ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

2 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Η σύγχρονη προσέγγιση της υγείας ως η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευζωία (και όχι απλά η απουσία της ασθένειας), θέτει την υγεία και την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Επίσης, θέτει το άτομο και τις ανάγκες του στο προσκήνιο. Ανάγκες οι οποίες εκφράζονται από το ίδιο, και όχι από τους ειδικούς (π.χ. επαγγελματίες υγείας). Η κατανόηση των υποκειμενικών αναγκών υγείας (επίπεδο υγείας και ποιότητα ζωής, και συμπεριφορές υγείας) δίνει τη δυνατότητα ορθολογικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών υγείας. Το παρόν τμήμα της μελέτης διερευνά το υποκειμενικό επίπεδο της υγείας (συμπεριλαμβανομένων της ψυχικής και στοματικής υγείας), την τακτική λήψη φαρμάκων, την ποιότητα της ζωής (δυσκολίες και αδυναμία που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες), την κοινωνική υποστήριξη και τις συμπεριφορές υγείας (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή και φυσική δραστηριότητα). Α. Επίπεδο υγείας Σύμφωνα με τα ευρήματα, πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως «πολύ καλή ή καλή» σε ποσοστό 71%. Ένα άλλο 20,6% χαρακτηρίζουν την υγεία τους «μέτρια», και 8,4% την χαρακτηρίζουν «κακή ή πολύ κακή». Φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να δηλώνουν οι ερωτώμενοι «πολύ καλή ή καλή» υγεία. Σε κλίμακα 0 (= θάνατος) έως 100 (= άριστη κατάσταση υγείας), οι ερωτώμενοι βαθμολόγησαν την υγεία τους με έναν μέσο όρο 76,7. Ειδικότερα, 36,3% βαθμολόγησαν την υγεία τους από 61 έως 80, ενώ 42,7% την βαθμολόγησαν από 81 έως 100.

3 2 Β. Ψυχική υγεία Η ψυχική υγεία του πληθυσμού αποτελεί αναπόσπαστη διάσταση της υγείας, και συμπεριλαμβάνει την απουσία παθολογίας αλλά και τη «θετική» ψυχική υγεία ή ευεξία. Η ψυχική υγεία του πληθυσμού μίας χώρας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξή της. Η μέτρηση της ψυχική υγείας του πληθυσμού συμπεριλαμβάνει τρεις άξονες, ήτοι τη μέτρηση της ψυχολογικής συμπτωματολογίας, τη μέτρηση της ψυχικής ευεξίας και τη μέτρηση της κοινωνικής συνοχής. Ψυχολογική συμπτωματολογία Όσον αφορά στην εμφάνιση ψυχολογικών συμπτωμάτων στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, το άγχος παρουσιάζεται αυξημένο, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Το 33,6% νιώθει πολύ αγχωμένο όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 30,9% νιώθει πολύ αγχωμένο για αρκετή ή κάποια ώρα. Για τους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30,6% και 29,3%, ενώ για τις γυναίκες 37,8% και 33,4%. Παρατηρούμε επίσης ότι το ποσοστό που νιώθει πολύ αγχωμένο όλη ή την περισσότερη ώρα αυξάνεται με την ηλικία, και φτάνει στο ποσοστό 44,6% στην ηλικιακή ομάδα 56-65, μετά από την οποία σημειώνεται απότομη πτώση του ποσοστού στο 29,3%. Στην ερώτηση νιώθετε πολύ λυπημένος/θλιμμένος και τίποτε δεν μπορεί να σας φτιάξει το κέφι; το 12,4% απαντά ότι νιώθει λυπημένο όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 22,7% για αρκετή ώρα ή και κάποιο καιρό. Τα επίπεδα θλίψης είναι ψηλότερα στις γυναίκες όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15,6% και 26,9%, ενώ στους άνδρες είναι 9,5% και 19,4%. Η αύξηση που παρατηρείται με την ηλικία συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία ηλικιακή ομάδα (>76) όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 32,6% και 27,7%. Το 11,4% αντιμετωπίζει προβλήματα στη δουλειά ή τις καθημερινές δραστηριότητες λόγω των παραπάνω συμπτωμάτων άγχους ή θλίψης για όλη ή την περισσότερη ώρα, ενώ το 23,5% για αρκετή ώρα ή για κάποιο καιρό.

4 3 Η εικόνα της ψυχολογικής συμπτωματολογίας του πληθυσμού συμπληρώνεται με τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οινοπνεύματος, η οποία καλύπτεται στην ενότητα Η. Ψυχική ευεξία Όπως αναμένεται από τα αποτελέσματα στην ενότητα της ψυχολογικής συμπτωματολογίας, το 23,5% νιώθει ήρεμο για λίγη ώρα ή καθόλου, ενώ το 19,1% νιώθει ευτυχισμένο για λίγη ώρα ή καθόλου. Η εικόνα της ψυχικής ευεξίας δίνεται από τα ποσοστά τα οποία νιώθουν ήρεμο ή ευτυχισμένο για όλη ή την περισσότερη ώρα 29,9% και 35,6% αντίστοιχα. Η έλλειψη της ηρεμίας φαίνεται να συναντάται πιο συχνά από την έλλειψη της ευτυχίας. Κοινωνική συνοχή Ο βαθμός στον οποίο ο άνθρωπος νιώθει κοινωνική υποστήριξη από τους γύρω του ανθρώπους μας δίνει μία εικόνα των κοινωνικών διασυνδέσεών του και τη λειτουργία του κοινωνικού ιστού. Το 78,5% νιώθει ότι οι γύρω τους νοιάζονται ή δείχνουν πολύ ή αρκετό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές του, ενώ το 19,4% πιστεύει ότι υπάρχει λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον από τους γύρω τους, κάτι που αυξάνεται με την ηλικία. Για το 37,1% είναι εύκολο ή πολύ εύκολο να έχει πρακτική βοήθεια από τους γείτονές του αν χρειαστεί, αλλά για το 39,6% είναι δύσκολο ή πολύ δύσκολο. Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Γ. Στοματική υγεία «Πολύ καλή ή καλή» στοματική υγεία αναφέρει το 63% των ερωτωμένων. Ένα άλλο 25,4% χαρακτηρίζουν τη στοματική τους υγεία ως «μέτρια», και 11,6% την χαρακτηρίζουν «κακή ή πολύ κακή». Όπως για τη γενική υγεία, έτσι και για τη στοματική υγεία φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να δηλώνουν οι ερωτώμενοι «πολύ καλή ή καλή» στοματική υγεία.

5 4 Δ. Τακτική λήψη φαρμάκων Σε ποσοστό 36,7% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητα να κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων. Οι γυναίκες (40,7%) δήλωσαν αυτό σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες (32,4%), και όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό αυτών που κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας, με τους άνω των 76 ετών να παίρνουν φάρμακα σε ποσοστό 82,7%. Ενδιαφέρον και σε επίρρωση των προαναφερθέντων ευρημάτων υγείας, είναι ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να ΜΗΝ κάνουν τακτική λήψη φαρμάκων. Κατά τη διερεύνηση των νοσημάτων τα οποία ευθύνονται για την τακτική λήψη φαρμάκων, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι σε 51,4% το πρόβλημα είναι καρδιολογικό/κυκλοφορικού συστήματος, σε 25,9% είναι μεταβολικό/ενδοκρινολογικό, σε 15,9% είναι ορθοπεδικό, σε 9,4% είναι πνευμονολογικό και σε 5% είναι γαστρεντερολογικό/ήπατος. Τα υπόλοιπα νοσήματα ευθύνονται για τακτική λήψη φαρμάκων σε ποσοστά μικρότερα του 5%. Ε. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν τον τελευταίο μήνα αντιμετώπισαν διάφορες δυσκολίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα που να σχετίζονται με την υγεία. Η λύπη ή η στενοχώρια δημιούργησε «σοβαρό ή εξαιρετικά σοβαρό» πρόβλημα στην καθημερινή δραστηριότητα σε 6,9% των ερωτωμένων. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον πόνο ή τη δυσφορία ήταν 4,9%, και για τις δυσκολίες με την εργασία ή τις δουλειές του σπιτιού ήταν 3,9%. «Σοβαρή ή εξαιρετικά σοβαρή» δυσκολία στη μετακίνηση ανέφερε το 3,8% των ερωτωμένων, ενώ ίδια δυσκολία αντιμετώπισε το 3,7% για να συγκεντρωθεί ή να θυμηθεί κάτι, και επίσης 3,7% αντιμετώπισαν ίδια δυσκολία στις καθημερινές τους δραστηριότητες λόγω προβλημάτων στις

6 5 προσωπικές σχέσεις. Τέλος, ένα 2,9% των ερωτωμένων δήλωσαν «σοβαρή ή εξαιρετικά σοβαρή» δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτησή τους (π.χ. πλύσιμο, ντύσιμο). Ακολούθως οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν τον τελευταίο μήνα τους παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα αδυναμίας που να ΜΗΝ τους επέτρεψε να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, και πόσες μέρες διήρκεσε αυτό. Τέτοιο πρόβλημα αδυναμίας/ανικανότητας κατά τον τελευταίο μήνα δήλωσε το 10,2% των ερωτωμένων, με μέσο όρο διάρκειας τις 7,4 ημέρες. Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ύπαρξης του προβλήματος αυτού, ενώ όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο και το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ύπαρξης αυτού του προβλήματος. Στ. Κοινωνική συνοχή Στην ερώτηση «πόσο νοιάζονται ή δείχνουν ενδιαφέρον οι γύρω σας για τις δραστηριότητές σας», 79% των ερωτώμενων απάντησαν «πολύ ή αρκετά», 19,5% απάντησαν «λίγο και καθόλου», και 1,5% απάντησαν «δεν ξέρω/δεν είμαι σίγουρος. Ουσιαστικά, δηλαδή, 1 στους 5 έχει έλλειμμα ενδιαφέροντος από τον κοινωνικό του περίγυρο. Είναι ενδιαφέρον και ανησυχητικό, ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα έλλειψης ενδιαφέροντος από τον κοινωνικό περίγυρο, με τους άνω των 76 ετών να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα σε ποσοστό 35%. Στην ερώτηση «κατά πόσο είναι εύκολο να έχετε πρακτική βοήθεια από τους γείτονες αν χρειαστεί», 40,3% δήλωσαν «δύσκολο ή πολύ δύσκολο», 22% δήλωσαν «εφικτό» και 37,7% δήλωσαν «εύκολο ή πολύ εύκολο». Κια εδώ, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι άνω των 76 ετών (46% αυτών δήλωσαν «δύσκολο ή πολύ δύσκολο»).

7 6 Ζ. Κάπνισμα Από τους ερωτώμενους, 46,8% δήλωσαν ότι είναι καπνιστές, 6,9% δήλωσαν πρώην καπνιστές, και 46,3% δήλωσαν ότι δεν καπνίζουν. Από του καπνιστές, 55,4% ήταν άνδρες, και 44,6% ήταν γυναίκες. Οι καπνιστές δήλωσαν ότι κατά μέσο όρο καπνίζουν 24 τσιγάρα την ημέρα. Οι άνδρες καπνιστές καπνίζουν 27,3 τσιγάρα την ημέρα, ενώ οι γυναίκες καπνίστριες καπνίζουν 19,8 τσιγάρα την ημέρα. Τα στοιχεία δείχνουν όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερος ο αριθμός των τσιγάρων την ημέρα που καπνίζουν οι καπνιστές. Η. Κατανάλωση οινοπνεύματος Η κατανάλωση οινοπνεύματος στη βιβλιογραφία καταγράφεται ως συχνότητα κατανάλωσης, και ποσότητα κατανάλωσης ( 1 ποτό = 1 ποτήρι κρασί, ή 1 μικρό ποτήρι μπύρας, ή 1 μικρό ποτήρι αποστάγματος). Στην ερώτηση «πόσες φορές την εβδομάδα συνήθως πίνετε αλκοόλ», 12,4% απάντησαν «κάθε μέρα», 10,6% απάντησαν «3 με 4 φορές», 25% απάντησαν «1 με 2 φορές», 27,2% απάντησαν ότι συνήθως δεν πίνουν εκτός εξαιρέσεων (έξοδοι, γιορτές, κλπ) και τέλος 24,8% δήλωσαν ότι δεν πίνουν ποτέ. Στην ερώτηση «πόσα ποτά καταναλώνετε κατά μέσο όρο κάθε φορά, όταν πίνετε» 19,8% των ανδρών πίνουν πάνω από 3 ποτά και 18,1 % πίνουν 3 ποτά. Οι υπόλοιποι πίνουν λιγότερο από 3 ποτά. Οι γυναίκες, σε ποσοστό 8,7% πίνουν περισσότερα από 2 ποτά, 17,6% πίνουν 2 ποτά, και το υπόλοιπο 73,7 των γυναικών πίνουν λιγότερα από 2 ποτά. Σημειώνεται ότι τα επιστημονικώς συνιστώμενα όρια των επιτρεπόμενων ποτών διαφέρουν σε σχέση με το φύλο, με τις γυναίκες να συνιστάται να καταναλώνουν λιγότερα ποτά. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως οι ερωτώμενοι υποεκτιμούν την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες πίνουν λιγότερο συχνά και λιγότερα ποτά.

8 7 Θ. Διατροφή Σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις υγιεινής διατροφής για κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, 74,3% των ερωτωμένων απάντησαν ότι καταναλώνουν λιγότερες από 5 μερίδες. Αντίστοιχα, 84,5% δήλωσαν ότι καταναλώνουν λιγότερο από 2 φορές την εβδομάδα κάποιο λιπαρό ψάρι (π.χ. σαρδέλες, σκουμπρί, κολιό, σολομό, κλπ). Οι γυναίκες καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες καταναλώνουν κάπως περισσότερο συχνά ψάρι. Κόκκινο κρέας δήλωσαν ότι καταναλώνουν 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα οι 31,8% των ερωτωμένων, ένα άλλο 35,9% δήλωσαν ότι καταναλώνουν 2 φορές την εβδομάδα, 23,9% καταναλώνουν κόκκινο κρέας 1 φορά την εβδομάδα, και 8,4% καταναλώνουν κρέας λιγότερο συχνά από 1 φορά την εβδομάδα. Οι άνδρες καταναλώνουν περισσότερο συχνά κόκκινο κρέας σε σχέση με τις γυναίκες. Ι. Φυσική δραστηριότητα Σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για έντονη φυσική δραστηριότητα ή άσκηση διάρκειας μισής ώρας κατά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, 16,6% των ερωτωμένων δήλωσαν ότι έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα μισής ώρας 5 με 7 φορές την εβδομάδα, με τους άνδρες (19,4%) να υπερτερούν των γυναικών (13,8%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο υποκειμενικής (αναφερόμενης) υγείας είναι ικανοποιητικό, σημειώνεται όμως εδώ ότι η στοματική υγεία υπολείπεται της γενικής υγείας, και στον τομέα της ψυχικής υγείας τα επίπεδα άγχους στο γενικό ενήλικο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα υψηλά, και ακόμα υψηλότερα στην παραγωγική ηλικία, και στις γυναίκες. Επίσης, ενώ τα επίπεδα θλίψης είναι μέτρια, είναι ψηλότερα στις γυναίκες και στους

9 8 ηλικιωμένους. Υποδείχνεται, εκτός από την ανάγκη για ολοκλήρωση του δικτυού υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η αυξημένη ανάγκη υποστήριξης των γυναικών και των ηλικιωμένων, καθώς και μέτρα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών νόσων στις παραγωγικές ηλικίες και στο χώρο εργασίας. Ένας στους τρεις περίπου ερωτώμενους κάνει τακτική λήψη φαρμάκων λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, στοιχείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και ανάλυσης με στόχο τη μείωσης του ποσοστού αυτού. Σοβαρό πρόβλημα σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα της ζωής αντιμετωπίζει μικρό ποσοστό των ενηλίκων, πράγμα που καλεί για στοχοθετημένες δράσεις προς αυτούς. Το έλλειμμα κοινωνικής υποστήριξης ειδικά των υπερηλίκων χρήζει ανάπτυξης σχετικών υπηρεσιών από αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες πρόνοιας και υποστήριξης, τόσο του δημόσιου τομέα όσο και σε συνεργασία με μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Σε σχέση με τις συμπεριφορές υγείας, μια εθνική πολιτική προαγωγής της υγείας θα πρέπει να καθορίζει και εξειδικεύει στόχους για την αντιμετώπιση του καπνίσματος (πρόληψη έναρξης και διακοπή του καπνίσματος), στην πρόληψη της αύξησης κατανάλωσης αλκοόλ, στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και λιπαρών ψαριών, τη μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

10 9 Επίπεδο υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; Πολύ καλή και Καλή 71,0% Μέτρια 20,6% Κακή και Πολύ κακή 8,4% ΣΥΝΟΛΟ Count % Πολύ καλή ,0 Καλή ,0 Μέτρια ,6 Κακή 244 6,2 Πολύ κακή 89 2,2 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΔΞ/ΔΑ 49

11 10 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,7 91, ,6 67,5 79,8 69, , ,7 23,4 7,7 9,1 8,3 7,8 1,0 1,0 16,4 3,8 23,9 6,3 41,7 38,3 34,135,0 30,8 31,0 20,0 14,7 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

12 11 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πολύ καλή , ,1 Καλή , ,4 Μέτρια , ,4 Κακή 111 5, ,6 Πολύ κακή 39 2,0 50 2,5 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,7 39 8,8 18 8,1 Καλή , , , , , , ,9 Μέτρια 49 8,3 54 7, , , , , ,1 Κακή 6 1,0 5 0,7 22 2,7 33 4, , , ,0 Πολύ κακή 0 0,0 2 0,3 9 1,1 10 1,5 16 3,0 22 5, ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

13 12 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,2 86,8 79,4 66,4 33,3 24,1 19,5 16,2 9,5 10,9 4,4 2,3 84,1 84,5 80,1 76,9 70,2 59,5 34,7 33,7 31,6 26,9 19,2 18,4 13,6 10,6 16,6 13,7 13,2 4,7 3,3 2,2 2,3 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

14 13 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , ,5 Καλή , , , ,3 Μέτρια , , , ,9 Κακή ,3 44 7,2 49 3,2 13 1,8 Πολύ κακή 50 5,2 15 2,3 18 1,2 4 0,5 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς Πάνω από Έως εισόδημα Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή 12 25, , , , , , ,5 Καλή 21 44, , , , , , ,0 Μέτρια 9 19, , , , , , ,2 Κακή 5 10, , , ,3 6 1,9 2 1,5 Πολύ κακή 0 0,0 24 8,1 34 3,6 13 1,8 5 1,0 1 0,3 1 0,8 ΣΥΝΟΛΟ , 100, 100, , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

15 14 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,0 75,8 71,9 82,5 81,9 69, ,0 54, ,0 10,0 18,1 6,1 26,5 13,5 29,0 16,8 22,0 14,6 13,4 6,1 2,9 4,7 19,1 11,0 0 Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Δεν πίνω ποτέ Εκτός εξαιρέσεων 1-2 φορές την εβδομάδα 3-4 φορά την εβδομάδα Κάθε μέρα Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

16 15 ΚΑΠΝΙΣΜΑ Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,7 Καλή , , ,3 Μέτρια , , ,5 Κακή 133 7,3 84 4,6 26 9,5 Πολύ κακή 49 2,7 29 1,5 11 4,0 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Δεν πίνω ποτέ Εκτός 1-2 φορές την 3-4 φορά την εξαιρέσεων εβδομάδα εβδομάδα Κάθε μέρα Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,2 Καλή , , , , ,7 Μέτρια , , , , ,1 Κακή ,2 47 4,4 18 1,8 12 2,9 45 9,3 Πολύ κακή 46 4,6 17 1,7 10 1,1 8 1,8 8 1,7 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

17 16 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,6 82,8 82,9 80,1 66,5 71,3 71,5 69, ,9 14,5 14,8 16,7 3,5 2,7 2,3 3,2 22,8 10,7 19,8 8,9 23,2 22,1 5,3 8, φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

18 17 ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,7 Καλή , , , , ,8 Μέτρια , , , , ,8 Κακή 17 2,9 10 2,4 8 2,3 8 2, ,3 Πολύ κακή 4 0,6 1 0,3 0 0,0 2 0,7 61 3,4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,4 Καλή , , ,5 Μέτρια , , ,1 Κακή 188 6,6 20 3,8 31 6,5 Πολύ κακή 71 2,3 8 1,5 7 1,5 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

19 18 Επίπεδο υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα; ,1 67,2 66,5 78,8 75,7 75,3 62,6 56, ,4 24,1 23,6 8,5 8,7 9,9 18,4 18,7 15,3 5,9 5,9 6,0 25,0 12,4 27,0 16,1 0 < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

20 19 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές Count % Count % Count % Πολύ καλή , , ,6 Καλή , , ,9 Μέτρια , , ,6 Κακή 195 6,3 21 5,4 16 8,8 Πολύ κακή 70 2,2 13 3,3 2 1,1 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,2 Καλή , , , , ,7 Μέτρια 52 15, , , , ,0 Κακή 15 4,4 43 4,7 58 4,1 82 8, ,4 Πολύ κακή 5 1,5 10 1,2 27 1,9 35 3,7 12 3,7 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

21 20

22 21 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; Όχι 63,3% Ναι 36,7% ΣΥΝΟΛΟ Count % Ναι ,4 Όχι ,7 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Δ.Ξ./Δ.Α. 38

23 22 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,7 32,4 9,5 11,6 25,3 38,1 59,7 78,4 82,7 62,9 40,7 26,9 21,8 31,9 71,6 47,7 30,9 28,2 21,3 20,6 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από 3000

24 23 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Ναι , ,7 Όχι , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 56 9, , , , , , ,7 Όχι , , , , , , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Ναι , , , ,8 Όχι , , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς Πάνω από Έως εισόδημα Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 15 31, , , , , , ,6 Όχι 32 68, , , , , , ,4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

25 24 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,4 54, ,6 28,8 34,7 25,2 25,5 36,0 28,5 22,8 23,1 28,8 40, Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Δεν πίνω ποτέ Εκτός εξαιρέσεων 1-2 φορές την εβδομάδα 3-4 φορά την εβδομάδα Κάθε μέρα 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά

26 25 ΚΑΠΝΙΣΜΑ Όχι καπνιστές Καπνιστές Πρότεροι καπνιστές Count % Count % Count % Ναι , , ,4 Όχι , , ,6 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Δεν πίνω ποτέ Εκτός 1-2 φορές την 3-4 φορά την εξαιρέσεων εβδομάδα εβδομάδα Κάθε μέρα Count % Count % Count % Count % Count % Ναι , , , , ,0 Όχι , , , , ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Ναι , , , , ,9 Όχι , , , , ,1 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

27 26 Ύπαρξη προβλήματος υγείας που να απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; 100 ΝΑΙ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ,4 35,0 44,4 35,4 43,8 44,2 27,8 28,7 33,5 45,9 53, < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά

28 27 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ < 5 μερίδες 5 μερίδες > 5 μερίδες Count % Count % Count % Ναι , , ,4 Όχι , , ,6 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ < 2 φορές 2 φορές > 2 φορές Count % Count % Count % Ναι , , ,2 Όχι , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5-7 φορές 3-4 φορές 2 φορές 1 φορά < μία φορά Count % Count % Count % Count % Count % Ναι 95 27, , , , ,8 Όχι , , , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

29 28 Που υπάρχει το πρόβλημας υγείας που απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σύστημα/ όργανο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; (ΜΟΝΟ αν ΝΑΙ στην ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; - Πολλαπλή επιλογή) Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό 51,4 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 25,9 Ορθοπεδικό 15,9 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 9,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος Ψυχιατρικό Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό Νεφρολογικό/ Ουρολογικό Οφθαλμολογικό Αγγειακό Δερματικό Κακοήθη Νεοπλασία Γυναικολογικό ΟΡΛ 5,0 4,9 4,7 4,5 3,6 2,5 1,9 1,6 1,4 0,8 Άλλο 13,

30 29 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ * Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό (Έμφραγμα, ΣΝ, Υπόταση, Υπέρταση, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αρρυθμίες, κτλ.) ,4 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό (Σ. Διαβήτης, Υπερλιποπροτειναιμια, διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα,..) ,9 Ορθοπεδικό (Χρόνια πολυαρθρίτιδα, Αρθρο-, Σπονδυλο-, Δισκοπάθειες, Ισχιαλγία, Ουρική Αρθρίτιδα,..) ,9 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό (Φυματίωση, Χρόνια βρογχίτιδα, Άσθμα, Εμφύσημα, κτλ.) 137 9,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος (Έλκος στομάχου/ δωδεκαδακτύλου, Χολολιθίαση -κυστίτιδα, Ηπατοπάθεια..) 73 5,0 Ψυχιατρικό (Κατάθλιψη, Σχιζοφρένια, Συναισθηματικές ψυχώσεις, Νευρώσεις, ) 71 4,9 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό (Επιληψία, Εγκεφαλικό έμφρακτο, Εγκεφαλοπάθειες, Μηνιγγίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Ν. Parkinson,..), 69 4,7 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό (Νεφροπάθεια, Νεφρίτιδα, Λιθίαση, Κυστίτιδα, Υπερπλασία του προστάτη,..) 65 4,5 Οφθαλμολογικό (Γλαύκωμα, Επιπεφυκίτιδα,..) 52 3,6 Αγγειακό (Θρόμβωση, Εμβολή, Κιρσοί, ) 37 2,5 Δερματικό (Εξάνθημα, Έκζεμα, Ψωρίασης, Αφροδίσια,..) 28 1,9 Κακοήθη Νεοπλασία 24 1,6 Γυναικολογικό (Νοσήματα της μήτρας, του κόλπου, του μαστού,..) 20 1,4 ΟΡΛ (Ωτίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Αμυγδαλίτιδα,..) 12 0,8 Άλλο (π.χ. Αλλεργίες) ,2 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

31 30 Που υπάρχει το πρόβλημα υγείας που απαιτεί τακτική λήψη φαρμάκων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σύστημα/ όργανο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; (ΜΟΝΟ αν ΝΑΙ στην ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο είναι απαραίτητο να παίρνετε τακτικά φάρμακα; - Πολλαπλή επιλογή) Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό Ορθοπεδικό Πνευμονολογικό/ Βρογχικό Γαστρεντερολογικό και ήπατος Ψυχιατρικό Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό Νεφρολογικό/ Ουρολογικό Οφθαλμολογικό Αγγειακό Δερματικό Κακοήθη Νεοπλασία Γυναικολογικό ΟΡΛ Άλλο 18,7 21,2 9,1 8,4 10,7 4,4 5,8 5,4 4,2 5,0 4,4 3,3 6,0 3,2 4,1 3,2 1,7 1,6 2,4 1,3 2,0 2,4 0,0 0,9 0,8 14,9 11,0 31,4 45,6 59, ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

32 31 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό , ,6 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό , ,4 Ορθοπεδικό 58 9, ,2 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 68 10,7 69 8,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 37 5,8 36 4,4 Ψυχιατρικό 27 4,2 44 5,4 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 28 4,4 41 5,0 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 38 6,0 27 3,3 Οφθαλμολογικό 26 4,1 26 3,2 Αγγειακό 11 1,7 26 3,2 Δερματικό 15 2,4 13 1,6 Κακοήθη Νεοπλασία 13 2,0 11 1,3 Γυναικολογικό 0 0,0 20 2,4 ΟΡΛ 5 0,8 7 0,9 Άλλο 70 11, ,9 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση από τα οποία τα 636 ήταν από ΑΝΔΡΕΣ και 821 από ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΗΛΙΚΙΑ Count % Count % Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό 1 1,8 2 2, , ,1 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 11 19, , , ,9 Ορθοπεδικό 3 5, , , ,6 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 10 17,9 7 8, ,8 14 5,4 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 1 1,8 6 7,4 15 7,4 13 5,0 Ψυχιατρικό 3 5,4 3 3,7 17 8,3 16 6,2 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 3 5,4 2 2,5 2 1,0 7 2,7 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 2 3,6 1 1,2 2 1,0 6 2,3 Οφθαλμολογικό 1 1,8 0 0,0 2 1,0 7 2,7 Αγγειακό 0 0,0 1 1,2 4 2,0 3 1,2 Δερματικό 6 10,7 6 7,4 6 2,9 4 1,5 Κακοήθη Νεοπλασία 0 0,0 0 0,0 4 2,0 5 1,9 Γυναικολογικό 2 3,6 2 2,5 7 3,4 3 1,2 ΟΡΛ 1 1,8 1 1,2 1 0,5 3 1,2 Άλλο 12 21, , , ,7

33 > Count % Count % Count % Καρδιολογικό/ Κυκλοφορικό , , ,0 Μεταβολικό/ Ενδοκρινολογικό 75 24, , ,1 Ορθοπεδικό 51 16, , ,2 Πνευμονολογικό/ Βρογχικό 28 9, , ,8 Γαστρεντερολογικό και ήπατος 15 4,8 12 3,4 11 5,9 Ψυχιατρικό 19 6,1 7 2,0 6 3,2 Νευρολογικό/ Εγκεφαλικό 15 4,8 18 5, ,3 Νεφρολογικό/ Ουρολογικό 14 4,5 19 5, ,3 Οφθαλμολογικό 8 2,6 19 5,4 15 8,1 Αγγειακό 5 1,6 16 4,6 8 4,3 Δερματικό 1 0,3 4 1,1 1 0,5 Κακοήθη Νεοπλασία 8 2,6 5 1,4 2 1,1 Γυναικολογικό 4 1,3 1 0,3 1 0,5 ΟΡΛ 2 0,6 1 0,3 2 1,1 Άλλο 39 12, , ,9 * Η ανάλυση πραγματοποιείται βάση των ερωτηματολογίων που είχαν θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση και τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 56 ερωτηματολόγια στην ηλικιακή ομάδα ετών και αντιστοίχως 81 ερωτηματολόγια στην ομάδα 26-35, 204 ερωτηματολόγια στην ομάδα 36-45, 259 ερωτηματολόγια στην ομάδα 46-55, 312 ερωτηματολόγια στην ομάδα 56-65, 349 ερωτηματολόγια στην ομάδα 66-75, 186 ερωτηματολόγια στην ομάδα 76 ετών και άνω.

34 33 Επίπεδο στοματικής υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στοματική υγεία σας σήμερα; Πολύ καλή και Καλή 63,0% Μέτρια 25,4% Κακή και Πολύ κακή 11,6% ΣΥΝΟΛΟ Count % Πολύ καλή ,0 Καλή ,0 Μέτρια ,4 Κακή 305 7,9 Πολύ κακή 144 3,7 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΔΞ/ΔΑ 157

35 34 Επίπεδο στοματικής υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στοματική υγεία σας σήμερα; ,9 80,9 63,8 62,2 68, , ,0 25,7 11,2 12,1 11,9 16,7 2,2 2,4 24,1 7,7 44,8 37,0 37,9 39,1 32,9 33,3 33,8 28,8 27,1 18,2 12,8 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

36 35 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πολύ καλή , ,7 Καλή , ,5 Μέτρια , ,7 Κακή 143 7, ,3 Πολύ κακή 71 3,7 73 3,8 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 ΔΞ/ΔΑ ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , ,6 31 7,4 10 5,2 Καλή , , , , , , ,9 Μέτρια 69 11, , , , , , ,1 Κακή 10 1,7 10 1,4 43 5, , , , ,8 Πολύ κακή 3 0,5 7 1,0 18 2,3 18 2,7 28 5, , ,0 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,0 ΔΞ/ΔΑ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι...

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι... Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Κάρτα Υγείας. Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Προσωπική Κάρτα Υγείας. Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο των Ορέων Νοµαρχία Ηρακλείου Προσωπική Κάρτα Υγείας Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα Το κάπνισμα του τσιγάρου είναι η πιο διαδεδομένη μορφή κατανάλωσης του καπνού. Πρόκειται για μια συνήθεια που σε αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2011 ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2011 ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ'' Έντυπο ΕΕ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2011 ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσεων Α ή α µέλους του νοικοκυριού Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα. 2.061 άτομα, πανελλαδικά. 28 & 29 Απριλίου 2011. Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 2,16% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Ταυτότητα. 2.061 άτομα, πανελλαδικά. 28 & 29 Απριλίου 2011. Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 2,16% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% Ταυτότητα Σκοπός έρευνας Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, βάση της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-2014 Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Υγιεινή διατροφή Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ομάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαμηλού επιπέδου Διδακτικός στόχος: κατανόηση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Scoliosis Spine Laser Center

Scoliosis Spine Laser Center SRS-22r Ερωτηματολόγιο Ασθενούς Όνομα Ασθενούς: Όνομα Επώνυμο Ημ/νία: Ημ. Γέννησης: Ηλικία: + ΜΜ ΗΗ ΕΕ ΜΜ ΗΗ ΕΕ Έτη Μήνες Ιατρικός Φάκελος #: ΟΔΗΓΙΕΣ: Εκτιμούμε προσεκτικά την κατάσταση της μέσης /πλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI Γιάννης Τούντας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) Αποτελέσματα από «Επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος βάρους στην Κύπρο και διαπίστωση των διατροφικών συνηθειών του Κύπριου πολίτη" του Συνδέσμου ιαιτολόγων και ιατροφολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Πρόληψη: από τη θεωρία στην πράξη: νέες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) Το κάπνισμα στην Ελλάδα Καρακατσάνη Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.ΜΕ.ΝΟ Είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Σε συνεργασία με τη Δημοτική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Kαρδιαγγειακά Nοσήματα και Ðαράγοντες Kινδύνου

Kαρδιαγγειακά Nοσήματα και Ðαράγοντες Kινδύνου Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & ιατροφής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο 71 003, Κρήτη - Τηλ. 2810-394758, email: kliniki.diatrofis@med.uoc.gr Kαρδιαγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο)

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο) Θέμα Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών του Γυμνασίου (ερωτηματολόγιο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Διατροφική πυραμίδα (Λαμπρινουδάκη Μαρία, Βαλενστάιν Μαρία) 2. Κυρίως θέμα (ερωτηματολόγιο) (Μουτζούρη

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ευηµερία σας

Η υγεία και η ευηµερία σας Η υγεία και η ευηµερία σας Το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. Οι πληροφορίες σας θα µας βοηθήσουν να εξακριβώσουµε πώς αισθάνεστε και πόσο καλά µπορείτε να ασχοληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θέμα της εργασίας μας είναι η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ασχοληθήκαμε με τις διατροφικές συνήθειες των αθλητών από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα. Βρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Το παρόν είναι μια καλά οργανωμένη μελέτη σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ), στόχος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Αίτιο Χαλάρωση σφιγκτήρα κατώτερου οισοφάγου Συχνή παλινδρόμηση (μετακίνηση προς τα πάνω) υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο φόρμα και φέρτε το μαζί σας στην πρώτη συνεδρία σας. Οι πληροφορίες που δίνετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα διευκολύνουν ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Έχετε δυσκολία στην αναπνοή πιο συχνά από άτομα της ηλικίας σας; Βήχετε τις πιο πολλές ημέρες; Όταν βήχετε έχετε βλέννα ή φλέμα; Είστε τουλάχιστον 40 ετών; Είστε νυν ή πρώην καπνιστής; Εάν απαντήσετε ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «Δεν ζω με την Νόσο του Crohn. Αυτή ζει μαζί μου» Amy Tracher Psy.D Ph.d, ασθενής και συγγραφέας του «Coping with Crohn s Disease: Manage Your Physical Symptoms and Overcome

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα: Υπό την Αιγίδα: Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας 1 ΣΚΟΠΟΣ: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα 40 65 ετών. ΑΤΟΜΑ 40 65 ΕΤΩΝ: Αυξημένοι παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Τηλ: 210 5294945

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Τηλ: 210 5294945 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Τηλ: 210 5294945 Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα, Η Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Μαρία Μπασκίνη-Αρσένη, MSc, RD Κλινική ιαιτολόγος, Ειδική ιατροφολόγος Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων 11 εκεµβρίου 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Προγράμματος Πρόληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές & η αντιμετώπιση τους

Διατροφικές Διαταραχές & η αντιμετώπιση τους Διατροφικές Διαταραχές & η αντιμετώπιση τους www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Αρτηριακή Υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια και ενώ το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, συστολική πάνω από 150 mmhg και διαστολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Μαρράς Σωτήρης Τάξη: Α Λυκείου Έτος: 2013-2014 Περίγραμμα παρουσίασης: Τα βασικά αίτια της παχυσαρκίας. Oι συνέπειες της παχυσαρκίας. Oι τρόποι αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι. Συνήθιζαν να καπνίζουν πίπα ή πούρο. Με την άφιξη των πρώτων ευρωπαίων στην αμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» Παρακαλούμε να απαντήσετε ανώνυμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.Καπνίζεις; Αν ναι γιατί; 2. Αν καπνίζεις πότε

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%)

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%) Εισαγωγή Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία ξεκινά συνήθως η χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών νόμιμων και παράνομων. Αν και οι περισσότεροι έφηβοι πειραματίζονται με τις ουσίες ή τις χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 13 ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT ΘΕΜΑ:ΥΓΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΤΑΞΗ Α1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1)ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ- ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 2)AIDS 3)ΜΗΝΙΣΚΟΣ 4)ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ &

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Νοέµβριος 2007) ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των ερωτώµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Υγείας της Πάτρας

Ταυτότητα Υγείας της Πάτρας Ταυτότητα Υγείας της Πάτρας Έρευνα-Μελέτη για την Αποτύπωση της Ταυτότητας Υγείας της Πόλης της Πάτρας Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Μονάδα Σχεδιασμού και Πολιτικής Υγείας, Τομέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα