Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2 1 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ειδικός επιχειρήσεων μπαρ σε επίπεδο εξαρτημένης εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Γνωρίζει την τέχνη του μπάρμαν και έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύσταση και λειτουργία (οργάνωση, διαχείριση) επιχείρησης μπαρ. Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν: Α) Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης μπαρ καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη πελατεία της επιχείρησης. Β) Γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης μίας επιχείρησης μπαρ, καθώς και γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, η οποία θα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη στο πλαίσιο μιας συνεχώς αυξανόμενης και διαφοροποιούμενης αγοράς. Γ) Δυνατότητα ευρύτερης προσέγγισης και προώθησης του προϊόντος των επιχειρήσεων μπαρ μέσα από τις γνώσεις που προσφέρουν οι επιστήμες του marketing, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και των δημοσίων σχέσεων. Δ) Γνώσεις δύο ξένων γλωσσών έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού τουρισμού. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Σκοπός του προγράμματος είναι εκτός από την «δημιουργία» άρτια εκπαιδευμένων barmen και barwomen, σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής, η παροχή γενικών γνώσεων. Μέσω αυτών το ο καταρτιζόμενος θα μπορέσει να αναπτύξει την κουλτούρα του σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφορετικού είδους πελατεία πετυχαίνοντας παράλληλα το κέντρισμα του ενδιαφέροντος του πελάτη και την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας για την επιχείρηση. Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Ειδικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν στα είδη των ποτών και το σερβίρισμά τους. Ειδικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν στην παραγωγή και στο σερβίρισμα καφέ αφεψημάτων και αναμίξεων που περιέχουν καφέ και αφεψήματα. Ειδικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν στην τεχνική των αναμίξεων και την παραγωγή των cocktails Σελίδα από 63 LOT 1 /

3 2 Ειδικές γνώσεις και ικανότητες χειρισμού ταμειακής μηχανής και προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις μπαρ Ειδικές γνώσεις επεμβατισμού στην ψυχολογική ατμόσφαιρα του μπαρ Ειδικές γνώσεις που αφορούν στην κατανόηση και επικοινωνία με τους πελάτες. Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ως μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης θεωρούνται εκείνα τα οποία προσφέρουν γνώσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων του καταρτιζομένου: 1. Στοιχεία Tουρισμού 2. Τυπολογία & Νομικό Πλαίσιο Ίδρυσης & Λειτουργίας Βar 3. Υγιεινή και Aσφάλεια των Xώρων Βar 4. Στοιχεία Kοινωνιολογίας & Κοινωνιολογία της Σχόλης 5. Τεχνική της Eπικοινωνίας & της Επιχειρηματικότητας 6. Αγγλικά 7. Γαλλικά 8. Στοιχεία Ατομικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας των Ομάδων 9. Χρήση Η/Υ & Ταμειακής Μηχανής Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Ως μαθήματα εξειδίκευσης θεωρούνται εκείνα τα οποία προσφέρουν γνώσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών ικανοτήτων του καταρτιζομένου: 1. Οργάνωση & Διοίκηση Μπαρ Ι 2. Μη Αλκοολούχα Ποτά, Καφές και Αφεψήματα 3. Οινολογία & Βιομηχανική Παραγωγή Οινοπνευματωδών 4. Οργάνωση & Διοίκηση Μπαρ ΙΙ 5. Ποτά Αλκοολούχα & η Τέχνη των Cocktails 6. Παρασκευές Συνοδευτικών Εδεσμάτων & Επιδορπίων 7. Bar Marketing 8. Αγγλικά Ορολογία 9. Γαλλικά Ορολογία 10. Bar Animation (Εμψυχωτική Μπαρ) Σελίδα από 63 LOT 1 /

4 3 Α/Α ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «Υπάλληλος Bar Ειδικότητα 9107» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Στοιχεία Τουρισμού Στοιχεία Κοινωνιολογίας & Κοινωνιολογίας 3 3 της Σχόλης Τεχνική της Επικοινωνίας 3. & της Επι- 1 1 χειρηματικότητας 4. Υγιεινή & Ασφάλεια των Χώρων Bar Οργάνωση & Διοίκηση Bar I Αγγλικά Γαλλικά Μη Αλκοολούχα Ποτά, 8. Καφές & Αφεψή ματα 9. Στοιχεία Ατομικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας των Ομάδων 3 3 Οινολογία & Βιομηχανική 10. Παραγωγή Οινοπνευματωδών 11. Οργάνωση & Διοίκηση Bar II Χρήση Η/Υ & Ταμειακής Μηχανής Ποτά Αλκοολούχα & η Τέχνη των Cocktails Παρασκευές Συνοδευτικών Εδεσμάτων & Επιδορπίων Bar Marketing Αγγλικά Ορολογία Γαλλικά Ορολογία Τυπολογία & Νομικό Πλαίσιο Ίδρυσης 3 3 Λειτουργίας των Bar 19. Bar Animation (Εμψυχωτική Bar) 2 2 Σ Θ = ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ, Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Σελίδα από 63 LOT 1 /

5 4 Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν: Α) γνώσεις σε αρχές και βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην εξάσκηση του επαγγέλματος του μπάρμαν Β) Διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις που αφορούν στην ορθολογική οργάνωση διαχείριση μιας επιχείρησης μπαρ (στρατηγικές marketing, δημόσιες σχέσεις κλπ) Γ) Προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας συνεργασίας διαπραγμάτευσης καθώς και αυτομάθησης και λήψης αποφάσεων Δ) Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ταμειακών μηχανών και ιδιαίτερα με προγράμματα που θα τους διευκολύνουν στον έλεγχο οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης Ε) Ικανοποιητική γνώση και χρήση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες που σχετίζονται με την παραγωγή και προώθηση του προϊόντος των ε- πιχειρήσεων μπαρ. Σελίδα από 63 LOT 1 /

6 5 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Τουρισμού Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28 / εξάμηνο, 2 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Το φαινόμενο του τουρισμού Ιστορική ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου Τύποι τουρισμού Σπουδαιότητα του τουρισμού Τάσεις του διεθνούς τουρισμού Παγκόσμιος τουρισμός Παγκόσμια κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί. Οι χώρες που πέτυχαν τις μεγαλύτερες τουριστικές εισπράξεις Οι κύριες χώρες παραγωγής τουρισμού Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού Το δικαίωμα των διακοπών Η ζωή στις σύγχρονες πόλεις (τεχνολογική ανάπτυξη και αστυφιλία) Πρόοδος στα μεταφορικά μέσα Η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας Οικονομική ευημερία Πολιτιστικoί παράγοντες Ασφαλείς συνθήκες στους τουριστικούς προορισμούς Αυξημένο κυβερνητικό ενδιαφέρον Καθημερινά κατά κεφαλήν έξοδα των τουριστών Κοινωνιολογική και οικονομική θεώρηση του τουριστικού φαινομένου Ψυχολογικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο Τα κίνητρα ταξιδιού στη χώρα παραγωγής τουρισμού Ανανέωση των τουριστικών κινήτρων Ο ρόλος του τουρισμού στην εθνική οικονομία Το πλαίσιο της αγοράς Η τουριστική προσφορά Συστατικά της τουριστικής προσφοράς Φυσική προσφορά Τεχνητή προσφορά, κατασκευασμένη από ανθρώπους Τουριστική προσφορά κι ανταγωνισμός Τουριστική ζήτηση Η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης Χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης Ελαστικότητα Ευαισθησία Αυξητική τάση της ζήτησης Εποχικότητα Ο ρόλος των τιμών συναλλάγματος στη τουριστική ζήτηση Σελίδα από 63 LOT 1 /

7 6 Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Διοικητικές αρχές του ΕΟΤ Παραγωγικός τομέας Τομέας marketing Οικονομικός τομέας Τομέας συντονισμού Διοίκηση Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον Φιλοπεριβαλλοντικός τουρισμός Ηπιότερες μορφές τουρισμού Το μέλλον του τουρισμού Σελίδα από 63 LOT 1 /

8 7 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Κοινωνιολογίας & Κοινωνιολογίας της Σχόλης ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42 / εξάμηνο, 3 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η έννοια της επιστήμης Η επιστημονική μέθοδος Η έννοια της Θεωρίας Η διάκριση των επιστημών ΟΙ «ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγικές παρατηρήσεις Emile Durkheim Μαx Weber Vilfredo Pareto Γενικές παρατηρήσεις ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Η κοινωνιολογία στην Ευρώπη και Αμερική Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Προβληματισμός, τάσεις και ορισμοί Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές έννοιες : Κοινωνία, πολιτεία, έθνος, κοινότητα, κοινωνικά φαινόμενα, κοινωνικό σύστημα, κοινωνικοί Θεσμοί, κοινωνική αλλαγή Στοιχεία κοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας της σχόλης ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οι επικρατέστερες Θέσεις Η κοινωνιολογική Θεώρηση: Βιολογικοί συντελεστές, άτομο και κοινωνική ομάδα, «ρόλοι», «συμπτώσεις» Κεντρικές έννοιες : Προσωπικότητα, ατομικότητα, ατομική και κοινωνική συμπεριφορά, ομαλή κοινωνική συμπεριφορά, αντικοινωνική συμπεριφορά, τύποι προσωπικοτήτων, ανθρώπινη φύση ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η φύση του πολιτισμού Κύρια χαρακτηριστικά του πολιτισμού : Δυναμισμός, συντήρηση, οργανική σύμμιξη, πολιτιστική συνέχεια Κύρια στοιχεία του πολιτισμού : Ήθη και έθιμα, εμπειρίες και αξίες, τεχνολογία, κοινωνική δομή Θεωρίες περί της εξέλιξης του πολιτισμού Αλλαγές στον πολιτισμό «Μερικοί» πολιτισμοί Γενικοί ορισμοί του πολιτισμού : Tylor, Malinowski, Linton, Σελίδα από 63 LOT 1 /

9 8 Kluckhohn, Sorokin, Parsons, Levi-Σtrauss Κοινωνικοποίηση του ατόμου : Watson, Freud, Mead, Piaget ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγικές παρατηρήσεις Πρώτες αγροτικές κοινότητες-κοινωνίες Αναπτυγμένες αγροτικές κοινωνίες Γενικές έννοιες : Αγροτική κοινότητα, αγροτική περιοχή, εξέλιξη της αγροτικής κοινότητας, αγροτική κοινωνία, αστικο-αγροτική κοινωνία Η βιομηχανική κοινωνία : Βιομηχανική επανάσταση, αστυφιλία Η πόλη : Η ιστορία της πόλης, η βιομηχανική πόλη Η «αστική» ζωή : Η έκταση της πόλης, πυκνότητα των κατοίκων, ετερογένεια του πληθυσμού Οικολογική-κοινωνιολογική θεώρηση της πόλης Προάστια και μητροπολιτικές (μείζονες) περιοχές Γενικές παρατηρήσεις Διάφοροι χαρακτηρισμοί των κοινωνιών : Στατική κοινωνία, δυναμική, «ιερή», «εκκοσμικευμένη», κλειστή, ανοικτή, μηχανιστική, οργανική, μαζική, τεχνοκρατική, γραφειοκρατική, υπανάπτυκτη, αναπτυσσόμενη, ανεπτυγμένη, συντηρητική, φιλελεύθερη-δημοκρατική, σοσιαλιστική κοινωνία Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» Δομή και λειτουργίες της οικογένειας : Βιολογική θεμελίωση, γενικές λειτουργίες, οικονομική βάση Τύποι οικογένειας : «Πυρηνική», «εκτεταμένη», «πατριαρχική», «μητριαρχική», «γονεοκεντρική» Η οικογένεια στην σύγχρονη κοινωνία Η οικογένεια των προαστίων Η αποδιοργάνωση της οικογένειας Το μέλλον της οικογένειας Η Είσοδος του καφέ και του καπνού στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και στον Ελλαδικό χώρο Κατηγορίες καφενείων και ειδικές λειτουργίες αυτών «Καπηλειά» προέλευση και κοινωνικές λειτουργίες Είδη ποτών οινοπνευματωδών και μη & ειδικά εδέσματα Η ψυχαγωγία στην Ελληνική παραδοσιακή κοινωνία ( 16 ος 19 ος αι.) Η ψυχαγωγία στον αστικό χώρο ( 19 ος 20 ος αι.) Σελίδα από 63 LOT 1 /

10 9 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή & Ασφάλεια Χώρων Bar ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42 / εξάμηνο, 3 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΥΓΙΕΙΝΗ Γενικά για την υγεία Προσωπική υγιεινή του εργαζομένου Υγιεινή του μπαρ Υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας του παρασκευαστηρίου ποτών Υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας της σάλας Υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας των βοηθητικών χώρων Υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας των κήπων Υγιεινή εξοπλισμού του μπαρ Καθαρισμός ηλεκτρικού εξοπλισμού Καθαρισμός σκευών Γυάλινα είδη ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΡ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αερισμός Φωτισμός Ύδρευση Τουαλέτες Δάπεδα Τοίχοι Ταβάνια Πόρτες/παράθυρα Αναβατήρες ποτών Κήπος Αποθήκες ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Προτεινόμενες θερμοκρασίες για την αποθήκευση τροφίμων Ζώνη επικίνδυνων θερμοκρασιών Τρόφιμα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή Πώς εμποδίζουμε την τροφική δηλητηρίαση από βακτήρια ΑΣΦΑΛΕΙΑ Υπευθυνότητες των εργοδοτών Υπευθυνότητες των εργαζομένων Αποφυγή κοψιμάτων, καψιμάτων, εγκαυμάτων ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόληψη πυρκαϊών Μέθοδοι κατάσβεσης πυρκαϊάς Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση πυρκαϊάς Τύποι πυροσβεστήρων Σελίδα από 63 LOT 1 /

11 10 Άλλα μέσα πυρόσβεσης Πυροσβεστικές μάνικες Συστήματα ψεκασμού νερού ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ XΩPO ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ Αιτίες ατυχημάτων Κίνδυνοι από φωτιά Κίνδυνοι από ατμό Κίνδυνοι από την χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού Κίνδυνοι από εργαλεία χειρός Κίνδυνοι από εξοπλισμό ηλεκτρικού και υγραερίου Παραδείγματα γενικών ατυχημάτων που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας Χρήσιμες οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κουτί Πρώτων Βοηθειών Καταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι Πρώτες Βοήθειες ( σοκ, λιποθυμία, κοψίματα, κατάγματα, καψίματα, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, δηλητηρίαση από υγραέριο) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μέθοδοι εκπαίδευσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται Αρχεία εκπαίδευσης Ποιος πρέπει να εκπαιδεύεται Περιεχόμενο εκπαίδευσης Σελίδα από 63 LOT 1 /

12 11 ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση & Διοίκηση Bar I Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56 / εξάμηνο, 4 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Θεωρητική προσέγγιση της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Οι σχολές θεμελίωσης της επιστήμης της διοίκησης Η κλασσική σχολή Frederik Winstow Taylor Fayοl Η νεοκλασική σχολή Σχολή των συστημάτων Η ποσοτική σχολή Η σχολή της θεωρίας των αποφάσεων Η σχολή του Περιβάλλοντος των Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενδεχομενική θεωρία της διοίκησης Διοίκηση αντικειμενικών σκοπών (Δ.Α.Σ.) Διοίκηση ολικής ποιότητας Οργάνωση χώρων στο μπαρ Επιλογή της θέσης του Bar Η διαρρύθμιση του Bar Front Bar Back Bar Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής και διακόσμησης Γενικά για την αρχιτεκτονική Γενικά για την διακόσμηση Η καλλιτεχνική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης Λειτουργική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής του μπαρ Κύριοι χώροι Βοηθητικοί χώροι Το παρασκευαστήριο ποτών Το σχήμα του παρασκευαστηρίου Η θέση του παρασκευαστηρίου Οι πάγκοι σερβιρίσματος και εργασίας Οι αποθηκευτικοί χώροι Η λάντζα Χώροι σκουπιδιών και κενών Οργάνωση μηχανολογικού εξοπλισμού Οργάνωση πάγκου εργασίας ανάλογα με τη ροή εργασιών Ο χώρος σερβιρίσματος των πελατών Ο πάγκος σερβιρίσματος Τα σκαμπώ Σελίδα από 63 LOT 1 /

13 12 Τραπέζια και καρέκλες Χώροι ορθίων Κήποι παραλίες δρόμοι Διαρρύθμιση Επιλογή θέσης και μεγέθους κύριων και βοηθητικών χώρων Σχεδιασμός οδών κυκλοφορίας πελατών, εργαζομένων, πωλουμένων προϊόντων και προμηθειών Ανισοεπίπεδη διαρρύθμιση Μπαρ πολλών ορόφων Η θέση του μπαρ σε επιχειρήσεις τύπου εστιατόριο μπαρ Η θέση των μπαρ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Διακόσμηση Τα στυλ διακόσμησης Πολιτιστική σχέση της πελατείας, της διακόσμησης και της μουσικής του μπαρ Τα χρώματα Ο ρόλος των χρωμάτων Σχήματα Ο ρόλος των σχημάτων Υλικά Ο ρόλος των διαφόρων υλικών Καλύμματα τοίχων Επίστρωση δαπέδων Ψευδοροφές Ο φωτισμός Τύποι φωτισμού Η ένταση του φωτός Επιλεκτικός φωτισμός Τα φωτιστικά σώματα Φωτιστικά εφέ Έπιπλα του μπαρ Τραπέζια Καρέκλες Σκαμπώ Λοιπά έπιπλα Διακόσμηση με φυτά Φυτά εσωτερικού χώρου Διακόσμηση κήπων Οι βασικές λειτουργίες του Bar Προετοιμασία - mise en place Παραγωγή και πώληση του προϊόντος μπαρ Κλείσιμο του Bar Σελίδα από 63 LOT 1 /

14 13 Χωροταξική διάρθρωση των χώρων του παρασκευαστηρίου Πάγκοι του μπαρ Βιτρίνα ποτών Λοιποί χώροι Μηχανήματα και συσκευές του Bar Ψυγεία Συντήρηση Κατάψυξη Κατάψυξη παγωτών Διανεμητής αναψυκτικών (Post mix) Σύστημα draught beer Μηχανή παρασκευής παγοκύβων Μηχανές θέρμανσης νερού Μηχανή Espreso Μηχανή φιλτραρισμένου καφέ Πλυντήριο ποτηριών Μαγειρικές μηχανές Τοστιέρα Φούρνος Λοιπές μαγειρικές μηχανές Διάφορες ηλεκτρικές μηχανές και ηλεκτρικά εργαλεία Αναταραχτήρας ποτών (Drink mixer) Blender Πρέσα φρούτων Αποχυμωτής Παγοθραύστης Ταμειακή μηχανή Σκεύη, όργανα και εργαλεία του Bar Σκεύη Σέϊκερ Mixing glass Λοιπά όργανα και εργαλεία Διάφοροι τύποι μαχαιριών Ποτήρια του Bar Τύποι ποτηριών η χρησιμότητά τους Ίδρυση μπαρ Η νομική μορφή των μπαρ Ίδρυση μπαρ Εκλογή τόπου εγκατάστασης Σελίδα από 63 LOT 1 /

15 14 Παράγοντες οικονομικής, νομικής και κοινωνικής φύσης Η πελατεία των μπαρ Το προϊόν του μπαρ Υποκειμενικοί παράγοντες Επιλογή μορφής και μεγέθους Οικονομική οργάνωση των μπαρ Το προφίλ του επιχειρηματία των μπαρ Η εκμετάλλευση του Bar από τον ιδιοκτήτη του που εκτελεί χρέη Bar-man Η εκμετάλλευση του Bar από τον Bar-man Η εκμετάλλευση του Bar από την επιχείρηση Η λογιστική λειτουργία Στατιστική Μισθοδοσία Διαχείριση με έντυπα Μηχανοργάνωση των μπαρ Η αποδοτικότητα του κλάδου Το Bar και η διαχείρισή του μέσα από το P.O.S.(Point Of Sails) Ο υπολογισμός των τιμών πώλησης στο Bar Σελίδα από 63 LOT 1 /

16 15 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μη Αλκοολούχα Ποτά Καφές & Αφεψήματα ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42 / εξάμηνο, 3 /εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό ΤΑ ΠΟΤΑ Οι διάφοροι τύποι ποτών Η ιστορία των αναψυκτικών ποτών Η ιστορία των αλκοολούχων ποτών ΤΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Αναψυκτικά Αεριούχα αναψυκτικά Χυμοί, Διάφορα μη αλκοολούχα Σιρόπια Μεταλλικά νερά Εξοπλισμός παρασκευής καφέ και αφεψημάτων Μηχανές παρασκευής καφέ και αφεψημάτων Σκεύη σερβιρίσματος καφέ και αφεψημάτων Καφές Χώρες παραγωγής καφέ Επεξεργασία του καφέ Ποικιλίες καφέ Ποιότητα του καφέ Αφεψήματα Κακάο - σοκολάτα Χώρες παραγωγής κακάο σοκολάτας Ποικιλίες κακάο σοκολάτας Τσάι Χώρες παραγωγής τσαγιού Ποικιλίες τσαγιού Λοιπά αφεψήματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Οι μηχανές του καφέ 2. Παρασκευή και σερβίρισμα ελληνικού καφέ 3. Καφές φίλτρου 4. Espresso capuccino 5. Espresso capuccino fredo 6. Τσάι και λοιπά αφεψήματα 7. Αναμίξεις καφέ με αλκοολούχα ποτά Σελίδα από 63 LOT 1 /

17 16 8. Αναμίξεις τσαγιού με αλκοολούχα ποτά Αναμίξεις λοιπών αφεψημάτων με αλκοολούχα ποτά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Χώροι του παρασκευαστηρίου 2. Γνωριμία με τον εξοπλισμό 3. Τύποι ποτηριών 4. Γνωριμία με τα μη αλκοολούχα ποτά Σελίδα από 63 LOT 1 /

18 17 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Αγγλικά ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΕΕΚ Σελίδα από 63 LOT 1 /

19 18 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Γαλλικά ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΕΕΚ Σελίδα από 63 LOT 1 /

20 19 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μη Αλκοολούχα Ποτά Καφές & Αφεψήματα ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 84 / εξάμηνο, 6 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό ΤΑ ΠΟΤΑ Οι διάφοροι τύποι ποτών Η ιστορία των αναψυκτικών ποτών Η ιστορία των αλκοολούχων ποτών ΤΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Αναψυκτικά Αεριούχα αναψυκτικά Χυμοί, Διάφορα μη αλκοολούχα Σιρόπια Μεταλλικά νερά Εξοπλισμός παρασκευής καφέ και αφεψημάτων Μηχανές παρασκευής καφέ και αφεψημάτων Σκεύη σερβιρίσματος καφέ και αφεψημάτων Καφές Χώρες παραγωγής καφέ Επεξεργασία του καφέ Ποικιλίες καφέ Ποιότητα του καφέ Αφεψήματα Κακάο - σοκολάτα Χώρες παραγωγής κακάο σοκολάτας Ποικιλίες κακάο σοκολάτας Τσάι Χώρες παραγωγής τσαγιού Ποικιλίες τσαγιού Λοιπά αφεψήματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9. Οι μηχανές του καφέ 10. Παρασκευή και σερβίρισμα ελληνικού καφέ 11. Καφές φίλτρου 12. Espresso capuccino 13. Espresso capuccino fredo 14. Τσάι και λοιπά αφεψήματα 15. Αναμίξεις καφέ με αλκοολούχα ποτά 16. Αναμίξεις τσαγιού με αλκοολούχα ποτά Αναμίξεις λοιπών αφεψημάτων με αλκοολούχα ποτά Σελίδα από 63 LOT 1 /

21 20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4. Χώροι του παρασκευαστηρίου 5. Γνωριμία με τον εξοπλισμό 6. Τύποι ποτηριών Γνωριμία με τα μη αλκοολούχα ποτά Σελίδα από 63 LOT 1 /

22 21 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ατομικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας Ομάδων ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42 / εξάμηνο, 3 / εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το αντικείμενο της ψυχολογίας Οι σύγχρονοι κλάδοι της ψυχολογίας Η διάφορες ψυχολογικές θεωρίες Η ψυχολογία μέσα στην κοινωνία Προσωπικότητα Η περίφημη σύγκρουση γενετικού περιβαλλοντικού καθορισμού Η ΨΥΧΙΚΗ ΖΩΗ Αισθήσεις και αισθήματα Αντιληπτική λειτουργία Παραστατική λειτουργία Φαντασία Μνήμη Η διανοητική λειτουργία Συναισθήματα Βούληση ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ Προσαρμογή Προβλήματα προσαρμογής Μηχανισμοί άμυνας του εγώ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ CHARLEΣ FOURIER : Πειραματισμός και κοινωνική αρμονία GUΣTAVE LE BON : Η συγχώνευση ατόμων σε μία κοινή σκέψη SIGMUND FREUD : Οι συναισθηματική δεσμοί εντός των ομάδων KURT LEWIN : Η δυναμική των ομάδων Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ Η επίδραση της ομάδας στη διαμόρφωση του ατόμου Οι τομείς και οι μηχανισμοί Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ Οι ομάδες ένταξης Οι ομάδες μη-ένταξης Σελίδα από 63 LOT 1 /

23 22 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ενδοομαδική ευνοιοκρατία Η άμιλλα μεταξύ των ομάδων Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων Η ανταγωνιστική δημιουργικότητα Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ Το συναίσθημα της αποπροσωποποίησης Το συναίσθημα της απειλής Το συναίσθημα της εξάρτησης Το συναίσθημα της εγκατάλειψης Τα παιδικά συναισθήματα Από το παιδικό στην ομάδα Οι ασυνείδητες συμπαιγνίες Η ΕΠΙΡΡΟΗ Ο συσχετισμός δυνάμεων Το πείραμα του Bavelas Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Η εξομάλυνση Η συμμόρφωση Η υποταγή Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ Η επιρροή της ανάληψης Η δύναμη της μειονότητας Η εξώθηση της πλειοψηφίας στα άκρα Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η στοιχειώδης επικοινωνία Η εκπομπή μηνυμάτων Η λήψη μηνυμάτων Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Από τις επικοινωνίες στην αλληλεπίδραση Τα δίκτυα επικοινωνίας Η ροή της επικοινωνίας Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η αποτελεσματικότητα στην ομάδα Η αποτελεσματικότητα της ομάδας ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ρόλος της δραστηριότητας Το μέγεθος της ομάδας Η συνοχή της ομάδας Σελίδα από 63 LOT 1 /

24 23 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Αρχηγός ή διευθύνων Η προσωπικότητα του αρχηγού Το ύφος του αρχηγού Η περί τον αρχηγό μυθολογία Η αρχηγία Ο ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ Η διαχείριση ενός συστήματος Παρέμβαση ή μη-παρέμβαση Κατευθυντικός ή μη -κατευθυντικός Η υιοθέτηση της θέσης «μετά» Ο μπάρμαν στο ρόλο του εμψυχωτή Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Η φάση της δέσμευσης Η φάση της διαφοροποίησης Η φάση της εξατομίκευσης Η φάση της μεταβίβασης Η φάση της αμοιβαιότητας Η φάση της λύσης Σελίδα από 63 LOT 1 /

25 24 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Οινολογία & Βιομηχανική Παραγωγή των Οινοπνευματωδών ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ Το κρασί στην αρχαιότητα Η παραγωγή του κρασιού Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της αμπέλου και του κρασιού Παλαίωση του κρασιού ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πριν τη ζύμωση ωρίμανση του σταφυλιού Σύσταση τον σταφυλιού Διόρθωση της σύστασης του γλεύκους Χημικές και βιολογικές μεταβολές του σταφυλιού Οινοποίηση Κατεργασίες στη λευκή και ερυθρά οινοποίηση Ερυθρά οινοποίηση Λευκή οινοποίηση Ροzέ κρασιά Αφρώδη κρασιά Γλυκά κρασιά Μικροβιολογία του κρασιού Ζύμες του κρασιού Γαλακτικά βακτήρια Οξικά βακτήρια Χημική σύσταση του κρασιού και του γλεύκους Φαινολικά συστατικά του κρασιού Μεταβολές και σταθεροποίηση του κρασιού Φαινόμενα οξείδωσης και αναγωγής του κρασιού Συστατικά του κρασιού σε κολλοειδή κατάληξη Πτώση διαφόρων ενώσεων στο κρασί Η διαύγεια των κρασιών μετά την εμφιάλωση Κατεργασίες προστασίας του κρασιού από θολώματα Χρήση του θειώδη ανυδρίτη στη συντήρηση του κρασιού Κατεργασίες διαύγασης Διήθηση (φιλτράρισμα) ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΑΝ ΠΡΟΪΟΝ Εμφιάλωση Γυάλινες φιάλες κρασιού Γεμιστική Πωματισμός Υγιεινή Γενικά Υγιεινή των χώρων και εγκαταστάσεων του οινοποιείου Αποτελεσματικότητα των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης Σελίδα από 63 LOT 1 /

26 25 Έλεγχος των προϊόντων Η τέχνη της δοκιμασίας τον κρασιού Το χρώμα και η όψη τον κρασιού Το άρωμα του κρασιού Η γεύση του κρασιού Το γλωσσάρι του δοκιμαστή Η οργάνωση της δοκιμασίας Έντυπα δοκιμασίας ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Η ετικέτα του κρασιού Η αποθήκευση του κρασιού Τα Γαλλικά κρασιά Τα Ιταλικά κρασιά, Τα Γερμανικά κρασιά Τα Ισπανικά κρασιά, Τα Πορτογαλικά κρασιά, Τα Αμερικάνικά κρασιά Κρασιά άλλων χωρών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Αλκοολική ζύμωση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ Διαδικασίες παραγωγής Είδη οίνων Ξηροί (sec) ή επιτραπέζιοι οίνοι, Ημίγλυκοι και γλυκείς οίνοι, Αφρώδεις η καμπανίτες οίνοι (Champagne) Οινοπαραγωγοί χώρες Η ελληνική παραγωγή οίνων, Οίνοι από οπώρες Παραγωγή όξους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΘΟΥ Διαδικασίες παραγωγής Ξήρανση Ανάμιξη με νερό (mashing) Βρασμός Ζύμωση Ωρίμανση Αποθήκευση Εμφιάλωση Ασθένειες και ελαττώματα τoυ ζύθου Υποπροϊόντα των βιομηχανιών ζύθου Συστατικά του ζύθου Είδη ζύθων Σελίδα από 63 LOT 1 /

27 26 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΞΗ Brandy (Cognac, Εau de Vie) Τσίπουρο Ουίσκι ( Whisky) Ρούμι ( Rυm) Τζιν (Gin) Βότκα ( Vοtka) Aquavit Slivovits(ή Slibowitz) Ούζο Ηδύποτα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Εμπορεύσιμες μορφές αλκοόλης - Χρήσεις Σελίδα από 63 LOT 1 /

28 27 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση & Διοίκηση Bar II ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 84/εξάμηνο, 6/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στα μπαρ Ιδιαιτερότητες στη διοίκηση προσωπικού των μπαρ Ειδικά χαρακτηριστικά της εργασίας στον κλάδο των μπαρ Αγορές εργασίας Εσωτερική αγορά εργασίας Οι διάφορες αγορές εργασίας στον κλάδο των μπαρ Ικανότητες των εργαζομένων στα μπαρ Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στη ζήτηση εργασίας Τμηματοποίηση αγοράς Το εργατικό κόστος της υπερωρίας Ανανέωση εργατικού δυναμικού Οι διευθυντές των μπαρ Σχέσεις διευθυντών κι εργαζομένων Ανεπίσημες σχέσεις διευθυντή κι εργαζομένων Η επικοινωνία διευθυντή κι εργαζομένων Προσωπικό Προϊστάμενος bar ή Head barman ή Chef de bar. Barman Βοηθοί του barman Σερβιτόροι Βοηθοί σερβιτόρων. Οικονομική προσέγγιση του bar Bar Checker Το προφίλ του barman Τεχνικές γνώσεις Επικοινωνία με τους πελάτες Κοινωνικότητα και φιλική συμπεριφορά Οριοθέτηση των σχέσεων με τους πελάτες Ο ρόλος του χιούμορ Η εμφάνιση σε σχέση με το χώρο εργασίας Η προσωπικότητα του barman Η διακριτικότητα Η εχεμύθεια Η ευγένεια Η προθυμία Η ευρυμάθεια Η κουλτούρα Το service στο μπαρ Το service Βασικές αρχές σερβιρίσματος ποτών από τον Bar-Μαn Σελίδα από 63 LOT 1 /

29 28 Βασικές αρχές σερβιρίσματος ποτών από το σερβιτόρο Το σερβίρισμα της μπύρας Το σερβίρισμα των κρασιών Η προώθηση πωλήσεων στο μπαρ Η προώθηση των πωλήσεων Ο ρόλος του μάρκετινγκ ως μέσο της προώθησης των πωλήσεων Τακτικές προσφορές στο Bar- Ειδικές βραδιές Ο κατάλογος του Bar ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Το μπαρ και οι κλάδοι δραστηριότητες και εκμετάλλευσής του Ο σκοπός και τα μέσα των εσωτερικών ελέγχων του μπαρ Προσδιορισμός προτύπων Πρότυπες προδιαγραφές αγορών Πρότυπες συνταγές αναμίξεων Πρότυπες αποδόσεις αναμίξεων Προτυποποίηση μερίδων Πρότυπο κόστος μερίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Προτυποποίηση συνταγών 2. Μεριδιποίηση μπουκαλιών 3. Έλεγχος εσόδων ημέρας έλεγχος ισοζυγίου Σελίδα από 63 LOT 1 /

30 29 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Αγγλικά ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΕΕΚ Σελίδα από 63 LOT 1 /

31 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Γαλλικά ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΕΕΚ Σελίδα από 63 LOT 1 /

32 31 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:14/εξάμηνο, 1/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η έννοια της επικοινωνίας. 2. Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. 3. Μοντέλα επικοινωνίας. 4. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. 5. Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία. 6. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 7. Τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση. 8. Άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία και διαδόσεις. 9. Επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας. 2. Η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μία ομάδα. 3. Δεξιότητες ομαδικής εργασίας:συμπεριφορά, συνεργασία, συγκρούσεις, συντονισμός. 4. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης:στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης. 5. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικότητας- επαγγελματικές ικανότητες- επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος. 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 2. Προφορικός λόγος (ζωντανός λόγος-μηχανικός λόγος). 3. Γραπτός λόγος (τύπος, έννοια, διακρίσεις, σημασία, λειτουργίες, εξέλιξη, προβλήματα, προστασία από το κράτος, νομοθεσία κ.τ.λ.). 4. Οπτικοακουστικά (ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος, φιλμ, στριπς, κοινωνιολογική θεώρηση των μέσων, νομικό καθεστώς) 5. Άλλα μέσα (σύνθημα, σύμβολα, τέχνη, εικόνα, φωτογραφία, αφίσα). Σελίδα από 63 LOT 1 /

33 32 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Γνωρίσματα της επιχείρησης. 2. Κατηγορίες και μέγεθος επιχειρήσεων. 3. Επιχειρηματικός Προγραμματισμός (Business planning). 4. Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα της επιχείρησης: παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Η λειτουργία του προγραμματισμού: καθορισμός σκοπών, διαμόρφωση πολιτικής, ανάπτυξη σχεδίων, καθορισμός διαδικασιών. 2. Λειτουργία της οργάνωσης: ενότητα Διοίκησης, μορφές οργάνωσης (κάθετη, γραμμική, διοικητική και οριζόντια). 3. Στοχοθέτηση. 3.1 Στόχοι και υποκίνηση. 3.2 Προσδιορισμός στόχων για ένα τμήμα. Προσδιορισμός ατομικών στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ MARKETING. 1. Ανταγωνισμός. 2. Ανάλυση περιβάλλοντος. 3. Συστήματα πληροφοριών marketing. 4. Τμηματοποίηση της αγοράς. 5. Συσκευασία και σηματοποίηση του προϊόντος. 6. Διαφήμιση (έννοια, στοιχεία, σημασία, πρόγραμμα, στελέχη, κώδικες). 7. Προσωπικές πωλήσεις. 8. Προώθηση πωλήσεων. Σελίδα από 63 LOT 1 /

34 33 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Οινολογία & Βιομηχανική Παραγωγή Οινοπνευματωδών ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56 /εξάμηνο, 4 /εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Επισκέψεις σε επιχειρήσεις βιομηχανικής παραγωγής κρασιών, μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών Σελίδα από 63 LOT 1 /

35 34 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση & Διοίκηση Bar II ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: : Θεωρητικό Προϋπολογισμοί Πωλήσεις Κέρδη Έξοδα Σύνταξη προϋπολογισμού Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας Του μπαρ Στατιστικά στοιχεία Εκθέσεις αποδοτικότητας Το ισοζύγιο Νεκρό σημείο εργασιών (ΝΣΕ) Αριθμοδείκτες ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ Εσωτερικοί έλεγχοι Αγορών, Παραλαβών, Αποθήκευσης, Διακίνησης και Παραγωγής προϊόντων Αγορές Σωστό προϊόν Σωστή τιμή Σωστός προμηθευτής και εξυπηρέτηση, της επιχείρησης Διαδικασίες αγορών Παραλαβές Διαδικασίες παραλαβών Αποθήκευση - Αποθέματα Αρχεία Διακίνηση Διαδικασίες διακίνησης Παραγωγή Γενικές αρχές ελέγχου του κόστους παραγωγής Γενικές αρχές ελέγχου του κόστους παραγωγής ποτών Ο έλεγχος της ροής και του κόστους, των υλικών μέσω Η/Υ Αποθήκη Σύνθετα είδη Δημιουργία και συντήρηση μηχανογραφικού συστήματος 'Έλεγχος - Τιμολόγηση στα μπαρ Ανάλυση του κόστους λειτουργίας Υπολογισμός κόστους υλικών Σελίδα από 63 LOT 1 /

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ I (ΠΡΑΚΤΙΚΗ+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C.

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα εποχή! με Εξωστρέφεια! Νέα δυναμική! με Προσαρμογή στις Εξελίξεις! 21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα Εποχή! με Νέα Έκθεση! Η Αξιοποίηση των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων στην αγορά των παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ Θ 4 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 6 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ. Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Greek Exports and Trade με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Χ Ρ Ο Α Ι Ν ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 2 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ. 1189 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα για πρώτη φορά. Η Γαστρονομία, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (A ΤΑΞΗ) - - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΙΤ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503 Kέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής Τουρισμού & Συναφών Ειδικότητων. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Σύγχρονες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23/8/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα 1 Ξενοδοχείο 4 αστέρων Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Εστιατόριο Ψαροταβέρνα Ψητοπωλείο Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο όχι περαστικών πελατών αρθ 42) Πιτσαρία Σνακ μπαρ (και Ζυθοπωλεία, Ουζοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ " έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48 Παραµάνες...57 Σταντ δίσκων...57 Δίσκοι φελού-pp...58 Δίσκοι αντιολισθητικοί...59 Σουπλά ξύλινα...60 Δαντέλες - Σουβέρ...60 Πιατέλες - Πιάτα inox...61 Μελιέρες - Ζαχαριέρες...62 Μπουκάλια κέτσαπ...63 Σαλτσιέρες...63

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Στόχος του συγκεκριμένου Σήματος είναι η ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα