 2 Σκοπός της προστασίας: Αυξηµένοι κίνδυνοι διώξεων/εκδικητικότητας λόγω της συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: Μ.Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΤΟΥΡΛΑ 2015 ΣΤ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Η οικονομική ελευθερία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής ελευθερίας Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή----------------------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 1 Πρώτη Διάλεξη Ο όρος «εσωτερική αγορά» Εξειδικεύεται στo άρθρο 26 παρ.2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στη συνέχεια ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «εσωτερική αγορά» νοείται ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα