ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Transcript

1 ρ. Ευάγγελος Χρήστου ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός Σχεδιασµός και Εφαρµογές 4 η Έκδοση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2005

2 2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Κεφ. 1 ο ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 9 1. Εισαγωγή Η έννοια του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η διαδικασία του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ & η λήψη αποφάσεων Η έννοια του σχεδιασµού του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η χρησιµότητα των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Το πλαίσιο των σχεδίων µάρκετινγκ Προβλήµατα και δυσκολίες των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Είδη σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων µάρκετινγκ 26 ΣΥΝΟΨΗ 27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 29 Κεφ. 2 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 32 ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Εισαγωγή Στρατηγική ανάλυση ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Παράγοντες επιτυχίας της στρατηγικής ανάλυσης Ανασκόπηση της αποτελεσµατικότητας µάρκετινγκ Εσωτερική ανάλυση: δυνατά και αδύνατα σηµεία Εξωτερική ανάλυση: ευκαιρίες και απειλές Ανάλυση της ξενοδοχειακής αγοράς Στρατηγική ανάλυση του ανταγωνισµού Στρατηγική ανάλυση των καταναλωτών 51 ΣΥΝΟΨΗ 53 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 56

3 3 Κεφ. 3 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 59 ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 59 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Εισαγωγή Στόχοι ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Εναλλακτικές στρατηγικές µάρκετινγκ Υψηλές στρατηγικές ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Ειδικές στρατηγικές ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής 76 ΣΥΝΟΨΗ 77 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 80 Κεφ. 4 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 83 ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 83 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Εισαγωγή Τµηµατοποίηση της αγοράς Τακτικό µίγµα ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Το ξενοδοχειακό προϊόν Η διανοµή του ξενοδοχειακού προϊόντος Η τιµολόγηση του ξενοδοχειακού προϊόντος Το µίγµα της ξενοδοχειακής προώθησης 98 ΣΥΝΟΨΗ 108 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 109 Παράρτηµα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εισαγωγή 112 Μοντέλο εργασίας µε µελέτες περίπτωσης 113 Ανάπτυξη αποφάσεων µάρκετινγκ 121 Κριτήρια αξιολόγησης σχεδίων µάρκετινγκ 122 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 123 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 125 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 137

4 4 Περιεχόµενα σχηµάτων & µελετών περίπτωσης Σχήµατα: ΣΧΗΜΑ 1.1.: Μοντέλο της στρατηγικής επίλυσης προβληµάτων 14 ΣΧΗΜΑ 1.2.: Η διαδικασία σχεδιασµού ξενοδοχειακού µάρκετινγκ 27 ΣΧΗΜΑ 2.1.: Μοντέλο εσωτερικής ανάλυσης 42 ΣΧΗΜΑ 2.2.: Πίνακας αξιολόγησης ευκαιριών 46 ΣΧΗΜΑ 2.3.: Πίνακας αξιολόγησης απειλών 47 ΣΧΗΜΑ 3.1.: Παράγοντες που επηρεάζουν τους στόχους των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ 63 ΣΧΗΜΑ 3.2.: Μοντέλο στρατηγικής κατεύθυνσης του Αnsoff 66 ΣΧΗΜΑ 3.3.: Μοντέλο εναλλακτικών στρατηγικών του Porter 70 ΣΧΗΜΑ 3.4.: Μοντέλο ανάπτυξης αγοράς και µεριδίου αγοράς του Boston Consulting Group 74 ΣΧΗΜΑ 4.1.: Αντιµετώπιση ιδιαιτεροτήτων του ξενοδοχειακού προϊόντος 91 ΣΧΗΜΑ 4.2.: Παράγοντες που επηρεάζουν την διαµόρφωση της τιµής 98 ΣΧΗΜΑ 4.3.: Συστατικά του µίγµατος προώθησης 99 Μελέτες περίπτωσης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1.1.: Danish Tourism Board 16 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1.2.: Προβλήµατα στον σχεδιασµό των Βρετανικών επιχειρήσεων 21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1.3.: Ο επίγειος παράδεισος του Victoria House 23 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2.1.: Τα λεωφορεία της Greyhound χάνουν τον δρόµο τους 40 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2.2.: υνατά και αδύνατα σηµεία της Μεγάλης Βρετανίας ως προορισµού 44 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2.3.: Ευκαιρίες και απειλές για τα νησιά Trinidad & Tobago 48 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2.4.: H Harley Davidson ανταγωνίζεται ξενοδοχεία και εστιατόρια 51 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3.1.: Εθνικοί στόχοι µάρκετινγκ του ΕΟΤ 64 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3.2.: Στόχοι σχεδίου µάρκετινγκ ενός Ξενοδοχείου 67 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3.3.: Τα ξενοδοχεία της Marriot 71

5 5 Πρόλογος Η φιλοσοφία του µάρκετινγκ δεν βασίζεται στην πώληση και µόνο του προϊόντος που παράγει µια επιχείρηση. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην διερεύνηση των αναγκών και των προτιµήσεων των καταναλωτών, έχοντας σαν στόχο την επικερδή ικανοποίηση τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της προσφοράς προς τους καταναλωτές ενός προσχεδιασµένου µίγµατος, του «µίγµατος µάρκετινγκ», το οποίο απαρτίζεται από το προϊόν, την τιµή, την διανοµή και την προώθηση. Το µίγµα µάρκετινγκ εκφράζει την τακτική προσέγγιση της διαδικασίας του µάρκετινγκ. Όµως, για να είναι σε θέση µια ξενοδοχειακή επιχείρηση να διαµορφώσει ένα τακτικό µίγµα, θα πρέπει να έχει διαµορφώσει εκ των προτέρων σχέδια µάρκετινγκ. Η κατάστρωση των σχεδίων µάρκετινγκ αποτελεί την στρατηγική παράµετρο της φιλοσοφίας του µάρκετινγκ. Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει την θεωρητική ανάλυση της κατάστρωσης σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ αλλά και την ανάπτυξη σχετικών εφαρµογών και παραδειγµάτων µέσω µικρών µελετών περίπτωσης (case studies). Απευθύνεται προς τους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προγραµµάτων σπουδών τουριστικής κατεύθυνσης. Στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την κατάστρωση σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ, τόσο σε ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρµογών. Το παρόν σύγγραµµα, λόγω της έλλειψης επαρκών σχετικών ελληνικών βιβλίων, βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε στοιχεία που επιλέχθηκαν από την διεθνή βιβλιογραφία. Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν κυρίως Βρετανική και Αµερικανική προέλευση. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην κριτική ανάλυση και την προσαρµογή των στοιχείων αυτών στην πραγµατικότητα της ελληνικής ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Κρίθηκε όµως αναγκαία, για την πληρότητα της µελέτης του παρόντος αντικειµένου, και η παράλληλη αναφορά ορισµένων αγγλοσαξονικών όρων.

6 6 Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για την βέλτιστη παρουσίαση του συγγράµµατος αυτού ώστε να διασφαλιστεί η ευχρηστία του και η φιλικότητα προς τον αναγνώστη. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται ο στόχος του, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, οι έννοιες κλειδιά και η εισαγωγή. Στο στόχο του κεφαλαίου παρέχεται µια σύντοµη περιγραφή του τι πρόκειται να παρουσιαστεί και τι µπορεί να µάθει ο αναγνώστης. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αναλύουν αυτά που θα είναι ικανός να κάνει ο αναγνώστης µετά την συστηµατική µελέτη του κεφαλαίου αλλά, παράλληλα, τον βοηθούν να αξιολογήσει την πρόοδο του µόνος του. Οι έννοιες κλειδιά παρέχουν µια πρώτη συνοπτική επαφή µε τα σηµαντικότερα αντικείµενα που εξετάζονται σε βάθος στην συνέχεια του κεφαλαίου. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του κεφαλαίου, γίνεται η νοηµατική σύνδεση των κεφαλαίων µεταξύ τους και ενηµερώνεται ο αναγνώστης για τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ενδεχοµένως θα συναντήσει. Παρά την επιβεβληµένη αναφορά ενός µεγάλου όγκου ειδικής ορολογίας, το κάθε κεφάλαιο γράφτηκε σε φιλικό ύφος και µε όσο ήταν δυνατόν απλούστερη διατύπωση. Τα κείµενα παρουσιάζονται κατατµηµένα σε µικρής έκτασης περιεκτικές ενότητες και υποενότητες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι συχνές και περιλαµβάνεται αναλυτικός βιβλιογραφικός κατάλογος στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. Τέλος, η σύνοψη του κάθε κεφαλαίου βασίστηκε στην περιεκτική ανάπτυξη της κάθε έννοιας κλειδί που παρουσιάστηκε στην αρχή του. Ευάγγελος Σ. Χρήστου Θεσσαλονίκη, 2005

7 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εισαγωγή Η έννοια του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η διαδικασία του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ και η λήψη αποφάσεων Η έννοια του σχεδιασµού στο ξενοδοχειακό µάρκετινγκ Η χρησιµότητα των σχεδίων µάρκετινγκ Το πλαίσιο των σχεδίων του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Προβλήµατα και δυσκολίες Είδη σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων µάρκετινγκ για ξενοδοχεία

8 8 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχοµένου των σχεδίων µάρκετινγκ. Συνδέει τον σχεδιασµό µάρκετινγκ µε την διαδικασία του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ και αναλύει την σχέση µεταξύ της στρατηγικής λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης σχεδίων µάρκετινγκ. Παρουσιάζεται επίσης η φιλοσοφία του µοντέλου σχεδιασµού, εντοπίζονται οι δυσκολίες που συχνά εµφανίζονται στην διαδικασία του σχεδιασµού και περιγράφονται τα διαφορετικά είδη σχεδίων µάρκετινγκ. Τέλος, προτείνονται διαδοχικά βήµατα για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων σχεδίων. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όταν θα έχετε τελειώσει την µελέτη του Κεφαλαίου θα µπορείτε να: Εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους τα σχέδια µάρκετινγκ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της διαδικασίας του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ. Αναλύσετε τις τρεις έννοιες-κλειδιά για την διαδικασία επίλυσης προβληµάτων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ. Περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο τα σχέδια του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ σχετίζονται µε την διαδικασία λήψης αποφάσεων. ώσετε τον ορισµό και να αναλύσετε το εννοιολογικό περιεχόµενο του σχεδιασµού ξενοδοχειακού µάρκετινγκ. Αποδείξετε την χρησιµότητα των σχεδίων µάρκετινγκ αναφέροντας οκτώ επιχειρήµατα. Αναφέρετε τα πέντε στάδια που αποτελούν το πλαίσιο του σχεδιασµού µάρκετινγκ και να δώσετε παραδείγµατα από την ξενοδοχειακή βιοµηχανία για το κάθε στάδιο. Αναλύσετε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ και να αναφέρετε σχετικά παραδείγµατα. Εξηγήσετε πώς οι έξι ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού προϊόντος επηρεάζουν την κατάστρωση σχεδίων µάρκετινγκ. Κάνετε την σύνδεση µεταξύ των στόχων των σχεδίων και των στρατηγικών. Αναφέρετε τα πέντε διαδοχικά βήµατα που ακολουθούνται για την κατάστρωση επιτυχηµένων σχεδίων µάρκετινγκ.

9 9 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Λήψη αποφάσεων Επίλυση προβληµάτων Σχεδιασµός ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Στόχοι ξενοδοχειακών σχεδίων Εξωτερικό περιβάλλον Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Θέση στην ξενοδοχειακή αγορά Ιδιαιτερότητες ξενοδοχειακών προϊόντων Στρατηγική ανάλυση Στρατηγική επιλογή Στρατηγική υλοποίηση

10 10 1. Εισαγωγή Η φιλοσοφία των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ βασίζεται στις έννοιες που αναλύθηκαν στο σύγγραµµα του γνωστικού αντικειµένου Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ. Η κατάστρωση σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από τις ίδιες θεµελιώδεις αρχές που διέπουν όλα τα σχέδια µάρκετινγκ. Παράλληλα όµως, εµφανίζει αρκετές ιδιαιτερότητες εξαιτίας της ξεχωριστής φύσης του ξενοδοχειακού προϊόντος και της δοµής τουριστικής βιοµηχανίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές αρχές για την κατάστρωση σχεδίων µάρκετινγκ στον χώρο της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Η φύση αυτού του γνωστικού αντικειµένου επέβαλε την παρουσίαση ενός σηµαντικού αριθµού από Μελέτες Περίπτωσης. Χάρη σε αυτές σας παρέχεται η δυνατότητα να αντιληφθείτε παραστατικά µέσω αληθινών παραδειγµάτων τις κυριότερες έννοιες-κλειδιά που χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χρήση του όρου ξενοδοχειακό προϊόν, όπου αυτός εµφανίζεται στο παρόν σύγγραµµα, δεν υπονοεί ότι η λέξη προϊόν υποδηλώνει ενδεχοµένως ότι το ξενοδοχειακό προϊόν είναι κάτι το υλικό. Το ξενοδοχειακό προϊόν, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποτελείται από ένα µείγµα απτών, υλικών προϊόντων και άυλων υπηρεσιών. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην σχέση µεταξύ της διαδικασίας του τουριστικού µάρκετινγκ και την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Στην δεύτερη ενότητα αναλύεται το εννοιολογικό περιεχόµενο του σχεδιασµού ξενοδοχειακού µάρκετινγκ και περιγράφεται η χρησιµότητα, τα προβλήµατα και το πλαίσιο των σχεδίων. Στην τρίτη παρουσιάζονται τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Η έννοια του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Μέχρι πριν από όχι και τόσο πολλά χρόνια, η εµπορική λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων περιορίζονταν στην πώληση. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, χωρίς να αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, πουλούσαν εκείνο το οποίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να παράγουν. Η προσπάθεια τους επικεντρώνονταν στο να λειτουργούν έτσι όπως θεωρούσαν ότι είναι σωστό και

11 11 στο να φέρουν σε πέρας τις κρατήσεις τους, πράγµα που άλλοτε ήταν εύκολο και άλλοτε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Η αντίληψη αυτή απέχει πολύ από τις αρχές και την φιλοσοφία του µάρκετινγκ και έχει αναθεωρηθεί πλήρως στις µέρες µας. Στις µέρες µας, για να είναι βιώσιµη µια ξενοδοχειακή επιχείρηση, δεν πρέπει να ξεκινά και να καθοδηγείται µε βάση τη παραγωγή, αλλά την ίδια την αγορά. Κατά συνέπεια, η κινητήρια δύναµη µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να είναι οι ανάγκες του καταναλωτή, ο ανταγωνισµός και το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, το ξενοδοχειακό µάρκετινγκ αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να αναπτύξει µια ξενοδοχειακή επιχείρηση ώστε να ικανοποιεί διαρκώς τις ανάγκες των καταναλωτών µε κερδοφόρο τρόπο. Η εφαρµογή του µάρκετινγκ µέσα στην ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεπάγεται την διατύπωση µιας σφαιρικής αντίληψης των εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την ενσωµάτωση των διαφόρων τεχνικών που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση. Αυτό έχει σαν σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων της ξενοδοχειακής µονάδας, ανταποκρινόµενοι στη ζήτηση των καταναλωτών. Το µάρκετινγκ κινητοποιεί όλους τους πόρους της ξενοδοχειακής επιχείρησης προκειµένου να δώσουν απάντηση στη ζήτηση αυτή και αυτό, µέσα στις καλύτερες συνθήκες και δηµιουργία κερδών. Αυτό, συνεπάγεται την εναρµόνιση των διαφόρων επιµέρους λειτουργιών καθώς και µια ενσωµάτωση της φιλοσοφίας του µάρκετινγκ στην διοίκηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η φιλοσοφία του µάρκετινγκ µπορεί να υλοποιηθεί σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά ενεργειών: Ορισµός των αναγκών πληροφόρησης. (Τι ζητάµε να µάθουµε;) Συλλογή και µελέτη των πληροφοριών. (Ανάλυση της πληροφόρησης, σύνδεση της προκειµένου να εξάγουµε τα κύρια συµπεράσµατα, και παρουσίαση της κατά τρόπο, ξεκάθαρο και κατανοητό) Αντιπαράθεση µε τα πραγµατικά δεδοµένα της επιχείρησης. (Προκειµένου να προκύψει το εφικτό και να εντοπίσουµε την αναγκαία δράση και τις δυνατές επιλογές) ιατύπωση µιας πολιτικής. (Θέσπιση στόχων) Υλοποίηση. (Οργάνωση της στρατηγικής που υιοθετήθηκε µέσω ενός σχεδίου δράσης µέσω ενός σχεδίου µάρκετινγκ) Έλεγχος. (Μέτρηση αποτελεσµάτων, έλεγχος της δράσης της επιχείρησης και λήψη διορθωτικών µέτρων εάν είναι αναγκαίο)

12 12 Οι παραπάνω ενέργειες έχουν την µορφή ενός κύκλου, του λεγόµενου «κύκλου του µάρκετινγκ» ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω: ανάγκες πληροφόρησης έλεγχος και διόρθωση συλλογή και µελέτη πληροφοριών υλοποίηση της στρατηγικής ανάλυση πληροφοριών διατύπωση πολιτικής Με την ολοκλήρωσή του, ο παραπάνω κύκλος αρχίζει πάλι από την αρχή, προωθώντας νέες δραστηριότητες και καινοτοµίες µε στόχο να προσαρµοστούν τα διαθέσιµα µέσα της ξενοδοχειακής επιχείρησης στη ζήτηση της αγοράς χωρίς να αγνοείται ότι ο στόχος της δραστηριότητας του µάρκετινγκ είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης δηλαδή η δηµιουργία κερδών. Κατά συνέπεια, οι ουσιώδεις απαιτήσεις της διαδικασίας µάρκετινγκ είναι τρεις: Ο εντοπισµός των αναγκών των καταναλωτών. ηλαδή, η εξεύρεση απαντήσεων σε ερωτήσεις όπως: Τι τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αγοράζουν οι καταναλωτές; Πώς τα αγοράζουν; Πώς τα διακινούν οι µεσάζοντες του τουρισµού (π.χ. οι ταξιδιωτικοί πράκτορες); Ποιοι τα αγοράζουν; Γιατί τα αγοράζουν; Ο διαχωρισµός της ξενοδοχειακής αγοράς σε διαφορετικά τµήµατα και η επικέντρωση-στόχευση στην κάλυψη των αναγκών κάποιων από τα τµήµατα αυτά. Η τµηµατοποίηση των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια (δηµογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά, κ.λ.π.). Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην κάλυψη των αναγκών των τµηµάτων των καταναλωτών που επιλέχθηκαν. Μέσω του παραπάνω

13 13 ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος δηµιουργείται για την ξενοδοχειακή επιχείρηση ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά σε σχέση µε τον ανταγωνισµό Η διαδικασία του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ και η λήψη αποφάσεων Το µάρκετινγκ αποτελεί µια έννοια η οποία στοχεύει στο άνοιγµα προς το εξωτερικό περιβάλλον µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στο κέντρο της φιλοσοφίας του βρίσκεται η συνειδητοποίηση ότι µία επιχείρηση δηµιουργείται κατ αρχάς για την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή του ξενοδοχειακού προϊόντος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσφέρονται στην τουριστική αγορά, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ανάγκες των καταναλωτών. Για παράδειγµα, ένας tour operator ο οποίος προσφέρει ένα πακέτο διακοπών χωρίς να λαµβάνει υπ όψιν τις πραγµατικές ανάγκες των καταναλωτών κινδυνεύει να θέσει στην αγορά ένα εξαιρετικό κατά τα άλλα προϊόν το οποίο όµως ενδεχοµένως κανείς να µην χρειάζεται και κατά συνέπεια κανείς να µην αγοράσει. Η φιλοσοφία του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ αποτελεί ουσιαστικά µια κυκλική διαδικασία η οποία περιλαµβάνει την διεξαγωγή έρευνας της τουριστικής αγοράς, τον καθορισµό των στόχων του µάρκετινγκ, την υλοποίηση στρατηγικών, την συνεχή αξιολόγηση των σχεδίων µάρκετινγκ και ξανά την έρευνα της αγοράς. Ο σχεδιασµός ξενοδοχειακού µάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της όλης διαδικασίας η οποία στοχεύει στον εντοπισµό, ανταπόκριση και ικανοποίηση των επιθυµιών του κοινού. Τα σχέδια ξενοδοχειακού µάρκετινγκ έχουν άµεση σχέση µε την λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό ή τακτικό επίπεδο. Η λήψη αποφάσεων εντάσσεται σε µία γενικότερη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. Η διαδικασία αυτή είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις και αποτελείται από τρείς έννοιες κλειδιά: την στρατηγική ανάλυση, την στρατηγική επιλογή και την στρατηγική υλοποίηση (Johnson and Scholes, 1988). Η στρατηγική ανάλυση στοχεύει στην κατανόηση της θέσης στην οποία βρίσκεται µια ξενοδοχειακή επιχείρηση σε σχέση µε το περιβάλλον του. Ολοκληρώνοντας την ανάλυση θα πρέπει να έχετε δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: α)τι αλλαγές συµβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον (δηλαδή στο σύνολο της τουριστικής βιοµηχανίας);

14 14 β)ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην επιχείρηση; γ)τι πόρους έχει διαθέσιµους η επιχείρηση και τι επιπλέον πόρους θα χρειασθεί για να αντεπεξέλθει στις αλλαγές; Εξετάζοντας την στρατηγική επιλογή, θα πρέπει να ασχοληθείτε µε τρεις παραµέτρους: α)την δηµιουργία εναλλακτικών επιλογών. Αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευρηµατικότητα και να υπερβαίνουν τους προφανείς τρόπους αντίδρασης. β)την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών. Αυτή µπορεί να βασίζεται στην καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή στο ξεπέρασµα των αδυναµιών του. γ)την επιλογή της προτιµώµενης στρατηγικής, η οποία θα δώσει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που εµφανίζονται στο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς και να αντιµετωπίσει τις απειλές του ανταγωνισµού. Η στρατηγική υλοποίηση σχετίζεται µε την εφαρµογή στην πράξη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει να γίνει κατανοµή των αναγκαίων υλικών και ανθρώπινων πόρων µε βάση συγκεκριµένα σχέδια δράσης, να επανεκπαιδευτεί το ανθρώπινο δυναµικό και ενδεχοµένως να προσαρµοστεί η οργανωτική δοµή της επιχείρησης στα νέα δεδοµένα. Τα παραπάνω στοιχεία της διαδικασίας, στρατηγικής επίλυσης προβληµάτων συνοψίζονται στο σχήµα 1.1. ΣΧΗΜΑ 1.1.: Μοντέλο της στρατηγικής επίλυσης προβληµάτων. ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ & ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

15 15 ΠΗΓΗ: Johnson, G. and Scholes, K. (1988), Exploring Corporate Strategy, London:Prentice-Hall, 2 nd edition, σελ. 16. ραστηριότητα 1.1. Θεωρήστε τον εαυτό σας ως έναν οργανισµό. Επιχειρήστε να καταγράψετε σε 150 λέξεις την θέση σας στο επαγγελµατικό σας περιβάλλον απαντώντας στα ερωτήµατα: Τι αλλαγές συµβαίνουν στον επαγγελµατικό σας χώρο; Ποιες µπορούν να είναι οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην µελλοντική επαγγελµατική σας εξέλιξη; Τι πόρους (υλικούς και προσωπικές ικανότητες) διαθέτετε για να αντιµετωπίσετε τις παραπάνω αλλαγές; Φυλάξτε τις απαντήσεις σας. Θα σας χρησιµεύσουν σε µελλοντική δραστηριότητα αυτού του κεφαλαίου Η έννοια του σχεδιασµού του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Όλοι οι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία, µικροί και µεγάλοι, κερδοσκοπικοί και µη-κερδοσκοπικοί, εµπλέκονται καθηµερινά σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε το µάρκετινγκ. Για παράδειγµα, ένα µικρό ξενοδοχείο πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει, τον τρόπο µε τον οποίο θα τα τιµολογήσει, τα κανάλια διανοµής που θα χρησιµοποιήσει και την επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει. Ανάλογες αποφάσεις καλείται να λάβει και ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός όπως ο ΕΟΤ, ο οποίος όµως θα ασχοληθεί µε ευρύτερα ζητήµατα που σχετίζονται µε την δοµή, τιµολόγηση, διανοµή και προώθηση του Ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος. Ο σχεδιασµός µάρκετινγκ αποτελεί µια διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση των στόχων ενός οργανισµού που δραστηριοποιείται στην ξενοδοχειακή αγορά µε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο περιβάλλον µάρκετινγκ µέσω της βέλτιστης χρησιµοποίησης των υλικών και ανθρώπινων πόρων του (Holloway & Robinson, 1995). Τα σχέδια ξενοδοχειακού µάρκετινγκ αποτελούνται από µια λογική ακολουθία ενεργειών που αποσκοπούν στην υλοποίηση των στόχων µάρκετινγκ. Ο σχεδιασµός επιχειρεί να ελέγξει τις παραµέτρους που επηρεάζουν τα

16 16 αποτελέσµατα των αποφάσεων. Στοχεύει δε στο να υλοποιήσει ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα. Το να σχεδιάζει κανείς, ουσιαστικά σηµαίνει το να αποφασίζει τι έχει σκοπό να κάνει πριν ακόµα το πράξει. Το σηµείο εκκίνησης για όλα τα σχέδια ξενοδοχειακού µάρκετινγκ είναι ο καθορισµός των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων, ή στόχων µάρκετινγκ. Οι στόχοι που θα τεθούν, σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές αδυναµίες και πλεονεκτήµατα ενός οργανισµού που προσφέρει ξενοδοχειακά προϊόντα, καθορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές για την αντιµετώπιση των απειλών και των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, αν και οι στόχοι αποτελούν τµήµα των σχεδίων µάρκετινγκ, στην ουσία τα σχέδια προκύπτουν από τους στόχους αφού αποσκοπούν στην υλοποίησή τους. Μελέτη Περίπτωσης 1.1: Danish Tourism Board Ο Οργανισµός Τουρισµού της ανίας για χρόνια λειτουργούσε αποκλειστικά ώς ένα κρατικό όργανο προώθησης της τουριστικής βιοµηχανίας της χώρας. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 όµως υποχρεώθηκε από τις αρχές της ανίας να συµπεριλάβει δύο πρόσθετους στόχους στην λειτουργία του: α) να εξακολουθήσει η αύξηση του µεγέθους της ανέζικης τουριστικής βιοµηχανίας λαµβάνοντας όµως υπ όψιν την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας β)να ενσωµατωθεί η χρήση των τουριστικών εγκαταστάσεων στον σχεδιασµό του φυσικού περιβάλλοντος κατά τρόπο αποδεκτό από την κοινωνία της ανίας. Λαµβάνοντας υπ όψιν τους παραπάνω πρόσθετους στόχους, στις αρχές της δεκαετίας του 90 παρουσιάστηκε το ανανεωµένο σχέδιο µάρκετινγκ του Οργανισµού Τουρισµού της ανίας. Το σχέδιο αυτό περιείχε µεταξύ άλλων και τις παρακάτω δραστηριότητες: Προγράµµατα επιδότησης του εσωτερικού τουρισµού. Χρηµατοδότηση της προβολής του προφίλ συγκεκριµένων µόνο περιοχών της ανίας. Επιδοτήσεις για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων. Η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος πληροφόρησης κρατήσεων σε καταλύµατα. Η υποστήριξη πολιτιστικών γεγονότων διεθνούς διαµετρήµατος.

17 17 Η θέσπιση µιας γραµµατείας για την θεωρητική και πρακτική τουριστική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος τουριστικής εκπαίδευσης. Η εκτέλεση πιλοτικών προγραµµάτων σχεδιασµού µάρκετινγκ επιλεγµένων περιοχών της χώρας. Η εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για µουσεία. ΠΗΓΗ: Thybo, E. (1991) Guidelines for a Regional Tourism Planning Process for the Danish Region Flyn, Dissertation, University of Surrey, England. Για να είναι αποτελεσµατικά τα σχέδια ξενοδοχειακού µάρκετινγκ θα πρέπει τα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε την ανάπτυξη τους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές της φύσης και των απαιτήσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για ένα ξενοδοχείο εξαιτίας των ταχύτατων και διαρκών αλλαγών που χαρακτηρίζουν την τουριστική βιοµηχανία. Παράλληλα, τόσο οι στόχοι όσο και τα σχέδια θα πρέπει να εµπεριέχουν ένα βαθµό ευελιξίας ώστε να είναι εφικτή η ταχύτατη προσαρµογή τους σε τυχόν νέα δεδοµένα του περιβάλλοντος. Σε αντίθετη περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι σύντοµα τα σχέδια θα γίνουν αναποτελεσµατικά και αναχρονιστικά (Wilson, Gilligan & Pearson, 1995). ραστηριότητα 1.2. ιαβάστε προσεχτικά την Μελέτη Περίπτωσης 1.1. Εξηγήστε πώς κατά την γνώµη σας οι δραστηριότητες του ανανεωµένου σχεδίου µάρκετινγκ του Οργανισµού Τουρισµού της ανίας αποσκοπούν στην εκπλήρωση: α) του κύριου στόχου του οργανισµού που είναι η προώθηση της τουριστικής βιοµηχανίας της χώρας β) των πρόσθετων δύο στόχων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνητικές αρχές. Η άσκηση αυτή θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε στην πράξη την σχέση µεταξύ στόχων και σχεδίων µάρκετινγκ. Μην ξεπεράσετε τις 200 λέξεις Η χρησιµότητα των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Ο σχεδιασµός µάρκετινγκ καθίσταται αναγκαίος λόγω του διαρκώς ανταγωνιστικότερου και εχθρικότερου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ένας τουριστικός οργανισµός. Μέσω µιας ορθολογικής διαδικασίας σχεδιασµού γίνεται εφικτή η µείωση της πολυπλοκότητας της λειτουργίας µιας επιχείρησης

18 18 ενώ παράλληλα προστίθεται µια ρεαλιστική διάσταση ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο µέλλον (McDonald, 1997). Εκτός όµως από την ανάγκη αντιµετώπισης του ανταγωνισµού που κυριαρχεί στην ξενοδοχειακή αγορά και των προκλήσεων από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη ενός σχεδίου µάρκετινγκ επίσης χρησιµεύει: Για εσένα: α) ως τρόπος εξεύρεσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του οργανισµού σου σε σχέση µε οµοειδείς τουριστικούς οργανισµούς β) ως οδηγός για µια οργανωµένη και συστηµατική προσέγγιση της διαδικασίας ξενοδοχειακού µάρκετινγκ γ) ως φιλοσοφία προσέγγισης της λειτουργίας και της δοµής της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Για τους προϊσταµένους σου: α) ως λόγος διαρκούς αµφίδροµης επικοινωνίας µε το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης β) ως µέσο για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων υλικών και ανθρώπινων πόρων Για τους υφισταµένους και τους συναδέλφους σου: α) ως θέσπιση ενός κοινά αποδεκτού οράµατος σχετικά µε την µελλοντική θέση του οργανισµού στο εξωτερικό περιβάλλον β) ως µέσο επικοινωνίας γ) ως λόγος αφοσίωσης στην υλοποίηση των στόχων του οργανισµού Το πλαίσιο των σχεδίων µάρκετινγκ Οι ουσιώδεις απαιτήσεις της διαδικασίας µάρκετινγκ είναι τρεις (Wilson, 1988): α) Ο εντοπισµός των αναγκών των καταναλωτών. ηλαδή, η εξεύρεση απαντήσεων σε ερωτήσεις όπως: Τι ξενοδοχειακά προϊόντα και υπηρεσίες αγοράζουν οι καταναλωτές; Πώς τα αγοράζουν; Πώς τα διακινούν οι µεσάζοντες του τουρισµού (π.χ. οι ταξιδιωτικοί πράκτορες); Ποιοι τα αγοράζουν; Γιατί τα αγοράζουν; β) Ο διαχωρισµός της τουριστικής αγοράς σε διαφορετικά τµήµατα και η επικέντρωση-στόχευση στην κάλυψη των αναγκών κάποιων από τα τµήµατα αυτά. Η τµηµατοποίηση των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων γίνεται

19 19 σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια (δηµογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά, κ.λ.π.) γ) Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην κάλυψη των αναγκών των τµηµάτων των καταναλωτών που επιλέχθηκαν. Μέσω του παραπάνω ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος δηµιουργείται για την ξενοδοχειακή επιχείρηση ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η φιλοσοφία των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ βασίζεται στις παραπάνω τρεις απαιτήσεις και εκφράζεται µέσω των απαντήσεων στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις: Πού βρισκόµαστε τώρα; Πού θέλουµε να πάµε; Πώς θα πάµε στον προορισµό µας; Ποια είναι η καλύτερη οδός; Πώς θα διασφαλίσουµε την άφιξή µας στον προορισµό που επιλέξαµε; Οι παραπάνω ερωτήσεις περιέχουν τρεις διαφορετικές χρονικές διαστάσεις (Wilson, Gilligan & Pearson, 1995): α) Το παρελθόν, σύµφωνα µε το οποίο καταλήξαµε στην σηµερινή µας κατάσταση. Από τις επιδόσεις του παρελθόντος µπορούµε να αποκοµίσουµε σηµαντικά διδάγµατα σχετικά µε παλαιότερες επιλογές, επιτυχίες και σφάλµατα. β) Το παρόν, κατά το οποίο λαµβάνοντας υπ όψιν τις επιδόσεις του παρελθόντος θα πρέπει να αποφασίσουµε για την µελλοντική µας επιθυµητή θέση στην ξενοδοχειακή αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα φτάσουµε στην επιθυµητή µας θέση. γ) Το µέλλον, το οποίο αποτελεί την χρονική διάσταση κλειδί και κατά το οποίο θα αποδειχθεί εάν οι στόχοι µας θα υλοποιηθούν. Χρησιµοποιώντας ως βάση τις πέντε ερωτήσεις που εκφράζουν την φιλοσοφία των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ, µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο σχεδιασµού το οποίο αποτελείται από πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εξεταστούν όλα τα ζητήµατα που αφορούν την τωρινή κατάσταση της ξενοδοχειακής επιχείρησης σχετικά µε την θέση της στον ανταγωνισµό, την γκάµα των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, του µεγέθους της αγοράς του τουρισµού που της ανήκει, την οικονοµική της κατάσταση και την γενικότερή της λειτουργική

20 20 αποτελεσµατικότητα. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά χρησιµοποιείται ώς σηµείο εκκίνησης για την διαµόρφωση των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ. Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται µε τον ακριβή καθορισµό της µελλοντικής µας θέσης στο περιβάλλον. Πρέπει να οριστούν συγκεκριµένοι στόχοι λαµβάνοντας υπ όψιν την παρούσα µας θέση, τους διαθέσιµους πόρους µας και τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Στο τρίτο στάδιο θα ασχοληθούµε µε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει εφικτή η εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί µέσω του εντοπισµού εναλλακτικών στρατηγικών. Το τέταρτο στάδιο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών στρατηγικών και τελικά στην επιλογή των καλύτερων από αυτές. Τέλος, το πέµπτο στάδιο καλύπτει την υλοποίηση των στρατηγικών που επιλέχθηκαν µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων σχεδίων δράσης. Η πορεία της υλοποίησης των σχεδίων θα παρακολουθείται στενά και τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό θα εντοπίζονται άµεσα ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών. ραστηριότητα 1.3. Μελετήστε τις απαντήσεις που δώσατε στην δραστηριότητα 1. Τώρα, µε οδηγό τις απαντήσεις αυτές, επιχειρήστε να καταγράψετε σε 150 λέξεις: α) τα χαρακτηριστικά της τωρινής επαγγελµατικής σας θέσης β) τους κύριους στόχους σας για τα επόµενα 3 χρόνια γ) τους εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσατε να υλοποιήσετε τους στόχους σας. δ) τους τρόπους υλοποίησης των στόχων σας που θεωρείτε ως πιθανότερο να επιλέξετε. Οι παρούσες σπουδές σας στο ΤΕΙ περιλαµβάνονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων γ και δ; Τεκµηριώστε την απάντηση σας Προβλήµατα και δυσκολίες των σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ Αν και η κατασκευή και υλοποίηση σχεδίων ξενοδοχειακού µάρκετινγκ εµφανίζεται ως µια απλή και εύκολα κατανοήσιµη διαδικασία, στην πράξη αποτελεί την δυσκολότερη από όλες τις λειτουργίες του µάρκετινγκ. Η αιτία της δυσκολίας προέρχεται από την προσέγγιση της διαδικασίας του ξενοδοχειακού

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Προγραµµατισµός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 1 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες της ιοίκησης

Λειτουργίες της ιοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα