δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό."

Transcript

1 Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί μεταξύ ενός Ξενοδοχείου και της Booking.com (έκαστο αναφερόμενο ως "Μέρος" και από κοινού αναφερόμενα ως "Μέρη"). 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν εμφανίζεται διαφορετική πρόθεση: "Εγγύηση Καλύτερης Τιμής" σημαίνει την εγγύηση που εκδίδεται από την Booking.com (που εμφανίζεται με αυτό ή οποιοδήποτε παρόμοιο όνομα) και δηλώνει ότι η Booking.com προσφέρει την καλύτερη τιμή για ένα δωμάτιο και για παρόμοιο δωμάτιο κατά τις ίδιες ημερομηνίες check-in και check-out και με τους ίδιους όρους, εφόσον βρεθεί σε χαμηλότερη online τιμή. "Ιστοχώρος της Booking.com" σημαίνει τον ιστοχώρο ή τους ιστοχώρους της Booking.com. "Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών" σημαίνει το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της Booking.com με το οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διεύθυνση όπως δηλώνεται σε αυτό το Συμφωνητικό. "Πάγια Εντολή" σημαίνει την εντολή που δίνει το Ξενοδοχείο στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για να εξουσιοδοτήσει την Booking.com ώστε να εκταμιεύσει απευθείας οποιοδήποτε ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ξενοδοχείου. "Extranet" σημαίνει το online σύστημα στο οποίο κάθε Ξενοδοχείο έχει πρόσβαση (μετά από αναγνώριση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του) μέσω του ιστοχώρου για ανάβαση αρχείων, αλλαγές, έλεγχο δεδομένων, ανανεώσεις ή/και τροποποιήσεις των παρεχόμενων πληροφοριών του Ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας, δωματίων) και για κρατήσεις. "Πελάτης" σημαίνει τον επισκέπτη στους Ιστοχώρους ή τον πελάτη ή επισκέπτη ενός Ξενοδοχείου. "Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα δημιουργού, εφευρέσεις, δικαιώματα δημιουργού βάσης δεδομένων, δικαίωμα επί σχεδίου, κατοχυρωμένο σχέδιο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα, λογότυπα, σήμα υπηρεσιών, τεχνογνωσία, υπόδειγμα χρησιμότητας, μη κατοχυρωμένο σχέδιο ή, ενδεχομένως, οποιαδήποτε αίτηση για ένα τέτοιο δικαίωμα, τεχνογνωσία, εμπορική ή εταιρική επωνυμία, όνομα τομέα (με οποιαδήποτε κατάληξη, για παράδειγμα com,. nl,. fr,. eu, κ.λπ.) ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα ή υποχρέωση, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίσταται σε οποιοδήποτε έδαφος ή δικαιοδοσία στον κόσμο. "Ιστοχώροι", σημαίνει τον ιστοχώρο ή τους ιστοχώρους της Booking.com και των θυγατρικών της εταιρειών και των επιχειρηματικών της εταίρων από τους οποίους το προϊόν και η υπηρεσία της Booking.com είναι διαθέσιμα. "Υπηρεσία" σημαίνει το online σύστημα της Booking.com για κρατήσεις ξενοδοχείων, μέσω του οποίου τα Ξενοδοχεία μπορούν να διαθέσουν τα δωμάτιά τους για κράτηση, και μέσω του οποίου οι Πελάτες μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε αυτά τα ξενοδοχεία. To Συμβάν Ανώτερης Βίας σημαίνει ότι κάποιο από τα ακόλουθα συμβάντα έχουν επηρεάσει πολλούς Πελάτες και πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα: ανώτερη βία, ηφαιστειακή έκρηξη, (φυσική) καταστροφή, πυρκαγιά, πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες ή οποιαδήποτε τοπική ή εθνική έκτακτη ανάγκη, εισβολή, συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη ή αίτημα εθνικών, περιφερειακών, λιμενικών ή άλλων δημοτικών αρχών, κυβερνητικών ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων, στρατιωτική δράση, εμφύλιος πόλεμος ή τρομοκρατία, (βιολογική, χημική ή πυρηνική) έκρηξη, εξέγερση, απεργία, εμφύλια ταραχή (ή υλική ή σημαντική απειλή ή δικαιολογημένος φόβος σχετικά με προαναφερθέντα γεγονότα), περιστολή των μέσων συγκοινωνίας, κλείσιμο αεροδρομίων ή άλλα έκτακτα και καταστροφικά γεγονότα, έκτακτη ανάγκη, που καθιστά αδύνατο ή παράνομο ή δεν επιτρέπει στους Πελάτες να ταξιδέψουν προς το Ξενοδοχείο ή να διαμείνουν σε

2 αυτό. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 2.1 Πληροφορίες Ξενοδοχείου Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα Ξενοδοχεία για να συμπεριληφθούν στους Ιστοχώρους θα περιέχουν υλικό σχετικά με το Ξενοδοχείο (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών και περιγραφών), τις παροχές του και τις υπηρεσίες και τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, λεπτομέρειες για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, των εισφορών, των πρόσθετων επιβαρύνσεων και των τελών) και τη διαθεσιμότητα, την πολιτική για ακύρωση και μη εμφάνιση και τις άλλες πολιτικές και περιορισμούς ("Πληροφορίες Ξενοδοχείου") και θα συμμορφώνονται με τη μορφή και τα πρότυπα που παρέχονται από την Booking.com. Οι Πληροφορίες Ξενοδοχείου δεν θα πρέπει να περιέχουν κανέναν αριθμό τηλεφώνου ή φαξ ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όνομα χρήστη σε Skype/Twitter, με άμεση αναφορά στο Ξενοδοχείο ή στο δικτυακό του τόπο, ή σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει οποιαδήποτε πληροφορία εφόσον αντιληφθεί ότι είναι ανακριβής ή ελλιπής ή ότι παραβαίνει τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού Το Ξενοδοχείο καθιστά σαφές και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες Ξενοδοχείου θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Το Ξενοδοχείο είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών Ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής διαθεσιμότητας δωματίων για ορισμένες περιόδους ή οποιωνδήποτε έκτακτων (δυσμενών συνθηκών) γεγονότων ή καταστάσεων (π.χ. κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση στους χώρους του ή πλησίον αυτών).το Ξενοδοχείο θα ενημερώνει τις Πληροφορίες Ξενοδοχείου σε καθημερινή βάση (ή σε τόσο συχνή βάση, όσο αυτό είναι απαραίτητο) και μπορεί -ανά πάσα στιγμή- να κάνει αλλαγή μέσω του Extranet (i) στο ποσοστό των δωματίων που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, και (ii) στον αριθμό ή τον τύπο των διαθέσιμων δωματίων, βάσει της παραγράφου σχετικά με τον Ελάχιστο Αριθμό Δωματίων (όπως ορίζεται κατωτέρω) Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο για εμφάνιση στους Ιστοχώρους θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ξενοδοχείου. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο μπορεί να υποστούν επεξεργασία ή να τροποποιηθούν από την Booking.com και στη συνέχεια να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, οι μεταφράσεις όμως αυτές παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Booking.com. Το επεξεργασμένο και μεταφρασμένο περιεχόμενο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Booking.com στους Ιστοχώρους και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε άλλη μορφή) από το Ξενοδοχείο για κανενός άλλου είδους διανομή ή δίοδο πώλησης ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των περιγραφικών πληροφοριών του Ξενοδοχείου, εκτός εάν έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή έγκριση από την Booking.com Εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με την Booking.com, όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις ή / και τροποποιήσεις των Πληροφοριών Ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της διαθεσιμότητας, των δωματίων) θα πρέπει να γίνονται απευθείας από το Ξενοδοχείο και on-line μέσω του Extranet ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο συστήσει η Booking.com. Ενημερώσεις και αλλαγές όσον αφορά εικόνες, φωτογραφίες και περιγραφές θα επεξεργάζονται από την Booking.com όσο είναι ευλόγως δυνατό πιο γρήγορα. 2.2 Ελάχιστος Αριθμός Δωματίων και Εγγύηση Διατήρησης Τιμής και Διαθεσιμότητας Το Ξενοδοχείο δεσμεύεται να προσφέρει έναν ελάχιστο αριθμό δωματίων που διατίθενται προς πώληση μέσω της Booking.com, όπως ορίζεται στο Συμφωνητικό Ξενοδοχείου ("Ελάχιστος Αριθμός Δωματίων"). Η Booking.com καλεί το Ξενοδοχείο να παράσχει πρόσθετη διαθεσιμότητα

3 δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό Το Ξενοδοχείο θα δίνει στην Booking.com εγγύηση για τη διατήρηση της τιμής και της διαθεσιμότητας ("Εγγύηση Διατήρησης Τιμής και Διαθεσιμότητας"). Η Εγγύηση Διατήρησης Τιμής αναφέρεται στις ίδιες ή και καλύτερες τιμές για το ίδιο Ξενοδοχείο, ίδιο τύπο δωματίου, ίδιες ημερομηνίες, ίδιο τύπο κρεβατιού, ίδιο αριθμό πελατών, ίδιους ή καλύτερους περιορισμούς και πολιτικές, για παράδειγμα, σχετικά με το πρωινό, με αλλαγές στην κράτηση ή ακύρωση της κράτησης, όπως αυτά είναι διαθέσιμα από τους ιστοχώρους του Ξενοδοχείου ή από τα κέντρα κλήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εξυπηρέτησης πελατών για κρατήσεις), ή απευθείας από το Ξενοδοχείο, με κάθε ανταγωνιστή της Booking.com (στους οποίους περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία online ή offline κρατήσεων ή γραφείο κρατήσεων ή υπηρεσία ενδιάμεσου) και / ή με οποιαδήποτε άλλο (online ή offline) τρίτο μέρος το οποίο είναι ένας επιχειρηματικός εταίρος αυτού ή το οποίο σχετίζεται με αυτό ή συνδέεται με το Ξενοδοχείο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εγγύηση Διατήρησης Διαθεσιμότητας σημαίνει ότι τα Ξενοδοχεία θα παρέχουν στην Booking.com τέτοια διαθεσιμότητα (δηλαδή χώρους που διατίθενται προς κράτηση στον Ιστοχώρο) που θα είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκή με εκείνη που παρέχεται από οποιονδήποτε ανταγωνιστή της Booking.com (στους οποίους περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία online ή offline ή κρατήσεων ή γραφείο κρατήσεων ή υπηρεσία ενδιαμέσου) και / ή από οποιοδήποτε άλλο (online ή offline) τρίτο μέρος που είναι ένας επιχειρηματικός εταίρος αυτού ή που σχετίζεται με αυτό ή συνδέεται με το Ξενοδοχείο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 2.3 Προμήθεια Για κάθε κράτηση που γίνεται μέσω των Ιστοχώρων από έναν Πελάτη για ένα Δωμάτιο, το Ξενοδοχείο θα καταβάλλει στην Booking.com μια προμήθεια ("Προμήθεια"). Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 2.4. Η συνολική Προμήθεια ανά κράτηση είναι ίση με το αποτέλεσμα του πολλαπλασίου των: (i) αριθμού των διανυκτερεύσεων που ο Πελάτης πραγματοποίησε στο Ξενοδοχείο, (ii) τιμής ανά δωμάτιο ανά βραδιά (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, των φόρων επί των πωλήσεων, καθώς και άλλων ισχυόντων εθνικών, κυβερνητικών, επαρχιακών, κρατικών, δημοτικών ή τοπικών φόρων ή εισφορών ("Φόροι")), καθώς και άλλων πρόσθετων, τελών και προσαυξήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή που προσφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης του δωματίου από τον Πελάτη στον Ιστοχώρο (όπως χρέωση για πρωινό, για γεύματα (ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή), για ενοικίαση ποδηλάτου, για αργοπορημένο check out ή για check in νωρίτερα, για επιπλέον άτομο, για θέρετρο, για κρεβάτι με ροδάκια, για εισιτήρια θεάτρου, για παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.), (iii) αριθμού των δωματίων για τα οποία έκανε κράτηση ο Πελάτης, και (iv) ανάλογου ποσοστού της Προμήθειας όπως ορίζεται στο Συμφωνητικό. Για την αποφυγή αμφιβολίας, Προμήθεια θα χρεώνεται και στην περίπτωση υπερκράτησης ή μη εμφάνισης (εκτός και αν το ξενοδοχείο έχει ενημερώσει την Booking.com για το περιστατικό της μη εμφάνισης μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία της άφιξης του Πελάτη) ή της χρέωσης ακύρωσης(ακύρωση κατά παράβαση της πολιτικής για μη χρέωση της ακύρωσης από το Ξενοδοχείο) και υπολογίζεται σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτηση Το ποσοστό της Προμήθειας υπόκειται σε αλλαγή όταν το Ξενοδοχείο είναι επιλέξιμο και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων όπως περιγράφεται στην παράγραφο Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο Συμφωνητικό, η τιμή που εμφανίζεται στον Πελάτη στους Ιστοχώρους θα περιλαμβάνει το ΦΠΑ, τους φόρους επί των πωλήσεων, χρεώσεις, καθώς και όλους τους άλλους (εθνικούς, κυβερνητικούς, επαρχιακούς, κρατικούς, δημοτικούς ή τοπικούς) φόρους, τέλη, χρεώσεις ή εισφορές (στο βαθμό που τέτοιοι άλλοι φόροι, τέλη και εισφορές μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το (τροποποιημένο ή τεθειμένο σε ισχύ) ισχύον δίκαιο, τους

4 κανόνες και τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε ένα Ξενοδοχείο, οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του φόρου επί των πωλήσεων καθώς και όλων των άλλων (εθνικών, κυβερνητικών, επαρχιακών, κρατικών, δημοτικών ή τοπικών) φόρων, τελών ή εισφορών, τα Ξενοδοχεία θα προσαρμόζουν τις τιμές μέσω του Extranet σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων και 2.1.4, το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά από (i) την τροποποίηση ή τη θέση σε ισχύ του σχετικού δικαίου, των κανόνων και της νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση στο εν λόγω Ξενοδοχείο, ή (ii) την κοινοποίηση αυτής από την Booking.com Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί της πληρωμής της Προμήθειας στην Booking.com θα προστίθεται στην Προμήθεια, όπου αυτό ισχύει Το σύστημα Extranet παρουσιάζει λεπτομέρειες για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στο Ξενοδοχείο μέσω των Ιστοχώρων και την αντίστοιχή Προμήθεια. Την 1η κάθε μήνα, στο σύστημα Extranet διατίθεται online κατάσταση κρατήσεων (η Online Κατάσταση Κρατήσεων ), η οποία εμφανίζει τις κρατήσεις όλων των Πελατών, των οποίων η ημερομηνία αναχώρησης ήταν τον προηγούμενο μήνα. 2.4 Πληρωμή Προμήθειας Η Προμήθεια των κρατήσεων για έναν ημερολογιακό μήνα που περιλαμβάνει την (προγραμματισμένη) ημερομηνία αναχώρησης του Πελάτη σε αυτόν τον μήνα τιμολογείται (εκτός από τις δωρεάν ακυρώσεις που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της Booking.com και σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του Ξενοδοχείου) και καταβάλλεται τον ακόλουθο μήνα, σύμφωνα με τους εξής όρους: (α) Τα τιμολόγια υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μηνιαία βάση και αποστέλλονται στο Ξενοδοχείο μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή . (β) Η προμήθεια που τιμολογείται για κάθε μήνα καταβάλλεται από το Ξενοδοχείο μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. (γ) Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας από το Ξενοδοχείο στην Booking.com μέσω Πάγιας Εντολής ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, στο τραπεζικό σύστημα της τράπεζας από όπου γίνεται η πληρωμή, με τη χρήση καλωδίου μεταφοράς (στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό όπως προσδιορίζεται από την Booking.com). Για την αποφυγή αμφιβολιών, άλλα μέσα πληρωμής (π.χ. με επιταγή ή μέσω "πρακτορείων μεταφοράς χρημάτων") δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Booking.com και, συνεπώς, δεν γίνονται δεκτά. (δ) Όλες οι πληρωμές Προμήθειας που είναι να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με αυτό το Συμφωνητικό, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με καθαρά ποσά, χωρίς καμία έκπτωση ή αντιστάθμιση και αποδεσμευμένα και χωρίς έκπτωση για τυχόν φόρους, εισφορές, εισαγωγές, δασμούς, χρεώσεις, τέλη και παρακρατήσεις κάθε φύσεως τώρα ή στο μέλλον, που υποβάλλονται από κάθε κυβερνητική, φορολογική ή άλλη αρχή. Αν το Ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένο να προβεί σε μία τέτοια έκπτωση ή παρακράτηση, θα πληρώσει στην Booking.com τα επιπλέον ποσά που είναι αναγκαία για την παραλαβή τιμολογίου από την Booking.com του συνολικού (καθαρού) ποσού, όπως αυτό αναφέρεται στο τιμολόγιο, το οποίο η Booking.com θα είχε λάβει χωρίς την έκπτωση. Το Ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για την πληρωμή και την αποστολή εμβάσματος τυχόν φόρων, εισφορών, εισαγωγών, δασμών, χρεώσεων, τελών και παρακρατήσεων πέρα και πάνω από το συνολικό (καθαρό) ποσό Προμήθειας που το Ξενοδοχείο οφείλει στην Booking.com Το αυτοματοποιημένο σύστημα της Σειράς Εμφάνισης (όπως θα αποκαλείται εφεξής) χρησιμοποιεί ως παράγοντα την έγκαιρη πληρωμή, έτσι η μη έγκαιρη πληρωμή της Προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στη Σειρά Εμφάνισης Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Booking.com και του Ξενοδοχείου (π.χ. για το ύψος της

5 Προμήθειας), το αδιαμφισβήτητο ποσό της Προμήθειας θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, κατά παρέκκλιση της κατάστασης ή της φύσης της διαφοράς Το Ξενοδοχείο θα πρέπει να πληρώσει προκαταβολή ίση με το ποσό όπως ορίζεται από το Συμφωνητικό Ξενοδοχείου (η Προκαταβολή ). Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο ποσό, το Ξενοδοχείο θα πρέπει, μετά από πρώτο γραπτό αίτημα της Booking.com, να πληρώσει προκαταβολή, το ποσό της οποίας θα ισούται με την Προμήθεια 2 μηνών (επίσης, υπόκειται στην ευχέρεια της Booking.com να καθορίσει ποιο ποσό θα θεωρηθεί ως Προκαταβολή). Η Προκαταβολή θα αποτελεί για εμάς εγγύηση για την εκτέλεση των υποχρεώσεων (πληρωμής) του Ξενοδοχείου, σύμφωνα με το Συμφωνητικό. Με τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού, η Προκαταβολή ή κάθε υπόλοιπο αυτής μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης Προμήθειας, πληρωμών ελλειμμάτων και άλλων χρεώσεων που οφείλονται στην Booking.com (το οποίο υπόλοιπο κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού θα διευθετηθεί κατόπιν γραπτού αιτήματος από την Booking.com) θα επιστραφεί στο ξενοδοχείο μέσα σε 30 ημέρες μετά το διακανονισμό στο ακέραιο των εκκρεμών υποχρεώσεων και οφειλών (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής της οφειλόμενης Προμήθειας). Κατόπιν γραπτού αιτήματος από την Booking.com, το Ξενοδοχείο θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον Προκαταβολή το επιπλέον ποσό όπως ορίζεται από την Booking.com, σε περίπτωση που η οφειλόμενη Προμήθεια υπερβαίνει την Προκαταβολή ή το Ξενοδοχείο αποτυγχάνει τακτικά να καταβάλει την Προμήθεια που οφείλει. Με βάση αυτό το Συμφωνητικό, το ποσό της Προκαταβολής δε θα πρέπει με κανένα τρόπο να περιορίσει ή να υπερβεί την ευθύνη του Ξενοδοχείου. Η Προκαταβολή δεν επιβαρύνεται από τόκους Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τόκους υπερημερίας, να αναστείλει την υπηρεσία στο πλαίσιο του Συμφωνητικού, ή/και να ζητήσει τραπεζική εγγύηση ή άλλης μορφής χρηματοοικονομική ασφάλεια από το Ξενοδοχείο. 2.5 Κράτηση, Κράτηση Πελάτη, παράπονα και Εγγύηση Καλύτερης Τιμής Αφού γίνει η κράτηση στην Ιστοσελίδα από τον Πελάτη, το Ξενοδοχείο λαμβάνει ένα φαξ επιβεβαίωσης για κάθε κράτηση μέσω της Booking.com. Η Booking.com δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των πιστωτικών καρτών) και τις ημερομηνίες που παρέχονται από τον Πελάτη και η Booking.com δεν είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των σχετικών με την (online) κράτηση υποχρεώσεων του Πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολίας, το Ξενοδοχείο πρέπει σε τακτική βάση (τουλάχιστον σε καθημερινή βάση) να ελέγχει και να επαληθεύει στο Extranet την κατάσταση των κρατήσεων που έχουν γίνει Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης μέσω του Ιστοχώρου, δημιουργείται ένα άμεσο συμβόλαιο (και ως εκ τούτου, νομική σχέση) αποκλειστικά μεταξύ του Ξενοδοχείου και του Πελάτη (η "Κράτηση Πελάτη"). Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, το Ξενοδοχείο εξουσιοδοτεί την Booking.com και της χορηγεί ρητή άδεια να συνάπτει τις Κρατήσεις Πελατών για λογαριασμό του, που προκύπτει από τις online κρατήσεις ξενοδοχείων για το Ξενοδοχείο που πραγματοποιούνται από τους Πελάτες μέσω των ιστοσελίδων Το Ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένο να δέχεται τον Πελάτη ως συμβαλλόμενο μέρος και να χειρίζεται τις online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες Ξενοδοχείου που περιέχονται στις ιστοσελίδες κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από τον Πελάτη Εκτός από τέλη, επιπλέον χρεώσεις και πρόσθετα έξοδα, όπως διατυπώνονται στην

6 επιβεβαιωμένη κράτηση, το Ξενοδοχείο δεν θα πρέπει να χρεώσει τον πελάτη με οποιαδήποτε κόστη διεκπεραίωσης/διαχείρησης ή χρέωση για χρήση οποιουδήποτε τρόπου πληρωμής (για παράδειγμα, χρέωση πιστωτικής κάρτας) Τα παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από) το Ξενοδοχείο ή τα ειδικά αιτήματα των Πελατών θα πρέπει να διαχειρίζονται από το Ξενοδοχείο, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Booking.com. H Booking.com δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Πελατών. Η Booking.com μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Πελάτη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων για το ξενοδοχείο και έναν Πελάτη ή διαφορετικά να βοηθήσει τον Πελάτη με την επικοινωνία ή ενέργειές του κατά ενός Ξενοδοχείου Στην περίπτωση έγκυρου αιτήματος ενός Πελάτη σχετικά με την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής, η Booking.com πρέπει να γνωστοποιήσει άμεσα στο Ξενοδοχείο το εν λόγω αίτημα και να παράσχει στο Ξενοδοχείο τα σχετικά στοιχεία του αιτήματος. Το Ξενοδοχείο πρέπει αμέσως να προσαρμόσει -στον κατάλληλο βαθμό- τις τιμές που διατίθενται στον Ιστοχώρο της Booking.com έτσι ώστε η χαμηλότερη τιμή να είναι διαθέσιμη για περαιτέρω κρατήσεις. Επιπλέον, το Ξενοδοχείο πρέπει αμέσως να προσαρμόσει την τιμή στην κράτηση που έγινε από τον εν λόγω Πελάτη κατά τη διαχείρισή της. Κατά το check out του Πελάτη, το Ξενοδοχείο πρέπει προσφέρει το δωμάτιο στην χαμηλότερη τιμή και πρέπει είτε (i) να διευθετήσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής της κράτησης και της χαμηλότερης τιμής, χρεώνοντας τον Πελάτη με τη χαμηλότερη τιμή, ή (ii) να επιστρέψει στον Πελάτη τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών σε μετρητά. 2.6 Υπερκράτηση, ακύρωση και μη εμφάνιση Τα Ξενοδοχεία πρέπει να παρέχουν τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και σε περίπτωση που ένα Ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, για οποιονδήποτε λόγο, το σχετικό Ξενοδοχείο πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Booking.com μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών όπου στο θέμα του κάθε θα πρέπει να αναγράφεται "υπερκράτηση"). Το Ξενοδοχείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή εναλλακτικών ρυθμίσεων της ίσης ή ανώτερης ποιότητας σε βάρος του σχετικού Ξενοδοχείου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο Δωμάτιο κατά την άφιξη, το Ξενοδοχείο θα πρέπει: (α) να βρει ένα κατάλληλο εναλλακτικό κατάλυμα ισοδύναμων ή καλύτερων προδιαγραφών του Ξενοδοχείου που έχει την εγγυημένη κράτηση του Πελάτη και (β) να παράσχει δωρεάν μεταφορά προς το εναλλακτικό ξενοδοχείο για τον Πελάτη και τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στην εγγυημένη κράτηση του Πελάτη Το Ξενοδοχείο δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε online κράτηση Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη πριν από την ώρα και την ημερομηνία για τις οποίες ισχύει χρέωση ακύρωσης, δε χρεώνεται προμήθεια. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη μετά την ώρα και την ημερομηνία για τις οποίες ισχύει χρέωση ακύρωσης, χρεώνεται προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 2.7 Εγγύηση Πιστωτικής Κάρτας Η εγγύηση της κράτησης βασίζεται στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τα οποία παρέχονται από τον Πελάτη ή το άτομο που φέρει την ευθύνη για την κράτηση. Το Ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας αυτών των στοιχείων πιστωτικής κάρτας, την (προ)έγκριση της πιστωτικής κάρτας και του πιστωτικού ορίου κατά την ημερομηνία για την οποία έχει γίνει η κράτηση. Το ξενοδοχείο πρέπει, όταν λαμβάνει μια κράτηση, να επαληθεύει και να προ-εγκρίνει αμέσως την πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση, το Ξενοδοχείο θα ενημερώσει την Booking.com, η οποία στη

7 συνέχεια θα ζητήσει από τον Πελάτη να δώσει άλλον τρόπο εγγύηση της κράτησης. Αν ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να το κάνει, η Booking.com μπορεί να ακυρώσει την κράτηση κατόπιν αιτήματος από το Ξενοδοχείο. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα (ή η όποια εναλλακτική εγγύηση από τον Πελάτη) δεν ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θα είναι υπ ευθύνη και για λογαριασμό του Ξενοδοχείου. Για τις κρατήσεις που ακυρώνονται από την Booking.com σύμφωνα προς την Παράγραφο δεν απαιτείται Προμήθεια Το Ξενοδοχείο το οποίο επιθυμεί να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα πριν την ημερομηνία του check-in θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι προπληρωμής (συμπεριλαμβανομένων (ειδικών) περιορισμών στις τιμές, όρων και συνθηκών για ή σχετικά με αυτή την προπληρωμή) έχουν διευκρινιστεί στους Πελάτες στις πληροφορίες που δίνονται στον Πελάτη πριν την πραγματοποίηση της κράτησης και αναφέρονται στις Πληροφορίες Ξενοδοχείου Το Ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για τη χρέωση του Πελάτη για τη διαμονή του, για τη μη εμφάνιση ή την ακύρωση που υπόκειται σε κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων φόρων στους οποίους υπόκειται το Ξενοδοχείο και τους οποίους θα επιστρέψει στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες). Οι πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να χρεώνονται στο νόμισμα που έχει εμφανιστεί στην κράτηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, το Ξενοδοχείο μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη σε διαφορετικό νόμισμα σε λογική και δίκαιη νομισματική ισοτιμία. 2.8 Προστασία Στοιχείων Πιστωτικής Κάρτας Κάθε Ξενοδοχείο θα πρέπει να συμμορφωθεί, το ίδιο, όπως και οι υπο-διαχειριστές του στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια συμμόρφωσης και τις διαδικασίες επικύρωσης, όπως διατυπώνονται στο πρότυπο Payment Card Industry ("PCI") Data Security Standard, όπως κοινοποιείται κατά περιόδους από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστωτικών καρτών. 2.9 Άμεσο Μάρκετινγκ προς Πελάτες Το Ξενοδοχείο συμφωνεί να μην απευθύνεται αποκλειστικά σε Πελάτες που έχουν αποκτήσει μέσω της Booking.com με online ή offline προσφορές μάρκετινγκ ή αυτόκλητη ή κλητευμένη αλληλογραφία Extranet H Booking.com θα διαθέσει στο Ξενοδοχείο έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στο Συνεργαζόμενο Ξενοδοχείο να έχει πρόσβαση στο Extranet. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να διαφυλάξει και να διατηρήσει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα και αποθηκευμένα με ασφάλεια και να μην τα αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εκείνα που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο Extranet. Το Ξενοδοχείο θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Booking.com για όποια (πιθανή) παραβίαση ασφαλείας ή εσφαλμένη χρήση Συμβάν Ανώτερης Βίας Σε περίπτωση Συμβάντος Ανώτερης Βίας, το Ξενοδοχείο δε θα επιβάλει (ή θα επιστρέψει το ποσό) στους Πελάτες που επηρεάζονται από το Συμβάν Ανώτερης Βίας καμία χρέωση ή άλλο ποσό (όπως και τα μη επιστρέψιμα ποσά ή για μη εμφάνιση, για τροποποίηση της κράτησης ή για ακυρωτικά) για (i) ακύρωση ή τροποποίηση της κράτησης που έγινε από τους Πελάτες, ή (ii) μέρος της κράτησης που ακυρώθηκε λόγω Ανώτερης Βίας. Στην περίπτωση λογικών και δικαιολογημένων αμφιβολιών, το Ξενοδοχείο μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη ένα αποδεικτικό με την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του Συμβάντος Ανώτερης Βίας και την ακύρωσης, μη εμφάνισης ή τροποποίησης της κράτησης (και στη συνέχεια να παράσχει στην Booking.com αντίγραφο αυτού του αποδεικτικού). Για να καταγραφεί μια ακύρωση, μη εμφάνιση ή τροποποίηση της κράτησης, το Ξενοδοχείο πρέπει να ενημερώσει την Booking.com μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες

8 μετά από (α) την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης ή τη μη εμφάνιση ή ακύρωση, ή (β) το check out, τις ημέρες της πραγματοποιημένης διαμονής στο ξενοδοχείο. Η Booking.com δε θα χρεώσει προμήθεια σε περίπτωση καταγεγραμμένης μη εμφάνισης ή ακύρωσης ή για μέρος της κράτησης που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω Συμβάντος Ανώτερης Βίας. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BOOKING.COM 3.1 Με το παρόν, το Ξενοδοχείο δίνει στην Booking.com μη αποκλειστικό, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης (ή παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζεται): (α) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να έχει αναπαράγει, να διανέμει, να επικοινωνεί και να διαθέτει με οποιαδήποτε μέθοδο και παρουσίαση όσα έχουν συμφωνηθεί για τα στοιχεία των Πνευματικών Δικαιωμάτων της Μητρικής Εταιρείας και των Ξενοδοχείων, όπως έχουν δοθεί στην Booking.com από τη Μητρική Εταιρεία ή/και τα Ξενοδοχεία συμφώνως προς το παρόν Συμφωνητικό και τα οποία είναι απαραίτητα για την Booking.com να ασκήσει τα δικαιώματά της και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος Συμφωνητικού (β) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να έχει αναπαράγει, να διανέμει και να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένου του μη περιορισμού στη δημοσίως τέλεση, τροποποίηση, προσαρμογή, κοινοποίηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διάθεση στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο) τις Πληροφορίες Ξενοδοχείου. 3.2 Η Booking.com μπορεί να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης, να διαθέσει, να γνωστοποιήσει και να προσφέρει τις Πληροφορίες Ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Πνευματικών Δικαιωμάτων) του Ξενοδοχείου και ειδικές προσφορές που γίνονται από το Ξενοδοχείο για τους Ιστοχώρους μέσω ή σε συνεργασία με (τους ιστοχώρους από) συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη ("Ιστοχώροι Τρίτων"). 3.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Booking.com να φέρει ευθύνη ως προς το Ξενοδοχείο για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά των Ιστοχώρων Τρίτων. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης για το Ξενοδοχείο όσον αφορά τους Ιστοχώρους Τρίτων είναι να ζητήσει από την Booking.com (η οποία έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση) (i) να απενεργοποιήσει και να αποσυνδεθεί με συγκεκριμένο Ιστοχώρο Τρίτων, ή (ii) να αποσύρει το Ξενοδοχείο (συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών Ξενοδοχείου) από αυτόν τον Ιστοχώρο Τρίτων ή να τερματίσει αυτό το Συμφωνητικό, όλα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 3.4 Δεδομένα Πελατών και σχόλια πελατών Η Booking.com θα διαβιβάσει ή θα διαθέσει την κράτηση που πραγματοποιείται από τον Πελάτη στο σχετικό Ξενοδοχείο, τα οποία στοιχεία κράτησης θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία άφιξης, τον αριθμό διανυκτερεύσεων, τον τύπο δωματίου (συμπεριλαμβανομένης της προτίμησης σχετικά με το κάπνισμα (αν είναι δυνατό)), την τιμή δωματίου, το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη (συλλογικά "Δεδομένα Πελατών") καθώς και άλλα ειδικά αιτήματα που πραγματοποιήθηκαν από τον Πελάτη Οι Πελάτες που έχουν διαμείνει σε Ξενοδοχείο θα ερωτηθούν από την Booking.com να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τη διαμονή τους στο σχετικό Ξενοδοχείο και να δώσουν βαθμολογία για ορισμένες απόψεις της διαμονής τους Η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει αυτά τα σχόλια και τις βαθμολογίες στους Ιστοχώρους. Η Μητρική Εταιρεία και το Ξενοδοχείο αναγνωρίζουν ότι η Booking.com είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων Η Booking.com αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των Σχολίων Πελατών σε σχέση με την προσβολή των ηθών

9 ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει δυσμενή σχόλια στην περίπτωση που τέτοια σχόλια περιλαμβάνουν προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου Η Booking.com δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με το Ξενοδοχείο σε σχέση με τα σχόλια των πελατών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) Η Booking.com δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο. 3.5 (Online) μάρκετινγκ και διαφήμιση PPC H Booking.com δικαιούται να προωθήσει το Ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας το όνομα (ή ονόματα) του Ξενοδοχείου σε online μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω ή/και pay-per-click (PPC) διαφήμισης. Η Booking.com διεξάγει online καμπάνιες μάρκετινγκ με δικά της έξοδα και κατά την κρίση της Το Ξενοδοχείο έχει επίγνωση των μεθόδων εργασίας των μηχανών αναζήτησης, όπως η ανάκτηση ιστοσελίδων (spidering of content) και η ιεράρχηση των URL. Η Booking.com συμφωνεί ότι εάν το Ξενοδοχείο ανακαλύψει συμπεριφορές από Ιστοχώρους Τρίτων που παραβιάζουν τα Πνευματικά Δικαιώματα του Ξενοδοχείου, τότε το Ξενοδοχείο θα ενημερώσει την Booking.com γραπτώς με λεπτομέρειες για την περίπτωση και η Booking.com θα χρησιμοποιήσει κάθε εμπορικά λογικό μέσο ώστε να διασφαλίσει ότι το εν λόγω τρίτο μέρος θα λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει την παράβαση Το Ξενοδοχείο συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τη μάρκα της Booking.com απευθείας αγοράζοντας λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν τα Πνευματικά Δικαιώματα της Booking.com. 4. ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 4.1 Σειρά Εμφάνισης Η σειρά με την οποία το Ξενοδοχείο εμφανίζεται στους Ιστοχώρους (η "Σειρά Εμφάνισης"), καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από την Booking.com. Η σειρά εμφάνισης βασίζεται και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο ποσοστό προμήθειας που καταβάλλεται από το Ξενοδοχείο, την ελάχιστη διαθεσιμότητα που δηλώνει το Ξενοδοχείο, την αναλογία του αριθμού των κρατήσεων με τον αριθμό των επισκέψεων στη σχετική ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου (η "Αναλογία Πελατών/Κρατήσεων"), τον όγκο που πραγματοποιείται από το Ξενοδοχείο, την αναλογία των ακυρώσεων, τη βαθμολογία στα σχόλια πελατών, το ιστορικό της εξυπηρέτησης πελατών, τον αριθμό και το είδος των καταγγελιών από Πελάτες και το ιστορικό εμπρόθεσμων πληρωμών από το Ξενοδοχείο Το Ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη δική του σειρά εμφάνισης αλλάζοντας το ποσοστό προμήθειας και τη διαθεσιμότητα για ορισμένες περιόδους και βελτιώνοντας συνεχώς τους άλλους παράγοντες. Το Ξενοδοχείο δεν θα προβάλει απαιτήσεις κατά της Booking.com σχετικά με τη Σειρά Εμφάνισης των Ξενοδοχείων το σύστημα Σειρά Εμφάνισης είναι αυτοματοποιημένο. 4.2 Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων Στον ιστοχώρο της Booking.com, η Booking.com λειτουργεί και προσφέρει ένα πρόγραμμα για συγκεκριμένα ξενοδοχεία που πληρούν ορισμένα κριτήρια (το "Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων"). Το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων λειτουργεί με πρόσκληση της Booking.com σε επιλέξιμα Ξενοδοχεία ("Επιλέξιμα Ξενοδοχεία"), τα οποία πληρούν τα ακόλουθα

10 6 κριτήρια επιδόσεων (τα "Απαιτούμενα Κριτήρια Επίδοσης") που θα καθορίσει η Booking.com κατά την κρίση της αποκλειστικά στο βαθμό που το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων είναι διαθέσιμο εντός ενός προορισμού: α. αναλογία Πελατών/Κρατήσεων υψηλότερη από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα ξενοδοχεία που εξυπηρετούνται από την Booking.com σε κάθε προορισμό ξενοδοχείου β. ποσοστό διαθεσιμότητας υψηλότερο από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα ξενοδοχεία που εξυπηρετούνται από την Booking.com σε κάθε προορισμό ξενοδοχείου γ. ποσοστό ακύρωσης χαμηλότερο από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα ξενοδοχεία που εξυπηρετούνται από την Booking.com σε κάθε προορισμό ξενοδοχείου δ. ο μέσος όρος βαθμολογίας στα Σχόλια Πελατών να είναι ίσος ή να υπερβαίνει το 7 στην κλίμακα του 10 ε. συνεχές ιστορικό πληρωμών Προμήθειας εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους, και στ. συνεχές ιστορικό Εγγύησης Διατήρησης Τιμών και Διαθεσιμότητας Το ξενοδοχείο μπορεί να κληθεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων, μόνο εάν λαμβάνει κρατήσεις από Πελάτες μέσω της Booking.com για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών. Επιλέξιμα Ξενοδοχεία που αποδέχονται την πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων θα διαφημίζονται ως "Προτεινόμενα Ξενοδοχεία" στον Ιστοχώρο της Booking.com Εάν ένα Προτεινόμενο Ξενοδοχείο δεν είναι πια επιλέξιμο για το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων θα καταχωρηθεί ως κανονικό ξενοδοχείο και η προμήθεια θα προσαρμοστεί ανάλογα με την τοπική καθιερωμένη προμήθεια για τη χώρα αυτή. 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 5.1 Το Ξενοδοχείο αντιπροσωπεύει και εγγυάται στην Booking.com ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού: (i) το Ξενοδοχείο διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ισχύ και εξουσία να χρησιμοποιήσει, να εξουσιοδοτήσει και να αφήσει την Booking.com να διαθέσει στους Ιστοχώρους τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, όπως ορίζονται ή αναφέρονται στις Πληροφορίες Ξενοδοχείου που διατίθενται στους Ιστοχώρους (ii) το Ξενοδοχείο διαθέτει και έχει συμμορφωθεί με όλες τις άδειες, εγκρίσεις και άλλες κυβερνητικές εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή, υλοποίηση και συνέχεια των λειτουργιών και εργασιών, και (iii) οι τιμές για τα δωμάτια που διαφημίζονται στους Ιστοχώρους αντιστοιχούν στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή για ισοδύναμη διαμονή σε συναφές Ξενοδοχείο και δεν προσφέρεται καλύτερη τιμή στον Πελάτη που θα κάνει κράτηση απευθείας στο Ξενοδοχείο ή μέσω άλλου (τρίτου) μέρους ή με κάποιο άλλο μέσο ή τρόπο. 5.2 Κάθε Μέρος καθιστά σαφές και εγγυάται προς το άλλο Μέρος ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού: (i) έχει την πλήρη εταιρική ισχύ και εξουσία να συνάπτει και να εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού (ii) έχουν ληφθεί όλα τα εταιρικά μέτρα που απαιτούνται για να επιτρέψουν την εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού (iii) το παρόν Συμφωνητικό έχει δεσμευτική νομική ισχύ και υποχρεώσεις για το Μέρος αυτό σύμφωνα με τους όρους του, και (iv) κάθε Μέρος συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κώδικες, κανονισμούς, διατάγματα και κανόνες της χώρας, κράτους ή δήμου υπό των οποίων νόμων το εν λόγω Μέρος βρίσκεται σε σχέση με τα προϊόντα που (θα) προσφέρονται ή/και τις υπηρεσίες που (θα) παρέχονται από το εν λόγω Μέρος.

11 5.3 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κανένα Μέρος δεν θα κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και αποποιείται με το παρόν οποιαδήποτε και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, όπως και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό που αφορούν στο εν λόγω θέμα. 5.4 Η Booking.com αποποιείται και αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Ξενοδοχείο που έχει σχέση με τυχόν (προσωρινή ή/και μερική) βλάβη των Ιστοχώρων και του Συστήματος Extranet. 6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 6.1 Κάθε Μέρος (ο Αποζημιώνων ) πρέπει να είναι υπεύθυνο και να αποζημιώσει, να προστατεύσει και να κρατήσει το άλλο Μέρος (τον Αποζημιούμενο ) αβλαβές για και από άμεσες ζημιές, απώλειες (εξαιρούνται τυχών απώλειες παραγωγής, απώλειες κέρδους, απώλεια εισοδήματος, απώλεια σύμβασης, απώλεια ή ζημία στην καλή θέληση ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης ή όποιες ειδικές, έμμεσες ή μεγάλης σημασίας απώλειες και/ή ζημιές), ευθύνες, υποχρεώσεις, δαπάνες, αποζημιώσεις, αποζημιώσεις κάθε είδους, διαδικαστικά έξοδα, δικαιώματα, δικαιώματα κάθε είδους, ποινικές κυρώσεις, νομικές διώξεις, και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογικών πληρεξούσιων αμοιβών και δαπανών), οι οποίες έχουν όντως καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από τον Αποζημιούμενο σύμφωνα με: (i) την παραβίαση αυτής της συμφωνίας από τον Αποζημιώνοντα ή (ii) οποιαδήποτε απαίτηση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασισμένη σε οποιαδήποτε (υποτιθέμενη) παράβαση των Πνευματικών Δικαιωμάτων του Αποζημιώνοντα. 6.2 Το ξενοδοχείο θα αποζημιώσει πλήρως, θα προστατεύσει και θα κρατήσει την Booking.com αβλαβή για και ενάντια σε όποιες υποχρεώσεις, έξοδα, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογικών πληρεξούσιων αμοιβών και δαπανών), ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις, όποιου είδους απαιτήσεις, ενδιαφέροντα, κυρώσεις και νομικές διαδικασίες που έχουν καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από την Booking.com σε σχέση με: (i) όλα τα αιτήματα που πραγματοποιούνται από τους Πελάτες σχετικά με τις ανακριβείς, παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες του ξενοδοχείου στους Ιστοχώρους (ii) όλα τα αιτήματα που πραγματοποιούνται από Πελάτες σχετικά με την διαμονή στο Ξενοδοχείο, την υπερκράτηση ή (μερική) ακύρωση ή λανθασμένες κρατήσεις (iii) το σημείο στο οποίο οποιαδήποτε αιτήματα κάτω από ή σύμφωνα με την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής δεν εγκαθίσταται μεταξύ του Πελάτη και του ξενοδοχείου κατά το check out του Πελάτη (με την εξόφληση της χαμηλότερης τιμής), όλα τα αιτήματα που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη σχετικά ή σύμφωνα με τη Εγγύηση Καλύτερης Τιμής (iv) όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των Πελατών τα οποία είναι πλήρως ή μερικώς αποδοτέα στο ή για το ρίσκο και εξαιτίας του Ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων σχετικά με (την έλλειψη) υπηρεσιών που παρέχονται ή προϊόντα που προσφέρονται από το Ξενοδοχείο) ή προκύπτουν λόγω αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης του Πελάτη) από ή αποδίδονται στο ξενοδοχείο όσον αφορά τον Πελάτη ή την ιδιοκτησία του (v) όλα τα αιτήματα ενάντια στην Booking.com σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα αποτυχίας του Ξενοδοχείου να πληρώσει ή να παρακρατήσει φόρους που έχουν επιβληθεί ή βασίζονται σε υπηρεσίες ή άλλες χρεώσεις κάτωθι στη σχετική δικαιοδοσία. 6.3 Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς στο παρόν Συμφωνητικό, η μέγιστη ευθύνη ενός Μέρους σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο για όλα τα αιτήματα που διατυπώνονται κατά του εν λόγω μέρους στο πλαίσιο ή σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προμήθεια που λαμβάνει ή καταβάλλεται από ένα τέτοιο Μέρος από το προηγούμενο έτος ή EUR 100,000 (όποιο είναι μεγαλύτερο), εκτός από την περίπτωση

12 αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, βαριάς αμέλειας, σκόπιμης ή μη σκόπιμης εξαπάτησης εκ μέρους του εκτεθειμένου Μέρους (δηλαδή ο Αποζημιώνων), σε περίπτωση που ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για τέτοιο υπεύθυνο μέρος. Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι κανένας από τους περιορισμούς υπαιτιότητας που διατυπώνονται στον Όρο 6 θα ισχύει για οποιαδήποτε από τις αποζημιώσεις σε σχέση με τα αιτήματα του τρίτου μέρους (π.χ. αιτήματα Πελατών όπως περιγράφονται στον Όρο 6.2) ή τις νομικές ευθύνες του τρίτου μέρους. 6.4 Στην περίπτωση αιτήματος τρίτου μέρους, τα Μέρη θα ενεργήσουν καλόπιστα και θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική τους λογική για να συμβουλεύσουν, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο στην υπεράσπιση και/ή τη διευθέτηση (σε συνεννόηση και συμφωνία με τον Αποζημιούμενο και με απαιτούμενη τήρηση των ενδιαφερόντων και των δύο Μερών) και κανένα από τα Μέρη δεν θα κάνει όποια παραδοχή, θα αρχειοθετήσει οποιαδήποτε έγγραφα, θα δώσει την συγκατάθεσή στην καταχώρηση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης ή θα πραγματοποιήσει οποιονδήποτε συμβιβασμό ή διακανονισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους (η οποία δεν πρέπει να παρακρατηθεί αδικαιολόγητα, να καθυστερήσει ή να τεθούν όροι). 6.5 Σε καμία περίπτωση δεν θα ρίξει την ευθύνη οποιοδήποτε Μέρος σε άλλο Μέρος για έμμεσες, ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων απώλειας παραγωγής, απώλειας κέρδους, απώλειας εισοδήματος, απώλειας συμβολαίου, απώλειας ή ζημίας στην καλή θέληση ή τη φήμη, απώλειας αιτήματος, εάν οι εν λόγω ζημιές φέρονται ως αποτέλεσμα της παραβίασης της σύμβασης, αδικοπραξίας ή το αντίθετο. Όλες αυτές οι απώλειες και ζημιές με το παρόν έγγραφο ρητώς παραιτούνται και αποποιούνται του δικαιώματος. 6.6 Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα στη νομοθεσία μπορεί να είναι ανεπαρκή για την προστασία του άλλου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση αυτού του Συμφωνητικού και με κάθε επιφύλαξη τυχών άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων περί του εναντίου διαθέσιμων στο άλλο Μέρος, κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένης εκτέλεσης συμβάσεων. 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ 7.1 Εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά, αυτό το Συμφωνητικό θα ξεκινήσει την παρούσα ημερομηνία και θα ισχύσει για 1 έτος, εάν δεν διακοπεί από κάποιο από τα Μέρη τηρώντας προειδοποιητική προθεσμία 14 ημερών. Μετά το πέρας της περιόδου του 1 έτους, το παρόν Συμφωνητικό θα συνεχιστεί από εκεί και πέρα επ αόριστον έως να τερματιστεί από κάποιο από τα Μέρη με γραπτή ειδοποίηση σε περίοδο όχι μικρότερη των 14 ημερών στο άλλο Μέρος. 7.2 Κάθε Μέρος μπορεί να τερματίσει αυτό το Συμφωνητικό ή να διακόψει προσωρινά αυτό το Συμφωνητικό όσον αφορά το άλλο Μέρος, με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση η οποία είναι απαραίτητη σε περίπτωση: (α) Υλικής παραβίασης από το άλλο Μέρος οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού (π.χ. καθυστέρηση πληρωμής, αφερεγγυότητα, παραβίαση της τιμής της εγγύησης, παροχή λανθασμένων πληροφοριών ή λάθος λήψη ενός σημαντικού αριθμού καταγγελιών Πελατών) ή (β) Πτώχευση ή αναστολή της πληρωμής όσον αφορά το άλλο Μέρος. 7.3 Μετά τη λήξη, τα Ξενοδοχεία θα εξοφλήσουν εκκρεμείς κρατήσεις για Πελάτες και θα πληρώσουν όλο το ποσοστό προμήθειας (συν τους τόκους εάν υπάρχουν) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 7.4 Η Booking.com έχει το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ή της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου, ή του σχετικού εργαλείου κρατήσεων στους ιστοχώρους) για ή σε σχέση με ένα ξενοδοχείο σε οποιαδήποτε από

13 τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) το Ξενοδοχείο αδυνατεί να καταβάλει Προμήθειες κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (ii) το Ξενοδοχείο δημοσιεύει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το Ξενοδοχείο στο Extranet (iii) το Ξενοδοχείο αδυνατεί να τροφοδοτεί Πληροφορίες στο Extranet με αποτέλεσμα υπερκρατήσεις στο Ξενοδοχείο (iv) το Ξενοδοχείο αδυνατεί να αποδεχθεί μία κράτηση στην τιμή που εμφανίζεται σε κάποια κράτηση (v) το Ξενοδοχείο υπερχρεώνει έναν ή περισσότερους πελάτες (vi) το Ξενοδοχείο χρεώνει την πιστωτική κάρτα του πελάτη πριν από την άφιξη του πελάτη, χωρίς ρητή συμφωνία εκ μέρους του τελευταίου (ο πελάτης εκφράζει τη ρητή συμφωνία του, εφόσον επιλέξει κράτηση με μη επιστροφή χρημάτων ή χρέωση έγκαιρης κράτησης) (vii) η Booking.com λαμβάνει ένα ή περισσότερα θεμιτό(ά) και σοβαρό(ά) παράπονο(α) από έναν ή περισσότερους πελάτη(ες) που πραγματοποίησαν κράτηση στο Ξενοδοχείο (viii) κατάχρηση της διαδικασίας Σχολίων Πελατών με κάθε συμπεριφορά που οδηγεί σε κάποιο σχόλιο πελάτη που εμφανίζεται στους Ιστοχώρους και δεν αποτελεί ειλικρινή έκφραση μιας πραγματικής διαμονής ενός πραγματικού πελάτη στο Ξενοδοχείο (ix) ακατάλληλη ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς του πελάτες ή το προσωπικό της Booking.com ή (x) το Ξενοδοχείο αρνείται να συμφωνήσει με οποιαδήποτε άλλη θεμιτή αναθεώρηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας. 7.5 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η λύση ή η αναστολή σε σχέση με ένα ξενοδοχείο ή από αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων Μερών (έναντι του άλλου) στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 7.6 Κατά τη λήξη και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία θα λήξει απολύτως και πλήρως σε σχέση με το Μέρος για το οποίο ισχύει και θα πάψει να έχει ισχύ χωρίς επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του άλλου Μέρους και τα διορθωτικά μέτρα σε σχέση με αποζημίωση ή παραβίαση από το Μέρος για το οποίο ισχύει η λήξη της παρούσας συμφωνίας. Τα άρθρα 6, 8, 9 και 10 θα ισχύουν και μετά τη λήξη της συμφωνίας. 8. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συστήματα, βιβλία και στοιχεία της Booking.com (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Extranet, της Online Κατάστασης Κρατήσεων, των φαξ και/ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θεωρούνται πειστικές αποδείξεις για την ύπαρξη και την παραλαβή από το Ξενοδοχείο των κρατήσεων που πραγματοποίησε ο Πελάτης και το ποσό της προμήθειας των Ξενοδοχείων λόγω της Booking.com βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το Ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και εύλογες αποδείξεις για το αντίθετο. 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Τα Μέρη κατανοούν και συμφωνούν ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το κάθε Μέρος μπορεί να έχει πρόσβαση ή μπορεί να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα, σε εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Μέρους (τις "Εμπιστευτικές Πληροφορίες"). Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται τα Δεδομένα Πελατών, ο όγκος συναλλαγών, το μάρκετινγκ και τα επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικές, οικονομικές, τεχνικές, λειτουργικές και άλλες τέτοιες μη δημόσιες πληροφορίες που είτε το μέρος που τις αποκαλύπτει χαρακτηρίζει ως ιδιωτικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, ή για τις οποίες κάποιο από τα Μέρη που είναι αποδέκτης τους πρέπει να γνωρίζει εύλογα ότι θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές. 9.2 Το κάθε Μέρος συμφωνεί ότι: (α) όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν στην

14 αποκλειστική κυριότητα του Μέρους που αποκαλύπτει και του μέρους που αποδέχεται την πληροφορία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθηση της παρούσας συμφωνίας (β) θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει εύλογες μεθόδους για να παρακινήσει τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους εκπροσώπους, τα συμβαλλόμενα μέρη και παράγοντες (τα "Επιτρεπόμενα Πρόσωπα") για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και του απόρρητου των Εμπιστευτικών Πληροφοριών (γ) θα γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα που πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια της προώθησης της παρούσας Συμφωνίας (δ) δεν θα προβεί και θα χρησιμοποιήσει εύλογα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα δεν πρόκειται να προβούν σε αντιγραφή, δημοσίευση, γνωστοποίηση σε τρίτους ή θα χρησιμοποιήσουν (παρά μόνο εντός των όρων της παρούσας) τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και (ε) θα επιστρέψει ή θα καταστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες (καθώς και τα αντίγραφα αυτών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) έπειτα από γραπτό αίτημα του άλλου Μέρους. 9.3 Παρά τα ανωτέρω, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες στο βαθμό που αυτές (i) αποτελούν ή γίνονται μέρος της δημόσιας περιουσίας μέσω πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους του λαμβάνοντος μέρους, (ii) γνωστοποιούνται στο μέρος που τις αποδέχεται από ένα τρίτο μέρος το οποίο δεν υποχρεούται στην τήρηση του απορρήτου σε σχέση με αυτές, ή (iii) απαιτείται η δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με το νόμο, δικαστική εντολή, κλήτευση ή κυβερνητική εξουσία. 9.4 Τα Μέρη θα χρησιμοποιούν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Πελατών και την προστασία τους από παράνομη χρήση ή κοινοποίηση. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες 95/46/EC και 2002/58/EC σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικότητας. 10. ΔΙΑΦΟΡΑ 10.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, δεδομένου ότι η Booking.com μπορεί να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα και τις / ή τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας (στο σύνολό τους ή εν μέρει ή περιοδικά) σε κάποια επιχείρηση που αποτελεί online συνεργάτη, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Μητρικής Εταιρείας ή των Ξενοδοχείων Όλες οι ενημερώσεις και ανακοινώσεις πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα, γραπτώς, και να αποστέλλονται με φαξ ή με αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο υπηρεσία ταχυμεταφορών με παράδοση την επόμενη ημέρα στον ισχύοντα αριθμό τηλεομοιοτύπου ή τη διεύθυνση που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, παραρτημάτων και προσαρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας), συνιστά το σύνολο της συμφωνίας και κοινής αποδοχής των Μερών (συμπεριλαμβανομένων των Ξενοδοχείων) σε ό,τι αφορά το αντικείμενό της και υπερισχύει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις, ((μη) δεσμευτικές) προσφορές, αναλήψεις ή δηλώσεις που αφορούν το εν λόγω θέμα (καθώς και έναντι των Ξενοδοχείων) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Συμφωνίας είναι ή καθίσταται άκυρος ή μη δεσμευτικός, τα Μέρη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται από όλους τους άλλους όρους της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, τα Μέρη θα αντικαταστήσουν τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο από όρους που να ισχύουν και να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και οι οποίοι, στο μεγαλύτερο

15 δυνατό βαθμό, έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα με τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο, λόγω του περιεχομένου και του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά και να εξετάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια των Κάτω Χωρών Τα Μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι παρά τον όρο 10.5 της παρούσης, τίποτε στην παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει ή περιορίζει την Booking.com στο δικαίωμά της να εκκινήσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία ή να ζητήσει μεταβατική περίοδο ή περίοδο ασφαλιστικών μέτρων ή (συγκεκριμένες) ενέργειες ενώπιον ή εντός οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου, όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Ξενοδοχείο βάσει της νομοθεσίας της σχετικής αρμοδιότητας όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Ξενοδοχείο και για το σκοπό αυτό, το Ξενοδοχείο παραιτείται από το δικαίωμά του να απαιτήσει οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή το εφαρμοστέο δίκαιο στο οποίο μπορεί να έχει κάποιο δικαίωμα Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο των εν λόγω Όρων ενδέχεται να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη εκδοχή των αγγλικών Όρων αποτελεί μόνο διευκόλυνση και μετάφραση για εταιρική χρήση και το Ξενοδοχείο δε διατηρεί κανένα δικαίωμα από τη μεταφρασμένη εκδοχή. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και της εκδοχής σε κάθε άλλη γλώσσα των Όρων αυτών, η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει και θα είναι η οριστική.

Όροι Συνεργασίας Evia-booking.com - Σύστημα Online Κρατήσεων για την Εύβοια

Όροι Συνεργασίας Evia-booking.com - Σύστημα Online Κρατήσεων για την Εύβοια Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Όροι & Προϋποθέσεις Συνεργασίας Όροι & Προϋποθέσεις Συνεργασίας μεταξύ: A. Της επιχείρησης με την επωνυμία «S PARTNERS ΕΠΕ» που εδρεύει στην Ελλάδα και ΑΦΜ 997945530, καλούμενη εφεξής «εταιρεία» ή «booktogo.gr», και B. Του «Καταλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Διοικητικό Συμβούλιο Φίλιππος Νίαρχος, Πρόεδρος Σπύρος Νίαρχος, Πρόεδρος Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος Kurt Arnold Jeffrey Brinck 14 Απριλίου 2011 Γεώργιος Αγουρίδης Αποστολή με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Η Ευρωπόλ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση διαγωνισμού για την Καλύτερη Φωτογραφία Επιβολής του Νόμου 2012! Η νικητήρια φωτογραφία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου]

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] Κάθε είδος εκπαιδευτικής εκδρομής, εφ όσον περιλαμβάνει προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα στοιχεία: μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» Όροι Διαγωνισμού 1. Φορείς, Σκοπός, Αντικείμενο Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.BZMD1.12X.1 Έκδοση 1.0 10/2005 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα