Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β' Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β' Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ( μόνο για είδη παντοπωλείου )ΤΟΥ ΗΜΟΥ CPV: ( ιάφορα προϊόντα διατροφής) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β' Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι πίνακες συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», για την τεκμηρίωση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Στη Στήλη «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφεται από την Υπηρεσία αναλυτικά η τεχνική προδιαγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα ιακήρυξη. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς του αναδόχου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων ειδών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ ΑΣ : ΟΜΑ Α Α ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: Κρέας Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος και κοτοπούλων πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας, κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τη ιεύθυνση Κτηνιατρικής (Κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και να τηρούν φακέλους και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής (να πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις). Η μεταφορά όλων των ειδών κρεοπωλείου στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθαρά, απολυμασμένα (το σχετικό πιστοποιητικό απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή 1 Κοτόπουλο νωπό φρέσκο εγχώριο, τύπου 65%, Α' ποιότητας Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι Α ποιότητας. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα, να έχουν επαρκή θρέψη, αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα, δέρμα λείο και μαλακό και να έχουν διατραφεί με καλής ποιότητας τροφή. Να έχουν σφαγιαστεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, σε νόμιμα λειτουργούντα και ελεγχόμενα/εγκεκριμένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοσφαγεία. Θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνίατρου του πτηνοσφαγείου. Θα πρέπει να είναι ανέπαφα, καθαρά (χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσίες ή αίμα), χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα κόκαλα, αλλοιώσεις, κακώσεις, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύματα ψύξης. Τα κοτόπουλα θα είναι τύπου 65% δηλ. θα είναι σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια 2

3 2 Νωπό κρέας νεαρού μοσχαριού (8-12 μηνών) Α.Ο. (άνευ οστών) εγχώριο (μπούτι) (που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς) και χωρίς το συκώτι, στομάχι, καρδιά και έντερα. Να είναι ολόκληρα, σε ατομική συσκευασία με δίσκους πολυστερίνης με απορροφητικά πανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή μεμβράνη (stretch film). Το βάρος τους πρέπει να είναι γρ. έως γρ. Τα τεμαχισμένα νωπά οπίσθια τεταρτημόρια (μπούτια) να είναι βάρους γρ./τμχ., ενώ τα τεμαχισμένα στήθη (φιλέτο) να είναι βάρους γρ./τμχ. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι προσφάτου σφαγής, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν επ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ημερομηνία ανάλωσης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία ανάλωσης. Το μοσχαρίσιο κρέας πρέπει να είναι νωπό, εγχώριο, σε μερίδες από μπούτι. Να είναι Α ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά (Α.Ο.), λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και αρίστης θρεπτικής και φυσικής κατάστασης, που έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, πριν 48 ώρες και μέχρι το πολύ 6 ημέρες από την ημ/νία παράδοσης. Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο, να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού- Υγειονομικού ελέγχου και ετικέτα επισήμανσης ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του σφαγίου το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες 3

4 3. Νωπό κρέας νεαρού μοσχαριού (8-12 μηνών) Α.Ο. (άνευ όπου θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα με ταξινόμηση ως εξής: Κατηγορία ζώου: Α (σφάγια νεαρών, μη ευνουχισμένων, αρρένων ζώων, κάτω των 24 μηνών (μόσχοι)) και ειδικότερα (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου της ) κατηγορία Ζ (βοειδή από την ημέρα που έπεται της συμπλήρωσης του 8 ου μήνα τους έως το πολύ 12 μηνών) Κατηγορία ιάπλασης: Ε (εξαίρετη), U (πολύ καλή) ή R (καλή) Βαθμός πάχυνσης (κατηγορία λίπους το πολύ 2): 1 (πολύ μικρή) ή 2 (μικρή) Το κρέας, κατά το χρόνο παράδοσής του στους παιδικούς σταθμούς, δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοίωση του χρώματος, της οσμής και της σύστασης, θερμοκρασία ανώτερη των +5 ο C και οξύτητα (PH) μικρότερη του 4,5 ή μεγαλύτερη του 6,0. Για την κοπή κιμά, θα χρησιμοποιείται μέρος του εγχώριου νωπού κρέατος μόσχου σε μερίδες, που προδιαγράφτηκε ανωτέρω. Ειδικότερα, το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά θα προέρχεται από μπούτι ή σπάλα Α ποιότητας, θα είναι απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., όπως ακριβώς το κρέας σε μερίδες, και θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. Το μοσχαρίσιο κρέας πρέπει να είναι νωπό, εγχώριο, σε μερίδες από 4

5 οστών) εγχώριο (το, σπάλα, ποντίκι) το, σπάλα ή ποντίκι. Να είναι Α ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά (Α.Ο.), λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και αρίστης θρεπτικής και φυσικής κατάστασης, που έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, πριν 48 ώρες και μέχρι το πολύ 6 ημέρες από την ημ/νία παράδοσης. Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο, να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού- Υγειονομικού ελέγχου και ετικέτα επισήμανσης ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του σφαγίου το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία σφαγής β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα με ταξινόμηση ως εξής: Κατηγορία ζώου: Α (σφάγια νεαρών, μη ευνουχισμένων, αρρένων ζώων, κάτω των 24 μηνών (μόσχοι)) και ειδικότερα (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου της ) κατηγορία Ζ (βοειδή από την ημέρα που έπεται της συμπλήρωσης του 8 ου μήνα τους έως το πολύ 12 μηνών) Κατηγορία ιάπλασης: Ε (εξαίρετη), U (πολύ καλή) ή R (καλή) Βαθμός πάχυνσης (κατηγορία λίπους το πολύ 2): 1 (πολύ μικρή) ή 2 (μικρή) Το κρέας, κατά το χρόνο παράδοσής του στους παιδικούς σταθμούς, δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοίωση του χρώματος, 5

6 4 5 Χοιρινό καρέ χωρίς κόκαλα, μπούτι Χοιρινό καρέ χωρίς κόκαλα, σπάλα της οσμής και της σύστασης, θερμοκρασία ανώτερη των +5 ο C και οξύτητα (PH) μικρότερη του 4,5 ή μεγαλύτερη του 6,0. Για την κοπή κιμά, θα χρησιμοποιείται μέρος του εγχώριου νωπού κρέατος μόσχου σε μερίδες, που προδιαγράφτηκε ανωτέρω. Ειδικότερα, το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά θα προέρχεται από μπούτι ή σπάλα Α ποιότητας, θα είναι απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., όπως ακριβώς το κρέας σε μερίδες, και θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. Νωπό Α ποιότητας Αυτοτελές τεμάχιο κατηγορία διάπλασης U2 Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18μηνών) Κατά προτίμηση να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Νωπό Α ποιότητας Αυτοτελές τεμάχιο κατηγορία διάπλασης U2 Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18μηνών) Κατά προτίμηση να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον 6

7 προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 7

8 ΟΜΑ Α Β ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ ΑΣ : Τα τυποποιημένα προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους (Α.Χ.Σ.), από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι φρέσκα, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής και καλής διατήρησης. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι άθικτες, αναλλοίωτες και απαραβίαστες, να αναγράφεται επί αυτών η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, η προέλευσή του και η εταιρεία παραγωγής ή/και συσκευασίας. Το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος που περιέχουν ουσίες. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΜΑ Α Β ΥΠΟΟΜΑ Α Β1 ΜΕ ΦΠΑ 13% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή Αλεύρι μπλε για όλες τις χρήσεις (συσκευασία Αλεύρι ΦΑΡΙΝΑ (συσκευασία των 500 Βούτυρο τύπου Κερκύρας (συσκευασία 250 Γάλα εβαπορέ πλήρες (συσκευασία 410 Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία αναλλοίωτη, να είναι παραγωγής τρέχοντος έτους, να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία οσμή ή έντομα. Συσκευασία γρ. Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία των 500 γρ. αναλλοίωτη, να είναι παραγωγής τρέχοντος έτους, να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία οσμή ή έντομα. Το βούτυρο τύπου Κερκύρας (συσκευασία 250 θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδίδεται σε συσκευασία των 250 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Το γάλα τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ θα είναι πλήρες και αγελαδινό. Θα είναι 8

9 αρίστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας, συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη), με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Θα είναι συσκευασμένο σε μεταλλικό κουτί καθαρού βάρους 410 gr, με εύκολο άνοιγμα (easy open). Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την εκτιμώμενη ημέρα παράδοσης του στο ήμο. Επίσης, θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες, ενέργεια κ.λ.π.). Το Γάλα μακράς διαρκείας (UHT) με 3,5% λιπαρά (συσκευασία 1 λίτρου) παστεριωμένο, πλήρες (με 3,5% λιπαρά), Γάλα μακράς διαρκείας ελληνικής προέλευσης, σε 5 (UHT) με 3,5% λιπαρά χάρτινη συσκευασία ή (συσκευασία 1 λίτρου) πλαστική φιάλη του 1 λίτρου και θα αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης και το ποσοστό λιπαρών που περιέχει (3,5%). Το φρέσκο γάλα πρέπει να είναι παστεριωμένο, πλήρες (με 3,5% λιπαρά), ελληνικής προέλευσης, σε Γάλα φρέσκο με 3,5% χάρτινη συσκευασία ή 6 λιπαρά (συσκευασία 1 πλαστική φιάλη του 1 λίτρου) λίτρου και θα αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης και το ποσοστό λιπαρών που περιέχει (3,5%). Η γαλοπούλα (φιλέτο) βραστή σε φέτες θα Γαλοπούλα (φιλέτο) βραστή πρέπει να είναι σε φέτες 7 παρασκευασμένη και συσκευασμένη σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 8 Γαλοπούλα (φιλέτο) Η γαλοπούλα (φιλέτο) 9

10 καπνιστή σε φέτες καπνιστή σε φέτες θα πρέπει να είναι παρασκευασμένη και συσκευασμένη σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Το γιαούρτι πρέπει να είναι αγελάδας, με ποσοστό λιπαρών 2%, σε κεσεδάκι των 200 γραμ. Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας Γιαούρτι λευκό αγελάδας του να εμφανίζει την όψη 2% λιπαρά (συσκευασία - αλάβαστρου χωρίς κεσεδάκι των 200 γραμ.) διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα. Η οσμή-γεύση του θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό όπως του γάλακτος. Η μεταφορά του θα γίνεται με κατάλληλα αυτοκίνητα ψυγεία. Το γιαούρτι πρέπει να Γιαούρτι στραγγιστό 10% (συσκευασία γραμ.) Ζαμπόν μπούτι σε φέτες - τυποποιημένο (αεροστεγής συσκευασία) Ζυμαρικό αστράκι (συσκευασία 500 είναι αγελάδας, στραγγιστό με ποσοστό λιπαρών 10%, σε κεσέ των γραμ. Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα. Η οσμή-γεύση του θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό όπως του γάλακτος. Η μεταφορά του θα γίνεται με κατάλληλα αυτοκίνητα ψυγεία. Το ζαμπόν μπούτι σε φέτες - τυποποιημένο (αεροστεγής συσκευασία) θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης 10

11 13 14 Ζυμαρικό κοραλάκι (συσκευασία 500 Ζυμαρικό κοφτό (συσκευασία 500 από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. 11

12 Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο (συσκευασία 500 Ζυμαρικό μακαρόνια Νο 2 για παστίτσιο (συσκευασία 500 Ζυμαρικό μακαρόνια Νο 6 (συσκευασία 500 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης 12

13 Ζυμαρικό μακαρόνια Νο 10 (συσκευασία 500 Ζυμαρικό πεπονάκι (συσκευασία 500 Ζυμαρικό χυλοπιτάκι (συσκευασία 500 μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι τυποποιημένα, πρόσφατης παραγωγής από σιμιγδάλι 100%. Πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. εν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε 13

14 Κεφαλοτύρι τριμμένο (συσκευασία 500 Κόρν φλάουερ (συσκευασία 200 Μέλι κωνοφόρων & άνθεων (συσκευασία 1 κιλού) οσμή, αλλοίωση ή συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία βάρους 500 gr, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α ποιότητας. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Κόρν φλάουερ (συσκευασία 200 : Αλεύρι αραβοσίτου για μαγειρική σε χάρτινη συσκευασία των 200gr. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Το μέλι κωνοφόρων & ανθέων (συσκευασία 1 κιλού) : η συγκομιδή και η παραγωγή κατά προτίμηση να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. Να προέρχεται από άνθη ή κωνοφόρα και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι σε 14

15 Μπισκοτόκρεμα (παιδική κρέμα) (συσκευασία 300 Πουρές πατάτας στιγμής (συσκευασία 250 Ρεβίθια (συσκευασία 500 Ρύζι γλασέ ελληνικό (συσκευασία 500 γυάλινα βάζα. Να είναι αγνό, φυσικό ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Μπισκοτόκρεμα (παιδική κρέμα) (συσκευασία 300 : να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Πουρές πατάτας στιγμής (συσκευασία 250 : θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδίδεται σε χάρτινη, κατά προτίμηση, συσκευασία των 250 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Ρεβίθια (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένα, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία τους θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Ρύζι γλασέ ελληνικό (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένο, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρό, απαλλαγμένό από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής 15

16 Ρύζι καρολίνα (συσκευασία 500 Ρύζι bonnet ελληνικό (συσκευασία 500 Σιμιγδάλι χονδρό (συσκευασία 500 Τραχανάς γλυκός (συσκευασία Τυρί ημίσκληρο φόρμα ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Ρύζι καρολίνα (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένο, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Ρύζι bonnet ελληνικό (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένο, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Σιμιγδάλι χονδρό (συσκευασία 500 : Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας Τραχανάς γλυκός (συσκευασία 500 : Να αποτελείται από 100% σιμιγδάλι, με γάλα και αυγά. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Τυρί ημίσκληρο φόρμα : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. 16

17 33 34 Τυρί τύπου edam (σε φέτες) Τυρί τύπου gouda Ολλανδίας 35 Τυρί regato Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α ποιότητας. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Τυρί τύπου edam (σε φέτες) : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α ποιότητας. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Τυρί τύπου gouda Ολλανδίας : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α ποιότητας. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Τυρί regato : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε 17

18 36 37 Τυρί φέτα ελληνική ΠΟΠ τυποποιημένη (δοχείο 15 κιλών) Φακές ψιλές (συσκευασία 500 αεροστεγή συσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α ποιότητας. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Το τυρί φέτα πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, με προδιαγραφές Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και να είναι συσκευασμένο σε δοχείο των 15 κιλών. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τρίμματα αποκλείονται. Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Φακές ψιλές (συσκευασία 500 :Πρέπει να είναι τυποποιημένες, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει 18

19 Φαρίν λακτέ (συσκευασία 700 Φασόλια γίγαντες (συσκευασία 500 Φασόλια μέτρια (συσκευασία 500 να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία τους θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Φαρίν λακτέ (συσκευασία 700 : με συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, ασβέστιο, βιταμίνη D, σίδηρος, ψευδάργυρος, βιταμίνη Α, βιταμίνη C για κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών. Χωρίς συντηρητικά και επιβαρυντικά για τον οργανισμό των παιδιών πρόσθετα. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Φασόλια γίγαντες (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένα, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία τους θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης. Φασόλια μέτρια (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι τυποποιημένα, ελληνικής προέλευσης, παραγωγής του τρέχοντος έτους, απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Η συσκευασία τους θα είναι των 500 γρ. και επ αυτής πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής 19

20 41 Ανθότυρο ελληνικό Προέλευσης. Ανθότυρο ελληνικό : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, με προδιαγραφές Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και να είναι αεροστεγώς συσκευασμένο. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να φέρει οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τρίμματα αποκλείονται. Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Η συσκευασία μπορεί να είναι και σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΜΑ Α Β ΥΠΟΟΜΑ Α Β2 ΜΕ ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή Αλάτι θαλασσινό ιωδιούχο (συσκευασία - πλαστική φιάλη 400 Αλάτι θαλασσινό ιωδιούχο (συσκευασία - πλαστική φιάλη 750 Άνθος Αραβοσίτου με γεύση βανίλια (σε Το αλάτι πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι πλαστική, των 400 γρ. Το αλάτι πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι πλαστική, των 750 γρ. Άνθος Αραβοσίτου με γεύση βανίλια (σε φακελάκι των

21 4 5 6 φακελάκι των 160 Αναψυκτικό γκαζόζα με γεύση λεμόνι (φιάλη 1,5 λίτρου) Αναψυκτικό λεμονάδα με ανθρακικό (φιάλη 1,5 λίτρου) Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ανθρακικό (φιάλη 1,5 λίτρου). Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 21

22 7 8 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (φιάλη 1,5 λίτρου) Αναψυκτικό τύπου Coca Cola (φιάλη 1,5 λίτρου) καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής 22

23 Bανίλια σε σκόνη (βανιλίνη) (συσκευασία 5 φιαλιδίων - 1,5 Βαφή αυγών (φακελάκι 2 Γαρύφαλλο ολόκληρο (καρφάκια) (συσκευασία των 15 Γαρύφαλλο τριμμένο (συσκευασία των 15 άφνης φύλλα (συσκευασία 20 ημητριακά Corn Flakes (συσκευασία 500 συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Bανίλια σε σκόνη (βανιλίνη) (συσκευασία 5 φιαλιδίων - 1,5 : για χρήση μαγειρική και ζαχαροπλαστική. πρέπει να έχει πλούσια γεύση και άρωμα και να περιέχει ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, σίδηρο, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μαγνήσιο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η βαφή αυγών (φακελάκι 2 θα πρέπει να είναι σε διάφορα χρώματα, μη τοξικό προϊόν, κατάλληλο για τρόφιμα με τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Γαρύφαλλο ολόκληρο (καρφάκια) (συσκευασία των 15 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Γαρύφαλλο τριμμένο (συσκευασία των 15 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. άφνης φύλλα (συσκευασία 20 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. ημητριακά Corn Flakes (συσκευασία 500 : τα ημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως με ή χωρίς σοκολάτα, σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr. ε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος γ) περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 15 Ελιές καλαμών Ελιές καλαμών μαύρες 23

24 μαύρες μεγάλες Ελιές εκπυρηνωμένες Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 Ζάχαρη καστανή (συσκευασία 500 Ζελέ σε διάφορες γεύσεις (π.χ. ανανάς, κεράσι, φράουλα κ.α.) (συσκευασία 200 Κακάο σε σκόνη (συσκευασία 125 μεγάλες : Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαμών μαύρες μεγάλες. Να μην είναι μαλακές, να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία, εγκεκριμένη για την αποθήκευση του προϊόντος του ενός (1) κιλού. Ελιές εκπυρηνωμένες : Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαμών. Να μην είναι μαλακές, να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία, εγκεκριμένη για την αποθήκευση του προϊόντος του ενός (1) κιλού. Η ζάχαρη λευκή ψιλή να είναι ελληνικής παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού, απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Η ζάχαρη άχνη να είναι ελληνικής παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία των 400 gr, απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Η ζάχαρη καστανή (συσκευασία 500 να είναι ελληνικής παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ., απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Ζελέ σε διάφορες γεύσεις (π.χ. ανανάς, κεράσι, φράουλα κ.α.) (συσκευασία 200 : η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Κακάο σε σκόνη (συσκευασία 125 : απαλλαγμένο από ξένες ύλες, σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Πρέπει να έχει φρέσκο 24

25 Κανέλλα τριμμένη (συσκευασία 50 Κανέλλα ξύλο (συσκευασία 50 Καραμέλες τύπου GELO (συσκευασία 1000 Καφές ελληνικός (συσκευασία 490 Καφές στιγμιαίος (τύπου Nescafe) (συσκευασία 200 Καφές φίλτρου (τύπου Jacobs) (συσκευασία 500 Κομπόστα ροδάκινο (συσκευασία 820 Κρέμα γάλακτος (συσκευασία 500 άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Καραμέλες τύπου GELO (συσκευασία 1000 : Να περιέχουν μόνο φυσικά συστατικά και χυμούς φρούτων, χωρίς χρωστικές και συντηρητικά. Απαγορεύονται τα ζωικά συστατικά. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Καφές ελληνικός (συσκευασία 490 : απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα Καφές στιγμιαίος (τύπου Nescafe) (συσκευασία 200 : απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα Καφές φίλτρου (τύπου Jacobs) (συσκευασία 500 : απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα Κομπόστα ροδάκινο (συσκευασία 820 : Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού μετά την αποστράγγιση, η πυκνότητα του σιροπιού και η ημερομηνία λήξης. εν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η κρέμα γάλακτος (συσκευασία 500 να έχει 35% λιπαρά, χωρίς συντηρητικά. Για χρήση 25

26 Κύμινο τριμμένο (συσκευασία 50 Λεμόνι άρτυμα (340 Μαγιονέζα (συσκευασία 500 ml) Μαρμελάδα (τάπερ 500 μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδίδεται σε χάρτινη, κατά προτίμηση, συσκευασία των 500 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Κύμινο τριμμένο (συσκευασία 50 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Λεμόνι άρτυμα (340 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Μαγιονέζα (συσκευασία 500 ml) : με βασικά συστατικά το φυτικό έλαιο, αυγό (ολόκληρο, κρόκος ή συνδυασμός με ασπράδι αυγού), ξύδι, ζάχαρη, αλάτι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά / αρωματικές ύλες. Θα πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και με υλικά όπως ξύδι, χυμό λεμονιού και αλάτι τα οποία δημιουργούν όχι μόνο ένα δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη των μικροβίων αλλά μπορεί να προκαλέσει έως και την θανάτωσή τους. Η χρήση παστεριωμένων αυγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σε γυάλινη συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Η μαρμελάδα (τάπερ 500 θα πρέπει να είναι σε διάφορες γεύσεις. Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά να υπάρχει ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 26

27 Μαχαίρι πλαστικό (συσκευασία 100 τμχ.) Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασία 15 Μουστάρδα (συσκευασία Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασία 50 Μπεϊκινγκ πάουντερ (μεταλλικό κουτί 200 Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ" (συσκευασία 250 οργανισμούς πιστοποίησης. Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ). β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου. ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασία 15 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Η μουστάρδα (συσκευασία άρτυμα φαγητού - με έχει βασικό συστατικό τον σιναπόσπορο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασία 50 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Μπεϊκινγκ πάουντερ (μεταλλικό κουτί 200 : διογκωτικό υλικό σε σκόνη. Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία κουτιού των 200 γραμμαρίων. Να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ" (συσκευασία 250 : κλασσικά, ή με αλεύρι ολικής άλεσης με γάλα & ασβέστιο, ή με σοκολάτα γάλακτος ή με κακάο & σοκολάτα. Με κύριο 27

28 Μπισκότα πτι-μπερ (συσκευασία 225 Ξύδι απλό (πλαστική φιάλη 400 ml) Ξύδι φίνο (γυάλινη φιάλη 500 ml) συστατικό των προϊόντων δημητριακά, όπως σιτάρι, σίκαλη, βρώμη και κριθάρι. Να περιέχουν υδατάνθρακες ( βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό ).Να περιέχουν ποσότητες πρωτεΐνης, η οποία προέρχεται κυρίως από τα δημητριακά και δευτερευόντως από άλλα συστατικά που μπορεί να περιέχουν, όπως είναι το γάλα. Με υψηλή περιεκτικότητά σε φυτικές ίνες, οι όποιες περιέχονται στα δημητριακά και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Όσον αφορά στα λιπαρά, αυτά να είναι φυτικής προέλευσης. Με πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Μπισκότα πτι-μπερ (συσκευασία 225 : κλασσικά, ή με αλεύρι ολικής άλεσης με γάλα & ασβέστιο, ή με σοκολάτα γάλακτος ή με κακάο & σοκολάτα. Με κύριο συστατικό των προϊόντων δημητριακά, όπως σιτάρι, σίκαλη, βρώμη και κριθάρι. Να περιέχουν υδατάνθρακες ( βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό ).Να περιέχουν ποσότητες πρωτεΐνης, η οποία προέρχεται κυρίως από τα δημητριακά και δευτερευόντως από άλλα συστατικά που μπορεί να περιέχουν, όπως είναι το γάλα. Με υψηλή περιεκτικότητά σε φυτικές ίνες, οι όποιες περιέχονται στα δημητριακά και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Όσον αφορά στα λιπαρά, αυτά να είναι φυτικής προέλευσης. Με πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Ξύδι απλό (πλαστική φιάλη 400 ml) : θα πρέπει να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Ξύδι φίνο (γυάλινη φιάλη 500 ml) : θα πρέπει να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην 28

29 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασία 50 Πιάτο πλαστικό 23 cm (συσκευασία 50 τμχ.) Πιάτο χάρτινο 16 cm (συσκευασία 10 τμχ.) Πιπέρι μαύρο τριμμένο (συσκευασία 50 Πιρούνι πλαστικό (συσκευασία 100 τμχ.) περιέχει αλκοόλη). Πάπρικα γλυκιά (συσκευασία 50 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ). β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου. ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ). β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου. ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. Πιπέρι μαύρο τριμμένο (συσκευασία 50 : Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε 29

30 Ποτήρι πλαστικό λευκό 250 ml (συσκευασία 50 τμχ.) Πραλίνα κρέμα (συσκευασία Ρίγανη τριμμένη (συσκευασία 100 Σόδα μαγειρική (συσκευασία 350 Σόδα μαγειρική (συσκευασία 20 επαφή με τα τρόφιμα ). β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου. ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ). β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου. ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. Πραλίνα κρέμα (συσκευασία : Με αποβουτυρωµένο γάλα, σε πλαστική συσκευασία των 1.000gr, χωρίς συντηρητικά. Ρίγανη τριμμένη (συσκευασία 100 : Αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριμμένη με πλούσιο άρωμα. Τα μπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Σόδα μαγειρική (συσκευασία 350 : Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 350 gr για μαγειρική χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Σόδα μαγειρική (συσκευασία 20 : Άριστης ποιότητας, 30

31 Τομάτα κονκασέ (αποφλοιωμένη και κομμένη σε κύβους) (συσκευασία 400 Τομάτα πασσάτα (τοματοχυμός) (συσκευασία 500 Τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης (πελτές) (συσκευασία 410 Tσάι μαύρο (κουτί με 20 φακελάκια x 2 Τσιπς με αλάτι (συσκευασία 200 σε συσκευασία των 20 gr για μαγειρική χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Τομάτα κονκασέ (αποφλοιωμένη και κομμένη σε κύβους) (συσκευασία 400 : Πρέπει να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. Συσκευασμένη σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα. Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Τομάτα πασσάτα (τοματοχυμός) (συσκευασία 500 : Πρέπει να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. Συσκευασμένη σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα. Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης (πελτές) (συσκευασία 410 : Πρέπει να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. Συσκευασμένος σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα. Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Tσάι μαύρο (κουτί με 20 φακελάκια x 2 : Αρίστης ποιότητος, κουτί τυποποιημένο σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία (20 φακελάκια χ 2 gr εμποτιζόμενα). Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Πατατάκια (τσιπς), σε συσκευασίες διαφόρων γεύσεων από 200gr., όπως διατίθεται ευρέως στο εμπόριο ελληνικής παρασκευής και συσκευασίας, με αλάτι και χωρίς συντηρητικά. 31

32 Φίλτρα καφετιέρας 1x4 (συσκευασία 40 τεμαχίων) Φρυγανιές σίτου (συσκευασία 250 Φύλλο κρούστας (συσκευασία 450 Φύλλο κρούστας χωριάτικο (συσκευασία 500 Φύλλο σφολιάτας γαλλικού τύπου (συσκευασία 650 Φίλτρα καφετιέρας 1x4 (συσκευασία 40 τεμαχίων) : χάρτινα, καθαρισμένα με οξυγόνο, προδιπλωμένα στρογγυλά φίλτρα. Να αφαιρούν ακόμη και τα πιο μικρά ιζηματογενή σωματίδια όπως επίσης και τα μη επιθυμητά έλαια και λίπη του καφέ. Το σχήμα των φίλτρων να βοηθά στη σωστή εκχύλιση του καφέ. Κατασκευασμένα έτσι ώστε να μη σπάνε κατά την προετοιμασία του καφέ αλλά και κατά την αφαίρεση του φίλτρου από την καφετιέρα. Οι φρυγανιές σίτου (συσκευασία 250. θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Να είναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα Το φύλλο κρούστας (συσκευασία 450, να είναι φτιαγμένο από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας, υλικό ελαστικό, εύπλαστο. Να πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα Το φύλλο κρούστας χωριάτικο (συσκευασία 500 να είναι φτιαγμένο από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας, υλικό ελαστικό, εύπλαστο. Να πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα Το φύλλο σφολιάτας γαλλικού τύπου (συσκευασία 650, να είναι φτιαγμένα από αλεύρι 32

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 17/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4891

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίµων για τις ανάγκες των νοµικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 1396/25-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 24/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : - 36065 - ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ Αρ. πρ.: 2637/22-06-2016 Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό µε τη διαδικασία της έρευνας αγοράς και την επιλογή της προσφοράς µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή της αγοράς, για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 05/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: 1 Κηφισιά 18-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 7335

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.611,30 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου φπα 13% Υπηρεσίες ήµου : 72.192,30 Νοµικό Πρόσωπο :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού ,68 (με ΦΠΑ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού ,68 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού 14.665,68 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.989,95 Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια:22/12/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 26225 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 09/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 585 00 ΣΚΥΔΡΑ Πληροφορίες : Λιάμπας Αθανάσιος ΤΗΛ.: 23813 51851 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29/05/2015 Αρ. Πρωτ: 36423 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ /ΝΣΗΟIKONOMIΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.

ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.436,47 C.P.V.: 03142500-3 Αυγά 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά

Διαβάστε περισσότερα