ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8570/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α και Β τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προ σανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β και Γ τά ξης Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 89/2014 (Α 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5. Τη με αριθμ. 3/ πράξη του Δ.Σ. του Ινστι τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α και Β τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β και Γ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: Σκοπός του ΠΣ είναι η αποτελεσματική μάθηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των εφαρμογών της Φυσικής, με στόχο τη καλλιέργεια ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), για τη εισαγωγή στο Πανε πιστήμιο, για την είσοδο στον εργασιακό στίβο και τη διαρκή επαγγελματική ανέλιξη, και κυρίως ικανοτήτων για την ενεργό πολιτειότητα. Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Φυ σικής Γενικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Λυκειακή εκπαίδευση είναι η διαμόρφωση των μορφωμένων μα θητών / μελλοντικών πολιτών (επιδιωκόμενες στάσεις), με γνώση των αρχών και των νόμων που διέπουν το φυσικό κόσμο, κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των τεχνολογικών εφαρμογών αυτών των αρχών και νόμων, αλλά και δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής τους στο κοινωνικό χώρο και την επικοι νωνία. Αυτός ο στόχος αφορά σε όλους τους μαθητές / μελλοντικούς πολίτες. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 1ος: Τα περιεχόμενα των αναλυτικών προ γραμμάτων να επιδιώκουν τον εγγραμματισμό στη Φυσική (Literacy in Physics). Τα περιεχόμενα των Προ γραμμάτων Σπουδών αναμένεται να υποστηρίξουν την μετάβαση από την Φυσική Επιστήμη στη σχολική εκδοχή της. ΣΤΟΧΟΣ 2ος: Η αξιοποίηση των ιδεών και των διασυν δέσεων που σχηματικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως STEML (ΦΥ.Τ.ΕΜ.ΜΑ.Γ) όπου τα αρχικά σημαίνουν: S: ΦΥΣΙΚΗ Τ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (εφαρμογές της Φυσικής στην τε χνολογία, αλλά και αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης, όπως με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, των απτήρων και των αισθητήρων) Ε: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (κατασκευαστικές εφαρ μογές της επιστήμης αλλά και hands on activities στο εργαστήριο και την τάξη) Μ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (τα απαραίτητα για τη Φυσική) L: ΓΛΩΣΣΑ (αξιοποίηση της νεοελληνικής στο επιστη μονικό λεξιλόγιο, αλλά και στην επιστημονική «ρητορική» και επικοινωνία).

2 2706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Επιστημονική μέθοδος-πείραμα και μέτρηση. Θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη Διαστάσεις μεγεθών Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη Βασικές έννοιες διανυσμάτων (μέτρο, κατεύθυνση) άθροισμα συγγραμμικών και κάθετων διανυσμάτων). Γραφικές Παραστάσεις φυσικών μεγεθών. Μεταβολή φυσικού μεγέθους και ρυθμός μεταβολής. Να περιγράφουν τα βασικά βήματα της επιστημονικής μεθόδου. Να διατυπώνουν τι είναι φυσικό μέγεθος και να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα τηςμέτρησηςενός φυσικού μεγέθους. Να κατανομάζουν τα θεμελιώδη μεγέθη και να περιγράφουν πως ορίζονται οι μονάδες τους στο S.I. Να προσδιορίζουν τις μονάδες των παραγώγων μεγεθών χρησιμοποιώντας τη διαστατική ανάλυση. Να διατυπώνουν τι είναι ακρίβεια και τι σφάλμα σε μια μέτρηση. Να διατυπώνουν τι είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος και να δίνουν παραδείγματα Να διατυπώνουν τι είναι διανυσματικό μέγεθος και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του. Να προσθέτουν γραφικά δύο διανύσματα και να υπολογίζουν το μέτρο και τη διεύθυνση της συνισταμένης δύο κάθετων διανυσμάτων. Να μετασχηματίζουν αριθμητικά δεδομένα σε διαγράμματα της μορφής ψ=αχ+β, ψ=αχ2 +βχ και αντίστροφα και να αντλούν πληροφορίες από αυτά. ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Αναφορά και περιγραφή μονόμετρων και διανυσματικών μεγεθών. Ερώτηση στη τάξη «τα διάφορα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους, είναι μέσο επικοινωνίας και συνεννόησης των ανθρώπων;» Να ορίζουν και να υπολογίζουν τη μεταβολή και το ρυθμό μεταβολής ενός φυσικού μεγέθους. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Κατασκευή διαγραμμάτων της μορφής ψ=αχ+β, ψ=αχ2 +βχ. Πυθαγόρειο θεώρημα. Ορισμός συνημιτόνου, ημιτόνου, εφαπτομένης. Μονάδες θεμελιωδών μεγεθών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Πείραμα: μέτρηση μήκους, μάζας, χρόνου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ: Α.ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2707 Β.ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Υπολογισμός μέτρου και διεύθυνσης της συνισταμένης των δύο καθέτων διανυσμάτων. Κατασκευή διαγραμμάτων με λογισμικό (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Μετρήσεις. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Η αναγκαιότητα των μετρήσεων. Πως φθάσαμε στο S.I ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ α 2 =β 2 +γ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Επίλυση απλών ασκήσεων,υπολογισμού μέτρου και διεύθυνσης της συνισταμένης συγγραμμικών και δύο καθέτων διανυσμάτων. Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών με αντικείμενο τις μετρήσεις και τις μονάδες φυσικών μεγεθών.

4 2708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το κεφάλαιο αναπτύσσεται σε 7 ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ γνωρίσουν την επιστημονική μέθοδο. προσεγγίσουν ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους της Φυσικής γνωρίσουν τη χρήση των ποσοτικών μεθόδων και του πειραματισμού και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες με το χειρισμό οργάνων, διατάξεων και συσκευών. αποσαφηνίζουν τις επιστημονικές τους ιδέες, αξιοποιώντας την επιστημονική ορολογία εκφραζόμενοι στη καθημερινή γλώσσα να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία και ικανότητα επικοινωνίας και να ανακαλούν στη μνήμη τους ένα πρόβλημα του οποίου γνωρίζουν τη λύση και που το θεωρούν ανάλογο με το προς επίλυση πρόβλημα αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος ENOTHTA 1.1: H έννοια της δύναμης Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 1 ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ γνωρίσουν την επιστημονική μέθοδο πραγμάτευσης της έννοιας δύναμη. προσεγγίσουν ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά της έννοιας της δύναμης, βασικές έννοιες και τον νόμο του Hooke. να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.ΜΑ.Γ (στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται συσχετίσεις [ΦΥ- Γ] με την αναφορά παραδειγμάτων επίδρασης δυνάμεων και αλληλεπιδράσεων σωμάτων και [ΦΥ-ΜΑ] που αφορούν το διανυσματικό χειρισμό των δυνάμεων) αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει η έννοια της δύναμης σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος κατανοήσουν το νόημα του καταμερισμού του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2709 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δύναμη και αλληλεπιδράσεις Να περιγράφουν την δύναμη, αποτέλεσμα του τρόπου επίδρασης ενός Ο διανυσματικός χαρακτήρας της δύναμης σώματος σε ένα άλλο σώμα(αλληλεπίδραση), και να χρησιμοποιούν Νόμος του Hooke. παραδείγματα για να δείξουν ότι οι δυνάμεις προκαλούν μεταβολή της κινητικής Μέτρησης δύναμης. κατάστασης των σωμάτων καθώς και παραμόρφωση αυτών.. Να περιγράφουν τα διανυσματικά χαρακτηριστικά μιας δύναμης. Να διατυπώνουν τον νόμο του Hooke και να τον χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την δύναμη που ασκείται σε ένα ελατήριο. Να περιγράφουν πως μετράται μια δύναμη και να αναφέρουν χαρακτηριστικά μεγέθη δυνάμεων. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Eπίδειξη στην τάξη: «Μετακίνηση αντικειμένων με επίδραση εξωτερικού αιτίου (π.χ με σπρώξιμο ή με μαγνήτη)» Τι συμβαίνει; Eπίδειξη στην τάξη: «Ελατήρια».Τι συμβαίνει; ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Διανυσματικά μεγέθη. Μονάδες μεγεθών. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την προσομοίωση. Δύναμη κίνηση Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν προσομοίωση με θέμα τα ελατήρια. Δημιουργία προσομοίωσης Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την προσομοίωση. Eλατήρια Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την προσομοίωση. Χρήση λογισμικού σχετικού με τη σύνθεση δυνάμεων Πείραμα : ΝόμοςHooke. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλεψη / αποτελέσματα της εφαρμογής δυνάμεων σε ένα σώμα. Σύνθεση δυνάμεων με λογισμικό προσομοίωσης. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙ. Η χρήση των ελατηρίων. Από τον ζυγό (κανταράκι) στα ελατήρια του γυμναστηρίου.

6 2710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αμορτισέρ αυτοκινήτων. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) H προσωπικότητα του Γαλιλαίου. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ F= -kx ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) Επίλυση απλών ασκήσεων που στηρίζονται στον Νόμο του Hooke. - Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών εφαρμόζοντας τον Νόμο του Hooke και τις διάφορες εφαρμογές αυτού στην καθημερινότητα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2711 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ENOTHTA 1.2: Σύνθεση δυνάμεων Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 1 ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.ΜΑ.Γ (στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ-ΜΑ] και συγκεκριμένα διασύνδεση της φυσικής με τα διανύσματα, καθώς και συσχετίσεις [ΦΥ-Γ] στην απόδοση των όρων συνισταμένη και συνιστώσες). αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει ησύνθεση δυνάμεων σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Συνισταμένη δύναμη Να δίνουν παραδείγματα από τα οποία να φαίνεται ότι η συνισταμένη δύο η Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων περισσοτέρων δυνάμεων προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα αν αντικαταστήσει τις Σύνθεση δύο καθέτων δυνάμεων δυνάμεις από τις οποίες έχει προκύψει. Ανάλυση δύναμης σε δύο κάθετες συνιστώσες. Να υπολογίζουν τo μέτρο της συνισταμένης συγγραμμικών δυνάμεων Να υπολογίζουν τo μέτρο και τη διεύθυνση της συνισταμένης δύο καθέτων δυνάμεων Να αναλύουν μια δύναμη σε δύο κάθετες συνιστώσες και να υπολογίζουν το μέτρο τους. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επίδειξη φωτογραφιών ή video που απεικονίζεται η «μετακίνηση ενός κιβωτίου με τον ίδιο τρόπο, μέσω σχοινιών με είναι δυνατή με ένα ή δύο άτομα» Τι συμβαίνει ; Επίδειξη φωτογραφιών ή video που απεικονίζεται η «κίνηση ενός σιδηροδρομικού συρμού με τον ίδιο τρόπο γίνεται με τη βοήθεια μίας ή δύο μηχανών» ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η δύναμη ως διάνυσμα. Υπολογισμός συνισταμένης δυο καθέτων διανυσμάτων.

8 2712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν μία προσομοίωση από ελεύθερο λογισμικό. Δημιουργία προσομοίωσης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλεψη / αποτελέσματα της εφαρμογής σε ένα σώμα, δυνάμεων και κατόπιν της συνισταμένης αυτών. Λύση προβλημάτων με δυνάμεις και τη συνισταμένη τους ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Η κίνηση αυτοκινήτου στους δύο και στους τέσσερις τροχούς. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) «Βάλε και σύ ένα χεράκι» είναι μια λαϊκή έκφραση που χαρακτηρίζει μια σειρά ενεργειών. Συσχέτιση με την : Σύνθεση δυνάμεων. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ F=F+F 1 2 F ημθ F F συνθ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) Επίλυση απλών ασκήσεων, εύρεσης συνισταμένης δυνάμεων. Αναφορά παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2713 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ENOTHTA 1. 3: Είδη Δυνάμεων. Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 1 ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ THΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οι μαθητές θα πρέπει. να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.Τ.ΜΑ.Γ (Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ-ΕΜ] και συγκεκριμένα τεχνολογικές και μηχανολογικές εφαρμογές των τριβών). αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο που παίζουν τα διάφορα είδη δυνάμεων σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δυνάμεις από επαφή. Δυνάμεις από απόσταση. Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή ολίσθησης Υπολογισμός της τριβής ολίσθησης Αποτελέσματα τριβής Να αναγνωρίζουν ποιες δυνάμεις είναι δυνάμεις από επαφή και ποιες από απόσταση και να δίνουν παραδείγματα. Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα για διάφορες περιπτώσεις στο επίπεδο. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της κάθετης δύναμης. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της τριβής και να αναφέρουν φαινόμενα καθημερινότητας που η τριβή παίζει καθοριστικό ρόλο. Να εξηγούν τη διάκριση μεταξύ στατικής τριβής και τριβής ολισθήσεως. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επίδειξη στη τάξη: «Σπρώξιμο ενός σώματος με το χέρι» Τι συμβαίνει; Τι δύναμη μπορεί να είναι αυτή ; Επίδειξη στη τάξη: «Ελξη μεταλλικού σώματος από μαγνήτη» Τι συμβαίνει; Τι δύναμη μπορεί να είναι αυτή ; Πώς περπατάμε; Δύναμη ελατηρίου. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η δύναμη ως διάνυσμα. Ανάλυση δυνάμεων σε κάθετες συνιστώσες.

10 2714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι 4 θεμελιώδεις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις στη Φύση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Μελέτη των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η τριβή ολίσθησης (παραπομπή σε πειραματική διαδικασία) Δημιουργία προσομοίωσης Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν σχετική προσομοίωση με χρήση ελεύθερου λογισμικού. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Υπολογισμός της τριβής ολίσθησης Ερμηνεία ης τριβής ολίσθησης με λογισμικό προσομοίωσης των διαδικασιών του μικρόκοσμου ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Ελαστικά αυτοκινήτων Λιπαντικά ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Η χημεία των λιπαντικών ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ T = μ N ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) - Επίλυση απλών ασκήσεων υπολογισμού τριβής ολίσθησης. Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών για την στατική τριβή και την τριβή ολίσθησης.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2715 ENOTHTA 1.4: Νόμος παγκόσμιας έλξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ. ΜΑ.Γ (στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ Γ] για τη διατύπωση επιστημονικής ορολογίας και επεξηγήσεων με καθημερινή γλώσσα). εμπλακούν στο καταμερισμό του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ηέννοια της μάζας/ ύλης. Να ορίζουν το πεδίο, και να μπορούν να δώσουν εννοιολογικό παράδειγμα. H έννοια του πεδίου Να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν το νόμο της παγκόσμιας έλξης Διατύπωση του Νόμου της παγκόσμιας έλξης. ερμηνεύοντας την ύπαρξη των δυνάμεων και με την βοήθεια της έννοιας του Ο ρόλος της βαρυτικής δύναμης στο μακρόκοσμο. πεδίου. Ορισμός και υπολογισμός του βάρους ενός σώματος. Να αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της δύναμης αυτής, στο σύμπαν και την Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το βάρος ενός εξέλιξή του καθώς αυτή είναι η αιτία που: σώματος. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο - Υπάρχουν οι παλιρροϊκές δυνάμεις που προκαλούν και το φαινόμενο της παλίρροιας. - Οι γαλαξίες συγκρούονται μεταξύ τους στο σύμπαν. - δημιουργούνται τα άστρα Να εξηγούν γιατί το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και από την απόσταση από την επιφάνεια της Γης. Να υπολογίζουν το βάρος ενός σώματος σε διάφορες αποστάσεις από αυτή. Να διατυπώνουν τις διαφορές μάζας και βάρους. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Ερώτηση στη τάξη: «Τι εκφράζει η αγορά ενός προϊόντος μάζας 1 Κg ;» Προβολή video με θέμα: «Η κίνηση των πλανητών» ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η μάζα ως θεμελιώδες φυσικό μέγεθος Μονάδες μέτρησης δύναμης

12 2716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πως υπολογίζουμε την ποσότητα της σκοτεινής ύλης στο σύμπαν χρησιμοποιώντας το νόμο της παγκοσμίου έλξεως ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Μέτρηση μάζας με τη χρήση ηλεκτρικού χρονομετρητή Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την προσομοίωση, PHET Colorado: Δύναμη κίνηση Δημιουργία προσομοίωσης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλεψη / αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου της παγκόσμιας έλξης σε δύο άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά. Υπολογισμός βάρους ενός σώματος σε διάφορες αποστάσεις από την επιφάνεια της Γής. Υπολογισμός βάρους ενός σώματος σε διάφορους πλανήτες. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Ημικρή τιμή του μέτρου της ελκτικής δύναμης μεταξύ των σωμάτων του περιβάλλοντος μας. Οι παλιρροϊκές δυνάμεις που προκαλούν και το φαινόμενο της παλίρροιας. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Aπό τον Αριστοτέλη στον Newton στον Einstein H προσωπικότητα του Newton γιατί έμαθε Ελληνικά? Το έργο του Newton Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica Eνα φανταστικό σενάριο : Οι συνέπειες στο σύμπαν από την στιγμιαία κατάργηση του Νόμου της παγκόσμιας έλξης. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ mm F=G r

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2717 w =mg ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) - Επίλυση απλών ασκήσεων εφαρμογής του νόμου της παγκόσμιας έλξης και υπολογισμού του βάρους ενός σώματος σε διάφορες αποστάσεις από την επιφάνεια της γής. -Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών σε σχέση με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης και τον υπολογισμού της μάζας και του βάρους σώματος.

14 2718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ENOTHTA 1.5: Κινηματικά φυσικά μεγέθη. Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.Τ..ΜΑ.Γ. Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ-ΜΑ] και συγκεκριμένα διασύνδεση της Φυσικής με τις εξισώσεις ορισμού φυσικών μεγεθών και τα διανύσματα. εμπλακούν στο καταμερισμό του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ύλη και κίνηση Θέση υλικού σημείου. Η μετατόπιση υλικού σημείου πάνω σε προσανατολισμένο άξονα. Οι έννοιες της χρονικής στιγμής και της χρονικής διάρκειας. Η έννοια της μέσης ταχύτητας. Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας σε προσανατολισμένο άξονα. Η έννοια της επιτάχυνσης για κίνηση σωματίου πάνω σε άξονα. Να προσδιορίζουν τη θέση υλικού σημείου ως προς ένα σύστημα αναφοράς. Να ορίζουν τι είναι τροχιά ενός υλικού σημείου που κινείται. Να ορίζουν και να περιγράφουν τα διανυσματικά χαρακτηριστικά της μετατόπισης ενός υλικού σημείου σε προσανατολισμένο άξονα. Να απλοποιούν το διανυσματικό χαρακτήρα της μετατόπισης ενός σώματος εισάγοντας τη συνιστώσα της μετατόπισης Να διατυπώνουν τη διαφορά χρονικής στιγμής και χρονικής διάρκειας. Να διατυπώνουν τι είναι μέση ταχύτητα. Να περιγράφουν ποιοτικά τη στιγμιαία ταχύτητα. Να περιγράφουν τα διανυσματικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας σε προσανατολισμένο άξονα. Να απλοποιούν το διανυσματικό χαρακτήρα της ταχύτητας ενός σώματος εισάγοντας τη συνιστώσα της ταχύτητας. Να ορίζουν την επιτάχυνση και να ερμηνεύουν την θετική και αρνητική επιτάχυνση, δίνοντας παραδείγματα. Να περιγράφουν τα διανυσματικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης. Να απλοποιούν το διανυσματικό χαρακτήρα της επιτάχυνσης ενός σώματος εισάγοντας τη συνιστώσα της επιτάχυνσης. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2719 ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Όταν περπατάμε αλλάζουμε θέση τι συμβαίνει; Χρήση κατάλληλης προσομοίωσης με ελεύθερο λογισμικό. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Ο μαθηματική περιγραφή του προσανατολισμένου άξονα. Η συνιστώσα διανύσματος σε άξονα Ερώτηση στην τάξη: «Πώς μπορούμε να μετρήσουμε, το πόσο γρήγορα κινείται ένα αυτοκίνητο;» Ερώτηση στην τάξη: «Ένα αυτοκίνητο πιάνει τα 100Κm/h» Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν σχετική προσομοίωση. Δημιουργία προσομοίωσης Μελέτη στιγμιότυπων από Η/Υ Εργαστήριο φωτοπύλες και αισθητήρες. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Η μέση ταχύτητα στην καθημερινότητα. Η επιτάχυνση στην καθημερινότητα. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Το θεώρημα του Merton, για τη μέση ταχύτητα. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δx=x 2-x 1

16 2720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δx υ= Δt Δυ α= Δt ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλ Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας και της επιτάχυνσης.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2721 ENOTHTA 1.6 : Δυναμική Νόμοι Newton (Ι) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.Τ.ΜΑ.Γ Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ-ΜΑ]με τη διανυσματική αναπαράσταση των δυνάμεων και επίσης [ΦΥ-ΕΜ] στην κίνηση στο διάστημα. Να εμπλακούν στο καταμερισμό του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1 ος νόμος του Newton (Αδράνεια - Ισορροπία δύο Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα που ισορροπεί. αντίρροπων δυνάμεων) Να περιγράφουν τα αποτελέσματα των δυνάμεων με μηδενική συνισταμένη Αδρανειακή και βαρυτική μάζα. όταν ασκούνται σε σώματα που βρίσκονται σε διάφορες κινητικές καταστάσεις. Ισορροπία υλικού σημείου. Να διατυπώνουν τον 1o νόμο του Νεύτωνα και να τον εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις. Να αναγνωρίζουν την έννοια της αδράνειας και να την συνδέουν με τη μάζα ενός σώματος. Να συσχετίσουν την αδρανειακή με τη βαρυτική μάζα Να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τις συνθήκες ισορροπίας ενός υλικού σημείου. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «Ερώτηση στη τάξη: «Ένα διαστημόπλοιο ταξιδεύει μακριά από πλανήτες και ύλη. Αν οι αστροναύτες σταματήσουν τη λειτουργία των μηχανών τότε το διαστημόπλοιο θα συνεχίσει να κινείται ή θα σταματήσει;» ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η δύναμη ως διάνυσμα υπολογισμός συνισταμένης δύναμης σε μία διάσταση Η μάζα ως θεμελιώδες μέγεθος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Μέτρηση μάζας αδράνειας με τη χρήση ηλεκτρικού χρονομετρητή Δημιουργία προσομοίωσης

18 2722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αξιοποίηση των video EUREKA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλεψη / αποτελέσματα της εφαρμογής σε ένα σώμα δυνάμεων που ισορροπούν Λύση προβλημάτων ισορροπίας ενός υλικού σημείου. Κατασκευή επεκτεταμένων διαγραμμάτων ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Ο νόμος της αδράνειας στους δρόμους Η ισοδυναμία των εκφράσεων «ακίνητο σώμα» και «ισοταχής κίνηση σώματος» Eφαρμογή του 1 ου Νόμου του Νεύτωνα στη σύγχρονη διαστημική. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) Η αδράνεια των ανθρώπων στις νέες ιδέες. Η προσωπικότητα του Newton ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών για τον 1 ο νόμο του Newton.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2723 ENOTHTA 1.7: Νόμοι Newton (ΙI) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 2 να αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.Τ.ΜΑ.Γ Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται κυρίως συσχετίσεις [ΦΥ-ΜΑ] και συγκεκριμένα διασύνδεση της Φυσικής με τα Μαθηματικά (διανυσματική αναπαράσταση δυνάμεων). αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει ο 2 ος νόμος Νewton και ο 3os νόμος Νewton σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος εμπλακούν στο καταμερισμό του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2 ος νόμος Νewton 3 ος νόμος Νewton Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο Να περιγράφουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής σε ένα σώμα, δυνάμεων που ισορροπούν και δυνάμεων που δεν ισορροπούν. Να χρησιμοποιούν το 2 ο Νόμο ποιοτικά και ποσοτικά στην αλγεβρική του μορφή. Να εφαρμόζουν το 2 ο νόμο του Νεύτωνα με σταθερή συνισταμένη δύναμη και να προσδιορίζουν την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. Να εφαρμόζουν το 2 ο νόμο του Νεύτωνα και να προσδιορίζουν τη συνισταμένη δύναμη από την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. Να ερμηνεύουν τη σχέση βάρους και επιτάχυνσης της βαρύτητας Να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τον 3 ο νόμο του Νεύτωνα και να τον εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις ισορροπίας και κίνησης. Να σχεδιάζουν τη δράση και την αντίδραση σε σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Να διακρίνουν το βάρος από τη μάζα.

20 2724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Ερωτήσεις στη τάξη: 1.«Τι συμβαίνει σε ένα σώμα όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό είναι μηδέν ;» 2.«Τι προσέχει ο σχεδιαστής μοτοσυκλετών μεγάλων επιδόσεων( η μέγιστη επιτάχυνση να είναι μεγάλη);» 3.«Τι σημαίνει δράση; και τι αντίδραση;» 4. Πως εξηγείται η ανοδική κίνηση ενός πυραύλου από την επιφάνεια της Γης με βάση το 2 ο νόμο του Newton? ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η δύναμη ως διάνυσμα υπολογισμός συνισταμένης δύναμης συγγραμμικών δυνάμεων Η μάζα ως θεμελιώδες μέγεθος Μονάδες μέτρησης μάζας, επιτάχυνσης, δύναμης Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την προσομοίωση, PHET Colorado: Δύναμη κίνηση Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν οποιαδήποτε σχετική προσομοίωση με χρήση ελεύθερου λογισμικού. Δημιουργία προσομοίωσης Πείραμα με αμαξίδια, ηλεκτρικό χρονομετρητή και μετροταινία. Αξιοποίηση των videο. Μελέτη στιγμιότυπων από Η/Υ Εργαστήριο φωτοπύλες και αισθητήρες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλεψη / αποτελέσματα της εφαρμογής σε ένα σώμα δυνάμεων που ισορροπούν και δυνάμεων που δεν ισορροπούν Λύση προβλημάτων με δυνάμεις και τη συνισταμένη τους ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ) ΣF=ma Η προσωπικότητα του Newton ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2725 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -Διατύπωση επιστημονικής ορολογίας - Απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρίας (κλειστού τύπου, αντιστοίχισης, με αιτιολόγηση κλπ) -Λύση προβλημάτων υπολογισμού δύναμης και επιτάχυνσης. -Γραφή επίσημων εκθέσεων ή εργαστηριακών αναφορών για τον υπολογισμό δύναμης και επιτάχυνσης.

22 2726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το κεφάλαιο αναπτύσσεται σε 6 ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ γνωρίσουν την επιστημονική μέθοδο προσεγγίσουν ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους της Φυσικής γνωρίσουν τη χρήση των ποσοτικών μεθόδων και του πειραματισμού και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες με το χειρισμό οργάνων, διατάξεων και συσκευών. αποσαφηνίζουν τις επιστημονικές τους ιδέες, αξιοποιώντας την επιστημονική ορολογία εκφραζόμενοι στη καθημερινή γλώσσα. καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία και ικανότητα επικοινωνία και να ανακαλούν στη μνήμη τους ένα πρόβλημα του οποίου γνωρίζουν τη λύση και που το θεωρούν ανάλογο με το προς επίλυση πρόβλημα. αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει η Φυσική επιστήμη σε όλο το φάσμα της εμπειρίας τους (δεξιότητες και στάσεις) και των γνώσεών τους από την καθημερινή ζωή ως τις βασικές λειτουργίες του σύμπαντος ENOTHTA 2. 1 : Ευθύγραμμη κίνηση Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας:2 ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αντιλαμβάνονται το εύρος, να αξιοποιούν και να ερμηνεύουν τις διασυνδέσεις και τις αναπαραστάσεις μεταξύ των πεδίων της προσέγγισης ΦΥ.Τ.ΕΜ.ΜΑ.Γ ( Στην ενότητα αυτή πρωτίστως πρέπει να δοθεί σημασία στη διασύνδεση με τα μαθηματικά[φυ-μα]. Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται επιπλέον συσχετίσεις: [ΦΥ-Τ] στη διασύνδεση της Φυσικής με την τεχνολογία, [ΦΥ-ΕΜ] στη διασύνδεση της Φυσικής με τις Επιστήμες Μηχανικού και δευτερευόντως [ΦΥ-Γ]στη διασύνδεση της Φυσικής με τη Γλώσσα ). ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση -ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη -ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη Ελεύθερη πτώση Εξηγούν ότι η έννοια της κίνησης είναι σχετική(να συνδέουν την κίνηση με τη σχετικότητα της περιγραφής της) Αναγνωρίζουν την κίνηση ως ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ύλης Αναγνωρίζουν τη δύναμη ως αιτία αλλαγής της κινητικής κατάστασης των σωμάτων Περιγράφουν διάφορους τύπους δυνάμεων που προκαλούν κίνηση Περιγράφουν πως η δύναμη προκαλεί επιτάχυνση, επιβράδυνση ή αλλαγή

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΦΕΚ Β 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν Σκοποί της Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών Βασικές Θεωρίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η θέση των Φ.Ε και της Γεωλογίας Φυσικές επιστήμες Γεωλογία 1 Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα