ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ..."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Άννα Κ. Ζαρκάδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 4 ΒΡΑΒΕΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ... 5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 1/20 18/03/2014

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Επώνυμο Όνομα Πατέρα Εθνικότητα Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο Άννα Ζαρκάδα (επίσης γνωστή ως Zarkada-Fraser) Κωνσταντίνος Ελληνική και Αυστραλιανή Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πατησίων 76, Αθήνα ΣΠΟΥΔΕΣ Dctr f Philsphy στο Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο: Queensland University f Technlgy (QUT), Brisbane Αυστραλίας Τίτλος Διατριβής: Tendering Ethics: A Study f Cllusive Tendering frm a Marketing Ethics Perspective (Ηθική των Δημόσιων Μειοδοτικών Διαγωνισμών: Μια Μελέτη των Συμπαιγνιών από την Προοπτική της Ηθικής του Μάρκετινγκ). Επιβλέπων Καθηγητής: Prf. Martin Skitmre Master f Science (by research) στο Διεθνές Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο: The University f Manchester, Manchester Ηνωμένου Βασιλείου Τίτλος Διατριβής: An Investigatin int the Marketing Orientatin f UK Cnstructin Firms twards the Russian Market (Διερεύνηση του Προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ των Κατασκευαστικών Εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την αγορά της Ρωσίας). Επιβλέπων Καθηγητής: Prf. Nigel Hlden Πτυχίο Εμπορικών Επιστημών με Ειδίκευση Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα Ελλάδα. Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς Επάρκεια Άδεια Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα - Ελλάδα Πτυχίο Μεταφραστή Αγγλικών από και προς τα Ελληνικά (Certificate f Prficiency in Translatin Frm and Int Greek) Πανεπιστήμιο: Cambridge University, Cambridge Ηνωμένου Βασιλείου. Βαθμός Πτυχίου: Άριστα (Α). ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1996 Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής - Queensland University f Technlgy 1995 Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ryal Melburne Institute f Technlgy (δεν την αποδέχτηκα για οικογενειακούς λόγους) ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 2/20 18/03/2014

3 Για την εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα πλαίσια του κοινού εκπαιδευτικού και ερευνητικού προγράμματος των πανεπιστημίων UMIST και Limptu Institute της Αγίας Πετρούπολης, Ρωσίας). ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Ιαπωνικά Πτυχίο Prficiency του Cambridge University Επίπεδο Certificat de Langue Pratique Βασικές γνώσεις Περίπου 500 χαρακτήρες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Griffith University, Brisbane - Αυστραλίας «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών ΔΕΠ ανώτερων βαθμίδων» με θέματα Research Higher Degree Supervisin (Επίβλεψη Υποψηφίων Διδακτόρων) Research Training and Funding (Εκπαίδευση Ερευνητών & Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων) Flexible and Distance Learning & Cnstructin f Teaching Websites (Ευέλικτη και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατασκευή Διδακτικών Ιστοσελίδων) Thunderbird Schl f Glbal Management, Phenix & Sedna, Arizna, ΗΠΑ «Faculty Develpment in Internatinal Business Prgram (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διδακτικών και Ερευνητικών Δεξιοτήτων για Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ στην Επιστήμη του Διεθνώς Επιχειρείν)» με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία και επίβλεψη ερευνητικών εργασιών στα μαθήματα Internatinal Marketing (Διεθνές Μάρκετινγκ) Exprt Management (Οργάνωση και Διοίκηση Εξαγωγών) Queensland University f Technlgy (QUT), Brisbane Αυστραλίας Μαθήματα του Προγράμματος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (credit twards the Graduate Diplma in Higher Educatin» Teaching at University (Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο) Equity and Diversity in the Classrm (Δικαιοσύνη και Διαφορετικότητα στην Αίθουσα Διδασκαλίας) The Rle f Assessment in Higher Educatin (Ο Ρόλος της Αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση) Teaching Large Classes (Διδασκαλία σε Μεγάλες Τάξεις) Recruitment and Selectin in Higher Educatin: Plicies and Strategies (Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πολιτικές και Στρατηγικές) ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.Ε. - Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Υπουργείο Ανάπτυξης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π. Α&ΕΚ) «Κατάρτιση Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Xρήσης ΤΠΕ με επιλογή Παρουσιάσεις (PwerPint)» (Ε.Π. ΚτΠ) «Μηχανογραφημένη Λογιστική Φοροτεχνικά Θέματα» (ΕΠΑΝ). LearnTel Pty Ltd, Nsa, Queensland - Αυστραλίας. Technlgy Optins fr Educatin and Training (Χρήση του Διαδικτύου και των Νέων ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 3/20 18/03/2014

4 1991 Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Σ.Ε.Κ.). Prmtin f Educatinal Services (Προώθηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών) Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών Μάρκετινγκ Εξαγωγών και Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Λογισμικό Υποστήριξης της Έρευνας Λογισμικό Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Εμπορικές εφαρμογές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διαχείριση βιβλιογραφίας (EndNte) Ανάλυση στατιστικών στοιχείων (SPSS) Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (NViv) Διαχείριση διδακτικών ιστοσελίδων (Mdle, Blackbard, EditLive) Σχεδιασμός εκπαιδευτικών πακέτων με τεχνικές διαλογικών πολυμέσων (interactive multimedia) Διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης (n-line testing sftware) Χρήση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Argus ERP) Διαχείριση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (plesk) Κατασκευή και Διαχείριση ιστοσελίδων (web builder) ΑΛΛΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Αρχιτεκτονική και Εικαστικές Τέχνες Λογοτεχνία (Βραβείο Διηγήματος του Εθνικού Ιδρύματος Βασιλεύς Παύλος), Φιλοσοφία, Σημειωτική Κοινωνική και εξελικτική Ψυχολογία Θέατρο, Όπερα ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2009/5- σήμερα 2010 present Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα Διδάσκουσα του Π.Δ. 407/80 - Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μέλος ΣΕΠ ΔΕΟ & ΔΤΕ Αθήνα Ετήσιες Αξιολογήσεις 4.63/5 (ΔΕΟ ) 4.41/5 (ΔΕΟ ) και 4.70/5 (ΔΤΕ ) 2008/9- σήμερα 2008/9-2009/7 2008/9-2009/7 2004/9- ΤΕΙ Πειραιά, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής, Αιγάλεω Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Αθήνα Διδάσκουσα του Π.Δ. 407/80 Teesside Business Schl, Αθήνα Lecturer Εκπαιδευτικός Όμιλος ΜΑΝΩΛΑ, Αθήνα ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 4/20 18/03/2014

5 2009/6 Διευθύντρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ομίλου με αρμοδιότητες 2000/ /4 1998/ / / / / /1 1992/4 1993/6 1990/ /3 1988/6-1990/10 Schl f Internatinal Business and Asian Studies (Τμήμα Διεθνούς Επιχειρείν και Ασιατικών Σπουδών), Griffith University (GU), Brisbane Αυστραλίας Senir Lecturer (Academic Level C) Schl f Marketing and Internatinal Business (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διεθνούς Επιχειρείν), Queensland University f Technlgy (QUT), Brisbane Αυστραλίας Lecturer (Academic Level B) Schl f Marketing and Internatinal Business (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διεθνούς Επιχειρείν), Queensland University f Technlgy (QUT), Brisbane Αυστραλίας Assciate Lecturer (Academic Level A) Gaimush Kenshuj - Freign Service Training Institute (Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπουργείου Εξωτερικών), Sagamiharashi Kanagawaken - Ιαπωνίας. Crss-Cultural Cmmunicatins Instructr (Εκπαιδευτής Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας). Manchester Schl f Management, (Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) University f Manchester (UMIST), Manchester Ηνωμένου Βασιλείου. Tutr and Guest Lecturer Manchester St. Petersburg Cnstructin Management Prject Officer IO Systems SA, Αθήνα Διευθύντρια Μάρκετινγκ (η θέση αναφερόταν κατ ευθείαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο) Federal Mgul Wrld Trade Inc., με έδρα το Detrit των ΗΠΑ και γραφείο στην Ελευσίνα Marketing Analyst (Αναλυτής Διεθνών Αγορών και Μάρκετινγκ) με περιοχή ευθύνης την ΒΡΑΒΕΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Literati Club Award fr Excellence για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Internatinal Jurnal f Retail and Distributin Management Vl 28 (2000). Το βραβείο απονεμήθηκε το Καλύτερη ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο Australia and New Zealand Internatinal Business Academy Secnd Annual Cnference (ANZIBA 1999). Εξαιρετική Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο American Marketing Assciatin Marketing Exchange Cllquium (ΑΜΑ 1998) QUT Faculty f Business Writer in Residence Award Απονέμεται σε μέλη ΔΕΠ με εξαιρετική επίδοση στην έρευνα και συμπεριλαμβάνει εξάμηνη απαλλαγή από τις διδακτικές και διοικητικές εργασίες του πανεπιστημίου (1999) ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 5/20 18/03/2014

6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Eurpean Marketing Academy (Member EMAC) Academy f Marketing Science (Fellw AMS) Academy f Internatinal Business (ΑΙΒ) Australia New Zealand Internatinal Business Academy (Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου QUT στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Έρευνας). Australian Marketing Institute (Fellw AMI) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Μέλος OEE) Australia New Zealand Marketing Academy (ANZMAC Member) Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων UMIST και Ιδρυτικό Μέλος του Manchester Tky Assciatin Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚεΠις, ΟΑΕΔ) ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Jurnal f Internatinal Marketing Jurnal f Business and Industrial Marketing Jurnal f Business Ethics Cnstructin Management and Ecnmics ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Academy f Marketing Science Academy f Internatinal Business Academy f Management Internatinal Federatin f Schlarly Assciatins f Management (IFSAM) Internatinal Assciatin fr Business and Sciety Australia and New Zealand Marketing Academy Australia and New Zealand Internatinal Business Academy Australia and New Zealand Academy f Management Transcending Bundaries: Integrating Peple, Prcesses and Systems Cnference ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16th Internatinal Cnference n Crprate and Marketing Cmmunicatins. (Αθήνα 2011). Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 2nd Internatinal Cnference n Cntemprary Marketing Issues (Αθήνα 2013 ICCMI) Πρόεδρος της Θεματικής Ενότητας Μη-Κερδοσκοπικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ στο ετήσιο συνέδριο (2000 στο Mntreal του Καναδά) της Academy f Marketing Science (AMS) Πρόεδρος της επιτροπής απονομής των Βραβείων Carlyn Dexter Award για το συνέδριο του 2002 στο Gld Cast της Αυστραλίας της Internatinal Federatin f Schlarly Assciatins f Management (IFSAM) Μέλος της επιστημονικής επιτροπής για το συνέδριο του 2000 στο Vermnt των ΗΠΑ της Internatinal Assciatin fr Business and Sciety (IABS). ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 6/20 18/03/2014

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ E&FN Spn- Taylr & Francis Arnld UK McGraw-Hill Irwin Australia Jhn Wiley & Sns- Australia ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ Πανεπιστήμιο ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Μάρκετινγκ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΙ Πειραιά Teesside Business Schl Managing Marketing (Διοίκηση Μάρκετινγκ) Queensland University f Technlgy Teesside Business Schl University f Kentucky - ΤΕΙ Πειραιά Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Intrductin t Marketing and Internatinal Business Ι & ΙΙ (Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και το Διεθνώς Επιχειρείν Ι & ΙΙ) Queensland University f Technlgy Internatinal Marketing (Διεθνές Μάρκετινγκ) Queensland University f Technlgy, Griffith University, University f Manchester Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Internatinal Marketing Research (Έρευνα Διεθνών Αγορών) University f Manchester Glbal Marketing (Παγκόσμιο Μάρκετινγκ) Griffith University Strategic Marketing Management (Στρατηγικό Μάρκετινγκ) Queensland University f Technlgy Ecnmics f Cnstructin / Marketing fr Engineers (Οικονομική των Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ για Μηχανικούς) Queensland University f Technlgy Schl f Cnstructin Management and Prperty B.Sc M.Sc., MBA B.Sc. M.Sc., MBA B.Sc M.Sc. B.Sc B.Sc. B.Sc., M.Sc., MBA M.Sc. MBA B.Sc. M.Eng., B.Sc. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 7/20 18/03/2014

8 ΜΑΘΗΜΑ Πανεπιστήμιο Διοίκηση Διαφήμισης Διαφήμιση και Πωλήσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημόσιες Σχέσεις και Ηθική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΠΕΔΟ M.Sc. B.Sc. Επικοινωνία Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΤΕΙ Πειραιά Crss-Cultural Cmmunicatin and Negtiatin (Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπραγματεύσεις) Queensland University f Technlgy Πτυχίο B.Sc. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Principles f Management (Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) Queensland University f Technlgy Human Resurce Management (Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα) Queensland University f Technlgy Schl f Cnstructin Management and Prperty Crss-Cultural Management (Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ) Queensland University f Technlgy Business Ethics (Ηθική των Επιχειρήσεων) Queensland University f Technlgy B.Eng. B.Eng. B.Sc. B.Sc. Διεθνώς Επιχειρείν Internatinal Business Ethics (Ηθική του Διεθνώς Επιχειρείν) Queensland University f Technlgy, Griffith University Eurpean Business Develpment / Cntemprary Business in Eurpe (Ανάλυση των Αγορών της Ευρώπης κατά χώρα και κλάδο ιστορική / σύγχρονη προσέγγιση) Queensland University f Technlgy Asian Business Develpment (Ανάλυση των Αγορών της Ασίας κατά χώρα και κλάδο) Queensland University f Technlgy B.Sc. B.Sc., ΜΒΑ B.Sc. Εξειδικευμένα Σεμινάρια Research Methds (Μεθοδολογία και Τεχνικές της Επιστημονικής Έρευνας) Queensland University f Technlgy Teesside Business Schl Management Research / Μέθοδοι Έρευνας Teesside Business Schl Management Training fr Cmmunity Vlunteers (Μάνατζμεντ για Εθελοντές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών) Griffith University Schl f Management M.Sc., M.Phil., Ph.D M.Sc., MBA Στελέχη ΜΚΟ ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 8/20 18/03/2014

9 ΜΑΘΗΜΑ Πανεπιστήμιο Glbalisatin Frum (Ελεύθερο Βήμα για την Παγκοσμιοποίηση) Queensland University f Technlgy Faculty f Business ΕΠΙΠΕΔΟ Ανώτεροι Δημόσιοι Υπάλληλοι ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διαδικτυακό και Άμεσο Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων Τέχνης και Πολιτισμού Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης Marketing Ethics Ηθική του Μάρκετινγκ Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Διαχείριση Παραπόνων Δημόσιες Σχέσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών Μάρκετινγκ Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΒΕΕ Εμπορικός Σύλλογος Μολάων Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΕΟΜΜΕΧ - ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΠ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Αμαλιάδας Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕΠ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Μεγαλόπολης Πανεπιστήμιο της τρίτης ηλικίας του Μουσείου του Queensland Ίδρυμα Ανάπτυξης του Δημόσιου Τομέα της Western Australia Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Αυστραλίας Επικοινωνία Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Μεγαλόπολης Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Υπουργείο Τουρισμού (ΕΠ.ΑΝ ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ Προϊστάμενοι μονάδων μαζικής εστίασης Εργαζόμενοι σε καταστήματα Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι σε ΠΜΕ και ΜΜΕ Άνεργοι Άνεργοι Άνεργοι Άνεργοι Οποιοσδήποτε άνω των 65 ετών Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι Ανώτεροι και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι Μετανάστες και Πρόσφυγες (πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας) Παλιννοστούντες (πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας) Εργαζόμενοι σε μικρά Ξενοδοχεία και καταλύματα Παλιννοστούντες εκπαιδευόμενοι στην Οροφοκομία Εργαζόμενοι σε Ξενοδοχεία ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 9/20 18/03/2014

10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ξενοδοχειακών Μονάδων Τουριστική Διαφήμιση και Ηλεκτρονική Τουριστική Προβολή ΜΑΝΩΛΑ Υπουργείο Τουρισμού (ΕΠ.ΑΝ ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Griffith University Εργαζόμενοι και εποχικά άνεργοι στον Τομέα του Τουρισμού Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΒΕΕ Εμπορικός Σύλλογος Μολάων Εμπορικός Σύλλογος Μεγαλόπολης «Ο Φιλοποίμην» Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αττικής και Νήσων Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΟΑΕΔ Προϊστάμενοι μονάδων μαζικής εστίασης Εργαζόμενοι σε καταστήματα Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με λιγότερους από 25 Εργαζόμενους Γραμματείς Συμβολαιογραφικών Γραφείων Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με λιγότερους από 50 Εργαζόμενους Απολυμένοι της εταιρείας «Ιππόκαμπος» Strategic Management Στρατηγικό Μάνατζμεντ Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Change Management Διοίκηση Αλλαγών Οργάνωση γραφείου Πολιτειακό Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Queensland Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕΠ) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Αυστραλίας ΟΑΕΔ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Τεχνικό προσωπικό Άνεργοι Ανώτεροι αξιωματικοί και πολιτικοί υπάλληλοι στρατού (πιλοτικό πρόγραμμα) Απολυμένοι της εταιρείας «Ιππόκαμπος» Άνεργοι Επιχειρηματικότητα ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Άνεργοι Επιχειρησιακός Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΑΝ Σχεδιασμός (Business 8122) ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Plan) Επιχειρηματίες που έχουν κάνει έναρξη της επιχείρησής τους τα τελευταία 2 χρόνια. Eurpean Business Develpment Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Διεθνώς Επιχειρείν Σύνδεσμος Καθηγητών Οικονομικών Μαθημάτων του Queensland Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι καθηγητές τους Θέματα Προσωπικής Ανάπτυξης UNITASTE Εισαγωγή Υπουργείο Παιδείας του Άτομα με ειδικές ανάγκες στις Ανώτατες Σπουδές Queensland Τεχνικές Αναζήτησης ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Άνεργοι ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 10/20 18/03/2014

11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Εργασίας Διαχείριση Χρόνου και Εργασιακών πιέσεων ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Άνεργοι και Εργαζόμενοι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος προγράμματος: Δημιουργία Πωλητέων ειδών (CD-ROM) Χρηματοδότηση: Ε.Ε./Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Πράξη 1.5. «Κατάρτιση Ανέργων στον Τομέα του Πολιτιστικού περιβάλλοντος» Τίτλος προγράμματος: Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματοδότηση: Ε.Ε./Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Τίτλος προγράμματος: Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονική Τουριστική Προβολή (CD- ROM) Χρηματοδότηση: Ε.Ε./Υπουργείο Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) Πράξη «Καινοτόμα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης για απόφοιτους τουριστικής εκπαίδευσης» Τίτλος προγράμματος: GEOVISION Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Αναζήτησης Δεδομένων για Φοιτητές και Ερευνητές στον Τομέα του Διεθνώς Επιχειρείν Χρηματοδότηση: Griffith University Teaching and Learning Cmmittee (Επιτροπή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Griffith) Τίτλος προγράμματος: Design and Cmpilatin f Electrnic Data Base f Research Resurces fr Internatinal Business Students and Researchers (Σχεδιασμός και Σύνταξη Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Πηγών Έρευνας για Φοιτητές και Ερευνητές στον Τομέα του Διεθνώς Επιχειρείν) Χρηματοδότηση: Queensland Internatinal Business Research Cncentratin (Επιτροπή Έρευνας του Τομέα Διεθνούς Επιχειρείν του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Όργανο Επιτροπή Αναθεώρησης του συστήματος προγραμματισμού και αξιολόγησης της απόδοσης μελών ΔΕΠ (Queensland University f Technlgy) Ομάδα μελέτης της θέσης των γυναικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Queensland University f Technlgy) Διεθνής Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός PACIBER (Asia Pacific Centre fr Internatinal Business Educatin and Research) Ρόλος Εκλεγμένη Εκπρόσωπος της Σχολής Εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ που η Αγγλική είναι η δεύτερη γλώσσα τους Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Griffith στη συνάντηση των μελών του στο Sydney της ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 11/20 18/03/2014

12 Όργανο ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΗΣ Academic Bard το ανώτατο διοικητικό όργανο της Σχολής (Queensland University f Technlgy) Επιτροπή Έρευνας και Ανάπτυξης (QUT) Υπο-επιτροπή Εποπτείας των υποψηφίων Διδακτόρων (Queensland University f Technlgy) Επιτροπή Αναθεώρησης της ειδίκευσης στα Οικονομικά (Queensland University f Technlgy) Επιτροπή Αξιολόγησης και Προαγωγών μελών ΔΕΠ (Griffith University) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τομέας Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ του Τμήματος Διεθνών και Ασιατικών Σπουδών (Griffith University) Επιτροπή Εποπτείας του Διδακτικού Έργου (Griffith) Επιτροπή Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Griffith University) Επιτροπή Έρευνας και Εποπτείας Υποψηφίων Διδακτόρων (Griffith University) Schl Cmmittee - η επιτροπή που συμβουλεύει τον Πρόεδρο του Τμήματος (Griffith University) Υπο- επιτροπή ανάπτυξης της ιστοσελίδας του Τμήματος (GU) Επιτροπή σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής προώθησης του τμήματος στην Αυστραλία και το εξωτερικό (Griffith University) Επιτροπές Εκλογής νέου Διδακτικού Προσωπικού (GU & QUT) Ρόλος Αυστραλίας Εκλεγμένη Εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπρόσωπος του Τμήματος Αντιπρόσωπος του Κοσμήτορος Εκλεγμένη Εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ του Τμήματος Συντονιστής Πρόεδρος Πρόεδρος Μέλος Εκλεγμένο μέλος με δικαίωμα ψήφου Πρόεδρος Σύμβουλος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας Μέλος και Εισηγητής ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Μελέτες διείσδυσης και ανάπτυξης Ευρωπαϊκών αγορών για τις εταιρείες Sny (Ιαπωνίας) Pineer (Ιαπωνίας) Rybi (Ιαπωνίας) Nikn (Ιαπωνίας) Casi (Ιαπωνίας) Sany (Ιαπωνίας) Baulderstne Hrnibrk (Αυστραλίας) Leightn Cntractrs & Baulderstne Hrnibrk Bilfinger Berger Jint Venture (Αυστραλίας) Έρευνες αγοράς και στρατηγικές B2B μάρκετινγκ για την εταιρεία παραγωγής πολυμεσικού ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 12/20 18/03/2014

13 εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης SQLearn ΕΠΕ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας για τις εταιρίες Nexxus Cmmunicatins (Ιαπωνίας και Γερμανίας) The Rwland C (Αυστραλίας) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟ) Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Οικισμού της πολιτείας Queensland - Internatinal Tenderers Evaluatin Systems (Συστήματα Αξιολόγησης Προσφορών σε Διεθνείς Δημόσιους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς σε συνεργασία με τον Prf. Martin Skitmre). Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας της Αυστραλίας- Crss-Cultural Issues in the Federal Gvernment Jb Netwrk Cmmunicatins Campaign (Διαπολιτισμικά Θέματα στην Επικοινωνιακή Εκστρατεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για το αναμορφωμένο Δίκτυο των Κέντρων Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση). Υπουργείο Γεωργίας της πολιτείας Queensland - Crss-Cultural Issues in the Fire Ants Cmmunicatins Campaign (Διαπολιτισμικά Θέματα στην Επικοινωνιακή Εκστρατεία Διαχείρισης της Κρίσεως που προέκυψε όταν αποκαλύφθηκε ότι η Κυβέρνηση γνώριζε ότι τα θανατηφόρα Μυρμήγκια της Φωτιάς που είχαν διαφύγει από το χώρο της καραντίνας του λιμανιού και είχαν εξαπλωθεί σε φυτώρια και κήπους των Δυτικών συνοικιών του Brisbane ήταν υπεύθυνα για πέντε θανάτους και το έκρυψε. Σχολή Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Ακίνητης Περιουσίας του Πολυτεχνείου του Queensland - Marketing and Cmmunicatins Strategy (Στρατηγική Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για την προσέλκυση μεταπτυχιακών και αλλοδαπών φοιτητών που θα πληρώνουν δίδακτρα εν όψει των περικοπών της κρατικής επιχορήγησης). Τμήμα Μάνατζμεντ του Πανεπιστημίου Griffith - Ιmage f the Lgan Campus (Η Δημόσια Εικόνα της Νέας Πανεπιστημιούπολης στο Lgan) H περιοχή είναι υποβαθμισμένη καθώς μαστίζεται από υψηλή ανεργία και κατοικείται από πολλούς αβορίγινους, μετανάστες πρώτης γενιάς με ανεπαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και άλλες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται περιθωριακές. Το ερώτημα ήταν αν η ίδρυση πανεπιστημιούπολης εκεί έδινε το μήνυμα ενός πανεπιστημίου με κοινωνικό πρόσωπο ή θα έβλαπτε τη δημόσια εικόνα μας επικοινωνώντας ένα «λαϊκό» προφίλ. Η έρευνα χρησιμοποίησε τη μέθοδο 360 ο και έδειξε ότι η τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία έβλεπε την κίνηση θετικά και θεωρούσε ότι η περιοχή θα αναβαθμιζόταν οικονομικά αλλά και πολιτισμικά καθώς θα προσφέρονταν ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ομάδες παραδοσιακά αποκλεισμένες από τα ΑΕΙ και την επαγγελματική κατάρτιση. Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Griffith - Assessment f Flexible learning (Αξιολόγηση της Ανοιχτής Εκπαίδευσης) Tο Πανεπιστήμιο ήταν από τα πρώτα στην Αυστραλία που εισήγαγε το σύστημα αυτό στην Πανεπιστημιούπολη του Lgan και η μελέτη έγινε με την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών που το χρησιμοποίησαν. Η θετική αποδοχή της εξ αποστάσεως και μικτής εκπαίδευσης σε επίπεδο πρώτου πτυχίου (Bachelr) είχε σαν αποτέλεσμα την επέκταση της χρήσης του και την ίδρυση προγραμμάτων μικτής εκπαίδευσης στην Κίνα (σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Sheng-yang) και τη Μαλαισία Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της πολιτείας Queensland - The Rle f Gvernment in Creating a Culture f Innvatin (Ο ρόλος της Κυβέρνησης στη Δημιουργία μιας Κουλτούρας προσανατολισμένης στην Καινοτομία). ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 13/20 18/03/2014

14 Δήμος Redlands της Πολιτείας Queensland - Ecnmic and Scial Prfiling f the Redlands Area (Οικονομικό και Κοινωνικό Προφίλ της Περιοχής των Redlands σε συνεργασία με τους Prf. William Shepherd, Dr. Campbell Fraser και Prf. Leng Lieu). Τα αποτελέσματα της μελέτης καθοδήγησαν την εκστρατεία προβολής της περιοχής για την προσέλκυση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. Δήμος Lgan της Πολιτείας Queensland - Place f Residence as a Scial Identity Categry: A Study f Cmmunity Cmmitment in Lgan City (Ο Τόπος Κατοικίας σαν Κατηγορία της Κοινωνικής Ταυτότητας: Μια μελέτη της Αφοσίωσης των κατοίκων στην πόλη του Lgan). Ελληνικό Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επικοινωνιακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση Κρίσεων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αξιολόγηση Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ε.Π. Υγεία Πρόνοια. Σχεδιασμός μεθόδων προστασίας του συστήματος προμηθειών των νοσοκομείων από προσπάθειες καταστρατήγησης των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 14/20 18/03/2014

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1 Επιστημονικά Περιοδικά 1. Zarkada A, and G. Panigyrakis, A philsphical investigatin f the transitin frm Integrated Marketing Cmmunicatins t metamdern meaning ccreatin. Jurnal f Glbal Schlars f Marketing Science, Special Issue n Cntributin f Philsphy t the Advancement f Marketing Thught, 2014 in print (ABDC2013=C) 2. Kusku, F. and A. Zarkada-Fraser, Crprate Citizenship Practices f Australian and Turkish Firms. British Jurnal f Management, (1): p (IF=2.044, h index= 96, ABDC2010=A, ABS2010=4) 3. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, Investigating the effectiveness f managers thrugh an analysis f stakehlder perceptins. Jurnal f Management Develpment, (9): p (ABDC2010=C, ABS2012=1) 4. Zarkada-Fraser, A., C. Fraser, and A. Insch, An assessment f Indnesia's cuntry risk by Australian manufacturers. Jurnal f Asia-Pacific Business, (1): p (ABDC=C, ABS2012=1) 5. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, Stre patrnage predictin fr freign wned supermarkets. Internatinal Jurnal f Retail and Distributin Management, (6): p (ABDC2013=B, ABS2012=1) 6. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, An explratry investigatin int cultural awareness and apprach t negtiatin f Greek, Russian and British managers. Eurpean Business Review, (2): p (ABDC2013=B, ABS=2) 7. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, Risk perceptin by UK firms twards the Russian market. Internatinal Jurnal f Prject Management, (1 January): p (IF=1.686, ABDC2013=A, ABS2012=2) 8. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, Mral decisin-making in internatinal sales negtiatins. Jurnal f Business and Industrial Marketing, (4): p (IF=1.000, ABDC2013=A, ABS=2) 9. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser, The philsphy structure and bjectives f Research and Develpment in Japan. Cnstructin Management and Ecnmics, (8): p (ABDC2010=A*, ABS2010=2) 10. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser, Perceptual plarisatin f managerial perfrmance frm a human resurce management perspective. Internatinal Jurnal f Human Resurce Management, (2): p (IF=0.792, ABDC=A, ABS=3, FT40) 11. Zarkada-Fraser, A. and R.M. Skitmre, Decisins with a mral cntent: Cllusin. Cnstructin Management and Ecnmics, (1): p (ABDC2010=A*, ABS2010=2) 12. Zarkada-Fraser, A., A classificatin f factrs influencing participatin in cllusive tendering agreements. Jurnal f Business Ethics, (2): p (IF=1.270, ABDC2013=A, ABS=3, FT40) 13. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser, Measuring the perfrmance f retail managers in 1 Συνολικά πάνω από 200 ετεροαναφορές. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 15/20 18/03/2014

16 Australia and Singapre. Internatinal Jurnal f Retail and Distributin Management, (6 & 7): p (ABDC2013=B, ABS2012=1) 14. Ray, R.S., J. Hrnibrk,, R.M Skitmre, and A. Zarkada, Ethics in tendering: A survey f Australian pinin and practice. Cnstructin Management and Ecnmics, (2): p (ABDC2010=A*, ABS2010=2) Βιβλία (με πρόσκληση και κρίση) 15. Zarkada, A., & G. Panigyrakis,. New Philsphical Paradigms in Marketing: Frm amral cnsumerism t axilgical scieting. In L. Mutinh, E. Bigné & A. K. Manrai, Editrs Rutledge Cmpanin n the Future f Marketing. Lndn: Rutledge. 16. Zarkada, A. and C. Plydru. Yu might be reputable but are yu Liked? Orchestrating Crprate Reputatin C-Creatin n Facebk. In T. Bndaruk and M. R. Olivas-Lujan. Editrs Scial Media and Management Advanced Series in Management. Lndn, Emerald. 17. Papaknstantinu, S., & A. Zarkada. Gender differences in Greek adlescents' schl lunch preferences. In E. Thedrpulu Editr In Hnur f Anastasis Tsituras (Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη Αναστασίου Τσίτουρα) Athens: Harkpin Universtiy. p Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser, Australian manufacturers' perceptins f Indnesia as a hst fr direct freign investment, In S. McGaughey, B. Purcell, and S. Gray, Editrs Asia- Pacific Issues in Internatinal Business, Cheltenham: Edward Elgar. p Zarkada-Fraser, A., Steretyping in internatinal business, In C. Cper, S. Cartwright, and C. Earley, Editrs The Internatinal Handbk f Organizatinal Culture and Climate, Chichester: Jhn Wiley and Sns. p Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser, Cultural differences in HCI and telepresence - A cmparisn f e-cmmerce buying behaviur in Greek and Angl-Australian wmen, In N. Avuris and N. Faktakis, Editrs Advances in Human Cmputer Interactin I. Patras: Typrama. p Zarkada-Fraser, A., R.M. Skitmre, and G. Runesn, Cnstructin management students' perceptins f ethics in tendering, In J. Yang and W.-L. Chang, Editrs Building Educatin and Research. Lndn: E&FN Spn. p (Διεθνή και με διπλή τυφλή κρίση) Πρακτικά συνεδρίων 22. Zarkada, A.. Adapting t Survive: Facebk s Intrductin int the IMC Ecsystem 4 th EMAC Reginal Cnference St. Petersburg, Russia. 23. Tzumaka, E. and A. Zarkada. Twards a mdel f Cnsumer Engagement with Celebrity Brands 4 th EMAC Reginal Cnference St. Petersburg, Russia. 24. Zarkada, A. The persnal branding phenmenn: Pushing epistemlgical bundaries r desperately marketing marketing? 16th Internatinal Cnference n Crprate and Marketing Cmmunicatins Athens, Greece. 25. Zarkada, A. Pricing Cnstructin Services: A Research Agenda, in 2nd Biennial Cnference n Services Marketing: Orchestrating the Service Experience: Music t the Ears f ur Custmers Thessalniki, Greece, Zarkada, A. Brand Equity Revisited: An Institutinal Thery Apprach t Airline Custmer Supprt, in 2nd Internatinal Cnference: Quantitative and Qualitative Methdlgies in the ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 16/20 18/03/2014

17 Ecnmic and Administrative Sciences (Q.M.E.A.S.) ed. Christs c. Frangs, Athens, Greece. 27. Puncheva, P.Y. and A. Zarkada-Fraser. Structure f crprate reputatin in purchasing and investing decisin cntexts. in 34th Eurpean Marketing Academy Cnference Milan, Italy. 28. Puncheva, P.Y. and A. Zarkada-Fraser. The effect f crprate reputatin dimensins n the decisin t becme a stakehlder in a firm. in 18th Australia New Zealand Academy f Management Cnference Dunedin, New Zealand. 29. Puncheva, P.Y. and A. Zarkada-Fraser. The rle f crprate reputatin in the stakehlder decisin - making prcess fr establishing lng-term relatinship with a cmpany. in The 7th Internatinal Cnference n Crprate Reputatin, Identity and Cmpetitiveness Manchester, UK. 30. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Develping a Culture f Innvatin thrugh Effective Infrmatin Management Paisley, Sctland. 31. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. An institutinal thery apprach t predicting cnsumer supprt fr freign wned supermarkets. in Academy f Internatinal Business/Australia New Zealand Internatinal Business Academy Cnference Sydney, Australia. 32. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. An analysis f cultural awareness f internatinal managers. in Ecnmies and business in transitin: Facilitating cmpetitiveness and change in the glbal envirnment Istanbul, Turkey. 33. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. Cultural awareness f Japanese management recruits. in 4th Annual Internatinal Business and Ecnmics Cnference De Pere, Wiscnsin, USA. 34. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. Cultural differences in HCI and telepresence - A cmparisn f e-cmmerce buying behaviur in Greek and Angl-Australian wmen. in Panhellenic Cnference with Internatinal Participatin in Human Cmputer Interactin (PC- HCI 2001) Patras, Greece. 35. Zarkada-Fraser, A. and A. Insch. Twards a measure f crprate envirnmental citizenship. in The 2000 Academy f Marketing Science Annual Cnference Mntreal, Canada. 36. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Integrating scial and ecnmic rientated marketing: A study f retail management. in Academy f Marketing Science 2000 Cnference Mntreal. Canada. 37. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. An explratry investigatin f demgraphic and cultural prfiles, cultural awareness and apprach t negtiatin f Greek, Russian and British internatinal marketing managers. in 26th Annual Cnference f the Eurpean Internatinal Business Academy Maastricht, The Netherlands. 38. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Prfiles f Russian Internatinal Sales Negtiatrs: A six-cuntry cmparisn. in 8th Annual Cnference n Marketing Strategies fr Central and Eastern Eurpe Vienna, Austria. 39. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. Measuring and Develping the Cultural Awareness Necessary fr Effective Management. in Island and Specific Destinatin Turism Management Cnference Chis, Greece. 40. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. Flexible learning in business educatin: Is the use f technlgy changing the meaning and functin f the university campus? in Technlgy in Higher Educatin Teaching Sams, Greece. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 17/20 18/03/2014

18 41. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. Research and develpment in the Japanese cnstructin industry. in Transcending Bundaries: Integrating Peple, Prcesses and Systems Brisbane, Australia. 42. Zarkada-Fraser, A., F. Kusku, and C. Fraser. Can crprate citizenship measures be culturally transferable? in Australia and New Zealand Internatinal Business Academy Secnd Annual Cnference (ANZIBA99) Sydney, Australia. 43. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Risk analysis f the Russian market by U.K. firms. in Preparing the Manager fr the 21st Century Thessalniki, Greece. 44. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Managerial perfrmance elements discriminating 'highperfrming' frm 'under-perfrming' technical managers. in Australia New Zealand Academy f Management (ANZAM99) Hbart, Australia. 45. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. A crss-cultural analysis f the marketing related elements f retail stre managers' perfrmance. in Australia New Zealand Marketing Academy (ANZMAC 99) Sydney, Australia. 46. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Australian manufacturers' perceptins f Indnesia as a hst fr direct investment. in Australia and New Zealand Internatinal Business Academy Secnd Annual Cnference (ANZIBA99) Sydney, Australia. 47. Zarkada-Fraser, A. The relatinship between market rientatin, gd crprate citizenship and custmer lyalty. in Australia New Zealand Marketing Academy (ANZMAC 99) Sydney, Australia. 48. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. An investigatin int factrs affecting perceptins f ethicality in internatinal sales negtiatins. in Preparing the Manager fr the 21st Century Thessalniki, Greece. 49. Fraser, C. and A. Zarkada-Fraser. The develpment f industry-specific nn-results based managerial perfrmance indices: A study f Australian and Singaprean retail managers. in Assciatin f Internatinal Business Suth East Asian Regin (AIB-SEAR) Cnference Melburne, Australia. 50. Zarkada-Fraser, A. and T. Wdhall. Internatinalisatin mtives f Australian cntractrs. in Australia - New Zealand Internatinal Business Academy Inaugural Cnference Melburne, Australia. 51. Zarkada-Fraser, A., R.M. Skitmre, and G. Runesn. Cnstructin management students' perceptins f ethics in tendering. in The CIB (Internatinal Cuncil fr Building Research Studies and Dcumentatin) W89 Internatinal Cnference Brisbane, Australia. 52. Zarkada-Fraser, A. and C. Fraser. Persnal factrs affecting behaviural intent twards illegal marketing practices. in Australia-New Zealand Marketing Academy Cnference Dunedin, New Zealand. 53. Zarkada-Fraser, A. A classificatin f factrs influencing participatin in cllusive tendering agreements. in American Marketing Assciatin Marketing Exchange Cllquium Vienna, Austria. 54. Zarkada-Fraser, A. and M. Skitmre. Factrs affecting marketing decisin making with an ethical cntent: Cllusive tendering in the cnstructin cntract market. in Prceedings f The Australia and New Zealand Marketing Educatrs Cnference Melburne, Australia. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 18/20 18/03/2014

19 Παρουσιάσεις σε συνέδρια Κεντρικός Ομιλητής 55. Bringing Spectatrs Back t the Stadium 14 th Cnference f the Greek Academy f Sprts Management Marusi. 56. Zarkada, A. Persnal branding. Cntemprary Marketing Trends Cnference: Theretical Appraches and Practice Edessa: University f Macednia, Department f Marketing and Operatins Management. 57. Zarkada-Fraser, A., Wmanhd as 'Otherness': The mral philsphy f discriminatin. 2002, Wmen in Public Sectr Management 4th Annual Cnference: Brisbane, Australia. Άλλα 58. Zarkada, A. Mdelling f Pricing in the Cnstructin Services Athens University f Ecnmics and Business, Department f Business Administratin Research Seminar Series Zarkada, Anna Mral Dimensins f B2B and B2G Marketing Athens University f Ecnmics and Business, Department f Marketing and Cmmunicatin Research Seminar Series, Zarkada-Fraser, A., Ethical Issues Invlved in Marketing Cnstructin Services. 1996, Australia New Zealand Marketing Educatrs Cnference (ANZMEC) - Dctral Cllquium: Auckland - New Zealand. 61. Zarkada-Fraser, A., Marketing in the Cnstructin Industry: Thught and Practice. Discurse 1996, Queensland University f Technlgy: Brisbane. 62. Zarkada-Fraser, A., The need fr cnstructin industry-specific mdelling f internatinal marketing activities. 1995, The Australasian Services Research Academy - Dctral Cnsrtium: Bnd University - Gld Cast - Australia. Wrking Papers 63. Zarkada, A. (2012). Cncepts and Cnstructs fr Persnal Branding: An Explratry Literature Review Apprach. SSRN elibrary. di: /ssrn (Ranked #5 ut f 154 papers listed n SSRN's Tp Ten dwnlad list (16/3-15/5/2012) fr: MKTG: Branding & Brand Management) 64. Kaparelitis, I., & Zarkada, A. (2012). Training Yung Female Entrepreneurs n a Natinal-Scale: The Greek 'Genesis' Prject Case Study. SSRN elibrary. di: /ssrn (fr ERN: Wmen & Gender Issues and ERPN: Human Capital) 65. Papaknstantinu, S., Zarkada, A., & Kaparelitis, I. (2012). Factrs Affecting Greek Adlescents' Chices f Drinks and Sweets fr Schl Snacks. SSRN elibrary. di: /ssrn Zarkada, A., & Kaparelitis, I. (2012). The Effect f Perfrmative and Scial Legitimatin n Brand Equity: A Custmer Based Apprach. SSRN elibrary. di: /ssrn (Ranked #6 ut f 1706 papers n SSRN's Tp Ten dwnlad list (16/3-15/5/2012). Αδημοσίευτες έρευνες Develping a Culture f Innvatin thrugh Effective Infrmatin Management fr the Queensland Gvernment, Office f the Premier. ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 19/20 18/03/2014

20 A Review f Public Sectr Clients Methds f Evaluating the Financial Capabilities f Tenderers fr Cnstructin Cntracts fr the Queensland Gvernment, Public Wrks Department. AUTHOR IMPACT ANALYSIS Ggle Schlar Citatin Indices Anne Will Harzing s Publish r Perish sftware. All Since 2009 Citatins Schlar PP 502 h-index Schlar 12 9 PP 14 i10-index 13 9 ΑΝΝΑ Κ. ΖΑΡΚΑΔΑ 20/20 18/03/2014

University of San Francisco School of Management

University of San Francisco School of Management http://www.usfca.edu/ Ιδρύθηκε το 1855. Βρίσκεται στην πόλη του San Francisc της Califrnia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στόχοι Χαρτογράφηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του San

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία Μαριάνθη Καρατζά Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.cm Ως επαγγελματίας της μάθησης σε οργανισμούς, έχω διανύσει μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο πεδίο των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Γενικά Ταχυδρομική Διεύθυνση Ημερομηνία Γέννησης 16 Ιουλίου, 1976 Πατησίων 76 Τόπος Γέννησης Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος ΤΚ: 104 34 Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Σκυφτός Όνομα: Κυριάκος Πατρώνυμο: Παναγιώτης Έτος Γεννήσεως: 28.07.1965 Τόπος Γεννήσεως: Πειραιάς Τόπος Κατοικίας: Πραξιτέλους 51, Τζιτζιφιές Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βιογραφικό σημείωμα Ι. Ατομικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Τόπος Γέννησης Ηλίας Ευθυμίου Αθήνα Έτος Γέννησης 1966 Τόπος Κατοικίας Οικογενειακή Κατάσταση E-mail Πάροδος Μεγίστης, 85101 Ιαλυσός Ρόδου Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ./fax: +30 210 8203122 email: paulinapapas@aueb.gr Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ. 1994 Ιαν. 1999 Οκτ. 1992

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, MA, PhD, CPsycl, AFBPsS Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ιευθύντρια Τοµέα Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976. Εργασιακή Πείρα

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976. Εργασιακή Πείρα Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 tarisidis@yahoo.gr Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976 Τασιός Αριστείδης Εργασιακή Πείρα 8/2011 σήμερα Γενικός Γραμματέας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL

Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL DEPARTMENT Διοίκησης PROGRAMME ΔΑΣΤΑ Τεχνολογίας MOD. CODE MODULE TITLE Επιχειρηματικότητα Μελέτες Περιπτώσεων STAFF Ρουμελιώτης Μάνος STAFF OFFICE E-MAIL mans@um.gr " Επιχειρηματικότητα Μελέτες Περιπτώσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΙΩΣΗΦ e mail: schen@aueb.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 1997 2001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10/2013 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10/2013 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ Διεύθυνση κατοικίας Σόλωνος 14, Κιλκίς Τηλ. Οικίας 23410-26210 Τηλ. Κινητό 6996660169 Email eirandreadi@gmail.com Ημ. Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα