ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ...4 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Σελίδα 2 από 20

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 20

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Πώς συνέβαλε η οικονoμική ευμάρεια στην παγκόσμια ανάπτυξη του τουρισμού; 2. Αναλύστε την έννοια της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού στον τουρισμό. 3. Ποιος τόπος χαρακτηρίζεται ως τουριστικός προορισμός; 4. Πώς επέδρασε η επέκταση του χρόνου αναψυχής και διακοπών στην εξέλιξη του τουρισμού; 5. Ποια είναι η διαδικασία σχεδιασμού κατά την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας; 6. Δώστε τον ορισμό του ξενοδοχείου. 7. Ποια ονομάζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ποια μη κύρια; 8. Να αναφέρετε τα κύρια τμήματα ενός ξενοδοχείου. 9. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Α room rate B bed and breakfast C half board D full board. 10. Κάντε την τμηματοποίηση ενός ξενοδοχείου με βάση το βαθμό επαφής του πελάτη με το προσωπικό. 11. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του τμήματος προσωπικού; 12. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες νομικές μορφές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων; 13. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ πρακτορείων-ξενοδοχείων; 14. Τι γνωρίζετε για το over booking; 15. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τι αποτέλεσμα έχουν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα μηχανοργάνωσης ενός ξενοδοχείου; 16. Ποιες είναι οι διαφορές ενός αστικού και ενός παραθεριστικού ξενοδοχείου; 17. Ποιος είναι ο ορισμός του ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; 18. Ποιος είναι ο ορισμός του μείγματος μάρκετινγκ και ποια είναι τα στοιχεία του; 19. Ποια είναι τα κυριότερα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα πλαίσια μιας διαφημιστικής εκστρατείας; 20. Πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της διαφήμισης; 21. Πώς μπορεί να θεωρηθεί το μάρκετινγκ ως διοικητικό εργαλείο; 22. Ποιοι είναι οι στόχοι του μάρκετινγκ; Σελίδα 4 από 20

5 23. Τι σημαίνει ο όρος «επικοινωνία» και ποια είναι τα πιο γνωστά συστήματα επικοινωνίας; 24. Ποιες είναι οι διακρίσεις της επικοινωνίας και ποια τα πιο βασικά στοιχεία της; 25. Τι είναι η δημοσιότητα; 26. Τι γνωρίζετε για τις καμπάνιες δημοσίων σχέσεων; 27. Να αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης. 28. Ποια είναι η επίδραση της αντίληψης του δέκτη ενός μηνύματος στη διαδικασία της επικοινωνίας; 29. Ποιοι είναι οι 6 παράγοντες-κλειδιά που υπαγορεύουν την ανάγκη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και βελτίωση των δημοσίων σχέσεων; 30. Τι είναι περιγραφή καθηκόντων θέσης (job description), και ποια η χρησιμότητά της; 31. Τι πληροφορίες παρέχει η περιγραφή δομής ή ιεράρχησης μιας θέσης εργασίας; 32. Ποια η σημασία και η χρήση βιογραφικού σημειώματος; 33. Ποια είναι τα στάδια επιλογής προσωπικού μίας τουριστικής επιχείρησης; 34. Ποια είναι τα κριτήρια καθορισμού των αμοιβών; 35. Πώς η εκπαίδευση προσωπικού εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησης; 36. Τι είναι στρατηγικός σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων; 37. Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων στην λειτουργία της διοίκησης; 38. Τι ρόλο έπαιξαν οι πτήσεις τσάρτερ στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού; 39. Ποιους κινδύνους ενέχει η χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως πόλων τουριστικής έλξης; 40. Ποια είναι τα κίνητρα και ποιοι οι φραγμοί της τουριστικής μετακίνησης; Αναλύστε ένα κίνητρο και ένα φραγμό της επιλογής σας. 41. Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στον 20 ο αιώνα; 42. Ποιοι παράγοντες τοποθεσίας λαμβάνονται υπόψη για την ίδρυση ενός ξενοδοχείου; 43. Πώς ορίζεται η υπηρεσία και ποια είναι τα κύρια στοιχεία της; 44. Ποιο είναι το κόστος από την χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου; 45. Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι για την εκμετάλλευση ενός ξενοδοχείου; 46. Πώς γίνεται η κοστολόγηση και πώς η τιμολόγηση του ξενοδοχειακού προϊόντος; 47. Με ποια κριτήρια γίνεται η τμηματοποίηση ενός ξενοδοχείου; 48. Ποια είναι η βασική ιδέα του time sharing; 49. Ποια ορίζεται ως εποχιακή εργασία στα ξενοδοχεία; 50. Ποιο είναι το κεντρικό προϊόν, το επίσημο προϊόν και το συμπληρωματικό προϊόν ενός ξενοδοχείου; Σελίδα 5 από 20

6 51. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του μάρκετινγκ σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση; 52. Ποια είναι η χρησιμότητα ενός μάρκετινγκ πλαν; 53. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του πελάτη ενός ξενοδοχείου; 54. Τι γνωρίζετε για το «μείγμα της επικοινωνίας» ενός ξενοδοχείου; 55. Πώς γίνεται ο καταμερισμός της αγοράς και πώς ορίζονται οι αγορές-στόχοι; 56. Πώς η πολιτική τιμών μπορεί να επηρεάσει την πορεία ενός ξενοδοχείου στην τουριστική αγορά; 57. Να αναφέρετε τους τρόπους προφορικής επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης. 58. Ποιες είναι οι αρχές βελτίωσης της επικοινωνίας και ποια προβλήματα επιλύουν οι αρχές αυτές; 59. Τι είναι και τι δεν είναι δημόσιες σχέσεις; 60. Ποιος είναι ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στη διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον και ποιος στο εσωτερικό περιβάλλον; 61. Ποιες είναι οι αρχές για μια αποτελεσματική συγγραφή μηνυμάτων; 62. Πώς ορίζεται ο επικοινωνιακός χαρακτήρας των δημοσίων σχέσεων; 63. Ποιες είναι οι λειτουργίες της επικοινωνίας; 64. Πώς γίνεται η προετοιμασία των δελτίων τύπου; 65. Περιγράψτε πηγές και τρόπους εύρεσης κατάλληλου προσωπικού. 66. Τι είναι επαγγελματική συνέντευξη και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί; 67. Περιγράψτε τουλάχιστον έξι μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού; 68. Ποια είναι τα πέντε στάδια Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού; 69. Πώς η συμπεριφορά του προϊσταμένου μπορεί να επιδράσει αρνητικά στον υφιστάμενο; 70. Τι είναι μέτρα απόδοσης και πώς καθορίζονται; 71. Να ορίσετε και να περιγράψετε ποια είναι και τι είναι τα ηγετικά πρότυπα; 72. Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων; 73. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του Ελληνικού τουρισμού; 74. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της εργασίας στον τουριστικό κλάδο; 75. Τι γνωρίζετε για τον πίνακα ρευστότητας (cash flow); 76. Τι περιέχει μια μελέτη σκοπιμότητας και τι απαντήσεις μας δίνει σχετικά με τις συνθήκες της ξενοδοχειακής αγοράς; 77. Πώς υπολογίζουμε την πληρότητα ενός ξενοδοχείου προκειμένου να σχεδιάσουμε τα έσοδά του; 78. Να αναφέρετε τα κυριότερα συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες και πώς βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Σελίδα 6 από 20

7 79. Να ορίσετε το πλαίσιο στρατηγικής για την τοποθέτηση στην αγορά της Αθήνας ενός νέου ξενοδοχείου πόλης 4 αστέρων. 80. Ποια είναι τα κυριότερα κανάλια διανομής του ξενοδοχειακού προϊόντος και ποια τα χαρακτηριστικά του; 81. Πώς επιλέγουμε τα μέσα μετάδοσης των μηνυμάτων; 82. Για ποιους λόγους είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να εγκαθιδρύσει μια πολιτική επικοινωνίας με τους υπαλλήλους της; 83. Ποια η επίδραση των δημοσίων σχέσεων στις αποφάσεις του μάνατζμεντ; 84. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το σύστημα αξιολόγησης και ποια χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης προσωπικού; 85. Περιγράψτε (λεκτικά) την πυραμίδα Μάσλο (Maslow) και περιγράψτε πώς αυτή λειτουργεί. 86. Τι γνωρίζετε για την σύνθεση της ηγετικής προσωπικότητας; Σελίδα 7 από 20

8 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Ποιες είναι οι πηγές από όπου πηγάζουν τα παράπονα των πελατών; 2. Να αναφέρετε τα σημεία στα οποία έγκειται η ικανοποίηση των πελατών. 3. Ποιοι είναι οι τρόποι μέτρησης ικανοποίησης πελατών τους οποίους γνωρίζετε; 4. Ποια στοιχεία είναι αυτά με τα οποία ένας υπάλληλος θα ωθήσει έναν πελάτη να προχωρήσει στην κράτηση δωματίου, κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας; 5. Πώς ορίζεται ο όρος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»; 6. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της Ολικής Ποιότητας; 7. Ποια είναι τα τρία απαραίτητα στάδια για την διασφάλιση ποιότητας; 8. Πώς ορίζεται η «ποιότητα υπηρεσιών»; 9. Ποιος είναι ο βασικός λόγος δημιουργίας του Εργατικού Δικαίου; Ποια είναι η βασική αρχή που διέπει το Εργατικό Δίκαιο; 10. Ποιες οι γενικές αρχές που διέπουν το Εργατικό Δίκαιο; 11. Ποια η έννοια των όρων εργοδότης και μισθωτός ; Να αναφέρετε επιγραμματικά. 12. Να δώσετε τον ορισμό της σύμβασης εργασίας και να αναφέρετε επιγραμματικά τα χαρακτηριστικά της. 13. Ποιο το αντικείμενο της Τουριστικής Γεωγραφίας και ποια η χρησιμότητα της; 14. Να αναφέρετε τέσσερα βουνά της Ελλάδας που φιλοξενούν χιονοδρομικά κέντρα. 15. Ποια νησιά ανήκουν στα Δωδεκάνησα; 16. Να αναφέρετε περιληπτικά τα συγκριτικά τουριστικά γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. 17. Να αναφέρετε δέκα ελληνικά αεροδρόμια που υποδέχονται διεθνείς πτήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 18. Ποια τα χαρακτηριστικά της έννοιας «επιχείρηση»; Να αναφερθούν επιγραμματικά. 19. Τι είναι Λογιστική και ποιο το αντικείμενό της; 20. Ποιοι οι σκοποί της Λογιστικής; 21. Τι είναι απογραφή και πόσα είδη απογραφής έχουμε; 22. Τι είναι Ισολογισμός; Να δώσετε τον ορισμό του Ισολογισμού. 23. Πόσες μορφές Ισολογισμού έχουμε; 24. Ποιες οι βασικές κατηγορίες λογαριασμών; 25. Ποια στοιχεία παρακολουθούνται με τους λογαριασμούς ταμείο και χρεώστες; Σελίδα 8 από 20

9 26. Τι είναι το καθολικό; 27. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «χρεωστών» και «πελατών»; 28. Τι είναι Ισοζύγιο και πόσες στήλες έχει; 29. Ποιους θεωρούμε πελάτες και ποιους χρεώστες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις; 30. Να αναφέρετε τα τμήματα που λειτουργούν σε ένα ξενοδοχείο. 31. Ποια τμήματα ανήκουν στο ROOMS DIVISION; 32. Ποιες είναι οι ειδικότητες των εργαζομένων στο τμήμα της Υποδοχής; 33. Ποια είναι η πιο σωστή θέση όπου πρέπει να βρίσκεται μια RECEPTION; 34. Ποια είναι τα σημαντικότερα είδη εξοπλισμού που χρειάζεται το τμήμα της Υποδοχής; 35. Δώστε το οργανόγραμμα (σύνθεση προσωπικού) της Υποδοχής (σε μονάδες πέντε αστέρων). 36. Ποιος και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Υποδοχής στο ξενοδοχείο; 37. Ποια είναι τα στοιχεία που περιέχουν τα REGISTRATION CARDS; 38. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι κράτησης ενός δωματίου; 39. Τι είναι η RESERVATION FORM και ποια τα στοιχεία που περιλαμβάνει; 40. Ποια μπορεί να είναι τα REQUESTS των πελατών για τη κράτηση ενός δωματίου; 41. Για ποιο λόγο δημιουργείται το OVERBOOKING; 42. Τι είναι τα VOUCHERS και σύμφωνα με την αποστολή τους σε τι διακρίνονται; 43. Ερμηνεύστε τους όρους RR, BB, HB, FB, και DAY USE. 44. Τι είναι το βιβλίο Πόρτας και ποιος ο ρόλος του; 45. Ποιος είναι ο λόγος που τα περισσότερα ξενοδοχεία προχωρούν στη κατάργηση των παραδοσιακών κλειδιών και στη κατασκευή των καινούργιων καρτών-κλειδιών (key-cards); 46. Ποια η διαφορά της υποδοχής από το θυρωρείο; 47. Πώς πραγματοποιείται και ποιο το ύψος σημασίας του εγερτηρίου των πελατών; 48. Τι είναι και ποια τα βασικότερα στοιχεία που περιέχουν τα MESSAGES; 49. SAFE DEPOSIT BOXES: ποια είναι η λειτουργία τους, η θέση τους και η σημασία ύπαρξής τους; 50. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί το ξενοδοχείο να αρνηθεί τη μίσθωση ενός δωματίου σε έναν πελάτη; 51. Πώς γίνονται οι χρεώσεις των καταναλώσεων των πελατών στους λογαριασμούς τους; 52. Πώς ορίζεται το Τουριστικό Δίκαιο; 53. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης του σήματος λειτουργίας ενός ξενοδοχείου και από ποια αρχή χορηγείται; 54. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ξενοδόχου προς τον πελάτη; Σελίδα 9 από 20

10 55. Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους F.I.F.O. και L.I.F.O.; 56. Ποια είναι τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τμήματος συντήρησης; 57. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού στον τόπο προορισμού; 58. Πώς ορίζεται ο οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός; 59. Τι είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 60. Προσδιορίστε με τι ασχολείται το ISO Τι προσδιορίζει ο όρος «υγιεινή τροφίμων»; 62. Ποιοι μικροοργανισμοί δημιουργούν προβλήματα στα τρόφιμα; 63. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης βακτηριδίων; 64. Ποιος είναι ο στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας; 65. Τι προσδιορίζουν οι όροι «Ανάλυση Επικινδυνότητας» και «Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου»; 66. Ποιες είναι οι πηγές μόλυνσης και ρύπανσης τροφίμων; 67. Αναφέρετε τα είδη πυροσβεστήρων που υπάρχουν. 68. Ποιοι χώροι του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα του Housekeeping; 69. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία διανομής των κλειδιών passpartout στις καμαριέρες από το τμήμα του Housekeeping; 70. Πόσα είδη καθαρισμού δωματίων εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία; (Αναφέρετε και εξηγήστε επιγραμματικά). 71. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα είδη ιματισμού που διαχειρίζεται το τμήμα της Λινοθήκης. 72. Ποια είναι τα βασικά σημεία προσοχής στην επιλογή των χημικών καθαριστικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δωματίων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων στα ξενοδοχεία; 73. Από τι καθορίζεται η συχνότητα αλλαγής λινών στα δωμάτια πελατών; 74. Ποια η μέθοδος εργασιών καθαρισμού του WC ενός δωματίου πριν την ενοικίασή του; 75. Να αναφερθούν τα καθήκοντα του Βοηθού (Vallet) Καμαριέρας. 76. Τι εννοούμε με τον όρο «συμφωνηθείσα τιμή δωματίου» και τι περιλαμβάνει αυτή η τιμή; 77. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε κόκκινο στυλό στο έντυπο της Main Courante; 78. Σε περίπτωση εξόφλησης ή πληρωμής έναντι λογαριασμού με μετρητά, σε ποια στήλη της χειρόγραφης Main Courante θα καταχωρηθεί η εγγραφή; 79. Με τι μορφή παρουσιάζονται οι χρεώστες στο έντυπο της Main Courante; 80. Ποιοι θεωρούνται passants πελάτες για την Main Courante; 81. Μετά την καταχώρηση των χρεωστικών λογαριασμών στη Main Courante, πού και με ποια σκοπιμότητα τοποθετούνται αυτοί οι λογαριασμοί; Σελίδα 10 από 20

11 82. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες για την υποδειγματική συμπεριφορά του προσωπικού ενός ξενοδοχείου; 83. Ερωτηματολόγια: τι γνωρίζετε για αυτά και ποιος είναι ο σκοπός τους; 84. Πώς ένας υπάλληλος υποδοχής χειρίζεται μια τηλεφωνική συνομιλία με τον καλύτερο αποτελεσματικό τρόπο; 85. Ποια είναι τα στάδια λειτουργίας ενός κύκλου ποιότητας; 86. Τι είναι διάγραμμα ροής διαδικασίας και από ποια στάδια αποτελείται; 87. Ποιες είναι οι τεχνικές ανάλυσης μιας διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας; 88. Δώστε ορισμό για το ISO και το HACCP. Τι είναι και πώς λειτουργούν; 89. Τι γνωρίζετε για τα βασικά επιδόματα τα οποία θα πρέπει να χορηγούνται στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας τους; (Αναφέρετε επιγραμματικά). 90. Τι γνωρίζετε για τα καταστατικά των σωματείων εργαζομένων; 91. Τι γνωρίζετε για το βιβλιάριο εργασίας και υγείας που υποχρεούνται να κατέχουν οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις; 92. Ποια τα πολιτιστικά αξιοθέατα που προσφέρει στον τουρίστα-καταναλωτή το γεωγραφικό διαμέρισμα «Αττική-Νησιά Αργοσαρωνικού»; Να αναφέρετε επιγραμματικά. 93. Σε τι συνεισφέρει η ανάπτυξη των συγκοινωνιακών μέσων στον τουρισμό; 94. Με τι είδους τουριστικά καταλύματα συνδέεται η έννοια του οικοτουρισμού και γιατί; 95. Να αναφέρετε τρία από τα σπουδαιότερα κέντρα ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα και για ποιες παθήσεις συνιστάται το καθένα. 96. Να αναφέρετε δύο από τα πιο γνωστά φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας που διεξάγονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εξηγήστε με ποιο τρόπο αυτά συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων τουριστών ή/και στην αναβάθμιση του προσφερόμενου εθνικού τουριστικού προϊόντος. 97. Τι είναι λογαριασμός και ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει κάθε λογαριασμός; 98. Τι σημαίνει άνοιγμα, κλείσιμο, εξίσωση ενός λογαριασμού; 99. Από πού μεταφέρονται τα ποσά στο καθολικό; 100. Πόσα είδη Ισοζυγίων έχουμε και ποιος ο προορισμός καθενός; 101. Ποιοι είναι οι κύριοι και βοηθητικοί κλάδοι εκμετάλλευσης μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης; 102. Ποια τα τηρούμενα από τα ξενοδοχεία λογιστικά βιβλία Τι είναι δαπάνη και τι έξοδο; Σε τι διαφέρουν; 104. Τι είναι έσοδα; Ποια η διάκρισή τους ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους; 105. Ποιος ο σκοπός έκδοσης των παραστατικών κατανάλωσης σε ένα ξενοδοχείο; 106. Τι είναι, τι περιλαμβάνει και ποιες οι διακρίσεις της Διαχωριστικής κατάστασης; Σελίδα 11 από 20

12 107. Τι προσδιορίζεται με τον ισολογισμό τέλους χρήσης; Σε τι μας χρησιμεύουν τα στοιχεία που μας δίνει αυτός ο ισολογισμός; 108. Τι ονομάζουμε κεφάλαιο κίνησης και ποια η σημασία του για την ξενοδοχειακή επιχείρηση; 109. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της Υποδοχής; 110. Ποια είναι η σημασία της υποδοχής των πελατών κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο και ποια κατά την αναχώρηση τους; 111. Ποιες είναι οι εργασίες που εκτελούνται κατά την άφιξη των μεμονωμένων πελατών Ποιες είναι οι εργασίες που εκτελούνται για την υποδοχή και άφιξη ενός γκρουπ; 113. Ποια είναι η σειρά εργασιών για τη λήψη και επιβεβαίωση μιας κράτησης; 114. Για την αλλαγή μιας ήδη υπάρχουσας κράτησης ποια στοιχεία μπορούν να αλλάξουν και ποια όχι; 115. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός TWIN room κι ενός DOUBLE room; 116. Πώς καθορίζονται οι τιμές των δωματίων; 117. Σε περίπτωση OVERBOOKING, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί το ξενοδοχείο προς αντιμετώπισή του; 118. Ποια στοιχεία περιέχουν τα VOUCHERS και ποια είναι η πορεία διεκπεραίωσής τους; 119. Πού, πότε, πώς και γιατί γίνεται το ALLOCATION των δωματίων; 120. Πώς πραγματοποιείται γραφειοκρατικά μια αλλαγή δωματίου και ποιοι ενημερώνονται; 121. Σε περίπτωση βλάβης σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί το τμήμα της Υποδοχής; 122. Ποια είναι η ώρα του CHECK IN και ποια του CHECK OUT και πέραν της ώρας αυτής ποιο είναι το ύψος της χρέωσης του δωματίου; 123. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία της Υποδοχής με το τμήμα των ορόφων και γιατί; 124. Τι είναι GUEST HISTORY και ποια η σημασία της για το ξενοδοχείο; 125. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες και καθήκοντα της Υποδοχής κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια; 126. Πόσους τρόπους πληρωμής και εξόφλησης λογαριασμών πελατών γνωρίζετε; 127. Ποια στοιχεία περιέχουν οι πιστωτικές κάρτες και ποια σημεία πρέπει να προσέξει ο ταμίας για την αποδοχή τους; 128. Να αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ μιας προσωπικής επιταγής και μιας ταξιδιωτικής επιταγής ( TRAVELLER S CHEQUE) Ποιες είναι οι βασικές εργασίες και καθήκοντα κατά την νυχτερινή βάρδια; 130. Τι είναι οι διαχωριστικές-συγκεντρωτικές καταστάσεις των τμημάτων; 131. Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής του Τουριστικού Δικαίου; Σελίδα 12 από 20

13 132. Ποιες είναι οι πηγές του Τουριστικού Δικαίου; 133. Να αναφέρετε τις κατηγορίες που χωρίζονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα; 134. Να αναφέρετε τις κατηγορίες που χωρίζονται τα μη κύρια ή συμπληρωματικά ξενοδοχειακά καταλύματα; 135. Τι είναι ξενοδοχειακό συμβόλαιο και τι περιλαμβάνει; 136. Περιγράψτε τις διαδικασίες παραλαβής Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της απογραφής; 138. Να ορίσετε τι είναι το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) και πώς εφαρμόζεται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ποιες είναι οι πιθανές θετικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον; 140. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού στην λειτουργία των οικοσυστημάτων; 141. Ποιες είναι οι πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει η τουριστική ανάπτυξη στην εξασφάλιση ποιότητας περιβάλλοντος; 142. Ποιες είναι οι βασικές αρχές υγιεινής εργαζομένων σε χώρους μαζικής εστίασης; 143. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες αποφυγής ατυχημάτων σε χώρους μαζικής εστίασης; 144. Ποιες είναι οι αρχές πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου; 145. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας στο τμήμα Υποδοχής; 146. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα εστιατόριο; 147. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση; 148. Περιγράψτε τα είδη πυρκαγιάς που υπάρχουν Ποιες οι ενέργειες της διεύθυνσης ενός ξενοδοχείου προκείμενου να εξασφαλισθεί η πυροπροστασία; 150. Το τμήμα του Housekeeping έχει στενή συνεργασία με το τμήμα της Υποδοχής. Να αναφέρετε σε ποια θέματα αφορά αυτή η συνεργασία Να καταγράψετε τη σειρά εργασιών της καμαριέρας σε νοικιασμένο δωμάτιο Ποια σειρά εργασιών ακολουθείται κατά τον καθαρισμό δωματίου, μετά την αναχώρηση του πελάτη; 153. Ποια η διαδικασία που ακολουθείται από το Housekeeping κατά τη μεταφορά πελάτη σε άλλο δωμάτιο; 154. Ποια διαδικασία ακολουθείται από το Housekeeping σε περίπτωση λησμονηθέντος αντικειμένου σε δωμάτιο πελάτη που έχει αναχωρήσει; 155. Τι γνωρίζετε για το τρόλλεϋ εργασίας της καμαριέρας και πώς αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια εργασίας της; 156. Να καταγράψετε τις εργασίες που εκτελούνται στο τμήμα της Λινοθήκης Τι γνωρίζετε για τη Λινοθήκη ορόφου; Ποια η χρησιμότητα της και ποιος ο τρόπος λειτουργίας της; Σελίδα 13 από 20

14 158. Με ποιους όρους εκφράζεται η Main Courante στη λογιστική και τι εμφανίζεται καθημερινά στο βιβλίο της Μ/C; 159. Τι ονομάζουμε «ειδικές εγγραφές» στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών της M/C, πώς αυτές εμφανίζονται και πώς γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή; 160. Σύμφωνα με τις στήλες του εντύπου της Main Courante να αναφέρετε από τι αποτελείται το «Ολικό ημέρας» ενός πελάτη Τι είναι η «διαχωριστική κατάσταση» κάθε τμήματος και ποιες στήλες περιλαμβάνει; 162. Ποια έντυπα απαιτούνται για την τήρηση των τρεχούμενων λογαριασμών πελατών (εκτός από το βιβλίο αφίξεων και αναχωρήσεων της Υποδοχής); 163. Τι είναι το Day Use και πώς αυτό καταχωρείται στο έντυπο της M/C; 164. Πώς γίνεται το άνοιγμα της νέας ημερομηνίας στο έντυπο της χειρόγραφης M/C; Να αναφέρετε τη σειρά με την οποία γίνονται οι μεταφορές Να αναφέρετε τα βήματα για την εξασφάλιση επιτυχίας για ποιοτική εξυπηρέτηση Ποια είναι τα βήματα ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών; 167. Τι αποκαλείται Διευθυντικό Δικαίωμα εργοδότη; 168. Ο προσκυνηματικός τουρισμός είναι ταυτόσημη έννοια με το θρησκευτικό τουρισμό; Εξηγήστε Να αναφέρετε τρία σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος για κάθε περιοχή: Κέρκυρα, Χαλκιδική, Χίος, Εύβοια,Φωκίδα, Σπάρτη Να αναφέρετε τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση Τι ονομάζουμε σταθερό, τι μεταβλητό και τι ημιμεταβλητό κόστος; 172. Ποια η διαφορά στο άμεσο και έμμεσο κόστος; 173. Να αναφέρετε τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Δώστε τον ορισμό του RESERVATION FORECAST και εξηγήστε τη σημασία του Τι είναι το NON-SHOW και τι κάνουμε στη περίπτωση του; 176. Τι είναι το ALLOTMENT και ποιοι είναι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό; 177. Πώς γίνεται η ταξινόμηση των κρατήσεων και ποιους φακέλους χρησιμοποιούμε; 178. Πώς κατατάσσουμε τους πελάτες σύμφωνα με την προέλευσή τους και το λόγο επίσκεψής τους σε ένα ξενοδοχείο; 179. Με βάση τον κανονισμό σχέσεων ξενοδοχείου πελατών, ποιες απαγορεύσεις ισχύουν και καθορίζουν τη συμπεριφορά του πελάτη στο δωμάτιο; 180. Πότε ένα δωμάτιο χαρακτηρίζεται «OUT OF ORDER» και πότε «OUT OF INVENTORY»; 181. Ερμηνεύστε τον όρο MAIN COURANTE και εξηγήστε το ρόλο του στο τμήμα της Υποδοχής Ποια είναι η διαδικασία συμφωνίας των τμημάτων πριν από το κλείσιμο ημέρας; Σελίδα 14 από 20

15 183. ROOM OCCUPANCY και AVERAGE ROOM RATE: ερμηνεύστε τους όρους και δώστε τους τύπους υπολογισμών αυτών Να αναφέρετε τις κοινοτικές δράσεις υπέρ του Ελληνικού τουρισμού Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν φθορές στα προϊόντα κατά την αποθήκευση; 186. Να ορίσετε τι είναι αειφορία ή βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Ποιοι είναι οι κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας στο τμήμα ορόφων; 188. Ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας; 189. Ποιες είναι οι 4 περιοχές ελέγχου της διαδικασίας HACCP κατά την επεξεργασία/ παρασκευή τροφίμων; 190. Να περιγράψετε τη σύνθεση προσωπικού στο τμήμα ορόφων (Housekeeping) και να αναφέρετε επιγραμματικά τα καθήκοντα του καθενός Να καταγράψετε την τυπική οργανωτική δομή στο τμήμα πλυντηρίων Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία απογραφής λινών; 193. Να αναφέρετε ονομαστικά σε πόσες ομάδες χωρίζονται οι κάθετες στήλες στο έντυπο της χειρόγραφης Main Courante, καθώς και ποιες στήλες περιλαμβάνουν οι ομάδες αυτές Να αναφέρετε τις τακτικές εγγραφές που γίνονται καθημερινά στο έντυπο της χειρόγραφης Main Courante Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η διαδικασία «ανοίγματος λογαριασμού» και ποιες η διαδικασία «κλεισίματος λογαριασμού»; 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών πελατών Η σημασία των πελατών, των προσδοκιών και των αναγκών τους Δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα σε πελάτες και τουριστικό γραφείο Βασικές αρχές τουριστικής ψυχολογίας Σελίδα 15 από 20

16 1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η έννοια της επικοινωνίας Τα κυριότερα εμπόδια Η επίδραση της αντίληψης Το μυαλό και η επικοινωνία Η μη λεκτική επικοινωνία Η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη Η αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών Η θετική και αρνητική παρακίνηση των πελατών Πότε και πώς αποκτάται η εμπιστοσύνη των πελατών Χειρισμός αντιρρήσεων, αντιστάσεων και παραπόνων πελατών Εμπορική αλληλογραφία Η χρήση του τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας Εμπόδια στην τηλεφωνική επικοινωνία Το τηλέφωνο ως επαγγελματικό εργαλείο Παράγοντες που επηρεάζουν την τηλεφωνική επικοινωνία Σωστή τηλεφωνική συμπεριφορά Οι δυνατότητες που προσφέρει η τηλεφωνική επικοινωνία Η σημασία της οργάνωσης στις δημόσιες σχέσεις Οι βασικές αρχές της οργάνωσης Μορφές οργάνωσης-αποτελεσματικότητα-σχετικότητα Βασικές αρχές κατάρτισης προγράμματος δημοσίων σχέσεων Εξαρτημένη οργάνωση δημοσίων σχέσεων Ανεξάρτητη οργάνωση δημοσίων σχέσεων. 2. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ατομικό και Συλλογικό εργατικό δίκαιο Βασικές έννοιες εργατικού δικαίου Πηγές του ελληνικού εργατικού δικαίου- Ιεραρχία κανόνων εργατικού δικαίου Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εργατικό δίκαιο Έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή της από συγγενείς έννοιες Ορισμός της έννοιας «εργοδότης», «μισθωτός» και «επιχείρηση» Ατομική σύμβαση εργασίας και διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη Η λειτουργία της σχέσεως εργασίας Υποχρεώσεις εργαζομένου και εργοδότη από την ατομική σύμβαση εργασίας Τα χρονικά όρια εργασίας Πλήρης και μερική απασχόληση Νόμιμο ωράριο, συμβατικό ωράριο, συνεχές, διακεκομμένο, ελαστικό κ.λ.π. Η έννοια της υπερωρίας και υπερεργασίας.νόμιμη και παράνομη υπερωρία Μισθός, άδειες, δώρα, επιδόματα Ειδικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους Οι υποχρεώσεις του μισθωτού κατά την λειτουργία της εργασιακής σχέσεως Υποχρέωση παροχής εργασίας, πίστεως και εχεμύθειας Αναστολή και λήξη της σύμβασης εργασίας Καταγγελία υποχρέωση αποζημίωσης Σελίδα 16 από 20

17 Κατάχρηση δικαιώματος ακυρότητα καταγγελίας Περιορισμοί απολύσεων ομαδικές απολύσεις Σωματεία εργοδοτών και εργαζομένων Δομή και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων Συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογικές συμβάσεις εργασίας Το δικαίωμα της απεργίας Μεσολάβηση και διαιτησία στις εργασιακές σχέσεις Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Η έννοια και το περιεχόμενο της Τουριστικής Γεωγραφίας Τα γεωγραφικά στοιχεία του Τουρισμού Η γεωγραφική κατανομή του παγκόσμιου τουρισμού Πρότυπες τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη Τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα και η χαρτογράφησή τους Διάρθρωση συγκοινωνιακών μέσων Τόποι προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού Η ανάπτυξη του Oικοτουρισμού στην Ελλάδα Θρησκευτικός τουρισμός Ιαματικός τουρισμός και οι σπουδαιότερες περιοχές στην Ελλάδα (Κυλλήνη, Αιδηψός, Μέθανα) Κρατικοί και λοιποί φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Έννοια του Τουριστικού Δικαίου και ένταξή του στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα Πηγές του Τουριστικού δικαίου Είδη και κατηγορίες των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Χαρακτηριστικά, ομοιότητες, διαφορές κατά την ίδρυση και λειτουργία τους Ξενοδοχεία,ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένες επαύλεις, Motels και Campings Διαδικασία ίδρυσης και τεχνικές προδιαγραφές για τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα Μotels και τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης σήματος λειτουργίας ξενοδοχείου Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ξενοδοχείου Η επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου και της κοινοτικής πολιτικής στη διαμόρφωση του σύγχρονου Ελληνικού Τουριστικού Δικαίου. Κοινοτικές δράσεις υπέρ του Τουρισμού και των Τουριστικών επιχειρήσεων. Προσόντα ξενοδόχου, ευθύνη και υποχρεώσεις του ξενοδόχου και του υπευθύνου ξενοδοχειακής μονάδας Υποχρεώσεις του ξενοδόχου προς την επιχείρηση, τους πελάτες και τους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έννοια και συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας Παρουσίαση ενός συστήματος ποιότητας Εφαρμογή και έλεγχοι ενός συστήματος ποιότητας Σελίδα 17 από 20

18 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ Ο ρόλος της οροφοκομικής στο ξενοδοχείο Οι υπευθυνότητες της οροφοκομικής Η οργάνωση του τμήματος Το προσωπικό Εξοπλισμός Συντονισμός και προγραμματισμός εργασίας Τα καθήκοντα της προϊσταμένης ορόφων Καθαρισμός δωματίων και λουτρών Λινοθήκη Πλυντήριο Μέτρα ασφαλείας Έλεγχος λειτουργιών της οροφοκομικής Εξυπηρέτηση πελατών Συνεργασία της οροφοκομικής με το τμήμα της υποδοχής 7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η Φιλοσοφία του Marketing H ειδική περίπτωση του Marketing της φιλοξενίας Ο πελάτης του Ξενοδοχείου Διαφοροποιημένο, ομαδοποιημένο και εύστοχο Marketing Ομαδοποιήσεις της αγοράς και καθορισμός στόχων των αγορών Τοποθέτηση της αγοράς (positioning) To Marketing Mix στα ξενοδοχεία Η σχέση Προϊόντος/Υπηρεσίας Η παρουσίαση του Ξενοδοχειακού μίγματος Το μίγμα της επικοινωνίας Κανάλια διανομής Η διοίκηση του συστήματος Marketing Το Marketing Plan Τεχνικές Εμπορίας Ξενοδοχειακού Προϊόντος 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποιότητα και περιβάλλον Τουρισμός και περιβάλλον Περιβαλλοντική διαχείριση της ξενοδοχειακής επιχείρησης Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμογές τους 9. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η σημασία για μια σωστή εμφάνιση και οι βασικοί κανόνες καθαριότητας του ξενοδοχοϋπαλλήλου ΟΙ πλέον συνηθισμένες μεταδιδόμενες ασθένειες σε χώρους κοινωνικής συνάθροισης Απαραίτητοι κανόνες υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται σε : Σελίδα 18 από 20

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Front Office Manager (CFOM)

Certified Front Office Manager (CFOM) Certified Front Office Manager (CFOM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ CITY HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Σεπτέμβριος 2015 Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ! ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Τομείς εργασίας Η έννοια των εργασιακών σχέσεων Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι μία σύνθετη οικονομική μονάδα (δηλαδή πολλές εκμεταλλεύσεις κάτω από την ίδια στέγη) που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» Σήμερα την 22 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Enterprise Resource Planning

doitsimple Enterprise Resource Planning Eps Rsuc Pla Το pxss Hl είναι ένα υποσύστηµα του συνολικού περιβάλλοντος µηχανογράφησης pxss ERP. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωµένης µηχανογραφικής λύσης για την ξενοδοχειακή σας µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ;

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Οι πελάτες σας γνωρίζουν τα νέα σας; Μαθαίνουν τις Προσφορές σας; Έρχονται ξανά; Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Εκμεταλλεύεστε τις νέες τεχνολογίες; Δώστε την δυνατότητα στους πελάτες σας να έχουν το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας 1 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού Οργάνωση δέντρο κλαδιά φύλα- καρποί Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου αναφέρεται στη διαδικασία προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα