Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1"

Transcript

1 Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1 ιδάκτωρ Αγροτικής Οικονοµίας & Αγροτικού Τουρισµού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτικός τουρισµός είναι µια πολυσυζητηµένη και πολυδιάστατη έννοια για την οποία δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός µε χαρακτηριστικά και δραστηριότητες ευδιάκριτα και ενιαία σε κάθε χώρα (Sharpley and Sharpley 1997:5, Roberts and Hall 2001:17). Τα βασικά σηµεία ωστόσο, για τον προσδιορισµό της έννοιας αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να στηρίζεται στην αγροτική πραγµατικότητα και οικονοµία, στο µέγεθος της αγροτουριστικής επιχείρησης το οποίο πρέπει να εναρµονίζεται µε το αγροτικό περιβάλλον, στην αυθεντικότητα της εµπειρίας για τους επισκέπτες, στα οφέλη για την τοπική κοινωνία, στην αειφορική ανάπτυξη και βασικότερα στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, η οποία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές και όχι σε αστικές (Ο.Ε.C.D. 1994:8). Ως εκ τούτου, η χωρική διάσταση του αγροτικού τουρισµού αποτελεί µια βασική παράµετρο η οποία απασχολεί τους ερευνητές. Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται ή µπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτικός τουρισµός παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς το προσφερόµενο αγροτουριστικό προϊόν που είναι δυνατόν να διαµορφωθεί. Σύµφωνα µε τον ΕΛ.Ο.Τ. (2003) ένας αγροτουριστικός προορισµός είναι µία αγροτική περιοχή, διακριτή ενότητα, από µορφολογική και ιστορική άποψη, η οποία δεν µπορεί να περιλαµβάνει οικισµούς άνω των κατοίκων. Μπορεί να είναι µια µικρή ή µεγαλύτερη οµάδα οικισµών, ένας νοµός, µια περιφέρεια ή µια γεωγραφική οντότητα ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί σε αυτήν τουριστική προσφορά µαζικού τουρισµού ή προσφορά που να απευθύνεται σε ζήτηση άλλων, µη ήπιων, µορφών τουρισµού. Επίσης, σε έναν αγροτουριστικό προορισµό οι µόνιµοι κάτοικοι απασχολούνται κυρίως µε δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) είτε ως κύριο επάγγελµα, ή ως συµπληρωµατικό. Οι αγροτουριστικοί προορισµοί µπορεί να διαθέτουν αξιόλογη γεωµορφολογία, ιδιαίτερο φυσικό και αγροτικό τοπίο, τοπική αρχιτεκτονική και πολιτισµική κληρονοµιά, θρησκευτική παράδοση, χαρακτηριστικές επαγγελµατικές δραστηριότητες, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τοπική κουζίνα κλπ. ιαθέτουν επίσης, ένα διακριτό δίκτυο υποδοµών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων προκειµένου να υποστηρίξουν την διαµορφωµένη ζήτηση (Ιακωβίδου 1998: 97). Κάθε αγροτουριστικός προορισµός δεν είναι απαραίτητο να έχει τον ίδιο χαρακτήρα 1 ιδάσκουσα (Π 407/80) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Στέλεχος ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ 1

2 και να προσφέρει την ίδια εµπειρία αναψυχής στους επισκέπτες αγροτουρίστες. Οι Franic και Grgic (2000) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σχεδόν είκοσι διαφορετικές µορφές αγροτουριστικών προορισµών ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά µια περιοχής και τους πιθανούς συνδυασµούς τους. Σε κάθε περίπτωση οι αγροτουριστικοί προορισµοί είναι περιοχές όπου το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έχει διατηρήσει την αυθεντικότητά του και δεν έχει αλλοιωθεί από εξωγενείς παράγοντες. Είναι αγροτικές περιοχές οι οποίες εξασφαλίζουν στον περιηγητή καθαρό και ελκυστικό αγροτικό περιβάλλον, χωρίς ενόχληση από παρακείµενες ασυµβίβαστες χρήσεις (ΕΛ.Ο.Τ. 2003). Αυτό που διαπιστώνεται σήµερα, σε σχέση µε τους αγροτουριστικούς προορισµούς και τους ταξιδιώτες-περιηγητές είναι ότι οι τελευταίο έχουν µεγαλύτερες προσδοκίες απ ότι στο παρελθόν, είναι απαιτητικοί σε ό,τι αφορά το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας, διατροφής και δραστηριοτήτων αναψυχής στις οποίες µετέχουν κατά τη διάρκεια παραµονής τους σε έναν αγροτουριστικό προορισµό. Έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, πολλές εµπειρίες ( ηµητρίου 1999, Comen 2000) και αναµένουν ένα πρότυπο αγροτουριστικού προορισµού το οποίο να ικανοποιεί τις προσδοκίες τους και να αντικατοπτρίζει τα χρήµατα που δαπανούν (Iakovidou 1997). Τα πρότυπα, γενικά ορίζονται ως σταθερές που έχουν οι επισκέπτες ή οµάδες επισκεπτών προκειµένου να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν συµπεριφορές και κοινωνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Αν οι περιηγητές έχουν πρότυπα γύρω από διάφορες διαστάσεις της εµπειρίας αναψυχής και από τον προορισµό που επισκέπτονται τότε αυτά µπορούν να µετρηθούν και να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τον καθορισµό προδιαγραφών ποιότητας (Vaske et al. 1986, Shelby and Vaske 1991). Ο καθορισµός προτύπων αποτελεί τη σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση των δραστηριοτήτων και των προορισµών αναψυχής στην ύπαιθρο και βοηθά στο να οριστεί η ποιότητα της εµπειρίας της αναψυχής στην ύπαιθρο και να καθοριστούν συγκεκριµένοι στόχοι διαχείρισης και προώθησης των προορισµών αναψυχής (Ormiston et al. 1998). Η εξασφάλιση της ποιότητας της εµπειρίας αναψυχής καθορίζεται αναγκαία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τουρισµού (Williams 2001). Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει έρευνες σχετικά µε την ανάπτυξη προδιαγραφών που βοηθούν στον καθορισµό της ποιότητας και στη διαχείριση των αγροτουριστικών προορισµών (Παρταλιδου 2005, Go and Govers 2000). Σήµερα, η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους αγροτουριστικούς προορισµούς καθώς και η ανάδειξη της ελληνικής φιλοξενίας της υπαίθρου ως κυρίαρχο στοιχείο των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελούν τους σύγχρονους στόχους του αγροτικού τουρισµού στη χώρας απαραίτητοι για την βιώσιµη ανάπτυξή του. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι η τριπλή λειτουργία του αγροτικού τουρισµού (παραγωγής εισοδηµάτων, δηµιουργίας υποδοµών και της ανταλλαγής µεταξύ υπαίθρου και πόλης) µπορεί να είναι πετυχηµένη και ακόµη πιο σηµαντική όταν φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και εφόσον προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε µια συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση (Requena and Aviles 1993). 2

3 Με την παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στα αποτελέσµατα έρευνας γύρω από το πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού ποιότητας στην Ελλάδα, έτσι όπως το περιγράφουν και το απαιτούν οι ίδιοι οι αγροτουρίστες. Συµβάλλοντας στην επέκταση της θεωρίας των προτύπων και στους αγρροτουριστικούς προορισµούς η παρούσα έρευνα προσπαθεί να απαντήσει σε πραγµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγροτουριστικοί προορισµοί και αφορούν κυρίως στο τι απαιτήσεις έχουν σχετικά µε την προσφερόµενη ποιότητα και το προϊόν που πρέπει να διαµορφώσουν προκειµένου να είναι ανταγωνιστικοί. Η παραπάνω προσέγγιση στόχο έχει να παρουσιάσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον καλύτερο σχεδιασµό που πραγµατοποιούν τόσο όσοι ασκούν πολιτική και χαράσσουν στρατηγική στον αγροτικό τουρισµό όσο και οι διαχειριστές των αγροτουριστικών προορισµών στη χώρας οι οποίοι σε πρακτικό επίπεδο αντιµετωπίζουν καθηµερινά τις απαιτήσεις της αγοράς. 2. H ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα, µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970, δεν υπήρχαν οργανωµένοι αγροτουριστικοί προορισµοί. Η αρχική µορφή του αγροτικού τουρισµού ήταν ένα δηµιούργηµα των µηχανισµών της αγοράς, συνδεδεµένη και εξαρτώµενη από τον µαζικό παραθαλάσσιο τουρισµό. Αναπτύχθηκε κυρίως ως συµπλήρωµα του υπάρχοντος ξενοδοχειακού δυναµικού, µε τη µορφή των ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων (Ιακωβίδου, 1988). Ως εκ τούτου, και οι αγροτουριστικοί προορισµοί ταυτίζονταν λίγο ως πολύ µε τους ήδη τουριστικά ανεπτυγµένους παραθαλάσσιους προορισµούς. Ως πρώτη πρωτοβουλία αγροτουριστικού χαρακτήρα στη χώρα µας και ενδεχόµενα η οριοθέτηση των πρώτων αγροτουριστικών προορισµών, θα µπορούσε να θεωρηθεί το πρόγραµµα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) για τη διάσωση και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισµών. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 1975 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 χρηµατοδοτήθηκε από τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (Μ.Ο.Π.). Αρχικά περιελάµβανε έξι οικισµούςπροορισµούς: τη Βάθεια Μάνης, τη Βυζίτσα Πηλίου, τα Μεστά Χίου, την Οία Σαντορίνης, το Πάπιγκο Ηπείρου και το Φισκάρδο Κεφαλονιάς. Στη συνέχεια, οι επεµβάσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές: την Αρναία Χαλκιδικής, τους Κoρυσχάδες Ευρυτανίας, τη Μακρινίτσα Πηλίου κ.ά. (Παρταλίδου, 2005). Αργότερα ξεκίνησαν και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίχτηκαν περισσότερο σε ιδιωτικές ενέργειες. Το Υπουργείο Γεωργίας χρηµατοδότησε γεωργούς προκειµένου να δηµιουργήσουν αγροτουριστικά καταλύµατα σε όλη τη χώρα. Από τις πρώτες αξιολογήσεις του προγράµµατος, τουλάχιστον µέχρι τη δεκαετία του 90, προέκυψε ότι τα περισσότερα αγροτουριστικά καταλύµατα δηµιουργήθηκαν κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές (Αποστολόπουλος και Γιάγκου 1998). Εκτός όµως από τους γεωργούς, αγροτουριστικές δράσεις ανέλαβαν αυτή την περίοδο και µόνιµοι κάτοίκοι αγροτικών περιοχών, οι οποίοι δεν είχαν ως κύριο επάγγελµα τη γεωργία. Όλες οι παραπάνω δράσεις αγροτικού τουρισµού ιδιωτικής πρωτοβουλίας (τόσο των γεωργών όσο και των µη γεωργών) στηρίχτηκαν σε διάφορα χρηµατοδοτικά 3

4 προγράµµατα ενίσχυσης και αναπτύχθηκαν διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές της χώρας χωρίς συγκεκριµένο χωρικό προσανατολισµό και χωρίς να οριοθετούν συγκεκριµένους αγροτουριστικούς προορισµούς (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2000). Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισε η τρίτη και πιο εντατική φάση «άνθησης» του αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα. Ο αγροτικός τουρισµός την περίοδο αυτή γίνεται ευρύτερα γνωστός ως η µορφή του τουρισµού των «3 Φ» (Φύση-Φιλία-Φιλοξενία) και πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας, άγνωστες µέχρι πριν στην τουριστική αγορά, µπαίνουν στο χάρτη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ως αγροτουριστικοί προορισµοί (Ιακωβίδου 2003). Αυτή τη περίοδο δόθηκε ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στη δηµιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων µε το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και ειδικότερα µε τον Κανονισµό 2328/91. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) µέσω των οποίων ενισχύθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις αγροτικού τουρισµού, καθιερώνοντας αυτή τη φορά πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας ως αγροτουριστικούς προορισµούς (Παρταλίδου, 2005). Σήµερα, ο αγροτικός τουρισµός εισέρχεται σε µια νέα φάση όπου δίνεται βαρύτητα στην οργάνωση των αγροτουριστικών προορισµών και στη διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης εικόνας και προφίλ προς τους αγροτουρίστες ώστε να µπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί τόσο σε σχέση µε τους καθιερωµένους τουριστικούς προορισµούς της παραλίας όσο και σε σχέση µε άλλους αγροτουριστικούς προορισµούς σε γειτονικές χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση η στοιχειοθέτηση των διαστάσεων ποιότητας µέσα από ένα συγκεκριµένο πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού (όπως οι ίδιοι οι αγροτουρίστες περιγράφουν) κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η δειγµατοληπτική έρευνα σε αγροτουρίστες αποτέλεσε την βασική ερευνητική µέθοδο συγκέντρωσης των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, η ποιοτική έρευνα, η συµµετοχική παρατήρηση, η ανάλυση δευτερογενών δεδοµένων καθώς και άλλες ερευνητικές µέθοδοι και τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν επικουρικά στην έρευνα, προκειµένου να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Το µέγεθος δείγµατος ανήλθε σε 339 στατιστικές δειγµατοληπτικές µονάδες και ο υπολογισµός του έγινε µε βάση τον τύπο (1) ο οποίος σχετίζεται µε εκτιµήσεις αναλογίας του πληθυσµού και όχι µε απόλυτα µεγέθη (Yamane 1967:99, Παρταλίδου 2005). n = d 2 Ζ 2 p (1- p) Όσον αφορά στην επιζητούµενη ακρίβεια (d) αυτή ορίστηκε στο επίπεδο του 2% (d=0,02) ενώ, η τιµή του συντελεστή ασφάλειας (z), η οποία παίρνει τιµές ανάλογα µε το επίπεδο αξιοπιστίας, ορίστηκε στο επίπεδο της στατιστικής ασφάλειας 95% (z=1,96). Η αναλογία (p) εκτιµήθηκε από παλαιότερα δεδοµένα και έρευνες για τον υποψήφιο πληθυσµό και θεωρήθηκε αποδεκτό να χρησιµοποιηθεί ως αναλογία των (1) 4

5 αγροτουριστών σε σχέση µε το σύνολο των τουριστών που δέχεται η περιοχή έρευνας το ποσοστό 3% (p=0,03). Η διεξαγωγή της δειγµατοληπτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων (personal interviews), τεχνική η οποία χρησιµοποιείται εκτενώς στις έρευνες του τουρισµού και θεωρείται ως η πλέον ολοκληρωµένη και περιεκτική µέθοδος επικοινωνίας µε το κοινό (Pizam 1994:100). Η παραπάνω µέθοδος χρησιµοποιήθηκε παρά τα µειονεκτήµατα του µεγάλου κόστους και της προσωπικής απασχόλησης, για λόγους µεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε έλεγχος όσον αφορά στην πληρότητα, τη συνέπεια και την αληθοφάνεια των απαντήσεων και στη συνέχεια η κωδικοποίηση και η µεταφορά τους σε ειδικά διαµορφωµένη κοινωνιολογική µήτρα του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες S.P.S.S., έκδοση 12. Η επεξεργασία των δεδοµένων ξεκίνησε ουσιαστικά µε ορισµένους αρχικούς ελέγχους και ειδικότερα µε τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας, ενώ ακολούθησε η περιγραφική στατιστική ανάλυση βασικών µεταβλητών της έρευνας. Με τη µέθοδο της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης εξάγονται βασικά συµπεράσµατα για µεµονωµένες µεταβλητές ενώ όπως αναφέρει και ο Σιάρδος (1997:241) η ανάλυση ως προς µεταβλητές κλειδιά θεωρείται απαραίτητη για την εκπόνηση της έρευνας και αποτελεί το πρώτο στάδιο κάθε στατιστικής ανάλυσης. Η περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας αφορούσε επαγωγικές µεθόδους στατιστικής. εδοµένου ότι υπήρχε µεγάλος αριθµός µεταβλητών, ο οποίος εµπόδιζε την αποτελεσµατική ερµηνεία των σχέσεων µεταξύ υποκειµένων και µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Categorical Principal Component Analysis) (Σιάρδος 2004). Με τον περιορισµό της διαστατικότητας των αρχικών µεταβλητών σε άλλες λιγότερες ψευδοµεταβλητές, έγινε ευκολότερη η ερµηνεία των ολίγων µεταβλητών (συνιστωσών) απ ότι των αρχικών µεταβλητών. Ειδικότερα, η κατηγορική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες πραγµατοποιήθηκε στις µεταβλητές της έρευνας που αφορούσαν στους παράγοντες ποιότητας που διαµορφώνουν το πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού. Συγκεκριµένα εφαρµόστηκε σε δέκα δείκτες ποιότητας: το φυσικό περιβάλλον, τους ανθρώπους της περιοχής, την πολιτισµική κληρονοµιά, την γαστρονοµία- τοπικά προϊόντα, τις δραστηριότητες αναψυχής, τα τοπικά ήθη και έθιµα, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τα καταλύµατα, την αυθεντικότητα και τις βασικές υποδοµές- πρόσβαση. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε πενταβάθµια κλίµακα Likert (1=καθόλου σηµαντικός, 2=ελάχιστα σηµαντικός, 3=σηµαντικός, 4=πολύ σηµαντικός και 5=εξαιρετικά σηµαντικός) τη σηµαντικότητα καθενός από τους παραπάνω παράγοντες-δείκτες στη διαµόρφωση του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού Με την κατηγορική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ο αρχικός αριθµός των µεταβλητών περιορίστηκε σε λιγότερες διαστάσεις, τα φορτία των οποίων καθόρισαν και την ταυτοποίηση τους και στην ουσία συντέλεσαν στην οριοθέτηση του προτύπου. 5

6 Η ταυτοποίηση αυτή των συνιστωσών βοήθησε στη συνέχεια, µέσω της κατηγορικής παλινδρόµησης στην ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των διαστάσεων- συνιστωσών (θεωρούµενες ως εξαρτηµένες µεταβλητές) µε ορισµένες άλλες (ανεξάρτητες) µεταβλητές της έρευνας. Η κατηγορική παλινδρόµηση (Categorical Regression Analysis) ποσοτικοποιεί δεδοµένα κατηγορικών µεταβλητών µε την απόδοση αριθµητικών τιµών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραµµική παλινδρόµηση των µετασχηµατισµένων µεταβλητών. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιµών µιας εξαρτηµένης µεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασµό ανεξάρτητων µεταβλητών (Androulidakis and Siardos 1999). Η επίδραση της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής επί της εξαρτηµένης περιγράφεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόµησης. Ο βαθµός µεταβολής της εξαρτηµένης µεταβλητής υποδηλώνεται από το πρόσηµο του συντελεστή παλινδρόµησης. Μετά τον καθορισµό λοιπόν των νέων ψευδοµεταβλητών, συνιστωσών του προτύπου (οι οποίες στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιούνται ως εξαρτηµένες µεταβλητές), έγινε η διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεών τους µε διάφορες ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας. Ως µέτρα µέτρησης των εξαρτηµένων µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν οι παραγοντικοί βαθµοί που προέκυψαν από το πρόγραµµα της κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες που προηγήθηκε. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές ανέρχονται συνολικά σε τρις διαστάσεις του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού. Αναλυτικά έχουν ως εξής: ποιότητα τοπικών ιδιαιτεροτήτων προορισµού (Q1) ποιότητα υποδοµών προορισµού (Q2) ποιότητα αναψυχής προορισµού (Q3) Μέσω της κατηγορικής παλινδρόµησης δόθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης των τιµών της καθεµίας εξαρτηµένης µεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασµό δεκαπέντε ανεξάρτητων µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν: αριθµός πραγµατοποιούµενων ταξιδιών αναψυχής, αριθµός ταξιδιών σε αγροτουριστικούς προορισµούς τον τελευταίο χρόνο, γνώση της έννοιας αγροτικός τουρισµός, δοµή ταξιδιωτικής παρέας σε ταξίδι αναψυχής, φύλο κ.α. και ενσωµατώθηκαν στο µοντέλο. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Μέχρι σήµερα δεν υπήρχε επίσηµη καταγραφή των αγροτουριστικών προορισµών της χώρας. Ως εκ τούτου από τους βασικούς στόχους αυτής της έρευνας ήταν η καταγραφή των αγροτουριστικών προορισµών σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα έγινε προσπάθεια καταγραφής των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες αναπτύσσονται δραστηριότητες αγροτικού τουρισµού. Συνολικά κατεγράφησαν 57 αγροτουριστικοί προορισµοί στη χώρα οι οποίοι διαµορφώνονται γύρω από έναν ή περισσότερους υφιστάµενους αγροτουριστικούς πόρους, συνήθως ένα φυσικό στοιχείο, όπως ένας ορεινός όγκος, µια λίµνη, ένα ποτάµι, µια λεκάνη απορροής ή συνδυασµός των παραπάνω καθώς και γύρω από 6

7 αγροτικούς οικισµούς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιστορία, πολιτισµό, αγροτικά προϊόντα κ.λ.π. Κατά περίπτωση, στους παραπάνω προορισµούς ο περιηγητής µπορεί να θαυµάσει το φυσικό τοπίο, να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες, µοναστήρια, µουσεία, παραδοσιακά χωριά, να γευτεί την τοπική κουζίνα, να γνωρίσει την τοπική γαστρονοµία, να πάρει µέρος σε δραστηριότητες, να συµµετάσχει στη ζωή του τόπου µέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα έθιµα, να φιλοξενηθεί σε καταλύµατα της περιοχής, να γνωρίσει την αγροτική κοινωνία, την ελληνική γη και τα αγαθά της. Για τις ανάγκες της έρευνας στη συνέχεια έγινε αξιολόγηση σε πόσους από τους αγροτουριστικούς προορισµούς που καταγράφηκαν ο αγροτικός τουρισµός αποτελεί διακριτή µορφή τουρισµού δηλαδή διαφοροποιείται από τον µαζικό τουρισµό και εµφανίζει σηµαντική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου αποκλείστηκαν οι περιοχές στις οποίες η ένταση ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού είναι µικρή ή ενσωµατώνεται και απορροφάται από το µαζικό τουρισµό, όπως γίνεται για παράδειγµα στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες αγροτικές περιοχές. Σε δεύτερη φάση αποκλείσθηκαν ορισµένοι αποµακρυσµένοι-ορεινοί προορισµοί δεδοµένου ότι δεν προσέφεραν ένα ολοκληρωµένο αγροτουριστικό προϊόν και επαρκή υποδοµή αλλά µια αποσπασµατική αγροτουριστική δράση. Επίσης έγινε προσπάθεια συνένωσης ορισµένων όµορων προορισµών. Τελικά, από την παραπάνω επιλεκτική διαδικασία, ξεχώρισαν επτά αγροτουριστικοί προορισµοί: 1. η περιοχή των οικισµών Λάκκας Αώου, Ζαγοροχωρίων και Εθνικού ρυµού Βίκου Αώου, στο νοµό Ιωαννίνων, 2. η περιοχή του όρους Όρλιακα, Βλαχοχωρίων και Εθνικού ρυµού Βάλια- Κάλντα, στο νοµό Γρεβενών, 3. η περιοχή των Τζουµέρκων-Αθαµανικών ορέων, στους νοµού Ιωαννίνων και Άρτας, 4. η περιοχή του Ασπροποτάµου, Κόζιακα και Περτουλιώτικων Λιβαδιών, στο νοµό Τρικάλων, 5. η περιοχή των Ευρυτανικών Αγράφων και της Λίµνης Πλαστήρα, στους νοµούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας, 6. η περιοχή της Λίµνης Κρεµαστών, όρους Τυµφρηστού και Καρπενησιώτη ποταµού στο νοµό Ευρυτανίας και 7. η περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας,-Βαρδουσίων ορέων, στο νοµό Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 στο σύνολό τους οι αγροτουριστικοί προορισµοί της έρευνας καλύπτουν µια έκταση χιλ.στρ. µε πληθυσµό κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) στην οποία περιλαµβάνονται 342 δηµοτικά διαµερίσµατα από οκτώ νοµούς της χώρας. Ο αριθµός των κλινών ανέρχεται συνολικά σε Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι ο µεγαλύτερος, πληθυσµιακά, αγροτουριστικός προορισµός είναι αυτός του Κόζιακα, ακολουθούµενος από τα Τζουµέρκα ενώ, ο µικρότερος πληθυσµιακά είναι τα Ζαγοροχώρια, ο οποίος όµως εµφανίζει το 7

8 µεγαλύτερο µέγεθος σε έκταση. Το µικρότερο µέγεθος σε έκταση εµφανίζουν τα Τζουµέρκα. Όσον αφορά στις υπάρχουσες κλίνες, ο αγροτουριστικός προορισµός του Κόζιακα συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό κλινών ακολουθούµενος από τον προορισµό των Ζαγοροχωρίων. Η Ορεινή Ναυπακτία εµφανίζει το µικρότερο µέγεθος από όλους τους προορισµούς όσον αφορά την υποδοµή σε κλίνες. Βασικό µέγεθος των αγροτουριστικών προορισµών αποτελεί και η πυκνότητα πληθυσµού, ο αριθµός δηλαδή των κατοίκων ανά χιλ.στρ και ο αριθµός των κλινών ανά κάτοικο. Έτσι, την µεγαλύτερη πυκνότητα εµφανίζει ο προορισµός των Τζουµέρκων (22,12 κάτοικοι ανά χιλ.στρ) ενώ, την µικρότερη τα Ζαγοροχώρια (5,78 κάτοικοι ανά χιλ.στρ.). Η µεγαλύτερη αναλογία κλινών ανά κάτοικο εµφανίζεται στον προορισµό Ζαγοροχωρίων- Εθνικού ρυµού Αώου (0,20 κλίνες ανά κάτοικο) ακολουθούµενος από τον προορισµό του Όρλιακα Εθνικού ρυµού Πίνδου (0,16 κλίνες ανά κάτοικο). Η µικρότερη αναλογία κλινών ανά κάτοικο εµφανίζεται στους αγροτουριστικούς προορισµούς των Τζουµέρκων και της Ορεινής Ναυπακτίας (0,04 κλίνες ανά κάτοικο αντίστοιχα). Α/ Α Προορισµός Οικισµών Λάκας Αώου-Ζαγοροχωρίων - Εθν. ρυµού Αώου Εθν. ρυµού Βάλια- Κάλντα-Όρλιακα- Βλαχοχώρια Τζουµέρκα- Αθαµανικά Όρη Κόζιακας Περτουλιώτικα Λιβάδια Λίµνη Κρεµαστών - Τυµφρηστός Ευρυτανικά Άγραφα- Λίµνη Πλαστήρα Ορεινή Ναυπακτία- Βαρδούσια Όρη Αριθ µός.. Πραγµατικ ός πληθυσµός 2001 Έκτασ η (χιλ.στ ρ.) Κλίνε ς Πυκνό τητα πληθυσ µού Κλίνες ανά κάτοικ ο 5,78 0,20 9,29 0, ,12 0, ,01 0, ,17 0, ,55 0, ,38 0,04 Σύνολο Πίνακας 1: Αγροτουριστικοί προορισµοί έρευνας βασικά µεγέθη Πηγή: α. Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 (απογραφή πληθυσµού) β. στοιχεία έρευνας, ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 8

9 Από το σύνολο των µελών του δείγµατος διαπιστώθηκε ότι ποσοστό 50,74% είναι άντρες και 49,26% γυναίκες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των αγροτουριστών (62,83%) έχουν ηλικία µεταξύ 19 έως 35 ετών. Ακολουθούν µε ποσοστό 34,81% οι ηλικίες από 36 έως 55 ετών ενώ, το υπόλοιπο 2,36% µοιράζεται στις υπόλοιπες κλάσεις ηλικιών. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των µελών του δείγµατος (ποσοστό 60,77%) διαθέτουν ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστηµιακή εκπαίδευση), το 27,43% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 6,49% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ενώ, ποσοστό 5,31% µοιράζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η πλειοψηφία των µελών του δείγµατος είναι απασχολούµενοι σε κάποια εργασία (ποσοστό 77,58%), ποσοστό 10,32% είναι µαθητές/σπουδαστές/φοιτητές ενώ, ποσοστό 6,19% εργάζονται περιστασιακά. Οι άνεργοι ανέρχονται σε 2,65% ενώ οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές σε ποσοστό 1,47% και 1,77% αντίστοιχα. Από τους απασχολουµένους (µόνιµα και περιστασιακά οι οποίοι ανέρχονται σε 284 άτοµα) η πλειοψηφία (ποσοστό 60,56%) απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα και ακολουθεί ο δηµόσιος τοµέας µε ποσοστό 16,20%. Σχετικά µε το ετήσιο καθαρό εισόδηµα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που συµµετείχαν στην έρευνα (22,71%) ανήκουν σε υψηλή τάξη ετήσιου εισοδήµατος ( ευρώ). Γενικότερα, η µέση έως υψηλή εισοδηµατική τάξη από έως ευρώ καταλαµβάνει υψηλά ποσοστά. Τέλος, όσον αφορά στον τόπο µόνιµης κατοικίας, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των αγροτουριστών κατοικούν σε µεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, ποσοστό 46,31% των αγροτουριστών του δείγµατος κατοικούν στην Αθήνα και 18,88% στη Θεσσαλονίκη ενώ, από µικρότερα ποσοστά καταλαµβάνουν επισκέπτες προερχόµενοι από διάφορα άλλα αστικά κέντρα στις περιφέρειες της χώρας όπως η Άρτα, η Βέροια, η Λάρισα, ο Πειραιάς κ.ά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, σηµαντικό ποσοστό των µελών του δείγµατος (41,92%) αρέσκονται να δαπανούν χρήµατα περισσότερο σε ταξίδια ενώ, ακολουθούν οι δαπάνες σε είδη ένδυσης και υπόδησης µε ποσοστό 20,36% και σε φαγητό είδη διατροφής µε ποσοστό 16,77%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες µετέχουν µε πολύ µικρότερα ποσοστά. Σχετικά µε τον τρόπο µε τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο οι αγροτουρίστες, διαπιστώθηκε, ότι η πλειοψηφία των αγροτουριστών (ποσοστό 35,12%) κάνει εκδροµές και ταξίδια. Σηµαντικό ποσοστό (26,79%) προτιµά να κάθεται στο σπίτι και να ξεκουράζεται ενώ, οι λοιπές κατηγορίες κυµαίνονται σε χαµηλότερα ποσοστά µεταξύ 3-7%. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν οι ταξιδιώτες (πίνακας 2) έναν συγκεκριµένο αγροτουριστικό προορισµό διαπιστώθηκε ότι ποικίλουν. Σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος (26,55%) επιλέγει έναν προορισµό κυρίως λόγω των αξιόλογων φυσικών πόρων που αυτός διαθέτει. Η παρότρυνση από φίλους και γνωστούς φαίνεται να επηρεάζει σε µικρότερο ποσοστό τους αγροτουρίστες (13,86%). Στα ίδια, περίπου, επίπεδα κυµαίνονται οι λόγοι που σχετίζονται µε την προσφορά διαφορετικών δυνατοτήτων αναψυχής (ποσοστό 13,27%) και της ησυχίας στον προορισµό (12,39%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι παράγοντες όπως οι άνθρωποι της περιοχής, η αρχιτεκτονική κληρονοµιά του τόπου και η καταγωγή του αγροτουρίστα από την περιοχή δεν αποτελούν σηµαντικούς λόγους επιλογής ενός αγροτουριστικού 9

10 προορισµού για τους αγροτουρίστες όπως φαίνεται και από τα µικρά ποσοστά που καταλαµβάνουν. Λόγοι επιλογής Συχνότητα % ιαθέτει αξιόλογους φυσικούς πόρους 90 26,55 Άκουσα καλά λόγια από φίλους 47 13,86 Προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες αναψυχής 45 13,27 Είναι ήσυχη περιοχή 42 12,39 Είναι κοντά στον τόπο κατοικίας µου 28 8,26 Ήθελε η υπόλοιπη παρέα, δεν ήταν επιλογή µου 27 7,96 εν είναι κορεσµένη τουριστικά 18 5,31 Ήταν τυχαία η επιλογή 11 3,24 Βαρέθηκα να πηγαίνω στα ίδια µέρη, θέλω να 12 3,54 γνωρίσω πιο απόµακρα, άγνωστα µέρη Είναι η καταγωγή µου 3 0,88 Οι άνθρωποι της περιοχής 2 0,59 Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 1 0,29 Είχα προηγούµενη θετική εµπειρία 1 0,29 εν απάντησαν 12 3,54 Σύνολο ,00 Πίνακας 2: Λόγοι επιλογής ενός αγροτουριστικού προορισµού Όσον αφορά στην εξοικείωση των επισκεπτών µε την περιοχή, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 64,31%) έχουν επισκεφθεί ξανά, κάποια στιγµή στο παρελθόν, την περιοχή. Από αυτούς, το µεγαλύτερο ποσοστό (49,08%) έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από πέντε επισκέψεις στην περιοχή. Ειδικότερα, να σηµειωθεί ότι η µέση τιµή των προηγούµενων επισκέψεων στην περιοχή έρευνας ήταν 7,69 επισκέψεις, µε επικρατούσα τιµή τις 2 επισκέψεις και µέγιστη τιµή τις 40. Όσον αφορά στους δείκτες που σχετίζονται µε τον αγροτουριστικό προορισµό, διαπιστώθηκε ότι, τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα εµφανίζει το «φυσικό περιβάλλον», όπου ποσοστό 94,99% των ερωτηθέντων αξιολόγησαν το συγκεκριµένο δείκτη από πολύ σηµαντικό έως εξαιρετικά σηµαντικό. Το αντίστοιχο ποσοστό για την «πολιτιστική κληρονοµιά» και τους «ανθρώπους της περιοχής» ανήλθε σε 74,93% και 72,27% αντίστοιχα. Στο επίπεδο του 62,83% κυµάνθηκαν η «Γαστρονοµία» και 62,24% οι «Προσφερόµενες δραστηριότητες αναψυχής» ενώ, οι υπόλοιποι δείκτες κατέλαβαν ποσοστά µικρότερα του 50% όσον αφορά τη σηµαντικότητά τους. 4.3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Όσον αφορά στο πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η προσαρµοστικότητα του προγράµµατος της κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες ολοκληρώθηκε, µε την αποµάκρυνση των ακραίων 10

11 τιµών, µετά από 30 επαναλήψεις και µε την επίτευξη του κριτηρίου σύγκλισης (τιµής 0,00001). Η τελική µήτρα συσχετίσεων των δέκα µετασχηµατισµένων µεταβλητών (πίνακας 3) δείχνει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σχετικά υψηλές τιµές των συντελεστών απλής συσχέτισης. Λύση τριών διαστάσεων (πίνακας4) έδωσε τιµές χαρακτηριστικών ριζών 2,482, 1,653 και 1,150 οι οποίες δηλώνουν ότι το συνολικά εξηγούµενο ποσοστό της διακύµανσης ανέρχεται σε 52,85%. Οι τρεις χαρακτηριστικές ρίζες καθορίζουν τον αναγκαίο αριθµό των διαστάσεων (αριθµός ίσος µε 3) που έχουν χρησιµοποιηθεί στη λύση, αφού οι τιµές τους είναι µεγαλύτερες της µονάδας. Επίσης, η δόµηση των θεµάτων στις τρεις κύριες συνιστώσες (διαστάσεις) χαρακτηρίζει και το βαθµό εγκυρότητάς τους (διακριτική εγκυρότητα). Από τις τιµές των φορτίων των µεταβλητών στις τρεις κύριες διαστάσεις (πίνακας 4) προκύπτει ότι η πρώτη κύρια συνιστώσα συνδέεται µε υψηλές θετικές τιµές φορτίων µε την αρχιτεκτονική κληρονοµιά, την πολιτισµική κληρονοµιά, την αυθεντικότητα και των τοπικών εθίµων. Στη δεύτερη κύρια συνιστώσα, υψηλά θετικά φορτία εµφανίζουν οι βασικές υποδοµές και τα καταλύµατα. Στην ίδια συνιστώσα εµφανίζει υψηλό αρνητικό φορτίο η µεταβλητή της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Τέλος, στην τρίτη συνιστώσα πολύ υψηλό φορτίο, µε θετικό πρόσηµο) εµφανίζει µόνο η µεταβλητή των δραστηριοτήτων αναψυχής. Όσον αφορά στην ανάλυση αξιοπιστίας των µεταβλητών, η τιµή του συντελεστή αξιοπιστίας (a-cronbach) µε βάση την τιµή της χαρακτηριστικής ρίζας, ανέρχεται σε 0,901 και είναι πολύ υψηλή. Μελετώντας την αξιοπιστία για καθεµία διάσταση ξεχωριστά, διαπιστώνεται ότι στην πρώτη διάσταση (επτά µεταβλητές µε υψηλά παραγοντικά φορτία) ο συντελεστής αξιοπιστίας ανέρχεται σε 0,624 και στη δεύτερη διάσταση (δύο µεταβλητές µε υψηλά παραγοντικά φορτία) ο συντελεστής αξιοπιστίας ανέρχεται σε 0,659. Γα την τρίτη διάσταση είναι φανερό ότι η αξιοπιστία είναι πολύ υψηλή. 11

12 Μεταβλητές V30_D QF1 V31_D QF2 V32_D QF3 V34_D QF5 V35_D QF6 V37_D QF8 V38_D QF9 V39_D QF10 V40_DQ F11 V41_D QF12 V30_DQF1 Φυσικό περιβάλλον 1,000 V31_DQF2 Άνθρωποι της περιοχής 0,153 ** 1,000 V32_DQF3 Πολιτισµική κληρονοµιά 0,194 ** 0,361 ** 1,000 V34_DQF5 Γαστρονοµία 0,148 ** 0,105 0,104 1,000 V35_DQF6 ραστηριότητες αναψυχής V37_DQF8 Τοπικά ήθη και έθιµα V38_DQF9 Αρχιτεκτονική κληρονοµιά V39_DQF1 0 Καταλύµατα V40_DQF11 Αυθεντικότητα V41_DQF12 Βασικές υποδοµές ιάσταση Χαρακτηριστική Ρίζα 0,111 * -0,055 0,095 0,157 ** 1,000 0,149 ** 0,218 ** 0,392 ** 0,163 ** 0,137 * 1,000 0,186 ** 0,149 ** 0,431 ** 0,147 ** 0,019 0,328 ** 1,000 0,176 ** 0,022-0,039 0,289 ** 0,058 0,045 0,244 ** 1,000 0,080 0,211 ** 0,175 ** 0,134 * -0,010 0,150 ** 0,235 ** 0,284 ** 1,000 0,094 0,047-0,033 0,204 ** 0,063-0,039 0,093 0,495 ** 0,349 ** 1, ,482 1,653 1,150 0,894 0,863 0,805 0,638 0,601 0,506 0,407 Πίνακας 3: Μήτρα συσχετίσεων των δέκα µετασχηµατισµένων µεταβλητών ποιότητας αγροτουριστικού προορισµού * στατιστικά σηµαντική για επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 ** στατιστικά σηµαντική για επίπεδο σηµαντικότητας α=0,01 (από τις 45 συσχετίσεις των µεταβλητών, οι 28 είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,01 ή α=0,05) 12

13 Ολική ιαστάσεις (συνιστώσες) Μεταβλητή διακύµανση Φυσικό περιβάλλον 0,27 0,440-0,048 0,266 Άνθρωποι της περιοχής 0,45 0,460-0,331-0,355 Πολιτισµική κληρονοµιά 0,67 0,587-0,564-0,053 Γαστρονοµία/Τοπικά προϊόντα 0,41 0,473 0,237 0,362 ραστηριότητες αναψυχής 0,65 0,197 0,014 0,781 Τοπικά ήθη και έθιµα 0,51 0,540-0,442 0,155 Αρχιτεκτονική κληρονοµιά 0,46 0,642-0,207-0,086 Καταλύµατα 0,67 0,517 0,634 0,006 Αυθεντικότητα 0,54 0,558 0,248-0,404 Βασικές υποδοµές -πρόσβαση 0,67 0,433 0,682-0,124 Εξηγούµενη διακύµανση 52,853 24,825 16,530 11,499 Πίνακας 4: Αποτελέσµατα κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες - Πρότυπο αγροτουριστικού προορισµού Τα φορτία των τριών συνιστωσών, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, καθορίζουν και την ταυτοποίησή τους. Έτσι, η πρώτη συνιστώσα του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού χαρακτηρίζεται µε το όνοµα «ποιότητα τοπικών ιδιαιτεροτήτων» και συνδέεται µε δείκτες ποιότητας που αφορούν σε µοναδικά χαρακτηριστικά ενός προορισµού, τα οποία σχετίζονται µε το τοπικό «χρώµα» όπως αυτό διαµορφώνεται στην αρχιτεκτονική, τον πολιτισµό, στους ανθρώπους του τόπου και στην αυθεντικότητα. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά στην ποιότητα ως προς τις υποδοµές του αγροτουριστικού προορισµού δηλαδή στα καταλύµατα και στην πρόσβαση αλλά και στην αντίθεση µε ότι έχει σχέση µε την πολιτισµική κληρονοµιά και χαρακτηρίζεται µε το όνοµα «ποιότητα υποδοµών». Η τρίτη συνιστώσα, η οποία χαρακτηρίζεται µε το όνοµα «ποιότητα αναψυχής» αφορά κατά βάση τους δείκτες ποιότητας που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες αναψυχής που αναπτύσσονται σε έναν αγροτουριστικό προορισµό. 4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ Από τους τυποποιηµένους συντελεστές παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών, διαπιστώνεται ότι η συνιστώσα του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού που αναφέρεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες ενός αγροτουριστικού προορισµού είναι δυνατόν να επηρεάζεται περισσότερο από τις µεταβλητές: «Σκέφτοµαι πολύ πριν αγοράσω», «Μέση διάρκεια παραµονής» και «Η γνώµη των άλλων µετράει στις αποφάσεις µου». Επίσης, µε βάση τις τιµές F καθεµίας ανεξάρτητης µεταβλητής διαπιστώνεται ότι η απάλειψη των παραπάνω µεταβλητών καθιστά το υπόδειγµα εξαιρετικά αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις υπόλοιπες ενώ, αντιθέτως η απάλειψη των 17

14 µεταβλητών του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος και του φύλου λίγο περιορίζουν την προβλεπτικότητα του υποδείγµατος. Ακόµη, τα µέτρα σχετικής σηµασίας των ανεξάρτητων µεταβλητών δηλώνουν ότι η µεγαλύτερη συµβολή στην εξαρτηµένη µεταβλητή, αντιστοιχεί στη µεταβλητή «σκέφτοµαι πολύ πριν αγοράσω», µε συντελεστή σχετικής σηµασίας (15,5%) και ακολουθούν «η µέση διάρκεια παραµονής» (14,7%), η «εξοικείωση µε την έννοια του αγροτικού τουρισµού» (10,6%) και η «πρώτη επίσκεψη στην περιοχή» (9,8%). Οι µεταβλητές αυτές αθροιστικά συµβάλλουν στο 50,6% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ µαζί µε τις υπόλοιπες µεταβλητές της ηλικίας (8,9%), της δοµής της ταξιδιωτικής παρέας (7,8%) και της γνώµης των άλλων (7,8%) συµβάλλουν στο 75,1% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής (πίνακας 5). Ανεξάρτητες µεταβλητές Τυποποιηµένοι Συντελεστές Συντελεστ ής β Τυπικό σφάλµα F Σηµαντικό τητα (α) Σχετική σηµασία (Pratt) Ετήσιο καθαρό εισόδηµα -0,039 0,055 0,509 0,476 0,030 Επίπεδο εκπαίδευσης 0,078 0,054 2,132 0,120 0,048 Ηλικία 0,115 0,055 4,346 0,005 0,089 Φύλο 0,052 0,054 0,926 0,337 0,010 Σκέφτοµαι πολύ πριν αγοράσω 0,152 0,054 7,988 0,000 0,155 Αγοράζω γνωστές µάρκες προϊόντων 0,041 0,057 0,527 0,664 0,008 Ξοδεύω σηµαντικά ποσά σε αγαθά πρώτης ανάγκης -0,082 0,056 2,157 0,093 0,033 Αριθµός πραγµατοποιούµενων ταξιδιών αναψυχής τον τελευταίο 0,063 0,055 1,310 0,271 0,045 χρόνο Μέση διάρκεια παραµονής 0,146 0,054 7,203 0,008 0,147 οµή ταξιδιωτικής παρέας σε ταξίδι αναψυχής Εξοικείωση µε την έννοια "Αγροτικός Τουρισµός" Αριθµός ταξιδιών σε αγροτουριστικούς προορισµούς τον τελευταίο χρόνο -0,104 0,055 3,575 0,014 0,078 0,101 0,056 3,295 0,038 0,106-0,111 0,054 4,289 0,015 0,073 Πρώτη επίσκεψη στην περιοχή έρευνας Η γνώµη των άλλων µετράει 0,111 0,056 3,930 0,048 0,098 0,127 0,054 5,626 0,001 0,078 Πίνακας 5: Αποτελέσµατα κατηγορικής παλινδρόµησης για τη µεταβλητή Q1 Από τις ποσοτικοποιηµένες τιµές των κατηγοριών των µεταβλητών και τα αντίστοιχα διαγράµµατα µετασχηµατισµού, σε συνδυασµό µε τις ενδείξεις των τυποποιηµένων συντελεστών παλινδρόµησης, προκύπτει ότι όσο περισσότερο 18

15 σκέφτεται ο αγροτουρίστας πριν αγοράσει κάτι, όσες περισσότερες ηµέρες διαµένει σε έναν προορισµό, όσο πιο γνωστή του είναι η έννοια του αγροτικού τουρισµού, όσο µεγαλύτερη εµπειρία έχει από την περιοχή, όσο µεγαλύτερος είναι σε ηλικία, όσο ταξιδεύει µόνος ή µε µικρότερες παρέες και όσο επηρεάζεται από την γνώµη των άλλων τόσο µεγαλύτερη σηµασία αποδίδει στην ποιότητα των τοπικών χαρακτηριστικών ως διάσταση του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού. Η συνιστώσα του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού που αναφέρεται στην ποιότητα των υποδοµών ενός αγροτουριστικού προορισµού είναι δυνατόν να επηρεάζεται περισσότερο από την εµπειρία του αγροτουρίστα σε ταξίδια αναψυχής, τη δοµή της ταξιδιωτικής του παρέας, τη διάρκεια διαµονής του σε έναν προορισµό και την προτίµησή του να αγοράζει γνωστές µάρκες προϊόντων. Η απάλειψη των παραπάνω µεταβλητών καθιστά το υπόδειγµα εξαιρετικά αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις υπόλοιπες ενώ, αντιθέτως η απάλειψη της µεταβλητής του φύλου λίγο περιορίζει την προβλεπτικότητα του υποδείγµατος (πίνακας 5). Ανεξάρτητες µεταβλητές Τυποποιηµένοι Συντελεστές Συντελεστ ές β Τυπικό σφάλµα F Σηµαντικό τητα (α) Σχετική σηµασία (Pratt) Ετήσιο καθαρό εισόδηµα -0,044 0,056 0,624 0,430 0,035 Επίπεδο εκπαίδευσης -0,087 0,057 2,354 0,126 0,047 Ηλικία 0,068 0,056 1,477 0,225 0,036 Φύλο -0,008 0,056 0,022 0,883 0,001 Σκέφτοµαι πολύ πριν αγοράσω κάτι Αγοράζω γνωστές µάρκες προϊόντων Ξοδεύω σηµαντικά ποσά σε αγαθά πρώτης ανάγκης Αριθµός πραγµατοποιούµενων ταξιδιών αναψυχής τον τελευταίο χρόνο 0,008 0,055 0,020 0,888 0,001 0,103 0,055 3,519 0,015 0,087 0,054 0,056 0,946 0,419 0,039 0,194 0,056 12,029 0,000 0,224 Μέση διάρκεια παραµονής 0,146 0,056 6,769 0,010 0,198 οµή ταξιδιωτικής παρέας σε ταξίδι αναψυχής Εξοικείωση µε την έννοια "Αγροτικός Τουρισµός" -0,151 0,057 7,114 0,001 0,218 0,028 0,056 0,257 0,613 0,004 Αριθµός ταξιδιών σε αγροτουριστικούς προορισµούς τον τελευταίο -0,090 0,056 2,604 0,108 0,051 χρόνο Πρώτη επίσκεψη στην περιοχή έρευνας 0,026 0,056 0,214 0,644 0,010 Η γνώµη των άλλων µετράει -0,093 0,056 2,773 0,042 0,049 Πίνακας 6: Αποτελέσµατα κατηγορικής παλινδρόµησης για τη µεταβλητή Q2 19

16 Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της κατηγορικής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη µεταβλητή έδειξαν ότι η µεγαλύτερη συµβολή στη διάσταση του προτύπου που αναφέρεται στην ποιότητα των υποδοµών αντιστοιχεί στην µεταβλητή της ταξιδιωτικής εµπειρίας, µε συντελεστή σχετικής σηµασίας (22,4%). Ακολουθούν η δοµή ταξιδιωτικής παρέας (21,8%) και η µέση διάρκεια παραµονής (19,8%). Οι µεταβλητές αυτές αθροιστικά συµβάλλουν στο 64,0% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ σε συνδυασµό µε τη µεταβλητή της αγοράς γνωστών προϊόντων (8,7%) συµβάλλουν στο 72,7% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής (πίνακας 6). Από τις ποσοτικοποιηµένες τιµές των κατηγοριών των µεταβλητών και τα αντίστοιχα διαγράµµατα µετασχηµατισµού, σε συνδυασµό µε τις ενδείξεις των τυποποιηµένων συντελεστών παλινδρόµησης, διαπιστώνεται ότι όσο µεγαλύτερη ταξιδιωτική εµπειρία έχει ο αγροτουρίστας, όσο µικρότερη είναι η δοµή της ταξιδιωτικής του παρέας, όσο µεγαλύτερη είναι η µέση διάρκεια παραµονής του στον προορισµό και όσο περισσότερο προτιµά να αγοράζει επώνυµα προϊόντα, τόσο περισσότερο ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υποδοµών ως διάσταση του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού. Τέλος, η διάσταση του προτύπου που αναφέρεται στην αναψυχή σε έναν αγροτουριστικό προορισµό είναι δυνατόν να επηρεάζεται περισσότερο από το τη γνώµη των άλλων, την εµπειρία από ταξίδια αναψυχής σε αγροτουριστικούς προορισµούς και την ηλικία του αγροτουρίστα. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα της κατηγορικής παλινδρόµησης δείχνουν ότι η απάλειψη των παραπάνω µεταβλητών καθιστά το υπόδειγµα εξαιρετικά αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Αντιθέτως, η απάλειψη της µεταβλητής της πρώτης επίσκεψης στην περιοχή λίγο περιορίζει την προβλεπτικότητα του υποδείγµατος (πίνακας 7). Ειδικότερα, τα µέτρα σχετικής σηµασίας δηλώνουν ότι η µεγαλύτερη συµβολή στη διάσταση της αναψυχής αντιστοιχεί στη µεταβλητή «η γνώµη των άλλων µετράει σηµαντικά» (28,1%). Ακολουθούν η µεταβλητή «ξοδεύω σηµαντικά ποσά σε αγαθά πρώτης ανάγκης» (16,4%) και η «εµπειρία από ταξίδια αναψυχής σε αγροτουριστικό προορισµό» (15,2%). Οι µεταβλητές αυτές αθροιστικά συµβάλλουν στο 59,7% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής ενώ σε συνδυασµό µε τη µεταβλητή της ηλικίας (13%) συµβάλλουν στο 72,7% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής (πίνακας 7). Από τις ποσοτικοποιηµένες τιµές των κατηγοριών των µεταβλητών και τα αντίστοιχα διαγράµµατα µετασχηµατισµού, σε συνδυασµό µε τις ενδείξεις των τυποποιηµένων συντελεστών παλινδρόµησης, διαπιστώνεται ότι όσο η γνώµη των άλλων µετράει σηµαντικά για τις αποφάσεις που παίρνει ο αγροτουρίστας, όσο περισσότερο ξοδεύει σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όσο µεγαλύτερη εµπειρία από ταξίδια αναψυχής έχει σε αγροτουριστικό προορισµό και όσο µικρότερος είναι σε ηλικία, τόσο περισσότερο ενδιαφέρεται για την ποιότητα αναψυχής ως διάσταση του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού. 20

17 Ανεξάρτητες Μεταβλητές Τυποποιηµένοι Συντελεστές Συντελεστ ές β Τυπικό σφάλµα F Σηµαντι κότητα (α) Σχετική σηµασία (Pratt) Ετήσιο καθαρό εισόδηµα 0,085 0,056 2,327 0,099 0,042 Επίπεδο εκπαίδευσης 0,125 0,055 5,085 0,002 0,090 Ηλικία -0,155 0,057 7,273 0,001 0,130 Φύλο 0,027 0,056 0,225 0,636 0,007 Σκέφτοµαι πολύ πριν αγοράσω 0,097 0,055 3,062 0,028 0,044 Αγοράζω γνωστές µάρκες προϊόντων 0,052 0,057 0,819 0,442 0,036 Ξοδεύω σηµαντικά ποσά σε αγαθά πρώτης ανάγκης 0,149 0,057 6,822 0,000 0,164 Αριθµός πραγµατοποιούµενων ταξιδιών αναψυχής τον τελευταίο χρόνο 0,046 0,058 0,612 0,543 0,019 Μέση διάρκεια παραµονής -0,016 0,057 0,083 0,774 0,007 οµή ταξιδιωτικής παρέας σε ταξίδι αναψυχής -0,116 0,057 4,126 0,007 0,023 Εξοικείωση µε την έννοια "Αγροτικός Τουρισµός" -0,031 0,059 0,286 0,751 0,005 Αριθµός ταξιδιών σε αγροτουριστικούς προορισµούς 0,173 0,058 9,080 0,000 0,152 Πρώτη επίσκεψη στην περιοχή 0,010 0,057 0,033 0,857 0,000 Η γνώµη των άλλων µετράει 0,222 0,056 15,895 0,000 0,281 Πίνακας 6.4.3: Αποτελέσµατα κατηγορικής παλινδρόµησης για τη µεταβλητή Q3 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας προκύπτουν ορισµένα βασικά συµπεράσµατα. Οι περιηγητές διαθέτουν συγκεκριµένα πρότυπα αναψυχής και είναι σε θέση να τα εκφράσουν. Το πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού ποιότητας (το ιδανικό δηλαδή) περιγράφεται από τρεις διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του προορισµού ή αλλιώς το τοπικό «χρώµα» όπως αυτό διαµορφώνεται από τον πολιτισµό, τους ανθρώπους του τόπου, τη φύση και τα τοπικά προϊόντα. Το πρότυπο συνδέεται ακόµη και µε την ποιότητα των υποδοµών του προορισµού, δηλαδή τα καταλύµατα και την πρόσβαση, καθώς και µε τις δραστηριότητες αναψυχής που αναπτύσσονται σε αυτόν και προσφέρονται στους αγροτουρίστες. Πρακτικά το παραπάνω σηµαίνει ότι όσοι διαχειρίζονται αγροτουριστικούς προορισµούς και στοχεύουν στην ποιότητα της εικόνας του προορισµούς αλλά και του προϊόντος που προσφέρουν προς τους αγροτουρίστες µπορούν να προσανατολιστούν προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις και να επιδιώξουν τη βελτίωση. Το ιδανικό θα ήταν να επιτύχουν την ποιότητα και στις τρεις διαστάσεις. Ωστόσο η βελτίωση και η προσπάθεια να αγγίξει ένας προορισµός το πρότυπο είναι συνεχής. 21

18 Βασικά συµπεράσµατα προκύπτουν και αναφορικά µε τους παράγοντες που διαµορφώνουν και επηρεάζουν το πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού. ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των αγροτουριστών αλλά και µεταβλητές της ταξιδιωτικής τους εµπειρίας αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες και είναι χρήσιµο να περιλαµβάνονται στις έρευνες του αγροτικού τουρισµού. Αντιθέτως, κλασσικές δηµογραφικές µεταβλητές, όπως το φύλο και η απασχόληση, δεν φαίνεται να επηρεάζουν πάντοτε τα αποτελέσµατα της έρευνας και θα µπορούσαν να µην συµπεριλαµβάνονται σε παρόµοιες έρευνες, εκτός εάν εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Με το παρόν εγχείρηµα, πέραν του ότι έχει τεθεί η επιστηµονική βάση σε θέµατα που αφορούν στον αγροτικό τουρισµό, έχουν προκύψει και βασικά πρακτικά οφέλη. Αρχικά γνωρίζοντας το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνεται το πρότυπο (δηλαδή το ιδεατό) οι αγροτουριστικοί προορισµοί της χώρας είναι δυνατόν να φτάσει σε υψηλά επίπεδα ποιότητας µέσα από τη σύγκριση µε το πρότυπο και τη συνεχή αναβάθµιση προκειµένου να το προσεγγίσουν. Το πρότυπο του αγροτουριστικού προορισµού, ως µέτρο σύγκρισης ιδανικό, τέλειο και ολοκληρωµένο, είναι αυτό που θα πρέπει να κατευθύνει πια τα θέµατα διαχείρισης και προώθησης και ειδικότερα τη θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας στον άξονα της ενίσχυσης της εµπειρίας του περιηγητή, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάδειξης της τοπικής κοινωνίας και του αγροτικού χαρακτήρα, όπως εξάλλου επιβάλλει και η ίδια η φιλοσοφία του αγροτικού τουρισµού και την στήριξη ενός νέου µοντέλου τουρισµού πέρα από τις ακτές και τον µαζικό τουρισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, πέρα από την συµβολή σε επιχειρηµατικό επίπεδο είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και για τον στρατηγικό σχεδιασµό της ανάπτυξης των αγροτουριστικών προορισµών στη χώρα. Όσοι θεσµοθετούν ή διαχειρίζονται προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού έχουν στη διάθεσή τους το πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργείται το πρότυπο και την κατεύθυνση προς την οποία αυτό πρέπει να εφαρµοσθεί. Μέσω της προώθησης και ανάδειξης του προτύπου είναι δυνατόν να διαµορφώσουν τις αξίες, την αυθεντικότητα και την αισθητική στον αγροτικό χώρο, οδηγώντας και τις αγροτικές περιοχές στην αναβάθµιση. Υπάρχουν όµως ακόµη αρκετά ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να τεθούν και να διευκρινισθούν. Η διερεύνηση του προτύπου από την πλευρά των περιηγητών έχει απαντηθεί πλήρως µε την παρούσα έρευνα. Οι περιηγητές αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης προκειµένου να διαµορφωθούν οι διαστάσεις του προτύπου ωστόσο, δεν είναι γνωστές οι αντιδράσεις άλλων φορέων που εµπλέκονται όπως οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στους αγροτουριστικούς προορισµούς καθώς και των ίδιων των επιχειρηµατιών. εν είναι δηλαδή γνωστό κατά πόσο υπάρχει συναίνεση και κοινή αποδοχή του προτύπου του αγροτουριστικού προορισµού από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Ως εκ τούτου η διερεύνηση της θέσης και των υπόλοιπων φορέων της αλυσίδας του αγροτικού τουρισµού αποτελεί ένα θέµα για περαιτέρω έρευνα το οποίο θα µας απασχολήσει στο µέλλον. 22

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ανθοπούλου, Θ. Ιακωβίδου, Ο., Κουτσούρης και Α. Σπιλάνης, Ι. (2000). Χωρικές και Αναπτυξιακές διαστάσεις του αγροτουρισµού στην Ελλάδα, στο Αποστολόπουλος Κ. (Eπιµ.), Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου. Αθήνα: Εταιρία Αγροτικής Οικονοµίας, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Αποστολόπουλος, Κ. και Γιάγκου,. (1998). Αγροτουρισµός και Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί: παράγοντες τοπικής ανάπτυξης του ελληνικού αγροτικού χώρου, στο Χ. Ζιωγάνας (Επιµ.), Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. Οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Αγροτικής Οικονοµίας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. (2000). Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές της Ελλάδας, Αγρο(το)τουρισµός. Ιακωβίδου, Ο., Βόλτσου, Α., Βλάχου, Χ. και Παρταλίδου, Μ. (Επιµ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. ηµητρίου, Χ., (1999). Ανάγκη προσαρµογής στις νέες απαιτήσεις, Περιοδικό Τουρισµός & Οικονοµία Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Ειδικά Θέµατα, έτος 25 ο (242): ΕΛ.Ο.Τ. (2003). Ελληνική Προδιαγραφή. Αγροτουρισµός- Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών αγροτουρισµού. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε., ΑΛΟΤΠΡ 1417 (29/12/2003). ΕΣΥΕ (2001). Απογραφή πληθυσµού. Πραγµατικός πληθυσµός ανά δηµοτικό Ιακωβίδου, Ο. (1988). Επιπτώσεις της ανάπτυξης του τουρισµού στην αγροτική κοινωνία της Χαλκιδικής, διδακτορική διατριβή και παραρτήµατα. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία ηµοσιευµάτων Α.Π.Θ. (1998). Αγροτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη, στα Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Προοπτικής Θάσου, 4-6 Σεπτεµβρίου (σελ ). Πρίνος: Εταιρία Μελέτης και Προβολής της Θάσου. Παρταλίδου Μαρία (2005). Η προτυποποίηση ποιότητας ως παράγοντας διαχείρισης του αγροτικού τουρισµού. ιδακτορική ιατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωπονίας. Σιάρδος, Γ. (1997). Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ. Σιάρδος, Γ. (2004). Μέθοδοι πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Με την επίλυση ασκήσεων µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Μέρος πρώτο: διερεύνηση σχέσεων µεταξύ µεταβλητών, 3η έκδοση βελτιωµένη και συµπληρωµένη. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Androulidakis, S. and Siardos, G. (1999). Leadership ability dimensions as related to rural women s characteristics: a methodological approach for further consideration. In J. Kania and Μ. Dygar (Eds.), Proceedings of the 14 th European Seminar on Extension and Education. Volume 1, August 30 23

20 September 4 (pp ). Polland: The Agricultural University of Cragow. Comen, T. (2000). Integrated Rural Tourism. Merging Natural and Human Communities in the Tourism Product Mix, In Proceedings of the World Forum on Agritourism and Rural Tourism. International Seminar: A key option for the Rural Integrated and sustainable development strategy, th September (pp ). Perugia: International Association of Experts in Rural Tourism (I.A.E.R.T.). Franic, R. and Grgic, Z. (2000). Agrotourism in Croatia- prospects for development, In Proceedings of the World Forum on Agritourism and Rural Tourism. International Seminar: A key option for the Rural Integrated and sustainable development strategy, th September (pp ). Perugia: International Association of Experts in Rural Tourism (I.A.E.R.T.). Go, F. and Govers, R. (2000). Integrated quality management for tourist destinations. A European perspective on achieving competitiveness, Tourism Management, 21: Iakovidou, O. (1997). Agrotourism in Greece: the case of women agrotourism Cooperatives in Ampelakia, MEDIT, 1: Orminston, D., Gilbert, A. and Manning, R. (1998). Indicators and standards of quality for ski resort management, Journal of Travel Research, 36: Pizam, A. (1994). Planning a tourism research investigation. In B. Ritchie and C. Goeldne (Eds.), Travel, Tourism And Hospitality Research. A Handbook For Managers And Researchers (2 nd ed) (pp ). John Wiley & Sons, Inc. Pratt, J. W. (1987). Dividing the indivisible: using simple symmetry to partition variance explained. In T. Pukkika and S. Puntanen (Eds.), Proceedings of the second international conference in statistics (pp ). Finland: University of Tempere. Price, F. (1997). ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Σειρά :Rothery Gower. Αθήνα: Requena, C. J. και Aviles, P.R. (1993). Ο τουρισµός, µια ευκαιρία για τις µειονεκτικές αγροτικές περιοχές, Τριµηνιαίο Περιοδικό του Κοινοτικού Προγράµµατος LEADER, Φθινόπωρο(4): 6-9. Roberts, L. and Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to practise. London: CABI Publishing. Sharpley, R. and Sharpley, J. (1997). Rural Tourism: An Introduction. London: International Thomson Business Press. Shelby, B. and Vaske, J. (1991). Using normative data to develop evaluative standards for resource management: a comment on three resent papers, Journal of Leisure Research, 23(2):

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ηµήτρης Κουγιουµτζής http://users.auth.gr/dkugiu/teach/civilengineer E mail: dkugiu@gen.auth.gr 1/11/2009 2 Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα