ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη , , και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.12/15899/Β3 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Γ.Κρικώνης Τηλέφωνο : FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη , , και Έχοντας υπόψη : Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1.Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159) β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α 98)) γ) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α 152) δ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153) ε) της υπ αριθ. Φ.12.1/76244/Β3/ υπουργικής απόφασης (Β 957), όπως ισχύει στ) της υπ αριθ. Φ.12/83556/Β3/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1681) ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1915), όπως ισχύει

2 η) της υπ αριθ /ΣΤ5/ υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας 19250) 3.Το αριθ. 1/2014 πρακτικό της επιτροπής κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό 1/2014 της ς ς Διδακτικών Βιβλίων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α, των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών βιβλίων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη , και και ως εξής:

3 ς Τελική ς Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική Αρχιτεκτονική Τοπίου. 100 Έργα για την πόλη, Θεσσαλονίκη 2012 Φαρμακευτική ανάλυση Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman -Επιμέλεια: Ασπασία Βασιλειάδου Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman -Επιμέλεια: Ασπασία Βασιλειάδου Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαίρη [υπεύθυνη έκδοσης] D.G. WATSON ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΠΕ ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΠΕ Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ς ς ς ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - 19 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6572 Εφαρμογές κοστολόγησης Χατζής Αναστάσιος ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 53

4 ς Τελική ς 6601 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6612 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6617 Operating Systems: A Spiral Approach ELMASRI ς - 32 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6619 Engineering Design DIETER ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6621 Computer Architecture McLoughlin ς - 25 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6625 Consumer Behaviour and Market Strategy European Edition GRUNERT ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 2 από 53

5 ς Τελική ς Shigley's Mechanical Engineering Design, SI version Using Information technology, complete edition BUDYNAS Williams B ς ς - 68 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6633 ESSENTIALS OF INVESTMENTS: GLOBAL EDITION BODIE ς - 60 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6638 Η ΕΝΤΟΙΧΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 16ου και 17ου αιωνα ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚ Η ΣΧΟΛΗ ς - 40 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6656 Journal Parisien -ΠΑΡΙΣΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΟΣ Α.Ε ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6675 Το έργο τέχνης, ο δημιουργός του κι εμείς Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΠΕΔΙΟ Α.Ε ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 3 από 53

6 ς Τελική ς Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική Εισαγωγή ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Τα Παραμύθια της Χαλιμάς τομος Α Albert RijksbaronΕπιμέ λεια Ευ. Πετρούνιας, Μ. Χρίτη GERARD HUGHES Επιμελεία:Κεχα γιόγλου Γιώργος Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙ Ο ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&ΣΙ ΑΣ Α.Ε ς ς ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6723 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6756 Electric machinery fundamentals Stephen J. Chapman ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6767 ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ALBERT JACQUARD ΑΛ. ΜΑΜΑΛΗΣ&ΣΙ Α Ο.Ε ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6789 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 4 από 53

7 ς Τελική ς 6798 Τουριστκή Συνείδηση&Εθν ική Παιδεία Κατερίνα Κικίλια ΔΗΡΟΣ Α.Ε ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6809 Άτλας χειρουργικών τεχνικών Zollinger Robert Milton BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6849 Corporate Finance Essentials Stephen Ross and Bradford D. Jordan ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6850 Electricity: Principles and Applications with Simulation CD FOWLER ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6851 Managerial Accounting Garisson R.H., Noreen E., Brewer P.C ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6874 Chemistry Chang-Goldsby ς - 80 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6875 Numerical Methods for engineers Chapra S.C ς - 59 ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 5 από 53

8 ς Τελική ς Μηχανική παραμορφώσιμ ου στερεού - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Χαρακτικά και βιβλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, ΑΙΚ. Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Π. Π. ΒΟΥΘΟΥΝΗ Συλλογικό (επιμελ. Μ. Κοπιδάκης) Θανάσης Εξαρχόπουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ς ς ς ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6511 Ηλεκτρικές Μηχανές, 2η Έκδοση Μαλατέστας Παντελής Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6513 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Πιτσούλης Λεωνίδας Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6525 Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών Χατζηευφραιμίδ ης Αντώνης Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 6 από 53

9 ς Τελική ς 6554 Στατιστική II Κουτρουμανίδη ς Θεόδωρος- Ζαφειρίου Ελένη- Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6556 Βελτιστοποίηση Διεργασιών και Συστημάτων με Εφαρμογές στο MATLAB και στος GAMS Κούκος Iωάννης - Κουτίνας Αποστόλης Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6558 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ασσαέλ Μ., Κακοσίμος Κ., Αντωνιάδης Κ., Παναγιωτόπουλ ος Κ. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6559 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Μυλωνάς Νίκος Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6560 Μικροηλεκτρονι κή, 2η Έκδοση Millman Jacob, Grabel Arvin Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 7 από 53

10 ς Τελική ς 6564 Εναλλάκτες Θερμότητας Πασπαλάς Κωνσταντίνος Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3ds Max DesignΟδηγός εκμάθησης για κτιριακή σχεδίαση ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Χρόνης Λουλάκης ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης& Συνεργάτες Ε.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6602 Βιολογική Ανθρωπολογία Agustín Fuentes UTOPIAΕΚΔΟΣ ΕΙΣ ΕΠΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Για ένα παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Held David F.MANDL ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ Σ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΟΣ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ Σελίδα 8 από 53

11 ς Τελική ς 6646 ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6651 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ Υ ΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Σ Δ., ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι., ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Χ. "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπ ορική Εταιρεία ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6676 Το υπερνεωτερικό υποκείμενο Επιστημονική επιμέλεια: Κ. Ναυρίδης&Ν. Χρηστάκης ΠΕΔΙΟ Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6690 Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, 2η Έκδοση Σαρρής Ι., Καρακασίδης Θ. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6706 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ CHRISTOF RAPP ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 9 από 53

12 ς Τελική ς Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου Η μεταπολιτευτικ ή Ελλάδα, Το τίμημα της ανισότητας Κόρσος Δημήτριος Βούλγαρης Γιάννης Joseph E. Stiglitz ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ Κυριάκος Παπαδόπουλο ς Α.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6739 Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση J.F. Kurose, K.W. Ross Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ&ΣΙΑ ΕΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6741 Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες Ζαφειρόπουλος Κώστας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Μικροκοινωνιο λογία και ποιοτική έρευνα Η δυσφορία στον πολιτισμό Σαββάκης Μάνος Sigmund Freud ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ Λ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 10 από 53

13 ς Τελική ς ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΑΥ ΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6765 Σύγχρονη Λογιστική Τόμος Α' Μπατσινίλας Επαμεινώνδας, Πατατούκας Κυριάκος Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6778 ΡΩΣΙΚΑ Β' ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΤΡΙΣΑ Θ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 11 από 53

14 ς Τελική ς 6781 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6799 Ψυχική υγεία και νοσηλευτική επιστήμη Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΠΕ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6804 ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ 6805 ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΙΩ.Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΕΪΒΕΛΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Σύγχρονο Κόσμο&στον Πλάτωνα Ιατρική Φυσιολογία, βασισμένη σε Κλινικά Περιστατικά Κ.Α.ΨΑΧΟΣ Έξαρχος Στ. Γεώργιος, Νοτόπουλος Κ. Παναγιώτης Bell C. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΒΛΙΩΝ BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ Σελίδα 12 από 53

15 ς Τελική ς Λεξικό Ιατρικών και Οδοντιατρικών Όρων Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων Μεγέθυνση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση Περί Ίσιδος και Οσίριδος Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα Ερμηνεύοντας την εξέλιξη της κοινής μεταναστευτική ς πολιτικής ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 19ος αιώνας Ιωαννίδης Σ Smith A Thirwall A Μούσης Ν ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Επιμ.ΠΑΣΧΙΔΗΣ Π. Επιμ. Τρουμπέτα Σ. Σαμπατάκου Ελένη Σία Αναγνωστοπούλ ου BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΠΕΔΙΟ Α.Ε ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 13 από 53

16 ς Τελική ς 6847 Οι Μάγοι του Management 1182 Micklethwait John, Wooldridge Adrian ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΠΕ ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6852 Smart Grid Infrastructure& Networking Iniewski ΝΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6512 Διάνοιξη Δάσους Δρόσος B., Καραγιάνης E., Δούκας Α. K. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6514 Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής Μπερτσεκάς Δ. - Τσιτσικλής Γ. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6515 Φωτοτεχνία, 2η Έκδοση Τοπαλής Φραγκίσκος, Οικονόμου Λάμπρος,Κουρτ έση Σταυρούλα Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6516 Ηλεκτρικές Μηχανές Δημουλιάς Χάρης Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 14 από 53

17 ς Τελική ς 6517 Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, 2η Έκδοση Οικονόμου Λ., Καρβουνιάρη Δ., Μαλάμου Α. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ - "ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ" Η ΣΤΩΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΚΟΥΡΦΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6521 ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6523 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 15 από 53

18 ς Τελική ς Στοιχεία Υπολογισμού και Διαμόρφωσης Ολόσωμων Κατασκευών, 2η Έκδοση Γενικά και Ειδικά Θέματα Βιοκλιματολογί ας Η αρραβωνιαστικι ά του Αχιλλέα Καραβεζύρογλο υ Βέμπερ Μ. Χρονοπούλου - Σερέλη Αικατερίνη, Τσίρος Ιωάννης, Καμούτσης Αθανάσιος, Ματσούκης Αριστείδης, Δρούλια Φωτούλα, Χαραλαμπόπου λος Ιωάννης, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος Ζέη Άλκη Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε. Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6529 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Δημαράς Αλέξης ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 16 από 53

19 ς Τελική ς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών Ακαδημαϊκή Γραφή Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαλατέστας Παντελής Χατζημιχαηλίδη ς Ανέστης Ευδωρίδου Ε. - Καρακασίδης Θ. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6562 Μικροηλεκτρονι κή, 4η Έκδοση Jaeger Richard - Blalock Travis Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6563 Μηχανολογικό Σχέδιο, 2η Έκδοση Αντωνιάδης Αριστομένης Θ. Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6565 Μεταλλογνωσία : για το Μεταλλουργό Μηχανικό και τον Τεχνολόγο Υλικών, 2η Έκδοση Τριανταφυλλίδη ς Γιώργος Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 17 από 53

20 ς Τελική ς 6566 Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 8η Έκδοση Hayt William H., Kemmerly Jack E., Durbin Steven Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ιστορίες και "Το κοράκι" Έντγκαρ Άλαν Πόε ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6570 Μαρίνα Τσβετάγιεβα Τρουαγιά Ανρί ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6571 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Χατζής Αναστάσιος ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6573 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Αναστάσιος Κ. Αποστολέρης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗ Σ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6577 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Μανωλεδάκης Ιωάννης Ε.,Μπιτζιλέκης Νικόλαος Ε. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6578 Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο Κορνηλάκης Πάνος Κ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 18 από 53

21 ς Τελική ς 6579 Ιατρικό Λεξικό Συλλογικό έργο ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6580 INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH MORMORI PELAGIA, SIVRIDOU FOTINI, TOMBROU CHRYSSOULA ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6582 WRITING AND TRANSLATING IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL RELATIONS DIAMANTIS V. GABRIEL ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6584 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΥΤΗΡΗΣ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6586 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6587 BASIC BUSINESS ENGLISH SIVRIDOU FOTINI ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 19 από 53

22 ς Τελική ς Διοίκηση- Διαχείριση Έργων με βάση το πρότυπο του IPMA Αρχές Χρηματοοικονο μικής των Επιχειρήσεων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παντουβάκης, Πάρις Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΙΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Σ UTOPIAΕΚΔΟΣ ΕΙΣ ΕΠΕ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΠΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6595 STUDY ENGLISH FOR BUSINESS EDUCATIONAL PURPOSES DIAMANTIS V. GABRIEL ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6596 ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATI ON DIAMANTIS V. GABRIEL ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 20 από 53

23 ς Τελική ς 6597 ΑΙΝΕΙΟΥ ΓΑΖΑΙΟΥ, ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠ ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6598 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6605 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΖΑΡΡΑΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6606 ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ ΤΕΡΕΖΗΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6607 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6608 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 21 από 53

24 ς Τελική ς 6609 Στοιχεία Περιβαλλοντική ς Γεωτεχνικής Καββαδάς Μ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6610 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ ΤΑ ΜΠΑΝΑΚΟΥ- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6611 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πέντε φιλολογικά μελετήματα ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΙΟΧΟΣ Λυπουρλής Δημήτριος Δ. ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6615 Ο κύκλος που κλείνει Commoner Barry ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6618 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΟΧΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 22 από 53

25 ς Τελική ς Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θέτουν τα θεμέλια της φυλετικής ισότητας IDENTITES CULTURELLES EN MEDITERANEE ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αντιγραφή στις εξετάσεις και φοιτητική κουλτούρα Siraj-Blatchford Iram Dagkas Alexandros (ed.) ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μπενινκάζα Λουτσιάνα ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6626 ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 8727 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ANNIE McKEE ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛ ΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 23 από 53

26 ς Τελική ς 6628 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 8407 ΚΟΜΙΝΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛ ΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6629 ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6630 Ο ΦΤΩΧΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΤΣΗ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6632 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Heywood Andrew ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6634 ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Μαραντζίδης Ν., Δορδανάς Σ., Αντωνίου Γ., Ζάικος Ν ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 24 από 53

27 ς Τελική ς Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών Η Διδασκαλία του λεξιλογίου στο Δημοτικό Σχολείο Μειονότητες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους Immanuel Kant Ευθυμίου Αγγελική Τρέσσου Ευαγγελία,Μητ ακίδου Σούλα,Frankens tein Marilyn,Αβραμί δης Κώστας,Birk Nancy,Κάγια Έβις,Κουμαράκο υ Φλορέσα,Μουτ σάι Μπεσμίρα,Μάγ κα Αννούλα,Μπεμ πέ Κατερίνα,Δούβλ η ΜΑΡΚΟΣ Ε. ΛΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε. "ΔΩΔΩΝΗ" ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 25 από 53

28 ς Τελική ς Γεωργία,Πρωτο νοταρίου Στέλλα,Χαραβιτ σίδης Πέτρος ; 6639 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Sahlberg Pasi ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Θεατρική Ξιφασκία, η ψευδαίσθηση της μάχης Η Παγκοσμιοποίη ση της Διεθνούς Πολιτικής Χάρης Γεωργιάδης Baylis J., Smith S., Owens P. ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σελίδα 26 από ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

29 ς Τελική ς ΟΔΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ Η ΡΥΠΑΝΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ,ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ MARKETING&ΣΤ ΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΙΤΖΙΟΥ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 27 από 53

30 ς Τελική ς 6647 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ& ΔΙΚΑΙΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6649 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕ ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΚΡΑΠΑΡΛΗΣ, Β. ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ, Δ. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6652 ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΝΑ ΒΙΤΑΛΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ Α. ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6653 Εισαγωγή στη μελέτη αντισεισμικών κατασκευών Νίκος Πνευματικός ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6654 PUBLIC CITYΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΣ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6655 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΡΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΝΟΣ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 28 από 53

31 ς Τελική ς ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΚΕΨΗ, ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ διηγησις αλεξανδρου μετα σεμιραμης βασιλισσας συριας Adobe Photoshop CS6Βήμα προς Βήμα Adobe Illustrator CS6Βήμα Προς PETER BARRY ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ DANIEL KAHNEMAN χριστος ι. δημητρουλοπου λος Adobe Creative Team Adobe Creative Team Φ.ΦΙΛΩΝΟΣ- Π.ΚΑΡΝΑΒΑΣ- Δ.ΦΙΛΩΝΟΣ Ο.Ε. Φ.ΦΙΛΩΝΟΣ- Π.ΚΑΡΝΑΒΑΣ- Δ.ΦΙΛΩΝΟΣ Ο.Ε. Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟ ΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. ΑΛ. ΜΑΜΑΛΗΣ&ΣΙ Α Ο.Ε. Μαρίνης Σπύρος&Σία Ο.Ε. Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ&ΣΙΑ ΕΕ Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ&ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 29 από 53

32 ς Τελική ς Βήμα 6665 Adobe Premiere Pro CS6Βήμα προς Βήμα Adobe Creative Team Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ&ΣΙΑ ΕΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Στατιστική Φυσική ΣΑΒΒΑΣ ΓΩΓΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ Μουστάνης Παναγιώτης Ν. HIGH BOOKSΙΔΙΩΤΙΚ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6668 Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις του Διακομιχάλης Μιχάλης Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6670 Απόψε αυτοσχεδιάζου με Λουίτζι Πιραντέλλο ΜΑΡΚΟΣ Ε. ΛΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε. "ΔΩΔΩΝΗ" ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 30 από 53

33 ς Τελική ς Λειτουργικά Συστήματα 9η Εκδ. igeneticsεπιτ ΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Προβληματισμο ί και Προοπτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία της γλώσσας Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne Peter Russell Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης Σπαντιδάκης&Ε λένη Μιχαηλίδη Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ&ΣΙΑ ΕΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙ Α Ο.Ε. ΠΕΔΙΟ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6678 Διαταραχές πρόσληψης τροφής 3452 Φραγκίσκος Γονιδάκης, Ντιάνα Χαρίλα ΠΕΔΙΟ Α.Ε ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6679 Δορυφορικη τηλεοραση 3519 Παντελης Χρ. Βαφειαδης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Χ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 6680 Σύγχρονη Χρηματοοικονο μική Ανάλυση Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Γεώργιος Κοντέος, Νικόλαος Σαριαννίδης ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Σ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 31 από 53

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. Μαντζαρίδης 461 Πρόσωπο και θεσμοί 13391 Γεώργιος Ι. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3 ση 7,14 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 464 Αμερική '62 7037 Πάνος Ιωαννίδης Άρης Γ. Λασκαράτος 978-960-7872-53-1 ση 13,15 ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 Αριθμός 18 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Ευριπίδης Μεσημέρης, μόνιμος Ανώτερος Δασικός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Δασικού Λειτουργού, Τμήμα Δασών, από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές Επιστήμες. Θετικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Γεωτεχνικές Επιστήμες ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές Επιστήμες. Θετικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Γεωτεχνικές Επιστήμες ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οικονομικές Επιστήμες ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 9 17 ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 49 49 50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ. σελ. 1 από 82

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ. σελ. 1 από 82 30 31 28 1927 32 33 34 35 36 37 38 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 43 44 21 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συμβουλευτική : θεωρία και πρακτική / [Χρυσ. Κοσμίδου - Hardy και Αθ. Γαλανουδάκη - Ράπτη]. Μέρος Α Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο των εκδόσεων Rosili. Οι επιστημονικές μας εκδόσεις καλύπτουν τις κατηγορίες: Μάρκετινγκ ιοίκηση Οικονομικά Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Γενικά Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1. Συνταγματάρχης Βρυώνης Βύρων 2815 2.» Γεωργίου Ανδρέας 2926 3. Αντισυνταγματάρχης Σαββόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε,

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Παιδαγωγική Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Έχετε στα χέρια σας τον συμπληρωματικό Κατάλογο των Επιστημών του Ανθρώπου για την Άνοιξη του 2012, από τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα