Αρχές και μέθοδοι οργάνωσης Κέντρου Αποκατάστασης στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές και μέθοδοι οργάνωσης Κέντρου Αποκατάστασης στην Ελλάδα"

Transcript

1 Αρχές και μέθοδοι οργάνωσης Κέντρου Αποκατάστασης στην Ελλάδα n ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 1, ΞΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ 2 1 Γενικός Διευθυντής ΚΑΑ Φιλοκτήτης, 2 Iατρός ΦΙΑπ, Επιστημονική Διευθύντρια ΚΑΑ Φιλοκτήτης Περίληψη: Η ανυπαρξία εμπειρίας και ολοκληρωμένων πολιτικών για την λειτουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (ΚΑΑ) στην Ελλάδα οδηγεί υποχρεωτικά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων αρχών που θα πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό της οργάνωσης της λειτουργίας του και στην υιοθέτηση πολλών ετερογενών μεθοδολογιών σχεδιασμού που, τελικά, επιτάσσουν την συνεργασία των επαγγελματιών της Φυσικής Αποκατάστασης με το μάνατζμεντ. Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ενός ΚΑΑ, που θα επιτρέψει την παροχή αντίστοιχου επιπέδου παροχή υπηρεσιών με τα αντίστοιχα ΚΑΑ της Δυτικής Ευρώπης, εντός των συνθηκών του Συστήματος Υγείας και Ασφάλισης, επιβάλει την υιοθέτηση τολμηρών, για τα ελληνικά δεδομένα, επιλογών, τόσο από τους ιθύνοντες του σχεδιασμού ενός ΚΑΑ όσο και από τα εμπλεκόμενα μέρη του Τομέα Υγείας και Ασφάλισης. Λέξεις ευρετηρίου: aποκατάσταση, aποθεραπεία, Κέντρo Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (ΚΑΑ), oργάνωση, ΦΙΑπ. Εισαγωγή Mια παρέμβαση με θέμα τις αρχές και τις μεθόδους οργάνωσης Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, σε ένα Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής του 21ου αιώνα, σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, ενδεχομένως να φαντάζει ως άκαιρη ή έστω παλιομοδίτικη και παρωχημένη. Ενδεχομένως αυτό να είναι σωστό, μιας και τα θεωρητικά ζητήματα ή οι πρακτικές που θα πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό ή την οργάνωση μιας Μονάδας Υγείας που εξειδικεύεται στην Αποκατάσταση και την Αποθεραπεία έχουν προταθεί, δοκιμαστεί και ανασχεδιαστεί πολλές φορές, σε αντίστοιχα συνέδρια μερικές δεκαετίες πριν, στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ως εκ τούτου, οι εισηγητές δεν φιλοδοξούν να προτείνουν με την παρούσα παρέμβασή τους καμία ανατροπή ή, έστω, κάποια καινούργια επαναστατική ιδέα που θα επανατοποθετεί σε άλλη βάση τις αρχές ή θα προσεγγίζει μεθοδολογικά διαφορετικά τις επί μέρους δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό ή το μάνατζμεντ μιας Δευτεροβάθμιας Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας. Παρ όλα αυτά, αισθάνθηκαν την ισχυρή ανάγκη να παρέμβουν πάνω ακριβώς σε αυτό το χιλιοειπωμένο θέμα, μιας και η προφανής καθυστέρηση της ουσιαστικής εισαγωγής της αποκατάστασης και η μέχρι σήμερα μικρή συμβολή της στην Ελλάδα στην διαμόρφωση υπηρεσιών προς τον ασθενή που θα στηρίζονται σε σύγχρονες υποδομές, δημιουργεί νέα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα, τέτοια που να μας αναγκάζουν να θυμηθούμε τα βασικά και να τα αναλύσουμε μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα του εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος όπως διαμορφώνεται. Το περιβάλλον ενός Κέντρου φιαπ Η ιστορική εξέλιξη του τομέα της Αποκατάστασης στα σύγχρονα Δυτικά Συστήματα Υγείας τα προηγούμενα πενήντα χρόνια, προσδιόρισαν τελικά τον σαφή ρόλο της Φυσικής Ιατρικής (ΦΙΑπ) ως της κύριας ιατρικής ειδικότητας που σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, θεραπευτικά πρωτόκολλα, θεραπευτικές αγωγές και τεχνολογικά μέσα και βοηθήματα που συμβάλουν ολιστικά στην Αποθεραπεία, Φυσική Αποκατάσταση αλλά και, τελευταία, αγωγές και υπηρεσίες που στοχεύουν στην ψυχολογική ενδυνάμωση και την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του ασθενή. Πολλές πετυχημένες πρωτοβουλίες, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οδήγησαν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων Κέντρων που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν την κάθε μία επί μέρους συνιστώσα της διαδικασίας της Αποκατάστασης (από την αποθεραπεία έως την επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη) και μάλιστα με μεγάλη εξειδίκευση αναφορικά με την πρωτογενή νόσο ή το επιμέρους σωματικό σύστημα που παρουσιάζει ελλείμματα. Η επιτυχής αυτή συμβολή της ΦΙΑπ έχει εμπεδωθεί σε πολλές περιπτώσεις πλήρως στα αντίστοιχα Εθνικά Συστήματα Υγείας ως ενισχυτής (boost) της αποτελεσματικότητάς τους και υποστηρίζεται σοβαρά από τα αντίστοιχα Aσφαλιστικά Συστήματα, μιας και αναγνωρίστηκε έγκαιρα η συμβολή της, τόσο στο τριτοβάθμιο (μετανοσοκομειακό) στάδιο της νοσηλείας όσο και ως προς την πρωτοβάθμια (προληπτική) συμβολή της στην διαδικασία εμφάνισης δευτερογενών νοσημάτων ή συννοσηρότητας, με όλα τα προφανή κοινωνικά και οικονομικά θετικά αποτελέσματα στα αντίστοιχα Συστήματα Υγείας. Ο εγγενής διπλός αυτός χαρακτήρας της Φυσικής Αποκατάστασης (τριτοβάθμιος και πρωτοβάθμιος) δεν έγινε ποτέ έως σήμερα πλήρως κατανοητός από το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, τα δε πλεονεκτήματα της Αποκατάστασης ως ενισχυτή ισχύος και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Υγείας δείχνουν να παραμένουν άγνωστα από τους σχεδιάζοντες υπευθύνους. Κατ αρχήν, αυτή η αδυναμία συνειδητοποίησης, ότι δηλαδή αυτή η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης πρέπει να ξεκινάει από το Γενικό Νοσοκομείο και να συνεχίζεται ως συνεχές case σε όλη την πορεία της αποκατάστασης του ασθενούς, σύμφωνα πάντα με την ολιστική προσέγγιση που συντονίζεται από τον ιατρό αποκατάστασης, οδηγεί, δυστυχώς, τους υπεύθυνους σχεδιασμού Υγείας στην Ελλάδα στην εσφαλμένη αντίληψη ότι η αποκατάσταση ανήκει στην Πρόνοια και την Κοινωνική Αλληλεγγύη και όχι στις Υπηρεσίες Υγείας. Η ανεπαρκής υποδομή (περίπου 180 κλί- 86 IATPIKO BHMA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 νες στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας υποστηριζόμενες από πενιχρά έως ανύπαρκτα σύγχρονα τεχνικά μέσα, ξενοδοχειακές υποδομές και συνήθως ελλιπή στελέχωση) καθώς και η καθυστέρηση στην εισαγωγή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προσδιορισμού του τρόπου της λειτουργίας ιδιωτικών κέντρων ανοικτής ή κλειστής νοσηλείας (ΠΔ 395/ και Υπουργικές Αποφάσεις μέχρι το 2002, για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την λειτουργία των αντίστοιχων Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης), πέρα από το γεγονός ότι δεν έλαβε υπ όψιν τις σύγχρονες τάσεις της ιατρικής και την διεθνή εμπειρία από την οργάνωση του Τομέα Αποκατάστασης, υποβάθμισε και έχει υποβιβάσει τον Τομέα αυτό στην αντίληψη των υπευθύνων σε ένα απλό πάροχο υπηρεσιών Πρόνοιας. Η κατασπατάληση πολύτιμων πόρων, χρόνου και ευκαιριών από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, σε ατυχείς σχεδιασμούς (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.λπ.) ή επί μέρους δράσεις κοινωνικής επανένταξης μόνο των ψυχικά ασθενών (πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΟΣ), είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο από παρεμβάσεις όπως ή επιβεβλημένη εισαγωγή του συστήματος αξιολόγησης ICF και της Κάρτας των ΑμΕΑ και θα απαιτήσουν ριζική αναθεώρηση πολλών πολιτικών και αντιλήψεων. Είναι φανερό ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που είναι σε όλους γνωστό και δεν νομίζουμε ότι απαιτείται η περαιτέρω ανάλυσή του, είναι εύλογο και αναμενόμενο το αποτέλεσμα της υποβάθμισης και του ρόλου των ιατρών ειδικότητας ΦΙΑπ που στερείται ευκαιριών κλινικών εμπειριών και, σε πολλές περιπτώσεις, συγχέεται ο ρόλος τους με αυτή του φυσιοθεραπευτή, είτε στην αντίληψη της πολιτείας (αλήθεια, πόσα τιμολόγια φυσιατρικής να έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί από ταμεία ως απλές φυσιοθεραπείες), είτε και στην αντίληψη του υπολοίπου Συστήματος Υγείας, μιας και είναι ακόμη και στους ιατρικούς κύκλους συγκεχυμένος ή και άγνωστος ο ρόλος του Ιατρού ΦΙΑπ. Η εικόνα της καθυστέρησης που μόλις σκιαγραφήθηκε, αποτέλεσμα ενδεχομένως της στρεβλής ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (που σίγουρα δεν είναι Εθνικό, μιας και αρκείται στο να διοικεί λειτουργικά ασύνετες Μονάδες του Δημόσιου Τομέα της Υγείας, και βεβαίως δεν είναι Σύστημα, μιας και στερείται υποδομών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης) και της μετατροπής του σε ένα πολύπλοκο και δαπανηρό μηχανισμό παροχής υπηρεσιών Υγείας χαμηλότερης ποιότητας από τις δυνατότητες του επιστημονικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό, έχει σαν συνεπακόλουθο να δημιουργεί προβλήματα στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου Κέντρου Αποκατάστασης-Αποθεραπείας του Ιδιωτικού Τομέα. Αυτή η τελευταία διαπίστωση δικαιολογεί την αναγκαιότητα της παρούσας παρέμβασης. Αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό ενός ΚΑΑ Νομίζουμε ότι εύκολα θα συμφωνήσουμε ότι η φύση της ιατρικής της Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης την ξεχωρίζει από τις άλλες ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης, μιας και είναι τόσο έντονα τονισμένη η ανάγκη της υποστήριξης των αρχών της ανθρωπιστικής ιατρικής από τους ιατρούς ΦΙΑπ, σε αντίθεση με τις «σύγχρονες» πρακτικές, κυρίως της Πρωτοβάθμιας, αλλά και της Δευτεροβάθμιας Υγείας, που έχουν αποκτήσει πλέον έντονο ιατροκεντρικό ή -τουλάχιστον- μη ασθενοκεντρικό χαρακτήρα. Ο ασθενής του ιατρού ΦΙΑπ φτάνει σε αυτόν εξουθενωμένος οικονομικά, ταλαιπωρημένος, ίσως, οικογενειακά και σίγουρα φοβισμένος από τις εμπειρίες του κατά την διάρκεια της νοσοκομειακής του περίθαλψης. Το καθήκον του ιατρού ΦΙΑπ και του Κέντρου Αποκατάστασης είναι να βοηθήσουν τον ασθενή να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση τον νέο τρόπο ζωής που του επιβάλει το έλλειμμά του, βοηθώντας τον με όσα μέσα διαθέτει σήμερα η ιατρική και η τεχνολογία. Ως εκ τούτου, ο ασθενοκεντρικός προσανατολισμός της οργάνωσης ενός ΚΑΑ δεν είναι μόνο θεωρητικά σωστός, αλλά και πρακτικά επιβεβλημένος από την φύση αυτής καθ αυτής της άσκησης της ιατρικής της Αποκατάστασης. Ο ασθενοκεντρικός προσανατολισμός στις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου Κέντρου Αποκατάστασης προσδιορίζει, σύμφωνα από την μέχρι τώρα εμπειρία των εισηγητών, δύο μόνο απλές και βασικές αρχές: 1. Την αρχή της διασφάλισης του θεραπευτικού συνεχούς, και, 2. Την αρχή της ολιστικής προσέγγισης στην θεραπεία του ασθενή. Η εφαρμογή της πρώτης αρχής, αυτής της διασφάλισης του θεραπευτικού συνεχούς, είναι αυτή που επιβάλει πρωτότυπες προσεγγίσεις στις επιλογές του σχεδιασμού ενός σύγχρονου ΚΑΑ στην Ελλάδα. Μιας και η αποκατάσταση σε ένα Κέντρο κλειστής νοσηλείας εφαρμόζει θεραπευτικές αγωγές στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, που πρέπει να αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που εφαρμόστηκαν στον ασθενή κατά την δευτεροβάθμια περίθαλψή του σε τμήμα κάποιου Γενικού Νοσοκομείου ή Κλινικής, θα πρέπει ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός της ροής του ασθενή να διασφαλίζει: 1. Την έγκαιρη και έγκυρη διαμόρφωση της κλινικής εικόνας του ασθενή πριν από την εισαγωγή του σε ΚΑΑ, 2. Την προ-αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή, αναφορικά με την λειτουργική του κατάσταση, πριν την εισαγωγή του στο ΚΑΑ, αλλά και όσον αφορά στον βαθμό επικινδυνότητας κατά την φάση της αποκατάστασης, 3. Τη διασφάλιση της συνεργασίας και ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών του ασθενή, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του θεραπευτικού πλάνου στο ΚΑΑ, και, 4. Τη διατήρηση της ιατρικής εικόνας κατά την πορεία της αποκατάστασης, με τρόπο που αυτή να είναι αξιοποιήσιμη από άλλα Κέντρα ανοικτής θεραπείας, μετά την έξοδο του ασθενή από το ΚΑΑ. Οι εγγενείς αδυναμίες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (Δημόσιου και Ιδιωτικού) στο να διασφαλίσουν, χωρίς κινδύνους, αυτές τις προϋποθέσεις, επιβάλλουν την εφαρμογή τεχνολογικών μέτρων (πληροφοριακό σύστημα προσβάσιμο από τρίτους ιατρούς, τηλεϊατρική κ.λπ.), καθώς και πολιτικών (συμβάσεις λειτουργικής διασύνδεσης με άλλες Μονάδες Υγείας και ιατρούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάσεις συνεργασίας με Μονάδες Θεραπείας ανοικτού τύπου, διευκόλυνση της πρόσβασης των τεχνολόγων αποκατάστασης κ.λπ.), καθώς και ισχυρές υποδομές κλινικής και εργαστηριακής αξιολόγησης από τα ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας, που θα δημιουργηθούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν αυτές τις προϋποθέσεις. Η εξασφάλιση της αρχής της ολιστικής προσέγγισης στο θεραπευτικό πλάνο μοιάζει να μπορεί να επιτευχθεί με πιο εύκολο τρόπο, μιας και είναι πλέον κοινή η αντίληψη, στο σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών Υγείας που εμπλέκονται στην διαδικασία της Αποθεραπείας και της Αποκατάστασης, ότι η Αποκατάσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κλασική προσέγγιση «ο ιατρός και ο ασθενής του». Η πρακτική της λειτουργίας της θεραπευτικής ομάδας που, υπό τον συντονισμό του ιατρού ΦΙΑπ και με την συμμετοχή των άλλων ιατρών ειδικοτήτων, των θεραπευτών (φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.λπ.) και του εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, θα εφαρμόσει 88 IATPIKO BHMA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

3 Κατηγορία Νόσου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Νοσήματα Καρδιο-Αναπνευστικού Συστήματος % μεταβολή ,00% Μέχρι αυτού του σημείου στην παρέμβασή μας τοποθετηθήκαμε στα ερωτήματα γιατί πρέπει να οργανωθεί ένα ΚΑΑ με αρχές και ποιες είναι αυτές οι αρχές. Στο υπόλοιπο αυτής της συνοπτικής παρουσίασης θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε και το πως εφαρμόζονται όλα τα προηγούμενα, με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία οργάνωσης. Νεοπλάσματα 71,83% Νοσήματα Μυοσκελετικού Συστήματος -4,84% Ατυχήματα 6,61% Νοσήματα Νευρικού Συστήματος 17,01% ή θα προσαρμόσει το θεραπευτικό πλάνο, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα τα κάθε είδους evidenced based guide lines - ιατρικά πρωτόκολλα, που θα αποφασιστούν κατά την διάρκεια της νοσηλείας σε ένα ΚΑΑ, αλλά και μετά την έξοδο του ασθενή από αυτό, τείνει να εμπεδωθεί ως μονόδρομη αναγκαιότητα στο σύνολο σχεδόν της σχετικής βιβλιογραφίας. Δυστυχώς, όμως, η πραγματική λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας (στην οποία μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν και οι θεράποντες ιατροί της επιλογής του ασθενή ως αναφαίρετο δικαίωμά του), παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή της, μιας και απαιτεί ουσιαστικές αποφάσεις του μάνατζμεντ του ΚΑΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζονται: 1. Η σύνθεση της ομάδας ανάλογα με την φύση του περιστατικού, 2. H αποδοχή του πρόσθετου κόστους που προκύπτει, 3. Η διασφάλιση και η εμπέδωση της «ομαδικής κουλτούρας» ανάμεσα σε επαγγελματίες Υγείας που συμμετέχουν στην θεραπευτική ομάδα κάθε ασθενή, με κίνητρα αλλά και σαφείς κανονισμούς λειτουργίας, 4. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, κυρίως του νοσηλευτικού προσωπικού Αποκατάστασης (το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ενώ το υφιστάμενο νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να προσανατολιστεί σε νέα κατεύθυνση, περισσότερο προσανατολισμένη στην εκπαίδευση του ασθενή, σε αντίθεση με τα συνήθη καθήκοντα που του ανατίθενται στις άλλες Μονάδες Υγείας), 5. Η αντικειμενική προ-αξιολόγηση, ενδιάμεσες αξιολογήσεις και τελική αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ασθενή, με πλήρη διαφάνεια προς αυτόν και τους οικείους του, 6. Η διασφάλιση όλων των πόρων (χώροι, μηχανήματα, υλικά κ.λπ.) για την εκτέλεση του θεραπευτικού πλάνου από την ομάδα, και, 7. Η διατήρηση του κόστους και του χρόνου νοσηλείας στα επίπεδα όσων γνωστοποιήθηκαν στον ασθενή και στους ασφαλιστικούς του φορείς πριν από την εισαγωγή του στο ΚΑΑ, λαμβάνοντας υπ όψιν την σχέση Κόστους / Αποτελέσματος. Είναι φανερό ότι η «ομαδική κουλτούρα» στην αντιμετώπιση του περιστατικού δεν θα πρέπει να εξαντλείται στο επίπεδο της θεραπευτικής ομάδας, μιας και ο τρόπος διοίκησης ενός ΚΑΑ και το επίπεδο επικοινωνίας της ιατρικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας με την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ξενοδοχειακής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ-Πωλήσεων θα πρέπει να διέπονται από τις ίδιες αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν και για την λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων. Μεθοδολογία σχεδιασμού της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός ΚΑΑ Για τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός ΚΑΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύνθετες και πολύπλοκες μέθοδοι που, τελικά, θα πρέπει να: 1. Είναι συνεπείς με τις αρχές του θεραπευτικού συνεχούς και της ολιστικής προσέγγισης, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, 2. Συνδυάζουν την ιατρική γνώση πάνω στην φυσική αποκατάσταση, με σύγχρονες πρακτικές με μεθόδους σχεδιασμού και διοίκησης, 3. Επιτρέπουν την προσαρμογή του προσωπικού και να αναδεικνύουν τις δεξιότητες και την πρωτοβουλία τους μέσα σε ένα σαφές σύστημα κανόνων δεοντολογίας. Η μεθοδολογία (στην πραγματικότητα σύνθεση ή συρραφή μεθοδολογιών) θα πρέπει να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα, στις επί μέρους φάσεις εφαρμογής της: Α. Προσανατολισμός Αν και η έλλειψη στατιστικών επιδημιολογικών στοιχείων που να είναι χρήσιμα για την άντληση στοιχείων αναφορικά με τις απαιτούμενες υπηρεσίες Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ανά κατηγορία παθήσεων και γεωγραφική περιοχή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν στην Ελλάδα, είναι φανερό ότι πριν την έναρξη λειτουργίας ενός ΚΑΑ πρέπει να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τις παθήσεις που το ΚΑΑ θα εξειδικευτεί. Αν και η ουσιαστική ανυπαρξία οργανωμένων ΚΑΑ στην Ελλάδα και τα υψηλά επιδημιολογικά ποσοστά λόγω των εγκεφαλικών και των ατυχημάτων δημιουργούν την αίσθηση της «πολύ μεγάλης και παρθένου αγοράς υπηρεσιών αποκατάστασης», η μη στόχευση του ΚΑΑ σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και εύρος παροχής υπηρεσιών ελλοχεύει τον κίνδυνο των λανθασμένων επιλογών, τόσο στο ύψος της επένδυσης που θα απαιτηθεί όσο και στον αριθμό των υποδομών (κλίνες, θεραπευτήρια, εργαστήρια κ.λπ.) του ΚΑΑ, με προφανή αποτελέσματα στο επιχειρηματικό ρίσκο που θα αναληφθεί. Σημειώνουμε με την ευκαιρία ότι, για το Νομό Αττικής, ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των νοσηλειών ανά κατηγορία νόσου που, ενδεχομένως, χρήζουν αποκατάστασης, παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Για τους όποιους υπολογισμούς στα σχετικά ποσοστά, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν και κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, επί των οποίων θα εφαρμοστούν (πίνακας 2). Β. Προσδιορισμός βασικών θεραπευτικών πρωτόκολλων Οι επιλογές του προσανατολισμού του ΚΑΑ σε ηλικιακές και οικονομικές ομάδες, ανά κατηγορία παθήσεων που θα εξυπηρετήσει, προσδιορίζουν τις ανάγκες αρχικού σχεδιασμού των βασικών πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιηθούν στο ΚΑΑ, είτε αυτά αφορούν την Φυσική Ιατρική Αποκατάστασης, είτε άλλες ειδικότητες (ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή αποκατάσταση κ.λπ.). Την επιλογή και την έγκρισή τους θα ακολουθήσει ο προσδιορι- 90 IATPIKO BHMA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Δείκτες (2004) Αριθμός Ποσοστό % Γενικός πληθυσμός (εκτός οικονομικών μεταναστών) Οικονομικοί μετανάστες Εξελθόντες νοσηλευθέντες κάτοικοι περιοχής Αττικής Κάτοικοι άλλων περιοχών, που νοσηλεύτηκαν στο Νομό Αττικής Άτομα που νοσηλεύτηκαν σε Ιδιωτικές Κλινικές Αριθμός σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων Αριθμός παραπομπών ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών σε ΚΑΑ της Δυτικής Ευρώπης (ανεπίσημα στοιχεία) ,58% ,42% ,03% ,96% 812 σμός των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, θεραπευτικός εξοπλισμός και υποδομές, νοσηλευτικός εξοπλισμός και χώροι) και η αρχική κοστολόγηση της επένδυσης κτήσης τους. Στο σημείο αυτό σημειώνεται η σχεδόν παντελής έλλειψη προδιαγραφών από το Ελληνικό Κράτος, που να λαμβάνουν υπ όψιν τις απαιτήσεις της Φυσικής Αποκατάστασης και να μην περιορίζονται σε προδιαγραφές άλλων χώρων (π.χ. οι προδιαγραφές των θεραπευτικών πισινών δεν διασφαλίζουν αυστηρές προδιαγραφές στην ποιότητα του νερού, με σοβαρό κίνδυνο για το θεραπευτικό προσωπικό και τους ασθενείς). Γ. Προσδιορισμός ροών και κανονισμών εργασίας (business process re-engineering) Σύμφωνα με την μεθοδολογία που εισήγαγαν οι Starlick και οι νεότεροί του, την δεκαετία του 1990, θα πρέπει να κατασκευαστούν με μεγάλη ακρίβεια τα μοντέλα: 1. Στόχων (Ιεραρχικό μοντέλο). 2. Προβλημάτων και ευκαιριών. 3. Ροών εργασίας (work flows), με σαφή κατανομή των εργασιών στους ρόλους που θα τους εκτελέσουν και που αφορούν το σύνολο των εργασιών του ΚΑΑ, καθώς και των ιατρικών πρωτοκόλλων που θα υποστηριχθούν. Σημειώνεται ότι η ανυπαρξία κανονισμών λειτουργίας ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας στην Ελλάδα και το διαφορετικό ή ελλιπές νομικό πλαίσιο καθιστούν την σωστή δημιουργία των μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα εργασία. 4. Προσδιορισμού των βασικών μετρικών των εργασιών (χρόνος εκτέλεσης, κόστος ανά πράξη κ.λπ.). 5. Ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού, κάθε ρόλου ανά εργασία, που θα εμπλακεί στην εκτέλεση των ενοτήτων εργασιών. 6. Κατανομής των στόχων σε ρόλους. 7. Προσδιορισμού των απαιτούμενων μέσων για την εκτέλεση των εργασιών. 8. Εφαρμογής των ανωτέρω επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων του ΚΑΑ, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης. Δ. Καθορισμός οργανωτικού μοντέλου διοίκησης και κανονισμός λειτουργίας ΚΑΑ Η εφαρμογή των ανωτέρω σε μοντέλα διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν και όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα επί των αρχών οργάνωσης (ομαδικότητα), αλλά και να προσδιορίζει με ακρίβεια τις μεθόδους κινητοποίησης του προσωπικού, για την επίτευξη των στόχων που του ανατίθεται, με το σύστημα κινήτρων που θα επιλεγεί, αλλά και του τρόπου αρχικής και περιοδικής αξιολόγησής του. Ε. Κοστολόγηση του λειτουργικού μοντέλου Αναπόφευκτα, η προ-κοστολόγηση του λειτουργικού μοντέλου που θα υιοθετηθεί θα οδηγήσει, με πολλαπλές δοκιμές και ανασχεδιασμούς των βημάτων που προηγήθηκαν, μέχρι του σημείου να προσδιοριστεί η αναμενόμενη, από την πρώιμη φάση, αιτιολόγηση της βιωσιμότητάς της ή του αποτελέσματος. Συνήθως τα ανωτέρω βήματα παραλείπονται στις επενδύσεις του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας, με προφανή κατάληξη την υιοθέτηση πρακτικών (ιατρικών ή διοικητικών) που οδηγούν είτε στην οικονομική αποτυχία της επένδυσης, είτε στην πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καταστάσεις που τελικά αναιρούν τον ασθενοκεντρικό προσανατολισμό μιας Μονάδας Υγείας. ΣΤ. Δημιουργία τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής Προφανής ο σκοπός για ένα ιδιωτικό ΚΑΑ. Για την άσκησή τους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν η ανυπαρξία εμπειρίας του Ασφαλιστικού Τομέα (Δημόσιου και Ιδιωτικού) στο να καθορίσει συμβάσεις που θα περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες αποκατάστασης ως στοιχείο αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι σαφές ότι, για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής, στοιχείο που οι επαγγελματίες Υγείας συνήθως αποφεύγουν να εμπλακούν, υποβαθμίζοντάς το σε απλές σχέσεις «μεριδολογίου» συστησάντων ή θεραπόντων ιατρών, θα πρέπει να καθοριστεί και η πολιτική συνεργασιών και οι διαδικασίες εφαρμογής της λειτουργικής διασύνδεσης, τόσο με μεμονωμένους ιατρούς, αλλά κυρίως με φορείς Υγείας και άλλα ΚΑΑ, στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι οι πολιτικές διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών, σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών, παρέχοντας στον ασθενή διαφάνεια στις συναλλαγές και στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρακτικών Αποκατάστασης στο Κέντρο. Ζ. Προσδιορισμός λειτουργικών προδιαγραφών και επιλογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Η υποστήριξη όλων των λειτουργιών ενός ΚΑΑ θα πρέπει πλέον να στηρίζεται στην λειτουργία σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος. Η δυσκολία εφαρμογής προσδιορίζεται στον ιδιαίτερα πολύπλοκο τρόπο που θα πρέπει να εφαρμοστεί η ακολουθία σχεδιασμού θεραπευτικού πλάνου - προσδιορισμού θεραπευτικής ομάδας - δέσμευσης πόρων - διαρκούς ελέγχου κόστους - ανασχεδιασμού δια- IATPIKO BHMA ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 93

5 χείρισης πόρων και η πληρότητα του Πληροφοριακού Συστήματος, αναφορικά με την υποστήριξη όλων των συναλλαγών. Είναι προφανές ότι η εισαγωγή του ηλεκτρονικού ιατρικού, θεραπευτικού και νοσηλευτικού φακέλου θα πρέπει να ακολουθεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα (HL7, ICD10, ICF κ.λπ.) και να διασφαλίζεται από πιστοποιημένες διαδικασίες διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου, από την μερική πρόσβαση τρίτων (π.χ. εξωτερικών θεραπόντων ιατρών) στις πληροφορίες. Η. Σχεδιασμός έναρξης λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού Είναι εύλογο ότι, πριν από την έναρξη λειτουργίας ενός ΚΑΑ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του συνόλου του προσωπικού στα μέσα (θεραπευτικά, τεχνικά και άλλα) και τις διαδικασίες που θα κληθεί να εξυπηρετήσει. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών (παρουσιάστηκαν μόνο οι σημαντικότερες) ως «συνολικής μεθοδολογίας» θα οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας του ΚΑΑ. Μερικά ζητήματα επί της μεθόδου διοίκησης και συμπέρασμα Αν και αποτελεί ειδικό θέμα της επιστήμης του μάνατζμεντ, είναι χρήσιμο να γνωστοποιηθεί στους ειδικούς επιστήμονες της φυσικής ιατρικής ο προσδιορισμός των σταδίων εφαρμογής του, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τάσεις (μέθοδος Capability Maturity Method). Η ωρίμανση της λειτουργίας ενός ΚΑΑ θα πρέπει, μετά την έναρξη λειτουργίας του, να σχεδιαστεί με διοίκηση (διοικητική και ιατρική) που σε τέσσερα διακριτά στάδια θα πρέπει να πετύχουν τους ακόλουθους στόχους: 1ο Στάδιο: Στόχος η πειθαρχία, με την έννοια της εμπέδωσης των πρωτοκόλλων, των κανονισμών λειτουργίας, με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και με την λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων. 2ο Στάδιο: Στόχος η σταθερότητα, όπου τα επιτεύγματα του προηγούμενου σταδίου θα μπορούν να συνεχιστούν ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. 3ο Στάδιο: Στόχος η προβλεπτικότητα των πραγματικών αναγκών για αποκατάσταση και ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων ανάπτυξης υπηρεσιών προς τον ασθενή, που θα στηρίζονται στις υποδομές που δημιουργήθηκαν. 4ο Στάδιο: Στόχος η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΚΑΑ, τόσο ποιοτικά όσο και αναφορικά με την οικονομική απόδοσή του. Συμπερασματικά, η δημιουργία ενός ΚΑΑ και στην Ελλάδα απαιτεί σοβαρή προσπάθεια και μεγάλη επένδυση και προσήλωση στις αρχές που διατυπώθηκαν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δύναμη της Φυσικής Αποκατάστασης θα συνεχίζει να απουσιάζει από το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, αποστερώντας το Σύστημα από τον σοβαρότερο, σήμερα, ενισχυτή της αποτελεσματικότητάς του και τους ασθενείς από πολύτιμες και αναγκαίες υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και στην επανένταξή τους σε ένα ομαλό τρόπο ζωής. IATPIKO BHMA ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 95

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα