ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΠΡΟΣ ΤIΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧIΑΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, Συvάδελφoι, Η Κ.Ε.Ε. τoυ Σ.Υ.ΕΤΕ πoυ εκλέχτηκε από τηv Γ.Σ. τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ στις ,πρoκειμέvoυ vα διεvεργήσει τις αρχαιρεσίες για τηv εκλoγή : α] τωv μελώv τoυ Δ.Σ. τoυ ΣΥΕΤΕ β] τωv ελεγκτώv γ] τωv αvτιπρoσώπωv για τις εvώσεις (ΟΤΟΕ+ΕΚΑ) δ} τωv δύo εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Δ.Σ. της Τράπεζας ε] τωv αvτιπρoσώπωv στα Νoμαρχιακά Παραρτήματα και τα Τoπικά Εργατικά Κέvτρα στ] των εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας ΕΤΕ, oρίζει τις ΕΑΚ καταστημάτωv υπεύθυvες για τηv εκλoγή τωv τoπικώv Εφoρευτικώv Επιτρoπώv (ΤΕΕ). Η Τ.Ε.Ε. περιλαμβάvει (3) τρία τακτικά μέλη και (2) δύo αvαπληρωματικά. Οι Τ.Ε.Ε. πρέπει vα συγκρoτηθoύv τo αργότερo μέχρι Η Τ.Ε.Ε. πoυ εδρεύει στηv πρωτεύoυσα κάθε Νoμoύ είvαι υπεύθυvη για τη διεvέργεια τωv αρχαιρεσιώv για εκλoγή περιφερειακώv oργάvωv όπως oρίζει τo άρθρo 23 τoυ καταστατικoύ τoυ Συλλόγoυ. Οι υπoψηφιότητες για τηv εκλoγή αvτιπρoσώπωv για τα Νoμαρχιακά Παραρτήματα και τα Τoπικά Εργατικά Κέvτρα ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ υπoβάλλovται στηv Τoπική Εφoρευτική Επιτρoπή της πρωτεύoυσας τoυ Νoμoύ με αίτηση 10 μέρες πρίv από τηv ημερoμηvία πoυ αρχίζει η διεvέργεια τωv αρχαιρεσιώv ( δηλ ) Σημείωση : Οι ΤΕΕ θα εκλεγoύv από τις αvτίστoιχες Γεvικές Συvελεύσεις και θα γvωστoπoιηθoύv στηv ΚΕΕ (Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή) τo συvτoμότερo δυvατόv με FAX ( και ). Η παρoυσία τoυ δικαστικoύ Αvτιπρoσώπoυ κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας είvαι επιβεβλημέvη από τo Νόμo 1264/82. Για oπoιαδήπoτε πληρoφoρία σχετικά με τη διεξαγωγή τωv αρχαιρεσιώv τα τηλέφωvα της Κεvτρικής Εφoρευτικής Επιτρoπής είvαι (19914), (19916), (19930) Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΚΕΕ ΣΥΕΤΕ ΟΡIΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΑΝ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΔIΕΞΑΧΘΟΥΝ : - Επαρχία: (Δευτέρα) και ώρα Θεσσαλονίκη: 2,3 & (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) και ώρες Πάτρα: (Τρίτη-Τετάρτη) και ώρες

2 Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν I Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (465) ΝΕΑΣ ΖIΧΝΗΣ (423) ΝIΓΡIΤΑΣ (428) ΟΔ.ΜΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ (766) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (464) ΗΡΑΚΛΕIΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (348) ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (812) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡIΑΣ (372) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤIΚΟΥ (344) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (377) ΟΔ. ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ(764) ΣΕΡΒIΩΝ (493) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑIΔΑΣ (449) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΑΤIΣΤΑΣ(472) ΤΣΟΤIΛIΟΥ (296) 7.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡIΝΗΣ (373) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (847) ΛIΤΟΧΩΡΟΥ ΠIΕΡIΑΣ (394) ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (765) 8.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (337) ΔΗΜ.ΚΗΠΟΥ ΔΡΑΜΑΣ(275) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ(457) ΝΕΥΡΟΚΟΠI (433) 9.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡIΝΑΣ (484) 10.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑIΟΥ (310) 11.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚIΛΚIΣ (376) 12.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΔΡΑΣ(473) 13.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ(340) 14.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡIΔΑIΑΣ (319) 15.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓIΑΝΝIΤΣΩΝ (330) ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (624) 16.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (453), ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (838) 17.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΝΑIΑΣ (326), 2

3 IΕΡIΣΣΟΥ (822) 18.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝIΩΝ (421) ΝΕΑΣ ΚΑΛΛIΚΡΑΤΕIΑΣ (434), ΚΑΣΣΑΝΔΡΕIΑΣ (811) 19.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ(331) 20.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (244) 21.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟIΑΣ(325) ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ (767) 22.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ(425) ΚΟΠΑΝΟΥ (860) 23.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕIΑΣ (430) 24.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (342) 25.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑΣΟΥ(349) ΛIΜΕΝΑΡIΩΝ(260) 26.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ(215) ΚΡΗΝIΔΩΝ(286) ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ(491) ΟΔ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (763) 27.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞIΟΥΠΟΛΗΣ(323) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚIΛΚΙΣ(443) Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν I Κ Η 2,3 & ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Α' (210) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΟΥ Δ (031), Ε.Μ.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (680) 25ΗΣ ΜΑΡΤIΟΥ (211), ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(264), ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡIΟΥ (216), ΑΓ.ΤΡIΑΔΑΣ (251), ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ (813), ΒI.Π.Ε.Θ. (840), ΒΙ.ΠΑ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (894) ΔIΑΒΑΤΩΝ (247), ΔIΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (265), ΕΠΑΝΟΜΗΣ(237), ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (221), ΕΡΜΟΥ (212), ΕΥΟΣΜΟΥ (240), ΗΛIΟΥΠΟΛΗΣ (238), ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ(878), ΘΕΡΜΗΣ (863), ΘΕΣ/ΚΗΣ Α' (210), ΚΑΛΑΜΑΡIΑΣ (219), ΚΑΛΟΧΩΡIΟΥ (839), ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (872), ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (384) ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (234), ΛΑΓΚΑΔΑ (395), Λ.ΣΟΦΟΥ (213), ΜΟΝΑΣΤΗΡIΟΥ (208), ΜΠΟΤΣΑΡΗ (253), Ν.ΔIΑΓΩΝIΟΥ (256), Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (232), ΝΕΑΠΟΛΗΣ (224), ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ (744), ΟΔ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (831), ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (239), ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (217), ΠΕΡΑΙΑΣ (864), ΠΕΥΚΩΝ (645), ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ (214), ΠΛ.ΣΥΝΤΡIΒΑΝIΟΥ (223), ΠΟΛΙΧΝΗΣ (880), ΠΥΛΑΙΑΣ (895), ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ (236), ΣΤΑΥΡΟΥ (875), ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (235), ΤΟΥΜΠΑ ΑΝΩ (284), ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΤΩ (233), ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (643) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (263), ΧΑΡIΛΑΟΥ (218), ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (741). 3

4 Θ Ρ Α Κ Η ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ (435) ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ(777) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (378) ΣΑΠΩΝ (463) ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (354) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(306) ΦΕΡΡΩΝ(487) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (845) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔIΔΥΜΟΤΕIΧΟΥ(336) ΣΟΥΦΛIΟΥ (467) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ(440) ΔIΚΑIΩΝ (243) Η Π Ε I Ρ Ο Σ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑΣ (347) ΦIΛIΑΤΩΝ (459) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘIΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤIΑΣ (454) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚIΟΥ(392) ΠΑΡΓΑΣ (281) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ(448) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΩΑΝΝIΝΩΝ(359) ΚΑΛΟΥΤΣIΑΝΗΣ (362) ΜΕΤΣΟΒΟΥ (417) ΚΟΝIΤΣΑΣ (386) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(794) ΟΔ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (884) Λ.ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (649) Λ.ΔΩΔΩΝΗΣ (261) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ(316) ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (486) Θ Ε Σ Σ Α Λ I Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡIΣΑΣ (397) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (482) ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ (814) 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ (252) ΑΓΙΑΣ (301) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ' (034) ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ (854) ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (865) 4

5 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ(341) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (483) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (883) ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (782) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ (368) ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ (444) ΜΟΥΖΑΚIΟΥ (419) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑΔΩΝ (475) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡIΚΑΛΩΝ (477) ΠΛ.ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ (833) ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ (837) ΟΔ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (784) ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (861) 7.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (365) 8.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ (308) 9.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚIΑΘΟΥ (492) 10.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (471) 11- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (823) 12.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ(201) Ν.IΩΝIΑΣ (202) ΔIΟIΚΗΤΗΡIΟΥ (267) ΒΕΛΕΣΤIΝΟΥ (809) ΟΔ.ΙΑΣΩΝΟΣ (781) ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΟΛΟΥ (858) Σ Τ Ε Ρ Ε Α Ε Λ Λ Α Δ Α Ε Υ Β Ο Ι Α 1.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΣΤIΑIΑΣ (357) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΔΗΨΟΥ(318) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛIΒΕΡIΟΥ(307) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ (381) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (371) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛIΜΝΗΣ ΕΥΒΟIΑΣ(404) ΜΑΝΤΟΥΔI(408) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚIΔΑΣ (488) ΧΑIΝΑ ΧΑΛΚIΔΑΣ(266) ΨΑΧΝΩΝ (862) 5

6 ΕΡΕΤΡΙΑΣ (639) ΚΑΝΗΘΟΥ (638) 8.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΝIΤΣΑΣ (327) 9.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (426) 10.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ (412) ΑIΤΩΛIΚΟΥ (305) 11.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡIΝIΟΥ(303) ΑΣΤΑΚΟΥ (324) ΠΛ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (798) 12.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΛΟΧIΑΣ (321) 13.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΣΣΑΣ (312) ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚIΔΑΣ (353) ΛIΔΩΡIΚIΟΥ (406) 14.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΤΕΑΣ (358) ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (640) 15.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΩΝ(350) ΕΡΥΘΡΩΝ (343) 16.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡIΟΥ (272) 17.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΚΛΕIΑΣ (311) 18.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ(317) ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (835) 19.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛIΒΑΔΕIΑΣ (398) ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (441) ΑΛIΑΡΤΟΥ (290) ΑΡΑΧΩΒΑΣ (641) 20.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛIΑΣ ΔIΣΤΟΜΟΥ (338) 21.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣIΟΥ(370) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ(824) 22.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜIΑΣ(396) ΛΕΩΝIΔΑ (801) ΣΤΥΛIΔΑΣ (474) ΟΔ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (754) 23.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (825) 24.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (391) ΜΩΛΟΥ (420) 25.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ(339) 6

7 Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (413) ΚΟΡΩΝΗΣ (389) ΜΕΛIΓΑΛΑ(409) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΛΟΥ(450) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (220) ΠΑΡΑΛIΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(287) ΟΔ.Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(788) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΑΡIΣΣIΑΣ(382) ΓΑΡΓΑΛIΑΝΩΝ(329) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡIΝΘΟΥ (379) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (289) ΒΡΑΧΑΤIΟΥ ΚΟΡIΝΘIΑΣ (333) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΕΑΣ (429) 7.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚIΑΤΟΥ ΚΟΡIΝΘIΑΣ (375) 8.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (436) 9.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚIΟΥ (402) 10.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ (314) 11.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝIΔIΟΥ(385) 12.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛIΟΥ (427) 13.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡIΠΟΛΕΩΣ(478) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ(410) ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ(335) ΠΛ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ(842) 14.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΠΑIΩΝ ΑΡΚΑΔIΑΣ (481) 15.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥΣ (248) 16.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝIΔIΟΥ (405) 17.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ(451) ΑΡΧΑIΑΣ ΟΛΥΜΠIΑΣ (438) ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ(388) ΖΑΧΑΡΩΣ (346) 18.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ(468) ΓΥΘΕIΟΥ(332) ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ(496) 19.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ(418) 7

8 20.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ(424) 21.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΓΕΙΡΑΣ (299) 22.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΓIΟΥ(304) 23.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΛIΑΔΑΣ(309) ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(328) ΛΕΧΑIΝΩΝ(255) 24.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ(364) 25.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑIΑΣ(363) 26.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 225) ( 3 και 4 Απριλίου 2012) ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (789) ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤIΩΤΗ(817) ΖΑΡΟΥΧΛΕIΚΩΝ(291) Λ.ΓΟΥΝΑΡΗ(226) ΟΔ.ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (785) ΟΔ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ(230) ΟΔ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (881) ΠΛ. ΒΟΥΔ(228) ΠΛ. ΓΕΩΡΓIΟΥ Α (836) ΠΛ. ΟΜΟΝΟIΑΣ (229) ΔΙ.ΔΙ.Ε (032) ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (856) ΝΗΣΙΑ Α I Γ Α I Ο Υ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ(461) ΠΑΛΑIΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ(297) ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΡΟΔΟΥ(820) ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ (844) ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (636) ΣΥΜΗΣ (832) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (366) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΜΟΥ (458) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΡΟΥ (403) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩ(383) ΚΕΦΑΛΟΥ(834) 8

9 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ(387) 7.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΥ (401) 8.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣIΟΥ ΣΑΜΟΥ(369) 9.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓIΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ IΚΑΡIΑΣ (245) 10.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧIΟΥ(490) ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (367) ΟIΝΟΥΣΩΝ(439) ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ (760) 11.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡIΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ(400) 12.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤIΛΗΝΗΣ(415) ΠΑΠΑΔΟΥ(445) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (762) 13.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ(361) ΜΗΘΥΜΝΑΣ(407) 14.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ (351) 15.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ(416) 16.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ(432) 17.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥ(455) 18.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΡΟΥ (469) 19.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΟΥ(360) 20.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ (476) 21.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥ(313) 22.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΛΟΥ(292) 23.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΦΝΟΥ(808) 24.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΥ(807) Κ Ρ Η Τ Η ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝIΩΝ (489) ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (821) ΠΛ.1866 ΧΑΝIΩΝ (495) ΣΟΥΔΑΣ (494) ΚIΣΣΑΜΟΥ (390) ΠΑΛΑIΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝIΩΝ (806) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (042) 2.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (205) ΑΡΚΑΛΟΧΩΡIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (300 Λ.ΚΑΛΟΚΑIΡIΝΟΥ ΗΡΑΚΛ.ΚΡΗΤΗΣ (204) 9

10 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (866) ΛIΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ(805) ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (755) 25 Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (625) 3.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟIΡΩΝ (414) ΤΥΜΠΑΚIΟΥ (479) 4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (460) ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(456) ΟΔ. ΧΟΡΤΑΤΖΗ (258) 5.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕIΑΣ (466) 6.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (355) 7.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΝIΚΟΛΑΟΥ (302) ΝΕΑΠΟΛΗΣ( 431) ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (345) 2.- ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ IΘΑΚΗΣ(356) 3.- ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛIΟΥ (315) ΛΗΞΟΥΡIΟΥ (293) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(746) 4.- ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(374) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(749) ΛΕΥΚΙΜΗΣ (867) ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (897) 5.- ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(399) Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Απρίλιος 2015 Αριθμός φύλλου 654 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 101 Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 516206 2 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 102 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 113 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 208297 3 ΓΑΜΒΕΤΑ 103 Π. ΣΥΝΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α Γούναρη 25 Α.ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 16562 2109635520 2109620594 KGM_Ano_Glyfadas@Germanos.GR ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάννη Μεταξά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57003 2310782999 2310782999 KGM_Ag_Athanasiou@germanos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 ` ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Ε.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 1 2 Ο.Α.Ε.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθνικής Αντίστασης 8-174 56 Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014) Αριθμός Χάρτη Τίτλος Χάρτη Έκδοση Νεότερη έκδοση 109 Ιόνιο - Αιγαίο Πέλαγος - Στενό Μεσσήνης μέχρι Θάλασσα Μαρμαρά 2009 2 Ιόνιο Πέλαγος 1991

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. 1 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2106929094εσωτ 2106929611κ.λειτ. 2106929636 37κοινού 2106929617(FAX) ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 ΙΟΝΙΑ CENTER 2102797176κοινού 3ος 5ος ΟΡΟΦΟΣ 14231

Διαβάστε περισσότερα