ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «Ποιότητα της Προσφερόμενης Yπηρεσίας, Ικανοποίηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων: Η περίπτωση του Ξενοδοχειακού Κλάδου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλμπάνη Παναγιώτα Επιβλέπων Καθηγητής: Μαγγανάρη Εμμανουέλα Μάιος/Ιούνιος 2010 ΠΑΤΡΑ 1

2 Εισαγωγή Η παγκόσμια ανάπτυξη επιφέρει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Καθώς υπάρχει μια βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι άνθρωποι επικεντρώνονται περισσότερο στη διασκέδαση και την αναψυχή. Γι αυτό το λόγο, ο τουρισμός και γενικότερα οι τουριστικές δαπάνες αποκτούν περισσότερη σημασία για τα νοικοκυριά, που επιζητούν τρόπους να επενδύσουν σε διασκέδαση και αναψυχή, καθώς παρατηρείται μια βελτίωση των οικονομικών τους. Ο τουρισμός αποτελεί τον κλάδο όπου η χώρα μας διαθέτει αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, κλίμα) και από τον οποίο παράγεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας μας, απασχολώντας άμεσα και έµµεσα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα η βιομηχανία της φιλοξενίας είναι βασική πηγή εσόδων για τη χώρα μας. Τα ξενοδοχεία και οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά έσοδα. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με θέματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες ξενοδοχείων, η ικανοποίηση που αποκομίζουν από την όλη διαμονή τους και ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων που οι ίδιοι υποβάλλουν. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται λόγος για τις σημαντικές ιδιότητες που αφορούν τις υπηρεσίες όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων. Περιγράφεται η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι παράγοντες που την καθορίζουν και γίνεται λόγος για τον τρόπο βελτίωσης που επιδέχεται ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Στην δεύτερη ενότητα αναλύεται ο όρος της ικανοποίησης και πόσο σημαντική είναι για τους πελάτες να την αποκομίσουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Περιγράφεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζει η συμπεριφορά των υπαλλήλων στην ικανοποίηση των πελατών. Στην τρίτη ενότητα γίνεται λόγος για τα παράπονα και με ποιόν τρόπο γίνεται η διαχείριση αυτών. Αναλύεται το γιατί οι πελάτες διαμαρτύρονται και ποια είναι η συμπεριφορά τους κατά την υποβολή παραπόνων. Περιγράφονται επίσης οι αλληλεπιδράσεις των πελατών μεταξύ τους καθώς και με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αναλύονται οι διαδικασίες όπου ακολουθούνται για την αποκατάσταση των επιπέδων ικανοποίησης μετά από κάποια αποτυχημένη προσπάθεια παροχής υπηρεσιών. Στις επόμενες ενότητες που ακολουθούν γίνεται αναφορά στην ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία για το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, καθώς επίσης γίνεται ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Γίνεται λόγος ωστόσο και για την πορεία την τουριστικής βιομηχανίας όσον αφορά το ξενοδοχειακό κλάδο, τις αφίξεις τουριστών και τα ποσοστά πληρότητας των καταλυμμάτων. Τέλος, έχουμε την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της ανάλυσης και την παρουσίαση μελλοντικών προτάσεων σχετικά με την πορεία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Ακολουθεί η παρουσίαση του ερωτηματολογίου και της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Ι. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ποιότητα των Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ιδιότητες στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ποιότητα Εξυπηρέτησης Η έννοια της Ποιότητας των Υπηρεσιών Καθοριστικοί Παράγοντες στην Ποιότητα Υπηρεσιών Βελτιώνοντας την Ποιότητα Υπηρεσιών Εξυπηρέτηση Πελατών και Ποιότητα Υπηρεσιών Οι Διαστάσεις και τα Κενά στην Ποιότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ικανοποίηση Πελατών Ικανοποίηση Πελάτη,Απόδοση και Ποιότητα Προσφερόμενης Υπηρεσίας Συμπεριφορά(Τοποθετήσεις Υπαλλήλων) και Ικανοποίηση Πελατών Ικανοποίηση στα πλαίσια της Αποτυχίας και Αποκατάστασης Υπηρεσιών Γιατί η Ικανοποίηση είναι τόσο Σημαντική; Επίπεδο Ικανοποίησης και Ποιότητα Υπηρεσιών 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράπονα Πελατών και Αποκατάσταση Υπηρεσιών Consumer Complaining Behavior [CCB] Γιατί οι καταναλωτές διαμαρτύρονται; Εθνικός χαρακτήρας Οι Σχέσεις μεταξύ της Απόκρισης των Οργανισμών στα Παράπονα και οι Διαστάσεις της Δικαιοσύνης Αλληλεπίδραση πελάτη-φορέα παροχής υπηρεσιών Αλληλεπίδραση πελάτη- περιβάλλοντος Αλληλεπίδραση πελατών Διαδικασίες Αποκατάστασης Υπηρεσιών Procedural Justice(PJ) Φωνή Ουδετερότητα Distributive Justice (DJ) Interactional justice (IJ)

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία και Επιλογή Κλάδου Ορισμός ερευνητικού προβλήματος Ορισμός σχεδίου έρευνας Μέθοδος συλλογής στοιχείων Μέθοδος δειγματοληψίας Η Τουριστική αγορά της Ελλάδας Διαμονή.. 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Ανάλυση και Αποτελέσματα Προφίλ δείγματος Ανάλυση του δείγματος Ανάλυση συχνοτήτων Πινακοειδείς Διασταυρώσεις...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα, Μελλοντική Έρευνα και Περιορισμοί Συμπεράσματα Προτάσεις- Μελλοντική έρευνα και Περιορισμοί..64 Παράρτημα Βιβλιογραφία..71 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ποιότητα των Υπηρεσιών 1.1 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στον κλάδο του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα στις αντιλήψεις των πελατών και την ικανοποίηση τους με τα ξενοδοχεία. Ο ξενοδοχειακός κλάδος ανήκει στον κλάδο των υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε στις γενικές αρχές του μάρκετινγκ υπηρεσιών Η φύση και οι ρόλοι του μάρκετινγκ διαφέρουν στο τομέα των υπηρεσιών. Ενώ και το μάρκετινγκ υπηρεσιών όπως και το μάρκετινγκ αγαθών ξεκινούν με τον κρίσιμο προσδιορισμό των αναγκών, τα αγαθά παράγονται προτού πωληθούν και οι υπηρεσίες γενικά πωλούνται πριν να παραχθούν. Παρόλα αυτά, το μάρκετινγκ υπηρεσιών έχει μια πιο περιορισμένη επίδραση στους πελάτες πριν την αγορά, από ότι το μάρκετινγκ αγαθών. Οι πελάτες πρέπει να δοκιμάσουν την άυλη υπηρεσία μέχρι να την καταλάβουν. Η άυλη φύση των υπηρεσιών δημιουργεί δυσκολίες στο να φανταστούν και να εκδηλώσουν επιθυμία για την υπηρεσία οι πελάτες, απ ότι στην περίπτωση των αγαθών. Οι πελάτες που αγοράζουν για παράδειγμα φορολογικές συμβουλές δεν έχουν κάποιο κουμπί να γυρίσουν ή να πατήσουν, ή κάποια εικόνα για να δουν. Η αντίληψη των πελατών για το ρίσκο που παίρνουν τείνει να είναι υψηλή για τις υπηρεσίες επειδή τις υπηρεσίες δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε, να τις μυρίσουμε, να τις γευτούμε ή να τις δοκιμάσουμε πριν την αγορά. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν ένα τεστ ντράιβ σε ένα αυτοκίνητο αλλά δεν μπορούν να παραθερίσουν σε ένα θέρετρο αν δεν εγγραφούν πρώτα σαν φιλοξενούμενοι. Οι υπηρεσίες εξουσιάζονται από ιδιότητες που μπορούν να αξιολογηθούν μετά την αγορά και κατά τη διάρκεια της παραγωγής- κατανάλωσης. Στις υπηρεσίες, τόσο το μετά την πώληση μάρκετινγκ(post-sale marketing) μέσω του συντονισμού μιας ικανοποιητικής εμπειρίας κατά την παραγωγή, όσο και η από στόμα σε στόμα (wordof-mouth) επικοινωνία (που είναι αναπληρωματική-συμπληρωματική για την άμεση εμπειρία των πελατών) έχει σημαντική επίδραση στην «κατάκτηση» της πιστότητας των πελατών. Oι marketers υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν στην συνειδητοποίηση των εμπορικών σημάτων και να προκαλέσουν τη δοκιμή πριν από την πώληση, αλλά καταδεικνύουν τα οφέλη και χτίζουν την προτίμηση των εμπορικών σημάτων πιο αποτελεσματικά μετά την πώληση. Η ανώτερη υπηρεσία(superior service) δεν μπορεί να παραχθεί σε ένα εργοστάσιο, να συσκευαστεί και να σταλεί στους πελάτες. Αντίθετα, οι πελάτες στην πραγματικότητα εισχωρούν στο εργοστάσιο ( για παράδειγμα το αεροδρόμιο και το αεροπλάνο) για να καταναλώσουν την υπηρεσία όταν παράγεται. Οι παραγωγοί (producers) με τους οποίους οι πελάτες αλληλεπιδρούν, όπως οι πράκτορες αεροπορικών εισιτηρίων, οι αχθοφόροι και οι αεροσυνοδοί εκτελούν το διπλό ρόλο των marketers. Το πώς το προσωπικό συμπεριφέρεται στους 5

6 καταναλωτές- πως δρουν, τι λένε, τι δεν λένε, η όλη τους εμφάνιση- επιδρά στο αν οι καταναλωτές θα προτιμήσουν την εταιρία ξανά. (Berry, Parasuraman,, 1991) 1.2 Ιδιότητες στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται δέκα ιδιότητες που ο πελάτης θεωρεί σημαντικές στην αξιολόγηση των υπηρεσιών (Cooper and Summer, 1990). Οι ιδιότητες αυτές είναι πολύ καθοριστικές για το πώς ο πελάτης αντιλαμβάνεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες και είναι οι εξής: 1. Να καλείται πίσω όταν υπάρχει υπόσχεση. 2. Να λαμβάνει επεξήγηση του πώς συνέβη το πρόβλημα. 3. Να υπάρχει παροχή πληροφοριών για να το ποια νούμερα θα κληθούν σε περίπτωση ανάγκης. 4. Άμεση επικοινωνία όταν ένα πρόβλημα αναδύεται. 5. Να επιτρέπεται να υπάρχει ομιλία με κάποιον υπεύθυνο. 6. Να παρέχεται ενημέρωση για το πόσος χρόνος χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος. 7. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λυθεί. 8. Να υπάρχει αντιμετώπιση σαν να είναι άνθρωπος και όχι απλά ένας αριθμός λογαριασμού. 9. Να παρέχονται τρόποι για πιθανή αποφυγή μελλοντικού προβλήματος. 10. Να υπάρχει ενημέρωση για πιθανή πρόοδο σε περίπτωση που ένα πρόβλημα δεν λυθεί άμεσα. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών εξαρτάται από τις ιδιότητες αυτές και καθορίζουν το κατά πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πελάτης. 1.3 Ποιότητα Εξυπηρέτησης Στην ενότητα αυτή ακολουθεί η ανάλυση της έννοιας της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Philip Crosby(1979) ορίζει την ποιότητα σαν τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές. Ο Christian Gronroos(1984) διαχωρίζει την ποιότητα σε τεχνική ποιότητα (αυτό που παραδίδεται) και σε λειτουργική ποιότητα (πώς θα παραδοθεί). Πιστεύει το πώς στην παράδοση υπηρεσιών. Ο Jarmo Lehtinen βλέπει την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας σε όρους της διαδικασίας ποιότητας και του αποτελέσματος ποιότητας. Η πρώτη κρίνεται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης ενώ η δεύτερη από τον πελάτη αφού όμως η υπηρεσία παρασχεθεί. Αν και είναι πλέον αποδεκτό ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι σημαντική για την εταιρική στρατηγική και τον προγραμματισμό, δεν υπάρχουν σαφείς ορισμοί για την ποιότητα. Πολλοί από τους ορισμούς επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών και 6

7 τις απαιτήσεις τους. Για παράδειγμα, οι Lewis και Brooms(1983) πιστεύουν ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα μέτρο του πόσο καλά οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνάδουν με τις προσδοκίες του πελάτη. Ο Creedon(1988) αναφέρει ότι ο δικός του εταιρικός στόχος είναι η εκπλήρωση ή η υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη ενώ την παροχή μιας καλύτερης εξυπηρέτησης από αυτή που περιμένει ο πελάτης ήταν ένα σχόλιο από έρευνα του Lewis(1988). Επιπλέον, μια σειρά ορισμών αναφέρονται στις συγκρίσεις από τους καταναλωτές, των προσδοκιών τους από την εξυπηρέτηση και των αντιλήψεών τους από την πραγματική εξυπηρέτηση που ελάμβαναν (Gronroos, 1982; Berry et al., 1985; 1988). Ο όρος προσδοκίες, όπως χρησιμοποιείται στην ορολογία της ποιότητας υπηρεσιών διαφέρει από τον τρόπο που χρησιμοποιείται στον όρο της ικανοποίησης του πελάτη. Στην δεύτερη περίπτωση, οι προσδοκίες θεωρούνται ως προβλέψεις που γίνονται από τον πελάτη για το τι είναι πιθανό να συμβεί σε μια πιθανή συναλλαγή. Σύμφωνα με τον Οliver (1981): Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι προσδοκίες είναι πιθανότητες που καθορίζονται από τον πελάτη για την πραγματοποίηση θετικών και αρνητικών συμβάντων αν ο καταναλωτής ασκήσει κάποια συμπεριφορά. Αντίθετα στη βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών, οι προσδοκίες εμφανίζονται ως οι επιθυμίες ή τα θέλω των καταναλωτών. Αυτές θα επηρεάζονται από την εμπειρία του παρελθόντος. Έχει διαπιστωθεί ότι αν οι προσδοκίες διατηρούνται σταθερές, υψηλότερα επίπεδα επίδοσης οδηγούν σε υψηλότερες αξιολογήσεις(oliver, 1977). Εάν υπάρχει μια κατάσταση όπου οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες από την επίδοση, τότε η αντιληπτή ποιότητα είναι κάτι λιγότερο από ικανοποιητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι χαμηλής ποιότητας. Η ταυτολογία υπάρχει έτσι ώστε αν οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες από την επίδοση, όπως για παράδειγμα σε ένα καλό εστιατόριο, τότε η αντιληπτή ποιότητα μπορεί να είναι χαμηλή και το πραγματικό πρότυπο της υπηρεσίας, σε απόλυτους όρους θα εξακολουθήσει να είναι υψηλό από ότι σε ένα φτηνό εστιατόριο. Αυτό το συμπέρασμα προσθέτει σύγχυση σε κάθε συζήτηση γα καλή ή κακή ποιότητα εξυπηρέτησης με τη χρήση ενός μοντέλου προσδοκιών έναντι της επίδοσης. 1.4 Η έννοια της Ποιότητας των Υπηρεσιών Οι ερευνητές έχουν καθορίσει την αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών ως την κρίση των καταναλωτών ή την εντύπωση που έχουν για την τελειότητα μιας οντότητας ή την ανωτερότητά της (Cronin and Taylor,1992;Parasuraman et al., 1985, 1988). Η ανακάλυψη του μέτρου της ποιότητας υπηρεσιών είναι το πρότυπο χάσματος που καθορίζει τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικής απόδοσης που οδηγεί την αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών (Cronin and Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1988). Σύμφωνα με τον Grönroos(1982, 1984) οι προσδοκίες ενεργούν ως πρότυπα ενάντια στην όποια απόδοση μπορεί να κριθεί. Από την αντίθετη πλευρά, η προσέγγιση του χάσματος στην ποιοτική μέτρηση έχει αποτελέσει το αντικείμενο ουσιαστικής κριτικής και συζητήσεων. Οι Babakus και Boller (1992), 7

8 προτείνουν ότι η μέτρηση των προσδοκιών προσθέτει περιορισμένη πληροφόρηση πέρα από αυτό που κερδίζεται από τη μέτρηση της απόδοσης υπηρεσιών μόνο. Οι Cronin και Taylor (1992) ομοίως προτείνουν ότι οι ερευνητές απορρίπτουν τα μέτρα προσδοκίας κατά την αξιολόγηση των ποιοτικών αντιλήψεων των υπηρεσιών. Η πολυπλοκότητα των αξιολογήσεων της ποιότητας υπηρεσιών είναι εμφανής στις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για να παρουσιαστεί η δομή διάστασης των αντιλήψεων για την αυτήν(buttle, 1996). Η ευρέως διαδεδομένη κλίμακα SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, 1988), για παράδειγμα, έχει επικριθεί εφ όσον οι πέντε διαστάσεις της δηλ. αξιοπιστία, ανταπόκριση, διαβεβαίωση, κατανόηση και χειροπιαστά στοιχεία - είναι δύσκολο να παρουσιαστούν στα πλαίσια των υπηρεσιών (Buttle, 1996). Αν και οι ερευνητές διαφωνούν για τον τρόπο όπου οι αντιλήψεις για την ποιότητα υπηρεσιών θα έπρεπε να μετράται, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα πολυσυζητημένο αντικείμενο μελέτης (Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1988; Brady and Cronin, 2001). Έχει προταθεί ότι η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να περιλάβει πολλά στοιχεία που απεικονίζουν τα στοιχεία της τεχνικής ποιότητας, της λειτουργικής ποιότητας και της ποιότητας περιβάλλοντος Grönroos, 1982; Rust and Oliver, 1994; McDougall and Levesque, 1994). Ο Grönroos(1982), για παράδειγμα, προτείνει ότι η ποιότητα υπηρεσιών περιλαμβάνει δυο ευδιάκριτα συστατικά: Την τεχνική πτυχή ή ότι παρέχεται Την λειτουργική πτυχή ή πως παρέχεται η υπηρεσία Διάφοροι ερευνητές έχουν συζητήσει την πιθανότητα ότι οι ποιοτικές αντιλήψεις υπηρεσιών μπορούν να εξαρτηθούν από τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας (Cronin and Taylor, 1992; Haywood-Farmer, 1987). Ο Haywood-Farmer (1987), για παράδειγμα, πρότεινε ότι οι διαστάσεις στις οποίες μια υπηρεσία μπορεί να διαχωριστεί (πχ. βαθμός εργασίας, επίπεδα επαφών και αλληλεπιδράσεων) μπορούν να καθορίσουν το κατάλληλο μίγμα των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών, που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους (Berry, Parasuraman and Zeithaml, 1985) συνοψίζεται η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών στις παρακάτω προτάσεις : Οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την ποιότητα υπηρεσιών προκύπτουν από τη σύγκριση των προσδοκιών πριν τη λήψη υπηρεσιών και των πραγματικών προσδοκιών μετά την εξυπηρέτηση. Αν οι προσδοκίες συναντηθούν, η ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται ικανοποιητική. Αν όχι, τότε θεωρείται κάτι λιγότερο από ικανοποιητική. Η σύνδεση των προσδοκιών/εμπειριών είναι συνεπής με τα συμπεράσματα του Gronroos που βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις για τη ποιότητα προκύπτουν από τη διαδικασία και από το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης. Ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία εκτελείται μπορεί να αποτελέσει καίριο χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης την αντιλαμβάνεται. Η ποιότητα υπηρεσιών περιλαμβάνει δυο επίπεδα. Πρώτον, υπάρχει το επίπεδο ποιότητας στο οποίο η τακτική υπηρεσία προσφέρεται. Στη 8

9 συνέχεια, υπάρχει το επίπεδο ποιότητας στο οποίο οι εξαιρέσεις και τα προβλήματα λαμβάνουν χειρισμό. Η προσφορά σωστών υπηρεσιών απαιτεί δυναμικότητα και στα δύο επίπεδα. Όταν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία έρχεται στην επιφάνεια. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πελατών και αντιπροσώπων της εταιρίας μπορούν να δώσουν εικόνα της ποιότητας προσφερόμενης υπηρεσίας. 1.5 Καθοριστικοί Παράγοντες στην Ποιότητα Υπηρεσιών Στην παρούσα ενότητα καθορίζονται οι δέκα σημαντικοί παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών. Εικονικά όλοι οι συνήθεις καταναλωτές εξετάζονται για τις προσδοκίες που είχαν για τις υπηρεσίες, τις προτεραιότητες και τις εμπειρίες τους και οι δέκα παράγοντες παρουσιάζονται παρακάτω. 1. Αξιοπιστία(Reliability) : περιλαμβάνει συνοχή της απόδοσης και αξιοπιστία. Η επιχείρηση αποδίδει τη σωστή υπηρεσία από την πρώτη στιγμή. Επίσης η επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις της. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: ακρίβεια πληρωμών, σωστή καταγραφή στοιχείων και απόδοση της εξυπηρέτησης την προκαθορισμένη ώρα. 2. Ανταπόκριση(Responsiveness) : αφορά την προθυμία ή την ετοιμότητα των εργαζομένων να παρέχουν εξυπηρέτηση. Περιλαμβάνει την επικαιρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών: ταχυδρόμηση ενός λάθους της συναλλαγής έγκαιρα, καλώντας πίσω τον πελάτη γρήγορα, παρέχοντας ταχεία εξυπηρέτηση. 3. Αρμοδιότητα(Competence) : σημαίνει κατοχή των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώση για την απόδοση υπηρεσίας. Περιλαμβάνει: γνώση και ικανότητα του προσωπικού που έρχεται σε επαφή, γνώση και ικανότητα του υποστηρικτικού προσωπικού διαχείρισης και ερευνητική ικανότητα της επιχείρησης. 4. Πρόσβαση(Access) : περιλαμβάνει την ικανότητα προσέγγισης και την περίπτωση επαφής. Αυτή σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι εύκολα προσβάσιμη από το τηλέφωνο( οι γραμμές δεν είναι κατειλημμένες), δεν είναι εκτεταμένο το χρονικό διάστημα για τη λήψη της υπηρεσίας και οι ώρες λειτουργίας είναι προσιτές. 5. Ευγένεια(Courtesy) : περιλαμβάνει το σεβασμό, την μελέτη και τη φιλικότητα του προσωπικού μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία (ρεσεψιονίστ, χειριστές τηλεφώνων). Έχουμε την ξεκάθαρη και κόσμια εμφάνιση του προσωπικού που έρχεται δημόσια σε επαφή. 6. Επικοινωνία(Communication) : σημαίνει τη διατήρηση των πελατών ενήμερων στην γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν. Επίσης περιλαμβάνει το προσεκτικό άκουσμα των πελατών. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμόσει τη γλώσσα της για τους διαφορετικούς 9

10 καταναλωτές. Εδώ έχουμε και την επεξήγηση της ίδιας της υπηρεσίας, του πόσο η υπηρεσία θα κοστίσει και την εξασφάλιση του πελάτη ότι το πρόβλημα του θα αντιμετωπιστεί. 7. Αξιοπιστία(Credibility) : περιλαμβάνει τις έννοιες της αξιοπιστίας και της τιμιότητας. Πράγματα που συνεισφέρουν στην αξιοπιστία είναι το όνομα, η αξιοπιστία της εταιρίας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του προσωπικού για επικοινωνία. 8. Ασφάλεια(Security) : είναι η ελευθερία από τον κίνδυνο, το ρίσκο ή την αμφιβολία. Περιλαμβάνει τη φυσική ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα. 9. Κατανόηση(Understanding the customer) : του πελάτη, αναμιγνύεται με τη προσπάθεια κατανόησης των αναγκών του. Περιλαμβάνει την εκμάθηση συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών, την παροχή εξατομικευμένης προσοχής και την αναγνώριση των τακτικών πελατών. 10. Απτότητα(Tangibles) : περιλαμβάνει τη φυσική μαρτυρία της υπηρεσίας : φυσικές διευκολύνσεις, παρουσία του προσωπικού, εργαλεία ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας.(berry, Parasuraman and Zeithaml, ) 1.6 Βελτιώνοντας την Ποιότητα Υπηρεσιών Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα. Οι ιδέες που μπορούν να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητας παρουσιάζονται παρακάτω. Καθορισμός των πρωταρχικών παραγόντων της ποιότητας : Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών ξεκινά με μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί την έρευνα προκειμένου να αναγνωρίσει τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ποιότητας που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον των τμημάτων της αγοράς. Είναι απαραίτητο να βρεθεί το μείγμα των αλλαγών στη ποιότητα υπηρεσιών όταν αυτή αποτελεί μια εξαίρεση παρά μια συνηθισμένη υπηρεσία. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση του πως η εταιρία και οι ανταγωνιστές της συνδέονται από τα τμήματα της αγοράς με τους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα. Διαχείριση των προσδοκιών του πελάτη : Οι προσδοκίες που οι πελάτες εμφανίζουν στο σύστημα υπηρεσιών παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις αντιλήψεις ποιότητας που τελικά αναπτύσσουν. Αποφεύγοντας τους πειρασμούς προώθησης των υποσχέσεων μπορεί να βοηθήσει μια εταιρία να φτάσει σε μια καλή εικονική ποιότητα. Αναπτύσσοντας μη ρεαλιστικούς στόχους μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες αρχικές επιχειρήσεις, αλλά αναπτύσσεται και η απογοήτευση του πελάτη που οδηγεί στην αποθάρρυνση της επανάληψης επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάριν, η αλυσίδα ξενοδοχείων χωρίς εκπλήξεις ρισκάρει τη φήμη της για την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει, κάθε φορά που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. 10

11 Είναι καλύτερο να υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη η εκάστοτε επιχείρηση από το να απογοητεύει αυτόν. Διαχείριση των στοιχείων: Στενά συνδεδεμένη με την ιδέα της διαχείρισης των προσδοκιών του πελάτη, είναι η έννοια της διαχείρισης των στοιχείων. Επειδή η προσφορά υπηρεσιών είναι μια παράσταση και δεν μπορεί να μετρηθεί όπως στην περίπτωση των αγαθών, οι καταναλωτές τείνουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με στοιχεία συνδεδεμένα με αυτή για τη φύση και τη ποιότητα των υπηρεσιών. Η έννοια της διαχείρισης στοιχείων παραπέμπει στο να καταστήσει σαφές ότι τα απτά-χειροπιαστά αυτά στοιχεία μεταφέρουν τις σωστές ενδείξεις. Σε αυτή την έννοια συμπεριλαμβάνονται η φυσική ευκολία παροχής υπηρεσιών, η παρουσία των φορέων παροχής υπηρεσιών, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών, οι καταστάσεις λογαριασμού και το λογότυπο της επιχείρησης. Επιμόρφωση των πελατών για την παροχή υπηρεσιών: Αυτή η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει μια εταιρία παροχής υπηρεσιών να ενισχύσει την αξιοπιστία της για το ότι είναι στο μέρος του πελάτη μέσω της βοήθειας που παρέχουν για την κατάρτιση αυτού. Οι πιο καταρτισμένοι πελάτες είναι πιθανότερο να λάβουν πιο σωστές αποφάσεις, οδηγώντας σε περισσότερη ικανοποίηση. Η κατάρτιση του πελάτη παίρνει διάφορους τύπους. Η επιχείρηση μπορεί να εκπαιδεύσει του πελάτες να εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες οι ίδιοι. Η Whirlpool, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει ένα σύστημα αυτοεξυπηρέτησης. Η επιχείρηση επίσης μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να καταλαβαίνουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία. Ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας: η ανώτερης ποιότητας υπηρεσία σε μια σταθερή βάση απαιτεί την ποιότητα ενσωματωμένη στην κουλτούρα μια εταιρίας, όπου η ποιότητα γίνεται έγκυρη. Το χτίσιμο μιας κουλτούρας για ποιότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, όπως την πρόσληψη προσωπικού με την ικανότητα συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα, την εκπαίδευση και τον έλεγχο ότι όντως συμμορφώνονται με αυτά καθώς και την ανταμοιβή αυτών όταν είναι επιτυχημένοι. Αυτοματοποίηση της ποιότητας: Αντικαθιστώντας ή ενισχύοντας τις ανθρώπινες προσπάθειες με αυτοματοποιημένα μηχανήματα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός λάθους κατά την παραγωγή μια υπηρεσίας. Πχ. οι επιχειρήσεις ασφάλειας αναπτύσσουν τεχνολογίες προσφοράς on-line υπηρεσιών για την επεξεργασία των συναλλαγών. Το κλειδί για τη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με την τεχνολογία είναι η κατανόηση των προτεραιοτήτων του πελάτη αρκετά ώστε να γνωρίζουν ποιες πτυχές της εξυπηρέτησης απαιτούν το ανθρώπινο στίγμα και ποιες την κλίση προς την αυτοματοποίηση. Βρίσκοντας το μείγμα της υψηλής αφής και υψηλής τεχνολογίας μπορεί να υπάρξει μια καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτηση. Παρακολούθηση της πορεία της υπηρεσίας: Η ενέργεια αυτή μπορεί να βοηθήσει στην απομόνωση των πτυχών των υπηρεσιών που απαιτούν 11

12 Ο ρόλος της ποιότητας των υπηρεσιών σαν δείκτης της ικανοποίησης του πελάτη και των οργανωτικών επιδόσεων είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένος και έχει οδηγήσει σε σημαντική ώθηση την ανάπτυξη της έρευνας τα τελευταία χρόνια. 1.7 Εξυπηρέτηση Πελατών και Ποιότητα Υπηρεσιών Η εξυπηρέτηση των πελατών στον τομέα των βιομηχανιών παροχής υπηρεσιών εξακολουθεί να αποκτά μεγάλη σημασία. Οι καταναλωτές έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που υπαγορεύεται από ανταγωνιστικές τάσεις έχει οδηγήσει στην αύξηση των προσδοκιών του πελάτη. Επιπλέον, οι πελάτες γίνονται όλο και πιο επικριτικοί για την ποιότητα των υπηρεσιών που δοκιμάζουν (Albrecht and Zemke, 1985). Οι προσδοκίες είναι οι επιθυμίες ή τα θέλω των πελατών όπου διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη εμπειρία από μια εταιρία και το μείγμα μάρκετινγκ των εισροών που περιέχει τα φυσικά στοιχεία, τη διαδικασία και τους ανθρώπους (Booms and Bitner, 1981). Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει αγαθά και απτές ενδείξεις που μπορεί να είναι απαραίτητες στην υπηρεσία που αγοράζεται. Η διαδικασία αναφέρεται στα συστήματα παροχής υπηρεσιών και η έννοια άνθρωποι αναφέρεται στο προσωπικό εξυπηρέτησης που είναι απαραίτητο για την παραγωγή μιας υπηρεσίας. Η διοίκηση της εταιρίας είναι πολύ πιο ενήμερη των αναγκών του καταναλωτή και οι εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν επιτρέψει στους οργανισμούς να διευκολύνουν την ανταλλαγή πελάτη-εταιρίας τη στιγμή της επαφής. Επίσης, όλο και πιο εξελιγμένα συστήματα πληροφοριών μάρκετινγκ/ μάνατζμεντ έχουν επιτρέψει την ενασχόληση με ιδέες προσανατολισμένες στον πελάτη, κάτι που δέκα χρόνια πριν θα ήταν ανέφικτο, όπως πχ. οι βάσεις δεδομένων των πελατών. Οι Leonard και Sasser(1982) υποστηρίζουν ότι η ποιότητα έχει καταστεί μείζονα στρατηγική μεταβλητή στη μάχη για το μερίδιο αγοράς. Αυτό αντανακλάται από τους Berry et al. (1989) που πιστεύουν ότι η υπεροχή της εξυπηρέτησης αποτελεί το βασικό στρατηγικό όπλο. Έτσι, η ποιότητα είναι συχνά μια μεταβλητή-κλειδί στο στρατηγικό σχεδιασμό και οι οργανισμοί που γίνονται ηγέτες στη ποιότητα υπηρεσιών χαρακτηρίζονται από τη δέσμευση της διοίκησης και μιας εταιρικής κουλτούρας που ενθαρρύνει το καταναλωτή και δίνει έμφαση στη ποιότητα ολόκληρης της εταιρίας. 12

13 1.8 Οι Διαστάσεις και τα Κενά στην Ποιότητα Οι Parasuraman et al. (1985) ορίζουν την αντιληπτή ποιότητα σε μια υπηρεσία να είναι μια συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών για μια υπηρεσία και των αντιλήψεων τους για την πραγματική παρεχόμενη υπηρεσία από τον οργανισμό. Πρότειναν επίσης ότι η διαφορά αυτή επηρεάζεται από πολλές άλλες διαφορές ή κενά που μπορεί να συμβούν εκτός οργανισμού. Έτσι οδηγήθηκαν στον εντοπισμό τεσσάρων κενών/ ελλείψεων: Οι αντιλήψεις της διοίκησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών προσδοκιών του πελάτη διαφέρουν από τις πραγματικές επιθυμίες των πελατών πχ. οι μάνατζερ δεν γνωρίζουν απαραίτητα τι θέλουν οι πελάτες και τι περιμένουν από την επιχείρηση. Οι πραγματικές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών διαφέρουν από τις αντιλήψεις της διοίκησης για τις προσδοκίες του πελάτη, πχ. ακόμα και αν οι ανάγκες του καταναλωτή είναι γνωστές, οι απαραίτητες προδιαγραφές της υπηρεσίας μπορεί να μην έχουν οριστεί, πιθανόν λόγω έλλειψης πόρων, περιορισμών ή μιας απουσίας δέσμευσης σε μια κουλτούρα και ποιότητα υπηρεσιών. Η υπηρεσία που παρέχεται είναι διαφορετική από τις προδιαγραφές της διοίκησης για τις υπηρεσίες: πχ. οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να τεθούν, αλλά η υψηλή ποιότητα μπορεί να μην είναι σίγουρη λόγω (για παράδειγμα) διακυμάνσεων στις επιδόσεις του προσωπικού επαφής : οι εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να εκτελέσουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Οτιδήποτε έχει ειπωθεί για την υπηρεσία στις εξωτερικές επικοινωνίες είναι διαφορετικό από την υπηρεσία που παρέχεται. Εξωτερικές δράσεις όπως η διαφήμιση και η προώθηση μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες και αντιλήψεις των καταναλωτών στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία και έτσι είναι σημαντικό να μην υπάρχει υπόσχεση για παροχή περισσότερων υπηρεσιών από αυτές που πραγματικά μπορούν. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ικανοποίηση Πελατών Μια ποικιλία μελετών υποστηρίζουν ότι υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα customer loyalty(πιστότητας των πελατών). (Anderson and Sullivan 1993,Bearden and Teel 1983,Bolton and Drew 1991, Boulding et al. 1993, Fornell 1992, LaBarbera and Mazursky 1983, Oliver 1980, Oliver and Swan 1989). Αυξάνοντας το customer loyalty, είναι αποδεκτό, ότι η ικανοποίηση του πελάτη βοηθά στην εξασφάλιση μελλοντικών εσόδων (Fornell 1992, Rust et al. 1994, Rust 1995),τη μείωση του κόστους των μελλοντικών συναλλαγών (Reichheld and Sasser 1990) και τη μείωση της πιθανότητας ότι οι πελάτες θα εκλείψουν αν η ποιότητα είναι ασταθής (Anderson and Sullivan 1993). Εσωτερικά, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη, μειώνονται τα κόστη που συνδέονται με τα ελαττωματικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τα κόστη εγγύησης, η επαναλειτουργία/ αντικατάσταση ελαττωματικών αγαθών, η διαχείριση/ διευθέτηση παραπόνων (Crosby 1979,Fornell and Wernerfelt 1988, Garvin 1988, Gilly and Gelb 1982,TARP 1979,1981). Η από στόμα σε στόμα διάδοση της ικανοποίησης των πελατών μειώνει το κόστος της προσέλκυσης νέων πελατών και εμπλουτίζει την φήμη της όλης επιχείρησης, ενώ από την άλλη πλευρά οι ανικανοποίητοι πελάτες οδηγούν σε αντίθετο αποτέλεσμα.(anderson 1994,Fornell 1992). Επίσης υποστηρίζεται ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ανώτερη ποιότητα απολαμβάνουν και υψηλότερων οικονομικών εσόδων (Aaker and Jacobson 1994, Anderson et al.1994, Capon et al.1990, Neison et al.1992.) 2.1 Ικανοποίηση Πελάτη, Απόδοση και Ποιότητα Προσφερόμενης Υπηρεσίας Διάφορες μελέτες έχουν εστιάσει στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης πελάτη σε επίπεδο επιχείρησης και απόδοσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ικανοποίηση του πελάτη παρέχει μια ποικιλία οικονομικών οφελών στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση του πελάτη έχει βρεθεί να αυξάνει τα έσοδα (Gomez et al., 2004), καθιστά τη ζήτηση πιο ανελαστική (Anderson, 1996), και μειώνει τις δαπάνες για νέους πελάτες και την ενασχόληση με τη φτωχή ποιότητα, τις ατέλειες και τις διαμαρτυρίες (Anderson et al., 1997). Απεικονίζοντας αυτά τα οφέλη, η ικανοποίηση πελατών έχει βρεθεί να βελτιώνει την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων (Mittal et al., 2005), να αυξάνει την κερδοφορία της επιχείρησης (Capon et al., 1990; Aaker and Jacobson, 1994; Anderson et al., 1994) και να ενισχύει την αξία της επιχείρησης στην αγορά (Aaker and Jacobson, 1994; Ittner and Larcker, 1998). Η διαφορά μεταξύ ποιότητας και ικανοποίησης αποτελεί επίσης ένα θέμα συζήτησης. Ο Oliver(1981, p.27) ορίζει την ικανοποίηση ως μια περίληψη της 14

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της.

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αναγκαιότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING:

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING: ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (Α.Ε.Μ:115)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα