Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview*"

Transcript

1 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Late Byzantine and post-byzantine Vernacular Love Poetry: An Overview* Vicky Panayotopoulou-Doulaveras Αγάπη, ως δείχνεις απ αρχής να ήσουν ως του τέλους πρώτα δείχνεις την αρετή κ ύστερα το φαρμάκιν, και διασκορπίζεις τες καρδιές να σε αναθεματίζουν. (from Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια) This paper examines love poetry from the late Byzantine and post- Byzantine periods as a distinct body of literature. To be precise, it provides a list of the known texts (which is certainly not complete) together with brief introductory notes on each and examples where necessary. A few of these texts (mainly distiches added by readers in manuscripts) are presented for the first time for discussion as part of this corpus. Furthermore, the paper looks at issues such as their treatment by previous scholars and possible reasons why the love poetry from this period is meagre. Overall, it aims to open up a discussion on possible new approaches to the topic. * This study of love poems began to take shape while I was in Hamburg in 2001 as a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation, preparing a critical edition of a collection of love poems (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια). Once again I would like to express my sincere gratitude for the Foundation s most generous assistance. However, most of the corpus of works listed here derives from two ARC-funded research projects at the Department of Modern Greek, University of Sydney; their chief investigators were Michael and Elizabeth Jeffreys and Alfred Vincent (part of the International Conference of Greek Studies, Flinders University 81 April 2003", Flinders University Department of

2 Preliminaries VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS In this paper I will be using the term love poetry to refer specifically to compositions, mostly quite brief, which deal with the emotional experiences of persons in love, their longings or sufferings, their views on their loved one and on love in general, their wishes and desires, their grief at the loss of the lover and so on. Certainly, at least three of them (see below nos. a.1b, b.6 and b.7) contain a simple story, although the emphasis is placed on lyrical aspects and on the description of emotional situations. Hence I will not discuss the love romances (ερωτικά μυθιστορήματα) as a whole, since they are narrative rather than lyrical in form, even though love is certainly the central theme in their plots. Besides, these works belong to a genre of their own. However, I will include some poems and songs which form part of the text of the romances, and which are supposed to have been written and/or sung by characters in the narrative. These texts form a special category in the list I provide below. I will also exclude the dramatic works of the Cretan and Heptanesian School. By poetry I simply refer to anything written in verse, without implying any judgement of quality. Applied to early modern Greek literature it is obviously a very inclusive term, since the vast majority of what we consider early modern Greek literature is written in verse. In quantitative terms and in comparison to their western counterparts, the surviving texts of late Byzantine and post-byzantine vernacular love poetry are very few in number. 1 Altogether there are data collected in these projects has been published in: Jeffreys & Doulaveras 1997 and 1998). Finally, I am most grateful to my colleague and friend Dr Alfred Vincent for his very useful observations and comments on the topic. 1 It is worth noting that the number of love romances is also small. Moreover, apart from Livistros and Rodamni and Imperios and Margarona, which appear to have been popular (the former is found in a considerable number of manuscripts, the latter was published in a printed edition in Venice in 1543 and was reprinted at least fourteen times up to 1779), the other romances are transmitted in one or two manuscripts each and seem to have fallen into oblivion at an early stage. (I would like to thank International Conference of Greek Studies, Flinders University 82 April 2003", Flinders University Department of

3 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY five collections of poems, or rather anthologies, varying in length and in style; three short independent poems; and several fragments found scattered around the margins or flyleaves of manuscripts or in spaces left blank by the scribes, written usually by readers and/or owners of the manuscripts. Regarding their preservation, we must note that, with two exceptions, 2 each of these poems is found in only one manuscript. Is there a special reason for this phenomenon? Were Greeks in this period not interested in love poetry? Was love poetry an exclusively oral creation, usually not considered serious enough to be written down and copied in manuscripts? Can we speak at all of a tradition of love poetry in early modern Greek literature, apart from the romances? Before we begin to answer these questions, I will give a brief account of the surviving works and will discuss how love poetry has been presented by scholars since the late nineteenth century, when late Byzantine and post-byzantine vernacular literature first became a subject of systematic research. Works: I have divided the corpus into the following four categories: a. collections; b. independent short narrative poems; c. independent short lyric poems and fragments (many of these are in fact extracts from longer poems); d. poems embedded in romances and other works (these include mainly songs and the so-called love letters). my friends and colleagues Panagiotis Agapitos and Tina Lendari for sending me their forthcoming editions of Livistros.) 2 These are the Rhyme of girl and boy (Ριμάδα κόρης και νιου) and a variant of the One hundred words [of love] (Εκατόλογα [της αγάπης]). For their manuscripts see below, footnotes 15 and 23. International Conference of Greek Studies, Flinders University 83 April 2003", Flinders University Department of

4 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS This type of categorisation is understandably schematic rather than generic. However, for the purpose of this study I found it more useful, as well as safer, to present the works by using general, mainly external characteristics, rather than placing them according to their genre and/ or sub-genre. A more thorough investigation is needed to determine which of these texts are, for example, clearly distiches or fragments from alphabets or other longer poems. Besides, prior to this, the definitions of genres need to be established. What follows is a list of the poems in the four categories with a short historical and literary introduction to each and a few brief examples for some of the works. For ease of reference I have given each item a number. a. Collections 1. Verses on passionate love: Love Songs (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια; Henceforth Katalogia). 3 The collection is found in a late fifteenth-century manuscript (British Library, Additional 8241, ff. 165r 200v), which also contains two vernacular romances, the Achilleid and Phlorios and Platziaphlora. 4 The manuscript is the work of a copyist, so we have no information on the identity of the poet(s) or the compiler; nor do we know the exact place of composition. For the latter an Aegean island has been suggested, most likely the island of Rhodes. 5 However, scholars who regard the city of Constantinople as a major literary metropolis have indicated 3 Καταλόγι (or κατελόγιν and καταλογίτσιν) in medieval Greek has various meanings and is used to describe different kinds of works, including poems, songs and even proverbs. See: Kriaras, 1982:19. Linos Politis ( :152) states that the word means mainly a folk song (usually love song). Hence he, like others before him, considers the poems in this collection to be folk songs. However, it is interesting that when he discusses the poems in the Vienna codex (see below) he describes them as love poems and in brackets καταλόγια. 4 In this paper I will be using the text from the edition I am preparing; the division into individual poems and their numbering is also according to my edition. 5 This was first suggested by Wagner and it was later taken up by the Rhodian Papachristodoulou (1966). We must note that both scholars arguments on this issue International Conference of Greek Studies, Flinders University 84 April 2003", Flinders University Department of

5 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY this as a possible birthplace. 6 The collection contains 56 poems in total and is usually known either as Erotopaignia (Ερωτοπαίγνια = Love games) or Alphabet of love (Αλφάβητος της αγάπης). Both titles were arbitrarily given by the previous editors, Wilhelm Wagner (1879) and D. C. Hesseling and Hubert Pernot (1913). 7 The title which I prefer to use (Στίχοι περί έρωτος αγάπης: Καταλόγια) is the one found in the actual manuscript. 8 This is one of the most important collections of love poems in early modern Greek literature. Soon after the appearance of its first modern edition in 1879, it attracted the attention of Neohellenists from all around Europe and some of the poems were even translated into various European languages. 9 It also gave rise to a lively scholarly debate, mostly about its influences and birthplace. 10 Giorgos Martinis in a more recent study (1990) claimed that the collection is part of a Rhodian romance written possibly by the fifteenth-century scholar Agapitos Kassianos. This work, according to Martinis, is for the literary production of Rhodes an equivalent to the Cretan Erotokritos; and he names it The maiden ( Η λυγερή ) (Martinis, 1990). Although this is perhaps an attractive view for Rhodian scholars, it is totally ungrounded. were based on superficial reasoning. Papachristodoulou in particular manipulated linguistic evidence of the manuscript, which he had apparently never actually seen! 6 See e.g. Papadopoullos, 1977: See: Wagner, 1879 (the edition is accompanied by a German verse translation) and Hesseling & Pernot, This edition was also accompanied by a French translation in prose. 8 The title of this collection is the focus of a study that I am preparing on the titles of early modern Greek literary texts. 9 In addition to Wagner s and Hesseling & Pernot s German and French translations, translations of some poems appeared in Hungarian by Közlöny in 1906, in Italian by Palumbo in 1882, in English by Tozer in 1880, and again in German by Lübke in Georgios Sotiriadis, for example, in a study on Erotokritos, stated that the poems were influenced by western love poetry (1909); in response to this Nikolaos Politis claimed that the poems are purely Greek folk songs and there is not a drop of foreign influence, especially western (N. Politis, 1909a:56 57). International Conference of Greek Studies, Flinders University 85 April 2003", Flinders University Department of

6 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS The Katalogia is the oldest surviving collection of early modern Greek love poems. Love, passion, lust and sexual desire are among the chief concerns of its two young lovers especially the young man. These issues give the impetus for the development of the poems. In the following short poem the young man appeals to all those who have experienced the sufferings of love and describes an intense sexual encounter, although his tone changes dramatically soon after; he now addresses his loved one, presenting himself as the victim of an unrequited love because of his pitiless beloved: Ν ακούσετε, όσοι επάθετε πολλά διά την αγάπην: βεργόλικην εφίλησα μίαν νύκταν, μίαν εσπέραν, κ εμύριζαν οι αγκάλες της πλέον παρά τον μόσχον, Και ακόμη από τα χνώτα της τα στήθη μου μυρίζουν, και εκ τα γλυκία φιλήματα τα χείλη μου γλυκία ναι 5 και τώρ απεχωρίστημεν, αλί, και τι να γένω! Εδ αρρωστώ και κρίνομαι, ψυχομαχώ και πέφτω, και τ όνομά σου θέλω πει και θέλω εξεψυχιάσει, διά να σε κράζουν φόνισσαν και ψυχοπαραδότριαν, διατί επαρέδωκεν ψυχήν η εδική σου αγάπη. (ΙΙ ) 2 βερλόλικη fair maiden (literary: supple as a wand) In terms of form the collection consists of: (a) Three alphabets. This is a popular form with a long tradition in ecclesiastical and moral edifying poetry; however, this is the first time that it appears in love poetry. 11 A distinct feature in two of the 11 In alphabet poems the first line of each section or stanza (usually a distich) begins with a different letter in alphabetical order, starting with A, so that the total length of the poem should be 24 stanzas (the number of letters in the Greek alphabet). The alphabet is known to the Byzantine literary tradition from as far back as the sixth century. According to Hunger (1992:491) this form was first introduced by the Patriarch of Jerusalem Sophronios ( CE). International Conference of Greek Studies, Flinders University 86 April 2003", Flinders University Department of

7 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY alphabets in our collection is a kind of dialogue between the young people in love (the νεότερος and the λυγερή as they are presented by the narrator). Unfortunately, in all three alphabets some letter-stanzas are missing. This makes it difficult to follow the lovers argument, especially in the first one where a considerable number are lacking. (b) One set of εκατόλογα [της αγάπης] (or one hundred words [of love]). In this conventional form each word is actually a distich or in our collection a short stanza beginning with a word denoting a different number, in sequence, starting with 1, then 2, 3 and so on. This is the lengthiest poem in the collection (155 lines), and it consists of a prologue, a main body and an epilogue. It is a narrative poem; the story is as follows: A young man is in love with a beautiful maiden. He confesses his passion to her, but she refuses to accept it because she finds him too young and inexperienced. The young man insists and, after a request-challenge by the woman, he has to tell her one hundred words to demonstrate his love. When he reaches the number 10, the woman interrupts and asks him to continue his numerical composition by tens, that is, beginning with the numbers 20, 30 and so on. Finally, after arriving at the target of 100, he makes love to her and then begins to ridicule her. The following passage, which is the epilogue of the poem, is undoubtedly an anti-climax to the young man s passion for the maiden as well as to his one hundred words composition: Και απέ το χέρι την κρατεί και στο κλινάριν πάσιν, και χόρτασέν την το φιλί, ως το πολλά πεθύμαν. Και απότις την εφίλησεν, στέκει και αναγελά την. Και τότε πάλι η λυγερή τα δάκρυα την επήραν: Αν το χα ξεύρειν, άγουρε, και λιθοκάρδιος είσαι, 5 και ψεύτης και αντιλογητής, και οπού φιλείς κομπώνεις, δεν σε χα δώσει το φιλίν, αν είχες του ηλίου τα κάλλη! International Conference of Greek Studies, Flinders University 87 April 2003", Flinders University Department of

8 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS Και τότε πάλι ο νεότερος την λυγερήν ελάλει: Μηδέν με βρίζεις, άσκημη, μηδέν με ξατιμάζεις, πανάσχημη, χοντρόχειλη, χαμηλοφρύδα, μαύρη 10 στολίζεσαι και είσαι άσκημος, νίβγεσαι και μαυρίζεις, και όταν εβγείς εκ το λουτρόν, ομοιάζεις αγριοκάτης. (ll ) 6 αντιλογητής: disparaging 6 κομπώσεις: deceive 9 ξατιμάζεις: insult, swear 12 αγριοκάτης: feral cat In its concept the Hundred words is a form related to the alphabet. Compositions of this type became very popular in folk poetry of later periods. There are numerous examples or versions from various parts of the Greek world (including Cyprus and Rhodes). This form is also used in western European literature (Hesseling & Pernot, 1913:xviii xxi; Bolte, 1901: ). (c) Two love-letters or πιττάκια. Love-letter poems usually begin with the stereotypical phrase My love, I m sending you a letter ( Χαρτί σου στέλνω, μάτια μου ). This form appears in the romances and must also have been a popular one, to judge from the fact that poems in the love-letter form appear in other collections or as free-standing works (see example in c.8 below). It is possible, of course, that the two πιττάκια in our collection may have been originally love letters in a romance. (d) The rest of the poems can be described according to their content. They are either a lover s complaints (it is mainly the young girl who complains about her lover s unfaithfulness or betrayal and abandonment) or poems in praise of the loved one (usually the young man praises the beauty of his lady). Among these is a poem which I consider to be one of the best of it kind. It is rich in metaphors (some of which appear to be unique to it) and demonstrates the poet s aesthetics: International Conference of Greek Studies, Flinders University 88 April 2003", Flinders University Department of

9 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Κυρά μου, εσύ σαι ο ποταμός ο χρυσομελιτάρης, οπού έχεις κλώσματα πολλά, με σείσμαν και με διώμαν όσοι διαβούν και πίνουν το ποτέ ουκ εδιψούσιν, κ εγώ, κυρά, ως έπινα, ποτέ ουκ εχόρτασά σε, πάντα διψώ και πεθυμώ, κυρά μου, να σε πίνω. 5 Εσύ σαι κιόνιν πορφυρόν που στέκει στο παλάτιν, οπού κουμπίζει ο βασιλεύς και κρίνει ο λογοθέτης, της δέσποινας εικόνισμαν, του βασιλέως εγκόλφιν, και των ρηγάδων η τιμή και δόξα των αρχόντων. Συ σαι της νύκτας η δροσία και η πάχνη του χειμώνος, 10 και φέγγος αποσπερινόν και ήλιος της ημέρας, και της αυγής αυγερινός, του παλατίου η κανδήλα. Εσύ σαι το άστρον του ουρανού, του κάμπου το λουλούδι, και χώρα πολυζήλευτος με το πολύν λογάριν. Και από το κύκλωμα του ηλίου η μία ακτίνα εσύ σαι, 15 και από τ Αδάμου την πλευράν η μία παγίδα εσύ σαι, και οπού έκαψεν κ εμπύρισεν πολλών καρδίες εσύ σαι, και από τ αδόνια, τα λαλούν, έναν πουλίν εσύ σαι. (ΙΙ ) 2 κλώσματα: (literary) eddies, undulating movements 2 διώμα: beauty 6 κιόνιν: column 8 εγκόλφιν: amulet 14 λογάριν: money, wealth 16 παγίδα: rib 17 εμπύρισεν: burned Finally, one other important aspect of this collection, which distinguishes it from the others, is that many lines express a female perspective or at least are supposed to be uttered by the female lover. 2. The Vienna collection. This collection is found in one of the most important manuscripts for early modern Greek literature, which contains thirty vernacular texts, including the romances Imperios and Margarona, Livistros and Rodamni, Phlorios and Platziaphlora, The war of Troy, and Akontianos Apollonios (Vienna, Staatsbibliothek, Theologicus graecus 244, ff. 130v 131v, 324v 326v, 330r 331v; International Conference of Greek Studies, Flinders University 89 April 2003", Flinders University Department of

10 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS first quarter of the sixteenth century). The collection carries no title; it is anonymous and contains mainly love poems, 153 in total. It was edited by Hubert Pernot in 1931 with the title Chansons populaires grecques des XVe et XVIe siècles. In this edition Pernot includes the poem Rhyme of girl and boy which is also found in the manuscript (no. 118 in his edition, see below b.7). The majority of the poems are distiches (105 in total), or vary from three to five lines (25 poems). There is also one poem written in the form of an alphabet (no.11), and four in the form of a love letter (nos. 2, 3, 46, 50). There is an obvious and strong connection between this collection and the previous one, since some poems occur, with minor variations, in both, and there are also identical phrases and imagery. However, it is also evident that the ideology on passionate love differs greatly between the two; the Vienna collection is nearer to the modern Greek folk tradition: Άσπρο μετάξι γαρμιζί, χρυσάφι από την Πόλιν, και σύρμα από τον Γαλατάν, τι μου είσαι χολιασμένη; Θαρρείς για δεν σε χαιρετώ, για δεν σου συντυχαίνω για δεν φιλώ τα χείλη σου, θαρρείς κακιάν σού θέλω; Μέσα η καρδιά μου σ αγαπάει, τα χείλη μου σε ψέγουν, 5 κι ο λογισμός μου λέγει μου: Χριστέ μου, να σε φίλουν. (poem no. 44) 1 γαρμιζί: dark red, crimson 3. The Naples collection. This collection is also found in a manuscript which contains several important vernacular works, including Marinos Falieros poems, and two romances, the Achilleid and Imperios and Margarona (Naples, Biblioteca Nazionale, graecus III B 27, ff. 118r 121r, 124v; sixteenth century). It is transmitted anonymously without a title and contains only six poems, four of which are written in eight-syllable verse. According to Linos Politis, the collection is a product of sixteenth-century Crete; he also considers the poems to be love songs (L. Politis, :153). The editor, International Conference of Greek Studies, Flinders University 90 April 2003", Flinders University Department of

11 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Georgios Zoras, who presents them as demotic poems by an unknown author, also states that Crete, in particular Eastern Crete, is the probable birthplace of the poems, but he does not exclude the possibility of some other island in the Aegean or some other place under Frankish or Venetian rule (Zoras, 1955:7). Regarding the poet, Zoras suggests that η [...] στιχουργική ικανότης και το ποιητικόν ύφος αυτού αποτελούν ασφαλές τεκμήριον το μεν ότι ούτος δεν ήτο άμοιρος της ποιητικής τέχνης, το δε ότι είχεν ευρείαν γνωριμίαν της δημοτικής ερωτικής ποιήσεως, της οποίας υπέστη την επίδρασιν, ίσως δε και της παραλλήλου ποιητικής παραγωγής της Δύσεως (6 7). Since the collection is in the same manuscript as Falieros Love Dream (see below, b.1) it has been suggested that he could have been the poet (van Gemert, 1980:22). If this is correct, we are able to set the chronological boundaries of the collection with more precision and connect it to a known writer. In any case, there is no doubt about the collection s western influence, especially in the first three poems. All poems express the male lover s emotions, desires and sufferings. The following small passage from the third poem gives the reader an idea of the spirit in which the compositions of this collection are written. The poet-lover presents his wounding by Cupid s arrows as a fortunate event. Moreover, he sees his submission to his beloved as positive, and for this he glorifies Cupid: Κ έρωτας μου το χε πλήξει, πας κ ηβάλθη να με πλήξει, μ ένα πέτασμα και χάρη άπλωσεν εις το δοξάρι, και χρουσή σαΐττα πιάσε 5 κ εις εμέ την εκοκκιάσε βλέποντας τις εμορφιές σου, και τες γλυκοχάριτές σου, βλέποντας, κερά, τα μάτια, International Conference of Greek Studies, Flinders University 91 April 2003", Flinders University Department of

12 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS 6 εκοκκιάσε: aimed τα χει ο έρωτας παλάτια. 10 Κ έσυρε κ εξόδεψἐ με και για σεν εδούλωσέ με. Το λοιπόν, άξια πανώρα, από σήμερον και τώρα είμαι δούλος έμπιστός σου, 15 πάντοτε στον ορισμό σου, σ ὀ,τι θέλεις να δουλεύγω κ εκ τον ορισμό να μη έβγω. Και γιατ είδα το καλό μου, επαινώ το ριζικό μου 20 και τον έρωτα δοξάζω ως γιατί, καθώς λογιάζω, έκανέ με ν αγαπήσω πλάσμα όμορφον περίσσο [...] (III, ll ) 4. The Cypriot love poems (or Ρίμες αγάπης). This collection is also untitled and anonymous (Venice, Marcianus graecus IX 32 (coll. 1287), ff. 3r 90r). It comprises 156 poems and was written in Cyprus between 1546 and 1570, at the time when the island was still under Venetian rule. This collection can be described as the swan song of the Cypriot literature from this period. The collection differs greatly from all the others: it is written in the Cypriot dialect and its poems are directly influenced by the works of the Italian poet Petrarch and his imitators. A modern edition came out in 1952 with a French translation of the poems by Thémis Siapkaras-Pitsillidès. 12 A significant number of poems (23 in total) 12 The 1952 edition was followed by another by the same editor in 1975; the following year (1976) she presented the Greek public with an edition in which she also provides a translation into modern Greek. Previously Émile Legrand had also edited a few of poems (1881:58 93). The title Ρίμες Αγάπης (Chansons d amour) is Siapkaras- Pitsillidès invention, though she assumes that some such title might have been given originally to the collection by the poet himself (1980:68). International Conference of Greek Studies, Flinders University 92 April 2003", Flinders University Department of

13 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY were identified by the editor as translations of Petrarch s poems and eight as translations of other well-known Petrarchan poets (i.e. Serafino dall Aquila, P. Sasso, A. Tibaldeo, P. Bembo, J. Sannazaro, B. Castiglione, Ariosto and B. Cappello); the rest are also written in the style and manner of this tradition (Siapkaras-Pitsillidès, 1975: 2). So far, probably due to its very different language and style, there is no study on its relation to the other Greek collections of love poetry. It is also interesting to note that in the anthologies of early modern Greek literature the collection is always placed in a separate category under its place of origin. In the following poem the god of Love (Πόθος) is presented as a blind boy, who avoids looking the female lover in the eyes for fear of dying from love; it is for that reason that he sends his arrows with his eyes shut! The blind Eros is similar to that of Marinos Falieros (see below b.6): Έβγαλε, Πόθε, κείνον το πιντέλλιν κ ίτσου τυφλά τινάν πιον μεν δοξεύγεις μηδέν γινίσκεσαι τυφλόν κοπέλλιν και δίχα να θωρείς πιον μεν παιδεύγεις. Αμμ εγώ ξεύρω γιάντα σαι χαέλλιν 5 και την ποθώ να δεις ουδέν γυρεύγεις: γιατί αν τηδ δεις ποθαίνεις αγαπώντα γι αυτόν δοξεύγεις κι αχτυπάς καμμόντα. (poem no. 46) 1 πιντέλλιν: blindfold 2 ίτσου: thus, this way 5 χαέλλιν: timid, shy 8 καμμόντα: with your eyes shut 5. The Mt Athos collection. 13 This is a collection of thirteen folksongs, of which only six are love songs (nos. 1, 2, 3, 9, 11, 13). Again we know nothing of the collector s identity, except that he must have been an educated person, perhaps a priest, monk or church cantor, since he was able to write out the music of the songs in Byzantine 13 MS: Athos, Iviron Monastery 1203, ff. α γ ; seventeenth century. International Conference of Greek Studies, Flinders University 93 April 2003", Flinders University Department of

14 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS notation. The story of this collection is indeed interesting; the folios containing the songs were used to reinforce the binding of another manuscript. They were discovered by its first editor Spyridon Lambros in The following song is a variant of a popular folksong, widely known in Greece even today. 15 The flower amaranth (literally unfading ), which has been widely used in western literature as a symbol of eternal values, 16 is presented in this song as having opposite effects: Θωρείς τον τον αμάραντον πώς κρέμεται στο βράχο και τρων τον τ άγρια πρόβατα και λησμονούν τ αρνιά τους; Και απ αύτον έφαγα κ εγώ και απαλησμόνησά σε. Ειπέ μοι πού έπιες το νερόν και πού έφας το βοτάνι; Στην Άρταν έπια το νερόν, στην Κύπρον το βοτάνι, και ανάμεσα στο Γαλατάν απαλησμόνησά σε. (song no. 13) b. Narrative love poems These are works which contain some kind of story, although they are quite short and do not belong to the genre of the romance. 6. Love Dream (Ερωτικόν Ενύπνιον). The poem consists of 130 lines and is found, as we have mentioned, in the same manuscript as the third collection of love poems (ms: Naples, Biblioteca Nazionale, 14 See: Lambros, There is a more recent edition by Bertrand Bouvier (1995). 15 In one modern version the theme is again about forgetfulness, but it is a love song: Για ιδές τον τον αμάραντον σε τι γκρεμό φυτρώνει, / φυτρώνει μες στα αλίσβατα, στις πέτρες, τα λιθάρια / τον τρών τ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια και ημερεύουν, / τον τρών τα λάγια πρόβατα και λησμονούν τ αρνιά τους / να το τρωγε και η μάνα μου, να μη με κάνει εμένα. This variant was sung to me by Constandinos and Nick Panagiotopoulos; I would like to thank them both. I was unable to find the meaning of the word αλίσβατα ; I conjecture from the context that it means wildness. 16 See Ferber, 1999: International Conference of Greek Studies, Flinders University 94 April 2003", Flinders University Department of

15 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY graecus III B 27, ff. 121v 124v). 17 This is the only work which has been attributed to a specific poet, the well-known Cretan writer Marinos Falieros ( ). 18 It is written in the form of a letter. The poet writes to a friend about his love longing and about a dream that he has had, hoping that it will bring him happiness. It belongs to the love dream sub-genre, which was popular in western European literature (van Gemert, 1980:42 45). In this poem the story revolves around a dream of love that ends abruptly just before fulfilment. The narrator is woken by the early morning crowing of a rooster. The following passage describes the god of Love, Eros, who is responsible for the union of the two lovers. Personified Love is also found in the romances (e.g. Livistros and Rodamni); however, in contrast to the romances, where he is presented as a fierce ruler, in this poem his gaze is sweet and kind, though his arrows are no less deadly: Πε με, κυρά, τις έναι αυτός πόχεις για συντροφία με τα χρυσόλαμπρα φτερά, με τ όμορφο δοξάρι; Λέγει με: Αυτός έν ο Έρωτας οπόχει τόση χάρη. Αυτός μας έσμιξε τα δυο με το γλυκύ του βλέμμα και με το τόξο του που ρωτάς μας έσφαξεν το πνέμα. 5 Κι εγώ τ ακούσει εστέναξα κι εδάκρυσεν το φως μου εβλέποντας τον Έρωτα με το δοξάρι ομπρός μου. Δένω γοργό τας χείρας μου, τρέχω και προσκυνώ τον, τρέμοντας και δειλιάζοντας όλος παρακαλώ τον για να μου δώσει χάριτα, θάρρος για να κερδέσω 10 το πεθυμά η καρδίτσα μου και η ψυχή μου απέσω. (ll ) 17 This poem, together with the Story and Dream (Ιστορία και όνειρον), also by Falieros, was edited by Arnold van Gemert (1980). 18 After comparing the Love Dream to the Story and Dream, van Gemert maintains that the former is the work of an inexperienced poet, and if it is indeed Falieros work, it must have been written at an early stage. Overall he doubts whether Falieros is the author (1980:31, 32). International Conference of Greek Studies, Flinders University 95 April 2003", Flinders University Department of

16 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS 7. Rhyme of girl and boy (Ριμάδα κόρης και νιου), 194 lines. 19 This is perhaps the only poem that is found in two manuscripts, one of which (Ambros. Y 89 supra) also contains two of Falieros works (the Story and Dream and the Rhyme of Consolation). It has been noted by Stylianos Alexiou that in terms of its form, its language and its theme [the poem] recalls Falieros two dream poems (Alexiou, 1969:82). Arnold van Gemert, the editor of Falieros Love Dreams, tends to agree partially with this (he is not fully convinced about the language) and adds further that the poem has the same roots as [Falieros ] Story and Dream (Ιστορία και όνειρο) (van Gemert, 1980:23). Its story is as follows: a young man asks a maiden for a kiss, but she demands a ring first. He tells her that this is never going to happen; however, he continues to pursue her. One night he enters her room uninvited and rapes her. The young woman wakes up, laments the loss of her virginity and curses him: Και μέσα στες αγκάλες της τον άγουρον ετήρα κ έκλαιγεν κ εβαραίνετον στη δολερή της μοίρα ως πέρδικα μοιρολογά και σαν τρυγόνα κλαίγει και προς αυτόν τον νιότερον τούτα τα λόγια λέγει: Α βουληθείς να μ αρνηθείς και να μ αλησμονήσεις, 5 εις την Τουρκιά, στα σίδερα, πολλά ν αγανακτήσεις, σε τούρκικα σπαθιά βρεθείς, σε Κατελάνου χέρια, τα κριάτα σου να κόφτουσι με δίστομα μαχαίρια, Αράπηδες να σ εύρουσι και Μώροι να σε σώσου κ εις όχλον σαρακήνικον τρεις μαχαιριές σου δώσου, 10 οι δυο ν αγγίζου στην καρδιά κ η άλλη στα μυαλά σου κ εις τον αφρόν της θάλασσας να βρούσι τα μαλλιά σου. (ll ) 6 σίδερα: prison, chains 6 αγανακτήσεις: suffer 8 κριάτα: flesh 9 Μώροι: Moors 19 MSS: Vienna, Staatsbibliothek, Theologicus graecus 244, ff. 227v 228v (first quarter of the sixteenth century) and Milan, Biblioteca Ambrosiana Y 89 supra (748 olim T 203), ff. 73r 77v (beginning of the sixteenth century). The poem was edited by Hubert Pernot (1931). International Conference of Greek Studies, Flinders University 96 April 2003", Flinders University Department of

17 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY Finally, in connection with this poem, especially its ending, it is worth noting that a recent study (Kakridis, 2000) has demonstrated the existence of a whole tradition of poems and folksongs containing curses on the departing lover, going back to the seventh century BCE. In particular, there are obvious similarities to an Epode (79a) by the lyric poet from Paros, Archilochos. However, the source for the Cretan poet of the Rhyme is not Archilochos Epode, but a popular poem or song from his own time. 20 c. Other short poems and fragments 8. A fine and lovely verse to write to a maiden (Στίχος ωραίος και καλός να γράψεις προς την κόρη). The poem consists of 38 lines; it become known fairly recently in 1987 when it was edited by Anna di Benedetto-Zimbone. The poem is found in the manuscript which contains version V of the vernacular romance Livistros and Rodamni (Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana graecus 2391, ff. 153r 155r; second half of the fifteenth century). It is in the loveletter form; the male lover extols the beauty of his lady and tells her that it was Eros who instructed him or rather forced him to write this: 21 Βασιλικόν πανεύοσμον, άμπαρι μοσκοφόρε, ειρήνη της καρδίας μου, γαλήνη της ψυχής μου, ανθός καρδίας της εμής και της ψυχής μου δρόσος, γραφήν σε γράφω εκ ψυχής, εμή παρηγορία ην έγραψαν οι χείρες μου, συνέθηκεν ο νους μου, 5 μετά μεγάλου στεναγμού, μετά μεγάλου πόθου αφού γαρ ενετράνισα και είδα την θεωρίαν σου και είδα τα πανήδονα κάλλη τα εδικά σου, 20 The same view was expressed by Nikolaos Politis (1958:257 58). 21 Love-letter poems are described elsewhere as γράμματα, γραφή, χαρτίν and πιττάκιν ; see: Agapitos, 1991:213. International Conference of Greek Studies, Flinders University 97 April 2003", Flinders University Department of

18 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS κατεδουλώθην υπό του έρωτος, υπό της σης αγάπης και εως τώρα επέμενα και εκράτουν τον εμαυτόν μου 10 και εδειλίαζα πολλά και φορτικόν ηγούμην το να σε δείξω πόθον μου και καθαράν αγάπην. Ο δε δυνάστης και εχθρός αγωνοθέτης Έρων βάζει και πειράζει με, καρδία, το να σε γράψω [...] (ΙΙ. 1 4) 1 άμπαρι: amber 7 ενετράνισα: caught sight of 9 σης: yours 10 εμαυτόν: myself 9. The abandoned woman of Chania (Η απαρνημένη των Χανίων). This poem is found in an early sixteenth-century manuscript containing theological material (Oxford, Bodleian Library Baroccianus graecus 216, f. 179r). It consists of eighteen lines; it is also anonymous, though the frequent deletions, additions and corrections above the lines in the manuscript, all apparently made by the writer of the main text, lead us to assume that we are dealing with an autograph. The poet is Cretan, perhaps from the city of Chania. In this poem a young woman expresses her anguish at her abandonment by her lover. The poem s first editor, Nikolaos G. Politis, suggested that it really is the work of a woman who perhaps wished that her lover would listen to it or read it. 22 Linos Politis expresses the opposite view, that the autograph poem does not express the longing (καημός) of a real-life abandoned woman (1958:303), but is the poetic creation of a learned poet (1958:305). Since the poem shows similarities to Theocritus second Idyll, he assumes that The abandoned woman of Chania is a conscious attempt at adaptation (1958:305). Αλέμονον η τάλαινα, πώς άρξομαι του λόγου, της τύχης μου της πονηράς το παν ειπείν καθ όλου; Τις μου την θλίψιν εξελεί, τίνος αυτό θαρρέσω, 22 See: N. Politis, 1909b:97 99; a later improved edition by Linos Politis (1958). International Conference of Greek Studies, Flinders University 98 April 2003", Flinders University Department of

19 LATE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE VERNACULAR LOVE POETRY και τις ακούσαι δύναται, και τούτω μεν αρέσω; Την φλόγα, την πολλήν πυράν, την έχει η καρδιά μου, 5 τις να την σβέσει δυνηθεί και να ν παρηγοριά μου; Τις να γιατρεύσει την πληγήν, την έχ ο απατός μου, την μόδωκεν, αλίμονον, κι έσφαξε τα εντός μου; (ll. 1 8) 1 τάλαινα: wretched 3 εξελεί: take away, remove 7 ο απατός μου: myself 10. White-skinned, fair-haired and beautiful (Άσπρη ξανθή πανέμνοστη). Although this poem consists of only seven lines, it is perhaps one of the best known poems of its kind. It is found in a fifteenthcentury manuscript and it is possible that it is the oldest early modern Greek love poem. 23 It was edited by Spyridon Lambros in The poem presents the sorrow of a young girl, because her loved one has departed on a long trip: Άσπρη ξανθή πανέμνοστη ο κύρκας της ταξιδεύει, και υπάγει ο κύρκας της μακρεά και το ταξίδιν μέγα. 24 Και η κόρη από της λύπης της τους μήνας καταράται: να κεις Φλεβάρη, φλέγεις με, και Μάρτι, εμάρανές με Απρίλι απριλοφόρητε και Μα κατακαμμένε, 5 τον κόσμον και αν εγέμισες τ αθίτσια και τα ρόδα, την ιδικήν μου την καρδιάν τους πόνους και τα δάκρυα. 1 πανέμοστη: very pretty 1 κύρκας: loved one 4 κεις (=καείς): burn 5 Μα: May 6 αθίτσια: little flowers 11. Be joyful, meadows, be joyful, be joyful for my loved one (Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τον καλόν μου). 25 This is a song: its text in the manuscript is accompanied by its music, which is written 23 MS: Venice, Marcianus graecus 398 (coll. 521), f. 1r. See: Beck, 1993:286, note The first two lines are printed here with the corrections made by Stylpon P. Kyriakides (1923:342), the rest of the poem is from Lambros edition (1894). 25 MS: Athos, Iviron Monastery 1189, ff. 125v 127v dated International Conference of Greek Studies, Flinders University 99 April 2003", Flinders University Department of

20 VICKY PANAYOTOPOULOU-DOULAVERAS out in Byzantine notation by the well-known calligrapher and composer monk Leontios Koukouzelis. However, Koukouzelis is not its poet. It is interesting to note that in the previous folios there is a lengthy Persian love song in Greek characters, which also has its melody written out in Byzantine notation. The Greek song consists of 24 lines and is written in the form of a dialogue between two lovers. It is dated to the year 1562 and considered by its editor G. P. Stathis to be the oldest known modern Greek folksong (Stathis, 1977). It is a delightful song, rich in imagery and metaphors: Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τον καλόν μου περδίκια κακανίσετε κι αποκοιμίσετέ τον. 3 κακανίσετε: chatter 10 μερσίνη: myrtle Ντος τι γιαλλαλλί ντος τουμ 5 γιαλαλλαλλαλλε ταραϊλινε ντος τουμ γιαγιαλαλε ταλλαλλαλλε ταρλα ταρλα τανατιρινε. Δάφνη και μερσίνη εσύ σαι 10 και τα φύλλα σου μυρίζουν και τα φύλλα σου μυρίζουν και χειμών και καλοκαίρι. [...] 12. Give me my loved one or... (Ή δότε μου την αγαπώ): six lines. This is also a love song in which the male lover, in a stereotypical love discourse rhetoric, demands to either have his loved one or be exposed to extreme torture to forget her. The story of its transmission is noteworthy: it was recorded by the Hellenist traveller Catherin Le Doux in in a trip to Greece; and then it was included in Martinus Crusius Turcograecia (1584:513). According International Conference of Greek Studies, Flinders University 100 April 2003", Flinders University Department of

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1998 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Attempt BOTH questions.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα