ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

2 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Η σύγχρονη προσέγγιση της υγείας ως η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευζωία (και όχι απλά η απουσία της ασθένειας), θέτει την υγεία και την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Επίσης, θέτει το άτομο και τις ανάγκες του στο προσκήνιο. Ανάγκες οι οποίες εκφράζονται από το ίδιο, και όχι από τους ειδικούς (π.χ. επαγγελματίες υγείας). Η κατανόηση των υποκειμενικών αναγκών υγείας (επίπεδο υγείας και ποιότητα ζωής, και συμπεριφορές υγείας) δίνει τη δυνατότητα ορθολογικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών υγείας. Το παρόν τμήμα της μελέτης διερευνά το υποκειμενικό επίπεδο της υγείας (συμπεριλαμβανομένων της ψυχικής και στοματικής υγείας), την τακτική λήψη φαρμάκων, την ποιότητα της ζωής (δυσκολίες και αδυναμία που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες), την κοινωνική υποστήριξη και τις συμπεριφορές υγείας (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή και φυσική δραστηριότητα). Α. Επίπεδο υγείας Σύμφωνα με τα ευρήματα, πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως «πολύ καλή ή καλή» σε ποσοστό 71%. Ένα άλλο 20,6% χαρακτηρίζουν την υγεία τους «μέτρια», και 8,4% την χαρακτηρίζουν «κακή ή πολύ κακή». Φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να δηλώνουν οι ερωτώμενοι «πολύ καλή ή καλή» υγεία. Σε κλίμακα 0 (= θάνατος) έως 100 (= άριστη κατάσταση υγείας), οι ερωτώμενοι βαθμολόγησαν την υγεία τους με έναν μέσο όρο 76,7. Ειδικότερα, 36,3% βαθμολόγησαν την υγεία τους από 61 έως 80, ενώ 42,7% την βαθμολόγησαν από 81 έως 100.

3 2 Β. Ψυχική υγεία Η ψυχική υγεία του πληθυσμού αποτελεί αναπόσπαστη διάσταση της υγείας, και συμπεριλαμβάνει την απουσία παθολογίας αλλά και τη «θετική» ψυχική υγεία ή ευεξία. Η ψυχική υγεία του πληθυσμού μίας χώρας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξή της. Η μέτρηση της ψυχική υγείας του πληθυσμού συμπεριλαμβάνει τρεις άξονες, ήτοι τη μέτρηση της ψυχολογικής συμπτωματολογίας, τη μέτρηση της ψυχικής ευεξίας και τη μέτρηση της κοινωνικής συνοχής. Ψυχολογική συμπτωματολογία Όσον αφορά στην εμφάνιση ψυχολογικών συμπτωμάτων στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, το άγχος παρουσιάζεται αυξημένο, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Το 33,6% νιώθει πολύ αγχωμένο όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 30,9% νιώθει πολύ αγχωμένο για αρκετή ή κάποια ώρα. Για τους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30,6% και 29,3%, ενώ για τις γυναίκες 37,8% και 33,4%. Παρατηρούμε επίσης ότι το ποσοστό που νιώθει πολύ αγχωμένο όλη ή την περισσότερη ώρα αυξάνεται με την ηλικία, και φτάνει στο ποσοστό 44,6% στην ηλικιακή ομάδα 56-65, μετά από την οποία σημειώνεται απότομη πτώση του ποσοστού στο 29,3%. Στην ερώτηση νιώθετε πολύ λυπημένος/θλιμμένος και τίποτε δεν μπορεί να σας φτιάξει το κέφι; το 12,4% απαντά ότι νιώθει λυπημένο όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 22,7% για αρκετή ώρα ή και κάποιο καιρό. Τα επίπεδα θλίψης είναι ψηλότερα στις γυναίκες όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15,6% και 26,9%, ενώ στους άνδρες είναι 9,5% και 19,4%. Η αύξηση που παρατηρείται με την ηλικία συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία ηλικιακή ομάδα (>76) όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 32,6% και 27,7%. Το 11,4% αντιμετωπίζει προβλήματα στη δουλειά ή τις καθημερινές δραστηριότητες λόγω των παραπάνω συμπτωμάτων άγχους ή θλίψης για όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 23,5% για αρκετή ώρα ή για κάποιο καιρό.

4 3 Η εικόνα της ψυχολογικής συμπτωματολογίας του πληθυσμού συμπληρώνεται με τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οινοπνεύματος, η οποία καλύπτεται στην ενότητα Η. Ψυχική ευεξία Όπως αναμένεται από τα αποτελέσματα στην ενότητα της ψυχολογικής συμπτωματολογίας, το 23,5% νιώθει ήρεμο για λίγη ώρα ή καθόλου, ενώ το 19,1% νιώθει ευτυχισμένο για λίγη ώρα ή καθόλου. Η εικόνα της ψυχικής ευεξίας δίνεται από τα ποσοστά τα οποία νιώθουν ήρεμο ή ευτυχισμένο για όλη ή την περισσότερη ώρα 29,9% και 35,6% αντίστοιχα. Η έλλειψη της ηρεμίας φαίνεται να συναντάται πιο συχνά από την έλλειψη της ευτυχίας. Κοινωνική συνοχή Ο βαθμός στον οποίο ο άνθρωπος νιώθει κοινωνική υποστήριξη από τους γύρω του ανθρώπους μας δίνει μία εικόνα των κοινωνικών διασυνδέσεών του και τη λειτουργία του κοινωνικού ιστού. Το 78,5% νιώθει ότι οι γύρω τους νοιάζονται ή δείχνουν πολύ ή αρκετό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές του, ενώ το 19,4% πιστεύει ότι υπάρχει λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον από τους γύρω τους, κάτι που αυξάνεται με την ηλικία. Για το 37,1% είναι εύκολο ή πολύ εύκολο να έχει πρακτική βοήθεια από τους γείτονές του αν χρειαστεί, αλλά για το 39,6% είναι δύσκολο ή πολύ δύσκολο. Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Γ. Στοματική υγεία «Πολύ καλή ή καλή» στοματική υγεία αναφέρει το 63% των ερωτωμένων. Ένα άλλο 25,4% χαρακτηρίζουν τη στοματική τους υγεία ως «μέτρια», και 11,6% την χαρακτηρίζουν «κακή ή πολύ κακή». Όπως για τη γενική υγεία, έτσι και για τη στοματική υγεία φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να δηλώνουν οι ερωτώμενοι «πολύ καλή ή καλή» στοματική υγεία.

5 4 Δ. Τακτική λήψη φαρμάκων Σε ποσοστό 36,7% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητα να κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων. Οι γυναίκες (40,7%) δήλωσαν αυτό σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες (32,4%), και όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό αυτών που κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας, με τους άνω των 76 ετών να παίρνουν φάρμακα σε ποσοστό 82,7%. Ενδιαφέρον και σε επίρρωση των προαναφερθέντων ευρημάτων υγείας, είναι ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να ΜΗΝ κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων. Κατά τη διερεύνηση των νοσημάτων τα οποία ευθύνονται για την τακτική λήψη φαρμάκων, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι σε 51,4% το πρόβλημα είναι καρδιολογικό/κυκλοφορικού συστήματος, σε 25,9% είναι μεταβολικό/ενδοκρινολογικό, σε 15,9% είναι ορθοπεδικό, σε 9,4% είναι πνευμονολογικό και σε 5% είναι γαστρεντερολογικό/ήπατος. Τα υπόλοιπα νοσήματα ευθύνονται για τακτική λήψη φαρμάκων σε ποσοστά μικρότερα του 5%. Ε. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν τον τελευταίο μήνα αντιμετώπισαν διάφορες δυσκολίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα που να σχετίζονται με την υγεία. Η λύπη ή η στενοχώρια δημιούργησε «σοβαρό ή εξαιρετικά σοβαρό» πρόβλημα στην καθημερινή δραστηριότητα σε 6,9% των ερωτωμένων. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον πόνο ή τη δυσφορία ήταν 4,9%, και για τις δυσκολίες με την εργασία ή τις δουλειές του σπιτιού ήταν 3,9%. «Σοβαρή ή εξαιρετικά σοβαρή» δυσκολία στη μετακίνηση ανέφερε το 3,8% των ερωτωμένων, ενώ ίδια δυσκολία αντιμετώπισε το 3,7% για να συγκεντρωθεί ή να θυμηθεί κάτι, και επίσης 3,7% αντιμετώπισαν ίδια δυσκολία στις καθημερινές τους δραστηριότητες λόγω προβλημάτων στις

6 5 προσωπικές σχέσεις. Τέλος, ένα 2,9% των ερωτωμένων δήλωσαν «σοβαρή ή εξαιρετικά σοβαρή» δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτησή τους (π.χ. πλύσιμο, ντύσιμο). Ακολούθως οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν τον τελευταίο μήνα τους παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα αδυναμίας που να ΜΗΝ τους επέτρεψε να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, και πόσες μέρες διήρκεσε αυτό. Τέτοιο πρόβλημα αδυναμίας/ανικανότητας κατά τον τελευταίο μήνα δήλωσε το 10,2% των ερωτωμένων, με μέσο όρο διάρκειας τις 7,4 ημέρες. Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ύπαρξης του προβλήματος αυτού, ενώ όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ύπαρξης αυτού του προβλήματος. Στ. Κοινωνική συνοχή Στην ερώτηση «πόσο νοιάζονται ή δείχνουν ενδιαφέρον οι γύρω σας για τις δραστηριότητές σας», 79% των ερωτώμενων απάντησαν «πολύ ή αρκετά», 19,5% απάντησαν «λίγο και καθόλου», και 1,5% απάντησαν «δεν ξέρω/δεν είμαι σίγουρος. Ουσιαστικά, δηλαδή, 1 στους 5 έχει έλλειμμα ενδιαφέροντος από τον κοινωνικό του περίγυρο. Είναι ενδιαφέρον και ανησυχητικό, ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα έλλειψης ενδιαφέροντος από τον κοινωνικό περίγυρο, με τους άνω των 76 ετών να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα σε ποσοστό 35%. Στην ερώτηση «κατά πόσο είναι εύκολο να έχετε πρακτική βοήθεια από τους γείτονες αν χρειαστεί», 40,3% δήλωσαν «δύσκολο ή πολύ δύσκολο», 22% δήλωσαν «εφικτό» και 37,7% δήλωσαν «εύκολο ή πολύ εύκολο». Κια εδώ, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι άνω των 76 ετών (46% αυτών δήλωσαν «δύσκολο ή πολύ δύσκολο»).

7 6 Ζ. Κάπνισμα Από τους ερωτώμενους, 46,8% δήλωσαν ότι είναι καπνιστές, 6,9% δήλωσαν πρώην καπνιστές, και 46,3% δήλωσαν ότι δεν καπνίζουν. Από του καπνιστές, 55,4% ήταν άνδρες, και 44,6% ήταν γυναίκες. Οι καπνιστές δήλωσαν ότι κατά μέσο όρο καπνίζουν 24 τσιγάρα την ημέρα. Οι άνδρες καπνιστές καπνίζουν 27,3 τσιγάρα την ημέρα, ενώ οι γυναίκες καπνίστριες καπνίζουν 19,8 τσιγάρα την ημέρα. Τα στοιχεία δείχνουν όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερος ο αριθμός των τσιγάρων την ημέρα που καπνίζουν οι καπνιστές. Η. Κατανάλωση οινοπνεύματος Η κατανάλωση οινοπνεύματος στη βιβλιογραφία καταγράφεται ως συχνότητα κατανάλωσης, και ποσότητα κατανάλωσης ( 1 ποτό = 1 ποτήρι κρασί, ή 1 μικρό ποτήρι μπύρας, ή 1 μικρό ποτήρι αποστάγματος). Στην ερώτηση «πόσες φορές την εβδομάδα συνήθως πίνετε αλκοόλ», 12,4% απάντησαν «κάθε μέρα», 10,6% απάντησαν «3 με 4 φορές», 25% απάντησαν «1 με 2 φορές», 27,2% απάντησαν ότι συνήθως δεν πίνουν εκτός εξαιρέσεων (έξοδοι, γιορτές, κλπ) και τέλος 24,8% δήλωσαν ότι δεν πίνουν ποτέ. Στην ερώτηση «πόσα ποτά καταναλώνετε κατά μέσο όρο κάθε φορά, όταν πίνετε» 19,8% των ανδρών πίνουν πάνω από 3 ποτά και 18,1 % πίνουν 3 ποτά. Οι υπόλοιποι πίνουν λιγότερο από 3 ποτά. Οι γυναίκες, σε ποσοστό 8,7% πίνουν περισσότερα από 2 ποτά, 17,6% πίνουν 2 ποτά, και το υπόλοιπο 73,7 των γυναικών πίνουν λιγότερα από 2 ποτά. Σημειώνεται ότι τα επιστημονικώς συνιστώμενα όρια των επιτρεπόμενων ποτών διαφέρουν σε σχέση με το φύλο, με τις γυναίκες να συνιστάται να καταναλώνουν λιγότερα ποτά. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως οι ερωτώμενοι υποεκτιμούν την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες πίνουν λιγότερο συχνά και λιγότερα ποτά.

8 7 Θ. Διατροφή Σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις υγιεινής διατροφής για κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, 74,3% των ερωτωμένων απάντησαν ότι καταναλώνουν λιγότερες από 5 μερίδες. Αντίστοιχα, 84,5% δήλωσαν ότι καταναλώνουν λιγότερο από 2 φορές την εβδομάδα κάποιο λιπαρό ψάρι (π.χ. σαρδέλες, σκουμπρί, κολιό, σολομό, κλπ). Οι γυναίκες καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες καταναλώνουν κάπως περισσότερο συχνά ψάρι. Κόκκινο κρέας δήλωσαν ότι καταναλώνουν 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα οι 31,8% των ερωτωμένων, ένα άλλο 35,9% δήλωσαν ότι καταναλώνουν 2 φορές την εβδομάδα, 23,9% καταναλώνουν κόκκινο κρέας 1 φορά την εβδομάδα, και 8,4% καταναλώνουν κρέας λιγότερο συχνά από 1 φορά την εβδομάδα. Οι άνδρες καταναλώνουν περισσότερο συχνά κόκκινο κρέας σε σχέση με τις γυναίκες. Ι. Φυσική δραστηριότητα Σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για έντονη φυσική δραστηριότητα ή άσκηση διάρκειας μισής ώρας κατά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, 16,6% των ερωτωμένων δήλωσαν ότι έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα μισής ώρας 5 με 7 φορές την εβδομάδα, με τους άνδρες (19,4%) να υπερτερούν των γυναικών (13,8%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο υποκειμενικής (αναφερόμενης) υγείας είναι ικανοποιητικό, σημειώνεται όμως εδώ ότι η στοματική υγεία υπολείπεται της γενικής υγείας, και στον τομέα της ψυχικής υγείας τα επίπεδα άγχους στο γενικό ενήλικο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα υψηλά, και ακόμα υψηλότερα στην παραγωγική ηλικία, και στις γυναίκες. Επίσης, ενώ τα επίπεδα θλίψης είναι μέτρια, είναι ψηλότερα στις γυναίκες και στους

9 8 ηλικιωμένους. Υποδείχνεται, εκτός από την ανάγκη για ολοκλήρωση του δικτυού υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η αυξημένη ανάγκη υποστήριξης των γυναικών και των ηλικιωμένων, καθώς και μέτρα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών νόσων στις παραγωγικές ηλικίες και στο χώρο εργασίας. Ένας στους τρεις περίπου ερωτώμενους κάνει τακτική λήψη φαρμάκων λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, στοιχείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και ανάλυσης με στόχο τη μείωσης του ποσοστού αυτού. Σοβαρό πρόβλημα σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα της ζωής αντιμετωπίζει μικρό ποσοστό των ενηλίκων, πράγμα που καλεί για στοχοθετημένες δράσεις προς αυτούς. Το έλλειμμα κοινωνικής υποστήριξης ειδικά των υπερηλίκων χρήζει ανάπτυξης σχετικών υπηρεσιών από αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες πρόνοιας και υποστήριξης, τόσο του δημόσιου τομέα όσο και σε συνεργασία με μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Σε σχέση με τις συμπεριφορές υγείας, μια εθνική πολιτική προαγωγής της υγείας θα πρέπει να καθορίζει και εξειδικεύει στόχους για την αντιμετώπιση του καπνίσματος (πρόληψη έναρξης και διακοπή του καπνίσματος), στην πρόληψη της αύξησης κατανάλωσης αλκοόλ, στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και λιπαρών ψαριών, τη μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

10 9 Επίπεδο υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; Πολύ καλή και Καλή 71,0% Μέτρια 20,6% Κακή και Πολύ κακή 8,4% ΣΥΝΟΛΟ Count % Πολύ καλή ,0 Καλή ,0 Μέτρια ,6 Κακή 244 6,2 Πολύ κακή 89 2,2 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΔΞ/ΔΑ 49

11 10 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,7 91, ,6 67,5 79,8 69, , ,7 23,4 7,7 9,1 8,3 7,8 1,0 1,0 16,4 3,8 23,9 6,3 41,7 38,3 34,135,0 30,8 31,0 20,0 14,7 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

12 11 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πολύ καλή , ,1 Καλή , ,4 Μέτρια , ,4 Κακή 111 5, ,6 Πολύ κακή 39 2,0 50 2,5 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,7 39 8,8 18 8,1 Καλή , , , , , , ,9 Μέτρια 49 8,3 54 7, , , , , ,1 Κακή 6 1,0 5 0,7 22 2,7 33 4, , , ,0 Πολύ κακή 0 0,0 2 0,3 9 1,1 10 1,5 16 3,0 22 5, ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

13 12 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,2 86,8 79,4 66,4 33,3 24,1 19,5 16,2 9,5 10,9 4,4 2,3 84,1 84,5 80,1 76,9 70,2 59,5 34,7 33,7 31,6 26,9 19,2 18,4 13,6 10,6 16,6 13,7 13,2 4,7 3,3 2,2 2,3 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

14 13 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , ,5 Καλή , , , ,3 Μέτρια , , , ,9 Κακή ,3 44 7,2 49 3,2 13 1,8 Πολύ κακή 50 5,2 15 2,3 18 1,2 4 0,5 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς Πάνω από Έως εισόδημα Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή 12 25, , , , , , ,5 Καλή 21 44, , , , , , ,0 Μέτρια 9 19, , , , , , ,2 Κακή 5 10, , , ,3 6 1,9 2 1,5 Πολύ κακή 0 0,0 24 8,1 34 3,6 13 1,8 5 1,0 1 0,3 1 0,8 ΣΥΝΟΛΟ , 100, 100, , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

15 14 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,0 75,8 71,9 82,5 81,9 69, ,0 54, ,0 10,0 18,1 6,1 26,5 13,5 29,0 16,8 22,0 14,6 13,4 6,1 2,9 4,7 19,1 11,0 0 Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Δεν πίνω ποτέ Εκτός εξαιρέσεων 1-2 φορές την εβδομάδα 3-4 φορά την εβδομάδα Κάθε μέρα Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

16 15 ΚΑΠΝΙΣΜΑ Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,7 Καλή , , ,3 Μέτρια , , ,5 Κακή 133 7,3 84 4,6 26 9,5 Πολύ κακή 49 2,7 29 1,5 11 4,0 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Δεν πίνω ποτέ Εκτός 1-2 φορές την 3-4 φορά την εξαιρέσεων εβδομάδα εβδομάδα Κάθε μέρα Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,2 Καλή , , , , ,7 Μέτρια , , , , ,1 Κακή ,2 47 4,4 18 1,8 12 2,9 45 9,3 Πολύ κακή 46 4,6 17 1,7 10 1,1 8 1,8 8 1,7 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

17 16 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,6 82,8 82,9 80,1 66,5 71,3 71,5 69, ,9 14,5 14,8 16,7 3,5 2,7 2,3 3,2 22,8 10,7 19,8 8,9 23,2 22,1 5,3 8, φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

18 17 ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,7 Καλή , , , , ,8 Μέτρια , , , , ,8 Κακή 17 2,9 10 2,4 8 2,3 8 2, ,3 Πολύ κακή 4 0,6 1 0,3 0 0,0 2 0,7 61 3,4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,4 Καλή , , ,5 Μέτρια , , ,1 Κακή 188 6,6 20 3,8 31 6,5 Πολύ κακή 71 2,3 8 1,5 7 1,5 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

19 18 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,1 67,2 66,5 78,8 75,7 75,3 62,6 56, ,4 24,1 23,6 8,5 8,7 9,9 18,4 18,7 15,3 5,9 5,9 6,0 25,0 12,4 27,0 16,1 0 < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

20 19 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,6 Καλή , , ,9 Μέτρια , , ,6 Κακή 195 6,3 21 5,4 16 8,8 Πολύ κακή 70 2,2 13 3,3 2 1,1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,2 Καλή , , , , ,7 Μέτρια 52 15, , , , ,0 Κακή 15 4,4 43 4,7 58 4,1 82 8, ,4 Πολύ κακή 5 1,5 10 1,2 27 1,9 35 3,7 12 3,7 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

21 20

22 21 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; Όχι 63,3% Ναι 36,7% ΣΥΝΟΛΟ Count % Ναι ,4 Όχι ,7 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Δ.Ξ./Δ.Α. 38

23 22 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,7 32,4 9,5 11,6 25,3 38,1 59,7 78,4 82,7 62,9 40,7 26,9 21,8 31,9 71,6 47,7 30,9 28,2 21,3 20,6 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από 3000

24 23 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Ναι , ,7 Όχι , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 56 9, , , , , , ,7 Όχι , , , , , , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Ναι , , , ,8 Όχι , , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς Πάνω από Έως εισόδημα Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 15 31, , , , , , ,6 Όχι 32 68, , , , , , ,4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

25 24 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,4 54, ,6 28,8 34,7 25,2 25,5 36,0 28,5 22,8 23,1 28,8 40, Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Δεν πίνω ποτέ Εκτός εξαιρέσεων 1-2 φορές την εβδομάδα 3-4 φορά την εβδομάδα Κάθε μέρα 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά

26 25 ΚΑΠΝΙΣΜΑ Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Count % Count % Count % Ναι , , ,4 Όχι , , ,6 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Δεν πίνω ποτέ Εκτός 1-2 φορές την 3-4 φορά την εξαιρέσεων εβδομάδα εβδομάδα Κάθε μέρα Count % Count % Count % Count % Count % Ναι , , , , ,0 Όχι , , , , ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Ναι , , , , ,9 Όχι , , , , ,1 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

27 26 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,4 35,0 44,4 35,4 43,8 44,2 27,8 28,7 33,5 45,9 53, < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά

28 27 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Count % Count % Count % Ναι , , ,4 Όχι , , ,6 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές Count % Count % Count % Ναι , , ,2 Όχι , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 95 27, , , , ,8 Όχι , , , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

29 28 Που υπάρχει το πρόβλημας υγείας που απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σύστημα/ όργανο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; (ΜΟΝΟ αν ΝΑΙ στην ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; - Πολλαπλή επιλογή) Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό 51,4 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 25,9 Ορθοπεδικό 15,9 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 9,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος Ψυχιατρικό Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό Νεφρολογικό/ Ουρολογικό Οφθαλμολογικό Αγγειακό Δερματικό Κακοήθη Νεοπλασία Γυναικολογικό ΟΡΛ 5,0 4,9 4,7 4,5 3,6 2,5 1,9 1,6 1,4 0,8 Άλλο 13,

30 29 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ * Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό (Έμφραγμα, ΣΝ, Υπόταση, Υπέρταση, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αρρυθμίες, κτλ.) ,4 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό (Σ. Διαβήτης, Υπερλιποπροτειναιμια, διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα,..) ,9 Ορθοπεδικό (Χρόνια πολυαρθρίτιδα, Αρθρο-, Σπονδυλο-, Δισκοπάθειες, Ισχιαλγία, Ουρική Αρθρίτιδα,..) ,9 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό (Φυματίωση, Χρόνια βρογχίτιδα, Άσθμα, Εμφύσημα, κτλ.) 137 9,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος (Έλκος στομάχου/ δωδεκαδακτύλου, Χολολιθίαση -κυστίτιδα, Ηπατοπάθεια..) 73 5,0 Ψυχιατρικό (Κατάθλιψη, Σχιζοφρένια, Συναισθηματικές ψυχώσεις, Νευρώσεις, ) 71 4,9 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό (Επιληψία, Εγκεφαλικό έμφρακτο, Εγκεφαλοπάθειες, Μηνιγγίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Ν. Parkinson,..), 69 4,7 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό (Νεφροπάθεια, Νεφρίτιδα, Λιθίαση, Κυστίτιδα, Υπερπλασία του προστάτη,..) 65 4,5 Οφθαλμολογικό (Γλαύκωμα, Επιπεφυκίτιδα,..) 52 3,6 Αγγειακό (Θρόμβωση, Εμβολή, Κιρσοί, ) 37 2,5 Δερματικό (Εξάνθημα, Έκζεμα, Ψωρίασης, Αφροδίσια,..) 28 1,9 Κακοήθη Νεοπλασία 24 1,6 Γυναικολογικό (Νοσήματα της μήτρας, του κόλπου, του μαστού,..) 20 1,4 ΟΡΛ (Ωτίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Αμυγδαλίτιδα,..) 12 0,8 Άλλο (π.χ. Αλλεργίες) ,2 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

31 30 Που υπάρχει το πρόβλημα υγείας που απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σύστημα/ όργανο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; (ΜΟΝΟ αν ΝΑΙ στην ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; - Πολλαπλή επιλογή) Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό Ορθοπεδικό Πνευμονολογικό/ Βρογχικό Γαστρεντερολογικό και ήπατος Ψυχιατρικό Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό Νεφρολογικό/ Ουρολογικό Οφθαλμολογικό Αγγειακό Δερματικό Κακοήθη Νεοπλασία Γυναικολογικό ΟΡΛ Άλλο 18,7 21,2 9,1 8,4 10,7 4,4 5,8 5,4 4,2 5,0 4,4 3,3 6,0 3,2 4,1 3,2 1,7 1,6 2,4 1,3 2,0 2,4 0,0 0,9 0,8 14,9 11,0 31,4 45,6 59, ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

32 31 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό , ,6 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό , ,4 Ορθοπεδικό 58 9, ,2 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 68 10,7 69 8,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 37 5,8 36 4,4 Ψυχιατρικό 27 4,2 44 5,4 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 28 4,4 41 5,0 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 38 6,0 27 3,3 Οφθαλμολογικό 26 4,1 26 3,2 Αγγειακό 11 1,7 26 3,2 Δερματικό 15 2,4 13 1,6 Κακοήθη Νεοπλασία 13 2,0 11 1,3 Γυναικολογικό 0 0,0 20 2,4 ΟΡΛ 5 0,8 7 0,9 Άλλο 70 11, ,9 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση από τα οποία τα 636 ήταν από ΑΝΔΡΕΣ και 821 από ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΗΛΙΚΙΑ Count % Count % Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό 1 1,8 2 2, , ,1 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 11 19, , , ,9 Ορθοπεδικό 3 5, , , ,6 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 10 17,9 7 8, ,8 14 5,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 1 1,8 6 7,4 15 7,4 13 5,0 Ψυχιατρικό 3 5,4 3 3,7 17 8,3 16 6,2 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 3 5,4 2 2,5 2 1,0 7 2,7 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 2 3,6 1 1,2 2 1,0 6 2,3 Οφθαλμολογικό 1 1,8 0 0,0 2 1,0 7 2,7 Αγγειακό 0 0,0 1 1,2 4 2,0 3 1,2 Δερματικό 6 10,7 6 7,4 6 2,9 4 1,5 Κακοήθη Νεοπλασία 0 0,0 0 0,0 4 2,0 5 1,9 Γυναικολογικό 2 3,6 2 2,5 7 3,4 3 1,2 ΟΡΛ 1 1,8 1 1,2 1 0,5 3 1,2 Άλλο 12 21, , , ,7

33 > Count % Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό , , ,0 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 75 24, , ,1 Ορθοπεδικό 51 16, , ,2 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 28 9, , ,8 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 15 4,8 12 3,4 11 5,9 Ψυχιατρικό 19 6,1 7 2,0 6 3,2 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 15 4,8 18 5, ,3 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 14 4,5 19 5, ,3 Οφθαλμολογικό 8 2,6 19 5,4 15 8,1 Αγγειακό 5 1,6 16 4,6 8 4,3 Δερματικό 1 0,3 4 1,1 1 0,5 Κακοήθη Νεοπλασία 8 2,6 5 1,4 2 1,1 Γυναικολογικό 4 1,3 1 0,3 1 0,5 ΟΡΛ 2 0,6 1 0,3 2 1,1 Άλλο 39 12, , ,9 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση και τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 56 ερωτηματολόγια στην ηλικιακή ομάδα ετών και αντιστοίχως 81 ερωτηματολόγια στην ομάδα 26-35, 204 ερωτηματολόγια στην ομάδα 36-45, 259 ερωτηματολόγια στην ομάδα 46-55, 312 ερωτηματολόγια στην ομάδα 56-65, 349 ερωτηματολόγια στην ομάδα 66-75, 186 ερωτηματολόγια στην ομάδα 76 ετών και άνω.

34 33 Επίπεδο στοματικής υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στοματική υγεία σας σήμερα; Πολύ καλή και Καλή 63,0% Μέτρια 25,4% Κακή και Πολύ κακή 11,6% ΣΥΝΟΛΟ Count % Πολύ καλή ,0 Καλή ,0 Μέτρια ,4 Κακή 305 7,9 Πολύ κακή 144 3,7 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΔΞ/ΔΑ 157

35 34 Επίπεδο στοματικής υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στοματική υγεία σας σήμερα; ,9 80,9 63,8 62,2 68, , ,0 25,7 11,2 12,1 11,9 16,7 2,2 2,4 24,1 7,7 44,8 37,0 37,9 39,1 32,9 33,3 33,8 28,8 27,1 18,2 12,8 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

36 35 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πολύ καλή , ,7 Καλή , ,5 Μέτρια , ,7 Κακή 143 7, ,3 Πολύ κακή 71 3,7 73 3,8 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,6 31 7,4 10 5,2 Καλή , , , , , , ,9 Μέτρια 69 11, , , , , , ,1 Κακή 10 1,7 10 1,4 43 5, , , , ,8 Πολύ κακή 3 0,5 7 1,0 18 2,3 18 2,7 28 5, , ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» HBSC/WHO (Health Behaviour

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον - Οδηγός για εργαζομένους - EΔΠΥΧΕ Περιεχόμενα 1. Γιατί η ψυχική υγεία στην εργασία είναι σημαντική για όλους... σελ. 04 2. Τι μπορείτε να κάνετε για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση)

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Δρ Ελένη Π. Ανδρέου, RD, LD Κλινική Διαιτολόγος Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη , pas de pas d papiers,sažd em sažde? Se Keine Papiere t? Keine Papi, no G.P?Νο I. Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία;, no G. sanida in sanidad? si Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 1 Περιεχόμενα Κοινωνική Απομόνωση 2 Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Κεφάλαιο 1 Η ζωή με διπολική διαταραχή 7 Κεφάλαιο 2 Έχω διπολική διαταραχή; 11 Κεφάλαιο 3 Αναζητώντας τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα