Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview*"

Transcript

1 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview* Vicky Panayotopoulou-Doulaveras Αγάπη, ως δείχνεις απ αρχής να ήσουν ως του τέλους πρώτα δείχνεις την αρετή κ ύστερα το φαρμάκιν, και διασκορπίζεις τες καρδιές να σε αναθεματίζουν. (from Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια) This paper examines love poetry from the late Byzantine and post- Byzantine periods as a distinct body of literature. To be precise, it provides a list of the known texts (which is certainly not complete) together with brief introductory notes on each and examples where necessary. A few of these texts (mainly distiches added by readers in manuscripts) are presented for the first time for discussion as part of this corpus. Furthermore, the paper looks at issues such as their treatment by previous scholars and possible reasons why the love poetry from this period is meagre. Overall, it aims to open up a discussion on possible new approaches to the topic. * This study of love poems began to take shape while I was in Hamburg in 2001 as a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation, preparing a critical edition of a collection of love poems (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια). Once again I would like to express my sincere gratitude for the Foundation s most generous assistance. However, most of the corpus of works listed here derives from two ARC-funded research projects at the Department of Modern Greek, University of Sydney; their chief investigators were Michael and Elizabeth Jeffreys and Alfred Vincent (part of the International Conference of Greek Studies, Flinders University 81 April 2003", Flinders University Department of

2 Preliminaries VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS In this paper I will be using the term love poetry to refer specifically to compositions, mostly quite brief, which deal with the emotional experiences of persons in love, their longings or sufferings, their views on their loved one and on love in general, their wishes and desires, their grief at the loss of the lover and so on. Certainly, at least three of them (see below nos. a.1b, b.6 and b.7) contain a simple story, although the emphasis is placed on lyrical aspects and on the description of emotional situations. Hence I will not discuss the love romances (ερωτικά μυθιστορήματα) as a whole, since they are narrative rather than lyrical in form, even though love is certainly the central theme in their plots. Besides, these works belong to a genre of their own. However, I will include some poems and songs which form part of the text of the romances, and which are supposed to have been written and/or sung by characters in the narrative. These texts form a special category in the list I provide below. I will also exclude the dramatic works of the Cretan and Heptanesian School. By poetry I simply refer to anything written in verse, without implying any judgement of quality. Applied to early modern Greek literature it is obviously a very inclusive term, since the vast majority of what we consider early modern Greek literature is written in verse. In quantitative terms and in comparison to their western counterparts, the surviving texts of late Byzantine and post-byzantine vernacular love poetry are very few in number. 1 Altogether there are data collected in these projects has been published in: Jeffreys & Doulaveras 1997 and 1998). Finally, I am most grateful to my colleague and friend Dr Alfred Vincent for his very useful observations and comments on the topic. 1 It is worth noting that the number of love romances is also small. Moreover, apart from Livistros and Rodamni and Imperios and Margarona, which appear to have been popular (the former is found in a considerable number of manuscripts, the latter was published in a printed edition in Venice in 1543 and was reprinted at least fourteen times up to 1779), the other romances are transmitted in one or two manuscripts each and seem to have fallen into oblivion at an early stage. (I would like to thank International Conference of Greek Studies, Flinders University 82 April 2003", Flinders University Department of

3 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY five collections of poems, or rather anthologies, varying in length and in style; three short independent poems; and several fragments found scattered around the margins or flyleaves of manuscripts or in spaces left blank by the scribes, written usually by readers and/or owners of the manuscripts. Regarding their preservation, we must note that, with two exceptions, 2 each of these poems is found in only one manuscript. Is there a special reason for this phenomenon? Were Greeks in this period not interested in love poetry? Was love poetry an exclusively oral creation, usually not considered serious enough to be written down and copied in manuscripts? Can we speak at all of a tradition of love poetry in early modern Greek literature, apart from the romances? Before we begin to answer these questions, I will give a brief account of the surviving works and will discuss how love poetry has been presented by scholars since the late nineteenth century, when late Byzantine and post-byzantine vernacular literature first became a subject of systematic research. Works: I have divided the corpus into the following four categories: a. collections; b. independent short narrative poems; c. independent short lyric poems and fragments (many of these are in fact extracts from longer poems); d. poems embedded in romances and other works (these include mainly songs and the so-called love letters). my friends and colleagues Panagiotis Agapitos and Tina Lendari for sending me their forthcoming editions of Livistros.) 2 These are the Rhyme of girl and boy (Ριμάδα κόρης και νιου) and a variant of the One hundred words [of love] (Εκατόλογα [της αγάπης]). For their manuscripts see below, footnotes 15 and 23. International Conference of Greek Studies, Flinders University 83 April 2003", Flinders University Department of

4 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS This type of categorisation is understandably schematic rather than generic. However, for the purpose of this study I found it more useful, as well as safer, to present the works by using general, mainly external characteristics, rather than placing them according to their genre and/ or sub-genre. A more thorough investigation is needed to determine which of these texts are, for example, clearly distiches or fragments from alphabets or other longer poems. Besides, prior to this, the definitions of genres need to be established. What follows is a list of the poems in the four categories with a short historical and literary introduction to each and a few brief examples for some of the works. For ease of reference I have given each item a number. a. Collections 1. Verses on passionate love: Love Songs (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια; Henceforth Katalogia). 3 The collection is found in a late fifteenth-century manuscript (British Library, Additional 8241, ff. 165r 200v), which also contains two vernacular romances, the Achilleid and Phlorios and Platziaphlora. 4 The manuscript is the work of a copyist, so we have no information on the identity of the poet(s) or the compiler; nor do we know the exact place of composition. For the latter an Aegean island has been suggested, most likely the island of Rhodes. 5 However, scholars who regard the city of Constantinople as a major literary metropolis have indicated 3 Καταλόγι (or κατελόγιν and καταλογίτσιν) in medieval Greek has various meanings and is used to describe different kinds of works, including poems, songs and even proverbs. See: Kriaras, 1982:19. Linos Politis ( :152) states that the word means mainly a folk song (usually love song). Hence he, like others before him, considers the poems in this collection to be folk songs. However, it is interesting that when he discusses the poems in the Vienna codex (see below) he describes them as love poems and in brackets καταλόγια. 4 In this paper I will be using the text from the edition I am preparing; the division into individual poems and their numbering is also according to my edition. 5 This was first suggested by Wagner and it was later taken up by the Rhodian Papachristodoulou (1966). We must note that both scholars arguments on this issue International Conference of Greek Studies, Flinders University 84 April 2003", Flinders University Department of

5 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY this as a possible birthplace. 6 The collection contains 56 poems in total and is usually known either as Erotopaignia (Ερωτοπαίγνια = Love games) or Alphabet of love (Αλφάβητος της αγάπης). Both titles were arbitrarily given by the previous editors, Wilhelm Wagner (1879) and D. C. Hesseling and Hubert Pernot (1913). 7 The title which I prefer to use (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια) is the one found in the actual manuscript. 8 This is one of the most important collections of love poems in early modern Greek literature. Soon after the appearance of its first modern edition in 1879, it attracted the attention of Neohellenists from all around Europe and some of the poems were even translated into various European languages. 9 It also gave rise to a lively scholarly debate, mostly about its influences and birthplace. 10 Giorgos Martinis in a more recent study (1990) claimed that the collection is part of a Rhodian romance written possibly by the fifteenth-century scholar Agapitos Kassianos. This work, according to Martinis, is for the literary production of Rhodes an equivalent to the Cretan Erotokritos; and he names it The maiden ( Η λυγερή ) (Martinis, 1990). Although this is perhaps an attractive view for Rhodian scholars, it is totally ungrounded. were based on superficial reasoning. Papachristodoulou in particular manipulated linguistic evidence of the manuscript, which he had apparently never actually seen! 6 See e.g. Papadopoullos, 1977: See: Wagner, 1879 (the edition is accompanied by a German verse translation) and Hesseling & Pernot, This edition was also accompanied by a French translation in prose. 8 The title of this collection is the focus of a study that I am preparing on the titles of early modern Greek literary texts. 9 In addition to Wagner s and Hesseling & Pernot s German and French translations, translations of some poems appeared in Hungarian by Közlöny in 1906, in Italian by Palumbo in 1882, in English by Tozer in 1880, and again in German by Lübke in Georgios Sotiriadis, for example, in a study on Erotokritos, stated that the poems were influenced by western love poetry (1909); in response to this Nikolaos Politis claimed that the poems are purely Greek folk songs and there is not a drop of foreign influence, especially western (N. Politis, 1909a:56 57). International Conference of Greek Studies, Flinders University 85 April 2003", Flinders University Department of

6 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS The Katalogia is the oldest surviving collection of early modern Greek love poems. Love, passion, lust and sexual desire are among the chief concerns of its two young lovers especially the young man. These issues give the impetus for the development of the poems. In the following short poem the young man appeals to all those who have experienced the sufferings of love and describes an intense sexual encounter, although his tone changes dramatically soon after; he now addresses his loved one, presenting himself as the victim of an unrequited love because of his pitiless beloved: Ν ακούσετε, όσοι επάθετε πολλά διά την αγάπην: βεργόλικην εφίλησα μίαν νύκταν, μίαν εσπέραν, κ εμύριζαν οι αγκάλες της πλέον παρά τον μόσχον, Και ακόμη από τα χνώτα της τα στήθη μου μυρίζουν, και εκ τα γλυκία φιλήματα τα χείλη μου γλυκία ναι 5 και τώρ απεχωρίστημεν, αλί, και τι να γένω! Εδ αρρωστώ και κρίνομαι, ψυχομαχώ και πέφτω, και τ όνομά σου θέλω πει και θέλω εξεψυχιάσει, διά να σε κράζουν φόνισσαν και ψυχοπαραδότριαν, διατί επαρέδωκεν ψυχήν η εδική σου αγάπη. (ΙΙ ) 2 βερλόλικη fair maiden (literary: supple as a wand) In terms of form the collection consists of: (a) Three alphabets. This is a popular form with a long tradition in ecclesiastical and moral edifying poetry; however, this is the first time that it appears in love poetry. 11 A distinct feature in two of the 11 In alphabet poems the first line of each section or stanza (usually a distich) begins with a different letter in alphabetical order, starting with A, so that the total length of the poem should be 24 stanzas (the number of letters in the Greek alphabet). The alphabet is known to the Byzantine literary tradition from as far back as the sixth century. According to Hunger (1992:491) this form was first introduced by the Patriarch of Jerusalem Sophronios ( CE). International Conference of Greek Studies, Flinders University 86 April 2003", Flinders University Department of

7 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY alphabets in our collection is a kind of dialogue between the young people in love (the νεότερος and the λυγερή as they are presented by the narrator). Unfortunately, in all three alphabets some letter-stanzas are missing. This makes it difficult to follow the lovers argument, especially in the first one where a considerable number are lacking. (b) One set of εκατόλογα [της αγάπης] (or one hundred words [of love]). In this conventional form each word is actually a distich or in our collection a short stanza beginning with a word denoting a different number, in sequence, starting with 1, then 2, 3 and so on. This is the lengthiest poem in the collection (155 lines), and it consists of a prologue, a main body and an epilogue. It is a narrative poem; the story is as follows: A young man is in love with a beautiful maiden. He confesses his passion to her, but she refuses to accept it because she finds him too young and inexperienced. The young man insists and, after a request-challenge by the woman, he has to tell her one hundred words to demonstrate his love. When he reaches the number 10, the woman interrupts and asks him to continue his numerical composition by tens, that is, beginning with the numbers 20, 30 and so on. Finally, after arriving at the target of 100, he makes love to her and then begins to ridicule her. The following passage, which is the epilogue of the poem, is undoubtedly an anti-climax to the young man s passion for the maiden as well as to his one hundred words composition: Και απέ το χέρι την κρατεί και στο κλινάριν πάσιν, και χόρτασέν την το φιλί, ως το πολλά πεθύμαν. Και απότις την εφίλησεν, στέκει και αναγελά την. Και τότε πάλι η λυγερή τα δάκρυα την επήραν: Αν το χα ξεύρειν, άγουρε, και λιθοκάρδιος είσαι, 5 και ψεύτης και αντιλογητής, και οπού φιλείς κομπώνεις, δεν σε χα δώσει το φιλίν, αν είχες του ηλίου τα κάλλη! International Conference of Greek Studies, Flinders University 87 April 2003", Flinders University Department of

8 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS Και τότε πάλι ο νεότερος την λυγερήν ελάλει: Μηδέν με βρίζεις, άσκημη, μηδέν με ξατιμάζεις, πανάσχημη, χοντρόχειλη, χαμηλοφρύδα, μαύρη 10 στολίζεσαι και είσαι άσκημος, νίβγεσαι και μαυρίζεις, και όταν εβγείς εκ το λουτρόν, ομοιάζεις αγριοκάτης. (ll ) 6 αντιλογητής: disparaging 6 κομπώσεις: deceive 9 ξατιμάζεις: insult, swear 12 αγριοκάτης: feral cat In its concept the Hundred words is a form related to the alphabet. Compositions of this type became very popular in folk poetry of later periods. There are numerous examples or versions from various parts of the Greek world (including Cyprus and Rhodes). This form is also used in western European literature (Hesseling & Pernot, 1913:xviii xxi; Bolte, 1901: ). (c) Two love-letters or πιττάκια. Love-letter poems usually begin with the stereotypical phrase My love, I m sending you a letter ( Χαρτί σου στέλνω, μάτια μου ). This form appears in the romances and must also have been a popular one, to judge from the fact that poems in the love-letter form appear in other collections or as free-standing works (see example in c.8 below). It is possible, of course, that the two πιττάκια in our collection may have been originally love letters in a romance. (d) The rest of the poems can be described according to their content. They are either a lover s complaints (it is mainly the young girl who complains about her lover s unfaithfulness or betrayal and abandonment) or poems in praise of the loved one (usually the young man praises the beauty of his lady). Among these is a poem which I consider to be one of the best of it kind. It is rich in metaphors (some of which appear to be unique to it) and demonstrates the poet s aesthetics: International Conference of Greek Studies, Flinders University 88 April 2003", Flinders University Department of

9 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Κυρά μου, εσύ σαι ο ποταμός ο χρυσομελιτάρης, οπού έχεις κλώσματα πολλά, με σείσμαν και με διώμαν όσοι διαβούν και πίνουν το ποτέ ουκ εδιψούσιν, κ εγώ, κυρά, ως έπινα, ποτέ ουκ εχόρτασά σε, πάντα διψώ και πεθυμώ, κυρά μου, να σε πίνω. 5 Εσύ σαι κιόνιν πορφυρόν που στέκει στο παλάτιν, οπού κουμπίζει ο βασιλεύς και κρίνει ο λογοθέτης, της δέσποινας εικόνισμαν, του βασιλέως εγκόλφιν, και των ρηγάδων η τιμή και δόξα των αρχόντων. Συ σαι της νύκτας η δροσία και η πάχνη του χειμώνος, 10 και φέγγος αποσπερινόν και ήλιος της ημέρας, και της αυγής αυγερινός, του παλατίου η κανδήλα. Εσύ σαι το άστρον του ουρανού, του κάμπου το λουλούδι, και χώρα πολυζήλευτος με το πολύν λογάριν. Και από το κύκλωμα του ηλίου η μία ακτίνα εσύ σαι, 15 και από τ Αδάμου την πλευράν η μία παγίδα εσύ σαι, και οπού έκαψεν κ εμπύρισεν πολλών καρδίες εσύ σαι, και από τ αδόνια, τα λαλούν, έναν πουλίν εσύ σαι. (ΙΙ ) 2 κλώσματα: (literary) eddies, undulating movements 2 διώμα: beauty 6 κιόνιν: column 8 εγκόλφιν: amulet 14 λογάριν: money, wealth 16 παγίδα: rib 17 εμπύρισεν: burned Finally, one other important aspect of this collection, which distinguishes it from the others, is that many lines express a female perspective or at least are supposed to be uttered by the female lover. 2. The Vienna collection. This collection is found in one of the most important manuscripts for early modern Greek literature, which contains thirty vernacular texts, including the romances Imperios and Margarona, Livistros and Rodamni, Phlorios and Platziaphlora, The war of Troy, and Akontianos Apollonios (Vienna, Staatsbibliothek, Theologicus graecus 244, ff. 130v 131v, 324v 326v, 330r 331v; International Conference of Greek Studies, Flinders University 89 April 2003", Flinders University Department of

10 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS first quarter of the sixteenth century). The collection carries no title; it is anonymous and contains mainly love poems, 153 in total. It was edited by Hubert Pernot in 1931 with the title Chansons populaires grecques des XVe et XVIe siècles. In this edition Pernot includes the poem Rhyme of girl and boy which is also found in the manuscript (no. 118 in his edition, see below b.7). The majority of the poems are distiches (105 in total), or vary from three to five lines (25 poems). There is also one poem written in the form of an alphabet (no.11), and four in the form of a love letter (nos. 2, 3, 46, 50). There is an obvious and strong connection between this collection and the previous one, since some poems occur, with minor variations, in both, and there are also identical phrases and imagery. However, it is also evident that the ideology on passionate love differs greatly between the two; the Vienna collection is nearer to the modern Greek folk tradition: Άσπρο μετάξι γαρμιζί, χρυσάφι από την Πόλιν, και σύρμα από τον Γαλατάν, τι μου είσαι χολιασμένη; Θαρρείς για δεν σε χαιρετώ, για δεν σου συντυχαίνω για δεν φιλώ τα χείλη σου, θαρρείς κακιάν σού θέλω; Μέσα η καρδιά μου σ αγαπάει, τα χείλη μου σε ψέγουν, 5 κι ο λογισμός μου λέγει μου: Χριστέ μου, να σε φίλουν. (poem no. 44) 1 γαρμιζί: dark red, crimson 3. The Naples collection. This collection is also found in a manuscript which contains several important vernacular works, including Marinos Falieros poems, and two romances, the Achilleid and Imperios and Margarona (Naples, Biblioteca Nazionale, graecus III B 27, ff. 118r 121r, 124v; sixteenth century). It is transmitted anonymously without a title and contains only six poems, four of which are written in eight-syllable verse. According to Linos Politis, the collection is a product of sixteenth-century Crete; he also considers the poems to be love songs (L. Politis, :153). The editor, International Conference of Greek Studies, Flinders University 90 April 2003", Flinders University Department of

11 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Georgios Zoras, who presents them as demotic poems by an unknown author, also states that Crete, in particular Eastern Crete, is the probable birthplace of the poems, but he does not exclude the possibility of some other island in the Aegean or some other place under Frankish or Venetian rule (Zoras, 1955:7). Regarding the poet, Zoras suggests that η [...] στιχουργική ικανότης και το ποιητικόν ύφος αυτού αποτελούν ασφαλές τεκμήριον το μεν ότι ούτος δεν ήτο άμοιρος της ποιητικής τέχνης, το δε ότι είχεν ευρείαν γνωριμίαν της δημοτικής ερωτικής ποιήσεως, της οποίας υπέστη την επίδρασιν, ίσως δε και της παραλλήλου ποιητικής παραγωγής της Δύσεως (6 7). Since the collection is in the same manuscript as Falieros Love Dream (see below, b.1) it has been suggested that he could have been the poet (van Gemert, 1980:22). If this is correct, we are able to set the chronological boundaries of the collection with more precision and connect it to a known writer. In any case, there is no doubt about the collection s western influence, especially in the first three poems. All poems express the male lover s emotions, desires and sufferings. The following small passage from the third poem gives the reader an idea of the spirit in which the compositions of this collection are written. The poet-lover presents his wounding by Cupid s arrows as a fortunate event. Moreover, he sees his submission to his beloved as positive, and for this he glorifies Cupid: Κ έρωτας μου το χε πλήξει, πας κ ηβάλθη να με πλήξει, μ ένα πέτασμα και χάρη άπλωσεν εις το δοξάρι, και χρουσή σαΐττα πιάσε 5 κ εις εμέ την εκοκκιάσε βλέποντας τις εμορφιές σου, και τες γλυκοχάριτές σου, βλέποντας, κερά, τα μάτια, International Conference of Greek Studies, Flinders University 91 April 2003", Flinders University Department of

12 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS 6 εκοκκιάσε: aimed τα χει ο έρωτας παλάτια. 10 Κ έσυρε κ εξόδεψἐ με και για σεν εδούλωσέ με. Το λοιπόν, άξια πανώρα, από σήμερον και τώρα είμαι δούλος έμπιστός σου, 15 πάντοτε στον ορισμό σου, σ ὀ,τι θέλεις να δουλεύγω κ εκ τον ορισμό να μη έβγω. Και γιατ είδα το καλό μου, επαινώ το ριζικό μου 20 και τον έρωτα δοξάζω ως γιατί, καθώς λογιάζω, έκανέ με ν αγαπήσω πλάσμα όμορφον περίσσο [...] (III, ll ) 4. The Cypriot love poems (or Ρίμες αγάπης). This collection is also untitled and anonymous (Venice, Marcianus graecus IX 32 (coll. 1287), ff. 3r 90r). It comprises 156 poems and was written in Cyprus between 1546 and 1570, at the time when the island was still under Venetian rule. This collection can be described as the swan song of the Cypriot literature from this period. The collection differs greatly from all the others: it is written in the Cypriot dialect and its poems are directly influenced by the works of the Italian poet Petrarch and his imitators. A modern edition came out in 1952 with a French translation of the poems by Thémis Siapkaras-Pitsillidès. 12 A significant number of poems (23 in total) 12 The 1952 edition was followed by another by the same editor in 1975; the following year (1976) she presented the Greek public with an edition in which she also provides a translation into modern Greek. Previously Émile Legrand had also edited a few of poems (1881:58 93). The title Ρίμες Αγάπης (Chansons d amour) is Siapkaras- Pitsillidès invention, though she assumes that some such title might have been given originally to the collection by the poet himself (1980:68). International Conference of Greek Studies, Flinders University 92 April 2003", Flinders University Department of

13 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY were identified by the editor as translations of Petrarch s poems and eight as translations of other well-known Petrarchan poets (i.e. Serafino dall Aquila, P. Sasso, A. Tibaldeo, P. Bembo, J. Sannazaro, B. Castiglione, Ariosto and B. Cappello); the rest are also written in the style and manner of this tradition (Siapkaras-Pitsillidès, 1975: 2). So far, probably due to its very different language and style, there is no study on its relation to the other Greek collections of love poetry. It is also interesting to note that in the anthologies of early modern Greek literature the collection is always placed in a separate category under its place of origin. In the following poem the god of Love (Πόθος) is presented as a blind boy, who avoids looking the female lover in the eyes for fear of dying from love; it is for that reason that he sends his arrows with his eyes shut! The blind Eros is similar to that of Marinos Falieros (see below b.6): Έβγαλε, Πόθε, κείνον το πιντέλλιν κ ίτσου τυφλά τινάν πιον μεν δοξεύγεις μηδέν γινίσκεσαι τυφλόν κοπέλλιν και δίχα να θωρείς πιον μεν παιδεύγεις. Αμμ εγώ ξεύρω γιάντα σαι χαέλλιν 5 και την ποθώ να δεις ουδέν γυρεύγεις: γιατί αν τηδ δεις ποθαίνεις αγαπώντα γι αυτόν δοξεύγεις κι αχτυπάς καμμόντα. (poem no. 46) 1 πιντέλλιν: blindfold 2 ίτσου: thus, this way 5 χαέλλιν: timid, shy 8 καμμόντα: with your eyes shut 5. The Mt Athos collection. 13 This is a collection of thirteen folksongs, of which only six are love songs (nos. 1, 2, 3, 9, 11, 13). Again we know nothing of the collector s identity, except that he must have been an educated person, perhaps a priest, monk or church cantor, since he was able to write out the music of the songs in Byzantine 13 MS: Athos, Iviron Monastery 1203, ff. α γ ; seventeenth century. International Conference of Greek Studies, Flinders University 93 April 2003", Flinders University Department of

14 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS notation. The story of this collection is indeed interesting; the folios containing the songs were used to reinforce the binding of another manuscript. They were discovered by its first editor Spyridon Lambros in The following song is a variant of a popular folksong, widely known in Greece even today. 15 The flower amaranth (literally unfading ), which has been widely used in western literature as a symbol of eternal values, 16 is presented in this song as having opposite effects: Θωρείς τον τον αμάραντον πώς κρέμεται στο βράχο και τρων τον τ άγρια πρόβατα και λησμονούν τ αρνιά τους; Και απ αύτον έφαγα κ εγώ και απαλησμόνησά σε. Ειπέ μοι πού έπιες το νερόν και πού έφας το βοτάνι; Στην Άρταν έπια το νερόν, στην Κύπρον το βοτάνι, και ανάμεσα στο Γαλατάν απαλησμόνησά σε. (song no. 13) b. Narrative love poems These are works which contain some kind of story, although they are quite short and do not belong to the genre of the romance. 6. Love Dream (Ερωτικόν Ενύπνιον). The poem consists of 130 lines and is found, as we have mentioned, in the same manuscript as the third collection of love poems (ms: Naples, Biblioteca Nazionale, 14 See: Lambros, There is a more recent edition by Bertrand Bouvier (1995). 15 In one modern version the theme is again about forgetfulness, but it is a love song: Για ιδές τον τον αμάραντον σε τι γκρεμό φυτρώνει, / φυτρώνει μες στα αλίσβατα, στις πέτρες, τα λιθάρια / τον τρών τ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια και ημερεύουν, / τον τρών τα λάγια πρόβατα και λησμονούν τ αρνιά τους / να το τρωγε και η μάνα μου, να μη με κάνει εμένα. This variant was sung to me by Constandinos and Nick Panagiotopoulos; I would like to thank them both. I was unable to find the meaning of the word αλίσβατα ; I conjecture from the context that it means wildness. 16 See Ferber, 1999: International Conference of Greek Studies, Flinders University 94 April 2003", Flinders University Department of

15 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY graecus III B 27, ff. 121v 124v). 17 This is the only work which has been attributed to a specific poet, the well-known Cretan writer Marinos Falieros ( ). 18 It is written in the form of a letter. The poet writes to a friend about his love longing and about a dream that he has had, hoping that it will bring him happiness. It belongs to the love dream sub-genre, which was popular in western European literature (van Gemert, 1980:42 45). In this poem the story revolves around a dream of love that ends abruptly just before fulfilment. The narrator is woken by the early morning crowing of a rooster. The following passage describes the god of Love, Eros, who is responsible for the union of the two lovers. Personified Love is also found in the romances (e.g. Livistros and Rodamni); however, in contrast to the romances, where he is presented as a fierce ruler, in this poem his gaze is sweet and kind, though his arrows are no less deadly: Πε με, κυρά, τις έναι αυτός πόχεις για συντροφία με τα χρυσόλαμπρα φτερά, με τ όμορφο δοξάρι; Λέγει με: Αυτός έν ο Έρωτας οπόχει τόση χάρη. Αυτός μας έσμιξε τα δυο με το γλυκύ του βλέμμα και με το τόξο του που ρωτάς μας έσφαξεν το πνέμα. 5 Κι εγώ τ ακούσει εστέναξα κι εδάκρυσεν το φως μου εβλέποντας τον Έρωτα με το δοξάρι ομπρός μου. Δένω γοργό τας χείρας μου, τρέχω και προσκυνώ τον, τρέμοντας και δειλιάζοντας όλος παρακαλώ τον για να μου δώσει χάριτα, θάρρος για να κερδέσω 10 το πεθυμά η καρδίτσα μου και η ψυχή μου απέσω. (ll ) 17 This poem, together with the Story and Dream (Ιστορία και όνειρον), also by Falieros, was edited by Arnold van Gemert (1980). 18 After comparing the Love Dream to the Story and Dream, van Gemert maintains that the former is the work of an inexperienced poet, and if it is indeed Falieros work, it must have been written at an early stage. Overall he doubts whether Falieros is the author (1980:31, 32). International Conference of Greek Studies, Flinders University 95 April 2003", Flinders University Department of

16 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS 7. Rhyme of girl and boy (Ριμάδα κόρης και νιου), 194 lines. 19 This is perhaps the only poem that is found in two manuscripts, one of which (Ambros. Y 89 supra) also contains two of Falieros works (the Story and Dream and the Rhyme of Consolation). It has been noted by Stylianos Alexiou that in terms of its form, its language and its theme [the poem] recalls Falieros two dream poems (Alexiou, 1969:82). Arnold van Gemert, the editor of Falieros Love Dreams, tends to agree partially with this (he is not fully convinced about the language) and adds further that the poem has the same roots as [Falieros ] Story and Dream (Ιστορία και όνειρο) (van Gemert, 1980:23). Its story is as follows: a young man asks a maiden for a kiss, but she demands a ring first. He tells her that this is never going to happen; however, he continues to pursue her. One night he enters her room uninvited and rapes her. The young woman wakes up, laments the loss of her virginity and curses him: Και μέσα στες αγκάλες της τον άγουρον ετήρα κ έκλαιγεν κ εβαραίνετον στη δολερή της μοίρα ως πέρδικα μοιρολογά και σαν τρυγόνα κλαίγει και προς αυτόν τον νιότερον τούτα τα λόγια λέγει: Α βουληθείς να μ αρνηθείς και να μ αλησμονήσεις, 5 εις την Τουρκιά, στα σίδερα, πολλά ν αγανακτήσεις, σε τούρκικα σπαθιά βρεθείς, σε Κατελάνου χέρια, τα κριάτα σου να κόφτουσι με δίστομα μαχαίρια, Αράπηδες να σ εύρουσι και Μώροι να σε σώσου κ εις όχλον σαρακήνικον τρεις μαχαιριές σου δώσου, 10 οι δυο ν αγγίζου στην καρδιά κ η άλλη στα μυαλά σου κ εις τον αφρόν της θάλασσας να βρούσι τα μαλλιά σου. (ll ) 6 σίδερα: prison, chains 6 αγανακτήσεις: suffer 8 κριάτα: flesh 9 Μώροι: Moors 19 MSS: Vienna, Staatsbibliothek, Theologicus graecus 244, ff. 227v 228v (first quarter of the sixteenth century) and Milan, Biblioteca Ambrosiana Y 89 supra (748 olim T 203), ff. 73r 77v (beginning of the sixteenth century). The poem was edited by Hubert Pernot (1931). International Conference of Greek Studies, Flinders University 96 April 2003", Flinders University Department of

17 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Finally, in connection with this poem, especially its ending, it is worth noting that a recent study (Kakridis, 2000) has demonstrated the existence of a whole tradition of poems and folksongs containing curses on the departing lover, going back to the seventh century BCE. In particular, there are obvious similarities to an Epode (79a) by the lyric poet from Paros, Archilochos. However, the source for the Cretan poet of the Rhyme is not Archilochos Epode, but a popular poem or song from his own time. 20 c. Other short poems and fragments 8. A fine and lovely verse to write to a maiden (Στίχος ωραίος και καλός να γράψεις προς την κόρη). The poem consists of 38 lines; it become known fairly recently in 1987 when it was edited by Anna di Benedetto-Zimbone. The poem is found in the manuscript which contains version V of the vernacular romance Livistros and Rodamni (Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana graecus 2391, ff. 153r 155r; second half of the fifteenth century). It is in the loveletter form; the male lover extols the beauty of his lady and tells her that it was Eros who instructed him or rather forced him to write this: 21 Βασιλικόν πανεύοσμον, άμπαρι μοσκοφόρε, ειρήνη της καρδίας μου, γαλήνη της ψυχής μου, ανθός καρδίας της εμής και της ψυχής μου δρόσος, γραφήν σε γράφω εκ ψυχής, εμή παρηγορία ην έγραψαν οι χείρες μου, συνέθηκεν ο νους μου, 5 μετά μεγάλου στεναγμού, μετά μεγάλου πόθου αφού γαρ ενετράνισα και είδα την θεωρίαν σου και είδα τα πανήδονα κάλλη τα εδικά σου, 20 The same view was expressed by Nikolaos Politis (1958:257 58). 21 Love-letter poems are described elsewhere as γράμματα, γραφή, χαρτίν and πιττάκιν ; see: Agapitos, 1991:213. International Conference of Greek Studies, Flinders University 97 April 2003", Flinders University Department of

18 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS κατεδουλώθην υπό του έρωτος, υπό της σης αγάπης και εως τώρα επέμενα και εκράτουν τον εμαυτόν μου 10 και εδειλίαζα πολλά και φορτικόν ηγούμην το να σε δείξω πόθον μου και καθαράν αγάπην. Ο δε δυνάστης και εχθρός αγωνοθέτης Έρων βάζει και πειράζει με, καρδία, το να σε γράψω [...] (ΙΙ. 1 4) 1 άμπαρι: amber 7 ενετράνισα: caught sight of 9 σης: yours 10 εμαυτόν: myself 9. The abandoned woman of Chania (Η απαρνημένη των Χανίων). This poem is found in an early sixteenth-century manuscript containing theological material (Oxford, Bodleian Library Baroccianus graecus 216, f. 179r). It consists of eighteen lines; it is also anonymous, though the frequent deletions, additions and corrections above the lines in the manuscript, all apparently made by the writer of the main text, lead us to assume that we are dealing with an autograph. The poet is Cretan, perhaps from the city of Chania. In this poem a young woman expresses her anguish at her abandonment by her lover. The poem s first editor, Nikolaos G. Politis, suggested that it really is the work of a woman who perhaps wished that her lover would listen to it or read it. 22 Linos Politis expresses the opposite view, that the autograph poem does not express the longing (καημός) of a real-life abandoned woman (1958:303), but is the poetic creation of a learned poet (1958:305). Since the poem shows similarities to Theocritus second Idyll, he assumes that The abandoned woman of Chania is a conscious attempt at adaptation (1958:305). Αλέμονον η τάλαινα, πώς άρξομαι του λόγου, της τύχης μου της πονηράς το παν ειπείν καθ όλου; Τις μου την θλίψιν εξελεί, τίνος αυτό θαρρέσω, 22 See: N. Politis, 1909b:97 99; a later improved edition by Linos Politis (1958). International Conference of Greek Studies, Flinders University 98 April 2003", Flinders University Department of

19 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY και τις ακούσαι δύναται, και τούτω μεν αρέσω; Την φλόγα, την πολλήν πυράν, την έχει η καρδιά μου, 5 τις να την σβέσει δυνηθεί και να ν παρηγοριά μου; Τις να γιατρεύσει την πληγήν, την έχ ο απατός μου, την μόδωκεν, αλίμονον, κι έσφαξε τα εντός μου; (ll. 1 8) 1 τάλαινα: wretched 3 εξελεί: take away, remove 7 ο απατός μου: myself 10. White-skinned, fair-haired and beautiful (Άσπρη ξανθή πανέμνοστη). Although this poem consists of only seven lines, it is perhaps one of the best known poems of its kind. It is found in a fifteenthcentury manuscript and it is possible that it is the oldest early modern Greek love poem. 23 It was edited by Spyridon Lambros in The poem presents the sorrow of a young girl, because her loved one has departed on a long trip: Άσπρη ξανθή πανέμνοστη ο κύρκας της ταξιδεύει, και υπάγει ο κύρκας της μακρεά και το ταξίδιν μέγα. 24 Και η κόρη από της λύπης της τους μήνας καταράται: να κεις Φλεβάρη, φλέγεις με, και Μάρτι, εμάρανές με Απρίλι απριλοφόρητε και Μα κατακαμμένε, 5 τον κόσμον και αν εγέμισες τ αθίτσια και τα ρόδα, την ιδικήν μου την καρδιάν τους πόνους και τα δάκρυα. 1 πανέμοστη: very pretty 1 κύρκας: loved one 4 κεις (=καείς): burn 5 Μα: May 6 αθίτσια: little flowers 11. Be joyful, meadows, be joyful, be joyful for my loved one (Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τον καλόν μου). 25 This is a song: its text in the manuscript is accompanied by its music, which is written 23 MS: Venice, Marcianus graecus 398 (coll. 521), f. 1r. See: Beck, 1993:286, note The first two lines are printed here with the corrections made by Stylpon P. Kyriakides (1923:342), the rest of the poem is from Lambros edition (1894). 25 MS: Athos, Iviron Monastery 1189, ff. 125v 127v dated International Conference of Greek Studies, Flinders University 99 April 2003", Flinders University Department of

20 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS out in Byzantine notation by the well-known calligrapher and composer monk Leontios Koukouzelis. However, Koukouzelis is not its poet. It is interesting to note that in the previous folios there is a lengthy Persian love song in Greek characters, which also has its melody written out in Byzantine notation. The Greek song consists of 24 lines and is written in the form of a dialogue between two lovers. It is dated to the year 1562 and considered by its editor G. P. Stathis to be the oldest known modern Greek folksong (Stathis, 1977). It is a delightful song, rich in imagery and metaphors: Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τον καλόν μου περδίκια κακανίσετε κι αποκοιμίσετέ τον. 3 κακανίσετε: chatter 10 μερσίνη: myrtle Ντος τι γιαλλαλλί ντος τουμ 5 γιαλαλλαλλαλλε ταραϊλινε ντος τουμ γιαγιαλαλε ταλλαλλαλλε ταρλα ταρλα τανατιρινε. Δάφνη και μερσίνη εσύ σαι 10 και τα φύλλα σου μυρίζουν και τα φύλλα σου μυρίζουν και χειμών και καλοκαίρι. [...] 12. Give me my loved one or... (Ή δότε μου την αγαπώ): six lines. This is also a love song in which the male lover, in a stereotypical love discourse rhetoric, demands to either have his loved one or be exposed to extreme torture to forget her. The story of its transmission is noteworthy: it was recorded by the Hellenist traveller Catherin Le Doux in in a trip to Greece; and then it was included in Martinus Crusius Turcograecia (1584:513). According International Conference of Greek Studies, Flinders University 100 April 2003", Flinders University Department of

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Fire, poison, and black tears

Fire, poison, and black tears Studia Graeca et Latina Lundensia 18 Fire, poison, and black tears Metaphors of Emotion in Rebétiko Marianna Smaragdi Centre for Languages and Literature 2012 2012 Marianna Smaragdi Distributed by: Centre

Διαβάστε περισσότερα

www.ssoar.info Jews and Greek Folk Songs Koumanoudi, Angelique Marie

www.ssoar.info Jews and Greek Folk Songs Koumanoudi, Angelique Marie www.ssoar.info Jews and Greek Folk Songs Koumanoudi, Angelique Marie Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Koumanoudi,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger Introduction The text of the book of the Acts of the Apostles circulated in the early church in two quite distinct

Διαβάστε περισσότερα

ces papers - open forum

ces papers - open forum ces papers - open forum Too Famous to Name: C.P. Cavafy s Lefkios Eleni Mahaira-Odoni THE MINDA DE GUNZBURG CENTER FOR EUROPEAN STUDIES AT H A R VA R D U N I V E R S I T Y CES - Open Forum CES Paper Series

Διαβάστε περισσότερα

A PASSAGE OF THE 'BARBAROGRAECA' METAPHRASE RETRANSLATED OR REVISED?

A PASSAGE OF THE 'BARBAROGRAECA' METAPHRASE RETRANSLATED OR REVISED? JOHN DAVIS A PASSAGE OF THE 'BARBAROGRAECA' METAPHRASE OF NlKETAS CHONIATES'C/ffiON/KE DlEGESIS: RETRANSLATED OR REVISED? The language of the 'Barbarograeca' version of the Chronike Diegesis of Niketas

Διαβάστε περισσότερα

Ötvös Zsuzsanna. Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl. Gr.

Ötvös Zsuzsanna. Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl. Gr. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Ötvös Zsuzsanna Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl.

Διαβάστε περισσότερα

Fire, sound, and cosmic clashes

Fire, sound, and cosmic clashes Fire, sound, and cosmic clashes The reception of Hesiod s Typhonomachy in books 1 and 2 of Nonnus s Dionysiaca. By Kim Houben Cover image: Archaic black figure vase depicting battle between Zeus and Typhoeus.

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT THE TEXT OF THE SEPTUAGINT ITS CORRUPTIONS AND THEIR EMENDATION By the late PETER WALTERS (formerly Katz) Edited by D. W. GOODING Reader in Classics at the Queen 1 s University of Belfast CAMBRIDGE At

Διαβάστε περισσότερα

The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in

The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in KOINONIKON: THE HYMNOLOGICAL CONTEXT OF HOLY COMMUNION Gerasimos Koutsouras The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in Christian worship. It is therefore important that the hymnology

Διαβάστε περισσότερα

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture NUMBER 36 1995-1996 SPECIAL DOUBLE ISSUE NIKOS GATSOS AMORGOS AND OTHER POEMS ram~~a by Marjorie Chambers, David Connolly C. Capri-Karka and Ilona

Διαβάστε περισσότερα

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY P H A S I S Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY INSTITUTE OF CLASSICAL, BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES EDITORIAL BOARD: Rismag Gordeziani Editor-in-Chief

Διαβάστε περισσότερα

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Pragmatics 19:3.317-340 (2009) International Pragmatics Association LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki Abstract This paper examines

Διαβάστε περισσότερα

Of pleasure and sorrow: Two modern Greek Epicurean poems

Of pleasure and sorrow: Two modern Greek Epicurean poems Diogenes 1 (2014) 32-45 ISSN 2054-6696 Of pleasure and sorrow: Two modern Greek Epicurean poems Yannis Stamos PhD Candidate in Modern Greek Studies Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies,

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

The Art of Deception: Longus and the Ancient Novel. A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA. BY Don M.

The Art of Deception: Longus and the Ancient Novel. A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA. BY Don M. The Art of Deception: Longus and the Ancient Novel A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Don M. Burrows IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

Διαβάστε περισσότερα

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein)

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein) PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC by OLGA THOMASON (Under the Direction of Jared Klein) ABSTRACT This study investigates the systems of prepositions

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

WOMEN S WORK IN ATTIC COMEDY

WOMEN S WORK IN ATTIC COMEDY WOMEN S WORK IN ATTIC COMEDY By K. T. SCHOFIELD KLOS A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker. ABSTRACT LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.) Although the island of Crete is most famously known today as the homeland

Διαβάστε περισσότερα

2007, Charalambos Dendrinos

2007, Charalambos Dendrinos Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα